Az Országos Széchényi Könyvtár a 2011-es Budapesti Tavaszi Fesztivál alkalmából rendezett kiállításával MIROSLAV KRLE®A (1893–1981) halálának közelgő harmincadik évfordulója előtt tisztelgett. A könyvtár Nemzeti Ereklye Kiállítóterében bemutatott tárlat ünnepélyes keretek között nyílt meg 2011. március 23-án, és 2011. június 30-ig várta a látogatókat.

Az eredeti kiállításnak a Múzeumok Éjszakája kapcsán útjára bocsátott internetes változata nemcsak a tárlatban látható dokumentumokat (kéziratokat, fotókat, Krleľa életére vonatkozó anyagokat, színházi műsorfüzeteket, színlapokat stb.) vonultatja fel, hanem ott közzé nem tett további fotókat, szöveges információkat, Miroslav Krleľától származó regény-, novella- és esszérészleteket, kiegészítő információkat is bemutat. A virtuális változat - kihasználva az internet által kínált lehetőségeket - további kapcsolódási pontokra is felhívja a figyelmet.

A szolgáltatás önálló menüpontban örökíti meg az eredeti kiállítás emlékeit is. A kiállítás plakátja, az előkészület fotói, a bemutatón készült videófelvétel részletei, a tárlatvezetések alkalmával készült néhány fotó és több más érdekesség is megtalálható a virtuális oldalakon.

Miroslav Krleľa portréja.
Fotó: Frano Vodopivec, 1975.

•••

Miroslav KRLE®A horvát író életműve a 20. század egyik legjelentősebb európai teljesítménye, amely a hatvanas-hetvenes és a korai nyolcvanas évek nagyhatású színházi bemutatóinak köszönhetően Magyarországon is ismertté vált, olyannyira, hogy tiszteletbeli magyar írónak is nevezték. A robosztus életmű egy számunkra különösen érdekes és sok tekintetben még mindig ismeretlen szegmense Miroslav KRLE®A írásainak számos magyar vonatkozása és műveinek magyar fogadtatása. A magyarországi iskolaévek, a magyar nyelv elsajátításának élménye, az életmű gazdag magyar fogadtatása, drámáinak magyar színházi előadásai, valamint az író legkülönbözőbb magyar irodalmi, történelmi és egyéb kulturális kérdésekre vonatkozó és az egész életműben jelen levő reflexiói kaptak helyet a kiállításon. A reflexiók folyamatossága miatt minden valószínűség szerint Miroslav Krleľa az egyetlen olyan világirodalmi léptékben is jelentős nem magyar alkotó, aki nemcsak alkalomszerűen, hanem állandó figyelemmel és érdeklődéssel fordult a magyar kultúra jelenségei felé. A magyar kultúra bennfentes kívülállójaként megfogalmazott, gyakran korántsem pártatlan, de mindig lényeglátó megállapításait nagy ajándékként fogadhatja a magyar önismeret is. A „Krleľa-hungarica” megismerése így a magyar önkép árnyalására is lehetőséget nyújt. Az olykor vitára okot adó vagy éppen téves állítások, ítéletek mellett felbukkannak az életműben olyan új szempontok is, amelyek többsége korábban rejtve maradt a magyar gondolkodók előtt. A Krleľa által megalkotott „Kárpát-kráter” és „Kárpát-katlan” fogalma, az Osztrák-Magyar Monarchia mint műveinek folytonosan megújuló élményanyaga, a Trianon-jelenségre vagy az 1950-es évekre vonatkozó megállapításai csak néhány a műveiben felbukkanó számos reflexió közül. Ezek a megfogalmazások - melyeknek egy része a kiállítás anyagában olvasható először magyarul - a kortárs magyar befogadót is joggal tölthetik el érdeklődéssel.

Miroslav Krleľa írói személyiségének jelentőségét jól példázzák az alábbi horvát szakkifejezések is:

KRLE®OLÓGIA - Miroslav Krleľa életművének kutatása, valamint Stanko Lasić enciklopédikus igényű 1982-től 1989-ig hat kötetben megjelent monográfiájának főcíme, amely a Krleľára vonatkozó szakirodalom történetét ismerteti.

KRLE®OLÓGUS - Miroslav Krleľa életművének kutatója.

KRLE®IANA - Miroslav Krleľáról készített két kötetes személyi enciklopédia, amely 1993-ban és 1997-ben jelent meg a Miroslav Krleľa Lexikográfiai Intézet kiadásában.

KRLE®IANUM - a 2001-ben megnyílt Miroslav Krleľa és felesége, Bela Krleľa Emlékház kibővítéseként elgondolt majdani horvát irodalmi múzeum elnevezése.

MIROSLAV KRLE®A - Marija Ujević-Galetović szobrásznő köztéri alkotása. Bronz. - Zágráb, Dubravkin (Sofijin) put, 2004. (fotó: Miljenko Gregl)

A kortárs horvát szobrásznő itt látható - archaikus letisztultságot idéző - tömbszerű szobra Krleľa műfaj- és témagazdagság valamint terjedelem szempontjából egyaránt robosztus életművét, az író átfogó gondolkodását, markáns közéleti szerepét és politikai tekintélyét, de megkerülhetetlen, nagy kisugárzású, ellentmondásos személyiségét egyaránt eszünkbe juttathatja.

 

Miroslav Krleľa – szoboravató a Ludovikán 2011. június 16.
Az „új” szobor a szoborlap.hu oldalán!

 


  Az Országos Széchényi Könyvtár hivatalos oldala