A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

Új könyvek a MEK-ben

Magyar Elektronikus Könyvtár
 1. Nyomdafesték

  Nyomdafesték : Válogatott publicisztikák, 1979-2017 / Darvas László ; illusztrátor Felvidéki András
  Kortárs magyar irodalom
  magyar irodalom, közélet, politika, publicisztika, Magyarország, ezredforduló
  "Az ember nehezen viseli, ha nem látja át munkájának gyakorlati szükségszerűségét, tiszta indítékait. Ezeket az indítékokat egyre nehezebb megtalálni, ahogy ajtóról ajtóra beljebb megyünk a Társadalmi Munkamegosztás feliratú épületben. Tollforgatóknak különösen nehéz a dolguk, ha értelmezni-indokolni akarják munkájukat és saját magukat."

 2. Asszimiláció, integráció, szegregáció

  Asszimiláció, integráció, szegregáció : Párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban / szerkesztő Bárdi Nándor, Tóth Ágnes
  Kisebbségek, Kisebbségek, Kulturális antropológia
  kisebbségkutatás, asszimiláció, társadalmi integráció, szegregáció, disszimiláció, magyarországi cigányok, zsidóság, kisebbségi politika, oktatáspolitika
  "Asszimiláció, integráció, szegregáció - a szociológiai-antropológiai bikkfanyelv jeles fogalmai, amelyek a közpolitikában is gyakran fölbukkannak, gyakran messze ható gyakorlati intézkedések indoklásában. Az a szándékom, hogy ezeket most politikai filozófiai szemszögből vizsgáljam meg..."

 3. Péchi Simon kiadatlan Biblia-fordítása (Gen. 5 - Ex. 12), 1634

  Péchi Simon kiadatlan Biblia-fordítása (Gen. 5 - Ex. 12), 1634 : [PhD értekezés (2015)] / szerkesztő Komoróczy Géza; fordító Péchi Simon
  Keresztény vallási szövegek, Tudománytörténet, Magyar irodalom története, Nyelvtörténet
  Biblia. Ószövetség. Mózes öt könyve, bibliakutatás, fordítás, szombatosok, hebraisztika, összehasonlító nyelvészet
  "Kiadványunk legfőbb célja Péchi Simon Biblia-fordításának a közzététele. Ez azért is sürgető feladat, mert eddig mindössze néhány rövid részlet került nyilvánosságra belőle. Elsőként Koncz József közölt egy-egy fejezetet a Genesis-fordításból, illetve mutatott be kisebb szemelvényeket a kommentárból, 1880-ban..."

 4. A hatos főirány, egy kudarc anatómiája

  A hatos főirány, egy kudarc anatómiája / Pőcze Gábor ; szerkesztő Bajomi Iván
  Oktatáspolitika, oktatásügy, Pedagógia általában, Kutatás-fejlesztés
  közoktatás, oktatási rendszer, oktatáspolitika, oktatásügy, kutatási terv, tudományszervezés, oktatási reform, neveléstörténet, Magyarország, 1970-es évek
  "A tervezett kutatások nagy száma valójában a főirányban potenciálisan közreműködő kutatóhelyek közötti kompromisszumból fakadt. A korábbi tervkészítési rutin arra ösztönözte a kutatóhelyeket, hogy intézeti terveik megvalósítása többletforrásaként értelmezzék a kormányszintű támogatást..."

 5. Válság és változások az oktatáspolitikában

  Válság és változások az oktatáspolitikában / Nagy Mária
  Oktatáspolitika, oktatásügy, Kormányzat, parlament, Makroökonómia
  válság, válságmenedzselés, oktatási reform, oktatásügy, oktatáspolitika, oktatási rendszer, Nagy-Britannia, Dánia, Franciaország, Kína, 1970-1980-as évek
  "A változás jól mutatja, hogy az oktatásügy fejlődésének a második világháború utáni nemzeti és nemzetközi tendenciáiban a hetvenes évek második felétől bekövetkező radikális átalakulási folyamatok a nyolcvanas évek közepére valamiféle koherens rendszerré kezdtek összeszerveződni."

 6. Az oktatási rendszerek expanziója

  Az oktatási rendszerek expanziója / Margaret Scotford Archer ; fordító Halász Gábor; szerkesztő Bajomi Iván
  Oktatáspolitika, oktatásügy, Művelődésszociológia
  oktatásügy, oktatási rendszer, oktatáskutatás, oktatásszociológia, neveléstörténet, Nagy-Britannia, Franciaország, 19-20. sz.
  "A helyettesítési stratégia esetén az oktatás feletti ellenőrzést a piaci verseny változtatja meg; a visszaszorítás esetén az ellenőrzés törvényes átruházása a cél. A kétféle stratégiával kapcsolatban fontos kiemelni, hogy noha mindkettő az oktatási expanzió nekilendüléséhez vezet, a növekedés egészen másfajta formáit eredményezik."

 7. Pótlás

  Pótlás : Válogatott novellák, 2010-2015 / Tépő Donát
  Kortárs magyar irodalom
  magyar irodalom, 21. sz.
  "Az út túloldalán egy idegen áll. Egy nő. Őt bámulja, ő meg visszabámul. Soha nem látott még nőt. Az utolsó városban csak a 36-ok klónjai élnek, és azok mind férfiak voltak. Hogy került ide egy másik élő ember? Egy élő nő? Ismeretlen érzések rázzák meg a testét. A nő szemei átlátszóak. Nem látni bennük a lelket."

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület