MINERVA PLUS MAGYARORSZÁG
A Minerva Europe hivatalos honlapja
Az Országos Széchényi Könyvtár hivatalos honlapja
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának hivatalos honlapja
English version
 

 

home
elérhetőség

 

<<vissza az "események" oldalra<<

-----------------------------------------------------------------

BESZÁMOLÓ A NEMZETI KÉPVISELŐK CSOPORTJÁNAK VI. HIVATALOS TALÁLKOZÓJÁRÓL

Dublin, 2004. június 28.

A találkozó témáinak összefoglalója

A Nemzeti Képviselők Csoportjának (NRG) VI. találkozóját Írország Európai Uniós elnöksége alatt tartották meg Dublinban. A "Elérni minden területet: avagy a felhasználót szolgáljuk" című konferenciát 2004. június 29-én tartották. Mindkét eseményt az Írországi Művészeti, HSport és Turisztikai Minisztérium az Írországi Nemzeti Múzeum közreműködésével, valamint a MINERVA támogatásával rendezte meg.

A Nemzeti Képviselők Csoportját - hatáskörének megfelelően (Terms of Reference)- azzal a céllal hozták létre, hogy az európai digitalizálási programokat és azok irányelveit felügyelje, végrehajtsa és összehangolja. Mivel az uniós tagállamok hivatalosan elfogadták és jóváhagyták az NRG hatáskörét, tevékenységüket és fejlődésüket folyamatosan jelentik a testületnek.

A Lundi Alapelveket (The Lund Principles) a tagállamok digitalizálási elveinek irányítására és a programok összehangolására hozták létre. A Lundi Cselekvési Terv (The Lund Action Plan) feltérképezi azokat az elvégzendő feladatokat, melyeket hat hónapos ciklusokban aktualizálnak fejlesztésekkel és újratervezéssel. A tevékenységeket az NRG találkozókon fogadják el, melyek kivitelezését a MINERVA együttműködve a tagállamok képviselőivel tesz lehetővé.

A dublini találkozó konkrét témái:

 • Az új tagállamok üdvözlése a Nemzeti Képviselők Csoportjában, továbbá Norvégia EFTA államként, valamint az Európa Tanács, Oroszország és Izrael megfigyelőkként történő fogadása a találkozón
 • "A digitalizálás európai szintű koordinálási kezdeményezés fejlődésének összegzése a tagállamokban" dokumentum elfogadása, valamint az Utolsó jelentés tervezete a tagállamok Lundi Alapelvek alapján történő fejlődéséről, mely az ír elnökség alatt ment végbe
 • Az újonnan felmerülő kérdések és a 2004-es konkrét eredmények számbavétele és rangsorolása, új stratégiák és tevékenységek ajánlása és elfogadása a Lundi Alapelveknek megfelelően történő kivitelezésre
 • A Nemzeti Képviselők Csoportjának jövőbeli fenntarthatóságának megvitatása Hollandia, Luxemburg és az Egyesült Királyság elnökségei alatt


Fontos megállapítások

 1. A Nemzeti Képviselők Csoportja üdvözölte az új tagállamok: Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia, Szlovénia képviselőit abból az alkalomból, hogy először vehettek részt a találkozón az Európai Unió tagjaiként. Szintén jelen voltak Pat Manson, az Európa Tanács képviselője, illetve megfigyelőként Norvégia, Oroszország és Izrael. Az NRG reméli, hogy az Európa Tanáccsal történő együttműködés továbbra is folytatódik.
  Az új tagállamok a MINERVAPlus partnerei, mely összehangolta munkatervét a MINERVA projekttel, 2004 februárjában Budapesten, áprilisában Firenzében tartották a csatlakozó üléseiket.

 2. A dokumentumok dublini fólióit erre a találkozóra adták ki, melyek a következők:
  • Jó példák kézikönyv
  • A digitalizálás európai koordinálása; jelentés az NRG 2003-as fejlődéséről
  • Pármai dokumentum

 3. A következő NRG jelentést 2004 végére tervezik, mely tartalmazni fogja a 25 tagállamot, különös tekintettel a stratégiai kérdésekre.

 4. Fejlődésértékelési jelentés- A digitalizálás koordinálása Európában dokumentálja a Lundi Cselekvési Terv végrehajtásának fejlődését. Ezt a jelentést az ír elnökség vállalta magára, melyet az olasz elnökséggel együtt finanszíroztak. A MINERVAPlus-beli felülvizsgálati mechanizmus, mely a Fejlődésértékelési jelentés-sel kezdődött, fogja ellenőrizni a fejlődést a Lundi Alapelvek áttekintésével és az új Cselekvési Terv fejlesztésével. Ez továbbra is elő fogja írni a Lundi Alapelvek alapján történő végrehajtás fejlesztését a holland és luxemburgi elnökségek alatt. Az utolsó jelentést a luxemburgi elnökség alatt fogják bemutatni 2005-ben.

 5. Az NRG igazolja az igényt a Lundi Alapelvek és a Lundi Cselekvési Terv felülvizsgálatára. Egyetértés született arról, hogy ezen dokumentumok felülvizsgálata a holland elnökség napirendi pontjai közé kerül, és a további megvitatásuk 2004. szeptember 17-én lesz Hágában. Abban is megegyezésre jutottak, hogy ennek a MINERVAPlus WP7 Értékelési jelentése fog alapjául szolgálni.

 6. Az NRG elfogadta, hogy a digitális anyagok megőrzése lesz a jövő központi kérdése.

 7. Megvitatták az NRG által végzett stratégiai együttműködés fenntarthatóságát és a támogatás mechanizmusát. A munkacsoport, mely az NRG találkozó jelöltjeit foglalja magába, MINERVA és MINERVAPlus hosszú távú fenntarthatóságának megvitatását és tervezését tűzte ki célul. A munkacsoport 16 országot foglal magába: Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Izrael, Lengyelország, Németország, Portugália, Svédország, Szlovákia, melyek a hágai NRG találkozó előtt elkészítik a jelentést.


A MEGVALÓSÍTÁS FEJLŐDÉSE 2004 JÚNIUSÁIG

A Lundi Cselekvési Terv, a Lundi Alapelvek alapján 2001-2005 között négy fő területet állapított meg, ahol speciális tevékenységre van szükség. Minden egyes tevékenységnek megfogalmazza a célkitűzéseit, a kivitelezés szemléletmódját, összekapcsolódó feladatait, szereplőit, és elért eredményeit. Az NRG különféle tevékenységeket kezdeményezett melyek a négy terület témáit lefedik, még akkor is, ha közöttük átfedések vannak, feltérképezhetőek a négy alapterület háttértevékenységei.


Más területek fejlődése

NRG jelentések (NRG reports)
Az első NRG jelentés, melyet széles körben ismertettek a tagállamokkal, terjesztette az európai nemzetek digitalizálási kezdeményezéseinek különféleségéről és fejlődéséről szóló információkat.
A második NRG jelentés, Az Európai Digitalizálás Koordinálása, 2003-ban jelent meg.
A következő NRG jelentést 2004-re tervezik a holland elnökség szervezésében.

A MINERVA ismeretbázis (MINERVA knowledgebase)
Az új MINERVA ismeretbázist on-line formában hozták létre azzal a céllal, hogy centralizálják az információkat az NRG és MINERVA munkája között.

Teljesítményértékelés (Benchmarking)

A Finnország, Görögország és Olaszország által kifejlesztett teljesítményértékelési modell elkészülte után, megállapodtak a teljesítménymutatókban. A teljesítményértékelő modell alkalmazása lassan halad. A Fejlődésértékelési jelentés egy decentralizált értékelési modellt javasolt, amit most vitatnak meg a MINERVA munkacsoportban.

Kooperatív együttműködések (Cooperative networks)
A görög elnökség egyik kezdeményezése alapján egy digitalizálási csoportot hoztak létre azzal a céllal, hogy maximálja az EU által támogatott digitalizálási projektek és tevékenységek hatását és a hatékonyságát. A következő találkozót ősszel Strasbourg-ban tervezik.

Katalógusok és erőforrások feltárása (Inventories and resources discovery)
Franciaország és Magyarország Katalógusok, digitális tartalom feltárása és a többnyelvűség kérdései munkacsoport koordinátorai a következő tevékenységeket hajtották végre:

 • Megvizsgáltak egy a MICHAEL projekt által alkalmazott elfogadott leírómodellt
 • Jelenleg egy felmérés folyik a többnyelvű honlapok és tezauruszok kulturális területen történő alkalmazásáról

Az eredményeket a hágai NRG találkozóra várhatóak 2004. Szeptember 17-én.

Együttműködés (Interoperability)
Az Egyesült Királyság és Görögország az Együttműködés és szolgáltatás, üzleti modellek munkacsoport koordinátorai véglegesítik a Technológiai irányelveket és a jövőbeli megfigyelőközpont kivitelezését. A Technológiai irányelvek előzetes változatát Dublin-ban mutatták be.

Fenntarthatóság (Sustainibility)
Az NRG képviselőiből felállított egy munkabizottságot az NRG hosszú távú fenntarthatóságának megvitatására és tervezésére. A lehetséges stratégiákat a dublini találkozón vitatták meg, és továbbiakra a hágai találkozón fog sor kerülni.


SÜRGŐS TEVÉKENYSÉGEK (2004. JÚNIUSTÓL DECEMBERIG)

Gyakorlati tevékenységek a következő NRG találkozó előtt

 • A második NRG jelentést elküldik az összes NRG tagnak, hogy ismertessék meg a saját országaikban. A tagokat arra biztatják, hogy használják ezt a digitalizálási kezdeményezések hangsúlyozására és terjesztésére

 • A harmadik jelentést 2004. decemberére tervezik a holland elnökség alatt

 • Jó példák kézikönyvet angolul a dublini találkozóra adták ki. A francia, olasz és portugál fordítás a hágai találkozóra jelenik meg. A Fejlődésértékelési jelentést az ír partner folytatja a MINERVAPlusban és a folyamatban lévő munkát holland elnökség alatt fogják értékelni. A végső jelentést a luxembourgi elnökség alatt fogják elkezdeni.

 • A 10 minőségi alapelv értelmezési kritériumait, melyet a dublini találkozón mutattak be, a hágai találkozóra véglegesítik. A kulturális honlap 10 minőségi követelményét képeslap formátumban angolul, franciául, németül és olaszul fogják kiadni a hágai találkozóra. Ezt fogja követni a többi nyelvre való fordítás.

 • A görög elnökség alatt kezdeményezett digitalizálási csoportot azért hozták létre, hogy az EU által támogatott digitalizálási projektek és tevékenységek hatását és hatékonyságát növelje. A következő találkozót ősszel Strasbourg-ban tervezik.

 • Az IPR munkacsoport tanulmányozta az európai törvényhozást az IPR vonatkozásában. A csoport megvizsgálta egy IPR menedzsment és védelmi rendszer alapvető tényezőit, és sikeresen elemezte az IPR projekteket annak érdekében, hogy egy konkrét üzleti modellt hozzon létre.

 • Katalógusok, a digitális tartalom feltárása és a többnyelvűség kérdései munkacsoport létrehozott egy elfogadott leírómodellt, a MICHAEL projekt keretében. Továbbá egy kérdőívet küldött körbe a többnyelvű tezauruszok alkalmazásáról.

 • Az erőforrások felmérése és az együttműködés munkacsoport eredményei a hágai NRG találkozóra várhatóak.

 • A Jó példák és a Szakértői központok munkacsoport a költségcsökkentési kérdéseket fogja vizsgálni.

 • A fenntarthatóság munkacsoport a hágai találkozón fogja jelenteni az eredményeit.

 • A holland elnökség kezdeményezni fogja a Ludi Alapelvek és a módosított Cselekvési Terv felülvizsgálatát.


Felmerülő stratégiai kérdések

Jövőbeli stratégiák és az EU által hozzáadott értékek

A Lundi Cselekvési Terv 2005-ben zárul le. A folytatást megvitatja és előkészíti az NRG és a MINERVA.

Kulturális portálok

Egy portál koncepciója fokozottan jelentős eszköznek tekinthető a kulturális értékek és az állampolgárokkal történő párbeszéd szempontjából. Napjainkban fontos gyakorlati eszköznek kellene tekinteni a kulturális gyűjteményekhez való hozzáférésben. Rengeteg tagország hangsúlyozza a kulturális portálok és/vagy a kulturális "net"-ek jelentőségét, és indirekt módon a gyűjteményépítés és sztenderdek növekvő fontosságát is. A portálok integrálni tudják az irányelveket, a berendezéseket és együttműködéseket, a digitális könyvtárak felkutatását, erőforrásfeltáró szolgáltatásokat, gyűjteményleírásokat, minőséget, elérhetőséget és használhatóságot, többnyelvűséget és jó példát, stb. A portál egy kitűnő módja a felhasználók széles körű elérésének, és a digitális örökségen alapuló elektronikus szolgáltatások kínálásának. A portál összegzi a kulturális intézmények (könyvtárak, múzeumok, levéltárak), elektronikus kormányzati szervek, akadémiák és ipari szereplők erőfeszítéseit. Napjainkban az oktatás és kulturális turizmus a két legerősebb húzóerő az ilyen alkalmazások létrehozásának, de a jövőben más okok is felbukkanhatnak.

Egyetértés született egy Európa Portál igénye kapcsán. Az Európa Portál létrehozása beleilleszkedik az új Cselekvési Tervbe. A Nemzetközi Digitalizálási Konferenciát, amit az ír MINERVAPlus partnerek szerveztek az Írországi Művészeti, Sport és Turisztikai Minisztérium az Írországi Nemzeti Múzeum és a Könyvtári Tanács közreműködésével, 2004. június 29-én tartották. A konferencia fő kérdése volt: "Minden terület elérése: avagy a felhasználót szolgáljuk", mely lehetőséget ad reflektálni és rákérdezni a múzeumok, levéltárak és könyvtárak digitalizálásának hatására, különösen arra, hogyan tehetik a kulturális intézmények szolgáltatásaikat megfelelővé a felhasználók számára.


A találkozó konklúziói

A Nemzeti Képviselők Csoportja felügyeli a Lundi Alapelveket és platformot jelent az aktív összehangolásra, ahogy kezdetben Hatáskörének (Terms of Reference), és mostantól a Pármai dokumentumnak (Charter of Parma) megfelelően végezte.

A MINERVA felelős a Lundi Cselekvési Terv végrehajtásáért az NRG stratégiai vezetése alatt. Az NRG terjeszti a lundi célkitűzéseket, és ahol indokolt, a MINERVA termékeit; azonosítja a felbukkanó prioritásokat, és elősegíti az együttműködést a különböző kulturális intézmények és más szektorok között. Az NRG képviselőinek kell biztosítani a tevékenységek folyamatosságát, közösen felvetni új témákat és célokat és saját rendszeres találkozóit tervezni.

Az NRG nagyra értékelte az ír elnökség munkáját a Lundi Cselekvési Terv támogatásában és üdvözölte a vitát a fenntarthatóságról és a jövőbeli tevékenységekről, továbbá gyakorlati szinten a konkrét eredményeket és termékeket és a digitális anyagok megőrzésén folytatott munka, melyet a korábbi elnökségektől kaptak.

Különösen értékelte a Lundi Alapelvek felülvizsgálatát és az új Cselekvési Tervet, valamint az NRG fenntarthatóságának témáját.

A holland elnökség fogja a hágai találkozót rendezni 2004. szeptember 17-én.

Az előtte lévő napokon lesz az Európai konferencia a digitális kulturális erőforrások európai stratégiájára.

Az NRG megköszönte az ír elnökségnek a találkozó szervezését és konstruktív energiabefektetést, valamint a Nemzetközi Digitalizálási Konferenciáét. Külön köszönetünket fejezték ki az ír kormánynak, a Írországi Művészeti, Sport és Turisztikai Minisztériumnak, az Írországi Nemzeti Múzeumnak és a Könyvtári Tanácsnak.

>>nyomtatható verzió (*.doc)<<
<<vissza az "események" oldalra<<

 
Copyright Minerva Project 2003-04, utolsó frissités: 2004-06-07
mai dátum: