Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
17136 documents

Modernization of law and its codificational trends in the Afro-Asiatic legal development / Varga Csaba

Jogtudomány általában, Államjog, Büntetőjog, Polgári jog, Tudománytörténet
jogalkotás, iszlám egyházjog, kontinentális jog, jogrendszer, összehasonlító jog, arab ország, posztkoloniális állam, Afrika, Nyugat-Ázsia, 20. sz.

"At a single point namely the states dubbed as Afro-Asiatic form a community throughout. And this is the point where as the preliminary question of their social problems all of them are struggling with a single problem, with the confrontation by the more and more pressing exigency of the modernization of a delayed development."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17542   2017-11-21

Jean Christophe Párisban : Antoinette / Romain Rolland ; fordító Rózsa Géza

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"Antoinette előtt egyetlen csapásra feltárult: a világ rutsága. Szemei kinyiltak: látta az életet, az embereket; megitélte apját, anyját, testvérét. Mig Jeannin-né és Olivier együtt sirtak, ő félrevonult fájdalmában. Kétségbeesett kis agya elgondolkodott a multon, a jelenen, a jövendőn..."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17539   2017-11-21

Danton : Forradalmi dráma három felvonásban / Romain Rolland ; fordító Sebestyén Károly

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"Hát lehet egy magamfajta forradalmártól józan, hideg választ várni? Az én lelkem olyan, mint a megolvadt érc, amely a kohóban forrong. Lelkembe be van öntve a szabadság szobra. És engem be akartok zárni a kalitkába, mint egy mókust? Engem ki akartok kérdezni a katekizmusból? De én széjjeltépem a hálót, amelybe bele akartok rántani."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17538   2017-11-21

Regék / Wohl Stefánia ; illusztrátor Goró Lajos

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"»Azelőtt regét írtál volna erről!« - mondá nővérem tréfásan... Én a kandalló mellett ültem a sötétben, s éppen ugyanazt gondoltam, visszaképzelve gyermekéveimet, midőn még minden regéket beszélt nekem. Az ember szava és a madár dala, a szél kopogása az ablakon s a patak csergedezése, mind ugyanazon a bűvös nyelven beszéltek..."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17537   2017-11-21

Egy ősi magyar dallam nyomában / Remete Farkas László

Folklorisztika, Népzene
népdal, magyar népzene, népzenekutatás, dallamelemzés, Magyarország, Kárpát-medence

"Ezzel el is érkeztünk a fő kérdésekhez. Azokhoz, amelyek megválaszolása e kötet megírását motiválta. Vajon, milyen lehetett az ősi dallam? Milyen lehetett a verselése? Milyen lehetett az előadás-módja? Milyen hangszeren játszhatták vagy kísérhették?"

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17535   2017-11-21

Évkönyv, 1929-1999 : Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakképző Intézet / Bathó István, Kocsis Pál, Tiba István ; szerkesztő Bathó István, Tiba István

Szakképzés, Nevelés- és iskolatörténet, Középfokú oktatás, Növénytermesztés, kertészet, Ipartörténet
iskolatörténet, agrártörténet, szakképzés, mezőgazdaság, középfokú oktatási intézmény, jubileum, Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakképző Intézet (Kecskemét), Kecskemét, 20. sz.

"Az ember életében ma szép, tisztes kornak tekintendő, ha dolgos és eredményes élete során megér 70 évet. A Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakképző Intézet, mint a Duna-Tisza közi Mezőgazdasági Kamara Kecskemét-Kisfáiban 1929-ben induló »Kertmunkásképző Iskola« jogutódja, most ezt a hetven esztendőt ünnepli."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17534   2017-11-21

A szabadkőművesség szelleme / Fekete József

Humanizmus, Történetfilozófia, Művelődéstörténet
szabadkőművesség, világnézet, ideológia, emberszeretet, felvilágosodás

"Mint a természettudományok, mi is, az evoluczio alapján állunk, de nem ismerjük el a materializmusnak azt az anyagi felfogását, hogy a világnak csak mekanikai, teknikai értelme volna, minden czél, minden rendeltetés nélkül. Tudjuk, hogy mindennek fejlődni kell, hogy semmi se jön készen a világra."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17533   2017-11-20

A grönlandi titok : Regényes történet négy részben / Gombos Ferenc Albin

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, ifjúsági irodalom, 20. sz.

"Valahol ijesztően nagyot roppant a jég. Ismét csend. A födélzeten óvatos lábak halk dobbanásai. Őrváltás van. Éjfél után kettő az óra. - Jó éjszakát! - susogja a távozó. - Jó éjszakát! - viszonozza a maradó. Úgy-úgy, legyen sok jó éjtszakátok, Jégországba szakadt szabad magyarok!"

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17532   2017-11-20

A házasság titka : Regény / Beniczkyné Bajza Lenke

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Romána szánalommal tekintett utána. Fogat, öltözékek, fényes háztartás, gondolá keserűen, igen, mindez megvolt nekem és mégis boldogtalan voltam. Miért? Hisz a legtöbb asszony igy él. De a legtöbb asszony boldogtalan, szenved, vagy elaljasodik. Miért? Mert a férfiak nem ismerik, vagy nem akarják ismerni a jó házasság titkát..."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17531   2017-11-20

A páholy könyve / Haladás Páholy

Művelődéstörténet, Civil szervezetek
szabadkőművesség, titkos társaság, szertartás, beavatás, szabályzat, Magyarország, 19. sz.

"A vizsgáló testvér és a szertartás-mester egyszer körülvezetik a neophitát a páholyban - ezen első körmenetet lehetőleg nehezíteni kell - hol lassú, kis léptekkel - hol nagy léptekkel, mintha akadályt kellene átlépnie; rendetlen irányban, néha meghajolva, szóval úgy hogy a neophita ne érezhesse, hol és merre jár."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17530   2017-11-20

Betörésmentes : Kisregény / Finta István ; szerkesztő Finta Katalin

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Az ablakokon karvastagságú acélrudakból készült vasrács. Az ajtó vastag, s azon felül sínekkel pántolt tölgyfa. Két különböző zárral felszerelve, s azon kívül, én még egy biztonsági zárat is felszereltem. A páncélszekrény a legmodernebb. A gyártó cég előttem helyezte el, a kulcsokat én vettem át, ahhoz más nem juthatott."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17529   2017-11-20

A katonabáró : Szurmay Sándor, a Monarchia magyar hadvezére / Tóth György, M. ; szerkesztő Hausner Gábor

Hadtörténet, Katonapolitika, Magyar történelem 1868-1918, Magyar történelem 1919-1945
katonatiszt, tábornok, hadvezér, miniszter, első világháború, gyalogság, hadtörténet, Magyarország, Osztrák-Magyar Monarchia, 19-20. sz., Osztrák-Magyar Monarchia időszaka, Horthy-korszak

"Szurmay hadseregcsoportja, illetve hadteste egy-egy orosz betörést leszámítva, mindvégig az ország határain kívül folytatta öldöklő küzdelmét, miközben itthon a legeldugottabb szegletekben is megtanulták az emberek, hol van Uzsok, hol húzódik a «kárpáti gránic»."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17563   2017-11-20

Szocziális kérdések a múltban és a jövőben / Schwartz Antal

Politikai elméletek, Szociálpolitika
szociáldarwinizmus, szociálpolitika, szabadkőművesség, Magyarország, 1890-es évek

"Oly gyermekotthonokat kell teremteni, melyekben elhelyezhetők legyenek a züllött munkások, a csavargók és gonosztevők gyermekei. Számtalan exisztenczia menthető meg ez által attól, hogy az élet lejtőjére kerülve, ismét szaporítsák az emberiség salakját."

URL: http://mek.oszk.hu/17500/17528   2017-11-17                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2017.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic