Akadálymentes, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Akadálymentes, szöveges felület 
Text-based, accessible interface
13023 dokumentum

MEK-EPA EMLÉKEK

A MEK fennállásának 20. és a EPA elindulásának 10., valamint a projekt OSZK-ba kerülésének 15. évfordulója alkalmából készítünk egy weboldalt. Ehhez megpróbáljuk összeszedni azokat a régi emlékeket, amelyek a kezdetekről megmaradtak.

Ha van valakinél olyan fotó vagy egyéb dokumentum, amely a MEK vagy az EPA korai időszakához köthető, akkor küldje el az info@mek.oszk.hu e-mail címre. Ugyancsak érdekesek lennének személyes hangú beszámolók vagy anekdotaszerű történetek a MEK illetve az EPA használatáról, hasznosságáról.

Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csikszeredai főgimnáziumának értesitője az 1918-1919-ik iskolai évről / szerkesztő Kassai Lajos

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet
középiskolai évkönyv, gimnázium, iskolatörténet, egyházi iskola, katolikus egyház, Csíkszereda, Erdély, 1918-1919

"Szept. 19-én ünnepélyes istenitisztelet, Veni Sancte, az igazgató megnyitó beszéde, tanulók fegyelmi szabályainak felolvasása és értelmezése, a növendékek elhelyezése, órarend kihirdetése és tankönyvek s más tanszerek beszerzésére vonatkozó utasítások. A tanítás 20-án vette kezdetét."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13402   2014-10-21

A kivándorlás hatása a hazai munkaerőpiacra / Bodnár Katalin, Szabó Lajos Tamás

Munkaügy
munkaerőpiac, munkaerő-vándorlás, vendégmunkás, külföldi munkavállalás, emigráció, migráció, Magyarország, 21. sz.

"Magyarország kivétel volt, a kivándorlás nem emelkedett jelentősen, a munkaerő uniós mozgását gátoló korlátozások fokozatos megszűnése mellett sem. 2008 óta azonban a külföldön munkát vállalók létszámának trendje megváltozott és gyors növekedésnek indult."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13401   2014-10-21

Néprajz, muzeológia : Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére / szerkesztő Tóth Arnold, Gyulai Éva, Viszóczky Ilona

Néprajz általában, Antropológia általában, Magyar néprajz, Muzeológia, műemlékvédelem
néprajz, kulturális antropológia, etnográfia, Viga Gyula (1952-), muzeológia, tudománytörténet

"Ma a Néprajzi Múzeum alapítását 1872. március 5-től eredezteti a kutatás, attól a dátumtól, amikor a vallás- és közoktatásügyi miniszter Pauler Gyula - már nem Eötvös József! - aláírta Xántus János kinevezési okmányát a Magyar Nemzeti Múzeum Ethnographiai Tára igazgató őrévé."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13400   2014-10-20

A "jelképes" császárság alkotmánya : Fejezetek a japán alkotmánytörténet köréből / Tamás Csaba Gergely

Ázsiai országok történelme, Államjog, Tudománytörténet
történelem, alkotmány, alkotmánytörténet, jogtörténet, jogfejlődés, jogtudomány, Japán, 6-20.sz.

"A Shōtoku herceg által 604-ben kibocsátott ... alkotmányt a legjelentősebb korai alkotmánytörténeti források között tartjuk számon, annak ellenére is, hogy inkább erkölcsi parancsolatokat, mint jogi normákat tartalmazott. Ezek a szabályok mindazonáltal előre vetítették a megegyezésre törekvésnek mind a mai napig domináns eszméjét."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13399   2014-10-20

Időszerű etika : Esszék a felelősségről / Boros János

Erkölcs, etika, Társadalomfilozófia, Modern filozófiák, Filozófusok
etika, demokrácia, politikai filozófia, tudományfilozófia, filozófiatörténet, Heller Ágnes (1929-), Vajda Mihály (1935-), Lukács György (1885-1971), 20-21.sz.

"A huszadik század utolsó évtizedeiben különös élénkséggel vitatkoztak etikai kérdésekről, és úgy tűnik, a viták nemcsak hogy nem jutottak nyugvópontra, de napjainkban is újabb és újabb témák kerülnek a viták középpontjába. Ráadásul, az etikai viták áttörték a nagy nyugati egyetemek szemináriumainak elefántcsont-falait..."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13398   2014-10-20

Szelek utján : Regényes történet / Bársony István

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"De azt már semmiféle kutatás és vizsgálat sem állapithatta meg, hogyan történt a tragédia. Még annak se lehetett nyomára jutni, mit kereshetett a leány ezen a pusztaságon, ahol azelőtt talán soha sem járt. Aznap tünt el ő is, amikor a bátyja. Ugy lehet együtt készültek a szelek utjára."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13397   2014-10-20

A rend : Két, nagyjából romantikus történet / Igor Csaba, T.

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, 21. sz.

"Járjuk csak körül egy kissé ezt a kijelentést! Mi az, hogy a rendetlenség diadala? Ezen teljes diadalt kell érteni. Ha az a diadal a társadalomban következik be, akkor a rend fenntartásának a teljes felbomlását kell érteni. Na de ettől forradalom lesz már az a jelenség? Egyáltalán nem."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13396   2014-10-20

Autizmus füzet : 2013

Fogyatékosok, Gyógypedagógia
autizmus, fogyatékosság, életmód, speciális nevelés, szociális rehabilitáció, oktatás

"Autizmusról a szakemberek akkor beszélnek, ha a kommunikáció, a társas kapcsolatok és a rugalmas viselkedésszervezés terén a normál fejlődéstől eltérő mintákat találnak. Vagyis akkor gondolhatunk autizmusra, ha a gyermeknél például nem alakul ki a funkcionális beszédhasználat és ennek kompenzálásában kifejezetten eszköztelen..."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13395   2014-10-20

GIMP könyv / Baráth Gábor

Felhasználói szoftverek
képszerkesztő, számítógépes grafika, grafikus program, felhasználói program, szabad szoftver, GIMP

"A GIMP könyv nem kézikönyv, de nem is tankönyv. Olyan könyv, amelyből - ha figyelmesen olvasod - példákon keresztül megtudhatsz egy csomó dolgot a GIMP használatáról. Ha veszed a fáradtságot, és végigolvasod, a benne található információk alapján meg fogsz tudni oldani nagyon sok dolgot, legyen szó retusálásról vagy tervezésről."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13394   2014-10-18

Amor filialis, oder ... Lob- und Liebs-Rede an die ... Dreyfaltigkeit / Wödredy Pál József

Keresztény vallások
kereszténység, prédikáció, szerzetesrend, trinitáriusok

"In eine weit und breit ergossene / in die Tieffe verfallene / und in alle Hohe aufwallende Meers-Fluthe / versencket Sich heutiges Tages das Schiflein meiner vorhabenden Lob-Rede da ich den unerschöpflichen Meers-Busen / der Hochheiligsten unzertheilten Dreyfaltigkeit / des höchsten Monarchen Himmels und der Erden durchsegle..."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13393   2014-10-18

Inflációs várakozások Magyarországon / Gábriel Péter, Rariga Judit, Várhegyi Judit

Pénzügy, bankügy, Makroökonómia
infláció, monetáris politika, gazdasági elemzés, kérdőíves felmérés, Magyarország, 2010

"A gazdaság szereplői döntéseik (pl. bértárgyalás, fogyasztási-megtakarítási dilemma, befektetési, beruházási döntés) során figyelembe veszik a várható infláció alakulását, így az inflációs várakozások alakulása befolyásolja a jövőben ténylegesen megvalósuló árváltozást."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13392   2014-10-18

Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csikszeredai főgimnáziumának értesitője az 1917-1918-ik iskolai évről / szerkesztő Kassai Lajos

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet
középiskolai évkönyv, gimnázium, iskolatörténet, egyházi iskola, katolikus egyház, Csíkszereda, Erdély, 1917-1918

"Keleti külügyi politikánk kedvezőtlen fordulata miatt iskolánk kulturmunkájából egy esztendő kiesett. Az 1916-17. tanévben intézetünk szünetelt cselekvő szerepe nem volt, csak szenvedett. Viszontagságos helyzete nem annyira a jelent, mint inkább a nyomunkba lépő nemzedéket érdekli."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13391   2014-10-18

Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csikszeredai főgimnáziumának értesitője az 1914-1915-ik iskolai évről

Nevelési módszerek, Egyháztörténet
középiskolai évkönyv, gimnázium, iskolatörténet, tanár, Ágner Béla (1885-1914), egyházi iskola, katolikus egyház, Csíkszereda, Erdély, 1914-1915

"A tanítók százainak-ezreinek kellett otthagyni a katedrát, ahonnan annyiszor hirdették-hangoztatták a kultúrában előhaladott ember magasztos ideálját: az örök békét. És otthagyták szívesen és otthagyták örömest, mert testbe vágyott a szintén sokat emlegetett, az egész nemzeti nevelést átható és irányító ige: a hazaszeretet."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13390   2014-10-18                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

MDK
Magyar Digitális Képkönyvtár

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

AKADÁLYMENTES:
http://vmek.oszk.hu

 

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom