Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
16522 documents

Brend vitéz árnyéka, vagy a tsudálatos erejű kard : Egy cseh országi tündéres történet a XIVik századból / Tormássi János

Klasszikus világirodalom
német irodalom, 18-19. sz.

"Az oda fent lévő hatalmasság meg fogja neked az útat mutatni, menj Misníán és a Pogány Burkusokon keresztül, és a Hasztiai Völgyön megtalálod Vuttovuth Imán Vendusok Fejedelmét, 's köszöntésem mellet mond meg néki: hogy az Altenburgi Brend viszsza küldötte néki a Kardját."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16928   2017-05-29

Február 16. : [Wolfner József]

Könyvkiadás, Klasszikus magyar irodalom
könyvkereskedő, kiadó, magyar irodalom, Wolfner József (1856-1932), Magyarország, 19-20. sz.

"Ünneplőben volt a két fiatal főnök s nem akart felhőt látni senki arcán sem. Mindenkinek jutott valami öröm, senki se távozott üres kézzel, üres szívvel a régi boltból. Az öreg igazgató akkor még fiatal könyvkereskedősegéd volt s nagyon meggyötörte az élet."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16927   2017-05-29

Magyarrá válni : Bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái / szerkesztő Kováts András

Államigazgatás általában, Kisebbségek, Kulturális antropológia, Államjog, Emberi jogok
honosítás, bevándorló, migráció, társadalmi integráció, állampolgárság, kínaiak, külföldiek, jogalkotás, Magyarország, 19-21. sz.

"A bevándorlók honosításában fontos szerepe van a honosítási intézményrendszer strukturális hatásainak. Az állampolgárság megszerzését szabályozó nemzetállami jogintézmények, a honosítási eljárások gyakorlata erősen befolyásolja a bevándorlók honosítási szándékait, illetve a honosítások sikerességét."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16926   2017-05-29

A váci zsidó temetők / Kormos Szilvia ; szerkesztő Bányai Viktória, Komoróczy Géza

Helytörténet, helyismeret, Halál, Judaizmus, Kisebbségek
zsidóság, temető, temetkezési hely, sírfelirat, síremlék, Vác, Magyarország, 19-20. sz.

"Vácon a status quo temetőtől nem messze, a városból kifelé vezető út mellett áll az orthodox temető. Ez a temető is keresztény temetők szomszédságában található, de az avatatlan járókelők számára teljesen rejtve marad. Házak veszik körül, legfeljebb a közelben elhaladó vonatokról lehet rálátni."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16925   2017-05-29

Magyarok a Vajdaságban : 1944-1954 / Vékás János

Kisebbségek, Politikatörténet, Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Európai országok történelme, Kronológiák, kalendáriumok
határon túli magyarság, kisebbség, megtorlás, nemzetiségi tisztogatás, állami terror, történeti kronológia, Vajdaság, Délvidék, Jugoszlávia, 20. sz., 1944-1954

"1944. szeptember 9. A JNFK Vajdasági Főparancsnoksága 'Utasítás az ellenség által elhagyott helységekben való eljárásról' című dokumentumában előírta, hogy »a katonai igazgatás bevezetése után lehetetlenné kell tenni a népárulók menekülését, ezért be kell vezetni a polgári személyek mozgásának ellenőrzését»"

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16924   2017-05-29

"A magyar nyelvet írni kezdik" : Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon / Tarnai Andor

Magyar irodalom története, Művelődéstörténet, Könyv- és írástörténet
írásbeliség, humanizmus, irodalmi nyelv, magyar nyelv, régi magyar irodalom, magyar irodalom története, művelődéstörténet, Magyarország, középkor

"Irodalmi gondolkodáson a legtágabb értelemben ama követelményrendszer megnyilvánulását értem, ami a későbbi korokban szerzőnek nevezett egyéneket valamely szó- vagy írásbeli közlendő megformálásában befolyásolta, s amit a még elérhető közelségben lévő vagy már csak elképzelt közönség elvárt."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16923   2017-05-29

A népoktatás politikai megteremtése ; Elemi iskolai tanítók a XIX. századi Franciaországban : Európai kezdetek és világméretű intézményesülés ; Professzionalizálódás konfliktusokkal / Francisco O. Ramirez, John Boli, Peter V. Meyers ; szerkesztő Bajomi Iván

Oktatáspolitika, oktatásügy, Nevelés- és iskolatörténet, Alsófokú oktatás, Művelődésszociológia
közoktatás, oktatási rendszer, tanító, neveléstörténet, alapfokú oktatás, állami iskola, oktatásszociológia, Poroszország, Ausztria, Dánia, Svédország, Olaszország, Franciaország, Nagy-Britannia, Európa, 18-19. sz.

"Tanulmányunkban a népoktatás állami rendszerének európai kezdeteit és világszerte végbement intézményesülését vizsgáljuk meg. Fő célkitűzésünk az, hogy számot adjunk róla, milyen érdekek kényszerítették a nemzetállamokat a népoktatás rendszerének a kialakítására és miképpen próbálták legitimálni azt."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16922   2017-05-29

Ültettem fákat : Unokás versek / Nagy Vendel

Kortárs magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, gyermekvers, 21. sz.

"Ültettem fákat
Kertembe hármat.
Hajtottak ágat
Eddig már hármat."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16935   2017-05-29

Nyomdafesték : Válogatott publicisztikák, 1979-2017 / Darvas László ; illusztrátor Felvidéki András

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, közélet, politika, publicisztika, Magyarország, ezredforduló

"Az ember nehezen viseli, ha nem látja át munkájának gyakorlati szükségszerűségét, tiszta indítékait. Ezeket az indítékokat egyre nehezebb megtalálni, ahogy ajtóról ajtóra beljebb megyünk a Társadalmi Munkamegosztás feliratú épületben. Tollforgatóknak különösen nehéz a dolguk, ha értelmezni-indokolni akarják munkájukat és saját magukat."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16921   2017-05-26

Asszimiláció, integráció, szegregáció : Párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban / szerkesztő Bárdi Nándor, Tóth Ágnes

Kisebbségek, Kisebbségek, Kulturális antropológia
kisebbségkutatás, asszimiláció, társadalmi integráció, szegregáció, disszimiláció, magyarországi cigányok, zsidóság, kisebbségi politika, oktatáspolitika

"Asszimiláció, integráció, szegregáció - a szociológiai-antropológiai bikkfanyelv jeles fogalmai, amelyek a közpolitikában is gyakran fölbukkannak, gyakran messze ható gyakorlati intézkedések indoklásában. Az a szándékom, hogy ezeket most politikai filozófiai szemszögből vizsgáljam meg..."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16920   2017-05-25

Péchi Simon kiadatlan Biblia-fordítása (Gen. 5 - Ex. 12), 1634 : [PhD értekezés (2015)] / szerkesztő Komoróczy Géza; fordító Péchi Simon

Keresztény vallási szövegek, Tudománytörténet, Magyar irodalom története, Nyelvtörténet
Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve, bibliakutatás, fordítás, szombatosok, hebraisztika, összehasonlító nyelvészet

"Kiadványunk legfőbb célja Péchi Simon Biblia-fordításának a közzététele. Ez azért is sürgető feladat, mert eddig mindössze néhány rövid részlet került nyilvánosságra belőle. Elsőként Koncz József közölt egy-egy fejezetet a Genesis-fordításból, illetve mutatott be kisebb szemelvényeket a kommentárból, 1880-ban..."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16919   2017-05-25

A hatos főirány, egy kudarc anatómiája / Pőcze Gábor ; szerkesztő Bajomi Iván

Oktatáspolitika, oktatásügy, Pedagógia általában, Kutatás-fejlesztés
közoktatás, oktatási rendszer, oktatáspolitika, oktatásügy, kutatási terv, tudományszervezés, oktatási reform, neveléstörténet, Magyarország, 1970-es évek

"A tervezett kutatások nagy száma valójában a főirányban potenciálisan közreműködő kutatóhelyek közötti kompromisszumból fakadt. A korábbi tervkészítési rutin arra ösztönözte a kutatóhelyeket, hogy intézeti terveik megvalósítása többletforrásaként értelmezzék a kormányszintű támogatást ..."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16918   2017-05-25

Válság és változások az oktatáspolitikában / Nagy Mária

Oktatáspolitika, oktatásügy, Kormányzat, parlament, Makroökonómia
válság, válságmenedzselés, oktatási reform, oktatásügy, oktatáspolitika, oktatási rendszer, Nagy-Britannia, Dánia, Franciaország, Kína, 1970-1980-as évek

"A változás jól mutatja, hogy az oktatásügy fejlődésének a második világháború utáni nemzeti és nemzetközi tendenciáiban a hetvenes évek második felétől bekövetkező radikális átalakulási folyamatok a nyolcvanas évek közepére valamiféle koherens rendszerré kezdtek összeszerveződni."

URL: http://mek.oszk.hu/16900/16917   2017-05-25                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2017.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic