Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
20825 dokumentum

A vándor énekel : op. 2 / Balázs Béla

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Negyven nap és negyven éjjel voltam
Miattad hitvány, nyomorék és gyáva
És mondtam, hogy az életem hiába
Csak te vagy a költő."

URL: https://mek.oszk.hu/20900/20952  2020-10-26

Férfiének : Új versek / Balázs Béla

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Vastag énekszó tornyosul bennem.
Héjjázó zengés a hegyek felett:
Szerettem ezt az életet
S ez az élet szeretett engem."

URL: https://mek.oszk.hu/20900/20951  2020-10-26

Tábortűz mellett : Versek / Balázs Béla

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Tábortüz mellett most is mint régen
Dalolgatok még vörös őrségen.
Mi szépet látok, mesélem szépen.
Kobzosnak dolga."

URL: https://mek.oszk.hu/20900/20950  2020-10-26

Repülj szavam! : Versek / Balázs Béla

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Repülj szavam, repülj magyar szavam,
Szállj dél felé a Kárpátok fölött
És szépen szólva szállj le a szivekre
Otthon a Tisza és Duna között."

URL: https://mek.oszk.hu/20900/20949  2020-10-26

Onomastica Uralica 13. / szerkesztő Slíz Mariann, Justyna B. Walkowiak

Szófajtan, lexikológia, Nyelvtörténet, Pszicholingvisztika, Egyéb történeti segédtudományok
névtan, névkutatás, személynév, nyelvtörténet, nyelvi kölcsönhatás, névadás, német nyelv, magyar nyelv, román nyelv, lett nyelv, bolgár nyelv, dán nyelv, óporosz nyelv, mari nyelv, litván nyelv, japán nyelv, kínai nyelv, finn nyelv

"In Vidzeme, the following surnames were established, their basis is 1) words from the common Latvian language with characteristic features of the period; 2 words lost in contemporary Latvian; 3) dialectal lexis; forty borrowings from distant and close contact languages."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21357  2020-10-26

Örökké tartó szombat, mellybe e mostan folyó MDCCLVII esztendöben, Sz. András havának V napján ... bóldog lelkére nézve bé-vitetett néhai tiszteletes és nemes Viski Sára aszszony, ... Tsepregi T. Ferentz ... ritka kegyeségü hites-párja / Viski János, Remetei Péter, Huszti László, Fodor Miklós, Benkö Ferenc, Szabó Ferenc, Sombori Márton, Rétyi Mihály, Dénes István, Kultsár András, Tsernátoni Sámuel, Deáki Filep Pál, Radnótfái Nagy Pál, Radnótfái Nagy Zsigmond, Soos Ádám, Szathmári Pap Mihály, Verestói György, Kendeffi Pál, Kendeffi Elek, Vesselényi Farkas, Diószegi József, Fekete Mihály, Bölöni Sándor, Salánki Gábor, Salánki Mózes, Pataki József, Egri János, Egri Sándor, Olaszteleki Kolumbán Ferenc, Sombori Elek

Klasszikus magyar irodalom
nekrológ, gyászvers, Viski Sára (?-1777), Erdély, 18. sz.

"VISKI SÁRA Aszszony! Örvendj Dicsöségben,
És Szent JEGYESEDdel áldott Egyességben,
Tested a' Sír' földét lakja tsendességben,
Míglen fel-költetel meg-újúlt szépségben."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21356  2020-10-26

A' halálnál-is erössebb ... tiszta szeretetböl sürü köny-hullatások között készittetett sir halom, mellyen,... Wass Miklós... utolso tizstességére... el-mondatott halotti prédikátziot... özvegye... Bánffi Kristina... világ eleiben terjesztette / Borosnyai Lukács Simon, Szathmári Pap Mihály

Keresztény vallások, Klasszikus magyar irodalom
protestantizmus, prédikáció, gyászbeszéd, nekrológ, halotti megemlékezés, Wass Miklós (1701-1769), Erdély, 18. sz.

"Harmadszor és Utóljára, nevezi a' JÉ'SUS Magát Életnek. Én vagyok ú. m. az ÉLET. Az Igazság szabadosokká tészen; azt mondja IDVEZITÖnk Ján. VIII. 32. Mint-hogy pedig, valamint egy-felöl, a' lelki Halál az Ördögnek és a' Bünnek szolgálatjában; úgy más felöl a' lelki Élet az attól való meg-szabadúlásban áll...

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21355  2020-10-26

Ecce Homo : Rege és történelem közel egy évszázadról avagy Sírás nélkül az emberi vergődésről végül Egy elvarázsolt moszkovita komcsi rémtörténete, rettegjetek, átkozódók! / Halmos Antal ; szerkesztő Lónyai Péter

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, memoár, 20-21. sz.

"Ahogy öregszel, az élet sietni kezd, az idő besűrűsödik, a távolságok pedig beszűkülnek. Májusban költöztünk le Csopakra a járvány miatt, és azóta a legnagyobb távolság, amit esti sétaként még meg tudok tenni, 1100 m. A kétharmada körül leülök egy kőre, hallgatom az onnan jól látható vasút és 71-es út zaját. Olyankor béke honol a lelkemen."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21353  2020-10-26

Onomastica Uralica 12. / szerkesztő Bölcskei Andrea, Oliviu Felecan, Pavel ©těpán

Szófajtan, lexikológia, Nyelvtörténet, Szemantika, stilisztika, retorika, Pszicholingvisztika, Egyéb történeti segédtudományok
névtan, névkutatás, földrajzi név, személynév, nyelvtörténet, nyelvi kölcsönhatás, szemantikai jelentés, magyar nyelv, angol nyelv, cseh nyelv, finn nyelv, baszk nyelv, portugál nyelv, holland nyelv, német nyelv, szláv nyelvek, litván nyelv, lengyel nyelv, román nyelv, ukrán nyelv, francia nyelv, norvég nyelv, svéd nyelv

"Medieval toponyms (mostly settlement names) formed from anthroponyms and the frequency of a particular anthroponym could influence the selection of a specific toponym structure from the morphological structures regularly applied when forming settlement names."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21342  2020-10-26

Szabad beszéd : Gnóma versek / Albert-Lőrincz Márton ; szerkesztő Cseke Gábor

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"Szabad beszéd

Talán csak magammal
, talán csak ennyi..."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21340  2020-10-26

Onomastica Uralica 11. / szerkesztő Richard Coates, Reszegi Katalin

Szófajtan, lexikológia, Nyelvtörténet, Népnyelv, nyelvjárások, Pszicholingvisztika
névtan, szótan, nyelvjárás, nyelvtörténet, névadás, magyar nyelv, francia nyelv, albán nyelv, lengyel nyelv, angol nyelv, spanyol nyelv, lett nyelv, finn nyelv, cseh nyelv, afrikai nyelvek

"It is of a great importance that the term shift is most frequently used in the names of smaller objects, i.e. microtoponyms. Less significance of microobjects for man is obvious. Besides, they are unstable for they can suddenly disappear and emerge again, sometimes in different aspects. It also influences names."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21336  2020-10-26

A Király ítélt... : Színmű két részben / Mihályi Antal

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"LÁSZLÓ: Lehetségesnek tartod, hogy király urunk ítélete nem igazságos?
BÖJTE: Siheder korom óta szolgálom Károly királyt. Soha nem jutna eszembe bírálni uralkodóm tetteit. De a király is ember és ő is tévedhetett Feliciánt kísérő fia bűnösségének megítélésében."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21328  2020-10-26

A Csocsó bácsi-féle összeesküvés : Apor Viktor tartalékos honvéd főhadnagy és társai hatalomátvételi terve, 1923 / Kántás Balázs

Egyéb bűncselekmények, Egyéb fegyveres testületek, Politikatörténet, Magyar történelem 1919-1945
összeesküvés, politikai bűncselekmény, szélsőjobboldali irányzat, félkatonai szervezet, ügyészségi végzés, nyomozás, történelmi forrás, Magyarország, Horthy-korszak, 1920-as évek

"Ami a Csocsó bácsi-féle összeesküvést illeti, Apor patrónusai valóban elérték, hogy a kétes tevékenységeket űző, paramilitáris vezetői szerepben tetszelgő tartalékos főhadnagynak államellenes bűncselekményekért ne kelljen vezekelnie, törvénytelen tevékenységei azonban itt nem értek véget."

URL: https://mek.oszk.hu/21300/21325  2020-10-26                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2020.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom