Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
14053 dokumentum

Theory of the judicial process / Varga Csaba ; fordító Varga Csaba, Móra Imre

Büntetőjog, Jogtudomány általában, Tudománytörténet
bírósági eljárás, büntetőjog, jogalkalmazás, jogtörténet

"As usual in the domain of cognition, the outcome will be expressed in a precept which is necessarily capable of being verified or falsified. All the more so because the judicial cognition, essentially, cannot be limited. Its regulation - if any - has an auxiliary character only, it merely assists in fulfilling its role."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14490   2015-09-04

A bírói ténymegállapítási folyamat természete / Varga Csaba

Büntetőjog, Jogtudomány általában, Tudománytörténet
bírósági eljárás, büntetőjog, jogalkalmazás, jogtörténet

"Mint a megismerés körében általában, az eredmény itt is olyan tételben fejeződik ki, amely szükségképpen verifikálható vagy falszifikálható. Ez annál inkább így van, mert lényegét illetően a bírói megismerés nem korlátozott. Szabályozása - már ha egyáltalán előfordul - csak kisegítő jellegű, szerepköre betöltését támogató."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14489   2015-09-04

Polgári történetek : Útikalauz a félmúltba / Andai György

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Az Erzsébet söröző, a Lenin körúton több volt, mint az otthona, már csak azért is, mert otthon jószerint alig tartózkodott, míg a Bözsiben 1962 és 78 között gyakorlatilag mindig. A vakációkat leszámítva nem volt olyan hét, hogy kétszer-háromszor be ne ment volna, de többnyire naponta ott volt, órákig."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14488   2015-09-04

Híres asszonyok, híres férfiak : Tábori Kornél följegyzései / Tábori Kornél

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Van nekünk egy irónk, aki az arisztokraták és gazdagok finomult világának szellemes krónikása. Izlése nemes, gondolkozása fenkölt, irása sohsem üres, - de haj! a zsebe annál gyakrabban. Egy este amint magas eszméi köréből lenézett a valóságba, arra a szomoru fölfedezésre jutott, hogy mindössze egy koronája van."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14158   2015-09-04

Liline : Liszt Ferenc első szerelme / Harsányi Zsolt

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, Saint-Cricq, Caroline, D'Artigaux mme, 20. sz.

"A hallgatók első sorában meglátott egy arcot és azt hitte, hogy a villám sújtott belé. A Liline arca volt, tizenhat év alatt alig változott valamit. Rettenetes erőfeszítés kellett hozzá, hogy leküzdje felindulását és zongorázni tudjon. Mikor aztán a távozók tolongásában ott állt vele szemtől-szemben, ajka reszketett és alig tudott szólni."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14155   2015-09-04

"Ez maradt belőlem..." : Bieliczky Joó Sándor válogatott írásai / Bieliczky Joó Sándor

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom története
magyar irodalom, publicisztika, kritika, 20. sz.

"Magas szikár férfi bandukolt a téli erdő csendjében. Korát tekintve alig lehetett több negyven évesnél. A fenyők között haladva az útra nyújtózó gallyakról kabátjára reszketett a puha hó. Léptei súlyosak voltak, a tekintete álmokat rebbentő. Ifjúságának emlékdarabja feszült benne, amely hajtotta, űzte őt erre a vallomásos sétára."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14487   2015-09-03

"Ez maradt belőlem..." : Bieliczky Joó Sándor válogatott versei / Bieliczky Joó Sándor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Lépteim tízezreit
porral, hóval, sárral borítja az idő.
Fagy kövül talpam rajzára.
A tegnapok adják hírül: öregszem."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14486   2015-09-03

A szétszóratás után : "Az óriás diófa árnyékában" folytatása / Igor Csaba, T.

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, 21. sz.

"...Nem messze Miklósfalvától meredezik az a magas szikla, amely már régebben is sok arra utazó figyelmét magára vonta. Pedig azok legtöbbje semmit sem tudott annak a sziklának az érdekességeiről. Nem tudták például..., hogy a szikla mélyén barlang van, s abban a barlangban régi iratok vannak, most már örökre eltemetve."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14485   2015-09-03

Cilike mátkasága / Tutsek Anna

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Az ember azt hinné, hogy ha egy kis lányból nagy leány lesz, sőt már menyasszony is, a karikagyűrű is az ujján csillog, hát akkor véget ér minden megpróbáltatása, minden keserves balesete s csupán ragyogó boldogság az élete... Pedig hát nem egészen így van. Az esküvőt az eljegyzéstől néha nagyon hosszú idő választja el..."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14153   2015-09-03

Józsika utazásai szárazon és vizen : Elbeszélések az ifjuság számára / Tábori Kornél ; átdolgozó Tábori Kornél

Klasszikus magyar irodalom, Klasszikus világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, norvég irodalom, 20. sz., 19-20. sz.

"- Te Miska, te Pali, gyertek át! - kiabált át Józsi a szomszédba a keritésen keresztül. - Kitaláltam valami nagyszerüt. A tökök a kertben már megértek, rajtuk ütünk. A tökföld közepén van egy dupla tök. Az lesz az Ahmed pasa, te Miska leszel a Zrinyi Miklós, a Pali lesz a Kinizsi, én meg leszek a... én meg leszek a Hunyadi János."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14152   2015-09-03

Kimondható.?! : A józanság boldogsága / szerkesztő Frankó András

Addiktológia, Pszichológia
szenvedélybetegség, függőség, kábítószer-fogyasztás, alkoholizmus, drogrehabilitáció, gyógyulás, boldogság, absztinencia

"A józanság melletti döntésed nagyon sok szempontból változtatja meg az életed. Nem is gondolnád milyen mértékben meghatározta az alkohol a kapcsolataidat, amíg abba nem hagytad az ivást. Nem változtathatod meg egyik pillanatról a másikra a teljes társadalmi környezetedet. (Egyszer talán igen, de ez egy másik történet.)"

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14482   2015-09-02

Élővilágbarát kert : Természetvédelem házunk körül / Gyarmathy István ; szerkesztő Gyarmathy István

Természetvédelem, Biogazdálkodás, Növénytermesztés, kertészet
természetvédelem, tájvédelem, élővilág védelme, biodiverzitás, ökológia, kert, kertészkedés

"Bárki segíthet tehát a körülöttünk lakó - és sok helyen egyre inkább fogyatkozó - élőlényeknek: például lepkéknek, poszméheknek, szitakötőknek, békáknak, siklóknak, gyíkoknak, madaraknak, denevéreknek vagy éppen sünöknek. Ezzel nemcsak a biodiverzitást védjük, de látványukkal, megfigyelésükkel magunknak is sok örömet szerezhetünk..."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14481   2015-09-02

Röszke "füvészkertje" : Gyógyító növények közvetlen környezetünkben / szerkesztő Ladányi Zsuzsanna

Növénytan, Alternatív gyógyászat
gyógynövény, kultúrnövény, botanika, természetgyógyászat, Röszke, Szegedi kistérség

"Csak egészséges, tiszta növényeket gyűjtsünk, lehetőleg napsütéses időben a növény száraz állapotában (reggeli harmat és esőcsepp-mentesen)! Előre tájékozódjunk arról, hogy az adott gyógynövény gyökerét, szárát, levelét, termését, virágát vagy kérgét célszerű-e begyűjteni!"

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14479   2015-09-02                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom