IRODALOMTUDOMÁNY

 


1. SEGÉDKÖNYVEK
1.1 Bibliográfiák

1.11 Általános irodalmi bibliográfiák
1.12 Részterületek bibliográfiái, folyóirat-repertóriumok

1.2 Életrajzgyűjtemények, irodalmi lexikonok

2. ÖSSZEFOGLALÓ MŰVEK
2.1 Szintézisek
2.11 Magyar nyelven
2.12 Idegen nyelven
2.13 Egyes földrajzi területek irodalma

2.2 Antológiák (az egész irodalmi folyamatra vonatkozóan)
2.21 Magyar nyelven
2.22 Idegen nyelven


3. A MAGYAR IRODALOM KORSZAKAI (forrásgyűjtemények, monográfiák, tanulmánykötetek)
3.1 Magyar irodalom a 18. század végéig
3.11 Források
3.12 Feldolgozások

3.121 Monográfiák
3.122 Tanulmánykötetek (szerzői betűrendben)

3.2 Magyar irodalom a 19. században
3.21 Források
3.22 Feldolgozások

3.221 Monográfiák
3.222 Tanulmánykötetek (szerzői betűrendben)

3.3 Magyar irodalom a 20. században
3.31 Források
3.32 Feldolgozások

3.321 Monográfiák

4. A MAGYAR IRODALOMTUDOMÁNY ELMÉLETI KÉRDÉSEI
4.1 Elvi és esztétikai művek és tanulmánykötetek.
4.2 Műfajtörténet

4.21 Verstan
4.22 Műfordítás

4.3 A magyar irodalomtudomány és irodalmi kritika története

5. ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNY
5.1 Általános művek
5.2 A magyar irodalom és a világirodalom kölcsönhatásai

6. VEGYES TARTALMÚ TANULMÁNYKÖTETEK (szerzői betűrendben)

7. IRODALMI SZÖVEGEK HANGLEMEZEN

8 ÍRÓK (művek és szakirodalom)

 


1. SEGÉDKÖNYVEK

1.1 Bibliográfiák

1.11 Általános irodalmi bibliográfiák

A magyar irodalom bibliográfiája. (Szerk.: KOZOCSA Sándor.) Bp. 1950-
1945-1949. 1950, Közoktatásügyi Kiadóvállalat. 232 p.
1950-1951, Közoktatásügyi Kiadóvállalat. 80 p.
1951-1952. 1954, Művelt Nép. 180 p.
1953-1954, Művelt Nép. 208 p.
1954-1956, Művelt Nép. 232 p.
1955-1959, Gondolat. 334 p.
1956-1957. 1961, Gondolat. 717 p.
1958-1965, Gondolat. 581 p.
1959-1966, Gondolat. 637 p.
1960-1970, Gondolat. 526 p.
1961-1965. 1978, Gondolat. 1-2. köt. 1123 p. 2 db.

TEZLA, Albert: An introductory bibliography to the study of Hungarian literature. Cambridge, Massachussetts 1964, Harvard University Press. XXVI, 290 p. [MEK]

TEZLA, Albert: Hungarian authors. A bibliographical handbook. Cambridge, Massachussetts 1970, The Belknap Press of Harvard University Press. XXVIII, 792 p. [MEK]

LAKATOS Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. A - Regényvilág. Bp. 1972-1983, PIM. 2068 p. 10 db. (A PIM bibliográfiai füzetei. A sorozat 1-22.)

A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. (Szerk.: VARGHA Kálmán, V. WINDISCH Éva.) Bp. 1972-, Akad. K.
1. STOLL Béla-VARGA Imre-V. KOVÁCS Sándor: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig. 1972. 638 p.
2. KÓKAY György: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-1849. 1975. 925 p.
6. BOTKA Ferenc - VARGHA Kálmán: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905-1945. Személyi rész. 1. A-K. 1982. 959 p.

LUKÁTS János: A magyar irodalom története. A-Zs. Bp. 1973-1976, PIM. 807 p. (A PIM bibliográfiai füzetei. C sorozat. 1-8.)

BOTKA Ferenc: A magyar irodalom első kiadásai. A-C. Bp. 1975-1974, PIM. 100, 199 p. (A PIM bibliográfiai füzetei. D sorozat. 1-2.)

MADÁR Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. A - Keresztessy József Emlékkönyve. Bp. 1978-1985, PIM. 1302 p. 6 db. (A PIM bibliográfiai füzetei. F sorozat. 1-18.)

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája. (Szerk.: LICHTMANN Tamás, NÉMETH S. Katalin.) Bp. 1979--, OSZK.
1976. 1979. 456 p.
1977. 1980. 375 p.
1978. 1982. 477 p.
1979. 1983. 503 p.


1.12 Részterületek bibliográfiái, folyóirat-repertóriumok

Nyugat repertórium. (Összeáll.: GALAMBOS Ferenc.) Függelék: Magyar Géniusz (1902-1903), Figyelő (1905), Szerda (1906) és Magyar Csillag (1941-1944) repertóriuma, (összeáll.: PÓK Lajos, GALAMBOS Ferenc.) Bp. 1959, Akad. K. 571 p.

A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája. 1565-1840. (összeáll.: STOLL Béla.) Bp. 1963, Akad. K. 537 p.

A csehszlovákiai magyar nyelvű szocialista sajtó irodalmi bibliográfiája. 1919-1938. (Szerk.: BOTKA Ferenc.) Bp. 1966, Akad. K. 376 p.

A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B sorozat. 1-10. (Szerk.: BOTKA Ferenc.) Bp. 1972-1979, PIM.

KÁLMÁN Lászlóné: A Dokumentum (1926-1927) és a Munka (1928-1939) repertóriuma. 1972. 158 p.

ILLÉS Ilona: Munkások Újsága (1848). Forradalom (1849). Arany Trombita (1869). Repertórium. 1973. 164 p.

LAKATOS Éva: Magyar írás (1921-1927). Repertórium. 1973. 188 p.

KENDÉNÉ PALÁGYI Erzsébet: Szép Szó (1936-1939). Repertórium. 1974. 152 p.

KÁLMÁN Lászlóné: Társadalmi Szemle (1931-1933). Repertórium. 1974. 100 p.

ILLÉS Ilona: A Tett (1915-1916). Ma (1916-1925). 2x2 (1922). Repertórium. 1975. 223 p.

PÁLMAI Magda: Gondolat (1935-1937). Repertórium. 1976. 94 p.

ILLÉS Ilona: Tűz (1921-1924). Diogenes (1923-1927). Repertórium. 1977. 235 p.

LAKATOS Éva: A Toll (1929-1938). Repertórium. 1977. 261 p.

BOTKA Ferenc: Független Szemle (1921-1923). Kékmadár (1923). Repertórium. 1979. 167 p.

VARGA Rózsa - PATYI Sándor: A népi írók bibliográfiája. Művek, irodalom, mozgalom. 1920-1960. Bp. 1972, Akad. K. 940 p.

Magyar szocialista irodalom. Első kiadások 1945-ig. (Szerk.: BOTKA Ferenc.) Bp. 1975, PIM. 325 p. (A PIM bibliográfiai füzetei. E sorozat, l.)

Magyarországi irodalom idegen nyelven. A hazai szépirodalom fordításainak bibliográfiája. 1944-1968 közötti kiadások. (Szerk.: FAJCSEK Magda, SZILVÁSSY Zoltánné.) Bp. 1975, OSZK. 795 p.

Élet és Irodalom. Válogatott repertórium. 1957-1965. (Szerk.: GYURIS György.) Bp. 1981, Lapkiadó Vállalat. 576 p.

SZŐKE József: A csehszlovákiai magyar irodalom válogatott bibliográfiája. 1. köt. 1945-1960. Bratislava 1982, Madách K. 393 p.

BERTHA Zoltán - GÖRÖMBEI András: A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája. 2. köt. 1971-1980. Bp. 1983, TIT Budapesti Szervezete. 211 p. Az 1. kötetet ld. a 2.13 szakban.

RÉTHY Andor-VÁCZY Leona: Magyar irodalom románul. - Literatura maghiara in limba romana;. Könyvészet. 1830-1970. Bukarest 1983, Kriterion.


1.2 Életrajzgyűjtemények, irodalmi lexikonok

Magyar irodalmi lexikon. (Szerk.: VÁNYI Ferenc.) Bp. 1926, VI, 880 p., 11 t.

Magyar irodalmi lexikon. (Főszerk.: BENEDEK Marcell.) 1-3. köt. Bp. 1965-1965 Akad. K. 728, 639, 614 p.

MÉRŐ Ferenc: Emigrációs magyar irodalom lexikona. Köln-Detroit-Wien 1966, Amerikai M. K. 207 p.

Slovník spisovatela. Madarsko. (Zpracoval kolektiv autorii za védeni Petra RÁKOSÉ.) Praha 1971, Odeon. 386 p.

Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona. (Főszerk.: CSANDA Sándor.) Bratislava 1981, Madách K. 147 p.

Romániai magyar irodalmi lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés. (Főszerk.: BALOGH Edgár.) 1. köt. A-F. Bukarest 1981, Kriterion. 650 p.

 

2. ÖSSZEFOGLALÓ MŰVEK

2.1 Szintézisek

2.11 Magyar nyelven

A magyar irodalom története. (Szerk.: BEÖTHY Zsolt.) 1-2. köt. Bp. 1896, Athenaeum. 516, 840 p. - 3., jav., bőv. kiad.: (Szerk.: BADICS Ferenc) 1906-1907.

PINTÉR Jenő magyar irodalomtörténete. Tudományos rendszerezés. 1-8. köt. Bp. 1950-1941, M. Irodalomtörténeti Társaság.

SZERB Antal: Magyar irodalomtörténet. 1-2. köt. Cluj/Kolozsvár 1934, Erdélyi Szépmíves Céh. 342, 255 p. - 7. kiad.: (Bev.: SŐTÉR István.) Bp. 1982, Magvető. 554 p.

KERESZTURY Dezső: A magyar irodalom képeskönyve. Bp. 1956, Magvető. 343 p. - 2. kiad.: 1981, M. Helikon-Móra Ferenc K. 330 p.

A magyar irodalom története. 1-3. köt. Bp. 1957-1967, Bibliotheca-Gondolat.
1. 1849-ig. (Szerk.: BÓKA László, PÁNDI Pál.) 1957. 492 p. - 4 jav kiad. 1971. 542 p.
2. 1849-1905. (Szerk.: KIRÁLY István, PÁNDI Pál, SŐTÉR István.) 1963 . 492 p.-3. kiad.: 1971.
3. 1905-től napjainkig. (Szerk.: BÉLADI Miklós, BODNÁR György.) 1967. 878 p. -2. kiad.: 1971.

KLANICZAY Tibor - SZAUDER József - SZABOLCSI Miklós: Kis magyar irodalomtörténet. Bp. 1967, Gondolat. 493 p.

A magyar irodalom története. Készült az MTA Irodalomtörténeti Intézetében (Főszerk.: SŐTÉR István.) 1-6. köt. Bp. 1964-1966, Akad. K. - Új lenyomat 1972-1979.
1. A magyar irodalom története 1600-ig. (Szerk.: KLANICZAY Tibor.) 1964. 567 p.
2. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. (Szerk.: KLANICZAY Tibor.) 1964. 646 p.
3. A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig. (Szerk.: P ANDI Pál.) 1965. 831 p.
4. A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig. (Szerk.: SŐTÉR István.) 1965. 1072 p.
5. A magyar irodalom története 1905-től 1919-ig. (Szerk.: SZABOLCSI Miklós.) 1965. 543 p.
6. A magyar irodalom története 1919-től napjainkig. (Szerk.: SZABOLCSI Miklós.) 1966. 1106 p.

HORVÁTH János: A magyar irodalom fejlődéstörténete. (Bev.: BARTA János) Bp. 1976, Akad. K. 372 p.

A magyar irodalom története. 1945-1975. (Szerk. biz.: BÉLÁDI Miklós, BODNÁR György, SŐTÉR István, SZABOLCSI Miklós.) Bp. 1981-, Akad. K.
1. Irodalmi élet és irodalomkritika. (Szerk.: BÉLÁDI Miklós.) 1981. 527 p.
4. A határon túli magyar irodalom.. (Szerk.: BÉLÁDI Miklós.) 1982. 463 p.

A magyar irodalom története. (Szerk.: KLANICZAY Tibor.) Bp. 1982, Kossuth K. 486 p., 201. - 2. kiad.: 1985.

NEMESKÜRTY István: Diák, írj magyar éneket. A magyar irodalom története 1945-ig. 1-2. köt. Bp. 1983, Gondolat. 963 p. 2 db.


2.12 Idegen nyelven

FARKAS [Gyula], Julius: Die Entwicklung der ungarischen Literatur. Berlin 1934, Walter de Gruyter. 306 p.

HANKISS [János], Giovanni: Storia della letteratura ungherese. Torino-Milano-etc. 1936, G. B. Paravia e C. 356 p.

KLANICZAY, Tibor-SZAUDER, József-SZABOLCSI, Miklós: Histoire abrégée de la littérature hongroise. Bp. 1962, Corvina. 300 p.
Megjelent angol, bolgár, lengyel, német és orosz nyelven is.

RUZICSKA, Paolo: Storia della letteratura ungherese. Milano 1963, Nuova Accademia Editrice. 830 p.

TEMPESTI, Folco: La letteratura ungherese. Firenze-Milánó 1969, Sansoni-Accademia. 290 p. (Le letterature del mondo 25.)

[BÁN] BÁN, Imre-BARTA [János], János - [CZINE Mihály] CINE, Mihalj: Istorija madarske knjizevnosti. Novi Sad 1976, Matica Srpska - Forum. 430 p.

Handbuch der ungarischen Literatur. (Hrsg.: Tibor KLANICZAY.) Bp. 1977, Corvina. 658 p.

Histoire de la littérature hongroise des origines à nos jours. (Publié sous la directíon de
Tibor KLANICZAY. Préface de Jacques VOISINE.) Bp. 1980, Corvina. 585 p.

CZIGÁNY, Lóránt: The Oxford history of Hungarian literature. From the earliest times to the present. Oxford 1984, Clarendon Pr. 496 p.

A history of Hungarian literature. (Ed. by Tibor KLANICZAY.) Bp. 1983, Corvina. 571 p.


2.13 Egyes földrajzi területek irodalma

WALDAPFEL József: ötven év Buda és Pest irodalmi életéből. 1780-1830. Bp. 1935, MTA. 368 p.

ZSIGMOND Ferenc: A debreceni kollégium és a magyar irodalom. Debrecen 1940. 201 p.

Vasi élet és irodalom. Vas megye irodalmának múltja és jelene. (Szerk.: PALKÓ István.) Szombathely 1957. 210 p.

SZENTELEKY Kornél válogatott írásai. 1. köt. Gesztenyevirágzás. 2. köt. Ugartörés. Elbeszélések, cikkek, tanulmányok. Újvidék 1963, Forum. 185,149 p.

FÁBRY Zoltán: Kúria, kvaterka, kultúra. Adalékok a csehszlovákiai magyar kultúra első fejezetéhez. 1918-1938. Bratislava-Bp. 1964, Slov.vyd. krásnej lit. - Szépirod. K. 317 p.

CSAPLÁR Ferenc: A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. Bp. 1967, Akad. K. 187 p. (Irodalomtörténeti füzetek 52.)

TURCZEL Lajos: Két kor mezsgyéjén. A magyar irodalom fejlődési feltételei és problémái Csehszlovákiában 1918 és 1938 között. Bratislava 1967, Tátrán. 311 p. - 2. kiad.: Bratislava - Bp. 1983, Madách K. - Szépirod. K. 313 p. (Csehszlovákiai magyar írók.)

Veszprém megye irodalmi hagyományai. (Kiad.: HARMATH István, KATSÁNYI Sándor.) Veszprém 1967, Megyei Könyvtár. 281 p. - 4., bőv. kiad.: 1984. 357 p., 57 levél.

BORI Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-tól 1945-ig. Novi Sad 1968, Forum. 286 p.

CSANDA Sándor: Első nemzedék. A csehszlovákiai magyar irodalom keletkezése és fejlődése. Bratislava 1968, Tátrán. 305 p. - 2., átdolg. és bőv. kiad.: 1982, Madách. 348 p. (Csehszlovákiai magyar írók.)

SŐNI Pál: A romániai magyar irodalom története. Bukarest 1969, Editura Didacticá si Pedagogica 301 p.

CSANDA Sándor: Harmadik nemzedék. Kritikák, tanulmányok. Bratislava 1977, Madách K. 246 p.

KÁNTOR Lajos-LANG Gusztáv: Romániai magyar irodalom 1945-1970. Bukarest 1977, Kriterion. 418 p. - 2., jav. kiad.: 1973. 498 p.

BALOGH Edgár: Duna-völgyi párbeszéd. Cikkek, tanulmányok, dokumentumok. 1929-1972. Bp. 1974, Szépirod. K. 612 p.

BORI Imre: Irodalmunk évszázadai. Újvidék 1975, Forum. 283 p. - 2., átdolg., bőv. kiad.: A jugoszláviai magyar irodalom rövid története. Újvidék 1982, Forum. 317 p. Ua.: Knjizevnost jugoslovenskih madjara. Novi Sad 1976, Matica Srpska. 302 p.

Mű és érték. A csehszlovákiai magyar kritika 25 éve. (Vál., bev.: SZEBERÉNYI Zoltán. A bibliográfiát összeáll.: ALABÁN Ferenc.) Bratislava 1976, Madách K 531 p.

BENKŐ Samu: A helyzettudat változásai. Művelődéstörténeti dolgozatok. Bukarest 1977, Kriterion. 447 p.

DÁVID Gyula-MAROSI Péter-SZÁSZ János: A romániai magyar irodalom története. Bukarest 1977, Editure Didactica si Pedagogica. 331 p.

TURCZEL Lajos: Portrék és fejlődésképek. Bratislava 1977, Madách K. 278 p.

KÁNTOR Lajos: Korváltás. Bukarest 1979, Kriterion. 366 p.

BALOGH Edgár: Hét próba. Egy nemzedék története. 1924-1934. - Szolgálatban. Egy nemzedék története. 1935-1944. 1-2. köt. Bp. 1981, Magvető. 421, 422 p. (Tények és tanúk.)

KOVÁCS János: Kétség és bizonyosság. Bukarest 1981, Kriterion. 426 p.

GÖRÖMBEI András: A csehszlovákiai magyar irodalom. 1945-1980. Bp. 1982, Akad. K. 443 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 7.)

TURCZEL Lajos: Hiányzó fejezetek. Tanulmányok a két világháború közötti csehszlovákiai magyar irodalomról és sajtóról. Bratislava 1982, Madách K. 326 p.

BERTHA Zoltán-GÖRÖMBEI András: A hetvenes évek romániai magyar irodalma. 1. köt. Bp. 1983, TIT Budapesti Szervezete. 156 p.
A 2. kötetet ld. az 1.12. szakban.


2.2 Antológiák (az egész irodalmi folyamatra vonatkozóan)

2.21 Magyar nyelven

Magyar versek könyve. (Szerk., bev.: HORVÁTH János.) Bp. [7937], M. Szemle. XXVI, 592 p. - 2., bőv. kiad.: Bp. 1942. 784 p. (A M. Szemle klasszikusai.)

Magvető. A magyar irodalom élő könyve. (Szerk.: MÓRICZ Zsigmond.) Bp. 1940, Kelet Népe. 320 p. - 2. kiad.: 1942. - 3. kiad.: Kolozsvár 1945. 413 p. - Fakszimile kiadás: Bp. 1979, Magvető. 320 p.

Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről. (Szerk.: MAKKAI László.) 1-10. köt. Bp. [1947-1942], Franklin.
1541 és 1867 közötti szövegek gyűjteménye.

A magyar próza könyve. (Szerk.: BISZTRAY Gyula, KERECSÉNYI Dezső.) 1-2. köt. Bp. 1942-1948, M. Szemle. 605, 820 p. (A M. Szemle klasszikusai.)

Hét évszázad magyar versei. (Szerk. biz.: KLANICZAY Tibor, KOMLÓS Aladár, LUKÁCSY Sándor, PÁNDI Pál, SZÁSZ Imre.) Bp. 1957, Szépirod. K. VIII, 1120 p. - 5., bőv., átd. kiad.: (Szerk. biz.: KIRÁLY István, KLANICZAY Tibor, PÁNDI Pál, SZABOLCSI Miklós.) 1-4. köt. 1978-1979. 1084, 947, 873, 806 p.

Magyar elbeszélők. (Vál.: ILLÉS Endre. Jegyz.: BELLA György.) 1-4. köt. Bp. 1967, Szépirod. K. 1241, 1327, 981, 1145 p. (M. Parnasszus.)

A magyar valóság versei. 1475-1945. (Szerk.: CSANÁDI Imre.) 1-2. köt. Bp. 1966, Magvető. 573, 630 p.

Irodalmi hagyományaink. Kilenc évszázad írásaiból. (Vál., bev., jegyz.: BORI Imre.) Újvidék 1973, Forum. 294 p., 12 t.


2.22 Idegen nyelven

Angol

Hungarian short stories from the 19th and 20th centuries. (Chief red.: László FODOR. Intr.: István SŐTÉR.) Bp. 1962, Corvina. 391 p. (Hungarian library.) [MEK]

Hungarian short stories. (Intr.: Alfréd ALVAREZ.) London-Bp. 1967, Oxford University Press-Corvina. XVI, 432 p. (The world's classics 609.)

Modern Hungarian poetry. (Ed., intr.: Miklós VAJDA. Foreword: William Jay SMITH.) Bp.-New York-Guilford 1977, Corvina-Columbia University Press. 286 p.

Ocean at the window. Hungarian prose and poetry since 1945. (Ed.: Albert TEZLA.) Minneapolis 1980, University of Minnesota Press. 481 p.

Bolgár

Antologija na ungarskata poezija. (Prev.: I. STRATIJEV, I. HRISTOV i dr. Predgovor: Laslo KARDOS.) Sofija 1952, Bolgarski pisat'el. 247 p.

Pt'ici i prostora. Sbornik ungarski razkazi. (Prev.: Gizela SORSIC, Aglaida JUHAS i dr. Uvod, belezki: Péter JUHAS.) Sofija 1964, Narodna kul'tura. 508 p.

Francia

Anthologie de la poésie hongroise. (Publiée pár Jean HANKISS et Léopold MOLNOS-MULLER.) Paris 1956, Sagittaire. 240 p.

Anthologie de la prose hongroise. (Publiée pár Jean HANKISS et Léopold MOLNOS.) Paris 1938, Sagittaire. 364 p.

Nouvelles hongroises. Anthologie des XIXe et XXe siècles (Présentation pár Aurélien SAUVAGEOT. Préf.: András DIÓSZEGI) Paris 1967, Seghers. 382 p. (Collection UNESCO d'oeuvres représentatives. Ser. Européenne. Collection Melior 5.)

Anthologie de la poésie hongroise du XIIe siècle a nos jours. (Établie pár Ladislas GARA. Préf.: László CS. SZABÓ.) Paris 1962, Ed. du Seuil. 502 p.

Panoráma de la littérature hongroise du XXe siècle. (Choix et présentation: György BODNÁR. Intr.: István SÖTÉR). Vol. 1-2. Bp. 1965, Corvina. 414, 355 p.

Poésie hongroise. (Poémes choisis et adaptés pár Marc DELOUZE.) Bp. -Paris 1978, Corvina - Ed. Francais Réunis. 261 p.

Pages choisies de la littérature hongroise des origines au milieu du XVIIIe siècle. (Préface et choix des textes pár T[ibor] KLANICZAY.) Bp. 1981, Corvina. 253 p.

Lengyel

"Wolnosc". Antológia walczacej poezji i prozy wegierskiej. (Przeklad pod redakcja Camilli MONDRAL i Juliusza W. GOMULICKIEGO.) Warszawa 1953, Czytelnik. 448 p.

Mandaryn wielki kozák. Antológia noweli wegjerskiej. (Wypr.: Grácia KERÉNYI.) Warszawa 1968, Pax. 292 p.

Német

Ungarische Meistererzählungen. (Eine Auswahl aus den Novellen von Mór Jókai, Kálmán Mikszáth u.a.) Berlin-Bp. 1960, Aufbau Verlag-Corvina. 327 p. - 2., erweiterte Aufl.: 1-2. Bde. 1964. 366, 514 p.

Ungarische Dramen. (Hrsg. und Nachwort: Georgina BAUM.) Berlin 1968, Verlag Volk und Welt. 456 p.

Rokoska bläst Trompete. Eine Anthologje ungarischer Erzählungen vom 18. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. (Hrsg.: Vera THIES.) Leipzig 1970, List Verlag. 367 p.

Ungarische Dichtung aus fünf Jahrhunderten. (Ausw.: György Mihály VAJDA, Tibor KLANICZAY, Miklós SZABOLCSI. Vorwort: Stephan HERMLIN. Nachwort: György Mihály VAJDA.) Bp.-Berlin-Weimar 1970, Corvina-Aufbau Verlag. 348 p.

Der Kuss der Anna Szegi. Eine Anthologie ungarischer Erzählungen aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. (Hrsg.: Vera THIES.) Leipzig 1973, List. 452 p.

Neue siebenbürgisch-ungarische Lyrik. (Ausw.: István SZÉPFALUSI. Vorwort: András SÜTŐ.) Salzburg 1974, Müller. 98 p.

Ungarische Erzähler. (Nachwort: Andreas OPLATKA.) Zürich 1974, Manesse Verlag. 455 p.

Ungarn. (Hrsg.: Hildegard GROSCHE, Mátyás DOMOKOS.) Tübingen 1975, Horst Erdmann Verlag. 431 p. (Moderne Erzähler der Welt.)

Vom Besten der altén ungarischen Literatur. 11-18. Jahrhundert. (Hrsg.: Tibor KLANICZAY.) Bp. 1978, Corvina. 253 p.

Olasz

Lirici ungheresi. (Scelti e tradotti, introd. e note: Folco TEMPESTI.) Firenze 1950, Vallecchi. 415 p.

Le più belle pagine della letteratura ungherese. (A cura di Folco TEMPESTI.) Milano 1957, Nuova Accademia. 315 p.

Poesia ungherese del Novecento. (Red.: Mario de MICHELI, Éva ROSSI.) Müano 1960, Schwarz. 311 p. (La poesia dél Novecento 3.)

Lirica ungherese del '900. (Introduzione e traduzione di Paolo SANTARCANGELI.) Bologna 1962, Guanda. 207 p.

Poeti ungheresi del '900. (A cura di Umberto ALBINI.) Torino 1976, Radiotelevisione Italiana. 284 p.

Orosz

Antologija vengerskoj poezii. (Sost.: A. KRASNOVA. Perevod: N. CUKOVSKIJ, L. MARTINOV i dr. Vstup. statja: Antal HIDAS.) Moskva 1952, Goslitizdat. 561 p.

Vengerskie povesti i rasskazy. (Sost.: Antal HIDAS. Perevod: A. KRASNOVA, I. SALIMOV i dr.) Moskva 1953, Goslitizdat. 470 p.

Vengerskaja novella. (Sost.: Antal HIDAS. Perevod: E. TERNOVSKAJA, E. TUMARKINA i dr.) Moskva 1965, Hud. literatura. 667 p.

Vehi. Tri d'esjatiletija v zerkale vengerskoj literatury. (Red.: Miklos [SZABOLCSI] SABOLCI. Sotr.: Zoltán [KENYERES] KEN'ERES. Perevod: L. MARTINOV, Agnes KUN i dr. Predislovye: Jozef BOGNÁR.) Bp. 1965, Corvina. 370 p.

Novye vengerskie rasskazy. (Sóst.: E. UMNJAKOVA. Perevod: Béla GEIGER, O. GROMOV i dr.) Moskva 1965, Progress. 612 p.

Sovremennye vengerskie pjesy. (Sost. i primec.: Bela GEIGER. Perevod: A. A. GERSKOVIC, I. SALIMON i dr. Vstupitel'naja statja: A. A. GERSKOVIC.) Moskva 1967, Iskusstvo. 543 p., 7 tabl.

Román

Culegere din lirica maghiará. (Trad. Sissel.: Emil GIURGIUCA.) Bucuresti 1947, Ed. de Stat. 138 p.

Poezia maghiará contemporana. (Trad.: Alexandra PHILIPPIDE, Joanichie OLTEANU etc.) Bucuresti 1954, Ed. pentru Lit. si Atta. 189 p.

Antológia literaturii maghiare. (Antologare de László LŐRINCZI, Erik MAJTÉNYI, János SZÁSZ.) 1-4. köt. Bucuresti . 1965-1969. Ed. pentru Lit. Universalá. 741, 694, 535, 541 p.

Szerb-horvát

Sest jutára ruza i druge novele majstora madárske pripovedke. (Sast.: Janos HERCEG.
Prev.: Lidija DMITRIJEV, Bura RUSKUC, Aleksander TlSMA.) Novi Sad 1953, Bratstvo-Jedinstvo. 256 p.

Szlovák

Vecerná blyskavica. Antológia z mad'arskej poézie 20. storocia. (Preloz.: Valentin BENIAK.) Bratislava 1957, Slov. spisovatel'. 470 p. (Svetová poezia.)


3. A MAGYAR IRODALOM KORSZAKAI
(forrásgyűjtemények, monográfiák, tanulmánykötetek)

3.1 Magyar irodalom a 18. század végéig
A felvilágosodás irodalmára vonatkozóan ld. még a "Magyar irodalom a 19. században" c. fejezetet is.

3.11 Források

Régi magyar költők tára. 1-8. köt. Bp. 1877-1930 Akadémia.
1. Középkori magyar költői maradványok. (Közzéteszi: SZILÁDY Áron.) 1877. XII, 391 p.
2-8. XVI. századbeli költők művei. (Közzéteszi: 1-6. köt.: SZILÁDY Áron, 7. köt.: DÉZSI Lajos.) l -7. köt. 1880-1930.

Adalékok a humanismus történetéhez Magyarországon. - Analecta ad historiam renascentiumin Hungaria litterarum spectantia. (Kiad.: ÁBEL Jenő.) Bp. 1880, MTA.296 p.

Irodalomtörténeti emlékek. (Közzéteszik: FRAKNÓI Vilmos, ÁBEL Jenő.) 1-2. köt. Bp. 1886-1890, MTA. XLVIII, 469; XV, 381 p.

Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. (Ed.: Eugenius ÁBEL, Stephanus HEGEDŰS.) Bp. 1903, MTA. 520 p.

Analecta recentiora ad historiam renascentium in Hungária litterarum spectantia. (Ed.: Stephanus HEGEDŰS.) Bp. 1906, MTA. 431 p.

Régi magyar költők tára. 2., teljesen átd. kiad. 1. köt. Középkori magyar verseink. (Szerk.: HORVÁTH Cyrill.) Bp. 1921, MTA. 531 p.

Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. (Edendo operi praefuit Emericus SZENTPÉTERY.) Vol. 1-2. Bp. 1937-1938, Academia Litterarum. 553, 681 p.

Magyar irodalmi szöveggyűjtemény. 1. köt. 1-2. r. Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból. (Szerk.: BARTA János, KLANICZAY Tibor.) Bp. 1957-1952, Tankönyvkiadó. 1273 p. 2 db. - 2., jav., átd. kiad.: 1. r. Középkor és reneszánsz. 2. r. Barokk. 1963-1966. 859, 861 p.

Régi magyar költők tára. XVII. század. (Szerk.: [1-3. köt.] KLANICZAY Tibor, STOLL Béla, [4. köt.-től] STOLL Béla.) 1-. Bp. 1959-, Akad. K.
1981-ig tíz kötete jelent meg.

Árpád-kori és Anjou-kori levelek. XI-XIV. század. (Vál., bev., sajtó alá rend.: MAKKAI László, MEZEY László.) Bp. 1960, Gondolat. 450 p. (Nemzeti könyvtár. Levelestár.)

Régi magyar drámai emlékek. (Szerk.: KARDOS Tibor. Sajtó alá rend., bev.: KARDOS Tibor, DÖMÖTÖR Tekla.) 1-2. köt. Bp. 1960, Akad. K. 950, 593 p.

Vy testamentum mag'ár n'elven. [Ford.:] Sylvester János. [Ujsziget 154 l.] (A kísérő tanulmányt írta, a fakszimile szöveget gondozta VARJAS Béla.) Bp. 1960, Akad. K. 382 lev., 46 p. (Bibliotheca Hungarica antiqua l.)

Képes Krónika. - Chronicon Pictum. 1-2. köt. Bp. 1964, M. Helikon. 76 t., 201 p.
1. köt. Hasonmás kiadás.
2. köt. A Krónika latin szövege. (Sajtó alá rend.: MEZEY László.) - A Krónika magyar szövege. (Ford.: GERÉB László.) - (DERCSÉNYI Dezső és CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára kísérő tanulmányával.)
A 2. kötet angol és német nyelven is megjelent.

Magyar humanisták levelei. XV-XVI. század. (Vál., bev., jegyz.: V. KOVÁCS Sándor.) Bp. 1977, Gondolat. 711 p. (Nemzeti könyvtár. Művelődéstörténet.)

Rákóczi tükör. Naplók, jelentések, emlékiratok a szabadságharcból. (Vál., szerk., az előszót és a naplórészeket bev. tanulmányokat írta: KÖPECZI Béla, R. VÁRKONYI Ágnes.) 1-2. köt. Bp. 1973, Szépirod. K. 525, 587 p. (M. századok.)

ANONYMUS: Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről. Hasonmás kiadás. (Ford., jegyz.: PAIS Dezső. Bev., jegyz. kiegészítette: GYÖRFFY György.) Bp. 1975, M. Helikon. 172 p. (Bibliotheca historica.) -2. kiad.: 1977.

Humanista történetírók. (Vál., sajtó alá rend., jegyz., utószó: KULCSÁR Péter.) Bp. 1977, Szépirod. K. 1195 p. (M. remekírók.)

A kuruc küzdelmek költészete. (Vál., sajtó alá rend.: VARGA Imre.) Bp. 1977, Akad. K. 897 p.

Balassi Bálint és a XVI. század költői. (Szerk., vál., szöveggond., jegyz.: VARJAS Béla.) 1-2. köt. Bp. 1979, Szépirod. K. 971,1062 p. (M. remekírók.)

Magyar gondolkodók. XVII. század. (Vál., szöveggond., jegyz.: TARNÓC Márton.) Bp. 1979, Szépirod. K. 1275 p. (M. remekírók.)

VITÉZ, Johannes de Zredna: Opera quae supersunt. (Ed.: Iván BORONKAI.) Bp. 1950, Akad. K. 290 p. (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Ser. nova 3.)

Históriás énekek és széphistóriák. (Vál., a szöveget gond., előszó, jegyz.: MOLNÁR Szabolcs.) Bukarest 1981, Albatrosz. 356 p.

Magyar drámaírók. XVI-XVIII. század. (Vál., szöveggond., jegyz.: NAGY Péter.) Bp. 1981, Szépirod. K. 1177 p. (M. remekírók.)

Régi magyar levelestár. XVI-XVII. század. (Vál., sajtó alá rend., jegyz.: HARGITTAY Emil.) 1-2. köt. Bp. 1981, Magvető. 610, 592 p. (M. hírmondó.)

Janus Pannonius. {Művei.] - Magyarországi humanisták. (Vál., szöveggond., jegyz.: KLANICZAY Tibor.) Bp. 1952, Szépirod. K. 1412 p. (M. remekírók.)

Magyar emlékírók. XVI-XVIII. század. (Vál., jegyz.: BITSKEY István.) Bp. 1982, Szépirod. K. 1000 p. (M. remekírók.)

Szöveggyűjtemény a felvilágosodás korának irodalmából. (Szerk.: MEZEI Márta, SZUROMI Lajos.) 1-2. köt. Bp. 1982, Tankönyvkiadó. 491, 379 p.

Emlékezetül hagyott írások. Erdélyi magyar emlékírók. (Vál., jegyz.: VERESS Dániel.) Kolozsvár-Napoca 1983, Dacia. 368 p.

Magyar költők. XVIII. század. (Vál., szöveggond., jegyz.: MEZEI Márta.) Bp. 1983, Szépirod. K. 966 p. (M. remekírók.)

A magyar középkor irodalma. (Vál., szöveggond., jegyz.: V. KOVÁCS Sándor.) Bp. 1984, Szépirod. K. 1215 p. (M. remekírók.)


3.12 Feldolgozások

3.121 Monográfiák

HORVÁTH János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Szent Istvántól Mohácsig. Bp. 1937. 311 p. (A M. Szemle könyvei 4.) - 2. kiad.: 1944.

HORVÁTH János: Az irodalmi műveltség megoszlása. Magyar humanizmus. Bp. 1935. 307 p. (A M. Szemle könyvei 12.) - 2. kiad.: 1944.

KARDOS Tibor: Középkori kultúra, középkori költészet. A magyar irodalom keletkezése. (Bp. 1947.] 290 p. (A M. Történelmi Társulat könyvei 7.)

HORVÁTH János: A reformáció jegyében. A Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete. Bp. 1953, Akad. K. 544 p. - 2. kiad.: 1957.

HORVÁTH János, [ifj.]: Árpádkori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái. Bp. 1954, Akad. K. 400 p.

WALDAPFEL József: A magyar irodalom a felvilágosodás korában. Bp. 1954, Akad. K. 336 p. - 3., jav., bőv. kiad.: 1963. 349 p.

KARDOS Tibor: A magyarországi humanizmus kora. Bp. 1955, Akad. K. 462 p.

BALÁZS János: Sylvester János és kora. Bp. 1958, Tankönyvkiadó. 473 p.

GERÉZDI Rábán: A magyar világi líra kezdetei. Bp. 1962, Akad. K. 325 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 7.)

NEMESKÜRTY István: A magyar széppróza születése. Bp. 1963, Szépirod. K. 305 p.

CSÓKA J. Lajos: A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon a XI-XIV. században. Bp. 1967, Akad. K. 683 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 20.)

MEZEI Márta: Felviágosodás kori líránk Csokonai előtt. Bp. 1974, Akad. K. 293 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 30.)

NEMESKÜRTY István: A magyar népnek, ki ezt olvassa. Az anyanyelvű magyar reneszánsz és barokk irodalom története. 1533-1712. Bp. 1975, Gondolat. 525 p.

MEZEY László: Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Bp. 1979, Akad. K. 282 p.

VARJAS Béla: A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei. Bp. 1982, Akad. K.

375 p.

KÓKAY György: Könyv, sajtó és irodalom a felvilágosodás korában. Bp. 1983, Akad. K. 234 p.

3.122 Tanulmánykötetek (szerzői betűrendben)

BÁN Imre: Eszmék és stílusok. Bp. 1976, Akad. K. 275 p.

GERÉZDI Rábán: Janus Pannoniustól Balassi Bálintig. Tanulmányok. Bp. 1968, Akad. K. 534 p.

Irodalom és felvilágosodás. Tanulmányok. (Szerk.: SZAUDER József, TÁRNÁI Andor.) Bp. 1974, Akad. K. 990 p.

KARDOS Tibor: Élő humanizmus. Bp. 1972, Magvető. 653 p. (Elvek és utak.)

KARDOS Tibor: Az emberség műhelyei. Bp. 1973, Szépirod. K. 516 p.

KERECSÉNYI Dezső válogatott írásai.. (Vál., bev., sajtó alá rend.: PÁLMAI Kálmán.) Bp. 1979, Akad. K. 302 p.

KIRÁLY György: A filológus kalandozásai. Tanulmányok. (Vál.,sajtó alá rend., utószó: KENYERES Ágnes.) Bp. 1980, Szépirod. K. 530 p.

KLANICZAY Tibor: Hagyományok ébresztése. Bp. 1976, Szépirod. K. 579 p.

KLANICZAY Tibor: A múlt nagy korszakai. Bp. 1973, Szépirod. K. 528 p.

KLANICZAY Tibor: Pallas magyar ivadékai. Bp. 1985, Szépirod. K. 353 p.

KLANICZAY Tibor: Reneszánsz és barokk. Tanulmányok a régi magyar irodalomról. Bp. 1961, Szépirod. K. 595 p.

KOVÁCS Sándor Iván: Pannóniából Európába. Tanulmányok a régi magyar irodalomról. Bp. 1975, Gondolat. 331 p.

NEMESKÜRTY István: Olvasók és olvasmányok. Tanulmányok a régi magyar irodalomról. Bp. 1984, Magvető. 405 p.

SZIGETI József: A mű és kora. Bukarest 1970, Kriterion. 493 p.

TOLNAI Gábor: Fejedelmi Erdély. Tizenhat tanulmány. Bp. 1984, Szépirod. K. 485 p.


3.2 Magyar irodalom a 19. században

3.21 Források

JANCSÓ Elemér: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai. Bukarest 1955, Akad. K. 446 p.

Magyar elbeszélők. XIX. század. (Vál., sajtó alá rend., jegyz.: SZÁLAI Anna.) 1-2. köt. 1976, Szépirod. K. 1182, 1262 p. (M. remekírók.)

Pennaháborúk. Nyelvi és irodalmi viták. J1781-1820. (összeáll., szöveggond., jegyz.: SZÁLAI Anna.) Bp. 1980, Szépirod. K. 656 p.

Szöveggyűjtemény a forradalom és szabadságharc korának irodalmából. (Szerk.: KERÉNYI Ferenc, TAMÁS Anna.) 1-2. rész. Bp. 1980, Tankönyvkiadó. 394, 467 p.

Szöveggyűjtemény a reformkorszak irodalmából. (Szerk.: CSETRI Lajos, WÉBER Antal.) 1-2. rész. Bp. 1981, Tankönyvkiadó. 477, 453 p.

Tollharcok. Irodalmi és színházi viták. 1830-1847. (összeáll., szöveggond., jegyz.: SZÁLAI Anna.) Bp. 1981, Szépirod. K. 661 p.

Magyar drámaírók. XIX. század. (Vál., jegyz.: NAGY Péter.) 1-2. köt. Bp. 1984, Szépirod. K. 1034, 1050 p. (M. remekírók.)

Századvég. (Vál., szöveggond., jegyz.: SZÁLAI Anna.) 1-2. köt. Bp. 1984, Szépirod. K. 1149, 1221 p. (M. remekírók.)


3.22 Feldolgozások

3.221 Monográfiák

SZINNYEI Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig. 1-2. köt. Bp. 1925-1926, MTA. 292, 370 p.

HORVÁTH János: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Bp. 1927, MTA. 390 p. - 2. kiad.: 1978, Akad. K. 400 p.

SZINNYEI Ferenc: Novella- és regényirodalmunk az abszolutizmus korának elején. Bp. 1929, MTA. 132 p.

FARKAS Gyula: A magyar romantika. (Fejezet a magyar irodalmi fejlődés történetéből.) Bp. 1910, MTA. 336 p.

SZINNYEI Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban. 1-2. köt. Bp. 1939-1941, MTA. 611, 748 p.

RÓNAY György: Petőfi és Ady között. Az újabb magyar irodalom életrajza. 1849-1899. Bp. 1958, Magvető. 249 p. - 2. kiad.: 1981. 340 p.

KOMLÓS Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig. Bp. 1959, Gondolat. 522 p. - 2.,átd. kiad.: 1980. 465 p.

BODOLAY Géza: Irodalmi diáktársaságok. 1785-1848. Bp. 1963, Akad. K. 807 p.

SŐTÉR István: Nemzet és haladás. (Irodalmunk Világos után.) Bp. 1963, Akad. K. 781 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 12.)

SOLT Andor: Dramaturgiai irodalmunk kezdetei. 1772-1826. Bp. 1970, Akad. K. 271 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 24.)

NÉMETH G. Béla: Türelmetlen és késlekedő félszázad. A romantika után. Bp. 1977, Szépirod. K. 301 p.

SAHOVA, Kira: Vengerskaja literatura 20-40-h godov XlX-ogo veka. Kiev 1973, Izd. Vysa Skola. 205 p.

WÉBER Antal: Irodalmi irányok távlatból. Fejezetek a felvilágosodás és a reformkor irodalmának történetéből. Bp. 1974, Szépirod. K. 389 p.

ROHONYI Zoltán: A magyar romantika kezdetei. Bukarest 1975, Kriterion. 278 p.

SZALAY Károly: Humor és szatíra Mikszáth korában. Bp. 1977, Magvető. 585 p.

HERCZEG Gyula: A XIX. századi magyar próza stílusformái. Bp. 1981, Tankönyvkiadó. 332 p.

FENYŐ István: Haza s emberiség. A magyar irodalom 1815-1830. Bp. 1983, Gondolat. 322 p. (A magyar irodalom korszakai.)


3.222 Tanulmánykötetek (szerzői betűrendben)

BARÓTI Dezső: Írók, érzelmek, stílusok. Bp. 1971, Magvető. 505 p.

BARTA János: Klasszikusok nyomában. Esztétikai és irodalmi tanulmányok. Bp. 1976, Akad. K. 495 p.

BORI Imre: Varázslók és mákvirágok. Tanulmányok. Újvidék 1979, Forum. 357 p.

FENYŐ István: Nemzet, nép - irodalom. Tanulmányok a magyar reformkor irodalmáról. Bp. 1973, Magvető. 405 p. (Elvek és utak.)

JANCSÓ Elemér: A felvilágosodástól a romantikáig. Bukarest 1966, Irodalmi K. 325 p.

JANCSÓ Elemér: Irodalomtörténet és időszerűség. Irodalomtörténeti tanulmányok. 1929-1970. (Bev.: SZIGETI József.) Bukarest 1972, Kriterion. 659 p.

JULOW Viktor: Árkádia körül. Bp. 1975, Szépirod. K. 312 p.

MARTINKÓ András: Teremtő idők. Bp. 1977, Szépirod. K. 483 p.

Mesterség és alkotás. Tanulmányok a felvilágosodás és a reformkor magyar irodalmából. (Szerk.: MEZEI Márta, WÉBER Antal.) Bp. 1972, Szépirod. K. 563 p.

NÉMETH G. Béla: Létharc és nemzetiség. Irodalmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Bp. 1976, Magvető. 560 p. (Elvek és utak.)

NÉMETH G. Béla: Mű és személyiség. Irodalmi tanulmányok. Bp. 1970, Magvető. 750 p. (Elvek és utak.)

PÁNDI Pál: Első aranykorunk. Cikkek, tanulmányok a magyar felvilágosodás és reformkorszak irodalmáról. Bp. 1976, Szépirod. K. 620 p.

SŐTÉR István: Félkör. Tanulmányok a XIX. századról. Bp. 1979, Szépirod. K. 770 p.

SŐTÉR István: Romantika és realizmus. Bp. 1956, Szépirod. K. 611 p.

SŐTÉR István: Werthertől Szilveszterig. Bp. 1976, Szépirod. K. 573 p.

SZAUDER József: A romantika útján. Bp. 1961, Szépirod. K. 486 p.

SZAUDER József: Az estve és Az álom. Felvilágosodás és klasszicizmus. Bp. 1970, Szépirod. K. 555 p.

Zivot a dielo Sándora Petőfiho a Imre Madácha. Zborník z konferencie pri 150. vyrooi narodenia básnikov. (Red.: Gábor TAHY.) Bratislava 1973, Osvestovy ústav. 133 p.


3.3 Magyar irodalom a 20. században

3.31 Források

"Mindenki újakra készül..." Az 1918/19-es forradalmak irodalma. Szöveggyűjtemény. (Szerk.: JÓZSEF Farkas.) 1-4. köt. Bp. 1959-1967, Akad. K. 654, 970, 741, 1221 p.

Magyar irodalmi szöveggyűjtemény. 4. köt. 1. rész. 1-2. könyv. Szöveggyűjtemény a XX. század irodalmából. A Nyugat és Ady kora. (Szerk.: BESSENYEI György, KOCZKÁS Sándor.) Bp. 1963, Tankönyvkiadó. 710, 626 p.

Ignotus válogatott írásai. Versek, novellák, cikkek, tanulmányok. (Kiad., bev.: KOMLÓS Aladár.) Bp. 1969, Szépirod. K. 725 p.

1945-1970. Negyedszázad magyar verseiből. (Szerk., bev.: ILLÉS Lajos.) Bp. 1970, Szépirod. K. 718 p.

Márciusi zsoltár. A jugoszláviai magyar avantgárdé költészete. (Vál., utószó, jegyz.: BORI Imre.) Újvidék 1973, Forum. 582 p. (Hagyományaink 4.)

Feljegyzések és levelek a Nyugatról. (Szerk.: VEZÉR Erzsébet.) Bp. 1975, Akad. K. 546 p. (Új magyar múzeum 10.)

Különös ajándék. Jugoszláviai magyar elbeszélők. (Szerk.: BORI Imre, JUHÁSZ Géza, SZELI István.) Újvidék 1975, Forum. 507 p.

Gyökér és szárny. Jugoszláviai magyar költők. (Vál.: BORI Imre, SZELI István, TOMÁN László.) Újvidék 1976, Forum. 330 p.

KOVÁCS József: A szocialista magyar irodalom dokumentumai az amerikai magyar sajtóban. 1920-1945. Bp. 1977, Akad. K. 438 p. (Irodalom - szocializmus.)

Magyar elbeszélők. XX. század. (Vál., sajtó alá rend., jegyz.: ILLÉS Endre.) 1-3. köt. Bp. 1977, Szépirod. K. 1022, 1075, 1061 p. (M. remekírók.)

Esszépanoráma. 1900-1944. (Vál., sajtó alá rend., jegyz.: KENYERES Zoltán.) Bp. 1978, Szépirod. K. 1088, 1149, 1075 p. (M. remekírók.)

Jelenlét. Válogatás a felszabadulás utáni csehszlovákiai magyar költészetből. (Vál.: FONOD Zoltán, ZALABAI Zsigmond. Bev.: FONOD Zoltán.) Bratislava 1979, Madách K. 590 p.

Megváltó viharban. Az 1918-1919-es magyar forradalmak irodalmából. (összeáll., szerk.: JÓZSEF Farkas.) Bp. 1979, Szépirod. K. 613 p.

Százegy elbeszélés. 1945-1975. (Vál., sajtó alá rend.: DOMOKOS Mátyás.) 1-3. köt. Bp. 1979, Szépirod. K. 578, 668, 585 p. (30 év.)

Csehszlovákiai magyar elbeszélők. 1918-1938. Szlovenszkói vásár, (összeáll.: TURCZEL Lajos.) Bratislava 1950, Madách K. 422 p. (Csehszlovákiai magyar írók.)

Csehszlovákiai magyar költők. 1918-1945. Rejtett ösvény, (összeáll., előszó, életrajzok: VARGA Imre.) Bratislava 1950, Madách K. 333 p. (Csehszlovákiai magyar írók.)

Húsz dráma. 1945-1975. 1-2. köt. Bp. 1950, Magvető. 765, 755 p. (30 év.)

Múlt, jövő mezsgyéjén. Romániai magyar költők. 1919-1979. (Vál., bev.:CS.GYÍMESI Éva.) 1-2. köt. Kolozsvár-Napoca 1950, Dacia. 320, 274 p.

Csehszlovákiai magyar elbeszélők. Családi krónika. 1948-1979. (Vál., utószó, jegyz.: ZALABAI Zsigmond.) Bratislava 1957, Madách K. 422 p. (Csehszlovákiai magyar írók.)

Vándorének. Nyugat-európai és tengerentúli magyar költők. (Vál., szerk., utószó, jegyz.: BÉLÁDI Miklós.) Bp. 1957, Szépirod. K. 402 p.

Csehszlovákiai magyar regényírók. 1918-1945. Szép Angéla háza. (Vál., összeáll.: TURCZEL Lajos.) Bratislava 1954, Madách K. 312 p. (Csehszlovákiai magyar írók.)

Sugaras utakon. A kárpátontúli magyar nyelvű irodalom antológiája. 1945-1985. (Összeáll.: Petro LIZANEC, GORTVAY Erzsébet, VASZÓCSIK Vera.) Uzsgorod 1985, Kárpáti K. 337 p.


3.32 Feldolgozások

3.321 Monográfiák

KOMLÓS Aladár: Az új magyar líra. Bp. [1928], Pantheon. 238 p.

SCHÖPFLIN Aladár: A magyar irodalom története a XX. században. Bp. 1937, Nyugat-Grill. 311 p.

VÁRKONYI Nándor: Az újabb magyar irodalom. 1880-1940. Bp. 1942, Szukits. 579 p.

JÓZSEF Farkas: "Rohanunk a forradalomba." A modern magyar irodalom útja 1914-1919. Bp. 1957, Bibliotheca. 264 p. - 2., átdolg., bőv. kiad.: A magyar irodalom eszmélése. 1914-1919. 1969, Gondolat. 287 p.

SIVIRSKY, Antal: Die ungarische Literatur der Gegenwart. Bern-München 1962, Franke. 109 p. (Dalp-Taschenbücher 359.)

RÓNAY László: Az Ezüstkor nemzedéke. Bp. 1967, Akad. K. 222 p. (Irodalomtörténeti füzetek 5 8.)

BORI Imre: A szecessziótól a dadáig. A magyar futurizmus, expresszionizmus és dadaizmus irodalma. Újvidék 1969, Forum. 322 p. (A magyar irodalmi avantgarde 1. Symposion könyvek 20.)

BORI Imre: A szürrealizmus ideje. A magyar szürrealizmus irodalma. Újvidék 1970, Forum. 302 p. (A magyar irodalmi avantgarde 2. Symposion könyvek 26.)

SIKLÓS Olga: A magyar drámairodalom útja. 1945-1957. Bp. 1970, Magvető. 514 p. (Elvek és utak.)

RÓNAY György: A nagy nemzedék. Bp. 1977, Szépirod. K. 355 p.

HERCZEG Gyula: A modern magyar próza stflusformái. Bp. 1975, Tankönyvkiadó. 270 p.

KOMLÓS Aladár: Problémák a Nyugat körül. Bp. 1975, Magvető. 165 p.

ROSSIJANOV, O. K.: Realizm v novoj vengerskoj proze 60-70-je gody XX veka. Moskva 1979, Izd. "Nauka". 150 p.

POMOGÁTS Béla: A tárgyias költészettől a mitologizmusig. A népi líra irányzatai a két világháború között. Bp. 1957, Akad. K. 449 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 36.)

POMOGÁTS Béla: Az újabb magyar irodalom. 1945-1981. Bp. 1952, Gondolat. 663 p.

JÓZSEF Farkas: Értelmiség és forradalom. Kultúra, sajtó és irodalom a Magyar Tanácsköztársaságban. Bp. 1954, Kossuth K. 296 p.

3.322 Tanulmánykötetek (szerzői betűrendben)

Arcképek a magyar szocialista irodalomból. (Szerk.: ILLÉS László.) Bp. 1967, Kossuth K. 433 p.

BATA Imre: Ívelő pályák. Bp. 1964, Szépirod. K. 321 p.

BATA Imre: Képek és vonulatok. Bp. 1973, Magvető. 405 p. (Elvek és utak.)

BÉLÁDI Miklós: Érintkezési pontok. Bp. 1974, Szépirod. K. 723 p.

BÉLÁDI Miklós: Válaszutak. Bp. 1983, Szépirod. K. 548 p.

BODNÁR György: Törvénykeresők. Bp. 1976, Szépirod. K. 624 p.

BORI Imre: Eszmék és látomások. Novi Sad 1965, Forum. 231 p.

BORI Imre: Fridolin és testvérei. Újvidék 1976, Forum. 372 p.

BORI Imre huszonöt tanulmánya. A XX. századi magyar irodalomról. Újvidék 1984, Forum. 594 p.

BOTKA Ferenc: Jelszótól a világképig. Tanulmányok és cikkek a magyar szocialista irodalom történetéből. 1919-1945. Bp. 1982, Kossuth K. 319 p.

CZINE Mihály: Nép és irodalom. 1-2. köt. Bp. 1981, Szépirod. K. 557, 414 p.

CSŰRÖS Miklós: Színképelemzés. Bp. 1984, Szépirod. K. 461 p.

DIÓSZEGI András: Megmozdult világban. Bp. 1967, Szépirod. K. 702 p.

Élő irodalom. Tanulmányok a felszabadulás utáni magyar irodalom köréből. (Szerk.: TÓTH Dezső.) Bp. 1969, Akad. K. 551 p.

GYERGYAI Albert: Késői tallózás. Tanulmányok, arcképek. Bp. 1975, Szépirod. K. 330 p.

GYERGYAI Albert: A Nyugat árnyékában. Bp. 1968, Szépirod. K. 442 p.

HATVÁNY Lajos: Harcoló betűk. Irodalmi tanulmányok. (Vál., szerk.: HATVÁNY Lajosné. A bibliográfiát összeáll.: ROZSICS István.) Bp. 1981, Gondolat. 518 p.

A hetvenes évek magyar irodalmáról. (Szerk.: AGÁRDI Péter.) Bp. 1979, Kossuth K. 448 p. (Vélemények, viták.)

ILLÉS Lajos: Kezdet és kibontakozás. Bp. 1974, Szépirod. K. 438 p.

ILLÉS László: Józanság és szenvedély. Tanulmányok és kritikák. Bp. 1966, Magvető. 638 p. (Elvek és utak.)

ILLYÉS Gyula: Iránytűvel. 1-2. köt. Bp. 1975, Szépirod. K. 776, 834 p.

JORDÁKY Lajos: A szocialista irodalom útján. Bp. 1973, Magvető. 531 p. (Elvek és utak.)

JÓZSEF Farkas: írók, eszmék, forradalmak. Válogatott tanulmányok és kritikák. Bp. 1979, Szépirod. K. 482 p.

KÁNTOR Lajos: Alapozás. Klasszikusok - kortársak. Bukarest 1970, Kriterion. 382 p.

KÁNTOR Lajos: Korunk: avantgarde és népiség. Irodalomtörténeti és kritikai portyázások. Bp. 1980, Magvető. 502 p. (Elvek és utak.)

KARDOS Pál: Irodalmi tanulmányok. (Vál., szerk., utószó: FÜLÖP László.) Bp. 1979, Gondolat. 373 p.

KENYERES Zoltán: Gondolkodó irodalom. Bp. 1974, Szépirod. K. 472 p.

KENYERES Zoltán: A lélek fényűzése. Bp. 1983, Szépirod. K. 490 p.

KISS Ferenc: "Fölrepülni rajban..." Bp. 1984, Szépirod. K. 421 p.

KISS Ferenc: Interferenciák. Bp. 1984, Szépirod. K. 414 p.

KOMLÓS Aladár: Vereckétől Dévényig. Bp. 1972, Szépirod. K. 429 p.

Literatur Ungarns von 1945 bis 1980. Einzeldarstellungen. (Von ernem Autorenkollektiv unter Leitung von Miklós SZABOLCSI. Red.: Paul KÁRPÁTI, Regina KROLOP.) Berlin 1984, Volk und Wissen Volkseigener Veri. 542 p. (Literatur sozialistischer Lander.)

LUKÁCS György válogatott művei. 3. köt. Magyar irodalom, magyar kultúra. Válogatott tanulmányok. Bp. 1970, Gondolat. 694 p.

Mégis győztes, mégis új és magyar. Tanulmányok a Nyugat megjelenésének 70. évfordulójára. (Szerk.: R. TAKÁCS Olga.) Bp. 1980, Akad. K. 249 p. (Irodalomtörténeti füzetek 100.)

NAGY Péter: Drámai arcélek. Tanulmányok a huszadik századi magyar drámairodalom köréből. Bp. 1978, Szépirod. K. 246 p.

NAGY Péter: Olvasó. Bp. 1980, Szépirod. K. 408 p.

NAGY Péter: Rosta. Bp. 1965, Szépirod. K. 447 p.

NAGY Péter: Útjelző. Bp. 1976, Szépirod. K. 556 p.

NÉMETH László: Két nemzedék. Bp. 1970, Magvető-Szépirod. K. 756 p. (Németh László munkái.)

ORTUTAY Gyula: Fényes, tiszta árnyak. Tanulmányok, emlékezések, vázlatok. Bp. 1973, Szépirod. K. 444 p.

PÁNDI Pál: Kritikus ponton. Bp. 1972, Szépirod. K. 758 p.

POMOGÁTS Béla: Sorsát kereső irodalom. Bp. 1979, Magvető. 523 p. (Elvek és utak.)

POMOGÁTS Béla: Versek közelről. Értelmezések és magyarázatok. Bp. 1980, Kozmosz. 293 p.

RÉZ Pál: Kulcsok és kérdőjelek. Esszék, tanulmányok. Bp. 1973, Szépirod. K. 422 p.

RÓNAY György: Olvasás közben. Bp. 1971, Magvető. 540 p.

RÓNAY László: Hűséges sáfárok. Bp. 1975, Szépirod. K. 481 p.

RÓNAY László: Szabálytalan arcképek. Bp. 1982, Szépirod. K. 445 p.

SOMLYÓ György: A költészet vérszerződése. Bp. 1977, Szépirod. K. 604 p.

SŐTÉR István: Gyűrűk. Tanulmányok a XX. századról. Bp. 1980, Szépirod. K. 698 p.

SŐTÉR István: Tisztuló tükrök. A magyar irodalom a két világháború között. Bp. 1966, Gondolat. 515 p.

SZABOLCSI Miklós: Elődök és kortársak. Bp. 1964, Szépirod. K. 315 p.

SZABOLCSI Miklós: Költészet és korszerűség. Bp. 1959, Magvető. 266 p.

SZABOLCSI Miklós: Változó világ - szocialista irodalom. Bp. 1973, Magvető. 503 p. (Elvek és utak.)

SZAUDER József: Tavaszi és őszi utazások. Tanulmányok a XX. század magyar irodalmáról, (összegyűjt., szöveggond.: SZAUDER Mária.) Bp. 1980, Szépirod. K. 384 p.

TAMÁS Attila: Irodalom és emberi teljesség. Bp. 1973, Szépirod. K. 398 p.

Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. (1-3. köt. Szerk.: SZABOLCSI Miklós, ILLÉS László. 4-6. köt. Szerk.: ILLÉS, László, JÓZSEF Farkas.) - Bp. 1962-1985, Akad. K. 676, 705, 710, 546, 649, 692 p. (Irodalom és szocializmus.)

TÜSKÉS Tibor: Mérték és mű. Bp. 1980, Szépirod. K. 479 p.

Valóság és varázslat. Tanulmányok századunk magyar prózairodalmáról Krúdy Gyula és Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulójára. (Szerk.: KABDEBÓ Lóránt.) Bp. 1979, PIM - Népművelési Propaganda Iroda. 322 p.

VARGHA Kálmán: Alom, szecesszió, valóság. Tanulmányok huszadik századi magyar prózaírókról. Bp. 1973, Magvető. 346 p. (Elvek és utak.)

"Wir kampften treu für die Revolution." Studien zur Geschichte der ungarischen sozialistischen Literatur. (Hrsg. von Miklós SZABOLCSI, László ILLÉS, Farkas JÓZSEF.) Bp. 1979, Akad. K. 584 p.

"Wir stürmen in die Revolution." Studien zur Geschichte der ungarischen sozialistischen Literatur. (Hrsg. von Miklós SZABOLCSI, László ILLÉS, Farkas JÓZSEF.) Bp. 1977, Akad. K. 473 p.

 

4. A MAGYAR IRODALOMTUDOMÁNY ELMÉLETI KÉRDÉSEI

4.1 Elvi és esztétikai művek és tanulmánykötetek.

Az irodalomtudomány módszertana

PÉTERFY Jenő válogatott művei. (Vál., sajtó alá rend., bev.: NÉMETH G. Béla.) Bp. 1962, Szépirod. K. 672 p. (M. klasszikusok.)

KLANICZAY Tibor: Marxizmus és irodalomtudomány. Bp. 1964, Akad. K. 275 p.

TAMÁS Attila: Költői világképek fejlődése Arany Jánostól József Attiláig. Bp. 1964, Akad. K. 166 p. (Irodalomtörténeti füzetek 43.)

BARTA János: Élmény és forma. Esztétikai tanulmányok. Bp. 1965, Magvető. 256 p. (Elvek és utak.)

Elvek és utak. Tanulmánygyűjtemény. (Szerk.: PÁNDI Pál.) Bp. 1965, Magvető. 526 p.

ALMÁSI Miklós: Ellipszis. Irodalmi tanulmányok. Bp. 1967, Szépirod. K. 344 p.

NYÍRŐ Lajos: Irodalomelmélet - korszerű művészet. Tanulmányok. Bp. 1967, Magvető. 357 p. (Elvek és utak.)

HANKISS Elemér: A népdaltól az abszurd drámáig. Tanulmányok. Bp. 1969, Magvető. 320 p. (Elvek és utak.)

SZABÉDI László: Kép és forma. Esztétikai és verstani tanulmányok. Bukarest 1969, Irodalmi Könyvkiadó. 407 p.

Irodalomtudomány. Tanulmányok a XX. századi irodalomtudomány irányzatairól. (Szerk.: NYÍRŐ Lajos.) Bp. 1970, Akad. K. 595 p.

FORGÁCS László: A költészet bölcselete. Bp. 1977, Kossuth K. 204 p.

Formateremtő elvek a költői alkotásban. Vitaülés. Bp. 1968. nov. 14-15. Rendezte az MTA Stilisztikai és Verstani Munkabizottsága. Előadások és hozzászólások (Szerk.: HANKISS Elemér.) Bp. 1977, Akad. K. 652 p.

A novellaelemzés új módszerei. A szegedi novellaelemző konferencia anyaga. 1970. ápr. 9-11. (Szerk.: HANKISS Elemér.) Bp. 1977, Akad. K. 333 p. (MTA Stilisztikai és Verstani Munkabizottságának kiadványai.)

SŐTÉR István: Az ember és műve. Bp. 1977, Akad. K. 383 p.

SZERDAHELYI István: Költészetesztétika. Bp. 1972, Kossuth K. 386 p.

TAMÁS Attila: A költői műalkotás fő sajátságai. Bp. 1972, Akad. K. 277 p.

KARDOS László: Író, írás, irodalom. Bp. 1975, Magvető. 473 p.

KOMLÓS Aladár: Költészet és bírálat. Bp. 1975, Gondolat. 343 p.

SŐTÉR, István: The dilemma of literary science. Studies. Bp. 1975, Akad. K. 271 p.

KIRÁLY István: Hazafiság és forradalmiság. Bp. 1974, Kossuth K. 375 p.

SZERDAHELYI István: A magyar esztétika története. 1945-1975. Bp. 1976, Kossuth K. 563 p.

ALMÁSI Miklós: Kényszerpályán. Esszék, tanulmányok. Bp. 1977, Magvető. 435 p. (Elvek és utak.)

BORI Imre: Szövegértelmezések, (írások versekről, prózáról.) Újvidék 1977, Forum. 243 p.

A realizmus az irodalomban. Realizmus, pártosság, népiség a mai magyar irodalomban. (Szerk.: SZERDAHELYI István) Bp. 1979, Kossuth K. 305 p. (Esztétikai kiskönyvtár.)

VERES András: Mű, érték, műérték. Kísérletek az irodalmi alkotás megközelítésére. Bp. 1979, Magvető. 554 p. (Elvek és utak.)

Ismétlődés a művészetben. Tanulmányok. (Szerk.: HORVÁTH Iván, VERES András.) Bp. 1980, Akad. K. 356 p. (Opus. Irodalomelméleti tanulmányok 5.)

PÁNDI Pál: A realizmus igényével. A második következtetés. Bp. 1980, Kossuth K. 320 p. (Esztétikai kiskönyvtár.)

SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Világkép és stílus. Történeti-poétikai tanulmányok. Bp. 1980, Magvető. 582 p. (Elvek és utak.)

Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok. 1981-. (Szerk.: LÁNG Gusztáv, SZABÓ Zoltán.) Bukarest 1957-, Kriterion.

A marxista irodalomelmélet története. A kezdetektől 1945-ig. Tanulmányok. (Szerk.: NYÍRŐ Lajos, VERES András.) Bp. 1981, Kossuth K. 434 p.

LUKÁCS György: Esztétikai írások. 1930-1945. (Szerk., előszó, jegyz.: SZIKLAI László.) Bp. 1982, Kossuth K. 837 p.

Az olvasás anatómiája. Szociológiai tanulmányok. (Szerk.: HAJDÚ Ráfis Gábor, KAMARÁS István.) Bp. 1982, Gondolat. 531 p.

Világszemlélet és irodalom. A magyar marxista irodalomszemlélet kialakulásának dokumentumaiból. (Szerk.: SZABOLCSI Miklós, ILLÉS László, JÓZSEF Farkas.) Bp. 1982, Kossuth K. 360 p.

POSZLER György: Kétségektől a lehetőségekig. Irodalomelméleti kérdések. Bp. 1983, Gondolat. 373 p.

SZERDAHELYI István: Az irodalomelmélet műhelyeiben. Bp. 1984, Szépirod. K. 513 p.


4.2 Műfajtörténet

Ld. még a 3.221 szakot!

BAYER József: A magyar drámairodalom története. A legrégibb nyomokon 1867-ig. 1-2. köt. Bp. 1897, MTA. XV, 541.; VII, 494 p.

CSÁSZÁR Elemér: A magyar regény története. Bp. 1922, Pantheon. 336 p. - 2., átdolg. kiad.: 1939. 400 p.

GYÖRGY Lajos: A magyar regény előzményei. Bp. 1941, MTA. 540 p.

RÓNAY György: A regény és az élet. Bevezetés a XIX-XX. századi magyar regényirodalomba. Bp. 1947, Káldor. 376 p.

WÉBER Antal: A magyar regény kezdetei. (Fejezetek a magyar regény történetéből.) Bp. 1959, Akad. K. 237 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 5.)

HEGEDŰS Géza - KÓNYA Judit: A magyar dráma útja. Bp. 1964, Gondolat. 251 p.

SZALAY Károly: A magyar szatíra száz éve. Bp. 1966, Szépirod. K. 528 p.

MEZEI József: A magyar regény. Bp. 1973, Magvető. 903 p. (Elvek és utak.)

A régi magyar vers. (Szerk.: KOMLOVSZKI Tibor.) Bp. 1979, Akad. K. 455 p. (Memoria saeculorum Hungariae 3.)

A magyar vers. Az I. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. (Szerk.: BÉLÁDI Miklós, JANKOVICS József, NYERGES Judit.) Bp. 1955, Nemzetközi M. Filológiai Társaság. 501 p.


4.21 Verstan

HORVÁTH János: A magyar vers. Bp. 1948, MTA. 314 p.

HORVÁTH János: Rendszeres magyar verstan. Bp. 1957, Akad. K. 210 p. - 2.kiad.: 1969.

VARGYAS Lajos: A magyar vers ritmusa. Bp. 1952, Akad. K. 264 p.

SZABÉDI László: A magyar ritmus formái. Bukarest 1955, Állami K. 231 p.

PÉCZELY László: Tartalom és versforma. Bp. 1965, Akad. K. 233 p. (Irodalomtörténeti füzetek 49.)

RÁKOS [Péter], Peti: Rhytm and metre in Hungarian verse. Praha 1966, Karlova. 102 p. (Acta Univ. Carolinae. Philologica monographia 11.)

SZABÉDI László: Kép és forma. Esztétikai és verstani tanulmányok. (Szerk., jegyz.: CSEHI Gyula.) Bukarest 1969, Irodalmi K. 407 p.

KEREK, Andrew: Hungarian metrics. Some linguistic aspects of iambic verse. Bloomington, Ind. - The Hague 1977, Indiana University - Mouton. 186 p. (Indiana University publications. Uralic and Altaic series. Vol. 117.)

SZEPES Erika - SZERDAHELYI István: Verstan. Bp. 1981, Gondolat. 598 p.

SZILÁGYI Péter: Forma és világkép. Verstani tanulmányok. Bp. 1957, Szépirod. K. 329 p.

KECSKÉS András: A magyar vers hangzásszerkezete. Bp. 1984, Akad. K. 293 p. (Opus. Irodalomelméleti tanulmányok 8.)

KECSKÉS András - SZILÁGYI Péter - SZUROMI Lajos: Kis magyar verstan. Bp. 1984, Országos Pedagógiai Intézet. 156 p.


4.22 Műfordítás

RADÓ Antal: A fordítás művészete. Bp. 1909, Franklin. 161 p.

RÓNAY György: Fordítás közben. Tanulmányok. Bp. 1965, Magvető. 421 p. (Elvek és utak.)

SZABÓ Ede: A műfordítás. Bp. l 968, Gondolat. 343 p.

RÁBA György: A szép hűtlenek. Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád versfordításai. Bp. 1969, Akad. K. 465 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 23.)

RÓNAY György: Fordítók és fordítások. Bp. 1975, Magvető. 309 p. (Elvek és utak.)

SOMLYÓ György: "Másutt." Bp. 1979, Szépirod. K. 598 p.

A műfordítás ma. Tanulmányok. (Szerk.: BÁRT István, RÁKOS Sándor.) Bp. 1957, Gondolat. 674 p.


4.3 A magyar irodalomtudomány és irodalmi kritika története

CSÁSZÁR Elemér: A magyar irodalmi kritika története a szabadságharcig. Bp. 1925, Pallas. 409 p.

KOMLÓS Aladár: Gyulaitól a marxista kritikáig. A magyar irodalmi kritika hét évtizede. Bp. 1966, Akad. K. 306 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 18.)

ZIMÁNDI P. István: Péterfy Jenő élete és kora (1850-1899). Bp. 1972, Akad. K. 562 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 28.)

POSZLER György: Szerb Antal. Bp. 1973, Akad. K. 451 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 29.)

FENYŐ István: Az irodalom respublikájáért. Irodalomkritikai gondolkodásunk fejlődése. 1817-1830. Bp. 1976, Akad. K. 493 p. (Irodalomtudomány és kritika.)

SOMOGYI Sándor: Gyulai és kortársai. Fejezetek egy negyedszázad irodalomtörténetéből. (Sajtó alá rend.: SZÖRÉNYI László.) Bp. 1977, Akad. K. 541 p.

A magyar kritika évszázadai. (Szerk.: SŐTÉR István.) 1- köt. Bp. 1981-, Szépirod. K.
1. Rendszerek. A kezdetektől a romantikáig, (írta és összeáll.: TARNAI Andor, CSETRI Lajos. Bev.: SŐTÉR István.) 1981. 545 p.
2-3. Irányok. 1-2. köt. Romantika, népiesség, pozitivizmus, (írta, összeáll.: FENYŐ István, NÉMETH G. Béla, SŐTÉR István.) 1981. 620, 350 p.

NÉMETH G. Béla: A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában. A kiegyezéstől a századfordulóig. Bp. 1981, Akad. K. 428 p. (Irodalomtudomány és kritika.)

TARNAI Andor: "A magyar nyelvet írni kezdik." Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon. Bp. 1984, Akad. K. 345 p. (Irodalomtudomány és kritika.)

 

5. ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNY

5.1 Általános művek

HANKISS János: Európa és a magyar irodalom a honfoglalástól a kiegyezésig. Bp. [1942], Singéi és Wolfner. 619 p.

TURÓCZI-TROSTLER József: Magyar irodalom - világirodalom. Tanulmányok. 1-2. köt. Bp. 1961, Akad. K. 622, 823 p.

La littérature comparée én Europe Orientale. Conférence de Bjudapest, 26-29. Oct. 1962. (Org.: Académie des Sciences de Hongrie. Red.: I[stván] SŐTÉR, Kálmán] BOR, T[ibor] KLANICZAY, Gy[örgy] Mfihály] VAJDA.) Bp. 1963, Akad. K. 534 p.

Littérature hongroise - littérature européenne. Études de littérature comparée publiées pár l'Académie des Sciences de Hongrie a l'occasion du IVe Congres de l'Association Internationale de Littérature Comparée. (Red.: István SŐTÉR, Ottó SÜPEK.) Bp. 1964, Akad. K. 647 p.

SŐTÉR, István: Aspects et parallélismes de la littérature hongroise. Bp. 1966, Akad. K. 291 p.

WALDAPFEL, József: A travers siècles et frontieres. Études sur la littérature hongroise et la littérature comparée. Bp. 1968, Akad. K. 438 p.

SZIKLAY László: Szomszédainkról. A kelet-európai irodalom kérdései. Bp. 1974, Szépirod. K. 364 p.

SÁNDOR László: Hazánk: Kelet-Európa. Irodalmi tanulmányok, cikkek, dokumentumok. Bp. 1979, Gondolat. 407 p.


5.2 A magyar irodalom és a világirodalom kölcsönhatásai

Amerikai-magyar

GÁL István: Magyarország, Anglia és Amerika különös tekintettel a szláv világra. Vázlatok a nemzeti vonatkozások köréből. Bp. 1945, Officina. 327 p.

GERGELY, Emro J.: Hungarian drama in New York: American adaptations, 1908-1940. Philadelphia 1947, University of Pennsylvania Press. 197 p.

Angol-magyar

CSÁSZÁR Elemér: Shakespeare és a magyar költészet. Bp. 1917, Franklin. 256 p.

FEST Sándor: Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi István fellépéséig. Bp. 1977, MTA. 111 p. (Értekezések a magyar nyelv és széptudományok köréből XXIII. 1.)

VARANNAI Aurél: Angliai visszhang. Bp. 1974, Magvető. 192 p.

CZIGÁNY Lóránt: A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus Angliában. 1830-1914. Bp. 1976, Akad. K. 287 p. (Irodalomtörténeti füzetek 89.)

Csehszlovák-magyar

CSANDA Sándor: Magyar-szlovák kulturális kapcsolatok. Bratislava 1959, Slovenské Pedagogické Nakl. 414 p. - 2., átd. kiad.: Csehszlovák-magyar kulturális kapcsolatok. 1963. 531 p.

Dejiny a národy. Literárnehistorické studie e ceskoslovensko-mad'arskych vztazich. (Vedecky red.: Július DOLANSKY.) Praha 1965, Nakl. Ceskoslovenské Akad. Ved. 365 p.

Tanulmányok a csehszlovák-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. (Szerk.: Zuzana ADAMOVÁ, Karol ROSENBAUM, SZIKLAY László.) Bp. 1965, Akad. K. 592 p.

CSANDA Sándor: Szülőföld és irodalom. Bratislava 1977, Madách K. 259 p.

KEMÉNY G. Gábor: Kapcsolatok vonzásában. Bratislava 1977, Madách K. 194 p.

SZIKLAY László: Visszhangok. Tanulmányok, elemzések, értékelések. Bratislava 1977, Madách K. 401 p.

CHMEL, Rudolf: Két irodalom kapcsolatai. - Literatury v kontaktoch. Tanulmányok a szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Bratislava 1980, Madách K. 253 p.

Délszláv-magyar

SZELI István: Utak egymás felé. Újvidék 1969, Forum. 275 p.

BORI Imre: Magyar-délszláv irodalmi kapcsolatok. Újvidék 1970, Tartományi Tankönyvkiadó Intézet. 177 p.

BORI Imre: Irodalmak - kölcsönhatások. Kapcsolattörténeti tanulmányok. Újvidék 1971, Forum. 159 p.

Szomszédság és közösség. Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok. Tanulmányok. (Szerk.: VUJICSICS D. Sztoján.) Bp. 1972, Akad. K. 550 p.

DÁVID, Andras: Mostovi uzajamnosti. Poglavlja o jugoslovensko-madjarskim kulturnim i knjiuevnim vezerra. Novi Sad 1977, Radniiflci univerzitet "Radivoj Cirpanov". 349 p.

FRIED István: A délszláv népköltészet recepciója a magyar irodalomban Kazinczytól Jókaiig. Bp. 1979, Akad. K. 355 p.

Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok. Újvidék 1982, Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Int. 341 p. (Értekezések, monográfiák 2.)

LŐKÖS István: Magyar és délszláv irodalmi tanulmányok. Bp. 1984, Szépirod. K. 638 p.

Finn-magyar

DOMOKOS Péter: A finn irodalom fogadtatása Magyarországon. Bp. 1972, Akad. K. 211 p. (Modern filológiai füzetek 15.)

Barátok, rokonok. Tanulmányok a finn-magyar kulturális kapcsolatok történetéből. (Szerk.: Paivi HEIKKILA, KARIG Sára.) Bp. 1984, Európa. 322 p.

Francia-magyar

KONT, Ignác: Étude sur l'influence de la littérature francaise én Hongrie. Paris 1902, Ernest Le Roux. 509 p.

ECKHARDT Sándor: A francia forradalom eszméi Magyarországon. Bp. [1924], Franklin-Társulat. 222 p.

KARÁTSON, André: Le symbolisme én Hongrie. L'influence des poétiques francaises sur la poésie hongroise dans le premier quart du XXe siècle. Paris 1969, Presses Univ. de Francé. 498 p. (Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Paris-Sorbonne. Ser. "Recherches" 40.)

Eszmei és irodalmi találkozások. Tanulmányok a magyar-francia irodalmi kapcsolatok történetéből. (Szerk.: KÖPECZI Béla, SŐTÉR István.) Bp. 1970, Akad. K. 571 p.

"Sorsotok előre nézzétek". A francia felvilágosodás és a magyar kultúra. Tanulmányok. (Szerk.: KÖPECZI Béla, SZIKLAY László.) Bp. 1975, Akad. K. 447 p.

Holland-magyar

TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre: Erasmus és magyar barátai. Bp. 1947, Officina. 110 p.

SIVIRSKY Antal: Magyarország a XIX. századi holland irodalom tükrében. Bp. 1973, Akad. K. 226 p. (Irodalomtörténeti füzetek 84.)

Lengyel-magyar

Studia z dziejów polsko-wengierskich stosunków literackich i kulturalnych. Wrocfaw, Warszawa-Kraków 1969, Zakl. im. Ossolinskich. 528 p.

Tanulmányok a lengyel-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. (Szerk. :CSAPLÁROS István, HOPP Lajos, Jan REYCHMAN, SZIKLAY László.) Bp. 1969, Akad. K. 659 p.

HOPP Lajos: A lengyel-magyar hagyományok újjászületése. Bp. 1972, Akad. K. 166 p. (Modern filológiai füzetek 14.)

CSAPLÁROS István: A felvilágosodástól a felszabadulásig. Tanulmányok a magyar-lengyel irodalmi kapcsolatok köréből. Bp. 1977, Magvető. 287 p. (Elvek és utak.)

Studia z dziejów polsko-wengierskich stosunków literackich. (Pod red. Istvána CSAPLÁROSA.) Warszawa 1978, Wyd. Uniw. Warszawskiego. 323 p.

Z dziejów polsko-Wengierskich stosunków historychnych i literackich. (Pod. red. Istvána CSAPLÁROSA, Andrzeja SIEROSZEWSKIEGO.) Warszawa 1979, Wyd. Univ. Warszawskiego. 267 p.

CSAPLÁROS István: Fejezetek a magyar-lengyel irodalmi kapcsolatok történetéből. Bp. 1983, Akad. K. 209 p.

Német-magyar

Philologiai dolgozatok a magyar-német érintkezésekről. Heinrich Gusztáv emlékkönyv. (Szerk.: GRAGGER Róbert.) Bp. 1972, Hornyánszky. 387 p.

PUKÁNSZKY Béla: A magyarországi német irodalom története. A legrégibb időktől 1848-ig. Bp. 1926, Budavári Tudományos Társaság. 603 p.

PUKÁNSZKY, Béla: Geschichte des deutschen Schrifttums in Ungam. Bd. 1. Von der altesten Zeit bis um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Münster in Westfalen 1957, Aschendorf. XX, 490 p. (Deutschtum und Ausland 34-36.)

Studien zur Geschichte der deutsch-ungarischen literarischen Beziehungen. (Hrsg.: Leopold MAGON, Gerhard STEINER, Wolfgang STEINITZ, Miklós SZABOLCSI, György Mihály VAJDA.) Berlin 1969, Akademie Verlag. 512 p.

SALYÁMOSI Miklós: Magyar irodalom Németországban. 1913-1933. Bp. 1975, Akad. K. 193 p. (Modern filológiai füzetek 17.)

MÁDL Antal: írók történelmi sorsfordulókon. Osztrák és német írók - magyar kapcsolatok. Bp. 1979, Akad. K. 259 p.

RITOÓK János: Kettős tükör. A magyar-szász együttélés múltjából és a két világháború közötti irodalmi kapcsolatok történetéből. Bukarest 1979, Kriterion. 256 p.

Olasz-magyar

VÁRADI [Imre], Emerico: La letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria. Storia e bibliográfia. Tom. 1-2. Roma 1933-1934, Istituto per l'Europe Orientale. 2 db.

SZAUDER József: Olasz irodalom - magyar irodalom. Tanulmányok. Bp. 1963, Európa. 462 p.

Italia ed Ungheria. Dieci secoli di rapporti letterari. (A cura di M[átyás] KORÁNYI, T[ibor] KLANICZAY.) Bp. 1967, Akad. K. 393 p.

Orosz-magyar

GYÖRGY Lajos: A magyar és az orosz irodalom kapcsolatai. Kolozsvár 1946, Erdélyi Múzeum-Egyesület. 121 p. (Erdélyi tudományos füzetek 200.)

REJTŐ István: Az orosz irodalom fogadtatása Magyarországon. Bp. 1958, Akad. K. 115 p.

Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi kapcsolatok köréből. (Szerk.: KEMÉNY G. Gábor.) 1-3. köt. Bp. 1961, Akad. K. 595, 487, 485 p.

Vengersko-russkie literaturnye svjazi. (Red. koll.: I. I. ANISIMOV, I. PETER [SŐTÉR] [i dr.]) Moskva 1964, Izdat. "Nauka". 280 p.

LENGYEL Béla: Szovjet irodalom Magyarországon. 1919-1944. Bp. 1964, Akad. K. 373 p. (Irodalom - szocializmus.)

VÁRADI-STERNBERG János: Utak, találkozások, emberek, írások az orosz-magyar és ukrán-magyar kapcsolatokról. Uzsgorod-Bp. 1974, Kárpáti K.-Gondolat. 317 p.
Túlnyomóan irodalmi tanulmányok.

Velikaja Oktjabr'skaja socialistiieskaja revolucija i vengerskaja literatura. (Red. koll.: M[iklós] SABOLCI, V. R. SCERBINA [i dr.]) Moskva 1979, Izdat. "Nauka". 300 p.

Román-magyar

DÁVID Gyula: Találkozások. Tanulmányok a román-magyar irodalmi kapcsolatok múltjából. Kolozsvár-Napoca 1976, Dacia. 261 p.


6. VEGYES TARTALMÚ TANULMÁNYKÖTETEK (szerzői betűrendben)

BARÓTI Dezső: Árnyékban éles a fény. Irodalmi tanulmányok. Bp. 1980, Gondolat. 554 p.

BARTA János: Évfordulók. Tanulmányok és megemlékezések. Bp. 1981, Akad K. 441 p.

BARTA János: Költők és írók. Bp. 1966, Akad K. 274 p.

BÓKA László: Válogatott tanulmányok. (Szerk.: SÍK Csaba.) Bp. 1966, Magvető. 1592 p.

CSEHI Gyula: Felvilágosodástól felvilágosodásig, írások három évszázadról, négy évtizedből. (1930-1971.) Bukarest 1972, Kriterion. 454 p.

FENYŐ István: Két évtized. Bp. 1968, Magvető. 613 p. (Elvek és utak:)

FENYŐ István: Magyarság és emberi egyetemesség. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Bp. 1979, Szépirod. K. 838 p.

HALÁSZ Gábor: Tiltakozó nemzedék, összegyűjtött írások. (Szerk., sajtó alá rend.: VÉBER Károly.) Bp. 1981, Magvető. 1193 p.

HATVÁNY Lajos: Irodalmi tanulmányok. 1-2. köt. Bp. 1960, Szépirod. K. 394, 410 p.

HORVÁTH János: Tanulmányok. Bp. 1956, Akad. K. 638 p.

ILLÉS Endre: Krétarajzok. Irodalmi portrék. 2., bőv. kiad. Bp. 1970, Magvető. 515 p.

ILLÉS Endre: Mestereim, barátaim, szerelmeim. Esszék. 1-2. köt. 2., bőv. kiad. Bp. 1983, Magvető. 573, 690 p.

JONES, Mervyn D.: Five Hungarian writers. (Zrínyi, Mikes, Vörösmarty, Eötvös, Petőfi.) Oxford 1966, Clarendon Press. 307 p.

KERESZTURY Dezső: Örökség. Magyar író-arcképek. Bp. 1970, Magvető. 543 p. (Elvek és utak.)

KERESZTURY Dezső: A szépség haszna. Bp. 1973, Szépirod. K. 437 p.

KIRÁLY István: Irodalom és társadalom. Tanulmányok, cikkek, interjúk, kritikák. 1946-1975. Bp. 1976, Szépirod. K. 682 p.

KOMLÓS Aladár: Kritikus számadás. Bp. 1977, Szépirod. K. 662 p.

KOVÁCS Sándor Iván: Jelenlévő múlt. Bp. 1978, Szépirod. K. 513 p.

Magyar századok. Irodalmi műveltségünk történetéhez. (Horváth János emlékkönyv születésének 70. évfordulójára.) Bp. 1948, Egyetemi ny. 325 p.

NÉMETH G. Béla: Küllő és kerék. Tanulmányok. Bp. 1981, Magvető. 650 p. (Elvek és utak.)

NÉMETH G. Béla: 11 vers. Verselemzések, versértelmezések. Bp. 1977, Tankönyvkiadó. 281 p. - 2., bőv. kiad.: 11+7 vers. 1984. 425 p.

NÉMETH László: Az én katedrám. Bp. 1969, Magvető - Szépirod. K. 667 p. (Németh László munkái.)

REMÉNYI, Joseph: Hungarian writers and literature. Modern novelists, critics and poets. (Ed. and with an introduction by August J. MOLNÁR.) New Brunswick, New Jersey 1964, Rutgers University Press. 512 p.

RÉVAI József: Válogatott irodalmi tanulmányok. (Jegyz.: BÓKA László, PÁNDI Pál, SŐTÉR István, SZABOLCSI Miklós, SZAUDER József.) Bp. 1960, Kossuth K. 447 p. - 2. kiad.: (Szerk., jegyz.: F. MAJLÁT Auguszta.) 1968. 458 p.

RÓNAY György: Balassitól Adyig. Bp. 1978, Magvető. 319 p.

RÓNAY György: Kutatás közben. Bp. 1974, Magvető. 299 p.

SINKÓ Ervin: Magyar irodalom. Tanulmányok. Novi Sad 1961, Forum. 309 p. - 2., bőv. kiad.: 1963. 455 p.

SZERB Antal: Gondolatok a könyvtárban. (Sajtó alá rend., bev.: KARDOS László.) Bp. [1946], Révai. 639 p. - 3. kiad.: (Bev.: SZABOLCSI Miklós.) Bp. 1981, Magvető. 777 p.

SZERB Antal: A varázsló eltöri pálcáját. Cikkek. (Kiad.: BODNÁR György.) Bp. 1961, Magvető. 565 p.

TOLNAI Gábor: Nőnek az árnyak. Tanulmányok, esszék, emlékezések. Bp. 1981, Szépirod. K. 412 p.

TOLNAI Gábor: Örökség és örökösök. (Kazinczytói máig.) Bp. 1974, Gondolat. 426 p.

TOLNAI Gábor: Tanulmányok. Bp. 1970, Akad. K. 437 p.

TÓTH Dezső: Élő hagyomány - élő irodalom. Bp. 1977, Magvető. 777 p. (Elvek és utak.)

TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre: Humanizmus és nemzeti irodalom. Bp. 1966, Akad. K. 411 p.

VARGHA Balázs: Jelek, jelképek, jellemek. Irodalmi és nyelvészeti tanulmányok. Bp. 1984, Magvető. 581 p. (Elvek és utak.)

WALDAPFEL József: Irodalmi tanulmányok. Válogatott cikkek, előadások, glosszák. Bp. 1957, Szépirod. K. 555 p.


7. IRODALMI SZÖVEGEK HANGLEMEZEN

ADY Endre versei és írásai. Előadja: Latinovits Zoltán. Rend.: TÖRÖK Tamás, BÖJTI János. LPX13735

ARANY János balladái. Előadja: Sinkovits Imre. Rend.: BOZÓ László. Szerk.: KERESZTURY Dezső. SLPX13903

ARANY János estéje. Előadja: Sinkovits Imre. Rend.: BOZÓ László. Szerk.: KERESZTURY Dezső. SLPX13836

ARANY János: Toldi. Költői elbeszélés. Előadja: Básti Lajos. Rend.: CZAPKÓ Endre. SLPX13746-13747

BABITS Mihály versei. Előadja: Gábor Miklós. Rend.: ROZGONYI Iván. SLPX 13888

BALASSI Bálint versei. Rend.: CSERES Miklós. Szerk.: NEMESKÜRTY István. SLPX 13860

Földédesanyám. Magyar népköltészet. Előadja: Jancsó Adrienne. Rend.: TÖRÖK Tamás. SLPX 13865

Hazáért és szabadságért. Rákóczi-dokumentumok. Szerk. és rend.: SIKLÓS Olga. SLPX 15053

Hymnus. - Szózat. Szerk. biz.: JUHÁSZ Ferenc, LUKÁCSY Sándor, SZOKOLAY Sándor, UJFALUSSY József. SLPX19133

ILLYÉS Gyula versei. Archív felvételek a Magyar Rádió hangdokumentum-gyűjteményéből. Részben Illyés Gyula saját előadásában. LPX13812

Írók a mikrofon előtt. Saját műveiből részleteket olvas fel: Móricz Zsigmond, Nagy Endre, Heltai Jenő, Szabó Lőrinc, Babits Mihály. LPX 1255

JÓZSEF Attila versei. Curriculum vitae. 1937. Előadja: Latinovits Zoltán. Szerk.: TÖRÖK Tamás. LPX13861

JÓZSEF Attila: Versek és emlékek. Előadja, összeáll., rend.: Major Tamás. SLPX13885

JUHÁSZ Ferenc versei. Előadja - Juhász Ferenc. Rend.: CZAPKÓ Endre. SLPX 13816

KATONA József: Bánk bán. Történelmi dráma 2 részben. Rend.: MARTON Endre. A Nemzeti Színház 1975. márc. 22-i előadásának hangfelvétele. SLPX 13781-13783

KOSZTOLÁNYI Dezső: Könyörgés az ittmaradókhoz. Előadja: Mensáros László. Rend.: ÁDÁM Ottó. SLPX 13904

KÖLCSEY Ferenc költeményei. Rend.: VÁMOS László. LP 23652

MADÁCH Imre: Az ember tragédiája. Drámai költemény. A kísérőzene Liszt Ferenc műveiből összeállítva. Rend.: SZINETÁR Miklós. SLPX 13805-13809

A magyar líra gyöngyszemei. Hét évszázad költészetéből. Szerk.: UNGVÁRI Tamás. Zene: PETROVICS Emil. Rend.: SZINETÁR Miklós. LPX 3556-3559

MÓRICZ Zsigmond: Novellák, versek, levelek. Rend.: SIKLÓS Olga. SLPX13832-13833

NAGY László költeményei. Rend.: VÁMOS László. LP 23650

PETŐFI Sándor. 1823-1849. in memóriám Sándor Petőfi. Szerk.: LUKÁCSY Sándor. Rend.: MARTON Endre. SLPX13732

PETŐFI Sándor: János vitéz. Elbeszélő költemény. Előadja: Törőcsik Mari. Rend.: MAÁR Gyula. SLPX13814-13815

PETŐFI Sándor költeményei. Rend.: VÁMOS László. LP 23658

PILINSZKY János versei. Előadja: Pilinszky János. Rend.: MAÁR Gyula. SLPX 13838

RADNÓTI Miklós versei. Előadja: Gáti József. Rend.: HÉZSER Zoltán. LPX13673

SZABÓ Lőrinc költeményei. LP 1613

VÖRÖSMARTY Mihály: Csongor és Tünde. Drámai költemény. Rend.: VÁMOS László. SLPX 13789-13792

WEÖRES Sándor: Nem szándékom. Előadja: Weöres Sándor. SLPX 13918

WEÖRES Sándor versei. Rend.: TÖRÖK Tamás. LPX 13849

ZRÍNYI Miklós: Szigeti veszedelem. (Részletek.) Előadja: Gáti József. LP 2 3624

 

8 ÍRÓK (művek és szakirodalom)

Ady Endre
(1877-1919)

Művek, levelezés

-.- Összes művei. (Főszerk.: FÖLDESSY Gyula, KIRÁLY István.) Bp. 1955-, Akad. K. - Kritikai kiadás.

-.- Összes versei, l - köt. (Sajtó alá rend.: KOCZKÁS Sándor.) 1969. 493 p. [MEK*] [ARCANUM*] [NEUMANN*]

-.- Összes prózai művei. Újságcikkek, tanulmányok. 1-11. köt. (Sajtó alá rend.: FÖLDESSY Gyula, KIS PÉTER András, LÁNG József, VARGA József, VEZÉR Erzsébet.) 1955-1982. 560, 491, 470, 502, 455, 482, 533, 627, 648, 600, 667 p. [MEK*] [ARCANUM*]

Művei. 1-2. köt. Bp. 1977, Szépirod. K. (M. remekírók.)
1. Összes versei. (A szöveget gond., jegyz.: LÁNG József, SCHWEITZER Pál.) 1638 p.
2. Összes novellái, (összeáll., a szövegeket gond., jegyz.: BUSTYA Endre.) 1326 p.

Levelei. 1895-1918. (Szerk., bev., jegyz.: BELIA György.) 1-3. köt. Bp. 1983, Szépirod. K. 517, 661, 555 p. (Ady Endre művei 2.)

Irodalom

BÖLÖNI György: Az igazi Ady. Paris 1934. 387 p. - 5. kiad.: Bp. 1977, Szépirod. K. 645 p.

FÖLDESSY Gyula: Ady minden titkai. Ady-kommentárok. Bp. 1949, Athenaeum. 318 p. - 2. kiad.: 1962, Magvető. 374 p.

HATVÁNY Lajos: Ady. Cikkek, emlékezések1 , levelek. 1-2. köt. Bp. 1959, Szépirod. K. 566,431 p. - 2., bőv. kiad.:(Szerk.: BELIA György.) 1974. 846 p.

Emlékezések Ady Endréről. (Szerk.: KOVALOVSZKY Miklós.) 1-2. köt. Bp. 1967-1974, Akad. K. 659, 842 p. (Új magyar múzeum 5, 9.)

VARGA József: Ady Endre. Pályakép-vázlat. Bp. 1966, Magvető. 633 p. (Elvek és utak.)

VEZÉR Erzsébet: Ady Endre. Élete és pályája. Bp. 1969, Gondolat. 474 p.

KIRÁLY István: Ady Endre. 1-2. köt. Bp. 1970, Magvető. 778, 788 p. (Elvek és utak.) -2. kiad.: 1972.

Endre Ady. 1877-1918. Materialy sesji naukowej z organizowanej w dniu pazdziernika 1977. r. przez Katedre Filologü Wegierskiej o ráz Wegierski Instytut Kultury w Warszawie. (Red.:István CSAPLÁROS.) Warszawa 1978, Wydawnictvo Wengierskiego Instytutu Kultury. 183 p.

"Akarom: tisztán lássatok". Tudományos ülésszak Ady Endre születésének 100. évfordulóján. Bp. 1980, Akad. K. 269 p.

KIRÁLY István: Intés az őrzőkhöz. Ady Endre költészete a világháború éveiben. 1914-1918. 1-2. köt. Bp. 1982, Szépirod. K. 668, 697 p.

Ambrus Zoltán
(1861-1932)

Művek, levelezés

A tóparti gyilkosság. Kisregények és válogatott elbeszélések. (Sajtó alá rend.: FALLENBÜCHL Zoltán.) Bp. 1961, Szépirod. K. 387 p.

Levelezése. (Sajtó alá rend., jegyz.: FALLENBÜCHL Zoltán, az előszót írta: DIÓSZEGI András.) Bp. 1965, Akad. K. 527 p. (Új magyar múzeum 6.)

Midas király. Regény. (Utószó: GYERGYAI Albert.) Bp. 1967, Szépirod. K. 656 p. (M. elbeszélők.)

A türelmes Grizeldisz. Elbeszélések. (Vál., sajtó alá rend., szerk.: FALLENBÜCHL Zoltán.) Bp. 1978, Szépirod. K. 343 p.

A gyanú. Válogatott novellák. (Vál., a szöveget gondozta: FALLENBÜCHL Zoltán.) Bp. 1981, Szépirod. K. 534 p.

Irodalom

KOREK Valéria: Hangulat és valóság. Ambrus Zoltánról. München 1976. 195 p. (Auróra könyvek.)

Apáczai Csere János
(1625-1659)

Művek

Magyar logikácska és egyéb írások. (Előszó, vál. és jegyz.: SZIGETI József.) Bukarest 1975, Kriterion. 214 p. (Téka.)

Válogatott pedagógiai művei. (Összeáll., bev., jegyz., a latin szövegeket ford.: OROSZ Lajos.) 2., jav. kiad. Bp. 1976, Tankönyvkiadó. 235 p.

Magyar encyclopaedia. (Sajtó alá rend., bev., jegyz.: SZIGETI József.) Bukarest 1977, Kriterion. 526 p.

Irodalom

BÁN Imre: Apáczai Csere János. Bp. 1955, Akad. K. 606 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 2.)

FÁBIÁN Ernő: Apácai Csere János. Kismonográfia. Kolozsvár-Napoca 1975, Dacia. 199 p.

Áprily Lajos
(1887-1967)

Művek

Az aranyszarvas. Válogatott versfordítások. Bp. 1967, Európa. 447 p.

Megnőtt a csend. Összegyűjtött versek. (Szerk., bev.: GYŐRI János.) Bp. 1973, Szépirod. K. 769 p. [MEK*]

Irodalom

GYŐRI János: Áprily Lajos alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1967, Szépirod. K. 193 p. (Arcok és vallomások.)

VITA Zsigmond: Áprily Lajos. Az ember és a költő. Bukarest 1972, Kriterion. 375 p., 8 t.

Arany János
(1817-1882)

Művek, levelezés

Hátrahagyott iratai és levelezése, (összeáll., bev.: ARANY László.) 1-4. köt. Bp. 1885-1889, Ráth Mór.
3. Levelezése író-barátaival, 1. köt. [1845-1860.] 1888. XIX, 494 p.
4. Levelezése író-barátaival. 2. köt. [1860-1882.] 1889. 475 p.
-.- Összes művei. (Szerk.: KERESZTURY Dezső.) 1 - köt. Bp. 1951-, Akad. K. - Kritikai kiadás.
[MEK*] [ARCANUM*] [NEUMANN*]
1. Kisebb költemények. (Sajtó alá rend.: VOINOVICH Géza.) 1951. 568 p.
2. Az elveszett alkotmány. Toldi. Toldi estéje. (Sajtó alá rend.: VOINOVICH Géza.) 1951. 293 p.
3. Elbeszélő költemények. (Sajtó alá rend.: VOINOVICH Géza.) 1952. 352 p.
4. Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei. (Sajtó alá rend.: VOINOVICH Géza.) 1953. 288 p.
5. Toldi szerelme. A Daliás idők első és második dolgozata. (Sajtó alá rend.: VOINOVICH Géza.) 1953. 581 p.
6. Zsengék. Töredékek. Rögtönzések. (Sajtó alá rend.: VOINOVICH Géza.) 1952. 267 p.
9. Drámafordítások. 1-3.
1. Shakespeare: A Szent-Iván éji 'álom. Hamlet, dán királyfi. János király. (Sajtó alá rend.: RUTTKAY Kálmán.) 1961. 421 p.
2. Arisztophanész: A lovagok. A felhők. A darázsok. A béke. Az Acharnaebeliek. (Sajtó alá rend.: KÖVENDI Dénes.) 1961. 463 p.
3. Arisztophanész: A madarak. A békák. Lysistrate. A nők ünnepe. A nőuralom. Hűtős. (Sajtó alá rend.: KÖVENDI Dénes.) 1961. 612 p.
10-12. Prózai művek. 1-3.
1. Prózai művek. 1. köt. Eredeti szépprózai művek. Szépprózai fordítások. Kisebb cikkek, tanulmányok, iskolai jegyzetek. [1841-1860.] (Sajtó alá rend.: KERESZTURY Mária.) 1962. 673 p.
2. Prózai művek. 2. köt. 1860-1882. (Sajtó alá rend.: NÉMETH G. Béla.) 1968. 939 p.
3. Prózai művek. 3. köt. Glosszák. Szerkesztői üzenetek. Szerkesztői megjegyzések. Előfizetési felhívások. (Sajtó alá rend.: NÉMETH G. Béla.) 1963. 651 p.
13-14. Hivatali iratok. 1-2.
1. Nagyszalonta-Nagykőrös-Budapest. 1831-1865. (Sajtó alá rend.: DÁNIELISZ Endre, TOROS László, GERGELY Pál.) 1966. 601 p.
2. Akadémiai évek. 1859-1877. (összeáll.: GERGELY Pál.) 1964. 778 p.
15. Levelezése. 1-2.
1. Levelezése. 1828-1851. (Sajtó alá rend.: SÁFRÁN Györgyi.) 1975. 949 p.
2. Levelezése. 1852-1856. (Sajtó alá rend.: SÁFRÁN Györgyi.) 1982. 1262 p.

Népdalgyűjteménye. (Közzéteszi: KODÁLY Zoltán, GYULAI Ágost. Szerk.: SZABOLCSI Bence.) Bp. 1952, Akad. K. 204 p.

Irodalom

RIEDL Frigyes: Arany János. Bp. 1887, Hornyánszky. 286 p. - 2. kiad.: Bp. 1982, Szépirod. K. 334 p.

VOINOVICH Géza: Arany János életrajza. 1-3. köt. Bp. 1929-1938, MTA. 253, 416, 352 p.

BARTA János: Arany János. Bp. 1953, Művelt Nép. 188 p. (Nagy magyar írók.)

KERESZTURY Dezső: "S mi vagyok én..." Arany János 1817-1856. Bp. 1967, Szépirod. K. 365 p.

KERESZTURY Dezső: Arany János. Bp. 1971, Akad. K. 227 p. (A múlt nagy tudósai.) [MEK*]

Az el nem ért bizonyosság. Elemzések Arany lírájának első szakaszából. (Szerk.: NÉMETH G. Béla.) Bp. 1972, Akad. K. 371 p.

Arany László
(1844-1898)

Művek

Válogatott művei. (Sajtó alá rend., bev., jegyz.: NÉMETH G. Béla.) Bp. 1960, Szépirod. K. 547 p. (M. klasszikusok.) [MEK*] [ARCANUM*] [NEUMANN*]

Irodalom

SOMOGYI Sándor: Arany László. Bp. 1956, Művelt Nép. 143 p. (Irodalomtörténeti tanulmányok 7.)

Babits Mihály
(1883-1941)

Művek

-.- összegyűjtött munkái. 1-10. köt. Bp. 1937-1939, Athenaeum K.
2. írás és olvasás. Tanulmányok. 1938. 389 p.
3. Ezüstkor. Tanulmányok. 1938. 350 p.
8. összes novellái. 1938. 399 p.

Keresztül kasul az életemen, önéletrajz. (Utószó: TÖRÖK Sophie.) Bp. 1939, Nyugat. 200 p.

Művei. Bp. 1957-1964, Európa-Szépirod.K.

-.- Az európai irodalom története. 1957. 554 p.

Dante Alighieri: Isteni színjáték. Ford.: Babits Mihály. (Utószó: BERKOVITS Ilona. Jegyz.: KARDOS Tibor.) Bp. 1965, M. Helikon. 636 p. [MEK*]

Művei. (Összegyűjt., a szöveget gond., jegyz.: BELIA György.) Bp. 1977-, Szépirod. K.
- Összegyűjtött versei. 1977. 714 p. [MEK*]
- Esszék, tanulmányok. 1-2. köt. 1978. 842, 742 p.
- Dráma- és prózafordításai. 1980. 665 p.
- Kisebb műfordításai. 1981. 435 p.
- A gólyakalifa. - Kártyavár. - Timár Virgil fia. - Elza pilóta. Regények. 1982. 671 p. [MEK*]
- Halálfiai. Regény. 1984. 586 p.

Irodalom

PÓK Lajos: Babits Mihály alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1967, Szépirod. K. 215 p. (Arcok és vallomások.)

BENEDEK Marcell: Babits Mihály. Bp. 1969, Gondolat. 136 p. (Irodalomtörténeti kiskönyvtár. M. írók 6.)

KARDOS Pál: Babits Mihály. Bp. 1972, Gondolat. 668 p.

RÁBA György: Babits Mihály költészete 1903-1920. Bp. 1957, Szépirod. K. 667 p.

BELIA György: Babits Mihály tanulóévei. Bp. 1983, Szépirod. K. 273 p.

RÁBA György: Babits Mihály. Bp. 1983, Gondolat. 326 p. (Nagy magyar írók.)

NEMES NAGY Ágnes: A hegyi költő. Vázlat Babits lírájáról. Bp. 1984, Magvető. 201 p.

Bajza József
(1804-1858)

Művek, levelezés

Válogatott művei. (Sajtó alá rend.: KORDÉ Imre. Vál., bev., jegyz.: TÓTH Dezső.) Bp. 1959, Szépirod. K. 526 p. (M. klasszikusok.) [MEK*]

Bajza József és Toldy Ferenc levelezése. (Sajtó alá rend., jegyz.: OLTVÁNYI Ambrus.) Bp. 1969, Akad. K. 707 p. (A magyar irodalomtörténet forrásai 9.)

Irodalom

[BAJZA] SZŰCSI József: Bajza József. Bp. 1974, MTA. 497 p.

Balassi Bálint
(1554-1594)

Művek

-.- összes művei, (összeáll.: ECKHARDT Sándor.) 1-2. köt. Bp. 1957-1955, Akad. K. 427,159 p. - Kritikai kiadás,

-.- összes versei és Szép magyar comoediája. (Szerk., a szöveget gond.: VARJAS Béla.) Bp. 1957, Szépirod. K. 375 p. [MEK*], [MEK*], [GÉPESKÖNYV*] [ARCANUM*] [NEUMANN*],

Irodalom

ECKHARDT Sándor: Balassi Bálint. Bp. [7947], Franklin. 224 p.

ECKHARDT Sándor: Az ismeretlen Balassi Bálint. Bp. 1943, M. Szemle Társaság. 313 p.

ECKHARDT Sándor: Balassi-tanulmányok. (Szerk.: KOMLOVSZKI Tibor.) Bp. 1972, Akad. K. 439 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 27.)

CSANDA Sándor: Balassi Bálint költészete és a közép-európai szláv reneszánsz stílus. Bratislava 1975, Madách K. 356 p.

NEMESKÜRTY István: Balassi Bálint. Bp. 1978, Gondolat. 278 p. (Nagy magyar írók.)

Di FRANCESCO, Amedeo: A pásztorjáték szerepe Balassi Bálint költői fejlődésében. Bp. 1979, Akad. K. 130 p. (Irodalomtörténeti füzetek 95.)

HORVÁTH Iván: Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. Bp. 1952, Akad. K. 336 p.

Batsányi János
(1763-1845)

Művek

-.- Összes művei. (Sajtó alá rend., jegyz.: KERESZTURY Dezső, TARNAI Andor.) 1-4. köt. Bp. 1955-1967, Akad. K. - Kritikai kiadás.

1. Versek. 1953. 591 p. [MEK*], [ARCANUM*] [NEUMANN*]
2-3. Prózai művek. 1-2. köt. 1960-1961. 653, 779 p.
4. Der Kampf. (A viaskodás.) (Sajtó alá rend.: ZSINDELY Endre.) 1967. 205 p.

Irodalom

HORÁNSZKY Lajos: Batsányi János és kora. Eredeti levelezések és egykorú források nyomán. Bp. 1907, Hornyánszky. 535 p.

KERESZTURY Dezső: Bevezetés, in: Batsányi János válogatott művei. Bp. 1956, Szépirod. K. 7-72. p.

Berzsenyi Dániel
(1776-1836)

Művek

Összes művei. (A kötetet gondozta, utószó és jegyz.: MERÉNYI Oszkár.) Bp. 1978, Szépirod. K. 681 p.

Összes művei. (Szerk.: MERÉNYI Oszkár.) l- köt. Bp. 1979-, Akad. K. - Kritikai kiadás.
1. Költői művei. (Sajtó alá rend.: MERÉNYI Oszkár.) 1979. 923 p.
[MEK*], [ARCANUM*] [NEUMANN*]

Irodalom

HORVÁTH János: Berzsenyi és íróbarátai. Bp. 1960, Akad. K. 293 p.

MERÉNYI Oszkár: Berzsenyi Dániel. Bp. 1966, Akad. K. 471 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 19.)

OROSZ László: Berzsenyi Dániel. Bp. 1976, Gondolat. 232 p. (Nagy magyar írók.)

Bessenyei György
(1747-1811)

Művek

Válogatott művei. (Sajtó alá rend., bev.: SZAUDER József.) Bp. 1953, Szépirod. K. 465 p. (M. klasszikusok.)

Válogatott írásai. (Vál., utószó: VAJTHÓ László.) Bp. 1961, M. Helikon, 261 p. (Kis magyar múzeum 7.)

-.- összes művei. (Szerk.: BlRÓ Ferenc, KÓKAY György, TARNAI Andor.) Bp. 1983-, Akad. K. - Kritikai kiadás.

-.- A Holmi. (Sajtó alá rend.: BÍRÓ Ferenc.) 1983. 393 p.
[MEK*], [ARCANUM*], [NEUMANN*]

Irodalom

GÁLOS Rezső: Bessenyei György életrajza. Bp. 1951, Közoktatásügyi Kiadóvállalat. 425 p.

SZAUDER József: Bessenyei. Bp. 1953, Művelt Nép. 155 p. (Nagy magyar írók.)

BlRÓ Ferenc: A fiatal Bessenyei és íróbarátai. Bp. 1976, Akad. K. 351 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 31.)

Bethlen Miklós
(1642-1716)

Művek

Önéletírása. (Bev.: TOLNAI Gábor. Sajtó alá rend., jegyz.: V. WINDISCH Éva.) 1-2. köt. Bp. 1955, Szépirod. K. 407, 426 p. (M. századok.)
Tartalmazza Bethlen Miklós Imádságoskönyvé-t is.
[NEUMANN*],

Kemény János - Bethlen Miklós művei. (A szöveget gond., jegyz.: V. WINDISCH Éva.) Bp. 1980, Szépirod. K. 1321 p. (M. remekírók.)

Bornemisza Péter
(1535-1584)

Művek

Ördögi kísértetek. (Jegyz.: ECKHARDT Sándor.) Bp. 1955, Akad. K. 293 p.

Énekec, három rendbe: külömb külömb felec. Detrekő 1582. (A kísérő tanulmányt írta: KOVÁCS Sándor Iván. A fakszimile szövegét gondozta: VARJAS Béla.) Bp. 1964, Akad. K. 334 p. (Bibliotheca Hungarica antiqua 6.) - Fakszimile kiadás.

Heltai Gáspár és Bornemisza Péter művei. (Vál., szöveggondozás, jegyz.: NEMESKÜRTY István.) Bp. 1980, Szépirod. K. 1318 p. (M. remekírók.)
[MEK*], [ARCANUM*], [NEUMANN*]

Irodalom

SCHULEK Tibor: Bornemisza Péter. 1535-1584. A XVI. századi magyar művelődés és lelkiség történetéből. Sopron-Bp.-Győr 1939, Keresztyén igazság. 450 p.

NEMESKÜRTY István: Bornemisza Péter, az ember és az író. Bp. 1959, Akad. K. 558 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 4.)

BORZSÁK István: Az antikvitás XVI. századi képe. (Bornemisza-tanulmányok.) Bp. 1960, Akad. K. 558 p.

Bródy Sándor
(1863-1924)

Művek

Cilinderes Tiborc. Válogatott cikkek és tanulmányok. (Szerk., előszó, jegyz.: BRÓDY András.) Bp. 1958, Magvető. 617 p.

Húsevők. Novellák. (Vál., a függeléket írta: BRÓDY András, az előszót írta: CZINE Mihály.) 1-2. köt. Bp. 1960, Magvető. 687, 540 p.

Színház. Drámák. (Bev.: ILLÉS Jenő, jegyz.: BRÓDY András.) Bp. 1964, Szépirod. K. 526 p.

Színészvér. - Az ezüst kecske. - A nap lovagja. Regények. (Sajtó alá rend., utószó: JUHÁSZ Ferencné.) Bp. 1969, Szépirod. K. 585 p. (M. elbeszélők.)
[MEK*], [MEK*], [MEK*], [MEK*], [EGER*]

Irodalom

JUHÁSZ Ferencné: Bródy Sándor. Bp. 1971, Akad. K. 306 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 26.)

LACZKÓ András: Bródy Sándor alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1982, Szépirod. K. 223 p. (Arcok és vallomások.)

Csáth Géza
(1887-1919)

Művek

Ismeretlen házban, (összegyűjt., utószó: Éder Zoltán.) 1-2. köt. Újvidék 1977, Forum. (Hagyományaink 9-10.)
1. Novellák, drámák, jelenetek. 527 p.
2. Kritikák, tanulmányok, cikkek. 684 p.

Egy elmebeteg nő naplója. Csáth Géza ismeretlen orvosi tanulmánya. (Sajtó alá rend.: SZAJBÉLY Mihály. Előszó: MÉSZÖLY Miklós.) Bp. 1978, Magvető. 277 p. (M. tallózó.)

A varázsló halála. Válogatott novellák. (Vál., bev.: ILLÉS Endre.) Bp. 1982, Szépirod. K. 442 p.
[MEK*], [MEK*]

Irodalom

BÓKA László: Csáth Géza novellái. Bp. 1937, Franklin ny. 98 p.

Éder Zoltán: Ikercsillagok. (Kosztolányi Dezső és Csáth Géza.) Tanulmányok, kritikák, dokumentumok. Újvidék 1980, Forum. 339 p.

Csíky Gergely
(1842-1891)

Művek

Válogatott művei. (Vál., bev.: HEGEDŰS Géza. Sajtó alá rend.: BERECZKY Erzsébet.) Bp. 1955, Szépirod. K. 611 p. (M. klasszikusok.)
[NEUMANN*]

Irodalom

JANOVICS Jenő: Csíky Gergely élete és művei. 1-2. köt. Kolozsvár-Szeged 1900-1902. 243, 273 p.

HEGEDŰS Géza: Csíky Gergely. Bp.1953, Művelt Nép. 113 p. (Nagy magyar írók.)

Csokonai Vitéz Mihály
(1773-1805)

Művek

Minden munkája, (összegyűjt., a szöveget gondozta, jegyz.: VARGHA Balázs.) 1-2. köt. Bp. 1973, Szépirod. K. 1156,1076 p. (M. remekírók.)

-.- Összes művei. (Szerk.: JULOW Viktor.) Bp. 1975-, Akad. K. - Kritikai kiadás.

Költemények. 1. 1785-1790. (Sajtó alá rend., jegyz., bev.: SZILÁGYI Ferenc.) 1975. 697 p.

Színművek. 1-2. (Sajtó alá rend., jegyz.: PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán.) 1978. 376, 376 p.

Irodalom

SINKÓ Ervin: Csokonai életműve. Novi Sad 1965, Forum. 349 p.

VARGHA Balázs: Csokonai Vitéz Mihály alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1974, Szépirod. K. 366 p. (Arcok és vallomások.)

JULOW Viktor: Csokonai Vitéz Mihály. Bp. 1975, Gondolat. 226 p. (Nagy magyar írók.)

JUHÁSZ Géza: Csokonai-tanulmányok. (Sajtó alá rend., bev., jegyz.: JUHÁSZ Izabella.) Bp. 1977, Akad. K. 413 p.

KATONA, Anna B.: Mihály Vitéz Csokonai. Boston 1980, Twayne's Publishers. 170 p. (Twayne's world authors series.)

SZAUDER József: Az éj és a csillagok. Tanulmányok Csokonairól. (Sajtó alá rend., jegyz.: SZAUDER Mária.) Bp. 1980, Akad. K. 386 p.

SZILÁGYI Ferenc: Csokonai művei nyomában. Tanulmányok. Bp. 1981, Akad. K. 742 p.

Czuczor Gergely
(1800-1866)

Művek

Válogatott művei. (Vál., előszó, jegyz.: HEGEDŰS Géza.) Bp. 1956, Szépirod. K. 173 p.

Irodalom

KOLTAI Virgil: Czuczor Gergely élete és munkái. Bp. 1885, Franklin. VII, 232 p.

Déry Tibor
(1894-1977)

Művek

Munkái. Bp. 1971-1982, Szépirod. K.
- Ítélet nincs. Visszaemlékezések. 1971. 545 p.
- G. A. úr X.-ben. Regény. 1971. 536 p.
- Alkonyodik, a bárányok elvéreznek. Kisregények. 1972. 387 p.
- A kiközösítő. Regény. 1972. 377 p.
- A befejezetlen mondat. Regény. 1-2. köt. 1974. 521, 595 p.
- Theokritosz Újpesten. Novellák. 1-2. köt. 1975. 567, 464 p.
- A felhőállatok. Válogatott versek. 1976. 286 p.
- Színház. Drámák. 1976. 646 p.
- Niki. Kisregények. 1977. 433 p.
- A gyilkos év. Kisregények. 1977. 436 p.
- Felelet. Regény. 1-2. köt. 1981. 477, 557 p.
- Botladozás. összegyűjtött cikkek, tanulmányok, (összeáll., szerk.: RÉZ Pál.) 1-2. köt. 1978. 747, 713 p.
- A napok hordaléka. Karcolatok, (összegyűjt., a szöveget gond.: RÉZ Pál.) 1982. 649 p.

Irodalom

SZENESSY, Mario: Tibor Déry. Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1970, Kohlhammer. 128 p. (Sprache und Literatur 65.)

UNGVÁRI Tamás: Déry Tibor alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1973, Szépirod. K. 325 p. (Arcok és vallomások.)

POMOGÁTS Béla: Déry Tibor. Bp. 1974, Akad. K. 199 p. (Kortársaink.)

Dsida Jenő
(1907-1938)

Művek

Összegyűjtött versek és műfordítások. (Szerk., vál., utószó, jegyz.: SZAKOLCZAY Lajos. Bev.: LÁNG Gusztáv.) Bp. 1983, Magvető. 687 p.

Eötvös József
(1813-1871)

Művek, levelezés

Művei. (A szerk. biz. tagjai: FENYŐ István, ILLÉS Endre, PÁNDI Pál, SŐTÉR István, WÉBER Antal.) l- köt. Bp. 1972-, M. Helikon-Szépirod. K.
- Magyarország 1514-ben. Regény. (Szerk., előszó: SŐTÉR István.) 1972. 766 p.
- A karthausi. Regény. - Versek. - Drámák. (Szerk., előszó: WÉBER Antal.) 1973. 733 p.
- A nővérek. Regény. (Szerk., előszó: KULIN Ferenc.) - Elbeszélések. (Szerk., előszó: KERÉNYI Ferenc.) 1973. 869 p.
- A falu jegyzője. Regény. (Szerk., előszó: WÉBER Antal.) 1974. 741 p.
- Arcképek és programok. - Beszédek. (Szerk., előszó, jegyz.: FENYŐ István.) 1975. 844 p.
- Levelek. (Szerk., előszó, jegyz.: OLTVÁNYI Ambrus.) 1976. 857 p.
- Kultúra és nevelés. Tanulmányok, cikkek, beszédek. (Összegyűjt., szerk., előszó, jegyz.: MEZEI Márta.) 1976. 525 p.
- Vallomások és gondolatok, (összegyűjt., szerk., előszó, jegyz.: BÉNYEI Miklós.) 1977. 918 p.
- Reform és hazafiság. Publicisztikai írások, (összegyűjt., szerk., előszó: REJTŐ István.) 1-3. köt. 1978. 593, 636, 858 p.
- A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra. (Előszó: SŐTÉR István. A szöveget gond., utószó, jegyz.: OLTVÁNYI Ambrus.) l-2.köt. 1981. 477, 5; 646, 22 p.

Irodalom

SŐTÉR István: Eötvös József. Bp. 1953, Akad. K. 418 p. - 2., átd. kiad.: 1967. 347 p.

WÉBER, Johann: Eötvös und die ungarische Nationalitatenfrage. München 1966, Oldenburg. 154 p. (Südosteuropaische Arbeiten 64.)

VARDY, S. B[éla]: Báron J. Eötvös: The political profile of a liberal Hungarian thinker and statesman. Bloomington-Indianapolis 1969, Ind. Univ. 327 föl.

BÓDY, Paul: Joseph Eötvös and the modernization of Hungary. 1840-1870. Philadelphia 1972, American Philosophical Society. 134 p. (Transaction of the American Philosophical Society. N. S. 62. vol. 2.)

Ábránd és valóság. Tanulmányok Eötvös Józsefről. (Szerk.: SZÁLAI Anna.) Bp. 1973, Szépirod. K. 319 p.

Erdélyi János
(1814-1868)

Művek, levelezés

Levelezése. 1-2. köt. (Sajtó alá rend., jegyz.: T. ERDÉLYI Ilona.) Bp. 1960-1962, Akad. K. 520, 641 p. (A magyar irodalomtörténet forrásai 2-3.)

Válogatott művei. (Sajtó alá rend., jegyz.: LUKÁCSY Sándor, bev.: WÉBER Antal.) Bp. 1961, Szépirod. K. 619 p. (M. klasszikusok.)

Filozófiai és esztétikai írások. (Sajtó alá rend.: T. ERDÉLYI Ilona. Jegyz.: T. ERDÉLYI Ilona, HORKAY László.) Bp. 1981, Akad. K. 1115 p. (A magyar irodalomtörténet forrásai 10.)

Irodalom

T. ERDÉLYI Ilona: Erdélyi János. Bp. 1981, Akad, K. 214 p. (A múlt nagy tudósai 10.)

Fábry Zoltán
(1897-1970)

Művek, levelezés

Palackposta. Tanulmányok, cikkek. (Utószó: Juraj SPITZER.) Bratislava 1960, Madách K. 336 p.

Európa elrablása. Tanulmányok, cikkek. Bratislava-Bp. 1966, Madách-Szépirod. K. 473 p.

Hazánk, Európa. Tanulmányok. (Vál., szerk., bev.: SIMON István. Bibliográfia: HÖLVÉNYI György.) Bp. 1967, Szépirod. K. 615 p.

Valóságirodalom. Cikkgyűjtemény a Korunk anyagából. 1926-1939. Bratislava 1967, Madách K. 245 p.

Válogatott levelezése. 1916-1946. (Kiad.: CSANDA Sándor, VARGA Béla.) Bratislava 1978, Madách K. 673 p.

Irodalom

KOVÁCS Győző: Fábry Zoltán. Bp. 1971, Magvető. 185 p.

Fábry Zoltán kortársai szemével. (Szerk.: DUBA Gyula.) Bratislava 1973, Madách K. 509 p.

CSANDA Sándor: Fábry Zoltán. Bratislava 1980, Madách K. 177 p.

Faludi Ferenc
(1704-1779)

Művek

Fortuna szekerén okossan ülj. Versek. - Téli éjszakák. Elbeszélésgyűjtemény. (Sajtó alá rend.: VARGHA Balázs.) Bp. 1985, Szépirod. K. 334 p.

Irodalom

SZAUDER József: Faludi udvari embere. Pécs 1941, Szerző. 66 p.

Fáy András
(1786-1864)

Művek

A Bélteky-ház. Regény. (Sajtó alá rend., bev.: BORY István.) Bp. 1942, M. Népművelők Társasága. 96 p. (M. klasszikusok.)

Állatmesék. (Sajtó alá rend.: ERDŐS Magda. Utószó: SZAUDER József.) Bp. 1964, M. Helikon. 270 p.
Válogatás a szerző Eredeti meséi és aphorismái c. művéből.

Irodalom

BADICS Ferenc: Fáy András életrajza. Bp. 1890, MTA. VIII, 671 p.

ERDÉLYI Pál: Fáy András élete és művei. Bp. 1890, Neuwald. 352 p.

Fazekas Mihály
(1766-1828)

Művek, levelezés

-.- Összes művei. (Sajtó alá rend.: JULOW Viktor, KÉRY László.) 1-2. köt. Bp. 1955. Akad. K. - Kritikai kiadás.
1. Kisebb költemények. Műfordítások. Ludas Matyi. 327 p.
2. Prózai munkák. Vegyes munkák. Levelek. Kétes hitelességű írások. 387 p.

Irodalom

JULOW Viktor: Fazekas Mihály. Bp. 1955, Művelt Nép. 222 p. (Nagy magyar írók.) - 2., átd.,bőv. kiad.: 1982, Szépirod. K. 514 p.

Füst Milán
(1888-1967)

Művek

Látomás és indulat a művészetben. Tanulmány. Bp. 1963, Akad. K. 518 p.

A feleségem története. Störr kapitány feljegyzései. Regény. Bp. 1964, Magvető. 461 p.
(Füst Milán összegyűjtött művei.)

-.- Összes versei. Bp. 1969, Magvető. 267 p.

Napló. (Vál., szerk., bev.: PÓK Lajos.) 1-2. köt. Bp. 1976, Magvető. 490,495 p.

Öröktüzek. összegyűjtött elbeszélések. 2. kiad. Bp. 1983, Magvető. 593 p.

Irodalom

SOMLYÓ György: Füst Milán. Emlékezés és tanulmány. Bp. 1969, Szépirod. K. 246 p. (Arcok és vallomások.)

BORI Imre: Az avantgarde apostolai. Füst Milán és Kassák Lajos. Újvidék 1971, Forum. 238 p. (A magyar irodalmi avantgarde 3. Symposion könyvek 21.)

KIS PINTÉR Imre: A semmi hőse. Füst Milán költői világképe. Bp. 1983, Magvető. 225 p.

Garay János
(1812-1853)

Művek

Válogatott művei. (Sajtó alá rend., életrajzi bev. ellátta: KOVÁCS Antal.) Szekszárd 1956, Tolna Megyei Tanács. 208 p.

Irodalom

FERENCZY József: Garay János életrajza. Bp. 1883, Franklin. 237 p.

Gárdonyi Géza
(1863-1922)

Művek

Szegény ember jó órája. Elbeszélések. (Sajtó alá rend., utószó: Z. SZÁLAI Sándor, TÓTH Gyula.) 1-2. köt. Bp. 1964, gépírod. K. 706, 733 p.

Egri csillagok. Regény. (Sajtó alá rend., jegyz., utószó: TÓTH Gyula, Z. SZÁLAI Sándor.) Bp. 1972, Szépirod. K. 600 p.
A regény 18 kiadásban jelent meg.

Isten rabjai. Regény. (Sajtó alá rend.: Z. SZÁLAI Sándor.) Bp. 1980, Szépirod. K. 326 p.

A láthatatlan ember. Regény. (Sajtó alá rend.: Z. SZÁLAI Sándor.) Bp. 1980, Szépirod. K. 269 p.

Irodalom

KISPÉTER András: Gárdonyi Géza. Bp: 1970, Gondolat. 229 p. (Nagy magyar írók.)

Z. SZÁLAI Sándor: Gárdonyi műhelyében. Bp. 1970, Magvető. 327 p. (Elvek és utak.)

Z. SZÁLAI Sándor: Gárdonyi Géza alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1977, Szépirod. K. 289 p. (Arcok és vallomások.)

Gelléri Andor Endre
(1906-1945)

Művek

Egy önérzet története. Regény. (Kiad.: GELLÉRI Judit.) Bp. 1975, Szépirod. K.
347 p.

Ezüstből gyúrt kenyér, összegyűjtött novellák. (Kiad.: LÓDI Gabriella.) Bp. 1979, Szépirod. K. 694 p.

Irodalom

VARGHA Kálmán: Gelléri Andor Endre alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1973, Szépirod. K. 295 p. (Arcok és vallomások.)

NAGY SZ. Péter: Az idilltől az abszurdig. Gelléri Andor Endre pályaképe. Bp. 1957, Akad. K. 111 p. (Irodalomtörténeti füzetek 102.)

Gvadányi József
(1725-1801)

Művek

Egy falusi nótáriusnak budai utazása. - Rontó Pál. (Sajtó alá rend., bev.: JULOW Viktor.) Bp. 1975, Szépirod. K. 433 p.

Irodalom

SZÉCHY Károly: Gróf Gvadányi József. 1725-1801. Bp. 1894, M. Történelmi Társulat. 320 p. (M. történeti életrajzok 25.)

CSORBA Zoltán: Gvadányi József élete és munkái. Miskolc 1975, 78 p.

Gyöngyösi István
(1629-1702)

Művek

-.- Összes költeményei. (Közzéteszi: BADICS Ferenc.) 1-4. köt. Bp. 1914-1937, MTA. 528, 503, 212, 432 p. (Régi magyar költők tára.) - Kritikai kiadás.

Irodalom

BADICS Ferenc: Gyöngyösi István élete és költészete. Bp. 1959, Gyöngyösi István Társaság. 264 p.

AGÁRDI Péter: Rendiség és esztétikum. Gyöngyösi István költői világképe. Bp. 1972, Akad. K. 238 p. (Irodalomtörténeti füzetek 78.)

Gyulai Pál
(1826-1909)

Művek, levelezés

Válogatott művei. (Sajtó alá rend., bev.: HERMANN István.) 1-2. köt. Bp. 1956, Szépirod. K. 573, 446 p. (M. klasszikusok.)

Bírálatok. Cikkek. Tanulmányok. (Sajtó alá rend., jegyz.: BISZTRAY Gyula, KOMLÓS Aladár.) Bp. 1961, Akad. K. 685 p. (A magyar irodalomtörténet forrásai)

Levelezése 1843-tól 1867-ig. (Sajtó alá rend., jegyz.: SOMOGYI Sándor.) Bp. 1961, Akad. K. 723 p. (A magyar irodalomtörténet forrásai 4.)

Irodalom

PAPP Ferenc: Gyulai Pál. 1-2. köt. Bp. 1955-1941, MTA. 602, 728 p.

KOVÁCS Kálmán: Fejezet a magyar kritika történetéből. Gyulai Pál irodalmi elveinek kialakulása. 1850-1860. Bp. 1963, Akad. K. 304 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 10.)

Határ Győző
(sz. 1914)

Művek

Hajszálhíd. összegyűjtött versek. München 1970, Aurora. 592 p.

Sírónevető. Színdarabok. 1-2. köt. München 1972, Aurora. 380, 613 p.

Golgheloghi. Színművek. London 1976, Aurora. 1026 p.

Heltai Gáspár
(1490-es évek?-1574)

Művek

Chronica az magyaroknac dolgairól... Colosvar, 1575. (Kísérő tanulmány: KULCSÁR Péter. A szöveget gondozta: VARJAS Béla.) Bp. 1973, Akad. K. 208 lev. (Bibliotheca Hungarica antiqua 8.) - Fakszimile kiadás.

Háló. Válogatás Heltai Gáspár műveiből. (Sajtó alá rend., a szöveget gondozta: KŐSZEGHY Péter. Bev.: TANDORI Dezső.) Bp. 1979, Magvető. 491 p. (M. tallózó.)

Száz fabula. Krónika és egyéb írások. (Vál., utószó, jegyz.: MOLNÁR Szabolcs.) Bukarest 1980, Kriterion. 631 p.

Ld. még Bornemisza Péter.

Irodalom

BORBÉLY István: Heltai Gáspár. Bp. 1907, Athenaeum. 79 p.

Herczeg Ferenc
(1863-1954)

Művek

Fenn és lenn. Regény. Bp. 1936, Singer és Wolfner. 233 p.

Száz elbeszélés. Bp. 1943, Singer és Wolfner. 978 p.

A Gyurkovics család. (A Gyurkovics lányok. - A Gyurkovics fiúk. - Gyurka és Sándor.) Regények. Bécs 1970, Novak. 353 p.

Történelmi regények. (Pogányok. - Az élet kapuja. - A fogyó hold. - A hét sváb.) (Bev.: NÉMETH G. Béla.) Bp. 1983, Szépirod. K. 560 p.

Pro libertate. Regény. Bp. 1984, Szépirod. K. 383 p.

Irodalom

HORVÁTH János: Herczeg Ferenc. Bp. 1925, Pallas. 28 p. - 2. kiad.: 1926. (Irodalomtörténeti füzetek l.)

Illyés Gyula
(1902-1983)

Művek

Munkái, l. köt. -, Bp. 1969-, Szépirod. K.
1-2. Drámák. 1-2. köt. 1969. 542, 639 p.
3. Puszták népe. - Ebéd a kastélyban. Regény. 1970. 439 p.
4. Hunok Párizsban. Regény. 1970. 544 p.
5. Petőfi Sándor. 1971. 652 p.
6. Kora tavasz. Regény. - Mint a darvak. Visszaemlékezések, rajzok. 1972. 488 p.
7. Haza a magasban. Összegyűjtött versek. 1920-1945. 1972. 911 p.
8. Teremteni. Összegyűjtött versek. 1946-1968. 1973. 775 p.
9. Szíves kalauz. Útirajzok. 1974. 743 p.
10. Újabb drámák. 1974. 533 p.
11-12. Iránytűvel. Tanulmányok. 1-2. köt. 1975. 776, 834 p.
13-14. Itt élned kell. 1-2. köt. l. Magyarok. - Lélek és kenyér. - Csizma az asztalon. 2. Őrjárat. - Hajszálgyökerek. 1976. 819, 667 p.
15. Embereljük meg magunkat. (Dupla vagy semmi. - Orfeusz a felvilágban. - Dániel az övéi közt.) Drámák. 1977. 371 p.
16-17. Nyitott ajtók. Összegyűjtött versfordítások. 1-2. köt. 1978. 472, 513 p.
18. Beatrice apródjai. Regény. 1981. 620 p.
19. Kháron ladikján. Esszéregény, 1982. 200 p.
20. Csak az igazat. Három színmű. 1983. 263 p.
21. Szemben a támadással, összegyűjtött versek. 1969-1981. 1984.447 p.

A Semmi közelit. Hátrahagyott versek. (Vál., sajtó alá rend., szerk., utószó: DOMOKOS Mátyás.) Bp. 1983, Szépirod. K. 318 p.

Irodalom

GARA László: Az ismeretlen Illyés. Washington 1965, Occidental Press. 178 p.

Gyula Illyés. Choix de textes. Bibliographie, portraits, documents. (Avant-propos par André FRENAUD. Présentation par Ladislas GARA.) Paris 1966, Seghers. 192 p. (Poétes d'aujourd'hui 145.)

A tribute to Gyula Illyés. (Ed. by Thomas KABDEBÓ and Paul TÁBORI.) Washington 1968, Occidental Press. 148 p.

IZSÁK József: Illyés Gyula költői világképe. 1920-1950. Bp. 1982, Szépirod. K. 509 p.

TÜSKÉS Tibor: Illyés Gyula alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1983, Szépirod. K. 452 p. (Arcok és vallomások.)

Illyés Gyula emlékkönyv. (Vál., szerk.: ILLYÉS Gyuláné.) Bp. 1984, Szépirod. K. 611 p.

Janus Pannonius
(1434-1472)

Művek

Munkái latinul és magyarul. Opera Latiné et Hungarice. (Szerk., utószó, jegyz.: V. KOVÁCS Sándor. Előszó: CSORBA Győző.) Bp. 1972, Tankönyvkiadó. 599 p.

Opera. [Ed.] Joannes Sambucus. Vienna 1569. Stainhofer. (Melléklet: KARDOS Tibor.) Bp. 1973, Akad. K. 132, XCIV lev. - Fakszimile kiadás.

Ld. még a 3.11 szakot.

Irodalom

HUSZTI József: Janus Pannonius. Pécs 1931, Janus Pannonius Társaság. XIV, 448 p.

Janus Pannonius. Tanulmányok. (Szerk.: KARDOS Tibor, V. KOVÁCS Sándor.) Bp. 1975, Akad. K. 600 p. (Memoria saeculorum Hungariae 2.)

BIRNBAUM, Marianna: Janus Pannonius - poet and politician. Zagreb 1981, Jugoslavenska Akad. znanosti i umjetnosti. 237 p. (Djela Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. Razred za filologiju 56.)

CSAPODI Csaba: A Janus Pannonius szöveghagyomány. Bp. 1981, Akad. K. 108 p. (Humanizmus és reformáció 10.)

Jókai Mór
(1825-1904)

Művek, levelezés

-.- Összes művei. (Szerk.: LENGYEL Dénes, NAGY Miklós.) 1. köt -Bp. 1962-, Akad. K. - Kritikai kiadás.
Regények. 1-71. köt. 1962-1976.
Jelentősebb regényei:
4. Török világ Magyarországon. (1852-53.) (Sajtó alá rend.: OLTVÁNYI Ambrus.) 1963. 538 p.
5-6. Egy magyar nábob. (1853-54.) (Sajtó alá rend.: SZEKERES László.) 1-2. köt. 1962. 463, 359 p.
8-9. Kárpáthy Zoltán. (1854.) (Sajtó alá rend.: SZEKERES László.) 1-2. köt. 1963. 423, 295 p.
12. Szegény gazdagok. (1860.) (Sajtó alá rend.: TÉGLÁS Tivadar.) 1962. 535 p.
13. Az új földesúr. (1862.) (Sajtó alá rend.: KULCSÁR Adorján.) 1963. 497 p.
14. Politikai divatok. (1862-63.) (Sajtó alá rend.: SZEKERES László.) 1963. 632 p.
16. Mire megvénülünk. (1865.) (Sajtó alá rend.: OROSZ László.) 1963. 571 p.
18-19. A jövő század regénye. (1872-74.) (Sajtó alá rend.: D. ZÖLDHELYI Zsuzsa.) 1-2. köt. 1981. 913,455 p.
20-21. Fekete gyémántok. (1870.) (Sajtó alá rend.: NACSÁDY József.) 1-2. köt. 1964. 411, 306 p.
22-23. Eppur si muove. És mégis mozog a föld. (1872.) (Sajtó alá rend.: MARGÓCSY József, MARGÓCSY Józsefné OBERLÁNDER Erzsébet.) 1-2. köt. 1965. 519, 480 p.
24-25. Az arany ember. (1872.) (Sajtó alá rend.: OLTVÁNYI Ambrus.) 1-2. köt. 1964. 442, 346 p.
27-28. A kőszívű ember fiai. (1869.) (Sajtó alá rend.: SZEKERES László.) 1-2. köt. 1964. 515, 480 p.
34. Névtelen vár. (1877.) (Sajtó alá rend.: HARSÁNYI Zoltán.) 1965. 630 p.
38. Rab Ráby. (1879.) (Sajtó alá rend.: KOVÁCS Győző, NAGY Miklós.) 1966. 677 p.
41-42. Szeretve mind a vérpadig. (1882.) (Sajtó alá rend.: TÉGLÁS Tivadar.) 1-2. köt. 1965. 530, 295 p.
46-47. A lőcsei fehér asszony. (1885.) (Sajtó alá rend.: T. HAJÓS Éva.) 1-2. köt. 1967. 426, 370 p.
69. Egy az Isten. (1876-77.) (Sajtó alá rend.: SZEKERES László.) 1-2. köt. 1970. 486, 578 p.

Cikkek és beszédek. (1847. január 2-1865. június 24.) (összeáll., sajtó alá rend.: SZEKERES László, H. TÖRŐ Györgyi, LÁNG József, RIGÓ László.) 1-6. köt. 1965-1980. 894, 924, 1257, 894, 723, 570 p.

Följegyzések. (Sajtó alá rend.: PÉTER Zoltán, PÉTERFFY László.) 1-2. köt. 1967. 913, 911 p.

Levelezése. (1833-1875.) (összegyűjt., sajtó alá rend.: KULCSÁR Adorján, OLTVÁNYI Ambrus.) 1-2. köt. 1971-1975. 489, 1011 p.

Drámák. (1843-1860, 1888-1896.) (Sajtó alá rend.: SOLT Andor, RADÓ György.) l, 3. köt. 1971-1974. 961, 672 p.

Elbeszélések. (1842-1848, 1851.) (Sajtó alá rend.: OLTVÁNYI Ambrus, H. TÖRŐ Györgyi.) 1, 3. köt. 1971-1973. 794, 433 p.

Kisregények. (Sajtó alá rend.: TÚRÁK János, SÁNDOR István, TÉGLÁS Tivadar, GERGELY Gergely, OLTVÁNYI Ambrus.) 1-3, 5, 7. köt. 1973-1976. 246. 677, 442, 363, 245 p.

Irodalom

SŐTÉR István: Jókai Mór. Bp. 1941, Franklin. 178 p. (M. írók.)

LENGYEL Dénes: Jókai Mór. Bp. 1968, Gondolat. 201 p. (Nagy magyar írók) - 2 kiad.: 1970.

NAGY Miklós: Jókai. A regényíró útja 1868-ig. Bp. 1968, Szépirod. K. 374 p.

DÁVID Gyula: Jókai. Emberek, tájak, élmények Jókai erdélyi tárgyú műveiben. Kolozsvár 1972, Dacia. 235 p. (Kismonográfiák.)

NAGY Miklós: Jókai Mór alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1975, Szépirod. K. 261 p. (Arcok és vallomások.)

Az élő Jókai. Tanulmányok. (Szerk.: KERÉNYI Ferenc, NAGY Miklós) Bp. 1981 PIM. 203 p.

Jósika Miklós
(1794-1865)

Művek

Abafi. - II. Rákóczi Ferenc. (Sajtó alá rend., bev.: WÉBER Antal.) Bp. 1960, Szépirod. K. 637 p. (M. klasszikusok.)

Emlékirat. (Szerk., utószó, jegyz.: GYŐRI János.) Bp. 1977, M. Helikon. 456 p.

Irodalom

DÉZSI Lajos: Báró Jósika Miklós. 1794-1865. Bp. 1916, M. Történelmi Társulat. 451 p. (M. történeti életrajzok 32.)

József Attila
(1905-1937)

Művek

-.- Összes művei. Bp. 1952-1967, Akad. K. - Kritikai kiadás.
3. Cikkek, tanulmányok, vázlatok. (Kiad.: SZABOLCSI Miklós.) 1958. 468 p.
4. Novellák, önvallomások, műfordítások. - Pótlások az 1-3. kötetekhez. (Kiad.: FEHÉR Erzsébet, SZABOLCSI Miklós.) 1967. 313 p.

Válogatott levelezése. (Kiad.: FEHÉR Erzsébet.) Bp. 1976, Akad. K. 530 p. (Új magyar múzeum.)

Minden verse és versfordítása. (Szöveggond.: STOLL Béla.) Bp. 1980, Szépirod. K. 636 p.

Összes versei. (Közzéteszi: STOLL Béla.) 1-2. köt. Bp. 1984, Akad. K. 618, 628 p. - Kritikai kiadás.

Irodalom

NÉMETH Andor: József Attila. Bp. 1942. 222 p.

Attila József. Sa vie, son oeuvre. (Avec une suite de poémes adaptés du hongrois par Jean ROUSSELOT d'aprés les traductions de Ladislaus GARA. ) Paris 1955, Médianes. 119 p. (Les nouveaux cahiers de jeunesse.)

GYERTYÁN Ervin: Költőnk és kora. József Attila költészete és esztétikája. Bp. 1963, Szépirod. K. 305 p.

SZABOLCSI Miklós: Fiatal életek indulója. József Attila pályakezdése. Bp. 1963, Akad. K. 634 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 11.)

MÉSZÁROS, István: Attila József e l'arte moderna. Milano 1964, Lerici. 265 p. (Poeti europei. Saggi e prose l.)

GYERTYÁN Ervin: József Attila. Bp. 1966, Szépirod. K. 206 p. (Arcok és vallomások.) -2. kiad.: 1970.

TÖRÖK Gábor: A líra: logika. József Attila költői nyelve. Bp. 1965, Magvető. 292 p.

BALOGH László: József Attila. Bp. 1969, Gondolat. 220 p. (Nagy magyar írók.) - 2. kiad.: 1970.

M. PÁSZTOR József: József Attila műhelyei. Lapok, szellemi és irodalmi csoportosulások. Bp. 1975, Kossuth K. 351 p.

TÖRÖK Gábor: József Attila-kommentárok. Bp. 1976, Gondolat. 388 p.

SZABOLCSI Miklós: Érik a fény. József Attila élete és pályája. 1923-1927. Bp. 1977, Akad. K. 801 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 32.)

József Attila útjain. Tanulmányok. (Szerk.: SZABOLCSI Miklós, ERDŐDY Edit.) Bp. 1950, Kossuth K. 463 p.

SZABOLCSI, Miklós: Attila József. Leben und Werk. Berlin 1957, Akademie Verlag. 199 p. (Literatur und Gesellschaft.)

NÉMETH G. Béla: 7 kísérlet a kései József Attiláról. Bp. 1952, Tankönyvkiadó. 260 p.

"A mindenséggel mérd magad!" Tanulmányok József Attiláról. (Szerk.: D. CSÁKY Edit.) Bp. 1955, Akad. K. 225 p.

Juhász Ferenc
(sz. 1928)

Művek

Művei, l. köt. Bp. 1978-, Szépirod. K.
1. Versek és eposzok. 1978. 725 p.
2. Eposzok és versek. 1978. 1014 p.
3. Versprózák. 1980. 735 p.

Irodalom

BORI Imre: Két költő (Juhász Ferenc és Nagy László). Novi Sad 196 7, Forum. 286 p.

Juhász Gyula
(1883-1937)

Művek, levelezés

Összes művei. (Kiad.: ILIA Mihály, PÉTER László.) 1-9. köt. Bp. 1963-, Akad. K.
1-3. Versek. 1-3. köt. 1963. 534, 611, 510 p.
4. Elbeszélések, színpadi játékok, aforizmák. 1975. 589 p.
5-8. Prózai írások. (Kiad.: GREZSA Ferenc, ILIA Mihály, PÉTER László.) 1-4. köt. 1968-1971. 734, 747, 475, 519 p.
9. Levelezés. 1. köt. 1900-1922. (Sajtó alá rend.: BELIA György.) 1981. 519 p.

Irodalom

Juhász Gyula 1883-1937. Emlékkönyv. (Szerk.: PAKU Imre.) Bp. 1962, Magvető. 719 p.

PÉTER László: Juhász Gyula a forradalmakban. Bp. 1965, Akad. K. 340 p. (Irodalom - szocializmus.)

BORBÉLY Sándor: Juhász Gyula. Bp. 1983, Gondolat. 317 p. (Nagy magyar írók.)

Justh Zsigmond
(1863-1894)

Művek, levelezés

A kiválás genezise. (A pénz legendája. - Gányó Julcsa. - Fuimus.) Regények. (Sajtó alá rend.: SZALONTAY Mihály. Utószó: DIÓSZEGI András.) Bp. 1969, Szépirod. K. 484 p. (M. elbeszélők.)

Naplója és levelei. (Vál., jegyz. ell., sajtó alá rend., utószó: KOZOCSA Sándor.) Bp. 1977, Szépirod. K. 794 p. (Műhely.)

Irodalom

GÁLOS, Magda: Sigismond Justh et Paris. Contribution à l'istoire des relations littéraires franco-hongroises dans la deuxieme inoitié du XIXe siècle. Bp. 1933, Institut francais de l'Université Elisabeth de Pécs. 120 p.

ELEK László: Justh Zsigmond. Gyula 1964, Békés megyei Tanács VB Művelődésügyi Osztálya. 195 p., 7 t.

PÓR Péter: Konzervatív reformtörekvések a századforduló irodalmában. Justh Zsigmond és Czóbel Minka népiessége. Bp. 1971, Akad.K. 165 p. (Irodalomtörténeti füzetek 73.)

Kaffka Margit
(1880-1918)

Művek

Regényei. (Bev.: BODNÁR György.) Bp. 1968, Szépirod. K. 795 p.

Csendes válságok. Elbeszélések. (Összegyűjt., szerk.: KOZOCSA Sándor.) Bp. 1969, Szépirod. K. 742 p.

Az élet útján. Versek, cikkek, naplójegyzetek, (összegyűjt., szerk., bev., jegyz.: BODNÁR György.) Bp. 1972, Szépirod. K. 466 p.

Irodalom

[RADNÓTI] RADNÓCZI Miklós: Kaffka Margit művészi fejlődése. Doktori értekezés. Szeged 1934, M. Irodalomtörténeti Int. 104 p. (Értekezések a M. Királyi Ferenc József Tudományegyetem M. Irodalomtörténeti Intézetéből 14.) - 2. kiad.: 1934, Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma.

ROLLA Margit: A fiatal Kaffka Margit. Bp. 1980, MTA Könyvtára. 171 p. (A MTA Könyvtárának közleményei. Új sorozat 10/85.)

ROLLA Margit: Kaffka Margit. 2. Út a révig... Bp. 1983, MTA Könyvtára. 217 p.
(A MTA Könyvtárának közleményei. Új sorozat 12/87.)

Karinthy Frigyes
(1887-1938)

Művek

Összegyűjtött művei. (Kiad.: UNGVÁRI Tamás.) Bp. 1975-, Szépirod. K.
- Görbe tükör. Karcolatok, humoreszkek. 1975. 726 p.
- Heuréka. Karcolatok, humoreszkek. 1975. 492 p.
- Utazás Faremidóba. - Capillária. - Kötéltánc. Regények. 1976. 387 p.
- Mennyei riport. - Utazás a koponyám körül. Regények. 1977. 478 p.
- Nem mondhatom el senkinek. Versek. 1977. 198 p.
- Jelbeszéd. Novellák. 1-2. köt. 1978. 548, 537 p.
- Így írtok ti. Paródiák. 1-2. köt. 1979. 719, 611 p.
- Címszavak a Nagy Enciklopédiához. Cikkek. 1925-1929. 1-2. köt. 1980. 589, 386 p.
- Idomított világ. Cikkek. 1930-1932. 1-2. köt. 1981. 581, 374 p.
- Szavak pergőtüzében. Cikkek. 1933-1935. 1984. 785 p.

Irodalom

SZÁLAY Károly: Karinthy Frigyes. Bp. 1961, Gondolat. 365 p.

HALÁSZ László: Karinthy Frigyes alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1972, Szépirod. K. 267 p. (Arcok és vallomások.)

ROBOTOS Imre: Utazás egy koponya körül. (Karinthy Frigyes pályaképe.) Kolozsvár-Napoca 1982, Dacia. 224 p. (Kismonográfiák.)

SZABÓ János: Kari Kraus és Karinthy Frigyes. Századunk első harmadának két szatirikusa. Bp. 1982, Akad. K. 155 p. (Modern filológiai füzetek 34.)

Kármán József
(1769-1795)

Művek

Válogatott művei. (Vál., bev.: NÉMEDI Lajos. Sajtó alá rend.: NÉMEDINÉ DIENES Éva.) Bp. 1955, Szépirod. K. 280 p. (M. klasszikusok.)

Fanny hagyományai. (Sajtó alá rend.: NÉMEDINÉ DIENES Éva.) Bp. 1974, Helikon. 72 p.

Irodalom

GÁLOS Rezső: Kármán József. Bp. 1954, Művelt Nép. 193 p.

Kassák Lajos
(1887-1967)

Művek

Összes versei. 1-2. köt. (Sajtó alá rend., utószó: KASSÁK Lajosné.) Bp. 1969, Magvető. 737, 883 p.

Az izmusok története. PÁN Imre közreműködésével. Bp. 1972, Magvető. 314 p.

Éljünk a mi időnkben, írások a képzőművészetről. (Sajtó alá rend.: FERENCZ Zsuzsa, jegyz.: KESZTHELYI Rezső.) Bp. 1978, Magvető. 529 p.

Nehéz esztendők. Válogatott elbeszélések és kispróza. (Vál., sajtó alá rend.: PARANCS János.) 1-2. köt. Bp. 1980, Magvető. 681, 678 p.

Egy ember élete. Önéletrajzi regény. 1-2. köt. Bp. 1983, Magvető. 587, 673 p.

Válogatott művei. (Vál., a szöveget gond., jegyz.: SÍK Csaba.) 1-2. köt. Bp. 1983, Szépirod. K. 1014, 806 p. (M. remekírók.)

Irodalom

BORI Imre-KÖRNER Éva: Kassák irodalma és festészete. Bp. 1967, Magvető. 234 p.

RÓNAY György: Kassák Lajos alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1971, Szépirod. K. 282 p. (Arcok és vallomások.)

PASIAKOVÁ, Jaroslava: Lajos Kassák. Vyvojové problémy a tendencie mad'arskej avantgardy. Bratislava 1973, Univerzita Komenského. 244 p.

Ld. még Füst Milán

Katona József
(1791-1830)

Művek

Összes művei. (Sajtó alá rend., jegyz.: SOLT Andor.) 1-2. köt. Bp. 1959, Szépirod. K. 937, 721 p.

Katona József - Madách Imre válogatott művei. (Vál., sajtó alá rend., jegyz.: SOLT Andor, NÉMETH G. Béla.) Bp. 1974, Szépirod. K. 1196 p. (M. remekírók.)

Bánk bán. (Sajtó alá rend.: OROSZ László.) Bp. 1983, Akad. K. 543 p. (Katona József összes művei l.) - Kritikai kiadás.

Irodalom

GYULAI Pál: Katona József és "Bánk bán"-ja. Bp. 1883, Franklin-Társulat. VII, 309 p. -2. kiad.: 1907. 288 p.

WALDAPFEL József: Katona József. Bp. 1942, Franklin-Társulat. 200 p. (M. írók.)

GERSKOVIC, A[leksandr]: Jozef Katona. 1791-1830. Leningrád 1960, Izd. "Nauka". 120 p.

VÁZSONYI, Gábor: Grillparzers und Katonas Bearbeitungen des Bancbanus-Stoffes und ihre Vorläufer. [Fribourg 1973?] Fribourg. Univ. 166 p.

OROSZ László: Katona József. Bp. 1974, Gondolat. 239 p. (Nagy magyar írók.)

PÁNDI Pál: Bánk-bán kommentárok. 1-2. köt. Bp. 1980, Akad. K. 364, 254 p.

Kazinczy Ferenc
(1759-1831)

Művek, levelezés

Összes munkái. (Kiad.: ABAFI Lajos.) 1-5. köt. Bp. 1879-1884, [Abafi] Aigner Lajos. (Nemzeti könyvtár l, 7, 3, 12, 36.)
Költemények 1-2., Pályám emlékezete, Erdélyi levelek, Magyar Pantheon.

Levelezése. (Közzéteszi: VÁCZY János.) 1-21. köt. Bp. 1890-1911. MTA.

Levelezése. 22. köt. (Első pótkötet.) (Közzéteszi: HARSÁNYI István.) Bp. 1927, MTA. 555 p.

Levelezése. 23. köt. (Második pótkötet.) 1927 óta előkerült és kötetbe nem foglalt levelek gyűjteménye. (Közzéteszi: BERLÁSZ Jenő, BUSA Margit, Cs. GÁRDONYI Klára, FÜLÖP Géza.) Bp. 1960, Akad. K. 594 p.

Művei. (Vál., a szöveget gond., jegyz.: SZAUDER Mária.) 1-2. köt. Bp. 1979, Szépirod. K. 926, 944 p. (M. remekírók.)

Irodalom

VÁCZY János: Kazinczy Ferenc és kora. 1. köt. Bp. 1915, MTA. 639 p.

TOLNAI Vilmos: A nyelvújítás. A nyelvújítás elmélete és története. Bp. 1929, MTA. 240 p. (A magyar nyelvtudomány kézikönyve II. 12.)

SZAUDER József: Kazinczy Ferenc élete és pályája, in: Kazinczy Ferenc válogatott művei. (Szerk.: SZAUDER József.) 1. köt. Bp. 1960, Szépirod. K. VII-CXXVII.

MARTINS, Éva: Studien zur Frage der linguistischen Interferenz. Lehnpragungen in der Sprache von Franz von Kazinczy. 1759-1831. Stockholm 1970, Almqvist och Wiksell. 373 p. (Acta Universitatis Stockholmiensis.)

Z. SZABÓ László: Kazinczy Ferenc. Bp. 1984, Gondolat. 331 p. (Nagy magyar írók.)

Kemény Zsigmond
(1814-1875)

Művek

Művei. Bp. 1907. Szépirod. K.
- Gyulai Pál. Regény. (Szerk., utószó, jegyz.: TÓTH Gyula. Bev.: BARTA János.) 1-2. köt. 1967. 524, 353 p.
- Özvegy és leánya. Regény. (Szerk., utószó, jegyz.: SZABÓ József.) 1967. 387 p.
- Férj és nő. - Ködképek a kedély láthatárán. - Szerelem és hiúság. Regények. (Szerk., utószó, jegyz.: TÓTH Gyula.) 1968. 619 p.
- Zord idő. Regény. (Szerk., utószó, jegyz.: TÓTH Gyula.) 1968. 498 p.
- A rajongók. Regény. (Szerk., utószó, jegyz.: NAGY Miklós.) 1969. 526 p.
- A szív örvényei. Kisregények és elbeszélések. (Szerk., utószó, jegyz.: TÓTH Gyula.) 1969.491 p.
- Sorsok és vonzások. Portrék. (Szerk., utószó, jegyz.: TÓTH Gyula.) 1970. 417 p.
- Élet és irodalom. Tanulmányok. (Szerk., utószó, jegyz.: TÓTH Gyula.) 1971. 452 p.
- Változatok a történelemre. - Korteskedés és ellenszerei. - Forradalom után. - Még egy szó a forradalom után. (Szerk.. utószó, jegyz.: TÓTH Gyula.) 1982. 618 p.
- Korkívánatok. Publicisztikai írások 1837-1846. (Összegyűjt., a szöveget gond., utószó, jegyz.: RIGÓ László.) 1983. 608 p.

Naplója. (Bev., sajtó alá rend.: BENKŐ Samu.) Bp. 1974, M. Helikon. 187 p.

Irodalom

PAPP Ferenc: Báró Kemény Zsigmond. 1-2. köt. Bp. 1922--1923, MTA. 454, 585 p.

NAGY Miklós: Kemény Zsigmond. Bp. 1972, Gondolat. 258 p. (Irodalomtörténeti kiskönyvtár. M. írók 7.)

VERESS Dániel: Szerettem a sötétet és szélzúgást. Kemény Zsigmond élete és műve. Kismonográfia. Kolozsvár-Napoca 1975, Dacia. 206 p., 24 t.

Kisfaludy Károly
(1788-1830)

Művek

Válogatott művei. (Vál., a szöveget gond., jegyz.: KERÉNYI Ferenc.) Bp. 1983, Szépirod. K. 900 p. (M. remekírók.)

Irodalom

HORVÁTH János: Kisfaludy Károly és íróbarátai. Bp. 1955, Művelt Nép. 182 p.

Kisfaludy Sándor
(1772-1844)

Művek

Minden munkái. (Kiad.: ANGYAL Dávid.) 1-8. köt. Bp. 1892-1893, Franklin Társulat.

Irodalom

FENYŐ István: Kisfaludy Sándor. Bp. 1967, Akad. K. 446 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 6.)

Kiss József
(1843-1921)

Művek

Tüzek. Válogatott versek. (Vál., sajtó alá rend., bev.: KOMLÓS Aladár.) Bp. 1967, Szépirod. K. 298 p.

Ld. még Komjáthy Jenő

Irodalom

RUBINYI Mózes: Kiss József élete és munkássága. Bp. 1926, Singer és Wolfner. 160 p.

Kodolányi János
(1899-1969)

Művek

A vas fiai. Regény. 1-2. köt. Bp. 1936. - 10. kiad.: 1981, Magvető. 588, 581 p.

Julianus barát. Regény. Bp. 1938, Athenaeum. 711 p. - 9. kiad.: 1980, Magvető. 854 p.

Süllyedő világ. Visszaemlékezések. 1-2. köt. Bp. 1940, Athenaeum. 311, 304 p. - 3. kiad.: 1979, Magvető. 662 p.

Vízöntő. Regény. 1-2. köt. Bp. 1948.. Szöllösy. 275, 281 p. - 3. kiad.: Vízözön. 1977, Magvető. 615 p.

Éltek, ahogy tudtak. Válogatott elbeszélések. Bp. 1955, Szépirod. K. 641 p.

Boldog békeidők. Regény. Bp. 1956, Magvető. 454 p. - 3. kiad.: Magvető-Szépirod. K. 521 p. (30 év.)

Keserű ifjúkor. (Feketevíz. - Szakadékok. - Futótűz. - Tavaszi fagy.) Regények. Bp. 1958, Magvető. 817 p.

Visszapillantó tükör, önéletrajzi regény. Bp. 1968, Magvető. 546 p.

Én vagyok. (Utószó: CSŰRÖS Miklós.) Bp. 1972, Magvető. 688 p. - 2. kiad.: 1984.

Pünkösdi dáridó. Elbeszélések. Bp. 1973, Magvető. 723 p.

Művei. Bp. 1982--, Magvető.
- Boldog Margit. Regény. 6. kiad. 1982. 515 p.
Első kiadása: 1937.
- Az égő csipkebokor. Regény. 1-2. köt. 5. kiad. 1983. 701, 670 p.
Első kiadása: 1957.

Irodalom

TÜSKÉS Tibor: Kodolányi János. Bp. 1974, Magvető. 276 p.

Komjáthy Jenő
(1858-1895)

Művek

Kiss József - Reviczky Gyula - Komjáthy Jenő válogatott művei. (Sajtó alá rend., bev.: KOMLÓS Aladár.) Bp. 1955, Szépirod. K. 620 p. (M. klasszikusok.)

Homályból. Válogatott versek. (Vál. és bev.: KOMLÓS Aladár.) Bp. 1968, Helikon-Szépirod. K. 141 p.

Irodalom

SIKABONYI Antal: Komjáthy Jenő. Bp. 1909. 207 p.

Kós Károly
(1883-1977)

Művek

Hármaskönyv. Szépírás, publicisztika, grafika. (Bev.: BALOGH Edgár.) Bukarest 1969, Irodalmi K. 597 p.

Az országépítő. Regény. Bp. 1983, Helikon. 350 p.

Irodalom

"Kőből, fából házat ... igékből várat", in memoriam Kós Károly. (Vál., szerk., sajtó alá rend., utószó: SAS Péter.) Bp. 1983, Magvető. 299 p.
Kós Károly írásaiból vett részletekkel.

Kossuth Lajos
(1802-1894)

Művek

Iratai. (Sajtó alá rend.: Kossuth Ferenc.) 11-13. köt. Bp. 1905-1911, Athenaeum.
11. Beszédei. 1. köt. 1832-1849. 1905. 524 p.
12. Hírlapi cikkei. 1. köt. 1841-1842. 1906. 484 p.
13. Hírlapi cikkei. 2. köt. 1843-1848. 1911. 536 p.

Irodalom

KOSÁRY Domokos: Kossuth Lajos a reformkorban. Bp. 1946, Antiqua. 395 p.

CUSHING, G. F.: Széchenyi, Kossuth and national classicism in Hungarian literature. London 1952, Univ. of London. School of Slavonic and East European Studies. X, 233 p.

Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára. 1-2. köt. Bp. 1952, M. Történelmi Társulat. 453, 488 p.

CSABAI Tibor: Kossuth Lajos és az irodalom. Bp. 1967, Gondolat, 317 p.

KOVÁTS Endre: A Kossuth-emigráció és az európai szabadságmozgalmak. Bp. 1967, Akad. K. 502 p.

SZABAD György: Kossuth politikai pályája. Ismert és ismeretlen megnyilatkozásai tükrében. Bp. 1977, Kossuth K. - Helikon. 210 p., 8 t.

Kosztolányi Dezső
(1885-1936)

Művek

Idegen költők, összegyűjtött műfordítások. Bp. 1966, Szépirod. K. 1023 p.

[Publicisztikai írásai, tanulmányai.] (összegyűjt., a szöveget gondozta: RÉZ Pál.) Bp. 1969-, Szépirod. K.
- Álom és ólom. 1969. 691 p.
- Füst. 1970. 549 p.
- Nyelv és lélek. 1971. 582 p.
- Hattyú. 1972. 555 p.
- Én, te, ő. 1973. 497 p.
- Sötét bújócska. 1974. 587 p.
- Ércnél maradóbb. 1975. 508 p.
- Látjátok feleim. 1976. 339 p.
- Egy ég alatt. 1977. 663 p.
- Színházi esték. 1-2. köt. 1978. 843, 880 p.
- Európai képeskönyv. 1979. 328 p.

Néró, a véres költő. - Pacsirta. - Aranysárkány. - Édes Anna. Regények. (Sajtó alá rend., jegyz.: ÁCS Margit.) Bp. 1975, Szépirod. K. 915 p. (M. remekírók.)

-.- Összes novellái, (összegyűjt., a szöveget gond.: RÉZ Pál.) 1-3. köt. Bp. 1981, Szépirod. K. 810, 390, 551 p.

Verses drámafordítások, (összegyűjt., a szöveget gond., jegyz.: RÉZ Pál.) 1-2. köt. Bp. 1982, Szépirod. K. 697, 685 p.

-.- Összes versei. (A szöveget gond.: RÉZ Pál.) 1-2. köt. Bp. 1984, Szépirod. K. 613, 396 p.

Irodalom

KOSZTOLÁNYI Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Bp. 1938, Révai. 366 p.

RÓNAY László: Kosztolányi Dezső. Bp. 1977, Gondolat. 307 p. (Nagy magyar írók.)

KISS Ferenc: Az érett Kosztolányi. Bp. 1979, Akad. K. 607 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 34.)

HUNYADI BRUNAUER, Dalma - BRUNAUER, Stephen: Dezső Kosztolányi. München 1983. 250 p. (Veröffentlichungen des Finnisch-Ugrischen Seminars an der Universitat München. Ser. C. Miscellanea 15.)

Ld. még Csáth Géza

Kölcsey Ferenc
(1790-1838)

Művek

-.- összes művei. (Szerk., sajtó alá rend., jegyz.: SZAUDER Józsefné, SZAUDER József.) 1-3. köt. Bp. 1960, Szépirod. K. 1336, 1060, 888 p. (M. Parnasszus.)

Kiadatlan írásai. 1809-1811. (Kölcsey és Kállay Ferenc műhelyének kézirataiból.) (Vál., bev., jegyz.: SZAUDER József. Sajtó alá rend.: BÁNHEGYI György, SZAUDER József, SZAUDER Józsefné.) Bp. 1968, Akad. K. 507 p. (A magyar irodalomtörténet forrásai 8.)

Irodalom

JANCSÓ Benedek: Kölcsey Ferenc élete és művei. Bp. 1885, Aigner. 437 p. (Nemzeti könyvtár 38.)

SZAUDER József: Kölcsey Ferenc. Bp. 1955, Művelt Nép. 263 -. (Nagy magyar írók.)

ROHONYI Zoltán: Kölcsey Ferenc életműve. Kolozsvár-Napoca 1975, Dacia. 200 p.

Krúdy Gyula
(1878-1933)

Művek

A vörös postakocsi. - Napraforgó. - Kleofásné kakasa. - Az útitárs. - Asszonyságok díja. - Hét bagoly. - Valakit elvisz az ördög. - Boldogult úrfikoromban. Regények. (Sajtó alá rend., jegyz.: FÁBRY Anna.) Bp. 1975, Szépirod. K. 1297 p. (M. remekírók.)

Művei. (Szerk., a szöveget gond.: BARTA András.) Bp. 1976-, Szépirod. K.
- Pókhálós palackok. Válogatott elbeszélések. 1894-1908. 1977. 617 p.
- Az álombéli lovag. Válogatott elbeszélések. 1909-1911. 1978. 518 p.
- Szerenád. Válogatott elbeszélések. 1912-1915. 1979. 657 p.
- Telihold. Válogatott elbeszélések. 1916-1925. 1981. 688 p.
- Delikátesz. Válogatott elbeszélések. 1926-1930. 1982. 652 p.
- Váci utcai hölgytisztelet. Válogatott elbeszélések. 1931-1933. 1982. 568 p.
- Magyar tükör. Publicisztikai írások. 1894-1919. 1984. 709 p.

Irodalom

Krúdy világa. (Szerk.: TÓBIÁS Áron.) Bp. 1964, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 729 p.

SZABÓ Ede: Krúdy Gyula alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1970, Szépirod. K. 266 p. (Arcok és vallomások.)

BORI Imre: Krúdy Gyula. Újvidék 1978, Forum. 260 p.

KOZMA Dezső: Krúdy Gyula postakocsiján. Kismonográfia. Kolozsvár-Napoca 1957, Dacia. 161 p. (Kismonográfiák.)

Kuncz Aladár
(1886-1931)

Művek

Tanulmányok, kritikák, (összeáll., utószó: POMOGÁTS Béla.) Bukarest 1973, Kriterion. 331 p. (Romániai magyar írók.)

Fekete kolostor. Regény. (Utószó: ÁCS Margit.) Bp. 1975, Szépirod.K. 656 p. (M. elbeszélők.)

Irodalom

POMOGÁTS Béla: Kuncz Aladár. Bp. 1968, Akad. K. 193 p. (Irodalomtörténeti füzetek 61.)

Lengyel József
(1896-1975)

Művek

Mérni a mérhetetlent, összegyűjtött munkái. 1-2. köt. Bp. 1966, Szépirod. K. 838, 771 p.

Irodalom

SZABÓ József: Lengyel József alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1966, Szépirod. K. 178 p. (Arcok és vallomások.)

Madách Imre
(1823-1864)

Művek, levelezés

Összes művei. 1-2. köt. (Sajtó alá rend., jegyz.: HALÁSZ Gábor.) Bp. 1942, Révai 1064, 1223 p.

Ld. még Katona József

Irodalom

BARTA János: Madách Imre. Bp. 1942, Franklin. 187 p. (M. írók.)

SŐTÉR István: Álom a történelemről. Madách Imre és Az ember tragédiája. Bp. 1965, Akad. K. 101 p. - 2. kiad.: 1969. (Korunk tudománya.)

MEZEI József: Madách. Az élet értelme. Monográfia. Bp. 1977, Magvető. 455 p. (Elvek és utak.)

Madách-tanulmányok. (Szerk.: HORVÁTH Károly.) Bp. 1978, Akad. K. 505 p.

HORVÁTH Károly: Madách Imre. Bp. 1984, Gondolat. 296 p. (Nagy magyar írók.)

Márai Sándor
(sz. 1900)

Művek

A zendülők. Regény. Bp. 1930, Pantheon. 348 p.

Idegen emberek. Regény. 1-2. köt. Bp. 1931, Pantheon. 230, 282 p. - 4. kiad.: 1943.

Egy polgár vallomásai. Regény. 1-2. köt. Bp. 1934, Pantheon. 304, 333 p.

A féltékenyek. Regény. 1-2. köt. Bp. 1937, Révai. 319, 331 p.

Mágia. Novellák. Bp. 1941, Révai. 430 p.

Bébi vagy az első szerelem. 2. kiad. Bp. 1943, Révai. 346 p.

Vendégjáték Bolzanóban. Regény. Bp. 1943, Révai. 336 p.

Napló. Bp. 1945, Révai. 505 p.

San Gennaro vére. Regény. München 1977, Griff. 208 p.

A delfin visszanézett. Válogatott versek. München 1978, Griff. 240 p.

Béke Ithakában. Regény. 2. kiad. München 1979, Griff. 256 p.

Szindbád hazamegy. Regény. 2. kiad. München 1979, Griff. 216 p.

Mikes Kelemen
(1690-1761)

Művek

Összes művei. (Szerk., sajtó alá rend.: HOPP Lajos.) l -köt. Bp. 1966-, Akad. K. - Kritikai kiadás.
1. Törökországi levelek és misszilis levelek. 1966. 863 p.
2. Epistolák. 1967. 982 p.
3. Mulatságos napok és más fordítások. 1970. 1115 p.
4. Az ifjak kalauza. 1974. 789 p.

Irodalom

GÁLOS Rezső: Mikes Kelemen. Bp. 1954, Művelt Nép. 139 p. (Nagy magyar írók.)

HOPP Lajos: Mikes és világa. Bukarest 1973, Kriterion. 559 p.

Mikszáth Kálmán
(1847-1910)

Művek, levelezés

-.- Összes művei. (1-70. kötetet szerk.: BISZTRAY Gyula, KIRÁLY István. 71. kötettől szerk.: BISZTRAY Gyula, REJTŐ István. 77. kötettől szerk.: REJTŐ István.) 1- köt. Bp. 1956-, Akad. K. - Kritikai kiadás.
1-23. Regények és nagyobb elbeszélések. (Sajtó alá rend.: BISZTRAY Gyula, KIRÁLY István, REJTŐ István.) 1956-1961.
Jelentősebb regényei:
6. Beszterce ostroma. (1894.) (Sajtó alá rend.: BISZTRAY Gyula.) 1957. 324 p.
7. Szent Péter esernyője. (1895.) (Sajtó alá rend.: BISZTRAY Gyula.) 1957. 328 p.
9. Két választás Magyarországon. (1896-1897.) (Sajtó alá rend.: BISZTRAY Gyula.) 1958. 328 p.
10. A demokraták. - Új Zrínyiász. (1897-1898.) (Sajtó alá rend.: KIRÁLY István.) 1957. 388 p.
13-14. Különös házasság. (1900.) 1-2. köt. (Sajtó alá rend.: BISZTRAY Gyula.) 1960. 332, 320 p.
20-21. A Noszty fiú esete Tóth Marival. (1906-1907.) 1-2. köt. (Sajtó alá rend.: REJTŐ István.) 1960. 336, 336 p.
22-23. A fekete város. (1908-1910.) 1-2. köt. (Sajtó alá rend.: KIRÁLY István.) 1961. 364, 320.
24-26. Levelezése. (1865-1910.) 1-3. köt. (Sajtó alá rend.: MÉREINÉ JUHÁSZ Margit.) 1961. 352, 296, 304 p.
27-37, 40-41. Elbeszélések. 1-11, 14-15. köt. (1861-1886, 1889-1897.) (Sajtó alá rend.: BISZTRAY Gyula, REJTŐ István.) 1962-1980.
51-78. Cikkek és karcolatok. 1-28. köt. (1869-1888. június.) (Sajtó alá rend.: BISZTRAY Gyula, NACSÁDY József, REJTŐ István, R. HUTÁS Magdolna, S. FÜRTH Éva, Sz. GARAI Judit.) 1964-1984.

Irodalom

KIRÁLY István: Mikszáth Kálmán. Bp. 1952, Művelt Nép. 269 p. (Nagy magyar írók.) - 2. kiad.: 1960. Szépirod. K. 487 p.

KOZMA Dezső: Mikszáth Kálmán. Kismonográfia. Kolozsvár-Napoca 1977, Dacia. 181 p.

SCHEER, C. Steven: Kálmán Mikszáth. Boston 1977, Twayne Publishers. 161 p. (Twayne's world authors series.)

FÁBRY Anna: Mikszáth Kálmán alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1983, Szépirod. K. 225 p. (Arcok és vallomások.)

Molnár Ferenc
(1878-1952)

Művek

Szülőfalum, Pest. Karcolatok. (Kiad., utószó: VÉCSEI Irén.) Bp. 1962, Szépirod. K. 599 p.

Báró Március. Elbeszélések. (Kiad., utószó: VÉCSEI Irén.) Bp. 1967, Szépirod. K. 245 p.

Színművei. Bécs 1972, Molnár K. 849 p.

Pál utcai fiúk. Regény. 24. kiad. Bp. 1983, Móra K. 206 p.

Irodalom

VÉCSEI Irén: Molnár Ferenc. Bp. 1966, Gondolat. 150 p. (Irodalomtörténeti kiskönyvtár. M. írók 3.)

GYÖRGYEY, Clara: Ferenc Molnár. Boston 1980, Twayne Publishers. 195 p. (Twayne's world authors series.)

Móra Ferenc
(1879-1934)

Művek

Művei. (Sajtó alá rend.: VESZITS Ferencné.) Bp. 1979-, Szépirod. K.
- Aranykoporsó. Regény. 1979. 509 p.
- Daru utcától a Móra Ferenc utcáig. Önéletrajzi írások. 1979. 517 p.
- Négy apának egy leánya. - Véreim. Regények. 1980. 492 p.
- Napok, holdak, elmúlt csillagok. - A fele sem tudomány. Cikkek, tárcák, emlékezések. 1980. 525 p.
- Beszélgetés a ferde toronnyal. - Túl a palánkon. Elbeszélések. 1983. 438 p.
- Ének a búzamezőkről. Regény. 1985. 341 p.

Irodalom

FÖLDES Anna: Móra Ferenc. Bp. 1958, Bibliotheca. 322 p. (Nagy magyar írók.)

Móricz Zsigmond
(1879-1942)

Művek, levelezés

Regényei és elbeszélései. (Szerk.: CZINE Mihály, NAGY Péter, VARGHA Kálmán.) 1-12. köt. Bp. 1962-1965. Helikon.
1. Regények. 1909-1914. Sárarany. - Harmatos rózsa. - A galamb papné. - Árvalányok. - Az isten háta mögött. - Kerek Ferkó. - Nem élhetek muzsikaszó nélkül. 1962. 778 p.
2. Regények. 1914-1922. Jószerencsét. - A fáklya. - Légy jó mindhalálig. - Házasságtörés. - A kis vereshajú. 1962. 760 p.
3. [Regények.] 1921-1933. Erdély. (Tündérkert. - A nagy fejedelem. - A nap árnyéka.) 1962. 1085 p.
4. Regények. 1924-1928. Kivilágos kivirradtig. - Pillangó. - Kamaszok. - Úri muri. - Az ágytakaró. - Forró mezők. 1963. 772 p.
5. Regények. 1931-1932. Forr a bor. - Rokonok. 1963. 675 p.
6. Regények. 1931-1934. A fecskék fészket raknak. - A boldog ember. - Az asszony beleszól. - Jobb mint otthon. 1963. 813 p.
7. Regények. 1935-1940. Rab oroszlán. - Betyár. - Míg új a szerelem. - Életem regénye. - Árvácska. 1963. 1051 p.
8. [Regények.] 1940-1941. Rózsa Sándor. (Rózsa Sándor a lovát ugratja. - Rózsa Sándor összevonja a szemöldökét.) 1964. 650 p.
9. Elbeszélések. 1900-1914. 1964. 805 p.
10. Elbeszélések. 1915-1925. 1964. 943 p.
11. Elbeszélések. 1926-1933. 1964. 746 p.
12. Elbeszélések. 1934-1942. 1965. 995 p.

Levelei. (Kiad.: F. CSANAK Dóra. Bev.: VARGHA Kálmán.) 1-2. köt. Bp. 1963, Akad. K. 439,639 p. (Új magyar múzeum 8.)

- Összegyűjtött művei. Bp. 1973 Szépirod. K.
- Drámák. (Vál., jegyz., a szöveget gond.: RÉZ Pál.) 1-3. köt. 1980. 504, 596, 585 p.
- Tanulmányok, (összegyűjt., szerk., a szöveget gond.: SZABÓ Ferenc, NAGY Péter.) 1-3. köt. 1978-1984. 1012, 793, 622 p.
A 2. köt. Erkölcsi sarkantyú, a 3. köt. A tizenkettedik órában címen.

Móricz Zsigmond a Nyugat szerkesztője. Levelek. (Vál., szerk. és utószó: TASI József. Sajtó alá rend. és jegyz.: H. BAGÓ Ilona, PAPP Anna, TASI József, TÓTH Anna.) Bp. 1984, PIM. 506 p.

Irodalom

NAGY Péter: Móricz Zsigmond. Bp. 1953, Művelt Nép. 416 p. (Nagy magyar írók.) - 3., bőv. kiad.: 1975, Szépirod. K. 622 p.

CZINE Mihály: Móricz Zsigmond útja a forradalmakig. Bp. 1960, Magvető. 611 p.

VARGHA Kálmán: Móricz Zsigmond és az irodalom. Bp. 1962, Akad. K. 402 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 8.)

VARGHA Kálmán: Móricz Zsigmond alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1967, Szépirod. K. 209 p. (Arcok és vallomások.) - 2. kiad.: 1971.

CZINE Mihály: Móricz Zsigmond. Bp. 1968, Gondolat. 189 p. (Nagy magyar írók.) - 2. kiad.: 1970.

KÁNTOR Lajos: Vallomásos Móricz Zsigmond. Epika és líra határvidékén. Kianonográfia. Bukarest 1968, Ifjúsági K. 183 p.

Móricz Zsigmond közöttünk. (Szerk.: KÁNTOR Lajos.) Bukarest 1979, Kriterion. 285 p.

SCHÖPFIIN Aladár: Móricz Zsigmondról. (Vál., bev.: RÉZ Pál.) Bp. 1979, Szépirod. K. 310 p.

Nagy Lajos
(1883-1954)

Művek

Pincenapló. Bp. 1970, Szépirod. K. 158 p.

Művei, (összegyűjt., a szöveget gond., jegyz.: KÓNYA Judit.) Bp. 1981-, Szépirod. K.
- A falu meg a város. Szociográfiai írások. 1981. 441 p.
- A vadember. - Budapest nagykávéház. - Három boltoskisasszony. Regények. 1981. 465 p.
- Egy lány a századfordulón. - A fiatalúr megnősül. Regények. 1982. 360 p.
- Fő az illúzió. Kisregények. - A tanítvány. Regény. 1982. 499 p.
- A lázadó ember, önéletrajzi regény. 1983. 391 p.
- A menekülő ember. Regény. 1984. 313 p.

Irodalom

KARDOS Pál: Nagy Lajos élete és művei. Bp. 1958, Bibliotheca. 416 p. (Nagy magyar írók.)

KÓNYA Judit: Nagy Lajos. Bp. 1980, Szépirod. K. 229 p.

TARJÁN Tamás: Nagy Lajos. Bp. 1980, Gondolat. 254 p. (Nagy magyar írók.)

Nagy László
(1925-1978)

Művek

Versek és versfordítások. 1-4. köt. Bp. 1975, Magvető.

1. Versek. 1944-1973. 585 p.
2. Versfordítások. 1957-1973. 622 p.
3. Bolgár népköltészet. 407 p.
4. Délszláv népköltészet. - Albán népköltészet. - Magyarországi cigány népköltészet. - Keleti finnugor népköltészet. 398 p.

Jönnek a harangok értem. Versek. Bp. 1975, Magvető. 202 p.

Adok nektek aranyvesszőt, összegyűjtött prózai írások. (Vál., szerk.: KISS Ferenc.) Bp. 1979. 199 p.

Irodalom

TÜSKÉS Tibor: Nagy László. Bp. 1983, Szépirod. K. 205 p.

Ld. még Juhász Ferenc.

Németh László
(1901-1975)

Művek

A minőség forradalma. 1-4. köt. [Bp. 1940], M. Élet. 164, 163, 176, 189 p. - 2. kiad.: 1-6. köt. [Bp. 1943.]

Kisebbségben. Tanulmányok. 1-4. köt. (2 db.) Bp. 1942, M. Élet. 369, 364 p.

Munkái. Bp. 1969-1980 .Magvető-Szépirod. K.
- Negyven év. Pályatörténet. - Horváthné meghal. Novellák. - Gyász. Regény. 1969. 766 p.
- Az én katedrám. Tanulmányok. 1969. 668 p.
- Utolsó kísérlet. Regények. l. Kocsik szeptemberben. - Alsóvárosi búcsú., 2. Szerdai fogadónap. - A másik mester. 1-2. köt. 1969. 520, 538 p.
- Két nemzedék. Tanulmányok. 1970. 757 p.
- Bűn. - Iszony. Regények. 1971. 691 p.
- Égető Eszter. Regény. 1971. 686 p.
- Sajkódi esték. Tanulmányok. 1971. 499 p.
- Szerettem az igazságot. Drámák. 1931-1955. 1-2. köt. 1971. 669, 780 p.
- Kísérleti dramaturgia. Drámák. 1960-1969.1-2. köt. 1972. 687, 516 p.
- Európai utas. Tanulmányok. 1973. 760 p.
- A kísérletező ember. Tanulmányok. 1973. 769 p.
- Megmentett gondolatok. Tanulmányok. 1975. 648 p.
- Homályból homályba. Életrajzi írások. 1-2. köt. 1977. 655, 606 p.
- Utolsó széttekintés. Életrajzi írások, esszék, drámák, műhelyvallomások. 1980. 895 p.

Irodalom

VEKERDI László: Németh László alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1970, Szépirod. K. 387 p. (Arcok és vallomások.)

GREZSA Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. Bp. 1979, Szépirod. K. 415 p.

SÁNDOR Iván: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. Bp. 1981, Gondolat. 288 p.

KOCSIS Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. Bp. 1982, Magvető. 636 p. (Elvek és utak.)

BÉLÁDI Miklós: Az értelem-alapító. Négy írás Németh Lászlóról. Békéscsaba 1982, 63 p. (Új Auróra füzetek.)

A mindentudás igézete. (Tanulmányok Németh Lászlóról.) (A kötetet összeáll.: SZEGEDY-MASZÁK Mihály.) Bp. 1985, Magvető. 249 p. (JAK-füzetek 17.)

Örkény István
(1912-1979)

Művek

Művei. (Szerk., a szöveget gond.: RADNÓTI Zsuzsa.) Bp. 1980-, Szépirod. K.
- Novellák. l -2. köt. 1980. 469, 471 p.
- Kisregények. 1981. 478 p.
- Lágerek népe. 1981. 337 p. - 2. kiad.: 1984.
- Drámák. 1-3. köt. 1982. 546, 725, 460 p.
- Önéletrajzom töredékekben. Befejezetlen regények. 1983. 480 p.
- Egyperces novellák. 1984. 588 p.

Irodalom

LÁZÁR István: Örkény István alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1979, Szépirod. K. 339 p. (Arcok és vallomások.)

Pázmány Péter
(1570-1637)

Művek

Művei. (Vál., a szöveget gond., jegyz.: TARNÓC Márton.) Bp. 1983, Szépirod. K. 1183 p. (M. remekírók.)

Pázmány Péter. Válogatás műveiből. (Vál.: ŐRY Miklós, SZABÓ Ferenc, VASS Péter. Bev.: ŐRY Miklós, SZABÓ Ferenc.) 1-3. köt. Bp. 1983, Szent István Társulat. 401, 378, 383 p.

Irodalom

FRAKNÓI Vilmos: Pázmány Péter. 1570-1637. Bp. 1886, Franklin. 344 p., 26 t. (M. történelmi életrajzok 2.)

SÍK Sándor: Pázmány. Az ember és az író. Bp. 1939, Szent István Társulat. 449 p.

ŐRY Miklós: Pázmány Péter tanulmányi évei. Eisenstadt 1970, Prugg. 184 p.

BITSKEY István: Humanista erudíció és barokk világkép. Pázmány Péter prédikációi. Bp. 1979, Akad. K. 206 p. (Humanizmus és reformáció 8.)

Petelei István
(1852-1910)

Művek

Lobbanás az alkonyaiban. Válogatott elbeszélések és rajzok. (Bev., vál., jegyz.: BISZTRAY Gyula.) Bp. 1955, Szépirod. K. 538 p.

Válogatott elbeszélések, (összeáll., bev.: KÉRI József.) Marosvásárhely 1955, Állami Irodalmi és Művészeti K. 245 p.

Irodalom

KOZMA Dezső: Egy erdélyi novellista: Petelei István. Bukarest 1969, Irodalmi K. 141 p.

Petőfi Sándor
(1823-1849)

Művek, levelezés

-.- összes művei. 1-7. köt. Bp. 1951-1964, Akad. K. - Kritikai kiadás.

1-3. Költeményei. 1842-1849. (Kiad., jegyz.: VARJAS Béla.) 1-3. köt. 1951. 430, 407, 383 p.
4. Szépprózai és drámai művek. [Kiad., jegyz.: VARJAS Béla.] 1952. 432 p.
5. Vegyes művei. Útirajzok, naplójegyzetek, hírlapi cikkek és egyéb prózai írások. (Sajtó alá rend., jegyz.: V. NYILASSY Vilma, KISS József.) 1956. 280 p.
6. Prózafordításai. (Sajtó alá rend.: V. NYILASSY Vilma, KISS József.) 1956. 489 p.
7. Levelezése. Függelék: Vegyes feljegyzések, szerkesztői jegyzetek, dedikációk, másolatok, rajzok. (Sajtó alá rend.: KISS József, V. NYILASSY Vilma.) 1964. 701 p.

Összes művei. (Szerk.: KISS József.) 1-2. köt. Bp. 1973-, Akad. K. - Kritikai kiadás.
1. Összes költeményei. 1838-1843. (Sajtó alá rend.: KISS József, MARTINKÓ András.) 1973. 521 p.
2. Összes költeményei. 1844. január-augusztus. (Sajtó alá rend.: KISS József, RATZKY Rita, SZABÓ G. Zoltán.) 1983. 451 p.

Művei. (Szöveggondozás, jegyz.: KISS József.) 1-2. köt. Bp. 1976, Szépirod. K. 1333, 966 p. (M. remekírók.)

Irodalom

FERENCZI Zoltán: Petőfi életrajza. 1-3. köt. Bp. 1896, Franklin-Társulat. VIII, 290, 308,411 p.

HORVÁTH János: Petőfi Sándor. Bp. 1922, Pallas. 597 p. - 2. kiad.: 1926.

ILLYÉS Gyula: Petőfi. Bp. 1936, Nyugat. 311 p. - Átd., bőv. kiad.: 1963, Szépirod. K. 681 p. - Ua. 1977. 499 p.

Bettelsack und Freiheit. Leben und Werk Alexander Petőfis. (Hrsg.: René SCHWACHOFER.) Weimar 1954, Kiepenheuer. 243 p.

HATVÁNY Lajos: Így élt Petőfi. 1-5. köt. Bp. 1955-1957, Akad. K. 499, 559, 532, 579, 552 p. - 2., jav., bőv. kiad.: 1-2. köt. 1967. 939, 961 p. - 3. kiad.: 1980.

DIENES András: Petőfi a szabadságharcban. Bp. 1958, Akad. K. 643 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 3.)

PÁNDI Pál: A költő útja 1844 végéig. Bp. 1961, Szépirod. K. 589 p. - 2., jav. kiad.: 1982. 578 p.

Tanulmányok Petőfiről. (Szerk.: PÁNDI Pál, TÓTH Dezső.) Bp. 1962, Akad. K. 509 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 9.)

MARTINKÓ András: A prózaíró Petőfi és a magyar prózastílus fejlődése. Bp. 1965, Akad. K. 634 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 17.)

GERSKOV, A[leksandr] A.: Poeticeskij teatr Petefi. Moskva 1970, Izd. "Nauka". 297 p.

Petőfi és kora. (Szerk.: LUKÁCSY Sándor, VARGA János.) Bp. 1970, Akad. K. 705 p.

DÁVID Gyula - MIKÓ Imre: Petőfi Erdélyben. Bukarest 1972, Kriterion. 324 p.

Petőfi tüze. Tanulmányok Petőfi Sándorról. (Szerk.: TAMÁS Anna, WÉBER Antal.) Bp. 1972, Kossuth K.-Zrínyi Katonai K. 577 p.

AHOVA; K[ira] A[leksandrovna): Sandor Petefi. Sittja i tvorcist'. Kiiv 1972, Dnipro. 214 p.

FEKETE Sándor: Petőfi Sándor életrajza, l. köt. A költő gyermek- és ifjúkora. Bp. 1973, Akad. K. 363 p.

L'irréconciliable. Petőfi, poéte et révolutionnaire. Études et choix de poemes publiés pour le 150e anniversaire de la naissance du poete. (Préf.: Aurélien SAUVAGEOT. Dir. du publ.: Sándor LUKÁCSY.) Bp. 1973, Corvina. 205 p.

Petőfi-szótár. Petőfi Sándor életművének szókészlete. 1. köt. - (Szerk. biz. vezetője: GÁLDI László. Szerk.: J. SOLTÉSZ Katalin, SZABÓ Dénes, WACHA Imre.) l. köt. A-F. 2. köt. G-M. Bp. 1971-1978, Akad. K. 1167, 1349 p.

TURÓCZI-TROSTLER József: Petőfi belép a világirodalomba. (Szerk.: KISS József.) Bp. 1974, Akad. K. 245 p.

Petőfi állomásai. (Versek - elemzések.) (Szerk., utószó: PÁNDI Pál.) Bp. 1976, Magvető. 702 p.

CSUKÁS István: Petőfi a szlovákoknál. Bratislava 1979, Madách K. 248 p.

GERSKOVICS, Alekszandr: Az én Petőfim. Cikkek és tanulmányok. (Bev.: SŐTÉR István.) Bp. 1979, Gondolat. 257 p.

MOLNÁR BASA, Enikő: Sándor Petőfi. Boston 1950, Twayne Publishers. 190 p. (Twayne's world authors series.)

Pilinszky János
(1921-1981)

Művek

Rekviem. Bp. 1964, Magvető. 119 p.

Kráter. Bp. 1976, Szépirod. K. 227 p.

Beszélgetések Sheryl Suttonnal. Bp. 1977, Szépirod. K. 101 p.

A mélypont ünnepélye. Próza. (Vál., szerk., sajtó alá rend., bev., utószó: JELENITS István.) 1-2. köt. Bp. 1984, Szépirod. K. 539, 234 p.

Irodalom

FÜLÖP László: Pilinszky János. Bp. 1977, Akad. K. 243 p. (Kortársaink.)

RADNÓTI Sándor: A szenvedő misztikus. Misztika és líra összefüggése. Bp. 1981, Akad. K. 127 p. (Opus. Irodalomelméleti tanulmányok 7.)

Radnóti Miklós
(1909-1944)

Művek

Művei. (Szerk., jegyz.: RÉZ Pál.) Bp. 1982, Szépirod. K. 899 p. (M. klasszikusok.)

Irodalom

Radnóti Miklós. 1909-1944. (Szerk.: BARÓTI Dezső. Bev.: ORTUTAY Gyula.) Bp. 1959, M. Helikon. 191 p. (A PIM kiadványai 4.)

BORI Imre: Radnóti Miklós költészete. Novi Sad 1965, Forum. 210 p.

BARÓTI Dezső: Kortárs útlevelére. Radnóti Miklós. 1909-1935. Bp. 1977, Szépirod. K. 504 p.

POMOGÁTS Béla: Radnóti Miklós. Bp. 1977, Gondolat. 228 p. (Nagy magyar írók.)

NEMES István: Radnóti Miklós költői nyelve. Bp. 1979, Akad. K. 310 p. (Irodalomtörténeti füzetek 94.)

BIRNBAUM, Marianna D.: Miklós Radnóti. A biography of his poetry. München 1983. VI, 253 p. (Veröffentlichungen des Finnisch-Ugrischen Seminars an der Universitat München.)

II. Rákóczi Ferenc
(1676-1735)

Művek, levelezés

Válogatott levelei. (Szerk., bev.: KÖPECZI Béla.) Bp. 1958, Bibliotheca. 367 p.

Művei. 1-. köt. (A szerk. biz. elnöke: KÖPECZI Béla.) Bp. 1978-, Akad. K. (Archívum Rákoczianum. 3. oszt.: Írók.)
1. Emlékiratai a magyarországi háborúról 1703-tól annak végéig. (Ford.: VAS István. Bev., jegyz.: KÖPECZI Béla. A szöveget gond.: KOVÁCS Ilona.) 1978. 543 p., 141. - Kétnyelvű kiadás.
2. Politikai és erkölcsi végrendelete. (Ford.: SZÁVAI Nándor, KOVÁCS Ilona. Bev., jegyz.: KÖPECZI Béla.) 1984. 555 p. - Háromnyelvű kiadás.

Vallomások. Emlékiratok. (Szerk., jegyz.: HOPP Lajos. Utószó: HOPP Lajos. Ford.: SZEPES Erika, VAS István.) Bp. 1979, Szépirod. K. 987 p. (M. remekírók.)

Irodalom

ZOLNAI Béla: II. Rákóczi Ferenc. Bp. [1942), Franklin. 244 p.

Rákóczi-tanulmányok. (Szerk.: KÖPECZI Béla, HOPP Lajos, R. VÁRKONYI Ágnes.) Bp. 1980, Akad. K. 778 p.

Reviczky Gyula
(1855-1889)

Művek

Művei. 1-2. köt. (Sajtó alá rend.: NÉMETH G. Béla.) Bp. 1969, Szépirod. K. 549, 511 p. (M. Parnasszus.)

Ld. még Komjáthy Jenő

Irodalom

KOMLÓS Aladár: Reviczky Gyula. Bp. 1955, Művelt Nép. 163 p. (Irodalomtörténeti tanulmányok 2.)

MEZEI József: A szimbolista élmény kialakulása. Reviczky Gyula. Bp. 1968, Akad. K. 423 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 22.)

SZÉLES Klára: Reviczky Gyula poétikája és az új magyar líra. Bp. 1976, Akad. K. 258 p.

Rimay János
(1570-1631)

Művek

Összes művei, (összeáll.: ECKHARDT Sándor.) Bp. 1955, Akad. K. 469 p. - Kritikai kiadás.

Irodalom

FERENCZI Zoltán: Rimay János (1573-1631). Bp. 1977, M. Történelmi Társulat. 264 p. (M. történeti életrajzok 56.)

Sarkadi Imre
(1921-1961)

Művek

Cikkek, tanulmányok. (Sajtó alá rend.: KÓNYA Judit. Utószó: KELEMEN János, SZEBERÉNYI Lehel.) Bp. 1974, Szépirod. K. 971 p. (Sarkadi Imre művei.)

Művei. Bp. 1979-, 2., bőv. kiad. Szépirod. K.
- Regények. (Bev.: BÉLÁDI Miklós.) 1979. 669 p.
- Elbeszélések, (összegyűjt., jegyz.: SARKADI Imréné, CSONTOS Sándor.) 1980. 742 p.
- Drámák, (összegyűjt., jegyz.: SARKADI Imréné, CSONTOS Sándor.) 1983. 936 p.

Irodalom

KÓNYA Judit: Sarkadi Imre alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1977, Szépirod. K. 229 p. (Arcok és vallomások.)

HAJDÚ Ráfis: Sarkadi Imre. Bp. 1975, Akad. K. 171 p. (Kortársaink.)

Sinka István
(1897-1969)

Művek

Eltűnik a hón domb. Novellák. - Kadocsa merre vagy? Kisregény. Bp. 1961, Magvető. 302 p.

Szigetek könyve. Elbeszélő költemény. Bp. 1972, Magvető. 403 p.

Válogatott versei. (Vál., szerk.: KORMOS István. Életrajz, jegyz.: BENDE Mónika.) Bp. 1977, Kozmosz. 280 p.

Érparti történet. Válogatott elbeszélések. 1932-1962. (Vál., utószó: LACZKÓ András.) Bp. 1984, Szépirod. K. 423 p.

Irodalom

GÖRÖMBEI András: Sinka István. Bp. 1977, Akad. K. 187 p. (Kortársaink.)

Sinkó Ervin
(1898-1969)

Művek

Egy regény regénye. Moszkvai naplójegyzetek. 1935-1937. 1-2. köt. Novi Sad 1961, Forum. 505, 374 p. - 2. kiad.: 1985.

Szemben a bíróval. Válogatott tanulmányok. (Vál., szerk., bev.: SÜKÖSD Mihály.) Bp. 1977, Gondolat. 483 p.

Vándorbotom meg-megtorpan. Válogatott versek. (Vál., utószó: BORI Imre.) Újvidék 1977, Forum. 368 p.

Optimisták. Történelmi regény 1918/19-ből. Bp. 1979, Magvető. 833 p.

Irodalom

BOSNYÁK István: Vázlatok egy portréhoz. (1. köt.) Sinkó-variációk 63-73. Újvidék 1975, Forum. 470 p. (Symposion könyvek 41.)

BOSNYÁK István: Vázlatok egy portréhoz. 2. köt. Ember a forradalomban, ember a soron kívül. Újvidék 1977, Forum. 465 p. (Symposion könyvek 52.)

BORI Imre: Sinkó Ervin. Újvidék 1957, Forum. 323 p.

Sütő András
(sz. 1927)

Művek

Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. Bukarest 1977, Kriterion. 244 p.

Három dráma. (Egy lócsiszár virágvasárnapja. - Csillag a máglyán. - Káin és Ábel.) Bukarest 1975, Kriterion. 219 p.

Nagyenyedi füge virág. Esszék. Tűnődések. Bp. 1975, Szépirod. K. 365 p.

Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Jegyzetek hómezőn és porban. Visszaemlékezések. Bp. 1950, Magvető. 217 p.

Az Idő markában. Esszék, naplójegyzetek. (Vál., sajtó alá rend.: ABLONCZY László.) Bp. 1984, Szépirod. K. 439 p.

Szabó Dezső
(1879-1945)

Művek

Az elsodort falu. 1-2. köt. Bp. 1919, Táltos. 272, 279 p.

Az egész látóhatár. Tanulmányok. 1-3. köt. Bp. 1939, M. Élet. 416, 442, 358 p.

Életeim, önéletírás. (Kiad., bev.: NAGY Péter.) 1-2. köt. Bp. 1965, Szépirod. K. 859, 615 p.

A kötél legendája. Novellák. (Kiad.: NAGY Péter.) Bp. 1979, Szépirod. K. 335 p.

Irodalom

NAGY Péter: Szabó Dezső. Bp. 1964, Akad. K. 604 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 16.)

GOMBOS Gyula: Szabó Dezső. München 1966, Aurora. 421 p. - 2. kiad.: 1969. 392 p.

Cs. Szabó László
(1905-1984)

Művek

Magyar néző. Napló az európai válságról. Bp. 1939, Nyugat. 184 p.

Római muzsika. Esszé. München 1970, Aurora. 329 p.

Két tükör közt. Beszélgetések. Basel 1977, Aurora. 208 p.

Alkalom. Esszék irodalomról, művészetről. Bp. 1952, Gondolat. 604 p.

Közel s távol. Összegyűjtött elbeszélések. 1948-1981. Bp. 1983, Magvető. 595 p.

Őrzők. Esszék. Bp. 1985, Magvető. 670 p.

Szabó Lőrinc
(1900-1957)

Művek

Örök barátaink. A költő kisebb lírai versfordításai. (Utószó: SZABÓ Lőrincné.) 1-2. köt. Bp. 1955, Szépirod. K. 748, 1082 p.

Napló, levelek, cikkek. (Vál., sajtó alá rend., bev., jegyz.: KABDEBÓ Lóránt.) Bp. 1974, Szépirod. K. 675 p. (Műhely.)

Összes versei. (Vál., a szöveget gond., jegyz.: DOMOKOS Mátyás.) 1-2. köt. Bp. 1952, Szépirod. K. 717, 821 p. (M. remekírók.)

Könyvek és emberek az életemben. Prózai írások. (Vál., szerk., a szöveget gond., jegyz.: STEINERT Ágota.) Bp. 1984, Magvető. 687 p.

Irodalom

KABDEBÓ Lóránt: Szabó Lőrinc lázadó évtizede. Bp. 1970, Szépirod. K. 686 p.

RÁBA György: Szabó Lőrinc. Bp. 1972, Akad. K. 173 p. (Kortársaink.)

KABDEBÓ Lóránt: Útkeresés és különbéke. Szabó Lőrinc. 1929-1944. Bp. 1974, Szépirod. K. 415 p.

KABDEBÓ Lóránt: Az összegzés ideje. Szabó Lőrinc. 1945-1957. Bp. 1980, Szépirod. K. 577 p.

Szabó Pál
(1893-1970)

Művek

Szivárványerdő. Összegyűjtött elbeszélések. 1-2. köt. Bp. 1966, Szépirod. K. 556, 491 p.

Nyugtalan élet. Önéletrajz. 1-3. köt. l. Gyermekkor. 2. Legények vagyunk. Nehéz idő. 3. Az írásjegyében. Bp. 1971-1973, Szépirod. K. 440, 427, 431 p.

Isten malmai. Regény. Bp. 1975, Magvető-Szépirod. K. 563 p. (30 év.)

Talpalatnyi föld. Regénytrilógia. Bp. 1983, Szépirod. K. 649 p.
Korábbi kiadásai: Lakodalom. Keresztelő. Bölcső címen.

Irodalom

CZINE Mihály: Szabó Pál alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1971, Szépirod. K. 306 p. (Arcok és vallomások.)

Széchenyi István
(1791-1860)

Művek

Válogatott írások. (Szerk., magyarázta, bev.: BARTA István.) Bp. 1959, Gondolat. 469 p.

Napló. (Vál., szerk., utószó: OLTVÁNYI Ambrus. Bev.: SŐTÉR István. Ford.: JÉKELY Zoltán, GYÖRFFY Miklós.) Bp. 1978, Gondolat. 1534 p. - 2. kiad.: 1982.

Irodalom

BÁRTFAI SZABÓ László: Gróf Széchenyi István és kortársai. Bp. 1926. 599 p.,-3. t.
A Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család története c. mű 3. kötete.

SILAGI, Denis: Der grösste Ungar. Graf Stephan Széchenyi. Wien-München . 1967, Herold. 150 p.

SPIRA György: Széchenyi a negyvennyolcas forradalomban. Bp. 1979, Akad. K.
266 p. (Korunk tudománya.)

Szenczi Molnár Albert
(1574-1634)

Művek

Költői művek. (Sajtó alá rend.: STOLL Béla.) Bp. 1971, Akad. K. 531 p. (Régi magyar költők tára 6.)

Válogatott művei. (Sajtó alá rend.: VÁSÁRHELYI Judit. Bev.: TOLNAI Gábor.) Bp. 1976, Magvető. 712 p.

Irodalom

DÉZSI Lajos: Szenczi Molnár Albert. (1574-1633). Bp. 1897, M. Történelmi Társulat. 243 p. (M. történeti életrajzok 30.)

Szenczi Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz, (összeáll.: CSANDA Sándor, KESERŰ Bálint.) Szeged 1978, JATE I. sz. M. Irodalomtörténeti Tanszéke. 330 p. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 4.)

VÁSÁRHELYI Judit: Eszmei áramlatok és politika Szenczi Molnár Albert életművében. Bp. 1985, Akad. K. 142 p. (Humanizmus és reformáció 12.)

Szentkuthy Miklós
(sz. 1908)

Művek

Szent Orpheus breviáriuma. 1-4. köt. Bp. 1973-1984, Magvető.
1.1. Széljegyzetek Casanovához. 2. Fekete reneszánsz. 3. Eszkoriál. 4. Európa minor. 1973.655 p.
2. 5. Cynthia. 6. Vallomás és bábjáték. 7. II. Szilveszter második élete. 1973. 681 p.
3. 8. Kanonizált kétségbeesés. 1974. 447 p.
4. 9. Véres szamár. 1984. 566 p.

Prae. Regény. 1-2. köt. 2. kiad. Bp. 1980, Magvető. 622, 602 p.

Szepsi Csombor Márton
(1595-1622)

Művek

Összes művei. (Sajtó alá rend.: KOVÁCS Sándor Iván, KULCSÁR Péter. Bev.: KOVÁCS Sándor Iván.) 1968, Akad. K. 663 p., 8 t. (Régi magyar prózai emlékek l.) - Kritikai kiadás.

Szigligeti Ede
(1814-1878)

Művek

Színművek. (Vál., sajtó alá rend., utószó, jegyz.: Z. SZÁLAI Sándor.) Bp. 1960, Szépirod. K. 511 p.

Irodalom

OSVÁTH Béla: Szigligeti Ede. Bp. 1955, Művelt Nép. 168 p, (Nagy magyar írók.)

Tamási Áron
(1897-1966)

Művek

Bölcső és bagoly. Regény. 1953, Szépirod: K. 208 p.

Válogatott művei. Bp. 1967, Szépirod. K.
3. Jégtörő Mátyás. Regény. 426 p.
5. Czímeresek. Regényes korrajz. 492 p.

Válogatott művei. (Új sorozat.) Bp. 1975-, Szépirod. K.
- Akaratos népség. Színművek. 1-2. köt. 1975. 365,412 p.
- Ősvígasztalás. Színpadi művek. 3. (Vál., jegyz., utószó: BALÁZS Ádám.) 1978. 289 p.
- Ábel. (Ábel a rengetegben. - Ábel az országban. - Ábel Amerikában.) Regénytrilógia. 1980. 675 p.

Hazai tükör. Krónika. 1832-1853. Bp. 1978, Móra K. 459 p.

Összes novellái. (Szerk., sajtó alá rend.: Z. SZÁLAI Sándor.) 1-2. köt. 2. kiad. Bp. 1982, Szépirod. K. 606, 591 p.

Irodalom

FÉJA Géza: Tamási Áron alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1970, Szépirod. K. 183 p. (Arcok és vallomások.)

Tersánszky J. Jenő
(1888-1969)

Művek

A céda és a szűz. Válogatott kisregények. Bp. 1964, Magvető. 996 p.

Életem regényei, önéletrajzi írások. Bp. 1968, Magvető. 545 p.

Válogatott művei. (Kiad.: TARJÁN Tamás.) Bp. 1975, Szépirod. K. 1149 p. (M. remekírók.)

Irodalom

KERÉKGYÁRTÓ István: Tersánszky Józsi Jenő. Bp. 1969, Szépirod. K. 201 p. (Arcok és vallomások.)

RÓNAY László: Tersánszky Józsi Jenő. Bp. 1983, Gondolat. 261 p. (Nagy magyar írók.)

Tinódi Sebestyén
(1505/10 k.-1556)

Művek

Cronica. Kolozsvár, 1554. (A kísérő tanulmányt írta: BÓTA László. A fakszimile szövegét gondozta: VARJAS Béla.) Bp. 1959, Akad. K. 160 lev., 29 p. (Bibliotheca Hungarica antiqua 2.)

Krónika. (Sajtó alá rend.: SUGÁR István. Bev.: SZAKÁLY Ferenc.) Bp. 1984, Európa. 63 p. (Bibliotheca historica.)

Irodalom

DÉZSI Lajos: Tinódi Sebestyén. Bp. 1972, M. Történelmi Társulat. 229 p., 11 t. (M. történeti életrajzok 28.)

Tolnai Lajos
(1837-1902)

Művek

Válogatott művei. (Sajtó alá rend., jegyz.: GERGELY Gergely.) Bp. 1958, Szépirod. K. 464 p. (M. klasszikusok.)

Irodalom

GERGELY Gergely: Tolnai Lajos pályája. Egy fejezet a magyar regény történetéből. Bp. 1964, Akad. K. 454 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 15.)

Tompa Mihály
(1817-1868)

Művek, levelezés

Válogatott művei. (Vál., bev., jegyz.: BISZTRAY Gyula.) Bp. 1967, Szépirod. K. 719 p. (M. klasszikusok.)

Levelezése. (Sajtó alá rend., jegyz.: BISZTRAY Gyula.) 1-2. köt. Bp. 1964, Akad. K. 499, 601 p. (A magyar irodalomtörténet forrásai 6-7.)

Irodalom

VÁCZY János: Tompa Mihály életrajza. Bp. 1913, MTA. IX, 303 p.

Tótfalusi Kis Miklós
(1650-1702)

Művek

Erdélyi féniks. Misztótfalusi Kis Miklós öröksége. (Szerk.: JAKÓ Zsigmond.) Bukarest 1974, Kriterion. 546 p.

Irodalom

DÉZSI Lajos: Magyar író és könyvnyomtató a XVII. században. I. Misztótfalusi Kis Miklós. Bp. 1898, M. Történelmi Társulat. 208 p. (M. történeti életrajzok 32.)

HAMAN György: Tótfalusi Kis Miklós a betűművész és tipográfus. Élete műve betűinek és nyomtatványainak tükrében. Bp. 1972, M. Helikon-Európa. 317 p.

HAMAN, György: Nicholas Kis. A Hungarian punch-cutter and printer. 1650-1702. (Bibliography compiled by Elizabeth SOLTÉSZ.) Bp. 1983, Akad. K. 450 p.

Tóth Árpád
(1886-1928)

Művek

Összes művei. (Sajtó alá rend.: KARDOS László, KOCZTUR Gizella.) 1. köt. - Bp. 1964-1973, Akad. K.
1. Költemények. Töredékek. Tréfás hírlapi versek. Rögtönzések. 1964. 770 p.
2. Műfordítások. 1964. 431 p.
3. Prózai művek. Novellák, tanulmányok, bírálatok, hírlapi cikkek. 1909-1913. 1969. 676 p.
4. Prózai művek. Tanulmányok, bírálatok, hírlapi cikkek. 1914-1928. - Zsengék. 1969. 409 p.
5. Levelei. 1973. 613 p.

Irodalom

KARDOS László: Tóth Árpád. Bp. 1955, Akad. K. 455 p., 101. - 2., átd. kiad.: 1965. 491 p.

MAKAY Gusztáv: Tóth Árpád. Bp. 1967, Gondolat. 167 p.

Tömörkény István
(1866-1917)

Művek

Válogatott novellái. (Vál., jegyz.: VAS István.) Bp. 1977, Szépirod. K. 1013 p. (M. remekírók.)

Irodalom

KISPÉTER András: Tömörkény István. Bp. 1964, Akad. K. 299 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 13.)

Emlékkönyv Tömörkény István születésének centenáriumára. (Szerk.: KOVÁCS Sándor Iván, PÉTER László.) Szeged 1966, Városi Tanács-Csongrád Megyei Tanács. 471 p.

Török Gyula
(1888-1918)

Művek

A porban. Regény. (Bev.: SŐTÉR István.) Bp. 1964, Szépirod. K. 360 p.
A zöldköves gyűrű. Regény. (Bev.: DIÓSZEGI András.) Bp. 1973, Szépirod. K. 401 p. (M. elbeszélők.)

A hamu alatt. Novellák. Bp. 1979, Szépirod. K. 357 p. (Kiskönyvtár.)

Vajda János
(1827-1897)

Művek, levelezés

Összes művei. (Szerk.: BARTA János.) 1-10. köt. Bp. 1969-, Akad. K. - Kritikai kiadás.
1. Kisebb költemények. 1844-1860. (Sajtó alá rend.: BARLA Gyula.) 1969. 544 p.
2. Kisebb költemények. 1861-1897. (Sajtó alá rend.: BOROS Dezső.) 1969. 369 p.
3. Nagyobb költői művek. - Ildikó. - Elbeszélő költemények. (Sajtó alá rend.: BIKÁCSI László, PÓR Péter.) 1977. 724 p.
4-5. Szépprózai írások. (Sajtó alá rend.: SERES József.) 1972. 613, 429 p.
6. Politikai röpiratok. (Sajtó alá rend.: MIKLÓSSY János.) 1970. 598 p.
7. Publicisztikai írások. (Sajtó alá rend.: MIKLÓSSY János, SERES József, M. VARRÓ Judit.) 1. köt. 1979. 989 p.
10. Levelezés. (Sajtó alá rend.: BOROS Dezső.) 1982. 648 p.

Irodalom

KOMLÓS Aladár: Vajda János. Bp. 1954, Akad. K. 363 p. - 2. kiad.: 1984, Magvető. 501 p.

SZÉLES Klára: Vajda János. Bp. 1982, Gondolat. 230 p. (Nagy magyar írók.)

Vas István
(sz. 1910)

Művek

Összegyűjtött munkái. Bp. 1977-, Szépirod. K.
1. Ki mást se tud. Versek. 1930-1945. 1977. 234 p.
2. Rapszódia a hűségről. Versek. 1945-1959. 1977. 334 p.
3. A tűzlopó. Versek. 1960-1976. 1977. 239 p.
4. Tengerek nélkül. Tanulmányok. 1978. 312 p.
5. Vonzások és választások. Tanulmányok. 1978. 283 p.
6. Körül-belül. Tanulmányok. 1978. 287 p.
7. Hét tenger éneke. Versfordítások kétezer év költészetéből. 1982. 367 p.
8. Hét tenger éneke. Versfordítások. Huszadik század. 1982. 458 p.
9. Jelenések. Drámafordítások. 1982. 576 p.
10-11. Nehéz szerelem. Előjáték. 1-2. rész. Regény. 1983. 335,263 p.

Mért vijjog a saskeselyű? 1-2. köt. Bp. 1981, Szépirod. K. 535, 574 p.

Irodalom

FENYŐ István: Vas István. Bp. 1976, Akad. K. 282 p. (Kortársaink.)

SIMONYI Zoltán: Vas István. Bp. 1982, Szépirod. K. 264 p. (Arcok és vallomások.)

Veres Péter
(1897-1970)

Művek

Válogatott művei. (Számadás. - Az ország útján. - Szűk esztendő. - Pályamunkások. - Válogatott novellák.) (Kiad.: DOMOKOS Mátyás.) Bp. 1973, Szépirod. K. 1621 p. (M. remekírók.)

A Balogh család története. Regénytrilógia. 1-3. köt. Bp. 1978, Magvető-Szépirod. K. - 577, 511, 762 p.

Irodalom

Veres Péter koszorúja. Kortársak írásai, emlékezései. (Szerk.: RÁDICS József.) Bp. 1973, Táncsics K. 483 p.

BATA Imre: Veres Péter alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1977, Szépirod. K. 299 p. (Arcok és vallomások.)

Virág Benedek
(1754-1830)

Művek

Válogatott művei. (Vál., a szöveget gond., bev., jegyz.: LŐKÖS István.) Bp. 1980, Szépirod. K. 393 p.

Magyar századok. (Vál., sajtó alá rend., utószó: MEZEI Márta. Jegyz.: WIMMER Éva.) Bp. 1983, Magvető. 466 p. (M. hírmondó.)

Irodalom

KISBÁN Emil: Virág Benedek. Bp. 1937, 67 p.

Vörösmarty Mihály
(1800-1855)

Művek, levelezés

Összes művei. (Szerk.: HORVÁTH Károly, TÓTH Dezső.) 1- köt. Bp. 1960-, Akad. K. - Kritikai kiadás.
1-3. Kisebb költemények. (Sajtó alá rend.: HORVÁTH Károly, TÓTH Dezső.) 1-3. köt. 1960-1962. 771, 726, 661 p.
4-5. Nagyobb epikai művek. (Sajtó alá rend.: HORVÁTH Károly, MARTINKÓ András.) 1-2. köt. 1963-1967. 553, 718 p.
6-8. 10-11. Drámák. (Sajtó alá rend.: FEHÉR Géza, BRISITS Frigyes, OLTVÁNYI Ambrus.) 1-3, 5-6. köt. 1962-1971. 557, 610, 905, 800, 611 p.
12. Drámafordítások. (Sajtó alá rend.: RUTTKAY Kálmán.) 1983. 739 p.
13. Beszélyek és regék. - Ezeregyéjszaka. 1. füz. (Sajtó alá rend.: SOLT Andor.) 1974. 343 p.
14. Dramaturgiai lapok. (Elméleti töredékek. -Színibírálatok.)(Sajtó alá rend.: SOLT Andor.) 1969. 685 p.
16. Publicisztikai írások. (Sajtó alá rend.: SOLT Andor, FEHÉR Géza.) - Akadémiai és Kisfaludy-Társasági iratok. (Sajtó alá rend.: GERGELY Pál.) 1977. 819 p.
17-18. Levelezése. 1816-1830, 1831-1855. (Sajtó alá rend.: BRISITS Frigyes.) 1-2. köt. 1965. 481, 499 p.

Irodalom

GYULAI Pál: Vörösmarty Mihály életrajza. Pest 1866, Ráth. 216 p. - Legújabb kiadása: Gyulai Pál válogatott művei. 2. köt. Bp. 1956. 234-414.

TÓTH Dezső: Vörösmarty Mihály. Bp. 1957, Akad. K. 631 p. (Irodalomtörténeti könyvtár l.) - 2., jav. kiad.: 1974. 577 p.

HORVÁTH Károly: A klasszikából a romantikába. A két irodalmi irányzat Vörösmarty első költői korszakának tükrében. Bp. 1968, Akad. K. 463 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 21.)

"Ragyognak tettei..." Tanulmányok Vörösmartyról. (Szerk.: HORVÁTH Károly, LUKÁCSY Sándor, SZÖRÉNYI László.) Székesfehérvár 1975, Fejér megye Tanácsa. 430 p.

Weöres Sándor
(sz. 1913)

Művek

Egybegyűjtött műfordítások. 1-3. köt. Bp. 1976, Magvető. 926, 938, 614 p.
Három veréb hat szemmel. Antológia a magyar költészet rejtett értékeiből és furcsaságaiból. (Bev., jegyz.: KOVÁCS Sándor Iván. BATA Imre: Költészetünk vonulata c. tanulmányával.) Bp. 1977, Szépirod. K. 639 p. - 2. kiad.: 1982. 1-2. köt. 501, 589 p.

Egybegyűjtött írások. 1-3. köt. 4., bőv. kiad. Bp. 1981, Magvető. 740, 733, 558 p.

Színjátékok. Bp. 1983, Magvető. 468 p.

Irodalom

TAMÁS Attila: Weöres Sándor. Bp. 1978, Akad. K. 263 p. (Kortársaink.)

BATA Imre: Weöres Sándor közelében. Bp. 1979, Magvető. 367 p. (Elvek és utak.)

KENYERES Zoltán: Tündérsíp. Weöres Sándorról. Bp. 1983, Szépirod. K. 354 p.

Zrínyi Miklós
(1620-1664)

Művek

Összes művei. (Sajtó alá rend.: KLANICZAY Tibor, CSAPODI Csaba.) 1-2. köt. Bp. 1958, Szépirod. K. 754, 624 p.

Adriai tengernek syrenaia. Bécs, 1651. (Utószó: KOVÁCS Sándor Iván.) Bp. 1980, Akad. K. - M. Helikon. 163 lev., 79 p. - Fakszimile kiadás.

Prózai művei. (NÉGYESY László hagyatékából KOVÁCS Sándor Iván vezetésével sajtó alá rendezte az ELTE régi magyar irodalomtörténeti tanszékének Zrínyi-szemináriuma.) Bp. 1985, Zrínyi Katonai K. 761 p.

Irodalom

KLANICZAY Tibor: Zrínyi Miklós. Bp. 1954, Akad. K. 548 p. - 2., átd. kiad.: 1964. 852 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 14.)

PERJÉS Géza: Zrínyi Miklós és kora. Bp. 1965, Gondolat. 390 p.

KOVÁCS Sándor Iván: Zrínyi-tanulmányok. Bp. 1979, Szépirod. K. 195 p.

KIRÁLY Erzsébet - KOVÁCS Sándor Iván: "Adria tengernek fönnforgó habjai." Tanulmányok Zrínyi Miklós és Itália kapcsolatáról. Bp. 1985, Szépirod. K. 314 p.'

KOVÁCS Sándor Iván: A lírikus Zrínyi. Bp. 1983, Szépirod. K. 465 p.
Vissza  Tartalom  Előre