Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
15522 dokumentum

Magyarország pénzügyi számlái : Adatok, elemzések, módszertani leírások / Magyar Nemzeti Bank Statisztika szakterülete

Makroökonómia, Pénzügy, bankügy
módszertan, fizetési mérleg, államháztartás, statisztikai elemzés, pénzforgalom, Magyarország, 2008

"A pénzügyi derivatívák önálló instrumentumként szerepelnek a pénzügyi számlákban, valamint a fizetésimérleg-statisztikában. Ide tartozik minden olyan önálló értékkel bíró pénzügyi eszköz, amelynek értéke valamilyen mögöttes eszköztől vagy indextől függ."

URL: http://mek.oszk.hu/15900/15916   2016-08-30

Emlékeztetö oszlop, mellyet néhai igen kedves és ritka virtusokkal fénylett kedves élete párjának, l. baronissa hadadi Vesselényi Máriának áldott emlékezetére meg-keseredett szivel emelt r. sz. birodalombéli grof széki Teleki Ádám ... / Teleki Ádám

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, Wesselényi Mária (1748-1785), gyászbeszéd, Kolozsvár, 1785, 18. sz.

"Oda van MÁRIÁm! óh kedves nevezet!
Szívemben hóltomig tartó emlékezet.
Oda van! de még-is ég a' szeretetem
Hozzá! és porához való tiszteletem."

URL: http://mek.oszk.hu/15900/15915   2016-08-30

Magyaros és tájjellegű vagdaltak, ál-kolbászok / Remete Farkas László

Gasztronómia általában, Szakácskönyvek, receptek, Élelmiszerek, táplálkozás, Életmód, szokások
kolbász, húsáru, húsfeldolgozás, élelmiszer-technológia, magyar néprajz, nemzetiségi néprajz, Magyarország, Kárpát-medence, Közép-Európa

"Jelen kötet... a Kárpát-medencei magyaros és tájjellegű vagdaltakkal (ál-kolbász félékkel) kívánja olvasóit megismertetni. Mint amilyenek az egybe- és pogácsa-fasírtok, roládok és tallérok, rakottak és takartak, töltikék és göngyöltek, bélesek és betétek... a böjti és ál-kolbászok."

URL: http://mek.oszk.hu/15900/15914   2016-08-30

Magyaros és tájjellegű különleges kolbászok / Remete Farkas László

Gasztronómia általában, Szakácskönyvek, receptek, Életmód, szokások
kolbász, húsáru, húsfeldolgozás, magyar néprajz, nemzetiségi néprajz, Magyarország, Kárpát-medence, Közép-Európa

"Jelen kötet... a Kárpát-medencei magyaros és tájjellegű különleges kolbászokkal kívánja olvasóit megismertetni. Vagyis olyan kolbászokkal, amelyek... nem a hagyományos módon vagy alapanyagokból készülnek... vagy idegen eredetük ellenére sikerült elmagyarosodniuk."

URL: http://mek.oszk.hu/15900/15913   2016-08-30

Magyaros és tájjellegű hagyományos kolbászok / Remete Farkas László

Gasztronómia általában, Szakácskönyvek, receptek, Élelmiszerek, táplálkozás, Életmód, szokások
kolbász, húsáru, húsfeldolgozás, élelmiszer-technológia, magyar néprajz, nemzetiségi néprajz, Magyarország, Kárpát-medence, Közép-Európa

"A régi Kárpát-medencei konyhák sok kolbászfélét ismertek. Manapság, már a disznóvágásokon is csak néhány változattal találkozunk. Szerencsére, ennél több változat meghonosodott az ipari gyártásban, így kevés kolbászféle tűnt el a feledés homályában. Íme, néhány főbb változat..."

URL: http://mek.oszk.hu/15900/15912   2016-08-30

Lúzerek kézikönyve : Vidáman a lejtőn / Paládi Zsolt, Bánosi György

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Céltudatos, versenyképes és az életben minden körülmények között sikeres állampolgárok kinevelése a célkitűzésünk. Ennek érdekében be kell mutatnunk, milyen veszélyes a lúzer magatartás. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az olyan hisztérikus személyiségeknek, mint Antigoné, aki vásárra viszi a bőrét, nincs feltétlenül igaza."

URL: http://mek.oszk.hu/15900/15911   2016-08-29

Emberi Jogok Európai Egyezménye : A 11. és 14. Kiegészítő Jegyzőkönyv által módosított, valamint az 1., 4., 6., 7., 12. és 13. Kiegészítő Jegyzőkönyv

Emberi jogok, Polgári jog, Nemzetközi jog, Nemzetközi politika, szervezetek
emberi jog, emberi jogok védelme, szabadságjog, polgári jog, esélyegyenlőség, nemzetközi egyezmény, jegyzőkönyv, Európa Tanács, Európai Emberi Jogi Bíróság, 20. sz.

"1. Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságát illetően."

URL: http://mek.oszk.hu/15900/15910   2016-08-29

A Micz bán-legendáról / Csikós Zsuzsanna, Soós Kálmán ; szerkesztő Zubánics László

Folklorisztika, Magyar irodalom története, Művelődéstörténet
legenda, monda, irodalomtörténet, Micz bán, Bocskai család, Eszeny, Kárpátalja

"Jelen munka megkísérli megvilágítani a Mic bán-monda folklorisztikus és történeti hátterét, valamint bemutat olyan - fentebb fel nem sorolt - forrásokat, amelyek akár lazább, akár szorosabb értelemben, de a szóban forgó történet körébe utalhatók."

URL: http://mek.oszk.hu/15900/15909   2016-08-29

B-side-projekt : Az otthoni dominóhatás megállítása / fordító Cserháti Éva, Jarrett Bakos Petra

Deviancia, bűnözés, Nők, feminizmus, Kriminológia, viktimológia, Gyermekek
családon belüli erőszak, nők elleni erőszak, bűnmegelőzés, agresszív magatartás, családvédelem, Magyarország, Olaszország, Spanyolország, Románia, Európai Unió

"Akár közvetett, akár közvetlen, az erőszak fájdalmas és rémisztő tapasztalat. ... Ha egy gyermek sorozatosan erőszakos események tanúja, az rontja életminőségét, veszélyezteti személyes fejlődését, és mind személyes, mind közösségi kapcsolatteremtési képességét."

URL: http://mek.oszk.hu/15900/15908   2016-08-29

Magyarország fizetésimérleg- és külfölddel szembeni befektetésipozíció-statisztikái, 2014

Makroökonómia, Pénzügy, bankügy
módszertan, fizetési mérleg, pénzforgalom, statisztikai elemzés, befektetés, Magyarország, 2014

"Ami megváltozik a korábbi gyakorlathoz képest, az, ahogyan a pénzügyi mérleg egyes tételei publikálásra kerülnek. A pénzügyi mérleg tételeinek előjele megváltozott, és az új módszertan szerint a pénzügyi mérlegben a követelések és tartozások egyenlegének előjele ezentúl az állományra gyakorolt hatásukat mutatja."

URL: http://mek.oszk.hu/15900/15907   2016-08-29

A fele komoly : Kisprózák / Hájas Csilla

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
kárpátaljai magyar irodalom, 21. sz.

"Kora hajnal van. Alig negyed tizenkettő. A húgom ráz, nógat: játszani! Tejóég. Ezt még évekig nem fogja kinőni. Felöltözni, esetleg reggelizni? Ki van zárva. Amit lehet: bebújni hálóingesen a méterszer méteres sátrába és görnyedten hallgatni, ahogy felolvas Janikovszky Évától."

URL: http://mek.oszk.hu/15900/15906   2016-08-26

A hagyományos (színház, hangverseny, kiállítás) és a modern tömegkultúra (mozi, könnyűzenei koncert) helye és szerepe a kulturális fogyasztásban / Dudás Katalin, Hunyadi Zsuzsa

Művelődésszociológia, Közművelődés, népművelés, Életmódkutatás, Média általában, Mozi, mozgóképkultúra, Előadóművészet általában
művelődésszociológia, tömegkultúra, tömegkommunikációs fogyasztás, szabadidő-felhasználás, társadalmi távolság, színház, hangverseny, kiállítás, statisztikai adatközlés, Magyarország, ezredforduló

"A vizsgált kultúra közvetítő intézmények, események közül a kiállításoknak és a moziknak van a legnagyobb közönsége, a népesség 40-45%-a megfordul ezeken a helyeken egy év során legalább egyszer. A színházak és a könnyűzenei koncertek a lakosság kb. egyharmadát érdeklik, 28-33%-uk volt színházban vagy könnyűzenei koncerten a 2003-ban."

URL: http://mek.oszk.hu/15900/15905   2016-08-26

Kaleidoszkóp / Boross Teréz Ilona ; szerkesztő Zsoldos Árpád

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"nincs álom csak valóság
az van hogy Isten szeret
szeretetből adott nekem
egy apától tizenkét gyermeket"

URL: http://mek.oszk.hu/15900/15903   2016-08-26                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2016.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom