Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
15310 dokumentum

Adalékok az állami könyvcenzura történetéhez Magyarországon Mária Terézia haláláig / Schermann Egyed

Sajtó- és médiatörténet, Könyvkiadás, Művelődéstörténet, Emberi jogok
cenzúra, tiltott mű, könyvkiadás, sajtószabadság, Magyarország, 16-19. sz.

"Zápolya János király 1527 jan. 25-én Esztergomból megparancsolja Szeben város hatóságának, hogy azokat, akik Luther tanításait olvassák és vallják, ha világiak, vessék börtönre és összes javaikat foglalják le a kincstár részére és más úton-módon is, amint jónak látják, bírják őket rá az eretnekség elhagyására."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15704   2016-06-24

A sötét ember : Regény / Edgar Wallace ; fordító Lendvai István

Klasszikus világirodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
angol irodalom, bűnügyi regény, 19-20. sz.

"Elsa hallotta Amery szavait, és egy percig értetlenül hüledezett. A sötét ember hangja volt, és arra figyelmeztette, hogy zárja be az ajtaját... mert veszedelemben van! Levette fejéről a hallgatót, az ajtóhoz szaladt, megforditotta a zárban a kulcsot. Mikor ezt megtette, suhogást hallott kivülről. - Ki van itt? - kérdezte riadtan."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15703   2016-06-24

A vissza-igazításra való feleletnek vissza-igazítása : Feleletül professzor Bugát Pál úrnak a magyar nyelv ügyében / Balogh Pál, Almási

Nyelvtörténet, Tudománytörténet, Anatómia, fiziológia
nyelvújítás, neologizmus, szaknyelv, anatómia, orvostudomány, Magyarország, reformkor, 19. sz.

"Engedjük, hadd csináljon minden ember szavakat, bizonyosan a' Publicum kifogja azok közzűl a' jókat választani, addig pedig tartsa maga határában magát B. Úr, 's tegyen le azon hibás vélekedésről, hogy Boncztudománya, a' magyar Anatomia Codexe volna."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15702   2016-06-24

Változó világ, változó közösségek a Kárpát-medencében / szerkesztő Fedinec Csilla, Szoták Szilvia

Kisebbségek, Magyar történelem általában, Oktatáspolitika, oktatásügy
határon túli magyarság, nemzetiségi identitás, anyanyelvi oktatás, asszimiláció, életmód, nyelvhasználat, történelem, Kárpát-medence, Közép-Európa

"Az 1840-es évek a ruszin nemzetépítés fejlődését hozta. Annak ellenére, hogy a ruszin mozgalom nem tudott a többi magyarországi nemzetiség szintjére emelkedni, mégis felhívta magára a magyar nemesség figyelmét. Ennek nyomán a magyar-ruszin ellentétek kisebb, kezdeti megnyilvánulásai is felszínre kerültek."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15701   2016-06-23

Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben / szerkesztő Szoták Szilvia

Kisebbségek, Nyelvhasználat, Magyar történelem általában, Oktatáspolitika, oktatásügy
határon túli magyarság, nyelvhasználat, identitás, történelemtanítás, kisebbségkutatás, Kárpát-medence, Közép-Európa, ezredforduló

"A nemzeti sztereotípiák a nemzeti mítoszok fontos elemeit alkotják. Ezek a mítoszok a kollektív gondolkodás tipikus formái, melyek a kulturális emlékezet által őrződnek meg. A mítoszok szerzői tulajdonképpen a kollektív önbizalom alkotóelemeinek erősítésében látnak el fontos szerepet."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15700   2016-06-23

Hagyomány és jövőkép : Anyanyelv(ek), oktatáspolitikai stratégiák, karrierkövetés / szerkesztő Kötél Emőke, Szoták Szilvia

Kisebbségek, Nyelvpolitika, Oktatáspolitika, oktatásügy
kulturális identitás, nyelvpolitika, nyelvhasználat, anyanyelvi oktatás, nemzetiségi oktatás, nemzetiségi identitás, határon túli magyarság, pályakezdés, karrier, követéses vizsgálat, Kárpát-medence, Közép-Európa

"Európa sokszínűsége és multietnikus, többnemzetiségű mivolta, és az a tény, hogy az államok határai sokszor nem tükrözik az adott nemzet földrajzi elhelyezkedését - különösen Kelet-Közép-Európában -, rákényszeríti az államokat a saját határaikon belül élő nemzeti kisebbségek jogainak biztosítására."

URL: http://mek.oszk.hu/15600/15699   2016-06-23

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetésének tapasztalatai, 2015 : Amit az IKSZ-ről tudni érdemes / szerkesztő Bodó Márton

Oktatáspolitika, oktatásügy, Középfokú oktatás, Gyermekek, ifjúság
közösségi szociális munka, iskolai szociális munka, önkéntes, iskolai nevelés, középfokú oktatás, szocializáció, társadalmi beilleszkedés, ifjúság, ifjúságszociológia, Magyarország

"A társadalmi felelősségvállalás egyik részterületének, a közösségi részvételnek fontos eleme az önkéntesség, ami minden, témánkat akár csak felületesen is érintő területen megjelenik. A fogalmi tisztázásra tett kísérletek ellenére az önkéntesség tekintetében sem teljes az egység."

URL: http://mek.oszk.hu/15600/15698   2016-06-23

M. kir. szegedi helyőrségi tiszti könyvtár könyvjegyzéke / Magyarország. Honvédség. Szegedi Helyőrség. Tiszti Könyvtár

Katalógusok, Könyvtártörténet, Hadtudomány általában
könyvtári katalógus, testületi könyvtár, helyőrség, Szeged, 1943

"Molnár Dezső: Limanovai csatánk krónikája, magyar győzelem. 1932.
Julier Ferenc: 1914-18. A világháború magyar szemmel. 1933.
Dr. Erdélyi Gyula: A magyarok hadművészete. 1933.
Aggházy és Stefán: A világháború 1914-18. 1934."

URL: http://mek.oszk.hu/15600/15697   2016-06-23

Az Elischer-féle Goethe-gyűjtemény katalógusa / Heller Ágost

Könyvtártörténet, Katalógusok, Világirodalom története
magánkönyvtár, könyvritkaság, német irodalom története, Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832), Magyar Tudományos Akadémia (Budapest), 19. sz.

"D) Folyóiratok, értekezések, bibliographia, katalógusok
Abeken B. R. Goethe's Harzreise im Winter 1777. Westermann Monatsh. 1864 - 624
Abend bei Goethe. Weimarische Abende. 1. Bei Goethe's (Die Gartenlaube. 1868. No. 6.) Leipzig. 1868 - 280
Acheron. (5795.) 16°, 1 f - 646"

URL: http://mek.oszk.hu/15600/15696   2016-06-23

Nemzetközi grafikai szaklapok kiállítása

Katalógusok, Könyvművészet, tipográfia, Sajtó- és médiatörténet, Papíripar és nyomdászat
alkalmazott grafika, sokszorosított grafika, időszaki kiadvány, nyomdatechnika, sajtótörténet, Magyarország, 1894, 19-20. sz., Budapest

"Szaklapok
Magyar nyelven:
1 Gutenberg. I. évfolyam. 1866. Szerkeszté Tóth István érsek-lyc. nyomdász Egerben.
2 Typographia. Megjelenik minden pénteken. XXVI. évfolyam. 1894. január hó 5-én. 1. szám. (Német nyelvű melléklete : Gutenberg.) Szerkeszté Zaka Lajos Budapesten."

URL: http://mek.oszk.hu/15600/15695   2016-06-23

Emlékirat községi nyilvános könyvtár létesítéséről Budapesten / Szabó Ervin

Könyvtártörténet, Könyvtárvezetés, könyvtárügy, Művelődéstörténet
könyvtár, közkönyvtár, könyvtárügy, könyvtártörténet, Budapest, Európa, Egyesült Államok, 19-20. sz.

"Két-három iparosabb vidéki városban van általános jellegű és közhasználatra szánt városi könyvtár, de egyiknek sincs olyan szervezete és akkora forgalma, hogy a külföldi modern könyvtárakkal össze lehetne mérni. Az ország fővárosa, Budapest pedig egyáltalán nem tart fönn általános könyvtárt."

URL: http://mek.oszk.hu/15600/15694   2016-06-22

Ha jól emlékszem... : Egyik életem / Köves József

Kortárs magyar irodalom, Könyvkiadás
magyar irodalom, könyvkiadás, memoár, Köves József (1938-), Magyarország, 21. sz., 20. sz.

"Nem gondoltuk mi akkor még komolyan a saját kiadót (eléggé ostobák voltunk, mert az volt annak a nagyon rövid időszaknak a vége, amikor még tisztes vagyont lehetett teremteni könyvkiadásból), mindkettőnknek volt állásunk, csak arra gondoltunk, hogy otthon, lakásban - szinte kikapcsolódásként - megvalósítjuk egy-két ötletünket..."

URL: http://mek.oszk.hu/15600/15693   2016-06-22

Tehetséggondozó programok / szerkesztő Kállai Gabriella

Pedagógia általában, Oktatáspolitika, oktatásügy
tehetséggondozás, közoktatás, ösztöndíj, oktatási reform, oktatási esélyegyenlőtlenség, Magyarország, 21. sz.

"A tehetséggondozás rendszerének kialakításához több hazai szakértő olyan programok egymásra épülését látná kívánatosnak, amelyek a széles rétegeknek nyújtott szolgáltatásokon túl megfelelő kihívást és egyénre szabott fejlődési lehetőséget biztosítanának..."

URL: http://mek.oszk.hu/15600/15692   2016-06-22                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2016.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom