5.1 Helyesírás

Magyar helyesírás és szóragasztás főbb szabályai. A Magyar Tudós Társaság különös használatára. Pesten 1832, Trattner J. M., Károlyi István K. 32 p. - Fakszimile kiad.:Bp. 1982, Helikon.

NÉMETH Gyula: A magyar rovásírás. Bp. 1934, Akad. K. 32 p., 7 t.

KNIEZSA István: Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. Bp. 1952, Akad. K. 204 p. (Nyelvészeti tanulmányok 2.)

Helyesírásunk időszerű kérdései. (Szerk.: BENKŐ Loránd.) Bp. 1955, Akad. K. 137 p. (Nyelvtudományi értekezések 4.)

IMRE Samu: A magyar huszita helyesírás néhány kérdése. Bp. 1964, Akad. K. 60 p. (Nyelvtudományi értekezések 43.)

DEME László: Helyesírási rendszerünk logikája. Bp. 1965, MNyT. 40 p. (A MNyTK 110.)

DEME László - FÁBIÁN Pál - BENCÉDY József: A magyar helyesírás rendszere. Bp. 1966, Akad. K. 55 p. (Nyelvtudományi értekezések 54.)

FÁBIÁN Pál: Az akadémiai helyesírás előzményei. Helyesírásunk alakítására irányuló tudatos törekvések 1772-1832 között. Bp. 1967, Akad. K. 255 p., 11. (Nyelvészeti tanulmányok 9.)

FARKAS Vilmos: Helyesírásunk hangjelölés-rendszerének története. Bp. 1977, Akad. K. 102 p. (Nyelvtudományi értekezések 74.)

SZEMERE Gyula: Az akadémiai helyesírás története. 1832-1954. Bp. 1974, Akad. K. 299 p. (Nyelvészeti tanulmányok 17.)

FARKAS Vilmos: A magyar hangtörténet és helyesírástörténet rendszerbeli összefüggése. Bp. 1982, Akad. K. 87 p. (Nyelvtudományi értekezések 111.)