Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
16053 dokumentum

A székelység eredete, A honfoglalók könyvtárai, Székely rovásjelek hun tárgyakon és más tanulmányok / Varga Géza

Nyelvtörténet, Írás, Könyv- és írástörténet, Magyar történelem 1526 előtt
rovásírás, írástörténet, székelyek, hunok, szkíták, magyar őstörténet, magyarságkutatás, Erdély, Magyarország, Európa, Ázsia, ókor, középkor

"Minden nemzet őstörténetét többé-kevésbé szükségszerűen homály borítja, mert őstörténet alatt általában írásbeliséget megelőző kort értünk. Ez alól a magyar őstörténet kivételt jelent annyiban, hogy a honfoglalás előtti időszakot szokásosan őstörténetnek tekintik, bár bizonyosan volt rovásírásunk."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16452   2017-01-16

Jégvirágok : Kisregény / Ylen Morisot ; illusztrátor Ylen Morisot

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Klára akaratlanul is vele mosolygott. Először félve, bátortalanul, rég elszokott már ettől, de aztán egyre bátrabban. Végül tiszta szívből, hangosan, boldogan kacagott. Könnyük csordult, és csak hahotáztak sokáig, míg már maguk se tudták, minek örülnek annyira. Az ablakon a jégvirágok olvadni kezdtek."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16451   2017-01-16

Elveszett mesék : Novellák / Kőműves Ida ; szerkesztő Kőműves Ida

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Oda telepedtek mind körém, az egyszervolt mesék, odabújt a mezők bódító illata, az esők jó szaga, a Nap mielőtt legurult volna, betolakodott sugaraival az ágak, levelek sűrűjébe, s ott ültünk mind együtt a szilvafa szívemhez nőtt ágain, ahol oly sok éven át repültem a képzelet szárnyán."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16450   2017-01-16

Sermo de sacra occidentalem inter, et orientalem ecclesiam unione... / Olsavszky Mihály Mánuel

Keresztény vallások
prédikáció, görög katolikus egyház, kereszténység, ökumené, vallástörténet, vallási mozgalom, Magyarország, 18. sz.

"Duplicis Ordinis, ante Christi adventum fuisse in terra Populum, Sacra Scriptura, non in uno testatur loco: Alterum Judaicum, gentilem alterum: Ille, in unum verum DEUM credens, ac Praecepta ejus observans, per fidem in Christum venturum salvabatur."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16449   2017-01-16

Gróf Széchenyi István nemzeti politikája és jövőnk / Gaál Jenő

Magyar történelem 1791-1867, Politikatörténet, Társadalomfilozófia
politikus, államférfi, reform, politikai eszme, politikai tevékenység, politikatörténet, magyar történelem, társadalomfilozófia, reformkor, Széchenyi István (1791-1860), Magyarország, 19. sz.

"Főleg azért vagyunk hátra, mert nemzeti politikánkban nincs meg a kellő átgondoltság. Az egyes mentő eszmék rögtönözve fogamzanak meg bennünk; szóval egész politikai tervünk nem nyugszik szilárd alapon. Cselekvésünket inkább az ötletszerű szeszély vezeti, s lépéseink nem olyanok, mint a gondosan kiszámított sakkhúzások."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16483   2017-01-16

Nagyapóéknál : Egy fiú naplójából / Benedek Elek ; illusztrátor Mühlbeck Károly

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, ifjúsági irodalom, 19-20. sz.

"Még a télen, mikor édes apa megigérte, hogy ezen a nyáron levisz Erdélybe, nagyapóékhoz, elhatároztam, hogy a mi szépet látok és tapasztalok, följegyezgetem. Most, hogy itt vagyok az egyszerű ősi hajlékban, az én drága, jó apám szülőházában, eszembe jut elhatározásom s előveszem kis könyvecskémet..."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16486   2017-01-16

Életutak : Föld- és műszaki tudományok 1-2. / szerkesztő Horn János

Földtudományok általában, Geológia, földtörténet, Tudománytörténet, Energetika általában, Ipartörténet, Kohászat általában, Ipartörténet, Erdészet, vadászat, halászat
mérnök, geológus, tudós, földtudomány, energetika, kohászat, ipartörténet, erdészet, tudománytörténet, memoár, Magyarország, 20. sz.

"A jármű- és gépipari csúcstechnológiákhoz öntészeti csúcstechnológiákat kell illeszteni. Szükség van arra, hogy az öntészeti iparnak megfelelőkutató-fejlesztőbázisa legyen, amelyre támaszkodva, korszerű technológiákra alapozva hosszútávon megőrizheti versenyképességét."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16448   2017-01-13

Dr. Gegesy Ferenc levelesháza, 1990-2010 : Dokumentumgyűjtemény dr. Gegesy Ferenc "Rend és rendszer" című könyvéhez / Gegesy Ferenc ; szerkesztő Gegesy Ferenc

Közigazgatás, önkormányzatok, Magyar belpolitika, Politikatörténet, Falu, város
polgármester, politikus, városi önkormányzat, városfejlesztés, várospolitika, városgazdálkodás, belpolitika, rendszerváltás, sajtófigyelő, újságcikk, Gegesy Ferenc (1950-), Ferencváros, Budapest. 9. kerület, Magyarország, 1990-2010, 20-21. sz.

"Gegesy Ferenc matematikus és közgazdász, volt szabad demokrata politikus, a IX. kerület egymás után ötször megválasztott volt polgármestere. Szerinte a magyar önkormányzati rendszer legsúlyosabb problémája volt - és maradt - a döntések kontrolljának és a törvénytelen döntések megelőzésének az elégtelensége."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16177   2017-01-13

Ifjan, éretten, öregen : 80 kérdés-válasz közel nyolc évtizedről / Drótos László ; szerkesztő, riporter Tóth László

Kohászat általában, Ipartörténet, Ipar- és technikatörténet, Helytörténet, helyismeret, Vállalatok
mérnök, vezető alkalmazott, kohászat, vasipar, acélgyártás, iparvállalat, ipartörténet, kulturális örökség, városfejlesztés, helytörténet, életútinterjú, Drótos László (1935-), Miskolc, Magyarország, 20-21. sz.

"A mai Miskolc - bár történelme szerint Európa egyik legrégebben lakott területe ... - kisvárosból nagyvárossá történő válását az utóbbi 200 év ipari fejlődésének köszönheti. Az 1989-es évektől felgyorsult radikális iparrombolás azonban a város valamennyi intézményére, a település élhetőségére sokkolóan hatott."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16447   2017-01-13

Hungarikumok határon innen és túl : Magyar értékeken és hagyományokon alapuló termékek és szolgáltatások a Kárpát-medencei közösségek mindennapjaiban / szerkesztő Novák Zsuzsanna

Magyar néprajz, Kézműipar, Regionális gazdaság, Agrárium, vidékfejlesztés, Marketing, public relations
hungarikum, nemzeti kultúra, kulturális örökség, hagyományőrzés, paraszti gazdálkodás, kézműipar, kisipar, népi mesterség, helyi gazdaság, marketing, Magyarország, Kárpát-medence, 21. sz.

"Habár a Magyar Méz Alap igen komplex és sokrétű javaslatot dolgozott ki a magyar mézek népszerűsítésére, megfelelő összegű támogatás hiányában a működésük nem megoldott. A magyar akácméz esetében érdemes lenne ezen kezdeményezés elképzelései mentén erősíteni marketing kampány során a «Hungarikum-ágat»."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16476   2017-01-13

Ifjan, éretten, idősen : 85 kérdés-válasz nyolc és fél évtizedről / Farkas Ottó ; szerkesztő, riporter Tóth László

Kohászat általában, Anyagtudományok általában, Ipartörténet, Felsőfokú oktatás
mérnök, tudós, egyetemi tanár, rektor, kohászat, egyetem, tudománytörténet, ipartörténet, életútinterjú, Farkas Ottó (1930-), Magyarország, 20-21. sz.

"A kohómérnöki diploma megszerzése (1952) óta egyetemünk Vaskohászattani (Metallurgiai) Tanszékén, én megszakítás nélkül, a vasmetallurgia témakörét művelem. Ha az ember megnézi egy kohó tetején, hogy mi mindent raknak bele egy ilyen nagyolvasztóba, és hogy alul aranyszínűen csillogó folyékony vas jön ki, akkor azt mondjuk, ez maga a csoda."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16446   2017-01-12

Széchenyi szellemi hagyatéka és Tasner Antal végrendelete : Emlékirat / Tasner Géza

Magyar történelem 1791-1867, Politikatörténet
politikus, államférfi, titkár, kézirathagyaték, személyi irattár, végrendelet, Széchenyi István (1791-1860), Tasner Antal (1808-1861), Magyarország, 19. sz.

"Atyám mindenekelőtt csak a »naplókat« és a »privatissimákat« szükséglé, hogy mielőbb szent munkájához foghasson, azoknak nagy részét a d. gróf családjától át is vette, de több kötet hiányzott, s ezek közül is csak később, s nagy nehezen kaphattunk még öt darabot vissza..."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16445   2017-01-12

Franz Floridus Rómer's Leben und Wirken / Kumlik Emil

Tudománytörténet, Muzeológia, műemlékvédelem, Régészet, Helytörténet, helyismeret
régész, muzeológus, tudós, régészet, természettudomány, tudománytörténet, helytörténet, Rómer Flóris (1815-1889), Pozsony, 19. sz.

"Ich selbst habe erst unlängst in Angelegenheit des Geburtshauses unseres berühmten Landsmannes Herrn Julius Flock, den Neffen des Verstorbenen, aufgesucht, der bekanntlich mit seinem Onkel bis zu dessen Tode in vertraulichen Beziehungen stand."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16444   2017-01-12                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom