A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

Új könyvek a MEK-ben

Magyar Elektronikus Könyvtár
 1. The Halimba Malom-völgy bauxite deposit

  The Halimba Malom-völgy bauxite deposit = A halimbai Malom-völgy bauxit-előfordulása
  / Bárdossy György
  Ásványi nyersanyagok, Érc- és ásványbányászat, Geológia, földtörténet, Geokémia, ásványtan
  bauxit, érctelep, ásványvagyon, földtani kutatás, Halimba, Veszprém megye, Bakony, Déli-Bakony, Magyarország
  "A közvetlen fedő a malom-völgyi előfordulás területén középső-eocén korú Darvastói Formáció, amire a Szőci Mészkő Formáció következik. A transzgressziós jellegű eocén összlet 5-10 fok alatt északnyugat felé dől. Ezzel együtt vastagsága is megnő, és az előfordulás északnyugati peremén már 60-90 métert ér el."

 2. A nyelv grammatikája

  A nyelv grammatikája : A nyelvtudomány és a kognitív pszichológia határán / Fehér Krisztina
  Nyelvtudomány általában, Nyelvtan, helyesírás, Pszicholingvisztika
  nyelvtan, nyelvészet, kognitív pszichológia, alaktan, alaktan, fonetika
  "Ebben a könyvben a nyelv grammatikáját a megszokottól eltérő módszerekkel és egy, a korábbi, bevett elméletektől különböző nyelvtanmodell keretében mutatom be. A nyelvtanról két diszciplína, a nyelvészet és a kognitív pszichológia határán mozogva igyekszem majd képet alkotni."

 3. The Szőc bauxite deposit

  The Szőc bauxite deposit = A szőci bauxit-előfordulás
  / Bárdossy György
  Ásványi nyersanyagok, Érc- és ásványbányászat, Geológia, földtörténet, Geokémia, ásványtan
  bauxit, érctelep, ásványvagyon, földtani kutatás, Szőc, Veszprém megye, Bakony, Déli-Bakony, Magyarország
  "A szőci előfordulás egész területén a felső triász kori Fődolomit Formáció a bauxittelepek feküje. A fődolomit az előfordulást északkelet felé lezáró szőlőhegyi fő törésvonaltól északra széles sávban a felszínen van. Az előfordulást dél és délnyugat felé is a fődolomit kibúvásai határolják."

 4. Marcsa gondolatai

  Marcsa gondolatai / Lux Terka
  Klasszikus magyar irodalom
  magyar irodalom, 20. sz.
  "Marcsa, Marcsa, hát te volnál ez, a régi egyszerü gondolkodásu, meleg szivü és puritán Marcsa?! Az a Marcsa, aki mindig tükör nélkül fésülködött és most, életed legzavarosabb, hogy ugy mondjam, legtragikusabb perceiben, a késő éjféli órákban, hogy jut eszedbe a tükörbe nézni?"

 5. Systematisches Lehrbuch für den Unterricht im Säbelfechten aus der Hoch-Tierce-Auslage

  Systematisches Lehrbuch für den Unterricht im Säbelfechten aus der Hoch-Tierce-Auslage / Gustav von Arlow, Franz Litomyský
  Küzdősportok, Sporttörténet
  vívás, kardvívás, sportoktatás, 19-20. sz.
  "Die Kunst zu fechten ist eine Art der Kunst zu kämpfen. Der Kampf aber ist nicht nur ein Abwägen der physischen, sondern auch der geistigen und moralischen Kräfte. Je intelligenter ein Fechter ist, desto mehr Chancen hat er, einen mit gleichen physischen Geschicklichkeiten ausgestatteten Gegner zu besiegen."

 6. A nemes vívás művészetének elmélete és a párbaj szabályai

  A nemes vívás művészetének elmélete és a párbaj szabályai / Chappon Samu
  Küzdősportok, Sporttörténet
  vívás, kardvívás, párbaj, 19-20. sz.
  "Épen ezért kimondom szabályban jelen könyvemben, hogy kiskorú párbaj-segéd nem lehet. Ezen eszme, a melynek képviselője én egyedül vagyok most még, hiszem, hogy számos követőre talál! A budapesti "Nemzeti Casino" választmánya a legnagyobb helyeslés mellett fogadta el, még akkor, a mielőtt könyvem sajtó alá került volna."

 7. Kardvívás kezdő és haladó vívók számára

  Kardvívás kezdő és haladó vívók számára / Chappon Károly
  Küzdősportok, Sporttörténet
  vívás, kardvívás, sportoktatás, 19-20. sz.
  "A tanitást a kezdő tanitványoknál a kard leirásával, állás megmagyarázásával, s a testrészek beosztásának megismertetésével kell kezdeni s igy haladni tovább fokozatosan. A csoport vivásnak kezdő s még gyakorlatlan vivóknál való használatát nem tartom helyesnek, mert ebből nem tanulnak egyáltalában semmit..."

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület