Ecsedy Ildikó
(1938--)
orientalista, a nyelvtudomány doktora
bibliográfiája

 

--- (Pu Szung-ling: Furcsa históriák. /Ism./ Egyetemi Lapok, 1959. okt.)

--- Adalékok a karluk nép történetéhez kínai források alapján. Egyetemi doktori dissz. 1961. (Kézirat.)

1. Hsziang Cseng-kuo: A nagy kohó. Kínai elbeszélések (fordítás): Európa, Bp. 1959. 53-73.o.

2. A középkori népi hangszeres zene nyomozása régi magyar személyneveinkben: Magyar Nyelv LVI(1960), 85-91.o.

3. Az Égi Szövőlány otthont talál a földön: Lányok Évkönyve 1961. Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp. 1961. 363-366.o.

4. H.H. Frankel, Catalogue of Translations from the Chinese Dynastic Histories for the Period 220-960. Compiled by -- : Chinese Dynastic Histories Translations, Supplement No.1, 295 p. Berkeley and Los Angeles 1957 University of California Press: Acta Orientalia Hungarica XIII(1961), 335-337. (Rec.)

5. Kínai ünnepek: Lányok Évkönyve 1962. Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp. 1962. 232-234.o.

6. Tibet: Fiúk Évkönyve 1962. Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp. 1962. 309-311.o.

7. Arthur Waley: The Poetry and Carreer of Li Po. 701-762 A.D.: Világirodalmi Figyelő VIII(1962), 1.szám, 132-133.o. (Ism.)

8. Világirodalmi anthológia III.kötet. (A XVII. és XVIII. század irodalma.) Tankönyvkiadó, Bp. 1962. In: Kínai irodalom 359-393.o. (Szerkesztés); Hung Seng: Az örök élet palotája (Drámarészlet, fordítás) 377-383.o.; Na-lan Hszing-tö: Yünsan felé..., Tavaszi hó..., Emlékezés barátomra (Versek, fordítás), 384.o.

9. Lányok Évkönyve 1963. Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp. 1962. In: A selyem útja, 25-27.o.; Hogyan született meg a kínai könyv, 244-247.o.

10. Fiúk Évkönyve 1963. Móra Ferenc Könyvkiadó. Budapest, 1962. Ebben: A kínai iskola, 253-256.o.

11. Hungarian publications on Asia and Africa. 1950-1962. A selected bibliography. -- Magyar szerzők Ázsiáról és Afrikáról.1950-1962. Válogatott bibliográfia. (Comp. by Eve Apor Szeidovitz /Éva/ and Hilda Ecsedy /Ildikó/). Ed. by Louis Bese /Lajos/. Budapest, 1963, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára - Magyar UNESCO Bizottság Kelet-Nyugat Albizottsága.106 p.

12. Lányok Évkönyve 1964. Móra Ferenc Könyvkiadó. Budapest, 1963. Ebben: Zene és szertartás a régi Kínában 323-325.o.

13. Uigurs and Tibetans in Pei-t'ing /790-791 A.D./: Acta Orient. Hung. XVII(1964), p.83-104.

14. Ho Si Minh: Börtönnapló /Versek/. Ford. Weöres Sándor. A szöveget kínai eredetiből magyar prózára ford., az utószót és jegyzeteket írta Ecsedy Ildikó. Európa, Budapest, 1965. 154 p. 2.kiadás: 1969.

15. Old Turkic Titles of Chinese Origin: Acta Orient. Hung. XVIII(1965):1-2, pp.83-91. (Magyarul: Altajisztikai napok, Bp. 1965: Sokszorosítás.)

16. Vu Csing-ce: Írástudók. Kínai eredetiből fordította, s az utószót írta Polonyi Péter. A szöveget a kínai eredetivel egybevetette, s a jegyzeteket írta Ecsedy Ildikó. A védőborító, a kötésterv és az illusztráció Csillag Vera munkája. Európa, Budapest, 1966. p.724. /Jegyz.: 699-717./

17. S.G.Kliashtornyi, Drevnetiurkskie runicheskie pamiatniki po istorii Srednei Azii. Moskva, Izdatel'stvo "Nauka", 1964. 215 pp.: Asian and African Studies II(1966), 180-181. /Ism./

18. Po Csü-ji versei /műfordítás/: Klasszikus kínai költők. I-II. Európa, Budapest, 1967.; II, pp.212-215, 241, 244, 247, 252-254, 258-262, 277.

19. Ja.A. Šer, Kamennye izvajanija Semirecjja. Akademija Nauk SSSR, Leningradskoe Otdelenie Instituta Archeologii, Izdateljstvo "Nauka", Moskva-Leningrad 1966. 139 str. /recenzió/: Acta Orient. Hung. XX(1967), 373-376.

20. T'ang T'ao-hua, T'ien Tse-pin, Shu Shih-cheng és Yang Jung-kuo cikkeiről /megjelentek a Li-shih-yen-chiu c. folyóiratban, Peking, 1960./ /Ism.: Revue Bibliographique de Sinologie 6. 1967./, 43-44, 329.

21. S.V. Kiselev, L.A. Evtiukhova, L.R. Kyzlasov, N.Ia. Merpert, V.P. Levashova, revnemongol'skie goroda. Moskva, Izdatel'stvo "Nauka", 1965. 371 pp.: Asian and African Studies III(1967), 197-198. /Bratislava./

22. Trade-and-war relations between the Turks and China in the second half of the 6th century: Acta Orient. Hung. XXI(1968): 3, 131-180.

23. Enoki Kazuo /Ural-Altaische Jahrbücher, vol.33./, Mori Masao /Shigaku Zasshi, vol.70./, B, Ögel és O. Maenchen-Helfen /Central Asiatic Journal, vol.6./ cikkeiről ismertetések: Revue Bibliographique de Sinologie 7, Année 1961. Mouton et Co., Paris--La Haye 1968, pp.67-68, 91, 108, 231-232.

24. Tőkei F., Műfajelmélet Kínában a III-VI. században. /Liu Hie elmélete a költői műfajokról/ [Genre Theory in China in the 3rd to 6th Centuries. [Liu Hieh's Theory on Poetic Genres]]. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967, 325 p.: Acta Orient. Hung. XXII(1969), pp.134-136.

25. Tjurkologiceskij sbornik k šestidesijatiletiju Andreja Nikolaevica Kononova. Redakcionnaja kollegija: S.G. Kljastornyj /otv.red./, Ju.A. Petrosjan, S.S. Cel'niker. Izdatel'stvo "Nauka", Moskva, 1966, 274 p.: Acta Linguistica 19(1969):1-2, pp.257-260.

26. "Út az, amit kitaposunk magunknak..." /Kínai közmondás -- szabadon/: A Veres Pálné Gimnázium Jubileumi Évkönyve /1869-1969/. A Veres Pálné Gimnázium Évkönyve 1968/69-ről, az iskola fennállásának 100. tanévéről. Közzétette: Kelemen Lászlóné igazgató. Budapest, 1969. június, pp.173-174.

27. Nomád gazdaság, nomád társadalom: Magyar Filozófiai Szemle XIII(1969):5, pp.855-875.

28. Colin Mackerras, The Uighur Empire /744-840/ According to the T'ang Dynastic Histories /Occasional Paper 8/. XIII+187 pp., 6 maps. Canberra, Centre of Oriental Studies, The Australian National University, 1968: Asia Major XV, Part 1(1969), pp.129-130. /London/

29. Ma Ch'ang-shou, Pei-ti yü Hsiung-nu; Ma Ch'ang-shou, Wu-huan yü Hsien-pi; James Hamilton, Toquz-oguz et On-uygur; Jou-jan tzu-liao chi-lu, -- K. Czeglédy, gogay-quzď, Qara-qum, Kök-öng: Ismertetések. Revue Bibliographique de Sinologie 8, Année 1962. Mouton et Co., Paris--La Haye 1969, pp.69-71;--92.

30. Világirodalmi Lexikon. Első kötet. A-Cal. Főszerk. Király István. Felelős szerk. Szerdahelyi István. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970. Bambuszliget hét bölcse, p. 671; Caj Jen, p.1234-1235; Caj Jung, p.1235.

31. E. Pinks, Die Uiguren von Kan-chou in der frühen Sung-Zeit /960-1028/: Asiatische Forschungen XXIV, O. Harrassowitz, Wiesbaden, 1968. XI+226 p. + 1 Karte: Acta Orient. Hung. XXIII(1970): 1, pp.131-133.

32. Twenty-first International Congress of Chinese Studies, Senigallia /Italy/, 7-13 September, 1969: Acta Orient. Hung. XXIII(1970):2, pp.234-237.

33. The Kőrösi Csoma Society 1969: Acta Orient. Hung. XXIII(1970): 3, pp.373-374.

34. Czeglédy K.: Nomád népek vándorlása Napkelettől Napnyugatig. 160 l., 13 tábla, 2 térkép, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969. /Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 8./: Antik Tanulmányok XVII(1970[1971]):1, 82-84.o.

35. Czeglédy Károly, Nomád népek vándorlása Napkelettől Napnyugatig [The migration of nomadic peoples from the Orient to the Occident]: Kőrösi Csoma Kiskönyvtár [Kőrösi Csoma Library] vol.8, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969, 160 p., 10 pl., 2 maps: Acta Orient. Hung. XXIV(1971):1, pp.129-131.

36. Ferenc Tőkei, Genre Theory in China in the 3rd-6th Centuries /Liu Hsieh's theory on poetic genres/: Bibliotheca Orientalis Hungarica XV. Akadémiai Kiadó, Budapest 1971. Supervised by Louis Ligeti. Redacted by Hilda Ecsedy. 177 p.

37. Balazs Étienne: Chinese Civilization and Bureaucracy. Variations on a Theme. Translated by H.M. Wright, edited by A.F. Wright. Yale University Press, New Haven and London /1964/ 1967. - XIX+309 pp. Price $2.45: Acta Ethnographica 20(1971): 1-2, pp.216-219.

38. (J. Harmatta cikkéhez: Sino-Iranica:) Appendix I: "The Month i-mao"; Appendix II: "874: 260the Year of the Reign of the T'ang Dynasty." --A Middle-Persian--Chinese Epitaph from the Region of Ch'ang-an /Hsian/ from 874. The Chinese Inscription": Acta Antiqua Ac. Scient. Hung. XIX(1971):1-2, pp.143-158. /pp.143-144; 145-147; 149-158./

39. (Harmatta János cikkéhez: Irán és Kína kapcsolatainak történetéhez:) I. Függelék: "I-mao hónap"; II. Függelék: "874: a T'ang-dinasztia uralkodásának 260. éve". -- "Egy középperzsa--kínai sírfelirat Ch'ang-an /Hsian/ vidékéről, 874-ből": Antik Tanulmányok XVII(1970[1971]):2, pp.258-271. /pp.258-259; 259-261; 262-271./

40. Jack Autrey Dabbs, History of the discovery and exploration of Chinese Turkestan, The Hague; Sha Chih, T'u-lu-fan tien-jen wen-shu li ti T'ang-tai tsu-tien kuan-hsi, LSYC:1; Mori Masao, Higashi Tokketsu kan shógó kó: Tetsuroku shobu no shirihatsu to shikin, Tóyó gakuhó; Shimazaki Akira, Kakan Futójó kó: Tóyó gakuhó 46; Feng Chia-sheng, 1960-nien T'u-lu-fan hsin fa-hsien ti ku t'u-chüeh-wen, Wen shih:3 /Ism./: Revue Bibliographique de Sinologie 9, Année 1963, Mouton et Co., Paris-La Haye 1971. pp.56; 93; 98; 98-99;284-285.

41. Foreign trade in ancient China /First Millenium A.D./: Papers presented to the XXI International Congress of Chinese Studies, Senigallia, 7-13 September, 1969. Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, Roma -- Istituto Universitario Orientale, Napoli. 1971[1972], pp.37-59.

42. Kínai esztétika: Esztétikai Kislexikon. Második átdolgozott, bővített kiadás. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1972, pp.349-351. [név nélkül: "munkatárs"].

43. Világirodalmi Lexikon. Második kötet. Cam-E. Főszerk. Király István. Felelős szerk. Szerdahelyi István. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972. - Cao Cao, Cao Cse, p.47; Cao Csü /n.n./, 48; Cao Je, Cao Pi, 49; Cao Su /n.n./, 49; Cao Szung, 49-50; Ce-je, 122; Co Jen-nien /n.n./, Co Sze, 272; Co-csuan, 278; Csan Fang--seng /n.n./, 407; Csang Caj /n.n./, 408-409; Csang Csi /n.n./, Csang Han /n.n./, 409; Csang Heng /n.n./, 409-410; Csang Hszie /n.n./, Csang Hua /n.n./, Csang Huj-jen /n.n./, Csang Jang-hao /n.n./, Csang Jüe /n.n./, 410; Csang Ko-csiu /n.n./, 410-411; Csang Ling-hszien /n.n./, 411; Csan-kuo cö, 411-412; Csao Cse-hszin, Csao Ji /n.n./, Csao Ji, Csao Meng-fu, 412; Csen Lin /n.n./, Csen Tao /n.n./, 444; Cseng Fu /n.n./, Cseng Si-jüan /n.n./, Cseng-kung Szuj /n.n./, 445; Csi Jün, Csi Kao-ti /n.n./, Csi Tien-hsziang /n.n./, Csia Ji, 453; Csiang Cung /n.n./, 453-454; Csiang Jen /n.n./, Csiang Si-csüan, 454; Csien Csien-ji, Csien-an-kor hét költője, 455; Csin Csang-hszü /n.n./, Csin Csia /n.n./, 457; Csin, Ping, Mej, 459-460; Csiu Cse /n.n./, 461; Csü Jüan, 472-473; Csu Mu /n.n./, 473-474; Csuang-ce, 474-475; Csu-ce /n.n./, 475.

44. Tribe and tribal society in the 6th century Turk Empire: Acta Orient. Hung. XXV(1972) [LVDOVICO LIGETI SEPTVAGENARIO], 245-262.

45. The Kőrösi Csoma Society 1970: Acta Orient. Hung. XXVI(1972): 1, pp.151-152.

46. The Kőrösi Csoma Society on the eve of the second triennium: Acta Orient. Hung. XXVII (1972 [1973]):1-3. pp.381-384.

47. Étienne Balázs: A kínai társadalom néhány jelentős aspektusa /ford., jegyz./: Társadalmi struktúra és rétegződés, I: A társadalmi struktúra történeti változásai. Szerk. Kolosi Tamás és Papp Zsolt. Egységes jegyzet. Kézirat. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar; Tankönyvkiadó, Budapest, 1973, pp.37-45 /jegyz.:44-45/.

48. Fortified Celestial Markets /On the beginnings of the ancient Chinese state/ /előadás, summary/: XXIXe Congrès International des Orientalistes. XXIXth Interenational Congress of Orientalists [Paris, 16-22.VII.1973]. Résumés des Communications. Abstracts of Papers, Publiés par Yves Hervouet, Sécretaire Général. Section 8-10: 9.Études chinois. Chinese Studies, p.61.

49. A kínai civilizáció ázsiai talaja: Világosság XIV(1973): 11 /november/, Melléklet, pp. 31-48.

50. Matsuda Hisao, Tan Koku "Sashuki" shuchu -- Nemoto Takoto, chingakufu ni miru tő haikotsu kankei -- Nahasana Kasuloshi, T'selsu no seishi ni tsuite: Nairiku Ajiashi ronshu, pp.15-19; 95-110; 254-258; Enoki Kazuo, Chóun zoku no gacho no shozaichi ni tsuite: Suzuki Shun kyóju kanreki kinen Tóyóshi ronsó, pp.89-102. /Ism./ -- Revue Bibliographique de Sinologie 10, Année 1964, Paris-La Haye, Mouton et Co., 1973[1974], No.174, p.104; No.142, p.90-91; No.143, p.91; No.144, p. 91.

51. Mítosz és történelem a régi Kínában /előadás/: Idő és történelem, A Marót Károly emlékkonferencia előadásai [1973. július 6-8., Bp.] /szerk. Kákosy László, Gaál Ernő/; az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókori Történeti Tanszékeinek Kiadványai /szerk. Hahn István/ 7, Bp. 1974, pp.45-52.

52. Valóság és művészet a régi kínai "képírásban". Miklós Pál: A sárkány szeme. Bevezetés a kínai piktúra ikonográfiájába [Corvina, Bp. 1973]: Világosság XV (1974): 7 /július/, pp.435-438.

53. Törzs és törzsi társadalom a VI. századi türk birodalomban: Keletkutatás 1973. Tanulmányok az orientalisztika köréből /Kara György és Terjék József szerk./. Kőrösi Csoma Társaság, Bp. /1974/, pp.65-83.

54. Szinkretikus vallás vagy reformerek utópiája? Az "Égi Út" tana Koreában. /Yong Choon Kim, Rhode Island, U.S.A./: Ch'ondogyo Eschatology /A Cshondogjo "Égi Út Tana" eszkatológiája/. Numen /Leiden/, vol.XXI, Fasc. 2/1974.aug./, 141-153.o./. /Ism.:/ Világosság XV(1974):10, október, pp.644-645.

55. Central Asia's Messengers in China /ism. I. Brough, John; II. Masana, Maeda; III. Shigeyasu, Hasumi cikkeiről: Tohogaku No.32/June 1966/; No.44/July 1972/; No.35/January 1968/; Catalogues of Chinese Literacy Documents. /Classified Catalogue of Literary and Popular Works in Chinese, in Tun-huang Documents, IV, Tokyo, 1971; Catalogue des manuscripts chinois de Touen-houang, I, Paris, 1970./; Mackerras, Colin: The Uighur Empire According to the T'ang Dynastic Histories. A Study in Sino-Uighur Relations 744-840. Canberra: Australian Nation University Press 1972, IX, 226 pp., 6 maps. Asian Publications Series No.2.; Kyzlasov, Leonid Romanoviő: Istorija Tuvy v srednie veka. Moskva: Izdatel'stvo Moskovskogo Universiteta 1969. 211 p. Prince 1,75R. /Ism./ Ural-altaische Jahrbücher /Hamburg-Wiesbaden/, 46(1974), /Berichte und Mitteilungen/ pp.157-158; 159-160; /Besprechungen/ pp.179-181; 182-184.

56. P.Wheatley: The Pivot of the Four Quarters. A Preliminary Inquiry into the Origins and Character of the Ancient Chinese City. XIX+602 p. Chicago, Aldine Publishing Company, 1971. /Ism./ -- Acta Archaeologica Ac. Scient. Hung. 26:4(1974), pp.456-457.

57. Cultivators and Barbarians in Ancient China: Acta Orient. Hung. XXVIII (1974), Fasc. 3, pp.327-349.

58. Benedykt Grynpas, Les écrits de Tai l'Ancien et Le petit calendrier des Hia. Textes confucéens taoisants. Librairie d'Amérique et d'Orient, Adrien Maisonneuve, J. Maisonneuve, succ. Paris 1972/1973/. 263 p., 4+4 pl.; - Colloque de Sinologie: La valeur des classiques chinois pour notre temps. Un humanisme, les classiques chinois. 27, 23 et 29 septembre 1970. Institut des Hautes Etudes de Belgique, Bruxelles /1973/. III+165 p.; Cheng, Chin-chuan, A Synchronic Phonology of Mandarin Chinese: /Monographs on Linguistic Analysis No.4./ Mouton, The Hague-Paris 1973. 92 p. /Ism./ Acta Orient. Hung. XXVIII(1974):3, pp.395-400. /pp. 395-397; 397-399; 399-400/.

59. Annemarie von Gabain, Das Leben im uigurischen Königreich von Qoco /850-1250/ /Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica, Band 6./. I /Textband/, - 251 pp.; II /Tafelband/, 99 pl.+6 pp. In two vols, paper-bound; also in one vol. - hard cover. Wiesbaden, otto Harrassowitz, 1973. /Ism./ Asia Major /London/ XIX/2/, 1975, pp.256-258.

60. Törzs és birodalom, törzs és társadalom a türk korban: Ethnographia LXXXVI(1975):1, pp.91-103.

61. Böz - An Exotic Cloth in the Chinese Imperial Court: Altorientalische Forschungen /Berlin/ III(1975), pp. 145-153. /cf. pp.155-163: A. Rona-Tas. Böz in the Altaic World./

62. The Kőrösi Csoma Society 1972-1973: Acta Orient. Hung. XXIX (1975): 2, pp.265-267.

63. Világirodalmi Lexikon. Harmadik kötet. F-Groc. Főszerk. Király István, Felelős szerk. Szerdahelyi István. Akadémiai Kiadó, Bp. 1975. Fa-hszien, p.21; Fan Csen, p.29; Fang Hsziao-zsu, p.30; Feng Ce-csen, p.103; Feng Jen-csi, p.104; Fu Hszien, pp.371-372; Fu Hszüan, p.372; Fu Ji, p.372; Giles, H.A., p.541; Granet, M., p.725.

64. Archaikus piacok a régi Kínában: Magyar Filozófiai Szemle XIX (1975): 3-4. pp.455-463. Summary: pp.506-507, Rezjumé: p.510.

65. Világirodalmi Lexikon 4. Grog-Ilv. Főszerk. Király István, Felelős szerk. Szerdahelyi István. Akadémiai Kiadó, Bp. 1975. Han Hung, p.194; Hao csiu csuan, pp.225-226; Ho Hszün, p.518; Ho Sao, p.518; Hou asszony, p.621; Hou Fang-jü, pp.621-622; Hszi Kang, pp.641-642; Hsziang Hsziu, pp.642-643; Hszü Kan, p.646; Hszüe Feng, p.646; Hszüe Neng, p.646; Hszüe Tao-heng, pp.646-647; Hu Ceng, p.647; Huang An-tao, p.648; Huang Csing-zsen, pp.648-649; Huang Cung-hszi, p.649; Huang Ting-csien, p.650.

66. A kínai civilizáció "ázsiai" talaja, pp.35-90, és A nomád társadalmak gazdasági és társadalmi szerkezetéről, pp.91-140: Őstársadalom és ázsiai termelési mód c. kötetben (Tőkei F. szerk., Előszó). Elvek és Utak, Magvető, Bp. 1976.

67. Étienne Balázs: Gazdaság és társadalom a régi Kínában. Európa, Bp. 1976, 504.o. Válogatta, fordította a jegyzeteket, a név- és tárgymutatót készítette Ecsedy Ildikó. Az előszót írta Tőkei Ferenc.

68. Li Taj-po, Tu Fu, Po Csü-ji versei. Lyra Mundi. Európa Könyvkiadó, Bp. 1976. /Válogatta és a jegyzeteket írta Csongor Barnabás./ Po Csü-ji verseiből: /a "Régi versek"-ből a 4., 8. és 10.: "Eső, harmat növeszti a selymes füvet", p.255, "Semmi sincs, mitől szorongna szívem", p.255, "Tavasz van, hajnal. Jókor kel a nap", p.256; Megmérheted az eget, p.287: Lantszó éjjel, p.294; Hszüe Tajnak felesége halálakor, p.297; Falun, betegen, pp.303-304; Hegymászás álmomban, pp.345-346.

69. The Kőrösi Csoma Society 1974-1975: Acta Orient. Hung. XXX (1976): 1, pp.137-140.

70. Perspectives on the T'ang, edited by Arthur F. Wright and Denis Twitchett. New Haven and London 1973, Yale University Press. VIII+458 p.+map. 15: Acta Orient. Hung. XXX (1976): 1, pp.147-150.

71. Világirodalmi Kisenciklopédia, I-II. Szerkesztette Köpeczi Béla és Pók Lajos. Gondolat, Budapest, 1976. /Ecsedy Ildikó: kínai, mongol, tibeti lektor./

72. Selyemvaluta és mandarin-tekintély /A kínai külkereskedelem az első évezredben/: Keletkutatás 1975. Tanulmányok az orientalisztika köréből. /Szerkesztette Kara György és Terjék József. /Kőrösi Csoma Társaság, Budapest /1976/, pp.19-27.

73. Kínai források: Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba, I:2. Szerkesztették: Hajdú P. -- Kristó Gy. - Róna-Tas A. Írta és összeállította: A Szegedi Őstörténeti Munkaközösség. József Attila Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar /Szeged/, Tankönyvkiadó, Budapest, 1976, pp.283-305.

74. Az ázsiai termelési mód vitájának egy újabb összefoglalásáról: Magyar Filozófiai Szemle XX (1976): 6, pp.891-896.

75. Pedagógiai Lexikon. Főszerkesztő Nagy Sándor. Akadémiai Kiadó. Első kötet, A-F, Bp. 1976. /"Szerzők" között: Ecsedi/!/ Ildikó./ Második kötet, G-K, Bp. 1977. /N.n.:/ kínai nevelés, pp.372-373; Konfuciusz, p.414.

76. "A történelem kezdetei és mellékútjai. Min dolgozik Ecsedy Ildikó orientalista?": Magyar nemzet, 1977. május 13., p.4. /XXXIII.évf., 111.sz. A riporter: Antal Gábor./

77. Suzuki Osamu: "Kenro hokó": Tenri daigaku gakuhó 16 (1965): 3; Lü Ming-chung, "Shih-lun Han Wei Hsi-Chin shih-ch'i pei-fang ko tsu ti nei-ch'ien": Li-shih-yen-chiu 1965/6/; Hino Kaizaburő, "Tódai no Kaikotsusen": Tohogaku 30; Ts'ai Hung-sheng, "T'u-chüeh fa ch'u-t'an": Li-shih-yen-chiu 1965/5/; Wakamatsu Hiroshi, "Tsewan Arabutan no tójó": Shirin 48/6/; E.G. Pulleyblank, "The Chinese name for the Turks": Journal of the American Oriental Society 85(1965):2; Mori Masao, "Tokketsu no Keimin kakan no jóhyóbun no bunshó: doku 'Tokketsu hibun'tőki", 2nd part: Tóyó gakuhó 48(1965):1; Shimazaki Akira, "Zuisho Kóshó den kaisetsu": Nairiku Ajiashi ronshu: Revue Bibliographique de Sinologie 11, Année 1965. Mouton, Paris, 1977. /Ism.:/ No.51, p.51; No.93, p.73; No.125, pp.90-91; No.142, p.98; No.199, pp.124-125; No.463, pp.258-259; No.464, p.259; No.787, p.424.

78. Világirodalmi Lexikon, Ötödik kötet. Im-Kamb. Főszerkesztő: Király István. Felelős szerkesztő: Szerdahelyi István. Akadémiai Kiadó, Bp. 1977. /25 címszó:/ Jang Csi, p.527; Jang Csiung, pp.527-528; Jang Hsziung, Jang Jün, p.528; Jang Sen, pp.528-529; Jang Szu, Jang Taj-csen, pp.660-661; Jen Jü, Jen Su, p.661; Jin Csung-ven, p.705; Jin Keng, Jing Csü, Jing Jang, p.706; Jü Csien-vu, Jü Hszi, p.793; Jü Hszin, pp.793-794; Jüan Csie, Jüan Kaj, p.795; Jüan Mej, pp.795-796; Jüan Su, p.796; Jü-csiao-li, p.799.

79. Kína: "Keleti népek és műveltségek" /Tanári segédkönyv a Kőrösi Csoma Diákkörök számára/. 50 p. /1977/.

80. Tribe and empire, tribe and society in the Turk Age: Acta Orient. Hung. XXXI (1977): 1, pp.3-15.

81. G. Lewin, Die ersten fünfzig Jahre der Song-Dynastie in China. Beitrag zu einer Analyse der sozialökonomischen Formation wahrend der ersten fünfzig Jahre der Chinesischen Song-Dynastie /960-ca.1010/: Veröffentlichungen des Museums für Völkerkunde zur Leipzig, Heft 23. Akademie-Verlag, Berlin 1973. Mit 18 Abbildungen, 10 Figuren und 1 Karte. 355 pp., 4t.: Acta Orient. Hung. XXXI (1977): 1, pp.141-143.

82. Hsin-lun /New Treatise/ and Other Writings by Huan T'an /43 B.C. - 28 A.D./. An Annotated Translation with Index by Timoteus Pokora: Michigan Papers in Chinese Studies No.20. Center for Chinese Studies, University of Michigan, Ann Arbor 1975. L+414 p.; -- The Countries and Peoples of the East. Selected Articles. Editor-in-Chief D.A. Olderogge, Editors Yu.V. Naretin and B.A. Valskaya, Translated from the Russian by I.A. Gavrilov and P.F. Kostyuk. "Nauka" Publishing House, Central Department of Oriental Literature, Moscow 1974, 342 p.; -- Socialnaja organizacija narodov Azii i Afriki. Otvetstvennye redaktory D.A. Oljderogge, S.A. Maretina. Akademija Nauk SSSR, Institut Ętnografii imeni Miklucho-Maklaja. Izd. "Nauka", Moskva 1975, 315 str. /Ism./: Acta Orient. Hung. XXXI (1977): 2, pp.263-268. /263-264; 264-266; 266-268/.

83. A Kőrösi Csoma Társaság őstörténeti konferenciája /1973. november 21-23./: Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerkesztette Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András. Akadémiai Kiadó, Bp. 1977, pp. 327-332.

84. Fortified Celestial Markets. On the Beginnings of the Ancient Chinese States: Actes du XXIXe Congrès international des Orientalistes, Paris, - Juillet 1973, Section organisée par Michel Soymié: Chine ancienne /Pre-modern China/. L'Asiathique, Paris 1977, pp. 123-127.

85. Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. II. Szerkesztették: Hajdú P. -- Kristó Gy. -- Róna-Tas A. Kézirat. József Attila Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. Tankönyvkiadó, Bp. 1977. /A Szegedi Akadémiai Bizottság Magyar Őstörténeti Munkaközösségének tagjai: p.2; Corrigenda az első kötethez, Addenda az első kötethez [I:2 "Kínai források"]./

86. Ivaki Tosiko: Ikebana. /Fordította Ivaki Hadzsimu. Az ikebana-művészet sajátos nyelvezetét magyar nyelvre átültette Rab Nóra és Fábián Gyula. Lektorálta dr. Balogh András, dr. Ecsedy Ildikó, dr. Nagy Béla, dr. Pogány Ö. Gábor, Székácsné Vida Mária dr. Fényképezte Nagygyörgy Sándor./ Natura, Budapest /1978/. 160 p.

87. Harmadik világ -- az E[gyetemi] L[apok] kerekasztala /résztvevők: Balogh András, Balogh Zoltán, Biernaczky Szilárd [szerk.], Ecsedy Csaba, Ecsedy Ildikó, Marton Imre, Nagy Géza, Sárkány Mihály/: Egyetemi Lapok XX:10-11.sz. /1978.június 28./, Tudományos melléklet, pp.9-14.

88. A magyarországi "Attila sírja"-hagyomány keleti hátteréről: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához, 3, Mitosz és történelem: Szerkesztette Hoppál Mihály -- Istvánovits Márton. MTA Néprajzi Kutatócsoportja, Bp. 1978, pp.64-77.

89. Világirodalmi Kisenciklopédia, I-II. Szerkesztette: Köpeczi Béla és Pók Lajos. Gondolat, Bp. 1978. 2.kiadás. /kínai, mongol, tibeti lektor: E.I./

90. Japán metamorfózis-történetek: Nagyvilág 1978/10 /XXLII:10, 1978 október/, pp.1469-1470.

91. Sung Biographies. Part 1-3. Edited by Herbert Franke. Münchener Ostasiatische Studien, herausgegeben von Wolfgang Bauer und Herbert Franke. Band 16, XXIX+1271 pp. [16,1:XXIX+1-478;16,2:479-890; 16,3:891-1271]. 96.- DM. Sung Biographies. Part 4: Painters. Edited by Herbert Franke. Münchener Ostasiatische Studien. Band 17, VIII+157 pp. 24.- DM.: Franz Steiner Verlag GMBH, Wiesbaden 1976. /rec.:/ Acta Orient Hung. XXXII:1/1978/, pp.115-117.

92. Archaic markets in ancient China: Oikumene /Studia ad historiam antiquam classicam et orientalem spectantia/ 2. Editores I. Hahn, L. Kákosy, E. Maróti, J. Sarkady. Akadémiai Kiadó, Bp. 1978, pp.69-78.

93. Perzsa követek a kínai udvarban az V-VI. században: Antik Tanulmányok XXIII:2/1976[1978]/, pp.233-241.

94. On a few traces of ancient Sino-Tibetan contacts in the early Chinese mythic tradition: Proceedings of the Csoma de Kőrös Memorial Symposium, Held at Mátrafüred, Hungary, 24-30 September 1976, Edited by L. Ligeti. Bibliotheca Orientalis Hungarica, vol. XXIII, Akadémiai Kiadó, Bp. 1978, pp.89-99.

95. Historical Time and Mythical History in Ancient China: Jubilee Volume of the Oriental Collection 1951-1976. Papers presented on the occasion of the 25th anniversary of the Library of the Hungarian Academy of Sciences /Keleti Tanulmányok -- Oriental Studies 2. /Ed. by Éva Apor./ Library of the Hungarian Academy of Sciences./ Bp. 1978, pp.61-66.

96. A problem of interpretation of the early Chinese sources on Barbarians: Prolegomena to the Sources on the History of Pre-Islamic Central Asia /Collection of the Sources of the History of Pre-Islamic Central Asia. Edited by J. Harmatta, Union Académique Internationale/, Edited by J. Harmatta, Akadémiai Kiadó, Bp. 1979, pp.271-272.

97. Nomádok és kereskedők Kína határain: Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 16. Szerkeszti: Tőkei Ferenc. Akadémiai Kiadó, Bp. 1979, 238 p.

98. The eastern background of the Hungarian tradition about Attila's tomb: Myth and History -- A Symposium -- Edited by M. Hoppál. Appendix to Előmunkálatok a magyarság néprajzához vol.3. /Preliminary Studies to the Ethnography of Hungarians/. Editor-in-Chief Gy. Ortutay. Editor of the Serie M. Hoppál. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Bp. 1979, pp.16-17.

99. Annual Report of the Csoma de Kőrös Society 1977-1978: Bulletin of the Csoma de Kőrös Symposium /Edited by J. Terjék. Library of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest/ 1978, no. 1-2/ [1979], pp.5-8.

100. A mester /Ecsedy Ildikó tudományos kutatóval beszélget Zoltán Péter/: Istenek, megváltók, próféták /Szerkesztette Zoltán Péter/, RTV-Minerva, Budapest, 1979, pp.189-194.

101. Nomád társadalmak és államalakulatok. Konferencia Budapesten és Visegrádon, 1978. október 25-27.: Ethnographia XC(1979):4, pp.590-593.

102. Fodor István: Altungarn, Bulgarotürken und Ostslaven Süd-russland. -- Ethnographia XC (1979): 4, pp.609-610. /Ism./

103. Maspero, Henri: Az ókori Kína. -- Ethnographia XC (1979): 4, pp.610-612.

104. Early Persian envoys in the Chinese courts /5th-6th centuries A.D./: Studies in the Sources on the History of Pre-Islamic Central Asia, Ed. by J. Harmatta /Collection of the Sources on the History of Pre-Islamic Central Asia, Series I. Volume II, Ed. by J. Harmatta. Union Académique Internationale/. Akadémiai Kiadó, Budapest 1979, pp.153-162.

105. Esztétikai Kislexikon. Harmadik kiadás. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1979. /"munkatárs": Kínai esztétika./ Első-Második kötet. A-Cam.

106. Világirodalmi Lexikon. Második kötet. Cam-E. Második kiadás. Főszerk. Király István. Felelős szerk. Szerdahelyi István. Akadémiai Kiadó, Bp. 1979. /50 címszó./ /I:3 címszó./

107. Nomádok és kereskedők Kína határain /Kandidátusi disszertáció tézisei/. Bp. 1979, 12 p.

108. Prolegomena to the Sources on the History of Pre-Islamic Central Asia; Studies in the Sources on the History of Pre-Islamic Central Asia. Collection of the Sources on the History of Pre-Islamic Central Asia. Series I. Volume I,II. Edited by J. Harmatta /Union Académique Internationale/, Akadémiai Kiadó, Bp. 1979. 339, ill. 162 1.: Magyar Tudomány LXXXVII. Új folyam XXV:5 /1980. május/, pp.404-406. /ism./

109. Ivaki Tosiko: Ikebana. Második, javított kiadás. /Fordította Ivaki Hadzsimu. Az ikebana-művészet sajátos nyelvezetét magyar nyelvre átültette Rab Nóra és Fábián Gyula. Lektorálta dr. Balogh András, dr. Ecsedy Ildikó, dr. Pogány Ö. Gábor, Székácsné Vida Mária. Fényképezte Nagygyörgy Sándor. /Natura, Bp. /1980./ 160 p.

110. Early Persian Envoys in the Chinese Courts /5th-6th Centuries A.D./: Acta Ant. Hung. XXV:1-4 /1977/, pp.227-236. [1980]

111. A kínai írás, pp.138-149; A kínai időszámítás, pp.235-262: Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba III. Szerkesztették: Hajdú T. -- Kristó Gy. -- Róna-Tas A. József Attila Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar /Szeged/. Tankönyvkiadó, Bp. 1980.

112. The Kőrösi Csoma Society 1975-1978: Acta Orient. Hung. XXXIII (1979): 3, pp.345-348.

113. Li Chi, Anyang /Wm Dawson et Sons Ltd, Cannon House, Folkstone, Kent, England, 1977, University of Washington Press/. XX+304 p.: Acta Orient. Hung. XXXIII (1979): 3 [1980], pp.372-373. /Rec./

114. Revue Bibliographique de Sinologie 12-13. Années 1966-1967. /Rédacteur: Michael Cartier./ Mouton Éditeur, Paris--La Haye--New York. Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris /1980/. /9 ism.:/ Matsuda Hisao: "Kenba kóeki to 'Gushi no gyoku': saiko no shiroku ródo ni tsuite /No.72, p.61/; Sha Hsüeh-chün, "Lou-lan Lü-chou ti ts'un-fei yü Han T'ang ching-ying Hsi-yü ti lu hsien /No.139, p.93/; Enoki Kazuo: "Hokken no tsókashíta Zenzenkoku ni tsuite /No.180, pp.111-112./; Petech, Luciano: "La Description des pays d'Occident 'de Che Tao-ngan'" /No.181, p.112/; Kiriya Seiichi: "Seiiki shanon no Kananro no riyó ni tsuite /No.182, pp.112-113./; Gernet, Jacques: "Location des chameaux pour des voyages à Touen-houang /No.214, p.127/; Ligeti, Louis: "Documents sino-ouďgours de Bureau des Traducteurs", Part I. /No.316, p.175./; Sunderman, Werner and Thilo, Thomas: Zur mittelpersisch-chinesischen Grabinschrift aus Xi an /Volksrepublik China/" /No.495, p.273./; Petech, Luciano: "VištĆspa e Bacra in un testo cinese" /No.760, pp.400-401/.

115. Az őstársadalmaktól a civilizációkig. A Néprajzi Múzeum állandó kiállítása. Bp. 1981. /Fényképezte: Bíró Lajos, Bodrogi Tibor, Boglár Lajos, Gyerkó Tibor, Jankó János. Népmővelési Propaganda Iroda./ /"A kiállítás készült 1980-ban. Tudományos előkészítését végezte: Agüero Irma, Bodrogi Tibor, Boglár Lajos, Ecsedy Csaba, Ecsedy Ildikó, Ferenczi László, Hoffmann Tamás, Kerezsi Ágnes, Kodolányi János, Miklós Pál, Sárkány Mihály és Vargyas Gábor."/

116. A contribution to the history of Karluks in the T'ang period: Acta Orient. Hung. XXIV (1980[1981]): 1-3, pp.23-37.

117. Kína nyelvei: pp.390-394; A kínai nyelv: pp.397-440; A japán nyelv: pp.499-534: Keleti nevek magyar helyesírása. Főszerkesztő Ligeti Lajos. Szerkesztő Terjék József. Lektorok Fábián Pál és Földi Ervin. Akadémiai Kiadó, Bp. 1981. /Munkatárs: E.I. (kínai, japán)./

118. Irodalom, társadalom, forradalom. Száz éve született Lu Hszün. Magyar Hírlap, 1981. szept.25., p.6.

119. Far Eastern sources on the history of the steppe region: Bulletin de l'école Française de l'Extrême-Orient, Tome LXIX. à la mémoire de Paul Demiéville /1894-1979/, Paris, 1981, pp.263-276.

120. Gecse Gusztáv: Bibliai történetek. Magyar Tudomány 1982:1, pp.75-76. /Ism./

121. Nyugati türkök Észak-Kínában a VII.század közepén: Antik Tanulmányok XXVI(1979):2, pp.247-256.

122. A kínai civilizáció "ázsiai" talaja, pp. 43-113; Főváros és faluközösség a kínai történelem kezdetén, pp. 114-143; A nomád társadalmak gazdasági és társadalmi szerkezetéről, pp.189-248: őstársadalom és ázsiai termelési mód /Második, bővített kiadás/. Szerk. Tőkei Ferenc. Elvek és utak, Magvető, Bp. 1982.

123. Nomads in history and historical research: Acta Orient. Hung. XXXV (1981): 2-3, pp.201-227.

124. Nomadic societies and state formations: Acta Orient. Hung. XXXV (1981): 2-3, pp.393-396.

125. Mesterházy Károly: Nemzetségi szervezet és az osztályviszonyok kialakulása a honfoglaló magyarságnál: Ethnographia XCIII (1982): 1, pp.165-167.

126. Gernet, Jacques: Kína hétköznapjai a mongol hódítás előestéjén. 1250-1276: Ethnographia XCIII (1982): 1, pp.171-173.

127. Magyar Lajos: A kínai mezőgazdaság hagyományos szerkezete. Magyar Tudomány 1982:10, pp.787-788.

128. Lu Hszün: Irodalom. Forradalom. Társadalom. Válogatott irodalompublicisztikai írások: Irodalomtörténet, 1982:4. LIV; Új Folyam:IV, pp.939-941.

129. Kína időszámítása: Fizikai Szemle. 1983:2. XXIII, pp.1-9.

130. Revue Bibliographique de Sinologie 14-15, Années 1968-1970. Mouton, Paris 1982. /19 ism.:/ No.26. /pp.38-39/: Mullie, Jos.L.M.: "Les Chan-Joung ou Joung des montagnes". Central Asiatic Journal /CAJ/ 12/3/, pp.159-180. No.27. /p.39/: Mullie, Jos.L.M.: "Les Toung-hou". CAJ 12/4/, pp.241-249. No.28. /p.39/: Mullie, Jos.L.M.: "La grande muraille de Yen et de Ts'in". CAJ 13/2/, pp.99-136. No.39. /pp.44-45/: Liu Mau-tsai: Kutscha und seine Beziehungen zu China vom 2.Jh. v. bis zum 6.Jh.n. Chr. Wiesbaden: Otto Harrassowitz /Asiatische Forschungen, 27/, 1968-1969. 305 p. in 2 vols, map. 26 cm. No.40. /p.45/: Pulleyblank, E.G.: "The Wu-sun and Sakas and the Yieh-chih migration." BSOAS 33/1/, pp.154-160. No.41. /p.45/: Shani Nakao: "Sai to Daigetsu shi." TSK 28/2-3/, pp.70-86. No.42. /p.45/: Miyakawa Hisao -- Kollautz, Arnulf: "Die Mongolei in der Epoche der Jou-Jan /5. und 6. Jhr.n.Ch./" CAJ 12/3/, pp.181-208, 2 pl. No.43. /p.46/: Mullie, Jos.L.M.: "La bataille de Pai-lang chan 'Montagne du Loup blanc' /207/". CAJ 13/2/, pp.81-98. No.44. /p.46/: Mullie, Jos.L.M.: "Les Sien-pi." CAJ 13/1/, pp.24-51. No.45. /p.46/: Mullie, Jos.L.M.: "Les Wou-houan." CAJ 12/4/, pp.250-268. No.46. /pp.46-47/: Loewe, Michael: "Chinese relations with Central Asia, 260-90." BSOAS 32/1/, pp.91-103. No.48. /pp.47-48/: Molè, Gabriella: The T'u-yü-hun from Northern Wei to the time of the Five Dynasties. Roma: Instituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente /Serie orientale, Roma,61/, 1970. XXXIII+287 p. No.58. /p.51/: Mackrras, Colin: The Uighur Empire /744-840/ according to the T'ang dynastic histories. Canberra: Australian National University /Centre of Oriental Studies, occasional paper, 8/, 1968. XIII+187 p., 6 maps. 25 cm. No.59. /p.52/: Yamada Nobuo: "Cigurubun Hintsu /Zenhin/ baishinkei sanshu." TSK /Tóyóshi-kenkyó/ 27/2/, p.77-104, 2 pl. No.85. /p.63/: Pinks, E.: Die Uigurubun von Kan-chou in der frühen Sung-Zeit, 960-1028. O. Harrassowitz /Asiatische Forschungen, 24/, 1968. II+226 p., map. No.315./pp.177-178/: Ligeti, Louis: "Documents sino-ouďgours du Bureau des Traducteurs", Part 2. Acta Orient. Hung. 21/1/, pp.45-108. No.316./p.178/: Ligeti, Louis: Glossaire supplémentaire au Vocabulaire du Bureau des Traducteurs". Acta Orient. Hung. 22/1/, pp.1-49; /2/, pp.191-243. No.318./p.179/: Serruys, Henry: "Ho-po, ho-pao 'pouch' - Turkic gap, xap." OE 15/2/, pp.135-148. No.319./p.179/: Gő Minoru: "Goi sókan kankei ni tsuite: Gotai Shinbankan o kiso nishite": Gengo kenkyó 54, pp.49-62.

131. A nomád gazdaság és társadalom problémái a történelemben és a kutatásban, pp.15-40; Az eurázsiai lovasnomádok világa mint a földművesközösségek "történelmi környezete", pp.41-50: Nomád társadalmak és államalakulatok, szerk. Tőkei Ferenc. Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 18, Akadémiai Kiadó, Bp. 1983.

132. Western Turks in Northern China in the Middle of the 7th Century: Acta Antiqua Ac. Sc. Hung. 28(1980):1-4, pp.249-258.

133. A történelmi hagyomány sorsa és szerepe Kínában /A nemzetté válás problémájához/. "Hagyományos kultúrák sorsa a fejlődő világban" /konferencia, Bp.1983.VI.9./, előadás, sokszorosítás, 30 p.

134. A kínai történeti források magyarországi tanulságai: "Kína kultúrája Magyarországon" /konferencia, Bp.1983XI.9./, előadás, sokszorosítás, 16 p.

135. The Oriental background to the Hungarian tradition about Attila's tomb": Acta Orient. Hung. XXXVI(1982):1-3, pp.128-153.

136. Kínai filozófia. Ókor. Első kötet. Második kötet. Harmadik kötet. Szöveggyőjtemény. Második, változatlan kiadás. Válogatta, fordította, a bevezetőket és jegyzeteket írta Tőkei Ferenc. Filozófiai Irók Tára, Új Folyam, Szerkeszti Mátrai László, Molnár Erik, Szigeti József, XXII-XXIII-XXIV. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest 1980. 401, 423, 389 p.: MTA I.Oszt.Közl. XXXII (1980): 3-4, pp.402-405.

137. The New Year's Tree and other traces of ancient shamanistic cults in China: Shamanism in Eurasia. M. Hoppál /ed./, Part I--Part II: Forum 5. Edition Herodot, Göttingen 1984, pp.107-121.

138. Világirodalmi Lexikon II. Akadémiai Kiadó, Bp. 1984./0,74 ív, 2.k.

139. Nanchao: an archaic state between China and Tibet. Tibetan and Buddhist Studies Commemorating the 200th Anniversary of the Birth of Alexander Csoma de Kőrös: Bibliotheca Orientalis Hungarica, Vol.XXIX/1, pp.165-189. Akadémiai Kiadó, Budapest 1984.

140. Revue Bibliographique de Sinologie /Paris/, Nouvelle série I /1983/: No.14. /p.25/: Meserve, Ruth I.: "The inhospitable land of the Barbarian". Journal of Asian History 16, 1 (1982), pp.51-89. No.30. /p.34/: Kageyama Terukuni; "Kandai ni okeru saii to seiji: saisho no saii sekinin o chőshin ni". Shigaku zasshi 90, 8(1982), pp.46-68. No.31. /pp.34-35/: Kageyama Tsuyoshi: "Ső Kóyó no kin'yóhó shiron". Tóyóshi kenkyó 40, 4(1982), pp.1-31. No.40. /p.38/: Nakamura Keiji: "Kyóri no ronri: Rikuchó kizoku shakai no ideorogii". Tóyóshi kenkyő 41, 1(1982), pp.1-27. No.44. /pp.39-40/: Iwami Kiyohiro: "Tó no kengoku to Kyodo no Hiyato".Shigaku zasshi 91, 10(1982), pp.74-97. No.50. /p.43/: Seo Tatsuhiko, "Tódai kőhanki ni okeru Kókai enzei kikan no ritchi to kinó". Shigaku zasshi 91, 2 (1982), pp.1-3. No.57. /pp.46-47/: Chikusa Masaiaki: "Sódai kanryő no kiky ni tsuite. Tóyóshi kenkyó 41, 1 (1982), pp.28-57. No.78. /pp.55-56/: Ch'en Chieh-hsien: "A study of the Manchu posthumous titles of the Ch'in Emperors. Central Asiatic Journal 26, 3-4, pp.187-192.

141. Capitals and village communities at the beginning of China's history: Acta Orient. Hung. XXXVIII (1984): 1-2, pp.3-7.

142. Chang, Kwang-chih: Shang Civilization. Yale University Press, New Haven and London 1980, XVII, 417 p.: Acta Orient. Hung. XXXVIII (1984): 1-3, pp.24.

143. Kleinere Schriften von Berthold Laufer. Teil 2: Publikationen aus der Zeit von 1911 bis 1925, herausgegeben von Hartmut Walravens: Sinologica Coloniensa /Ostasiatische Beiträge der Universität zu Köln, herausgegeben von Walter Fuchs und Martin Gimm/ 7, Franz Steiner Verlag GMBH, Wiesbaden 1979. I.Halbband: LIII, 828 p.; II.Halbband: 829-1625 p. Acta Orient. Hung. XXXVIII (1984): 1-3, pp.249-250.

144. Henry Serruys /July 10, 1911 -- August 16, 1983/: Acta Orient. Hung. XXXVIII (1984): 1-3, pp.215-216.

145. Ancient Turk /T'u-chüeh/ burial customs: Acta Orient. Hung. XXXVIII (1984): 3, pp.263-287.

146. "Lukács György tanulmányaiból jelent meg válogatás Kína Társadalomtudományi Akadémiájának gondozásában...": Nagyvilág 1985/6, pp.940-941.

147. A kínai állam kezdetei. Doktori értekezés tézisei. Bp. 1984, 8 p.

148. Gáthy Vera: Államigazgatás a gyarmati és a független Indiában. Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 19. /Szerkeszti: Tőkei Ferenc és Ecsedy Ildikó/. Akadémiai Kiadó, Bp. 1985. 153 p.

149. A történelmi hagyomány szerepe és sorsa Kínában /A nemzetté válás problémájához/, pp.13-31: /hozzászólás:/ 151-153: Kultúrák sorsa a fejlődő világban. Történelem és kultúra 1. /Szerkesztette: Boglár Lajos. Lektorálta: Ecsedy Ildikó, U. Kőhalmi Katalin. Felelős kiadó: Tőkei Ferenc./ MTA Orientalisztikai Munkaközösség, Bp. 1985.

150. A kínai történeti források magyarországi tanulságai, pp.9-18: Függelék: A kínai történeti források fordításának gondjai, 19-20: A magyar keletkutatás útjai a Nagy Falon innen és túl /Az Orientalisztikai Munkaközösség Kőrösi Csoma Emlékülésének anyagából/, 96-100: Kína kultúrája Magyarországon. Történelem és kultúra 2. /Szerkesztette: Ferenczy Mária. Lektorálta: Csongor Barnabás, Ecsedy Ildikó. Felelős kiadó: Tőkei Ferenc. /MTA Or. M., Bp. 1985./

151. Revue Bibliographique de Sinologie, Nouvelle Série III /1985/, Paris /8 ism.:/ No.71. /p.57/: Sahara Yasuo: "Sengoku jidai no fu ko ni tsuite", Tóyóshi kenkyú 43,1, pp.31-59; No.84. /p.62/: Inaba Ichiro: "Kandai no kazoku keitai to keizai hendo". Tóyóshi kenkyú 43,1, pp.88-117; 103./p.69/: Takenami Takayoshi: "Hoku-Gi ni okeru jinshin baibai to jinbunsei shisai: Enshó sannen /514/ jinshin baibai rongi o chőshin toshite". Shigaku zasshi 93,3, pp.1-25. No.118./p.76/: Ma Junmin: "Tang yu Huiho de juanma maoyi: Tangdai majiajuan xintan". Zhongguoshi yanjiu 1984,1, pp.67-76. No.119./p.76/: Xue Zongzheng: "Tuqishi hanguo de xingwang". Lishi yanjiu 1984,3, pp.93-111. No.120./pp.76-77/: Tani Ken: Nairiku Ajia no shóshin koi ni kansuru ichi shiron". Shigaku zasshi 93,6, p.41-57. No.139./p.84/: Ikeuchi Isao: "Fubirai seiken no seiritsu to Fubirai kika no Kangun". Toyoshi kenkyu 43,1, p.1-36. No.177./p.99/: Noguchi Tetsuro: "Korenkyo to Karokai". Tóyóshi Kenkyú 42,3, pp.28-51.

152. Nouvelles contributions aux études de Touen-houang. /A la mémoire de Paul Demiéville/, II. sous la direction de Michel Soymié. Centre de Recherches d'Histoire et de Philologie de la IV Section de l'École pratique des Hautes Études, Études orientales 17, Librarie Droz, Genève 1981. XI, 327 p.; pp.157-158; Catalogue des manuscrits chinois de Touen-houang. Fonds Pelliot chinois de la Bibliothèque nationale, Volume III. Nos 3001-3500. /Rédigé sous la direction de Michel Soymié, par Jean-Pierre Drège, Dzo Ching-chuan, Danielle Eliasberg, Hou Ching-lang, Paul Magnin, Marie Pascale Monnier, Marie-Claire Quiquemelle, Richard Sonneider, Michel Soymié, Éric Trombert et Wu Chi-yu./ Publication de l'Équipe de recherche sur les manuscrits Dunhuang et matériaux connexes /École pratique des Hautes Études, IVe Séction/, associée au Centre national de la Recherche Scientifique, Éditions de la Fondation Singer-Polignac, Paris 1983. XX, 482 p.: Acta Orient. Hung. XXXIX(1985):1, pp.158-159.

153. A.M. Khazanov: Nomads and the Outside World. Translated by Julia Crookenden, with a Foreword by Ernest Gellner. Cambridge Studies in Social Anthropology 44. Cambridge 1984. Cambridge University Press. XXVIII, 369 p.: Acta Orient. Hung. XXXIX(1985):2-3, pp.369-371.

154. Az "Újév fája" és más ősi samanisztikus kultuszok nyomai Kínában: Keletkutatás, 1986 tavasz, pp.4-15. /127: Summary; 97-98: Kultúrák sorsa a fejlődő világban (1985), Kína kultúrája Magyarországon (1985)/.

155. Acta Orient. Hung. /szerk.biz.tag: 1985:2-3. számtól/.

156. Keletkutatás /szerk.biz.tag: 1985-től/.

157. Világirodalmi Lexikon III., 2.kiadás /0,26 ív/.

158. Keletkutatásról - mindenkinek. A Kőrösi Csoma Társaság új folyóirata: Könyvvilág, XXXI.évf., 10.sz. /1986.okt./, p.44.

159. "Középország." Történelmi szomszédok, "vendégek" és alattvalók: Élet és Tudomány 43.sz. /"A régi és a mai Kína"/, 1986.X.24., pp.1340-1351.

160. Revue Bibliographique de Sinologie, Nouvelle série IV /Paris 1986/. /6 ism.:/ No.52. /p.52/: Yoshimoto Michimasa: "Shunjő saishoron". Tóyóshi kenkyú 43,4, pp.1-33. No.56. /p.53/: Watanabe Shin'ichirő: "Senbaku seiron". Tóyóshi kenkyú 43,4, pp.34-58. No.73. /p.61/: Hayashi Toshio: "Ryakudatsu nókó kóeki kara mita yóbokó kokka no hatten: Tokketsu no baai". Tóyóshi kenkyú 44,1, pp.110-136. No.74. /p.62/: Nasami Naoichiró: "Yótei no daiichiji Koguryo enseigun: sono kibo to heishu". Tóyóshi kenkyú 44,1, pp.23-44. No.81. /p.65/: Sa Take Yasuhiko: "Todai Shisen chiiki shakai no honbó to sono tokushitsu. Tóyóshi kenkyú 44,2, pp.1-39. No.482./p.308/: Ho Peng Yoke: "A long lost astrological work: the Dunhuang MS of the Zhan yunqi shu". Journal of Asian History 19,1, pp.1-7.

161. Acta Orient. Hung. XL(1986) pp.206-207; 207-208. /2. ism.:/ Charles O. Hucker: A Dictionary of Official Titles in Imperial China. Stanford, California 1985, Stanford University Press. 676 p: Die Welt des Buddhismus, mit Beiträgen von Heinz Bechert, Jane Bunnag, Michael B. Carrithers, Richard Gombrich, Robert K. Heinemann, Oskar von Hinüber, Lal Mani Yoshi, Per Kvaerne, Étienne Lamotte, Siegfried Lienhard und Erik Zürcher, Herausgegeben von Heinz Bechert und Richard Gombrich. /Mit 74 Abbildungen im Text, 210 auf Tafeln, davon 78 in Farbe, sowie 6 Karten./ Verlag C.H. Beck, München 1984, 309 p.

162. Kína és az ópiumháborúk: Háttér 13, 1986-87/2, pp.23-25.

163. A kínai állam kezdetei /A régi és mai írásjegyeket írta dr.Ferenczy Mária, /Keleti Könyvtár/ az MTA Orientalisztikai Bizottságának sorozata/. Akadémiai Kiadó, Budapest 1987, 407 p.

164. Fallikus szimbólumok. Képek és jelképek a kínai írásban: A szerelem kertjében. Erotikus jelképek a mővészetben /Szerkesztette Hoppál Mihály és Szepes Erika/. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1987, pp.104-109 /jegyzetek: 280-281/.

165. Ősök, utódok és szomszédok -- vallási türelem a Selyem útján /6 p, soksz./

166. Tanulmányok 1986. Történelem és kultúra 3. /Szerkesztette: Boglár Lajos, Ferenczy Mária. Lektorálta: Ecsedy Ildikó, Vargyas Gábor./ /Felelős kiadó: Tőkei Ferenc./ MTA Orientalisztikai Munkaközösség, Budapest 1987. 106 p.

167. A három királyság története. Hat fejezet Lo Kuan-csung regényéből. Fordította Ecsedy Ildikó. Történelem és kultúra 4. /Lektorálta: Csongor Barnabás./ Felelős kiadó: Tőkei Ferenc./ MTA Orientalisztikai Munkaközösség, Budapest 1987, 78 p.

168. Bibliotheca Orientalis Hungarica. Akadémiai Kiadó, Budapest: Keletkutatás 1987 ősz, pp.79-96.

169. Polonyi Péter: Kína. Keletkutatás, 1987 ősz, pp.107-108.

170. Revue Bibliographique de Sinologie V(1987). Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 1988. /Ism.:/ No.72. /p.63/: Abe Michiko: "Shunjó kóki no kó ni tsuite: Sengoku hókun shutsugen e mukete no ichishiron". Tóyóshi kenkyú 45, 2, pp.1-25; No.82. /p.68/: Tomita Kenshi: "Kanjidaj ni okeru shósho taisei no keisei to sono igi". Tóyóshi kenkyú 45,2, pp.26-54; No.93. /p.73/: Shirasu Jóshin: "Koshó Kan Só seiken to Enwa Kenpei kinen monjo". Tóyóshi kenkyú 45,1, pp.76-111; No.154./p.104/: Kawachi Yoshihiro: "Mindai Ryoyo no Toneii ni tsuite". Tóyóshi kenkyú 44,4, pp.89-127; No.437./p.255/: Tanaka Issei: "Shindai Setto shózoku no soshiki keisei ni okeru sóshi engeki no kinó ni tsuite". Tóyóshi kenkyú 44,4, pp.32-67; No.466. /p.274/: Machuda Saburó: "kanshi Shibihen ni tsuite". Tóyóshi kenkyú 44,4, pp.68-88.

171. I. Ecsedy /Orientalist Research Centre, Budapest/ -- K. Barlai /Konkoly Observatory, Budapest/ -- R. Dvorak /Universitäts Sternwarte, Vienna/ -- R. Schult /Zentralinstitut für Astrophysik, GDR/: Antares Year in Ancient China: World Archaeoastronomy. Editor: A.F. Aveni /Dana Professor of astronomy and anthropology, Colgate University/, Cambridge University Press, pp.183-185.

172. A Kőrösi Csoma Társaság: Keletkutatás, 1988. Tavasz, pp.85-90.

173. Kínai-türk politikai kapcsolatok és konfliktusok 615-ben: Antik Tanulmányok XXXIII:1(1987-88), pp.9-17.

174. E.Haenisch: Lehrgang der klassischen chinesischen Schriftsprache I/II. Studienausgabe I - Textband /von hinten aufzuschlagen/, II - Ergänzungsband /von vorn aufzuschlagen/. VEB Verlag Enzyklopädie, Leipzig 1985. 166 p. /I/, XII+242 p. /II/ Acta Orient. Hung. Tom.XLI:1(1987), pp.150-151.

175. Bryder, Peter: The Chinese Transformation of Manichaeism. A Study of Chinese Manichaean Terminology. Bokförlaget Plus Ultra, Löberöd /Sweden/ 1985. XX+176 p.; 1 t. Acta Orient. Hung. Tom.XLI:1(1987), pp.151-152.

176. Katalog chinesischer buddhistischer Textfragmente, Band 2. Herausgegeben von Thomas Thilo. Schriften zur Geschichte und Kultur des alten Orients, Berliner Turfantexte XIV. Mit 77 Faksimilies auf 52 Tafeln, Akademie-Verlag, Berlin 1985. 94 p., LII t. Acta Orient. Hung. Tom.XLI:1 (1987), p.152.

177. Artem Igorevic Kobzev: Ucenie Van Janmina i klassiceskaja kitajskaja filosofija. "Nauka", Moscow 1983. 352 p: Acta Orient. Hung. Tom.XLI:1 (1987), pp.152-153.

178. Harro von Senger: Chinesische Bodeninstitutionen im Taihó-Verwaltungskodex. Niida Noborus Beitrag zur Rekonstruktion der Bodeninstitutionen der tang-Zeit. /Herausgegeben von Peter Greiner/. Freiburger Fernöstliche Forschungen, Band 1. Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1983. XXIV+424 p; Acta Orient. Hung. Tom.XLI:1(1987), pp.154-155.

179. Chinese-Turk Political Connection and Conflict in 615 A.D.: Acta Antiqua XXXI, Fasc.1-2 (1985/?1987?/-1988), pp.91-100.

180. Polonyi Péter: Kína története. Kozmosz Könyvek /Móra Kiadó/. /Szakmailag ellenőrizte dr. Ecsedy Ildikó, dr. Józsa Sándor./ Budapest 1988. 230 p.

181. Tardy Lajos: Kaukázusi magyar tükör. Magyarok, grúzok, cserkeszek a kezdetektől 1848-ig. Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 20. /Szerk.: Ecsedy Ildikó./ Akadémiai Kiadó, Budapest 1988, 361p.

182. Simoncsics Péter: A kínai akupunktúra régen és ma. /A könyvet lektorálták: Takács Tibor és Völgyi Szilárd. Sinológiai szempontból ellenőrizte: Ecsedy Ildikó./ Gondolat, Budapest 1988. 327 p.

183. Kapujanincs átjáró. Kínai Csan-buddhista példázatok. /Vál., kínaiból ford., a jegyzeteket és az utószót írta Miklós Pál./ Helikon Kiadó, Budapest 1987. Keletkutatás, 1988. ősz, 82-83.pp.

184. Revue Bibliographique de Sinologie 6(1988). Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 1988. /Ism.:/ No.96. /p.72/: Shimasue Kazuyasu: "Sódai shinteizei no shokeitó". Tóyóshi kenkyú 45,3, pp.119-144; No.133./pp.89-90/: Kato Naoto: "Lopsan danjin no hanran to Shinchó: hanran no keika wo chóshin to shite. Tóyóshi kenkyú 45,3, pp.28-54; No.138. /p.92/: Fuma Susumu: "Shindai Shókó ikuei dó no keiei jittai to chihó shakai." Tóyóshi kenkyú 45,3, pp.55-94; No.347./pp.201-202/: Ecclesè, Lance: "The grief of the Bronze Sparrow: symbols of the melancholy in Chinese poetry." Acta Orient. Hungarica 40,1, pp.179-198; No.369./p.214/: Kinoshita Tetsuya: "Tai Shin no Kanha no gakujutsu". Tóyóshi kenkyú 45,3, pp.95-118.

185. Personal Notes on the Scholarly Activity of Huang Pu-fan, Beijing /Transl. by H. Ecsedy [I. Ecsedy]: Bulletin of the Csoma de Kőrös Symposium, 1984/88, nos.1-2, Library of the Hungarian Academy of Sciences -- Kőrösi Csoma Society, pp.118-119.

186. Personal Bibliography of I. Ecsedy /Budapest/: Bulletin of the Csoma de Kőrös Symposium, 1984/88, nos.1-2, Budapest, pp.120-123.

187. A Note on "Slavery" in the Turk Rulers' Burial Customs: Acta Orient. Hung. XLII/1/, pp.3-16. /1988[1989]/.

188. Rabstvo v stranah Vostoka v srednie veka /Otvetstvennye redaktory O.G. Bol'šakov, E.I. Kyőanov/. Izd. "Nauka", Moscow 1986. 503 p. 5,50R. Acta Orient. Hung. XLII/1/, pp.153-154. /1988 [1989] /.

189. E.I. Kyőanov: Osnovy srednevekogo kitajskogo prava /VII-XII vv./ /Otvetsvennyj redaktor L.P. Deljusin./ Izd. "Nauka", Moscow 1986. 264 p., 1,90R.: Acta Orient. Hung. XLII/1/, pp.154-156. /1988 [1989] /.

190. Henry Serruys: The Mongols and Ming China: Customs and History. Edited by Françoise Aubin. Collected Studies 262, Variorum Reprints, London, 1987. X+308 p.32.: Acta Orient. Hung. XLII/1/, pp.156-157. /1988 [1989] /.

191. Helwig Schmidt-Glintzer: Chinesische Manichaica. Mit Text-kritischen Anmerkungen und einem Glossar. Herausgegeben und übersetzt von --. Studies on Oriental Religions /Ed. by Walther Hessig and Hans-Joachim Klimkeit/ Vol.14. Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1987, 184 p. /and 17 tables of text/. Acta Orient. Hung. XLII/1/, pp.157-158. /1988 [1989] /.

192. Utószó, pp.241-245, in: Henry S. Landor, Utazás a rejtelmes Tibetben -- A szerző eredeti fényképeivel és rajzaival --, Népszava /1989/, Budapest. /Sorozatszerkesztő: dr. Verbai Lajos. a 110. kiadásból átdolgozta: Tábori Kornél. Az utószót írta: dr. Ecsedy Ildikó. A jegyzeteket írta: dr. Somlai György./ Híres Könyvek.

193. Türk temetési szokások /Kínai források alapján/. Ethnographia XCIX:1 (1988), pp.16-34.

194. Primitive Society and Asiatic Mode of Production, Edited by Ferenc Tőkei, MTA Orientalisztikai Munkaközösség, Budapest 1979, in - : The "Asiatic" Basis of Chinese Civilization /Translated by Mátyás Esterházy/, pp.33-62; On the Social and Economic Structure of Nomadic Societies /Translated by Anna Csongor/, pp.63-90.

195. Az orientalisztika jelene és jövője. Az MTA Orientalisztikai Munkaközösségének konferenciája /Összefoglalta: Ecsedy Ildikó és Fodor Pál/: Keletkutatás 1989. ősz, pp.103-113.

196. In memoriam Bese Lajos: Keletkutatás 1989. ősz, pp.116-118.

197. 'Rabszolgaság' a türk vezérek temetkezési szokásaiban /649 körül/: Antik tanulmányok, XXXIII:2 (1987-88), pp.153-167.

198. Hétköznapok és ünnepek a régi Kínában /A szöveget gondozta: Kalmár Éva; A képanyagot összeállította: Cseh Éva; Fedélterv: Hodosi Mária; Sorozatterv: Szabados Erzsébet/. Irisz, Corvina 1990, 95 p.

199. Türk temetési szokások: Folklór, folklorisztika és ethnológia 170. Budapest, 1988, Separatum ex Ethnographia 1988/1, pp.16-33.

200. Sidereal Years -- Catalogue Uses in Archaeostronomy. How Astronometry can Help in Solving Archaeoastronomical Problems. /By K. Barlai, Konkoly Observatory P.O.B.67, H-1525 Budapest XII, Hungary and I. Ecsedy, Orientalist Research Centre, Budapest, Hungary, in: Inertial Coordinate System on the Sky. Proceedings of the 141st Symposium of the International Astronomical Union held in Leningrad, U.S.S.R., October 17-21, 1989. Edited by Jay H. Lieske and Victor K. Abalakin. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London 1990. pp.197-198.

201. Revue Bibliographique de Sinologie 1989/VII, Nouvelle Série, Paris 1990, Editions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. /Ism.:/ No.47. /pp.30-31/: Fujita Katsuhisa: "Sengoku Shindai no gunji hensei". Tóyóshi kenkyú 46,2, pp.1-32; No.49. /p.31/: Yamada Katsuyoshi: "Chógoku kodai no shó to kó: Sono imi to shisóshiteki haikei". Tóyóshi kenkyú 47, pp.1-29; No.54. /p.33/: Taniguchi Mitsuru: "Shunjó jidai no toshi: Jókaku mondai tantó". Tóyóshi kenkyú 46,4, pp.1-26; No.81. /p.48/: Tsuji Masahiro: "Tóchó no hó hanchien seisakuni tsuite". Tóyóshi kenkyó 46,2, pp.96-125. No.87. /p.51/: Kaneko Shóichi: "Tódai kótei saiki no shinsai: Yóshi giji". Tóyóshi kenkyú 47,2, pp.56-85; No.104./p.60/: Oda Juten: "Uiguru no shójó totongu to sono shuhen". Tóyóshi kenkyú 46,1, pp.57-86. No.523./p.298/: Chikusa Masaaki: "Só gen bukkyó ni okeru andó". Tóyóshi kenkyú 46,1, pp.1-28.

202. Lo, Winston W.: An Introduction to the Civil Service of Sung China, With Emphasis on Its Personnel Administration. University of Hawaii Press, Honolulu 1987. XII+297 p.: Acta Orient. Hung. XLIII:1, pp.134-135.

203. Polonyi Péter: Mi történt? Tienanmen-tér '89. Tabu. Hírlapkiadó Vállalat, Budapest, 1990. 191 oldal: Keletkutatás, 1990. tavasz, pp.101-102.

204. Mit /t/akarhat az orientalisztika /a rendszerváltás után/? Orientalista Diákfórum. Vitaest az Eötvös Kollégium Klubtermében, 1990. április 25-én, szerdán este 6 órakor. Budapest, Ménesi út 11-13.: Keletkutatás, 1990. ősz, pp.122-130.

205. Az ópiumháborúk kora /1840-1860/, pp.281-286, in: Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis, Sustentae a Societate Litterarum et Artium Miskolciensis. Tomus 1. /Gyárfás Ágnes szerk./ Societas Litterarum et Artium Miskolciensis, Miskolc MCMXCI: 1991.

206. Pictographic Evidence of Early Chinese Social History, pp.155-161, in: Tibetan History and Language. Studies Dedicated to Uray Géza on his Seventieth Birthday: Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde Heft 26. Herausgegeben von Ernst Steinkellner. Arbeitskreis für tibetische und buddhistische Studien, Universität Wien, Wien 1991.

207. Csou Ta-kuan: Feljegyzések Csen-la földjének szokásairól. Fordította Ecsedy Ildikó, pp.5-22, in: Jelen János - Hegyi Gábor, Angkor és a khmerek. Kegyetlenség és báj. Kambodzsa, IX-XIII. század. Egy ismeretlen civilizáció bemutatkozása. Készült a Budapest Galéria kiállításának alkalmából. 1991. Június 18 - Augusztus 25. Budapest, III., Lajos út 158. Hegyi és Társa Kiadó BT, Gutenberg Kiadó és Nyomda Szövetkezeti Kft, Budapest 1991.

208. János Jelen - Gábor Hegyi, Angkor and the Khmers. Brutality and Grace. Cambodia from 9 to 13 Century. An Unknown Civilization Introducing Itself. Published for the Exhibition of the Budapest Gallery. July 18 to August 25, 1991. Budapest, 3rd District, Lajos Str.158. Hegyi and Partner Publishing House, Gutenberg Publishing and Printing Ltd., Budapest 1991. ... /To Our Friends. Translated by László Heckenast, Susanne Kutor, 1991. C.: János Jelen, Gábor Hegyi, Ildikó Ecsedy. Recollections of the Customs of Cambodia by Chou Ta-kuan, 1796 A.D., pp.7-21., eredetileg az egész kötet lektorálása is; angol kötet: 145 p., magyar kötet: 144 p./

209. Vallási hagyományok a kultúrák keresztútján. Történelem és kultúra 6. /Szerkesztette: Ecsedy Ildikó, Ferenczy Mária; Lektorálta: Boglár Lajos, Fodor Pál; Felelős kiadó: Tőkei Ferenc; Nyomdaipari munkálatokat a VADAS Nyomdaipari Kisszövetkezet végezte/. MTA Orientalisztikai Munkaközösség, Budapest 1990. Előszó, pp.7-8; Ősök, utódok és szomszédok -- vallási türelem a Selyem útján, pp.58-65. /231 p./

210. I. Ecsedy /Orientalist Research Group/! recte: Center/, Budapest -- K. Barlai /Konkoly Observatory, Budapest/ -- R. Dvorak /Universitäts Hauten Sternwarte, Wien/: Evidence in the Sky. Mediterranean and Far Eastern Interpretation of the same phenomenon within one and the same sky /declination/ belt. Abstract 1 p.: Current Problems and Future of Archaeoastronomy, 15-18 October 1991. Department of Astronomy, Lorand Eötvös University, Budapest; King Stephen Museum, Székesfehérvár.

211. Revue Bibliographique de Sinologie 1990/VIII, Édition de L'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris /1991/. No.30. /p.14/: Nakamura Shigeo: "Shinzoku yo in ko". Tóyóshi kenkyú 47,4, pp.58-78; No.49. /p.25/: Emura Haruki: "Sengoku jidai no toshi to sono shihai". Tóyóshi kenkyú 48,2, pp.1-40. No.52. /p.26/: Takagi Satomi: "Shunju jidai no heiri ni tsuite". Tóyóshi kenkyú 47,4, pp.109-139. No.63. /p.31/: Kamiya Nasakazu: "Butei no zaisei zoshu seisaku to gun koku ken". Tóyóshi kenkyú 48,2, pp.41-67. No.77. /p.38/: Kawai Yasushi: "Rikucho no choka ni tsuite". Toyoshi kenkyu 48,2, pp.106-129. No.82. /p.40/: Nakasuna Akinori: "Koki Tocho no Kogai shinai Genna jidai no issokumen". Tóyóshi kenkyú 47,1, pp.30-53. No.88. /pp.43-44/: Kitada Hideto: "Hachi issan seiki Konan no cho to suiri nogyo". Tóyóshi kenkyú 47,4, pp.79-108. No.89. /p.44/: Watabe Takeshi: "To Roku Kimo no Raishikyo to kyoku'enri no seiritsu". Tóyóshi kenkyú 48,3, p.60-88. No.102./p.50/: Kondo Kazunari: "O Anseki no kakyo kaikaku o megutte". Tóyóshi kenkyú 46,3, pp.21-46. No.370./p.100/: Inaba Ichiro: "Kansho no seiritsu". Tóyóshi kenkyú 48,3, pp.32-59./!/

212. On the religious tolerance in Burial Traditions on the Silk Road, in: Varia Eurasiatica. Festschrift für Professor András Róna-Tas, Szeged, 1991, pp.35-44.

213. Kínai császárok és alattvalók. A világtörténelem nagy alakjai.Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1992, 79 p.

214. Fodor István. 1990. Oláh Miklós Hungáriája. Egy eddig ismeretlen kézirat és a magyar nyelvi adatok tanulságai. Humanizmus és reformáció 17, Budapest: Akadémiai Kiadó, 11 p.: Analecta Linguistica, Vol.XXI. No.1, pp.206-207.

215. Sang Csung-hszien: Világirodalmi Lexikon, 12. kötet. Szerdahelyi István szerk., pp.489-490; Sao Jung, p.513.

216. Tien Han: Egyfelvonásosok. Dokumentumok a kínai polgárháború korszakából, az 1920-30-as évekből. Történelem és kultúra 7. /Az eredetivel egybevetette Polonyi Péter. Felelős kiadó: Tőkei Ferenc. A nyomdai munkálatokat a VADAS Nyomdaipari Kisszövetkezet végezte./ MTA Orientalisztikai Munkaközösség, Budapest, 1991. 113 p. /Ecsedy Ildikó: Tien Han, 5-10; Egy este a kávéházban /Ka fei dian zhi yi ye./, E.I. ford., 11-38; A vándor visszatér /Nan gui/, E.I. ford., 39-56; Árvíz /Hong shui/, E.I. ford., 57-106; Jelenet egy folyómenti faluból /Jiang cun xiao jing/, T.F. ford., 107-113./

217. Csou Ta-kuan, Csen-la földje szokásainak leírása: Keletkutatás 1991. ősz, pp.46-51. /Summary: p.124./

218. Tibetan history and language studies dedicated to Uray Géza on his seventieth birthday, pp.105-106: Keletkutatás, 1991. ősz.

219. Bevezetés a régi Kína társadalmának és kultúrájának történetébe. tanulmányok Kínáról Európa ókorában. Ex Oriente Lux: Keleti művelődéstörténeti tanulmányok I. /Sorozatszerkesztő: Kalmár Éva/. Miskolci Bölcsész Egyesület, Miskolc 1992, 253 p. /120 Ft./

220. Revue Bibliographique de Sinologie 1991/IX. Editions de L'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Paris 1992: No.51. /p.52/: Okushi Atsuhiro: "Chugoku kodai ni okeru tessei nogu no seisan to ryutsu". Tóyóshi kenkyú 49,4, pp.1-19; No.54. /pp.53-54/: Sahara Yasuo: "Kyoen Kankan ni mieru busshi no yuso ni tsuite". Tóyóshi kenkyú 50,1, pp.1-33; No.54. /p.54/: Tomiya Itaru: "Kandai henkyo no sekisho Gyokumonkan no shozai o megutte". Tóyóshi kenkyú 48,4, pp.1-39; No.58. /pp.55-56/: Osabe Yoshihiro: "Hokucho Zui To jidai ni okeru Kanzoku shitaifu no kyoikukozo". Tóyóshi kenkyú 49,3, pp.36-62; No.68. /p.62/: Hayashi Ken'ichiro: "Nanshogoku no naritachi". Tóyóshi kenkyú 49,1, pp.87-114; No.71. /pp.63-64/: Otsu Toru: "To Giho sannen doshi sosho yonnen Kinbu shifu hoko: Tocho no gunji to zaisei". Tóyóshi kenkyú 49,2, pp.1-24; No.263. /p.211/: Sato Hisashi: "Kyodo na jakkan no chimei ni tsuite". Tóyóshi kenkyú 48,4, pp.101-119.

221. Luciano Petech: Selected Papers on Asian History. Serie Orientale, Roma LX, Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, Roma 1988. XVIII, 412 pp.: Acta Orient. Hung. XLIV:3, pp.424-426.

222. Novgorodova, E.A.: Drevnjaja Mongolija (Nekatorye problemy chronologii i etnokuljturnoj istorii). Moskva 1989, "Nauka", 384 p.: Acta Orient. Hung. XLV:1, pp.166-168.

223. Pearson, Margaret J.: Wang Fu and the Comments of a Recluse. Monograph Series No.24. Center for Asian Studies, Arizona State University, Tempe, Arizona 1989, XIII, 195 p.: Acta Orient. Hung. XLV:1, pp.168-169.

224. Schmidt-Glintzer, Helwig (hrsg.): Lebenswelt und Weltanschauung im Frühneuzeitlichen China. Münchener Ostasiatische Studien Band 49, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1990. XII, 265 p.: Acta Orient. Hung. XLV:1, pp.170-171.

225. Maljavkin, A.G.: Tanskie chroniki o gosudarstvach Central'noj Azii. Teksty i issledovanija. Otvetsvennyj redaktor doktor istoriceskich nauk Ju.M. Butin, "Nauka", Sibirskoe otdelenie, Novosibirsk 1989, 432 p..: Acta Orient. Hung. XLV:1, pp.171-173.

226. Mattos, Gilbert L.: The Stone Drums of Ch'in. Monumenta Serica Monograph Series XIX. Seyler Verlag - Wort und Werk, 1988. XI, 497 pp.: Acta Orient. Hung. XLV:1, pp.173-174.

227. Japanische Studien zur Kunst der Seidenstrasse. Herausgegeben von Hans-Joachim Klimkeit, übersetzt von Renate Herold. Studies in Oriental Religions 16, Otto Harrasowitz, Wiesbaden 1988. XV, 199 p., Tables with coloured pictures: Acta Orient. Hung. XLV:1, pp.174-176.

228. Magyar Lajos: Kína gazdaságának vázlata (Varga Jenő szerkesztésében, előszavával és tanulmányával; Polonyi Péter fordítása.) Magyar Lajos Alapítvány, Budapest 1991. 246 p.; Keletkutatás, 1992. tavasz, pp.

229. Kereskedelem és régészet a Selyem útjának keleti végén; A szerkesztő megjegyzései, in: Uray Géza emlékére. Tanulmányok. Történelem és kultúra 8. /Ecsedy Ildikó szerk., műszaki szerk. Kelemen Judit/, 173 p.; pp.27-34 és 171.

230. Dr. Bernolák Béláné: Ismeretek a mozgásfogyatékosságok köréből. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, /Budapest,/ 1992. /Bírálták: Gordosné dr. Szabó Anna, Nádas Pál; A rajzokat készítették: Tolnai Imre, Csornai Melinda./ pp.1-2: E.I. Előszó helyett. Gondolatok a mozgássérültekről és rehabilitációjukról; pp.72-74: E.I., A beilleszkedés perspektívái 2000 tájékán.

231. Hans Ulrich Vogel: Untersuchungen über die Salzgeschichte von Sichuan /311 v Chr. - 1911/. Strukturen des Monopols und der Produktion. Münchener Ostasiatische Studien, Band 51, Franz Steiner Verlag. Stuttgart 1990, /8/, 361 p.; Acta Orient. Hung. XLV:2-3, pp.451-452. /1993/

232. Nancsao: egy archaikus állam Kína és Tibet között. Keletkutatás 1993. tavasz, pp.3-28.

233. Uray Géza emlékére. Tanulmányok. Szerkesztette: --. /Tartalomjegyzék./: Keletkutatás, 1993. tavasz, pp.86-87.

234. Shamanism in Ancient China: Shamanism and Performing Arts. Papers and Abstracts for the 2nd Conference of the International Society for Shamanistic Research July 11-17, 1993, Budapest, Hungary. Ethnographic Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1993, pp.129-132.

235. Tibetan History and Language. Studies Dedicated to Uray Géza on his Seventieth Birthday. Herausgegeben von Ernst Steinkeller. Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde Heft 26. Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien. Universität Wien. Wien 1991, XXXIV, 536 p.: Acta Orient. Hung. XLVI:1 (1992/93), pp.109-110.

236. -- Katalin Barlai: Astronomy in the ancient written sources of the Far East: in Archaeoastronomy in the 1990s. Papers derived from the third 'Oxford' International Symposium on Archaeoastronomy st. Andrews, U.K. September 1990. Edited by Clive L.N. Ruggles. School of Archaeological Studies, University of Leicester, United Kingdom. Group D Publications LTD. Loughborough, UK /1993/, pp.123-127. /Ildikó Ecsedy --/

237. Revue Bibliographique de Sinologie 1992/X, Nouvelle Série. Editions de L'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 1993. 43. p. 24: Kató Shigeshi, Chugoku kaaeishi kenkyu, Toyo: Toyo bunko, 1991, III-465 p. /Toyo bunko ronso, 56/. 431, pp. 295-296: Moriyasu Takao, /Uiguru - Manikyoshi no kenkyu./ Csaka daigaku bungakubu kyo 31-32, 248 p.

238. Bronzkori magyar írásbeliség. Szerkesztette: Varga Géza. Irástörténeti tanulmányok. Budapest, 1993. /A kötet szerzői: Simon Péter, Szekeres István, Varga Géza. Szerkesztette, a sorozattervet és a grafikákat készítette: Varga Géza. Címlap: Varga Géza és Varga Illés. Lektorok és tanácsadók: Bárczy István történész; Csontos Péter turkológus; Ecsedy Ildikó sinológus; Erdélyi István régész, történész; Óvári Tamás nyelvi lektor; Veres Péter etnográfus, történész. - Kiadja: az Irástörténeti Kutató Intézet alapítvány a Lakitelek Alapítvány támogatásával és Varga Géza.../ 213 p.

239. Kínai eredetű méltóságnevek a türk birodalom területén: Keletkutatás, 1993. ősz, pp.69-75.

240. Molnár Ádám: Időjárásvarázslás Belső-Ázsiában, Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 21, szerkeszti: Ecsedy Ildikó. Akadémiai Kiadó, Budapest /1993/. 180 p.

241. Trade and Archaeology -- Archao-Economical Considerations Concerning the Eastern End of the Silk Road: Acta Archaeologica, 45 /1993/1-4, pp.147-150.

242. Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14. század). Főszerkesztő: Kristó Gyula, szerkesztők: Engel Pál, Makk Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994. (etnogenezis: p.204; félnomád életmód: pp.216-217; katonai demokrácia: pp. 334-335; kínai források: p. 352; népvándorlás: pp.491-492; nomadizmus: p. 495; nomád feudalizmus: pp. 494-495; selyemút: p. 598).

243. Csongor Barnabás -- Ferenczy Mária: A kínai nevek és szavak magyar átírása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993, 55 oldal: Keletkutatás, 1994. tavasz, pp. 100-101.

244. Csongor Barnabás: Kínai források az ázsiai avarokról. Orientalisztikai Munkaközösség, Budapest, 1993, 111 oldal (Történelem és kultúra 9.): Keletkutatás, 1994. tavasz, pp. 101-102.

245. Archeoastronomy Conference, Székesfehérvár, Hungary, 1991: Acta Orient. Hung. XLVI. (1992/93), fasc. 2-3, pp. 277-278.

246. A.G. Malyavkin, Bor`ba Tibeta s Tanskim gosudarstvom za Kashgariyu. Novosibirsk, Nauka, Sibirskoe Otdelenie, 1992. 287 p.: Acta Orient. Hung. XLVI. (1992/93), fasc. 2-3, pp. 377-378.

247. Florian C. Reiter, Der Perlenbeutel aus den drei Höhlen (san-tung chu-nang). Arbeitsmaterialen zum Taoismus der frühen T`ang Zeit. Asiatische Forschungen, Band 112, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1990. X, 200 p.: Acta Orient. Hung. XLVI. (1992/1993), fasc. 2-3, p. 380.

248. Johan Adam Schall von Bell S. J., Missionar in China, kaiserlicher Astronom und Ratgeber am Hofe von Peking, 1592--1666. Ein Lebens- und Zeitbild von Alfons Väth S. J. Unter Mitwirkung von Louis van Hee S. J. Neue Auflage mit einem Nachtrag und Index, eine gemeinsame Veröffentlichung des China-Zentrums und des Instituts Monumenta Serica Sankt Augustin, Monumenta Serica Monograph Series XXV. Steyler Verlag, Nettetal 1991. XX, 421 p.: Acta Orient. Hung. XLVI. (1992/93), fasc. 2-3, pp. 381-382.

249. Erhard, Rosner, Die Heiligkunst des Pien Lu. Artz und Krankheit in Bildhaften Ausdrücken der chinesischen Sprache. Münchener Ostasiatishe Studien Band 55. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1991. 216 p.: Acta Orient. Hung. XLVI. (1992/93), fasc. 2-3, pp. 382-383.

250. Margareta Greiszler, Das letzte Dynastische Begängnis. Chinesisches Trauerzeremoniell zum Tod der Kaiserinwitwe Cixi. Eine Studie. Münchener Ostasiatische Studien Band 57. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1991, 171 p.: Acta Orient. Hung. XLVI. (1992/93), fasc. 2-3, pp. 383-384.

251. Történelem és kultúra. Az Orientalisztikai Munkaközösség társadalomtörténeti sorozatáról: Magyar Tudomány, 194/10, CI. kötet -- Új folyam, XXXIX. kötet, 10. szám, pp. 1270-1271.

252. Ivanics Mária: A Krími Kánság a tizenöt éves háborúban. Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 22. (Szerkeszti: --.) Akadémiai Kiadó, Budapest (1994). 235 p.

253. Revue Bibliographique de Sinologie 1993-1994/XI-XII, Nouvelle Série Editions de L'Ecole de Haute Etude en Science Sociale. Paris, 1994. 71, p.67.: ISHII Hitoshi: Totoku kó; 72, p.67.: MOMIYAMA Akira: "Ensho shintan: Kondai shoshoron no tame ni" (Ismertetések Tóyóshi kenkyú-ból, 51, 3, pp.43-51. és 1-42.; 80, p.71.: CHEONG Bungjun "Tó kóhanki na chiho gyósei takei ni tsuite: tokuni shu no tsokutatsu chokka o chóshin toshite". 81, p. 72: CHIU Yulok "Tódai ni okeru nai shoshishino kózó: sono seritsu jiten to kikó no shishoteki seiri". (Ismertetések a Tóyóshi kenkyú-ból, 51,3, pp. 72-106, ill. 50, 4, pp. 116-163); 91, p.80: MIYAZAWA Tomoyuki "Tódai Sansei Kató no tessen mondai"; p.92., p.80: SHIMASUE Kazuyasu "Nan Só no Jókyiómai to ryózemai": (Ismertetések a Tóyóshi kenkyú-ból, 51, 4, pp.1-42, ill. 43-65); 103, p.87: OSAWA Akihiro, "Chóikishi no seiritsu: Minmatsu keiseigoku no ichi sokumen", 104, p. 87-88.: SAKURAI Toshiro, "Mindai daishohon seida no seiritsu to sono hen'yó" (Ismertetések a Tóyóshi kenkyó-ból, 50,4, pp. 83-115, és 51,2, pp. 1-29); 154, p.122-123: ISHIHAMA Yumiko, "Jóshichi seiki Chibetto no ókenron: Chóhei nenjo tangan bunsho ni miru jókyő seiki chóyo" (Ismertetések a Tóyóshi kenkyú-ból, 51,2, pp. 56-76); 183, p.140: NISHIMURA Shigeo , "Chó Gakuryó seikenka no heisei kaikaku (gen taiyó shiyó) no seijiteki gan'i" (Ismertetés a Tóyóshi kenkyú-ból: 50, 4, pp. 1-47).

254. Michael Nylan, The Shifting Centre: The Original "Great Plan" and Later Readings. Monumenta Serica Monograph Series XXIV. Institut Monumenta Serica, Sankt Augustin. Steyler Verlag, Nettetal 1992. 211 p.: Acta Orient.Hung. XLVII (1994):1-2, pp.223-224

255. Sabine Werner, Die Belagerung von K'ai-feng im Winter 1126/27. Nach Kapitel 64-69 des San-ch'ao pei-meng hui-pien, kompiliert von Hsü Meng-hsin. Münchener Ostasiatische Studien, herausgegeben von Wolfgang Bauer, Herbert Franke, Wolfram Naumann, Helwig Schmidt-Glintzer Band 61. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1992, 2, 2, 1, 2, 201 p.: Acta Orient.Hung. XLVII (1944):1-2, pp.224-225.

256. Töprengések a magyar földről és népeiről. A nomád életforma és a "félnomád" terminus csapdái, valamint a nemzetségi társadalom. (Előadás az ELTE TTK Technikai Tanszékének tudományos ülésszakán, 1993.április 14.): Keletkutatás 1994. ősz, pp.65-70

257. The Silk Road in Medieval Times. Interpretation of Problems, and Archaeological Arguments (Types of Sources, the Direction of Processes, and the Historical Conclusions): The Archaeology of the Steppes, Methods and Strategies (Papers from the International Symposium held in Naples 9-12 November 1992.) by Bruno Genito. Istituto Universitario Orientale, Dipartimento di Studi Asiatici, XLIV (Napoli, 1994), pp. 439-445.

258. Lao-ce; Tao-tö-king, in: 33 Híres Bölcseleti Mű. (Szerkesztő: Székely Éva.) Móra Könyvkiadó (Budapest, 1995) pp. 18-29.

259. Guide to Scholars of the History and Culture of Central Asia (ed.by John S. Schoelberlein-Engel. Harvard Central Asia Forum, Cambridge Massachusetts, Harvard University (1995).

260. Magyar és Nemzetközi Ki Kicsoda, 1996. Több mint 14000 kortársunk életrajza. Biográf (1995. Budapest), P.260. Ecsedy Ildikó. (E.I.)

261. Revue Bibliographique de Sinologie XIII(1995). Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (1995). No.3, p.2: Dongnan wenhua 2., 1994; No.109, p.89: KUDÓ Motoo, Sengoku no kamei to fu: Baótai Kan hakusho Senhoku jóókasho nijósho o megutte", Tóyóshi kenkyú 53, 1, pp. 1-23; No.111, p.92: FUJITA Takao, "Kandai no gunkó to shakusei", Tóyóshi kenkyú 53, 2, pp.33-54; No.112, p.92: TAKAYORI Yuji, "Kandai sanró no henka to kyóka", Tóyóshi kenkyú 53, 2, pp.1-23; No.114, p.93: KAMIYA Masakazu, "Ryó Kan jidai no shó to ichi", Tóyóshi kenkyú, 52, 4, pp. 111-138; No.115, p.93: KADOYA Tsuneko, "Kyoen Kanken ni mieru baibai kankei kan ni tsuite no ichi kósatsu", Tóyóshi kenkyú 52, 4, pp.11-21; No.117, p.95: ENOMOTO Ayuchi, "Hoku Sei no chóshó shajin ni tsuite", Tóyóshi kenkyú 53, 2, pp. 55-81; No.118, p.95: OBI Takeo, "Ryó ni okeru seitó totoku", Tóyóshi kenkyú 52, 1, pp.1-23; No.120, p.113: ARAKAWA Masaharu, "Chóó Ajia chiiki ni okeru Tó no kótsó unyó ni shite", Tóyóshi kenkyú 52, 1, pp.23-51; No.123, pp.114-115: SEIKO Shiró, "Giwa seihen zenshi: Kóshó kokuó Kiku Hakuga no kaikaku o chushin to shite", Tóyóshi kenkyú, 52, 2, pp.1-22; No.127, p.118: KONDÓ Kazunari, "Sai Kyó no kakkyo gakkó seisaku", Tóyóshi kenkyú 53, 1, pp.24-49; No.128, p.118: HIRATA Shigeki, "Sódai seiji kózó shiron: tai to gi o tegari ni shite", Tóyóshi kenkyú 52, 4, pp.83-110; No.133, p.122: TSUJI Masahiro, "Sósho no hairyó to haigun", Tóyóshi kenkyú 52, 3, pp.1-31; No.140, p.129: HATACHI Masanori, "Sódai ni okeru Rinfuro ni tsuite", Tóyóshi kenkyú 53 (?52), 3, pp. 107-137; No.141, p.129: KAWAKAMI Yó, "Ryó gokyó no gaikóteki kinó", Tóyóshi kenkyú 52, 2, pp.52-74; No.145, p.132: KAWAGOE Yasuhiro, "Doboku no hen to shinseigun", Tóyóshi kenkyú, 52, 1, pp.24-55; No.631, p.507: KOIJIMA Tsuyoshi, "Chó Gaku no Yómeigaku hihan", Tóyóshi kenkyú 53, 1, pp.78-97.

(ISMERTETÉSEK.)

262. I.Ecsedy (Orientalist Research Center, Budapest) -- K.Barlai (Konkoly Observatory, Budapest) -- R.Dvorak (Universitäts-Sternwarte, Wien), Evidence in the sky, pp.99-104, in: Archeoastronomy from Scandinavia to Sardinia, Current Problems and the Future of Archeoastronomy 2. Held in Székesfehérvár (15-18 October, 1991). Organisers: King Stephen Museum (Székesfehérvár); Dept of Astronomy, "Roland Eötvös" University (Budapest); Editor: Emilia Pásztor Budapest, 1995).

263. Gerd Wädow, T'ien-fei hsien-sheng lu. "Die Aufzeichnungen von der manifestierten Heiligkeit der Himmelsprinzes". Einleitung, Übersetzung, Kommentar. Monumenta Serica Monograph Series XXIX. Institut Monumenta Serica, Sankta Augustin. Steyler Verlag, Nettetal 1992. 174 p.: Acta Orient. Hung. XLVII: 3, pp. 464-465.

264. Julia Ching - Willard G.Oxtoby, Moral Enlightenment. Leibniz and Wolff on China. Monumenta Serica Monograph Series XXVI. Institut Monumenta Serica, Sankt Augustin, Steyler Verlag, Nettetal 1992. XIII, 288 p.: Acta Orient. Hung. XLVII: 3, pp. 465-466.

265. Donald B.Wagner, Iron and Steel in Ancient China. Handbuch of Oriental Studies, Vierte Abteilung: China, herausgegeben von E.Zürcher, Neunter Band. XIV, map, 1-573 p. E.J.Brill, Leiden - New York - Köln 1993: Acta Orient. Hung. XLVII: 3, pp. 466-467.

266. Tisztelet a Dunának. A Kínai-Magyar Baráti Kapcsolatok Dokumentumai a 90-es években. (Qing qi Duonao. Jiu shi nian dai Zhong-Xiong you hao ji shi.) Respect to the Danube. Sino-Hungarian Friendship in the 90's. (Tanácsadó: Dr.Csongor Barnabás, Dr.Galla Endre, Xing Wansheng, Zhang Manxin. Főszerkesztő: Mou Guoliang. A szerkesztőség tagjai: Liu Siyue, Liu Zhinxian, Dr.Józsa Sándor, Kalmár Éva, Káplár Balázs, Mao Shoufu, Gu Zongying). (1996 Budapest) p.42 (Dr.Ecsedy Ildikó).