Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
13589 dokumentum

1% A MEK EGYESÜLETNEK

Ha szeretné támogatni a munkánkat, akkor kérjük, hogy ajánlja fel 2014. évi személyi jövedelemadójának 1 százalékát a MEK Egyesület javára. Egyesületünk adószáma: 18100277-1-41 További információk a http://mek.oszk.hu/egyesulet/1szazalek.htm oldalon találhatók. (Az egyéb támogatási lehetőségekről pedig a http://mek.oszk.hu/html/tamogatas.html lapon tájékozódhat.) A tavalyi 1%-os SZJA felajánlást klasszikus szépirodalmi művek korrektúrájára, valamint a Digitális Képarchívum bővítésére fordítottuk.

Előre is köszönjük a segítségét!

Dissertatio de regiae budensis bibliothecae Mathiae Corvini ortu, lapsu, interitu, et reliquiis / Xystus Schier

Könyv- és írástörténet, Könyvtártörténet, Művelődéstörténet
kódex, könyvtártörténet, Bibliotheca Corviniana, Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490), Buda, 15. sz.

"Mathias Corvinus, quemadmodum plerisque Hungariae Regibus bellica fortitudine et operum magnificentia antecelluit, ita litterarum culturam antecessoribus suis (si Ludovicum I. Quinque - Ecclesiensis studii et Sigismundum Budensis Academiae conditores, quorum tamen cogitata maturitatem non attigerunt, demas) non admodum curatam, regno suo praecipue intulit."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13967   2015-03-30

Kajjám és a Szörnyetegek Ura / Fossil Codger

Kortárs magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, sci-fi, 21. sz.

"A te hatalmad nagyobb mint az enyém, mint a miénk. Ha legyőzöd a szörnyeket, és megakadályozod hogy Zúnar újabbakat készítsen, a zozók nem támadnak ellened, s úgy vélem a többi törzs sem. Ha erre képtelen vagy, megtámadunk, bár nem szívesen, de kénytelenek leszünk engedelmeskedni Zúnarnak, aki magát csak úgy hívja: a Szörnyetegek Ura!"

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13966   2015-03-30

Kajjám és a diadém / Fossil Codger

Kortárs magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, sci-fi, 21. sz.

"A felséges Uala királynő a halála előtt úgy varázsolta el a diadémot, hogy az csak Sábának jelenjék meg, de neki is csak azután, hogy már betöltötte tizenkilencedik évét. Sába nyilván jól elrejtőzött Kajjám elől, s ide, ahol a varázsló könnyen megtalálhatná őt, nem akar visszatérni, csak ha már megszerezheti a diadémot..."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13965   2015-03-30

A szinharmónia / Kner Imre

Könyvművészet, tipográfia, Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
színtan, színnyomás, nyomdafestékek, nyomdatechnika, nyomdászattörténet

"Mint fentebb szó volt róla, ma a szineknek olyan fontos és gyakori szerepe van a nyomdászatban, hogy bizonyos ilyen törvények ismerete nélkül lehetetlen volna mindig uj és a mellett, ami a fő, mindig föltétlenül harmoniáló szinösszetételeket kieszelni."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13964   2015-03-30

Zsidósors Kárpátalján: a deportálástól az internálásig : Magyar Holokauszt emlékév 2014 Kárpátalján / szerkesztő Dupka György, Zubánics László

Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Kisebbségek, Európai országok történelme
második világháború, deportálás, internálás, népirtás, holokauszt, zsidóság, nemzeti kisebbség, Kárpátalja, Ukrajna, Magyarország, Szovjetunió, Csehszlovákia, 1940-es évek

"Ezen a területen élt a történeti Magyarország legnagyobb zsidóközössége, akik a XIX. század végén a mai Galíciából, Bukovinából, illetve Nyugat-Ukrajnából vándoroltak ide, túlnyomó részük a zsidó ortodox vallási életvezetési szabályokat követte. Főleg a nagyobb városokban alkottak jelentős közösségeket..."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13963   2015-03-30

Utasítás a népkönyvtárak szervezésére : A népkönyvtárak számára ajánlható művek jegyzékével

Könyvtártörténet, Egyéb listák, Közművelődés, népművelés
közkönyvtár, könyvtárügy, könyvjegyzék, ajánló bibliográfia, Magyarország

"A magyar népkönyvtárak intézménye a kulturpolitikai fejlődés jelen korszakában a legtöbb esetben már az elemi iskolákra épithet, nem szükséges mesterséges eszközökkel magát az olvasás vágyát kelteni fel, másrészt azonban előre le kell mondania arról, hogy kizárólag gyakorlati oktató irányú legyen..."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13962   2015-03-27

El az erőszaktól! : A menhelyek felállításának és fenntartásának minőségi standardja / szerkesztő Herman Judit; fordító Liptay Orsolya

Kriminológia, viktimológia, Szociálpszichológia, Nők, feminizmus, Gyermekek
nők elleni erőszak, családon belüli erőszak, bűnmegelőzés, agresszív magatartás, áldozat, érdekképviselet, módszertan, menhely, Európai Unió

"A családon belüli erőszak áldozatainak nyújtott szálláshely biztosítása önmagában nem elégséges. A belső megerősítés (empowerment) fogalma kulcstényező, amely mentén a menhelyek a bántalmazott nőkkel és gyerekekkel foglalkoznak: biztatják őket, hogy vegyék kézbe saját életük irányítását, ezzel elősegítve önbizalmuk erősödését."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13961   2015-03-27

A Bakony és a Vértes holyvafaunája (Coleoptera: Staphylinidae) = The rove beetle fauna of the Bakony and the Vértes mountains (Coleoptera: Staphylinidae) / Ádám László ; szerkesztő Kutasi Csaba

Állattan
holyva, bogár, mindenevő bogár, rovartan, állatföldrajz, fauna, Vértes (hegység), Bakony

"Napjainkban, a Bakonyi Természettudományi Múzeum szervezésében, folytatódik a Bakony vidékén az élővilág feltérképezése. A lehetőségek körét a közelmúltban alapított Balaton-felvidéki Nemzeti Park is tovább bővíti, elsősorban a természetvédelmi célú tevékenységekkel kapcsolatos kutatások vonatkozásában."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13960   2015-03-27

Adatok a Zempléni-hegység, a Hernád-völgy, a Bodrogköz, a Rétköz és a Taktaköz holyvafaunájához (Coleoptera) / Ádám László, Hegyessy Gábor ; szerkesztő Fehér József

Állattan
holyva, bogár, mindenevő bogár, rovartan, állatföldrajz, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Észak-Magyarország

"A holyvák hazánk szinte minden biotópjában megtalálhatók, éppen ezért kutatásuk, gyűjtésük módszerei ugyancsak sokfélék. Az általunk vizsgált területen többet is alkalmaztunk ezek közül. Az egyelések sokféle módját teljességében lehetetlen felsorolni, itt csak főbb típusaikat vázoljuk."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13958   2015-03-27

Abaúj és Zemplén tájainak ragadozó vízibogarai (Coleoptera) / Ádám László, Hegyessy Gábor

Állattan
bogár, ragadozó bogár, vízi állat, rovartan, állatföldrajz, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Észak-Magyarország

"Az elmúlt években, évtizedekben (kisebb-nagyobb megszakításokkal) folytatódott a zempléni tájak faunisztikai feltárása. A gyűjtők mindenekelőtt a Zempléni-hegységre összpontosították erőiket; a Hernád-völgy, a Bodrogköz, a Rétköz és a Taktaköz jobbára kívül esett érdeklődési területükön."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13957   2015-03-27

Halottaink 1944-1959 : A kárpátaljai szovjet népirtás eddig ismert áldozatainak névsora / Dupka György

Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1919-1945, Európai országok történelme, Kisebbségek, Adattárak, Egyéb listák
népirtás, kitelepítés, internálás, fogolytábor, második világháború, sztálinizmus, határon túli magyarság, nemzeti kisebbség, névjegyzék, Kárpátalja, Ukrajna, Szovjetunió, 1944-1959

"Asztély/Asztely (Luzsanka)
1944-ben a település lakossága 573 fő volt. A szovjetek általi elfoglalásának időpontja: 1944. október 28. Az 1945. július 3-án kiadott egységes helyhatósági lista (Beregszászi körzet, Asztélyi Községi Népbizottság) alapján 106 katonaköteles férfi tartózkodott hadifogságban."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13956   2015-03-26

Juvenilia V. : Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája / szerkesztő Kálai Sándor

Irodalomtudomány általában, Történelem általában, Szociológia általában, Nyelvtudomány általában, Politika általában, Pedagógia általában, Média általában
bölcsészettudomány, történettudomány, társadalomtudomány, nyelvészet, politológia, néprajz

"A 2009-es hallgatói motivációs felmérés is vizsgálta a felsőoktatásban részt vevők külföldi munkavállalási terveit. A külföldi munka meglehetősen vonzónak tűnik a hallgatók számára. Külföldi munkavégzés a válaszadók közel 60 százalékának terveiben szerepel, egyharmaduk ellenben nem kívánja külföldön értékesíteni munkaerejét."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13955   2015-03-26

Magunkról : Elbeszélések / Tutsek Anna

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"És mintha a zene lágy hangjai egyszerre szárnyukra vették volna lelkét, s csendesen odaszállították volna abba a sötét, komor szobába, nagyanyja ágya mellé, kinek talán utolsó napjait édesítené meg egy beteljesült álom. Hadd teljesüljön hát be... Legyen legalább nagyanyja boldog és ne tudja meg soha senki szivének eltitkolt sebét."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13954   2015-03-26                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

MDK
Magyar Digitális Képkönyvtár

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

AKADÁLYMENTES:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom