A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

Új könyvek a MEK-ben

Magyar Elektronikus Könyvtár
 1. Báró Külneki Gilméta kisasszony, és Aranypataki György

  Báró Külneki Gilméta kisasszony, és Aranypataki György : Eggy érzékeny történet a' legújjabb üdőkbűl / Verseghy Ferenc
  Klasszikus magyar irodalom, Klasszikus világirodalom
  magyar irodalom, francia irodalom, 19. sz.
  "Gilméta! mondá a' leánykának a' Báróné, mink most elvégeztük, hogy te valaha György Úrfinak hitvesse légy; azért úgy nézd őtet ezentúl, mint jövendőbéli férjedet. De mondgya meg nekem Asszonyanyám, fog-e nekem ő lovakot, hintót, vadászt, inasokot, szobaleányokot, kiváltkép pedig komornokot, és udvarmestert tartani?"

 2. Almarék erdélyi herczeg, avvagy A' szebeni erdő

  Almarék erdélyi herczeg, avvagy A' szebeni erdő : A' történetírásból vontt romános rajzolat
  Klasszikus világirodalom, Klasszikus magyar irodalom
  francia irodalom, magyar irodalom, 19. sz.
  "Közönséges híre terjedtt volt ama' szépségnek, melly a' Bolgár Király' leányában nem ok nélkül csudáltatott; és e' hír Almarék' fülébe is behatott. Eltökéllette tehát magában, hogy e' nyilván dücsőített szépséget megkéreti, és e' szent kívánságát kinek kezére bízhatta volna bölcsebben, mint Dobroszláv baráttyáéra?"

 3. Keleti Páris

  Keleti Páris : Bukaresti történetek / Hrabovszky Júlia, M.
  Klasszikus magyar irodalom
  magyar irodalom, 19-20. sz.
  "Mikor a párisi gyorsvonat a bukaresti pályaudvarba berobogott, Florescu, a fehérhaju költő, már ott állott a perronon és kutatva nézett, merrefelől fog leszállani az ő szépséges felesége és imádott kis leánya, kit a »sacre coeur« nevelőjéből sietve hozatott haza. Hogy is ne? Mikor a kis leány a fejébe vette, hogy áttér a katholikus hitre és apácza lesz."

 4. A szomorkás szombat könyve

  A szomorkás szombat könyve : Novellák / Bernáth Zsolt ; illusztrátor Lóránt Demeter; fordító Göbölyös N. László, Sarodi Tibor
  Kortárs magyar irodalom
  magyar irodalom, 21. sz.
  "Megállt az ajtóban, és azt mondta: - Ez az én életérzés dalom. Olyan a ritmusa, mint az életemnek. Áramlik fel-le - és mutatta a kezével. - Szomorú és vidám egyszerre. Mint a levél, ahogy hull le a fáról. Én is így hullok... vagy emelkedek - tette hozzá tűnődve. Majd kiment. A dal utolsó sorait hallottam a szobából."

 5. Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi dimenziók tükrében

  Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi dimenziók tükrében : A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Pécs, 2016. augusztus 22-27.) három szimpóziumának előadásai / szerkesztő Benő Attila, Gúti Erika, Juhász Dezső, Szoták Szilvia, Terbe Erika, Trócsányi András
  Nyelvtudomány általában, Nyelvtörténet, Kisebbségek
  magyar nyelv, nyelvészet, nyelvtörténet, magyarság, nemzetiség, identitás, magyarságkutatás, regionális kutatás, Magyarország, Kárpát-medence
  "Kisebbségi helyzetben az anyanyelv stigmatizációja nyelvcseréhez, nyelvvesztéshez vezet(het), presztízsének köszönhetően pedig identitásjelölő szerepe hangsúlyossá válik, identitáserősítő szerepet is betölt, hisz kifejezi az adott közösséghez való tartozást, a vele vállalt azonosulást."

 6. Európai környezetpolitika, európai civil társadalom

  Európai környezetpolitika, európai civil társadalom : Környezetvédelem / Szabó Máté
  Környezetgazdaságtan, Környezetvédelem általában, Civil szervezetek, Európai Unió
  környezeti politika, civil társadalom, globalizáció, környezetvédelem, Európai Unió, ezredforduló
  "Az európai integráció a globalizációs folyamatok egyik terméke, a közösségi, illetve a tagállami környezetvédelmi politika pedig összefüggésben van a globális környezetpolitikával. Mind az európai, mind a globális politikai összefüggésrendszerben megjelenik a globális és az európai civil társadalom."

 7. A tegnap

  A tegnap / Feszty Árpádné Jókai Róza
  Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom története
  magyar irodalom, Jókai Mór (1825-1904), Gárdonyi Géza (1863-1922), 19-20. sz.
  "Álmos vagyok, fáradt; sokat futkostam. Valami meleg kedvesség betakar; egy szelid, szakállas fej rámhajlik, szinte világit... össszefut jósága a lámpa világával. Rámhajlik s énekel... tán ringat is? A hang puha, simogat, biztat. A kis madár érezhet valami ilyet a fészekben..."

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület