Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
17792 documents

A zalai erdők meséi [Hangoskönyv] / Károlyfi Zsófia, Palaics Eszter

Kortárs magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, gyermekirodalom, hangoskönyv, 20-21. sz.

"Böszöm rendkívül örült Lasszónak. Egyelőre azonban még nem vadászhatott vele. Most a Tücsök-réten várta, hogy jöjjön valaki és mesélhessen. Nyári reggel volt, ami ezen a környéken ritkán mondható száraznak. A Zalai-dombság lankái között hajnalonta ködfelhők kúsznak, egészen közel a talajhoz."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18199   2018-05-23

A viszony : Regény / Földi Mihály

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Igen, a Lilla. Egyszerű, házias, kedves, okos lány. Igaz, hogy fekete, pedig az én zsánerem a világosbarna vagy a szőke... de mindegy, még szekszuálisan is érdekel. Gondolhatod, hogy viszonyunk van. Ha egyedül állnék az életben, talán feleségül venném. Mit törődöm azzal, hogy ki volt, mi volt, szegény lány..."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18198   2018-05-23

Igaz mester a' ki tanítvánait igen rövid idő alatt, minden unalom nélkűl eĝśerre írni is olvasni is megtanítja / Simon Antal

Gyógypedagógia, Pedagógiai módszerek, Alsófokú oktatás
írás- és olvasástanítás, siket, érzékszervi fogyatékos, nagyothallók és siketek iskolája, oktatás, Magyarország, 19. sz.

"Az én Vélekedésem ¶erént az Első Emberben a' ¶ólásnak Tehetsége egé¶ Mértékben megvólt, úĝ hoĝ mihelest annak ¦ükségét érezte, az az Gondolatait, Kívánságit mással közleni akarta, azonnal Hangokat adhatott magátúl, melek az azokkal való Élés által másoknál is esméretesek, és a' Jó¶ágoknak, Gondolatoknak Kijelentésére alkalmatosakká lettek."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18197   2018-05-23

Révai Miklós élete és munkái / Bánóczi József

Tudománytörténet, Magyar irodalom története
nyelvész, tudós, egyetemi tanár, költő, nyelvészet, nyelvújítás, tudománytörténet, magyar irodalom története, Révai Miklós (1750-1807), Magyarország, 18-19. sz.

"Révai, ki múltjánál és meggyőződésénél fogva tartozott a régi, a nyelvművelő, párthoz - szükségképen ellenkezett az uj mozgalommal. Es az ő harczias, heves, epés természete csakhamar őt is kivitte a porondra. Már az Antiquitatesben fölszólal azok ellen, kik az idegen szókat a magyar nyelvből ki akarják küszöbölni."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18196   2018-05-23

Kirándulás Istambolba az 1863-dik év april havában / Jancsovics István

Klasszikus magyar irodalom, Külföldi országok, városok
magyar irodalom, utazási irodalom, útirajz, útinapló, Isztambul, Törökország, Görögország, Olaszország, Ausztria, 19. sz., 1863

"Itt vagyunk az arany szarv torkolatában. Nagy hajónk azonban - melyet tengernyi nép, köztük az istambuli magyarok és németek zeneszóval, a Galata hidjánál, mint hol a kisebb hajók kikötni szoktak, s hol a mi kiszállásunkat is remélték, várt - nem merészkedvén a roppant sok hajó sürüségébe elegyedni ... most is távol kötött ki a parttól."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18195   2018-05-23

Csodaszarvas - Aranyszarvas : Kiegészítő gyűjtemény / Remete Farkas László

Folklorisztika, Néphit, természeti vallások, Mitológiák, Egyéb történeti segédtudományok
szarvas, folklór, motívumtörténet, magyar őstörténet, legenda, monda, mitológia, címer, címertan

"A legenda szerint, egy keleti uralkodónak volt két fia: Tartar és Mungal. Akik állandóan versenyeztek egymással, hogy bebizonyítsák: melyikük ügyesebb, melyikük lenne alkalmasabb uralkodónak. Egyszer, amikor együtt vadásztak, hirtelen megpillantottak egy gyorsan száguldó, gyönyörű szarvast."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18194   2018-05-23

Határon túli magyar médiumok, 2016 / Csinta Samu, Maksay Ágnes, Mohácsek Magdolna, Balassa Zoltán, Kulin Zoltán, Varga Tibor, Krijak Krisztina, Bence Lajos, Botlik József ; szerkesztő Apró István

Média általában, Írott sajtó, Rádió, Televízió, Online média, Művelődésszociológia, Kisebbségek, Hálózati információforrások
tömegtájékoztatási eszköz, sajtó, rádió, televízió, internet, médiakutatás, határon túli magyarság, tömegkommunikáció, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság, Horvátország, Szlovénia, Ausztria, 2016

"Az anyanyelven történő információszerzés és -terjesztés biztosítása alapvető fontosságú a nemzeti kisebbségek számára, hiszen jelentősen hozzájárul a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek kulturális és nyelvi identitása megőrzésének és fejlesztésének biztosításához, a nemzeti kisebbségek fennmaradásához."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18193   2018-05-23

Tanulmányok a technológia- és cyberjog néhány aktuális kérdéséről / Klein Tamás, Tóth András, Szabó Aliz ; szerkesztő Klein Tamás

Internetes technológia, Információs rendszerek, Számítógépes bűnözés és jog
infokommunikációs jog, informatikai bűnözés, adatvédelem, információs rendszer, web, internet, kommunikáció, biztonságtechnika, jogi szabályozás, Magyarország, Európai Unió, 21. sz.

"Az online nyilvánosságban megvalósuló cselekmények különböző jogágak szabályozása alá tartoznak, ebből fakadóan a felelősség kérdése is változatos szempontrendszerben vizsgálható, hiszen a cybertérben megvalósuló jogellenes cselekmények nem kizárólag büntetőjogi dogmatika által leírható bűncselekményt valósítanak meg."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18192   2018-05-23

Bumbala, avagy A lakatlan liget titka : Meseregény / Kamarás István ; illusztrátor Kalmár István

Kortárs magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, gyermekirodalom, 20. sz.

"Csend honolt a lakatlan ligetben, de közel sem afféle buta nagy csend, amelyiknek az égvilágon semmi értelme nincs. Ebbe a csendbe ugyanis állandóan belekiabáltak. Legtöbbször azt, hogy »Aja!«, meg azt, hogy »Aja, hol vagy?« Kis hangocska kiabált, és nagy csend volt mindig a válasz, ebbe kiabált bele megint a kis hang..."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18191   2018-05-22

Zónák és átlépők : A Stalker és különböző világnézetű befogadói / Kamarás István

Filmművészet, Műelemzés, Esztétika, művészetfilozófia
filmszociológia, művészetszociológia, recepcióelmélet, műelemzés, kérdőíves felmérés, szociológiai vizsgálat, Tarkovskij, Andrej Arsen'evič (1932-1986). Stalker, Magyarország, 20. sz.

"A Stalker nem sorolható sem a didaktikus és illusztratív vallásos-hitbuzgalmi művek közé, de azon művek közé sem, amelynek tematikája részben vagy egészben vallási vagy bibliai (mint A Mester és Margarita vagy a Jézus, az ember fia című Markó-táncmű)."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18190   2018-05-22

Az uniós csatlakozás és a magyarországi kisvállalkozások : Kis- és középvállalkozások / Lajtai György

Vállalatok, Európai Unió
kisvállalkozás, vállalkozásfejlesztés, vállalkozásismeret, európai integráció, gazdaságpolitika, Magyarország, Európai Unió

"Kiadványunk a kisvállalatok szempontjából legérzékenyebb témákat emeli ki. Vázolja mind a csatlakozás után keletkező kockázatokat, potenciális veszélyeket, mind a megnyíló új lehetőségeket, továbbá ismerteti azokat az információs forrásokat, ahol a részletesebb és gyakorlatias információk közvetlenül elérhetők."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18189   2018-05-22

Földtulajdon, földvédelem, földnyilvántartás : Mezőgazdaság / Apagyi Géza, Horváth Gábor, Mihály Szabolcs

Mezőgazdaság általában, Agrárium, vidékfejlesztés, Európai Unió, Közigazgatás, önkormányzatok, Államjog
földbirtok, termőföld, földügy, földjog, jogi szabályozás, jogharmonizáció, Magyarország, Európai Unió

"Az Európai Unió közösségi joga (közösségi vívmányok - Acquis Communautaire, a továbbiakban: Acquis) még alapelvi szinten sem terjedt ki a földügyi igazgatás kérdéseinek rendezésére, ennek szabályozását a tagállamok hatáskörébe tartozó feladatnak tekinti. Ez azt jelenti, hogy nem beszélhetünk egységes minta szerinti európai földügyi szervezetről."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18188   2018-05-22

Első megesmérések a siketnémák számára : A magyar királyi siketnéma intézetbenn lévő nevendékek hasznára / Joseph May ; fordító Molnár János

Gyógypedagógia, Alsófokú oktatás
siket, érzékszervi fogyatékos, logopédia, nagyothallók és siketek iskolája, oktatás, 18-19. sz.

"Más Emberek hallanak a' Füleikkel. Én nem hallok a' Füleimmel. Siket vagyok. Más Emberek beszéllenek, Én nem tudok beszélleni. Néma vagyok. Nem beszéllhetek, nem is hallhatok. Siketnéma vagyok. De nem maradok (mindég örökké örökre örökösenn) néma. Az Oskolábann megtanúlok szóllani. Megszabúlok a' Némaságtól. Megszabadítódott néma vagyok."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18187   2018-05-22                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2018.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic