Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
23343 dokumentum

Aprópénz a történelem színpadán : A kárpátaljai magyar nyelvű sajtó, 1945-1948

Írott sajtó, Határontúli magyar irodalom, Kisebbségek, Politikatörténet, Sajtó- és médiatörténet, Magyar irodalom története
publicisztika, határon túli magyar irodalom, határon túli magyarság, politikai élet, sajtótörténet, Kárpátalja, Szovjetunió, 1945 utáni időszak, 20. század

"Budapest város közgyűlése tegnap ünnepi ülést tartott ... Szakasits Árpád, mint elnök megnyitva az ünnepi ülést, a jelenlevők viharos tapsa közepette bejelentette, hogy a közgyűlés a magyar főváros lakosságának nevében indítványozza Sztálin generalisszimusznak a város díszpolgárává való választását."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23826  2023-01-31

A KMKSZ történetéből : Dokumentumok, tények, adatok, 1989-1993 / közreadó Dupka György

Kisebbségek, Civil szervezetek, Kisebbségek
határon túli magyarság, társadalmi szervezet, nemzetiségi kérdés, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Kárpátalja, Ukrajna, 20. század

"Február 26. Ungváron tartotta alakuló gyűlését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a Területi TIT szervezet nagytermében a magyarlakta városoknak, községeknek mintegy 500 képviselője gyűlt össze, és jóváhagyta a Szövetség Alapítólevelét, valamint Alapszabályát, megválasztotta a Szövetség elnökét, ellenőrző bizottságát és választmányát."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23825  2023-01-31

Nyugat Plusz Extra : Újnyugat antológia 2. / főszerkesztő Szabó Zoltán Attila

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, irodalmi évkönyv, folyóirat, irodalmi újság, irodalmi iskola, 21. század

"Egy olyan világról álmodott, ahol az emberek nem akarnak mindig máshol lenni. Nem akarnak mindig újat látni és nem akarnak mindig úton lenni. Ahol megtanulnak örülni annak, ha megérkeznek, és nem akarnak rögtön továbbmenni. Megtanulják értékelni az itt és most-ot, és megtanulják élvezni a pillanatot, amiben vannak."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23829  2023-01-31

Irodalmi barangolások a Kárpátok alján / Keresztyén Balázs

Helytörténet, helyismeret, Művelődéstörténet, Magyar irodalom története
helyismeret, emlékhely, kárpátaljai magyar irodalom, magyar irodalom története, irodalmi élet, Kárpátalja

"»Verecke híres útján jöttem én...« - csengenek büszke dacosan Ady Endre szavai. Verecke a kezdet és a vég. Egy hosszú út első és utolsó állomása a magyar nemzet történetében. Az új hazának a kapuja, és ezer éven át végső határa. Ha lehetett beszélni róla, ha nem: szent hely volt mindig. Számtalan irodalmi alkotás ihletője."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23824  2023-01-31

Domestic and dating violence against LBT women in the EU / szerkesztő Giacomo Viggiani

Egyéb bűncselekmények, Kisebbségek, Deviancia, bűnözés
családon belüli erőszak, bántalmazás, leszbikus, Európai Unió

"The present study aims to deepen the knowledge and understanding of the nature of domestic violence involving female same-sex partners and dating violence against trans women and related issues in some of the jurisdictions of the European Union, namely Bulgaria, Belgium, Croatia, Hungary, Italy, Lithuania, Portugal, and United Kingdom."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23816  2023-01-31

Running through hurdles : Obstacles in the access to justice for victims of anti-LGBTI hate crimes / szerkesztő Piotr Godzisz, Giacomo Viggiani

Büntetőjog, Emberi jogok, Egyéb bűncselekmények, Kisebbségek, Deviancia, bűnözés
gyűlölet, előítélet, áldozat, homoszexualitás, biszexualitás, transzexualitás, interszexualitás, bűncselekmény, büntetőjog, jogi szabályozás, Európa

"Hungarian law does not refer to »hate crimes« or »hate speech« per se. The Criminal Code, however, defines and punishes bias-motivated criminal acts with explicit reference to sexual orientation and gender identity. Most provisions of the Victims' Rights Directive have been transposed to Hungarian law but their implementation is often limited ..."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23815  2023-01-31

"Megáldott a csíksomlyói Szűz Mária" : Imák, himnuszok Csíksomlyón

Keresztény vallások
kegyhely, Csíksomlyó

"Üdvözlégy Csíksomlyói szentséges Szűz Mária, keresztény híveidnek Segítő Anyja! Íme, kegyszobrod előtt térdelve mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat. Te általad ajánlom fel magamat Istennek, és remélem, hogy általad elnyerem mindazokat a kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem van!"

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23814  2023-01-30

A Csíksomlyói Szűzanya ajándéka : Himnuszok, imák, énekek, tanulmányok, beszédek, versek, novellák, visszaemlékezések

Határontúli magyar irodalom, Klasszikus magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Keresztény vallások
erdélyi magyar irodalom, magyar irodalom, vallásos irodalom, zarándoklat, Csíksomlyó, Erdély

"Mária serkentett arra,
Hogy jöjjünk el Csíksomlyóra,
Képe látogatására.
Lelkünk vigasztalására.

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23813  2023-01-30

Tündér Ilona : Széphistória / átdolgozó Dózsa Dániel; szerkesztő Beke Sándor; illusztrátor Nagy Zsolt

Határontúli magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom, Klasszikus magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, gyermekirodalom, magyar irodalom, átdolgozás, Erdély, 18. század

"A nyájas királyfi boldog volt, amilyen
Nem lehete senki e földkerekségen.
Mert nem szórt az Isten annyi bájt leányra,
Mennyit ráhalmozott Tündér Ilonára"

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23812  2023-01-30

Azonos nemű szülők és gyermekeik : Szivárványcsaládok helyzete, 2016-17

Kisebbségek, Gyermekek, ifjúság, Szociálpszichológia, Család általában
gyermekvállalás, homoszexuális, statisztikai adatközlés, Magyarország, 21. század

"A projekt célja az volt, hogy feltérképezzük a magyarországi jogi és társadalmi környezetet, és kiadványokkal segítsük az azonos nemű szülők és gyermekeik alkotta családok láthatóságát és érdekérvényesítését. A jogi elemzés elkészítése után kérdőíves felmérést végeztünk az LMBTQI közösség körében ..."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23811  2023-01-30

Anti-LGBTI hate crime in Europe : Working papers on research, policy and practice / szerkesztő Piotr Godzisz, Giacomo Viggiani

Kisebbségek, Egyéb bűncselekmények, Deviancia, bűnözés
gyűlölet, homoszexualitás, biszexualitás, transzexualitás, interszexualitás, előítélet, szociálpszichológia, Európa

"There is mounting written evidence ... that hate victimization may cause greater psychological injuries and sense of vulnerability in the victim than other crimes, that it may produce the feelings of intimidation and fear in the broader community, and that it leads to the loss of trust in law enforcement. "

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23810  2023-01-30

Familie şi societate în nord-vestul Transilvaniei : A doua jumătate a secolului XIX - începutul secolului XX / Mircea Brie

Társadalomtörténet, Család általában, Falu, város, Demográfia
család, társadalomtörténet, Erdély, 19. század, 20. század

"În a doua jumătate a secolului al XIX-lea si începutul secolului al XX-lea, în nord-vestul Transilvaniei domina o societate rurală tradiţională, excepţie făcând doar câteva centre urbane si zonele imediat învecinate ale acestora (caracterul urban este dovedit si de analiza comportamentului marital)."

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23755  2023-01-30

Visszavár a Hargita : Antológia / szerkesztő Szentmártoni Árpád

Határontúli magyar irodalom, Klasszikus magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Helytörténet, helyismeret
erdélyi magyar irodalom, magyar irodalom, helyismeret, Erdély, Hargita (hegység)

"Az álmodó bérceken
megsimogatom arany koronádat,
Hargita,
Te, az erdélyi havasok királya -
ünneplő vén őzbak a Kárpátok felett."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23809  2023-01-25                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2023.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom