A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

Új könyvek a MEK-ben

Magyar Elektronikus Könyvtár
 1. Kérdő jelezés

  Kérdő jelezés : Több-csendbeni alkalmazott filozófiai zaj-háborítás a szabad(ság) kérdezés(é)ben / Király István
  Filozófusok, Tudománytörténet, Modern filozófiák, Metafizika, Társadalomfilozófia
  filozófus, filozófiatörténet, egzisztencializmus, metafizika, hermeneutika, szövegmagyarázat, alkalmazott tudomány, Gadamer, Hans-Georg (1900-2002), Heidegger, Martin (1889-1976), Németország, 20. sz.
  "A fentiek értelmében a módszer sem egyszerűen a kérdések megválaszolásának a módja (útja) tehát, hanem csakis az az ahogy-an, amely az ami-t és az aki-t a keresés irányultságának a nyitottságában - létre nyitott létezés gyanánt - történelmileg kérdésesen egybetartja, illetve kimondottan érvényesíti."

 2. Három katona ; Gadsbyék története ; Fekete és fehér

  Három katona ; Gadsbyék története ; Fekete és fehér / Rudyard Kipling ; fordító Balassa József
  Klasszikus világirodalom
  angol irodalom, 19-20. sz.
  "Rettenetes dolog történt! Barátom, Mulvaney közlegény, aki a Serapis-on haza ment, miután kitöltötte az idejét, nemrég visszajött Indiába, mint civil. Az egész dolog Dinah Sadd hibája volt. Nem bírta ki a szűk kis lakásokat és szolgája, Abdullah úgy hiányzott neki, hogy azt ki sem lehet mondani."

 3. Öt hét léghajón

  Öt hét léghajón : Utazás Afrikában / Jules Verne ; fordító Károly Szász; illusztrátor Édouard Riou
  Klasszikus világirodalom
  francia irodalom, 19. sz.
  "A régiség nagy, mesés feladata, a Nil forrásainak fölfedezése nincs még megoldva. Erre kell irányulni egy újabb vállalat minden törekvésének. Ezt tűzte ki maga elébe Fergusson Sámuel. Ő oda, ahova emberi lábak még nem hatoltak be: léghajón akart eljutni."

 4. Egy udvarház

  Egy udvarház / John Galsworthy ; fordító Tóth Wanda
  Klasszikus világirodalom
  angol irodalom, 19-20. sz.
  "- Hiszek apámban s az ő apjában, s apjának apjában, földem megszerzői és föntartóiban; és hiszek magamban, a fiamban és a fiam fiában. Hiszek abban, hogy az országot mi alkottuk és meg kell tartanunk ugy, ahogy van. Hiszek a nyilvános iskolákban s különösen abban, amelyikbe én jártam. És hiszek az én fajtabelimben, az udvarházban..."

 5. Az Antikrisztus csodái

  Az Antikrisztus csodái / Selma Lagerlöf ; fordító Pogány Kázmér
  Klasszikus világirodalom
  svéd irodalom, 19-20. sz.
  "Az az ember pedig... a világnak új tanokat kezdett hirdetni, melyek szociálizmusnak neveztettek. Valójában ez volt az antikrisztiánizmus. Az új tanítás szeret és lemond, oktat és szenved, épp mint a kereszténység. Oly tökéletességgel hasonlít hozzá, mint a hamis Krisztus-szobor az Aracoeli igaz szobrához."

 6. Menni vagy maradni?

  Menni vagy maradni? : Kedvezménytörvény és migrációs várakozások / szerkesztő Örkény Antal
  Kisebbségek, Kisebbségek, Demográfia, Munkaügy
  migrációs politika, nemzetiségi kérdés, határon túli magyarság, munkaerőpiac, vendégmunkás, külföldi munkavállalás, cigányság, demográfia, kérdőíves felmérés, Magyarország, Kárpát-medence, ezredforduló
  "Migrációs potenciálnak nevezzük azt a szándékot, hogy valaki külföldön vállaljon munkát vagy kivándoroljon.... Azt akarjuk tudni, hogy a népességen belül mekkora azok köre, akik migrációt terveznek, s milyen társadalmi-gazdasági tényezők növelik, illetve csökkentik egy társadalom... migrációs potenciálját."

 7. A siker fénytörései

  A siker fénytörései / Székelyi Mária, Örkény Antal, Csepeli György, Barna Ildikó ; illusztrátor Lieber Gábor
  Kisebbségek, Szociálpszichológia, Életmódkutatás
  cigányság, siker, eredményesség, identitás, iskolai végzettség, társadalmi rétegződés, jövőkép, Magyarország, ezredforduló
  "A roma gyerekek továbbtanulási arányát legerősebben a nyolcadik osztály roma - nem roma összetétele befolyásolja. Azokban az osztályokban, ahol a romák aránya kevesebb mint 10 százalék, a roma gyerekek 90 százaléka tovább tanul, függetlenül attól, hogy az első osztály szerkezete milyen volt."

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület