Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
21600 dokumentum

Magyar-német és német-magyar erdészeti műszótár / Divald Adolf, Wagner Károly

Erdészet, vadászat, halászat, Többnyelvű szakszótárak, Értelmező szótárak
erdészet, magyar nyelv, német nyelv, szaknyelv, szakszótár, terminológia

"Erdőrendezés, Betriebseinrichtung, Forsteinrichtung, Forstbetriebseinrichtung, ... Forstsystemisirung; egy pagony üzemének bizonyos időre való olyatén meghatározása, hogy az a gazdászat kitűzött czéljához vezessen; megjelölvén azon módokat és eszközöket, melyek a czélnak megfelelő erdőállapot eléréséhez szükségesek..."

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22001  2021-05-18

Szibéria s az ottani viszonyok / Szentgáli Antal György

Külföldi országok, városok, Hadtörténet, Magyar történelem 1868-1918
útleírás, útikönyv, hadifogoly, fogolytábor, első világháború, Szibéria, Oroszország, Orosz Birodalom, Távol-Kelet, századforduló, 20. sz.

"Ez a három keletázsiai népfaj: a kínai, japáni és kóreai található Kelet-Szibériában mindenütt, föl egészen Irkutszkig és annál nagyobb számban, minél jobban közeledünk a tengerparthoz és a világforgalmi gócpontokhoz. A három típus egymástól teljesen különböző, ruházkodásuk után is már első pillanatra föl lehet őket ismerni."

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22000  2021-05-18

Tengerészet : Tansegédlet a hadsereg és honvédségek tisztjei és tiszti iskolái számára / fordító Reményi Ferenc

Hadsereg, Haditechnika, Katonai jog, Hajózás, Tudománytörténet, Hadtörténet
haditengerészet, haditengerészeti technika, hadihajózás, hadijog, hadtörténet, első világháború, Osztrák-Magyar Monarchia, 1910-es évek, 20. sz.

"Két vagy több hajó, mely egy vezérhajó vezetésével egy harcászati köteléket képez, hajóosztálynak neveztetik. Aszerint, hogy milyen nemű hajókból áll: csatahajó-, cirkáló-, nehéz, könnyű osztályt különböztetünk meg. Egy és ugyanazon osztályban rendszerint lehetőleg egynemű hajók egyesíttetnek."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21996  2021-05-18

Még mindig oldalnézetből : Újabb esszék és tanulmányok, 1995-2019 / Bánlaky Pál

Falu, város, Művelődésszociológia, Szociográfia, Kisebbségek, Társadalomfilozófia
településszociológia, művelődésszociológia, helyi társadalom, településrendszer, cigányság, társadalomelmélet, Magyarország, Európai Unió, 20-21. sz.

"Nézem az engem körülvevő világot. Se nem felülről, se nem alulról, középről tán? Vélem, ez se pontos. Nem magam fölé és magam alá próbálok tekinteni. Az egészet próbálom felmérni egy-egy pillantásra, kicsit kívülről, kicsit belülről, amúgy oldalnézetben. Egy-egy pillantásra mondom."

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22066  2021-05-17

Gondolat- és képtársítások : Fotókollázsok a Körmendi-Csák Gyűjteményben / Wehner Tibor ; szerkesztő Csák Ferenc

Fotóművészet, fényképészet, Festészet, grafika, Művészettörténet
kollázs, fotómontázs, festőművész, grafikus, szobrász, művészettörténet, Károlyi Ernő (1923-2016), Schéner Mihály (1923-2009), Várnagy Ildikó (1944-), Wagner János (1936-), Magyarország, 20-21. sz.

"E kiadványban most egy hatalmas XX-XXI. századi magyar kollekció látszólag különálló metszetére, válogatására szeretnénk felhívni a figyelmet: a Körmendi-Csák Gyűjteményben őrzött kollázsok együttesére. Ezúttal ... Károlyi Ernő és Schéner Mihály ... Várnagy Ildikó ... és Wagner János ... kollázsainak bemutatására nyílik lehetőség."

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22064  2021-05-17

A környezetbarát taxizás jelentősége

Közúti közlekedés, Egyéb szolgáltatások, Szállítás, anyagmozgatás, Környezetbarát technológiák, Levegőszennyezés
taxi, városi közlekedés, fenntartható fejlődés, környezetvédelem

"A taxizás a közösségi közlekedés kiegészítő eszközének is tekinthető. A taxik futásteljesítménye messze meghaladja egy átlagos személygépjárműét, így a környezeti externális hatások is fokozottan jelentkeznek. Társadalmi szempontból nem irreleváns, hogy a taxitársaság milyen ... gépjárműveket használ."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21994  2021-05-17

Törvényjavaslat az Országos Erdei Alapról / Szabó István

Erdészet, vadászat, halászat, Gazdasági jog
erdészet, erdősítés, fásítás, pénzügy, gazdasági igazgatás, államigazgatás, közigazgatás, törvénytervezet, Magyarország, 20. sz.

"... Az alap jövedelmei a következő közcélok előmozdítására szolgálnak:
1. az ország erdőgazdaságának fejlesztésére, erdőtelepítések és fásítások előmozdítására;
2. az erdészeti tudomány és szakirodalom előmozdítására, valamint az erdészeti szakismeretek terjesztésére és az erdészeti kísérleti ügy fejlesztésére..."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21992  2021-05-17

Az apostagi graduál

Régi magyar szövegemlékek, Keresztény vallási szövegek, Egyéb zenei műfajok
graduale, egyházi énekeskönyv, kéziratos könyv, zsoltár, vallásos irodalmi dokumentum, protestáns egyház, Magyarország, 17. sz.

"Te neked uram halat adok
" hozzam valo iovoltodert
es tellyes szibölis vigadok
ram aradot io kedvedert"

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21958  2021-05-17

Testet öltő kiáltások : Gádor Magda művészete = Crying Out in Three Dimensions : Magda Gádor's art / Gádor Magda, Nagy T. Katalin ; szerkesztő Csák Ferenc

Szobrászat, kerámiaművészet, Festészet, grafika, Művészettörténet
szobrász, szobrászat, grafika, művészettörténet, Gádor Magda (1924-), Magyarország, 20-21. sz.

"A 2000-es esztendő meghozta számára a szakmai elismerést, Munkácsy-díjjal tüntették ki. Művészetében az ezredfordulót követően az addig uralkodó organikus formavilág új irányba fordult. A szobrász több munkáját (Híd, Merengő, Konok és szomorú, Figyelő) betontéglányokból építette fel."

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22063  2021-05-14

Valami kezdődik, vagy végződik? / Kalmár Zsolt ; szerkesztő Barabás Ferenc

Fotóművészet, fényképészet, Kortárs magyar irodalom
fényképész, fotóművészet, magyar irodalom, Magyarország, 20-21. sz.

"Az eltöltött időt
megihattuk volna,
felszívódott volna,
Részegek lehettünk volna."

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22060  2021-05-14

Az 1896. évi országos erdészeti gyűlés tárgyalásai

Erdészet, vadászat, halászat, Ökológia, Természetvédelem, Szakképzés, Felsőfokú oktatás
erdészeti ökológia, talajerózió, erdő, erdészet, erdőművelés, fásítás, erdősítés, talajvédelem, talajjavítás, oktatás, felsőoktatás, szakképzés, kutatóintézet, tudományos intézmény, kísérleti kutatás

"A kopár területek keletkezése és terjedése hazánkban is a haladó kulturával lépést tartott és hova-tovább nagyobbodik az a terület, mely a termőerejét védő erdők letárolásával és e területek észszerütlen használata folytán részint már kopárrá vált, részint pedig jelenlegi használata mellett a biztos kopárosodásnak néz elébe."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21985  2021-05-14

Az erdei vetésről és ültetésről : Néptanítók, községi előljárók és kisbirtokosok számára / Fekete Lajos

Erdészet, vadászat, halászat, Növénytermesztés, kertészet
erdő, erdészet, erdőművelés, erdészeti ökológia, vetés, ültetés, fásítás, erdősítés

"A vetés egyszerüen úgy történik, hogy a legjobb talaju fészkekbe, ha be is vannak már vetve törpefenyő-maggal, 2-3 magot benyomunk és egy centiméternyi könnyü földdel betakarjuk. A mely fészkekben reményteljes havasi fenyő csemeték keletkeznek, azokból azután a törpefenyő-csemetéket ki tehet huzogatni és meddőn maradt fészkekbe ültetni."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21970  2021-05-14

Tatrosy György verseskönyve

Klasszikus magyar irodalom, Régi magyar szövegemlékek
magyar irodalom, széphistória, históriás ének, töredékes mű, 16. sz.

"Az Szent Iras mongia hogj szoros utt vagion az eöreök boldogsagra, es szomorusagok altal szokot mennj ember az uigasagra, erröl egj szep peldat mondok enis nektek halgassatok iol rea."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21954  2021-05-14                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Dózsa György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2021.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom