Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
22671 dokumentum

Komédia : Regény / Anatole France ; fordító Salgó Ernő

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"Az összes szerepeket eljátszotta. Jókedvű volt, vagy gyászbaborult, tomboló, gyengéd, heves, hizelkedő hangja bugott, fuvolázott, sóhajtott, bömbölt, nevetett, sirt. Mint a népmese alakja, lánggá, folyammá, asszonynyá, tigrissé változott. A szinfalak mögött a szinészek csak rövid és jelentőségtelen megjegyzéseket váltottak egymással."

URL: https://mek.oszk.hu/16900/16902  2022-06-24

Dorilas : Tizenhárom mese nagyok számára / Drasche-Lázár Alfréd

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szalmaözvegy. Ez az ember olyan csodálatos odaadással és példás módon viselte állapotát, hogy barátai és sorsának osztályosai bizony nem nagyon hittek őszinteségében és azt suttogták róla, hogy valahol a tilosban járhat és titkos útjait még a leghívebb baráti keblek előtt sem árulja el."

URL: https://mek.oszk.hu/20500/20553  2022-06-24

Vérrel és könnyel : Szemben a világgal / Csurgay Judit

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

Van az úgy, hogy a bűnösök közt is legbűnösebbek elszámolják magukat. Olyan választ kapnak, amilyenre nem számítottak. Eljött a nap, amelyen egyértelművé vált, hogy nemcsak az oroszok mennek szembe a világgal - vérrel és könnyekkel, - hanem Budán Vas Viktória is."

URL: https://mek.oszk.hu/23100/23197  2022-06-23

Fényvarázs / Háll Mária ; szerkesztő Zsoldos Árpád, Zsoldos Adrienn

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Fényvarázs, elsuhanó pillanat
A hold a vízre fest ezüst hidat
S azon andalogva jár
Csodát álmodik a nyár..."

URL: https://mek.oszk.hu/23100/23163  2022-06-23

Gábor Dénes, a mérnök-fizikus / Kovács László

Optika, lézerek, Tudománytörténet, Szerzői bibliográfiák
fizikus, kísérleti fizika, optoelektronika, holográfia, fizikatörténet, személyi bibliográfia, Gábor Dénes (1900-1979), 20. század

"A gondolatok nem abban a sorrendben születnek az ember agyában, ahogyan majd felhasználásra kerülnek. Gábor Dénes többször elmondta, leírta, hogy őt izgatta például az, hogy milyen jó lenne átlátni egy homályos üvegen. Ez a képrekonstrukció, a dekódolás, az eredeti nyelvre történő visszafordítás kérdése."

URL: https://mek.oszk.hu/23100/23150  2022-06-23

A segítő pedagógia aspektusai : Tanulmánykötet / szerkesztő Závoti Józsefné

Gyógypedagógia, Pedagógiai módszerek, Kisebbségek, Zeneoktatás, Bölcsőde, óvoda, Alsófokú oktatás, Felsőfokú oktatás, Fogyatékosok
gyógypedagógia, meseterápia, zenepedagógia, művészetpedagógia, művészeti oktatás, autizmus, fogyatékosság, hagyomány, szegregáció, integráció, óvodai nevelés

"A segítés azonban a felnőtt számára már nem az oktatási rendszerben, hanem más területeken folytatódhat, azonban erre az embernek már önállóvá, felelősségteljessé és morálissá kell válnia. A társadalmi integrálódásban, valamint a családi életben, a munkahelyen egyaránt megkövetelhető az értékrendkövetés és az önállóság."

URL: https://mek.oszk.hu/23200/23205  2022-06-22

Ami az emlékiratokból kimaradt : VI. Pál és Mindszenty József, 1971-1975 / Somorjai Ádám

Egyházak, egyházpolitika, Egyháztörténet, Magyar történelem 1946-1989, Politikatörténet
bíboros, pápa (főpap), katolikus egyház, egyháztörténet, egyházpolitika, belpolitika, történelmi forrás, levelezés, Pál (pápa), VI. (1897-1978), Mindszenty József (1892-1975), Magyarország, Vatikán, Bécs, Ausztria, 20. század, Kádár-korszak, 1970-es évek

"Itt közölt tanulmányainkban Mindszenty életének utolsó éveit vizsgáljuk egyetlen szempontból. Az emlékiratokat olvasó utókor kötetünkben szembesül először azzal a teljesebb dokumentációval, amelytől hiteles választ remélünk a kérdésre: Ki volt Mindszenty?"

URL: https://mek.oszk.hu/23100/23191  2022-06-22

Füredi história : Helytörténeti folyóirat

Folyóirat repertóriumok, Helytörténet, helyismeret
folyóirat, várostörténet, helytörténet, Füredi história, ISSN 1587-9399, Balaton, Balatonfüred, 21. század, ezredforduló

"Balatonfüred neve. / Rácz János = 2002/1-2. sz., 2-3.
A balatonfüredi és szentlászlói Varga család története. / Tóth Attila = 2002/1-2. sz., 3-6.
A balatonfüredi református temető sírjelei a 18. század végétől 1920-ig II. rész. / Varga Lászlóné = 2002/1-2. sz., 7-19."

URL: https://mek.oszk.hu/23200/23204  2022-06-22

Nemzetőrség, 1956 / Bokodi-Oláh Gergely

Magyar történelem 1946-1989
nemzetőrség, 1956-os forradalom, magyar történelem, Magyarország, 20. század

"Nem igaz az az általánosan vallott nézet, hogy a nemzetőrség nem tudta kifutni magát: mind a fővárosban, mind vidéken elérte kitűzött célját, személyi és vagyonbiztonságot teremtett, biztosította a közhatalmat gyakorló közigazgatási szervek számára az ország újjáépítéséhez szükséges rendet."

URL: https://mek.oszk.hu/23200/23203  2022-06-22

Posle ćutanja : Izabrane i nove pesme / Halmosi Sándor ; fordító Kovács Jolánka; szerkesztő Đorđe Otašević

Kortárs magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, 21. század

"Kada te se setim,
Jezero se izravna.
Kada me se setiš,
Postaje zamršeno."

URL: https://mek.oszk.hu/23100/23196  2022-06-22

Az ég felé... / Gubcsi Lajos ; illusztrátor Gubcsi Attila

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, nemzeti eszme, 21. század

"Szekerek csattognak, paripák harsognak a Tejút csapásán
Látod-e fényüket apáinknak a fellobbanó gömbvillámnál
Hallod-e szívük félelmetes dobbanását az egek robajánál
Leszállnának hozzád halkan, ha értük egy szóra megállnál"

URL: https://mek.oszk.hu/03400/03499  2022-06-20

Katharok / Halmosi Sándor ; illusztrátor Fábián István

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Két tisztátalan a máglya láttán magába roskad.
Az a kis makula, a nem elviselhető. És a ki nem
nyújtott kéz, a gondolatban letépett körmök.
A glória, mi a fejünkre nő."

URL: https://mek.oszk.hu/23100/23188  2022-06-20

A kelenföldi srác újra Amerikában / Halassy Béla

Külföldi országok, városok, Kortárs magyar irodalom
utazási irodalom, útirajz, magyar irodalom, Egyesült Államok, ezredforduló

"Meg kell mutatnom az én Amerikámat másoknak... Így keveredett a kelenföldi srác újabb kalandokba Amerikában. Nagy vonalakban megismételtem az első utam alkalmával szervezett Nagy Bulit, de fordított irányú körúton és ezúttal a Kedves és kedves barátaim társaságában. 2001 szeptemberét írtuk..."

URL: https://mek.oszk.hu/23100/23122  2022-06-20                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2022.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom