Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
18379 documents

A szatmári svábok deportálásának története / Boros Ernő

Európai országok történelme, Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989
internálás, kitelepítés, deportálás, kényszermunka, Gulag, svábok, románok, határon túli magyarság, nemzetiségi tisztogatás, második világháború, Szatmár, Románia, Szovjetunió, 1945 utáni időszak

"A szatmári svábok kálváriája ... 1945 eleje és 1949 vége között játszódott le. De rövid történelmi visszatekintőre is szükség van ahhoz, hogy az olvasó megértse, miért hurcoltak el Szatmárból kényszermunkára a Szovjetunióba a második világháború végén kb. 5000 ártatlan embert..."

URL: http://mek.oszk.hu/18800/18800   2018-11-16

Opálok : Költemények / Czóbel Minka

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Mi szép az álom, álomban járok,
Csak fényes álmot, mást ugy sem várok.
Kavicstól félek, kavics élétől,
Lelkem felébred, szivem megrémül."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18799   2018-11-16

Tréfánszerzett trón / Adrien Robert

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"Korzika örökre elveszett, ha a Gondviselés meg nem szánja, ha egy idegen uralkodó vagy egy vakmerő, mindenre elszánt egyén nem siet a segítségünkre kellő mennyiségű fegyverrel és élelemmel. A korzikaiak, belefáradva e végnélküli pártviszályokba, bizonyos, hogy meghódolnának és felszabadítójukat királyukká proklamálnák."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18798   2018-11-16

Nagy-Enyednek és vidékének veszedelme 1848-49-ben : Történeti vázlat / Kemény Gábor

Magyar történelem 1791-1867
1848/49-es forradalom és szabadságharc, polgárháború, vérengzés, románok, magyarság, önkényuralom időszaka (1849-1867), Nagyenyed, Kisenyed, Kolozsvár, Abrudbánya, Alsó-Fehér vármegye, Erdély, 1848-1849, 19. sz.

"Tömeges támadás és tömeges mészárlás legelőbb Kis-Enyeden volt oct. 19-kén. - Kis-Enyed Alsó-Fehér megyének azon, a többitől elvált darabjában fekszik, mely Szász-Sebes és Szeben közt esik nagyon közel, valami egy órányira Szerdahely (Reissmarkt) városától."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18797   2018-11-15

A magyar nemzet története röviden előadva : Olvasmányul a tanodai használatra fiatal leánykák számára / Vachott Sándorné

Magyar történelem általában, Középfokú oktatás
magyar történelem, nőképzés

"Az ország átalános ébredése és haladása nagyszerű események előkészülete volt, s az 1847/8-ki országgyűlés elé reményteli várakozással tekintett mindenki. De várakozás felett gyorsan fejlődtek az események az 1848-ik évi februárban Párizsban kitört forradalom által, melyet más országokban is nagy változások követtek."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18796   2018-11-15

Arc, hátraarc : [versek, 1970-1995] / Fürjes Péter

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"A hemzsegő fényben arcvonások az ajtóhasadékok
a hasadékok a bádogvödrön a repedések a falon
a karcolások a kés két oldalán száj körüli ráncok a kanálon
villanyomok a tányérokban arcból kilógó vonalak."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18795   2018-11-15

Csak egy bokor muskátli / Teleki Sándorné

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"- Csak azért se! - határozta el és rá se nézett többé arra az elvadúlt szőllőlugasra... De mindez hiába, mert legott ismét gyökeret vert a lába, amikor is a sok gondozatlan sűrűség és vadon burjánzó giz-gaz közepett egyszerre csak egy tisztán tartott, kis négyszög területre bukkant, melynek közepén egy óriás muskátli bokor virágzott."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18794   2018-11-15

Függőleges veszedelmek : Történelmünk csapdái, 1849-1914 / Lipp Tamás

Magyar történelem 1791-1867, Magyar történelem 1868-1918, Művelődéstörténet, Sajtó- és médiatörténet
magyar történelem, művelődéstörténet, sajtótörténet, híres ember, publicisztika, Magyarország, önkényuralom időszaka (1849-1867), Osztrák-Magyar Monarchia időszaka, 19. sz.

"Szabadsághős vagy köztörvényes bűnöző? Krúdy Kálmán kalandos sorsában a korszak különös tüneményét érhetjük tetten, amint a vérbe fojtott szabadságharc után a föl-fölparázsló nemzeti ellenállás és a köztörvényes bűnözés kibogozhatatlanul összekuszálódott."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18793   2018-11-15

A' státistika' tárgyainak és tanitása' modjának meg esmertetésére vezető út-mutatás, melly ... kézi könyv gyanánt szolgálhat, mig más valaki jobbat ir : Tulajdon kéz-irásából, és a' leg jobb német irókból öszve szedvén szerzette Szendrey Weres Dávid / Szendrey Weres Dávid

Statisztika
statisztika, elmélet, 18. sz.

"A' közönséges Státisztika az a' tudomány, a' melly az Országok' jelen való természeti, és polgári állapotjok' fontos meg-esmérésének módját adja elő. A' különös Státisztika ellenben, ez, vagy amaz Ország' jelen való természeti, és polgári állapotyának nevezetességei körül foglalatoskodik."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18792   2018-11-14

A porczellán-comtessek : Regény / Hrabovszky Júlia, M.

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"A porczellán-comtessek pedig ezalatt egyik legszebb diadalukat ülték. Még sohasem voltak annyira körülrajongva, mint ezen este. A férfiak egész sorfalat képeztek körülöttük; a szépek között ők voltak a legszebbek. Rátótyné diadalának mámorában felülmulta magát szeretetreméltóságban; élénk volt, mint az ördög és kaczér..."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18791   2018-11-14

The conscience of trees : Selected poems / Böszörményi Zoltán ; fordító Sohár Pál; illusztrátor Részegh Botond

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"you must appeal to the conscience of trees
their calm is the sign of confidence
that you've coveted for ages
even with a budding mind"

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18790   2018-11-14

Tunnels in the snow : Selected poems / Farkas Árpád ; fordító Pál Sohár; szerkesztő Böszörményi Zoltán

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"Let's dig tunnels in the snow!
Steady intent, sudden moves,
brittle dreams, the shivering mind,
must not live forever
with the flesh of snow entwined."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18789   2018-11-14

Andragógia és közművelődés : A 2006. szeptember 26-27-ei Durkó Mátyás Konferencia és Jubileumi Szakmai Találkozó konferenciakötete / szerkesztő Juhász Erika

Közművelődés, népművelés, Pedagógiai módszerek, Szakképzés, Felsőfokú oktatás, Nevelés- és iskolatörténet, Kulturális antropológia
felnőttoktatás, felnőttnevelés, élethosszig tartó tanulás, népművelés, művelődésügy, kultúraátadás, szakképzés, pedagógusképzés, neveléstörténet, kultúrakutatás, Magyarország, 20-21. sz.

"Ahhoz, hogy a személy jövőjét tekintve hasznosan alakítsa, formálja magát (és közvetlen szociális környezetét) elsődleges a személy (a család) társadalomban elfoglalt helyének felismerése és megértése. A megértés nem jelent feltétlen elfogadást, de a változtatás egyik feltétele."

URL: http://mek.oszk.hu/18700/18788   2018-11-14                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

MIA
Web Archiving Project

 

GALLERY
Authors and works

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2018.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic