A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

Új könyvek a MEK-ben

Magyar Elektronikus Könyvtár
 1. Antall József és az állambiztonság

  Antall József és az állambiztonság / szerkesztő Tóth Eszter Zsófia
  Magyar belpolitika, Politikatörténet, Nemzetbiztonság, hírszerzés, Magyar történelem 1946-1989
  politikus, megfigyelés, politikai rendőrség, állambiztonság, Antall József (1932-1993), Magyarország, Kádár-korszak, 1960-1970-es évek, 20. sz.
  "Külön Határozat az operatív nyilvántartásbavételről
  Megvizsgáltam az ifj. ANTALL JÓZSEFre vonatkozó anyagokat. Megállapítottam, hogy a beszerzett anyagok bizonyítják a(z) VESZÉLYES ellenséges kategóriába való tartozását, ezért határozatot hoztam nevezett KÜLÖN operatív nyilvántartásba vételére."

 2. Segédlet a tanulási eredmények írásához a szakképzési és a felnőttképzési szektor számára

  Segédlet a tanulási eredmények írásához a szakképzési és a felnőttképzési szektor számára / Farkas Éva
  Szakképzés, Oktatáspolitika, oktatásügy, Pedagógiai módszerek
  tananyag-fejlesztési módszertan, oktatási reform, tantárgy-pedagógia, szakképzés, felnőttoktatás, munkaterv, módszertani tájékoztató
  "A feladatprofil azon munkafeladatoknak, cselekvéseknek a rendezett listája, amelyeket egy dolgozó a szakképesítés megszerzése révén tud elvégezni. A tulajdonságprofil a szakképesítésnek megfelelő munkafeladatok elvégzéséhez szükséges szakmai, személyes, társas és módszerkompetenciákat foglalja magában."

 3. Tanulási eredmény alapú tanterv- és tantárgyfejlesztés a felsőoktatásban

  Tanulási eredmény alapú tanterv- és tantárgyfejlesztés a felsőoktatásban / Farkas Éva
  Felsőfokú oktatás, Oktatáspolitika, oktatásügy, Pedagógiai módszerek
  tananyag-fejlesztési módszertan, oktatási reform, tantárgy-pedagógia, munkaterv
  "Nem a tananyagból kell kiindulni és nem azt kell megtervezni, hogy én mint tanár mit akarok tanítani, hanem abból kell kiindulni, hogy a hallgatónak milyen tanulási eredményeket kell birtokolnia ahhoz, hogy adott tevékenységet, munkaterületi feladatot, munkakört el tudja látni."

 4. Tanyai szilánkok IV.

  Tanyai szilánkok IV. / Faragó Ferenc
  Kortárs magyar irodalom
  magyar irodalom, 21. sz.
  "Kétféleképpen lehet nevelni a kisgyermeket: leguggolni hozzá és felemelni magunkhoz. (Ha leguggolunk, az Ő világába kerülünk és azok a szabályok érvényesek. Ha felemeljük, akkor Ő kerül a mi világunkba és azok a szabályok érvényesek.)"

 5. Zsugori néne

  Zsugori néne : Regény / Nataly von Eschstruth ; fordító Pogány Elza
  Klasszikus világirodalom
  német irodalom, 19-20. sz.
  "Ebben a házban egy csunya öreg asszony lakik a fiatal, bájos unokahugával. Solingen báróné, született Malthey grófnő fiatal korában a nagyanya fejedelemnő udvarhölgye volt. Vagyona nem lévén, elég későn ment férjhez. Állitólag nem éltek valami boldog házaséletet, főképpen a báróné kicsinyes fösvénysége miatt."

 6. Egyáltalán, minek nekünk gazdaságpszichológia?

  Egyáltalán, minek nekünk gazdaságpszichológia? / Garai László
  Közgazdasági elméletek, Tulajdonviszonyok, Gazdaságtörténet, Szociálpszichológia, Pszichológia
  gazdaságpszichológia, gazdasági viselkedés, alkalmazott lélektan, szociálpszichológia, közgazdaságtan, szocializmus, kapitalizmus, gazdasági rendszer
  "A gazdaságpszichológia olyan jelenségeknek a tudománya, amelyek a határ egyik oldalán képződnek, és a másik oldalán eltérítik a folyamatokat ezek irányától. Például érzelemként képződnek, de gazdaságtanuk lesz, mert a gazdasági folyamatokat nemcsak kísérik,... hanem bele is kapcsolódnak a gazdasági történésekbe..."

 7. A kovasav és az alumínium acidimetriás titrálása, ezzel kapcsolatban az acidimetriás titrálások elméletének kibővítése

  A kovasav és az alumínium acidimetriás titrálása, ezzel kapcsolatban az acidimetriás titrálások elméletének kibővítése / Kühn István
  Általános és szervetlen kémia, Analitikai kémia
  térfogatos analízis, acidimetria, komplexometria, félfém, szilícium, szilikát, alumínium, aluminát, szervetlen kémia
  "A mérendő kovasav-oldatot a pH=7,0 körül pufferező anyagoktól megszabadítjuk. Ezen pufferanyagok között leggyakoribb a szénsav, amit célszerűen levegővel hajthatunk ki. Ekkor a titrálandó oldatnak 30 cm3-nél nagyobb térfogatúnak nem szabad lennie, mert különben túl nagy végtérfogatok adódnak, ami a titrálást lehetetlenné teszi."

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület