BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   

MŰVEKNyomtatott bibliográfiák:

 • G. P.: Kosztolányi Dezső = Irodalomtörténet, XXV. évfolyam, 7–8. szám, 1936., 238–241. [Figyelő/Elhunytak rovat], (válogatott bibliográfia);
 • BARÁTH Ferenc: Kosztolányi Dezső, Zalaegerszeg: Pannonia, 1938, 130, (válogatott bibliográfia);
 • SZEGZÁRDY–CSENGERY József: Kosztolányi Dezső, [Bölcsészetdoktori értekezés], Szeged, Magyar Irodalomtörténeti Intézet, 1938, 101, (válogatott bibliográfia);
 • SÁFRÁN Györgyi: Kosztolányi Dezső hagyatéka. Kosztolányiné Harmos Ilona hagyatéka. Hitel Dénes Kosztolányi-gyűjtemény. Az MTA Könyvtára Kézirattárának katalógusai 11., sorozatszerk.: F. CSANAK Dóra, Ms 4612 – Ms 4649, Budapest, Akadémiai, 6. 1978 (Az MTA Könyvtárának Kézirattárában őrzött kéziratok adatai 1978-ig);
 • TEZLA, Albert: Dezső Kosztolányi = Hungarian Authors. A Bibliographical Handbook. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1970, (válogatott bibliográfia);
 • Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 1. A Hét, Nyugat, Pesti Hírlap, A Pesti Hírlap Vasárnapja, Új Idők, szerk.: ARANY Zsuzsanna, összegyűjt.: ARANY Zsuzsanna, VÉGH Dániel, Budapest, Ráció, 2008;
 • Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. Bácskai sajtó anyaga, szerk.: ARANY Zsuzsanna, összegyűjt. ARANY Zsuzsanna et al., Budapest: Ráció, 2009;

Kéziratos bibliográfiák:

 • BÁDONFAI Gábor: Kosztolányiról szóló irodalom (1907–1962) [Szakdolgozat, ELTE BTK, 1962.] [Az ELTE BTK Toldy Ferenc Könyvtárában], (kéziratos válogatott bibliográfia);
 • BAKOS Endre bibliográfiája [magántulajdonban], (kéziratos válogatott bibliográfia);
 • HITEL Dénes bibliográfiája, MTAK Kézirattár, (kéziratos válogatott bibliográfia);

Első kiadások (a szerző életében megjelent kötetek további kiadásokkal kiegészítve):

 • Négy fal között. Költemények, Budapest, Pallas, 1907. További kiadások: Békéscsaba, Tevan, [1917], 1921, 1922;
 • Boszorkányos esték. Elbeszélések, Budapest, Jókai-ny. kiadása, 1908;
 • A szegény kisgyermek panaszai. Versek, Budapest, Sziklai, 1910. További kiadások: Budapest, Politzer, 1910. Budapest, Athenaeum, 1911. Békéscsaba, Tevan, 1913. Budapest, Athenaeum, 1919. Budapest, Genius, 1923. Újabb kiadások: Budapest, Magyar Helikon, 1964. Gyoma; Békéscsaba, Kner, 1978. szerk.: PETŐCZ Károly, Békéscsaba, Kner, 1984 (Bibliofil kiadás). Szeged, LAZI, 1997;
 • Lótoszevők. Mesejáték, Budapest, Országos Községi Nyomda, 1910;
 • Bolondok. Novellák, Budapest, Athenaeum, [1911], [Modern Könyvtár sorozat];
 • Őszi koncert – Kártya. Versek, Budapest, Politzer és Fia, 1911. További kiadás: Budapest, 1911. [Modern Könyvtár sorozat];
 • Páva. Elbeszélések, Budapest, Légrády, 1911. További kiadás: 1920;
 • Mágia. Versek, Békéscsaba, Tevan, 1912. További kiadás: 1920;
 • A vonat megáll. Elbeszélések, Budapest, Globus, 1912;
 • Beteg lelkek. Elbeszélések, Budapest, Athenaeum, 1912;
 • Mécs. Novellák, Békéscsaba, Tevan, 1913. További kiadás: 1918, 192?;
 • Lánc, lánc, eszterlánc. Versek, Békéscsaba, Tevan, 1914;
 • Öcsém. Novellák, Békéscsaba, Tevan, 1915;
 • Mák. Versek, Békéscsaba, Tevan, 1916. További kiadás: 1920;
 • Bűbájosok. Novellák, Budapest, Franklin, 1916;
 • Tinta. Karcolatok, Gyoma, Kner, 1916;
 • Káin. Novellák, Budapest, Pallas ny., 1918. További kiadás: Budapest, Légrády, 1933;
 • Katona-arcok, Budapest, A Tábori Levél Kiadóhivatala, Pátria ny., 1918, [Tábori Levél sorozat, szerk. Horváth Jenő];
 • Béla, a buta. Új elbeszélései, Budapest, Athenaeum, 1920, [Modern Könyvtár sorozat];
 • Kenyér és bor. Új versek, Békéscsaba, Tevan, 1920;
 • Vérző Magyarország, Magyar írók Magyarország területéért, szerk.: KOSZTOLÁNYI Dezső, Budapest, Pallas, 1921. További kiadás: Budapest: Bethlen Gábor Kör, 1928. Újabb kiadás: Budapest, Arc Kiadó, 1999 (reprint);
 • A rossz orvos. Kisregény, Budapest, Pallas, 1921. További kiadás: Budapest, Tolnai, 1927;
 • A véres költő. Nero. Regény, Budapest, Genius, 1921. Második kiadás: Nero, a véres költő, Budapest, Genius, [1929]. Budapest, SzEFHE, 1935 körül;
 • A bús férfi panaszai. Költemények, Budapest, Genius, [1924];
 • Pacsirta. Regény, Budapest, Athenaeum, 1924. További kiadás: Budapest, Révai, 1942, 1943, 1949;
 • Aranysárkány. Regény, Budapest, Légrády Testvérek, 1925. Második kiadás: Budapest, Genius, [1929];
 • Édes Anna. Regény, Budapest, Genius, [1926]. További kiadások: [1929]. Budapest, Révai, [1937];
 • Meztelenül. Új versek, Budapest, Athenaeum, 1927;
 • Tintaleves papírgaluskával. Elbeszélések, Budapest, Lampel, 1927. További kiadás: Budapest, Franklin, 1943;
 • Alakok. Elbeszélések, Budapest, Magyar Egyetemi Nyomda, [1929]. Újabb kiadás: Budapest, Seneca Kiadó, 1999;
 • Zsivajgó természet. Gondolatok, Budapest, Genius, [1930]. További kiadás: Zsivajgó természet. Aforizmák, Révai, 1930 körül. Újabb kiadások: Budapest, Magyar Helikon, 1967. Budapest, Szépirodalmi, 1974. Budapest, Helikon, 1988. Budapest, Magyar Iparművészeti Főiskola, 1991. Zsivajgó természet. Aforizmák, Budapest, Magvető, 1994. Budapest, Ciceró, 2005;
 • Az aranysárkány (a szerző által átdolgozott ifjúsági kiadás), Budapest, Genius, 1932. Újabb kiadás: Szöveggondozás és az utószó: BALOGH Tamás, Szeged, Tiszatáj Alapítvány, 2004;
 • Bölcsőtől a koporsóig. Elbeszélések, Budapest, Nyugat, 1933. További kiadás: Budapest, Révai, 1937. Újabb kiadások: Bölcsőtől a koporsóig. Alakok, válogatta és jegyzetekkel ellátta: SZABÓ György, Budapest, Szépirodalmi, 1958. Bölcsőtől a koporsóig. Karcolatok, szöveggondozás és jegyzetek: RÉZ Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1987. Budapest, Noran, 2002;
 • Esti Kornél. Regény, Budapest, Genius, 1933;
 • Esti Kornél. Elbeszélések, Budapest, Révai ny., 1934;
 • Kosztolányi Dezső összegyűjtött költeményei. 1907–1935, 1-2, Budapest: Révai, 1935;

Műfordításkötetei (első kiadások további kiadásokkal kiegészítve):

 • BERNSTEIN, Henry: Tisztítótűz. Színmű, Budapest, Kultura, 1908, 133 [7];
 • MAUPASSANT, Guy de: Összes versei, Budapest, Jókai ny., 1909, 91 [2];
 • MOLIERE: A szeleburdi. Vígjáték, Budapest, 1911;
 • CALDERÓN, Pedro, de la Barca: Úrnő és komorna. Vígjáték, Budapest, 1912;
 • ROSTAND, Edmond: A két Pierrot. Egyfelvonásos, Budapest, 1913;
 • Modern költők, [szerk. és ford. KOSZTOLÁNYI Dezső], Budapest: Élet, 1914. Második bővített kiadás: I–III. kötet, Budapest, Révai, 1921;
 • BYRON, George Gordon Noel: Mazeppa, Gyoma, Kner Izidor, 1917;
 • HUYSMANS, Jean-Karl: A különc, Budapest, Kultura, 1921;
 • WILDE, Oscar: Dorian Gray arcképe, [Budapest], Genius, [1922];
 • WILDE, Oscar: Firenzei tragédia, [Budapest], Genius, [1923], 75;
 • Kínai és japán versek, Budapest: Révai, 1931, 1940, 1942, 1943, 1947. További kiadás: Budapest, Genius, 1932.
 • Idegen költők anthológiája, Budapest, Révai, 1937;
 • Idegen költők, s. a. r. és bevezető: ILLYÉS Gyula, Budapest, Révai, 1942, 1943, 1944, 1947;
 • Idegen költők. Összegyűjtött műfordítások, Budapest, Szépirodalmi, 1966. Szöveggondozás és a jegyzetek: RÉZ Pál, 1988;
 • Verses drámafordítások, 1–2., szöveggondozás: RÉZ Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1982;

Hátrahagyott művei. s. a. r. és bevezető: ILLYÉS Gyula (a 11. kötetet s. a. r.: ILLÉS Endre), I–XI. Budapest, Nyugat, 1940–1948.

 1. Erős várunk, a nyelv. Tanulmányok, 1940, 1943;
 2. Lenni vagy nem lenni. Tanulmányok, 1940. Újabb kiadás: s. a. r. és előszó: ILLYÉS Gyula, Szentendre, Kairosz, 1999. (hasonmás kiadás);
 3. Kortársak. Tanulmányok, 1940;
 4. Lángelmék. Tanulmányok drámaírókról, 1941;
 5. Ábécé, 1942. Második kiadás, 1943. Harmadik kiadás: Budapest, Gondolat, 1957;
 6. Ember és világ, 1942;
 7. Elsüllyedt Európa, 1943. Újabb kiadás: Elsüllyedt Európa. Útirajzok, szerk.: FAZEKAS Zsuzsa, Budapest, Rejtjel, 1996;
 8. Ákom-bákom, 1943;
 9. Felebarátaim. Tollrajzok, 1943;
 10. Napjaim múlása, 1947;
 11. Színház. Színibírálatok, 1948;

Kritikai kiadások:

Életműsorozat publicisztikai írásaiból, tanulmányaiból a Szépirodalmi Kiadó gondozásában, szerk.: RÉZ Pál, 1969–1988:

Összes művei:
Összes versek:

 • Összegyűjtött költeményei 1907–1935, 1–2, Budapest, Révai, 1936;
 • Szeptemberi áhitat. Kiadatlan költemények, s. a. r.: PAKU Imre, [1939];
 • Összegyűjtött versei, Budapest, Révai, 1940, 1941, 1943, 1944;
 • Összegyűjtött versei I-II., s. a. r.:. VARGHA Balázs, bevezető: SZAUDER József, Budapest, Szépirodalmi, 1962, 1964. Bővített kiadás: 1971, 1973, 1975, [Verses drámák] 1980;
 • Összes versei, 1–2., szöveggondozás: RÉZ Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1984, 1989;
 • Összes versei, szöveggondozás: RÉZ Pál, Budapest, Századvég, 1993. Budapest, Osiris-Századvég, 1995. Budapest, Osiris Kiadó, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005;
 • Összes versei, szerk. és utószó: BÁRDOS László, Budapest, Unikornis, 1994;
 • Összegyűjtött költeményei, 1907–1935, Kolozsvár, Polis, 1995;

Összes novellák, ill. novelláinak gyűjteményes kiadásai:

 • Tengerszem. 77 történet, Budapest, Révai, [1936]. Budapest, Délvidéki Egyetemi Hallgatók Egyesülete, 1940, 1941. Újabb kiadás: Tengerszem, Budapest, Adams, 1993;
 • Novellái 1–3., Budapest, Révai, 1943;
 • Tintaleves papírgaluskával. Elbeszélések, Budapest, Franklin, 1943
 • Novellák 1–3, Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1957;
 • Elbeszélései, szerk.: RÉZ Pál, Budapest, Magyar Helikon, 1965. Budapest, Osiris, 2007. Budapest, Magyar Helikon, 1994. Válogatások:
  Április bolondja;
  Aranyfonál;
  Esti Kornél;
  Esti Kornél kalandjai;
  Fürdés;
  Kínai kancsó;
  Szürke glória;
 • Kosztolányi Dezső összes novellái, szerk.: RÉZ Pál, Szeged, Szukits, [2001–2002];
 • Kosztolányi Dezső összes novellái [a szöveggond. és a jegyz. RÉZ Pál munkája], Budapest, Osiris, 2007;

Összes művei sorozatokban:

Összegyűjtött munkái, Budapest, Révai, 1936–1939:

 • Összegyűjtött költeményei 1–2, Budapest, Révai, 1936;
 • Édes Anna. Regény, 1936;
 • Esti Kornél. Regény, 1936;
 • Nero a véres költő. Történelmi regény, 1936;
 • Tengerszem. 77 történet, Budapest, Révai, [1936]. Budapest, Délvidéki Egyetemi Hallgatók Egyesülete, 1940, 1941. Újabb kiadás: Tengerszem, Budapest, Adams, 1993;
 • Bölcsőtől a koporsóig [tanulmányok, esszék, tárcák], 1937;
 • Idegen költők anthológiája, 1937;
 • Próza [tanulmányok, esszék, tárcák], 1937;
 • A rossz orvos. Pacsirta, 1937;
 • Szeptemberi áhitat. Kiadatlan költemények, s. a. r.: PAKU Imre, [1939];

Kosztolányi Dezső művei, szerk.: Fráter Zoltán, Európa Kiadó, 2007–:

 • Pacsirta, 2007;
 • Nero, a véres költő. Történelmi regény, 2007;
 • Édes Anna, 2008;
 • Aranysárkány, 2008;
 • Beteg lelkek. Válogatott novellák I., 2008.
 • Tengerszem. Válogatott novellák II., 2008.
 • Esti Kornél, 2009.
 • Műhelytitkok, 2010.
 • Számadás. Válogatott versek, 2010.
 • Könyvek és lelkek. [Íróportrék. Válogatás], Budapest, Európa, 2011.
 • Furcsa dolgok, 2011. [Vallomások, önéletrajzok, kisportrék, naplók, emlékezések. Válogatás.]

Regények, novellaciklusok:

Több regény együttes kiadása:

 • A rossz orvos. Pacsirta, Budapest: Révai, 1937. Budapest: Délvidéki Egyetemi Hallgatók Egyesülete, 1940. Budapest, Szépirodalmi, 1970. Budapest, Eri, 2004;
 • Regények: Néró, a véres költőPacsirtaAranysárkány Édes Anna, s. a. r. és jegyzetek: ÁCS Margit, Budapest, Szépirodalmi, Magyar remekírók sorozat, 1975;
 • Összes regényei (Nero, a véres költő, Pacsirta, Aranysárkány, Édes Anna), szerk.: RÉZ Pál, Szeged, Szukits Kiadó, 2003;
 • Pacsirta Szürke glória, Budapest, Fapadoskönyv , 2010.;
 • Aranyfonál Fürdés Kínai kancsó, Budapest, Fapadoskönyv , 2010.;
 • Esti Kornél – Esti Kornél kalandjai, Budapest, Fapadoskönyv , 2010.;

Egyes regények:

 • Aranysárkány. Regény, Budapest, Magvető, 1956. Budapest, Szépirodalmi, 1964, 1966, 1983 (4.). Bukarest, Kriterion, 1972. Budapest, Magyar Könyvklub, 1993 (5.), 1994. Szöveggondozás: CSÉVE Anna, Budapest, Unikornis, 1996. Kolozsvár, Polis, 1997. Budapest, Karinthy, [1997]. Utószó: HAFNER Zoltán, szöveggondozás: PAPP Csaba, Budapest, Osiris, 2001, 2007. Szöveggondozás és az utószó: BALOGH Tamás, A szerző által átdolgozott, ifjúsági kiadás, Szeged, Tiszatáj Alapítvány, 2004. Budapest, Mérték, 2007. Budapest, Fapadoskönyv , 2010.;
 • Édes Anna. Regény, Budapest, Révai, 1936, [1937], 1943. Budapest, Délvidéki Egyetemi Hallgatók Egyesülete, 1940, 1941. Budapest, Szépirodalmi, 1963, 1965, 1967, 1968, 1972, 1988. Bevezető és függelék: SZŐCS István, Kolozsvár-Napoca, Dacia, 1978. Budapest, Móra, 1981, 1985. Budapest, Editorg, 1991, 1993. Teljes, gondozott szöveg, szerk., jegyzetek, s. a. r., kísérő szövegek illusztrációk válogatása: VERES András, Budapest, Ikon, Matúra Klasszikusok sorozat, 1992, 1993, 1994, [Matúra Klasszikusok sorozat]. Teljes, gondozott szöveg, szerk., jegyzetek: VERES András, Budapest, Raabe Klett, 1998, [Matúra Klasszikusok light sorozat]. Előszó: BODNÁR György, Budapest Talentum, Akkord, 1999, 2007. Szöveggondozás: PAPP Csaba, utószó: HAFNER Zoltán, Budapest, Osiris, 2000, 2003, 2005. Kaposvár, Holló, 2002, 2007. Budapest, Kossuth, 2007. Budapest, Népszabadság, 2007. Budapest, Studio Libri Könyvműhely, 2007. ;
 • Esti Kornél [Regény], Budapest, Délvidéki Egyetemi Hallgatók Egyesülete, 1940. Budapest, Szépirodalmi, 1966, 1973. Szerk., előszó: KAISER László, Budapest, Talentum, Akkord, 1994, 1999. Utószó: BÁRDOS László, Budapest, Unikornis, 1995. Szöveggondozás: PAPP Csaba, utószó: HAFNER Zoltán, Budapest, Osiris, 2000; Budapest, Európa, 2009;
 • Esti Kornél kalandjai. Szöveggondozás: PAPP Csaba, utószó: HAFNER Zoltán, Budapest, Osiris, 2000, 2003, 2007. Kaposvár, Holló, [2002]. Budapest, Magyar Könyvklub, 2002. Budapest, Partvonal, 2007.
 • Mostoha és egyéb kiadatlan művek, bevezető és jegyzetek: DÉR Zoltán, Novi Sad, Forum, 1965;
 • Nero, a véres költő. Történelmi regény, Budapest: Révai, 1936. Regény [Thomas Mann levelével], Budapest, Délvidéki Egyetemi Hallgatók Egyesülete, 1940. Budapest, Révai, 1942, 1944. Budapest, Szépirodalmi, 1957, 1963, 1964, 1968, 1972, 1978. Bukarest, Kriterion, 1971. Szerk. és utószó: FRÁTER Zoltán, Budapest, Unikornis, 1994. Budapest – Ungvár, Intermix – Patent, 1994. Utószó: SZILÁGYI Domokos, Kolozsvár, Dacia, 1996. Budapest, Osiris, 1999. Szeged, Lazi, 2002. Budapest, Európa, 2003, 2006. Budapest, Mérték, 2007. Budapest, Kossuth, 2007. Budapest, Fapadoskönyv , 2010.;
 • Pacsirta, Budapest: Révai, 1942, 1943, 1949. Újvidék, Testvériség-Egység Kiadó, 1954. Budapest, Szépirodalmi, 1957, 1961, 1963, 1971, 1985, 1989. Szöveggondozás: RÉZ Pál, Budapest, Editorg, 1992, 1994. Szerk.: BÁRDOS László, Budapest, Unikornis, 1993. Szentendre, Interpopulart, 1995, 1996. Szöveggondozás, jegyzetek: ÁCS Margit, Budapest, Európa, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, szöveggondozás: FRÁTER Zoltán, 2007. Budapest, Anno, 1996. Eger, 1997. Kaposvár, Holló, 1999, 2007. Szöveggondozás: PAPP Csaba, Budapest, Osiris, 2001, 2007. Újvidék, Forum-Dolgozók, 2004. Budapest, Kossuth, 2007. Budapest, Mérték, 2007. Budapest, Studio Libri Könyvműhely, 2007.

Tanulmányainak, esszéinek, tárcáinak kiadásai:

 • Alakok. Elbeszélések, Budapest, Magyar Egyetemi Nyomda, [1929]. Újabb kiadás: Budapest, Seneca Kiadó, 1999;
 • Bölcsőtől a koporsóig. Elbeszélések, Budapest, Nyugat, 1933. Budapest, Révai, 1937. Újabb kiadások: Bölcsőtől a koporsóig. Alakok, válogatta és jegyzetekkel ellátta: SZABÓ György, Budapest, Szépirodalmi, 1958. Bölcsőtől a koporsóig. Karcolatok, szöveggondozás és jegyzetek: RÉZ Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1987. Budapest, Noran, 2002. Budapest, Fapadoskönyv , 2010.;
 • Próza, Budapest, Révai, 1937. Budapest, Fekete Sas, 1999;
 • Írók, festők, tudósok. Tanulmányok magyar kortársakról I–II., s. a. r.: RÉZ Pál, Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1958;
 • Velence, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: SZIGETHY Gábor, Budapest, Magvető, 1988. Budapest, Holnap, 2000;
 • Gyémántgöröngyök. Versek, műfordítások, publicisztikai írások, nyilatkozatok, riportok, melyek először jelennek meg kötetben, Budapest, Magyar Könyvklub, 2001;
 • Tere-fere. Kosztolányi Dezső írásai a Bácsmegyei Naplóból, 1923–1926, s. a. r.: BOTKA Ferenc, Budapest, Balassi Kiadó – Újvidék, Forum Könyvkiadó, 2004;
 • Tükörfolyosó. Magyar írókról, szerk.: RÉZ Pál, Budapest, Osiris, 2004;
 • Szabadkikötő. Esszék a világirodalomról, szerk.: RÉZ Pál, Budapest, Osiris, 2006;

Színpadi játékainak kiadásai:

 • A bábjátékos. Versesjáték, Gyoma, Kner, 1940;
 • Patália. Jelenetek és bábjátékok, szöveggondozás: RÉZ Pál, Budapest, Magyar Helikon, 1976;
 • Lucifer a katedrán, színpadi játékok, szerkesztette: RÉZ Pál, Budapest, Balassi, 1997;

Levelezése, naplói:

 • Tizenkét Kosztolányi levél, szerk.: SCHEIBER Sándor, ZSOLDOS Jenő, Budapest, Akadémiai, 1959;
 • Babits [Mihály], Juhász [Gyula], Kosztolányi [Dezső] levelezése, TÖRÖK Sophie gyűjtése alapján s. a. r., jegyzetek: BELIA György, Budapest, MTA ITI, Akadémiai Kiadó, 1959;
 • Negyvennégy levél. Költő családon belül, összegyűjtötte, s. a. r., bevezető: DÉR Zoltán, Szabadka, Munkásegyetem, 1972;
 • Levelek Kosztolányihoz 1907–1936, s. a. r.: DÉR Zoltán, Szabadka, Veljko Vlahović Munkásegyetem, 1985;
 • Napló. Igen becses kéziratok (1933–1934), s. a. r., jegyz. KELEVÉZ Ágnes – KOVÁCS Ida, Budapest: Múzsák – PIM, 1985;
 • A Kosztolányi család levelezéséből, [a leveleket vál., az előszó, jegyzetek: DÉR Zoltán, Szabadka, Életjel, 1988;
 • Levelek – Naplók, s. a. r.: RÉZ Pál (az 1933-as 1934-es naplót s. a. r.: KELEVÉZ Ágnes és KOVÁCS Ida), Budapest, Osiris Kiadó, 1996, 1998;

Hangoskönyvek, megzenésítések:

 

 

 
ALKOTÓK - KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
monográfiák - tanulmányok  

KOSZTOLÁNYI Dezső (Szabadka, 1885. március 29. - Bp., 1936. november 3.): Író, költő, műfordító, újságíró.

Gimnáziumi tanulmányait Szabadkán végezte, kitűnt az iskola önképzőkörében. 1901. október 26-án a Budapesti Napló közölte versét. Tanulmányait a budapesti egyetemen, magyar-német szakon folytatta. Barátságot kötött Babits Mihállyal és Juhász Gyulával, állandó szereplője volt Négyesy László stílusgyakorlatainak. 1906-tól a Budapesti Napló belső munkatársa lett.

1907-ben megjelent első verseskötetét (Négy fal között) Ady ironikus kritikával fogadta. 1908-ban Az induló Nyugat szerzője lett. Versciklusa, A szegény kisgyermek panaszai (1910) rendkívül népszerűvé tette. 1913-ban feleségül vette Harmos Ilona (írói nevén Görög Ilona) színésznőt. Megjelent Modern költők című műfordításkötete. 1915-ben megszületett fia, Kosztolányi Ádám. 1919 végén az Új Nemzedék munkatársaként vitatható értékű cikkeket írt e lap Pardon című rovatába. Nero, a véres költő című regényének 1924-i német kiadásához Thomas Mann írt előszót. 1922 és 1924 között írt verseiből alakította ki A bús férfi panaszai című versciklusát. 1924-ben megjelent Pacsirta című regénye, melyet 1925-ben az Aranysárkány, 1926-ban az Édes Anna követett. E regényeivel a magyar prózairodalom legnagyobbjai közé emelkedett. Tevékeny szerepet vállalt a nyelvművelésben, cikkek sokaságában támadta a nyelvhasználat idegenszerűségeit. Novelláiban új hőse jelent meg: Esti Kornélban saját "másik énjét" is ábrázolta.
1930-ban a Kisfaludy Társaság tagjai közé választotta, ugyanebben az évben a Magyar PEN Klub elnöke lett.

1933-ban megszületett e korszakának összefoglaló műve, a Számadás című szonettciklus, 1935-ben pedig Számadás című verseskötete. 1933 nyarán jelentkeztek később végzetessé váló betegségének első tünetei. Ez év őszén írta a Hajnali részegséget. 1935-ben megismerkedett a Szeptemberi áhítat ihletőjével, Radákovich Máriával, utolsó nagy szerelmével. 1936 januárjában betegsége ismét súlyosra fordult, Stockholmban kezelték. Tengerszem címmel jelentek meg összegyűjtött elbeszélései. Halála után legjelesebb kor- és nemzedéktársai búcsúztatták. 1936-1940 között megjelentek összegyűjtött munkái, Szeptemberi áhítat címmel.

Utóélete nem volt zavartalan és nagyságához méltó. 1948-tól hét évig nem jelenhetett meg műveinek új kiadása. Az ötvenes évek irodalompolitikája az ő írásain szemléltette "az erkölcsi normák felbomlását". 1954-ben jelentek meg Válogatott novellái. A későbbi korszakok irodalomszemlélete igazi helyén, irodalmunk legnagyobbjai között értékeli.

Költészetében A szegény kisgyermek panaszai és utolsó korszakának nagy versei jelentik a csúcsot. Az előbbiben egy európai életérzést fejezett ki nagy művészettel és beleérzéssel; utolsó korszakának alapérzése a részvét és emberség, melyeket felvilágosult racionalizmusa fogott keretbe.

Költői tevékenységének szerves kiegészítői műfordításai, melyekben szabadon csapongott a világirodalomban, nem hűségre, hanem szépségre törekedve.

Regényei és elbeszélései a magyar próza egyik csúcspontját jelentik. Rendkívüli hatást tett irodalmunkra: Márai Sándor, Ottlik Géza, Esterházy Péter tisztelegtek emléke előtt.

Cikkeiben ugyancsak műfajteremtőnek bizonyult: a magyar tárcaírás mestere volt, személyes reflexióival gazdagította a bemutatott élettényeket. Bírálatai a magyar impresszionista kritika kiemelkedő teljesítményei; nagy megértéssel és beleérzéssel elemzett minden művet és jelenséget.

OSZK MEK - Irodalmi Szerkesztőség (Rónay László szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, Akadémiai Kiadó, 2000)

vissza

 

Idegen nyelvű szövegkiadások:

Angol:

 • The bloody poet. A novel about Nero, with a prefatory letter by Thomas MANN transl.: Clifton P. FADIMAN, New York, Macy, Masius, 1927;
 • Wonder Maid. Novel [Édes Anna], transl.: Adam de HEGEDÜS, London, Stapless Press, 1947;
 • A Holiday Swim (Fürdés), translated by Zsuzsa MADARASSY-BECK = Hungarian Short Stories, Budapest, Corvina, 1962, p. 335-344;
 • Omelette a Woburn. Transl: Zsuzsanna HORN = 44 hungarian short stories, sel.: Lajos ILLÉS, pref.: C. P. SNOW, Budapest, Corvina, 1979., 121-130. o. = The Kiss. 20th Century Hungarian Short Stories, sel.: István BART, Budapest, Corvina, 1993, 1995, 1997, 1998, 2001, 80-86. o.;
 • Darker muses [Nero, a véres költő], with a prefatory letter by Thomas MANN afterword by George CUSHING [... transl. ... by Clifton P. Fadiman], Budapest, Corvina, 1990;
 • Anna Édes [Édes Anna], transl. ... with an introd. by George SZIRTES, London, Quartet Books, cop. 1991. Budapest – London, Corvina – BPCC Hazell Books, 1991;
 • Skylark [Pacsirta], transl. by Richard ACZEL, introd. by Péter ESTERHÁZY, Budapest – London – New York, CEU Press – Chatto & Windus – [N. Y.], 1993, [1999], 2008;
 • April fool. Selected stories [Válogatott novellák], sel. and transl. by Eszter MOLNÁR, Budapest, Noran, 1999;
 • 36 poems [Versek], transl.: Peter ZOLLMAN, afterword by István TÓTFALUSI, Budapest, Maecenas, 2000;

Dán:

 • Kornél Esti [Esti Kornél], oversat af Petér ESZTERHÁS, Kobenhavn, Basilisk, 2007;

Bolgár:

 • Ana Edeą [Édes Anna], Roman, prev.: Nikolina ATANASOVA, Sofiâ, Narodna kultura, 1973;
 • Čučuligata. Roman [Pacsirta], prev.: Jonka NAJDENOVA, Sofiâ, Narodna kultura, 1979;
 • Ot duąa do duąa [Lélektől lélekig; Kosztolányi, Tóth Árpád], prev. Aleksandăr MILANOV, Sofiâ, Ung. Kulturen Inst., 1986;
 • Celuvkata. Izbrani tvorbi (Čučuliga, Anna Edeą, Razkazi) [Pacsirta, Édes Anna, novellák], săst.: Uliâ DIMITROVA, predg.: Jonka NAJDENOVA, prev.: Jonka NAJDENOVA, Nikolina ATANASOVA, Katâ KAMENOVA, Sofiâ, Narodna kultura, 1987;
 • Kornel Eąti, prev.: Stefka HRUSANOVA, Sofiâ, Moskva, Pensoft, 2002;

Cseh:

 • Krvavý básník Nero [Nero, a véres költő], přeloľ.: Jan KODET, Praha, Svoboda, Evropsky literárni klub, 1942;
 • Pavučina [Pacsirta], přeloľ: Anna ROSSOVÁ, Praha, Mladá fronta, 1961;
 • Balónek uletí [A léggömb elrepül. Elbeszélések], výbor a předml.: Zuzana ADAMOVÁ, přeloľ.: Anna ROSSOVÁ, Praha, Odeon, 1966;
 • Anna Édeąová [Édes Anna], přeloľ.: Ladislav NOVOMESKÝ. Második kiadás, Praha, Práce, 1974;
 • Zlatý drak [Aranysárkány], přeloľ.: Anna ROSSOVÁ, Praha, Odeon, 1974;
 • Blaľená smutná piseň, vybr.: Petr RÁKOS, přeloľ.: Václav DANEK, Anna ROSSOVA, Praha, Odeon, 1985;
 • Přetvářka [Színlelés. Elbeszélések], přel.: Anna ROSSOVÁ, dosl.: Evľen GÁL, Praha, Mladá fronta [etc.], 1988;
 • Krvavý básník Nero [Nero, a véres költő], přeloľ.: Anna ROSSOVÁ, Praha, Svoboda, 1989;

Eszperantó:

 • Kiel iu, falinta sur la rel'... [Mint aki a sínek közé esett...]. Trad.: Kálmán Kalocsay; Nun mi revadas pri koloraj inkoj. Karn' mi estas. Mi ne povis kanti al vi.Trad.:Márton Fejes; Rozkolora lampo. Post via jar' kvaderka. Trad.: Kálmán Kalocsay; Aurora ebrio. Trad.: Márton Fejes; Aurelius. Trad.: Tihamér Kiss; Bano. Trad.: Tibor Vaskó = Hungara antologio, Budapest, Corvina, 1983. 198-211.

Észt:

 • Häälitsev loodus [Válogatás a Zsivajgó természet és a Kosztolányi Dezső összes novellája című művekből], Tallin, Perioodika, 2002;
 • Kornél Esti paljastamine... [Esti Kornél] tolkinud: Edvin HIEDEL, Tallinn, Varrak, 2004;

Finn:

 • Nero, verinen runoilija. Romaani [Nero, a véres költő], Jyväskylä, Gummerus ,1944;

Francia:

 • Absolve Domine. Roman [Édes Anna], trad.: Maxime BEAUFORT, Paris, Sorlot, 1944;
 • Néron. Le poete sanglant. Roman, trad.: Elisabeth KOVACS, Paris, Sorlot, 1944;
 • Le double. Les récits funambulesques de Kornél Esti [Esti Kornél], trad.: Péter KOMOLY, postface: Pál RÉZ, Budapest, Corvina, 1967;
 • Le traducteur cleptomane, trad.: Péter ÁDÁM, collab Maurice REGNAUT, Aix-en-Provence, Alinea, 1985. 3. ed. Paris, Hamy, 2003;
 • Griffonnages, trad. inedites de Maurice RÉGNAUT en collaboration avec Péter ÁDÁM, Budapest, Institut Français en Hongrie 1986;
 • L'oeil-de-mer dangers et destins. Nouvelles 1–2 [Tengerszem], trad. Jean-Luc MOREAU et al., Paris, Publ. Orientalistes de France, 1986-1987;
 • Cinéma muet avec battements de coeur [Némafilm szívdobogással], trad.: Péter ÁDÁM, collab Maurice REGNAUT, Párizs-Budapest, 1988. Paris, Virág, 2001;
 • Alouette [Pacsirta], trad. Peter ADAM et Maurice REGNAUT, Paris, Hamy, 1990, 2005;
 • Anna la douce, trad. ... et préf. par Eva VINGIANO de PINA MARTINS, Paris, Hamy, 1992, 2001;
 • Cure d'ennui. Écrivains hongrois autour de Sándor Ferenczi [Az unalom gyógyítása. Magyar írók Ferenczi Sándor körül: Babits-, Csáth-, Füst-, Karinthy-, Kosztolányi-, Krúdy-rövidprózák], trad.: Péter ÁDÁM, Sophie KÉPES, Paris, Gallimard, 1992;
 • Double portrait: Kosztolányi: Baignade [Fürdés], trad. ... par André LAZAR – Karinthy: Le circle [A cirkusz], trad. ... par Endre BÖHM). Nouvelles traduites du hongrois, prés. de Gyula SIPOS, Paris, Hamy, 1992;
 • Drame au vestiaire. Nouvelles [Dráma a ruhatárban, novellák], trad. par Georges KASSAI et Gilles BELLAMY, Ozoir-la-Ferriere, In fine, 1993;
 • Le cerf-volant d'or [Aranysárkány], trad. ... et postf.: Eva VINGIANO de PINA MARTINS, Paris, Hamy, 1993;
 • Les aventures de Kornél Esti. Nouvelles [Esti Kornél kalandjai], trad. ... sous la dir. de Jean-Luc MOREAU, Paris, Virág, 1996;
 • L'étranger et la mort. Nouvelles, trad. du hong. par Georges KASSAI et Gilles BELLAMY, Paris, In fine, 1996;
 • Kornél Esti. Roman trad. ... par Sophie Képes postf.: de Mihály SZEGEDY-MASZÁK, Paris, Virág, 2001;
 • Cinéma muet avec battements de coeur. Histoires breves, trad.: Maurice Regnault, Péter Ádám, Paris, Souffles, Europe centrale, 1988. Paris, Éd.: Ibolya Virag, Paralleles, 2001;
 • Jeune fille française; Drapeau; Priere; Petit-déjeneur automnal; Pierre; Passé la quarantaine.; Oraison funebre; Vertige matinal. = Gouttes de Pluie. Poésie de Hongrie au XX-éme siécle, choix, trad., préface: Georges Timár, Budapest, Fekete Sas, 2001, 27-36. o.;

Héber:

 • Anah metw˙qah [Édes Anna] mehw˙ngariyt Rw˙tiy Gliyq, Tel abiyb, Babel, 2000;

Holland:

 • Anna Édes. Roman [Édes Anna], vert.: I. RONA, Truus EYGENHUYSEN, Amsterdam, Nederlandsche Keurboekerij, 1937;
 • Anna. Roman [Édes Anna], vertaald door: H. J. A. KAMMER, Amsterdam, Loeb, 1982;
 • De belevenissen van Kornél Esti [Esti Kornél] vertaald ... door Mari ALFÖLDY, Amsterdam, Van Gennep, 2006;

Horvát:

 • Krvavi pjesnik. Historijski roman [Nero, a véres költő], s predgovorom od Thomasa Manna, prev. Giza MAMU®IĆ, Zagreb, 1931;
 • Kornel Esti [Esti Kornél], prev.: Kristina PETERNAI ANDRIĆ, Zagreb, Disput, Hrvatsko filoloąko druątvo, 2008;

Katalán:

 • El petó i altres narracions [A csók], sel. de Pál RÉZ, trad. de Kálmán FALUBA, Barcelona, Ed. de la Magrana, 1990;

Lengyel:

 • Krwawy poeta, powie¶ć. przeloz.: Józef Gabrijel MONDSCHEIN, Poznan, Rzepecki, 1928;
 • Grzech slodkiej Anny [Édes Anna], powie¶ć. przeloz.: Józef MONDSCHEIN, Kraków, Wyd. Literacko-Naukowe, 1931;
 • Ptaszyne. Powie¶ć [Pacsirta], przeloz. i poslow. Andrzej SIEROSZEWSKI, Warszawa, PIW, 1962;
 • Kornel Esti [Esti Kornél], przel.: Magdalena SCHWEINITZ-KULISIEWICZ, Warszawa, Panstwowy Inst. Wyd., 1981;
 • Noc po¶lubna opowiadania [Novellák], wybór Magdalena SCHWEINITZ-KULISIEWICZ przekł. Magdalena SCHWEINITZ-KULISIEWICZ i Tomasz KULISIEWICZ, Kraków, Wyd. Literackie, 1989;

Lett:

 • Anna Edeąa. Romans [Édes Anna], tulk.: Elga SAKSE, Riga, Liesma, 1976;

Litván:

 • Ana Edeą. Apysaka [Édes Anna], verte: Broné PUČINSKAITÉ, Vilnius, Vaga, 1979;

Német:

 • Die magische Laterne [Novellák], Stefan J. KLEIN, Heidelberg, Saturn-Verlag, 1913;
 • Der blutige Dichter [Nero, a véres költő], übertr.: Stefan J. KLEIN, Konstanz, Möhrle, 1924. Baden-Baden, Merlin, [1929];
 • Lerche. Roman [Pacsirta], übertr.: Stefan J. KLEIN, Heidelberg, Merlin, 1928;
 • Anna Édes. Roman, Baden-Baden, Merlin, [1929];
 • Der schlechte Arzt. Roman, Baden-Baden, Merlin, [1929];
 • Schachmatt. Novellen, übertr.: András HORN, René GASS, Basel, Gute Schriften, 1961;
  Anna Édes. Roman, übertr.: Irene KOLBE, Budapest – Berlin, Corvina; – Weimar, Aufbau-Verlag, 1963. 2. erg. Aufl. 1976. Berlin, Aufbau Taschenbuch Verlag, 1999;
 • Der blutige Dichter [Nero, a véres költő], übertr.: Stefan I. KLEIN, Budapest, Corvina, 1964, 1966;
 • Nero. Historischer Roman aus der römischen Kaiserzeit, übertr.: Stefan J. KLEIN], Berlin – Budapest – Potsdam Verl. der Nation – Corvina – Märkische Volksstimme, 1964, 1979, 1990;
 • Lerche. Roman [Pacsirta], übers.: Klaus SCHMUCK, Leipzig, Reclam, 1970;
 • Der Kuss. Novellen [A csók. Novellák] übers.: Jörg BUSCHMANN, Berlin – Weimar, Aufbau-Verlag, 1981;
 • Schachmatt. Novellen, eine Auswahl von Balázs SZAPPANOS, übersetz.: Jörg BUSCHMANN, Dorothea KORIATH, Hans SKIRECKI, Budapest, Corvina, 1986;
 • Anna. Ein Dienstmädchenroman [Édes Anna], übersetz.: Irene KOLB, Nördlingen, Greno, 1987;
 • Der goldene Drachen. Roman, übersetz.: Hans SKIRECKI, Berlin, Ed. q. 1999;
 • Schachmatt. Novellen, eine Ausw. von Balázs SZAPPANOS, übersetz.: Jörg BUSCHMANN, Dorothea KORIATH, Hans SKIRECKI, Budapest, Corvina, 1999;
 • Ein Held seiner Zeit. Die Bekenntnisse des Kornél Esti. Roman [Esti Kornél] übers. von Christina VIRAGH, Nachw. von Péter ESTERHÁZY, Berlin, Rowohlt, 2004;
 • Lerche. Roman [Pacsirta], übers. von Christina VIRAGH, Nachw. von Péter ESTERHÁZY, Zürich, Manesse, 2007;
 • Denskspiel (Barkohba) = Die letzte Zigarre im „Arabischen Schimmel”. Ungarische Erzählungen, Hrsg. von Heinrich WEISSLING, aus dem Ungarischen übertr. u. mit bio-bibliographischen Angaben vers. von Heinrich WEISSLING, Leipzig, Dieterich, 1988, 392-407;
 • Willst du immer spielen? (Akarsz-e játszani), übersetzt: Ferdinand KLEIN-KRAUTHEIM = Wer bringt die Liebe hinüber? Zehn Liebesgedichte aus Ungarn, Budapest, Corvina, 1999, 19;
 • Lerche. [Pacsirta], ÜBERSRTZ.: Viragh, Christinam, Zürich, Manesse Verlag, 2007;

Norvég:

 • Anna Édes. Roman [Édes Anna], overs. ... av Kari KEMÉNY, Oslo, Gyldendal, 1987;

Olasz:

 • Perche singhiozzi cosi' dolorosamente, tristemente;Quando scende all'improvviso la sera; La mia sorellina e la fidanzata del dolore; Le madri; I poveri; L'unica gioia della nostra antica nutrice; Vedova nel tram = Accordi magiari. Poesie tradotte da Gino SIROLA. Prefazioni di Aladár SCHÖPFLIN, Trieste, Casa Editrice, Parnaso, 1928. 111, 112, 113-114, 115-116, 117, 118-119, 120. o.;
 • Nerone, il poeta sanguinario. Romanzo, trad.: Antonio VIDMAR, Milano, Genio, 1933;
 • Anna Édes. Romanzo [Édes Anna], trad.: Ilia STUX, Franco Redaelli, Milano, Baldini–Castoldi, 1937;
 • Se ci coglie la notte... [Versek], interpr.: Luigi REHO introduz. László PÁLINKÁS, Putignano, De Robertis, 1970;
 • Poesie [Versek], a cura di Guglielmo CAPACCHI, Parma, Guanda, 1970;
 • Le mirabolanti avventure di Kornél Dezső [Esti Kornél kalandjai] Kosztolányi trad. ... e postf. di Bruno VENTAVOLI, Roma, e/o, 1990;

Orosz:

 • ®avoronok. Anna Edeą [Pacsirta, Édes Anna], perev.: O. ROSSIÂNOV, Moskva, Hudlit., 1972;
 • Neron, krovavyj poet. Roman [Nero, a véres költő], perev.: N. PODZEMSKAÂ, Moskva, Hudoľ. lit., 1977;
 • Izbrannoe: Kornel Esti. Glavy iz romana, ®avornok. Novelly, perev.: O. ROSSIÂNOV, E. MALYHINA, Moskva, Hudoľ. Lit., 1986;

Örmény:

 • Neron, aryownarbow banasteg˙ç vep [Nero, a véres költő], rowserenić targmaneć Sargis Margaryanë, Erevan, Sovetakan krog, 1985;

Portugál:

 • O tradutor cleptomaníaco e outras histórias de Kornél Esti [Esti Kornél], trad. ... Ladislao SZABO, Rio de Janeiro, Ed. 34, 1996;
 • Cotovia. Romance [Pacsirta], trad. de Ernesto RODRIGUES, Lisboa, Dom Quixote, 2006;

Román:

 • Nero, poetul sîngeros. Roman [Néró, a véres költő], trad.: Veronica BÂRLĂDEANU, Bucureşti, Minerva, 1975, Bucureşti, Universal Dalsi, 1993;
 • Poeme [Versek], trad.: Livia BACÂRU, Bucureşti: Albatros, 1976;
 • Zmeul de aur. Roman [Aranysárkány], trad.: Alexandru PEZDERKA, Bucureşti, Albatros, 1982;
 • Cîntec de fericire şi tristee. Antologie, ed., trad.: Petre SAITIS, pref. Gavril SCRIDON, Cluj-Napoca, Dacia, 1983;
 • Din povestirile lui Esti Kornél [Esti Kornél], în româneşte de HAJDU Georgeta Delia, Bucureşti, Ed. Univers, 1987;
 • De câte ori vă văd...; Sira mea s'a logodit cu jalea (A húgomat a bánat eljegyezte); Pusta (Alföld) = Culegere din Lirica Maghiară. Trad. iş sel.: Emil GIURGIUCA, Bucureşti, Editure de stat, 1947, 95–96, 97–98, 99–101;

Spanyol:

 • El petó i altres narracions [Novellák], sel. de Pál RÉZ trad. de Kálmán FALUBA, Barcelona, Ed. de la Magrana, 1990;
 • La visita y otros cuentos [Elbeszélések] sel.: Vera SZÉKÁCS trad.: Irma AGÜERO, Bogotá, Norma, 1999;
 • Alondra [Pacsirta], [trad. Judith Xantús] [introd. de Péter Esterházy], Barcelona [etc.], Ed. B, 2002;
 • Anna la Douce [Édes Anna], trad. de Judit XANTUS, introd. de Mihály DÉS, Barcelona [etc.], Ediciones B., 2003;

Szerb:

 • ®ivot u kavezu [Pacsirta], prev.: Stevan LETMANJI, Sarajevo, Dľepna knjiga, 1958;
 • Ana. Roman [Édes Anna], preveo: Josip VARGA, Novi Sad, Bratstvo-Jedinstvo, 1980;
 • Izabrane pesme [Válogatott versek], izabr., prev., ured.: Lazar MERKOVIĆ, Subotica, Életjel - Subotičke novine, 1986;
 • ©eva [Pacsirta], prev.: Marko Čudić, Beograd, Radio B92, 1998;
 • Kornel Večernji [Esti Kornél], prev. Sava BABIĆ, Beograd, Dereta, 1999;

Szlovák:

 • Slúľka. Román [Édes Anna], preloľ. Viktor SÁNDOR, Bratislava, Obzor, 1969;
 • ©kovránok [Pacsirta], preloľ.: Oto OBUCH, Bratislava, Tatran, 1970;
 • Večerné romance. Kornel Esti [Esti Kornél], preloľ., doslov napisal: Karol WLACHOVSKÝ, Bratislava, Tatran, 1983;
 • Krvavý básnik Nero [Nero, a véres költő], preloľ.: Gabriela HANÁKOVÁ, doslov.: Rudolf CHMEL, Bratislava, Slov. spisovatel, 1983;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Mann Jolán
Ellenőrizte (kiegészítette és a tételek csoportosítását elvégezte): Arany Zsuzsanna (MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport)