Vissza a MEK kezdőlapjára 
Back to the MEK homepage

Az alábbi lista időrendben visszafelé mutatja a dokumentumokat. A dátum a felkerülés vagy az utolsó jelentős módosítás időpontját jelzi (ezért előfordulhat, hogy egy régebbi, de nemrég frissített mű újra megjelenik az újdonságok között). A lista alján százasával lehet lapozni, és ha valamelyik tételre kattintunk, akkor a borítólapok is végiglapozhatók (az adott százas csoporton belül) az alsó nyilakkal. JavaScriptet nem támogató böngészők esetében az URL címre kell kattintani, de ekkor csak sorszám szerint fog menni a lapozás. Ha szeretné minden hónap elején levélben megkapni az új művek listáját, akkor iratkozzon fel a HÍRLEVELÜNKRE.


A találatok száma: 13032
[13411] A Püspök-ladányi Társas-kör olvasó könyveinek betűrendes névjegyzéke
1882

http://mek.oszk.hu/13400/13411
2014-10-22
[13410] A Püspök-ladányi Társas-kör olvasó könyveinek betűrendes jegyzéke
1899

http://mek.oszk.hu/13400/13410
2014-10-22
[13409] Kisgergely Kornél - Szombati Anikó: Bankunió magyar szemmel 
Hogyan látja az MNB a szoros együttműködés lehetőségét?

http://mek.oszk.hu/13400/13409
2014-10-22
[13408] Abafi Lajos: Magyarország lepkéi 
Tekintettel Európa többi országainak lepke-faunájára

http://mek.oszk.hu/13400/13408
2014-10-22
[13407] Karácsonyi Károly: Hajnalban kialudt gyertyaláng 
Divéky Ferenc (1848-1869) szatmári botanikus munkássága

http://mek.oszk.hu/13400/13407
2014-10-22
[13406] Éltes Mátyás: A gyermeki intelligencia vizsgálata 
Binet, Simon és mások módszere alapján magyar gyermekekre alkalmazta Éltes Mátyás

http://mek.oszk.hu/13400/13406
2014-10-21
[13405] Fecske Andrea et al.: Sokszínű szakMA 
Andragógusok kutatás közben

http://mek.oszk.hu/13400/13405
2014-10-21
[13404] Farkas Éva et al.: Az akkreditált felnőttképzési intézmények működési jellemzői 
Kutatási jelentés

http://mek.oszk.hu/13400/13404
2014-10-21
[13403] Végh Miki: Szöszi 
Regény

http://mek.oszk.hu/13400/13403
2014-10-21
[13402] Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csikszeredai főgimnáziumának értesitője az 1918-1919-ik iskolai évről
http://mek.oszk.hu/13400/13402
2014-10-21
[13401] Bodnár Katalin - Szabó Lajos Tamás: A kivándorlás hatása a hazai munkaerőpiacra 
http://mek.oszk.hu/13400/13401
2014-10-21
[13400] Néprajz, muzeológia
Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére

http://mek.oszk.hu/13400/13400
2014-10-20
[13399] Tamás Csaba Gergely: A "jelképes" császárság alkotmánya 
Fejezetek a japán alkotmánytörténet köréből

http://mek.oszk.hu/13300/13399
2014-10-20
[13398] Boros János: Időszerű etika 
Esszék a felelősségről

http://mek.oszk.hu/13300/13398
2014-10-20
[13397] Bársony István: Szelek utján 
Regényes történet

http://mek.oszk.hu/13300/13397
2014-10-20
[13396] Igor Csaba, T.: A rend 
Két, nagyjából romantikus történet

http://mek.oszk.hu/13300/13396
2014-10-20
[13395] Autizmus füzet
2013

http://mek.oszk.hu/13300/13395
2014-10-20
[13394] Baráth Gábor: GIMP könyv 
http://mek.oszk.hu/13300/13394
2014-10-18
[13393] Wödredy Pál József: Amor filialis, oder ... Lob- und Liebs-Rede an die ... Dreyfaltigkeit 
http://mek.oszk.hu/13300/13393
2014-10-18
[13392] Gábriel Péter - Rariga Judit - Várhegyi Judit: Inflációs várakozások Magyarországon 
http://mek.oszk.hu/13300/13392
2014-10-18
[13391] Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csikszeredai főgimnáziumának értesitője az 1917-1918-ik iskolai évről
http://mek.oszk.hu/13300/13391
2014-10-18
[13390] Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csikszeredai főgimnáziumának értesitője az 1914-1915-ik iskolai évről
http://mek.oszk.hu/13300/13390
2014-10-18
[13389] Galgóczy Károly: Nagy-Kőrös város monographiája 
Régi és ujkori ismertetés

http://mek.oszk.hu/13300/13389
2014-10-17
[13388] Tíz év
http://mek.oszk.hu/13300/13388
2014-10-17
[13387] Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
Bornemissza Gergely élete

http://mek.oszk.hu/13300/13387
2014-10-17
[13386] Növekedés alulnézetben
http://mek.oszk.hu/13300/13386
2014-10-17
[13385] Átalakulóban a magyar bankrendszer
Vitaindító a magyar bankrendszerre vonatkozó konszenzusos jövőkép kialakításához

http://mek.oszk.hu/13300/13385
2014-10-17
[13384] Papp István: Magyar nyelvtörténet 
Kézirat

http://mek.oszk.hu/13300/13384
2014-10-17
[13383] Bálint György: Az idő rabságában 
http://mek.oszk.hu/13300/13383
2014-10-16
[13382] Tisza István: Magyar agrár-politika 
A mezőgazdasági termények árhanyatlásának okai és orvosszerei

http://mek.oszk.hu/13300/13382
2014-10-16
[13381] Monitor, 1999
http://mek.oszk.hu/13300/13381
2014-10-16
[13380] Schauschek Árpád: Rauscher Lajos emlékezete 
Felolvastatott a Magyar Országos Rajztanáregyesület évi közgyülésén 1916. ápril hó 16-án

http://mek.oszk.hu/13300/13380
2014-10-16
[13379] Kormányos Gábor: Lélekfonásban 
Korgák

http://mek.oszk.hu/13300/13379
2014-10-16
[13378] Bársony István: A kaméleon-leány és más elbeszélések 
http://mek.oszk.hu/13300/13378
2014-10-16
[13377] Makay Béla: Verőfényben 
Természeti és vadászképek tollal, ecsettel

http://mek.oszk.hu/13300/13377
2014-10-15
[13376] Tóth Tamás: A sikeres vállalkozás felépítésének és működtetésének szabályszerűségei 
http://mek.oszk.hu/13300/13376
2014-10-15
[13375] Herepei Károly: A' tiszta vallásosság egy keresztyéni elmélkedésben, melyet - midőn ... Rhédei Claudia ... a' keresztyén vallásban bé-iktattatott és elsőben élt vólna úri szent vacsorával ... tartott Herepei Károly... 
http://mek.oszk.hu/13300/13375
2014-10-15
[13374] Kövesligethy Radó: A mathematikai és csillagászati földrajz kézikönyve 
http://mek.oszk.hu/13300/13374
2014-10-15
[13373] Csányi Erzsébet: Világirodalmi kontúr 
Esszék, tanulmányok

http://mek.oszk.hu/13300/13373
2014-10-15
[13372] Aszlányi Károly: Szélhámosok 
Regény

http://mek.oszk.hu/13300/13372
2014-10-14
[13371] Horváth József: Íráspedagógiai tanulmányok 
http://mek.oszk.hu/13300/13371
2014-10-14
[13370] A Pozsonyi "Ügető Verseny Egyesület" szabályai
http://mek.oszk.hu/13300/13370
2014-10-14
[13369] Kovács I. Gábor: Elitek és iskolák, felekezetek és etnikumok 
Társadalom- és kultúratörténeti tanulmányok

http://mek.oszk.hu/13300/13369
2014-10-14
[13368] Bársony István: Keresd az asszonyt 
Elbeszélések

http://mek.oszk.hu/13300/13368
2014-10-14
[13367] Ráth György régi magyar könyvtára
http://mek.oszk.hu/13300/13367
2014-10-13
[13366] Pallmann Péter: A magyar piaristák II. József uralkodása alatt 
A budapesti Kir. Magy. Tudományegyetemen a hittudomány-doktori fokozat elnyerése végett benyújtott értekezés

http://mek.oszk.hu/13300/13366
2014-10-13
[13365] Németh Sándor: Tisztelet emléküknek 
2. rész

http://mek.oszk.hu/13300/13365
2014-10-13
[13364] Márki Sándor: Az ó- és középkor története 
http://mek.oszk.hu/13300/13364
2014-10-13
[13363] Benedek Elek: Bárányfelhők 
http://mek.oszk.hu/13300/13363
2014-10-13
[13362] A sokszínű tehetség
Az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet OTDK-s hallgatóinak pályamunkái

http://mek.oszk.hu/13300/13362
2014-10-13
[13361] Farkas Éva - Farkas Erika - Hangya Dóra: A dél-alföldi régió akkreditált felnőttképzési intézményeinek működési jellemzői 
Kutatási jelentés

http://mek.oszk.hu/13300/13361
2014-10-10
[13360] Farkas Éva: A szak- és felnőttképzés gyakorlata 
http://mek.oszk.hu/13300/13360
2014-10-10
[13359] Farkas Éva: A lifelong learning mobilitási eszközök alkalmazási gyakorlata Magyarországon 
http://mek.oszk.hu/13300/13359
2014-10-10
[13358] Hanák Kolos: Mátrai kalauz 
http://mek.oszk.hu/13300/13358
2014-10-10
[13357] A dalmadi Dalmady-család leszármazása
http://mek.oszk.hu/13300/13357
2014-10-10
[13356] Leffter G.: Nemes 's nemzetes Almási Vlasics született Leffter Ilonának, Boldog Asszony havának 2-ikán 1822-ik esztendőben Selymecz várossában törtint halálát könnyezi G. kedves attyának egyik testvére 
http://mek.oszk.hu/13300/13356
2014-10-10
[13355] Pallmann Péter: A kommunizmus 
Ismertetés

http://mek.oszk.hu/13300/13355
2014-10-09
[13354] Gyürky Antal: Borászati-szótár 
Betürendben, kellő magyarázattal ellátva

http://mek.oszk.hu/13300/13354
2014-10-09
[13353] Tóth Tamás: Vállalkozásod gyémántbányája 
http://mek.oszk.hu/13300/13353
2014-10-09
[13352] Brain Storming: Olasz szókincsfejlesztés könnyedén 
Lexikai tanulmányok, 2007-2009-ből

http://mek.oszk.hu/13300/13352
2014-10-09
[13351] Gergely András, A.: Antropolitikai és antipolitikai tétovázások 
Válogatott tanulmányok és reflexiók

http://mek.oszk.hu/13300/13351
2014-10-09
[13350] Dupka György: A szovjet hatóság megtorló tevékenysége Kárpátalján 
1944-1991

http://mek.oszk.hu/13300/13350
2014-10-09
[13349] De Gerando Ágost: La Transylvanie et ses habitants 
http://mek.oszk.hu/13300/13349
2014-10-08
[13348] Bársony István: Igaz mesék 
http://mek.oszk.hu/13300/13348
2014-10-08
[13347] Hevesi József: Piros narancsok 
Novellák

http://mek.oszk.hu/13300/13347
2014-10-08
[13346] Békefi Antal: A Kálvárián 
Elbeszélések

http://mek.oszk.hu/13300/13346
2014-10-08
[13345] Ferenci D. Ebubekir: Magyarok és az iszlám 
http://mek.oszk.hu/13300/13345
2014-10-08
[13344] Dobány Zoltán: A tájhasználat történeti szakaszai a Taktaközben 
18-20. század

http://mek.oszk.hu/13300/13344
2014-10-07
[13343] Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csikszeredai főgimnáziumának értesitője az 1915-1916-ik iskolai évről
http://mek.oszk.hu/13300/13343
2014-10-07
[13342] Alexander Bernát: Kant 
Élete, fejlődése és philosophiája

http://mek.oszk.hu/13300/13342
2014-10-07
[13341] Serfőző Levente: Szabina és a Renoir 
Serfőző Larry regénye

http://mek.oszk.hu/13300/13341
2014-10-07
[13340] Dupka György: A kollektív bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben, a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 1944-1946 
Doktori (PhD) értekezés

http://mek.oszk.hu/13300/13340
2014-10-07
[13339] Gyarmathy Zsigáné: Asszonyokról asszonyoknak 
Elbeszélések

http://mek.oszk.hu/13300/13339
2014-10-06
[13338] Harsányi Zsolt: Magyar rapszódia 
Liszt Ferenc életének regénye

http://mek.oszk.hu/13300/13338
2014-10-06
[13337] A cserkészjáték szabályzata
A játék feltevéseitől független, általános érvényű szabályok összefoglalása cserkészvezetők számára

http://mek.oszk.hu/13300/13337
2014-10-06
[13336] Abonyi Lajos: A "pénzes molnár" románca 
Beszély

http://mek.oszk.hu/13300/13336
2014-10-03
[13335] Kossuth Lajos: Az emigráció drámái 
http://mek.oszk.hu/13300/13335
2014-10-03
[13334] Extractus chronologicus altissimarum Regiarum et Gubernialium ordinatiorum in m. Principatu Transylvaniae pro singulorum observantia circulariter publicatarum anno...
http://mek.oszk.hu/13300/13334
2014-10-03
[13322] Kohut, Adolph: Bismarck és Magyarország 
http://mek.oszk.hu/13300/13322
2014-10-02
[13333] Schauschek Árpád: Székely Bertalan emlékezete 
http://mek.oszk.hu/13300/13333
2014-10-02
[13332] Steinen, Karl: Közép-Brazilia természeti népei között 
A második Xingú-expedició (1887-1888) útjának vázolása és eredményei

http://mek.oszk.hu/13300/13332
2014-10-02
[13331] Benedek Elek: Hazánk története 
Az ifjuság számára

http://mek.oszk.hu/13300/13331
2014-10-01
[13330] Pulszky Ferenc: Életem és korom 
http://mek.oszk.hu/13300/13330
2014-10-01
[13329] Todd, David P.: Népszerű csillagászat 
http://mek.oszk.hu/13300/13329
2014-10-01
[13328] Bársony István: A kapitány gazember és más elbeszélések 
http://mek.oszk.hu/13300/13328
2014-09-30
[13327] Vay Ödönné: Tündér-anyóka meséi a napsugarakról 
http://mek.oszk.hu/13300/13327
2014-09-30
[13326] Woolf, Virginia: Évek 
http://mek.oszk.hu/13300/13326
2014-09-30
[13325] Büki Balázs: Elektronikus szövegek könyvtári kezelése 
A Magyar Elektronikus Könyvtár

http://mek.oszk.hu/13300/13325
2014-09-29
[13324] Creighton, Mandell: A római nép története 
Angolból

http://mek.oszk.hu/13300/13324
2014-09-29
[13323] Ferenczy József: Gróf Dessewffy József életrajza 
http://mek.oszk.hu/13300/13323
2014-09-29
[13321] Lukachich Géza: A Doberdó védelme az első isonzói csatában 
http://mek.oszk.hu/13300/13321
2014-09-26
[13320] Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csikszeredai főgimnáziumának értesitője az 1911-1912-ik iskolai évről
http://mek.oszk.hu/13300/13320
2014-09-26
[13319] Bölöni Domokos: Mosolygó kis pöttyös, szovátai pisztráng 
Karcolatok, novellák

http://mek.oszk.hu/13300/13319
2014-09-26
[13318] A felnőttek tanulását érintő változó szakmai és szakpolitikai felfogások a társadalmi, gazdasági és kulturális kontextusok terében
Tudományos tanácskozás a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

http://mek.oszk.hu/13300/13318
2014-09-26
[13317] Tóth Béla: Magyar ritkaságok 
Curiosa hungarica

http://mek.oszk.hu/13300/13317
2014-09-26
[13316] Szemere György: A Kont-eset 
Fantasztikus regény a XXI. századból

http://mek.oszk.hu/13300/13316
2014-09-25
[13315] Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csikszeredai főgimnáziumának értesitője az 1910-1911-ik iskolai évről
http://mek.oszk.hu/13300/13315
2014-09-25
[13314] Schez Péter: Metamorphosis Hungariae 
seu fabulosa regionis, praesidiorum, ... origo : honori ... neo-baccalaureorum, dum ... phil. laurea condecorarentur

http://mek.oszk.hu/13300/13314
2014-09-25
[13313] Varga Domokos György: Új médiatörténelem 
(1956-) 1989-2010 (-2014)

http://mek.oszk.hu/13300/13313
2014-09-25
[13312] Brain Storming: Ami a háztartási kézikönyvekből kimaradt... 
http://mek.oszk.hu/13300/13312
2014-09-25
    1-100   101-200   201-300   301-400   401-500   501-600   601-700   701-800   
801-900   901-1000   1001-1100   1101-1200   1201-1300   1301-1400   1401-1500   1501-1600   
1601-1700   1701-1800   1801-1900   1901-2000   2001-2100   2101-2200   2201-2300   2301-2400   
2401-2500   2501-2600   2601-2700   2701-2800   2801-2900   2901-3000   3001-3100   3101-3200   
3201-3300   3301-3400   3401-3500   3501-3600   3601-3700   3701-3800   3801-3900   3901-4000   
4001-4100   4101-4200   4201-4300   4301-4400   4401-4500   4501-4600   4601-4700   4701-4800   
4801-4900   4901-5000   5001-5100   5101-5200   5201-5300   5301-5400   5401-5500   5501-5600   
5601-5700   5701-5800   5801-5900   5901-6000   6001-6100   6101-6200   6201-6300   6301-6400   
6401-6500   6501-6600   6601-6700   6701-6800   6801-6900   6901-7000   7001-7100   7101-7200   
7201-7300   7301-7400   7401-7500   7501-7600   7601-7700   7701-7800   7801-7900   7901-8000   
8001-8100   8101-8200   8201-8300   8301-8400   8401-8500   8501-8600   8601-8700   8701-8800   
8801-8900   8901-9000   9001-9100   9101-9200   9201-9300   9301-9400   9401-9500   9501-9600   
9601-9700   9701-9800   9801-9900   9901-10000   10001-10100   10101-10200   10201-10300   10301-10400   
10401-10500   10501-10600   10601-10700   10701-10800   10801-10900   10901-11000   11001-11100   11101-11200   
11201-11300   11301-11400   11401-11500   11501-11600   11601-11700   11701-11800   11801-11900   11901-12000   
12001-12100   12101-12200   12201-12300   12301-12400   12401-12500   12501-12600   12601-12700   12701-12800   
12801-12900   12901-13000   13001-13032