AZ ATHENAEUM REPERTÓRIUMA
1892-1915

Philosophiai és államtudományi folyóirat

 

A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából szerkeszti:
Pauer Imre

 


1. 1892. 1.

1. Pauer Imre: A philosophiai kutatás újabb segédeszközei 1-19.

2. Schvarcz Gyula: Magyarország alkotmányjogi átalakulása modern állammá I. 20-38.

3. Beöthy Zsolt: Képegység 39-48.

4. Nagy Ernő: Az államjogi methodológiáról 49-66.

5. Pasteiner Gyula: A képírás 67-91.

6. Heller Ágost: Újabb áramlatok a természetphilosophiában 1. 1892. 92-103.

7. Alexander Bernát: A művészi phantasiáról 104-125.

8. -r.: - Philosophiai Írók Tára. IX. Kant: A tiszta ész kritikája. Fordították és magyarázták: Alexander Bernát és Bánóczi József. Bp., Franklin-társulat, 1891. 126-129.

9. Haftl Dezső: - Lombroso, C. u. Ottolenghi, S.: Die Sinne der Verbrecher. Zeitschrift für Psychologie u. Physiologie der Sinnesorgane. 1891. II/5. S. 337-350. 129-132.

10. B-gh.: - Volkelt, J.: Vorträge zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart. München, 1892. 132-134.

11. S.: - Political Science and Comparative Constitutional Law. I. Soveregnty and Liberty; II. Government. By John Burgess, Boston-London, Ginn and Co., 1890-1891. 134-140.

12. D.: - Ammon, Otto: Der Darwinismus gegen die Socialdemokratie. Hamburg, 1891. 141-142.

13. M.: - Die politische Literatur der Ungarn seit 1867. (A müncheni Allgemeine Zeitung tudományos mellékletében 1891. jun. 4., 12., 13., 21. és 29. számok) 143-144.1. 1892. 2.

14. Schvarcz Gyula: Magyarország alkotmányjogi átalakulása modern állammá II. 145-177.

15. Lechner Károly: A tudatosság ténye szellemi életünk eseményeiben 178-222.

16. Meltzl Oszkár: A magyar parlament reformja I. 223-240.

17. Ballagi Géza: A modern alkotmányok gyűjteménye 241-260.

18. Rosenberger Mór: - Kirschmann, A.: Die psychologisch-aesthetische Bedeutung des Licht- und Farbencontrastes (A fény- és színcontrast psychologico-aesthetikus jelentősége) Phil. Studien (W. Wundt) 1891 VII/3. 261-272.

19. Buday József: Kun Sámuel: A positivismus mint vallásrendszer 272-275.

20. - X.-: Melegh Gyula: A lélektan és gondolkozástan vázlata. Bp., 1891. 276-280.1. 1892. 3.

21. Lyka Károly: A modern művészet bölcselete I. 281-298.

22. Meltzl Oszkár: A magyar parlament reformja II. 299-329.

23. Beljak B. Pál: Mozgás és érzés 330-350.

24. Bánóczi József: Apáczai Cseri János 351-364.

25. Várnai Sándor: Az utolsó nádor és kora 365-396.

26. Haftl Dezső: - Scripture, E. W.: Über den associativen Verlauf der Vorstellungen. Philosopische Studien (szerk. W. Wundt) VII/1. 50-147. 397-410.

27. -r-ó.: Mind (szerk. G. F. Stout) 1892. 1. sz. 411-416.1. 1892. 4.

28. -r-r.: Renan és a Renanismus 1. 1892. 4. 417-446.

29. Lyka Károly: A modern művészet bölcselete II. 447-466.

30. Meltzl Oszkár: A magyar parlament reformja III. 467-496.

31. Palágyi Menyhért: Az ébrenlétről 497-511.

32. Nagy Ernő: Montesquieu és a felelős kormány intézménye 512-522.

33. Várnai Sándor: Észjog és jogphilosophia 523-548.

34. Mikromegas: Irodalom és journalistika 549-555.

35. Harrach József: - Sárffy Aladár, Dr.: Lélektan és logika. Középiskolai használatra Bp., Lampel R. kiadása 556-559.

36. Heller Ágost: - Paulsen, Friedrich: Einleitung in die Philosophie. Berlin, 1892. 559-567.

37. -r-ó.: Mind. 3. July, 1892. 567-569.

38. N.: A löweni egyetem állattudományi facultása 570-571.2. 1893. 1.

39. Beljak B. Pál: Figyelem és akarat 1-31.

40. Lechner László, Dr.: Az erkölcsi érzelmek I. 32-56.

41. Ferdinandy Géza, Dr.: A koronázás és közjogi jelentősége I. 57-75.

42. Palágyi Menyhért: Psychologiai tanulmányok I. 76-93.

43. Buday József, Dr.: Vázlatok a positivismus történelméből I. 94-120.

44. Pomponius: Real-unio vagy personal-unio 121-134.

45. -nd-: - Jurista: Az anyakönyvek államosítása. Néhány józan szó a napirenden levő egyházpolitikai kérdésekhez. Bp., 1893. 135-136.

46. -i.: - Kozáry Gyula: Korunk bölcselete. Pécs 136-140.

47. -nd-: -Archiv für sociale Gesetzgebung und Statistik. (Hrsg. Heinrich Braun) IV/2. Berlin, 1892. 140-144.

48. -nd-: Archiv für Geschichte der Philosophie. (Hrsg. von Dr. Ludwig Stein) VI/1. Berlin, 1892. 144-147.

49. -nd-: Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Philosophie, unter Mitwirkung von Max Heinze und Alois Richter (Hrsg. Richard Avenarius) Leipzig, 1892. XVI. 147-148.

50. -nd-: Lannes cikke Oroszország bölcseleti mozgalmairól In: Revue philosophique 1892. dec. 148-150.

51. -h.: Revue critique de legislation et de jurisprudence. Paris, XXI, 1892. 150-152.

52. -h.: Allgemeine Statistisches Archiv (Hrsg. von Dr. Georg von Mayr) 1891/92. Tübingen, 1892. 152-154.

53. -h.: Annales de l'école libre des sciences politiques. Recueil Trimestriel. 7. évf. Paris, 1892. 154-155.

54. -T.: Protestáns Szemle (szerk. Kenessey Béla) V. évf. 1. füz. 156-157.

55. -r-ó.: Mind. N. S. No. 4. October, 1892. 157-160.2. 1893. 2.

56. Schneller István: Aeschylos vallás-erkölcsi világnézete Orestiája alapján I. 161-184.

57. Lechner László, Dr.: Az erkölcsi érzelmek II. 185-211..

58. Ferdinandy Géza, Dr.: A koronázás és közjogi jelentősége II. 212-234.

59. R. N.: A darwinizmus újabb vitakérdései 235-243.

60. Lyka Károly: A legújabb művészeti törekvések I. 244-254.

61. Várnai Sándor: Taine és a modern kritika I. 255-269.

62. Buday József, Dr.: Vázlatok a positivismus történelméből II. 270-284.

63. -r.: - Die Hauptprobleme der Sprachwissenschaft in ihrer Beziehungen zur Theologie, Philosophie und Anthropologie, von Alexander Giesswein. Freiburg in Breisgau, Herder'scge Verlagshandlung, 1892. 285-288.

64. -r-n.: Contemporary Rewiew. 1893. jan. 325.sz. 288-295.

65. -r-n.: Archives de l'anthropologie criminelle et des sciences pénales. VII. No. 42. 295-300.

66. -r-n.: Revue philosophique de la France et de l'étrangére 18.évf. No. 1. jan. 1893. 300-307.

67. -rn-: Revue philosophique... 1893. febr. 308-314.

68. -r-r.: Nuova Antologia. Rivista di scienze, lettere ed arti. Anno XVIII. Terzia Serie. Roma, 15. febbraio 1893. 314-315.

69. -r.: Archiv für Geschichte der Philosophie (Hrsg. von Ludwig Stein) VI/2. 315-317.

70. -r-o.: Mind. N. S. No. 5. jan. 1893. 318-319.

71. B. J., Dr.: Frederik Jenő: A lét bírálata. Az élő szervezet fejlődéséről és művelődéséről általában és az élettevékenység lényegéről. Bp., 1892. 138 p. 320.2. 1893. 3.

72. Várnai Sándor: Taine és a modern kritika II. 321-332.

73. Schneller István: Aeschylos vallás-erkölcsi világnézete Orestiája alapján II. 333-364.

74. Ferdinandy Géza, Dr.: A koronázás és közjogi jelentősége III. 365-380.

75. Heller Ágost: Természettudományok és philosophiai világnézet 381-395.

76. Lyka Károly: A legújabb művészeti törekvések II. 396-404.

77. P-s.: Lombroso az asszonyi bűntettekről 405-421.

78. Buday József, Dr.: Vázlatok a positivismus történelméből III. 422-437.

79. -r-d.: Archive de l'anthropologie criminelle (szerk. Tarde és Lacassagne) 438-443.

80. -r-d.: Revue Philosophique 1893/4. 443-452.

81. -r-d.: Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Philosophie, unter Mitwirkung von Max Heinze und Alois Richter (Hrsg. Richard Avenarius) Leipzig, 1892. XVII. 2. füzet 452-463.

82. -r-ó.: Mind. N. S. No. 6. April, 1893. 463-464.

83. -n-d.: Jász Géza: A fejlődés törvényei, különös tekintettel a társadalmi és a gazdasági életre. Atheneum Társ., 1893. 465-468.

84. -rn-: Böhm Károly: Az ember és világa. Philosophiai kutatások II. Bp., Kókai Lajos kiadása, 1893. 468-471.

85. B. J., Dr.: Változások küszöbén: Socialpolitikai tanulmányok, melyeket a jövő kormány híveinek figyelmébe ajánl Bernát István, Bp., 1893. 138 p. 472-480.2. 1893. 4.

86. Beljak B. Pál: Emlékezés és öntudat 481-508.

87. Schneller István: Aeschylos vallás-erkölcsi világnézete Orestiája alapján III. 509-537.

88. Palágyi Menyhért: Psychologiai tanulmányok II. 538-547.

89. Buday József, Dr.: Vázlatok a positivismus történelméből IV. 548-561.

90. Várnay Sándor: Referendum és veto 562-578.

91. Haftl Dezső, Dr.: Meynert a psychikus egyensúly mesterséges zavarairól 579-590.

92. -n-d.: Revue philosophique de la France et de l'étrangére No. 7. és 8. 591-597.

93. -r-: Annales de l'école libre des sciences politique, No. 2. 15. avril 1893. 598-607.

94. -n-d.: Archives de l'anthropologie criminelle, de criminologie et de psychologie normale et pathologique. 1890. 15 juillet No. 46. 607-619.

95. N.: Az új államtudományi kar Lilleben; Belgiumban az állami egyetemeken... 619-621.

96. Hornyánszky Gyula, Dr.: Levél a francia felsőbb közoktatásról 621-626.3. 1894. 1.

97. Schvarcz Gyula: Az alkotmánypolitika köréből I. 1-38.

98. Beőthy Zsolt: Képösszetétel és hangulatváltozás 39-46.

99. Posch Jenő: Az idő elmélete I. 47-73.

100. Lyka Károly: A modern praerafaelista művészet 74-83.

101. Hegedűs István: Lucretius Carus I. 84-108.

102. Várnai Sándor: Függő kérdések az állam és az egyház újabb viszonyában 109-124.

103. Buday József, Dr.: Mosso az elfáradásról I. 125-136.

104. k. f.: Mitrovics Gyula, ifj.: A valószerűségről. Aesthetikai tanulmány az irodalom és a művészetek köréből. Bp., 1893. 137-139.

105. -r-ó.: Mind No 7., 8. July, 1893., October, 1893. 139-142.

106. -n-r.: Archives de l'anthropologie criminelle, de criminologie et de psychologie normale et pathologique. 1893. 15 novembre 142-152.

107. -n-r.: Revue philosophique de la France et de l'étrangére 19. évf. No. 1. jan. 1894. 153-160.3. 1894. 2.

108. Schvarcz Gyula: Az alkotmánypolitika köréből II. 161-182.

109. Hegedűs István: Lucretius Carus II. 183-208.

110. Balogh Arthur, Dr.: Az anarchismus és eredete 209-216.

111. Hornyánszky Gyula, Dr.: A classica-philologia mint társadalom-tudomány 217-230.

112. Posch Jenő: Az idő elmélete II. 231-242.

113. Buday József, Dr.: Mosso az elfáradásról II. 243-251.

114. Lechner László, Dr.: La moral anglaise contemporaine. Moral de l'utilité et de l'évolution. Par M. Guyan, II ed. Paris; 1885. XII. 432. - A rewiew oh the systems of ethics founded on the theory of evolution. By C. M. Williams. London; 1893. XV. 581. 252-259.

115. N. E.: Revue de droit public et de la science politique 259-262.

116. -r-ó.: Mind January 1894. No. 9. 262-264.

117. -n-r.: Archives de l'anthropologie criminelle, de criminologie et de psychologie normale et pathologique. 1893. 15 szept. 264-269.

118. -r-ó.: Revue philosophique de la France et de l'étrangére 19. évf. No. 2., 3. febr., márc. 1894. 269-293.

119. -V.: Csarada János, Dr.: A nemzetközi jog története a legújabb időktől a westphali békéig, tekintettel Magyarország nemzetközi viszonyaira a középkorban. Bp., 1894. Eggenberger-féle könyvkereskedés 294-295.

120. -V.: Fényes Samu, Dr: Jogfejlődés. Társadalom-bölcseleti tanulmány. Kassa, 1893. Maurer Adolf kiadása 296-297.

121. -V.: Földes Béla, Dr.: A társadalmi gazdaságtan elemei. Bp., 1893. Eggenberger-féle könyvkereskedés 297-299.

122. -V.: Hentaller Lajos: Kossuth és kora. Bp., 1894. Athenaeum-tárulat kiadása 299-300.3. 1894. 3.

123. Balogh Arthur, Dr.: Montesquieu és Rousseau I. 301-308.

124. Hegedűs István: Lucretius Carus III. 309-331.

125. Pászthory János: Következetesség az esetlegességben 332-342.

126. Várnai Sándor: Kossuth és az európai diplomatia 343-374.

127. Posch Jenő: Az idő elmélete III. 375-388.

128. Kun Sámuel: A sociológia a tudományok sorában 389-409.

129. -n-r.: Archives de l'anthropologie criminelle, de criminologie et de psychologie normale et pathologique. 1894. IX. No. 49., 50. 410-421.

130. -n-r.: Revue philosophique de la France et de l'étrangére 19. évf. No. 4. ápr. 1894. 421-428.

131. -n-r.: Revue d'economie politique. Mai 1894. No. 5. Paris 428-431.

132. -n-r.: - Vukovics Sebő emlékiratai, Magyarországon való bujdosása és száműzetésének idejéből. Sajtó alá rendezte: Bessenyi Ferencz. 1894. 431-433.

133. -n-r.: Werbőczy István Hármas könyve. MTA kiadása 433.

134. -n-r.: - Edvi Illés Károly, Dr.: A büntető-törvénykönyv magyarázata. 2. átdolg. kiad. Bp., Révai, 1894. 434.

135. -n-r.: - Kovács Ferencz: Az 1843/44-ik évi magyar országgyűlési alsótábla kerületi üléseinek naplója I-VI. 434-436.3. 1894. 4.

136. Balogh Arthur, Dr.: Montesquieu és Rousseau II. 437-450.

137. Posch Jenő: Az idő elmélete IV. 451-465.

138. Beljak B. Pál: Eszméink keletkezése 466-486.

139. Pászthory János: Schopenhauer és a keresztény vallás 487-497.

140. -á-á.: A hypnosis lélektana 498-514.

141. -i.: Visszatekintés a budapesti VIII. nemzetközi egészségügyi és demographiai congresszus eredményeire 515-525.

142. Lacassagne, dr. beszéde In: Revue Occidentale 1894. szept. (ford. K-n.) 526-532.

143. -rr-: Zeitschrift für Psychologie ind Physiologie der Sinnesorgane (szerk. H. Ebbinghaus és A. König) 1894. 2-3., 4. füzet 533-534.

144. -n-r.: Revue philosophique de la France et de l'étrangére 19. évf. No. 8. aug., 9. szept. 1894. 535-549.

145. -n-r.: Archives de l'anthropologie criminelle, de criminologie et de psychologie normale et pathologique. 1894. mai 15. No. 51. 549-555.

146. -n-r.: Nouvelle Revue 1894. júl. 1. 555-561.

147. -n-r.: Annales de l'école libre des sciences politiques. 9. évf. No. 4. Juillet 1894. 561-565.

148. -n-r.: Le mouvement social en Hongrie, par Jules Mandello. Extrait de la Revue Internationale de Sociologie 2. évf. No. 3. Mars 1894. Paris, V. Giard et E Briére 1894. 565-568.

149. -n-r.: Vajda Emil, Dr. (közreadta): A vargyasi Dániel-család a közpályán és a magánéletben 568-569.

150. Lechner László, Dr.: - Concha Győző: Politika I. Alkotmánytan 569-570.

151. Lechner László, Dr.: - Sidgwick, Alfred: The Process of Argumenta contribution to logik. London, 1893. 571-572.4. 1895. 1.

152. Ferdinandy Géza, Dr.: A felelősség elve a magyar alkotmányban I. 1-28.

153. -n-n.: Tolsztoj és a keresztény vallás 29-46.

154. Várnai Sándor: Az orosz agrár-reformok 47-61.

155. Lechner László, Dr.: Spencer Herbert ethicája I. 62-82.

156. Beljak B. Pál: Az álom lélektana I. 83-98.

157. Pekár Károly, Dr.: Új eredmény a physiologiai aesthetikában 99-102.

158. -y-: - Concha Győző: Politika I. Alkotmánytan. Bp., Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása 1895., 619 p. 103-126.

159. Szlávik Mátyás, Dr.: - Pásztory János: Schopenhauer és a keresztény vallás In: Athenaeum 1894/4. 126-131.

160. -r-s.: - Kováts Gyula: Az utolsó két egyházpolitikai törvényjavaslat. 2., bőv. kiad. Bp., Révai, 1894. 132-135.

161. N. E.: - Hüppe: Lengyelország alkotmánytörténete. MTA kiadása, 1894. 136-139.

162. -n-r.: Archives d'anthropologie criminell stb. 15. juillet 1894. 139-144.

163. -n-r.: Nuova Antologia, rivista di scienze, lettere ed arti 1894. jún. 1. 145-148.

164. -n-r.: Revue philosophique. 19. évf. No. 11. Nov. 1894. 148-151.

165. -n-r.: Revue d'économie politique. Paris (ed. L. Larose) sept-oct. 1894. VIII. évf. No. 9-10. 151-154.

166. -r-ó.: Mind. New Series No. 10., 11., 12. 154-160.4. 1895. 2.

167. Ferdinandy Géza, Dr.: A felelősség elve a magyar alkotmányban II. 161-192.

168. Pekár Károly, Dr.: Az aesthetikai érzések psychologiája I. 193-210.

169. Jannsen: Epicuros tana az élvezetről I. 211-228.

170. Balogh Arthur, Dr.: Parlamenti reform I. 229-241.

171. Bodnár Zsigmond: Classicismus és romanticismus 242-252.

172. Lechner László, Dr.: Spencer Herbert ethicája II. 253-272.

173. Beljak B. Pál: Az álom lélektana II. 273-282.

174. Pekár Károly, Dr.: Újabb eredmények a physiologiai aesthetikában 283-286.

175. -n-r.: Munkás-élelmezés 287-292.

176. -n-r.: - Aus dem Leben König Karls von Rumänien, Stuttgart, 1895. 293-301.

177. Bellerszegi: - Szájrul szájra. A magyarság szállóigéi, gyűjtötte és magyarázta Tóth Béla. Bp., Athenaeum-társulat, 1895. 301-307.

178. -n-r.: Revue philosophique 1. jan. 1895. 308-312.

179. -n-r.: Journal des Economistes (szerk. Molinari) Paris, 15. fevr. 1895. 312-319.

180. -n-r.: Contemporary Rewiew 1894. dec. 348. sz. 320.4. 1895. 3.

181. Ferdinandy Géza, Dr.: A felelősség elve a magyar alkotmányban III. 321-353.

182. Jannsen: Epicuros tana az élvezetről II. 354-378.

183. Hegedűs István: Ékesszólás a művészetek közt 379-399.

184. Várnai Sándor: Egy humanista költő 400-419.

185. Balogh Arthur, Dr.: Parlamenti reform II. 420-431.

186. -n-r.: Annales de l'école libre des sciences politiques. recueil bimestriel. X. évf. No. 2., 15. Mars 1895., Paris 432-442.

187. -n-r.: Revue philosophique 1895. febr. 2. 443-448.

188. -n-r.: Revue politique et parlamentaire (szerk. Marcel Fournier) No. 5. 1894. nov. 448-456.

189. Szlávik Mátyás, Dr.: - Stange: Die christliche Ethik in ihrem Verhältniss zur modern Ethik. Paulsen, Wundt, Hartmann. Preisgekrönt von der theologischen Fakultät in Göttingen. Göttingen, 1883. 99 p. 457-458.

190. Szlávik Mátyás, Dr.: - Gutberlet: Die Willensfreiheit und ihre Gegner. Fulda, 1893. 272 p. 458-460.

191. -n-r.: Kossuth Lajos iratai V. Bp., Athenaeum-társulat, 1895. 460-461.

192. -n-r.: Simon József Sándor, Dr.: Az egységes és realis természet-philosophia alapvonalai I. A lét philosophiája. Bp., Kilián Frigyes bizománya, 1895. 461-463.

193. -n-r.: Finkey Ferencz, Dr.: Az egység és többség tana a büntető jogban. Egy büntetendő cselekmény és bűnhalmazat, Sárospatak, 207 p. 463-464.4. 1895. 4.

194. Ferdinandy Géza, Dr.: A felelősség elve a magyar alkotmányban IV. 465-499.

195. Pekár Károly, Dr.: Az aesthetikai érzések psychologiája II. 500-522.

196. Balogh Arthur, Dr.: Parlamenti reform III. 523-553.

197. Bodnár Zsigmond: Renan Ernő 554-564.

198. Várnai Sándor: Házasságjogunk reformja nemzetközi viszonyulataiban 565-572.

199. -n-r.: Revue politique et parlamentaire. Questions politiques, sociales et legislatives, Paris, 1895. No. 8., 9., 10. és 11., 573-587.

200. Rosenstein Lipót: Pikler Gyula psychologiája. "A lelki élet fizikája" című dolgozata nyomán I. 412-416.

201. .....: Revue philosophique 1895. sept. No. 9., 8., 588-604.

202. K-n.: Revue Occidentale 1895. márc. 604-616.

203. Heller Ágost: - Max Verworn: Allgemeine Physiologie. Ein Grundriss der Lehre vom Leben. Jena, Gustav Fischer, 1895. 584 p. 616-619.

204. -n-r.: Ferdinandy Géza, Dr.: A királyi méltóság és hatalom Magyarországon. 332 p. 619-622.

205. -n-r.: Szilágyi Sándor (szerk.): A magyar nemzet története I. Bp., Athenaeum-társulat, 1895. 622-625.

206. -n-r.: Fraknói Vilmos: A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig. Bp., MTA, 1895. 559 p. 625-629.

207. Simon József Sándor, Dr. válasza a kritikai recenzióra és -n-r. viszontválasza 629-633.

208. *: - Földes Béla (szerk.): Társadalom- és gazdaságpolitikai könyvtár 633-634.5. 1896. 1.

209. Szlávik Mátyás, Dr.: A szabadakarat kérdéséhez I. 1-17.

210. Balogh Arthur, Dr.: Parlamenti reform IV. 18-58.

211. Bodnár Zsigmond: Renan Ernő I. 59-74.

212. Kun Sámuel: Az aesthetika elvei a positivismus szempontjából I. 75-94.

213. Pekár Károly, Dr.: Az aesthetikai érzések psychologiája III. 95-109.

214. K-n.: The Positivist Rewiew (ed. E. S. Beesly) III. 1985. nov. J. H. Bridges: Herbert Spencer evolutio-theoriája c. írásáról 110-116.

215. -n-r.: Revue philosophique de la France et de l'étrangére 1985. ápr. 4., nov. 11. 116-121.

216. -n-r-.: Revue politique et parlamentaire II. 1895. évi négy utolsó füzete 121-155.

217. Ferdinandy Géza, Dr.: Néhány közjogi tévedés helyreigazítása (Válasz "A királyi méltóság és hatalom Magyarországon" című munkám bírálatára) 155-160.5. 1896. 2.

218. Szlávik Mátyás, Dr.: A szabadakarat kérdéséhez II. 161-177.

219. Rátvay Géza, Dr.: A koronaőri intézmény a magyar alkotmányban II. 178-200.

220. Soós Antal: Képzőművészeti feladataink 201-220.

221. Bodnár Zsigmond: Renan Ernő II. 221-235.

222. Várnay Sándor: A budgetjog és gyakorlása I. 236-255.

223. Kun Sámuel: Az aesthetika elvei a positivismus szempontjából II. 256-281.

224. Pekár Károly, Dr.: Az aesthetikai érzések psychologiája IV. 282-304.

225. -n-r.: Revue politique et parlamentaire II. 1985. nov., dec. 305-332.

226. -n-r.: Archives d'anthropologie criminelle X. köt. 332-340.

227. László D.: Revue Scientifique 1896. jan. 4. Mosso: Materialismus és mysticismus c. írásáról 340-352.5. 1896. 3.

228. Rátvay Géza, Dr.: A koronaőri intézmény a magyar alkotmányban II. 353-383.

229. Pekár Károly, Dr.: Az élet új elmélete 384-402.

230. Balogh Arthur, Dr.: Államjogi tévedések 403-414.

231. Pekár Károly, Dr.: Az aesthetikai érzések psychologiája V. 415-426.

232. Várnay Sándor: A budgetjog és gyakorlása II. 427-456.

233. Serédi L., Dr.: - Szlávik M.: Zur Geschichte und Litteratur der Philosophie in Ungarn. Eperjes. - Sonderabdruck aus Zeitschrift für Philosophie und philos. Kritik 107. Bd. szerk. Falckenberg Rikhárd Erlangenben, megjelent Lipcsében 457-483.

234. Horváth József, Dr.: - Die Prinzipien der Mechanik in neuem Zusammenhange dargestellt von Heinrich Hertz. Mit einem Vorworte von H. von Helmholtz. Leipzig, 1894. 483-498.

235. n-r.: Revue d'économie politique X. 1896. jan. No. 1. 498-507.

236. n-r.: Revue philosophique 1896. márc., ápr., jún. 507-528.5. 1896. 4.

237. Rátvay Géza, Dr.: A koronaőri intézmény a magyar alkotmányban III. 529-560.

238. Szlávik Mátyás, Dr.: Nietzsche és világnézete 561-577.

239. Pekár Károly, Dr.: Az aesthetikai érzések psychologiája VI. 578-588.

240. Feszl Géza: A szegénység és a nő 589-603.

241. Bodnár Zsigmond: Renan Ernő III. 604-632.

242. Pekár K., Dr.: - Dr. Moriz Benedikt: Die Seelenkunde des Menschen als reine Erfahrungswissenschaft. Leipzig, O. R. Reisland, 1895. 633-636.

243. Pekár K., Dr.: Revue politique et parlamentaire 1896. máj. 10., jún. 10. 636-661.

244. Pekár K., Dr.: Revue philosophique 1896. 7., 8., 9. sz. 662-673.

245. Ferenczy Árpád: Revue philosophique 1896 okt. 673-681.

246. Ferenczy Árpád: Revue d'éconimie politique júl.-aug. 681-685.

247. Ferenczy Árpád: Archives d'anthropologie criminelle 1896. júl. 15. 685-686.

248. Ferenczy Árpád: - Descamps: Essai sur l'Organisation de l'arbitrage international 686-692.

249. -ó-: A müncheni nemzetközi psychológiai congressus 693-699.

250. n-r.: - Szilágyi Sándor: A magyar nemzet története IV. köt. Bp., Athenaeum-társaság 1896. 699-701.

251. B. A., Dr.: - Fayer László: A magyar büntetőjog kézikönyve I-II. Bp., Franklin-társulat, 1895-96. 701-702.

252. B. A., Dr.: A Pallas nagy lexiconának államtudományi cikkei 703-709.

253. H-i.: Philosophiai programértekezések 709-714.

254. Szlávik Mátyás, Dr.: Válasz dr. Serédi P. L. bírálatára 714-716.6. 1897. 1.

255. Rátvay Géza, Dr.: A koronaőri intézmény a magyar alkotmányban IV. 1-18.

256. Pekár Károly, Dr.: A nő társadalmi függetlenségének természetes jogczímei 19-28.

257. Gál Kelemen, Dr.: Az érdek nélküli tetszés tana Kant előtt I. 29-44.

258. Schneller István: Az egyetemi tanulmányozás feladata I. 45-61.

259. Pekár Károly, Dr.: Az aesthetikai érzések pszichológiája 62-77.

260. Stromp László: Apáczai Cseri János mint paedagogus I. 78-92.

261. Kun Sámuel: A sociologia (társadalomtan) 93-118.

262. Kosutány Ignác, Dr.: Az egyházi vagyon tulajdonjogának alanyáról általában s különösen Magyarországon I. 119-140.

263. n-r.: Revue philosophique 1896. szept., nov. 141-149.

264. n-r.: Revue politique 1896. okt. 10. 149-157.

265. n-r.: Zeitschrift für die gesammelte Staatswissenschaft. hrsg. Dr. A. Schäffer LII. 2. Heft. 157-160.

266. n-r.: Vallásbölcseleti szemle 160-163.

267. n-r.: - Bernardo Alimena: I limiti e i modificatori dell' imputabilita. (A beszámíthatóság és határai) T. II. Turin, Rocca freres, 1896. 164-167.

268. Brassai: Nyílt levél Dr. Concha Győzőhez az "Igazi Positiv Philosophia" ügyében 167-176.6. 1897. 2.

269. Rátvay Géza, Dr.: A koronaőri intézmény a magyar alkotmányban V. 177-202.

270. Gál Kelemen, Dr.: Az érdek nélküli tetszés tana Kant előtt II. 203-212.

271. Schneller István: Az egyetemi tanulmányozás feladata II. 213-232.

272. n-r.: Melanchton Fülöp mint bölcsész és paedagogus 233-240.

273. Kosutány Ignác, Dr.: Az egyházi vagyon tulajdonjogának alanyáról általában s különösen Magyarországon II. 241-259.

274. Stromp László: Apáczai Cseri János mint paedagogus II. 260-287.

275. Sebestyén Károly, Dr.: - Léopold Mabilleau: Histoire de la philosophie atomistique. Paris, 1895. 560 p. 288-297.

276. Pauler Ákos: - Harald, Höffding: Geschichte der neueren Philosophie. Leipzig, O.R. Reisland. I.k. 1895 587. l.; II. k. 1896. 677. l. 297-305.

277. n-r.: R. von Schubert-Soldern: Das menschliche Glück und die sociale Frage. Beiträge zu einer Psychologie der Volkswirtschaft 305-314.

278. n-r.: Zeitschrift für gesammte Staatwissenschaft (Conrad Bornhak írása a belga alkotmány revisiójáról) 314-319.

279. n-r.: Revue politique (Béguin cikke a svéd és norvég királyság közjogi viszonyáról) 319-321.

280. n-r.: - Kozáry Gyula: Descartes és Szent Tamás bölcselete. Bp., 1897. 321-327.

281. n-r.: Bölcseleti Folyóirat (szerk. Kiss János) XII. 1-2. füzet 328-329.

282. Pekár Gyula, Dr.: Indus evangélium I. 329-336.6. 1897. 3.

283. Schneller István: Az egyetemi tanulmányozás feladata III. 337-355.

284. Balogh Arthur, Dr.: A személyes uralmi rendszer és jelenkori maradványai 356-377.

285. Várnai Sándor: Az összeférhetetlenség és a parlament I. 378-420.

286. Echegaray József, Dr.: A kritikáról és az irodalmi művészetről I. (Spanyolból fordította Dr. Huszár Vilmos) 421-439.

287. Kosutány Ignác, Dr.: Az egyházi vagyon tulajdonjogának alanyáról általában s különösen Magyarországon III. 440-468.

288. Stromp László: Apáczai Cseri János mint paedagogus III. 469-489.

289. *: Észrevételek a legfőbb kegyúri jog, mint fenntartott királyi jog tekintetében I. 490-510.

290. Pekár Károly, Dr.: Revue philosophique 1897. ápr. (Le Dantec: Miért vénülünk meg? c. írásáról) 511-518.

291. Pekár Gyula, Dr.: Indus evangélium II. 518-528.6. 1897. 4.

292. Pauler Ákos: Az ismeretelmélet lélektani alapjairól 529-551.

293. Pekár Károly: A hangulatváltozásokról, az egyéni alaphangulatról VII. 552-562.

294. Echegaray József, Dr.: A kritikáról és az irodalmi művészetről II. (Spanyolból fordította Dr. Huszár Vilmos) 563-584.

295. Kosutány Ignác, Dr.: Az egyházi vagyon tulajdonjogának alanyáról általában s különösen Magyarországon IV. 585-613.

296. *: Észrevételek a legfőbb kegyúri jog, mint fenntartott királyi jog tekintetében II. 614-626.

297. Stromp László: Apáczai Cseri János mint paedagogus IV. 627-664.

298. Várnai Sándor: Az összeférhetetlenség és a parlament II. 665-676.

299. Schvarcz Gyula: Adalék a legújabb keletű Cicero-cultus jellemzéséhez 677-702.

300. V. S.: - Jászi Viktor, Dr.: Tanulmányok a magyar-horvát közjogi viszony köréből. Bp., Eggenberger-féle könyvkereskedés, 1897. 702-710.

301. -o: - Székely István, Dr.: Ösztön és ész. Az állat és az ember összehasonlító psychológiája I-II. Nagyvárad, 1897. 710-715.

302. Alexander Bernát: - Posch Jenő: Az idő elmélete I-II. rész., Bp., 1896-97. 225, 221 p. 715-720.

303. Pekár Gyula, Dr.: Indus evangélium III. 720-732.7. 1898. 1.

304. Várnai Sándor: A bűntettes anthropológiája a művészetben és az irodalomban I. 1-16.

305. Ferdinandy Géza, Dr.: Az ország függetlensége I. 17-30.

306. Horváth József, Dr.: A felsőbb analysis alapelveinek kritikai története Keplertől Langrange-ig I. 31-51.

307. Balogh Arthur, Dr.: A nyelvek állami szabályozása I. 52-65.

308. Parádi Kálmán: A lélektani kutatás mai feladata; módszerei és eszközei 66-79.

309. Schwarcz Gyula: Úti jegyzetek az államtan és a culturpolitika köréből I. 80-95.

310. Mitrovics Gyula, Ifj.: Plinius és a görög képírás története I. 96-107.

311. Stromp László: Apáczai Cseri János mint paedagogus V. 109-138.

312. Joób Lajos: - Stern, Ludwig, Dr.: Die Sociale Frage im Lichte der Philosophie. Vorlesungen über Socialphilosophie und ihre Geschichte. Stuttgart, F. Enke, 1897. 791 l. 139-155.

313. Posch Jenő: Észrevételek Alexander Bernát úr bírálatára 155-161.

314. Alexander Bernát: Felelet [Posch Jenő észrevételeire] 161-163.

315. Balogh Elemér: Megjegyzések "az indus evangelium"-ra 164-168.7. 1898. 2.

316. Várnai Sándor: A bűntettes anthropológiája a művészetben és az irodalomban II. 169-186.

317. Ferdinandy Géza, Dr.: Az ország függetlensége II. 187-195.

318. Horváth József, Dr.: A felsőbb analysis alapelveinek kritikai története Keplertől Langrange-ig II. 196-218.

319. Balogh Arthur, Dr.: A nyelvek állami szabályozása II. 219-243.

320. Schwarcz Gyula: Úti jegyzetek az államtan és a culturpolitika köréből II. 244-260.

321. Mitrovics Gyula, Ifj.: Plinius és a görög képírás története II. 261-282.

322. Szlávik Mátyás, Dr.: Überweg bölcsészettörténetének legújabb kötete - Heinze, Max: Friedrich Überwegs Grundriss der Geschichte der Philosophie. Berlin, 1897. 283-290.

323. Lechner László, Dr.: - Höfler, Alois: Psychologie. Wien und Prag., F. Tempsky, 1897. 604 l. 290-293.

324. Pauler Ákos: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie (hrsg. Fr. Carstanjen und O. Krebs) XXI. 1-4. füzet. 294-295.

325. Pauler Ákos: Philosophie Studien (hrsg. Wilhelm Wundt) XIII. k. 1897. 1-3. füzet. 295-297.

326. Horváth József, Dr.: - Mach, Ernst: Die Prinzipien der Wärmelehre, historisch-kritisch entwickelt. Leipzig, J.A. Barth, 1896. - Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt. Leipzig, F.A. Brockhaus, 1897. I. 297-307.

327. B. A., Dr.: - Treitschke, Heinrich von: Politik. Erster Band. Leipzig, S. Hirzel 1897. 395 l. 307-312.7. 1898. 3.

328. Várnai Sándor: A közös ügyek elmélete I. 313-336.

329. Pauler Ákos, Dr.: A biológiai elv jelentősége az aesthetikában 337-350.

330. Horváth József, Dr.: A felsőbb analysis alapelveinek kritikai története Keplertől Langrange-ig III. 351-364.

331. Mitrovics Gyula, Ifj.: Plinius és a görög képírás története III. 365-392.

332. Stromp László: Kant vallástana I. 393-407.

333. Várnai Sándor: A socialismus mint politikai és gazdasági szervezet 408-433.

334. Horváth József, Dr.: - Mach, Ernst: Die Prinzipien der Wärmelehre, historisch-kritisch entwickelt. Leipzig, J.A. Barth, 1896. - Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt. Leipzig, F.A. Brockhaus, 1897. II. 434-444.

335. Székely György, Dr.: - Jodl, Friedrich: Lehrbuch der Psychologie. Stuttgart 1896. 776 l. 444-450.

336. *: Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane (hrsg. H. Ebbinghaus und A. König) XV. k. 1-4. füzet 450-453.

337. *: Philosophische Studien (hrsg. Wilhelm Wundt) XIV. k. 1-2. füzet 453-456.7. 1898. 4.

338. Balogh Arthur, Dr.: Bluntschli és az államtudomány 457-481.

339. Mitrovics Gyula, Ifj.: Plinius és a görög képírás története IV. 482-507.

340. Horváth József, Dr.: A felsőbb analysis alapelveinek kritikai története Keplertől Langrange-ig IV. 508-531.

341. Stromp László: Kant vallástana II. 532-543.

342. Sárffy Aladár, Dr.: Az analogia az inductio szolgálatában 544-558.

343. Várnai Sándor: A közös ügyek elmélete II. 559-571.

344. V.: - Corpus juris Hungarici. Franklin-társulat 572-575.

345. Buday József, Dr.: Bismarck social-politikája - Adler, Georg: Die imperialistische Socialpolitik, D'Izraeli, Napoleon III., Bismarck. Tübingen, 1897. 575-585.

346. V. S.: A kisebbségek joga - Jellinek: Das Recht der Minoritäten 585-599.

347. Székely György: Zeitschrift für Psychologie und Physiologie 1898. 2. füzet 599-600.

348. V. S.: Az osztrák szükségjog és a 14. §. viszonya alkotmányunkhoz. 601-616.8. 1899. 1.

349. Schneller István, Dr.: University Extension I. 1-29.

350. Horváth József, Dr.: A felsőbb analysis alapelveinek kritikai története Keplertől Langrange-ig V. 30-50.

351. Pauler Ákos, Dr.: A szemléleti módszer az erkölcsi képzésben I. 51-63.

352. Kubinyi Béla: Justus Gaule az élet problémájáról 64-74.

353. Stromp László: Kant vallástana III. 75-87.

354. Mitrovics Gyula, Ifj.: Plinius és a görög képírás története V. 88-102.

355. Pekár Károly, Dr.: Az embertömegek psychológiája I. 103-110.

356. Kemény Ferenc: A béke-probléma megoldásának egyik módja I. 111-123.

357. Várnai Sándor: Az állam gazdasági attributumai 124-138.

358. V. S.: Schwarcz Gyula "Demokráciája" - Schwarcz, Julius: Die Demokratie. Leipzig, W. Friedrichs, 1898. 139-153.

359. Gombos Vince: Egy magyar korrajzíró chronologiai tévedései - Busbach Péter: Egy viharos emberöltő. Bp. Kilián, 1897. 154-156.

360. P. Á., Dr.: Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane (hrsg. H. Ebbinghaus und A. König) XVII. k. 1898. 156-159.

361. P. Á., Dr.: Archiv für systematische Philosophie (hrsg. Paul Natorp) Bd. IV. H. 1-2. 159-162.

362. Szlávik Mátyás, Dr.: Falckenberg újabb bölcsészettörténete - Falckenberg, Richard: Geschichte der neueren Philosophie on Nikolaus v. Kues bis zur Gegenwart. Leipzig, 1898. 163-168.

363. Gy.: Angol munka a magyar irodalomról - Reich, Emil: Hungarian Literature. An historical and critical survey. London, Jarrold and Sons, 1898. 272 l. 168-180.

 

8. 1899. 2.

364. Schneller István, Dr.: University Extension II. 181-196.

365. Mitrovics Gyula, Ifj.: Plinius és a görög képírás története VI. 197-208.

366. Stromp László: Kant vallástana IV. 209-220.

367. Pekár Károly, Dr.: Az embertömegek psychológiája II. 221-234.

368. Kemény Ferenc: A béke-probléma megoldásának egyik módja II. 235-257.

369. Balogh Arthur, Dr.: Az állami akarat végrehajtása és az egyéni jog I. 258-264.

370. Pauler Ákos, Dr.: A szemléleti módszer az erkölcsi képzésben II. 265-279.

371. Bodnár Zsigmond: Mi a romanticismus I. 280-286.

372. V.: Shlauch Lőrinc újabb beszédei és dolgozatai [4. köt. Egyházpolitikai beszédek. Franklin-társulat] 287-299.

373. V.: A parlamenti rendszer jövője - Arzens, Jules: L'échec du regime parlamentaire. Paris, 1898. 299-313.

374. V.: A törvényhozó hatalom - Balogh Arthur: A törvényhozó hatalom. Politzer Zs. K. 313-316.

375. V.: - Szigethy Lehel: A magyar pénzügyi jog vezérfonala 316-318.

376. V.: - Képes Világtörténet I-II. Révai-testvérek K. 318-320.

377. Pekár Károly, Dr.: Le Dantec újabb munkái 321-338.

378. Szlávik Mátyás, Dr.: - Überweg. Grundriss der Geschichte der Philosophie. Auflage, bearbeitet und herausgegeben von Dr. Max Heinze. I. Bd. 1894; II. Bd. 1898; III. Bd. 1896; IV. Bd. 1897. 338-340.

 

8. 1899. 3.

379. Schneller István, Dr.: University Extension III. 341-356.

380. Bodnár Zsigmond: Mi a romanticismus II. 357-370.

381. Balogh Arthur, Dr.: Az állami akarat végrehajtása és az egyéni jog II. 371-387.

382. Stromp László: Kant vallástana V. 388-395.

383. Kemény Ferenc: A béke-probléma megoldásának egyik módja III. 396-406.

384. Somló Bódog, Dr.: Adalék a matriarchális családi szervezet kérdéséhez 407-414.

385. Raffay Sándor: A hellenismus és a philonismus kosmogoniája I. 415-433.

386. Palágyi Lajos: Homéros Odysseája I. 434-447.

387. Pekár Károly, Dr.: Adalékok a positiv psichológiához I. 448-455. [Edinger, Ramon y Cajal, S.]

388. Várnai Sándor: A jogi szakoktatás reformja 456-485.

389. -r.: - Rudeck, W.: Gescichte der öffentlichen Sittlichkeit. Jena, 1897. 486-494.

390. -r.: Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Philosophie (hrsg. Paul Barth) XXIII. évf. 1-2. füzet. 494-498.

391. -r.: Philosophische Studien (hrsg. Wilhelm Wundt) XV. k. 1-2. füzet. 499-500.8. 1899. 4.

392. Schneller István, Dr.: University Extension IV. 501-523.

393. Palágyi Lajos: Homéros Odysseája II. 524-538.

394. Raffay Sándor: A hellenismus és a philonismus kosmogoniája II. 539-566.

395. Pekár Károly, Dr.: Adalékok a positiv psichológiához II. 567-571. [Edinger, Ramon y Cajal, S.]

396. Kemény Ferenc: A béke-probléma megoldásának egyik módja IV. 572-590.

397. Kacziány Géza, Dr.: Swift Jonathan, a bölcsész és politikus I. 591-619.

398. Schneller István, Dr.: Alkalmi megjegyzések Herbart lélektanának alaptételeire 620-629.

399. Várnai Sándor: - Schvarcz Gyula: Görög történelem, különös tekintettel az athéni történelemre és annak forrásaira. Athenaeum k. 630-648.

400. V.: Kvóta tanulmányok - Földes Béla: Kvóta tanulmányok 649-653.

401. Pauler Ákos, Dr.: Hering, Ewald: Zur Theorie der Nerventhätigkeit. Akademischer Vortrag, gehalten am 21. Mai 1898. Leipzig, 1899. 654-656.

402. Stromp László: - Apáczai Cseri János paedagogiai munkái. Összegyűjtötte, a latin beszédeket fordította, jegyzetekkel ellátta Hegedűs István. Bp. Franklin-Társulat, 1899. 161 l. 656-660.9. 1900. 1.

403. Hegedűs István: Emlékbeszéd Szász Béla felett (1843. ápril 23. - 1898. júl. 7.) 1-25.

404. Schneller István, Dr.: University Extension V. 26-43.

405. Kacziány Géza, Dr.: Swift Jonathan a bölcsész és a politikus II. 44-61.

406. Kemény Ferenc: A béke-probléma megoldásának egyik módja V. 62-80.

407. Balogh Arthur, Dr.: A külügyek intézése és Magyarország nemzetközi egyénisége I. 81-88.

408. Várnai Sándor: John Ruskin 89-104.

409. Malonyay Dezső: Az Aphrodite-ábrázolás a görög művészet kezdetén és fénykorában I. 105-118.

410. *: Agrár-tanulmányok - Kautsky, Karl: Die Agrarfrage. Stuttgart, Verlag von J.N.W. Dietz Nachf. 1899. 119-126.

411. *: A katholikus irodalmi renaissance 127-132.

412. *: - Beksics Gusztáv: A magyar politika új alapjai, kapcsolatban a magyar faj terjeszkedő képességével és a földbirtok-viszonyokkal. Bp., Athenaeum 1899. 133-144.9. 1900. 2.

413. Balogh Arthur, Dr.: A külügyek intézése és Magyarország nemzetközi egyénisége II. 145-161.

414. Malonyay Dezső: Az Aphrodite-ábrázolás a görög művészet kezdetén és fénykorában II. 162-180.

415. Kacziány Géza, Dr.: Swift Jonathan a bölcsész és a politikus III. 181-200.

416. Sárffi Aladár, Dr.: Jellem és tudomány 201-216.

417. Janicsek József, Dr.: Az akarat problémája a görög gondolkozásban I. 217-228.

418. *: A választói jog reformja I. 229-252.

419. Gál Kelemen, Dr.: Bevezetés a bölcsészetbe - Jerusalem, Wilhelm: Einleitung in die Philosophie. Wien und Leipzig 1899. 253-267.

420. Pekár Károly, Dr.: Az átöröklés és a nemi különbség biochemiai elmélete. Le Dantec újabb munkáinak ismertetése 267-282.

421. Szlávik Mátyás, Dr.: - Stein, Ludwig: An der Wende des Jahrhunderts. Versuch einer Kulturphilosophie. Freiburg i. Br., I. B. Mohr, 415 p. 282-300.

422. V. S.: Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása 300-313.

423. V. S.: Auf Deutschlands hohen Schulen (hrsg. R. Fick) Verlag H. L. Thilo, Berlin - Leipzig, 1900. 313-320.9. 1900. 3.

424. Balogh Arthur, Dr.: A külügyek intézése és Magyarország nemzetközi egyénisége III. 321-350.

425. Malonyay Dezső: Az Aphrodite-ábrázolás a görög művészet kezdetén és fénykorában III. 351-375.

426. Kacziány Géza, Dr.: Swift Jonathan a bölcsész és a politikus IV. 376-413.

427. Janicsek József, Dr.: Az akarat problémája a görög gondolkozásban II. 414-436.

428. Lázár Béla, Dr.: Ruskin 437-454.

429. *: A választói jog reformja II. 455-478.

430. Pekár Károly, Dr.: - Brandts, M. von: Die chinesische Philosophie und der Staatsconfucianismus. Stuttgart 479-487.

431. Pekár Károly, Dr.: A serdülés társadalmi szerepe Marro szerint 487-496.9. 1900. 4.

432. Balogh Arthur, Dr.: A külügyek intézése és Magyarország nemzetközi egyénisége IV. 497-515.

433. Kacziány Géza, Dr.: Swift Jonathan a bölcsész és a politikus V. 516-550.

434. Janicsek József, Dr.: Az akarat problémája a görög gondolkozásban III. 551-562.

435. Acsay Antal, Dr.: Morus Tamás és Bacon Ferenc I. 563-594.

436. Pekár Károly, Id., közli: Gondolatok Greguss Mihály munkáiból 595-610.

437. Horváth József, Dr.: - Volkmann, P.: Einführung in das Studium der theoretischen Physik... Leipzig, B. G. Teubner 1900. 611-636.

438. Szlávik Mátyás, Dr.: - Vierkandt: Naturvölker und Kulturvölker. Leipzig, Duncker & Humblot 1899. 497 p. 636-641.

439. V. S.: - Szana Tamás: Száz év a magyar művészet történetéből. Bp. Athenaeum 641-652.10. 1901. 1.

440. Acsay Antal, Dr.: Morus Tamás és Bacon Ferenc II. 1-24.

441. Pauler Ákos, Dr.: A magánvaló problémája az újabb philosophiában I. 25-36.

442. Kacziány Géza, Dr.: Swift Jonathan a bölcsész és a politikus VI. 37-76.

443. Stromp László: Rousseau ethikája és paedagógiája I. 77-89.

444. Ferdinandy Géza: Az államalkotó szerződések (belső államszerződések) a magyar közjogban I. 90-108.

445. Kemény Ferenc: Világakadémia I. 109-119.

446. Pauler Ákos, Dr.: - Flammarion, Camille: Az ismeretlen és a lelki problémák. Fordította Szabó László. Két kötet. Bp., 1901. Légrády Testvérek kiadása 120-135.

447. Pauler Ákos, Dr.: Revue philosophique de la France et de l'étrange (Dirigée par R. Ribot) XXV. évf. 10-12. szám 135-140.

448. Pauler Ákos, Dr.: L'année psychologiques 6. évf. Paris, 1900. 140-144.10. 1901. 2.

449. Pauler Ákos, Dr.: A magánvaló problémája az újabb philosophiában II. 145-162.

450. Stromp László: Rousseau ethikája és paedagógiája II. 163-176.

451. Baló József, Dr.: A lelki élet alaptörvényei 177-194.

452. Várnai Sándor: A socialismus és a szövetkezeti mozgalom 195-210.

453. Pekár Károly, Dr.: Szines hallás és szines egyéniség 211-222.

454. Bárány Gerő: Jogbölcselkedés I. 223-230.

455. Ferdinandy Géza: Az államalkotó szerződések (belső államszerződések) a magyar közjogban II. 231-253.

456. Kacziány Géza, Dr.: Swift Jonathan a bölcsész és a politikus VII. 254-272.

457. Kemény Ferenc: Világakadémia II. 273-288.

458. P. J.: Shakespeare Dániában I. 289-304.

459. Raffay Sándor: Schleiermacher és a főiskolai oktatás I. 305-316.

460. Pauler Ákos, Dr.: Revue philosophique de la France et de l'étranger (Dirigeé par R. Ribot) XXVI. évf. 1-3. füzet. 317-321.

461. Pauler Ákos, Dr.: Ribot, Th.: Essai sur l'imagination créatrice. Paris 1900. F. Allan, 297 l. 321-328.

462. Szlávik Mátyás, Dr.: Paulsen ethikai rendszere I. - Paulsen, Fr.: System der Ethik mit einem Umriss der Staats- und Gesellsaftslehre. Berlin, W. Hertz. 1900. 2 kötet 442 + 614 p. 328-336.10. 1901. 3.

463. Radó Antal: A nemzeti szellem Dantéban 337-355.

464. Bárány Gerő: Jogbölcselkedés II. 356-366.

465. Ferdinandy Géza: Az államalkotó szerződések (belső államszerződések) a magyar közjogban III. 367-385.

466. P-y J-s.: Shakespeare Dániában II. 386-397.

467. Várnai Sándor: Egyház és oktatásügy az amerikai Egyesült-Államokban - Mosso, Angelo: La democrazia nelle religione e nella scienza. Milano 1891. 398-421.

468. Raffay Sándor: Schleiermacher és a főiskolai oktatás II. 422-440.

469. Kemény Ferenc: Világakadémia III. 441-460.

470. -y-a.: - Kmety Károly: A magyar közjog kézikönyve. Politzer Zs. kiadása 461-466.

471. Pauler Ákos, Dr.: Revue philosophique de la France et de l'étranger (Dirigée par Th. Ribot) XXVI. évf. 4-6. füzet. 466-468.

472. Szlávik Mátyás, Dr.: Paulsen ethikai rendszere II. - Paulsen, Fr.: System der Ethik mit einem Umriss der Staats- und Gesellsaftslehre. Berlin, W. Hertz. 1900. 2 kötet 442 + 614 p. 469-480.

473. Pászthory János: Magyar socialpolitika 480-491.10. 1901. 4.

474. Ferdinandy Géza: Az államalkotó szerződések (belső államszerződések) a magyar közjogban IV. 493-513.

475. Bárány Gerő: Jogbölcselkedés III. 514-532.

476. Palágyi Menyhért: A tér és idő új elmélete 533-549.

477. Raffay Sándor: Schleiermacher és a főiskolai oktatás III. 550-564.

478. Kemény Ferenc: Világakadémia IV. 565-586.

479. Pekár Károly, Dr.: A tudományok természetes osztályozása 587-596.

480. Várnai Sándor: Az új kereskedelmi szerződések és a német vámtarifa 597-612.

481. Balogh Arthur: Az újabb államtudományi irodalom köréből 613-626.

482. Hörk József: A legújabbkori ethikai elméletek kritikai ismertetése I. 627-639.

483. Pekár Károly, Dr.: Újabb adalék megismerésünk subjectiv elemeihez 640-645.

484. Földes Béla: A mathematikai módszer a nemzetgazdaságban 646-657.

485. Pauler Ákos, Dr.: - Hegedüs Loránd: A sociologia sarktétele. Olvastatott a M. Tud. Akadémia II. osztályának 1901. május 31-iki ülésén. Bp. 1901. 658-662.

486. Pauler Ákos, Dr.: Revue philosophique de la France et de l'étranger (Dirigée par Th. Ribot) XXVI. évf. 7., 8. f. 662-665.

487. Pauler Ákos, Dr.: - Lévy-Bruhl, L.: La philosophie d'Auguste Comte. Paris 1900. F. Alcan, 417 l. 665-672.

488. Szlávik Mátyás, Dr.: - Paulsen: Einleitung in die Philosophie. Berlin, W. Hertz, 1901. 7. kiad. 464 l. 673-680.11. 1902. 1.

489. Ferdinandy Géza: Az államalkotó szerződések (belső államszerződések) a magyar közjogban V. 1-13.

490. Pekár Károly, Dr.: A csillagingás és a vele kapcsolatos mozgásfelfogásbeli hibák 14-16.

491. Pauler Ákos: Az ismerés viszonylagossága és a mathematikai fogalomalkotás I. 17-32.

492. Hörk József: A legújabbkori ethikai elméletek kritikai ismertetése II. 33-48.

493. Janicsek József, Dr.: A renaissancekori művészet, mint korszellem kifejezője Olaszországban, némi tekintettel Mátyás királyra I. 49-69.

494. Schneller István, Dr.: A nemzeti nevelésről I. 70-83.

495. Simon József Sándor, Dr.: Harc a magánvalóért. A nemtudatos, magánvaló és absolutum mibenléte és ismeretelméleti szerepe. Azonosságuknak philosophia-történeti igazolása I. 84-96.

496. Ambrozovics Béla: - Kuncz Jenő: A munka 97-110.

497. Pauler Ákos, Dr.: Revue philosophique de la France et de l'étranger (Dirigée par Th. Ribot) XXVI. évf. 9-12 f. 110-115.

498. Pekár Károly, Dr.: A föld és az ember: Ratzel földrajz-philosophiája 115-117.

499. Szlávik Mátyás, Dr.: - Türck: Der geniale Mensch. Berlin, Dümmler, 1901. 422 l. 117-128.11. 1902. 2.

500. Pauler Ákos: Az ismerés viszonylagossága és a mathematikai fogalomalkotás II. 129-142.

501. Schneller István, Dr.: A nemzeti nevelésről II. 143-170.

502. Pászthory J.: Leconte de Lisle eszményi socialismusa 171-181.

503. Simon József Sándor, Dr.: Harc a magánvalóért. A nemtudatos, magánvaló és absolutum mibenléte és ismeretelméleti szerepe. Azonosságuknak philosophia-történeti igazolása II. 182-199.

504. Hornyánszky Gyula, Dr.: Philologia és philosophia I. 200-212.

505. Polner Ödön, Dr.: Az államalkotó szerződések (belső államszerződések) jogi természete a magyar közjogban I. 213-226.

506. Bárány Gerő, Dr.: Bűn és bűnhődés I. 227-238.

507. Acsay Antal, Dr.: Montaigne Mihály és Locke János I. 239-246.

508. Janicsek József, Dr.: A renaissancekori művészet, mint korszellem kifejezője Olaszországban, némi tekintettel Mátyás királyra II. 247-259.

509. Pekár Károly, Dr.: Teljes aesthetika-történet magyar nyelven I. - Jánosi Béla: Az aesthetika története I-III. kötet. Bp., A Magyar Tudományos Akadémia kiadása, 1899, 1900, 1901. 260-268.

510. Pauler Ákos, Dr.: Revue philosophique de la France et de l'étranger (Dirigée par Th. Ribot) XXVII. évf. 1-4. sz. 268-272.11. 1902. 3.

511. Simon József Sándor, Dr.: Harc a magánvalóért. A nemtudatos, magánvaló és absolutum mibenléte és ismeretelméleti szerepe. Azonosságuknak philosophia-történeti igazolása III. 273-284.

512. Janicsek József, Dr.: A renaissancekori művészet, mint korszellem kifejezője Olaszországban, némi tekintettel Mátyás királyra III. 285-305.

513. Bárány Gerő, Dr.: Bűn és bűnhődés II. 306-319.

514. Acsay Antal, Dr.: Montaigne Mihály és Locke János II. 320-333.

515. Hornyánszky Gyula, Dr.: Philologia és philosophia II. 334-343.

516. Polner Ödön, Dr.: Az államalkotó szerződések (belső államszerződések) jogi természete a magyar közjogban II. 344-360.

517. Balogh Arthur, Dr.: Az önkormányzat hatásköre I. 361-382.

518. Pekár Károly, Dr.: Teljes aesthetika-történet magyar nyelven II. - Jánosi Béla: Az aesthetika története I-III. kötet. Bp., A Magyar Tudományos Akadémia kiadása, 1899, 1900, 1901. 383-398.

519. *: Munkástestvériség Oroszországban 398-400.

520. *: - Dagan, Henri: Politikai babonák és társadalmi jelenségek 400-402.

521. *: - Métin, A.: Tannélküli socializmus. Paris, 1901. 403-404.

522. Pauler Ákos, Dr.: Zeitschrift für Psychologie und Physiologie des Sinnesorgane (hrsg. Ebbinghaus) B. 28., H. 1-4. 405-407.

523. Pauler Ákos, Dr.: Archiv für Geschichte der Philosophie (hrsg. Ludwig Stein) VIII. kötet, 1-3 f. 407-410.

524. Pauler Ákos, Dr.: Revue philosophique de la France et de l'étranger (Dirigée par Th. Ribot) XXVIII. évf. 5., 6. f. 410-412.

525. Rosenstein Lipót: Pikler Gyula psychologiája. "A lelki élet fizikája" című dolgozata nyomán I. 412-416.11. 1902. 4.

526. Simon József Sándor, Dr.: Harc a magánvalóért. A nemtudatos, magánvaló és absolutum mibenléte és ismeretelméleti szerepe. Azonosságuknak philosophia-történeti igazolása IV. 417-430.

527. Janicsek József, Dr.: A renaissancekori művészet, mint korszellem kifejezője Olaszországban, némi tekintettel Mátyás királyra IV. 431-442.

528. Bárány Gerő, Dr.: Bűn és bűnhődés III. 443-458.

529. Acsay Antal, Dr.: Montaigne Mihály és Locke János III. 459-476.

530. Polner Ödön, Dr.: Az államalkotó szerződések (belső államszerződések) jogi természete a magyar közjogban III. 477-491.

531. Pekár Károly, Dr.: Szines felületek nagyságának megbecsülése, adalék a festés aesthetikájához 492-501.

532. Raffay Sándor: A böjt 502-516.

533. Balogh Arthur, Dr.: Az önkormányzat hatásköre II. 517-532.

534. Sebestyén Károly: - Gomperz, Theodor: Griechische Denker. B. II. Leipzig, Veit et Comp. 1902. 615 l. 533-549.

535. Pauler Ákos, Dr.: Philosophische Studien. XIX. és XX. kötet 549-558.

536. Pauler Ákos, Dr.: Revue philosophique de la France et de l'étranger (Dirigée par Th. Ribot) XXVII. évf. 7-10. f. 558-562.

537. Positivus, Dr.: - Cicero bölcseleti műveiből. Kiválogatta és magyarázta dr. Boros Gábor. Jeles írók tára: LXXX. Bp., Franklin-Társulat, 1902. 562-565.

538. Rosenstein Lipót: Pikler Gyula psychologiája. "A lelki élet fizikája" című dolgozata nyomán II. 565-57612. 1903. 1.

539. Simon József Sándor, Dr.: Harc a magánvalóért. A nemtudatos, magánvaló és absolutum mibenléte és ismeretelméleti szerepe. Azonosságuknak philosophia-történeti igazolása V. 1-18.

540. Janicsek József, Dr.: A renaissancekori művészet, mint korszellem kifejezője Olaszországban, némi tekintettel Mátyás királyra V. 19-31.

541. *: A zsidó szocziálismus Oroszországban 32-35.

542. Stromp László: Utóhangok a wittenbergi egyetem alapításának négyszázéves emlékünnepe alkalmából 36-57.

543. *: Pártpolitikai alakulások Angliában. Osztályharcz és értékelmélet 58-61.

544. *: A kötelező biztosítás valódi okai Németországban 62-64.

545. Riedl Frigyes: A jellemzés eszközei 65-95.

546. Hörk József: A szabadakaratról 96-108.

547. Schneller István, Dr.: Kant nevelési elméletéről I. 109-122.

548. Pekár Károly, Dr.: - Kereskedő László: Néhány útmutatás a műélvezéshez. Szatmár, Pázmány-sajtó, 1901. 123-126.

549. Szlávik Mátyás, Dr.: - Kurt: Die Willensprobleme in systematischer Entwickelung und kritischer Beleuchtung. Weimar, Wagner, 1902. 93 l. 126-130.

550. Pauler Ákos, Dr.: - Brentano, L.: Ethica és közgazdaság a történelemben. München, 1902. 130-131.

551. Pauler Ákos, Dr.: Ingyen kenyér 131-133.

552. Pauler Ákos, Dr.: Revue philosophique de la France et de l'étranger (Dirigée par Th. Ribot) XXVII. évf. 10-12. f. 133-141.

553. Rosenstein Lipót: Pikler Gyula psychologiája. "A lelki élet fizikája" című dolgozata nyomán III. 141-148.

554. Pauler Ákos, Dr.: Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane (hrsg. Ebbinghaus) B. 29, 30. 1902. évf. 149-154.

555. Szlávik Mátyás, Dr.: - Pekár Károly: A philosophia története. Az emberi gondolkodás története. Bp., Athenaeum, 1902. 468 l. 154-160.12. 1903. 2.

556. Simon József Sándor, Dr.: Harc a magánvalóért. A nemtudatos, magánvaló és absolutum mibenléte és ismeretelméleti szerepe. Azonosságuknak philosophia-történeti igazolása VI. 161-172.

557. Palágyi Menyhért, Dr.: Az ismerettan alapvetése I. 173-193.

558. Vásárhelyi József, Dr.: A lelkiismeret problemái I. 194-208.

559. Janicsek József, Dr.: A renaissancekori művészet, mint korszellem kifejezője Olaszországban, némi tekintettel Mátyás királyra VI. 209-224.

560. P-y.: A Habsburgok szerencséje. Az európai krisis 1621-ben I. 225-241.

561. *: Az általános szavazatjog kérdése 242-250.

562. Ferdinandy Géza: Az államalkotó szerződések a magyar közjogban I. 251-265.

563. Schneller István, Dr.: Kant nevelési elméletéről II. 266-276.

564. Pekár Károly, Dr.: Czobel István könyve a vallások fejlődéséről és a progressiv vallásról - Czobel, Stefan von: Die Entwicklung der Religionsbegriffe als Grundlage einer progressiven Religion. 2. B. XXXVIII. 578 + 526. Leipzig. Lotus-Verlag, 1901. 277-294.

565. Szlávik Mátyás, Dr.: - Gumplovicz: Die sociologie Staatsidee. Innsbruck, 1902. 224 l. 294-300.

566. Pauler Ákos, Dr.: Experimentalis lélektani laboratorium Budapesten 301-303.

567. Pauler Ákos, Dr.: Revue philosophique de la France et de l'étranger (Dirigée par Th. Ribot) XXVIII. évf. 1-4. f. 303-309.

568. Jászi Oszkár, Dr.: - Somló Bódog: Állami beavatkozás és individualizmus. II. köt. Bp., Politzer Zs. 1903. 309-320.12. 1903. 3.

569. Vásárhelyi József, Dr.: A lelkiismeret problemái II. 321-346.

570. P-y.: A Habsburgok szerencséje II. 347-363.

571. Ferdinandy Géza: Az államalkotó szerződések a magyar közjogban II. 364-380.

572. Hörk J.: A vallás és a tudomány viszonya egymáshoz I. 381-397.

573. Janicsek József, Dr.: A renaissancekori művészet, mint korszellem kifejezője Olaszországban, némi tekintettel Mátyás királyra VII. 398-408.

574. Palágyi Menyhért, Dr.: Az ismerettan alapvetése II. 409-423.

575. Pauler Ákos, Dr.: Ismeretelméleti tanulmányok I. 424-440.

576. Schneller István, Dr.: Kant nevelési elméletéről III. 441-460.

577. P. J.: Mysticizmus a modern irodalomban 461-473.

578. Pauler Ákos, Dr.: Revue philosophique de la France et de l'étranger (Dirigée par Th. Ribot) XXVIII. évf. 5-6. f. 474-478.

579. Pauler Ákos, Dr.: Archiv für die gesammte Psychologie (hrsg. E. Meumann) I. köt. 1-3. f. 478-480.12. 1903. 4.

580. Vásárhelyi József, Dr.: A lelkiismeret problemái III. 481-505.

581. Ferdinandy Géza: Az államalkotó szerződések a magyar közjogban III. 506-522.

582. Hörk J.: A vallás és a tudomány viszonya egymáshoz II. 523-540.

583. Pauler Ákos, Dr.: Ismeretelméleti tanulmányok II. 541-561.

584. Palágyi Menyhért, Dr.: Az ismerettan alapvetése III. 562-576.

585. Pekár Károly, Dr.: Tapasztalataink felhasználásának psychologiája 577-581.

586. Schneller István, Dr.: Kant nevelési elméletéről IV. 582-604.

587. Janicsek József, Dr.: A renaissancekori művészet, mint korszellem kifejezője Olaszországban, némi tekintettel Mátyás királyra VIII. 605-619.

588. Pauler Ákos, Dr.: Revue philosophique de la France et de l'étranger (Dirigée par Th. Ribot) XXVIII. évf. 7-10. f. 620-623.

589. Szlávik Mátyás, Dr.: - Eucken, R.: Die Lebensanschauungen der grossen Denker. Leipzig, Veit et Comp. 1902. 523 l. 623-631.

590. Pekár Károly, Dr. (ford.): Az újabb socialismus kritikája Leroy-Beaulieu-től - Leroy-Beaulieu, Paul: Le Collectivisme: examen critique du nouveau socialisme - évolution du socialisme depuis 1895. Paris. Guillaumin, 1903. 640 l. 631-636.13. 1904. 1.

591. Pauler Ákos, Dr.: Herbert Spencer 1-4.

592. Palágyi Menyhért, Dr.: Az ismerettan alapvetése IV. 5-26.

593. Pászthory János: Társadalmi nevelés Angliában 27-37.

594. Gerevich Tibor: Az arányosság elméletének és gyakorlati alkalmazásának története a művészetben I. 38-63.

595. Pauler Ákos, Dr.: Ismeretelméleti tanulmányok III. 64-78.

596. Bárány Gerő, Dr.: A társadalmi kérdés 79-95.

597. Szigetvári István: Irodalomtörténet és kritika I. 96-106.

598. Heller Farkas, Dr.: A társadalmi gazdaságtan tudományának feladata a gyakorlati kérdésekkel szemben. Adalék a társadalmi gazdaságtan rendszertanához I. 107-128.

599. Janicsek József, Dr.: A renaissancekori művészet, mint korszellem kifejezője Olaszországban, némi tekintettel Mátyás királyra IX. 129-138.

600. Pauler Ákos, Dr.: - Gley, E.: Etudes de psychologie et pathologique. Paris, 1903. 139-141.

601. Pauler Ákos, Dr.: Revue philosophique de la France et de l'étranger (Dirigée par Th. Ribot) XXVIII. évf. 10-12. f. 142-146.

602. Pauler Ákos, Dr.: - Janet, Pierre: Les obsession et la psychasthenie. Paris, 1903. F. Alcan. I. k. 738 l. 146-151.

603. Pauler Ákos, Dr.: - Höffding, Harald: Philosophische Probleme. Leipzig, O. R. Reisland, 1903. 109 l. 151-156.

604. Szlávik Mátyás, Dr.: - Friedrich Ueberwegs Grudriss der Geschichte der Philosophie der neunzehnten Jahrhuderts (hrsg. Max Heinze) Berlin, E. S. Mitter &Sohn 1902. 625. l. 156-158.

605. Sz. M.: Zeitschrift für Philosophie und philos. Kritik. Bd. 123. H. 1. Lipcse, Haacke H. 158-160.13. 1904. 2.

606. Vásárhelyi József, Dr.: A lelkiismeret problemái IV. 161-197.

607. Fitos József, Dr.: Philosophia és anthroposophia 198-214.

608. Szigetvári Iván: Irodalomtörténet és kritika II. 215-229.

609. Ofner Jenő: Politika és sociologia I. 230-242.

610. Heller Farkas, Dr.: A társadalmi gazdaságtan tudományának feladata a gyakorlati kérdésekkel szemben II. 243-266.

611. Janicsek József, Dr.: A renaissancekori művészet, mint korszellem kifejezője Olaszországban, némi tekintettel Mátyás királyra X. 267-277.

612. Illyefalvi Géza, Dr.: Positiv társadalomtani elméletek és a valódi positivismus I. 278-286.

613. Pauler Ákos, Dr.: Revue philosophique de la France et de l'étranger (Dirigée par Th. Ribot) XXIX. évf. 1-3. f. 287-291.

614. Pauler Ákos, Dr.: The Psychological Review (ed. J. Mark Baldwin & Howard C. Warren) Vol. XI. no. 1. 2. 291-293.

615. Szlávik Mátyás, Dr.: - Stein L.: Der Sinn des Daseins. Tübingend und Leipzig, J. C. B. Mohr, 1904. 437 l. 294-304.13. 1904. 3.

616. Ofner Jenő: Politika és sociologia II. 305-317.

617. Gerevich Tibor: Az arányosság elméletének és gyakorlati alkalmazásának története a művészetben II. 318-354.

618. Szemere Samu: Az aesthetikai játékelmélet I. 355-394.

619. Pekár Károly, Dr.: Spencer a társadalmi élet fejlődéséről 395-400.

620. Kozáry Gyula: A positivismus és a katholicismus mint szövetségesek I. 401-415.

621. Ellend József: Descartes mechanikájának alaptételei I. 416-437.

622. Illyefalvi Géza, Dr.: Positiv társadalomtani elméletek és a valódi positivismus II. 438-444.

623. Janicsek József, Dr.: A renaissancekori művészet, mint korszellem kifejezője Olaszországban, némi tekintettel Mátyás királyra XI. 445-450.

624. Szlávik Mátyás, Dr.: - Wundt: Ethik. B. 2., Stuttgart, Enke, 1903. 523 + 409. 451-461.

625. Sz. M.: Zeitschrift für Philosophie und philos. Kritik (hrsg. Ludwig Busse) Bd. 124. H. 1., 2. 1904. 462-464.13. 1904. 4.

626. Kozáry Gyula: A positivismus és a katholicismus mint szövetségesek II. 465-491.

627. Szigetvári Iván: Természettudomány és irodalomtörténet 492-502.

628. Ellend József: Descartes mechanikájának alaptételei II. 503-528.

629. Janicsek József, Dr.: A renaissancekori művészet, mint korszellem kifejezője Olaszországban, némi tekintettel Mátyás királyra XII. 529-541.

630. Hörk József: Biblia és Babylonia 542-560.

631. Székely György, Dr.: A normativ elv jelentőségéről az aesthetikában 561-575.

632. Illyefalvi Géza, Dr.: Positiv társadalomtani elméletek és a valódi positivismus III. 576-595.

633. Szlávik Mátyás, Dr.: Az akarat kérdésének történetirodalmáról I. 596-610.

634. Sebestyén Károly, Dr.: - Wilamowitz-Moellendorf, Udalrico: Poetarum Graecorum fragmenta. Vol. III. Poetarum Philosophorum Fragnenta (ed. Hermannus Diels) Berolini 1901. - Diels, Hermann: Die Fragmente der Vorsokratiker. Berlin, Weidmann 1903. 611-614.

635. Pauler Ákos, Dr.: Archiv für Geschichte der Philosophie (hrsg. L. Stein) X. köt. 1904. 614-618.

636. Pauler Ákos, Dr.: Revue philosophique de la France et de l'étranger (Dirigée par Th. Ribot) XXIX. évf. 7-9. f. 618-620.14. 1905. 1.

637. Kozáry Gyula: A positivismus és a katholicismus mint szövetségesek III. 1-20.

638. Szemere Samu: Az aesthetikai játékelmélet II. 21-33.

639. Pekár Károly, Dr.: A fejlődésfelfogás és a physika 34-36.

640. Szlávik Mátyás, Dr.: Az akarat kérdésének történetirodalmáról II. 37-54.

641. -y.: Anarchisták az Egyesült-Államokban 55-73.

642. Raffay Sándor: A kézfeltétel és az érintés a vallástörténetben 74-83.

643. Várnai Sándor: Stirner mint moralkritikus 84-99.

644. Ányos István, Dr.: Az akarat és beszámítás kérdése a büntetőjogban 100-117.

645. Schneller István: Egyetemi tanügyi irányzatunkról I. 118-130.

646. Pauler Ákos, Dr.: - Palágyi Menyhért: Az ismerettan alapvetése. Bp., Athenaeum, 1904. 131-136.

647. Pekár Károly, Dr.: Az újabb amerikai psychológiai irodalomról 136-141.

648. Pauler Ákos, Dr.: - Poincaré, H.: La science et l'hypothese. Ed. Flammarion, Paris 284 l. 142-147.

649. Pauler Ákos, Dr.: Revue philosophique de la France et de l'étranger (dirigée par Th. Ribot) XXIX. évf. 1904. 4-6. sz. 147-151.

650. Szlávik Mátyás, Dr.: - Windelband: Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Tübingen und Leipzig, J. C. B. Mohr, 1903. 575 l. 151-158.

651. Sz. M.: Zeitschrift für Philosophie und philos. Kritik Bd. 125. H. 1. 1905. 112 l. 158-160.14. 1905. 2.

652. Alexander Bernát: A lelki élet egysége 161-176.

653. Szemere Samu: Az aesthetikai játékelmélet III. 177-196.

654. Pekár Károly, Dr.: Spencer a társadalom jövő fejlődéséről 197-217.

655. Pauler Ákos, Dr.: Az egységretörekvésről az emberi ismerésben 218-232.

656. -y.: A franczia riadók 233-248.

657. Schneller István: Egyetemi tanügyi irányzatunkról II. 249-262.

658. Bárány Gerő, Dr.: A cultura értékéről I. 263-269.

659. Vida Sándor, Dr.: Rivista Filosofica. Pavia, 1905. Fasc. I. Gennaio-febraio 270-275.

660. Pauler Ákos, Dr.: Archiv für die gesamte Psychologie. hrsg. E. Meumann. III. és IV. kötet 275-277.

661. Pauler Ákos, Dr.: Revue philosophique de la France et de l'étranger (dirigée par Th. Ribot) XXIX. évf. 1904. 10-12. 277-281.

662. Szlávik Mátyás, Dr.: - Lindner: Geschichtsphilosophie. Das Wesen der geschichtlichen Entwicklung. Stuttgart und Berlin, Cotta, 1904. 250 l. 281-288.14. 1905. 3.

663. Bárány Gerő, Dr.: A cultura értékéről II. 289-305.

664. Szemere Samu, Dr.: Nyelvphilosophiai problémák 306-328.

665. Pekár Károly, Dr.: Az utolsó tíz év az amerikai psychologia történetéből 329-337.

666. *: Fiume közjogi állása és a külön vámterület I. 338-348.

667. Pekár Károly, Dr.: Érzeteink osztályozása Hall szerint 349-351.

668. Várnai Sándor: A svéd-norvég unio államjoga az 1867: XII. t.-cz. revisiója szempontjából 352-372.

669. Pászthory János: A Borgiák bűnei egy kortárs ítélőszéke előtt 373-387.

670. Goldziher Ignác: Tudományos világnézet és mathemetika 388-402.

671. Schneller István: Egyetemi tanügyi irányzatunkról III. 403-412.

672. Pauler Ákos, Dr.: Revue philosophique de la France et de l'étranger (dirigée par Th. Ribot) XXIX. évf. 1905. 1-6. f. 413-415.

673. Pauler Ákos, Dr.: Kantstudien. hrsg. H. Vaihinger és B. Bauch. X. köt. 1-3. f. 415-418.

674. Vida Sándor, Dr.: Rivista Filosofica, 1905. II. füzet 418-424.14. 1905. 4.

675. Bárány Gerő, Dr.: A cultura értékéről III. 425-442.

676. Vida Sándor, Dr.: Leibniz élete és bölcsészete I. 443-455.

677. Várnai Sándor: Kivándorlás és telepítés 456-466.

678. Hörk József: Honnan ered Sokrates ethikájának aporiája? 467-484.

679. Illyefalvi Géza, Dr.: A nemek aránya és a nemképződés I. 485-502.

680. Schneller István: Egyetemi tanügyi irányzatunkról IV. 503-511.

681. -o-: Két congressus 512-515.

682. *: Téboly és művészet 516-518.

683. Vida Sándor, Dr.: Rivista Filosofica. 1905. III. 519-525.

684. n-n.: Az angol metaphysikai regény [Guy Thorne: When it was dark] 525-531.

685. Szlávik Mátyás, Dr.: - Stein: Der soziale Optimismus. Jena, Costenoble 1905. 267 l. 531-542.

686. Szlávik Mátyás, Dr.: - Windelband: Die Philosophie im Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts I-II. Bd. Heidelberg, 1904-5. 186 + 200 l. 542-552.

687. Szlávik Mátyás, Dr.: - Metschnikoff, E.: Studien über die Natur des Menschen. Veit & Comp. 1904. 399 l. 552-556.

688. Szlávik Mátyás, Dr.: Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. Leipzig, 1905. Bd. 126. H. 1-2. 556-559.

689. Pauler Ákos, Dr.: Archiv für die gesamte Psychologie. hrsg. E. Meumann und W. Wirth. V. és VI. köt. 560-563.

690. Pauler Ákos, Dr.: Revue philosophique de la France et de l'étranger (dirigée par Th. Ribot) XXX. évf. 1905. 7-9. f. 563-565.

691. Pauler Ákos, Dr.: - Kroman, K.: Ethik I. Leipzig und Kopenhagen 1904. 565-568.15. 1906. 1.

692. Bárány Gerő, Dr.: A cultura értékéről IV. 1-18.

693. Várnai Sándor: A fajelmélet újabb állása 19-30.

694. Vida Sándor, Dr.: Leibniz élete és bölcsészete II. 31-54.

695. Várnai Sándor: A socialismus eszméjének újabb phasisai 55-62.

696. Simon József Sándor, Dr.: Hegel természetphilosophiai rendszere I. 63-80.

697. Illyefalvi V. Géza, Dr.: A nemek aránya és a nemképződés II. 81-93.

698. Tihanyi Lajos, Dr.: A magyar országgyűlés ujonczmegszavazási joga I. 94-100.

699. Schneller István: Egyetemi tanügyi irányzatunkról V. 101-109.

700. Vida Sándor, Dr.: Rivista Filosofica. 1905. IV. 110-115.

701. Vida Sándor, Dr.: - Bolton King - Thomas Okey: L'Italia d'oggi. Bari 1904. 115-121.

702. Stuhlmann Patrik, Dr.: - Jerusalem, Wilhelm: Gedanken und Denker. Wien, Braumüller 1905. 121-124.

703. Sz. M.: Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. Leipzig, 1905. Bd. 127. H. 1-2. 124-128.15. 1906. 2.

704. Bárány Gerő, Dr.: A cultura értékéről V. 129-141.

705. Fitos Vilmos, Dr.: Az eszme és az igazság 142-156.

706. Vida Sándor, Dr.: Leibniz élete és bölcsészete III. 157-170.

707. Illyefalvi V. Géza, Dr.: A nemek aránya és a nemképződés III. 171-187.

708. Simon József Sándor, Dr.: Hegel természetphilosophiai rendszere II. 188-205.

709. Pekár Károly, Dr.: Az amerikai psychologiai laboratoriumokról I. 206-216.

710. Tihanyi Lajos, Dr.: A magyar országgyűlés ujonczmegszavazási joga II. 217-233.

711. Székely György, Dr.: Natorp Pál paedagogiai rendszere I. 234-241.

712. Kozáry Gyula: Az Eugenics kérdése I. 242-248.

713. Schneller István: Egyetemi tanügyi irányzatunkról VI. 249-254.

714. Kiss Mihály, Dr.: A társadalmi, gazdasági és állami fejlődés alapjai I. 255-261.

715. Vida Sándor, Dr.: Rivista Filosofica. 1905. V. 262-266.

716. Pauler Ákos, Dr.: Archiv für Geschichte der Philosophie XI. köt. 1904-5. 266-270.

717. Pauler Ákos, Dr.: Revue philosophique de la France et de l'étranger (dirigée par Th. Ribot) XXX. évf. 1905. 10-12. 270-272.15. 1906. 3.

718. Bárány Gerő, Dr.: A cultura értékéről VI. 273-284.

719. Zalai Béla: A közvetlen tapasztalás összefüggés-rendszere I. 285-296.

720. Enyvvári Jenő: A productiv (transscendentalis) képzeleterő viszonya a transscendentalis apperceptióhoz A tiszta ész kritikájában I. 297-309.

721. Illyefalvi V. Géza, Dr.: A nemek aránya és a nemképződés IV. 310-326.

722. Vida Sándor, Dr.: Mazzini I. 327-334.

723. Kiss Mihály, Dr.: A társadalmi, gazdasági és állami fejlődés alapjai II. 335-341.

724. Tihanyi Lajos, Dr.: A magyar országgyűlés ujonczmegszavazási joga III. 342-350.

725. Kozáry Gyula: Az Eugenics kérdése II. 351-357.

726. Székely György, Dr.: Natorp Pál paedagogiai rendszere II. 358-363.

727. Pekár Károly, Dr.: Az amerikai psychologiai laboratoriumokról II. 364-368.

728. Schneller István: Egyetemi tanügyi irányzatunkról VI. 369-375.

729. Pauler Ákos, Dr.: - Böhm Károly: Az Ember és Világa. Philosophiai kutatások III. Axiológia vagy értéktan. Kolozsvár, 1906. 342 l. 376-380.

730. Vida Sándor, Dr.: Rivista Filosofica. 1906. VIII. 1., 2. f. 380-389.

731. Pauler Ákos, Dr.: Revue philosophique de la France et de l'étranger (dirigée par Th. Ribot) XXXI. évf. 1906. 1-5. 390-394.

732. Szlávik Mátyás, Dr.: - Jahn, M.: Ethik als Grundwissenschaft der Pädagogik. Leipzig, Dürr 1905. 366 l. 394-400.15. 1906. 4.

733. Tihanyi Lajos, Dr.: A magyar országgyűlés ujonczmegszavazási joga IV. 401-408.

734. Vida Sándor, Dr.: Mazzini II. 409-415.

735. Kiss Mihály, Dr.: A társadalmi, gazdasági és állami fejlődés alapjai III. 416-424.

736. Zalai Béla: A közvetlen tapasztalás összefüggés-rendszere II. 425-435.

737. Enyvvári Jenő: A productiv (transscendentalis) képzeleterő viszonya a transscendentalis apperceptióhoz A tiszta ész kritikájában II. 436-448.

738. Székely György, Dr.: Natorp Pál paedagogiai rendszere III. 449-457.

739. Kozáry Gyula: Az Eugenics kérdése III. 458-464.

740. Várnai Sándor: A természetphilosophia új álláspontjai 465-476.

741. Pekár Károly, Dr.: Az amerikai psychologiai laboratoriumokról III. 477-486.

742. Révész Géza, Dr.: A második kísérleti lélektani congressus 487-496.

743. Vida Sándor, Dr.: Leibniz élete és bölcsészete IV. 497-506.

744. Révész Géza, Dr.: A psychophysikai teljes ingersorok módszerének elmélete I. 507-514.

745. Schneller István: Egyetemi tanügyi irányzatunkról VII. 515-521.

746. Várnai Sándor: Egy új lélektani munka [Rehmke könyve] 522-524.16. 1907. 1.

747. Pessina, Henrik, Dr.: A kiengesztelési elmélet történeti fejlődése. Büntetőjog-bölcsészeti tanulmány I. (olaszból fordította: Dr. Thót László) 1-15.

748. Révész Géza, Dr.: A psychophysikai teljes ingersorok módszerének elmélete II. 16-29.

749. Elek Oszkár, Dr.: A halál motívuma és a haláltáncz I. 30-39.

750. Schneller István: Egyetemi tanügyi irányzatunkról VIII. 40-53.

751. Vida Sándor, Dr.: Leibniz élete és bölcsészete V. 54-58.

752. Kozáry Gyula: Az Eugenics kérdése IV. 59-69.

753. Zalai Béla: A közvetlen tapasztalás összefüggés-rendszere III. 70-88.

754. Tihanyi Lajos, Dr.: A magyar országgyűlés ujonczmegszavazási joga V. 89-101.

755. Farkas Sándor: Az írásművek psychologiai alapon vett kategoriái I. 102-112.

756. Székely György, Dr.: Natorp Pál paedagogiai rendszere IV. 113-123.

757. Vida Sándor, Dr.: Rivista Filosofica. 1906. III. 124-131.

758. Pauler Ákos, Dr.: - Séailles, Gabriel: La philosophie de Charles Renouvier. Paris, F. Alcan 1905. 400 l. 131-134.

759. Pauler Ákos, Dr.: Archiv für Geschichte der Philosophie (hrsg. Ludwig Stein) XIX. kötet, 1905-6. 134-137.

760. Szlávik Mátyás, Dr.: A bölcseleti ethika legújabb német irodalmából I. 137-144.16. 1907. 2.

761. Pessina, Henrik, Dr.: A kiengesztelési elmélet történeti fejlődése. Büntetőjog-bölcsészeti tanulmány II. (olaszból fordította: Dr. Thót László) 145-159.

762. Elek Oszkár, Dr.: A halál motívuma és a haláltáncz II. 160-174.

763. Zalai Béla: A közvetlen tapasztalás összefüggés-rendszere IV. 175-195.

764. Kornis Gyula: Az ismerés a priori elemei Platonnál I. 196-219.

765. Kenczler Hugó: A forma jelentőségének empirikus vizsgálata a művészeti alkotás psychologiájában, különös tekintettel Michelangelo szobrászatára I. 220-233.

766. Schneller István: Egyetemi tanügyi irányzatunkról VIII. 234-245.

767. Tihanyi Lajos, Dr.: A magyar országgyűlés ujonczmegszavazási joga VI. 246-259.

768. Farkas Sándor: Az írásművek psychologiai alapon vett kategoriái II. 260-273.

769. Sebestyén Károly: - Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története. Bp., Hornyánszky kiadása, 307 l. 274-277.

770. Pauler Ákos, Dr.: Revue philosophique de la France et de l'étranger (Dirigée par Th. Ribot) XXXII. évf. 1907. 1-3. f. 278-280.16. 1907. 3.

771. Pessina, Henrik, Dr.: A kiengesztelési elmélet történeti fejlődése. Büntetőjog-bölcsészeti tanulmány III. (olaszból fordította: Dr. Thót László) 281-294.

772. Kornis Gyula: Az ismerés a priori elemei Platonnál II. 295-309.

773. Kenczler Hugó: A forma jelentőségének empirikus vizsgálata a művészeti alkotás psychologiájában, különös tekintettel Michelangelo szobrászatára II. 310-326.

774. Schneller István: Egyetemi tanügyi irányzatunkról IX. 327-337.

775. Elefánt Olga: A tér és a testtömeg az építészetben I. 338-355.

776. Székely György, Dr.: Natorp Pál paedagogiai rendszere V. 356-365.

777. Farkas Sándor: Az írásművek psychologiai alapon vett kategoriái III. 366-373.

778. Elek Oszkár, Dr.: A halál motívuma és a haláltáncz III. 374-380.

779. Illyefalvi Vitéz Géza, Dr.: Társadalom és közigazgatás I. 381-394.

780. Enyvvári Jenő: Kritikai tan az objektivitásról - Kuntze, Friedrich: Die Kritische Lehre von der Objektivität. Heidelberg, C. Winte, 1906. 315 l. 395-409.

781. Enyvvári Jenő: - Ewald, Oscar: Kants Methodologie in ihrer Grundzügen. Berlin, E. Hofmann & Co., 1906. 119 l. 409-414.

782. Elek Oszkár, Dr.: - Brunschwicg: L'idélisme contemporain. Paris, F. Alcan, 1905. 415-419.

783. Pauler Ákos, Dr.: The Psychological Review XIII. 1906. 419-423.

784. Vida Sándor, Dr.: Rivista Filosofica. 1906. IV. 423-424.16. 1907. 4.

785. Thót László: A harmadik iskola. Büntetőjogbölcseleti tanulmány I. 425-439.

786. Kornis Gyula: Az ismerés a priori elemei Platonnál III. 440-455.

787. Kenczler Hugó: A forma jelentőségének empirikus vizsgálata a művészeti alkotás psychologiájában, különös tekintettel Michelangelo szobrászatára III. 456-469.

788. Elefánt Olga: A tér és a testtömeg az építészetben II. 470-480.

789. Székely György, Dr.: Natorp Pál paedagogiai rendszere VI. 481-486.

790. Elek Oszkár, Dr.: A halál motívuma és a haláltáncz IV. 487-496.

791. Illyefalvi Vitéz Géza, Dr.: Társadalom és közigazgatás II. 497-511.

792. Bárány Gerő, Dr.: A saisi kép I. 512-523.

793. Móricz Zsigmond: A biblia I. 524-538.

794. Farkas Sándor: Az írásművek psychologiai alapon vett kategoriái IV. 539-544.

795. Vida Sándor, Dr.: Rivista Filosofica. 1906. V. 545-552.17. 1908. 1.

796. Thót László: A harmadik iskola. Büntetőjogbölcseleti tanulmány II. 1-12.

797. Kornis Gyula: Az ismerés a priori elemei Platonnál IV. 13-28.

798. Kenczler Hugó: A forma jelentőségének empirikus vizsgálata a művészeti alkotás psychologiájában, különös tekintettel Michelangelo szobrászatára IV. 29-38.

799. Illyefalvi Vitéz Géza, Dr.: Társadalom és közigazgatás III. 39-53.

800. Elek Oszkár, Dr.: A halál motívuma és a haláltáncz V. 54-61.

801. Bárány Gerő, Dr.: A saisi kép II. 62-75.

802. Móricz Zsigmond: A biblia II. 76-102.

803. Réz Mihály: Macchiavelliről 103-110.

804. Farkas Sándor: Az írásművek psychologiai alapon vett kategoriái V. 111-122.

805. P. Á.: Archiv für Geschichte Philosophie (hrsg. Ludwig Stein) XX. köt. 1907. 123-128.17. 1908. 2.

806. Balogh Jenő, Dr.: A társadalom hathatósabb védelme a közveszélyes bűntettesek ellen I. 129-164.

807. Thót László: A harmadik iskola. Büntetőjogbölcseleti tanulmány III. 165-173.

808. Kornis Gyula: Az ismerés a priori elemei Platonnál V. 174-184.

809. Illyefalvi Vitéz Géza, Dr.: Társadalom és közigazgatás IV. 185-196.

810. Farkas Sándor: Az írásművek psychologiai alapon vett kategoriái VI. 197-205.

811. Gerevich Tibor: Donatello és az újabb művészettörténeti kutatás I. 206-212.

812. Elek Oszkár, Dr.: A halál motívuma és a haláltáncz VI. 213-219.

813. Vida Sándor, Dr.: Labriola Antal 1843-1904 220-234.

814. R. G.: - Gutberlet, Constantin: Psychophysik. Mainz 1905. 664 l. 235-243.

815. Enyvvári Jenő: - Marcus, Ernst: Die Elementarlehre zur allgemeinen Logik und die Grundzüge der transcendentalen Logik. Herford, W. Menckhoff, 1906. 220 l. 243-251.

816. Szlávik Mátyás, Dr.: A bölcseleti ethika újabb német irodalmából II. 251-264.17. 1908. 3.

817. Balogh Jenő, Dr.: A társadalom hathatósabb védelme a közveszélyes bűntettesek ellen II. 265-295.

818. Kornis Gyula: Az ismerés a priori elemei Platonnál IV. 296-306.

819. Illyefalvi Vitéz Géza, Dr.: Társadalom és közigazgatás V. 307-321.

820. Farkas Sándor: Az írásművek psychologiai alapon vett kategoriái VII. 322-338.

821. Gerevich Tibor: Donatello és az újabb művészettörténeti kutatás II. 339-350.

822. Elek Oszkár, Dr.: A halál motívuma és a haláltáncz VII. 351-356.

823. Bartók György, Dr.: - Pauler Ákos: Az ethikai megismerés természete. Bp., Franklin 1907. 357-378.

824. Szlávik Mátyás, Dr.: - Eucken, R.: Beiträge zur Einführung in die Geschichte der Philosophie. Leipzig, Dürr, 1906. 196 l. 378-389.

825. Enyvvári Jenő: Egy érdekes "Kant-szótár"-ról - Heinicke, Samuel: Wörterbuch zur Kritik der reinen Vernunft und zu den philosophischen Schriften von Herrn Kant. Presburg, verlegts Philip Ulrich Mahler 1788. 135 l. 390-392.17. 1908. 4.

826. Balogh Jenő, Dr.: A társadalom hathatósabb védelme a közveszélyes bűntettesek ellen III. 393-427.

827. Illyefalvi Vitéz Géza, Dr.: Társadalom és közigazgatás VI. 428-454.

828. Farkas Sándor: Az írásművek psychologiai alapon vett kategoriái VIII. 455-467.

829. Elek Oszkár, Dr.: A halál motívuma és a haláltáncz VIII. 468-483.

830. Pekár Károly, Dr.: Berkeley dialógusai a skeptikusok és atheisták legyőzésére I. 484-492.

831. Elek Oszkár, Dr.: - Wundt: "Mythus und Religion". Wilhelm Wundt: Völkerpsychologie, erster Teil 1905. zweiter Teil 1906. Leipzig, W. Engelmann Verlag 493-513.

832. Enyvvári Jenő: - Kepes Ernő: Történelmi materializmus. Darwinismus. Kantismus. Bp., Deutsch Zs. és társa, 287 l. 513-516.

833. Rivista Filosofica. 1907. I-III. 516-520.18. 1909. 1-2.

834. Balogh Jenő, Dr.: A társadalom hathatósabb védelme a közveszélyes bűntettesek ellen IV. 1-58.

835. Illyefalvi Vitéz Géza, Dr.: Hatásköri biráskodás és a magyar hatásköri biróság szervezete 59-92.

836. Alexander Magda, Dr.: A relief 93-121.

837. Bartók György, Dr.: Adalékok a magyar philosophia történetéhez I. Mihályi Károly élete és philosophiája 122-161.

838. Elek Oszkár, Dr.: A halál motívuma és a haláltáncz IX. 162-189.

839. Révész Géza, Dr.: Egy új színelméletről 190-196.

840. Pekár Károly, Dr.: Berkeley dialógusai a skeptikusok és atheisták legyőzésére II. 197-212.

841. Fitos Vilmos, Dr.: Az emberi szellem jelenségeinek magyarázata Bodnár Zsigmond "Erkölcsi törvény"-ében I. 213-234.

842. Enyvvári Jenő: A tudományos philosophia legújabb irodalmából 1907-08: Sevverin Aicher: Kants Begriff der Erkenntnis verglichen mit dem des Aristoteles; Kristian B. R. Aars: Haben die Naturgesetze Wirklichkeit?; Ernst Cassirer: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit; Encyclopädie der Philosophie; Benno Erdmann: Logik; A. Meinong: Über die Stellung der Gegenstandtheorie im System der Wissenschaften; Alois Riehl: Der philosophische Kritizismus 235-240.18. 1909. 3.

843. Bartók György, Dr.: Adalékok a magyar philosophia történetéhez II. Mihály Károly élete és philosophiája 241-275.

844. Fitos Vilmos, Dr.: Az emberi szellem jelenségeinek magyarázata Bodnár Zsigmond "Erkölcsi törvény"-ében II. 276-301.

845. Tihanyi Lajos, Dr.: A jogtörténet a sociologiához és a többi társadalmi tudományhoz való viszonyában I. 302-313.

846. Enyvvári Jenő: Metakritikai jegyzetek a logikai objectivismus problemájához I. 314-326.

847. Fitos Vilmos, Dr.: Az ethikai megismerés természete 327-340.

848. Szlávik Mátyás, Dr.: - Metschnikoff, E.: Beiträge zu einer optimatischen Weltauffassung. München, Lehmann 1908. 310 l. 341-348.

849. Vida Sándor, Dr.: Rivista Filosofica. 1907. IV., V.; 1908. I., II. 348-352.18. 1909. 4.

850. Kármán Miklós: Keresztény világfelfogás és római állam 353-386.

851. Tihanyi Lajos, Dr.: A jogtörténet a sociologiához és a többi társadalmi tudományhoz való viszonyában II. 848. 387-396.

852. Enyvvári Jenő: Metakritikai jegyzetek a logikai objectivismus problemájához II. 397-411.

853. Fitos Vilmos, Dr.: A szellemi tudományok ismerettani alapvetése 412-430.

854. Kemény Ferencz: A háború philosophiája 431-441.

855. Pekár Károly, Dr.: A platoni eszmetan és a Spencer-féle ősök tapasztalata 441-444.

856. Fitos Vilmos, Dr.: - Finkey Ferenc: A tételes jog alapelvei és vezéreszméi. I. köt. Bevezetés a jogbölcsészet kifejlődésének történetébe. Bp. 1908. 463 l. 445-453.

857. V. S.: Rivista di Filosofia. I. évf. 1-3., 1909. 453-460.

858. Kornis Gyula, Dr.: - James, William: Psychologie. Leipzig, Quelle und Mayer Verlag, 1909, 478 l. 460-463.

859. Enyvvári Jenő: Gotthardt, Gerhard: Bolzanos Lehre vom "Satz an sich" in ihrer methodologischen Bedeutung. Berlin, Mayer & Müller, 1909. 120 l. 463-465.

860. Enyvvári Jenő: - Messer, August: Empfindung und Denken. Leipzig, Quelle und Meyer 1908, 200 l. 466-468.19. 1910. 1.

861. Kármán Miklós: A kereszténység és a pogányság küzdelme 1-51.

862. Bartók György: Adalékok a magyar philosophia történetéhez III. Köteles Sámuel élete és philosophiája 52-85.

863. Bartók György, Dr.: Berguer, Georges: La notion de valeur. Genéve, 1908. 361 l. 86-94.

864. Elek Oszkár, Dr.: - Giraud, Victor: Essai sur Taine, son oeuvre et son influence d'apres des documents inédits. Hachette, 1909. 361 l. 94-101.

865. Enyvvári Jenő: - Kastil, Alfred: Studien zur neueren Erkenntnistheorie. I. Descartes. Halle a. S., Niemeyer 1909. 209 l. 101-105.19. 1910. 2.

866. Kornis Gyula: Psychologia és energia 1-82.

867. Kelecsényi János: Henszlmann Imre aesthetikája 83-131.

868. Euelpides: Optimismus (Levél a szerkesztőhöz) 132-150.

869. V. S.: Rivista di Filosofia, 1909. 4., 5. 151-154.

870. Pekár Károly, Dr.: - Cyon, E de: Az érzékletek és észrevevések mechanismusának új elmélete c. cikke a Revue Scientifique-ban 154-155.

871. Kornis Gyula, Dr.: - Jacoby, G.: Der Pragmatismus. Leipzig, Dürr, 1909. 155-159.

872. Pekár Károly, Dr.: Fouillée, Alfred: Le Socialisme et la Sociologie réformiste. Paris, 1909. 159-160.19. 1910. 3-4.

873. Freund Mária: A művészi látás kétfélesége 1-46.

874. Mitrovics Gyula: Az aesthetikai tetszés alapproblemája 47-105.

875. Eöttevényi Nagy Olivér: A dynastikus politika hullámzásai a szabadságharcztól a kiegyezésig 106-183.

876. Enyvvári Jenő: A Bolzano-féle logika kérdéséhez 184-197.

877. Enyvvári Jenő: - Kerler, Dietrich, H.: Über Annahmen. Ulm, H. Kerler 1910. 36 l. 197-200.

878. Kornis Gyula, Dr.: - Lipmann, Otto: Grundriss der Psychologie für Juristen. Leipzig. Verl. I. A: Barth, 1908. 200-203.

879. V. S.: Rivista di Filosofia. 1910. I. 203-208.20. 1911. 1.

880. Balla Antal: Hobbes és az újkori absolutizmus 1-61.

881. Fitos Vilmos, Dr.: Eszmék világa 62-112.

882. Enyvvári Jenő: Egy phaenomenologiai adottságosztályról 113-123.

883. Enyvvári Jenő: - Brunswig, Alfred: Das Vergleichen und die Relationserkenntniss. Leipzig, B. G. Teubner, 1910. 186 l. 123-128. 

20. 1911. 2.

884. Bartók György: Böhm Károly (1846-1911) 1-8.

885. Schneller István: A személyiség elve a nevelésben I. 9-29.

886. Zalai Béla, Dr.: A realitás-fogalom typusairól I. 30-65.

887. Enyvvári Jenő: Adalék az ideatio phaenomenologiájához 66-83.

888. Somló Bódog: Az érték problemája I. 84-113.

889. Lázár Béla, Dr.: A festő képzelete 114-122.

890. Enyvvári Jenő: - Switalski, W.: Der Wahrheitsbegriff des Pragmatismus nach William James. Braunsberg, Heyne 1910. 58 l. 123-125.

891. V. S.: - Troilo, Erminio: Idee e ideali del Positivismus. Roma, 1909. 125-129.

892. Bartók György: - Lüdemann, Hermann: Das Erkennen und die Werturteile. Leipzig, 1910. 129-135.

893. A magyar philosophiai irodalom a nemzetközi philosophiai bibliographiában 135-136.20. 1911. 3.

894. Schneller István: A személyiség elve a nevelésben II. 1-27.

895. Zalai Béla, Dr.: A realitás-fogalom typusairól II. 28-36.

896. Somló Bódog: Az érték problemája II. 37-66.

897. Elek Oszkár, Dr.: - Wundt: Mythus und Religion II. B. III. T. Leipzig, Engelmann, 1909. 792 l. 67-88.

898. Enyvvári Jenő: - Geyser, Josef: Grundlagen der Logik und Erkenntnisslehre. Münster, Schöning 1909. 445 l. 88-95.

899. Pekár Károly, Dr.: Combarieu könyve a zene mágiás eredetéről - Combarieu, Jules: La Musique et le Magie. Paris, A. Picard, 1909. 95-96.

900. K.: - Oesterreich, K.: Die deutsche Philosophie in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Tübingen 1910. 96-99.

901. Vida Sándor: Rivista di Filosofia, 1910. I-V. 99-104.20. 1911. 4.

902. Moór Gyula: A jog fogalma és az anarchizmus problemája Stammler jogphilosophiájában 1-35.

903. Varga Béla, Dr.: Jacobi Henrik Frigyes 36-83.

904. Bartók György: Adalékok a magyar philosophia történetéhez IV. Köteles Sámuel élete és philosophiája 84-111.

905. Eöttevényi Nagy Olivér: Az igazságos választójog 112-123.21. 1912. 1.

906. Bartók György: Böhm Károly. Naplójegyzetek 1-25.

907. Simon József Sándor, Dr.: Aristoteles Metaphysikájának első könyve 26-64.

908. Liptay Lajos, Dr. - Horváth Béla: A közigazgatási biráskodás új hatáskörében a törvényhatóságok 65-113.

909. Révay József, Dr.: Róma és a kereszténység 114-151.

910. Révész Géza, Dr.: Az érzetsorok phaenomenologiai és genetikai vizsgálata 152-164.

911. V. S.: Rivista di Filosofia 1911. I-III. 165-168.

912. Enyvvári Jenő: Bolzano-bibliographia 168-174.21. 1912. 2-3.

913. Böhm Károly: Az értékelés phaenomenologiája a XV. századig I. 1-30.

914. Révhegyi Rózsi: Kölcsey mint aesthetikus I. 31-65.

915. Hackmüller Oszkár: Psyhophysika és nyelvtörténet 66-93.

916. Enyvvári Jenő: A phansikus (phaenomenologiai) adottságok lényegismeretéhez 94-104.

917. Elek Oszkár, Dr.: - Pellissier, Georges: Voltaire philosophe. Paris, A. Colin, 1908. 105-111.

918. Ellend József: Descartes világrendszere 111-128.21. 1912. 4.

919. Böhm Károly: Az értékelés phaenomenologiája a XV. századig II. 1-34.

920. Révhegyi Rózsi: Kölcsey mint aesthetikus II. 35-75.

921. Osztern H. Pál, Dr.: A mekkai cultus és a Korán a délarab cultura világításában 76-104.

922. Balogh Arthur: Concha Győző politikai rendszere 105-123.

923. Bárány Gerő, Dr.: A nagy emberekről 124-132.22. 1913. 1.

924. Rácz Lajos, Dr.: Rousseau mint moralista I. 1-33.

925. Balogh Arthur: Az 1867: XII. t.-cz. felfogásának kérdéséhez 34-57.

926. Fogarasi Béla: Az ítélet voluntaristikus elmélete I. 58-100.

927. Elek Oszkár, Dr.: Le Comte Baguenault de Purchesse, correspondant de l'Institut: Condillac, sa vie, sa philosophie, son influance. Paris, Plon-Nourrit, 1910. 101-106.

928. Révhegyi Rózsi: - Lalo: Introduction á l'esthetique. Paris. A. Colin, 1912. 340 l. 106-112.22. 1913. 2.

929. Rácz Lajos, Dr.: Rousseau mint moralista II. 1-31.

930. Fogarasi Béla: Az ítélet voluntaristikus elmélete II. 32-52.

931. Bartók György: Bevezetés a keresztény erkölcsphilosophia történetébe 53-102.

932. Lázár Béla, Dr.: - Deonna, W.: L'Archéologie, sa valeur, ses méthodes. I-III. Paris, Reounard-Laurens, 1912. 103-111.22. 1913. 3.

933. Szemere Samu, Dr.: Giordano Bruno élete 1-19.

934. Makkai Sándor, Dr.: Collectivismus és individualismus 20-46.

935. Fogarasi Béla: Schelling történetphilosophiája 47-59.

936. Braun Soma: Horatius philosophiájáról 60-85.

937. Szlávik Mátyás, Dr.: Az örök béke 86-106.

938. Szlávik Mátyás, Dr.: Luther és Erasmus az akarat kérdéséről 107-115.22. 1913. 4.

939. Enyvvári Jenő: Husserl tiszta phaenomenologiája és a phaenomenologiai módszer 1-55.

940. Nagy József: Condillac paedagogiája. Forrástanulmány 56-96.

941. Demeter Gyula: Az aesthetika alapvető elvei 97-111.

942. K.: - Marbe, K.: Die Action gegen die Psychologie. Berlin, G. B: Teubner Verlag, 1913. 112-114.

943. Rácz L.: - Jodl, Friedrich: Geschichte der Ethik als philosophischer Wissenschaft. II. bd. Stuttgart, Cotta, 1912. 739 l. 114-116.23. 1914. 1.

944. Posch Jenő: Az érzelem viszonya a gondolatokhoz és érzetekhez I. 1-37.

945. Balogh Arthur: A közigazgatás államosítása I. 38-54.

946. Buza László, Dr.: A parlament szerepe az államszerződések kötésénél 55-82.

947. Tankó Béla: A transcendentalismus philosophiai eszménye I. 83-96.

948. Rácz Lajos: Diderot 97-110. 

23. 1914. 2-3.

949. Posch Jenő: Az érzelem viszonya a gondolatokhoz és érzetekhez II. 1-81.

950. Balogh Arthur: A közigazgatás államosítása II. 82-100.

951. Tankó Béla: A transcendentalismus philosophiai eszménye II. 101-121.

952. Kornis Gyula: Történelem és psychologia I. 122-164.

953. Mitrovics Gyula: Az alaki szép hatásának magyarázata a lélektudomány alapján 165-199.

954. Enyvvári Jenő: Magyar philosophiai bibliographia 1910-1911-1912. 200-224.23. 1914. 4.

955. Kornis Gyula: Történelem és psychologia II. 1-73.

956. Enyvvári Jenő: - Husserl, Edmund: Logische Untersuchungen. Bd I. Prolegomena zur reinen Logik; Bd. II. Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. Halle, Niemeyer, 1913. 257 + 508 l. 74-76.

957. Fogarasi Béla: - Scheler: Der Formalismus in der Ethik und die Materiale Wertethik. 1913. 77-83.

958. Enyvvári Jenő: Magyar philosophiai bibliographia 1913. 84-95.


Az ismertetett folyóiratok mutatója

Annales de l'école libre des sciences politiques 53, 93, 147, 186,

Archiv für die gesammte Psychologie 579, 660, 689,

Archiv für Geschichte der Philosophie 48, 69, 523, 635, 716, 759, 805,

Archiv für sociale Gesetzgebung und Statstik 47,

Archiv für systematische Philosophie 361,

Archives de l'anthropologie criminelle et des sciences pénales 65, 79

Archives de l'anthropologie criminelle, de criminologie et de psychologie
normale et pathologique 94, 106, 117, 129, 145, 162, 226, 247,

Contemporary Rewiew 64, 180,

Journal des Economistes 179,

Kantstudien 673,

L'année psychologiques 448,

Mind 27, 37, 55, 70, 82, 105, 116, 166,

Nouvelle Revue 146,

Nuova Antologia. Rivista di scienze, lettere ed arti 68, 163,

Philosophische Studien 18, 26, 325, 337, 391, 535,

Revue critique de legislation et de jurisprudence 51,

Revue d'economie politique 131, 165, 235, 246,

Revue de droit public et de la science politique 115,

Revue Internationale de Sociologie 148,

Revue Occidentale 142, 202,

Revue philosophique de la France et de l'étrangére 50, 66, 67, 80, 92, 107, 118, 130, 144, 164, 178, 187, 201, 215, 236, 244, 245, 263, 290, 447, 460, 486, 497, 510, 524, 536, 552, 567, 578, 588, 601, 613, 636, 649, 661, 672, 690, 717, 731, 770,

Revue politique et parlamentaire. Questions politiques, sociales et legislatives 188, 199, 216, 225, 243, 264, 279,

Revue Scientifique 227,

Rivista Filozofica 659, 674, 683, 700, 715, 730, 757, 784, 795, 833, 849,

Rivista di Filosofia 857, 869, 879, 901, 911,

The Positivist Rewiew 214,

The Psychological Rewiew 614, 783,

Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Philosophie 49, 81, 324, 390,

Zeitschrift für die gesammelte Staatswissenschaft 265, 278,

Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 605, 625, 651, 688, 703,

Zeitschrift für Psychologie ind Physiologie der Sinnesorgane 9, 143, 336, 347, 360, 522, 554,ATHENAEUM REPERTÓRIUM
ÚJ FOLYAM 1915-1947

 

A Magyar Tudományos Akadémia hozzájárulásával
kiadja a Magyar Filozófiai Társaság

Szerkeszti: Alexander Bernát1. 1915. 1-2.

959. Alexander Bernát: Magyar filozófia 1-21.

960. Böhm Károly: Mi a filozófia? 22-42.

961. Pauler Ákos: A correlativitas elve 43-56.

962. Hornyánszky Gyula: Az "igazi" Sokrates I. 57-65.

963. Beöthy Zsolt: Az esztétikai érzésátvitel tanához 66-75.

964. Révész Géza: Ernst Meumann 76-82.

965. Varjas Sándor: Az észrevevés fenomenológiája 83-103.

966. Fogarasi Béla: Újabb történetfilozófiai kutatások 104-119.

967. Jancsovics Ferenc: - François Picavet: Essais sur l'histoire générale et comparée des théologies et des philosophies médiévales. Paris, Alcan, 1913. 414 o. 120-127.

968. Kornis Gyula: - H. Maier: Das geschichtliche Erkennen. Göttingen, verl. Vandenhoeck und Ruprecht, 1914. 127-135.

969. K. Gy.: - Oswald Külpe: Die Ethik und der Krieg. Leipzig, Verl. v. S. Hirzel, 1915. 135-141.

970. Kovács Sándor: - Révész Géza: Zur Grundlegung der Tonpsychologie. Leipzig, Veit und Comp., 1913. 141-148.

971. Szelényi Ödön: Újabb Eckehart-irodalom 148-151.

972. Nagy József: - P. Menzer: Einleitung in die Philosophie. 1913. 151-152.

973. H. Nagy József: - E. Altkirch: Spinoza im Porträt. Mit 28 Tafeln. Jena, E. Diederichs, 1913. 152-153.

974. b.: - Festschrift für Alois Riehl. Halle, Niemeyer, 1914. V+ 522 o. 153-155.

975. f. b.: - Wilhelm Dilthey: Ethica. (Aus den Tagebüchern Wilhelm Diltheys, 1854-1864). Berlin, Litteraturarchiv-Gesellschaft, 1915. 61 l. 8-r. 155-156.

976. Sas Andor: - Benedetto Croce: Esztétika. Elmélet és történet (A negyedik átnézett kiadás után fordította dr. Kiss Ernő) Budapest, Rényi Károly, 1914. 8-r. XV, 494. o. 156-161.

977. Vida Sándor: - Jahrbücher der Philosophie. Hrsg. Max Frischeisen-Köhler. Zweiter Jahrgang. Berlin, 1914. 161-166.

978. Posch Jenő: - Posch Jenő: Lelki jelenségek és természetük - egy realista lélektan tervezete. I. rész. 1-705. o. II. rész: 711-1150.o. Budapest, Pfeifer, 1915. (önismertetés) 167-175.

979. Polgár Gyula, Dr.: Folyóirat-szemle 176-182.

980. Enyvvári Jenő (szerk.): Bibliográfia. 1915. január - május. 183-189.

981. Kornis Gyula: Medveczky Frigyes emlékezete 190-218.

982. Egyesületi ügyek (Közgyűlés, Titkári jelentés, stb.) 219-227.1. 1915. 3.

983. Hazay Olivér: A tárgy filozófiája mint a filozófia első feladata 229-257.

984. Hornyánszky Gyula: Az "igazi" Sokrates II. 258-263.

985. Rubinyi Mózes, Dr.: A nyelvfilozófia mai állása és jövő feladatai 264-282.

986. Dénes Lajos: Az első esztétikai kongresszus 283-297.

987. Szilasi Vilmos: Emil Lask 298-306.

988. Szemere Samu, Dr.: A reinessance filozófiája. Általános jellemzés 307-321.

989. Hermann Imre, Dr.: Inadequat jelenségek közti törvényszerűség 322-326.

990. Kornis Gyula: - Karl Bücher: Die Gestaltwahrnehmungen. Experimentelle Untersuchungen zur psychologischen und ästhetischen Analyse der Raum- und Zeitanschauung. Bd. I. Stuttgart, Verl. v. W. Spemann, 1913. 327-332.

991. K.: - Claparéde Ede: Gyermekpszichológia és kísérleti pszichológia. [Fordította: Weszely Ödön] Budapest, 1915. 256 o. 332-336.

992. Fogarasi Béla: - Georg Mehlis: Lehrbuch der Geschichtsphilosophie. Berlin, Julius Springer, 1915. XV+ 722. 336-340.

993. Sebestyén Károly: Madách és az Ember Tragédiája. Jegyzetek Voinovich Géza könyvéhez 340-348.

994. *: - R. Hönigswald: Die Skepsis in Philosophie und Wissenschaft. Göttingen, Vanderhoeck und Ruprecht, 1914. XIII+ 170. 348-349.

995. f. b.: - A. Brunswig: Das Grundproblem Kants. Eine kritische Untersuchung und Einführung in die Kant-Philosophie. Leipzig, Teubner, 1914. VI+ 170. o. 349.

996. f. b.: - Arthur Buchenau: Grundprobleme der Kritik der reinen Vernunft. (Wissen und Forschen, Band 3.) Leipzig, Felix Meiner, 1914, IV+ 194 o. 349-350.

997. *: - Richard Kroner: Kants Weltanschauung. Tübingen, J.C.B. Mohr, 1914. 180 o. 350.

998. *: - Heinrich Rickert: Zur Lehre von der Definition (Zweite verbesserte Auflage) Tübingen, 1915. VII+ 91 o. 350-351.

999. f. b.: - Dr. B. Bolzanos: Wissenschaftslehre (Neu herausgegeben von A. Höfler) II. Bd. Leipzig, 1915. VIII+ 568 o. 351.

1000. Vida Sándor: - Wilhelm Windelband: Einleitung in die Philosophie. Tübingen, 1914. XII+ 441 o. 351-355.

1001. Folyóirat-szemle 356-360.

1002. Enyvvári Jenő (szerk.): Bibliográfia. 1915. május- augusztus 361-366.

1003. Egyesületi élet (Tagtársainkhoz) 367-368.1.1915. 4.

1004. Alexander Bernát: A cselekvő gondolat. Megnyitó a M. Filozófiai Társaság 1915. okt. 20. ülésén 369-374.

1005. Tankó Béla: Kant vallásfilozófiája 375-400.

1006. Nagy József, dr.: Taine elmélete az értelemről 401-427.

1007. Fogarasi Béla: Zalai Béla. In memoriam 428-441.

1008. Dénes Lajos: Esztétika és általános művészettudomány 442-451.

1009. Alexander Bernát: Megemlékezés Kármán Mórról és Windelband Vilmosról 452-457.

1010. Ranschburg Pál, Dr. : Homlokagy és intelligencia. A háborús sebesülések világításában 458-459.

1011. Szemere Samu: A heroikus hevületek erkölcstana (kivonat a felolvasásból) 460-461.

1012. Kornis Gyula: - K. Koffka: Zur Analyse der Vorstellungen und ihrer Gesetze. Leipzig, Verl. Quelle u. Meyer, 1912. X+ 392 o. 462-467.

1013. Révész Géza: - Joseph Fröbes S. I.: Lehrbuch der experimentellen Psychologie. I. Bd. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung, 1915., 118 o. 467-471.

1014. Révész Géza: - N. Braunshausen: Einführung in die experimentelle Psychologie. Leipzig, Teubner, 1915. 471-472.

1015. Czakó Ambró: - P. Deussen: Allgemeine Geschichte der Philosophie. II. Bd. 2. Abt. 2. Häfte. Die Philosophie des Mitteralters. Leipzig, Brockhaus 1915. 472-478.

1016. Fogarasi Béla: - Friedrich Ueberwegs: Grundriss der Geschichte der Philosophie. IV. Bd.: Das neuzehnte Jahrhundert und die Gegenwart. 11. Aufl. Berlin, 1916. XVI+910 o. 478-480.

1017. Sas Andor: - Wilhelm Wundt: Die Nationen und ihre Philosophie. Ein Kapitel und Weltkrieg. Leipzig, Kröner, 1915. 146 o. 480-482.

1018. S. A.: - William Knight: Az aesthetika története (angolból fordította: Husztiné Révhegyi Rózsi. A magyar aesthetika történetével kiegészítette: Jánosi Béla) Budapest, Franklin, 1915. 515 o. 482-484.

1019. Sas Andor: - Wilhelm Dilthey: Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation (Gesammelte Schriften II.) Leipzig u. Berlin, Teubner, 1914. 582 o. 484-486.

1020. S. A.: - Trócsányi Dezső: Humboldt Vilmos nyelvbölcselete. Budapest, Pfeiffer, 1915. 62 o. 486-487.

1021. Nagy József, Dr.: - Otto Freih. v. d. Pfordten: Die Grundurteile der Philosophen. I. Häfte. Griechenland. Heidelberg, 1913. VI+321 o. 487-490.

1022. Alexander Bernát: - Dr. Albert von Berzeviczy: Humanismus und Weltkrieg. Wien, 1915. 490-491.

1023. Alexander Bernát: - Dr. Adolf Menzel: Die Psychologie der Staats. Inaugurationsrede Wien, 1915. 491-492.

1024. Szemere Samu, Dr.: Folyóirat-szemle. Filozófiatörténeti dolgozatok 493-500.

1025. Enyvvári Jenő (szerk.): Bibliográfia. 1915. szeptember - november 501-505.

1026. Enyvvári Jenő (szerk.): Magyar filozófiai bibliográfia 1914. 506-512.

1027. Egyesületi élet 513-514.2. 1916. 1.

1028. Hazay Olivér: Bevezetés egy orthonom értékelméletbe 1-24.

1029. Nagy József: Taine lélektanának méltatása 25-42.

1030. Tankó Béla: Kant vallásfilozófiája II. 43-64.

1031. Fogarasi Béla: A történelmi materializmus kritikája 65-67.

1032. Hazay Olivér: - Heinrich Rickert: Der Gegenstand der Erkentniss. Einführung in die Transzendentalphilosophie. (Dritte, völlig umgearbeitete Auflage) Tübingen, J.C.B. Mohr, 1915. XVI+ 456 o. 68-71.

1033. Rózsa Dezső: - Johannes Herzog: Ralph Waldo Emerson. Berlin, Schöneberg, 1913. 157 o. 71-72.

1034. Nagy József, Dr.: - R. Eucken: Zur Sammlung der Geister. 1913. 72-73.

1035. Nagy József, Dr.: - Jonas Cohn: Der Sinn der gegenwärtigen Kultur. Ein philosophischer Versuch. Leipzig, 1914. 73-76.

1036. Sas Andor: - Hegels erstes System. (Hrsg. Hans Ehrenberg und Herbert Link) Heidelberg, C. Winter, 1915. XXXIII+ 310 o. 76-79.

1037. Láng Júlia: Folyóirat-szemle. Lélektani dolgozatok 80-91.

1038. Enyvvári Jenő (szerk.): Bibliográfia 1915. november - 1916. január 92-95.

1039. Egyesületi élet 96.2. 1916. 2

1040. Kornis Gyula: A háborús filozófia (Főtitkári jelentés) 97-140.

1041. Alexander Ferenc, Dr.: Erich Becher: Naturphilosophie 141-156.

1042. Sas Andor: - Emil Hammacher: Hauptfragen der modernen Kultur. B.G. Teubner, 1914. IV+351 o. 157-158.

1043. Sas Andor: - Henri Bergson: La signification de la Guerre. Paris, 1915. 159-161.

1044. Rózsa Dezső: - P. Deussen: Die Philosphie der Bibel. Leipzig, Brockhaus, 1913. 304 o. 161-164.

1045. Enyvvári Jenő (szerk.): Bibliográfia 1916 január - március 165-168.

1046. Egyesületi élet 169-176.2. 1916. 3

1047. Ritoók Emma: A rút a művészetben 177-205.

1048. Sas Andor: Madách és Hegel 206-220.

1049. Mitrovics Gyula: Az esztétikai tetszés tárgya 221-222.

1050. Vértes O. József: A közvetlen emlékezet problémái és a vakok emlékezete 223-229.

1051. Fogarasi Béla: - Heinrich Rickert: Wilhelm Windelband. Tübingen, Mohr, 1915. 48 o. 230-231.

1052. Fogarasi Béla: - Arthur Liebert: Der Geltungswert der Metaphysik. Berlin, Reuter u. Reichard, 1915. 65 o. 231-233.

1053. Éber László: - Heinrich Wölfflin: Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Das Problem der Stilentwickelung in der neueren Kunst. München, 1915. 233-235.

1054. Rózsa Dezső: - W. Günther: Die Grundlagen der Religionsphilosophie Ernst Troeltsch. Leipzig, Quelle u. Meyer, 1914. 109 o. 235-238.

1055. Rózsa Dezső: - Joseph Geyser: Die Seele, ihr Verhältnis zum Bewusstsein und zum Leibe. Leipzig, F. Meiner, 1914. 117 o. 238-240.

1056. Sas Andor: - Váczy János: Kazinczy Ferencz és kora. I. MTA kiadása, 1915. IV+ 639 o. 240-242.

1057. f. b.: - Koszó János: Fessler Ignác Aurél élete és szépirodalmi működése. Budapest, Pfeifer, 72 o. 242-243.

1058. Nagy József, Dr.: - E. R. Curtius: Ferdinand Brunetiére. Strassburg, 1914. 243-244.

1059. Ritoók Emma: Folyóirat-szemle. Esztétikai dolgozatok 245-251.

1060. Egyesületi élet 252.2. 1916. 4.

1061. Földes Béla: Individualizmus és háború 253-261.

1062. Jancsovics Ferenc: Malebranche helye a filozófiai fejlődés folyamatában 262-274.

1063. Varjas Sándor: Bolzano és a "Wahrheit an sich" 275-296.

1064. Révész Emil: Színérzeteink rendezettsége I. 297-311.

1065. Hegedüs István: - Aristoteles: A lélekről (fordította s bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta dr. Förster Aurél) Budapest, Franklin-Társulat, 1915. 110 o. 312-317.

1066. Hornyánszky Aladár: - Ignaz Goldziher: Stellung der alten islamischen Orthodoxie zu den antiken Wissenschaften. Berlin, 1916. 46 o. 317-320.

1067. Révész Géza: - Alfred Binet: Az iskolásgyermek lélektana (fordította: dr. Dienes Valéria) Budapest, Magyar Gyermektudományi Társaság, 1916. 336 o. 320-322.

1068. Hazay Olivér: - Hermann Cohen: Der Begriff der Religion im System der Philosophie. Giessen, Töpelmann, 1915. VIII+164 o. 322-328.

1069. Alexander Ferenc, Dr.: - Max Verworn: Die Entwicklung des menschlichen Geistes. Ein Vortrag. 328-330.

1070. Enyvvári Jenő (szerk.): Bibliográfia 1916. március - május 331-332.2. 1916. 5.

1071. Böhm Károly: Értékelmélet 333-344.

1072. Dienes Valéria, Dr.: Az indukció problémája (Bevezető tanulmány egy indukció-elmélethez) I. 345-362.

1073. Varga Béla: A jelentés logikai alkata I. 363-377.

1074. Révész Emil: Színérzeteink rendezettsége II. 378-395.

1075. Rácz Lajos: - Dr. Horváth József: Bölcsészettörténet I. Az ó-kori filozófia története. Pápa, 1914. XI+ 816 o. 396-400.

1076. Hazay Olivér: - Georg Simmel: Das problem der historischen Zeit. Berlin, Reuther u. Reichard, 1916. 31 o. 400-402.

1077. Hazay Olivér: - Bruno Bauch: Vom Begriff der Nation. Berlin, Reuther u. Reichard, 1916. 32 o. 402-404.

1078. Alexander Ferenc, Dr.: - Dr. Karl Marbe: Die Gleichförmigkeit in der Welt. Untersuchungen zur Philosophie und positiven Wissenschaft. München, Beck 404-407.

1079. Vida Sándor: - Dr. G. Heymans: Die Gesetze und Elemente des wissenschaftlichen Denkens. (3. Auflage) Leipzig, 1915. VIII+ 436 o. 407-411.

1080. Czakó Ambró: Folyóirat-szemle. Vallásfilozófiai jegyzetek [Valláspszichológiai és vallásfilozófiai ismertetések] 412-424.2. 1916. 6

1081. Nagy József, Dr: Descartes cogito-ja 425-437.

1082. Dienes Valéria, Dr.: Az indukció problémája (Bevezető tanulmány egy indukció-elmélethez) II. 438-459.

1083. Varga Béla: A jelentés logikai alkata II. 460-476.

1084. Hazay Olivér: - Kries, Johannes von: Logik. Grundzüge einer kritischen und formalen Urteilslehre. Tübingen, J.C.B. Mohr, 1916. XVI+ 732 o. 477-482.

1085. Hazay Olivér: - Konrad Eilers: Religionskunde auf historisch-philosophischer Grundlage. I. Teil. Berlin, Reuther u. Reichard, 1914. X+ 191 o. 482-485.

1086. Révész Géza: - Paul Ranschburg: Die Leseschwäche und Rechenswäche der Schulkinder im Lichte des Experiments. Berlin, J. Springer, 1916. 485-487.

1087. K. Gy.: - Bárány Gerő: Ethikai előadások. Budapest, Lampel R., 1915. 208 o. 487-489.

1088. Mannheim Károly: - Artur Liebert: Das Problem der Geltung. Berlin, Reuther u. Reichard, 1914. 262 o. 489-493.

1089. Elek Oszkár: - Denys Cochin: Descartes. Paris, Alcan, 1913. 279 o. 493-499.

1090. Rózsa Dezső: - Georg Weingärtner: Rudolf Euckens Stellung zum Wahrheitsproblem. Mainz, 1914. 81 o. 499-501.

1091. Kovács Sándor, Dr.: - Hugo Goldschmidt: Die Musikästhetik des XVIII. Jahrhunderts. Zürich, Leipzig, 1915. 502-504.

1092. Enyvvári Jenő (szerk.): Bibliográfia 1916. március - május, 1996. június - szeptember 505-512.

1093. Egyesületi élet 512.3. 1917. 1.

1094. Dienes Pál, Dr.: Mathematika és logika 1-25.

1095. Szelényi Ödön: A vallás apriori kérdése 26-39.

1096. Rácz Lajos: Helvétius (1715-1771) 40-51.

1097. Jancsovics Ferenc: - Dr. Mester János: Rogerius Baco fejlődése, jelleme és szerepe az emberi művelődés történetében. Budapest, a szerző kiadása 1916. 68 o. 52-56.

1098. Sas Andor: - Magda Sándor: A magyar egyezményes filozófia. Ungvár, 1914. 120 o. 56-58.

1099. Rácz Lajos: - Mitrovics Gyula: Az esztétika alapvető elvei. Debrecen, Csáthy F., 1916. 58-60.

1100. Fogarasi Béla: - Oswald Külpe: Zur Kategorienlehre. München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1915. 90 o. 60-62.

1101. Leibniz-ünnepünk 63-64.3. 1917. 2.

1102. Bolgár Elek: A szociológiai szintézis természetéről 65-83.

1103. Balás Károly: A tőke fogalma I. 84-98.

1104. Kornis Gyula: - Alfarabi: Über den Ursprung der Wissenschaften (Hrsg. Cl. Baeumker) Münster, Verlag v. Aschendorff, 1916. 99-100.

1105. Rácz Lajos: - G. W. Leibniz' Deutsche Schriften. I. Bd.: Mutterschprache und völkische Gesinnung; II. Bd.: Vaterland und Reichspolitik. Leipzig, F. Meiner Verlag, 1916. XL+ 112.; XXXIII+ 176 o. 100-101.

1106. Fogarasi Béla: - Georg Lasson: Was heisst Hegelianismus? Berlin, Reuther und Reichard, 1916. 35 o. 101-102.

1107. Fogarasi Béla: - Bibó István: Nietzsche. Budapest, Modern Könyvtár 501-504., 1916. 102-105.

1108. Sas Andor: - Karl Joël: Die Vernunft in der Geschichte. München, F. Bruckmann, 1916. 35 o. 106-108.

1109. Czinner Alice: - David Katz: Studien zur Kinderpsychologie. Leipzig, Quelle und Meyer, 1913. 108-110.

1110. K. Gy.: - Max Dessoir: Kriegspsychologische Betrachtungen. Leipzig, S. Hirzel Verlag, 1916. 110-112.

1111. K. Gy.: - Th. Ziehen: Die Psychologie grosser Heerführer. Leipzig, J. A. Barth Verlag, 1916. 96 o. 112-116.

1112. Szelényi Ödön: - Konstantin Oesterreich: Die religiöse Erfahrung als philosophisches Problem. Berlin, 1915. 54 o. 116-118.

1113. Szelényi Ödön: - Joh. Wendland: Die religiöse Entwicklung Schleiermachers. Tübingen, 1915. 243 o. 118-120.

1114. - Fővárosi pedagógiai könyvtár könyvjegyzéke. I. rész. Neveléstudomány. Bp. 1916. 208 o. 120.

1115. - Kőrösy Kornél és Lenhossék Mihály: A budapesti könyvtárakba és intézetekbe járó természettudományi, orvosi és mezőgazdasági folyóiratok jegyzéke. Bp., M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Min., 1916. 53 o. 120-121.

1116. Szemere Samu: Folyóiratszemle. Filozófiatörténeti dolgozatok 122-128.3. 1917. 3

1117. Sebestyén Károly: Herakleitos [benne: Herakleitos töredékei Sebestén Károly fordításában] 129-159.

1118. Pikler Gyula: A látás geometriai csalódásai 160-179.

1119. Balás Károly: A tőke fogalma II. 180-192.

1120. Fogarasi Béla: - Martin Heidegger: Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus. Tübingen, Paul Mohr, 1916. 245 o. 193-195.

1121. Rácz Lajos: - G. W. Leibniz: Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand (Mit Benutzung der Schaarschmidt'schen Übertragung in 3. Auflage neu Übersetzt, eingeleitet und erläutert von Ernst Cassirer) Leipzig, F. Meiner Verlag, 1915. XXIX+ 647 o. 195-197.

1122. Mester János: - Dr. Theodor Elsenhans: Charakterbildung. Leipzig, 1915. VIII+ 136 o. 197-200.

1123. Révész Géza: - W. Stern: Die Jugendkunde als Kulturforderung. Lepzig, Quelle und Meyer, 1916. 83 o. 200-201.

1124. Czakó Ambró: - O. von Pfordten: Religionsphilosophie. Berlin u. Leipzig, Göschen, 1916. 150 o. 201-204.

1125. Marót Károly: - N. Söderblom: Das Werden des Gottesglaubens. Untersuchungen über die Anfänge der Religionen. Leipzig, J. C. Hinrich, 1916. XII+ 398 o. 204-206.

1126. Molnár Jenő. - Dr. Makkai Sándor: A Hit Problémája. vallásfilozófiai tanulmány. I. Rész: A Hit világmagyarázó ereje. Kókai, 1916. 93 o. 206-208.3. 1917. 4-5.

1127. Alexander Bernát: Az egyéniség a filozófiában 209-231.

1128. Kornis Gyula: A filozófia korszerű problémái 232-246.

1129. Kornis Gyula: Titkári jelentés az 1916-iki egyesületi évről 247-250.

1130. Varjas Sándor: Újabb adalékok a szemlélet logikai elméletéhez 251-268.

1131. X.: - Leibniz. Halálának kétszázadik évfordulója alkalmából (szerk. Alexander Bernát) Bp. 1917. 316 o. (A M.F.T. Könyvtára 1.) 269-272.

1132. A. B.: - Carl Schuchardt (hrsg.): Leibnizens Bildnisse v. Hans Graven. Berlin 1916. 272-275.

1133. Sas Andor: - Friedrich Gundolf: Goethe. Berlin, Bondi, 1916. 793 o. 275-277.

1134. *: - J. M. Verweyen: Der Krieg im Lichte grosser Denker. München 1916. 39 o. 278-279.

1135. *: - Ludwig Heyde: Der Krieg und der Individualismus. Jena, 1915. 279-281.

1136. Nagy József: - Várkonyi Hildebrand: Kritikai jegyzetek az újkantianismus történetéhez (In. a pannonhalmi főapátság főiskolájának 1916-1917-iki tanévre szóló Évkönyve pp. 170-242.) 281-283.

1137. *: - Fr. Jodl: Vom Lebenswege. (Hrsg. v. W. Börner) I. Bd. Cotta, 1916. 283-287.

1138. Pauler Ákos Medveczky Frigyesről 287-288.

1139. Fogarasi Béla: Folyóirat-szemle. Logika és ismeretelmélet 289-295.

1140. Enyvvári Jenő (szerk.): Bibliográfia 1916 október - 1917 január, 1917. február - április 298-305.

1141. Enyvvári Jenő (szerk.): Magyar filozófiai bibliográfia 1915. 306-312.

1142. Egyesületi élet 313-318.

1143. A Magyar Filozófiai Társaság tagjai 319-330.

1144. Előfizetők 330-334.

1145. Sajtóhiba-igazítás 335-336.3. 1917. 6.

1146. Alexander Bernát: Spinoza Etikája 337-357.

1147. Sas Andor: Hegel hazánkról 358-365.

1148. Szemere Samu, Dr.: Schleiermacher individualizmusa 366-392.

1149. Elek Oszkár: Wundt társadalomtana - Wilhelm Wundt: Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgezetze von Sprache, Mythus und Sitte. I-II. Leipzig, 1917. VIII+ 438.; VI+ 344. 393-409.

1150. Mannheim Károly: - Ernst Cassirer: Freiheit und Formstudien zur deutschen Geistesgeschichte. Berlin, Bruno Cassirer, 1917. XIX+ 575 o. 409-413.

1151. Rózsa Dezső: - Festschrift für Wilhelm Jerusalem zu seinem 60. Geburtstag von Freunden, Verehrern und Schülern. Wien u. Leipzig, W. Braumüller, 1918. 244 o. 413-416.

1152. Rózsa Dezső: - Heinrich Hasse: Schopenhauers Erkentnisslehre als System einer Gemeinschaft des Rationalen und Irrationalen. Leipzig, F. Meiner Verlag, 217 o. 416-418.

1153. Enyvvári Jenő (szerk.): Bibliográfia 1917. május - szeptember 419-423.

1154. Egyesületi élet 424.4. 1918. 1.

1155. Révész Géza: A tehetség korai felismerése 1-44.

1156. Lukács György: Az alany és a tárgy viszonya az esztétikában I. 45-64.

1157. Szilasi Vilmos: - H. v. Arnim: Platos Jugenddialoge und die Entstehungszeit des Phaidros. Teubner, 1914. VII+ 224. 65-69.

1158. Révész Géza: - A. Schütz: Zur Psychologie der bevorzugten Associationen und Denkens. (Fortschritte der Psychologie und ihrer Anwendungen. hrsg. K. Marbe IV. Bd. pp. 187-265.) 69-72.

1159. Révész Géza: - Joseph Fröbes: Lehrbuch der experimentellen Psychologie. I/2. Freiburg im. Br., 1917. pp. 199-605. 72.4. 1918. 2.

1160. Pauler Ákos: F. Brentano (1837-1917) 73-78.

1161. Lukács György: Az alany és a tárgy viszonya az esztétikában II. 79-105.

1162. Fogarasi Béla: - Richard Hönigswald: Die Philosophie des Altertums. München, 1917. XII k. 431 o. 106-109.

1163. Marót Károly: - Béla Révész: Geschichte des Seelenbegriffes und Seelenlokalisation. Stuttgart, 1917. VII+310 o. 109-110.

1164. Fogarasi Béla: - Jerusalem: Bevezetés a filozófiába (Fordította Schöpflin Aladár) Bp., Franklin Társulat, 1916. 110-111.

1165. Bolgár Elek: - Buday Dezső: A társadalmi ideál. Bp. 1917. 233 o. 112-113.

1166. Fogarasi Béla: - Georg Simmel: Grundfragen der Soziologie. (Individuum und Gesellschaft). Göschen, 1917. 103 o. 113-115.

1167. Fülep Lajos: - Enyvvári Jenő: Philosophiai Szótár. Bp., Franklin Társulat, 1918. 173 o. 115-116.

1168. Bolgár Elek: - Felix Somló: Juristische Grundlehre. Leipzig, F. Meiner, 1917. 556 o. 116-122.

1169. Egyesületi élet 122.4. 1918. 3.

1170. Pauler Ákos: A keletkezés és elmúlás problémájáról I. 123-135.

1171. Bolgár Elek: Durkheim tanainak ismeretelméleti alapja 136-153.

1172. Kornis Gyula: - Johannes Lindworsky: Das schlussfolgernde Denken. Experimentell-psychologische Untersuchungen. Freiburg im Breisgau, 1916. XVI+ 454 o. 154-157.

1173. Sas Andor: - Georg Simmel: Rembrandt. Einer kunstphilosophischers Versuch. Leipzig, K. Wolff, 1917. VIII+ 205 o. 157-159.

1174. L. J.: - Mannheim Károly: Lélek és kultúra. Előadások a szellemtudományok köréből. Bp., 1918. 159-161.

1175. Szemere Samu: Folyóirat-szemle. Filozófiatörténeti dolgozatok 162-170.4. 1918. 4

1176. Varjas Sándor: A logika és a tudat axiomatikus elmélete I. 171-188.

1177. Pauler Ákos: A keletkezés és elmúlás problémájáról II. 189-203.

1178. Prőhle Károly: Eucken Rudolf életfilozófiája I. 204-215.

1179. Buday Dezső: Kísérlet a lelki jelenségek osztályozására 216-218.

1180. Révész Géza: - Kornis Gyula: A lelki élet. Bp. MTA kiadása, 1917. 392 o. 219-223.

1181. Egyesületi élet 224-232.4. 1918. 5.

1182. Mannheim Károly: Az ismeretelmélet szerkezeti elemzése I. 233-247.

1183. Varjas Sándor: A logika és a tudat axiomatikus elmélete II. 248-265.

1184. Prőhle Károly: Eucken Rudolf életfilozófiája II. 266-286.

1185. Kornis Gyula: - Gustav Störring: Psychologie des menschlichen Gefühlslebens. Bonn, Fr. Cohen, 1916. VIII+ 290 o. 287-292.

1186. Sas Andor: - Fritz Medicus: Grundfragen der Aesthetik. Jena, E. Diederichs, 1907. IV+ 211 o. 292-294.

1187. Marót Károly: - Fritz Langer: Intellektualmythologie. betrachtungen über das Wesen des Mythus und die mitologische Methode. Leipzig-Berlin, Teubner, 1916. XVII+ 269 o. 294-296.4. 1918. 6.

1188. Irk Albert: Schopenhauer jogfilozófiája 297-314.

1189. Mannheim Károly: Az ismeretelmélet szerkezeti elemzése II. 315-330.

1190. Hauser Arnold: Az esztétikai rendszerezés problémája 331-357.

1191. Kornis Gyula: - Fogarasi Béla: Konzervatív és progresszív idealizmus. Bp., Új Magyarország Rt.1918. 38 o. 358-362.

1192. Enyvvári Jenő (szerk.): Bibliográfia 1917 október - 1918 február 363-367.

1193. Egyesületi élet 368.

1194. Sajtóhiba-igazítás 368.5. 1919. 1.

1195. Nagy József: A metafizikai intuícióról I. 1-19.

1196. Fogarasi Béla: Az interpretáció problémája a szellemtörténetben 20-31.

1197. Pfeiffer Miklós: Campanella "Civitas Solis"-a 32-45.

1198. Czakó Ambró: - G. Wunderle: Grundzüge der Religionsphilosophie. Paderborn, Schöning, 1918. X+224 o. 46-48.5. 1919. 2.

1199. Nagy József: A metafizikai intuícióról II. 49-76.

1200. Marót Károly: A vallás egyénlélektani gyökerei I. 77-85.

1201. Pikler Gyula: A színek új rendszere és elmélete 86-87.

1202. Révész Géza: - Kurt Goldstein - Adhémar Gelb: Psychologische Analysen hirnpatologischer Fälle auf Grund von Untersuchungen Hirnverletzter (Zeitschrift für die ges. Neurologie und Psychiatrie 41. köt. pp. 1-142.) 88-91.

1203. Révész Géza: - Kéri Hedvig: A szinek lélektani rendezésének kérdése. Közlemény a fővárosi Pedagógiai Szeminárium pszichológiai laboratóriumából. (Népművelés. 1917.) 91-92.

1204. Rózsa Dezső: - J. Geyser: Neue und alte Wege der Philosophie. Münster, Schöningh, 1916. 302 o. 92-95.

1205. Révész Géza: - Kiss Margit: Mértani alakok lélektani hasonlóságának kérdéséhez. Közlemény a fővárosi Pedagógiai Szeminárium pszichológiai laboratóriumából. (Népművelés. 1918.) 95-96.

1206. Egyesületi élet 96.5. 1919. 3-4.

1207. Alexander Bernát: Az intuícióról 97-119.

1208. Varjas Sándor: Marx mint filozófus 120-127.

1209. Marót Károly: A vallás egyénlélektani gyökerei II. 128-138.

1210. Rácz Lajos: Schopenhauer és Rousseau I. 139-145.

1211. Molnár Antal: - Ernst Bloch: Philosophie der Musik ("Geist der Utopie" című könyvéből, München-Leipzig, 1918.) 146-151.

1212. Szelényi Ödön: - Georg Grünwald: Philosophische Pädagogik. Paderborn, 1917. 374 o. 151-153.

1213. Szelényi Ödön: - Wilhelm Hager: Bergson als Neu-Romantiker mit besonderer Berücksichtigung M. Maetelinck. München, 1916. 80 o. 153-155.

1214. Szemere Samu: - Vladimir Dvornikovic: Die beiden Grundtypen des Philosophierens. Berlin, L. Simion, 1918. 155-156.

1215. Szemere Samu: Folyóirat-szemle. Filozófiatörténeti dolgozatok 157-160.

1216. Egyesületi élet 160.5. 1919. 5-6.

1217. Alexander Bernát: Lotze emléke 161-174.

1218. Nagy József: Boutroux Émile filozófiája 175-195.

1219. Rácz Lajos: Schopenhauer és Rousseau II. 196-201.

1220. Vértes O. József: A felejtés pszichológiája 202-206.

1221. Mannheim Károly: - Ernst Bloch: Geist der Utopie. München, Leipzig, Duncker & Humbolt, 445 o. 207-211.

1222. Nagy Sándor: - Theodor Ziehen: Das verhältnis der Logik zur Mengenlehre. Berlin, Reuther und Reichard, 1917. 78 o. 211-213.6. 1920. 1-2.

1223. Rácz Lajos: Egy háromszázéves jubileum [Francis Bacon] 1-10.

1224. Dékány István: A nép- és társadalomlélektan mai állása 11-32.

1225. Ortvay Rudolf: A kauzalitás problémája a fizikában 33-43.

1226. Pauler Ákos: Ányos István (1881-1919) 44-45.

1227. Egyesületi élet 46-48.6. 1920. 3-6.

1228. Ritoók Emma: Művészi alkotás és művészi forma 49-68.

1229. Várkonyi Hildebrand: A szemlélettelen gondolkodás kérdése 69-81.

1230. Pauler Ákos: Új kultúrfilozófia [O. Spengler: A Nyugat alkonya] 82-87.

1231. Nagy József: - Gustave Le Bon: Az igazságok élete (Fordította Benedek Marcell) Bp., 1920. 168 o. 88-91.

1232. Szelényi Ödön: - P. K. Oesterreich: Einführung in die Religionspsychologie als Grundlage für Religionsphilosophie und Religionsgeschichte. Berlin, 1917. 156 o. 91-92.7. 1921. 1-3.

1233. Pauler Ákos: Bölcselkedés és élet 1-4.

1234. Huszti József: Epikuros ethikája 5-26.

1235. Várkonyi Hildebrand: Kant térelmélete 27-41.

1236. Hornyánszky Gyula: A lélektani kutatások irányai 42-62.

1237. F. Boda István: Kísérlet az álom lelki problémájának új megvilágítására 63-91.

1238. Kornis Gyula: - Sikorsky, J. A.: A gyermek lelki fejlődése, valamint az érettebb életkor lélektanának rövid jellemzése (Fordította Tas József és Varsányi Géza) Bp., Lampel R., 1918. 134 o. 92-94.

1239. K.: - H. Rickert: Die Philosophie des Lebens. Tübingen, Mohr, 1920. VIII+ 196 o. 94-107.

1240. Albert Anna, Dr.: - Czukor Károly: A relativitás elve (2. kiadás) Bp. 1921. 112 o. 107-112.

1241. Magyar Erzsébet: - F. Nietzsche: Schopenhauer, az élet mestere (Fordította Varró István) Bp., 1921. 149 o. 112-113.

1242. Egyesületi élet 114-115.7. 1921. 4-6.

1243. Somogyi József: Az indukció elmélete 117-151.

1244. Dékány István: A kultúrpolitika mivolta és viszonya a szomszédos tudományokhoz 152-172.

1245. -a-: -Ludwig Stein: Geschichte der Philosophie bis Platon. München, 1921. 281 o. 173-175.

1246. n.: - E. von Aster: Ibsen und Strindberg. München, 1921. 175-177.

1247. -y.: - Les classiques de la philosphie (Publiées sous la direction de M. M. Victor Delbos, André Lalande, Xavier Léon) Paris, A. Colin. 177-178.

1248. n. j.: - Dr. August Messmer: Ethik. Eine philosophische Erörterung der sittlichen Grundfragen. Leipzig, 1918. 178-180.

1249. N.: - Dr. Ernst Horneffer: Der Platonismus und die Gegenwart. Kassel, 1920. 181-184.

1250. Pauler Ákos: - I. Volkelt: Gewissheit und Wahrheit. Untersuchungen der Geltungsfragen als Grundlegung der Erkenntnistheorie. München, O. Beck, 1918. 579 o. 184-187.

1251. Szelényi Ödön: - Otto Piper: Das religiöse Erlebnis. Göttingen, 1920. 146 o. 187-188.

1252. Szelényi Ödön: - Georg Mehlis: Einführung in ein System der Religionsphilosophie. Tübingen, 1917. 135 o. 188-189.

1253. Folyóiratszemle. Kant-Studien 190-199.

1254. Bibliográfia 1921. május - szeptember 200-203.8. 1922. 1-3.

1255. Pauler Ákos: A világ fogalmáról 1-10.

1256. Kempelen Attila: A tiszta logikumok helye az általános tárgyelméleti tárgyak között 11-28.

1257. Várkonyi Hildebrand: A tudati adottság filozófiája 29-46.

1258. Hornyánszky Gyula, Ifj.: A demokratizmus szelleme és Aristoteles Politiká-ja 47-67.

1259. Juhász Andor: - R. Müller-Freienfels: Persönlichkeit und Weltanschauung. Leipzig-Berlin, Teubner, 1919. 68-74.

1260. S. J.: - Joseph Petzoldt: Die Stellung der Relativitätstheorie in der geistigen Entwicklung der Menschheit. Dresden, Sybillen Verlag, 1921. 131 o. 74-77.

1261. Szelényi Ödön: - dr. Konstantin Oesterreich: Grudbegriffe der Parapsychologie. Pfülligen, 1921. 55 o. 78.

1262. Folyóiratszemle 79-90.

1263. Új könyvek (1922) 91-92.

1264. Társulati hírek 92.8. 1922. 4-6.

1265. Cziner Alice: Kísérleti vizsgálatok a megértés problémájához 93-109.

1266. Techert Margit: - Maurice de Wulf: L'Oeuvre d'Art et la Beauté. Paris, 1920. 110-116.

1267. Kornis Gyula: Az ifjúkor pszichológiája ( Ch. Bühler, G. Dehn és W. Hoffmann műveiről) 116-122.

1268. Noszlopi László: - Narziss Ach: Über die Begriffsbildung. Bamberg, 1921. 122-124.

1269. Hornyánszky Gyula, Ifj.: - Braun Ottó: Bevezetés a történetfilozófiába (Fordította: Pukánszky Béla) Bp., Pfeifer, 1922. 136 o. 124-127.

1270. Szelényi Ödön: - Mátyás Ernő: A vallásos mystika. Kolozsvár, 1921. 47 o. 128-129.

1271. M.: - Szent Ágoston: A lélek Istennel való magányos beszélgetéseinek könyve (Fordította: Némethy Ernő) Bp., Élet, 1922. 129.

1272. Új könyvek (1922) 130-132.9. 1923. 1-3

1273. Dékány István: A társadalmi normák problémája és a mai jogbölcselet 1-31.

1274. Varga Béla: A metafizika helye és értelme napjaink bölcseletében 32-46.

1275. Szelényi Ödön: A vallásos élmény a parapszichológia világításában 47-62.

1276. Koszó János: Troeltsch Ernő (1865-1923) 63-69.

1277. Várkonyi Hildebrand: - Szemere Samu: A jelenkori filozófia főbb irányai. Bp., Lantos, 1923. 70-71.

1278. Somogyi József: - Dr. Terlanday József: A mindenség problémája. Természetfilozófiai vázlat. Bp., Szerző, 1922. 208 o. 71-72.

1279. Somogyi József: - Wolkenberg Alajos: Teozófia és antropozófia. 171 o.; Az okkultizmus és spiritizmus múltja és jelene. 315 o. Bp. Szent István Társulat, 1923. 73-75.

1280. Somogyi József: - T. K. Oesterreich: Der Okkultismus im modernen Weltbild. Dresden, Sybillen verlag, 1921. 198 o. 75-77.

1281. Somogyi József: - Joseph Geyser: Erkenntnistheorie. Münster, Schöningh, 1922. VIII+ 287 o. 78-80.9. 1923. 4-6.

1282. Pauler Ákos: Költészet és filozófia 81-87.

1283. Hornyánszky Gyula: A közvélemény elmélete 88-102.

1284. Kiss Kázmér: A lehetséges tételviszonyok száma 103-105.

1285. Dékány István: - H. Rickert: Kultúrtudomány és természettudomány (Fordította: Posch Árpád) Bp., Franklin, 1923. 136 o. 106-107.

1286. Juhász Andor: - Dr. L. Szondi: Schwachsinn und innere Sekretion (Abhandlungen aus der Grenzgebieten der inneren Sekretion, R. Novák und Comp. Bp. Heft I. 1923.) 107-109.

1287. Techert Margit: - Fritz Heinemann: Plotin. Forschungen über die plotinische Frage. Plotins Entwicklung und deis System. Leipzig, 1921. 109-110.

1288. Noszlopi László: - Dr. Joseph Geyser: Eidologie oder Philosophie, als Formerkenntnis. Freiburg im Br. 1921. 110-111.

1289. Somogyi József: Folyóiratszemle 112-118.

1290. Társulati ügyek 119-120.10. 1924. 1-3.

1291. Moór Gyula: A jogi normák változásának problémája 1-12.

1292. Ottlik László: A marxizmus tudományos igényei 13-29.

1293. Juhász Andor, Dr.: A zenei fölismerés vizsgálata 30-37.

1294. A lipcsei VIII. pszichológiai kongresszus (1923. április 17-20.) 38-49.

1295. Kornis Gyula: - Ranschburg Pál: Az emberi elme I-II. Bp., Pantheon, 1923. XXIII+ 278 o.; XIV+ 270 o. 50-53.

1296. Somogyi József: - J. Geyser: Augustin und die phänomenologische Religionsphilosophie der Gegenwart. Münster, 1923. XI+ 241 o. 53-55.

1297. Somogyi József: - Max Scheler: Vom Ewigen im Menschen. Leipzig, Der neue Geist-verlag, 1921. 725 o. 55-57.

1298. Somogyi József: - T. K. Oesterreich: Dei deutsche Philosophie des XIX. Jahrhunderts und der Gegenwart. Berlin, Mittler & Sohn, 1923. XIV+ 734. 57.

1299. Techert Margit: - Max Wundt: Plotin. Leipzig, Kröner, 1919. 57-58.

1300. V. H.: - Trikál József: Természetbölcselet. Bp., Szent István Társulat, 1924. 58-59.

1301. V. H.: - Horváth Sándor: Aquinói Szent Tamás világnézete. Bp., Szent István Társulat, 1924. 59-60.

1302. Szelényi Ödön: - Martin Grabmann: Wesen und Grundlagen der kath. Mystik. München, 1922. 22 o. 60-61.

1303. Szelényi Ödön: - Georg Wobbermin: Die Methoden der religionspsychologischen Arbeit. Berlin, 1921. 44 o. 61-62.

1304. Végh Margit:- Robert H. Thouless: An Introduction to the Psychology of Religion. Cambridge, 1923. 62.

1305. Noszlopi László: - J. Volkelt: Die Gefühlsgewissheit. München, 1922. 62-63.

1306. Noszlopi László: - E. Spranger: Lebensformen. Halle, 1921. 63.

1307. Frank Antal, Dr.: - Várkonyi Hildebrand: Aquinói Szt. Tamás filozófiája. 1923. 63-65.

1308. Moór Gyula: - Réz Mihály: A történelmi realizmus rendszere. Bp., Studium, 1924. 209 o. 65-68.

1309. Mester János: - Rudolph Schulze: Aus der Werkstatt der experimentellen Psychologie und Pädagogik. Leipzig, 1923.; - R. Pauli: Psychologisches Praktikum. Jena 1920.; - Fritz Giese: Psychotechnisches Praktikum. Halle, 1923.; - Theodor König: Reklampsychologie. München, 1924. 68-72.

1310. Juhász Andor, dr.: - Georg Katona: Psychologie der Relationserfassung und des Vergleichens. Leipzig, J. A: Barth, 1924. 72-73.

1311. Hornyánszky Gyula: - Aristoteles: Politika (fordította, bev. és jegyz. Szabó Miklós) Bp., 1923. 260 o. 73-75.

1312. Társulati ügyek 75-76.

1313. Kurze Inhaltsübersicht (J. Moór, L. v. Ottlik, A. Juhász) 77-80.10. 1924. 4-6.

1314. Pauler Ákos: Kant. Elnöki megnyitó a Magyar Filozófiai Társaság 1924. május 10-én Kant 200 éves születési fordulója alkalmából tartott közgyűlésén 1.

1315. Bartók György: Kant emlékezete 2-10.

1316. Kerényi Károly, Dr.: Herakleitos és a görög filozófia eredete 11-34.

1317. Dékány István: A "Társas én", mint a társadalompszichológia alapproblémája 35-53.

1318. Kiss Kázmér, Dr.: - H. Bergson: Tartam és egyidejűség (Fordította: Dienes Valéria) Bp., Pantheon, 1923. 54-57.

1319. Szakáts Kálmán: - Varga Béla: A logikai érték problémája és kialakulásának története. Bp., MTA, 1922. 15 o. 57-59.

1320. Jendrassik Aurél: - Walter Moede: Experimentelle Massenpsychologie. Leipzig, Hirzel, 1920. 239 o. 59-60.

1321. Prahács Margit: - D. Erich Stern: Einleitung in die Pädagogik. Halle, Niemeyer, 1922. 60-63.

1322. K.: - Ernst Altkirch: Maledictus und Benedictus. Leipzig, F. Meiner, 1924. 210 o. 63.

1323. G.: - Báró Orczy Andor: Korszellem és szabadság. Bp. MTA Sajtóvállalata, 1924. 122 o. 64.

1324. Társulati ügyek 64-65.

1325. Újabban megjelent filozófiai könyvek 66-67.

1326. Kurze Inhaltsübersicht (G. v. Bartók, K. Kerényi, S. Dékány) 68-72.11. 1925. 1-3.

1327. Ruber József: Jogtudomány és világnézet 1-19.

1328. Ortvay Rudolf: A tér és idő problémája Kantnál és az exakt tudományokban 20-30.

1329. *: - Inge, William Ralph: The Philosophy of Plotinos. London, Longmans, Green & Co. 1923. (2. kiadás) 31-33.

1330. -k. -l.: - E. Goblot: Traité de logique. Paris, A. Colin, 1922. XVI+412 o. 33-34.

1331. -k. -l.: - A. Riehl: Beiträge zur Logik. (3. kiadás) 1923. 83 o. 34-35.

1332. Somogyi József: - Nicolai Hartmann: Grundzüge einer Metapysik der Erkenntnis. Berlin-Leipzig, 1921. 389+ XII. 35-36.

1333. Somogyi József: - Dr. Walter Ehrlich: Kant und Husserl. Kritik der transzendentalen und der phänomenologischen methode. Halle, M. Niemeyer, 1923. IX+ 165 o. 36-37.

1334. Végh Margit: - Dr. Georg Wunderle: Einführung in die moderne Religionspsychologie. München, 1922. 38.

1335. -k. -l.: - Hans Driesch: Ordnungslehre. Jena, E. Dietrichs, 1923. 484 o. 38-39.

1336. -k. -l.: - Oswald Külpe: Die Realisierung. 3. Bd. Liepzig, Hirzel, 1923. 362 o. 39-40.

1337. Deér József: - Bruno Gutmann: Amulette und Talismane bei den Dschagganegern am Kilimandscharo. Leipzig, W. Engelman, 1923. 40-41.

1338. Techert Margit: - Dr. Walther Gerda: Zur Phänomenologie der Mystik. Halle, M. Niemeyer, 1923. 41-42.

1339. Techert Margit: - Oskar Söhngen: - Das mystische Erlebnis in Plotins Weltanschauung. Lipcse, A. Körner, 1923. 42-43.

1340. Mester János: - P. W. Schmidt: Menschheitswege zum Gotterkennen: rationale, irrationale, superrationale. München, Kössel, 1923. X+ 228 o. 43-44.

1341. Bogyay A.: - E. Griesebach: Erkenntniss und Glaube. Halle, M. Niemeyer, 1923. 48 o. 44-45.

1342. Dr. Noszlopi: - Otto Gründler: Elemente zu einer Religionsphilosophie auf phänomenologischer Grundlage. München, I. Kösel, 1922. 136 o. 45-46.

1343. Dr. Noszlopi: - Karl Joel: Seele und Welt. Jena, E. Dietrichs, 1923. 334 o. 46-47.

1344. Váczy Péter: - Gustav Störring: Was soll uns Kant sein? Leipzig, W. Engelmann, 1924. 68 o. 47-48.

1345. Mester János: - Th. Ziehen: Das Seelenleben des Jugendlichen. Päd. Magazin, Heft 916. 1923. 94 o. 48-50.

1346. Mester János: - E. Spranger: Psychologie des Jugendalters. Leipzig, 1924. (2. kiadás) 356 o. 50-54.

1347. Váczy Péter: - Wilhelm Heuer: Kausalität und Willensfreiheit. Heidelberg. 1924. 144 o. 54-55.

1348. Techert Margit: - Alfred Baeumler: Kants Kritik des Urteilskraft, ihre Geschichte und Systematik. 1. Bd. Halle, Niemeyer, 1923. 55-57.

1349. Váczy Péter: - C. H. Becker: Kant und die Bildungskrise der Gegenwart. Leipzig, Quelle & Meyer, 1924. 57.

1350. Varga Sándor: - Joseph Geyser: Max Scheler's Phänomenologie der Religion. Freiburg im Br., Herder, 1924. 116 o. 57-58.

1351. Bogyay A.: - Joseph Geyser: Einige Hauptprobleme der Metaphysik. Freiburg im Br., Herder, 1923. 58-59.

1352. k.: - Emil Lask: Gesammelte Schriften. 3. Bd. (Hrsg. E. Herrige) Tübingen, I.C.B. Mohr, I. 1923. 356 o.; II. 1923. 462 o.; III. 1924. 318 o. 59.

1353. k.: - Reichl's philosophischer Almanach 1924. Immanuel Kant zum Gedächtnis. Darmstadt, O. Reichl Verlag, 1924. 480 o. 59-61.

1354. k.: - W. Bruhn: Einführung in das philosophische Denken. Leipzig u. Berlin, Teubner, 1923. 156 o. 61.

1355. g.: - I. E. Heyde: Grundwissenschaftliche Philosophie. Leipzig u. Berlin, Teubner, 1924. 96 o. 61.

1356. k.: - H. Rickert: Die Probleme der Geschichtsphilosophie. Heidelberg, 1924. (3. kiadás) 156 o. 61-62.

1357. k.: - G. Hagemann: Logik und Noetik. Freiburg im Br. Herder, 1924. 260 o. 62.

1358. k.: - Joseph Fröbes: Lehrbuch der experimentellen Psychologie. I-II. Bd. Freiburg im Br. 1922-23. 630, 692 o. 62-63.

1359. k.: - Gustav Störring: Psychologie. Leipzig, W. Engelmann, 1923. 478 o. 64.

1360. k.: - Max Ettlinger: Geschichte der Philosophie von der Romantik bis zur Gegenwart. Bd. VIII. München, Kösel u. Pustet, 1924. 326 o. 64-65.

1361. g.: - Jonas Cohn: - Der deutsche Idealismus. Leipzig, Teubner, 1923, 124 o. 65-66.

1362. k.: - S. Marck: Das Jahrhundert der Aufklärung. Leipzig, Teubner, 1923. 124 o. 66.

1363. g.: - Michael Wittmann: Ethik. Bd. VII. München, Kösel u. Pustet, 1923. 400 o. 66.

1364. Prohászka Lajos: - I. A. Comenius: Ausgewählte Schriften zur Reform in Wissenschaft, Religion und Politik. Leipzig, 1924. 226 o. 67.

1365. s.: - Schopenhauer: Parerga és paralipomena. 4 kötet. Bp., Világirodalmi Kiadóvállalat, 1924. 67-68.

1366. g.: - Eckhardt Sándor: A francia forradalom eszméi Magyarországon. Bp., Franklin, 1924. 224 o. 68.

1367. g.: - Ernst Hoffmann: Kuno Fischer. Heidelberg, 1924. 68-69.

1368. Társulati ügyek 70.

1369. Kurze Inhaltsübersicht (J. Ruber, R. Ortvay) 70-72.11. 1925. 4-6.

1370. Magyary-Kossa Gyula: Adatok a magyar géniusz biológiájához 73-10.

1371. Hornyánszky Gyula: Az erkölcsi értékek a történetben 103-111.

1372. Ottlik László: A művészet és határai 112-123.

1373. Techert Margit: - Georg Mehlis: Plotin. Stuttgart, 1924. 124.

1374. Techert Margit: - Georg Mehlis: Spinoza Leben u. Lehre. Freiburg im Br., E. Guenther, 1923. 125.

1375. Mester János: - Edward L. Thorndike: Psychologie der Erziehung (Fordította: O. Bobertag) Jena, Fischer, 1922. XII+ 351 o. 125-128.

1376. Szakáts Kálmán: - Kurt Breysig: Vom geschichtlichen Werden. I. Stuttgart-Berlin, 1925. 308 o. 128-130.

1377. Wagner Lilla: - Werner Gruehn: Das Werterlebnis. Leipzig, Hirzel, 1924. 130-132.

1378. Wagner Lilla: - Paul Hoffmann: Das religiöse Erlebnis. Charlottenburg, Pan-Verlag, 1925. 132-133.

1379. P.: - Carolo Frick S. I.: Logica in usum scholarum. (Editio Sexta emendata) Freiburg im. Br. 1925. 133.

1380. -kl-.: - Dionys Darvai: Der Begriff "Recht". Cegléd, Sárik Gy. 1924, 178 o. 134-136.

1381. Noszlopi László: - Fritz Bamberger: Untersuchungen zur Entstehung der Wertproblems in der Philosophie des 19. Jahrhunderts. I. Lotze, 1924. 136-137.

1382. Varga Sándor: - Alois Riehl: Führende Denker und Forscher. Leipzig, Quelle u. Meyer, 1923. 240 o. 137-138.

1383. Pauler Ákos: - Fináczy Ernő: Világnézet és nevelés. Bp., Pfeifer-Zeidler, 1925. 166 o. 138.

1384. Prahács Margit: - Meumann Ernő: Az esztétika rendszere (Fordította: Várkonyi Hildebrand) Bp., Filozófiai Könyvtár, 1924. 138-139.

1385. Jendrassik Aurél: - H. Poincaré: A tudomány értéke (Fordította: Kiss Kázmér) Bp., Filozófiai Könyvtár VII., 1925. 231 o. 139-140.

1386. Jendrassik Aurél: - Otto Heinichen: Driesch's Philosphie. Leipzig, Reinecke, 1924. 187 o. 140-141.

1387. -k. -l.: - Dr. Bognár Cecil: Tanulmányok a gyermeki lélekről. Berlin, Voggenreiter-Verlag, 1925. 114 o. 141.

1388. Jendrassik Aurél: - H. Bergson: Idő és szabadság (Fordította: Dienes Valéria) Bp., Franklin 141.

1389. -k.l.: - H. Bergson: Metafizikai értekezések (Fordította: Dienes Valéria) Bp., Franklin 142.

1390. Váczy Péter: - Dilthey: Élmény és költészet (Fordította: Várkonyi Hildebrand) Bp., 1925. 176 o. 142-143.

1391. Pauler Ákos: - Frank Antal: Lelki megújhodás. Bp., 1924. 143-144.

1392. k.: - Némethy Géza: Az Ész Tragédiája s egyéb versek. Bp., Franklin, 1925. 165 o. 144-145.

1393. Sereghy Elemér: - Prahács Margit: A muzikalitás lelki feltételei. Bp., Budavári Tudományos Társaság, 1925. 64 o. 146-147.

1394. Társulati ügyek 147-148.

1395. Kurze Inhaltsübersicht (J. Magyary-Kossa, J. Hornyánszky, L. Ottlik) 149-152.12. 1926. 1-3.

1396. Horváth Barna: Az erkölcsi rosszról 1-14.

1397. Techer Margit: A plotinosi nouV-fogalom vallásos jelentősége 15-33.

1398. Juhász Andor, Dr.: A szagérzetek egy új tulajdonsága 34-39.

1399. Somogyi József: A lényeg problémája 40-50.

1400. Mester János: - Georges Dumas: Traité de Psychologie. I-II. Paris, Alcan, 1924. XIV+ 964; 1173. 51-56.

1401. Prohászka Lajos: - Hans Freyer: Theorie des objektiven Geistes. Leipzig-Berlin, Teubner, 1923. 120 o. 56-59.

1402. Prohászka Lajos: - Hans Freyer: Prometheus. Ideen zur Philosophie der Kultur. Jena, Diederichs, 1923. 59-60.

1403. Prohászka Lajos: - Jules Sageret: La révolution philosophique et la science. Paris, Alcan, 1924, 252 o. 60-61.

1404. Mester János: - J. De La Vaissière, S. J: Psychologie Pédagogique. Paris, Beauchesne, 1921. (4. kiadás) XX+ 480 o. 61-63.

1405. Boharcsik Pál: - Joannes Reinke: Naturwissenschaft, Weltanschauung, Religion. Freiburg im Br., Herder, 1925. 180 o. 63-64.

1406. B. M.: - Charlotte Bühler: Zwei Knabentagebücher. Quellen und Studien zur Jugendkunde. 3. Heft. 64-65.

1407. B. M.: - Martha Muchov: Studien zur Psychologie des Erziehers I. Hamburg, 1924. 65-66.

1408. O. L.: - Robert Michels: Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Leipzig, Kröner, 1925. XXXV+ 528 o. 66-68.

1409. Pauler Ákos: - Hans Meyer: Geschichte der alten Philosophie. München, 1925. VII+ 503 o. 68.

1410. Prohászka Lajos: - Ernst Cassirer: Idee und Gestalt. Berlin, B. Cassirer, 1924. (2 kiadás) 202 o. 69-70.

1411. S.: - Alois Riehl: Der philosophische Kritizismus. I-II. Leipzig, Kröner 1924. 592; 332 o. 70.

1412. Szakáts Kálmán: - Helmut Fahsel: Die Überwindung des Pessimismus. Freiburg, 1925. 86 o. 70-71.

1413. Benoschofsky Imre: - Spinoza: Von den festen und ewigen Dingen. Heidelberg, C. Winter, 1925. 71-72.

1414. K. Gy.: - Bartók György: A philosophia lényege. Szeged, 1924. 42 o. 72-73.

1415. Prahács Margit: - Büchler Sarolta: Az ifjúkor lelki élete (Fordította: Várkonyi Hildebrand) Bp., Franklin, 1925. 73-75.

1416. K.: - Windelband, W.: Preludiumok. (Fordította: Szemere Samu) Bp., Franklin, 1925. 216 o. 75-76.

1417. k.: - Zivuska Jenő: A Filozófia Története. Platon. Debrecen, 1925. 170 o. 76.

1418. Kerényi Károly: - Huszti József: Platonista törekvések Mátyás király udvarában. Bp., Minerva könyvtár, 1925. 106 o. 76-79.

1419. Pauler Ákos: - Nagy József: Az ethika alapvonalai. Bp., Danubia, 1925. 185 o. 79-80.

1420. Moór Gyula: - Dékány István: A Történettudomány Módszertana. Bp., 1925. 74 o. 80-82.

1421. Váczy Péter: - Várkonyi Hildebrand: Tér és térszemlélet. Pécs, 1925. 54 o. 82-83.

1422. Techert Margit:- Kühár Flóris: Bevezetés a vallás lélektanába. Bp., Szent István Társulat, 1926. 83-84.

1423. Somogyi József: - Trikál József: A gondolkodás művészete. Bp., Szent István Társulat, 1926. 220 o. 84.

1424. Techert Margit: - Szent Ágoston, a levélíró. (Fordította: Balogh József). Bp., Szent István Társulat, 1926. 84-85.

1425. Szakáts Kálmán: - Bárány Gerő: Az ethikai világrend útjelzői. Bp., Budavári Tudományos Társaság, 1925. 131 o. 85-86.

1426. Varga Sándor: - Bartók György: Kant. Kolozsvár, Az Út kiadása, 1925. 121 o. 86-87.

1427. Kurze Inhaltsübersicht (B. Horváth, M. Techert, A. Juhász, J. Somogyi) 88-92.12. 1926. 4-6.

1428. Pauler Ákos: Herbart 93-96.

1429. Ritoók Emma: A dualizmus Dosztojevszki világnézetében 97-118.

1430. Várkonyi Hildebrand: H. Poincaré nézetei az indukcióról 119-143.

1431. Techert Margit: Mercier 144-149.

1432. Prohászka Lajos: Az élet, mint tett és mű 150-163.

1433. Szakáts Kálmán: Az értékelmélet jelentősége a jogbölcseletben 164-179.

1434. Boda István: Az érzelmi élet alapjai és kibontakozása 180-203.

1435. Mester János: Az új művelődéstörténeti módszer és eredményei 204-215.

1436. Pauler Ákos: - Béla von Brandenstein: Grundlegung der Philosophie. I. Bd. Halle, 1926. 599 o. 216-218.

1437. Pauler Ákos: - G. Gentile: L'esprit acte pur (Fordította: A. Lion) Paris, Alcan, 1925. 249 o. 218.

1438. P. A.: - H. Conrad-Martius: Realontologie. I. Buch. Freiburg im Br.-Halle, Neimeyer, 1924. 175 o. 219.

1439. P. A.: - Reichl's Philosphischer Almanach (Hrsg. Paul Feldkeller) Darmstadt, O. Reichl's, 1926. 458 o. 219.

1440. P. A.: - Scholastik: Vierteljahresschrift für Theologie und Philosophie. Heft 1. Freiburg im Br., Herder, 1926. 219-220.

1441. Prohászka Lajos: - Herman Hefele: Das Gesetz der Form. Jena, Diederichs, 1921. 134 o. 220-221.

1442. Juhász Andor, Dr.: - Robert Sommer: Tierpsychologie. München, Quelle u. Meyer, 1925. 245 o. 221-222.

1443. Somogyi József: - Joseph Geyser: Auf dem Kampffelde der Logik. Freiburg im Br., Herder, 1926. IX+ 288 o. 222-224.

1444. sz.: - Alois Riehl: Der philosophische Kriticismus. III. Bd. Leipzig, Kröner, 1926. 354 o. 224.

1445. Egyesületi élet 225-227.

1446. Kurze Inhaltsübersicht (E. Ritoók, H. Várkonyi, L. Prohászka, K. Szakáts, S. Boda, J. Mester) 228-237.13. 1927. 1-2.

1447. Várkonyi Hildebrand: Tanulmány Pauler Ákos logikai rendszeréről 1-25.

1448. Techert Margit: Plotinizmus J. Scotus Eriugena filozófiájában I. 26-45.

1449. Hornyánszky Gyula: - Plotinos: A szépről és a jóról (Fordította: Techert Margit) Budapest, Filozófiai Könyvtár, 1925. 46-47.

1450. Greenwood, Th., Dr.: - Muirhead (Ed.): Contemporary British Philosophy. London, Allen and Unwin, 1926.47-49.

1451. Mester János: - Handbuch der Philosphie (Hrsg. A. Baeumler, M. Schröter) 49-53.

1452. Brandenstein Béla, báró: - Peter Wust: Naivität und Piatät. Tübingen, J.C. Mohr-Paul Siebeck, 1925. 54-56.

1453. Ottlik László: - Somogyi József: A fenomenológia történeti és kritikai vizsgálata. Bp., Budavári Tudományos Társaság, 1926. 147 o. 56-58.

1454. Kollár Gedeon: - Kühár Flóris: A keresztény bölcselet története. Bp., Szent István Társulat, 1926. 312 o. 58-60.

1455. Somogyi József: - Várkonyi Hildebrand: Az indukció filozófiája. Pécs, Symposion-könyvek, 1927. 85 o. 60-62.

1456. Trócsányi Dezső: - Varga Sándor: A transcentális deductio Kantnál. Szeged, 1926. 62-63.

1457. Prahács Margit, Dr.: - Hans Henning: Psychologie der Gegenwart. Berlin, Mauritius, 1925. 143 o. 63.

1458. s. t.: - A Messer: Deutsche Wertphilosophie der Gegenwart. Leipzig, Reinicke, 1926. 260 o. 64.

1459. Trócsányi Dezső: - H. A: Korff: Humanismus und Romantik. Leipzig, Weber, 1924. 142 o. 64-66.

1460. - n.: - R. H. Francé: Der Weg zu mir. Leipzig, Kröner, 1927. 236 o. 66-67.

1461. E.: - Staatslexikon. I. Freiburg im Br., Herder, 1926. 1864 hasáb 67-68.

1462. Techert Margit: - Martin Grabmann: Mittelalterliches Geistesleben. München, Hueber, 1926. 68.

1463. Techert Margit: - O. P. Thiéry: Autour du décret de 1210. David de Dinant 69.

1464. Techert Margit: - Arthur Schneider: Die Erkenntnislehre des Joannes Eriugena im Rahmen ihrer metaphysischen und anthropologischen Voraussetzungen. Berlin-leipzig, W. de. Gruyter, 1921. 69-70.

1465. Várkonyi Hildebrand: - Georg Kerschensteiner: Theorie der Bildung. Leipzig, Teubner, 1926. 515 o. 70-73.

1466. Mester János: - E. Claparède: Comment diagnistiquer les aptitudes chez les écoliers. Paris, 1924. 300 o. 73-76.

1467. Társulati ügyek 76-77.

1468. Filozófiai irodalom. 1925-26. 77-85.

1469. Kurze Inhaltsübersicht (H. Várkonyi, M. Techert) 86-88.13. 1927. 3-4

1470. Nagy József: Filozófiánk jövő feladatai 89-100.

1471. Horváth Barna: A materiális értéketika új iránya 101-137.

1472. Techert Margit: Plotinizmus J. Scotus Eriugena filozófiájában II. 138-154.

1473. Somogyi József: Prohászka Ottokár 155-160.

1474. D. I.: Eucken Rudolf életéről és egyéniségéről 160-169.

1475. Varga Sándor, Dr.: A mai filozófia válsága Maier Henrik valóságfilozófiájának megvilágításában 169-180.

1476. d. y.: A formális haladáseszme 180-184.

1477. Somogyi József: - Die Philosophie in ihren Einzelgebieten. Berlin, Ullstein, 1925. 958 o. Benne: J. Baptist Rieffert: Logik, eine Kritik an der Geschichte ihrer Idee pp. 1-294.; Erich Becher: Erkenntnistheorie und Metaphysik pp. 295-392.; Moritz Schlick: Naturphilosophie pp. 393-492. 185-188.

1478. Mester János: Im: benne: - Kurt Koffka: Psychologie pp. 497-603. 188-192.

1479. Négyesy László: Im: benne: - Emil Utitz: Ästhetik und Philosophie der Kunst. pp. 609-711. 192-196.

1480. Horváth Barna: Im: benne: - Paul Menzer: Ethik. pp. 717-64. 196-197.

1481. Dékány István: Im: benne: - Alfred Vierkandt: Gesellschafts- und Geschichtsphilosophie. pp. 837-943. 198-201.

1482. Somogyi József: - Erich Becher: Einführung in die Philosophie. München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1926. XII+ 310 o. 201-203.

1483. Kornis Gyula: - Nagy József: A psychológia főkérdései. Pécs, Danubia, 1927. 206 o. 204.

1484. Pauler Ákos: - Félix Somló: Gedanken zu einer ersten Philosophie. Berlin-Leipzig, W. de Gruyter, 1926. 107 o. 205-206.

1485. -n.: - F. Somló: Juristische Grundlehre. Leipzig, F. Meiner, 1927. (2. kiadás) XV+ 556 o. 206.

1486. Várkonyi Hildebrand: - E. Saupe: Einführung in die neuere Psychologie. Zickfeldt, Osterwick, 1927. 396 o. 206-209.

1487. Korek Valéria: - Scheler: Versuche zu einer Soziologie des Wissens 210-213.

1488. Ember István: - Nikolaus Berdjajew: Der Sinn der Geschichte. Darmstadt, 1925. 305 o. 213-216.

1489. Solitaire: - Leopold Stern: Psychologie de l'amour contemporain. Paris, Éd. du Monde moderne, 1927. 250 o. 216-217.

1490. Prahács Margit: - Johannes von Kries: Wer ist musikalisch? Berlin, J. Springer, 1926. 154 o. 217-220.

1491. Filozófiai előadások egyetemeinken 220.

1492. Filozófiai irodalom. 1925-26. 221-226.

1493. Társulati ügyek 227-229.

1494. Kurze Inhaltsübersicht (J. Nagy, B. Horváth) 230-236.13. 1927. 5-6.

1495. Kühár Flóris: A valláslélektan mai problémái 237-246.

1496. Mester János: Milyen szerep jut a filozófiának a tehetségvizsgálatok kérdésben? 247-258.

1497. -n.: Alexander Bernát (1850-1927) 259-263.

1498. Bartók György: Az "alkat-lélektan" terminusának ügyében 263-264.

1499. Varga Sándor: Élet és érték 264-268.

1500. Tihanyi Béla: - Schütz Antal: Charakterologia és Aristotelesi metafizika. Bp., MTA, 1927. 74 o. 269-270.

1501. X.: - J. Fröbes S.J.: Psychologia Speculativa in usum scholarum I. Freiburg im Br. Herder, 1927. 344 o. 270-271.

1502. Nagy József: - Horváth Barna: Az erkölcsi norma természete. Bp., 1926. 195 o. 271-273.

1503. Várkonyi Hildebrand: - I. Lindworsky: Theoretische Psychologie im Umriss. Leipzig, Barth, 1926. VI+ 103 o. 273-277.

1504. Kühár Flóris: - P. Tillich: Religionsphilosophie. Berlin, Ullstein, 1925. 277-278.

1505. Varga Sándor: - Gerőcz Kálmán: A filozófia alaptanai. Sátoraljaújhely, 1927. 336 o. 278-280.

1506. Bognár Cecil: - Neue Psychologische Studien. (Hrsg. Felix Krueger) München, Licht u. Farbe, 1926. 280-282.

1507. T.: Folyóiratok bibliográfiája 282-292.

1508. Hazai folyóiratok filozófiai cikkei 293-297.

1509. Kurze Inhaltsübersicht (F. Kühár, J. Mester) 298-299.14. 1928. 1-2.

1510. Moór Gyula: A logikum a jogban 1-43.

1511. Várkonyi Hildebrand: A lélektan mai állása I. 44-58.

1512. Trócsányi Dezső: Keyserling, az "értelem" filozófusa 59-70.

1513. D. I.: Utópista volt-e Platon? 70-85.

1514. Trócsányi Dezső: - Mester János: Kelet nagy gondolkodói. Franklin, 232 o.; - R. Eucken: A jelenkori vallásbölcselet főkérdései (ford. Juhász Andor, Bev: Pröhle Károly) Világkönyvtár, Révai, 212 o.; - A. Keyserling: Új világ születése (ford. Juhász Andor, Bev: Nagy József) Világkönyvtár, 195 o.; - G. Le Bon: Új idők pszichológiája (ford. és bev.: Strém Géza) Világkönyvtár, 412 o. 86-91.

1515. Trócsányi Dezső: - Berdjajew: Das neue Mittelalter. Darmstadt, Reichl, 135 o. 91-92.

1516. Prohászka Lajos: - Max Scheler: Die Formen des Wissen und die Bildung. Bonn, F. Cohen, 1925. 48 o. 92-94.

1517. -h.: - Kornis Gy.: Posch Jenő emlékezete. Bp., Akad. k., 1927. 15 o. 94-95.

1518. Várkonyi Hildebrand: - Gaston Roffenstein: Das Problem des psychologischen Verstehens. Stuttgart, Püttmann, 1926. 160 o. 96-98.

1519. Prahács Margit: - Hans Mersmann: Angewandte Musikästhetik. Merlin, M. Hesses, 1927. 750 o. 98-100.

1520. Varga Sándor: - Muzsnai Dénes: Böhm K. szellemtana és az újabb törekvések a mai lélektanban. 1927. 32 o. 100-101.

1521. Kurze Inhaltsübersicht (J. Moór, H. Várkonyi) 102-104.14. 1928. 3-4.

1522. Pauler Ákos: Az eleata gondolat 105-112.

1523. Várkonyi Hildebrand: A lélektan mai állása II. 113-134.

1524. Korek Valéria: Problematikai és tartalmi átalakulások az újabb történetfilozófiában (1883-1927) I. 134-152.

1525. Bartók György: Teendőink a magyar filozófia történelmének ügyében 153-162.

1526. Ruber József: Új társadalomtudományi rendszer - Ottlik László: A társadalomtudomány filozófiája. Bp., M. Filoz. Társ., 1926. 228 o. 162-171.

1527. Bartók György: - N. O. Losskij: Handbuch der Logik. Leipzig, Teubner, 1927. VII+ 447 o. 172-176.

1528. Somogyi József: - Schütz Antal: A bölcselet elemei Szent Tamás alapján. Bp. Szent István Társulat, 1927. 283 o. 177-179.

1529. Somogyi József: - H J. Mellin: Das Zeit-Raum-Probem und das Gravitationsgesetz. Helsinki, 1928. 179-182.

1530. -m.: - J. W. Mannhardt: A fasizmus (Fordította: Komán A. és Vucskits J.) Miskolc, Magyar Jövő Rt., 1927. 358 o. 182-183.

1531. Trócsányi Dezső: - Dr. Vasady Béla: A valláspszichológia fejlődésének története. Debrecen, 1927. 136 o. 183-185.

1532. Kerényi Károly: - Némethy Géza: Az ész tragédiája s egyéb versek. Bp., Franklin, 1927. (2. bőv. kiad.) 208 o. 185.

1533. Társulati ügyek 186-187.

1534. Kurze Inhaltsübersicht (Á. Pauler, V. Korek) 188.14. 1928. 5-6.

1535. Boda István: Immanens és transzcendens ideálizmus 189-218.

1536. Brandenstein Béla, báró: A tragikum elmélete 219-234.

1537. Korek Valéria: Problematikai és tartalmi átalakulások az újabb történetfilozófiában (1883-1927) II. 235-255.

1538. Nagy József: "A Nyugat védelme" - Henri Massis: Défense de l'Occident. Paris, Plon. 1927, 281 o. 256-267.

1539. Várkonyi Hildebrand: Az egyediség és egyéniség kérdése Rickertnél 267-277.

1540. Várkonyi Hildebrand: - Dwelshauvers: L'inconscient. Paris, Flammarion, 1928. 388 o. 278-282.

1541. Boda István: - Juhász Andor: A világirodalom élettörténete. Bp., Révai, 1927. 467 o. 282-283.

1542. Trócsányi Dezső: - Nagy József: Két filozófus. Platon és Kant. Bp., Franklin (Kultúra és Tudomány) 174 o. 283-285.

1543. Rácz Lajos: - Mitrovics Gyula: A magyar esztétikai irodalom története. Debrecen, Csáthy F., 1928. 466+ VII. 285-288.

1544. Gáspár Ilona (összeáll.): Filozófiai irodalom. 1927. 289-321.

1545. Társulati ügyek 322-324.

1546. Kurze Inhaltsübersicht (S. Boda, B. Brandenstein, V. Korek) 325-327.15. 1929. 1-2

1547. Nagy József: A fejlődés eszméje 1-59.

1548. Ruber József: Történeti és jogi szemlélet 60-73.

1549. Dienes Valéria, Dr.: Emlékezés a Nobel-díjas Bergsonról 74-79.

1550. Kiss Kázmér, Dr.: A szám fogalma és a tiszta logika 80-84.

1551. Pauler Ákos: - Dr. J. Sauter: Baader und Kant. Jena, Fischer, 1928. XIII+ 607 o. 85-86.

1552. Nagy József: - Bartók György: Böhm Károly. Bp., Franklin, 1928. 166 o. 86-88.

1553. Noszlopi László: Alfred Adler: Menschenkenntnis. Leipzig, Hirzel, 1927. 88-89.

1554. *: - Hans Kelsen: Az államelmélet alapvonalai (Fordította: Moór Gyula) Szeged, Városi Nyomda (Szegedi Tudományos Könyvtár 3.) XIII+ 90 o. 89.

1555. Techert Margit: - Émile Bréhier: Histoire de la philosophie. Paris, Alcan. 90-91.

1556. N. J.: - Zweig: Tolsztoj (Fordította: Sajó Aladár) Bp., Franklin, 1928. 167 o. 91-92.

1557. Nagy József: - Varga Béla: A subsistentia fajai. Bp., 1928. 80 o. (Akadémiai értekezések a filozófiai és társadalmi tudományok köréből, III. köt. 4. szám) 92-93.

1558. Gáspár Ilona, Dr. (összeáll.): Hazai és külföldi filozófiai irodalom 1928-ban 94-106.

1559. *: Mely filozófiai folyóiratok járnak egyetemi városaink nagyobb közkönyvtáraiba? 107-109.

1560. Társulati ügyek 110.

1561. Kurze Inhaltsübersicht, Résumé (J. Nagy, J. Ruber) 110-112.15. 1929. 3-4.

1562. Sorley, W. R.: A filozófia útja a teológiához 113-125.

1563. Pauler Ákos: Logika és metafizika 126-131.

1564. Noszlopi László: A bensőség etikai vizsgálata 132-145.

1565. Somogyi József: Geyser József 146-147.

1566. Bartók György: A kultúrfilozófia néhány alapkérdéséről - Freyer: Theorie des objektiven Geistes. Teubner, 1928 (2. kiadás) 148-152.

1567. Dékány István: Platon és a modern társadalomfilozófia alapproblémája 152-164.

1568. Noszlopi László: - Böhm Károly: Az Ember és Világa V. rész: Az erkölcsi érték tana. Bp., Luther Társ., 1928. 278 o. 165-167.

1569. Somogyi József: - Vajnóczky István: A mathematika Pauler Ákos rendszerében. Debrecen, Dávid Lajos, 1929. 80 o. 167.

1570. Noszlopi László: - Dr. Erdey Ferenc: Kant valláserkölcsi világnézete. Bp., Szent István Társulat, 1929. 137 o. 167-168.

1571. N. L.: - Lechnitzky Gyula: A nemzeti géniusz. Bp., Bethlen Gábor Szövetség, 1928. 193 o. 169.

1572. N. L.: - Dr. Kempelen Attila: Az ifjúság lélektanának alapvázlata. Bp., 1928. 98 o. 169.

1573. Techert Margit: Az újplatonizmus újabb külföldi irodalma I. [Th. Wittaker, Ch. Boyer, É. Bréhier könyveiről] 169-172.

1574. Filozófiai előadások egyetemeinken 1927-28-ban és 1918-29-ben 173-174.

1575. Gáspár Ilona, Dr. (Összeáll.): Hazai és külföldi filozófiai irodalom 1928-ban 175-183.

1576. Társulati ügyek 184-189.

1577. Kurze Inhaltsübersicht, Résumé (W. R. Sorley, Á. Pauler, L. Noszlopi) 190-192.15. 1929. 5-6.

1578. Moór Gyula, vitéz: Metafizika és jogbölcselet 193-210.

1579. Techert Margit, Dr.: Mi az újplatonizmus? 211-223.

1580. Somogyi József: Az intuició 224-244.

1581. Jordán Károly, Dr.: Véletlen, valószínűség és természeti törvény 245-272.

1582. Dékány István: Etika, szociológia, társadalomfilozófia (I. Adalékok a társadalmi naturalizmus kérdéseihez) 273-304.

1583. Noszlopi László: Scheler Miksa munkásságról 305-315.

1584. Dékány István: - Concha Győző: Hatvan év tudományos mozgalmai között. Bp., MTA, 1928. 645 o. 316-317.

1585. Moór Gyula: - Arthur Baumgarten: Rechtsphilosophie. München - Berlin, 1929. 90 o. 317-318.

1586. N. L.: - Eduard Spranger: Az ifjúkor lélektana (ford. Nagy Miklós és Péter Zoltán) Mezőtúr, 1929. 338 o. 318-319.

1587. Gáspár Ilona: - M. Buday Júlia: A magyar filozófiai irodalom bibliográfiája 1901-1925. Bp., Egyetemi nyomda, 1929. XII+ 248 o. 319.

1588. Techert Margit, Dr.: Az újplatonizmus külföldi irodalma II. [F. Koch, A. Koyré, É. Bréhier könyveiről] 319-322.

1589. Noszlopi László: - Aurel Kolnai: Der ethische Wert und die Wirklichkeit. Freiburg im Br., Herder, 1927. 170 o. 322-323.

1590. Kurze Inhaltsübersicht, Résumé (J. Moór, M. Techert, J. Somogyi, Ch. Jordán, S. Dékány) 324-328.16. 1930. 1-2.

1591. Nagy József: A filozófia és az emberi lélek 1-16.

1592. Brandenstein Béla, báró: A teljes tudat, tudatvilágunk lelki alapja 17-66.

1593. Noszlopi László: Az etikai értékelés alapkérdései I. 67-77.

1594. A szerkesztő [Dékány István]: Fináczy Ernő 78-79.

1595. Bognár Cecil: Driesch Hans filozófiai munkássága 79-85.

1596. Tóth Dénes: Logikai mozzanatok a zenei szerkesztésben 85-93.

1597. Bognár Cecil: - Fritz Heinemann: Neue Wege der Philosophie. - Geist. - Leben. - Existenz.- Einführung in die Philosophie der Gegenwart. Leipzig, 1929. 94-95.

1598. Somogyi József: - Dr. Heinrich Fels: Bernhard Bolzano. Sein Leben und sein Werk. Leipzig, Meiner, 1929. X+ 109 o. 95-97.

1599. Nagy J.: - Guy de Pourtalés: Nietzsche en Italie. Paris, Grasset, 1929. 228 o. 97-98.

1600. Barta János: - Prohászka Lajos: Pedagógia, mint kultúrfilozófia. Bp., Egyetemi Nyomda, 1929. 98-99.

1601. Noszlopi László: - Hans Leisegang: Denkformen. W. de Gruyter, 1928. 457 o. 99-100.

1602. Mester János: - Dr. Rácz Lajos: Keleti hatások a görög filozófia kezdeteire. Debrecen, 1929. 40 o. 100-101.

1603. Somogyi József: - J. E. Salomaa: Idealismus und Realismus in der englischen Philosophie der Gegenwart. Helsinki, 1929. 311 o. 101-102.

1604. Somogyi József: - J. E. Salomaa: Das Problem der Wahrheit. Helsinki, 1929. 102-104.

1605. K. K.: - Némethy Géza: Az ember és az Isten. - Újabb költemények. Glória-kiadás, 85 o. 104-105.

1606. Társulati ügyek 105-109.

1607. Kurze Inhaltsübersicht, Résumé (J. Nagy, B. Brandenstein, L. Noszlopi) 109-112.16. 1930. 3-6.

1608. Prohászka Lajos: A lélek és az abszolutum (Metafizikai alapelvek egy kultúrfilozófiához) 113-131.

1609. Ivánka Endre: Isten megismerése Aristoteles szerint 132-141.

1610. Noszlopi László: Az etikai értékelés alapkérdései II. 142-158.

1611. Dékány István: A társadalomfilozófiai értékek axiografiájához 159-166.

1612. Boda István: Mítosz-e a tudomány? 166-178.

1613. Techert Margit, Dr.: Maurice de Wulf, a középkori filozófia kutatója 179-183.

1614. Mester János: Volkelt János (1848-1929) 183-190.

1615. Somogyi József: - Kretschmer: Geniale Menschen. Berlin, Springer, 1929. 253+VI. 191-192.

1616. Várkonyi Hildebrand: - Eugenio Rignano: Problèmes de psychologie et de morale. Paris, Alcan, 1928. 279 o. 192-197.

1617. Somogyi József: - Br. Brandenstein Béla: A teljes tudat, tudatvilágunk lelki alapja. Bp., Athenaeum, 1930. 52 o. 197-198.

1618. N. L.: - Dr. Erdey Ferenc: Szellemi kultúrélet a XIII. században és Aquinoi Szent Tamás. Kalocsa, 1930. 198-199.

1619. Noszlopi László: - Prohászka Ottokár: Az elme útjain. Bp., Szent István Társulat, 311 o. 199-200.

1620. Tóth Lajos: - Dr. Pitroff Pál: Bevezetés az esztétikába. Bp., Szent István Társulat, 1930. 116 o. 200-202.

1621. Boda István: - Pszichológiai tanulmányok a lélektannak és határterületeinek elméleti és gyakorlati kérdéseiről (Prof. dr. Ranschburg Pál tiszteletére és a Gyógypedagógiai Pszichológiai m. kir. Laboratórium negyedszázados jubileuma alkalmából írták tanítványai, külföldi és hazai tisztelői és munkatársai) Bp., Egyetemi Nyomda, 1929. 493 o. 202-207.

1622. Gáspár Ilona, Dr. (összeáll.): Hazai és külföldi filozófiai irodalom 1929-ben 208-225.

1623. Kurze Inhaltsübersicht, Résumé (L. Prohászka, A. Ivánka) 226-228.17. 1931. 1-3.

1624. Pauler Ákos: Szent Ágoston és a modern gondolat 1-5.

1625. Schütz Antal: Szent Ágoston karakterológiai jelentősége. De trinitate című műve alapján 6-47.

1626. Ruber József: A Civitas Dei állambölcselete 48-62.

1627. Nagy József: Aristoteles teológiája 63-73.

1628. Noszlopi László: Szent Ágoston etikája 74-82.

1629. Buytendijk, F. Y. J.: A természeti jelenségek szimbolikus tartalma I. 82-91.

1630. Brandenstein Béla, báró: Még egyszer a "teljes tudatról" 91-93.

1631. Hornyánszky Gyula: Hans von Arnim 94-101.

1632. Varga Sándor: Rickert filozófiájáról 102-114.

1633. Balanyi György: - Giovanni Papini: Szent Ágoston (ford. Dr. Révay József) Bp., é.n., VII+258 o. 115-116.

1634. Mester János: - Georges Dwelshauvers: Traité de psychologie. Paris, 1928. 672 o. 116-119.

1635. Noszlopi László: - Dietrich von Hildebrand: Die Idee der sittlichen Handlung. Halle, Niemeyer, 1930. 127 o. 119-120.

1636. Noszlopi László: - H. Rickert: Die Logik des Prädikats und das Problem der Ontologie. 1930. 244 o. 120-121.

1637. Mátrai László: - Paul Häberlin: Allgemeine Aesthetik. Basel, Kobersche Verlagsbuchhl. 1929. 322 o. 121-123.

1638. Mester János: - Alfred Forke: Die Gedankenwelt des Chinesichen Kulturkreises. München, 1927. 216 o. 123-125.

1639. Mester János: - Fiedrich Kuntze: Erkenntnistheorie. München, 1927. 112 o. 125-126.

1640. Társulati ügyek 126-127.

1641. Kurze Inhaltsübersicht, Résumé (Á. Pauler, A. Schütz, J. Ruber, J. Nagy) 128-130.17. 1931. 4-6

1642. Pauler Ákos: Az axiomatikus módszer filozófiai jelentősége 131-134.

1643. Somogyi József: Az ideák problémája 135-183.

1644. Barta János: Szellem, szellemtudomány, szellemtörténet 184-193.

1645. Buytendijk, F. Y. J.: A természeti jelenségek szimbolikus tartalma II. 193-198.

1646. Ivánka Endre: Kínai erkölcstan 198-202.

1647. P-y.: Az első nemzetközi irodalomtörténeti kongresszus (Budapest, 1931. május 20-24.) 202-203.

1648. Mester János: Benedetto Croce 204-214.

1649. Barta János: Friedrich Gundolf (1880-1931) 215.

1650. Noszlopi László: - Martin Heidegger: Was ist Metaphysik? Bonn, Fr. Cohen, 1930, 29 o. 216.

1651. Balassa Brunó: - Paul Menzer: Deutsche Metaphysik der Gegenwart. Berlin, Mittler, 1931. 106 o. 216-217.

1652. P-s.: - Nagy József: Az igazság. Győr, 1931. 27 o. 217-218.

1653. Ivánka Endre: - Hans Driesch: Philosophische Forschungswege. Leipzig, Reinicke, 1930. XII+ 121 o. 218-220.

1654. Noszlopi László: - Hans Wiedling: Die Wirklichkeit der Ethik. Leipzig, Barth, 1931. 120 o. 220-221.

1655. B. C.: - Varga Sándor: Valóság és érték. Az ismeretelmélet és értékelmélet alapproblémája. Szeged, M. Kir. Ferenc József Tud. Egyetem Barátainak Köre, 1928. 221-222.

1656. Noszlopi László: - Bernhard Groethuysen: Philosophische Anthropologie. München - Berlin, Oldenbourg, 1931. 280 o. 222-224.

1657. Noszlopi László: - C. G. Jung: Psychologische Typen. Zürich, Rascher u. Cie. 1930. 724 o. 224-225.

1658. B. J.: - Siegfried Bernfeld: Trieb und Tradition im Jugendalter. Leipzig, Barth, 1931. 181 o. 225.

1659. Társulati ügyek 226-230.

1660. Kurze Inhaltsübersicht, Résumé (Á. Pauler, J. Somogyi) 231-232.18. 1932. 1-4.

1661. Pauler Ákos: Hegel 1-9.

1662. Dékány István: Az emberi jellem alapformái (Kritikai bevezető egy ethikai karakterológiához Spranger bírálata alapján) 10-47.

1663. Prahács Margit: Forma és kifejezés a zenében 48-62.

1664. Szent-Iványi Béla: A Nemzetközi Hegel-Szövetség és kongresszusai 63-65.

1665. Mester János: Olasz hegelizmus (Hegel hatása Olaszországban) 65-76.

1666. Joó Tibor: Kerkapoly Károly történetfilozófiája. Adat a magyar hegelianizmus történetéhez 77-97.

1667. Buytendijk, F. Y. J.: A természeti jelenségek szimbolikus tartalma III. 98-102.

1668. Berky Imre: Hozzászólás Somogyi József "Az ideák problémája" című cikkéhez 102-106.

1669. Mester János: Három nekrológ (Harald Höffding, Gustave Le Bon, Giovanni Marchesini) 106-108.

1670. Barta János: - Theodor L. Haering: Hegel. Sein Wollen und sein Werk. I. Bd. Leipzig - Berlin, Teubner, 1929. 785 o. 109.

1671. Barta János: - Willy Moog: Hegel und die Hegelsche Schule. München, E. Reinhardt, 1930. 491 o. 109-110.

1672. Ivánka Endre: - Johannes Hessen: Augustins Metaphysik der Erkenntnis. Berlin - Bonn, Dümmler, 1931. 328 o. 110-112.

1673. Ivánka Endre: - Ein neu aufgefundenes Bruchstück der Apologia Abaelards (Hrsg. Paul Ruf u. Martin Grabmann) München, 1930. 41 o. 112.

1674. P-s.: - Herbart: Pedagógiai előadások vázlata (ford. Nagy J. Béla, bev. Fináczy Ernő) Bp., 1932. 152 o. 112-116.

1675. Noszlopi László: - Erich Przywara: Das Geheimnis Kierkegaards. München - Berlin, Oldenbourg, 192. 177+ XII. 113-114.

1676. Barta János: - Varga Sándor: Rickert Henrik filozófiája. A modern értékfilozófia alapvetése. Bp., MTA, 1931. 123 o. 114-115.

1677. Mátrai László: - Nicolai Hartmann: Zum Problem der Realitätsgegebenheit. Berlin, 1931. 97 o. 115-117.

1678. Sólyom Jenő: - Teológiai tanulmányok. Pápa, 1931. 71 o. 117.

1679. Barta János: - Kornis Gyula: Az államcélok elmélete és a kultúrpolitika. Bp., MTA, 1931. 35 o. 118-119.

1680. P-s.: - Fortunat Strowski: L'homme moderne. Paris, Grasset, 1931. 221 o. 119-120.

1681. Csery M.: - Joó Tibor: A történetfilozófia feladata és Ernst Troeultsch elmélete. Szeged, Városi ny., 1931. 107 o. 120-122.

1682. Magyar Filozófiai Társaság 122.

1683. Gáspár Ilona (Összeáll.): A hazai filozófiai irodalom bibliográfiája 1930. 123-126.

1684. Kurze Inhaltsübersicht, Résumé (Á. Pauler, S. Dékány, M. Prahács) 127-130.18. 1932. 5-6.

1685. Halasy-Nagy József: A bölcs és a tudós 131-135.

1686. Bognár Cecil: Térszemlélet 136-152.

1687. Berky Imre: Az igazság fogalma Pauler Ákos rendszerében 153-186.

1688. Dékány István: Az értéktelt én karakterológiájának problematikája 187-201.

1689. Barta János: Néhány szó újabb irodalomtudományunk elméletéhez 201-212.

1690. Bencsik Béla: A logikai formalizmus multja és jelene 212-220.

1691. Buytendijk, F. Y. J.: A természeti jelenségek szimbolikus tartalma IV. 220-229.

1692. Somogyi József: Még egyszer az ideákról (Válasz Berky Imre bírálatára; Berky Imre válaszával) 229-233.

1693. Joó Tibor: Spranger történetfilozófiája 234-242.

1694. Mátrai László: Nicolai Hartmann 242-246.

1695. Varga Sándor: A szellem fogalma Bartók György filozófiájában 246-248.

1696. Mátrai László: - Heinrich Otte: Neue Beiträge zur aristotelischen Begriffsbestimmung der Tragödie. Berlin, Weidmann, 1928. 78 o. 249-250.

1697. K. P.: - M. Grabmann - I. Mausbach: Aurelius Augustinus. Köln, J. P. Bachem, 1930. 439 o. 250-252.

1698. Mátrai László: - Theodor Litt: Kant und Herder, als Deuter der geistigen Welt. Leipzig, Quelle u. Meyer, 1930. 290 o. 252-253.

1699. Prahács Margit: - Franz Koch: Goethes Stellung zu Tod und Unsterblichkeit. Weimar, Goethe-Gesellschaft, 1932. VI+ 336 o. 253-256.

1700. Woyciechowsky József: - Oskar Becker: Matematische Existenz. Unterschuchungen zur Logik und Ontologie matematischer Phänomene. Halle, Niemeyer, 1927. VII+ 369 o. 256-257.

1701. Somogyi József: - Joseph Geyser: Das Prinzip vom zureichenden Grunde. Regensburg, Habbel, 1929. 136 o. 258-259.

1702. Somogyi József: - Fr. J. v. Rintelen: Die Bedeutung des philosophischen Wertproblems. Regensburg, Habbel, 1930. 259.

1703. Noszlopi László: - Friedrich Gogarten: Politische Ethik. Jena, Diederichs, 1932. 221 o. 260-261.

1704. Kozmutza Flóra: - D. Parodi: Le problème moral et la pensée contemporaine. Paris, Alcan, 1930. (3. kiadás) 319 o. 261-262.

1705. Somogyi József: - Noszlopi László: A szeretet. Etikai tanulmány. Bp., MTA, 1932. 173 o. 262-263.

1706. Barta János: - Henri Bergson: Les deux sources de la morale et de la religion. Paris, Alcan, 1932. 346 o. 264-266.

1707. Klocke, Helmut: - Blätter für Deutsche Philosophie (Hrsg. Hugo Fischer u. Gunther Ipsen) Berlin, Junker u. Dünnhaupt, 1931. 266-267.

1708. Balassa Brunó: - Othmar Spann: Geschichtsphilosophie. Jena, G. Fischer, 1932. 456 o. 267-269.

1709. Bóka László: - Franz Schmidt: Die Theorie der Geisteswissenschaften vom Altertum bis zur Gegenwart. München, E. Reinhardt, 1931. 15 o. 270-271.

1710. Joó Tibor: - Philosophie der Literaturwissenschaft (Hrsg. Emil Ermatinger) Berlin, 1930. 478+ VII. 271-273.

1711. Mátrai László: - Rudolf Jancke: Das Wesen der Ironie. Leipzig, J. A. Barth, 1929. VI+ 112 o. 273.

1712. Kozmutza Flóra: - Arsène Soreil: Introduction á l'histoire de l'esthétique française. Bruxelles, Palais des Académies, 1930. 155 o. 274.

1713. Baránszky-Jób László: - Mátrai László: A jelenkori esztétika főirányai. Bp., Pfeifer, 1931. 85 o. 274-275.

1714. Kempelen Attila: - Charlotte Büchler: Jugendtagebuch und Lebenslauf. Jena, G. Fische, 1932. 262 o. 275-276.

1715. Faragó László: - J. Donat: Über Psychoanalyse und Individualpsychologie. Insbruck, Rauch, 1932. 303 o. 276-278.

1716. Kempelen Attila: - Bruno Petermann: Das Gestaltproblem en der Psychologie im Lichte analytischer Besinnung. Leipzig, J. A. Barth, 1931. X+ 287 o. 278-279.

1717. Kempelen Attila: - Richard Müller-Freienfels: Tagebuch eines Psychologen. Leipzig, E.A. Seemann, 1931. X+ 210 o. 279-280.

1718. Kempelen Attila: - Weszely Ödön: A szellemi képességek fejlesztése. Bp., Lampel, 1932. 38 o. 280.

1719. Társulati ügyek 281-285.

1720. Kurze Inhaltsübersicht, Résumé (J. Halasy-Nagy, C. Bognár, I. Berky) 285-286.19. 1933. 1-3.

1721. Joó Tibor: A korszellem mint történetfilozófiai kérdés 1-20.

1722. Mátrai László: Nietzsche jelentősége korunk filozófiai gondolkodásában 21-32.

1723. Bencsik Béla: Az egyszerű dolgok problémája 33-45.

1724. Bóka László: A nyelvtudomány filozófiai problémái 46-51.

1725. Noszlopi László: Az etikai érték természete az intellektuális és az emocionális megismerés szempontjából 51-56.

1726. Varga Sándor: Rickert és a magyar filozófia 56-57.

1727. Barta János: Amerikai filozófia 58-60.

1728. Balassa Brunó: - Ernst Cassirer: Die Philosophie der Aufklärung. Tübingen, Mohr, 1932. 491 o. 61-62.

1729. Bóka László: - René Berthelot: Science et philosophie chez Goethe. Paris, Alcan, 1932. 188 o. 62-63.

1730. Mátrai László: - Ferdinand Wagener: Die romantische und dialektische Ironie. Arnsberg i. W., J. Stahl, 1931. 74 o. 63-64.

1731. Bóka László: - Hermann Glockner: Johann Eduard Erdmann. Stuttgart, Frommann, 1932. XX+ 200 o. 64.

1732. Mátrai László: - Hugo Fischer: Nietzsche Apostata oder die Philosphie des Ärgernisses. Erfurt, K. Stenger, 1931. 313 o. 65.

1733. Berky Imre: - Wilhelm Burkamp: Logik. Berlin, Mittler, 1932. 175 o. 65-67.

1734. Berky Imre: - Takáts Ferenc: Ismeretszemlélet. Bp., Egyetemi ny. 1932. 131 o. 67-69.

1735. Varga Sándor: - Tankó Béla: A világnézet kérdése és más tanulmányok. Debrecen, Bethlen Gábor Kör, 1932. 200 o. 69-71.

1736. Bóka László: - Wilhelm Dilthey: Von deutscher Dichtung und Musik. Leipzig - Berlin, Teubner, 1933. 467 o. 71-72.

1737. Mátrai László: - Nicolai Hartmann: Das Problem des geistigen Seins. Berlin - Leipzig, W. de Gruyter, 1933. XIV+ 482 o. 72-73.

1738. Barta János: - Dietrich von Hildebrand: Metaphysik der Gemeinschaft. Augsburg, Haas u. Grabherr, 1930. 496 o. 73-75.

1739. Noszlopi László: - Georg Weippert: Das Prinzip der Hierarchie. Hamburg, Hanseatische Verl., 1932. 168 o. 75-76.

1740. Kozmutza Flóra: - José Ortega y Gasset: Essais espagnols (ford. M. Pomés) Paris, Éd. du Cavalier, 1932. 276 o. 76.

1741. Mátrai László: - Rudolf Odebrecht: Ästhetik der Gegenwart. Berlin, Junker u. Dünnhaupt, 1932. 94 o. 77.

1742. Barta János: - Levin L. Schücking: Die Soziologie der literarischen Geschmacksbildung. Leipzig - Berlin, Teubner, 1931. 119 o. 77-78.

1743. Baránszky-Jób László: - Pitroff Pál: A szépirodalom esztétikája Bp., Szent István Társulat, 1933. 151 o. 78-79.

1744. K. F.: - Réti István: A művészet és a természet. Bp., 1932. 69 o. 79-80.

1745. Kempelen Attila: - Gerhard Heymans: Einführung in die spezielle Psychologie. Leipzig, J. A. Barth, 1932. VI+ 344 o. 80.

1746. Várkonyi Hildebrand: - Boda István: A zseni lélektanához. Bp., M. Psych. Társ., 1932. 81 o. 80-83.

1747. Kurze Inhaltsübersicht, Résumé (T. Joó, L. Mátrai) 84.

1748. Gáspár Ilona (Összeáll.): A hazai filozófiai irodalom bibliográfiája 85-90.19. 1933. 4-5.

1749. Kornis Gyula: Pauler Ákos 91-94.

1750. Kornis Gyula: A kultúra és az értékek formális jellege 95-105.

1751. Kerényi Károly: Halhatatlanság és Apollon-vallás 106-118.

1752. Boda István: A szillogisztikus következtetések egy új elmélete 119-136.

1753. Barta János: Martin Heidegger 137-152.

1754. Baránszky-Jób László: Négyesy László 153.

1755. k.k.: Hornyánszky Gyula 154-155.

1756. Halasy-Nagy József: - Pauler Ákos: Bevezetés a filozófiába. Bp., Danubia, 1933 (3. kiad.) 268 o. 156.

1757. Bóka László: - Ferdinand Weinhandl: Die Metaphysik Goethes. Berlin, Junker u. Dünnhaupt, 1932. XV+ 400 o. 156-157.

1758. Mátrai László: - Joachim Wach: Das Verstehens I-III. Tübingen, Mohr, 1926-1933. 266, 379, 350 o. 157-159.

1759. V. P.: - Woyciechowsky József: Sipos Pál élete és matematikai munkássága. Bp., Athenaeum, 1932. 124 o. 159-160.

1760. Faragó László: - Hans Driesch: Philosophische Gegenwartsfragen. Leipzig, Reinicke, 1933. 184 o. 160-161.

1761. Somogyi József: - Hézser László: Átöröklés mint végzet. Bp., Novák, 1932. 228 o. 161-162.

1762. Moór Gyula, vitéz: - Kornis Gyula: Az államférfi. A politikai lélek vizsgálata. I-II. Bp., Franklin Társ., 1933. 306, 331 o. 162-165.

1763. Magyaryné Techert Margit: -Alfred N. Whitehead: The Adventure of Ideas. Cambridge, University Press, 1933. XII+ 392 o. 165-166.

1764. Joó Tibor: - Karl Heussl: Die Krisis des Historismus. Tübingen, J.C.B. Mohr, 1932. 104 o. 166-167.

1765. Prahács Margit: - Hermann Keyserling: Südamerikanische Meditationen. Stuttgart-Berlin, Deutsche Verlaganstalt, 1932. 384 o. 167-169.

1766. Kozmutza Flóra: - Régis Jolivet: Études sur le probléme de Dieu dans la philosophie contemporaine. Lyon - Paris, Vitte, 1932. 240 o. 169-171.

1767. Mátrai László: - Richard Wallaschek: Psychologische Ästhetik (Hrsg. O. Katann) Wien, Rikola Verlag, 1930. XXXIV+ 798 o. 171.

1768. Mátrai László: - Charlotte Büchler: Der menschliche Lebenslauf als psychologisches Problem. Leipzig, Hirzel, 1933. 325 o. 171-172.

1769. Társulati ügyek 173-175.

1770. Kurze Inhaltsübersicht, Résumé (J. Kornis, K. Kerényi) 176-178.19. 1933. 6

1771. Kornis Gyula: Kezdet és vég 181-201.

1772. Brandenstein Béla, báró: Pauler Ákos emlékezete 202-231.

1773. Schütz Antal: Pauler és a keresztény bölcselet 232-239.

1774. Moór Gyula: A "filozófia mibenléte" Pauler szerint 240-261.

1775. Halasy-Nagy József: Pauler platonizmusa 262-269.

1776. Kecskés Pál: Pauler aristotelizmusa 270-281.

1777. Varga Sándor: A filozófia autonómiája Paulernél 282-286.

1778. Somogyi József: Az igazság eszméje Pauler bölcseletében 287-294.

1779. Bencsik Béla: Pauler ideológiája 295-308.

1780. Noszlopi László: Embertani felismerések Pauler etikájában 309-316.

1781. Harkai Schiller Pál: Pauler Ákos a pszichológia feladatairól 317-322.

1782. Prahács Margit: Pauler esztétikai problémái 323-333.

1783. Tóth Dénes: Pauler és a zene 334-339.

1784. Mátrai László: Pauler történetszemlélete 340-345.

1785. Prohászka Lajos: Pauler tragikus életérzése 346-360.

1786. Kerényi Károly: Orphikus lélek (Pauler Ákos utolsó megjegyzéséhez) 361-368.

1787. Pauler-bibliográfia 369-377.20. 1934. 1-3.

1788. Halasy-Nagy József: Madách bölcsessége 1-14.

1789. Kerényi Károly: Az örök Antigone 15-25.

1790. Varga Sándor: Az ismeretelmélet fogalma és funkciója a filozófia életében 26-38.

1791. Noszlopi László: Az érték történeti viszonylagosságának kérdése 39-52.

1792. Mátrai László: A zseni és a kultúra 52-59.

1793. D. I.: Jellem és kielégülés 59-64.

1794. Baránszky-Jób László: Teremtő egyéniség, belső forma (Rudolf Oedebrecht esztétikája) 64-75.

1795. Somogyi József: Jendrassik Aurél (1904-1927) 75-79.

1796. p-s.: - Halasy-Nagy József: A filozófia kis tükre. Bp., Könyvbarátok Szövetsége, 1933. 210 o. 80-81.

1797. Mátrai László: - Kecskés Pál: A bölcselet története főbb vonásaiban. Bp., Stephanum ny. 1933. 646 o. 81-82.

1798. K. F.: - Émile Bréhier: Histoire de la philosphie. II. La philosophie moderne. Paris, Alcan, 1933. 573-1180. 82-83.

1799. Faragó László: - Wilhelm Nestle: Griechische Religiosität vom Zeitalter des Perikles bis auf Aristoteles. Berlin - Leipzig, W. de Gruyter, 1933. 187 o. 83.

1800. Joó Tibor: - Adolf Menzel: Goethe und die griechische Philosophie. Wien - Leipzig, Braumüller, 1932. VII+ 52 o. 83-84.

1801. Mátrai László: - Johannes Schubert: Goethe und Hegel. Leipzig, Meiner, 1933. 194 o. 84.

1802. Somogyi József: - Brandenstein Béla, báró: Kierkegaard. Bp., Franklin, 1934. 89 o. 84-85.

1803. Mátrai László: - Gisela Deesz: Die Entwicklung des Nietzsche-Bildes in Deutschland. Würzburg, Triltsch, 1933. 95 o. 85.

1804. Kozmutza F.: - Hans Urs Balthasar: Geschichte des eschatologischen Problems in der modernen deutschen Literatur. Zürich, Selbstverlag, 1930, 219 o. 86.

1805. Varga Sándor: - Újszászi Kálmán: A tárgy problémája Rickert ismeretelméletében. Sárospatak, 1932, 86 o. 86-88.

1806. Mátrai László: - Arnold Metzger: Phänomenologie und Metaphysik. Halle, Niemeyer, 1933. XVI+ 269 o. 88-89.

1807. Somogyi József: - Joseph Geyser: Das philosophische System von - (Hrsg. v. H. Schwarz) Berlin, Junker u. Dünnhaupt, 1934. 62 o. 89-90.

1808. Mátrai László: - Nicolai Hartmann: Systematische Selbstdarstellung. Berlin, Junker u. Dünnhaupt, 1933. 57 o. 90-91.

1809. Kempelen Attila: - Heinrich Scholz: Geschichte der Logik. Berlin, Junker u. Dünnhaupt, 1931. 78 o. 91-93.

1810. Joó Tibor: - Tavaszy Sándor: A lét és valóság. Az exisztenciálizmus filozófiájának alapproblémája. Kolozsvár, Erdélyi Irod. Szemle, 1933. 36 o. 93.

1811. Faragó László: - Mikola Sándor: A fizika gondolatvilága. Bp., Szerző, 1933. 411 o. 94-95.

1812. Moór Gyula, vitéz: - Kornis Gyula: A kultúra válsága. Bp., Franklin, 1934. 255 o. 95-98.

1813. Noszlopi László: - Franz Mahr: Religion und Kultur. Würzburg. C.J. Becker, 1932. XV+ 120 o. 98-99.

1814. Brandenstein Béla, báró: - Dékány István: A társadalomfilozófia alapfogalmai. Bp., MTA, 1933. 323 o. 99-102.

1815. Szakáts Kálmán: - Hans Kelsen: Staatsform und Weltanschauung. Tübingen, J.C.B. Mohr, 1933. 30 o. 102-103.

1816. Barta János: - Ernst Bergmann: Deutschland das Bildungsland der neien Menschheit. Eine nationalsozialistische Kulturphilosophie. Breslau, Hirt, 1933. 153 o. 103-104.

1817. B. C.: - Somogyi József: Eugenika és ethika. A fajok sorsának erkölcsi megvilágítása. Bp., Eggenberger, 1934. 57 o. 105.

1818. Prahács Margit: - Rudolf Schäfke: Geschichte der Musikästhetik. Berlin - Schöneberg, Hesse, 1934. XVIII+ 450 o. 105-107.

1819. Barta János: - Baránszky-Jób László: Az esztétika látszat-valóság problémája. Bp., Toldi L., 1932. 39 o. 107-108.

1820. Mátrai László: - Kondor Imre: Előtanulmányok a tragikum metafizikájához. Debrecen, Bethlen Gábor Kör, 1934. 48 o. 108-109.

1821. Faragó László: - Alexander Pfändler: Die Seele des Menschen. Halle, Niemeyer, 1933. 416 o. 109-110.

1822. Kempelen Attila: - Adolphe Febriére: Der Primat des Geistes als Grundlegung einer aufbauenden Erziehung. Langensalza, Beltz, 1932. VIII+ 260 o. 110-111.

1823. V. H.: - Boda István: Az értelmi nevelés feladatairól. Bp., 1934. 52 o. 112.

1824. Társulati ügyek 113-115.

1825. Gáspár Ilona (Összeáll.): A hazai filozófiai irodalom bibliográfiája. 1933. 116-123.

1826. Kurze Inhaltsübersicht, Résumé (J. Halasy-Nagy, K. Kerényi, A. Varga) 124.20. 1934. 4-6.

1827. Moór Gyula, vitéz: Szociológia és jogbölcselet 125-180.

1828. Harkai Schiller Pál: Az érzéki észrevevés elmélete 181-206.

1829. Brandenstein Béla, báró: Az ismeretelmélet bölcseleti helyéről 207-211.

1830. Brelich Angelo: Prima philosophia 211-219.

1831. Barta János: Exisztenciális filozófia 219-222.

1832. Varga Sándor: Heinrich Maier (1867-1933) 222-225.

1833. Kiss Kázmér: Émile Meyerson (1859-1933) 225-233.

1834. Újvári Béla: - Paul Häberlin: Das Wesen der Philosophie. München, Reinhardt, 1934. 202 o. 234-235.

1835. Mátrai László: - Trócsányi Dezső: Bölcseleti bevezetés. Pápa, Főiskolai könyvny. 1934. 472 o. 235.

1836. Marót Károly: - I. Sykutris: Die Briefe des Sokrates und der Sokratiker. Stud. z. Gesch. u. Kultur. Altert. XVIII. k. 2. f. Paderborn, Schöning, 1933. 125 o. 235-236.

1837. Kecskés Pál: - Magyaryné Techert Margit: A hellén újplatonizmus története. Bp., MTA, 1934. 235 o. 236-238.

1838. Baránszky-Jób László: - Rudolf Odebrecht: Nikolaus Cues und der deutsche Geist. Berlin, Junker u. Dünnhaupt, 1934. 56 o. 238-239.

1839. Magyaryné Techert Margit: - Hommage á M. le Prof. Maurice de Wulf. Louvain, Institut Supérieur de Philosophie, 1934. 546 o. 239-240.

1840. Balassa Brunó: - Fináczy Ernő: Neveléselméletek a XIX. században. MTA, 1934. IV+ 177 o. 240-242.

1841. B. L.: - Tankó Béla: Hungarian philosophy. Szeged, Városi ny., 1934. pp. 119-136. 243.

1842. Lehner Ferenc: - Rudolf Carnap: Die Aufgabe der Wissenschaftslogik. Wien, Gerold, 1934. 30 o. 243.

1843. Mátrai László: - Louis Lavelle: La Présence totale. Paris, Aubier, 1934. 253 o. 243-244.

1844. Zemplén György: - Grünhut László: Metafizikai világnézet. Baja, Szerző, 1934. 30 o. 244-245.

1845. Lehner Ferenc: - Walter Dubislav: Naturphilosophie. Berlin, Junker u. Dünnhaupt, 1933. 175 o. 245-246.

1846. Bóka László: - Karl Bühler: Ausdrucktheorie. Jena, Fischer, 1933. 244 o. 246-247.

1847. Bóka László: - André Cresson: Le probléme moral et les philosophes. Paris, Colin, 1933. 202 o. 247.

1848. Noszlopi László: - Dietrich von Hildebrand: Sittliche Grunhaltungen. Mainz, M. Grünewald, 1933. 90 o. 248.

1849. Mátrai László: - Jánosi József S.J.: Világnézeti típuskutatás és filozófiai megalapozása. Bp., Pázmány Péter Irod. Társ., 1934. 96 o. 248-249.

1850. Joó Tibor: - Kováts J. István: A kereszténység és a társadalmi kérdések. Bp., 1933. 620 o. 249-250.

1851. Szakáts Kálmán: - Hans Morgenthau: La realité des normes. Paris, Alcan, 1934. 251 o. 250-251.

1852. Halmavánszky Károly: - Werner Sombart: Deutscher Sozialismus. Berlin, Bochholz u. Weisswange, 1934. XV+ 347 o. 251-252.

1853. Mátrai László: - Charles Lalo: L'expression de la vie dans l'art. Paris, Alcan, 1933. 263 o. 252.

1854. Várkonyi Hildebrand: - Boda István: Bevezető a lélektanba. Bp., 1934. 184 o. 253-254.

1855. Bóka László: - F.J.J. Buytendijk: Wesen und Sinn des Spiels. Berlin, Wolff, 1933. 165 o. 254-255.

1856. Kempelen Attila: - Cser János: A figyelem kísérleti vizsgálata a 10-14 éves korban. Bp., Gyermektanulmányi Társ., 1933. 45 o. 255.

1857. Kozmutza Flóra: - H.L. Hollingworth: Educational psychology. New York - London, D. Appleton - Century Company, 1933. 540 o. 255-256.

1858. K. F.: - Carl Gustav Jung: Wirklichkeit der Seele. Zürich, Rascher, 1934. 409 o. 256-258.

1859. [Harkai] Schiller Pál: - Wolfgang Köhler: Psychologische Probleme. Berlin, Springer, 1933. 252 o. 258-259.

1860. Kurze Inhaltsübersicht (J. Moór, P. Schiller) 259-260.21. 1935. 1-4.

1861. Pauler Ákos: A logizma rendszertani helye 1-19.

1862. Orestano, Francesco: Az eszme és a fogalom elméleti és néplélektani jelentősége (ford. Mátrai László) 20-35.

1863. Dékány István: A jellem történetisége. Megjegyzések egy történet karakterológiához 36-58.

1864. Mátrai László: Szellemtörténet és exisztenciális filozófia 59-70.

1865. Balassa Brunó: Fináczy Ernő (1860-1935) 71-73.

1866. Faragó László: Weszely Ödön (1867-1935) 73-74.

1867. Bóka László: Gombocz Zoltán (1877-1935) 74-75.

1868. Boda István: A VIII. nemzetközi filozófiai kongresszus 75-79.

1869. Ivánka Endre: Kant istenfogalma az "Opus Postumus" szerint 79-85.

1870. Barta János: Max Scheler 85-96.

1871. Kardos Tibor: A filozófiai irányú renaissance-kutatás Itáliában I. Hit és humanizmus 97-100.

1872. Jánosi József S.J.: Metafizikai vitaproblémák. 1. Brandenstein oksági elve 100-104.

1873. Noszlopi László: Metafizikai vitaproblémák. 2. A tudatosság elsőbbsége Brandenstein bölcseletében 104-107.

1874. Brandenstein Béla, báró: Metafizikai vitaproblémák. 3. Levél a szerkesztőhöz 107-124.

1875. Varga Sándor: Hogyan lehetséges a metafizika mint tudomány? Válasz báró Brandenstein Bélának 124-127.

1876. Brandenstein Béla, báró: Néhány megjegyzés Varga Sándor válaszához 128-129.

1877. Moór Gyula: Jogelmélet és társadalomelmélet. Válasz egy válaszra 129-136.

1878. Kozmutza Flóra: - Peter Wust: Der Mensch und die Philosophie. Freiburg im Br., Waibel, 1934. 29 o. 137-138.

1879. Mátrai László: - Magyar pedagógiai lexikon 1-2. köt. Bp., Révai, 1933. 1023, 964 hasáb. 138-139.

1880. Ujvári Béla: - Hans EIbl: Die Grundlegung der abendländischen Ohilosophie. Bonn, P. Hanstein, , 1934, 202 o. 139-140.

1881. Kövendi Dénes: - Julius Stenzel: Zahl und Gestalt bei Platon und Aristoteles. Leipzig, Teubner, 1933. (2. kiadás) VIII+ 188 o. 140-141.

1882. Vidor Pál: - Isaak Heinemann: Philons griechische und jüdische Bildung. Breslau, M. & H. Marcus, 1932. 598 o. 141-143.

1883. Ujvári Béla:- Heinz Heimsoeth: Die sechs grossen Themen der abendlandischen Metaphysik und der Ausgang des Mitteralters. Berlin, Junker u. Dünnhaupt, 1934. (2. kiadás) 309 o. 143-144.

1884. Bóka László: - Bertram G. Theobald: Francis Bacon concealed and revealed. London, C. Palmer, 1930. XIII+ 389 o. 144-145.

1885. Joó Tibor: - Croner Elza: Spranger Ede személyisége és munkássága (ford. Kemény Ferenc) Bp., 1935. 61 o. 145-146.

1886. Lechner Ferenc: - Hans Reichenbach: Wahrscheinlichkeitslehre. Leiden, A.W. Sijthoff, 1935. 452 o. 146-147.

1887. Lechner Ferenc: - Karl Popper: Logik der Forschung. Zur Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft. Wien, Springer, 1935. VI+ 248 o. 147-148.

1888. Lechner Ferenc: - Edgar Wind: Das Experiment und die Metaphysik. Tübingen, J.C.B. Mohr, 1934. XII+ 120 o. 148-149.

1889. Bóka László: - Julien Pacotte: La conaissance. Paris, Alcan, 1934. 193 o. 149-150.

1890. Prahács Margit: - Raymond Bayer: L'esthetique de la grace. I-II. Paris, Alcan, 1933. VIII+ 634, 579 o. 150-151.

1891. Brandenstein Béla, báró: - Bognár Cecil: Pszichológia. Bp., Szent istván Társulat, 1935. 334 o. 151-152.

1892. Bóka László: - Henri Delacroix: Les grandes formes de la vie mentale. Paris, Alcan, 1934. 187 o. 152-153.

1893. Brandenstein Béla, báró: - Somogyi József: Tehetség és eugénika. Bp., Eggenberger, 1934. 416 o. 153-154.

1894. K. A.: - Charlotte Büchler: Drei Generationen im Jugendtagebuch. Jena, Fischer, 1934. 184 o. 154.

1895. Bóka László: - Tomori Viola: A parasztság szemléletének alakulása. Szeged, Prometheus ny., 1935. 123 o. 154-155.

1896. Társulati ügyek 156-159.

1897. Gáspár Ilona (Összeáll.): A hazai filozófiai irodalom bibliográfiája. 1934. 159-166.

1898. Kurze Inhaltsübersicht, Resumé (A. Pauler, F. Orestano, S. Dékány, L. Mátrai) 167-168.21. 1935. 5-6.

1899. Pauler Ákos: A diszjunktív tétel és szillogizmus tárgyelméleti vonatkozásai 169-200.

1900. Brandenstein Béla, báró: A végtelen halmazok problémájáról 201-253.

1901. Lechner Ferenc: A jelenkori logika főirányai 254-280.

1902. Bencsik Béla: Ismeretelméleti vázlat 281-287.

1903. Pozsonyi Frigyes: Metafizikai vitaproblémák. 1. A mulandó aktív létezők problémájáról 287-290.

1904. Brandenstein Béla, báró: Metafizikai vitaproblémák. 2. A valóságrangok kérdéséről 290-294.

1905. Révay József, gróf: Megjegyzések Spranger módszertanához. Kategória és típus 294-297.

1906. hnj.: A kilencedik nemzetközi filozófiai kongresszus. Párizs, 1937. 297-298.

1907. Huszti József: - Halasy-Nagy József: Az antik filozófia. Bp., Danubia, 1934. 477 o. 299-300.

1908. K. F.: - Albert Schweitzer: Die Weltanschauung der indischen Denker. Mystik und Ethik. München, Beck, 1935. 201 o. 301-302.

1909. Dési Frigyes: - Nagy Lajos: Spinoza Benedek élete és bölcselete. Debrecen, Dr. Bertók L., 1934. 108 o. 302.

1910. Halasy-Nagy József: - Kornis Gyula: Apponyi világnézete. Bp., Franklin, 1935. 119 o. 302-305.

1911. Barta János: - Faragó László: A harmadik humanizmus és a Harmadik Birodalom. Bp. Radó, 1935. 112 o. 305.

1912. Lechner Ferenc: - Franciscus Erdey: Logica cum instroductione in philosophiam. Bp., R. Gergely, 1934. 287 o. 305-306.

1913. Noszlopi László: - Jánosi József: A szellem. A szellemi lét főbb jelenségei és metafizikája. Bp., Pázmány Péter Irod. Társ., 1935. 245 o. 306-307.

1914. Dési Frigyes: - Friedrich Noltenius: Raum, Strahlung, Materie. Naturphilosophische Untersuchungen. Leipzig, J.A. Barth, 1935. 164 o. 308.

1915. Dési Frigyes: - Otto Brühlmann: Physik am Tor der Metaphysik. München, Reinhardt, 1935. 137 o. 308-309.

1916. Dési Frigyes: - Jász Géza: A világ egyensúlyának törvénye. Bp., "Élet" Irodalmi és Nyomdai Rt., 1935. 63 o. 309-310.

1917. Dési Frigyes: - Noszlopi László: Jellemlátás és jellemigézés. Bp., Szent István Társulat, 1935. 264 o. 310.

1918. Somogyi József: - Varga László S.J.: Társadalmi etika. I. Szeged, Szerző, 1935. 230 o. 311-312.

1919. Bibó István, Ifj.: - Reitzer Béla: A proletárnevelés kérdéséhez. Szeged, Prometheus ny., 1935. 108 o. 312.

1920. Joó Tibor: - Theodor Litt: Philosophie und Zeitgeist. Leipzig, Meiner, 1935. 61 o. 313-314.

1921. Bóka László: - Kurt Breysig: Psychologie der Geschichte. Breslau, Marcus, 1935. 194 o. 314-315.

1922. Bóka László: - Bertrand Russell: Religion and Science. London. Thornton Butterworth, 1935. 256 o. 315.

1923. Prahács Margit: - Baránszky-Jób László: Bevezetés az esztétikába. Bp., Eggenberger, 1933. 111 o. 315-316.

1924. Prohászka Lajos: - Prahács Margit: A zeneesztétika alapproblémái. Bp., Egyetemi ny., 1935. 232 o. 316-318.

1925. Mátrai László: - Harkai Schiller Pál: Pszichológia és emberismeret. Bp., Pantheon, 1934. 146 o. 318-319.

1926. Kurze Inhaltsübersicht, Resumé (Á. Pauler, B. Brandenstein) 320.22. 1936. 1-2.

1927. Spranger, Eduard: Közerkölcs és személyes erkölcsiség 1-17.

1928. Pauler Ákos: Logikai alapelv és mathematikai axióma 18-78.

1929. Bay Zoltán: A fizikai kauzalitás válsága 79-90.

1930. Bóka László: Spengler Oswald 1880-1936 90-91.

1931. Mátrai László: - Kornis Gyula: Pázmány személyisége. Bp., Franklin, 1935. 66 o. 92-93.

1932. Somogyi József: - Auguste Etcheverry: L'idealisme francais contemporain. Paris, Alcan, 1934. 376 o. 93-94.

1933. Dános Edit: - Christian Eckle: Der Platonische Bildungsgedanke im 19. Jahrhundert. Leipzig, Meiner, 1935. 120 o. 94-95.

1934. Joó Tibor: - Varga Sándor: Valóság és érték. Az ismeretelmélet alapproblémája. Szeged, 1936. (2. kiadás) 90 o. 95.

1935. Dési Frigyes: - Bucsay Mihály: A realitáskérdés a kriticizmuson belül és a kriticizmuson túl. Debrecen, Szerző, 1935. 50 o. 95-96.

1936. Mátrai László: - Nicolai Hartmann: Zur Grundlegung der Ontologie. Berlin - Leipzig, W. de Gruyter, 1925. XVI+ 322 o. 96-98.

1937. Dési Frigyes: - Aloys Wenzl: Wissenschaft und Weltanschauung. Leipzig, Meiner, 1936. XI+ 374 o. 98-99.

1938. Faragó László: - Hans Driesch: Die Überwindung des Materialismus. Zürich, Rascher, 1935. 133 o. 99-100.

1939. Faragó László: - Aloys Wenzl: Metaphysik der Physik von Heute. Leipzig, Meiner, 1935. 40 o. 100.

1940. Mátrai László: - Johan Huizinga: Im Schatten von Morgen. Bern - Leipzig, Gotthelf, 1935. 197 o. 100-101.

1941. Bóka László: - Joó Tibor: Bevezetés a szellemtörténetbe. Bp., Franklin, 1935. 184 o. 101-103.

1942. Dési Frigyes: - Carl Weihe: Kultur und Technik. Frankfurt a. M., Selbstverlag, 1935. 137 o. 103-104.

1943. Bóka László: - H. C. Warren: Dictionary of Philosophy. London, Allen & Unwin, 1935. X+ 372 o. 104.

1944. Faragó László: - Egon Brunswik: Psychologie in Demonstrationen. Wien, Springer, 1935. X+ 166 o. 104-105.

1945. F. L.: - Josef Somogyi: Begabung im Lichte der Eugenik. Leipzig - Wien, Deutike, 1936. 518 o. 105.

1946. [Harkai] Schiller Pál: - Bruno Petermann: Das Problem der Raussenseele. Leipzig, Barth, 1935. 230 o. 105-107.

1947. Somogyi József: - Egon Freiherr von Eickstedt: Grundlagen der Rassenpsychologie. Stuttgart, Enke, 1936. 164 o. 107.

1948. [Harkai] Schiller Pál: - Siegfried Kadner: Rasse und Humor. München, Lechmann, 236 o.

1949. [Harkai] Schiller Pál: - E. E. Money-Kyrle: The Development of the Sexual Impulses. London, Kegan, 1932. 219 o. 108-109.

1950. Gáspár Ilona (Összeáll.): A hazai filozófiai irodalom bibliográfiája, 1935. 110-122.22. 1936. 3-6.

1951. Dékány István: A filozófus és felelőssége 123-138.

1952. Kerényi Károly: Valláslélektan és antik vallás 139-152.

1953. Pauler Ákos: A fogalommeghatározás ontológiai vonatkozásai 153-190.

1954. Prahács Margit: Liszt Ferenc idealizmusa 191-204.

1955. Bencsik Béla: Abszolút és reális azonosság, abszolút és reális lét 204-214.

1956. Vidor Pál: Maimonides (Születésének nyolcszázadik évfordulójára) 215-218.

1957. Mátrai László: Erasmus (Halálának négyszázadik évfordulójára) 218-220.

1958. Varga Sándor: Rickert Henrik 1863-1936 221-224.

1959. Faragó László: Mi a bölcselet? Schütz Antal, Kecskés Pál, Jánosi József, Trikál József és Brandenstein Béla báró előadásai. Bp., Aquinói Szent Tamás Társaság, 1936. 114 o. 225.

1960. Brandenstein Béla, báró: - Kühár Flóris: Egyetemes vallástörténet. Bp., Szent István Társulat, 1935. 343 o. 225.

1961. Pozsonyi Frigyes: - Ernst Aster: Die Philosophie der Gegenwart. Amsterdam, Sijthoff, 1935. 263 o. 226.

1962. Szücs Lajos: - W. Brock: An Introduction to Contemporary German Philosophy. Cambridge, Univs. Press, 1935. XX+ 134 o. 226-228.

1963. Bóka László: - Rudolf Metz: Die philosophischn Strömungen der Gegenwart in Grossbritannien. I-II. Leipzig, Meiner, 1935. XV+ 442, VI+ 359 o. 228-230.

1964. Varga Sándor: - Révay József gróf: A megismerés antinómiája Kantnál. Bp., Sárkány ny. 1936. 46 o.

1965. Mátrai László: - Karl Jaspers: Nietzsche: Einführung in das Verständnis seines Philosophierens. Berlin - Leipzig, W. de Gruyter, 1936. VIII+437 o. 231-233.

1966. Pozsonyi Frigyes: - Uuno Saarnio: Untersuchungen zur symbolischen Logik. Helsinki, 1935. 154 o. 233.

1967. Brandenstein Béla, báró: - Winkler Béla: A gondolkodás tárgyairól. Bp., Egyetemi ny. 1935. 36 o. 233-234.

1968. Mátrai László: - Karl Jaspers: Vernunft und Existenz. Groningen, J.B. Wolters, 1935. 115 o. 234-235.

1969. Somogyi József: - Vinzenz Rüfner: Die Natur und der Mensch in ihr. Bonn, Hanstein, 1934. 82 o. 235-236.

1970. Prohászka Lajos: - Kornis Gyula: Egyetem és politika. Bp., Franklin, 1936. 61 o. 236-239.

1971. Mátrai László: - Halasy-Nagy József: Korunk szelleme. Bp., Dante, 1936. 200 o. 239-240.

1972. Mátrai László: - Julius Evola: Erhebumg wider die moderne Welt. Stuttgart - Berlin, Deutsche Verlags-Anstalt, 1935. 493 o. 241-243.

1973. Moór Gyula, vitéz: - Wilhelm Sauer: Rechts- und Staatsphilosophie. Stuttgart, Enke, 1936. XII+ 496 o. 243-244.

1974. Horváth R. Károly: - Julius Binder: Grundlegung zur Rechtsphilosophie und ihrer Geschichte. Tübingen, J.C.B. Mohr, 1935. X+ 169 o. 244-246.

1975. Társulati ügyek 247-250.23. 1937. 1-3.

1976. Bartók György: Ösztön, tudat, öntudat 1-52.

1977. Pauler Ákos: A létezés felismerése 53-86.

1978. Faragó László: A modern fizikai világkép és az ember 87-128.

1979. Joó Tibor: Történetfilozófia és metafizika 129-142.

1980. Révay József gróf: Az igazságfogalom problémája 142-148.

1981. Ullmann István: Pszichológiai és logikai szempontok az újabb angol jelentéstani irodalomban 148-154.

1982. Faragó László: - Nicolai Hartmann: Der philosophische Gedanke und seine Geschichte. Berlin, Verlag d. Akad. d. Wiss. 1936. 47 o. 155.

1983. Prohászka Lajos: - Karl Kerényi: Apollon. Studien über antike Religion und Humanität. Wien - Amsterdam - Leipzig, F. Leo & Co., 1937. 281 o. 155-157.

1984. Ivánka Endre: - Martin Grabmann: Mitteralterliche Deutung und Umbildung der aristotelischen Lehre vom nous poiétikos!!!! . München, Bayer. Akad. d. Wissensch. 1936. 107 o. 158-159.

1985. Mátrai László: - Gedenkschrift zum 400. Todestage des Erasmus von Rotterdam. Basel, Braus-Riggenbach, 1936. 325 o. 159-160.

1986. Faragó László: - Peter Meinhold: Rousseau's Geschichtsphilosophie. Tübingen, Mohr, 1936. 35 o. 160.

1987. Faragó László: - Klaus Reich: Rousseau und Kant. Tübingen, Mohr, 1936. 28 o. 160-161.

1988. Cavallier József: - Gustav E. Müller: Amerikanische Philosophie. Stuttgart, Frommann, 1936. VIII+ 303 o. 161-163.

1989. Faragó László: - Johannes Hessen: Die Geistesströmungen der Gegenwart. Freiburg, Herder, 1937. 185 o. 164.

1990. Horváth R. Károly: - Bruno Brauch: Grundzüge der Ethik. Stuttgart, Kohlhammer, 1935. 327 o. 165-167.

1991. Gerencsér István: - Franciscus Erdey: Ethica seu philosophia moralis. Bp., Gergely, 1936. 321 o. 167.

1992. Noszlopi László: - Hans Freyer: Pallas Athene. Ethik des politischen Volkes. Jena, Diederichs, 1936. 128 o. 167-169.

1993. Szemere Samu: - Max Adler: Das Rätsel der Gesellschaft. Wien. Saturn Verlag, 1936. 318 o. 169-172.

1994. Faragó László: - Leopold Wiese: Sozial, geistig und kulturell. Eine grundsätzliche Betrachtung über die Elemente des zwischenmenschlichen Lebens. Leipzig, Buske, 1936. 31 o. 172.

1995. Szakáts Kálmán: - Balás P. Elemér: Az okozatosság büntetőjogi problematikája. Bp., MTA, 1936. 219 o. 172-174.

1996. Szemere Samu: - Abraham Heschel: Die Prophetie. Krakow, Polnischen Akademie der. Wissenschaften, 1936. 194 o. 174-176.

1997. Somogyi József: - Karl Anton Prinz Rohan: Schicksalsstunde Europas. Graz, Leykam, 1937. 432 o. 176-177.

1998. Horváth R. Károly: - Ludwig Spohr: Die geistigen Grundlagen des Nationalismus in Ungarn. Berlin - Leipzig, W. de Gruyter, 1936. 182 o. 177-178.

1999. Szűcs Lajos: - Friedrich Alverdes: Leben als Sinnverwirklichung. Stuttgart - Leipzig, Hippokrates, 1936. 115 o. 178-180.

2000. Faragó László: - Thales. Paris, Alcan, 1936. 292 o. 180-181.

2001. Barta János: - Kornis Gyula: Petőfi pesszimizmusa. Bp., Franklin, 1936. 104 o. 181-184.

2002. Szűcs Lajos: - Kurt Rau: Untersuchungen zur Rassenpsychologie nach typologischer Methode. Leipzig, Barth, 1936. 63 o. 184-186.

2003. Slatinay Ernő: - Friedrich Schneider: Die Selbsterziehung. Köln, Benziger, 1936. XV+ 281 o. 186-188.

2004. Lehner Ferenc: - Karl Duncker: Zur Psychologie des produktiven Denkens. Berlin, Springer, 1936. 135 o. 188-189.

2005. Mátrai László: - Lélektani tanulmányok. I. Bp., Lélektani Intézet, 1937. 96 o. 189-191.

2006. Gáspár Ilona (Összeáll.): A hazai filozófiai irodalom bibliográfiája, 1936. 192-208.23. 1937-4-6.

2007. Pauler Ákos: A tiszta logika metafizikai vonatkozásai 209-255.

2008. Harkai Schiller Pál: A lélektan feladatáról 256-274.

2009. Lehner Ferenc: Descartes-kongresszus. Paris, 1937. jul. 31- aug. 6. 275-287.

2010. Mátrai László: Eszthétikai kongresszus. Paris, 1937. aug. 7-11. 287-290.

2011. Molnár Ilona: A XI. Nemzetközi Psyichológiai Kongresszus. Párizs, 1937. július 25-31. 290-294.

2012. Hamvas Béla: Descartes és az exisztenciafilozófia. Jaspers Descartes-könyve 294-302.

2013. Kerényi Károly: Gondolatok a bűnvallomásról 303-310.

2014. Faragó László: Az ember a mindenségben. Báró Brandenstein Béla bölcseleti embertanáról - Báró Brandenstein Béla: Az ember a mindenségben. I-III. Bp., MTA, 1936-1937., 692, 315, 424 o. 311-323.

2015. Pozsonyi Frigyes: Megjegyzések az igazságfogalom problémájához 323-329.

2016. Zemplén György: Joseph Gredt 329-337.

2017. Faragó László: Kultúra és humanizmus. Werner Jaeger összegyűjtött előadásainak megjelenése alkalmából - Humanistische Reden und Vorträge. Berlin - Leipzig, Gruyter, 1937. 217 o. 337-341.

2018. Brandenstein Béla, báró: - Max Dessoir: Einleitung in die Philosophie. Stuttgart, Enke, 1936. XI+ 248 o. 342-343.

2019. Brandenstein Béla, báró: - Kühár Flóris: Egyetemes vallástörténet. II. Bp., Szent István Társulat, 1936. 400 o. 343-344.

2020. Marót Károly: - Pierre-Maxime Schuhl: Essai sur la formation de la pensée grecque. Paris, Alcan, VIII+467 o. 344-346.

2021. Gerencsér István: - Thomas von Aquin: Die Summe wider die Heiden. I-IV. Leipzig, Hegner, 1935-1937. 460, 579, 414, 439 o. 346-347.

2022. Zolnay László: - Gerencsér István: A filozófus Pázmány. Bp., 1937. 347-348.

2023. Vidor Pál: - Salomon Maimon: Geschichte des eigenen Lebens. Berlin, Schocken, 1935. 216 o. 348-349.

2024. Lehner Ferenc: - Gerhard Stammler: Deutsche Logikarbeit seit Hegels Tod als Kampf von Mensch, Ding und Wahrheit. I. Berlin, 1936. XII+ 552 o. 349-350.

2025. Pozsonyi Frigyes: - Alfred Tarski: Einführung in die matemathische Logik und in die Methodologie der Matematik. Wien, Springer, 1937. X+ 166 o. 350-351.

2026. Pozsonyi Frigyes: - Martin Strauss: Zur Begründung der statistischen Transformationstheorie der Quantenphysik. Berlin, Akad. d. Wissensch., 1936. 20 o. 352-353.

2027. Pozsonyi Frigyes: - Max Hartmann - W. Gerlach: Naturwissenschaftliche Erkenntnis und ihre Methoden, Berlin, Springer, 1937. 70 o. 353.

2028. Pozsonyi Frigyes: - Carl G. Hempel - P. Oppenheim: Der Typusbegriff im Lichte der neuen Logik. Leiden, Sijthoff, 1936. 130 o. 353-354.

2029. Gerencsér István: - Maurice Blondel: La Pensée. I-II. Paris, Alcan, 1934. 421, 558 o. 354-356.

2030. Gerencsér István: - Maurice Blondel: L'être et les êtres. Paris, Alcan, 1935. 540 o. 356-357.

2031. Vajda György Mihály: - Simon Frank: La Connaissance et l'Être. Paris, F. Aubier, 320 o. 357-359.

2032. Slatinay Ernő: - Arthur Liebert: Die Krise des Idealismus. Zürich - Leipzig, Rascher, 1936. 238 o. 359-360.

2033. Gerencsér István: - Jacques Maritain: Humanisme intégral. Paris, Alcan, 1936. 334 o. 360-361.

2034. Pozsonyi Frigyes: - Grete Hermann: Die naturphilosophischen Grundlagen der Quantenmechanik. Berlin, Verlag "Öffentliches Leben", 1935. 84 o. 361-363.

2035. Mátrai László: - Jánky István: Gondolattól a kifejezésig. Sümeg, Sarlai J., 1937. 146 o.

2036. Kornis Gyula: - Bartók György: Ösztön, tudat, öntudat. Bp., MTA, 1937. 56 o. 363-364.

2037. Szűcs Lajos: - Paul Helwig: Charakterologie. Leipzig - Berlin, Teubner, 1936. VII+ 295 o. 364-367.

2038. Szűcs Lajos: - Robert Heiss: Die Lehre vom Charakter. Berlin - Leipzig, W. de Gruyter, 1936. 273 o. 367-369.

2039. Szűcs Lajos: - J. Schottky: Die Persönlichkeit im Lichte der Erblehre. Leipzig - Berlin, Teubner, 1936. VI+ 146 o. 369-372.

2040. Tarcsay Izabella, W.: - Charlotte Büchler: Praktische Kinderpsychologie. Wien - Leipzig, O. Lorenz, 1937. 253 o. 372-373.

2041. Társulati ügyek 373-376.24. 1938. 1-2.

2042. Brandenstein Béla, báró: A filozófia korszerű feladatáról 1-3.

2043. Kerényi Károly: Pythagoras és Orpheus 4-37.

2044. Ferdinandy Mihály: A történeti táj 38-71.

2045. Hamvas Béla: A XX. század Platon-képe 72-80.

2046. Brandenstein Béla, báró: Az igazság problémájához 81-82.

2047. Pozsonyi Frigyes: A végtelen fogalmáról 82-101.

2048. Brandenstein Béla, báró: A végtelen halmazok elméletéhez 102-107.

2049. Prohászka Lajos: Exner Ernő 1897-1928 107-110.

2050. Faragó László: - Mátrai László: Modern gondolkodás. Bp., Magyar Szemle Társaság, 1938. 80 o. 111-112.

2051. Faragó László: - Friedrich Meinecke: Schiller und der Individualitätsgedanke. Leipzig, Meiner, 1937. 47 o. 112-113.

2052. Faragó László: - Péterfi Jenő: Magyar Irodalmi Bírálat. Bp., Egyetemi ny., é.n. [1938] 152 o. 113.

2053. Mátrai László: - Eberhard Gauhe: Spengler und die Romantik. Berlin, Junker u. Dünnhaupt, 1937. 122 o. 114-115.

2054. Pozsonyi Frigyes: - Rudolf Carnap: The logical syntax of language. New York, Harcourt, 1937. XVI+ 352 o. 115-117.

2055. Pozsonyi Frigyes: - D. Hilbert - W. Ackermann: Grungzüge der theoretischen Logik. Berlin, Springer, 1938 (2. kiadás) 118.

2056. Pozsonyi Frigyes: - Alonzo Church: A bibliography of symbolic logic. Wisconsin, 1936. 98 o.(A Journal of Symbolic Logic különszáma) 118.

2057. Dési Frigyes: - Karl Boldt: Die Einheit des Erkenntnisproblems. Neue Philosphische Forschungen. Heft 1. Leipzig, Reisland, 1937. IV+ 163 o. 119-120.

2058. Vajda György Mihály: - A. Campbell Garnett: Reality and Value. London, Allen & Unwin, 1937. 320 o. 120-121.

2059. Slatinay Ernő: - Schütz Antal: Az örökkévalóság. Bp., Szent István Társulat, 1937. 336 o. 122-123.

2060. Bóka László: - José Ortega y Gasset: A tömegek lázadása. Bp., Egyetemi ny., 1938. 221 o. 123-125.

2061. Slatinay Ernő: - Noszlopi László: A világnézetek lélektana. Bp., Szent István Társulat, 1937. 436 o. 125-126.

2062. Slatinay Ernő: - Max Picard: Die Grenzen der Physiognomik. Erlenbach - Zürich, E. Rensch, 1937. 191 o. 126-128.

2063. Slatinay Ernő: - Nikolai Berdiaeff: Die menschliche Persönlichkeit und die überpersonlichen Werte. Wien, Bermann-Fischer, 1937. 55 o. 128-129.

2064. Slatinay Ernő: - Robert Musil: Über die Dummheit. Wien, Bermann-Fischer, 1937. 48 o. 129-130.

2065. Vajda György Mihály: - M. A. R. Tuker: Past and Futur of Ethics. London - New York - Toronto, Oxford U.P., 1938. 496 o. 130-132.

2066. Zemplén Elemér: - Vitéz Moór Gyula: A jogrendszer tagozódásának problémája. Bp., MTA, 1937. 44 o. 132-133.

2067. Horváth R. Károly: - Heinrich Rommen: Die ewige Wiederkehr. Leipzig, Hegner, 1936. 274 o. 133.

2068. Horváth R. Károly: - Hans Nef: Recht und Moral in der deutschen Rechtsphilosophie seit Kant. St. Gallen, Fehr'sche Buchhandlung, 1937. XII+ 130 o. 134.

2069. Vajda György Mihály: - Gustav Konrad: Herders Sprachproblem im Zusammenhang der Geistesgeschichte. Berlin, Ebering, 1937. 102 o. 134-136.

2070. Ullmann István: - J. A. Richards: The Philosophy of Rhetoric. New York - London, Oxford U.P., 1936. 138 o. 136-138.

2071. Faragó László: - Richard Müller-Freienfels: Kindheit und Jugend. Leipzig, Quelle u. Meyer, 1937. VIII+ 264 o. 138-141.

2072. Bóka László: - Vértes Josef O.: Die Grundlagen einer Milieupsychologie. Leipzig, Barth, 1937. IV+ 37 o. 141-142.

2073. Társulati ügyek 142-146.24. 1938. 3-6.

2074. Makkai Sándor: Nemzet és kisebbség 147-165.

2075. Dékány István: A missziós lélek és a nevelő lelki alkat 166-185.

2076. Irk Albert: Schopenhauer jogfilozófiája 186-208.

2077. Somogyi József: Edmund Husserl (1859 - 1938) 209-224.

2078. Mátrai László: Humanizmus. A M. Filozófiai Társaság vitaülése 1938. november hó 8-án (Madzsar Imre, Prohászka Lajos, Noszlopi László, Faragó László, Pfeiffer Miklós, Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 224-235.

2079. Tarcsay Izabella, W.: A tizenhatodik német pszichológiai kongresszus. Bayreuth, 1938. július 1-4. 235-238.

2080. Ivánka Endre: - Martin Grabmann: Bearbeitungen und Auslegungen der aristotelischen Logik aus der Zeit von Peter Abaelard bis Petrus Hispanus. Berlin, Gruyter, 1937. 57 o.; - Martin Grabmann: Die Introductiones in logicam des Wilhelm von Shyreswood. München, C.H. Beck, 1937. 106 o. 239-240.

2081. Gerencsér István: - Hans Meyer: Thomas von Aquin. Bonn, Hanstein, 1938. XII+ 641. 240-243.

2082. Császár Elemér: - Kornis Gyula: Kölcsey Ferenc világnézete. Bp., Franklin, 1938. 116 o. 244-245.

2083. Mátrai László: - Alexander Bernát: Nagy emberek. Bp., Pantheon, 1938. 253 o. 245-246.

2084. Gerencsér István: - Maurice Blondel: L'Action. I-II., Paris, Alcan, 1936-1937., 492, 557 o. 246-249.

2085. Somogyi József: - Caspar Nink: Sein und Erkennen. Leipzig, Hegner, 1938. 400 o. 249-251.

2086. Hamvas Béla: - Wilhelm Burkamp: Wirklichkeit und Sinn. Berlin, Junker u. Dünnhaupt, 1938. 251-252.

2087. Faragó László: - Aloys Wenzl: Metaphysik der Biologie von Heute. Leipzig, Meiner, 1938. 58 o. 253.

2088. Hamvas Béla: - Otto J. Hartmann: Erde und Kosmos im Leben des Menschen, der Naturreiche, Jahreszeiten und Elemente. Frankfurt a. M., Klostermann, 1938. 409 o.254-255.

2089. Mátrai László: - Stanley Casson: Progress and Catastrophe. London, Hamilton, 1937. 295 o. 255-256.

2090. Hamvas Béla: - Paul Hofmann: Sinn und Geschichte. München, Reinhardt, 1937. XV+ 712 o. 256-258.

2091. Faragó László: - A mai világ képe I. Szellemi élet (szerk. Kornis Gyula) Bp., Egyetemi ny. 1938. 607 o. 258-260.

2092. Zádor János: - J. Huizinga: A holnap árnyékában (ford. D. Garzuly Mária) Bp., Egyetemi ny. 1938. 204 o. 260-264.

2093. Faragó László: - Jan Huizinga: Der Mensch und die Kultur. Stockholm, Bermann-Fischer, 1938. 39 o. 264-265.

2094. Faragó László: - Horst Rüdiger: Wesen und Wandlung des Humanismus. Hamburg, Hoffmann-Campe, 1937. 316 o. 265-267.

2095. Faragó László: - Vers un nouvel humanisme. Paris, Institut Internationale de Coopération Intellectuelle, 1937. 227 o. 267-268.

2096. Mátrai László: - Hamvas Béla: A világválság. Bp., Fővárosi Könyvtár, 1938. 69 o. 268-269.

2097. Horváth R. Károly: - William Ebenstein: Die rechtsphilosophische Schule der reinen Rechtslehre. Prag, Taussig, 1938. 180 o. 269-270.

2098. Somogyi József: - Kecskés Pál: A keresztény társadalomelmélet alapelvei. Bp., Szent István Társulat, 1938. 391 o. 271-272.

2099. Ujvári Béla: - Othmar H. Sterzinger: Grundlinien der Kunstpsychologie. Graz, Leykam, 1938. 279 o. 272-274.

2100. Mátrai László: - Nikola Schipkowensky: Schizophrenie und Mord. Berlin, Springer, 1938. 186 o. 274-275.

2101. Vajda György Mihály: - Francis Aveling: Psychology: The Changing Outlook. London, Watts & Co., 1937. 152 o. 275-276.

2102. Gáspár Ilona (Összeáll.): A hazai filozófiai irodalom bibliográfiája, 1937. 277-288.25. 1939. 1-2.

2103. Slatinay Ernő: Az élet és a művészet. A kiábrándulás tanulságai 1-46.

2104. Harkai Schiller Pál: A cselekvéstan alaptételei 47-62.

2105. Jánosi József S.J.: A szellemtudományos megismerés problémája 63-81.

2106. Somogyi József: Husserl fenomenológiájának kritikai méltatása. A M. Filozófiai Társaság vitaülése 1938. december hó 13-án (Baránszky-Jób László, Lechner Ferenc, Mátrai László, Pozsonyi Frigyes, Gróf Révay József és Báró Brandenstein Béla hozzászólásával) 82-94.

2107. Faragó László: A modern természettudomány világképe. A M. Filozófiai Társaság vitaülése 1939. január hó 12-én (Mikola Sándor, Dési Frigyes, Pozsonyi Frigyes, Ortvay Rudolf, Bay Zoltán, Báró Brandenstein Béla hozzászólásával) 94-117.

2108. Mátrai László: - Kondor Imre: Az európai filozófia problémáinak története. Debrecen, Bertók L., 1938. 227 o. 118-119.

2109. Ivánka Endre: - Anselm Stolz: Anselm von Canterbury, Sein Leben, seine Bedeutung, seine Hauptwerke. München, Kösel-Pustet, 1937. 336 o. 119-122.

2110. Kozmutza Flóra: - Szkladányi Mária: Pauler Ákos életművészete. Bp., Franklin, 1938. 208 o. 122-123.

2111. Faragó László: - Theodor Litt: Die Selbsterkenntniss des Menschen. Leipzig, Meiner, 1938. 120 o. 124-125.

2112. Faragó László: - Gaston Bachelard: Le nouvel esprit scientifique. Paris, Alcan, 1937. 181 o. 125-126.

2113. Pozsonyi Frigyes: - Bruno v. Freytag: Die ontologischen Grundlagen der Mathematik. Halle, Niemeyer, 1937. 50 o. 126-127.

2114. Pozsonyi Frigyes: - Hans Hermes: Semiotik. Eine Theorie der Zeichengestalten als Grundlage für Untersuchungen von formalisierten Schprachen. Leipzig, Hirzel, 1938. 22 o. 127-128.

2115. Révay József, gróf: - A szellemi lét. Hat előadás. Bp., Aquinói Szent Tamás Társaság, 1938. 118 o. 128-129.

2116. Zemplén György: - Báró Brandenstein Béla: Etika. Bp., Szent István Társulat, 1938. 319 o. 129-132.

2117. Révay József, gróf: - Zemplén György: Karakterológia és szenttamási etika. Klny. a Ciszterci Rend Hittudományi Főiskolának Emlékkönyvéből. 1939. 57 o. 132-133.

2118. Révay József, gróf: - Takaróné Dr. Gáll Beatrix: Gazdaságetika. Bp., 1938. 207 o. (Közgazdasági Könyvtár XX.) 133-134.

2119. Tarcsay Izabella, W.: - Walter M. Schering: Zuschauen oder Handeln? Leipzig, Barth, 1937. 72 o. 134.

2120. Tarcsay Izabella, W.: - Erich Grassl: Der Wille als Weg zu Leistung und Persönlichkeit. Leipzig, Barth, 1939, 58 o. 134-135.

2121. Faragó László: - Waldapfel János: Közműveltség és nevelés. Bp., Studium, 1938. 324 o. 135-136.25. 1939. 3.

2122. Brandenstein Béla, báró: Technika és erkölcs 137-150.

2123. Pukánszky Béla: Beethoven és Kant 151-165.

2124. Harkai Schiller Pál: A cselekvés motivációs elmélete 166-178.

2125. Gerencsér István: Az Abszolútum problémája. A M. Filozófiai Társaság vitaülése 1939. február hó 7-én (Ervin Gábor, Ivánka Endre, Noszlopi László, Sajó Géza, Joó Tibor, Hunyady Piroska és Báró Brandenstein Béla hozzászólásával) 179-196.

2126. Prahács Margit: A zenei kifejezés objektív értéke. A M. Filozófiai Társaság vitaülése 1939. március hó 7-én (Bartha Dénes, Kókai Rezső, Molnár Antal, Harkai Schiller Pál, Tóth Dénes, Szkladányi Mária, Steif Antal, Ervin Gábor és Báró Brandenstein Béla hozzászólásával) 197-214.

2127. Lechner Ferenc: - Léon P. Veuthey: La pensée contemporaine. Paris, Aubier, é.n. (1939?) 286 o. 215.

2128. Vajda György Mihály: - Maurice Mandelbaum: The Problem of Historical Knowledge. New York, 1938. 340 o. 215-216.

2129. Ervin Gábor: - Isten bölcseleti megismerése. Hat előadás. Bp., Aquinói Szent Tamás Társaság, 1939. 123 o. 217-218.

2130. Ervin Gábor: - Johannes B. Lotz: Sein und Wert. Paderborn, Schöning, 1938. 180 o. 218-219.

2131. Ervin Gábor: - Trikál József: Az új szellemiség. Bp., Szent István Társulat, 1937. 212 o. 219-220.

2132. Lehner Ferenc: - Várkonyi Hildebrand: A gyermekkor lélektana. I. Az első hat életév. Szeged, Városi ny. 1938. 224 o. 220-222.

2133. Mátrai László: - Kurt Baschwitz: Du und die Masse. Amsterdam, Feikema, Caarelsen, 1938. XII+ 341 o. 222-223.

2134. Tarcsay Izabella, W.: - Otto Tumlirz: Psychologie der höheren geistigen Berufe. Berlin. Österreichische Wirtschaftsverlag, 1937. 122 o. 223-224.

2135. Faragó László: - Werner Sombart: Vom Menschen. Berlin, Buchholz-Weisswange, 1938. XXIV+ 463 o. 224-226.

2136. Társulati ügyek 227-232.25. 1939. 4

2137. Rothacker, Erich: Filozófiatörténet és szellemtörténet (ford. Mátrai László) 233-254.

2138. Horváth R. Károly: A jogi kötelező erő forrása 255-274.

2139. Révay József, gróf: Érték és valóság. A M. Filozófiai Társaság vitaülése 1939. április hó 25-én (Baránszky-Jób László, Ervin Gábor, Joó Tibor, Lechner Ferenc, Noszlopi László, Kibédi Varga Sándor, Sármándi Sándor, Waldapfel László, Steif Antal, Bencsik Béla és Báró Brandenstein Béla hozzászólásával) 275-293.

2140. Jánosi József: Heidegger exisztenciális filozófiája. A M. Filozófiai Társaság vitaülése 1939. május hó 9-én (Hamvas Béla, Mátrai László, Slatinay Ernő, Ortvay Rudolf, Joó Tibor és Báró Brandenstein Béla hozzászólásával) 293-310.

2141. Ullmann István: - Sir Philip Magnus: Edmund Burke. London, Murray, 1939. XIII+ 367 o. 311-312.

2142. Gerencsér István: - Erdey Franciscus: Critica seu philosophia cognitionis certae. Taurini, Libr. Marietti, 1938. 352 o. 312-315.

2143. Révay József, gróf: - Gabriel Madinier: Conscience et amour. Essai sur le "Nous". Paris, Alcan, 1938. 142 o. 315-316.

2144. Gerencsér István: - Emil Brunner: Der Mensch im Wiederspruch. Berlin, Furche, 1937. XV+ 572 o. 316-318.

2145. Horváth R. Károly: - Max Schwaabe: Die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Rechtswissenschaft. I-II. Basel, Schwabe & Co. 1939. 154, 163 o. 318-320.

2146. Mátrai László: - Eugéne Schneider: Les types humains. I-III. Paris, Hermann et Co. 1937. 104, 79, 105 o. 320-321.

2147. Tarcsay Izabella, W.: - A. Burloud: Principes d'une psychologie des tendances. Paris, Alcan, 1938. 430 o. 321-322.25. 1939. 5-6.

2148. Somogyi József: A jellem kettős rétege 323-332.

2149. Mátrai László: Sorokin történetfilozófiája 333-343.

2150. Lehner Ferenc: A gondolkodás elemzése 344-358.

2151. Moravcsik Gyula: Voreasz Teofil 359.

2152. Noszlopi László: Egyéniség és sors. A M. Filozófiai Társaság vitaülése 1939. október hó 10-én (Dékány István, Hamvas Béla, Joó Tibor, Zemplén György, Reök Iván és Báró Brandenstein Béla hozzászólásával) 360-377.

2153. Joó Tibor: Mi a nemzet? A M. Filozófiai Társaság vitaülése 1939. november hó 14-én (Gáspár János, Kosáry Domokos, Ortutay Gyula, Váczy Péter, Gróf Révay József, Mátrai László, Reök Iván és Báró Brandenstein Béla hozzászólásával) 377-396.

2154. Pozsonyi Frigyes: - Bencsik Béla: A megismerés. Bp., Pfeiffer, 1939. 174 o. 397-399.

2155. Ivánka Endre: - Martin Grabmann: Methoden und Hilfsmittel des Aristoteles-studiums im Mittelalter. Sitzungberichte der Bayerischen Akad. Der Wissenschaften. 1939. H. 5. München, 1939. 198 o. 399-400.

2156. Ervin Gábor: - Jacques Maritain: Quatre essais sur l'esprit sa condition charnelle. Paris, Desclée de Brouwer, 1939. 267 o. 401-402.26. 1940. 1.

2157. Kornis Gyula: Prohászka Lajos és az Athenaeum 1-2.

2158. Madzsar Imre: Történelem és emlékezet 3-35.

2159. Laziczius Gyula: A nyelvtudomány harmadik axiómája 36-44.

2160. Dékány István: A "sorstudomány" problématikája 45-56.

2161. Pozsonyi Frigyes: Szimbolikus logika. A M. Filozófiai Társaság vitaülése 1939. december hó 12-én (Kerékjártó Béla, Bencsik Béla, Lehner Ferenc, Szabó Tivadar és Báró Brandenstein Béla hozzászólásával) 57-71.

2162. Hamvas Béla: - Grehard Krüger: Einsicht und Leidenschaft. Das Wesen des platonischen Denkens. München, Reinhardt, 1939. 240 o. 72-73.

2163. Dési Frigyes: - Friedrich Meinecke: Vom geschichtlichen Sinn und vom Sinn der Geschichte. Leipzig, Koeler-Amelang, 1939. 120 o. 74-75.

2164. Zemplén György: - Naturwissenschaft und Metaphysik. Abhandlungen zum Gedächtnis des 100. Geburstages von Franz Brentano. Bd. I. Brünn u. Leipzig, Rohrer, 1938. IX+ 198 o. 75-77.

2165. Slatinay Ernő: - Mitrovics-emlékkönyv tudományos működésének ötvenedik évfordulójára. Bp., Csáthy F. Könyvkereskedés, 1939. 686 o. 77-78.

2166. Ervin Gábor: - Edwin A. Burtt: Types of religious philosophy. New York - London, Harper, 1939. 512 o. 78-79.

2167. Vajda György Mihály: - Marin Stefanesco: Le problème de la méthode. Paris, Alcan, 1938. 361 o. 79-80.

2168. Ervin Gábor: - L. Susan Stebbing: Thinking to some purpose. Harmondsworth, Pinguin, 1939. 244 o. 80.

2169. Pozsonyi Frigyes: - Zur Enzyklopädie der Einheitwissenschaft. 's - Gravenhage, W. P. van Stockum & Zoon, 1938. 43 o. 81-82.

2170. Pozsonyi Frigyes: - Charles W. Morris: Foundation of the theory of signs. International Encyclopedia of Unified Science, I/2. Chicago, Illinois, University of Chicago Press, 1938. 59 o. 82-83.

2171. Pozsonyi Frigyes: - Rudolf Carnap: Foundations of logic and mathematics. International Encyclopedia of Unified Science, I/3. Chicago, Illinois, University of Chicago Press, 1939. 71 o. 83-84.

2172. Ullmann István: - Leonard Bloomfield: Linguistic aspects of science. International Encyclopedia of Unified Science, I/4. Chicago, Illinois, University of Chicago Press, 1939. 59 o. 84-86.

2173. Ullmann István: - Karl Britton: Communication. A philosophical study of language. London, Kegan Paul, 1939. 285 o. 87-88.

2174. Tarcsay Izabella, W.: - Werner Haensel: Beiträge zur Strukturanalyse des Wollens. Leipzig, Barth, 1939. VIII+ 166 o. 89-90.

2175. Boda László: - Dr. Jolan Jacobi: Die Psychologie von C. G. Jung. Zürich, Rascher, 1940. 184 o. 90-91.

2176. Gáspár Ilona (Összeáll.): A hazai filozófiai irodalom bibliográfiája, 1938. 92-100.26. 1940. 2-3.

2177. Brandenstein Béla, báró: Magas műveltség és népi kultúra 101-111.

2178. Magyaryné Techert Margit: A bölcs és a halál az ókorban 112-116.

2179. Técsői Téchy Olivér: A meditáció a buddhizmusban 117-137.

2180. Bencsik Béla: A megismerés problémája. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1940. január 9.-én. (Földes Papp Károly, Jánosi József, Gróf Révay József, Kibédi Varga Sándor és Báró Brandenstein Béla hozzászólásával) 138-156.

2181. Zemplén György: Test, lélek, szellem. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1940. február 13.-án. (Ranschburg Pál, Harkai Schiller Pál, Jánosi József és Báró Brandenstein Béla hozzászólásával) 156-172.

2182. Földes Papp Károly: - Irvin Edman: Four Ways of Philosophy. London, Constable, 1939. 331 o. 173-174.

2183. Lehner Ferenc: - Schroeder Attila: Logika. Az igazság-érték szubjektív-objektív szintétikus természete. Bp., Egyetemi ny. 1939. 84 o. 174-175.

2184. Vajda György Mihály: - Hermann Schmalenbach: Geist und Sein. Basel, 1939. 328 o. 175-176.

2185. Gerencsér István: - Josef Bohatec: Die Religionsphilosophie Kants in der "Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft". Hamburg, Hoffmann u. Campe, 1938. 643 o. 176-178.

2186. Ervin Gábor: - Sir W. David Ross: Foundations of Ethics. Oxford, Clarendon Press, 1939. 329 o. 178-179.

2187. Ervin Gábor: - Robert Reininger: Wertphilosophie und Ethik. Wien - Leipzig, W. Braunmüller, 1939. 203 o. 179-180.

2188. Ervin Gábor: - Christian Hartlich: Die ethischen Theorien Fr. Brentanos und N. Hartmanns in ihrer Verhältnis zu Aristoteles. Würzburg-Aumühle, K. Triltsch, 1939. 88 o. 180-181.

2189. Faragó László: - Málnási Bartók György: Ember és élet. A bölcseleti antropológia alapvonalai. Bp., Franklin, 1939. 260 o. 181-182.

2190. Faragó László: - Az ember a bölcselet megvilágításában. Bp., Szent Tamás Könyvtár 6. , 1940. 123 o. 182-183.

2191. Jánosi József: - Péter Zoltán: Világnézettani alapvetés. Debrecen, Szerző, 1939. 220 o. 183-185.

2192. Hamvas Béla: - Walter Konrad: Der Untergang des Materialismus und die Grundlegung des biomagischen Weltbildes. Leipzig, Hummel, 1939. 298 o. 185-187.

2193. Bóka László: - Roger Farney: Le nous et le moi. Essai de synthèse sociale. Paris, Aubier, 1939. 251 o. 187-188.

2194. Gerencsér István: - Herbert W. Rüssel: Gestalt eines christlichen Humanismus. Amsterdam, Pantheon, 1940. 194 o. 188-190.

2195. Vajda György Mihály: - C. T. Glock: Wilhelm Diltheys Grundlegung einer wissenschaftlichen Lebensphilosophie. Berlin, Junker u. Dünnhaupt, 1939. 212 o. 190-191.

2196. Bóka László: - Fritz Künkel: Das Wir. Die Grundbegriffe der Wir-Psychologie. Schwerin, F. Bahn, 1939. 139 o. 191-192.

2197. Boda László: - C. G. Jung: Psychologie und Religion. Zürich, Rascher, 1940. 190 o. 192-194.

2198. Steif Antal: - Erich Rothacker: Die Schichten der Persönlichkeit. Leipzig, Barth, 1938. 107 o. 194-196.

2199. Gerencsér István: - Előd István: Alkatlélektani kérdések és a katolikus erkölcstan. Pécs, Dunántúl ny., 1939. 102 o. 196.

2200. Társulati ügyek 197-200.26. 1940. 4.

2201. Halasy-Nagy József: Az ember mivolta 201-224.

2202. Freyer János: Etika és politika. Nagy Frigyes "Antimachiavel"-je 225-237.

2203. Joó Tibor: Magyar nyelvű filozófiai kéziratok az Országos Széchényi Könyvtárban 238-256.

2204. Huzella Tivadar: Az élet. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1940. március 12.-én. (Entz Géza, Gorka Sándor, Noszlopi László, Ortvay Rudolf, Harkai Schiller Pál, Ervin Gábor és Sármándi Sándor hozzászólásával) 257-281.

2205. Mátrai László: - J. A. Nicholson: An Intrudoctory Course in Philosophy. New York, Macmillan, 1939. XII+ 508 o. 282-283.

2206. Faragó László: - C.E.M. Joad: Philosophy four our Times. London, Nelson, 1940. 367 o. 283-284.

2207. Bóka László: - Georges Bastide: De la condition humaine. Essai sur la condition d'accés á la vie de l'esprit. Paris, Alcan, 1939. 422 o. 284-285.

2208. Bóka László: - Georges Bastide: Le moment historique de Socrate. Paris, Alcan, 1939. 322 o. 285-286.

2209. Gerencsér István: - Gustav Siewert: Der Thomismus als Identitätssystem. Frankfurt a. M., G. Schulte-Buhmke, 1939. 208 o. 286-288.

2210. Ullamnn István: - Basil Willey: The eighteenth Century Background. London, Chatto and Windus, 1940. 302 o. 288-289.

2211. Boda László: - Ursula Steiff: Friedrich Nietzsches Philosophie des Triebes. Würzburg, Triltsch, 1940. 84 o. 289-290.

2212. Faragó László: - Juhos, Béla von: Erkenntnissformen in Natur- und Geisteswissenschaften. Leipzig, Pan Bücherei, 1940. 57 o. 290-291.

2213. Vajda György Mihály: - Jacques Paliard: Le théoréme de la connaissance. Paris, 1938. 135 o. 291-292.

2214. Ervin Gábor: - Dominique Parodi: La conduite humaine et les valeurs idéales. Paris, Alcan, 1939. 139 o. 292-293.

2215. Ervin Gábor: - Vladimir Soloviev: La justification du bien. Paris, Aubier, 1939. 509 o. 293-294.

2216. Faragó László: - Paul Häberlin: Naturphilosophische Betrachtungen. Eine allgemeine Ontologie. I. Einheit und Vielheit. Zürich, Schweitzer Spiegel Verlag, 1939. 209 o. 294-296.

2217. Zemplén György: - Jeanne Boyer: Essai d'une definition de la vie. Paris, Alcan, 1939. 143 o. 296-297.

2218. Zemplén György: - Otto Tumlirz: Antropologische Psychologie. Berlin, Junker und Dünnhaupt, 1939. 539 o. 197-300.26. 1940. 5-6.

2219. Ortvay Rudolf: Az egész és a rész problémája 301-320.

2220. Lengyel Lajos: Logikum és intuíció 321-336.

2221. Dékány István: A "hangulat" problémája a lélektanban 337-342.

2222. Faragó László: A megismerés szociológiája. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1940. április 9-én. (Ottlik László, Kislégi Nagy Dénes, Lehner Ferenc, Mátrai László, Slatinay Ernő és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 343-367.

2223. Gáldi László: Nyelvkarakterológia és hangszimbolika. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1940. május 14-én. (Tamás Lajos, Bóka László, Lehner Ferenc és Zolnai Béla hozzászólásaival) 368-389.

2224. Faragó László: - Aloys Wenzl: Philosophie als Weg von den Grenzen der Wissenschaft an die Grenzen der Religion. Leipzig, Meiner, 1939. VIII+ 187 o. 390-391.

2225. Faragó László: - Gustav Kafka: Naturgesetz, Freiheit und Wunder. Paderborn, Bonifacius-Verlag, 1940. IX+ 123 o. 391-392.

2226. Ervin Gábor: - R. G. Collingwood: An Essay on Metaphysics. Oxford, Clarendon Press, 1940. X+ 354 o. 392-393.

2227. Brandenstein Béla, báró: - Gróf Révay József: Az erkölcs dialektikája. Bp., MTA, 1940. 178 o. 393-395.

2228. Bóka László: - Maurice Riveline: Essai sur le problème le plus général. Action et logique. Paris, Alcan, 1939. VI+ 420 o. 395-396.

2229. Ervin Gábor: - Eugène Dupréel: Esquisse d'une philosphie des valeurs. Paris, Alcan, 1939. 304 o. 396-397.

2230. Ervin Gábor: - A. D. Sertilanges: Le christianisme et les philosophies. Paris, Aubier, 1939. 383 o. 397-399.

2231. Gerencsér István: - J. Huizinga: Homo Ludens. - Versuch einer Bestimmung des Spielelementes der Kultur. Amsterdam, Pantheon Akademischer Verlag, 1939. 345 o. 399-400.

2232. Dési Frigyes: - Hans Künkel: Die Lebensalter. Jena, E. Diederichs, 1939. 106 o. 400-402.

2233. [Harkai] Schiller Pál: - J. v. Uexküll: Bedeutungslehre. Leipzig, Barth., 1940. 62 o. 402-404.

2234. Steif Antal: - Wilhelm Reyer: Organische Psychologie. Grundriss einer psychischen Anthropologie. Berlin, Junker und Dünnhaupt, 1939. 162 o. 404-405.

2235. Lehner Ferenc: - Várkonyi Hildebrand: A gyermekkor lélektana. II. (A 6-12. életév) Szeged, Városi ny. 1940. 276 o. 405-407.

2236. Ivánka Endre: - M. Grabmann: Die Sophismataliteratur des 12. und 13. Jahrhunderts, mit Textausgabe eines Sophisma des Boetius von Dacien. Münster, Aschendorff, 1940. VIII+ 98 o. 407-408.

2237. Gáspár Ilona (Összeáll.): A hazai filozófiai irodalom bibliográfiája, 1939. 409-416.27. 1941. 1.

2238. Apponyi Albert, gróf: Világnézet és politika I. 1-29.

2239. Dienes Valéria: Bergson 30-36.

2240. Kornis Gyula: Mi a filozófia? A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1940. október 8-án. (Dékány István, Mátrai László, Pozsonyi Frigyes, Zemplén György és Báró Brandenstei Béla hozzászólásaival) 37-64.

2241. Kerényi Károly: Platonizmus. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1940. november 5-én. (Magyaryné Techert Margit, Ivánka Endre, Faragó László, Kövendi Dénes és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 64-90.

2242. Gerencsér István: - Bölcseleti Közlemények. Schütz Antalnak ajánlott (6.) szám. Bp., Aquinói Szent Tamás Társaság, 1940. 231 o. 91-93.

2243. Vajda György Mihály: - Étienne Souriau: L'instauration philosophique. Paris, 1939. 414 o. 93-95.

2244. Ervin Gábor: - Karl Rahner: Geist in Welt. Zur Metaphysik der endlichen Erkenntnis bei Thomas von Aquin. Innsbruck, 1939. XVI+ 296 o. 95-96.

2245. Joó Tibor: - Kibédi Varga Sándor: Magyar és német filozófia. Bp., 1940. (2. kiadás) 24 o. [magyarul és németül] 96.

2246. Boda László: - C. G. Jung - K. Kerényi: Das göttliche Kind, in mythologischer und psychologischer Bedeutung. Leipzig, Pantheon Akademische Verlaganstalt, 1940. 124 o. 96-9.

2247. Zemplén György: - F. Kallfelz: Die Charakterkunde in der antiken Philosophie. Berlin, Junker und Dünnhaupt, 1940. 220 o. 99-101.

2248. Dési Frigyes: - Karl Domke: Das Problem der metaphysischen Gottesbeweise in der Philosophie Hegels. Leipzig, Meiner, 1940. 136 o. 101-102.

2249. Marót Károly: - Adolf Dyroff: Der Peripatos über der Greisenalter. Paderborn, Schöningh-Verlag, 1939. 137 o. 102-103.

2250. Zemplén György: - Giovanni Pico della Mirandola: Über die Würde des Menschen. (Németre ford. és bev. H. W. Rüssel) Pantheon Akademische Verlaganstalt, 1940. 157 o. 103-105.

2251. Ervin Gábor: - Arthur Hazard Dakin: Man the Measure. An Essay on Humanism as Religion. Princeton, Princeton UP. XIV+ 284 o. 105-106.27. 1941. 2.

2252. Apponyi Albert, gróf: Világnézet és politika II. 107-135.

2253. Moór Gyula, vitéz: Philosophia perennis (Schütz Antal bölcselete) 136-164.

2254. Boda László: Nietzsche hagyatéka 165-169.

2255. Ivánka Endre: Arisztotelizmus. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése. 1940. december 3-án. (Halasy-Nagy József, Noszlopi László, Ervin Gábor, Gerencsér István, gr. Révay József, Sármándi Sándor és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 170-186.

2256. Jánosi József: A skolasztika. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése. 1941. január 7-én. (Kecskés Pál, Schütz Antal, Dékány István, Ervin Gábor, Szabó Elek, Ortvay Rudolf és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 187-215.

2257. Rozsály Ferenc: - Max Pohlenz: Grundfragen der stoischen Philosophie. Göttingen, Vandenhoeck & Rupprecht, 1940. 122 o. 216-127.

2258. Ervin Gábor: - G. G. Coulton: Studies in Medieval Thought. London, Nelson, 1940. 229 o. 217-218.

2259. Pozsonyi Frigyes: - Kalmár László: A Hilbert-féle bizonyításelmélet célkitűzései, módszerei és eredményei - Péter Rózsa: Az axiomatikus módszer korlátai. Matematikai és Fizikai Lapok, XLVIII. k. Bp., 1941. 65-143. o. 218-220.

2260. Földes-Papp Károly: - Andreas Konrad: Irrationalismus und Subjektivismus. Eine immanente Kritik der Satzes des Bewusstseins in Nicolai Hartmanns Erkenntnismetaphysik. Würzburg - Aumühle, K. Triltsch, 1939. 59 o. 220-221.

2261. Józsa Mihály: - Hans Voss: Trenszendenz und Raumanschauung. Frankfurt a/M., V. Klostermann, 1939. 152 o. 221-222.

2262. Dési Frigyes: - Herbert Cysarz: Das Unsterbliche. Die Gesetzlichkeiten und das Gesetz der Geschichte, Halle, Niemeyer, 1940. 304 o. 222-223.

2263. Horváth R. Károly: - Halasy-Nagy József: Mai politikai rendszerek. Bp., Franklin, 1940. 145 o. 223-224.

2264. Horváth R. Károly: - Gerhard Ritter: Machtstaat und Utopie. Vom Streit um die Dämonie der Macht seit Macchiavelli und Morus. München - Berlin, Oldenbourg, 1940. 171 o. 224-226.

2265. Ervin Gábor: - Bertrand Russell: Power. - A new social analysis. London, Allen and Unwin, 1940. 328 o. 226.

2266. Lechner Ferenc: - Halasy-Nagy József: Ember és világ. Bp., Kir. M. Egyetemi ny. 1941. 254 o. 227-228.

2267. Faragó László: - Arnold Gehlen: Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. Berlin, Junker und Dünnhaupt, 1940. 471 o. 228-231.

2268. Vajda György Mihály: - Horváth Miklós - Reök Iván: Istenek, papok, orvosok. Bp., Korda, 1940. 208 o. 231-232.

2269. Faragó László: - Herrmann Imre: Studien zur Denkpsychologie. Amsterdam, 1940. Klny. az Acta Psychologica V. 2-3. számából. 21-102. o. 232-233.

2270. Baranyai Erzsébet: - Dr. Tarcsay Izabella: Pszichodiagnosztika. A Rorschach-vizsgálat és klinikai alkalmazása. Bp., Eggenberger, 1940. 235 o. 234.27. 1941. 3.

2271. Makkai Sándor: Az örök ifjúság. Szempontok az ifjúkor filozófiai értelmezéséhez. 235-245.

2272. Zemplén György: Exisztenciális karakterológia 246-263.

2273. Dési Frigyes: Driesch Hans (1867-1941) 264-265.

2274. Halasy-Nagy József: A cartesianizmus.A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése. 1941. február 4-én. (Gáldi László, Lehner Ferenc, Slatinay Ernő, Ortvay Rudolf és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 266-284.

2275. Révay József, gróf: A kantianizmus. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése. 1941. március 4-én. (Ibrányi Ferenc, Noszlopi László, Földes-Papp Károly, Ortvay Rudolf, Kibédi Varga Sándor, Sármándi Sándor, Joó Tibor és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 284-318.

2276. Kondor Imre: - Trócsányi Dezső: Bölcselettörténelem. Pápa, Főisk. könyvnyomda, 1939. 480 o. 319-320.

2277. Técsői Téchy Olivér: - Surendranath Dasgupta: A History of Indian Philosophy. I-II., III. Cambridge, UP., 1932, 1940. 321-323.

2278. Dési Frigyes: - Bucsay Mihály: Logikai alaptételek. Debrecen, Magyar Nemzeti Könyv- és Lapkiadóvállalat, é.n., 40 o. 323-324.

2279. Lehner Ferenc: - Földes-Papp Károly: A megismerés tragikuma. Bp.-Szeged. 1941. A. m. kir. Horthy Miklós Tudományegyetem Filozófiai Intézetének közleményei 2. kötet. 172 o. 324-326.

2280. Faragó László: - Mikola Sándor: A fizikai megismerés alapjai. Bp., Kir. M. Természettudományi Társulat, 1941., 360 o. 326-329.

2281. Faragó László: - Anatol Spakovski: Das menschliche Ich und die Kultur. Der psychische Dynamismus und seine Gestaltung der Welt. Novi Sad, Jovanovic - Bogdanov, 1939. 373 o.; Der Paralellismus der dynamischen Entwicklung des Ich und der Kultur. Novi Sad, L. Bogdanov, 1941. 179 o. 329-331.

2282. Mátrai László: - Kornis Gyula: Tudomány és nemzet. Bp., Franklin, 1941. 61 o. 331-332.

2283. Kampis Antal: - Tankó Béla: A világnézet kérdése és a református elvek. Debrecen, debreceni Tanárképző-Intézet, 1939. 98 o. (Klny. a debreceni ref. kollégium tanárképző-intézete dolgozatai 20. számából) 333-334.

2284. Slatinai Ernő: - Mitrovics Gyula: A műalkotás szemlélete. Bp., Rózsavölgyi és Tsa., 1940. 334 o. 334-335.

2285. Bognár Cecil: - Harkai Schiller Pál: A lélektan feladata. Bp., MTA, 1940. 315 o. 335-336.

2286. Társulati ügyek 336-340.27. 1941. 4.

2287. Dékány István: A közösség lélektanának kritikus alapkérdései 341-365.

2288. Hamvas Béla: Scientia sacra. Írás és hagyomány 366-381.

2289. Noszlopi László: Az egyén erkölcsi tulajdonságainak kísérleti lélektani észlelése 382-395.

2290. Prohászka Lajos: A hegelianizmus. A Magyar Filozófiai Társaság vitája. 1941. április 1-én. (Joó Tibor, Mátrai László, Dékány István, Ervin Gábor és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 396-423.

2291. Mátrai László: A filozófia története. A Magyar Filozófiai Társaság vitája. 1941. május 6-án. (Kecskés Pál, Dési Frigyes, Faragó László, Hamvas Béla és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 423-441.

2292. Hamvas Béla: - Max Bense: Einleitung in die Philosophie. Eine Einübung des Geistes. München, Oldenbourg, 1941. 191 o. 442-443.

2293. Ervin Gábor: - Herbert Werner Rüssel: Das Lob der rechten Einsamkeit. Leipzig, Pantheon Akademische Verlagsanstalt, 1941. 98 o. 443-444.

2294. Hamvas Béla: - Alfred Schuler: Fragmente und Vorträge. Auss dem Nachlass. Leipzig, A. Barth, 1940. 296 o. 444-446.

2295. Ervin Gábor: - Alexander Horváth: Der tomistische Gottesbegriff. Freiburg i. d. Schwiez, Divus Thomas, 1941. 184 o. 446-447.

2296. Tarcsay Izabella: - August Bier: Die Seele. München - Berlin, Lehmann, 1939. 172 o. 447-448.

2297. Jánosi József: - Michael Wittmann: Die moderne Wertethik, historisch untersucht und kritisch geprüft. Münster, Aschendorff, 1940. 361 o. 448-449.

2298. Mátrai László: - Pál Antal: Bevezetés a modern karakterológiába. Debrecen, Nagy K. 1941. 134 o. 449-451.

2299. Zemplén Elemér: - Alexander Graf zu Dohna: Kernprobleme der Rechtsphilosophie. Philosophische Untersuchungen. Bd. 8. Berlin - Wien, A. Limbach, 1940. 96 o. 452-453.

2300. Ervin Gábor: - Horváth Sándor: A természetjog rendező szerepe. Bp., Jelenkor, 1941. 87 o. 452-453.

2301. Rozsály Ferenc: - Báró Brandenstein Béla: Platon. Bp., Szent István Társulat, 1941. 205 o. 454-457.

2302. Hunyady Piroska: - Réti László Menyhért: Duns Scotus János egyediségi elve. Vác, Kapisztrán ny. 1941. 231 o. 457-459.

2303. Vajda György Mihály: - Fichte: Első és második bevezetés a tudománytanba. A tudománytan, vagy az úgynevezett filozófia fogalmáról. (ford. és bev. Kopasz Gábor) Debrecen - Gyula, 1941. (Dolgozatok a debreceni egyetem filozófiai szemináriumából) 459-462.28. 1942. 1.

2304. Hunyady Piroska: Az aevum 1-15.

2305. Bencsik Béla: A logikai alapelvek kérdése 16-24.

2306. Bucsay Mihály: A kantiánizmus válsága 25-36.

2307. Halasy-Nagy József: A mai filozófia. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1941. okt. 7-én. (Hamvas Béla, Mátrai László, Zemplén György, Ortvay Rudolf, Földes-Papp Károly, Ervin Gábor, Kráhl Vilmos és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 37-63.

2308. Lengyel Lajos: Tárgyelmélet - Fenomenológia. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1941. november 4-én (Bencsik Béla, Lehner Ferenc, báró Schroeder Attila, Bucsay Mihály, Ortvay Rudolf és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) ) 64-89.

2309. Gerencsér István: - Báró Brandenstein Béla: A lét forrásai. Bp., Szent István Társulat, 1940. 303 o. 90-92.

2310. Gerencsér István: - Edgar Dacqué: Die Urgestalt. Der Schöpfungsmythus neu erzählt. Leipzig, Isnel, 1940. 190 o. 92-94.

2311. Moór Gyula, vitéz: - Theodor Litt: Das Allgemeine im Aufbau der geisteswissenschaftlichen Erkenntnis. Leipzig, Hirzel, 1941. 71 o. 94-95.

2312. Ervin Gábor: - Heinrich Schaller: Die europäische Kulturphilosophie. München, E. Reinhardt, 1940. 130 o. 95-96.

2313. Báró Brandenstein Béla: - Mátrai László: Élmény és mű. Bp., Egyetemi ny. 1940. 201 o. 97-98.

2314. V.: - Nyéki Kálmán: Vallás és faj. Bp., Szent István Társulat, 1941. 513 o. 98-100.

2315. Zemplén Elemér: - Szemelvények dr. Finkey Ferenc nyug. koronaügyész, tiszt. egyetemi tanár kisebb szakdolgozataiból. 1890-1940. Bp., A szerző, 1940. 155 o. 100-101.

2316. Zemplén Elemér: - Halasy-Nagy József: A politikai tudomány kezdetei. Platon és Aristoteles. Bp., Parthenon, 1942. 93 o. 101-103.

2317. Ivánka Endre: - Révay József: Ókori író - mai olvasó. Bp., Franklin, 1942. 96 o. (Parthenon Tanulmányok 2.) 103-104.

2318. Vajda György Mihály: - Callixt O.F.M. cap. Hötschl: Das Absolute in Hegels Dialektik. Paderborn, Schöningh, 1941. 186 o. 104-105.

2319. Madzsar Imre: - Szemere Samu: Filozófiai tanulmányok. Bp., Arany János Rt., 1941. 421 o. 105-108.

2320. Tarcsay Izabella: - K. Fritz Schaer: Charakter, Blutgruppe und Konstitution. Grundriss einer Gruppentypologia auf psychologisch-anthrpologischer Grundlage. Zürich, Rascher, 1941. 112 o. 108.

2321. Gáspár Ilona (összeáll.): A magyar filozófiai irodalom bibliográfiája 1940-1941. 109-126.28. 1942. 2.

2322. Báró Brandenstein Béla: A filozófia mai hivatásáról 127-141.

2323. Lengyel Lajos: A filozófia alapproblémája "Az ember tragédiájá"-ban 142-165.

2324. Kibédi Varga Sándor: Bauch Brunó (1877-1942) 166-168.

2325. Lehner Ferenc: Logika, ismeretelmélet. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1941. december 2-án (Jánosi József, Lengyel Lajos, Pozsonyi Frigyes és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 169-189.

2326. Zemplén György: Metafizika és értékelmélet. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1942. január 13-án (Dékány István, Jánosi József, Faragó László, Ponyi István, Waldapfel László, Hunyady Piroska és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 190-210.

2327. Moór Gyula, vitéz: - Dr. Vojtech Tuka: Die Rechtsysteme. Grundriss einer Rechtsphilosophie. Berlin - Wien, A. Limbach, 1941. XV+ 273 o. 211-218.

2328. Báró Brandenstein Béla: - Jánosi József SJ: Bölcselet és valóság. Bp., Szent István Társulat, 1940. 387 o. 219-227.

2329. Horváth R. Károly: - Joó Tibor: Magyar nacionalizmus. Bp., Athenaeum, 1941. 348 o. 228-231.

2330. Társulati ügyek 232-236.28. 1942. 3.

2331. Moór Gyula, vitéz: A jog mivolta az újabb kultúrfilozófia megvilágításában 237-252.

2332. Magyaryné Techert Margit: Plotinos és Szent Ágoston 253-266.

2333. Staud Géza: Aristoteles dramaturgiája 267-277.

2334. Révay József, gróf: Etika. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1942. február 3-án (Ibrányi Ferenc, Noszlopi László, Ervin Gábor, Horváth R. Károly, Slatinay Ernő, Földes-Papp Károly és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 278-309.

2335. Baránszky-Jób László: Esztétika. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1942. március 3-án (Kampis Antal, Prahács Margit, báró Schroeder Attila, Staud Géza és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 310-331.

2336. Kövendi Dénes: - Aristoteles: Nikomachosi Ethika I-II. (ford. és magyarázta Szabó Miklós) Bp., Parthenon, XX+ 273, 266 o. 332-336.

2337. Bóka László: - Kornis Gyula: Nietzsche és Petőfi. Bp., Franklin, 1942. 46 o. 336-338.

2338. Zemplén György: - Rezek S. Román O.S.B.: Prohászka intuíciója és átélése. Bp., 1942. (Dolgozatok a Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Philosophiai Szemináriumából) 338-339.

2339. Gerencsér István: - Wilhelm Andersen: Der Existenzbegriff und das existenzielle Denken in der neueren Philosophie und Theologie. (Beiträge zur Förderung christlicher Theologie. 42 Bd. 1. H.) Gütersloh, Bertelsmann, 1940. 217 o. 339-341.

2340. Vajda György Mihály: - Tiry László: Veszélyben. Bp., Antiqua ny. 1942. 341-343.

2341. Ervin Gábor: - László Ákos: A Ferences Iskola természetbölcseleti problémái. Gyöngyös, 1942. 191 o. 343-344.28. 1942. 4.

2342. Gerencsér István: A felvilágosodás filozófiája és a XVIII. századi magyar piaristák 345-364.

2343. Steif Antal: A lélektan módszeréről. Mérés és intuíció 365-382.

2344. Ortvay Rudolf: Természetfilozófia. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1942. április 7-én (Huzella Tivadar, Faragó László, Zemplén György, M. Zemplén Jolán és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 383-416.

2345. Mátrai László: Kultúrfilozófia. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1942. május 5-én (Dési Frigyes, Ervin Gábor, Faragó László, Slatinay Ernő, Sármándi Sándor és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 417-440.

2346. Baránszky-Jób László: - Böhm Károly: Az aesthetikai érték tana (Az ember és világa, VI. rész.) Bp., Országos Evangélikus Tanáregyesület, 1942. 344 o. 441-444.

2347. Pozsonyi Frigyes: - Heinrich Scholz: Metaphysik als strenge Wissenschaft. Köln, Staufen, 1941. 188 o. 445-446.

2348. Pozsonyi Frigyes: - Ludwig Fischer: Die unabzählbarte Menge. Leipzig, F. Meiner, 1941. 57 o. 446-447.

2349. Ervin Gábor: - Kornis Gyula: Századunk tudományának szelleme. Bp., Franklin, 1942. 41 o. 447-449.

2350. Ponyi István: - Bernhard Jansen SJ: Die Geschichte der Erkenntnislehre in der deueren Philosophie bis Kant. Paderborn, Schöningh, 1940. 288 o. 449-451.

2351. Rozsály Ferenc: - Joseph Schumacher: Antike Medizin I. Die naturphilosophischen Grundlagen der Medizin in der griechischen Antike. Berlin, 1940. 291 o. 451-453.

2352. Ervin Gábor: - Georges Duhamel: Les confessions sans pénitence. Paris, Plon, 1941. 182 o. 453-455.

2353. Vajda György Mihály: - Rudolf Meyer: Der Protest des Gewissens in der Philosophie. Zürich - Leipzig, Gebr. Leemann & Co., 1941. 455-456.

2354. Dési Frigyes: - Robert Rast: Vom Sinn der Kultur. Luzern, Räber und Cie. 1942. 111 o. 457-458.

2355. Mátrai László: - Dékány István: A magyarság lelki arca. Magyar néplélektani rajzok. Bp., Athenaeum, 1942. 276 o. 458-460.

2356. Gerencsér István: - Somogyi József: A nemzeteszme. Bp., Szent István Társulat, 1941. 340 o. 460-462.

2357. Zemplén Elemér: - Wilhelm Sauer: Juristische Methodenlehre. Zugleich eine Einleitung in die Methodik der Geisteswissenschaften. Stuttgart, F. Enke, 1940. 616 o. 462-466.29. 1943. 1.

2358. Somogyi József: A közjó 1-14.

2359. Pozsonyi Frigyes: Relativizmus és nem-aristotelesi rendszerek a modern logikában 15-33.

2360. Rezek S. Román: Prohászka Ottokár és Bergson 34-53.

2361. Dékány István: Társadalomfilozófia. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1942. október 13-án (Horváth Barna, Ottlik László, Mátrai László, Ponyi István és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 54-72.

2362. Harkai Schiller Pál: Lélektan és embertan. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1942. nov. 3-án (Noszlopi László, Tarcsay Izabella, Ponyi István és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 73-86.

2363. Prohászka Lajos: - Kornis Gyula: A tudományos gondolkodás. A tudós lelki alkata. I-II. Bp., Franklin, 1943. 312, 269 o. 87-90.

2364. Baránszky-Jób László: - Sík Sándor: Esztétika. I-III. Bp., Szent István Társulat, 1942. 327, 429, 401 o. 90-93.

2365. F.: - Muzsnai László: Magyar metafizika és logika (Tentamen) Bp., a szerző kiadása, 1943. 296 o. 93-94.

2366. Dési Frigyes: - Eduard May: Am Abgrund des Relativismus. Berlin, Lüttke, 1942. 305 o. 94-98.

2367. F.: - Werner Heisenberg: Die Einheit des naturwissenschaftlichen Weltbildes. Leipzig, J.A. Barth, 1942. 32 o. 98-99.

2368. Ervin Gábor: - Albert és Thévenaz, Pierre Béguin: Henri Bergson. Neuchâtel, Á la Baconniére, 1941. 380 o. 99.

2369. Ervin Gábor: - Léon Brunschvicg: Descartes et Pascal lecteurs de Montaigne. Neuchâtel, Á la Baconniére, 1942. 210 o. 99-100.

2370. F.: - Böszörményi Ede: Az amerikai neo-realizmus erkölcs- és vallásfilozófiája (Philosophia. A m. kir. Horthy Miklós Tudományegyetem filozófiai intézetének közleményei, 6.) 100-101.

2371. Horváth R. Károly: - Szabó József: A jogászi gondolkodás bölcselete. Szeged. Acta Universitatis Szegediensis XVI/2. 1941. 71 o. 101-104.

2372. Zemplén Elemér: - Fritz Bleiber: Das Recht als objektiver Wert. Wien, J. Springer, 1941. 80 o. 104.

2373. Zemplén György: - A lelki élet vizsgálatának eredményei (szerk. Harkai Schiller Pál) Bp., Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Lélektani Intézete, 1942. 500 o. 105-110.

2374. [Harkai] Schiller Pál: - Noszlopi László: Emberismeret és emberekkel való bánás. Bp., Pantheon, 1942. 247 o. 110-111.

2375. Steif Antal: - Kurt Gottschaldt: Die Methodik der Persönlichkeitsforschung in der Erbpsychologie. Leipzig, J.A. Barth, 1942. XII+ 164 o. 112-113.

2376. Gáspár Ilona (összeáll.): A magyar filozófiai irodalom bibliográfiája, 1942. 114-124.29. 1943. 2.

2377. Brandenstein Béla, báró: A görög filozófia jelentősége korunkban 125-130.

2378. Szabó Zoltán: A genetikai megismerés útjai 131-145.

2379. Harkai Schiller Pál: Bencsik Béla életműve 146-148.

2380. Orkonyi Lajos: A szintézis szüksége és a filozófia 148-155.

2381. Moór Gyula, vitéz: Jogfilozófia. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1942. december 1-én (Ruber József, Bibó István, Horváth R. Károly, Zemplén Elemér és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 156-176.

2382. Gáldi László: Nyelvfilozófia. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1943. január 12-én (Bóka László, Harkai Schiller Pál, Soltész János és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 177-199.

2383. Vajda György Mihály: - Hegel: Ember és társadalom (ford. és bev.: Sándor Pál) Bp., Codex, 1942. 200-201.

2384. F.: - Karl Schröter: Ein allgemeiner Kalkülbegriff. Forschungen zur Logik und zur Grundlegung der exakten Wissenschaften. Leipzig, S. Hirzel, 1941. 44 o. 201-202.

2385. Vajda György Mihály: - Sándor Pál: A dialektika története. Bp., 1943. 112 o. 202-204.

2386. Ervin Gábor: - Charles Journet: Connaissance et inconnaissance de Dieu. Fribourg, Librarie de l'Université, 1943. 172 o. 204-205.

2387. Ervin Gábor: - Solt Hugó: Akarat és értelem. Bp., Vajda János Társaság, 1943. 136 o. 205-206.

2388. Ervin Gábor: - S. Albert Bernát: Halhatatlan szellem a világ alapja. Bp., Pátria Rt. 1943. 282 o. 206.

2389. Mátrai László: - Sybil de Souza: La philosphie de Marcel Proust. Paris, Rieder, 1939. 176 o. 206-208.

2390. Sebestyén Károly: - J. Huizinga: Im Bann der Geschichte. Betrachtungen und Gestaltungen. Basel, Akademische Verlagsanstalt Pantheon, 1943. 208-213.

2391. Szigeti József: - Vatai László: A szubjektív életérzés filozófiája (Dosztojevszkij) Sárospatak, 1943. (A sárospataki főiskola kiadványai. V. Dolgozatok a filozófiai-pedagógiai tudományok köréből. 1.) 213-214.

2392. Mátrai László: - Trencsényi-Waldapfel Imre: Erasmus és magyar barátai. Bp., Officina, 1941. 111 o. 214-216.

2393. Gerencsér István: - Lükő Gábor: A magyar lélek formái. Bp., Exodus, 1942. 340 o. 216-217.

2394. Társulati ügyek 218-22229. 1943. 3-4.

2395. Ervin Gábor: A műalkotás, mint jel 223-235.

2396. Lengyel Lajos: Pszichikum, logikum és metafizikum 236-264.

2397. Surányi-Unger Tivadar, vitéz: Gazdaságfilozófia. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1943. február 9-én (Takaróné Gál Beatrix és Dékány István hozzászólásaival) 265-281.

2398. Jánosi József: Vallásbölcselet. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1943. március 2-án (Ibrányi Ferenc, Bucsay Mihály, Hamvas Béla és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 282-302.

2399. Joó Tibor: Történetfilozófia. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1943. április 6-án (Madzsar Imre, Ervin Gábor, Mátrai László, Marosi Máday István és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 303-322.

2400. Brandenstein Béla, báró: A filozófia jövője. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1943. május 4-én (Hamvas Béla, Joó Tibor, Zemplén György, Angyal Endre, gróf Révay József és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 323-340.

2401. Zemplén Elemér: - Halasy-Nagy József: Történeti bevezetés a filozófiába. Bp., Pantheon, 1942. 183 o. 341-342.

2402. Vajda György Mihály: - Sándor Pál: Filozófiai lexikon. I. Bp., Faust, é.n., 304 o. 342-343.

2403. Angyal Endre: - Horkay László: Kant vallásos nézetei. Sárospatak - Hajdúnánás, 1942. 40 o. (A sárospataki főiskola kiadványai. V. Dolgozatok a filozófiai - pedagógiai tudományok köréből.) 343-344.

2404. Zemplén György: - Báró Brandenstein Béla: Nietzsche. Bp., Szent István Társulat, é.n. 503 o. 344-347.

2405. Faragó László: - Andreas, Angyal: Karl Hugo Meltzl, ein Vorläufer der neueren Religionsgeschichte und Kulturphilosophie. Klny. a Südostforschungen-ból. é.n. pp. 53-107. 347-348.

2406. Steif Antal: - Solt Hugó: Palágyi Menyhért bölcselete. Bp., Pantheon, 1943. 136 o. 348-349.

2407. Ponyi István: - Walter Del-Negro: Die Philosophie der Gegenwart in Deutschland. Leipzig, 1942. Steiner, IV+ 124 o. 349-351.

2408. Dési Frigyes: - Eberhard Grisebach: Die Schicksalsfrage des Abendlandes. Berlin - Leipzig, P. Haupt, 1942. 340 o. 351-355.

2409. Ervin Gábor: - Vitéz Moór Gyula: A szabad akarat problémája. Bp., MTA, 1943. 150 o. 355-358.

2410. Ponyi István: - Alois Guggenberger: Der Menschengeist und das Sein. Eine Begegnung mit Nicolai Hartmann. Krailling vor München, E. Wewel, 1942. XIV+ 239 o. 358-360.

2411. F.: - Schütz Antal: Logikák és logika. Bp., MTA, 1941. 92 o. (Értekezések a filozófia és a társadalmi tudományok köréből, V. kötet, 6. szám.) 360-362.

2412. F.: - Martin Grabmann: Thomas von Erfurt und die Sprachlogik des mitteralterlichen Aristotelismus. München, Bayer. Akad. d. Wiss., 1943. 104 o. 362-363.

2413. F.: - G. Hauser: Über den Zusammenhang zwischen Geometrie und Philosophie. Einführung für gebildete Laien. Luzern, Räber & Cie, 1942. 104 o. 363.

2414. F.: - Friedrich Sauer: Naturgesetz und Relativismus. Eine Einführung in die Philosophie des Naturbegriffs. München, E. Reinhardt, 1943. 114 o. 363-364.

2415. Lengyel Lajos: - Pozsonyi Frigyes: A logika tárgyköre és feladata (Történeti áttekintéssel) Bp., A szerző kiadása, 1942. 176 o. 364-368.

2416. Horváth R. Károly: - Losonczy István: A funkcionális fogalomalkotás lehetősége a jogtudományban. Bp., Egyetemi ny. 1941. 141 o. 368-369.

2417. Horváth R. Károly: - Ottlik László: Bevezetés a politikába. Bp., Egyetemi ny. 1942. 128 o. 369-371.

2418. Joó Tibor: - Perneczky Béla: Koreszméink. Bp., 1943. 145 o. 371-372.

2419. Steif Antal: - Hort Dezső: Jellem és Társadalom. (Szociálkarakterológia) Bp., A szerző kiadása, 1943. 129 o. 372-373.

2420. Lehner Ferenc: - Bognár Cecil: Mi és mások. (A mindennapi élet lélektana) Bp., Egyetemi ny. é.n. 350 o. 373-375.

2421. Zemplén György: - Mátrai László: Jellemtan. (Karakterológia) Bp., Nemzetnevelők Könyvtára, 1943. 155 o. 375-378.

2422. Tarcsay Izabella: Két könyv a lelki válságokról - Ernst Aeppli: Lebenskonflikte. Zürich, Rentsch, 1942. 291 o.; - Franziska Baumgarten: Beratungen in Lebenskonflikten. Zürich, Rascher, 1943. 130 o. 378-380.

2423. [Harkai] Schiller Pál: - Noszlopi László: A titkos erők és tanítások lélektana. - Varázslat, álomfejtés, médiumizmus. Bp., Pantheon, 1943. 136 o. 380-381.30. 1944. 1-2.

2424. Lengyel Lajos: Tragikum és mártírium 1-21.

2425. Horváth R. Károly: Jogtudomány és jogbölcselet 22-32.

2426. Noszlopi László: Tudat és tudattalan. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülése 1943. október 12-én (Marosi Náday István, Harkai Schiller Pál, Zemplén György és Báró Brandenstein Béla hozzászólásaival) 33-55.

2427. Brandenstein Béla, báró: "A transzcendens okság elmélete" (Legeza Mihály SJ könyvéről) 56-70.

2428. Zulauf Teofil: - Prohászka Lajos: A platonista Cicero. Bp., MTA, 1942. 71 o. (Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből. 5. köt. 11. szám) 71-72.

2429. Mátrai László: - Ervin Gábor: Kultúra és emberiség. Bp., Jelenkor, 1943. 103 o. 73-74.

2430. Gerencsér István: - Raoul Allier: Kultúra és varázslat. Bp., Franklin, é.n., 196 o. 74-75.

2431. Soltész János: - Karl August Meissinger: Erasmus von Rotterdam. Zürich, Scientia, 1942. XI+ 422 o. 75-77.

2432. Noszlopi László: - Dékány István: A mai társadalom. Bevezetés a társadalomtudományokba. Bp., Pantheon, 1943. 388 o. 77-79.

2433. Scholtz Kornél: - Claude du Pasquier: Introduction á la théorie générale et á la philosophie du Droit. Neuchatel, Delachaux, 1942. (2. kiadás) XIX+ 402 o. 79-80.

2434. Soltész János: - Victor-Paul Soulas: Réalisme. Essai. Paris, Debresse, 1942. 107 o. 80-81.

2435. Nagy Péter: - Axel Stern: Un poéme métaphysique en prose. Genéve, Ed. du Cercle Littéraire, 1941. 81-82.

2436. F.: - Csemiczky Tihamér: Az egyenértékű gyökvonás elmélete. Bp., Athenaeum, 1938-1942. 61 o. 82-83.

2437. Gerencsér István: - Fónagy Iván: A mágia és a titkos tudományok története. Bp., Bibliotheca, 1943. 480 o. 83-84.

2438. Gerencsér István: - Erőss Alfréd: A vallásnevelés. Bp., Szent István Társulat, 1944. 275 o. 84-85.

2439. H[arkai] Schiller Pál: - Kecskés Pál: Az ember lelke. Bp., 1943. 160 o. (Szt. Tamás Könyvtár 7.) 85-86.

2440. Tarcsay Izabella: - Gustav Morf: Grundriss der Psychologie. Bern, Francke, 1943. 139 o. 86.

2441. Soltész János: - Joan Evans: Taste and Temperament. A brief study of psychological types in their relation to the visual arts. London, J. Cape, 1939. 128 o. 86-88.

2442. Gáspár Ilona (összeáll.): A magyar filozófiai irodalom bibliográfiája 1943-ban 89-96.31-32. 1945-1946.

2443. Moór Gyula: Kereszténység és szocializmus 1-10.

2444. Mátrai László: A filozófia haladásáról 11-16.

2445. Révay József: Immoralizmus. Nietzsche születésének 100. évfordulójára 17-25.

2446. Lénárd Ferenc: A nemzetközi filozófiai élet 26-27.

2447. Hamvas Béla: A francia exisztencializmus irodalma 27-28.

2448. Lakatos Imre: A fizikai idealizmus bírálata. Megjegyzések Susan Stebbing könyvéhez - S.S.:Philosophy and the Phisicist. London, Pelican, 1943. 219 o. 28-33.

2449. Halottaink. Révay József, Tankó Béla, Joó Tibor (Faragó László, Bartók György és Hamvas Béla nekrológja) 34-36.

2450. Földes-Papp Károly: - T. D. Weldon: Introduction to Kant's Critique of Pure Reason. Oxford, Clarendon Press, 1945. 205 o. 37-38.

2451. Bartók György: - G. R. G. Mure: An Introduction to Hegel. Oxford, Clarendon Press, 1940. XX+ 180 o. 38.

2452. Urbán György: - H. A: Hodges: Wilhelm Dilthey. An Introduction. London, Kegan, 1944. 156 o. 38-41.

2453. Mátrai László: - T.E. Hulme: Speculations. Essays on Humanism and the Philosophy of Art. (Ed. Herbert Read) London, Kegan, Trench, Trubner, XVI+ 271 o. 41-42.

2454. Földes-Papp Károly: - Alfred Ayer: The Foundations of Empirical Knowledge. London, Macmillan, 1940. 276 o. 42-43.

2455. Zemplén György: - John Macmurray: Reason and Emotion. London, Faber & Faber, 1945. 286 o. 43-44.

2456. Hamvas Béla: - Louis Lavelle: Du temps et de l'éternité. Paris, Aubier, 1945. 44.

2457. Báti László: - Jean-Paul Sartre: L'existentialism est un humanisme. Paris. Nagel, 1946. 141 o. 44-45.

2458. Mándy Stefánia: - M. C. D'Arcy SJ.: The Mind and Heart of Love. Lion and Unicorn. A Study in Eros and Agape. London, Faber & Faber, 1945. 330 o. 45-46.

2459. Hermann József: - Julien Benda: La France Byzantine. Paris, NRF., é.n. 291 o. 46-48.

2460. Bartók György: - Alfred Cobban: The Crisis of Civilization. London, J. Cape, 1941. 272 o. 48-49.

2461. Bartók György: - Michael Roberts: The Recovery of the West. London, Faber & Faber, 1941. 315 o. 49-50.

2462. Bartók György: - Lewis Mumford: The Condition of Man. London, Secker & Warburg, 1944. X+ 467 o. 50-51.

2463. Baránszky-Jób László: - R. G. Collingwood: The Principles of Art. Oxford, Clarendon Press, 1938. 347 o. 51-52.

2464. Baránszky-Jób László: - Arthur R. Howell: The Meaning and Purpose of Art. London, Zwemmer, 1945. 239 o. 53.

2465. Moór Gyula: - Österreichische Zeitschrift für Öffentliches Recht. Neue Folge, Bd. I., Heft 1-2., Wien, 1946. 240 o. 53.

2466. K. (ősszeáll.): A német megszállás alatt megjelent francia filozófiai munkák jegyzéke 54-56.

2467. Társulati ügyek 57-59.

2468. Résumé - Summary 60-66,33. 1947.

2469. Szemere Samu: Filozófia és demokrácia 1-7.

2470. Révész Géza: A zsenialitás problémája 8-15.

2471. Kövendi Dénes: Az eleai gondolat 16-26.

2472. Szalai Sándor: Gondolat és anyag. Filozófiai karcolat 27-28.

2473. Pozsonyi Frigyes: Evidencia és igazság 28-33.

2474. Harsányi János: A filozófiai tévedések logikai alkata 33-39.

2475. Horváth Barna: A jogi gondolkodás útjelzői 39-43.

2476. Scholtz Kornél: Realitás és idealitás, "van" és "legyen" a jogban 43-44.

2477. Bartók György: - Bertrand Russell: History of Western Philosophy and its connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day. London, G. Allen and Unwin Ltd. 1946. 916 o. 45-46.

2478. Bartók György: - Norman Kemp Smith: The Philosophy of David Hume. A Critical Study of its Origins and Central Doctrines. London, 1941. XI+ 568 o. 46.

2479. Scholtz Kornél: - C. D. Hardie: Background to Modern Thought. London, Watts, 1947. IX+ 174 o. 47.

2480. Kováts Gyula: - V.Sz. Kruzskov: O russzkoj klasszicseszkoj filoszofii XIX. veka (A 19. század orosz klasszikus filozófiájáról) Ogiz Goszpolitizdat, 1945. 55 o. 47.

2481. Lengyel Lajos: - Fogarasi Béla: Marxizmus és logika. Bp., Szikra, 1946. 182 o. 47-50.

2482. Pozsonyi Frigyes: - Victor Kraft: Mathematik, Logik und Erfahrung. Wien, Springer, 1947. 129 o. 50-51.

2483. Ponyi István: - Albert Camus: Le mythe de Sisyphe. Essai sur l'absurd. Les Essais XII. Paris, Gallimard, 1943. (23. kiadás) 189 o. 51-52.

2484. Vajda György Mihály: - C.E.M. Joad: The Future of Morals. London, John Westhouse, 1946. 139 o. 52-53.

2485. Vajda György Mihály: - Hegedüs Géza: Az emberi méltóság. Bp., Anonymus, 1945. 126 o. (Anonymus könyvtár 1.) 53-54.

2486. Scholtz Kornél: - Roscoe Pound: Social control through law. New Haven, Yale UP., 1942. 138 o. 54.

2487. Lénárd Ferenc: - Paul Guillaume: Introduction á la psychologie. (Études de psychologie et de philosophie, III.) Paris, J. Vrin, 1945. 380 o. 55.

2488. Ponyi István: - Louis Lavelle: La philosophie française entre les deux guerre. Paris, Aubier, 1942. 278 o. 55-56.