Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
22781 dokumentum

Honfoglalás és kora Árpád-kori sírok, temetők és szórványleletek a Szobi és a Váci járás területén / Horváth Ciprián

Régészet, Helytörténet, helyismeret, Magyar történelem 1526 előtt
temető, temetkezési hely, régészeti lelőhely, régészet, államalapítás, honfoglalás, magyar őstörténet, helytörténet, Szobi járás, Váci járás, Magyarország, 10. század, 11. század, Árpád-kor

"Ez a kötet egy csaknem 810 km2-es terület honfoglalás kori és kora Árpád-kori temetőinek bemutatását tartalmazza (illetve két esetben a temetőkre jellemző szórvány leletanyagot). A terület a Szobi és a Váci járás Pest megyében, amelynek természetes határvonala a Duna és az Ipoly folyó, keleti irányban pedig a mai Nógrád megye."

URL: https://mek.oszk.hu/23200/23270  2022-08-17

A lábjegyzeten is túl : Magyar ifjúságkutatás 2020 / szerkesztő Nagy Ádám

Gyermekek, ifjúság, Életmódkutatás, Szociálpszichológia, Oktatáspolitika, oktatásügy
ifjúság, ifjúságszociológia, ifjúságpolitika, társadalomtudományi kutatás, statisztikai adatközlés, Magyarország, 21. század

"A kutatási hullámok során azonban szembesülni kellett az elmúlt húsz év társadalmi változásaival. Ez a témák szempontjából elég nyilvánvaló (a húsz év alatt a »van-e Önnek internet-hozzáférése« kérdéstől eljutottunk az cyberbullyingig..."

URL: https://mek.oszk.hu/23200/23269  2022-08-17

Dr. Henkey Gyula (1920-2010) rövid életrajza és bibliográfiája / Makra Szabolcs

Antropológia általában, Szerzői bibliográfiák, Anatómia, fiziológia, Humán biológia
fizikai antropológia, embertan, személyi bibliográfia, Henkey Gyula (1920-2010), Magyarország, 20. század, 21. század

"Kutatásainak fő iránya a Kárpát-medencei magyarság etnikai embertani vizsgálata, népességtörténete és a magyar nép származása volt. Élő embertani vizsgálatokat végzett Kecskeméten és környékén, a Jászságban, a Nagykunságon, a Tiszazug környékén és a Dunántúlon."

URL: https://mek.oszk.hu/23200/23268  2022-08-17

Gy.I.K. : Gondolatébresztő és vitaindító az élet nagy kérdéseiről / Horváth-Varga Attila

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, pamflet, 21. század

"A törvény olyan szabály, amit nem lehet megkerülni. Erre a természeti törvények a legjobb példa. Mondhatod, hogy nem hiszel a gravitációban, de amikor az elejtett kalapács a lábadra esik, rögtön tudod, hogy tévedtél..."

URL: https://mek.oszk.hu/23200/23267  2022-08-17

II. András, Jeruzsálem királya / Árgyusi Imre

Magyar történelem 1526 előtt
uralkodó, keresztes háborúk, magyar történelem, Endre (Magyarország: király), II. (1177?-1235), Magyarország, 11. század, 12. század, 13. század

"II. András tehát felvette a Jeruzsálem királya címet. Ezt a címet nemcsak hogy elismerte a pápa, elismerték az uralkodók, a német császár, az angol és a francia király, a burgundok, flamandok, normannok, de a Szentföldön uralkodó lovagrendek is. Vajon miért?"

URL: https://mek.oszk.hu/23200/23266  2022-08-17

Érzelmek / Béres Vivien Beatrix ; illusztrátor Nyíri Melinda

Kortárs magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

Szemed barnasága megigéz,
Illatod sok mindent felidéz.
Látom benned mit másban nem,
Álmot nem hagysz, nem csukhatom le szemem.

URL: https://mek.oszk.hu/23200/23265  2022-08-17

Egy cserepár naplója : Regény egy kötetben / Virághalmi Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Az emlétettük csapat, melyet nem ártand kissé szemügyre vennünk, a hidról letérve s a várkapun áthaladva e palota felé irányzá lépteit. Harminczketten voltak a sárban lubicskoló mintegy százhusz cserepár által kisért honvédtisztek, közöttük e sorok igénytelen írója is."

URL: https://mek.oszk.hu/17900/17960  2022-08-17

Csongor és Tünde : Színjáték öt felvonásban / Vörösmarty Mihály

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Éjfél van, az éj rideg és szomorú,
Gyászosra hanyatlik az égi ború:
Jőj, kedves, örülni az éjbe velem,
Ébren maga van csak az egy szerelem."

URL: https://mek.oszk.hu/08700/08791  2022-08-17

Táncsics Mihály művei / Táncsics Mihály

Klasszikus magyar irodalom, Politikai elméletek, Közgazdasági elméletek, Társadalomfilozófia, Vallásfilozófia, Vallástörténet
magyar irodalom, társadalomfilozófia, gazdaságelmélet, államelmélet, vallásfilozófia, publicisztika, 19. század

"Mig szabadságunk és jogaink nem egyenlők: mig a különféle kiváltságok és érdekek meg nem szűnnek; addig öszszetartók nem lehetünk soha: mert a kiváltságos nem azt akarja a mit mi; mi parasztok pedig nem azt akarhatjuk a mit ő. Innét az örökös bizodalmatlanság, viszálkodás, egyenetlenség."

URL: https://mek.oszk.hu/23200/23223  2022-08-17

Macska úr kincse / Tornai Helga ; illusztrátor Tichy András Pál

Kortárs magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, ifjúsági irodalom, 21. sz.

"»Turpisságom« tegnap délután derült ki. Alig valamivel azután, hogy hazaértünk a bizonyítványosztásról, s a nagypapám, azaz Nagypó, bejött velem a szobámba. - Tudod mit, Gellértkém? - nézett rám nagyon boldogan. - Nem várjuk meg a születésnapod. Amiért kitűnő lettél - lépett oda a macskaperselyemhez -, most rögtön feltörjük Macska urat!"

URL: https://mek.oszk.hu/23200/23264  2022-08-11

"A kommunizmusság nagyobb tért nem tudott hódítani" : A Tanácsköztársaság története Kárpátalján / Kosztyó Gyula

Magyar történelem 1919-1945, Politikatörténet, Levéltári kutatás
Tanácsköztársaság, kommunizmus, terrorizmus, megtorlás, agrárkérdés, politikatörténet, történelmi forrás, Kárpátalja, Magyarország, 20. század

"A szovjet narratíva abból indult ki, hogy a magyar Tanácsköztársaság a nagy októberi szocialista forradalom hatására következett be, amely során a terület szegény ukrán és magyar munkássága felkelt a nagybirtokosok ellen, majd hogy csatlakozhassanak Szovjet-Ukrajnához."

URL: https://mek.oszk.hu/23200/23245  2022-08-10

A hazáért és egymásért : Nemzeti ünnepeink az 1870-es évek végén / Fabó Edit

Ünnepek, Magyar történelem 1868-1918, Művelődéstörténet, Írott sajtó, Sajtó- és médiatörténet
nemzeti ünnep, nemzettudat, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, augusztus 20., hagyomány, sajtótörténet, Magyarország, 1870-es évek, 19. század

"A 19. századot megérő és a változás folyamatában lévő, magyar társadalmat összetartó és mozgató értékrendet képviselő két ünnepnek (március 15-nek és augusztus 20-nak) mindenki számára meg kellett jelenítenie, hogy mi az az abszolút érték, amelyért érdemes megküzdeni és áldozatot hozni."

URL: https://mek.oszk.hu/23200/23254  2022-08-09

Dunától a Donig : Sallóvölgyi Békeffy László tartalékos huszár főhadnagy naplófeljegyzései / Sallóvölgyi Békeffy László ; szerkesztő Babucs Zoltán

Magyar történelem 1919-1945, Hadsereg
katonatiszt, huszár, lovasság, második világháború, hadtörténet, Sallóvölgyi Békeffy László (1901-1942), Magyarország, Szovjetunió, 20. század

"Bevonulás után a táborunk körüli réten előző nap kiásott árkon az egész szd-nak ugratás. A lovak borzalmasan rosszul ugranak, az emberek még borzalmasabban ugratnak. Délig lóápolás. Délig az urak strandoltak, én azonban mivel napostiszt voltam a szd. körletében maradtam."

URL: https://mek.oszk.hu/23200/23253  2022-08-08                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2022.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom