Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
15780 dokumentum

Kisebb történetek / Gaál Mózes

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Sokszor eltünődtem afelett, hogy az öreg levélhordó, az a becsületes arczú, őszülő szakálú, miért akarja a fiát erőnek erejével tanittatni? Akinek a jó Isten nem juttatott elég elmebeli képességet arra, hogy deklinálni és konjugálni megtanuljon, miért erőltetik azt a latin iskolába?"

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16171   2016-10-25

Tanuljunk programozni : Visual Basic Script, objektumok, web / Juhász Tibor, Kiss Zsolt

Programozás, Internetes technológia
programozás, programnyelv, objektumorientált programozás, web, Visual Basic

"Az objektumok sokféle tulajdonsággal rendelkezhetnek. ... A mappáknál lekérdezhető a létrehozási ideje, mérete. Egy weblapon lévő képnek megadható a mérete, a keret színe, vastagsága, a képet tartalmazó fájl neve, elérési útja. A programokban felhasználjuk az objektumok tulajdonságait, és módosítani tudjuk az értéküket."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16170   2016-10-25

Finta Kata versei téma szerint és abc-sorrendben 1. / Finta Kata

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"Egész nap gépen róttam a sorokat
írtam verseket és novellákat.
Annyi jó- és rossz emlékem maradt,
mind meg kell örökítenem azokat."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16169   2016-10-25

Nanofizikai tudásbázis / Geszti Tamás, Cserti József, Kürti Jenő, Koltai János, Asbóth János, Oroszlány László, Pályi András

Atomfizika, molekuláris fizika, Általános és szervetlen kémia, Anyagok
molekuláris fizika, nanotechnológia, anyagtudomány, fizikai kémia, kvantumfizika, elemi szén

"Fizikailag, a termikus fluktuációk olyan nagyságrendű elmozdulásokhoz vezetnek, melyek összemérhetők a rácsállandóval. Így egészen mostanáig úgy gondolták, hogy kétdimenziós szerkezet csak egykristályon növeszthető. Ezért is nagy jelentőségű Geim csoportjának a felfedezése, az akár 100 μm méretű grafénpikkelyek izolálása."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16167   2016-10-25

Algoritmikus modellek és tanulóalgoritmusok a statisztikában / Bolla Marianna, Csicsman József

Statisztika, Alkalmazott matematika
matematikai statisztika, matematikai modell, statisztikai modell, algoritmus, statisztikai elemzés

"Az ún. EM-algoritmus célja az, hogy becslést adjon a háttéreloszlás valamely ? paraméterére hiányos adatokból. A paraméter maximum likelihood becslése még teljes adatrendszerből is bonyolult, sokszor nem is adható explicit megoldás. Gyakran hiányos is az adatrendszer."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16166   2016-10-25

Tovamozduló ember tovamozduló világban : A magyar némafilm 1896-1931 között / Kőháti Zsolt

Filmművészet, Mozi, mozgóképkultúra, Film- és színháztörténet
némafilm, mozgókép, filmművészet, filmtörténet, filmgyártás, filmszínház, Magyarország, 20. sz., 1896-1931

"A millenárison zajló mozgókép-bemutató hordereje óriási volt a később kibontakozó magyar kinematográfia szempontjából. Zitkovszky Béla gondozta ugyanis ezeket a programokat: honi mozgóképkísérleteink ezermester képességű kulcsfigurája, később sikeres operatőr."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16165   2016-10-24

A filmhang esztétikája / Lohr Ferenc

Filmművészet, Akusztika, hangtan, Esztétika, művészetfilozófia
hangosfilm, hangzás, hanghatás, filmzene, filmesztétika, filmművészet, akusztika, hangtechnika

"A néző nem látja és nem hallja külön a filmet, a látvány és a hangzás csak eszközök egy bemutatott, tükrözött világ megismerésére és jelzésére. Az alkotó célja, hogy olyan intenzív jelzéseket adjon, amelyekben benne rejlenek a néző magatartásának irányítására vonatkozó indítékok vagy legalább képességek."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16164   2016-10-24

Az Első Földet kerestükben : Hanti regény / Eremej Danilovič Ajpin ; fordító Nagy Katalin

Kortárs világirodalom
hanti irodalom, 21. sz.

"Az Első Föld hegyes Szent Szigetként magasodott a víz fölött. A művész emlékezetében pedig ő lett a föld központja. Pontosabban a Világmindenség, a Világegyetem központja. Amikor ecset került a kezébe, elkezdte festeni a képet, aminek magától született meg a címe - »A Szent Sziget felé«."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16162   2016-10-24

A Szent Korona születésének ideje, helye és alkalma / Varga Géza

Magyar történelem 1526 előtt, Írás, Nyelvtörténet
koronázási jelvény, rovásírás, magyarságkutatás, magyar őstörténet, Magyarország

"A kutatás által korábban is figyelembe vett technikai és stíluspárhuzamok arra utalnak, hogy hun-avar ötvösök is készíthették a koronát. Eszerint a Szent Korona annak az új ötvös-technikának kiemelkedő alkotása, amely a Volga-vidéken a IV. század dereka után, tehát a hunokkal együtt jelenik meg."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16161   2016-10-24

Erdélyi Toll - az egyetemes magyar irodalom és művelődés szolgálatában : Beszélgetés sajtómunkatársakkal, szerkesztőkkel, írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal az Erdélyi Toll ötéves évfordulóján / Beke Sándor

Írott sajtó, Sajtó- és médiatörténet, Magyar irodalom története, Művelődéstörténet
folyóirat, sajtótörténet, magyar irodalom története, Erdély, 21. sz.

"Az Erdélyi Gondolat égisze alatt 2009-ben megjelenő Erdélyi Toll irodalmi és művelődési folyóirat számos erénye mellett egyik legjelentősebb az, hogy politikamentes. Nem hajlik sem jobbra, sem balra, nem szolgálja bizonyos körök érdekeit, ami, gondolom, elsősorban a főszerkesztő-igazgató Beke Sándornak tulajdonítható."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16160   2016-10-24

A Székely Útkeresőtől a Nyelvünk és Kultúránkig, az erdélyi irodalomtól ünnepekig, nyelvhazáig : Recenziónyi állomások könyveink birodalmában / Málnási Ferenc ; szerkesztő Beke Sándor

Magyar irodalom története, Kritika, Könyvkiadás
magyar irodalom története, recenzió, könyvismertetés, könyvkiadás, Erdély, 20-21. sz.

"Friss és egyben ünnepi kiadvány az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 250., itt ismertetett könyve, mellyel »azt szeretnénk tudatosítani, hogy Erdély Székelyföldjén, Székelyudvarhelyen eredményesen működött és szellemi értékeket csiholt elő a Székely Útkereső...«"

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16159   2016-10-24

Die Ausgelieferten / Földváry-Boér Elemér ; fordító Földváry-Boér Benedekné

Klasszikus magyar irodalom, Magyar történelem 1946-1989, Politikatörténet
magyar irodalom, munkatábor, állami terror, diktatúra, politikai üldözés, Rákosi-korszak, Recsk, Magyarország, 20. sz., 1950-es évek

"Welche Wonne, im überfüllten Internierungslager zu sein. Die Schlafstellen messen höchstens 40 Zentimeter pro Person. Aber alle diese vielen Menschen sind lieb und gut zu jedem, der geschunden und ausgehungert aus der Untersuchungshaft kommt. Die Neuankömmlinge werden von den Mitgefangenen aufgepäppelt."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16115   2016-10-22

Az álmodó bérceken / Beke Sándor ; szerkesztő Málnási Ferenc

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Műelemzés
erdélyi magyar irodalom, Beke Sándor (1961-), verselemzés, Erdély, 20-21. sz.

"Az álmodó bérceken
megsimogatom arany koronádat,
Hargita,
Te, az Erdélyi havasok királya -"

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16158   2016-10-22                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2016.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom