Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
21177 dokumentum

Kicsinyítés és nagyítás : Tanulmányok a II. Szláv Filológiai és Kultúratudományi Konferencia előadásaiból / szerkesztő Engelné Nagy Éva

Textológia, diskurzus, Szemantika, stilisztika, retorika, Szövegtan, Műelemzés, Világirodalom története
orosz nyelv, orosz irodalom, szövegtan, ruszisztika, szlavisztika, műelemzés, 19-21. sz.

"Ismert, hogy az elmegyógyintézet világának és a tébolyult lét rezdüléseinek szenzációs irodalmi leképezése mögött Garsin valós élettapasztalata áll. Mégsem magától értetődő az elbeszélés önéletrajzi szövegként való értékelése. Az önéletrajziság ellen éppúgy fel lehet sorakoztatni az elbeszélés több vonását, mint ellene."

URL: https://mek.oszk.hu/21600/21658  2021-01-25

Télutó : Elbeszélések / Berde Mária

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Egyszer Anna egy ligetbeli padon üldögélt férjével. Egy könyvről beszélt neki és hirtelen reáébredt, hogy Frigyes másra figyel. Ríke jött szembe, nagyon könnyű kék nyári köntösben, kezében pálca-egyenes, sötétlila erdeililiom. Anna, ki azt a képét tette el tudatába, mikor legelőször jött fel az idén a veranda lépcsőjén, alig ismert reá."

URL: https://mek.oszk.hu/21200/21254  2021-01-25

Füst és hamu / Kálnoki Izidor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, dohányzás, 20. sz.

"Megpróbálom megirogatni neked, kis hugom, mi is az a dohány és a dohányzás. Hogy milyenek a pipás emberek, a szivarosok és a cigarettások. Hogy mi köze a belsőnek ahhoz, hogy ki mit szív; hogyan szívja; mikor dohányzik és mennyit; hogyan kinál szivart és hogyan fogadja el."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21142  2021-01-25

Újságíró-iskola / Kálnoki Izidor

Klasszikus magyar irodalom, Írott sajtó, Sajtó- és médiatörténet
magyar irodalom, újságírás, újságíró, sajtó, 19-20. sz.

"Az ujságiró munkássága Tiszavirág. Egy napra való. Reggeltől él estig, vagy még annyi ideig se. Azután vége örökre. Ha más nem is, ő maga gondoskodik róla, hogy holnap egy ujabb alkotása agyonverje a mait."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21141  2021-01-25

Apró történetek / Sebesi Samu

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Az öreg Beddi Sándor széles verandáján sütkérezett a meleg napfényen. Nagy füstöket fujt a szépen sárgitott tajtékpipájából és messze-messze nézett, mintha a távoli hegyek kékes csucsait bámulná, vagy gyönyörködne a magasban uszó könnyü felhők csipkés fodrában."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21140  2021-01-25

Költemények / Jankovich Marcell ; fordító Jankovich Marcell

Klasszikus magyar irodalom, Klasszikus világirodalom
magyar irodalom, olasz irodalom, 19-20. sz.

"Mikoron virradt a szent karácsony,
Angyal jött, hogy mindent lásson,
S hogy mi van a gyermekek szivébe',
Hirül vigye magas égbe."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21138  2021-01-25

Versek / Jankovich Marcell

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Szemembe mondták száz hibámat -
Én istenem, mit bántam én?!
Mit is tegyek, ha itt születtem
E sárból épült földtekén?"

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21137  2021-01-25

Búzavirágok : Költemények / Jankovich Marcell ; fordító Jankovich Marcell

Klasszikus magyar irodalom, Klasszikus világirodalom
magyar irodalom, világirodalom, 19. sz.

"Ez árva kis leveleket
Szórjátok bár szét a szélbe,
Elrebbennek, szerteszállnak
Eszméimet elbeszélve..."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21136  2021-01-25

Napraforgó / Zsolt Béla

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Napraforgó volt, vagy ahogyan mifelénk a Dunántulon ezt a magasszárú sárga virágot nevezik: tányérból. Egy tányér lencséért százszor eladta európai elsőszülöttségét s a beleit összetévesztette a szívével és agyával. Ő juttatott engem újra a párisi pincébe. Előle menekültem tizenhétszer Párisba..."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21127  2021-01-25

Tanulságok és reménységek / Zsolt Béla

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, publicisztika, 20. sz.

"1939 szeptember 2. Szabadságom harmadik hetét töltöttem Párisban, nem mondhatom, hogy egészen gyanutlanul, de a július 14-ike óta félig kiürült, kellemesen unatkozó és bágyadtan szórakozó város gyanutlansága időnkint bennem is eloszlatta a keletről magammal hozott szorongást."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21126  2021-01-25

Hiába minden : Zsolt Béla versei / Zsolt Béla

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Mint hóban álló némberé éjféli uccasarkon,
midőn a szél kaput kapar és szűköl kinnrekedve
s nincs senkinek elkényszerült, fázós csókokra kedve:
oly bamba és tanácstalan az én húszéves arcom..."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21125  2021-01-25

Lohengrin bukása : Regény / Zsolt Béla

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"A báró végigvetette magát az ottománon. Pár pillanatig eszméletlenül feküdt, aztán hirtelen felpattant. Kihúzta az éjjeli szekrény-fiókot és kivette a revolverét. Csontberakásos, finom acélmunka. Lassan visszament a díványhoz. Leült és a térdére könyökölve előremeredt."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21124  2021-01-25

Zsolt Béla verseskönyve / Zsolt Béla

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Szonett, ma újra kedvtelőn faraglak,
Bár köd kisér és nem csal zöld csalit.
Lélekszalónom márványasztalára
Ráállítlak, te furcsa, drága nipp."

URL: https://mek.oszk.hu/21100/21123  2021-01-25                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2021.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom