Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
21318 dokumentum

SZERVERCSERE

2021. február 8-án új szerverre költöztek a mek.oszk.hu, az epa.oszk.hu és a dka.oszk.hu szolgáltatásaink. A megváltozott rendszerkörnyezet miatt egyes funkciók még nem működnek, ezek javításán dolgozunk. Ha valaki programhibát talál, kérjük, jelezze az info@mek.oszk.hu e-mail címen. Köszönjük a segítséget!

A hajnal emberei : Regény / Berde Mária

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Na és hallottál valami érdekeset? - faggatózott Katica, a gáldi báróné leánya.
- De még miket! Én már rég töröm a fejemet azon, hogy kik és mik lehetnek azok a jakobinusok. Most legalább azt az egyet megtudtam, hogy professzor Szász Károly is az. Igen. Jakobinus!"

URL: https://mek.oszk.hu/21500/21533  2021-02-26

Kőért kenyér : Vezércikkek, 1921-1939 / Zsolt Béla

Klasszikus magyar irodalom, Magyar belpolitika, Politikatörténet
magyar irodalom, publicisztika, belpolitika, zsidóság, 20. sz.

"Eljött az az idő, amikor nem lehet többé hitetlenül, langyos és óvatos félhitekkel s megtévesztésből vagy védekezésből kölcsönvett álhitekkel élni. Mint a Biblia előtt a szárazföld a tengertől, úgy válik el most egymástól a világ kétféle hite. Kinek-kinek színt kell vallania, ahogyan Krisztus színt vallott bírái előtt..."

URL: https://mek.oszk.hu/21500/21532  2021-02-26

Klárika doktor : Regény / Kálnoki Izidor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Egy félóra mulva megtörtént az első beoltás. Ünnepélyes templomi csönd volt a fehér leányszobában, ahol Klárika az ágyon feküdt. A leány arca halvány volt, fehér, vértelen karja remegett, amikor odatartotta a doktornak, de az arcán mosoly ült, a szeme ragyogott."

URL: https://mek.oszk.hu/21500/21522  2021-02-26

Apa és fia és egyéb elbeszélések / Kálnoki Izidor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Öreg Moldova Gergely is van, ifjú Moldova Gergely is van. S azért is oda kell tenni a nevök mellé, hogy ki melyik, mert ha egymás mellett látja az úr, alig fogja magától kitalálni, hogy melyik az apa, melyik a fia? - Hja, a mai fiatalság gyorsan él. Még életükben utolérik a fiuk az apákat."

URL: https://mek.oszk.hu/21500/21521  2021-02-26

A kapitány meséi / Kálnoki Izidor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Ugy van az már régen: aki keveset tud mondani, sokat szeret mesélni. A mi kapitányunk mindig mesélt, s én többnyire leirom a meséit, pedig még ma se tudom (husz éves ismeretség után), hogy mért kapitány, hol kapitány és miféle kapitány a mi kapitányunk."

URL: https://mek.oszk.hu/21500/21520  2021-02-26

Dionysios füle : Regény / Kálnoki Izidor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Ugy építtette a börtöneit ez a Dionysios, hogy amit a rabok beszélgettek, ha csak suttogtak is, ő minden szót hallott a maga szobáiban. Hangfogók voltak a börtönökben, vagy csövek a falakban, mit tudom én, mi, szóval egészen olyan őskori telefonhálózat volt, aminek megvolt az az óriási előnye is, hogy nem kellett hozzá központ..."

URL: https://mek.oszk.hu/21500/21519  2021-02-26

Apró komédiák / Kálnoki Izidor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Senki se merjen a házban mozogni. A gyerekek legyenek némák, a cselédek járjanak lábujjhegyen, a hitelezőket az asszony távolítsa el zaj, feltünés és emóció nélkül. A költő úr pedig ráborul az asztalra és alszik. Alszik, mint egy medve, ahelyett, hogy alkotna és gazdagítaná a hazai irodalmat."

URL: https://mek.oszk.hu/21500/21518  2021-02-26

Ki voltam? : Önéletrajz / Bassola Zoltán

Oktatáspolitika, oktatásügy, Nevelés- és iskolatörténet
pedagógus, politikus, neveléstörténet, oktatáspolitika, memoár, Bassola Zoltán (1902-1968), Magyarország, 20. sz.

"A magyar közoktatás intézménye az egyházi iskolák tevékenységéből épült azzá, ami 1945-ig volt. Az alsó- és középfokú oktatás terén az egyházi iskolák számszerűség tekintetében is felülmúlták az államiakat. ... Két vezércsillaga volt ezeknek az iskoláknak: Isten, haza. A kommunista párt mindkét fogalomnak hadat üzent."

URL: https://mek.oszk.hu/21700/21713  2021-02-25

Tanulmányok Bassola Zoltán emlékére

Oktatáspolitika, oktatásügy, Nevelés- és iskolatörténet
pedagógus, politikus, oktatáspolitika, neveléstörténet, egyházi iskola, állam és egyház viszonya, Eötvös József Kollégium (Budapest), Bassola Zoltán (1902-1968), Magyarország, 20. sz.

"Sokéves minisztériumi tapasztalata alapján belátta, hogy a magyar oktatási rendszer megújításra szorul, de annak politikai alapon történő gyors és átgondolatlan átalakítását kezdettől fogva elutasította. Nem értett egyet a nyolcosztályos általános iskolák rendszerének kialakításával..."

URL: https://mek.oszk.hu/21700/21712  2021-02-25

Világproblémák : Népszerű tanulmányok a monisztikus filozófiáról / Ernst Haeckel ; fordító Iván Imre, Szabó Sándor

Metafizika, Ismeretelmélet, tudománytan, Kozmológia
monizmus, természetfilozófia, világkép, természettudomány, kozmológia, tudománytörténet

"Spinoza tiszta és kétségtelen monizmusával tartunk: A matéria, mint a végtelenül kiterjedt szubstancia és a szellem (vagy az energia), mint érző és gondolkodó szubstancia, mindkettő a mindent magába foglaló isteni világlényegnek, az univerzális szubstanciának alapvető járuléka vagy alaptulajdonsága."

URL: https://mek.oszk.hu/21700/21775  2021-02-25

Temes megye vegetátiója / Borbás Vince

Növénytan, Adattárak
flóra, növényföldrajz, növénytan, Temes vármegye, Magyarország

"Ha most csak Temes vármegye vegetatióját ismertetjük, nagyon természetes, hogy az egész régi »Bánság« nevezetes és változatos növény alakjaiból sok nincs már Temes megyében; hogy egész vegetatiója egyszerübb. Nyugati része síkság, a keleti halmos és hegyes. A hegyek itt még nagyon magasra nem emelkednek..."

URL: https://mek.oszk.hu/21700/21788  2021-02-25

A mocsárfa s nevezetesebb tölgyeink magyar nevei / Borbás Vince

Növénytan, Népnyelv, nyelvjárások
tölgy, növénytan, növényföldrajz, névtan, néprajz, nyelvjárás

"Gyakran hallottam, hogy Nógrádmegyében, kivált az Ipoly mentén, továbbá a szomszéd Heves és Gömörmegye összeszögellő tájain a nép mocsárfát emleget. Az a tölgy ez, melyet könyveink (de nehezen a nép) latinból való fordítással »kocsányos« vagy »csupkás« tölgynek mondanak, , vagyis az igazi Quercus Robur L. ... Barra István erő-tölgye."

URL: https://mek.oszk.hu/21700/21784  2021-02-25

Megmentett noteszlapok / Máriás József ; szerkesztő Cseke Gábor; illusztrátor Kovács Emil Lajos, Bottyán Mariann, Tillinger István, Mezei András, Ferenczy Valér, Visnyei Gábor

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Magyar irodalom története
erdélyi magyar irodalom, újságíró, szerkesztő, irodalomtörténész, magyar irodalom története, memoár, Erdély, 20-21. sz.

"Húsznál is több év telt el azóta, hogy a szerkesztőségi munka véget ért számomra. A terepjárások, a beszámolók, tudósítások, riportok, interjúk penzuma, robotja nem terheli napjaimat. Az emlékeket azonban nem lehet egy mozdulattal kitörölni, azok, furcsamód, álmaimban makacs vendégként visszajárnak."

URL: https://mek.oszk.hu/21800/21809  2021-02-25                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2021.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom