Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
22260 dokumentum

Caesar és Cleopatra : Egy darab történelem öt felvonásban / George Bernard Shaw ; fordító Mikes Lajos

Klasszikus világirodalom
angol irodalom, történelmi dráma, 20. sz.

"Micsoda! Róma nem teremt művészetet! Hát a béke nem művészet? A háború nem művészet? A kormányzás nem művészet? A czivilizáczió nem művészet? Mindezt cserébe adjuk nektek pár ékítményért. Az üzleten ti fogtok nyerni. (Rufiohoz fordul.) Most pedig, mi elintézni valóm van még, mielőtt hajóra szállok?"

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22690  2022-01-20

Nehéz élet / Heinrich Mann ; fordító Pálmai Jenő

Klasszikus világirodalom
német irodalom, nevelődési regény, 20. sz.

"Ne kövess el ostobaságot. Mi akadályozza, hogy később Máriával élj együtt? A végrendelet semmiesetre sem. Később majd egyikőtöknek sem lesz erre kedve - vagy talán csak Máriának, a pénzed miatt. Tanulj Adéltól. Az ember ne hagyja magát kizsákmányolni, mert ez mindig rosszul végződik."

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22689  2022-01-20

Politikai és gazdasági liberalizmus / Gratz Gusztáv

Közgazdasági elméletek, Társadalomfilozófia
gazdasági liberalizmus, liberalizmus, politikai irányzat, társadalomfilozófia, gazdaságpolitika, Magyarország, Horthy-korszak, 20. sz.

"A liberálizmus demokrácia nélkül testet nem öltött, nem realizálható és sehol meg nem fogható üres fogalom volna. Viszont a demokrácia liberálizmus nélkül nem más, mint út az államhatalom birtokbavételére, egy véletlenül összeverődött többség erőszakoskodása, amelynél csak az úr változik, de nem változik a zsarnokság maga."

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22688  2022-01-20

Myria ; Anya : Két elbeszélés / Lázár Béla

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Szabad vagy .... Szabad ....! Fájdalom árán, de szabad! .... Mily boldogság, hogy igy történhetett, hogy én menthettelek meg, édes Gejzám .... Ha most a szívemben olvasnál, csak boldogságot találnál ott. ... Ugy szeretlek, ugy szeretlek. ... Csak most ne légy hát édes Gejzám gyenge, légy erős, nyugodt, nagy ...
Myriád."

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22687  2022-01-20

Rímek póráz nélkül, szabadjára eresztve : Hangulati elemek / Nagy Vendel

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Fát vág az ősz Öregapó, kint az udvaron. Keze fején érzi, hideg van nagyon. Unokája les rá, ki az ablakon, ülve egy vizes padlaton. Az öreg apó leheli a kezét, vágyja a szoba bódító melegét. Duruzsol a kályha, leveszi a bögrét, fújja a forralt bor illatozó gőzét. A gyerek csudálja: de furcsa a Papa szája."

URL: https://mek.oszk.hu/22700/22732  2022-01-20

Boldog vihar / Véghelyi Ádám

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Az ember életében a vihar előtti időszak általában a boldogságról szól, és az örömteli pillanatokról. Ugyanakkor szólhat ez az időszak az építkezésről, fejlődésről és készülődésről is, a vihar érkezéséig. Szólhat újjáépítésről és tanulásról. Később felhők borulnak be, mellyel tudomásul veszik, hogy közeledik a vihar."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21984  2022-01-19

Éjszakai Budapest / Guthi Soma

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, bűnügyi elbeszélés, 20. sz.

"Még 1894. évben történt, hogy egy téli reggelen a hajléktalanok menedékhelyének egyik lakóját az Erzsébet-téren fölakasztva találták... Hát biz ez nem valami nagy szenzáció. Egyike azoknak a sűrűn megismétlődő szürke eseteknek, amelyekről az ujságok rendőri krónikája három négy sorban szokott beszámolni."

URL: https://mek.oszk.hu/18400/18424  2022-01-19

Ronda tanár úr : Regény / Heinrich Mann ; fordító Kosztolányi Dezső

Klasszikus világirodalom
német irodalom, századforduló, 20. sz.

"Lohmann az öreg tanárjáról érdekes elméletet csinált magának; de figyelmen kívül hagyta Ronda lelkét; - a lelke örvényes mélyeit, félelmes és megszenesedett sivárságát, emberfölöttien átkozott és önrontó voltát. Amit Lohmann nem értett, azt most nagyon is hamar megértette és megijedt - megijedt a valóságtól."

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22674  2022-01-19

A sárvár-felsővidéki gróf Széchényi nemzetség arckép-gyűjteménye : 1777-1924

Genealógia, családtörténet, Fotóművészet, fényképészet, Festészet, grafika
családtörténet, nemesi család, arckép, kastély, épület, Széchényi család, Magyarország, 18-20. sz.

"Ödön török pasa 1839 - és II. neje, Christopulos Eulalia 1854-1918
Ödön és leánya, Ilona konstantinápolyi otthonukban (A háttérben magyar tűzoltótisztek)
Ödön tűzoltói közepette"

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22670  2022-01-19

Diana : Regény / Heinrich Mann ; fordító Szini Gyula

Klasszikus világirodalom
német irodalom, szimbolizmus, századforduló, 20. sz.

"Már el is pusztultak, vagy ha nem, olyan, mintha már megtörtént volna. De a képek, melyek rám várnak, pótolhatatlanok. Nem hagyhatom őket a meg nem alkotás árnyékában elmulni. Néhány ezer ember élete – értelem, cél nélkül való élete mindkettőnk szemében – ha őszintén és becsületesen megvalljuk! – nagyon mindegy."

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22656  2022-01-19

Miskolc a magyar városok előretörésében / Mikszáth Kálmán

Helytörténet, helyismeret, Magyar belpolitika
város, fejlődés, belpolitika, helytörténet, Miskolc, Horthy-korszak, 20. sz.

"Amikor a magyar városok előretörésében Miskolc helyét keressük s végig nézünk a város utolsó évtizedének fejlődésén, öntudatlanul felmerül az a gondolat, hogy Miskolc szimbolizálja azt a fiatalos erőt, amellyel a régi magyar városok az országra szakadt szerencsétlenségből Phoenixként új életre keltek."

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22636  2022-01-19

Analóg : 21 magyar fotográfus a 20. századból = Analogue : 21 Hungarian photographers from the 20th century : Körmendi - Csák Photography Collection / Colin Ford, Kincses Károly, Kiscsatári Marianna ; szerkesztő Csák Ferenc; fordító Adele Eisenstein, Nagy Natália, Ronay Esther, Sipos Dániel, Tóth Marianna, Veres Péter

Fotóművészet, fényképészet, Művészettörténet
fotóművészet, művészettörténet, képzőművészeti kritika/esszé, magángyűjtemény, Körmendi - Csák Fotográfiai Gyűjtemény, Magyarország, 20. sz.

"Balla mélyre merült, de nem a sós vízbe, hanem saját élete hetvenvalahány évébe, s felszínre hozta, s képein megmutatja nekünk azokat az értékeket, melyeket csak ő és senki más nem láthatott idáig. És már egyáltalán nem érdeklődik a külvilág álságos, hazug dolgai iránt."

URL: https://mek.oszk.hu/22700/22727  2022-01-19

A magyar agrárpolitikáról / Pallavicini György

Gazdaságtörténet, Magyar belpolitika, Politikatörténet
mezőgazdasági politika, agrárkérdés, politikai kérdés, politikai program, Magyarország, Horthy-korszak, 20. sz.

"Kétségtelen tény, hogy a földbirtokreform a magyar agrárpolitikának egyik legfőbb feladata. Tény az is, hogy ezen fontos feladat igen későn jut megoldásra, s végül ennek következményeképpen előállott az a helyzet, hogy a késői megoldás a lehető legrosszabb feltételek mellett érte a magyar mezőgazdaságot."

URL: https://mek.oszk.hu/22600/22635  2022-01-18                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2022.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom