Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
16801 documents

Comparative media law practice : Media regulatory authorities in the Visegrad Countries / szerkesztő Koltay András, Andrej Školkay

Média általában, Online média, Copyright, Nemzetközi jog
tömegtájékoztatási eszköz, tömegkommunikáció, médiapolitika, szerzői jog, előadói jog, nemzetközi jog, jogi szabályozás, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, 2010-es évek

"This is the first comparative analytical report on how administrative judiciary-administrative law courts ... deal with regulatory challenges related to various, content-based types of administrative-legal sanctions issued by the electronic/digital media regulators in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia."

URL: http://mek.oszk.hu/17200/17200   2017-08-22

A szeretet rabja / Henryk Sienkiewicz

Klasszikus világirodalom
lengyel irodalom, 19-20. sz.

"Ugyanaz nap este Augusztinovicz elgondolkozva mondta Svarcznak: - Mi nagyon sok időt vesztegetünk el ifju korunkban a nők szerelme után való hajszában... Később a szerelem szertefoszlik, mint az álom és az élet küzdelmeiben hiányzik az akarat és az elveszett, elpazarolt erő..."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17199   2017-08-21

Grotext / Borsos József ; illusztrátor Bere Róza

Kortárs magyar irodalom, Festészet, grafika
magyar irodalom, haiku, festészet, 21. sz.

"én egyetértek
csak egyet nem értek mi
az egy mit értek"

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17198   2017-08-21

Őt kövessük és egyéb elbeszélések / Henryk Sienkiewicz

Klasszikus világirodalom
lengyel irodalom, 19-20. sz.

"A villám után még sürübb sötétség ereszkedett alá. A lectica közelében asszonyok sirása hallatszott, akik szintén odaléptek a kereszthez. Volt valami irtóztató ebben a zokogásban, mely a mély sötétségben hangzott fel. Azok, akik a tolongásban elvesztették egymást, kiáltozni kezdtek."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17197   2017-08-21

Social sciences and humanities in Hungary, 1945-2010 / Karády Viktor, Nagy Péter Tibor

Adattárak
társadalomtudós, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, bibliometria, statisztikai adatközlés, Magyarország, 1945-2010, 20-21. sz.

"In the framework of the international research project INTERCO-SSH we have built a prosopographical database about the staff in Hungary of the social sciences and humanities as well as their publications for the period of cc. 1945-2010."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16701   2017-08-21

Anyaország ölében : Víg vendégmunkások szabadságban, szolgaságban / Verzár Éva ; szerkesztő Varga Domokos György

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Egy csapásra csend is lett, mindenki az eget kémlelte, szép muzsika töltötte be az estét, a tűzkarikák repültek az égnek, színesen, cikázva, gömbalakban, folyt a Dunába a fényözön, lúdbőrözött a hátuk. Csak megadta a jó Isten, hogy teljesüljön a nagy álom. Pesten vannak. Itthon is, otthon is. Az anyaország ölében."

URL: http://mek.oszk.hu/15200/15215   2017-08-21

Útmutatás a kardvívás csoporttanításához / Leszák Károly

Küzdősportok, Sporttörténet
vívás, kardvívás, sportoktatás, 19-20. sz.

"Ezen csoportkiképzésnél a mester csak a tizedik leckeóráig vezényel egész órán át; azontúl 30, később 20, esetleg csak 10 percig, amint ezt a példáknál meg is emlitem. Ez azért szükséges, mert iskolavivás előtt elengedhetetlen a láb- és karizmok megfelelő begyakorlása a vivás előkészitésére."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17196   2017-08-18

A teve : Regény / Lakatos László

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Gyerekkorom óta magam keresem a kenyeremet, leckeadástól az ügyvédi cégtábláig - mekkora út. És én bírtam, álltam, végigloholtam, ostorral vertem magamat és sarkantyút az oldalamba. És ha kell, hetekig nem aludni. Bennem egy teve lakik, egy teve! Ha parancsoljátok, étlen-szomjan akármeddig harapás étel és korty víz nélkül."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17195   2017-08-18

Mary / Bjørnstjerne Bjørnson ; fordító Pogány Elza

Klasszikus világirodalom
norvég irodalom, 19-20. sz.

"Hallotta zokogását, érezte, hogy két karjával olyan szorosan átfogja nyakát, hogy szavai elfulnak. Most szép lassan letette a földre. De Mary nem vette le karját nyakáról. Mellére támasztotta fejét és sirt, de örömében és szive a férfi szivén az öröm dalának ritmusát dobogta."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17194   2017-08-17

Az elárult civilizáció : Esszék és történelmi tanulmányok / Paládi Zsolt

Politikatörténet, Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, politikatörténet, magyar történelem, diktatúra, Magyarország, 20-21. sz.

"Régóta van egy elméletem, miszerint a diktatúrák valójában irigységi mozgalmak. Az irigységi mozgalmak jogos vagy jogosnak tűnő elégedetlenségi lázadásokra épülnek, minden időben sok olyan ember van és volt, aki semmilyen lehetőséget nem kap az élettől, ezért egy textus, egy ideológia rabja lesz."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17193   2017-08-17

Regionális erőnlét : A humánerőforrás befolyása Vajdaságban / szerkesztő Gábrityné Molnár Irén, Mirnics Zsuzsa

Munkaügy, Regionális gazdaság, Oktatáspolitika, oktatásügy, Kisebbségek
munkaerő, munkaerőpiac, regionális gazdaság, foglalkoztatáspolitika, identitás, határon túli magyarság, Vajdaság, Szerbia, ezredforduló

"Az oktatási rendszer számára kötelező, hogy állandó információ birtokában legyen arról, hogy mi az a tudás, ügyesség, kompetencia, amelyet a gazdaság és a munkaerőpiac igényel. A megfelelő oktatási rendszer eredménye olyan humánerőforrás, amely az egész gazdaság szolgálatában áll, és elősegíti a társadalom fejlődését."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17192   2017-08-17

Oktatási oknyomozó : Vajdasági kutatások, tanulmányok / szerkesztő Gábrityné Molnár Irén, Mirnics Zsuzsa

Oktatáspolitika, oktatásügy, Kisebbségek, Gyermekek, ifjúság, Kisebbségek
határon túli magyarság, oktatásügy, oktatáspolitika, anyanyelvi oktatás, nyelvhasználati jog, identitás, kisebbségi kérdés, Vajdaság, Szerbia, 21. sz.

"A vajdasági állami felsőoktatási intézményekben a magyar nemzetiségű hallgatók számának eloszlása helységek szerint a következő: legtöbb egyetemi és főiskolai hallgató, valamint kihelyezett tagozatos Szabadkán tanul, ezt követi Újvidék, ahol az egyetemisták száma jóval nagyobb, mint a főiskolásoké."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17191   2017-08-16

Mi ilyen nyelvben élünk : Nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati tanulmányok / szerkesztő Papp György

Alkalmazott nyelvészet, Nyelvhasználat, Népnyelv, nyelvjárások, Szófajtan, lexikológia, Kisebbségek
határon túli magyarság, nyelvhasználat, magyar nyelv, szociolingvisztika, szókincs, nyelvjárás, Vajdaság, Szerbia, 21. sz.

"A délvidéki történeti nyelvi anyag feltárásának egy eleddig elhanyagolt szegmentuma a tájszógyűjtés, szélesebb kontextusban: egy délvidéki regionális tájszótár elkészítése. Az elmúlt időszak körülményei nem kedveztek a nagyobb lélegzetű nyelvi, nyelvjárási vizsgálatoknak..."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17190   2017-08-16                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2017.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic