Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
23192 dokumentum

Az Ungvidék pásztorművészete / Galgóczy Tibor

Tárgyi népművészet, Folklorisztika, Tárgyi néprajz
pásztorművészet, népi díszítőművészet, népművészet, magyar néprajz, Magyarország, Kárpátalja, Szlovákia

"Saját használati tárgyaik esetében általában egyszerű megoldásra törekedtek. Remekbe szabott volt az ostor, a fából és szaruból faragott ivópohár, a tarisznya. A szaruból készült tárgyak külön kategóriába sorolandók. Tulajdonképpen ezek rejteznek a »Felső-tisza-vidéki pásztorművészet« fogalomkör mögött, melynek rangos helye van a kárpát-medencei pásztorművészetben."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23649  2022-12-06

Kárpátaljai magyar Gulag-lexikon : Lefejezett értelmiség, 1944-1959 / Dupka György

Kisebbségek, Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Életrajzi lexikonok
értelmiség, Gulag, állami terror, deportálás, határon túli magyarság, magyar történelem, Kárpátalja, Szovjetunió, második világháború, 1945 utáni időszak

"ORTUTAY Elemér dr. (1916. június 2., Ungvár) - görög katolikus lelkész, teológiai tanár. Az aposztázia elutasítása miatt ítélték el 1949 októberében. Büntetése: 25 év munkatábor, 5 év jogfosztás, vagyonelkobzás. Vorkutára került, ahonnan 1956 augusztusában szabadult. 1976-ig az ungvári kerámiagyárban dolgozott. 1976-tól nyugdíjas."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23648  2022-12-06

Tövises út az egységhez : Fejezetek a Kárpátaljai Görög Katolikus Egyház történetéből / fordító Riskó Mariann, Bekecs József

Egyháztörténet, Helytörténet, helyismeret
görög katolikus egyház, egyháztörténet, helytörténet, állam és egyház viszonya, Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye, Kárpátaljai Görög Katolikus Egyház, Kárpátalja

"XIV. Kelemen pápa, figyelmen kívül hagyva az egri érsek ellenvetéseit, 1771. szeptember 19-én kiadta a munkácsi püspökség függetlenségéről szóló bullát, melyben az esztergomi érseknek, mint saját metropolitájának rendeli alá az új egyházi intézményt. A rezidencia székhelyéül Munkácsot jelölték meg, a templomot katedrálissá avatták."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23647  2022-12-06

Léleknapló : Fények és árnyak életutam tükrében / Homor Tivadar

Pedagógia általában, Művelődésszociológia, Kortárs magyar irodalom, Szerzői bibliográfiák
pedagógus, művelődésügy, magyar irodalom, Magyarország, 20. század, 21. század

"Negatív énképem, önértékelési zavaraim, ambivalens kötődéseim, milyen tudatalatti vágyakból, elfojtott késztetésekből erednek? Látnom kell életutam egymást követő eseményeinek tükrében ellentmondásos személyiségem, tudatalatti mélységekbe nyúló »negatív kódjait«, hogy szembesüljek hibáimmal, tévedéseimmel, vétkeimmel és meg nem talált identitásommal."

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23726  2022-12-06

Az udvari bolond : Kis történetek / Jankovich Marcell

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Az udvari bolond mosolygott és meghajolt Legott kapott új díszruhát, olyat, mint a többi udvarosé. Csak ott, hol a többi méltóság rendjeleit viselte, nagy aranyos »B« betű vala kihímezve. Mindenki sugdolódzott: a »Bolond«. Ő maga azt mondta: Tévedtek. »Bölcs«, hiszen a kettő egyazon fogalom."

URL: https://mek.oszk.hu/21000/21072  2022-12-05

Utam balladája : Versek / Hegedűs Gábor

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Éneklem utam balladáját, oly jó,
minden kis hangban még benne vagyok.
Talán lesz olyan ér, patak, folyó,
hol koszt, piszkot magamról lemoshatok."

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23725  2022-12-05

Naenia de somnio meo (Álmom balladája) : Versek, 2014-2022 / Hegedűs Gábor

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"sziklaszirten állok
kitárt karokkal
köröttem hegyek
hajnali félhomály"

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23724  2022-12-05

Akarat és gondviselés : Az Új ember hetilapban megjelent rövidprózák, 1990-1998 / Bárdos László ; szerkesztő Fetykó Judit

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, publicisztika, 20. század

"Balesetünket, betegségünket, kifosztottságunkat még mindig magunkévá avathatjuk, elsajátíthatjuk. Most már így, ilyenek vagyunk, ilyen vagyok. Fogadj el, fogadjatok el. Ami azonban mostanra én magam lettem, nem az én művem. Segítséget kaptam. A gondviselés bölcsebb volt nálam."

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23723  2022-12-05

Hepilepszia (III.) : HepilePszikon, 2015-2022 / Sipka János István

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

siker
A győzelem, vagy valamit nyerni nem azonos az ún. sikerességgel. A sikeresség az, amit akkor is csinálunk, ha nem a győzelem vagy a nyeremény a dolog lényege!
A siker receptje: Végy egy nagy adag bátorságot! És ne add el ... magad!

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23722  2022-12-05

Régi magyarországi nyomtatványok : 2. köt. 1601-1635 = Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum / szerkesztő Borsa Gedeon, Hervay Ferenc

Könyv- és írástörténet, Szakbibliográfiák
régi nyomtatvány, régi könyv, könyvészet, hungarikum, nemzeti bibliográfia, szakbibliográfia, Magyarország, 17. század

"PÁZMÁNY Péter: Felelet az Magiari István sárvári praedicatornak az orzag romlasa okairul irt köniuere. Iratot Pazmani Peter altal. Nagyszombatba MDCIII (typ. capituli Strigoniensis).
RMK I 385"

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23721  2022-12-02

Régi magyarországi nyomtatványok [1.] : 1473-1600 = Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum

Könyv- és írástörténet, Szakbibliográfiák
régi nyomtatvány, régi könyv, könyvészet, hungarikum, nemzeti bibliográfia, szakbibliográfia, Magyarország, 15. század, 16. század

"A Régi Magyarországi Nyomtatványok első kötete azokkal az 1601 előtt megjelent nyomtatványokkal foglalkozik, amelyek a történelmi Magyarország területén bármely nyelven, vagy külföldön egészben vagy részben magyar nyelven jelentek meg. A török megszállás következtében szétszakadt ország valamennyi része szerepel a kötetben."

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23720  2022-12-02

Csodák? Márpedig vannak : Novellák, kisprózák / Pőrdy Mária, Sz.

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Az apa halálos beteg lányáért való imádkozás közben egy női alakot látott, aki arra kérte, emeljen fafeszületet a közeli dombon. A csoda úgy történt, hogy az apa reggel elindult a saját kezűleg faragott kereszttel, felállította a dombon, miközben beteg lánya életéért könyörgött. Mikor visszatért, a lánya az ajtóban köszöntötte egészségesen."

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23719  2022-12-02

Inspirált gondolatok : Istenről, mágiáról, tarotról, I-Ching-ről / Tungli János

Ezotéria általában
ezoterika

"Amikor az ember meghal, akkor a test, a lélek és a szellem elválnak egymástól, de nem teljesen. A test szétbomlik és idővel a lélek is, lebomlik a leglényegibb maradandó magjára, mely egy fénymaghoz hasonlítható. A lélek lebomlása a fizikai halál után még évekig is eltarthat az asztrális térben (a túlvilágon). A lélek nem inkarnálódik, csak a szellem."

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23718  2022-12-02                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2022.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom