A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

Új könyvek a MEK-ben

Magyar Elektronikus Könyvtár
 1. Isteni részem 5-6.

  Isteni részem 5-6. : Napló / Győry Hedvig ; szerkesztő, illusztrátor Kotaszek Hedvig
  Kortárs magyar irodalom
  magyar irodalom, 20. sz.
  "Nem, egyáltalában nem hiányzik egy férfi sem, eszemágában sincs férjhez menni, hiszen jól tudom hogy az csak gondot- és bajt jelent. Ami hiányzik az egyes-egyedül csak az, hogy nem szeret tiszta szivből igazán senki. Gyengédségre, melegségre, szeretetre vágyom."

 2. A fel-feldobott kő újra lehull...

  A fel-feldobott kő újra lehull... : Ady Endre származása, környezete és szellemiségének mozgatórugói / Kávássy Miklós
  Genealógia, családtörténet, Helytörténet, helyismeret, Művelődéstörténet
  költő, családtörténet, helytörténet, magyar irodalom története, Ady Endre (1877-1919), Ady család, Kávássy család, Érmindszent, Érkávás, Szilágy vármegye, 20. sz.
  "Az azonban biztosnak tűnik, hogy a két család között szorosabb (rokoni, baráti) kapcsolat nem volt. Hogy nem jártak össze az annak is köszönhető, hogy Ady Lőrinc maga művelte földjét nagyon sokat dolgozva, míg a Kávássyak ekkor már régóta »földbirtokos«-ok voltak, azaz az akkori viszonyok között nem egy magasságban mozogtak."

 3. Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet

  Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet : Diplomamunka / Szüts Etele
  Elektronikus szöveg és könyvtár, Információs források, Hálózati információforrások, Internet általában, Információs társadalom
  adatbázis, metaadat, tartalomszolgáltatás, digitális archívum, filmarchívum, közgyűjtemény, kulturális örökség, művelődésügy, szerzői jog, testülettörténet, Magyarország
  "A MaNDA egy speciális feladatokat ellátó önálló közgyűjteményi intézmény, nemzeti aggregátor funkcióval. A magyarországi közművelődési- és közgyűjteményi intézmények számára létrehozott Országos Kulturális Digitalizálási Programsorozat szakmai koordinátora és módszertani központja."

 4. Szegények Bibliája

  Szegények Bibliája : 67 bibliai jelenetből álló falikép = Die Armenbibel : Wandbild mit 67 biblischen Szenen
  / Vitek Ildikó, Bíró László ; szerkesztő Kérészy László
  Festészet, grafika, Szobrászat, kerámiaművészet, Keresztény vallások
  csempe, kerámiafaldísz, kerámiaművészet, bibliai történet, vallási ábrázolás, keresztény művészet, Őrbottyán
  "A teremtés (I. Mózes 1, 1-18) = Die Schöpfung (1. Mose 1, 1-18)
  Bűnbeesés a Paradicsomban (I. Mózes 3, 1-6) = Der Sündenfall (1. Mose 3, 1-6)
  Ádám és Éva kiűzése a Paradicsomból (I. Mózes 3, 20-24) = Vertreibung aus dem Paradies (1. Mose 3, 20-24)
  Kain és Ábel (I. Mózes 4, 1-15) = Kain und Abel (1. Mose 4, 1-15)"

 5. Letteratura ungherese, letterature ungheresi

  Letteratura ungherese, letterature ungheresi / szerkesztő Cinzia Franchi, Antonio Donato Sciacovelli
  Kulturális antropológia, Magyar irodalom története
  magyarságkutatás, kulturális identitás, kulturális kölcsönhatás, magyar irodalom története, határon túli magyar irodalom története, 20-21. sz.
  "A mio avviso l'esempio migliore per risolvere il problema è già stato fornito più di due secoli fa dal grande storico della letteratura italiana Girolamo Tiraboschi che nel 1777, nonostante tutte le divisioni politiche e linguistiche dell'Italia, scrisse una "storia comune" della letteratura italiana."

 6. Rövid summája a' keresztyén vallás igazságainak és kötelességeinek, mellyet a' kisdedek számára készített frantzia nyelven T. T. Superville Dániel [...]

  Rövid summája a' keresztyén vallás igazságainak és kötelességeinek, mellyet a' kisdedek számára készített frantzia nyelven T. T. Superville Dániel [...] / Daniel de Superville ; fordító Sebők József
  Keresztény vallások, Keresztény vallási szövegek
  katekizmus, hittankönyv, vallásoktatás, református egyház, kereszténység, 18. sz.
  "KÉRDÉS: Mitsoda a Vallás közönségesen? FELELET: Az a' kötelesség, a' melly szerént az ember tartozik az Istent meg-esmérni, és néki úgy szolgálni, a' mint az ő tökéletességeivel, és az ember' természetével meg-egyez és az által a' maga örök bóldogságát munkálkodni."

 7. In viaggio

  In viaggio : Letteratura ungherese femminile tra Settecento e Novecento / Cinzia Franchi
  Magyar irodalom története, Genderkutatás
  utazási irodalom, magyar irodalom története, nőtörténet, Beniczkyné Bajza Lenke (1839-1905), Sass Flóra (1841-1916), Biberauer Hermin (1844-1868), Paget Jánosné Wesselényi Polixéna (1801-1878), Csáky Antalné Vécsey Anna (1785-1851), 19. sz.
  "In Ungheria il Settecento non è un secolo di viaggiatrici per diletto o per amore dell'arte. Le donne viaggiano soprattutto perché, soprattutto tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento, sono incalzate dalla Storia e dalle guerre a cui cercano di sfuggire."

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület