A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

Új könyvek a MEK-ben

Magyar Elektronikus Könyvtár
 1. Vajda János élete és munkái

  Vajda János élete és munkái / Kerekes György
  Magyar irodalom története
  költő, író, magyar irodalom története, Vajda János (1827-1897), Magyarország, 19. sz.
  "Még a Petőfi-iskola idején lépett föl egy költő, aki kezdettől fogva teljesen önálló úton haladt s a népieskedőkkel szemben éppen a mindenáron való népieskedést kerülte, a felszínes érzelmek éneklői között éppen igaz, mély érzelmével és tartalmasságával tünt föl."

 2. Screenagerek

  Screenagerek : A techno-kultúra megjelenési formái a mai Magyarországon / Horkai Anita
  Kulturális antropológia, Életmódkutatás, Gyermekek, ifjúság, Számítógépes kultúra
  techno, könnyűzene, virtuális kultúra, ifjúsági szubkultúra, ifjúság, fiatal felnőtt, kommunikáció, kulturális antropológia, Magyarország, ezredforduló
  "A technikai vívmányok hatással vannak kultúránkra, sőt újfajta kultúrát alakítanak ki, melynek jellemvonásai tetten érhetők az abban felnőtt és a benne élők hétköznapjaiban. A screenager ennek a technikai világnak a szülötte, benne él, sajátjának tekinti azt."

 3. A kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József-Tudomány-egyetem története és statisztikája

  A kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József-Tudomány-egyetem története és statisztikája / Márki Sándor, Pisztóry Mór
  Nevelés- és iskolatörténet, Felsőfokú oktatás, Statisztikai évkönyvek
  egyetem, felsőoktatás, iskolatörténet, Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem (Kolozsvár), Kolozsvár, Erdély, 1872-1896, 19. sz.
  "A hallgatók száma 1872-től 1882-ig 274-ről 466-ra növekedett s köztük az egyetem 110,948 frtnyi ösztöndíjat, tandíjmentesség fejében 26,551 s pályadíjakban 11,760, összesen 149,260 frtot osztott ki, mihez a 485 bábanövendék közől ösztöndíjat élvező 209-nek részére még 20,000 frt segítség járúlt."

 4. Szép négy énekek

  Szép négy énekek
  Keresztény vallási szövegek, Egyéb zenei műfajok
  énekeskönyv, vallásos ének, keresztény vallás, 18. sz.
  "Házasoknak új társoknak kivánok szóllni,
  kik talán még egymás között jó rendet szabni,
  nem is tudják mi légyen, házasságok mit tégyen,
  szükség tehát illy dologról, hogy szómat tégyem."

 5. Geschichte des evangelischen Gymnasium A. B. in Mühlbach

  Geschichte des evangelischen Gymnasium A. B. in Mühlbach / Ferdinand Baumann
  Nevelés- és iskolatörténet, Középfokú oktatás, Keresztény vallások, Helytörténet, helyismeret
  gimnázium, nemzetiségi iskola, egyházi iskola, neveléstörténet, helytörténet, evangélikus egyház, erdélyi szászok, Szászsebes, Erdély, 14-18. sz.
  "Martin Sydonius aus Mühlbach, der Sekretär des Königs Ferdinand, hat wohl auf der Schule seiner Vaterstadt seine Vorbildung empfangen. Im Dienste Kaiser Karl V. ist er in Deutschland und Spanien thätig gewesen und im Thronstreite gegen Zapolya Parteigänger Ferdinands, in dessen Dienst er sein ganzes Vermögen geopfert."

 6. Fehér asztalnál

  Fehér asztalnál : Pohárköszöntők minden alkalomra (toasztok) / Nagy Ince
  Társas érintkezés, illemtan, Ünnepek, Életmód, szokások
  előadóbeszéd, ünnepi beszéd, alkalmi beszéd, szónoklat, társadalmi esemény
  "A paradicsomban bizonyára kellemes volt a tartózkodás, de milyen lett volna ott az élet Éva nélkül? Sok szép dolog van a világon: tekintély, tisztelet, szerencse, pénz; mégis mindezeknél többet ér egy halandónak, ha egy nő szeméből olvashatja ki, amit nem mer tőle megkérdezni. A nőkre emelem poharamat, a hajadonokra és férjesekre!"

 7. Uzoni Margit

  Uzoni Margit : Regény fiatal leányok számára / Benedek Elek ; illusztrátor Mühlbeck Károly
  Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
  magyar irodalom, ifjúsági irodalom, 19-20. sz.
  "A leányok összesúgnak, vihognak. Ella is, mintha röstelkedve nézne rám. Szegény Ella! Neki még nem bocsátották meg, hogy az édes apja besegítette ezt a penész-virágot, aki iránt szemmel láthatóan mind ahány bizodalmatlan. Szinte látom, hogy már hallgatólag megegyeztek abban: alamuszi leányka lehet ez az Uzoni Margit."

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület