1 9 1 9


Préselt virág 1 (v)
      = FK: Kráterarc (1975), 5-6.
    Kelte: 1919.


1 9 2 0


Erzsébet (v)
      Lévai Őrálló, máj. 15.
    Húga halálára (1919. dec. 29.).


1 9 2 2


Óda (v)
      Nyugat, dec. 1., 1318.


1 9 2 3


Móricz Zsigmond (it)
      Aurora, febr., 130-138.
      Hid, 1927. jún., 133-141.

Szabó Dezső - A Panasz megjelenése alkalmából (i)
      ÉI márc. 20., 1-13.

Harsányi Kálmán: Ellák (i)
      ÉI márc. 20., 35-38.
    /Irodalmi szemle./

Sirokkó. Herceg [!] Ferenc színműve
      ÉI márc. 20., 36-37.
    Bem. a Vígszínházban.

P. Ábrahám Ernő: Bús király (i)
      ÉI márc. 20., 38.

Májusból mosolygok a múltra (v)
      ÉI márc. 20., 39-40.

Gyöngyház (v)
      ÉI márc. 20., 40.

A Messzeség Tornya (v)
      ÉI márc. 20., 40.

Csokonai Vitéz Mihály (it)
      ÉI ápr. 25., 46-51.


1 9 2 3


Szidike. Tersánszky J. Jenő vígjátéka
      ÉI máj. 23., 74-75.
    Bem. a Magyar Színházban.

Ady Endre: Az utolsó hajók (i)
      ÉI máj. 23., 75-76.

Hazajáró lélek. Zilahy Lajos színműve
      ÉI máj. 23., 83-84.
    Bem. a Nemzeti Színházban.

[Kuthy Lajos]: Hazai rejtelmek (i)
      ÉI jún., 65-69.

Hazafelé (v)
      Nyugat, szept. 12., 265.
      Kassai Napló, 1924. aug. 24.

Éjjeli párbeszéd (v)
      = FG: Kráterarc (1975), 9.
    Kelte: 1923.


1 9 2 4


[Móricz Zsigmond]: A galamb papné (i)
      Nyugat, febr. 16., 241-242.

Nyári levél (v)
      Kassai Napló, aug. 31.

Krisztusi ének (v)
      Kassai Napló, szept. 24.

Kenyér (v)
      Nyugat, okt. 1., 417.
      SZ 1933. márc. 12.
      = FG: Kráterarc (1975), 10.

Préselt virág 2 (v)
      = FG: Kráterarc (1975), 7-8.
    Kelte: 1924.


1 9 2 5


Symposion. Szépirodalmi és tudományos folyóirat.
    Szerk. Nagyfalusi Jenő. Munkatársai: Németh Antal, Várkonyi Nándor, Szerb Antal, FG és mások.
    Megj. évente. Pécs, 1925-1926.


1 9 2 6


Megváltó (v)
      = FG: Kráterarc (1975), 10-11.
      Kelte: 1926.


1 9 2 7


Jegyzetek az Ady kérdésről (p)
      Esztergom, jan. 23.

A Duna (v)
      Híd, júl.-aug., 224.

A felvidéki irodalom és egy felvidéki költő (it)
    Híd, júl.-aug., 282-283.
    Tamás Lajosról.

Juhász Gyula (it)
      Híd, szept., 313-316.
      Tátra (Kassa-Pozsony), 1937. ápr., 97-100.

Forrás. Antológia. Szerk. Bányai Kornél. Bev.
    Ajtay Miklós. Kiad. Párizsi Magyar Akadémia - Esztergomi Balassa Bálint Irodalmi és Művészeti
    Társ. 1. (őszi) k. XIV, 15-116. p.
      FG versei:
      A viselősök 49.
      Jegenyék 49-50.
      Sír 50.
      Duna-malmok 50-51.
      Az ország 51-52.
         Pásztortűz, 1927. 608.
      Halál a szigeten 52.
      Palmarum 52-53.
      Nyári utazás 53-54.
      Őszökbe tértem 54-55.
      Gyümölcsök 55-56.
      Ism. Várkonyi Nándor. Híd, okt., 355-357.
            Gáspár Jenő: MKult. nov. 5., 972-973.


1 9 2 7


Őszi révek (v)
      Híd, okt., 365.

Bányai Kornél versei (i)
      Híd, okt., 410-411.
    Örök arc c. kötetéről.

Filmművészet (t)
      Híd, okt., 415.

Híd. Irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat.
    Főszerk. Csanády György. Szerk. Ajtay Miklós dr. (Páris), Asztalos Miklós dr. (Pécs), FG (Esztergom), Pásint Ödön, Szász Béla dr., Szokolay Béla (Budapest), Tamás Mihály (Beregszász), Tamási Áron (Kolozsvár). Megj. havonta.
      FG szerk.: 1927. nov.-1928. máj.

Hajnali meditáció. Ajtay Miklós margójára (t)
      Híd, nov., 474-475.

Felvidéki regények. Tamás Mihály: Szép Angyelika háza. Reményi József: Emberek, ne sírjatok. (i)
      Híd, nov., 477-478.

[Részletek FG máj. 35.-nov. 5. között Várkonyi Nándorhoz írt leveleiből]
      = VN: Pergő évek, 1976, Magvető. 283-290.
    Irodalomtörténeti adatokkal.

Magyar Hellasz (t)
      = Tanulmánykötet. Szerk. Ajtay Miklós. Kiad. Párisi Magyar Akadémia. 38-43.

A magyar asszonyíró. Kaffka Margit és a sorsforduló Magyarországon (t)
      = Tanulmánykötet. Szerk. Ajtay Miklós. Kiad. Párisi Magyar Akadémia. 44-51.
    Ism.: Ns. Magyar kultúra Párizsban.
           Századunk, nov., 549.

Szüreti ének (v)
      Esztergom, nov. 10.
      = FG: Kráterarc (1975), 11-12.


1 9 2 8


Halottak mosolyognak (v)
      Híd, febr., 57.

Nyári álom (v)
      Híd, febr., 57.
      Pásztortűz, 422.

Arany szoknyák. Móricz Zsigmond történelmi melódiái (i)
      Híd, febr., 99-100.

Fiatal költők. Varga Zsiga: Tűzijáték; Simon Andor:
    Álomföld. (i)
      Híd, febr., 100-101.

Tamás Mihály pöre (t)
      Híd, febr., 111-112.
      F.G. jelzéssel.

[Részletek FG február 17-november 12. között Várkonyi Nándorhoz írt leveleiből]
      = VN: Pergő évek, 1976, Magvető. 290-295.
      Irodalomtörténeti adatokkal.

A kurucság: 1928 márciusának (t)
      Híd, márc.-ápr., 153-154.
    Ady Endréről is.

Komáromi János kisvárosa (t)
      Híd, márc-ápr., 192-193.
      Losoncról.

Úri muri. Móricz Zsigmond regénye (i)
      Előörs, ápr. 14.

A magyar Alföld balladája (i)
      Híd, máj., 237-238.
      Móricz Zsigmond: Úri muri regényéről.

Az irodalmi konzervativizmus bírálata (t)
      Nov. 14-én az esztergomi Balassa Bálint Irodalmi
    és Művészeti Társaságban tartott előadás.


1 9 2 8


A teljes Adyért (t)
    = Ifjú szívekben élek. A magyar fiatalság hitvallása Ady Endre költészetének történelmi tanulságai mellett. Összeáll. Hajdú Dénes és Balogh
        Edgár. A Híd kiadása az Egyetemes Magyar Ifjúság közös Ady Endre ünnepsége alkalmából. 6-9.

VÁRKONYI Nándor
      A modern magyar irodalom. Életrajzok: Szabó István Pécs, Danubius.
      FG-ról 351.
      (Egyarcú lélek c. verseskötetről ír, de nem jelent meg. Irodalomként a Napkelet és a Híd 1927.
    évfolyamait jelzi.)
      2. kiad. Az újabb magyar irodalom 1880-1940.
    Életrajzok, könyvészet: Harcos Ottó. Szeged, 1942,
    Szukits.
      FG-ról 420-421.


1 9 2 9


A Bartha Miklós Társaság irodalmi estélye.
      Egyetemi Híradó, febr. 18.
      A febr. 27-i rendezvényen FG és a Magyar Föld
    írói szólalnak meg.

Ady után (t)
      Előörs, márc. 30., 3-4.
      A Bartha Miklós Társaság február 27-i Magyar
    Föld estjén elhangzott előadás.

[VAJTHÓ László] Vl
      A Bartha Miklós Társaság Magyar Föld-estje
    Napkelet, márc. 15., 469.
      A Vígadóban február 27-én FG, Erdélyi József,
    Kodolányi János, Illyés Gyula, Németh László és
    mások részvételével rendeztek szerzői estet.

Balassa Bálint (t)
      Előörs, ápr. 13., 8.


1 9 2 9


Nyírő József (it)
      Előörs, máj. 4., 3-4.
      Erdélyi Szemle, 18. sz.

[TÓTH Árpád]
      Lélektől lélekig (i)
      Előörs, máj. 18., 8.

Erdélyi József (it)
      Előörs, máj. 25., 11-12.

Az álom költője (it)
      Előörs, jún. 8., 8-10.
      MIrás, 1935. jan., 54-56.
      Híd, 1941. aug. 26., 20-21.
      Juhász Gyuláról.

[NYÍRŐ József]
      "A sibói bölény" (i)
      Előörs, jún. 22., 11.

Isten lova (t)
      Előörs, júl. 6., 9-10.
      Ady Endre és a magyar mitológia.

Tamási Áron (it)
      Előörs, júl. 13., 5-6.

Ady és Kosztolányi (it)
      Előörs, júl. 27., 9-10.

Adyért (t)
      Előörs, aug. 3., 5-7.

[ZSOLT Béla]
      Az Ady-revizióról megindított ankét során...
      A Toll, aug. 4., 5-6.
      A Toll, 1933. márc. 14., 47-49.
      FG: Ady és Kosztolányi c. cikkről.
      1. 65 tétel

Az ötvenéves Móricz Zsigmond (it)
      Előörs, aug. 17., 5-6.


1 9 2 9


Kosztolányi lírája (it)
      Előörs, szept. 7., 5-6.

A "hanyatló" Ady (it)
      Előörs, szept. 14., 3-4.

Fiatal napok (p)
      Új Magyar Föld, a Bartha Miklós Társaság röpirata. 2. sz. (okt.-nov.-dec.) 28-29.

Figyelő és beszámoló (i)
      (Simon Andor: Világhullás, versek. Kodolányi
    János: Futótűz, regény.)
      Új Magyar Föld, a Bartha Miklós Társaság röpirata. 2. sz. (okt.-nov.dec.) 86-87.
    Ism: Győry János: Elképzelt parasztklasszicizmus.
           MSZ 1930. jan., 60-64.

A dzsentri regényírók (it)
      Előörs, okt. 5., 5.
    Justh Zsigmondról és Török Gyuláról.

Szántó György (it)
      Előörs, okt. 19., 5-6.

[MÓRICZ Zsigmond]
      Forró mezőkön (i)
      Előörs, nov. 2., 7.

A szerelmes Ady (it)
      Előörs, nov. 9., 7-8.

Halotti beszéd (it)
      Előörs, nov. 16., 5-6.
      = Kortársak József Attiláról. Szerk. Bokor László.
      1987. Akadémiai l. k. 145.
      Osvát Ernő halála alkalmából a Nyugat nemzedékéről.

Móricz Zsigmond nomád-víziója (it)
      Előörs, dec. 7., 3.
      Előörs, dec. 14., 7.
      Előörs, dec. 21., 18.


1 9 2 9


Honfoglalás a magyar színpadon (p)
      Előörs, dec. 21., 22.
      A Mi Lapunk (Losonc-Lucenec), 1930. jan. 16.
    Csákvári paraszt színészekről.

Himnusz (v)
      = FG: Kráterarc (1975), 13-14.
    Kelte: 1929.


1 9 3 0


József Attila (it)
      Előörs, jan. 4., 9-10.
      - Kortársak József Attiláról. Szerk. Bokor László.
      1987, Akadémiai. l. k. 154-155.
      Ism: Aradi Zsolt: Új arcú magyarok, Új magyar föld.
            Széphalom (Szeged), jan.-febr. 34-47.

Hívő magyarok (t)
      Előörs, jan. 18., 5-7.
      SZ 1932. jún. 12.
    Az erdélyi irodalomról és Keyserling "Ungarn" c.
    művéről.

Féja Géza - Móricz Zsigmondnak
      = Móricz Zsigmond a Nyugat szerkesztője. Levelek. 1984,
      PIM. 61-62.
    A levél kelte: Esztergomtábor, 1930. jan. 22.

A kritika feladata (t)
      Előörs, jan. 25., 4.

Miért?
      Előörs, febr. 1., 9-11.
    Ignotusról és a Nyugatról.

[VARGA Zsigmond]
      Magyar Jób. Versek. (i)
      Előörs, febr. 8., 6.

Japán versek
      Előörs, febr. 22., 6.


1 9 3 0


    Kuronuski Olomo: Tavaszi eső
    Mishimaro: Szomorúfűz
    Mitsune: Búskomorság
    Shikibu Izumi: Még egyszer
    Tabito: A bor barátja
    Hime Iwa No: A várakozó
    Hirotsugu Fujuwara: Májusfa
    Tsurayulci: Újjongás
      MIrás, 1932. 8., 620.
    Jakamochi: Idegenben
      MIrás, 1932. 8., 621.
    Ismeretlen költőtől: Árnyék, Hó, Vágyakozó gondolat
    Ismeretlen költőtől: Leány a hídon
      MIrás, 1932. 8., 620.
    Átdolg.: FG

Német maszlag (p)
      Előörs, márc. 1., 11-12.
    A monarchia szellemi maradványairól.

Új Kazinczy-korszak (t)
      Előörs, márc. 8., 5-6.
      = Kortársak József Attiláról. Szerk. Bokor László.
      1987, Akadémiai. l. k. 165.

A "Nyugat" koncentrációja (p)
      Előörs, márc. 15., 5-6. sz.
      = Kortársak József Attiláról. Szerk. Bokor László.
      1987, Akadémiai. l. k. 166-167.
    Móricz Zsigmond szerkesztői szerepe.

Az erdélyi lélek
      Előörs, márc. 22., 3.
    Tamási Áron: Hajnali madár (i)

Magyarhoni furcsaságok. Az elfelejtett Ady. A lovas
    nép.
      Ezüstkor? Móricz Zsigmond franciául. A fiatalok
    (p)
      Előörs, márc. 29., 11.

Elefántcsonttorony (it)
      Előörs, ápr. 12., 4-5.
    = Kortársak József Attiláról. Szerk. Bokor László.
    1987, Akadémiai. l. k. 182.
    Babits, a Nyugat és a l'art pour l'art.

A Nyugat-generáció újjáértékelése (it)
      Előörs, ápr. 19., 7-8.
    A fiatal Babits lírája.

Irodalmi szemle. Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban,
      Ivan Smeljov: A pincér, Sásdy Sándor: Nyolc hold
      föld, Szabó Dezső a Nyugatban, A csonka "Toll"
      leleplezései (i)
      Előörs, ápr. 26., 5.

RÓNA Imre
      Az ifjúság seregszemléje.
      Századunk, máj., 274.
    FG-t "ifjú irodalmi kannibál"-nak nevezi.
    Ism: FG: Oh, ifjú polgár!
            Előörs, jún. 7., 4-5.

Felvidéki riadó (p)
      Előörs, máj. 3., 5.
    Szvatkó Pálról.

A magyar mérgezettség (it)
      Előörs, máj. 10., 9.
    Móricz Zsigmond regényhőseiről.

Bánk bán. Katona József halálának százéves évfordulójára (t)
      Előörs, máj. 17., 5-6.

A két Hevesi (t)
        Előörs, máj. 17., 6.
      Hevesi Sándorról és ifj. Hevesi Andrásról.

A legújabb mártír (it)
        Előörs, máj. 24., 3-4.
      Babits Mihályról, (fg) jelzéssel.

Sarlósok (p)
        Előörs, máj. 31., 4.

"Küszöb" (it)
        Előörs, máj. 31., 14.
      Kodolányi Jánosról, (fg.) jelzéssel.

Furcsa esztétika (p)
        Előörs, jún. 14., 3-4.
      Komlós Aladár Ady cikkeiről.

Lírai seregszemle (i)
        Előörs, jún. 21., 3.
        = Kortársak József Attiláról. Szerk. Bokor
        László. 1987, Akadémiai. l. k. 190.
      Az 1920-as évek fiatal költőiről.

Nagy nap jön (i)
        Előörs, jún. 28., 6.

Oláh Gábor (it)
        Előörs, júl. 5.
        Debreceni Szemle, 261-262.
        MIrás, 1934. okt.-nov., 158-160.

A bolyongó költő (it)
        Előörs, júl. 12., 3.
      Kölcsey Ferencről.

Marjalaki Kiss Lajos: Új úton a magyar őshaza
      felé (i)
        Előörs, júl. 12., 16.
      (fg.) jelzéssel a Nyugatban megjelent tanulmányról.

Szemle (i)
        Előörs, júl. 19., 4.
      Fiatal magyarság. Eszmék és elszánások c. könyvről.

Zilahy Lajos: Két fogoly (i)
        Előörs, júl. 26., 4-5.

"Kismagyar" és "nagymagyar" (t)
        Előörs, júl. 26., 16.
      Szekfű Gyula történelemszemléletéről (fg) jelzéssel.

A Magyar Szemle és a fiatalság (t)
        Előörs, aug. 2., 4.
        = Kortársak József Attiláról. Szerk. Bokor László.
        1987, Akadémiai. l. k. 193-194.

Szemle
        Előörs, aug. 2., 6.
      Karinthy Frigyes versei: Nem mondhatom el senkinek
        és az Erdélyi Helikon (i)

Hanyatló nemzedék (t)
        Előörs, aug. 9., 5.
      Ágoston Péter: A zsidók útja c. 1917-ben megjelent
        könyve nyomán a beolvadásról.

Esze Tamás földjén (p)
        Előörs, aug. 9., 11.
        = FG: M. haláltánc (1984), 151-153.
        = Tidrenczel Sándor: Bajcsy-Zsilinszky Endre és
        politikai pályája. Nyíregyháza, 1986, Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár. 79-82.
        Tarpán Bajcsy-Zsilinszky Endrével és Szabó Pállal.

A kisebbségi irodalom (it)
        Előörs, aug. 16., 5.
      A felvidéki és erdélyi írókról.

Debrecenbe kéne menni... (it)
        Előörs, aug. 16., 11.
        = FG: M. haláltánc (1984), 154-155.
      Ady-dombormű a Bunda nevű kiskocsmában.

Hafiz (it)
        Előörs, aug. 23., 3.
      A perzsa költőről.

Osztályköltészet? (p)
        Előörs, aug. 30., 3-4.
        = Kortársak József Attiláról. Szerk. Bokor László.
        1987, Akadémiai. l. k. 194-195.
      Babits Mihály: Baloldal és nyugatosság c. cikkéről.

Erdélyi József: Kökényvirág (i)
        Előörs, szept. 7., 3-4.

"Üzenet egy pesti írónak" (p)
        Előörs, szept. 7., 8.
      Tamási Áron üzenete Karinthy Frigyesnek, (fg) jelzéssel.

Szemle. Szondy György: Kelet, Észak, Dél. Sántha
        György: Toronyőr (i)
        Előörs, szept. 13., 3-4.

Badacsonyi visszhang (p)
        Előörs, szept. 13., 7.

Kibontakozás felé. A magyar girondisták (t)
        Előörs, szept. 13., 8.

Emlékezés Vass Józsefre (p)
        Előörs, szept. 20., 5-6.
      Zsigrádi Istvánnal közösen írva.

Új népkönyveket (p)
        Előörs, szept. 20., 8.

Szabó Dezső állomásai (it)
        Előörs, szept. 20., 8.

Szilágyi András: Új pásztor. Bartalis János: Nap
      Madara (i)
        Előörs, okt. 4., 5-6.
      /Szemle/

Falusi kulturházakat (p)
        Előörs, okt. 4., 9.
      Hsz:
      Fenyves Pál: Folyóirat szemle
        Előörs
        A Mi Lapunk, nov., 218.

Bibó Lajos: [Kétlelkű szerelem] (i)
        Előörs, okt. 11., 5.

Apostolok kora (i)
        Előörs, okt. 18., 7-8.
      Nyírő József: Isten igájában c. regényéről.

Szabó Dezső, az élet mestere (it)
        Előörs, okt. 25., 7-8.

Élet és irodalom (t)
        Előörs, nov. 1., 1.

Tildy Zoltán levele Féja Gézának
        Confessio, 1989. 3., 42-44.
      Kelte: szept. 2.

A hősiesség sírjánál (it)
        Előörs, nov. 8., 9.
      Móricz Zsigmondról.

SZABÓ Pál
        Magyar élet temetése. Féja Géza kedves barátomnak
        Előörs, dec. 14., 6.

Zátony vagy Sziget? (i)
        Előörs, dec. 14., 9.
      Székely Mózes: Zátony c. regényéről.

Kisfaludy Károly halálának századik évfordulójára (it)
        Előörs, dec. 20., 9.

Szabó Dezső karácsonya (it)
        Előörs, dec. 20., 9.
      (fg.) jelzéssel.

Megindul állandó irodalmi mellékletünk a "Kohó" (h)
        Előörs, dec. 20., 9.
      FG és Simon Andor szerkesztésében.


1 9 3 1


Bajcsy-Zsilinszky Endre: "Nemzeti radikálizmus" (i)
        Előörs, jan. 3., 1-2.

Belpolitikai figyelő Biharban (p)
        Előörs, jan. 3., 8.
      -a-a. jelzéssel.

Kong-Fu-Tse: Egy halott katona sírverse
        Előörs, jan. 3., 9.
      Átdolg.: F.G.

Dunántúl előrenyomulása (p)
        Előörs, jan. 10., 4.
      /Belpolitikai figyelő/

Móricz Zsigmond a görbe tükör előtt (i)
        Előörs, jan. 10., 9.
      Halmi Bódog: MZs az író és az ember c. művéről.

Kuruc földön (p)
        Előörs, jan. 17., 1.
        = Tidrenczel Sándor: Bajcsy Zsilinszky Endre és
        politikai pályája. Nyíregyháza, 1986, Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár. 87-88.

A tarpai zászlóbontás (h)
        Előörs, jan. 17., 2-3.
      A Nemzeti Radikális Párt gyűlésén FG beszélt a földreformról.

Kohó. Irodalmi és művészeti szemle, az Előörs irodalmi melléklete. Szerk. Féja Géza és Simon Andor.
        Megj. jan. 17., febr. 15.
      Ism:
      Fenyves Pál: A Mi Lapunk, márc., 68.
      Nyilas Zsolt: MKultúra, márc. 5., 231.

Újesztendőre (p)
        Kohó, jan. 17., 1-3.
      Idézi: Fenyves Pál: A Mi Lapunk márc., 68.

Horikawa: Merengés (v)
        Kohó, jan. 17., 6.
      Átdolg.: FG

Hitoshi: Múlandóság (v)
        Kohó, jan. 17., 6.
      Átdolg.: FG

Móricz Zsigmond új novellás-könyve: Esőleső társaság (i)
        Kohó, jan. 17., 13.

Kosztolányi Dezső: Zsivajgó természet (i)
        Kohó, jan. 17., 14.

Vajthó László: Mai magyar múzsa (i)
        Kohó, jan. 17., 15.

Mészáros Lőrinc éjszakája (i)
        Nemzeti Újság, jan. 21., 9.
        Előörs, febr. 1., 11.

Képek a tarpai nagygyűlésről (h)
        Előörs, jan. 25., 7.
      Hármas számmal jelölve: FG.

A magyar parasztregény
        Előörs, jan. 25., 10.
      Szabó Pál: Emberek (i)

Villon 1431-1931 (it)
        Előörs, jan. 31., 2.

Országépítés vagy junkerpolitika? (p)
        Előörs, febr. 1., 8.

Szegedi kiskalendárium (i)
        Előörs, febr. 8., 2.
      F.G. jelzéssel.

Arab versek
        Sirvers az "Ezeregyéjszakából"
        Ibn il Farid: Boldog éjszaka
        Ismeretlen költőtől: Alma
        Kohó, febr. 15., 12.
      Átdolg. és bev. FG.

Újjáértékelés. Mécs László új versei: Üveglegenda (i)
        Kohó, febr. 15., 15.

A szellemeskedő kritikusok (it)
        Előörs, febr. 22., 10.
      Kárpáti Aurél és Németh László kritikáiról.

A harmincévesek útja (p)
        Előörs, márc. 8., 11.

Márciusi pontok. A magyar fiatalság figyelmébe!
        Előörs, márc. 15., 2.
      Hsz: Dózsa Sándor: Előörs, márc. 22., 11.

A Kohó (h)
        Előörs, márc. 15., 6.
      Márciustól FG egyedül szerk.

Márciusi álom (p)
        Előörs, márc. 22., 1-2.
      Álmodta: FG

Új hajsza (p)
        Előörs, márc. 29., 1-2.
      Móricz Zsigmond elleni támadásról.

Magyar író sorsa (it)
        Előörs, márc. 29., 10.

Üdvözlégy Germánia! (p)
        Előörs, ápr. 12., 1.
      Iparról, vámokról.

Pártmozgalom (h)
        Előörs, ápr. 12., 5.
      "Ady politikai költészete" FG előadása a Nemzeti
      Radikális Pártban.

A romlás virágai (i)
        Előörs, ápr. 12., 8.
      Berde Mária: Földindulás c. könyvéről.

Tamási Áron: Címeresek (i)
        Előörs, ápr. 26., 6.

Új kiegyezés (p)
        Előörs, máj. 3., 2.

Illyés Gyula: Sarjúrendek, Balla Borisz: Niczky
        növendék (i)
        Előörs, máj. 3., 2.

Miről mondjunk le? (p)
        Előörs, máj. 10., 1.
      Gömbös Gyula előadásáról.

Szélkakas-költők
        Előörs, máj. 10., 4.
        = Kortársak József Attiláról. Szerk. Bokor László.
        1987, Akadémiai. l. k. 208-211.
      József Attila: Döntsd a tőkét, ne siránkozz c. kötetéről.

Ez az ellenzék? (p)
        Előörs, máj. 17., 1-2.
      A parasztpártok belpolitikai helyzetéről (-j-) jelzéssel.

Szenczi Molnár Albert (it)
        Előörs, máj. 17., 4.

Ez a nacionalizmus? (p)
        Előörs, máj. 24., 2.

Erdélyi utazás (i)
        Előörs, máj. 24., 4.
      Nyírő József: Visszatérés c. novellájáról.

Lesz ellenzék? (p)
        Előörs, máj. 31., 2.
      A választások kilátásairól.

Szelekció és irodalompolitika (it)
        Előörs, máj. 31. 4.
      Osváth Ernő, a Nyugat és a fiatalok.

Megint egy "új" párt (p)
        Előörs, jún. 7., 4.
      Eszterházy Móricz és a legitimista párt, (-j-) jelzéssel.

Magyar vásár (p)
        Előörs, jún. 14., 3.
      Választásokról, és az ellenzék feladatairól.

Az az "átkozott" földbirtokreform (p)
        Előörs, jún. 28., 7.
        = FG: M. haláltánc (1984), 245-248.
      Az arisztokrácia konzervativizmusáról.

Szitnyai Zoltán: Aranykarika (i)
        Előörs, júl. 19., 4.

Különvélemény a Fekete kolostorról (i)
        Előörs, júl. 26., 4.
      Kuncz Aladárról.

Új inkvizició (p)
        Előörs, aug. 2., 2.
      Gergely Sándorról.

A hazai németek. Bleyer Jakabék arca (p)
        Előörs, aug. 9., 1.

Irodalmi erőlködés
        Előörs, aug. 9., 2.
      A felvidéki írógárda sikertelen törekvéseiről.

[Féja Géza aug. 11-én írt levele Békés Istvánhoz]
        = Boglári Békés István: Népi írók, ifjú kommunisták és más rebellisek. 1987, Magvető. 93-94.

A két Kossuth (t)
        Előörs, aug. 16., 3.

Babits Mihály új könyvei (i)
        Előörs, aug. 16., 4.
      BM: A torony árnyéka, Oedipus király és egyéb műfordítások.

MacDonald kormányalakítása (p)
        Előörs, szept. 6., 2.

Új korszak? Válasz a húszéveseknek. A fiatal prózaírók és a Nyugat (it)
        Előörs, szept. 6., 4.

Kazinczy (it)
        Előörs, szept. 13., 4.

Mariay Ödön (it)
        Előörs, szept. 27., 4.

Laczkó Géza (it)
        Előörs, okt. 4., 1.

Terescsényi György: Szegények kincse (i)
        Előörs, okt. 11., 1.

Fekete ország (p)
        Előörs, okt. 11., 2.
        = FG: M. haláltánc (1984), 7-9.
      /Új magyar kulturpolitika 1./
      Szegedről.

A magyar ballada útja (it)
        Előörs, okt. 18., 1.
      Szabó Dezsőről is.

Korhadt alapok, fonnyadt gyökerek (p)
        Előörs, okt. 18., 5.
      /Új magyar kulturpolitika 2./

Igaz filológus tüköre (i)
        Előörs, okt. 25., 5.
      Béla von Pukánszky: Geschichte des Deutschen
        Schrifttums in Ungarn.

Komáromi János: Ordasok (i)
        Előörs, nov. 1., 2.

Gyors, bátor és hasznos átszervezést (p)
        Előörs, nov. 1., 5.
      /Új magyar kulturpolitika 3./

A reformok útja (p)
        Előörs, nov. 8., 3.
      /Új magyar kulturpolitika 4./

Az "új klasszicizmus" (it)
        Előörs, nov. 15., 4.
      Babits Mihályról, Németh Lászlóról, Tamási Áronról.

Németh László - Móricz Zsigmondnak
        = Móricz Zsigmond a Nyugat szerkesztője. Levelek.
        1984, PIM. 216.
      Kelte: 1931. nov. 16., és FG Előörsben írt, NL-t
        bíráló cikkel foglalkozik.

Szekfű Gyula és a "nemzeti megújhodás" (p)
        Előörs, nov. 22., 1.
      /A kurzus felszámolása./

Boldogasszony bőlcsője. Buday György fametszetei
        Előörs, nov. 29., 2.

A népkönyvtárak (p)
        Előörs, nov. 29., 3.
      /Új magyar kulturpolitika 5./

Aranyos középszer. Sárközi György regénye: Mint oldott kéve (i)
        Előörs, dec. 6., 5.

Móricz Zsigmond: Forr a bor (i)
        Előörs, dec. 13., 2.

Tamási Áron: Helytelen világ (i)
        Előörs, dec. 25., 4.
        MIrás, 1932. máj., 233-234.

A meghamisított Ady (i)
        Előörs, dec. 25., 8.
      /A kurzus felszámolása./
      Szekfű Gyula: Három nemzedék c. könyvéről.

Világosság (v)
        = FG: Kráterarc (1975), 19.
      Kelte: 1931.


1 9 3 2


Az új írók (i)
        Előörs, jan. 10., 1.
        = Rádics Károly: Móricz Zsigmond a Nyugat szerkesztője, 1929-1933. Nyíregyháza, 1989, Móricz
        Zs. Megyei Kvt. 239.
        Mai dekameron. Szerk. Móricz Zsigmond

Első Erdélyi Népegyetem (p)
        Előörs, jan. 10., 8.

Didergő levél
        Előörs, jan. 17., 1-2.
      Németh Lászlónak.

[Szabó Dezső]: Megered az eső... (i)
        Előörs, jan. 24., 1.
        Jövőnk, febr. 4-5.
        = Boglári Békés István: Népi írók, ifjú kommunisták és más rebellisek. 1987, Magvető. 384-387.

Történelmi fiatalságot! (p)
        Előörs, jan. 32., 1.

Bibó Lajos: Az egyetlen asszony
        Előörs, febr. 14., 5.
      Bem. a Nemzeti Színházban.

A XVIII. század megdicsőülése (t)
        A szellemtörténet. A barokk és a rendiség
        Előörs, febr. 7., 2.
        Előörs, febr. 14., 2-3.
        Előörs, febr. 21., 2.
        Előörs, márc. 6., 1-2.
      Szekfű Gyuláról is.

Intés a fiataloknak (p)
        Előörs, febr. 21., 1.
      Az ifjúság feladata a magyar parasztság felemelése.

Új csillagok (it)
        A Reggel, febr. 22., 9.
      A világirodalom korszerű áramlataitól való lemaradásunkról.

A "politizáló" bürokrata (p)
        Előörs, márc. 13., 3.
      /A kurzus fölszámolása./
      Weis Istvánról, a MSZIP főmunkatársáról.

Mit akarnak a Márciusi Fiatalok?
        Előörs, márc. 15.
        Előörs, márc. 20.
        A 12 pontot FG, Bornemissza Tibor, Talpassy Tibor, Illés Endre, Wágner Antal, Emődy Zoltán, Basilides Barna, Katona Jenő, Surányi-Szurtsik János,
      Fekete Gábor, Simándy Pál, Hajdú Dénes, Kállai Gyula, Csóré Áron, Major Imre írta alá.

Az Előörs búcsúztatója
        SZ márc. 27.
      f. g. jelzéssel.

"Elhullanak a fáradt fiatalok..." (t)
        Sz márc. 27.
      Nekrológ Pintér Ferencről.

[Babits Mihály]
        Új Antológia. Fiatal költők 100 legszebb verse (i)
        MIrás, ápr., 144-145.

Terescsényi György parasztregényei [Hősök; Lesz,
        ahogy lesz] (i)
        MIrás, ápr., 149-150.

Illyés Gyula: Három öreg (i)
        SZ ápr. 10., 1.

Népdalok Kiskunhalas környékéről (i)
        SZ ápr. 10., 1.
        A szegedi egyetemisták kiskalendáriumáról, (fg.)
      jelzéssel.

Új zsidóság (i)
        SZ ápr. 10.
      Ligeti Ernő: A két Böszörményi c. regényéről.

Lehetséges-e a Habsburg-restauráció? (p)
        SZ ápr. 10., 5.

A falu védbeszédje (i)
        SZ ápr. 17.
      Móricz Zsigmond: Barbárok c. novelláskötetéről.

A történelem szele (p)
        SZ ápr. 24.

[Barabás Gyula]: Székely erdők alján (i)
        Erdélyi Helikon, máj., 356-357.

SIMÁNDY Pál
        A fiatal magyar értelmiség problémái
        MIrás, máj., 229-231.
        A FG, Kassák Lajos, Márai Sándor körül kialakult
      Márciusi Fiatalok munkaközösségéről.

Népfőiskolákat!
        SZ ápr. 17.
      Felhívás a Márciusi Fiatalok szemináriumára.

Jöjjön a falu! (p)
        SZ máj. 1.

Új költőt... (it)
        SZ máj. 1.
      Sinka Istvánról.

Bethlen beszél... (p)
        SZ máj. 8.
        = FG: M. haláltánc (1984), 156-157.

Egymásután küldi friss tehetségeit a magyar falu (it)
        SZ máj. 8.
      Sértő Kálmánról (fg) jelzéssel.

Az "ifjú Magyarország" (p)
        SZ máj. 15.

Kultúrbotrány készül a Pen-klub körül (p)
        SZ máj. 15.
      Pekár Gyula ismét "előtérben".

Szabó Pál: Békalencse (i)
        SZ máj. 22.

A keleti birodalom. Kós Károly új könyvének [Kalotaszeg] margójára (i)
        SZ máj. 29.
        MO 1942. okt. 14.

A Pen-klub ügye (it)
        SZ máj. 29.
      Pekár Gyula felforgató tevékenységéről, (fg) jelzéssel.

Alföldi utazás (szociográfia)
        SZ máj. 29.

Hajdúföldön (szociográfia)
        SZ jún. 5.
        = FG: M. haláltánc (1984), 10-12.

[Győry Dezső]: Hol a költő (i)
        SZ jún. 5.

A bolsevizálódó fiatalság
        SZ jún. 19.
      Fiatalok letartóztatása az Eötvös-kollégiumban.

Segítség! (it)
        SZ jún. 26.
      Sinka Istvánról.

A magyar fiatalság sorskérdése (p)
        M. Egyet. H. jún. 30., 1-2.

Szitnyai Zoltán új regénye: Nincs föltámadás! (i)
        Erdélyi Helikon, jún.-júl., 434-435.

A havas balladái. Román népballadák. Ford. Kádár
        Imre. (i)
        MIrás, júl., 386-388.

M. Pogány Béla: Koldúsok a Szajna-parton (i)
        MIrás, júl., 393-394.

Dózsa György unokái (p)
        SZ júl. 3.

Rosszindulatú támadás Zilahy Lajos ellen (p)
        SZ júl. 3., 6.

A fiatalság legelső feladata (p)
        M. Egyet. H. júl. 31., 1-2.
      Társadalmi reform előkészítése a szociográfia segítségével.

Beszéd az élcsapatok előtt (p)
        SZ júl. 31.
        = A népi-urbánus vita dokumentumai 1932-1947.
        Vál., szerk. és utószó: Nagy Sz. Péter. 1990,
        Rakéta. 7-11.

A Márciusi Fiatalok útja (t)
        MIrás, aug., 435-437.

Parasztírók előretörése (it)
        Erdélyi Helikon, aug.-szept., 504-505.
      Szabó Pálról, Sinka Istvánról, Sértő Kálmánról.

Szomory Dezső: Gyuri (i)
        MIrás, szept., 560.

SZABÓ Pál
        Grófok és parasztok - Válasz Féja Gézának
        FKg szept. 18., 1-2.

Otromba támadás Móricz Zsigmond ellen (p)
        SZ szept. 18.
        SZ dec. 25.

Egyetemi hallgatók! (p)
        SZ szept. 25.

Magyar Jakobinus válasza (p)
        SZ szept. 25.
      Válasz Pethő Sándornak.

Fenség! (it)
        SZ szept. 25.
      József Ferenc főherceg verseiről.

Élet s halál regénye (i)
        Erdélyi Helikon, okt., 587-588.
      Sigrid Undset: Kristin Lavrandsdatter.

Kis japáni antológia
        MIrás, 8. sz. (okt.), 620-621.
      Az archaikus korból: A szép Nuna-Kawa Hime üzenete
        nyolcezer dárda vezénylő istenének
      Saigyo: Búskomorság
      Tsurayulci: Újjongás (1. 87 tétel)
      Jakamochi: Idegenben (1. 87 tétel)
      Ismeretlen költőtől: Leány a hídon (1 87 tétel)
      Átdolg.: FG

Merre?... (p)
        SZ okt. 4.
      A felemelkedés lehetőségei és az új kormány.

"Nem akarok diktátor lenni" (p)
        SZ okt. 9.
      Gömbös Gyula terveiről.

Mégegyszer az ifjúsági kongresszus. Válasz a "Magyarságnak" (p)
        SZ okt. 9., 5.

Új kultúrprogramot hirdet Hóman Bálint. Nagy iskolareform készül... (p)
        SZ okt. 16., 4.

Mi lesz a földmunkásokkal? (szociológia)
        SZ okt. 23.
        = FG: M. haláltánc (1984), 13-15.

Mozgolódnak a nemzeti szocialisták (p)
        SZ okt. 23., 4.
      Megyaszói választási gyűlésről, (f.g.) jelzéssel.

Válasz a "Bajtárs"-nak
        SZ okt. 23., 4.

Gaál Gaszton
        SZ okt. 30., 2.
      Nekrológ.

Nyilatkozat
        SZ okt. 30., 3.
      Pethő Sándornak "Két párt között" c. cikkével kapcsolatban.

Halottak napja (it)
        SZ nov. 6.
      Ady Endréről és a fiatal írókról.

A földműves középiskolák (p)
        SZ nov. 13.

A falu fekete zsoltárai (p)
        SZ nov. 20.
      Nagyatádi Szabó Istvánról.

FG levele Cserepes Károlyhoz
        = Tidrenczel Sándor:
        Bajcsy-Zsilinszky Endre
        és politikai pátriája. Nyíregyháza, 1986, Móricz Zsigmond M. Kvt. 148-149.
      Kelte: nov. 22.

Az elsikkasztott történelem (p)
        SZ nov. 27.

Felvirrad a tehetségeseknek? (p)
        SZ nov. 27., 3.
      A "nemzeti egység" (p)
        SZ dec. 4.
      Gömbös Gyula ígéretei, (f.) jelzéssel.

Nyilatkozat
        SZ nov. 27., 3.
      A "Bajtárs" c. lap állításai ellen.

Zuhanunk lefelé... (it)
        SZ dec. 4., 3.

A stréberség iskolája (i)
        SZ dec. 11.
      Oláh György: Lázadás a Tiszánál c. könyvről.

A magyar zsoltár (i)
        SZ dec. 18.
      Kodály Zoltán "Psalmus Hungaricus" bemutatója.

Megyaszón... (p)
        SZ dec. 18.
      A választásokról.

Móricz Zsigmond: Kerek Ferkó (i)
        SZ dec. 25.


1 9 3 3


Magyar Szilveszter (p)
        SZ jan. 1.

Csizmadia Lajos (p)
        SZ jan. 1.
      f. g. jelzéssel.

Két gróf (p)
        SZ jan. 8.
      Serényi László, Hunyady Ferenc.

Alsózemplén dolgozó kisemberei mindnyájan Csizmadia
        Lajos mögé sorakoznak (p)
        SZ jan. 8., 3.
      (f.g.) jelzéssel.

Két táj (szociográfia)
        SZ jan. 15.
      Kisújszállás és Alsó-Zemplén kulturális, gazdasági
      helyzete.

A kastély árnyékában (szociográfia)
        SZ jan. 15., 3-4.

Az öreg pap (p)
        SZ jan. 22.
      Hock Jánosról.

Magyar képírók kiállítása
        SZ jan. 22., 3.
      Boromissza Tibor munkásságáról.

Gróf Hadik János és a Független Kisgazdák (p)
        SZ jan. 22., 6.

KATONA Jenő
        A haladó magyar ifjúság arca (p)
        Álláspont, febr., 63-69.
      Az "új népiességről", FG-ról.

Pozsonytól Beregszászig (it)
        Láthatár, 2., 5.
      A szlovákiai magyar irodalom kialakulásáról.

A grófi boly (p)
        SZ febr. 12.
      Széchenyi György vádjairól és munkájáról.

Féja Gézát felmentette a Töreky-tanács az izgatás
        vádja alól
        SZ febr. 12.

Itt a csőd! (p)
        Szob. febr. 12., 4.
      Gömbös Gyula és a Kisgazda Párt bírálata.

Új népköltési gyűjtemény (it)
        SZ febr. 12., 4.
      A szegedi művészeti kollégium kiadásában megjelent
      Ortutay Gyula-gyűjtésről.

A nemzeti politika (p)
        SZ febr. 19.

Széchenyi. Hegedűs Lóránt könyve: Gróf Széchényi
        István regénye és éjszakája (i)
        SZ febr. 19., 3.

A földalatti hullám (p)
        SZ febr. 26.

A magyar író útja (it)
        SZ febr. 26., 4.
      Az új népiességről.

A tűz csiholója (i)
        Lit. márc., 81-82.
      Simándy Pál: Az elsikkadt hegyi beszéd c. könyvéről.

A honi nagyipar (p)
        SZ márc. 5.

Álláspont. Irodalmi - művészeti - társadalompolitikai havi lap. Szerk. Kovách Ákos. 1932-1933.
      FG társszerk. márc.-szept.

Keleti szerelem (v)
        Álláspont, márc.

A megyaszói választókerület népéhez!
        [Röpirat Csizmadia Lajos képviselőjelölt támogatására. 1933. márc.]
      A Schadl-tanács kétheti fogházra ítélte FG-t.
        SZ márc. 5., 3-4.
      A megyaszói választásra fogalmazott izgató jellegű
      kiáltványa miatt.

Ti örököltétek ezt a földet (p)
        SZ márc. 12.
      A fiatalság történelmi feladatairól.

NARANCSIK Imre
        Új márciusi magyar fiatalság
        SZ márc. 12., 5.
      FG-ról és az ifjúság feladatairól.

Hódító német hadjárat a magyar kultúra ellen. Német szellem terpeszkedik minden mozinkban (p)
        SZ márc. 19., 4.
      f. g. jelzéssel.

A beteg Középeurópa (p)
        SZ márc. 19.

A Márciusi Fiatalokhoz!
        SZ márc. 19., 5.

A debreceni Ady Társaság működése. Április 2-án választmányi ülés. Féja Géza és Simándy Pál részvételével irodalmi ünnep
        Debreceni Függ. Ú. márc. 21., 4.

Féja Géza és Simándy Pál szerepelnek az Ady Társaság
        legközelebbi előadásán (h)
        Debreczen, márc. 25., 7.
        Debreczeni Újság - Hajdúföld, márc. 25., 4.

Nagy érdeklődés kíséri Féja Géza és Simándy Pál első debreceni szereplését az Ady Társaság vasárnapi ünnepélyén (h)
        Debreczen, márc. 29., 3.
        Debreczeni Újság - Hajdúföld, márc. 29., 6.

Az Ady Társaság vasárnapi ünnepélyének vendégei (h)
        Debreczeni Újság - Hajdúföld, mell., márc. 32., 6.
      FG és Simándy Pál.

Érdekes témák és szereplők az Ady Társaság mai irodalmi ünnepélyén (h)
        Debreceni Függ Ú ápr. 2., 4.
        Debreczeni Újság - Hajdúföld, mell., ápr.. 2., 6.
      FG és Simándy Pál

KARDOS László
        Főtitkári beszámoló [a debreceni Ady Társaságról]
        = Juhász Izabella: A debreceni Ady Társaság bibliográfiája (1927-1951). Debrecen, 1977, KLTE. 116.
      FG szerepelt az ápr. 2-i esten.

Az Ady Társaság vasárnapi irodalmi ünnepélye nagy
        sikert aratott (h)
        Debreczen, ápr. 4., 4.
        Debreczeni Újság - Hajdúföld, ápr. 4., 4.
      FG és Simándy Pál előadásairól.

A Faludy Társaság mai estélye [FG előadásával]
        Vasvármegye (Szombathely), ápr. 8., 3.

Pálmák napja (p)
        SZ ápr. 9.
      Húsvét és a magyar sors.

Beszélgetés Féja Gézával az irodalomról, a mai fiatalságról és a harmadik birodalomról
        Nyugatmagyarország (Szombathely), ápr. 10., 2.

SIMÁNDY Pál
        Debrecen
        SZ ápr. 9., 13-14.
      FG-val az Ady Társaság estjén.

A középosztály (p)
        SZ ápr. 16.

Féja Géza előadása Szombathelyen (h)
        SZ ápr. 16., 4.
      A Faludy Társaság irodalmi estje.

Szabadság! (p)
        SZ ápr. 16., 4.
      A magyar irodalom szabadságáról.

Dunántúl a kockán (it)
        Álláspont, máj.
      A népi írók szociográfiai munkásságáról.

Májusi üzenet (p)
        SZ máj. 7.

Máglyahalál és nagy-nagy étvágy (p)
        SZ máj. 14.
      Thomas Mann üldözéséről.

Kodolányi [János] (i)
        SZ máj. 14., 3.
      Magyar irodalmi szemle címmel
        MIrás, szept., 448-451.
      Kodolányi János címmel
        = FG: M. haláltánc (1984),, 249-251.
      A Sötétség c. könyvről.

Krúdy Gyula (it)
        SZ máj. 21.
        MIrás, 448-451.
      /Magyar Irodalmi Szemle./

Mégis! (p)
        SZ máj. 24.
      A Dunavölgy egyesítésének útja.

Az "értékek arisztokráciája" (p)
        SZ máj. 28.
      Gömbös Gyula szekszárdi beszédéről.

Falusi pillanatok (it)
        MIrás, máj.-jún., 288-290.
      Sértő Kálmán: Falusi pillanat c. könyvének ismertetése, valamint Sinka Istvánról és Szabó Pálról.

Az alkotók egyessége (p)
        Korunk Szava, jún. 1., 173.
      A szellemi elit-ifjúság összefogásáról.

Az írói szabadság sírjánál (i)
        Lit. jún., 201-202.
      Tamás Mihály új könyvének [Mirákulum] margójára.

Új fejezet a magyar kultúrpolitikában (p)
        SZ jún. 4.
      Hóman Bálint beszédéről.

Illyés Gyula (it)
        SZ jún. 4., 3.

Szitnyai Zoltán: Szeptemberi majális (i)
        SZ jún. 11.

A magyar urbanizmus (t)
        KorSzava, jún. 15., 197-198.
      /Ime: Hungária 1./

Tovább! Válasz sokaknak... (p)
        SZ jún. 18.
      Bajcsy-Zsilinszky Endre programjáról.

SÁNTHA György
        Bugacon - Féja Gézának (v)
        SZ jún. 18., 3.

Válság van? (p)
        SZ jún. 25., 1.
      A nagybirtokrendszerről.

Feladataink a Duna-völgyében (p)
        Álláspont, jún.-júl. 7.

A népi medence (t)
        Korunk Szava, júl. 1-15., 212-213.
      /Íme, Hungária 2./
      A magyar nép kultúrájának elemzése.

Itt a "harmónia"!
        SZ júl. 2.
      A felsőházról.

Szabó Pál: Papok, vasárnapok (i)
        SZ júl. 2., 5.
      A magyar író társadalomszemlélete címmel
        Lit. szept., 321-322.
      Magyar irodalmi szemle címmel
        MIrás, szept., 448-451.

A választójog "izgalma" (p)
        SZ júl. 9.
      (f.) jelzéssel.

HEVESI András
        Népi vagy polgári kultúra?
        A Toll, júl. 18., 93-102.
      Vita FG-val a Cobden Szövetségben.

A népi tragédia (p)
        SZ júl. 23.
        = FG: M. haláltánc (1984), 252-253.

Amennyit az Isten adott (p)
        SZ júl. 23., 4.
        = FG: M. haláltánc (1984), 158-159.
      Termelők és fogyasztók védelméről, (f. g.) jelzéssel.

A mi életünk (p)
        SZ aug. 6., 29-30.
      A haladó fiatalság feladatai.

Parasztországgyűlés? (p)
        SZ aug. 20.
      (F-a) jelzéssel.

Este a hídon (e)
        SZ aug. 20.

[Tamási Áron]: "Ábel a rengetegben". Új néphősök (i)
        SZ. aug. 20., 3.

SINKA István
        Himnuszok Kelet kapujában. Bev. Fülöp Károly. Előszó: Féja Géza. Szeghalom, Ref. Péter András Reálgimnázium. 5-7.
      2. kiad. 1938.
      Ism.: FG: MIrás, nov., 640-644.

A népi katolicizmus (i)
        Korunk Szava, szept. 1., 283-284.
      /Íme: Hungária 3./
      Magyar irodalmi szemle címmel
        MIrás, okt., 514-519.
      Nyírő József: Kopjafák c. könyvéről.

[Illyés Gyula]: Ifjúság (i)
        MIrás, szept., 448-451.
      /Magyar irodalmi szemle./

Tamás Mihály fejlődése (it)
        MIrás, szept., 460-462.

[Török Sándor]: Bankett a Kék Szarvasban (i)
        MIrás, okt. 514-519.
      /Magyar irodalmi szemle./

Bálint Sándor: Szeged népe (i)
        MIrás, okt., 514-519.
      /Magyar irodalmi szemle./

Kodolányi János: Küszöb (i)
        MIrás, okt., 514-519.
      /Magyar irodalmi szemle./

Kós Károly: Varjú-nemzetség (i)
        MIrás, okt., 514-519.
      /Magyar irodalmi szemle./

A holnap léptei (t)
        Korunk Szava, okt. 1., 317-318.
      /Íme: Hungária./
        = A népi-urbánus vita dokumentumai, 1932-1947.
        vál., szerk. és utószó: Nagy Sz. Péter. 1990,
        Rakéta. 12-16.

Levél Herczeg Ferenchez
        Korunk Szava, okt. 15., 337-338.

Az "erőss" állam (p)
        SZ okt. 15.
      (f) jelzéssel.

Zilahy Lajos: A Tizenkettedik Óra
        MIrás, nov., 640-644.
      /Magyar irodalmi szemle./
      Bem. A Magyar Színházban.

Tamási Áron: Ábel az országban (i)
        MIrás, nov., 640-644.
        MIrás, 1934. jan., 70-75.
        SZ 1934. febr. 18., 10.
      /Magyar irodalmi szemle./

Arany János balladái Buday György képeivel (i)
        MIrás, nov., 640-645.
      /Új könyvek./

Thomas Mann: Jákob (i)
        MIrás, nov., 640-644.
        SZ nov. 5., 10.

Szót kérek (p)
        SZ nov. 5.
      A vidéki egyetemek megcsonkítási tervéről.

Szót kérek (p)
        SZ nov. 12.
      Arisztokráciáról, német imperializmusról. Név nélkül.

Jelentkezett az első magyar "filozófus" (p)
        SZ nov. 12., 9.
      Somogyi Szilveszter nyilatkozatáról.

Baló Elemér Raszkolnyikovja
        SZ nov. 12., 10.
      (fg.) jelzéssel.

Előszó
        SZ nov. 12., 11.
      Egy megjelenő cikksorozathoz.

Szót kérek (p)
        SZ nov. 19.
      A Nemzeti Munkahétről. Név nélkül.

Szegedi téka... (it)
        SZ nov. 19., 9-10.
      A szegedi írócsoportról.

Tamási Áron: Énekes madár. Székely népi játék. Előszó:
        Féja Géza. Tornalja, 1934, Kazinczy. 96 p.
      /Magyar Írás különszáma./
      Ism: Minerva (Bratislava), 299-301.
           MO 1935. nov. 19.
           MO 1939. szept. 22.
      Bem. az Új Thália Színházban.

Szót kérek (p)
        SZ nov. 26.
      A legitimista mozgalomról.

Fiatalok forradalma (it)
        SZ nov. 26., 2.
      Herczeg Ferencről.

Pártszervezetek élete (p)
        SZ nov. 26., 11.
        SZ dec. 3., 11.
      F. G. jelzéssel.

[Krúdy Gyula]: Festett király (i)
        MIrás, dec., 698-701.
      /Magyar irodalmi szemle./

Szántó György: Stradivári (i)
        MIrás, dec., 698-701.
        SZ 1934., jan. 14.
      /Magyar irodalmi szemle./

[Berczeli A. Károly]: Fiatalok., Tigrisek (i)
        MIrás, dec., 698-701.
      /Magyar irodalmi szemle./

"Halálos ifjúság". Az egyetemi mozgalmak margójára (p)
        SZ dec. 3.

Szót kérek (p)
        SZ dec. 10., 1.
      A magyar kultúrpolitika helyzete.

[Kassák Lajos]: A telep (i)
        SZ dec. 10., 11.
        MIrás, 1934. jan., 107.

[Korcsmáros Nándor]: Füsti fecske (i)
        SZ dec. 10., 11.
        MIrás, 1934. jan., 109-110.
      Bem. a Nemzeti Színházban. F. G. jelzéssel.

Társadalmi esemény (p)
        Korunk Szava, dec. 15., 415-416.
      A kispolgárság bridzs-őrületéről.

Magyar irodalmi és színházi szemle
        Korunk Szava, dec. 15., 419.

Hadik János
        SZ dec. 17.
      Nekrológ (fg.) jelzéssel.

A magyar közélet kórképeiből (p)
        SZ dec. 17.
      Bleyer Jakab temetéséről, gróf Hunyady Ferenc
      képviselőről.

1919-1933. Stolte Sós Lénárd az űzérpolitika
        gazdasági csődjéről (p)
        SZ dec. 17., 11.

Kosztolányi Dezső: Bölcsőtől a koporsóig (i)
        SZ dec. 17., 11.

CSUKA Zoltán
        Ezüsttel adjusztált cifra koporsó. Féj a Gézának
      szeretettel.
        SZ dec. 17., 11.

1867 mocsarában (p)
        SZ dec. 24., 8.

Szegedi Kis István vándoréneke (v)
        = FG: Kráterarc (1975), 18-19.
      Kelte: 1933.


1 9 3 4


Török Sándor: És azalatt itthon... (i)
        MIrás, jan., 108.
        Új Élet, 369-370.
        SZ ápr. 1., 11.

Szót kérek (p)
        SZ jan. 7., 1.
      A Gömbös-kormány politikájáról.

Tolnai Lajos: Az oszlopbáró (i)
        SZ jan. 7., 9.
      Földessy Gyula SZ-ban megjelent kritikájáról is.

Szót kérek (p)
        SZ jan. 14.
      A földkérdés rendezéséről.

Levél Zilahy Lajoshoz az eugenetikáról
        SZ jan. 14., 3-4.

BÁRDOSI NÉMETH János
        Mentsük meg a magyar néplélek kincseit. Levél
      Féja Gézához
        SZ jan. 14., 9.
        = BNJ: Élet és irodalom. Szombathely, 1937,
        Irott Kő. 14-16.

Móricz Zsigmond: Az asszony beleszól (i)
        SZ jan. 16.
        Híradó (Pozsony), 108. sz.
        MIrás, ápr., 97.
        Új Élet, 5., 305.

Szabó Pál levele Juhász Gézához. Biharugra,
      193[4]. jan. 19.
        = Lévay Botond: Juhász Géza és a népi írók mozgalma. Alföld, 1985. jan., 52-58.
        = Juhász Géza levelesládája. Vál. Juhász Gézáné
        és Lévay Botond. 1987, Szépirodalmi. 119-120.
      FG-t javasolja a Debreceni Káté főszerkesztőjének.
      Tévesen 1933-ra keltezve.

Szót kérek (p)
        SZ jan. 21.
      A magyar vidék szellemi életéről.

Világosságot a Baumgarten-alap ügyében! (p)
        SZ jan. 21.

Féja Géza vita-előadása Pécsen [a Janus Pannonius
        Társaság irodalmi estjén] (h)
        SZ jan. 21., 8.

Féja Géza és Ignotus Pál vitája (h)
        SZ jan. 21., 9.
      "A ma és holnap irodalmá"-ról a Márciusi Fiatalok
      összejövetelén.

Szót kérek (p)
        SZ jan. 28.
      Az alkotmányos gondolkodásról.

Baumgarten-rejtelmek (p)
        SZ jan. 28., 9.
      Név nélkül.

A kétféle tradíció (it)
        Korunk Szava, febr. 1., 49-50.
      Tolnai Lajos és a Herczeg-Pekár irányzat.

Nyírő József: Úz Bence (i)
        MIrás, febr., 70-71.
      /Magyar irodalmi szemle./

Madách Imre levelezéséből. A "Magyar irodalmi
        ritkaságok" 27-ik füzete (i)
        MIrás, febr., 80.

Az ifjúság hangja: "Bocsánatot kérünk, hogy
        élünk" (p)
        MIrás, febr., 110-112.
      A fiatalság jövőjéről.

A debreceni beszéd (p)
        SZ febr. 4., 1.
      Bethlen István kijelentéseiről.

A magyar író sorsa. A csökönyös Baumgarten-homály (it)
        SZ febr. 4., 11.
      Babits Mihályról.

Szót kérek (p)
        SZ febr. 11.
      Károlyi Gyula beszédéről. Név nélkül.

Szót kérek (p)
        SZ febr. 18., 1.
      A magyarság problémáiról. Név nélkül.

Oláh Gábor arcképéhez (it)
        SZ febr. 18., 10.

Szót kérek (p)
        SZ febr. 25.
      Felhívás az országban előretörő nácizmus megakadályozására. Név nélkül.

Elfeledett magyar írók (it)
        MIrás, márc., 83-86.
      Justh Zsigmond és Török Gyula.

Bibó Lajos: A halott szerető (i)
        MIrás, márc., 97-98.

Szitnyai Zoltán: Öt testvér (i)
        MIrás, márc., 98-99.
        SZ ápr. 1., 10-11.
        Új Élet, 5., 305-306.

Remenyik Zsigmond: Mese habbal (i)
        MIrás, márc., 99-101.
        SZ ápr. 1., 10-11.
        Új Élet, 5., 306.

Szót kérek (p)
        SZ márc. 4.
      A nyomorról, német törekvésekről. Név nélkül.

Összeroppant lelkek a Hajdúföldön. A lelkiismeret
        riportja Böszörményből. Török Sára szektája.
        Miért roskad egyre több nincstelen magyar a semmi karjaiba? (sz)
        MO márc. 4.
        = FG: M. haláltánc (1984), 16-18.

Zsolt Béla: Párizsi vonat (i)
        SZ márc. 4., 10.
      Utóhang...
      Bem. a Magyar Színházban.

Beszélgetés Veres Péter parasztíróval Shawról,
        Anatole Franceról és a magyar falu nagy kérdéseiről (it)
        MO márc. 8., 5.
        = FG: M. haláltánc (1984), 254-257.

Nincs Szegeden boszorkány? A város nem tudta civilizálni a tövében fekvő Tápét (sz)
        MO márc. 10., 5.
        = FG: M. haláltánc (1984), 160-163.
      Riport Buday Györggyel és Romory Violával a szegedi fiatalok mozgalmáról.

Szót kérek (p)
        SZ márc. 11., 1.
      Az új középiskolai rendszerről.

Szabó Lőrinc: Válogatott versei (i)
        SZ márc. 11., 10.
        MIrás, jún., 2-6.

Kirekesztettek a magyar irodalomból (it)
        SZ márc. 11., 10.
      Zolnai Béla Széphalom c. folyóiratáról.

Telepítés a "csürhejáráson". Húsz pengő egy-egy
        böszörményi nincstelen évi keresete. Magyar
        "tea" kenyérhéjából (sz)
        MO márc. 15., 56.
        = FG: M. haláltánc (1984), 19-22.
      Hajdúsági szegényparasztokról.

"Nem fog még egyszer, többször jönni?" (p)
        SZ márc. 18.
      A Márciusi Fiatalok örökségéről.

"Földreform" és zsellérsors Balmazújvárosban (sz)
        SZ márc. 18., 4.
        = FG: M. haláltánc (1984), 28-30.

Tiborc tovább panaszkodik. írástudatlan Jánosok a
        hitbizományi panamán (sz)
        MO márc. 18., 5.
        = FG: M. haláltánc (1984), 23-27.
      Riport Sándorfalváról.

A magyar költő véres könyve (it)
        Látogatás Juhász Gyulánál, aki elmenekült az
        életből.
        A szerelem és Ady emlékei
        MO márc. 21., 5.
      A költő véres könyve címmel:
        = Juhász Gyula 1883-1937. Szerk. Paku Imre.
        1962, Magvető. 514-516.

Szót kérek (p)
        SZ márc. 25.
        SZ ápr. 8.
      Móricz Zsigmond: Lehet-e a parasztból író c. cikkéről, név nélkül.

Egy éjszaka "Kanadában"... (sz)
        Mándokon kötelező a magyar Ugar. Tifusz és vérhas minden "valamirevaló" családban. Nemcsak az
      egek harmatoznak
      MO márc. 25., 5.
      = FG: M. haláltánc (1984), 164-167.
      Felsőtiszavidéki riport.

Arzén és arzénlegenda (sz)
        MO márc. 31., 5.
      Arzénlegenda (sz)
        MO ápr. 1., 5.
      Riport Komádiból.

Babits Mihály: Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom (i)
        MIrás, ápr., 94-95.
        SZ máj. 27., 11.
      /Új magyar regények./

Terescsényi György: Lélek (i)
        MIrás, ápr., 96.
        SZ ápr. 1., 10-11.
        Új Élet, 5., 306.

Tersánszky J. Jenő: Kakuk Marci a zendülők
        között (i)
          MIrás, ápr., 96-97.
          SZ ápr. 1., 10-11.
          Új Élet, 5., 306.

Az új magyar középiskola (t)
        MIrás, ápr., 109-111.

Bányai Kornél (it)
        Válasz, márc.-ápr., 261-263.

Szót kérek (p)
        SZ ápr. 1.
      A szociális politikáról.

Tamás István: Egy talpalatnyi föld (i)
        SZ ápr. 1., 10-11.
        Új Élet, 5., 306.
      /Új magyar könyvek./

Szrelisky József: Fiam (i)
        SZ ápr. 1., 10-11.
      /Új magyar könyvek./

Petőfi és a gyenge bárány (it)
        MO ápr. 6., 5.
        = FG: M. haláltánc (1984), 258-261.
        = Sinka István: Mezítláb az utolsó padban. Bp.
        - Szeghalom, 1989, Eötvös-Sárréti Múzeum, Péter András Gimn. 182-185.
      Beszélgetés Sinka Istvánnal.

Egyre jönnek a magyar visszavándorlók (p)
        MO ápr. 11.
        = FG: M. haláltánc (1984), 83-86.
      Sárvári riport.

Magyar szemmel Európa felé (p)
        MO ápr. 14., 3.
      A középiskolai reformról, F. G. jelzéssel.

Szót kérek (p)
        SZ ápr. 15.
      Rakovszky Tibornak az agrárblokk ülésén tett kijelentéséről.

A garabonciás Ady Debrecenben (i)
        MO ápr. 17., 9.
      Ady-darab Debrecenben címmel:
        MIrás, máj., 75.
      Nagy Dániel: Ady Endre c. színműve, bem. a Csokonai
      Színházban.

Vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre, Szabó Lőrinc, Féja
        Géza, Zilahy Lajos és Kodolányi János az Ady Társaság legközelebbi vendégei (h)
        Debreczeni Újság - Hajdúföld, ápr. 19., 2.

Új élet indúl a vidéki műhelyekben (p)
        MO ápr. 21., 5.
        = FG: M. haláltánc (1984), 87-90.
      Debreceni kisiparosokról.

Szót kérek (p)
        SZ ápr. 22.
      A Gömbös-kormány és a Független Kisgazda Párt készülő szövetségéről, név nélkül.

A mezítlábas khán. Orosháza körül diadalmasan dobog a "magyar Kánaán" szíve (sz)
        MO ápr. 25.
        = FG: M. haláltánc (1984), 91-94.

Balassa Bálint. FG előadása
        Rádióélet, ápr. 27., 25.
      Műsorközlés. Elhangzott: ápr. 29. 16.30

Oázisok a purgatóriumban (sz)
        Mire jó a magyar népfölösleg?
        MO ápr. 29., 15.
        = FG: M. haláltánc (1984), 98-100.
      Orosházi riport Bakó József említésével.

Szót kérek (p)
        SZ ápr. 29.
      Az új középosztály haladó törekvéseiről.

Új műfaj a prózában (i)
        MIrás, máj., 71-72.
        SZ máj. 27., 11.
      /Új magyar regények./
      Nagy Lajos: Kiskunhalom c. könyvéről.

Kós Károly Szent István regénye (i)
        MIrás, máj., 72-74.
        Prot. Szle, 507-511.
      "Az országépítő" c. könyvről.

Kodály Zoltán estéje Debrecenben
        MIrás, 5., 74-75.

Harold Lamb: Dzsingiz Khán, a világ császára (i)
        MIrás, 5., 75-77.

Thomas Mann: József (i)
        MIrás, máj., 77-80.

A magyar irodalom bölcsőjénél (t)
        Válasz, máj., 360-367.

Marconnay Tibor: Az ember ellen (i)
        Válasz, máj., 371-371.
        MIrás, márc., 83-91.

NÉMEDI Lajos
        A legújabb magyar irodalom sorsa. A magyar
      szellem útja a kiegyezés óta
        Gyula Regős, máj. 1-3.
        Gyula Regős, jún. 2-4.
        Gyula Regős, júl. 2-4.
        Gyula Regős, aug. 1-4.
      FG idézettel.

A magyar boltokért. Földművelésre tér a falusi
        szatócs (sz)
        MO máj. 3., 5.
        = FG: M. haláltánc (1984), 168-171.
      Riport Kistelekről.

Apró tüdők harca az alföldi porral. Igazi fajvédelem a szegedi gyermekklinikán. Népélelmezési
        tervek (sz)
        MO máj. 6., 15.
        = FG: M. haláltánc (1984), 38-41.

Szót kérek (p)
        SZ máj. 6.
      A parlament üléseiről, név nélkül.

Zászlóbontó gyűlést tart a nemzeti radikális párt
        Szombathelyen és Vasváron (h)
        Nyugatmagyarország, máj. 7.
      A gyűlésen FG is felszólalt.

Hazajöttek Bacsányi csontjai (it)
        MO máj. 10., 5.
      Bacsányi János arcképével.

Szót kérek (p)
        SZ máj. 13.
      Gömbös Gyula parlamenti beszédéről.

A "vákáncsosoknál". Sárkaptár, cserebogárszüret
        és asszonylázadás (sz)
        MO máj. 13., 5.
        = FG: M. haláltánc (1984), 42-44.
      Debrecen-Halápi riport a veremlakásokban élőkről.

A "világ megmentője". Túri Gábor kapával szánt,
        emberségre oktatja a malacokat és apostolokat
        gyűjt (sz)
        MO máj. 17., 5.
      Hajdúszoboszlói riport.

A magyar tanító pokoljárása és feltámadása (sz)
        MO máj. 20., 5.
        = FG: M. haláltánc (1984), 172-174.
      Egy hajdúszoboszlói tanító életéről.

"Most jöttem a Csillagbörtönből". A bábák és az
        egykék az Alföldön (sz)
        MO máj. 24., 5.
        = FG: M. haláltánc (1984), 45-48.
      Makói riport.

Atlantisz a homok alatt (sz)
        MO máj. 27., 5.
        = FG: M. haláltánc (1984), 95-98.
      Hódmezővásárhelyi riport.

Szót kérek (p)
        SZ máj. 28.
      A hazai németségről, név nélkül.

Janus Pannonius magyarul (i)
        MIrás, jún., 61-63.
      /Magyar irodalmi szemle./

Kossuth szabad magyarja, vagy fasiszta rend?
        Érdekes telepítési kísérlet az alföldi aszályvidéken (sz)
        MO jún. 3., 5.
        = FG: M. haláltánc (1984), 175-178.
        Nyíregyháza, László-tanya.

Szót kérek (p)
        SZ jún. 3., 1.
      Rassay Károly az új birtokreformról, név nélkül.

A kétféle magyarság (p)
        SZ jún. 3., 3.
      Reformokról.

A "parasztok" (t)
        = Magyar író - magyar könyv. IGE. 16 p.
      Margitszigeti Íróhét - Magyar Könyvnap.

Feltörekvő osztályok a magyar irodalomban (t)
        = Margitszigeti Íróhoz. Meghívó, 1934. jún.
        4-11.
      FG előadása jún. 7-én.

Hegyország hangja. Szlovák költők versei. Ford.
        Darvas János. Ill. Nyiresi Tichy Kálmán. [Vál.
        Féja Géza.] Pozsony-Bratislava, 1934, Kazinczy.
        66 p.
      Ism: FG: Üzenet Hegyországnak
                  MO jún. 7.

A magyar író hivatása (p)
        SZ jún. 10., 3.

Melegház-óriások és növénygyárak helyén. Szétfolyó kincsek az Alföldön (p)
        MO jún. 10.
        = FG: M. haláltánc (1984), 101-103.
      A karcagi, hajdúszoboszlói földgáz és hőforrások hasznosításáról.

A hidasi harang tovább szól (p)
        MO jún. 15., 3.
      (fg.) jelzéssel.

Szót kérek (p)
        SZ jún. 16.
      A könyvhétről és a magyarságról, (fg.) jelzéssel.

Szót kérek (p)
        SZ jún. 17.
      Dr. Zichy Jánosnak a Független Kisgazda Párthoz
        intézett felhívásáról, név nélkül.

A Sárköz tündérkertjében. A magyar őslélek pusztuló szigete (sz)
        MO jún. 22., 8-9.
        = FG: M. haláltánc (1984), 104-107.
      Riport Szekszárdról.

"Tu felix Austria nube" (p)
        MO jún. 24., 5.
      Ausztriai nácizmusról.

Elnémul az osztrák náci-mozgalom? Operettszerű
        tüntetések a vidéki városokban (p)
        MO júl., 4.
      Grazi riport.

Százezer csángó halálküzdelme. Domokos Pál Péter
        az új Julián-barát (p)
        MO júl. 8., 15.

Örök Ausztria, új Ausztria Bregenztől Bécsig.
        Harc a függetlenségért, építőmunka a kenyérért (p)
        MO júl. 12., 5.

BÁRDOSI NÉMETH János
        Dunántúli utazás - Féja Gézának (v)
        SZ júl. 22., 11.

Hírös város, hírös hét és hírös gólya. Az Alföld
        hőskölteménye Kecskeméten (p)
        MO júl. 24., 5.
        = FG: M. haláltánc (1984), 108-111.
      Rajzzal és fénykép illusztrációval.

Dollfuss, az utódai és a dunai bástya (p)
        MO jú. 28., 7.

Élet és álom. Eredeti magyar népmesék. Vál. és
        előszó: Féja Géza. Ill. Harmos Károly. Tornalja, Kazinczy. 232 p.
      Ism: Szalatnai Rezső
         MFigyelő (Pozsony), 1935. 107-108.
         [Tárkány Tihamér] (t. t.)
         Nemzeti Kultura (Komárom), 1935. szept.-okt. 256.

Mesélő falu. Eredeti magyar népmesék és mondák.
        Összegyűjt. és előszó: Féja Géza. Ill. Harmos
        Károly. Kassa, M. Könyvbarátok. 232 p.
      /Könyvbarátok kiskönyve./
      Ism: [Újvári Lajos] (U): M. Könyvbarátok diáriuma,
           okt.-dec., 178-179.
           Szemes Elek: M. Könyvbarátok diáriuma, 1935. 40.
           Korunk Szava, 1935. jan., 18.
           Literatura, 1935. febr., 45.
           Erdős Jenő
             MÉlet, febr. 15., 10-11.
           SZ 1935. márc. 3.
           Új Magyarság, 1935. márc. 3., 27.
           Balatiné Braun Olga
             Élet, 1935. márc. 10., 206.

Magyar diadal a bugaci homokon. Kecskemét telepítési
        politikája talpra segíti a kisembereket (sz)
        MO aug. 4., 9.
        = FG: M. haláltánc (1984), 112-114.
      Sipos Béla két rajzával.

"Az ember tragédiája" és a magyar tragédia. Búcsújárás Madách szelleméhez és a Fekete Máriához.
        Az új nemzeti korszak és a fiatalság (p)
        MO aug. 7., 5.
        = FG: M. haláltánc (1984), 115-117.
      A szegedi szabadtéri előadásról és az alsóvárosi
        búcsúról.

Szegedtől a szatmári határőrvidékig. Nyári utazás
        az Alföldön (p)
        MO aug. 17., 9.
        = FG: M. haláltánc (1984), 179-181.

Berzsenyi Dániel százéves agrárprogramja (i)
        MO aug. 19., 5.
      = FG: M. haláltánc (1984), 182-185.
      "A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairul" c. könyve kapcsán a tudás és a tapasztalat
      közös erejéről.

Szabó Dezső: A kötél legendája (i)
        MIrás, szept., 95-98.

Erdélyi József: Téli rapszódia és a három mese (i)
        MIrás, szept., 98-100.

"Őstehetségek kiállítása" a Nemzeti Szalonban (i)
        MIrás, szept., 108-109.
      Hsz: Budapesti Hírlap, szept. 6., 9.

"A Nép Eötvös-Kollégiuma". Megvalósul az "Ifjú
        Magyarország" első életképes intézménye? (p)
        MO szept. 6., 3.
      A népfőiskolai mozgalomról.

A gyapot vándorútja Turkesztánból Kecskemétig (p)
        MO szept. 13.
        = FG: M. haláltánc (1984), 118-120.

A "jogfosztandók" világában. Megérdemlik-e a földmunkástömegek a titkos választójogot? (p)
        MO szept. 16., 5.
        = FG: M. haláltánc (1984), 186-188.

Paraszt Európa - paraszt Dunavölgye (p)
        MO szept. 19.

Kilenc éve működik a Szociográfiai Intézet (p)
        MO szept. 22.

Jász-telepesek hősi küzdelme Tolnában (sz)
        MO szept. 26., 5.
        = FG: M. haláltánc (1984), 49-52.

Mint az ég madarainak... (i)
        MO szept. 29.
      Képzőművészeti kiállításról, nemzeti jellegű művészetről.

A miniszterelnök kapája (p)
        MO okt. 9.
      A francia és a magyar közmunkáról.

Az ifjúság munkaterve (p)
        Korunk Szava, okt. 15., 403.

A mi bűnünk (p)
        MÚt, okt. 15., 6.
      Az ifjúság nem méltó a vezető szerepre.
      Hsz: Futó Dezső, MÚt, okt. 31., 10.
           Látó Sándor, MÚt, okt. 31., 10.
           Garaguly Gyula, MÚt, nov. 15., 9.
           Szólás Péter, MÚt, nov. 15., 9.
           Jászay Lajos, MÚt, dec. 1., 11-12.

Sövényháza bajai az óriásuradalom árnyékában (sz)
        MO okt. 24., 5.
        = FG: M. haláltánc (1984), 34-37.

Bánffy Miklós: Megszámláltattál... (i)
        MIrás, okt.-nov., 155-157.
        MO okt. 27.
        Erdélyi Helikon, 1937. 557-563.

Ortutay Gyula: Tömörkény István (i)
        MIrás, okt.-nov., 163-165.

Fekete Lajos: Vassal és fohásszal
        MIrás, okt.-nov., 168.

Ostor és oltókés? (p)
        MO nov. 3.
      Turul bajtársi szervezetekről.

Féja Géza és Tamási Áron előadása Szombathelyen (h)
        MO nov. 25., 6.
      A Faludi Társaság évadnyitó estélye (h)
        Vasvármegye, nov. 25., 3.
      El lehetett-e pirulni a Faludi Társaság szezonnyitó
        estjén?
        Nyugatmagyarország, dec. 3.Kezdőlap Előre