FOLYÓIRATOK
a történelem, nyelvtudomány, irodalomtudomány és néprajz területéről


Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae. Bp. 1950-, MTA.

Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae. Bp. 1951-, MTA.

Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. Bp. 1951-, MTA.

Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae. Bp. 1957-, MTA.

Egyetemes Philologiai Közlöny. Bp. 1877-1948. A MTA Nyelvtudományi Bizottsága és a Budapesti Philologiai Társaság.

Ethnográfia. Bp. 1890-, Magyar Néprajzi Társaság.

Hungarian Studies. Bp. 1985-, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság.

Hungarológiai Értesítő. Bp. 1979-, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság.

Irodalomtörténet. Bp. 1912-1947., 1949-1962., 1969-, Magyar Irodalomtörténeti Társaság.

Irodalomtörténeti Közlemények. Bp. 1891-, A MTA Irodalomtudományi Intézete (1956 óta).

Magyar Könyvszemle. Bp. 1876-, MTA (1955 óta).

Magyar Nyelv. Bp. 1905-, Magyar Nyelvtudományi Társaság.

Magyar Nyelvőr. Bp. 1872-, MTA.

Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei. Bp. 1951-1982. MTA.

Néprajzi Értesítő. Bp. 1900-, A Néprajzi Múzeum évkönyve.

Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. Cluj 1957- Románia Szocialista Köztársaság Akadémiája.

Századok. Bp. 1867-, Magyar Történelmi Társulat.Vissza  Tartalom