BEVEZETŐ
HAZAÉRKEZÉS
Átadás
Kiállítás
Állagmegóvás
A KÖNYVEKRŐL
Kötet
A könyvek listája
Képek a könyvekből
A HIÁNYZÓ KÖNYVEK
KÜLÖNLEGESSÉGEK
SAJTÓVISSZHANG
IMPRESSZUM
NYITÓLAP
 
Balassi Bálint transl.: Betegh lelkeknek valo fwues kertecijke, meliben sok fele ioszagu es egesseges fwuek talaltatnak, melij fwnek altal az lelkek mindennemö beteghsegekben, fogiatkozasokban meg eleuenedhetnek es megh vijulhatnak. Ehez foglaltatot egij szep tudomanij: tudni i (jelzet: RMK I 91.)

Fons Vitae. Az eletnek kvtfeye, meliböl folinak nagy böüseggel bizonyos igiretök a meg keseritöt szomoru szüueknek vigaztalasara. Debrecenbe MDLXXXIX [typ. Hoffhalter] (jelzet: RMK I. 225)

Leonardo Bruni - Martinus Zagrabiensis - Thomas Fremperger: (Kazinczy-kódex) Leonardo Aretanus in vitam et Mortem Attile regis Ungariae. - Judicium de cometa que apparuit Anno Domini 1468. - Historia Translationis Tunice Jesu Christi de Hungaria ad Civitatem Coloniensem. Cologne, Ludwig von Renchen (jelzet: 17.410.1)

SZENT Biblia, az az Istennec O es Wy testamentvmanac prophétác es apostoloc által meg iratott szent könyuei. Magyar nyelwre fordittatott [Károlyi Gáspár és mások által] ... Visolban MDXC Mantskovit (jelzet: RMK I. 236)