Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
13649 dokumentum

1% A MEK EGYESÜLETNEK

Ha szeretné támogatni a munkánkat, akkor kérjük, hogy ajánlja fel 2014. évi személyi jövedelemadójának 1 százalékát a MEK Egyesület javára. Egyesületünk adószáma: 18100277-1-41 További információk a http://mek.oszk.hu/egyesulet/1szazalek.htm oldalon találhatók. (Az egyéb támogatási lehetőségekről pedig a http://mek.oszk.hu/html/tamogatas.html lapon tájékozódhat.) A tavalyi 1%-os SZJA felajánlást klasszikus szépirodalmi művek korrektúrájára, valamint a Digitális Képarchívum bővítésére fordítottuk.

Előre is köszönjük a segítségét!

A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években a legújabb kutatások tükrében / Szabó Csaba

Egyházak, egyházpolitika, Egyháztörténet, Politikatörténet, Magyar történelem 1946-1989
egyházügy, egyházpolitika, katolikus egyház, külpolitika, állam és egyház viszonya, állambiztonság, szocializmus, Kádár-korszak, Magyarország, Vatikán, 1960-as évek

"A magyar katolikus egyház vezetői a mérsékelt ellenállást és mérsékelt együttműködést, a visszahúzódást, bezárkózást, a tiltakozást választották, akárcsak 1956 előtt. Ugyanakkor a pápa kérlelhetetlen kommunistaellenességével gyakran hozta kínos helyzetbe a magyar katolikusokat és vezetőiket, szakítópróbára kényszerítve őket."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14026   2015-04-21

A Grősz-per előkészítése, 1951 / szerkesztő Szabó Csaba

Politikatörténet, Egyházak, egyházpolitika, Egyháztörténet, Magyar történelem 1946-1989, Igazságügy általában
koncepciós per, állam és egyház viszonya, állami terror, állambiztonság, egyházügy, egyházpolitika, katolikus egyház, Grősz József (1887-1961), szocializmus, Rákosi-korszak, Magyarország, 1950-es évek

"A főpapokat félelemmel töltötte el a kialakult helyzet: Rómával szinte semmilyen kapcsolatuk nem volt, és a kommunisták szándékait illetően sem remélhettek semmi jót. Az aggodalommal teli légkört a január 4-én délelőtt tartott püspökkari értekezletről készült államvédelmis jelentés is jól visszaadja."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14025   2015-04-21

Világítástechnikai kislexikon / MEE Világítástechnikai Társaság ; szerkesztő Arató András, Borsányi János, Eperjessy Mária, Lantos Tibor; főszerkesztő Nagy János; szerkesztő Némethné Vidovszky Ágnes, Poppe Kornélné, Török Béla; illusztrátor Cseh Tamás

Szaklexikonok, Többnyelvű szakszótárak, Elektrotechnika általában, Optika, lézerek
világítástechnika, világítás, fényforrás, lámpa, szaklexikon, szakszótár

"Fényeloszlási test: Egy fényforrás vagy lámpatest a tér különböző irányaiban általában nem egyenletesen, hanem különböző erősséggel sugároz. Ha az optikai középpontból kiindulva felmérjük nagyság és irány szerint a fényerősségek vektorait, akkor azok végpontjai határozzák meg a fényeloszlási testet."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14024   2015-04-20

Értékváltozások a 19. század második felében : Kísérlet a kor társadalmi értéktudatának rekonstruálására erkölcs és illemkódexek alapján / Fabó Kinga

Szociálpszichológia, Társas érintkezés, illemtan, Kulturális antropológia
illemtan, értékrend, attitűd, társasági élet, társadalmi érték, Magyarország, 19. sz.

"A múlt század második felében készült illemtankönyvek elemzése alapján tehát feltárhatjuk a korban követendőnek szánt értékek rendszerét ennek alapján pedig rekonstruálhatjuk az ideálisnak tartott életformamodell(eke)t - Az természetesen más kérdés, hogy ezekből mi és hogyan valósult meg."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14023   2015-04-17

Hadak a hóban : Novellák / Somlyó Zoltán

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Valósággal hullottak az emberek, pedig még csak készülődtek a háborura. Veszedelmesen közeledett a naptár szerint való tavasz, a háboru ideje és még nem hogy tél nem volt, de még az ősz előtti tavasz, sőt a nyár virult teljes pompájában. Egy héttel az első tavaszi nap előtt, a sok halálbüntetéstől már felényire olvadt le a hadsereg létszáma."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14022   2015-04-17

Fojtott intenzitással, fojtottan / Fabó Kinga

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Volt-e köztük női bárd?
Esetleg tribád?
És ma van-e? Hogyha nincs:
elvagyok én magam is."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14021   2015-04-17

Elég, ha én tudom / Fabó Kinga

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Csak én tudom.
Még én kérjek bocsánatot
érte?
Megérte.
"

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14020   2015-04-17

Egyházügyi hangulat-jelentések : 1951, 1953 / szerkesztő Szabó Csaba; illusztrátor Varga Gábor

Egyházak, egyházpolitika, Egyháztörténet, Politikatörténet, Magyar történelem 1946-1989
egyházügy, egyházpolitika, katolikus egyház, állam és egyház viszonya, állami terror, állambiztonság, belügy, titkosszolgálat, hírszerzés, szocializmus, Magyarország, 1950-es évek

"Szombaton az lett volna feladatom, hogy a városmajori kistemplom diáklitániáján megfigyeljem a volt ferences diáknevelő pap miséjét, mivel arra lehet számítani, hogy a mise keretében nemcsak a gyónás és áldozás megvilágítására, nemcsak magyarázatra, de reakciós szellemű nevelő hatásokra is alkalmat kerít."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14019   2015-04-17

A magyar helyesírás rendszeres tanításának módszere / Dezső Lipót

Nyelvtan, helyesírás, Pedagógiai módszerek, Alsófokú oktatás
magyar nyelvtan, helyesírás, írástanítás, írás- és olvasástanítás

"Nagy hiba, hogy a helyesírás alapját képező nyelvtani szabályokat sokan nem tanítják rendszeresen, tudatosan, a tanult szabályok alkalmazását pedig nem gyakoroltatják megfelelően. A nyelvtani szabályokat nem a helyesírás kedvéért, hanem grammatizálás végett tanítják."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14018   2015-04-16

Cilike menyasszony lesz / Tutsek Anna ; illusztrátor Mühlbeck Károly

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Milyen boldogság is ez, Istenem, milyen boldogság! Menyasszony lesz, annak a menyasszonya, akit gyermekkora óta, öntudatlanul is mindig szeretett, aki őt is mindig szerette; menyasszonya lesz és aztán férjhez megy, anélkül, hogy még eddigelé az életben bármi csalódás, bánat vagy szenvedés érte volna."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14017   2015-04-16

Kábulat ; Füstös jegyzetek / Asztalos Morell Ildikó

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, Svédország, 21. sz.

"A pocsolyában sárba mállott,
fagyos fekete-sárga levelek.
Észrevétlen lépdelsz
egy távoli táj ködös éjjelén."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14016   2015-04-16

Böjti meditációk : Tanítványi út... / Bartha István, Németh Zoltán, Ócsai Zoltán ; szerkesztő Galambos Ádám

Keresztény vallások, Fotóművészet, fényképészet
meditáció, elmélkedés, nagyböjt, evangélikus egyház, művészfénykép, fotóművészet

"Te vagy az egyik fa a sok egyforma közül. Pedig mind más. Nincs két egyforma. Mindegyik egyedi. Együtt azonban szép, egységes képet adnak. Minden fekete-fehér. Mégis valami fontos most kezdődik. Mentés? Irtás? Egy közülük tehát más. Miért pont te lennél? És miért pont ne? Mit jelent elhívottnak lenni?"

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14015   2015-04-16

A könyv története / Fitz József

Könyv- és írástörténet, Ipartörténet, Művelődéstörténet
könyvtörténet, nyomdászattörténet, írásbeliség, művelődéstörténet

"A könyvnek története kezdettől mindig két főalkotó eleme volt: a szöveget rögzítő írás és az írásra alkalmas anyag. A könyv e kettőnek a találkozása. Ez a találkozás a történelem folyamán mindig más és más volt: változott az anyag s változott az írás; az anyaggal együtt változott az alak meg az eljárás, mely az írást az anyagra vetítette."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14014   2015-04-16                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

MDK
Magyar Digitális Képkönyvtár

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom