Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
13655 dokumentum

Ipiapi atya : Egy legenda dokumentumai / Kamarás István ; szerkesztő Kemény András

Kortárs magyar irodalom, Vallásszociológia, Keresztény vallások
magyar irodalom, vallás, 20-21.sz.

"Szembe kell nézni azzal a lehetőséggel is, hogy Ipiapi atya mégsem valóságos személy, csupán legenda. Ám nem csak emellett, ez ellen is több minden felhozható. Először is ezen sokan csak nevetnek, mondván, ha Ipiapi atya nem volt valóságos személy, ők sem azok."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14032   2015-04-23

Királyfi és koldusleány : Erkölcsrajz / Bródy Sándor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"És ő fensége különös szerelmi bánatában, hogy elcsendesedjék és talán még inkább azért, hogy jól kikártyázhassa magát és idegen pénzt láthasson: utra kelt Magyarország felé. És amig közeledett a neki vad, nekünk pedig immár túlságosan civilizált ország felé ... mind erősebben fantáziált egy élő rabszolganőről..."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14031   2015-04-23

Cilike rövid ruhában / Tutsek Anna ; illusztrátor Wolff Károly

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Cilike a tükör előtt állott s az új rózsaszín battiszt ruháját nézegette, amelyet ma először vett magára. Nagyon csinosnak találta a ruhát, csak tulságosan rövidnek. Igaz, hogy ha térdét egy kissé behajlította, vagy ha egészen a széknek a szélére ült, hát az alsó fodor érintette a földet."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14030   2015-04-23

Szép Ernő összes versei / Szép Ernő ; szerkesztő Urbán László

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Ki űlsz az égben a vihar felett,
Én istenem hallgass meg engemet.
Hozzád megy szívem, itt szavam dadog,
Hazámért reszketek, magyar vagyok."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14029   2015-04-23

SNI tanulók támogatása IKT-eszközökkel / Estefánné Varga Magdolna, Dávid Mária

Informatika az oktatásban, Gyógypedagógia, Fogyatékosok
számítógépes oktatás, oktatástechnológia, integrált oktatás, speciális nevelés, pedagógiai lélektan

"Napjaink neveléstudományának ... egyik aktuális kérdése, miként lehet a tanulási folyamatban minden gyermek közreműködő részvételét biztosítani úgy, hogy saját nevelési szükségletét vesszük figyelembe. Az integráció, mely így pedagógiai és szociális cél is egyben mára általánosan elfogadott, viták csak a megvalósítás módjáról vannak."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14028   2015-04-21

Multimédiafejlesztés / Forgó Sándor, Lengyelné Molnár Tünde

Multimédia, virtuális valóság, Informatika az oktatásban
multimédia, számítógépes oktatás, e-learning, oktatástechnológia

"Napjainkban a tanár-tananyag-tanuló háromszögben egy olyan médiumra van szükség, amely kielégíti a hagyományos osztálytermi oktatás és távoktatás igényeit egyaránt. Úgy tűnik, hogy a multimédia technológiái új távlatokat nyitnak meg az oktatás, távoktatás, ismeretszerzés minden területén."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14027   2015-04-21

A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években a legújabb kutatások tükrében / Szabó Csaba

Egyházak, egyházpolitika, Egyháztörténet, Politikatörténet, Magyar történelem 1946-1989
egyházügy, egyházpolitika, katolikus egyház, külpolitika, állam és egyház viszonya, állambiztonság, szocializmus, Kádár-korszak, Magyarország, Vatikán, 1960-as évek

"A magyar katolikus egyház vezetői a mérsékelt ellenállást és mérsékelt együttműködést, a visszahúzódást, bezárkózást, a tiltakozást választották, akárcsak 1956 előtt. Ugyanakkor a pápa kérlelhetetlen kommunistaellenességével gyakran hozta kínos helyzetbe a magyar katolikusokat és vezetőiket, szakítópróbára kényszerítve őket."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14026   2015-04-21

A Grősz-per előkészítése, 1951 / szerkesztő Szabó Csaba

Politikatörténet, Egyházak, egyházpolitika, Egyháztörténet, Magyar történelem 1946-1989, Igazságügy általában
koncepciós per, állam és egyház viszonya, állami terror, állambiztonság, egyházügy, egyházpolitika, katolikus egyház, Grősz József (1887-1961), szocializmus, Rákosi-korszak, Magyarország, 1950-es évek

"A főpapokat félelemmel töltötte el a kialakult helyzet: Rómával szinte semmilyen kapcsolatuk nem volt, és a kommunisták szándékait illetően sem remélhettek semmi jót. Az aggodalommal teli légkört a január 4-én délelőtt tartott püspökkari értekezletről készült államvédelmis jelentés is jól visszaadja."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14025   2015-04-21

Világítástechnikai kislexikon / MEE Világítástechnikai Társaság ; szerkesztő Arató András, Borsányi János, Eperjessy Mária, Lantos Tibor; főszerkesztő Nagy János; szerkesztő Némethné Vidovszky Ágnes, Poppe Kornélné, Török Béla; illusztrátor Cseh Tamás

Szaklexikonok, Többnyelvű szakszótárak, Elektrotechnika általában, Optika, lézerek
világítástechnika, világítás, fényforrás, lámpa, szaklexikon, szakszótár

"Fényeloszlási test: Egy fényforrás vagy lámpatest a tér különböző irányaiban általában nem egyenletesen, hanem különböző erősséggel sugároz. Ha az optikai középpontból kiindulva felmérjük nagyság és irány szerint a fényerősségek vektorait, akkor azok végpontjai határozzák meg a fényeloszlási testet."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14024   2015-04-20

Értékváltozások a 19. század második felében : Kísérlet a kor társadalmi értéktudatának rekonstruálására erkölcs és illemkódexek alapján / Fabó Kinga

Szociálpszichológia, Társas érintkezés, illemtan, Kulturális antropológia
illemtan, értékrend, attitűd, társasági élet, társadalmi érték, Magyarország, 19. sz.

"A múlt század második felében készült illemtankönyvek elemzése alapján tehát feltárhatjuk a korban követendőnek szánt értékek rendszerét ennek alapján pedig rekonstruálhatjuk az ideálisnak tartott életformamodell(eke)t - Az természetesen más kérdés, hogy ezekből mi és hogyan valósult meg."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14023   2015-04-17

Hadak a hóban : Novellák / Somlyó Zoltán

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Valósággal hullottak az emberek, pedig még csak készülődtek a háborura. Veszedelmesen közeledett a naptár szerint való tavasz, a háboru ideje és még nem hogy tél nem volt, de még az ősz előtti tavasz, sőt a nyár virult teljes pompájában. Egy héttel az első tavaszi nap előtt, a sok halálbüntetéstől már felényire olvadt le a hadsereg létszáma."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14022   2015-04-17

Fojtott intenzitással, fojtottan / Fabó Kinga

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Volt-e köztük női bárd?
Esetleg tribád?
És ma van-e? Hogyha nincs:
elvagyok én magam is."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14021   2015-04-17

Elég, ha én tudom / Fabó Kinga

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Csak én tudom.
Még én kérjek bocsánatot
érte?
Megérte.
"

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14020   2015-04-17                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

MDK
Magyar Digitális Képkönyvtár

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom