A Digitális Gyűjtemény Osztály
2010. évi beszámolója


Az osztály létszáma 2010. december 31-én 16 fő 8 órás és 1 fő 6 órás munkatárs volt, ebben az évben az osztály létszáma nem változott.


Kiemelt feladatok:

Továbbra is kiemelt feladatai közé tartozott a Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK) adatbázis működtetése, továbbá a digitalizált gyászjelentések szolgáltatás fejlesztése.

Magyar Digitális Képkönyvtár - http://www.kepkonyvtar.hu

A Képkönyvtárat tovább gyarapítottuk belső és külső dokumentumokkal. Új partnerként csatlakozott a Képkönyvtárhoz az Online Antikvárium, digitalizált falvédő gyűjteményével, valamint a Vachott Sándor Városi Könyvtár (Gyöngyös).

Tovább folytattuk a nagyméretű képek konvertálását a Zoomify technológiával. Az év során elkészültek a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Könyvtár és Térképtár térképeinek, valamit az Apponyi metszetgyűjtemény dokumentumainak nagyítható verziói.

Egy másik fejlesztésnek köszönhetően a képkönyvtár dokumentumai mostantól könnyedén megoszthatók ismertebb közösségi oldalakon (pl. Facebook, Twitter).

A közösségi oldalak felé történő nyitásként elkészült továbbá a Képkönyvtár oldala a népszerű Facebook rendszerében, ahol a Képkönyvtár kedvelőit közvetlenül tudjuk elérni friss hírekkel. http://www.facebook.com/pages/Magyar-Digitalis-Kepkonyvtar/131688250176039

Az OSZK Képkönyvtári tételei elérhetővé váltak az Amicusban: az adott dokumentum képkönyvtári azonosító URN-je feltüntetésének köszönhetően egyetlen kattintással eljuthat a felhasználó az OPAC-ból a dokumentum digitális verziójához a Képkönyvtár oldalán.

Elkészült a MARC-export szolgáltatás, amely a partnerkönyvtárak számára jelent segítséget: e funkció segítségével az XML formátumban rögzített metaadatok MARC-formátumban kinyerhetők, letölthetők - így egyszeri metaadat-rögzítéssel megfelelő leíró adatok jönnek létre úgy a Képkönyvtár, mint a könyvtár integrált könyvtári rendszere számára. A funkció HUNMARC és USMARC- rekordokat egyaránt képes konvertálni, az adatmező-megfeleltetés az egyes intézmények egyedi igényei szerint változtatható.

2010-ben Képkönyvtárnak 193 119 látogatója volt.

2010. december 31-én az állomány 70 051 dokumentum, ebből 16692 az OSZK-é, 53 359 a partner könyvtárak állományába tartozó digitális dokumentum.


Gyászjelentés szolgáltatás

2010-ben folytatódott a gyászjelentés szolgáltatás két lépcsőjének fejlesztése. Az első lépcsős rendszerben, amelyet az osztályon fejlesztettünk ki (Győrffy Szabolcs) az elhunytak neveit rögzítették önkénteseink egy adatbázisba.

Az év során közel 70 önkéntes rögzítő összesen 271 627 gyászjelentést nézett át, ebből a technikai képek és a passzolt, nem feldolgozottak levonásával összesen 257 168 gyászjelentéshez lett név rögzítve, ez a teljes feldolgozandó állomány 49,4 %-a.

A szolgáltatás második lépcsőjébe tervezzük a digitalizált gyászjelentések teljes állományának szolgáltatását, egy részletes, az önkéntes rögzítők által használható űrlap rendszerrel. Ez a külső fejlesztő betegsége miatt nem készült el, belső kolléga (Juhász András) vette át a fejlesztést, így a várható befejezés 2011. tavaszára halasztódott.


Folyamatos munkák:

MEK állománygyarapítás, fejlesztés - https://mek.oszk.hu

 

Ajándékozás
(önkéntes felajánlás)

Összes

Címtétel (db)

1207

1207

Érték (Ft)

6.035.000

6.035.000

2009. december 31-i állomány 7 655 db dokumentum
2010. december 31-i állomány 8 862 db dokumentum

Az ajándékba kapott elektronikus könyvek értékét az OSZK állománygyarapodási statisztikájával egyeztetve a nyomtatott könyvek átlagára alapján 5000 Ft / könyv alapján kalkuláltuk.

MEK fejlesztések

Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ
Hétfa Kutatóintézet
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
Nemzeti Felnőttképzési Intézet (NSZI)
Országos Egészségfejlesztési Intézet
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar (Doktori Iskola)
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Selye János Egyetem, Révkomárom
Trezor Kiadó, ELTE Tanító- és Óvóképző Karának kiadója

Ankerl Géza
Dániel Anna
Dánielné Lengyel Laura
Darvasi László
Fodor József
Forrai Eszter
Hegyi Klára
Komáromi János
Kozma Ferenc
Nemeskürty István
Nyíri Kristóf
Petrovics Emil
Ponori Thewrewk Aurél
Szenti Tibor
Végh György
Vekerdi József
Zimányi Vera

Látogatók száma 2010-ben: 18 177 318

A mek.oszk.hu valamint a mek.niif.hu forgalmi adatai alapján.

(Közelítő adat a központi Web-szerver statisztikái alapján, fél órán belül egy számítógépről érkezett, feltehetően emberi felhasználóink száma. A tényleges felhasználás ennél jóval nagyobb lehet, az intézményi ideiglenes tárolók, proxy szerverek miatt. Az adat nem tartalmazza továbbá az év végén az NIIF tükröszerverre átirányított kérések számát).


EPA állománygyarapítás - https://epa.oszk.hu

2010. évi gyarapítás:

     

Archivált folyóiratok

43 cím

519 folyóiratév

5 444 füzet

A teljes katalógusban

384 cím

   

2010. december 31-i állomány

1826 cím

   

Archivált folyóiratok száma:

294 cím

   

Archivált füzetek száma:

24784 db

   

Látogatók száma 2010-ben: 3 427 636 fő

Az epa.oszk.hu és az epa.niif.hu oldalak forgalma összesen.

EPA fejlesztések

- a "Kócsag" 16 évfolyamát, 1928-1943.
https://epa.oszk.hu/01600/01630

- "A természet" 40 évfolyamát, 1897-1944.
https://epa.oszk.hu/01600/01649

- Magyar Nemzeti Bibliográfia. Zeneművek: Hangfelvételek
https://epa.oszk.hu/01900/01931/00012

- Magyar Nemzeti Bibliográfia. Zeneművek: Kották
https://epa.oszk.hu/01900/01930/00015

- Magyar Nemzeti Bibliográfia. Kartográfiai dokumentumok
https://epa.oszk.hu/01900/01929/00015

- Magyar Nemzeti Bibliográfia. Új Periodikumok
https://epa.oszk.hu/01900/01928/00019

- Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek bibliográfiája
https://epa.oszk.hu/01900/01927/00212

- Bohó Misi 1891
https://epa.oszk.hu/01600/01644

- Magyar Tűzoltó - szakközlöny s a dunántúli tűzoltó egyletek kerületi szövetségének hivatalos értesítője 1882
https://epa.oszk.hu/01600/01645

- Nagykőrös és vidéke hirdetési közlönye - az Általános Ingatlanforgalmi és Biztosítási Iroda hivatalos lapja 1911-1925
https://epa.oszk.hu/01600/01668

- Szentesi Lap 1872-1947
https://epa.oszk.hu/01800/01889


Digitális Képarchívum - https://keptar.oszk.hu

Az év során történt fejlesztések:

Új, nagyobb képgyűjteményeink:

- A magyar képírás úttörői
- A mi hadseregünk
- Apák és fiúk
- A világháború képes krónikája
- Flickr válogatás
- Hóman Bálint munkái
- Indafotó válogatás
- Magyar közgazdaság és kultúra
- Nagy Pál visszaemlékezései
- Nincs királyi út!
- Növények
- Orincsay László képei
- Országalbum válogatás
- Sári Balázs fotói
- Varga József fotói
- Wikimédia válogatás
- Wikipédia válogatás

2010-ben a Képarchívumnak 78 746 látogatója volt.

2010. december 31-én az adatbázisban 17 717 db dokumentum volt elérhető, 10 982-vel több mint tavaly.


A Digitális gyűjtemény gyarapodása:

2010. évi gyarapítás:

Kép:

257 363

Digitális raktári egység:

2623

2010. december 31-i állomány:

1 104 529

Digitális raktári egység:

8958

Fejlesztések:

A nyár elejére elkészült a digitális gyűjtemény nyilvántartását és munkafolyamatait kezelő, helyi fejlesztésű (Pásztor Gyula programozta) alkalmazás, az Indigo. Lezártuk a korábbi Excel nyilvántartást és a nyilvántartást már az Indigo-ban vezetjük. Több, helyi bemutatót szerveztünk más osztályok számára, a beadási munkafolyamat, az Indigo használatáról: http://dspace.oszk.hu/indigo

Az év végére a rendelkezésünkre álló 2x10 TB-os tároló közel megtelt. Előkészületeket tettünk az NIIF-es külső tároló további használatára a gyarapodó digitális állomány biztonságos elhelyezése érdekében.


A Multimédia gyűjtemény gyarapodása:

A fizikai adathordozón megjelent elektronikus dokumentumok gyűjteménye 2010-ben 1096 címmel gazdagodott, amely 2479 db. raktári egységet jelent. A teljes fizikai állomány így 2010-ben már 15627 címet és 28588 dokumentumot számlált. Folyamatos volt az új dokumentumok érkeztetése, a raktári nyilvántartásba való felvétele, a címkézés, illetve a raktározás logisztikai feladatainak ellátása.

Folyamatosnak tekinthető az a munka is, amelynek során állományvédelmi és szolgáltatás-bővítési céllal lemezkép-fájlok formájában elkészítjük és a könyvtár tároló-szerverére mentjük a sérülékeny adathordozók digitális másolatait. Valamennyi újonnan beérkező offline elektronikus dokumentumról, még a raktári elhelyezést megelőzően, elkészítjük a mentést, s a rendelkezésre álló erőforrásokhoz igazodva a gyűjtemény legrégebbi és leginkább veszélyeztetett részeiről is előállítjuk a digitális-másodpéldányt. Ezen munka eredményeképpen az előző évben mintegy 3200 digitális-másodpéldánnyal gyarapodott a gyűjteményünk. Fejlesztési és kutatási tevékenységünk homlokterében az így létrejövő virtualizált gyűjtemény hosszú távú megőrzését és szolgáltatását biztosító környezet kialakítása áll.

Működtettük a E-Tár webhelyet, amely több nyilvántartás és adatbázis szolgáltatási felületét is biztosítja, üzemeltettük a Virtuális CD-hálózatot.

Elláttuk az offline elektronikus dokumentumokhoz, azok használatához kapcsolódó szaktájékoztatási feladatokat.

Az elmúlt év folyamán előrehaladott állapotba került a multimédia gyűjtemény nyilvántartásainak nyilvános kereshetőségét biztosító, az E-Tár webhely részeként is működtetni tervezett keretrendszer, amely hamarosan minden felhasználónk számára elérhető lesz.

Munkatársaink részt vettek több, a gyűjtemény gondozásán túlmutató munkában és fejlesztésben is. Ezek között kell megemlítenünk az MTA-OSzK Res libraria Hungariae Kutatócsoport, 19. századi Könyv- és Sajtótörténeti Műhelyének kutatásait támogató adatbázis kialakítását, a digitalizált gyászjelentés-gyűjtemény feldolgozását biztosító webhely és adatbázis fejlesztését, karbantartását.


Egyéb feladatok:

Fejlesztések más OSZK-s osztályok számára:


Videotórium -
http://www.videotorium.hu

Moldován István részt vett az NIIF TÁMOP pályázata keretében a Videotórium, tudományos videoarchívum kifejlesztésében. Az archívumhoz az OSZK is csatlakozott, a Történeti Interjúk Tára hangzó különgyűjteményével - BBC Magyar Adásai.


Online tájékoztatás

Az Osztály munkatársai folyamatosan válaszolják meg mind a MEK, mind az EPA információs címére érkező kérdésekre, amelyek az állományra vagy a szolgáltatásra vonatkoznak. A MEK információs listájára naponta átlag 4-5 kérdés érkezik.


Gyakornokok:

Az osztályon mind több könyvtáros hallgatót fogadtunk gyakorlati munkára. A gyakornokok a különböző munkaterületekkel ismerkedtek és segítettek be a napi munkába. A Szegedi Tudományegyetem Könyvtártudományi Tanszékén egy konkrét kurzus foglalkozott könyvdigitalizálással és a megfelelő infrastruktúra hiányában hallgatóik többsége nálunk végezte el a kötelező gyakorlatot.

Az év során az alábbi intézmények könyvtártudományi tanszékeiről fogadtunk gyakornokokat:

- Szegedi Tudományegyetem
- Eötvös Lóránd Tudományegyetem
- Debreceni Egyetem

Az év során 21 fő töltött el az osztályon 776 órát.

A gyakornokok főként az alábbi munkákban vettek részt munkatársaink irányításával:

- Könyv-digitalizálás (Elter András)
- Digitális folyóiratok feldolgozása (Csáki Zoltán)
- Digitális dokumentumok gyarapítása, linkellenőrzés (Góczán Andrea)
- Digitális képek ellenőrzése, minőségbiztosítás (Simon Jennifer)


Konferenciák, előadások

Moldován István: Az e-könyvek használata a könyvtáron kívül és belül
2010. december 9. - Budapest
"Budapest iskolakönyvtári hálózatának fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében" projekt - Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

Drótos László: Honnan jönnek az e-könyvek?
2010. november 24. - Budapest
A digitalizálástól az e-könyvekig - OSZK, K2 kísérleti műhely szakmai nap

Moldován István: A Magyar Elektronikus Könyvtár 15 éve
2010. július 15-17. - Baja
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 42. Vándorgyűlése

Renkecz Anita: A "Digitális könyvtári füzetek" a szakmai továbbképzésben
2010. július 7-8-9. - Jászberény
MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének XVII. Országos Tanácskozása

Moldován István: Digitális gyűjtemény kialakítása
2010. június 10. - Túrkeve
Nagykun Tudásdepo-Expressz - Könyvtári Szolgáltatások Összehangolt Infrastruktúra Fejlesztése - Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár

Csáki Zoltán: EPA fejlesztések, együttműködések 2009-ben, idei tervek
2010. április 7. - Debrecen
Networkshop 2010 - Debreceni Egyetem

Moldován István: Határon túli magyar tartalomszolgáltatások
2010. április 7. - Debrecen
Networkshop 2010 - Debreceni Egyetem

Renkecz Anita: A könyvtári digitalizálási munkafolyamat gyakorlati kérdései
2010. március 17. - Budapest
Digitalizálni, de... (Nyitó szakmai konferencia) - Országgyűlési Könyvtár


Cikkek, interjúk

Drótos László - Kőrös Kata: Adattármustra. Metaadat-keresők = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57. évf. 5. szám 2010. p. 196-216.

Zimányi Magdolna - Moldován István - Drótos László: Mérföldkövek a Magyar Elektronikus Könyvtár életében = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 19. évf. 9. sz. 2010. p. 31-36.

"Felszabadított" szövegek őre Drótos László budapesti könyvtárost a számítógépek csábították a könyvtárba = Új magyar szó - színkép / Cseke Gábor, 2010-02-26


Oktatás

Moldován István: Digitalizálás II. Elektronikus dokumentumok kezelése, szolgáltatása (2 óra előadás)
Könyvtári Intézet; A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében - lehetőségek és feladatok a könyvtárakban II. c. 30 órás program

Drótos László - Moldován István: Személyes információmenedzsment
Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány 30 órás akkreditált tanfolyama

Drótos László - Moldován István: Digitális dokumentumgyűjtemények kialakítása
Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány 30 órás akkreditált tanfolyama

Csáki Zoltán - Renkecz Anita: "Digitalizálás, digitális dokumentumok közzététele az interneten"
Csíkszereda, Kájoni János Megyei Könyvtár, négy napos tanfolyam 2010. 03. 22-25.


Budapest, 2011. február 17.


Moldován István
Digitális Gyűjtemény osztályvezető