Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
23962 dokumentum

Papa! : Vígjáték három felvonásban / Robert de Flers, Gaston-Armand de Caillavet ; fordító Molnár Ferenc

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 20. század

"Jean. Azt nem tehetem, apám.
Larzac. »Apám«, »Apám«, miért nem mondod egyszerűen papa.
Jean. De hiszen ...
Larzac. Ezt még sohasem mondtad nekem."

URL: https://mek.oszk.hu/24400/24492  2023-03-22

Flirt : Vígjáték három felvonásban / Molnár Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. század

"Rodák: Igen. Mert hisz, ami mindenünk, fájdalom, semmi volt, a semminek pedig nem lehet vége sem.
Clarisse: Három évi flirt, az nem semmi.
Rodák: Valóban három év? Mennyit szenteltem önnek az életemből. Pedig az élet oly rövid."

URL: https://mek.oszk.hu/24400/24491  2023-03-22

Az erény útjai : Vígjáték 3 felvonásban / Robert de Flers, Gaston-Armand de Caillavet ; fordító Molnár Ferenc

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 20. század

"Cécile: Reám nézve nem az. Egyébként pedig nem is tetszik nekem. Ember, akinek sem erénye, sem erkölcse, se nagyon elegáns és előkelő. A maga klubjának is tagja. Sőt azt hiszem, elnöke a vigalmi bizottságnak. Mindenütt fogadják. Kivételesen jó helyzete van.
Gerbier: Mindent a szerelmi kalandjainak köszönhet."

URL: https://mek.oszk.hu/24400/24490  2023-03-22

A csodagyermek : Bohózat három felvonásban / Paul Gavault, Robert Charvay ; fordító Molnár Ferenc

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 20. század

"Lansquenet: Úgy van. Jogi szempontból nézve a dolgot, az utódnak nem szükséges megszületnie, ez csak formaság. Elég, ha életjelt ad magáról...
Elise: De kedves mester...
Lansquenet: Bocsánat... de ez már az én dolgom. Ön aláirta ezt a nyilatkozatot..."

URL: https://mek.oszk.hu/24400/24489  2023-03-22

A doktor úr : Bohózat 3 felvonásban / Molnár Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. század

"Lenke: Kit mentettek fel?
Sárkány: Kit? Hát kicsodát? Puzsért! A kedves, derék, szeretetreméltó, kiváló, kitünő és becsületes Puzsért! Még néhány ily betöréses lopás és én vagyok Magyarország legnépszerübb védő ügyvédje (virágot vesz elő). Ezt egy hölgy dobta felém."

URL: https://mek.oszk.hu/24400/24488  2023-03-22

Széntolvajok : Elbeszélés / Molnár Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. század

"Aztán kiáltás is hallatszik, de tompa, otthonos hang: mintha szobában volnánk. A nagy folt küzködik a köddel, aztán nagynehezen kiküzdődik belőle Most már látni, hogy kocsi, amely szenet hoz. A bakon három vig legény ül. Bolti bányászok, maszatosképü városi szénemberek, akik komikusan hatnak a nagy széntömeg szomszédságában."

URL: https://mek.oszk.hu/24400/24487  2023-03-22

Disznótor a Lipótvárosban : Állatkerti csendélet a régi jó időkben / Molnár Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. század

A méltóságos: Disznótort fogunk rendezni! Disznótort, igazi magyar disznótort, itt, a Nádor-utcában, az első emeleten!
Az asszony: Óriási! Látod, ez már beszéd!
A méltóságos: Disznótort! De nagyon elegánsan! Hozatok egy ezerkoronás mintadisznót Yorkshireből, egy eredeti termelőtől.

URL: https://mek.oszk.hu/24400/24486  2023-03-22

Mittelalterliche lateinische Handschriften der Széchényi-Nationalbibliothek : Cod. Lat. 405 [!450]-556 / közreadó Vizkelety András

Katalógusok, Könyv- és írástörténet, Könyvtártörténet, Művelődéstörténet
kézirat, kódex, nemzeti könyvtár, kézirat-katalógus, könyvtári katalógus, Országos Széchényi Könyvtár (Budapest), Budapest, középkor

"465 Cicero - Brutus - Gellius
1434? - Italien - 157 Bll. - 165x115 mm
Weißes, dünnes Pergament, Vorsatzbll. aus modernem Papier 165x115 mm. Aus Bl. 1 wurde am unteren Rand ein kreisförmiges Stück (Wappen?) ausgeschnitten."

URL: https://mek.oszk.hu/24400/24415  2023-03-22

Mindennek mestere : A falusi tudás könyve / Gazda József

Magyar néprajz, Életmód, szokások, Tárgyi néprajz
népi mesterség, életmód, kézműipar, magyar néprajz, Erdély

"Dolgoztunk. Olyasmi nemigen volt, amit nem tudott a falusi ember megcsinálni. Ha az egyik nem tudta, megtudta a másik. Reggel, sötítbe elmentünk hazulról a kis jószággal, s este, sötítbe jöttünk haza. Ez így vót. Aki azt mondja, hogy nem így vót, az hazudik. Vót, aki kovács vót, vót, aki kerékgyártó vót, vót, aki suszter vót..."

URL: https://mek.oszk.hu/24400/24485  2023-03-21

Elsüllyedt tanú : Válogatott és új versek / Turbók Attila

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. század, 21. század

"A hallgatás is nyomelem.
Fuldokolsz, elsüllyedt tanú.
Iszapréteg a szíveden,
a hínár nyálas koszorú."

URL: https://mek.oszk.hu/24400/24484  2023-03-21

Szabadság, hadd nézzünk szemedbe! / szerkesztő Benke László

Klasszikus magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, költő, író, Petőfi Sándor (1823-1849), Tamási Lajos (1923-1992), Magyarország, 19. század, 20. század

"A magyar nemzet e két költőjének szabadságszeretetéhez s hazaszeretetéhez nem fér kétség. Népüket felemelő, bátorító tetteik és vágyaik, becsületességük, jellemszilárdságuk, népszeretetük, önérzetük és férfiasságuk, türelmük és türelmetlenségük, emberi melegségük, bátorságuk, baráti szeretetük, komolyságuk, szülő és gyermekszeretetük sok vonatkozásban rokon."

URL: https://mek.oszk.hu/24400/24483  2023-03-21

Német - magyar szótár = Deutsch - ungarisches Wörterbuch / Halász Előd ; szerkesztő Rátz Ottó, Skripecz Sándor, Ármósné Eisenbarth Magda

Többnyelvű általános szótárak
német nyelv, magyar nyelv, többnyelvű szótár
URL: https://mek.oszk.hu/24400/24482  2023-03-21

Budapesti árvízkönyv : 1. kötet / szerkesztő Eötvös József

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. század

"Martzius tizenharmadikán a' budapesti árviz első napján többekkel kimenék én is a' nagy jelenet nézésére. - Végig sietve a' várason, Gellért hegyéhez értünk, hol a' budai népesség munkás és legszegényebb része lakik. A' folyó már túl hágott magas partjain, a' töltésen pillanatról pillanatra messzebb terjedett a' viz..."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23850  2023-03-21                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2023.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom