A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

BESZÁMOLÓ
a 2016. évi ISZT támogatás felhasználásáról

 Budapest, 2017. március 20.

Az alábbi dokumentum az ISZT Internet Szolgáltatók Hálózati Koordinációs Központjától a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület tartalmi szolgáltatásainak fejlesztésére kapott 2016. évi támogatás felhasználását ismerteti. A támogatást a 2016. májusában készült, elfogadott pályázati tervünk alapján használtuk fel.

 

1. Könyvek – MEK

A pályázati tervünk alapján digitalizáltattuk és szolgáltatjuk a 19. század végén és a 20. század elején keletkezett szépirodalmi alkotásokat, amelyeket már közkincsként tehettünk közzé. Mind a népszerű magyar, mind a világirodalom művei közül válogattunk:

o Tovább folytattuk a 19. század végén és a 20. század elején népszerű regények, valamint kalandos történetek és gyermekkönyvek digitalizálását. Részint népszerű világirodalmi szerzők néhány művének már nem jogvédett fordításban megjelent magyar kiadását visszük számítógépre, mint pl. Herbert George Wells (1866-1946), Paul Féval (1816-1887), Lev Nikolajevics Tolsztoj (1828-1910). Digitalizáltuk még pl. Forró Pál, Gulácsy Irén, Kúnos Ignác, Benedek Elek, Bródy Sándor és Gaál Mózes, Gelléri Andor Endre, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Malonyay Dezső, Szabó Dezső, Tolnai Lajos további köteteit is. A szkennelt könyvek szövegét korrektúráztattuk és újraszerkesztettük, így ezek e-book formátumra konvertálhatóak és alkalmasabbak a mobil eszközökön való használatra, valamint az egyéb célú (pl. tudományos) feldolgozásokra is.

o Továbbá – OCR-es szöveget is tartalmazó képi PDF formátumban – elkészítettünk olyan, már nem jogvédett szakkönyveket és kézikönyveket, amelyek máig érvényes ismereteket tartalmaznak. Pl. Bánlaky József történelmi témájú könyveit, Thomas Carlyle: A francia forradalom története, Johan Huizinga: A középkor alkonya, Pintér Jenő Magyar irodalomtörténete, Ernest Renan: A keresztyénség eredetének története.

Valamennyi digitalizált könyvet Creative Commons by-sa/4.0 licenc alatt tesszük közzé. A digitalizált könyvek részletes listája a Függelékben található. A Függelékben külön feltüntettük azoknak a könyveknek a listáját is, amelyeket a MEK számára önkéntes digitalizálók készítettek és küldtek.

 

2. E-könyvek konverziója

Folytattuk ISZT támogatással a korrektúrázott és a MEK-be már felkerült szépirodalmi művek konvertálását a ma népszerű e-book formátumokra. A támogatási összeg átcsoportosításával a tervezetthez képest több e-book-ot sikerült elkészíteni. (A konvertálás főbb fázisai: a dokumentumstruktúra átalakítása, új tartalomjegyzék generálása, megjelenítési opciók beállítása, metaadatolás, címlapkép készítés, az eredmény különféle könyvolvasókon való ellenőrzése.). A támogatással további 258 e-könyv került fel. Jelenleg 1161 db EPUB és 1310 db PRC/MOBI könyvet szolgáltatunk.

 

3. Folyóiratok digitalizálása – EPA

A terveink szerint folytattuk 19. századi szórakoztató lapok digitalizálását és feldolgozását. Folytattuk a Borsszem Jankó feldolgozását és szolgáltatását további évekkel, valamint két újabb kiadványt is rögzítettünk: Az első magyar humoros időszaki lapot, az Üstököst, amelyet Jókai Mór szerkesztett és a legnépszerűbb élclapjaink közé tartozott. Valamint az Ország tükre című lapot, ami a 19. századi hazai képes sajtó egyik fontos képviselője volt, gazdag, színes képanyaggal, Munkácsy Mihály, Székely Bertalan, Lotz Károly műveivel és amelyben „a magyar művészi grafika első aranykora rajzolódik ki”. A digitalizált lapok válogatott képanyaga a DKA adatbázisunkat is gazdagítja majd, így a munka kétszeresen is hasznosul

 

4. Digitális képek – DKA

Tovább gyarapítottuk az ISZT támogatással 2007-ben elindított Digitális Képarchívumunkat. A támogatási időszak alatt a tervezettnek megfelelően 6.880 képpel gyarapodott az adatbázis. Állománya meghaladta a 75.000 dokumentumot, népszerűsége december óta kiugróan megnőtt. A napi átlagos látogatottság január óta elérte és meghaladta a 2.000 főt. A gyűjtemény ismertségének növekedését jelzi, hogy egyre többször keresnek meg bennünket különböző hazai, néha külföldi intézmények, a képek további felhasználása ügyében. A képarchívum új részgyűjteményeiről, gyarapodásáról a Függelékben található részletes lista.

 

5. Szolgáltatásfejlesztés

o Szolgáltatásunkban az eddig használt MySQL és Swish++ alapú keresőket ElasticSearch keresőre cseréltük, ami az oldalmegjelenések és a keresések felgyorsítását eredményezi, és egyben a központi szerver terhelését is csökkentette. Az új szoftver legnagyobb előnye, hogy lényegesen gyorsabban jelennek meg a találatok, továbbá a MEK-be újonnan felkerült könyvek is hamarabb válnak kereshetőekké. A gyorskereső találati listájában pedig megjelennek most már a könyvek címlapképei is, valamint a lista rendezhető szerző, cím, vagy a MEK-be kerülés dátuma szerint is.

o A szemantikus web érdekében, a tervünk szerint elkészítettük a DKA adatbázis metaadatainak RDF megfeleltetését és rendszeres exportját. Ez fájlrendszerben, HTTP ill. FTP eléréssel mindenki számára már nyilvános: http://dka.oszk.hu/export/RDF/ Az RDF rekordok bekerülnek majd a dokumentumaink alkönyvtáraiba is, pl. http://dka.oszk.hu/000000/000015/metadata.rdf

***

A MEK szolgáltatásai iránt továbbra is töretlen az igény. A nyári hullámvölgy mellett is havonta több mint egy millió látogatót szolgál ki központi szerverünk. Január óta a központi szerver látogatottsága elérte, alkalmanként meghaladta a napi 40.000 látogatást. Havi sikerlisták elején a magyar- és világirodalom klasszikusai mellett mindig néhány hangoskönyv és kézikönyv is található.

A MEK napi forgalma a központi OSZK (Országos Széchényi Könyvtárban) és az NIIF (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Intézetnél) lévő tükörszerverünk adatait összesítve továbbra is 60-70.000 látogatás körül mozog. Az EPA (e-folyóirat) adatbázisunk iránt is egyre többen, napi átlagban már közel 10.000-en érdeklődnek. A DKA (digitális képek) adatbázisunk forgalma december óta megduplázódott, januárban elérte, februárban meghaladta a napi átlag 2000 látogatást.

A fentieket összefoglalva: az ISZT támogatással az elmúlt időszakban is folytathattuk közhasznú tartalomfejlesztéseinket. A technológiai fejlesztéseink leginkább adatbázisaink nyíltabbá tételét célozták, hatékonyabb felhasználhatóságát a szemantikus Web-en.

A támogatásnak köszönhetően jelentős mértékben növeltük a szolgáltatott dokumentumok mennyiségét. A mobil eszközök és technológiák előretörésével, az okostelefonok, táblagépek és e-book olvasók egyre szélesebb körű elterjedésével mind többen használják a MEK szolgáltatási kínálatában elérhető digitális tartalmakat szórakozásra, kulturálódásra, továbbképzésre és tájékozódásra.

Moldován István
MEK Egyesület 
ügyvezető elnök  

 

 

Pénzügyi elszámolás

Tevékenység

Tervezett keret
Ft

Felhasznált összeg
Ft

Könyvdigitalizálás

4000000

3233442

Folyóirat digitalizálás

1400000

1795120

DKA katalogizálás

1930000

1904488

E-book konverzió

317500

724050

Szolgáltatás fejlesztés

342900

342900

Mindösszesen:

7990400

8000000

 


 

Függelék:

Könyvek – MEK

ISZT forrásból elkészült kötetek – 186 cím:

Abonyi Árpád: A mammuth

http://mek.oszk.hu/16300/16305

Abonyi Árpád: A második férj

http://mek.oszk.hu/16400/16492

Abonyi Árpád: Abonyi Árpád bosnyák novellái

http://mek.oszk.hu/16100/16141

Abonyi Árpád: Jön a hajnal

http://mek.oszk.hu/16100/16153

Ábrahám Ernő, P.: Csillagok a Tiszában

http://mek.oszk.hu/16500/16529

Ábrányi Kornél: Az élet tarkaságaiból

http://mek.oszk.hu/16200/16294

Alarcón, Pedro Antonio de: Különös történetek

http://mek.oszk.hu/16000/16094

Andersen, Hans Christian: Andersen meséi

http://mek.oszk.hu/16600/16637

Andersen, Hans Christian: Összes mesék és történetek

http://mek.oszk.hu/15400/15402

Aszlányi Károly: A befalazott halál

http://mek.oszk.hu/15400/15420

Aszlányi Károly: A kettévált milliomos

http://mek.oszk.hu/16500/16516

Aszlányi Károly: A tolvajkirály

http://mek.oszk.hu/15300/15393

Bartók Lajos: A szemfényvesztők

http://mek.oszk.hu/16100/16124

Beck, Karl Isidor: Mater dolorosa

http://mek.oszk.hu/16400/16484

Beksics Gusztávné: A bukottak

http://mek.oszk.hu/16200/16243

Benedek Elek: Honszerző Árpád

http://mek.oszk.hu/16100/16176

Benjamin, Arnold Alexander: A nagy ismeretlen

http://mek.oszk.hu/16500/16568

Bourget, Paul: Asszonyi szív

http://mek.oszk.hu/16400/16418

Bourget, Paul: Bűnös szerelem

http://mek.oszk.hu/16200/16254

Bourget, Paul: Hazugságok

http://mek.oszk.hu/16200/16238

Bourget, Paul: Végzetes idyll

http://mek.oszk.hu/16200/16297

Bozzay Margit: A hadifogoly

http://mek.oszk.hu/16500/16557

Buckle, Henry Thomas: Anglia művelődésének története

http://mek.oszk.hu/15400/15493

Bán Ferenc: A tizenkettedik

http://mek.oszk.hu/16600/16608

Bánlaky József: A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története

http://mek.oszk.hu/15400/15434

Bánlaky József: Az 1870. évi német-franczia háború története

http://mek.oszk.hu/15400/15433

Bánlaky József: Magyarország 1848/49. évi függetlenségi harczának katonai története

http://mek.oszk.hu/15400/15492

Carlyle, Thomas: A francia forradalom története

http://mek.oszk.hu/15400/15439

Carmen Sylva : Házasság szerelem nélkül

http://mek.oszk.hu/16300/16341

Collins, William Wilkie: A kísértet

http://mek.oszk.hu/16300/16398

Collins, William Wilkie: A kísértetes palota

http://mek.oszk.hu/16400/16454

Collins, William Wilkie: Két lélek útja

http://mek.oszk.hu/16400/16423

Conway, Hugh: Élő halott

http://mek.oszk.hu/16400/16455

Cortambert, Richard: A tenger fenekén

http://mek.oszk.hu/16300/16370

Csermely Gyula: Bakunin professzor könyve

http://mek.oszk.hu/16500/16517

D’Annunzio, Gabriele: Giovanni Episcopo

http://mek.oszk.hu/16400/16493

Darvai Móric: Benvenuto Cellini élete és művei

http://mek.oszk.hu/15300/15338

Daudet, Alphonse: A kápolna

http://mek.oszk.hu/16300/16371

Degré Alajos: Az elzárt gyámleány

http://mek.oszk.hu/16300/16343

Dickens, Charles: Két város regénye

http://mek.oszk.hu/15700/15745

Dickens, Charles: Twist Olivér

http://mek.oszk.hu/15500/15579

Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič: Egy halottas-ház emlékiratai

http://mek.oszk.hu/16600/16619

Dumas, Alexandre: A gavallérbandita

http://mek.oszk.hu/16500/16599

Duncker, Dora: Madame de Pompadour

http://mek.oszk.hu/16300/16338

Elvestad, Christofer Svendsen: A hajnali vendég

http://mek.oszk.hu/16500/16525

Az élők világa - Növény- és állatország

http://mek.oszk.hu/15300/15382

Faludi Kálmán: A hasis

http://mek.oszk.hu/15600/15649

Farkas Emőd: Petőfi élete

http://mek.oszk.hu/16100/16122

Forgó Jenő: A társalgás és udvarlás könyve

http://mek.oszk.hu/15300/15370

Forró Pál: A szörnyű felfedezés

http://mek.oszk.hu/15400/15417

Forró Pál: Fogat fogért

http://mek.oszk.hu/16500/16554

Forró Pál: Ha mindenki megszépülne

http://mek.oszk.hu/15700/15768

Forró Pál: Párbaj a szerelemmel

http://mek.oszk.hu/16500/16508

Forró Pál: Trópusi történet

http://mek.oszk.hu/15300/15378

Frich, Ovre Richter: Az arany pestis

http://mek.oszk.hu/16400/16437

Féval, Paul Henri: A púpos lovag

http://mek.oszk.hu/16300/16327

Féval, Paul Henri: Az égbolt lovagjai

http://mek.oszk.hu/16600/16602

Galopin, Arnould: Hajsza a detektív után

http://mek.oszk.hu/16600/16627

Gaál Mózes: Kisebb történetek

http://mek.oszk.hu/16100/16171

Gelléri Andor Endre: Kikötő

http://mek.oszk.hu/16400/16406

Gogol, Nyikolaj Vasziljevics: Holt lelkek

http://mek.oszk.hu/16100/16108

Gonda Béla: Jó modor - jó társaság

http://mek.oszk.hu/15300/15361

Grätzer József: Fejtorna

http://mek.oszk.hu/15300/15379

Gréville, Henry: Chénereol

http://mek.oszk.hu/16400/16491

Gulácsy Irén: Fekete vőlegények

http://mek.oszk.hu/16500/16564

Gulácsy Irén: Nagy Lajos király

http://mek.oszk.hu/16200/16266

Gulácsy Irén: Ragyogó Kovács István

http://mek.oszk.hu/16200/16232

Gyarmathy Zsigáné: Régi urak, új parasztok

http://mek.oszk.hu/16200/16203

Gyóni Géza: Rabságban - Utolsó versek

http://mek.oszk.hu/16400/16468

Győry Ilona: A kézimunka mint kereseti forrás és hasznos szórakozás

http://mek.oszk.hu/15300/15364

Harsányi Kálmán: A kristálynézők

http://mek.oszk.hu/15300/15343

Hawthorne, Julian: Malmaison Arkibald

http://mek.oszk.hu/16300/16315

Hawthorne, Nathaniel: A nászutazás és egyéb elbeszélések

http://mek.oszk.hu/16200/16216

Huizinga, Johan: A középkor alkonya

http://mek.oszk.hu/15300/15381

Illik tudni - Modern kislexikon

http://mek.oszk.hu/15300/15359

Justh Zsigmond: Delelő és egyéb elbeszélések

http://mek.oszk.hu/16100/16195

Jászai Mari: Jászai Mari emlékiratai

http://mek.oszk.hu/15300/15376

Jókai Mór: Az egyhuszasos leány, Száz leány egy rakáson és egyéb elbeszélések

http://mek.oszk.hu/16300/16372

Jókai Mór: Két menyegző

http://mek.oszk.hu/16100/16126

Jókai Mór: Magnéta

http://mek.oszk.hu/15700/15731

Jókai Mór: Milyenek a nők? ; Milyenek a férfiak?

http://mek.oszk.hu/16400/16475

Jókai Mór: Páter Péter ; Asszonyt kísér - Istent kísért

http://mek.oszk.hu/16200/16276

Kabos Ede: Fehér éjszakák

http://mek.oszk.hu/16500/16539

Kada Elek: A darázs mérge

http://mek.oszk.hu/16300/16355

Kalevala - A finnek nemzeti hőskölteménye

http://mek.oszk.hu/15300/15341

Kazár Emil: A szivárvány

http://mek.oszk.hu/16300/16317

Korolenko, Vladimir Galaktionovič: A vak zenész

http://mek.oszk.hu/16300/16397

Krúdy Gyula: A negyvenes évekből

http://mek.oszk.hu/16300/16354

Krúdy Gyula: Asszonyságok díja

http://mek.oszk.hu/16400/16400

Krúdy Gyula: Magyar tükör

http://mek.oszk.hu/15400/15418

Krúdy Gyula: Napraforgó

http://mek.oszk.hu/16200/16275

Kubinyi Lajos: Iparos-gazdasszonyok könyve

http://mek.oszk.hu/15300/15363

Kubinyi Lajos: Iparos-gazdák könyve

http://mek.oszk.hu/15300/15362

Kégl Sándor: Dselâl ed-Dîn Rumî négysoros versei

http://mek.oszk.hu/15300/15372

Kóbor Tamás: Fagy

http://mek.oszk.hu/16100/16152

Kóbor Tamás: Muzsika és parfüm

http://mek.oszk.hu/16500/16571

Kúnos Ignác: Ada-kálei török népdalok

http://mek.oszk.hu/15300/15360

Kúnos Ignác: Anatóliai képek

http://mek.oszk.hu/16400/16410

Kúnos Ignác: Boszporuszi tündérvilág

http://mek.oszk.hu/16600/16618

Kúnos Ignác: Hellász tündér birodalma

http://mek.oszk.hu/16600/16609

Kúnos Ignác: Mesék a rózsák szigetéről

http://mek.oszk.hu/16500/16500

Kúnos Ignác: Mimózák és krizántémok

http://mek.oszk.hu/16100/16138

Kúnos Ignác: Mosolygó Napkelet

http://mek.oszk.hu/16100/16144

Kúnos Ignác: Török népmesék

http://mek.oszk.hu/16400/16479

Lampérth Géza: Három pápai diák balatoni kalandozásai

http://mek.oszk.hu/16000/16048

Lecky, William Edward Hartpole: A fölvilágosodás keletkezésének és befolyásának története Európában

http://mek.oszk.hu/15300/15369

Lovik Károly: Az arany polgár

http://mek.oszk.hu/16600/16600

Lőrinczy György: Aranykarikák

http://mek.oszk.hu/16200/16298

Malonyay Dezső: A gyáva ; Egy nevezetes csók

http://mek.oszk.hu/16600/16601

Malonyay Dezső: Az utolsó

http://mek.oszk.hu/16100/16123

Malonyay Dezső: Vergődés

http://mek.oszk.hu/16200/16204

Meyer, Conrad Ferdinand: Egy fiú szenvedése

http://mek.oszk.hu/15800/15866

Michelet, Jules: A franczia forradalom története

http://mek.oszk.hu/15600/15602

Mignet, François-Auguste Alexis: Stuart Mária

http://mek.oszk.hu/15400/15436

Mikszáth Kálmán: Elbeszélések

http://mek.oszk.hu/15400/15499

Móricz Zsigmond: Életem regénye

http://mek.oszk.hu/15400/15445

Nagy Endre: Udvari történet

http://mek.oszk.hu/16300/16335

Nagy Károly: Aranybilincs

http://mek.oszk.hu/15300/15350

Nagy Károly: Klári érettségije

http://mek.oszk.hu/16500/16561

Palotás Fausztin: Salve Regina

http://mek.oszk.hu/16100/16127

Pintér Jenő: Pintér Jenő Magyar irodalomtörténete

http://mek.oszk.hu/15300/15384

Prém József: Félvér

http://mek.oszk.hu/16300/16359

Pável Ágoston: Vak völgy ölén így zsolozsmázok

http://mek.oszk.hu/16600/16647

Péczely József: A bűn árnyékában

http://mek.oszk.hu/15400/15403

Péczely József: Rozika visszajött

http://mek.oszk.hu/16500/16528

Ranke, Leopold von: A római pápák az utolsó négy században

http://mek.oszk.hu/15400/15437

Ranke, Leopold von: Szerbia és Törökország a tizenkilencedik században

http://mek.oszk.hu/15400/15438

Renan, Ernest: A keresztyénség eredetének története

http://mek.oszk.hu/15300/15374

Renan, Ernest: A keresztyénség eredetének története

http://mek.oszk.hu/15300/15375

Renan, Ernest: Jézus élete

http://mek.oszk.hu/15300/15387

Rodiczky Jenő: Aquarellek és croquik a gazdatiszti életből

http://mek.oszk.hu/16400/16485

Rubin László: A tizenkét Júdás

http://mek.oszk.hu/16600/16645

Rudnyánszky Gyula: Szívek tolmácsa

http://mek.oszk.hu/15300/15355

Ruskin, John: Velencze kövei

http://mek.oszk.hu/15400/15435

Rákosi Jenő: A kis Kelemen története

http://mek.oszk.hu/16300/16366

Rákosi Viktor: Hős fiúk

http://mek.oszk.hu/16200/16264

Sand, George: Flamarande

http://mek.oszk.hu/16200/16218

Sas Ede: Kuruczok csillaga

http://mek.oszk.hu/16300/16377

Schubin, Ossip: Egy lángész története

http://mek.oszk.hu/16300/16376

Scossa Dezső: Amor verus

http://mek.oszk.hu/16300/16349

Scott, Walter: Ivanhoe

http://mek.oszk.hu/16300/16348

Sebők Zsigmond: Maczkó úr utazásai

http://mek.oszk.hu/16500/16591

Shakespeare, William: A makrancos hölgy

http://mek.oszk.hu/16400/16460

Suppé, Franz von: Boccaccio

http://mek.oszk.hu/16000/16078

Szabó Dezső: Jaj

http://mek.oszk.hu/16500/16544

Szabó Dezső: Ölj! és egyéb elbeszélések

http://mek.oszk.hu/16600/16628

Szabóné Nogáll Janka: A nagyobbik leány

http://mek.oszk.hu/16300/16365

Szomaházy István: Meseváros

http://mek.oszk.hu/15800/15853

Sárközi György: Sárközi György összes verse és kisebb műfordításai

http://mek.oszk.hu/16500/16583

Sárközi György: Viola

http://mek.oszk.hu/16400/16482

Taine, Hippolyte Adolphe: A jelenkori Francziaország alakulása

http://mek.oszk.hu/15400/15494

Taine, Hippolyte Adolphe: Az eszmény a művészetben

http://mek.oszk.hu/15300/15385

Taine, Hippolyte Adolphe: Balzac

http://mek.oszk.hu/15300/15371

Theuriet, André: Apaság

http://mek.oszk.hu/15700/15727

Thúry József: A közép-ázsiai török irodalom

http://mek.oszk.hu/15300/15373

Tolnai Lajos: Csak egy asszony!

http://mek.oszk.hu/16100/16178

Tolnai Lajos: Dániel pap lesz

http://mek.oszk.hu/16100/16143

Tolstoj, Lev Nikolaevicˇ: Iljics Iván halála

http://mek.oszk.hu/16500/16524

Tábori Kornél: Humor a bűnben -Megtörtént viccek

http://mek.oszk.hu/16400/16494

Tábori Róbert: A hajdúkirály

http://mek.oszk.hu/16100/16107

Tábori Róbert: A templom kulcsa

http://mek.oszk.hu/16300/16345

Tábori Róbert: Görbe hegyek országában

http://mek.oszk.hu/16300/16328

Tábori Róbert: Künn a nagyvilágban

http://mek.oszk.hu/16500/16560

Tóth Béla: Tollhegygyel

http://mek.oszk.hu/16400/16434

Tóth Csaba festészete, 1991-1996

http://mek.oszk.hu/15400/15458

Van Loon, Hendrik Willem: A hajózás története

http://mek.oszk.hu/15300/15380

Verga, Giovanni: A király-tigris

http://mek.oszk.hu/16200/16245

Verga, Giovanni: Elena férje

http://mek.oszk.hu/16300/16367

Verne, Jules: A rejtelmes sziget

http://mek.oszk.hu/15600/15671

Vikár Béla: Somogymegye népköltése

http://mek.oszk.hu/15400/15432

Vághidi Ferenc: Wellington

http://mek.oszk.hu/15300/15342

Vángel Jenő: Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára

http://mek.oszk.hu/15400/15484

Váradi Antal: Hamis istenek

http://mek.oszk.hu/16300/16337

Váradi Antal: Regényes rajzok Petőfi életéből

http://mek.oszk.hu/16100/16106

Vértesi Arnold: Mindhiába

http://mek.oszk.hu/16000/16046

Vértesi Arnold: Mézes hetek

http://mek.oszk.hu/16000/16059

Vértesy Gyula: Elbeszélések

http://mek.oszk.hu/16200/16229

Wallace, Edgar: A Besúgó

http://mek.oszk.hu/16100/16193

Wallace, Edgar: A rémületes arc

http://mek.oszk.hu/16000/16096

Wallace, Edgar: A sötét ember

http://mek.oszk.hu/15700/15703

Walpole, Hugh: Christina

http://mek.oszk.hu/16300/16380

Wells, Herbert George: Az időgép

http://mek.oszk.hu/16500/16598

Wells, Herbert George: Dr. Moreau szigete

http://mek.oszk.hu/16600/16632

Wells, Herbert George: Mikor az alvó ébred

http://mek.oszk.hu/16400/16469

Werfel, Franz: A nápolyi testvérek

http://mek.oszk.hu/16500/16597

Zsoldos László: Háromkirályok

http://mek.oszk.hu/16300/16350

 

Saját forrásból, önkéntesek által elkészített kötetek:

Simon Melindától 56 cím
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék - http://www.huminf.u-szeged.hu/

A bécsi gyűjteményekből Magyarországnak jutott tárgyak kiállítása a Magyar Nemzeti Múzeumban

http://mek.oszk.hu/15600/15691

A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem segédkönyvtárának czímjegyzéke

http://mek.oszk.hu/15800/15835

A debreczeni ev. ref. főiskola anyakönyvtára mellett 1890-ben megnyitott nyilvános olvasóteremnek betűrendes könyvjegyzéke

http://mek.oszk.hu/15700/15739

A fasiszta szellemű, szovjetellenes és antidemokratikus sajtótermékek jegyzéke

http://mek.oszk.hu/16200/16201

A fasiszta, szovjetellenes és antidemokratikus sajtótermékek IV. számú jegyzéke

http://mek.oszk.hu/16200/16258

A fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermékek I. sz. jegyzéke

http://mek.oszk.hu/16200/16202

A fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermékek II. sz. jegyzéke

http://mek.oszk.hu/16200/16256

A fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermékek III. sz. jegyzéke

http://mek.oszk.hu/16200/16257

A m. kir. Tudományegyetem orvostanárkari könyvtár jegyzéke

http://mek.oszk.hu/15700/15749

A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi országos könyvtárának történeti és irodalomtörténeti kiállítása

http://mek.oszk.hu/15500/15523

A Magyar Nyomdászok Társasága alapszabályai

http://mek.oszk.hu/15200/15214

A múzeumok és könyvtárak országos felügyelete, szervezése és gyarapítása

http://mek.oszk.hu/15300/15352

A Paedagogium könyvtárainak ismertetése

http://mek.oszk.hu/15700/15736

Ábel Jenő: A bártfai Sz.-Egyed temploma könyvtárának története

http://mek.oszk.hu/15700/15738

Ábel Jenő: Corvincodexek

http://mek.oszk.hu/15100/15174

Az 1876. évi Magyar Országos Ipar-, Termény-, és Állat-Kiállítás emlékkönyve

http://mek.oszk.hu/15700/15794

Az Athenaeum Dalegylet alapszabályai

http://mek.oszk.hu/15900/15994

Az Erdélyi Múzeumi Könyvtár többszörös példányainak jegyzéke

http://mek.oszk.hu/15700/15722

Beke Antal: Index manuscriptorum Bibliothecae Batthyanianae Dioecesis Transsylvaniesis

http://mek.oszk.hu/15300/15353

Bricht Lipót: A budapesti Kereskedelmi Akadémia története alapításától 1895-ig

http://mek.oszk.hu/15300/15351

Budapest székesfőváros könyvtárainál rendszeresített könyvtári szakvizsga szabályzata

http://mek.oszk.hu/15500/15546

Dankó József: A franczia könyvdísz a renaissance korban

http://mek.oszk.hu/15200/15225

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői

http://mek.oszk.hu/16300/16323

Glósz Miksa: A csik-somlyói Szent-Ferencz-rendi szerzetesek nyomdájában az 1662-1884-dik évig megjelent könyvek ... czímtára

http://mek.oszk.hu/15800/15821

Gulyás Pál: Az Elzevierek reszpublikái és rokonkiadványok a Magyar Nemzeti Múzeumban

http://mek.oszk.hu/15200/15216

Heller Ágost: Az Elischer-féle Goethe-gyűjtemény katalógusa

http://mek.oszk.hu/15600/15696

Horváth József: A nádasdi gróf Nádasdy család nádasd-ladányi elsőszülöttségi könyvtárának története és ismertetése

http://mek.oszk.hu/15700/15730

Horváth Kálmán: Ifjúsági könyvtárjegyzék a polgári iskolák, gimnáziumok és leánygimnáziumok ... számára

http://mek.oszk.hu/15800/15808

Illés József: Magyar Ujságkiadók Országos Szövetsége 1898-1908

http://mek.oszk.hu/15100/15195

Iparunkért! - A budapesti könyvkötők, szíjgyártók, nyergesek

http://mek.oszk.hu/15500/15559

Jakab Ödön: Árgírus Tündérmese négy énekben

http://mek.oszk.hu/15700/15725

Könyvjegyzék a középiskolai tanári könyvtárak számára

http://mek.oszk.hu/15500/15535

Lampérth Géza: Az én rózsáim

http://mek.oszk.hu/15700/15762

M. kir. szegedi helyőrségi tiszti könyvtár könyvjegyzéke

http://mek.oszk.hu/15600/15697

Márki József: Könyvtári nefelejts vagy A Budapesti m. k. Tudomány-Egyetem Könyvtárának rövid ismertetése

http://mek.oszk.hu/15600/15668

Maróthy Jenő: Új urak régi hegyek között

http://mek.oszk.hu/15700/15734

Molnár János: Molnár Jánosnak ... magyar és deák könyvei

http://mek.oszk.hu/15500/15567

Munkában eltöltött 50 év emlékére

http://mek.oszk.hu/16000/16050

Nádai Pál: Az Universitas nyomdája, Nagyszombat - Buda - Pest

http://mek.oszk.hu/15500/15530

Nemzetközi grafikai szaklapok kiállítása

http://mek.oszk.hu/15600/15695

Névy László Antal: A Pesti Polgári Kereskedelmi Testület alsófokú szakiskolájának története és jelen állapota

http://mek.oszk.hu/16300/16324

Névy László Antal: Kereskedelmi nyelvünk magyartalanságai

http://mek.oszk.hu/15200/15251

Perlaky Mihály: A sajtószabadság lényege és szüksége, mely a magyar országgyűlés figyelmébe ajánltatik

http://mek.oszk.hu/15500/15538

Reiter László: Magyar könyvkultúra

http://mek.oszk.hu/15600/15650

Reiter László: Reklám és fametszet

http://mek.oszk.hu/15600/15623

Schermann Egyed: Adalékok az állami könyvcenzura történetéhez Magyarországon Mária Terézia haláláig

http://mek.oszk.hu/15700/15704

Schermann Egyed: Az egyházi könyvtilalom és könyvbírálat magyarázata

http://mek.oszk.hu/16300/16360

Simon György: Az egyházi könyvtilalom és könyvbírálat, különös tekintettel XIII. Leó pápa „Officiorum ac munerum” kezdetű konstitucziójára

http://mek.oszk.hu/15600/15651

Sparks, Jared: Washington élete

http://mek.oszk.hu/15700/15721

Suppan Vilmos: Az 1885. évi Országos Általános Kiállítás nevelési, közoktatási és iparoktatási (XXXI. és XXX.) csoportjainak külön katalógusa

http://mek.oszk.hu/15700/15748

Szabó Ervin: Emlékirat községi nyilvános könyvtár létesítéséről Budapesten

http://mek.oszk.hu/15600/15694

Szemák István: Ifjúsági könyvtárjegyzék a középfokú iskolák ifjúsági könyvtárai számára

http://mek.oszk.hu/15700/15720

Thewrewk Árpád: Magyar nyomtatott munkák a XVI. és XVII. századból

http://mek.oszk.hu/15800/15805

Tormay Cécile: A csallóközi hattyú

http://mek.oszk.hu/15800/15834

Vasskó Ilona: A pécsi püspöki könyvtár francia nyomtatványai és kéziratai

http://mek.oszk.hu/15800/15836

Zolnai Klára: Bibliographia bibliothecae regis Mathiae Corvini

http://mek.oszk.hu/15100/15143

 

Róth András Lajostól 50 cím
Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtár, Székelyudvarhely - http://www.hrmuzeum.ro/

Antal Sándor: Betűstílus

http://mek.oszk.hu/15300/15358

Aranka György: Örökös ház mellynek epitetését igérte Isten Dávidnak, ...

http://mek.oszk.hu/16500/16585

Areopolisz - Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok 13.

http://mek.oszk.hu/16200/16277

Az hiveket e’ földön valo mulatásokban ostromlo minden ellenségein tellyes gyözedelmet nyert, Débora néhai tiszteletes és nemes rétyi Tsiszér Débora

http://mek.oszk.hu/15700/15766

Bedeus von Scharberg, Joachim: Fontos tanitás a’ leg-óltsóbb, ’s tüz ellen szolgáló épités mesterségéröl

http://mek.oszk.hu/15500/15586

Berkeszi István: A temesvári magyar királyi állami főreáliskola története

http://mek.oszk.hu/16600/16607

Bodoki József: Az Ur házának épitésében egyenes hivséggel, fáradhatatlan szorgalmatossággal és ritka buzgosággal forgolodott férjfiunak néhai tizteletes tudós n. batzoni Intze Mihály uramnak ... kedves emlékezete

http://mek.oszk.hu/16500/16565

Borosnyai Lukács Simon: Az igaznak, hólta után-is meg maradó, és még a’ setét koporsótól-is bé nem fedeztethető kedves emlékezete, az az ... vargyasi idösb Dániel István urnak ... temettetése alkalmatosságával élö-nyelvel el-mondatott

http://mek.oszk.hu/16000/16021

Bél Mátyás: Compendium Hungariae geographicum ad exemplar notitiae Hungariae novae historico-geographicae...

http://mek.oszk.hu/16400/16414

Bél Mátyás: Hvngariae antiqvae et novae prodromvs, cvm specimine, qvomodo in singvlis operis partibvs elaborandis, versari constitverit

http://mek.oszk.hu/16100/16131

Bérczy Károly: Világkrónika

http://mek.oszk.hu/16500/16518

Dániel István: Isten eleibe botsátott alázatos könyörgéseknek együgyü gyakorlása

http://mek.oszk.hu/15500/15537

Edvi Illés Pál: Öntanulás gyakorlatian tárgyalva

http://mek.oszk.hu/15900/15927

Evliya Çelebi: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai

http://mek.oszk.hu/15500/15597

Gombási István: Emlékezet köveiböl épült tisztesség temploma mellyet ... Kemény Miklós urnak utólsó tisztességére el-mondatott sz. beszélgetéseknek világ eleibe lett botsáttatások által ... készittetett ... Was Kristina

http://mek.oszk.hu/15900/15948

Haner György: Historia ecclesiarum Transylvanicarum

http://mek.oszk.hu/15400/15477

Hankó Vilmos: Az erdélyrészi fürdők és ásványvizek leírása

http://mek.oszk.hu/16500/16548

Himpfner Béla: Az aradi királyi főgymnasium története

http://mek.oszk.hu/16600/16606

Igaz hittel, jo tselekedetekkel és ala mi’snálkodásokkal gazdag magyar Tábitha..., néhai ... vajai Vaji Judith ... néhai ... tzegei Vass Dániel urnak ... házas tarsa, XXIX. esztendöktöl fogva ... özvegye

http://mek.oszk.hu/15700/15754

Illia András: Ortus et progressus variarum in Dacia gentium ac religiorum cum principibus ejusdem

http://mek.oszk.hu/15800/15864

Incze Mihály: Isten és emberek elött valo mélto kedvességnek, örökké élö, és eletet ado igaz bizonysági ...

http://mek.oszk.hu/16500/16536

Incze Mihály: Világi keserves bujdosásának utánna ... nyugodalmat nyert ... férjfiú ... Páldi Székely István ... a kolosvári reform. ... collegiumnak ...

http://mek.oszk.hu/15700/15770

Jeles gondolatok rövid történetekkel, mellyek az régiebb philophusoknak, valmint az mostani böltsöknek is könyveiből öszve szedettek, nemes szívnek képzésére az ifjúságban

http://mek.oszk.hu/15500/15514

Kalchbrenner Károly: Magyarország hártyagombáinak válogatott képei

http://mek.oszk.hu/15900/15973

Kőváry László: A lajtántúli fürdők szervezete és berendezése tekintettel az erdélyi fürdők kívánalmaira

http://mek.oszk.hu/15200/15242

Ladányi Gedeon: A magyar alkotmány története

http://mek.oszk.hu/15200/15209

Markovics Jakab: Mértani földrajz elemei

http://mek.oszk.hu/15500/15510

Marmont, Auguste Frédéric Louis Viesse de: Des Herzogs von Ragusa (Marschall Marmont) Reise durch Ungarn und Siebenbürgen

http://mek.oszk.hu/15800/15826

Medve Mihály: A’ böjtnek meg magyarázása és modgya

http://mek.oszk.hu/15300/15348

Mentovich Ferenc: Az uj világnézlet

http://mek.oszk.hu/15600/15680

Málnási László: Ama’ mennyei királynak arany veszszejével meg-illettetett, és az ö ortzájának szemlélésére bé-eresztetett, hazájáért, ’s az Isten’ házáért buzgo kegyes Esther néhai

http://mek.oszk.hu/15800/15896

Művészettörténeti olvasmányok

http://mek.oszk.hu/15500/15526

Nagy Sándor: Háromszék önvédelmi harcza 1848-49

http://mek.oszk.hu/16300/16320

Olsavszky Mihály Mánuel: Sermo de sacra occidentalem inter, et orientalem ecclesiam unione...

http://mek.oszk.hu/16400/16449

Petrarca, Francesco: Petrárcha Ferentz két könyve, mind a kétféle úgymint a jó szerentsének és a szerentsétlenségnek orvosságairól vagy azoknak segedelmekről

http://mek.oszk.hu/15500/15515

Procurator Simon, és Vinkler a’ más világon

http://mek.oszk.hu/15500/15587

Pápai Páriz Ferenc: Pax corporis

http://mek.oszk.hu/15200/15273

Seiler, Georg Friedrich: Az új testámentomi ekklésiai historiának táblátskákban foglalt rövid summája

http://mek.oszk.hu/15700/15791

Socrates redivivus seu Imago philosophi vere christiani, qua exhibetur ... Josephus Pap de Fagaras ...

http://mek.oszk.hu/16600/16633

Steinacker, Gustav: Tapasztalások és intések a’ nőnevelés mezején, minden lelkes szülék, nevelők ... számára...

http://mek.oszk.hu/16500/16522

Steinbuch Ármin: Képes főárjegyzék

http://mek.oszk.hu/16100/16139

Szabó Sámuel: A mostani ditsöségesen uralkodó felséges tsászár ... engedelméből épült n. szebeni ref. templomnak fel-szentelésekor mondott szent tanítások ...

http://mek.oszk.hu/15700/15763

Szentpáli Nagy Ferenc: Verböczi István törvény könyvének compendiuma, melly közönséges magyar-versekre formáltatván iratott, és ki-adatott Homorod Sz. Pali N. Ferencz által

http://mek.oszk.hu/15600/15630

Sámbár Mátyás: Három üdvösséges kérdés

http://mek.oszk.hu/15500/15583

Teleki Ádám: Emlékeztetö oszlop, mellyet néhai igen kedves és ritka virtusokkal fénylett kedves élete párjának, l. baronissa hadadi Vesselényi Máriának áldott emlékezetére meg-keseredett szivel emelt r. sz. birodalombéli grof széki Teleki Ádám  

http://mek.oszk.hu/15900/15915

Törvény gyakorlati kézi könyv

http://mek.oszk.hu/15500/15509

Urházy György: Világkrónika Népszerű eléadása az 1856. november elejétől 1857. novemb. elejéig történt nevezetesebb eseményeknek

http://mek.oszk.hu/16500/16519

Vész János Ármin: Leirati mértan

http://mek.oszk.hu/16000/16008

Weszprémi István: Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia

http://mek.oszk.hu/15800/15898

Xantus János: Utasítás természetrajzi tárgyak gyűjtésére, elkészítésére, megtartására és tovaszállítására

http://mek.oszk.hu/15600/15684

 

Vitos Zsófiától 31 cím
Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda - http://konyvtar.hargitamegye.ro/

1848-ik évi erdélyi országgyűlési törvényczikkek

http://mek.oszk.hu/16500/16538

Ábrányi Kornél: Jellemképek a magyar zenevilágból

http://mek.oszk.hu/15500/15511

Áldásy Antal: Pázmány Péter élete 1570-1637

http://mek.oszk.hu/15500/15512

Angyal Dávid: Bethlen Gábor életrajza

http://mek.oszk.hu/15500/15502

Apponyi Albert: Apponyi Albert gróf válogatott beszédei

http://mek.oszk.hu/15500/15505

Az erdélyi román földbirtoktörvények

http://mek.oszk.hu/15700/15796

Benedek Elek: Szigeti veszedelem

http://mek.oszk.hu/15400/15490

Bethlen Gábor: Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei

http://mek.oszk.hu/15400/15483

Burián Mihály: Dissertatio historico-critica de duplici ingressu in Transilvaniam Georgii Blandratae

http://mek.oszk.hu/16500/16505

Deák-album Emlékkönyv

http://mek.oszk.hu/16500/16513

Döring, Friedrich Wilhelm: Útmutatás a’ déák nyelv’ tanolására

http://mek.oszk.hu/16400/16496

Erdélyegyházmegyei énekeskönyv a róm. kath. kántorok, a nép és ifjúság használatára

http://mek.oszk.hu/15600/15681

Fogarasy Mihály: Keresztény igazságok egyházi beszédekben, mellyeket ... hírdetett, s ... újabban is közrebocsát Fogarasy Mihály

http://mek.oszk.hu/15600/15669

Havadi Mihály Gábor: Székelyek a költők dalaiban

http://mek.oszk.hu/15400/15464

Imre Sándor: Széchenyi születésének 150 éves évfordulójára

http://mek.oszk.hu/15400/15443

Imre Sándor: Színház - Tanulmányok, színházesztétikai és szabadegyetemi előadások gyűjteménye

http://mek.oszk.hu/15300/15313

Jakab Elek: Erdély katonai védereje átalakulása a XVIII. században

http://mek.oszk.hu/16400/16470

Kelemen Katalin: Csíksomlyó

http://mek.oszk.hu/15900/15975

Kis Pál: Rövid földírás a’ leg ujabb polgári változások szerint, tanuló ifjak’ számára

http://mek.oszk.hu/16500/16506

Káli Nagy Lázár: Az erdélyi magyar színészet hőskora, 1792-1821

http://mek.oszk.hu/15600/15637

Kászonyi Alajos: Hozzászólás a zsinati törvényjavaslathoz

http://mek.oszk.hu/16500/16550

A legfölségesebb Oltáriszentség örök imádására és a szegény templomok fölszerelésére alakult központi Oltáregyesület tagjai közé fölvétetett...

http://mek.oszk.hu/16500/16533

Márki Sándor: Dósa György és forradalma

http://mek.oszk.hu/15500/15539

Neves csíkiak [2007]

http://mek.oszk.hu/15900/15980

Neves csíkiak [2008]

http://mek.oszk.hu/15900/15981

Szilágyi Ferenc: A Hóra-világ Erdélyben

http://mek.oszk.hu/15700/15735

Ternajgó Cézár: Emlékbeszéd, az aradi vérmezőn 1849. évi október 6-án kivégzett tizenhárom vértanú 29-ik gyásznapja alkalmára

http://mek.oszk.hu/16500/16537

Tömörkény István: Célszerű szegény emberek

http://mek.oszk.hu/16500/16552

Wesselényi Miklós: Báró Wesselényi Miklós, az „árvízi hajós” naplója

http://mek.oszk.hu/15400/15468

Zajzoni Rab István: Börtöndalok

http://mek.oszk.hu/15200/15296

Újfalvi Sándor: Mezőkövesdi Ujfalvy Sándor emlékiratai

http://mek.oszk.hu/15700/15750

 

ISZT támogatásból elkészített e-book konverziók:

Összesen 258 cím, EPUB és PRC

Abonyi Árpád: A mammuth

http://mek.oszk.hu/16300/16305

Abonyi Árpád: A második férj

http://mek.oszk.hu/16400/16492

Abonyi Árpád: Abonyi Árpád bosnyák novellái

http://mek.oszk.hu/16100/16141

Abonyi Árpád: Jön a hajnal

http://mek.oszk.hu/16100/16153

Abonyi Lajos: A fekete kutya

http://mek.oszk.hu/15400/15491

Abonyi Lajos: Magduska öröksége

http://mek.oszk.hu/13800/13802

Ábrahám Ernő, P.: A kis kakas és egyéb történetek

http://mek.oszk.hu/15000/15043

Ábrahám Ernő, P.: Csillagok a Tiszában

http://mek.oszk.hu/16500/16529

Ábrahám Ernő, P.: Huszár a mennyországban és egyéb mesék

http://mek.oszk.hu/15000/15049

Ábrahám Ernő, P.: Mátyás szerelmes képírója

http://mek.oszk.hu/14900/14951

Ábrányi Kornél: Az élet tarkaságaiból

http://mek.oszk.hu/16200/16294

Alarcón, Pedro Antonio de: Különös történetek

http://mek.oszk.hu/16000/16094

Aszlányi Károly: A befalazott halál

http://mek.oszk.hu/15400/15420

Aszlányi Károly: A kétfenekű dob

http://mek.oszk.hu/15500/15572

Aszlányi Károly: A kettévált milliomos

http://mek.oszk.hu/16500/16516

Aszlányi Károly: A tolvajkirály

http://mek.oszk.hu/15300/15393

Aszlányi Károly: Aki a pénz elől menekül

http://mek.oszk.hu/15500/15581

Aszlányi Károly: Dráma a háztetőn

http://mek.oszk.hu/15500/15507

Aszlányi Károly: Nem félünk a farkastól

http://mek.oszk.hu/15200/15292

Aszlányi Károly: Utazás a villamosszék körül

http://mek.oszk.hu/15600/15620

Bán Ferenc: A tizenkettedik

http://mek.oszk.hu/16600/16608

Bartók Lajos: A szemfényvesztők

http://mek.oszk.hu/16100/16124

Beck, Karl Isidor: Mater dolorosa

http://mek.oszk.hu/16400/16484

Beksics Gusztávné: A bukottak

http://mek.oszk.hu/16200/16243

Benedek Elek: Csöndes órák

http://mek.oszk.hu/14000/14003

Benedek Elek: Honszerző Árpád

http://mek.oszk.hu/16100/16176

Benedek Elek: Két történet a tatárjárás idejéből

http://mek.oszk.hu/15000/15028

Benedek Elek: Történetek öreg emberekről

http://mek.oszk.hu/15000/15029

Beniczkyné Bajza Lenke: A vér

http://mek.oszk.hu/13700/13726

Beniczkyné Bajza Lenke: Saját kezébe

http://mek.oszk.hu/13600/13653

Benjamin, Arnold Alexander: A nagy ismeretlen

http://mek.oszk.hu/16500/16568

Bourget, Paul: Asszonyi szív

http://mek.oszk.hu/16400/16418

Bourget, Paul: Bűnös szerelem

http://mek.oszk.hu/16200/16254

Bourget, Paul: Hazugságok

http://mek.oszk.hu/16200/16238

Bourget, Paul: Végzetes idyll

http://mek.oszk.hu/16200/16297

Bozzay Margit: A hadifogoly

http://mek.oszk.hu/16500/16557

Bródy Sándor: Erzsébet dajka és más cselédek

http://mek.oszk.hu/13900/13978

Bródy Sándor: Királyfi és koldusleány

http://mek.oszk.hu/14000/14031

Campe, Joachim Heinrich: A tenger réme

http://mek.oszk.hu/15000/15063

Carmen Sylva : Házasság szerelem nélkül

http://mek.oszk.hu/16300/16341

Christian, W.: A cápák birodalmában

http://mek.oszk.hu/15000/15036

Collins, William Wilkie: A jóslat

http://mek.oszk.hu/15000/15069

Collins, William Wilkie: A kísértet

http://mek.oszk.hu/16300/16398

Collins, William Wilkie: A kísértetes palota

http://mek.oszk.hu/16400/16454

Collins, William Wilkie: Két lélek útja

http://mek.oszk.hu/16400/16423

Conway, Hugh: Élő halott

http://mek.oszk.hu/16400/16455

Cortambert, Richard: A tenger fenekén

http://mek.oszk.hu/16300/16370

Csermely Gyula: Bakunin professzor könyve

http://mek.oszk.hu/16500/16517

Csiky Gergely: Sisyphus munkája

http://mek.oszk.hu/14100/14125

Csudavilág

http://mek.oszk.hu/15000/15070

D’Annunzio, Gabriele: Giovanni Episcopo

http://mek.oszk.hu/16400/16493

Daudet, Alphonse: A család támasza

http://mek.oszk.hu/14000/14096

Daudet, Alphonse: A kápolna

http://mek.oszk.hu/16300/16371

De Amicis, Edmondo: Lelkierő

http://mek.oszk.hu/13500/13547

Degré Alajos: Az elzárt gyámleány

http://mek.oszk.hu/16300/16343

Dickens, Charles: Két város regénye

http://mek.oszk.hu/15700/15745

Dickens, Charles: Twist Olivér

http://mek.oszk.hu/15500/15579

Dumas, Alexandre: A gavallérbandita

http://mek.oszk.hu/16500/16599

Duncker, Dora: Madame de Pompadour

http://mek.oszk.hu/16300/16338

Elek Artúr: Álarcosmenet

http://mek.oszk.hu/13600/13667

Elvestad, Christofer Svendsen: A hajnali vendég

http://mek.oszk.hu/16500/16525

Faludi Kálmán: A hasis

http://mek.oszk.hu/15600/15649

Farkas Emőd: Petőfi élete

http://mek.oszk.hu/16100/16122

Farkas Pál: Az imrefalvi leány

http://mek.oszk.hu/13900/13989

Féval, Paul Henri: A púpos lovag

http://mek.oszk.hu/16300/16327

Féval, Paul Henri: Az égbolt lovagjai

http://mek.oszk.hu/16600/16602

Forró Pál: A szörnyű felfedezés

http://mek.oszk.hu/15400/15417

Forró Pál: Fogat fogért

http://mek.oszk.hu/16500/16554

Forró Pál: Gyilkosság a Youkon mellett

http://mek.oszk.hu/15300/15330

Forró Pál: Ha mindenki megszépülne

http://mek.oszk.hu/15700/15768

Forró Pál: Párbaj a szerelemmel

http://mek.oszk.hu/16500/16508

Forró Pál: Trópusi történet

http://mek.oszk.hu/15300/15378

Frich, Ovre Richter: Az arany pestis

http://mek.oszk.hu/16400/16437

Gaál Mózes: Kisebb történetek

http://mek.oszk.hu/16100/16171

Garami Andor: Főtárgyalás

http://mek.oszk.hu/16000/16020

Gárdonyi Géza - Tolnai Lajos: A báró lelke ; Borzasztó úr stafírungja

http://mek.oszk.hu/16500/16549

Gelléri Andor Endre: A nagymosoda

http://mek.oszk.hu/15100/15131

Gelléri Andor Endre: Hold ucca

http://mek.oszk.hu/14800/14869

Gelléri Andor Endre: Kikötő

http://mek.oszk.hu/16400/16406

Gelléri Andor Endre: Szomjas inasok

http://mek.oszk.hu/14900/14944

Gelléri Andor Endre: Villám és esti tűz

http://mek.oszk.hu/15000/15060

Gogol, Nyikolaj Vasziljevics: Holt lelkek

http://mek.oszk.hu/16100/16108

Gréville, Henry: Chénereol

http://mek.oszk.hu/16400/16491

Gulácsy Irén: Átal a Tiszán

http://mek.oszk.hu/16500/16534

Gulácsy Irén: Hamueső

http://mek.oszk.hu/15000/15035

Gulácsy Irén: Nagy Lajos király

http://mek.oszk.hu/16200/16266

Gulácsy Irén: Ragyogó Kovács István

http://mek.oszk.hu/16200/16232

Gulácsy Irén: Történelmi miniatűrök

http://mek.oszk.hu/15200/15252

Gulyás Pál: Misztikus ünnepi asztal

http://mek.oszk.hu/13900/13920

Gulyás Pál: Tékozló

http://mek.oszk.hu/13900/13988

Gyarmathy Zsigáné: A havasok alján

http://mek.oszk.hu/13800/13826

Gyarmathy Zsigáné: Önkéntes martirok

http://mek.oszk.hu/14100/14103

Gyarmathy Zsigáné: Régi urak, új parasztok

http://mek.oszk.hu/16200/16203

Gyóni Géza: Rabságban

http://mek.oszk.hu/16400/16468

Haggard, H. Rider: Az ősök kincse

http://mek.oszk.hu/14600/14632

Harsányi Zsolt: Az arany holló

http://mek.oszk.hu/13600/13673

Harsányi Zsolt: Csak azért is

http://mek.oszk.hu/13600/13679

Harsányi Zsolt: Édes fiam

http://mek.oszk.hu/13800/13861

Harsányi Zsolt: Galgó három felesége

http://mek.oszk.hu/13900/13975

Harsányi Zsolt: Mathias Rex

http://mek.oszk.hu/13700/13751

Harsányi Zsolt: Sacra corona

http://mek.oszk.hu/14600/14623

Harsányi Zsolt: Szegény János

http://mek.oszk.hu/13800/13868

Harsányi Zsolt: Whisky szódával

http://mek.oszk.hu/14000/14046

Hawthorne, Julian: Malmaison Arkibald

http://mek.oszk.hu/16300/16315

Hawthorne, Nathaniel: A nászutazás és egyéb elbeszélések

http://mek.oszk.hu/16200/16216

Herman Ottóné: Knopfmacher

http://mek.oszk.hu/13900/13901

Hunyady Sándor: Szerelmes unokatestvérek

http://mek.oszk.hu/15300/15336

Jerome, Jerome K.: A kulisszák titkai

http://mek.oszk.hu/13800/13846

Jócsik Lajos: A fekete kecske

http://mek.oszk.hu/13600/13660

Jócsik Lajos: Hét ember meg egy fél

http://mek.oszk.hu/13600/13659

Jókai Mór: Az egyhuszasos leány, Száz leány egy rakáson és egyéb elbeszélések

http://mek.oszk.hu/16300/16372

Jókai Mór: Az egyiptusi rózsa

http://mek.oszk.hu/16500/16559

Jókai Mór: Két menyegző

http://mek.oszk.hu/16100/16126

Jókai Mór: Magnéta

http://mek.oszk.hu/15700/15731

Jókai Mór: Milyenek a férfiak?

http://mek.oszk.hu/16200/16255

Jókai Mór: Milyenek a nők? ; Milyenek a férfiak?

http://mek.oszk.hu/16400/16475

Jókai Mór: Páter Péter ; Asszonyt kísér - Istent kísért

http://mek.oszk.hu/16200/16276

Juhász Lajos: A Moabit szökevényei

http://mek.oszk.hu/15100/15161

Juhász Lajos: Kerülő úton

http://mek.oszk.hu/14900/14994

Juhász Lajos: Ostrom az aranyvár ellen

http://mek.oszk.hu/14900/14948

Justh Zsigmond: Delelő és egyéb elbeszélések

http://mek.oszk.hu/16100/16195

Kabos Ede: Fehér éjszakák

http://mek.oszk.hu/16500/16539

Kabos Ede: Két halott regénye

http://mek.oszk.hu/13900/13952

Kabos Ede: Vándorok

http://mek.oszk.hu/14600/14634

Kada Elek: A darázs mérge

http://mek.oszk.hu/16300/16355

Karácsony Benő: Tavaszi ballada

http://mek.oszk.hu/14000/14063

Kazár Emil: A szivárvány

http://mek.oszk.hu/16300/16317

Kingsley, Charles: A hősök

http://mek.oszk.hu/13700/13746

Kóbor Tamás: A tisztesség nevében

http://mek.oszk.hu/13800/13887

Kóbor Tamás: Fagy

http://mek.oszk.hu/16100/16152

Kóbor Tamás: Muzsika és parfüm

http://mek.oszk.hu/16500/16571

Korolenko, Vladimir Galaktionovič: A vak zenész

http://mek.oszk.hu/16300/16397

Kövér Ilma: Bárányfelhők

http://mek.oszk.hu/13900/13936

Krúdy Gyula: A dévényi fazekas

http://mek.oszk.hu/15200/15261

Krúdy Gyula: A komáromi fiú

http://mek.oszk.hu/15200/15298

Krúdy Gyula: A negyvenes évekből

http://mek.oszk.hu/16300/16354

Krúdy Gyula: Asszonyságok díja

http://mek.oszk.hu/16400/16400

Krúdy Gyula: Egy nemzeti rablóvezér

http://mek.oszk.hu/15200/15202

Kúnos Ignác: Anatóliai képek

http://mek.oszk.hu/16400/16410

Kunos Ignác: Hellász tündér birodalma

http://mek.oszk.hu/16600/16609

Kúnos Ignác: Mesék a rózsák szigetéről

http://mek.oszk.hu/16500/16500

Kúnos Ignác: Mimózák és krizántémok

http://mek.oszk.hu/16100/16138

Kúnos Ignác: Mosolygó Napkelet

http://mek.oszk.hu/16100/16144

Kúnos Ignác: Naszreddin Hodsa tréfái

http://mek.oszk.hu/15000/15088

Kúnos Ignác: Nippon-ország naposkertje

http://mek.oszk.hu/15700/15728

Kúnos Ignác: Török mesevilág

http://mek.oszk.hu/15000/15080

Kúnos Ignác: Török népmesék

http://mek.oszk.hu/16400/16479

Lampérth Géza: Három pápai diák balatoni kalandozásai

http://mek.oszk.hu/16000/16048

Lampérth Géza: Pápai diákok kalandozásai a Bakonyban

http://mek.oszk.hu/15200/15282

Leacock, Stephen: A Mauzoleum Klub

http://mek.oszk.hu/15100/15176

Lie, Bernt: Diáktörténetek

http://mek.oszk.hu/13900/13971

London, Jack: A nagy ház asszonykája

http://mek.oszk.hu/14500/14581

Lovik Károly: Az arany polgár

http://mek.oszk.hu/16600/16600

Lőrinczy György: Aranykarikák

http://mek.oszk.hu/16200/16298

Malonyay Dezső: A gyáva

http://mek.oszk.hu/16600/16601

Malonyay Dezső: Az utolsó

http://mek.oszk.hu/16100/16123

Malonyay Dezső: Vergődés

http://mek.oszk.hu/16200/16204

Manzoni, Alessandro: A jegyesek

http://mek.oszk.hu/13800/13859

Maupassant, Guy de: Szerelem a sivatagban

http://mek.oszk.hu/15000/15058

Mese-kincstár

http://mek.oszk.hu/15000/15071

Meyer, Conrad Ferdinand: Egy fiú szenvedése

http://mek.oszk.hu/15800/15866

Mikszáth Kálmán: Huszár a teknőben és egyéb elbeszélések

http://mek.oszk.hu/15200/15283

Móra Ferenc: A Sándor körül

http://mek.oszk.hu/15200/15274

Nagy Endre: Udvari történet

http://mek.oszk.hu/16300/16335

Nagy Károly: A kínai fal

http://mek.oszk.hu/15900/15942

Nagy Károly: A reklámherceg

http://mek.oszk.hu/15100/15118

Nagy Károly: A züllött asszony

http://mek.oszk.hu/15100/15140

Nagy Károly: Az ellopott taps

http://mek.oszk.hu/15200/15211

Nagy Károly: Klári érettségije

http://mek.oszk.hu/16500/16561

Palotás Fausztin: Salve Regina

http://mek.oszk.hu/16100/16127

Pásztor Árpád: Pesti krónika

http://mek.oszk.hu/13600/13603

Péczely József: A bűn árnyékában

http://mek.oszk.hu/15400/15403

Péczely József: A vörös álarc

http://mek.oszk.hu/13800/13874

Péczely József: Észszel él az embör

http://mek.oszk.hu/13600/13689

Péczely József: Falusi emberek

http://mek.oszk.hu/14000/14051

Péczely József: Rozika visszajött

http://mek.oszk.hu/16500/16528

Péczely József: Szanazugi esetek

http://mek.oszk.hu/15200/15265

Prém József: Félvér

http://mek.oszk.hu/16300/16359

Prévost, Marcel: Lea

http://mek.oszk.hu/14600/14662

Puskin, Alekszandr Szergejevics: A pikkdáma

http://mek.oszk.hu/14800/14857

Pünkösti Andor: Bús Péter csodálatos kardja

http://mek.oszk.hu/13900/13905

Rákosi Jenő: A kis Kelemen története

http://mek.oszk.hu/16300/16366

Rákosi Viktor: Hős fiúk

http://mek.oszk.hu/16200/16264

Rodiczky Jenő: Aquarellek és croquik a gazdatiszti életből

http://mek.oszk.hu/16400/16485

Rolland, Romain: Antoinette

http://mek.oszk.hu/14000/14067

Sand, George: Flamarande

http://mek.oszk.hu/16200/16218

Sárközi György összes verse és kisebb műfordításai

http://mek.oszk.hu/16500/16583

Sárközi György: Viola

http://mek.oszk.hu/16400/16482

Sas Ede: Kuruczok csillaga

http://mek.oszk.hu/16300/16377

Savage, Richard Henry: Az alaszkai herczegnő

http://mek.oszk.hu/14000/14065

Savage, Richard Henry: Az ősi kastély

http://mek.oszk.hu/15100/15178

Schubin, Ossip: Egy lángész története

http://mek.oszk.hu/16300/16376

Scossa Dezső: Amor verus

http://mek.oszk.hu/16300/16349

Scott, Walter: Ivanhoe

http://mek.oszk.hu/16300/16348

Seabrook, William Buehler: A bűvös sziget

http://mek.oszk.hu/15800/15865

Sebők Zsigmond: Maczkó úr utazásai

http://mek.oszk.hu/16500/16591

Sebők Zsigmond: Városi cica falun

http://mek.oszk.hu/14800/14875

Shakespeare, William: A makrancos hölgy

http://mek.oszk.hu/16400/16460

Stevenson, Robert Louis: A palack manója

http://mek.oszk.hu/13800/13803

Stowe, Harriet Beecher: Tamás bátya kunyhója

http://mek.oszk.hu/15200/15269

Szabó Dezső: Feltámadás Makucskán

http://mek.oszk.hu/15300/15335

Szabó Dezső: Jaj

http://mek.oszk.hu/16500/16544

Szabóné Nogáll Janka: A nagyobbik leány

http://mek.oszk.hu/16300/16365

Szalai Emil: A zöld madár

http://mek.oszk.hu/15200/15260

Szántó Kálmán: Alkonyat

http://mek.oszk.hu/14000/14099

Szerb Antal: A királyné nyaklánca

http://mek.oszk.hu/15300/15354

Szerb Antal: Budapesti kalauz Marslakók számára

http://mek.oszk.hu/15000/15000

Szerb Antal: Madelon, az eb

http://mek.oszk.hu/14900/14938

Szerb Antal: Utas és holdvilág

http://mek.oszk.hu/15100/15105

Szomaházy István: Két czigaretta közt

http://mek.oszk.hu/15400/15461

Szomaházy István: Meseváros

http://mek.oszk.hu/15800/15853

Szomory Dezső: A selyemzsinór

http://mek.oszk.hu/13800/13892

Szomory Dezső: Budapesti Babylon

http://mek.oszk.hu/13800/13847

Szomory Dezső: Lőrinc emléke

http://mek.oszk.hu/13700/13781

Szomory Dezső: Mesekönyv

http://mek.oszk.hu/14000/14012

Szomory Emil: A függöny előtt és a függöny mögött

http://mek.oszk.hu/14000/14057

Tábori Kornél: A rejtelmes ifju

http://mek.oszk.hu/14000/14045

Tábori Kornél: Humor a bűnben

http://mek.oszk.hu/16400/16494

Tábori Kornél: Nagy játék

http://mek.oszk.hu/13600/13656

Tábori Róbert - Garády Viktor: Künn a nagyvilágban

http://mek.oszk.hu/16500/16560

Tábori Róbert: A hajdúkirály

http://mek.oszk.hu/16100/16107

Tábori Róbert: A templom kulcsa

http://mek.oszk.hu/16300/16345

Tábori Róbert: Görbe hegyek országában

http://mek.oszk.hu/16300/16328

Tagore, Rabindranath: Volt egyszer egy király

http://mek.oszk.hu/14000/14066

Theuriet, André: Apaság

http://mek.oszk.hu/15700/15727

Tolnai Lajos: Csak egy asszony!

http://mek.oszk.hu/16100/16178

Tolnai Lajos: Dániel pap lesz

http://mek.oszk.hu/16100/16143

Tolstoj, Lev Nikolaevicˇ: Iljics Iván halála

http://mek.oszk.hu/16500/16524

Tóth Béla: Gül baba

http://mek.oszk.hu/15600/15652

Tóth Béla: Tollhegygyel

http://mek.oszk.hu/16400/16434

Tuskó Matyi kalandjai szárazon és vizen

http://mek.oszk.hu/14000/14054

Tutsek Anna: Cilike bajtársai

http://mek.oszk.hu/14000/14037

Tutsek Anna: Cilike búcsúja

http://mek.oszk.hu/14100/14126

Tutsek Anna: Cilike férjhez megy

http://mek.oszk.hu/14000/14076

Tutsek Anna: Cilike menyasszony lesz

http://mek.oszk.hu/14000/14017

Tutsek Anna: Cilike rövid ruhában

http://mek.oszk.hu/14000/14030

Váradi Antal: Hamis istenek

http://mek.oszk.hu/16300/16337

Váradi Antal: Regényes rajzok Petőfi életéből

http://mek.oszk.hu/16100/16106

Verga, Giovanni: A király-tigris

http://mek.oszk.hu/16200/16245

Verga, Giovanni: D’Arce kapitány emlékei

http://mek.oszk.hu/13600/13643

Verga, Giovanni: Egy apácza története

http://mek.oszk.hu/13600/13674

Verga, Giovanni: Elena férje

http://mek.oszk.hu/16300/16367

Vértesi Arnold: Fürdőn

http://mek.oszk.hu/15200/15268

Vértesi Arnold: Mézes hetek

http://mek.oszk.hu/16000/16059

Vértesi Arnold: Mindhiába

http://mek.oszk.hu/16000/16046

Vértesy Gyula: Elbeszélések

http://mek.oszk.hu/16200/16229

Wallace, Edgar: A Besúgó

http://mek.oszk.hu/16100/16193

Wallace, Edgar: A kék kéz

http://mek.oszk.hu/15400/15430

Wallace, Edgar: A rémületes arc

http://mek.oszk.hu/16000/16096

Wallace, Edgar: A sötét ember

http://mek.oszk.hu/15700/15703

Walpole, Hugh: Christina

http://mek.oszk.hu/16300/16380

Warden, Florence: A rejtélyes ház

http://mek.oszk.hu/14000/14047

Wells, Herbert George: Az időgép

http://mek.oszk.hu/16500/16598

Wells, Herbert George: Mikor az alvó ébred

http://mek.oszk.hu/16400/16469

Werfel, Franz: A nápolyi testvérek

http://mek.oszk.hu/16500/16597

Werner Gyula: A beszterczei diákok

http://mek.oszk.hu/14900/14979

Werner Gyula: Andrásfalvy de Andrásfalva

http://mek.oszk.hu/13600/13681

Zsoldos László: Háromkirályok

http://mek.oszk.hu/16300/16350

 

Digitális képek – DKA

Új részgyűjtemények:

Hazafelé - H. Csongrády Márta fotói
http://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Hazafel%E9

Művészportrék - Németh Andrea fotói
http://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=M%FBv%E9szportr%E9k

Németh Andrea fotóművész munkái
http://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=N%E9meth%20Andrea%20fot%F3m%FBv%E9sz%20munk%E1i

Hortobágy
http://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Hortob%E1gy

H. Csongrády Márta képző-és fotóművész munkái
http://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=H.%20Csongr%E1dy%20M%E1rta%20k%E9pz%F5-%E9s%20fot%F3m%FBv%E9sz%20munk%E1i

Bozsér Zsolt grafikusművész munkái
http://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Bozs%E9r%20Zsolt%20grafikusm%FBv%E9sz%20munk%E1i

Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
http://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Az%20ember%20testi%20%E9s%20lelki%20%E9lete,%20egy%E9ni%20%E9s%20faji%20saj%E1ts%E1gai

Kaukázus
http://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Kauk%E1zus

A képírás régi nagy mesterei színes képekben
http://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=A%20k%E9p%EDr%E1s%20r%E9gi%20nagy%20mesterei%20sz%EDnes%20k%E9pekben

Modern magyar festőművészek - A modern magyar festészet fejlődése
http://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Modern%20magyar%20fest%F5m%FBv%E9szek

A papirosgyártás és a hozzávaló gépek
http://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=A%20papirosgy%E1rt%E1s%20%E9s%20a%20hozz%E1val%F3%20g%E9pek

Tariel, a párducbőrös lovag
http://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Tariel,%20a%20p%E1rducb%F5r%F6s%20lovag

Borsszem Jankó
http://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Borsszem%20Jank%F3

Munkácsy Mihály képei
http://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Munk%E1csy%20Mih%E1ly%20k%E9pei

Mednyánszky
http://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Medny%E1nszky

Pesti élet
http://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Pesti%20%E9let

Brocky Károly festőművész élete és művei 1807-1855
http://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Brocky%20K%E1roly%20fest%F5m%FBv%E9sz%20%E9lete%20%E9s%20m%FBvei

A fiatalok - Ferenczy Károly, Grünwald Béla, Katona Nándor, Magyar-Mannheimer Gusztáv, Rippl-Rónai József
http://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=A%20fiatalok

A Föld és népei - Népszerű földrajzi és népismei kézikönyv

http://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=A%20F%F6ld%20%E9s%20n%E9pei

Az ó- és középkor története
http://dka.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Az%20%F3-%20%E9s%20k%F6z%E9pkor%20t%F6rt%E9nete

 

Korábbi gyűjtemények gyarapodása:

Infografika
http://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Infografika

Országalbum
http://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Orsz%E1galbum

Vasárnapi Ujság
http://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Vas%E1rnapi%20Ujs%E1g

Prezentáció
http://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Prezent%E1ci%F3

Wikipédia
http://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=Wikip%E9dia

 

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület