MINERVA PLUS MAGYARORSZÁG
A Minerva Europe hivatalos honlapja
Az Országos Széchényi Könyvtár hivatalos honlapja
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának hivatalos honlapja
English version
 

 

home
elérhetőség

 

<<vissza az "események" oldalra<<

-----------------------------------------------------------------

BESZÁMOLÓ A MINERVA Plus PROJEKT MUNKACSOPORTJAI OPERATÍV FELADATAINAK MEGBESZÉLSÉRŐL

Firenze, 2004. április

A találkozón a MINERVA Plus projekt munkacsoportjainak vezetői vettek részt, akik elképzeléseiket, illetve konkrét munkaterveiket ismertették. Minden esetben a legelső feladatként a kapcsolattartó személyek megnevezését jelölték meg, mely a munkacsoportok felállításának elengedhetetlen feltétele. A munkacsoportok külön levelezőlistákon tartják majd a kapcsolatot, és amennyiben szükséges, munkatalálkozókat szerveznek az esetleges tapasztalatcserék érdekében. A már elkészült alapelvekkel és kézikönyvekkel rendelkező munkacsoportok a tagországok nyelveire történő fordítások mihamarabbi elkészítését sürgették. A MINERVA Plus vezetőinek megfelelő tájékoztatása érdekében minden tagországnak kéthavonta kell beszámolót írnia az elvégzett feladatokról, melyhez a hazai szakemberektől rendszeres jelentést várunk. Az első jelentés leadási határideje: 2004. április 15., melynek összesített formáját az olasz partnereknek továbbítjuk.

Rónai Iván (Magyarország) a WP3-as többnyelvűség (Multilingulaism) munkacsoport egyik, a többnyelvű tezauruszok munkacsoportjának képviselője ismertette az elkészült munkatervet, melyet a vezetőség néhány javaslattal kiegészítve elfogadott. Ennek alapvető célja egy felmérés készítése, melynek segítségével fel lehet térképezni az Interneten található kulturális értékek többnyelvű kereshetőségének használatban lévő eszközeit. Ehhez elsőrendű feladat a kérdőív összeállítása, melyhez a francia Sarah Faraud és az angol David Dawson ajánlotta fel a segítségét szakértőiken keresztül. A kérdőív összeállításához elengedhetetlen további nemzetközi szakemberek megnevezése és a szerkesztőbizottság felállítása. A kérdőívnek ki kell terjednie a különféle intézményekre, melyekből országonként egy-egy reprezentatív mintát kell összeállítani.

Spyros Nikolopoulos, (Görögország, University of Patras nikolopo@ceid.upatras.gr) a WP4-en belül az üzleti modellek (Business models) munkacsoport tagja ismertette részletes munkatervüket. Elsődleges feladatnak ő is a kapcsolattartó személyek megnevezését tartotta. Alapvetően kétféle szakértőre van szükségük: egyrészt a technológiai problémák megoldásában, másrészt a szerzői jogokban jártas szakembereket keresnek, akik nem elsősorban jogi, hanem kulturális területen dolgoznak. A csoport fő célja az országok jogszabályai közti különbségek minimalizálása, illetve a szerzői jogok megvédésében hatékony technológiai eszközök és a standardok kidolgozása. A két munkacsoport párhuzamosan dolgozhat. Olaszország és Franciaország felajánlotta a már meglévő eredményeit. David Dawson egy londoni munkaértekezletet helyezett kilátásba, amint a „measuring the web” munkacsoport összeáll. David Dawson a Digital object identification munkacsoport megbeszélésére tett indítványt, amely Budapesten tarthatná ülését. (érintett partner Kovács László).

Isabelle Dujacquier (Belgium) a WP5-ös (Quality framework) minőségi keretrendszerrel foglalkozó munkacsoport vezetője a legsürgetőbb feladatnak a kulturális weboldalak fejlesztői számára kidolgozott 10 pontból álló szempontrendszer lefordítását tartja. A kivitelezést két lépésben képzeli el: először a 10 alapelv, majd a szempontok részletes fordítását kéri, hogy felkerülhessen minden tagország nyelvén a Minerva Plus weblapjára. A fordításokat június 29-ig, a munkacsoport vezetők dublini találkozójáig kell elkészíteni. A munkacsoport idei munkaterve még nem készült el, ennek kivitelezéséhez minden országból a kapcsolattartó személyek megnevezését kéri, hogy számukra külön levelezőlistát hozzon létre az operatív feladatok megbeszélésére.

Borje Justrell (Svédország), a WP6-os (Good practices) a jó példákat és a szakértő központokat összegyűjtő munkacsoport legfontosabb feladatául a Best Practice Handbook egyszerűsített változatának fordítását tartja fontosnak. 2004-ben továbbra is gyűjtik a „jó gyakorlatok”-at (good practices), melyre minden tagországtól várják a példaértékű projektek bemutatását két fő területről: a már működő, mások számára hasznosítható digitalizálással kapcsolatos gyakorlatokról, illetve a költségcsökkentésről. Az összegyűjtött anyagról Dublinban adnak majd tájékoztatást. Továbbá javasolta még az egyes országokban költséganalízisek végezését, mert tapasztalatai szerint a szakemberek nem elég költségszempontúak. David Dawson tíz-tíz intézmény költésfelhasználásának elemzését javasolta. Ehhez előbb még fel kell állítani a munkacsoportot, a kapcsolattartó személyek megnevezése után.

Anette Kelly (Írország) WP7-es projektértékelő munkacsoport vezetője elmondta, hogy elkészült a 6 hónapos projektértékelő terv, mely a lundi elveken alapul. A pármai és brüsszeli megbeszélések eredményeit hamarosan minden vezető számára elküldik. A kommentárokat, illetve javaslatokat továbbra is várják, legkésőbb a júniusi találkozó előtt 3 héttel.

Pier Giacomo Sola közölte, hogy a projekt pénze megérkezett hozzájuk és 2-3 héten belül a résztvevők részére megküldik a nekik járó pénzt (közel 8 millió forint). A pénzügyek elszámolásához kérte, hogy minden számlát egy közös mappába gyűjtsünk. A kifizetéseket a helyi szokásoknak megfelelően lehet intézni.

Budapest, 2004. április 21.

Rónai Iván & Szalóki Gabriella

>>nyomtatható verzió (*.doc)<<
<<vissza az "események" oldalra<<

 
Copyright Minerva Project 2003-04, utolsó frissités: 2004-06-07
mai dátum: