A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRÉRT
   EGYESÜLET HONLAPJA

Új könyvek a MEK-ben

Magyar Elektronikus Könyvtár
 1. Két gazdag ifjú története

  Két gazdag ifjú története : [ifj.] regény [és elbeszélések] / Benedek Elek ; illusztrátor Mühlbeck Károly
  Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
  magyar irodalom, ifjúsági irodalom, 19-20. sz.
  "A tiszttartók lépesedtek, a mi jövedelmünk meg évről-évre csökkent. Édes apámnak az egyik birtokra nagy kölcsönt kellett felvennie. De életünk rendjén ez nem változtatott. Gazdag úrfiak módjára éltünk a híres nagyenyedi kollégiumban, két szolgadiák takarította a ruhánkat, hordotta részünkre a reggelit, ebédet, vacsorát."

 2. Ezerarcú lexikon

  Ezerarcú lexikon / szerkesztő Fóris Ágota, Tóth Szergej
  Alkalmazott nyelvészet, Szófajtan, lexikológia, Nyelvoktatás, Gyógypedagógia, Informatika az oktatásban
  alkalmazott nyelvészet, lexikológia, lexikográfia, szótár, terminológia, szakfordítás, számítógépes nyelvészet, logopédia, olvasáspedagógia, beszédfeldolgozás, digitális jelfeldolgozás
  "A szakfordítóképzés, de a felsőoktatásban oly fontos szaknyelvi képzés számára is fontos, hogy a szaknyelv különböző szövegtani, morfológiai és egyéb jellemzőit változatos műfajokat tartalmazó, bőséges, informatikai eszközökkel feldolgozható párhuzamos korpuszokon tanulmányozhassuk."

 3. Grosse Naturforscher

  Grosse Naturforscher : Eine Geschichteder Naturforschung in Lebensbeschreibungen / Lénárd Fülöp
  Életrajzi lexikonok, Tudománytörténet, Tudománytörténet, Tudománytörténet, Tudománytörténet, Tudománytörténet
  tudós, feltaláló, természettudomány, tudománytörténet, fizikatörténet, matematikatörténet, kémiatörténet
  "Newton's äußeres Leben ist schnell erzählt. Er war gut aufgehoben in England. Er wuchs bei seiner Mutter und Großmutter auf, da der Vater vor seiner Geburt verstorben war. Bei der Besorgung des Landgutes der Familie mitzuwirken, zeigte er sich ungeeignet; aber auch die Schule wußte nicht viel mit ihm anzufangen."

 4. Esszék, tanulmányok, kritikák, 1900-1911

  Esszék, tanulmányok, kritikák, 1900-1911 / Babits Mihály
  Klasszikus magyar irodalom, Kritika, Magyar irodalom története, Világirodalom története
  magyar irodalom, író, költő, irodalomkritika, irodalomtudomány, világirodalom története, magyar irodalom története, publicisztika, kritikai kiadás, Babits Mihály (1883-1941), 20. sz.
  "Mivel az esszéket, tanulmányokat, kritikákat énépítésnek, önmegismerésnek, a szerző önmagával folytatott dialógusának tekintjük..., ezért időrendben közöljük Babits ilyen munkáit. A teljes anyagot hozzuk, nem válogatunk és nem hagyunk ki részleteket..."

 5. Tanúságtevők

  Tanúságtevők : Aniszi Kálmán kérdéseire válaszol Fábián Ernő... / Aniszi Kálmán
  Kisebbségek, Kisebbségek
  erdélyi magyarság, kisebbségi kérdés, nemzettudat, nemzetiségi kérdés, művész, író, protestáns lelkész, tudós, értelmiség, Erdély, Románia, 20. sz.
  "Az volt a célom, hogy... egyfajta látleletet adjak ennek a nemzetrésznek a létállapotáról, helyzettudatáról, lehetőségeiről, cselekvési alternatíváiról, a prioritásokról, azokról az objektív akadályokról és szubjektív nehézségekről, amelyek az erdélyi magyarság önaffirmációs törekvéseinek útjában állnak..."

 6. Tücsök, Zöld Manó és a többiek

  Tücsök, Zöld Manó és a többiek / Szente B. Levente
  Gyermek- és ifjúsági irodalom, Kortárs magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom
  erdélyi magyar irodalom, meseregény, állatmese, 21. sz.
  "Ki tudja, mi leselkedik arra, aki Kerek Mező határain túlra merészkedik! Maguk a Vadméhek, a Darazsak és a Dongók sem igen szálltak ki jószántukból az ismeretlenbe. Azóta legalábbis, mióta úgy hét virágfordulós nappal ezelőtt szegény Zöngő Dongót a mező szélén elragadta a förtelmesen rút, Imádkozó Sáska."

 7. Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazásának állattani eredményei

  Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazásának állattani eredményei = Zoologische Ergebnisse der dritten asiatischen Forschungsreise des Grafen Eugen Zichy
  / Zichy Jenő ; szerkesztő Horváth Géza
  Állattan
  állat, állattan, fauna, faj, utazás, Oroszország, Szibéria, Mongólia, Kína, Ázsia, 19. sz.
  "A palearktikus régiónak azon a részén, mely Ázsia északi felét foglalja el, meglehetősen sok faunisztikai kutatás történt már ugyan, de azért ismereteink kivált az ottani alsóbbrendű állatokat illetőleg aránylag még igen hézagosak. Örömmel fogadtam e miatt Zichy Jenő gróf úr megtisztelő felszólítását, hogy ázsiai expedicziójában mint zoologus részt vegyek."

E-posta: info@mek.oszk.hu • Telefon: (36)-1-224-3741 • Fax: 1-202-0804
Postacím: Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota F. épület