Felhasználási engedély
a Magyar Elektronikus Könyvtár számára*

 

Alulírott ............................................. hozzájárulok az alábbi mű(vek) internetes nyilvánossá tételéhez a Magyar Elektronikus Könyvtáron keresztül:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

A szerzői jog tulajdonosa (szerző, fordító, szerkesztő stb.) és születési éve (az egyértelmű azonosítás céljából):

........................................................................................................................................................

Egyben elfogadom a MEK - alábbiakban leírt - alapelveit a dokumentum felhasználására vonatkozóan. Továbbá kijelentem, hogy az adományozással és ezen alapelvek elfogadásával csak saját valós jogaimat gyakoroltam, így ez a gesztusom mások jogviszonyát nem csorbítja ezzel a dokumentummal kapcsolatban. A MEK-ben való szolgáltatással kapcsolatban a szerzői jogdíjról lemondok.

A MEK, mint az Országos Széchényi Könyvtár digitális gyűjteménye és Internet-szolgáltatása, oktatási és tudományos, non-profit célokra - hálózaton vagy egyéb számítógépes adathordozón - közzéteheti ezt a dokumentumot és egy hagyományos könyvtárhoz hasonlóan megengedheti a MEK felhasználóinak, hogy elolvassák azt illetve magáncélra másolatot készítsenek róla. A MEK csak ilyen jellegű felhasználáshoz rendelkezik a dokumentum felett, a szerzői és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetőségek továbbra is a szerzőt/tulajdonost illetik.

A MEK gazdái kötelesek elhelyezni a mellékelt copyright megjegyzést a dokumentum minden közzétett példánya mellett. Ez minden esetben alacsonyabb prioritású, mint a dokumentumban szereplő egyéb kikötések a felhasználásra és terjesztésre vonatkozóan (amennyiben vannak ilyenek). A MEK üzemeltetői kötelesek törölni a dokumentumot a MEK állományából, ha kétség merül fel a nyilvános terjesztés jogosságát illetően, vagy ha a szerző/tulajdonos ezt kéri.

Dátum: ....................................

Postacím: ........................................................................................

Személyi igazolvány, útlevél, vagy más, személyazonosságot igazoló irat száma: ..............................

E-mail cím vagy telefon: .........................................

.........................................................
szerző vagy a szerzői jog tulajdonosa


Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik (amennyiben az illető fel van tüntetve). Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait. A MEK üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor töröljék azt a MEK állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Amennyiben a műben és annak borítóján fel van tüntetve valamelyik Creative Commons licensz, akkor az abban megengedett felhasználási formák nem engedélykötelesek. A Magyar Elektronikus Könyvtár elsősorban az oktatási/kutatási szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású, szabad terjesztésű elektronikus publikációkkal. A MEK-kel kapcsolatban az info@mek.oszk.hu e-mail címen lehet információkat kapni és kérdéseket feltenni. A központi szolgáltatás URL címe: http://mek.oszk.hu


* Géppel - vagy kézírás esetén jól olvasható nyomtatott betűkkel - kitöltve, kinyomtatva és aláírva az "Országos Széchényi Könyvtár, E-könyvtári Szolgáltatások Osztály, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület" postacímre vagy a (36)-1-202-0804 fax-számra lehet elküldeni. A felhasználási engedélyen megadott személyes adatokat más célra nem használjuk fel és harmadik fél részére nem továbbítjuk. Az OSZK adatkezelési elveiről részletesebben itt tájékozódhat: http://www.oszk.hu/adatvedelem.