B

B. Foky István ->Foky István

B. Szabó György ->Szabó György

Baán Tibor

(Rákosliget, 1946. máj. 26.): költő.

M.: Madárház, v., Zalaegerszeg, 1995.

Bába Iván

(Teplice, Liptó vm., 1950. jún. 25.): műfordító, kritikus.

Műford.: D. Ďurišin: Összehasonlító irodalomkutatás, társford., 1977; Ballada a kút vízéről. Fiatal szlovák írók antológiája, vál. [ford.: Kiss Gy. Csabával], 1983; Ĺ. Feldek: Szomorú komédiák [Varga Imrével], 1986.

[KK92,KK94,KK96,ÚMIL,Révai1]

Bába Mihály

(Hajdúdorog, 1922. szept. 25.): író, műfordító, újságíró.

1000 éves Lengyelország Emlékére 1968; Arany Érdemkereszt 1973 [Lengyelo.]; Lengyel Kultúráért Érdemrend 1975; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1982.

M.: A csintalan tapsifüles, mese, 1966; Összeomló világ, d., 1967; Hurok, r., 1967; Lóháton, kisr., 1967; Bem apó, r., 1972; Reggeltől reggelig, kisr., 1983; Ezer alakban. Száz mai történet, 1985.

Műford.: W. Zukrowski: Vietnamban történt, riportok, 1954; B. Hertz: Tas-tas, mese, 1957; A. Băneau: Feltalálók titka, ism. ifj. irodalom, Bk., 1958; M. Hlasko: Első lépés a felhőkbe, elb., 1958; A. Piwowarczyk: Királynő? r., 1958; J. Iwaszkiewicz: Visszahulló kő, elb., 1960; T. Konwicki: Égszakadás, ifj. r., 1961; T. Holuj: Négyen a bunkerben, r., 1962; W. Zukrowski: A millió elefánt országában, riportr., 1962; T. T. Jeż: Fent és lent, r., 1963; J. Parandowski: Olimpia tüze, r., 1963; J. Putrament: Noé bárkája, r., 1963; J. J. Szczepański: Árulás, kisr., 1963; S. Wygodzki: Zenés üdvözlet, elb. [Gimes Románával, Sebők Évával], 1963; W. Kotowicz: Frontutak, r., 1963; W. Jarnicki: A gyanú árnyékában, kémr., 1968; H. Kawka-L. Wolanowski: Villámok fiai, dok.r., 1971; S. Zieliński: Fumarola, elb., 1972; J. Putrament: A szent golyó, elb., 1975; J. Edigey: Az elámi nyílvessző, r., 1978; A. Kaska: A hídfő, r., 1979; M. Musierowicz: A karfiol virága, r., 1987.

[MIL,KMIK,KK92,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL,MNBCD,OSZKK,Révai1]

Babarczy Eszter

(Bp., 1966. dec. 7.): művészeti író, kritikus, műfordító.

Gérecz Attila-díj 1996.

M.: A ház, a kert, az utca, esszék, 1996.

Műford.: P. Manent: A liberális gondolat története, 1994; S. Avineri: A modern cionizmus kialakulása, 1994; Bevezetés a modern irodalomelméletbe. Összehasonlító áttekintés [Beck Andrással], 1995; J. Derrida: A szellemről. Heidegger és a kérdés [Angyalosi Gergellyel], 1995; Biró Yvette-Ripeau, Marie-Geneviève: Egy akt felöltöztetése, 1996; M. Bloch: A történész mestersége [Kosáry Domokossal, Pataki Pállal], 1996; Heinrich von Kleist: O ... márkiné - Adalbert von Chamisso: Peter Schlemihl csodálatos élete [Szijj Ferenccel], Szeged, 1997; F. Kafka: Elbeszélések I-II. [másokkal], Szeged, 1997; A. C. Danto: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet, 1997.

[MNBCD]

Bábi Tibor [eredeti név: Poczkody]

(Báb, 1925. okt. 30.-Pozsony, 1978. jún. 23.): költő, műfordító, újságíró. [Szlovákia]

Madách Imre-díj 1967.

M.: Ez a te néped, v., Pozsony, 1954; Hazám, hazám, v., Pozsony, 1955; Vándormadár, v., Pozsony, 1960; Tízezer év árnyékában, v., Pozsony-Bp., 1964; A forrás éneke, v., Pozsony-Bp., 1965; Könny a mikroszkóp alatt, v., Pozsony-Bp., 1966; Se elevenen, se holtan, vál. v., Pozsony-Bp., 1968; Európából Európába, úti jegyz., riportok, Pozsony, 1973; A hűség arca, elb., Pozsony-Bp., 1974; Patak és forrás, elb., karcolatok, Pozsony-Bp., 1976; Író, költő, művész dolga, tan., Pozsony-Bp., 1979; Keresek valakit, vál. v., Pozsony-Bp., 1982.

Műford.: L. Smrčok: Sógorság-komaság, színmű, Pozsony, 1955; J. Solovič: Nálunk az a szokás, színmű, Pozsony, 1961; J. Dietl: Kaplan báró, színmű, Pozsony, 1962; S. Kóstka Neumann: A föld dicsérete, v., Pozsony, 1962; J. Hora: Viharos tavasz, v., Pozsony, 1964; K. Poláček: Michelup úr motorkerékpárja, r., Pozsony, 1965; F. Švantner: A havasok menyasszonya, elb., Pozsony, 1965; J. Nesvadba: Hogyan halt meg Nemo kapitány, r., Pozsony, 1966; L. Lahola: Véletlen ismeretség, elb., 1970.

[MÉL3,KMIK,MIL,ÚMIL,CSMIL,Révai1]

Babics Imre

(Bp., 1961. jún. 14.): költő, író.

A Jövő Irodalmáért Díj 1989, 1990; A Művészeti Alap Elsőkötetesek Díja 1990; Sziveri János-díj 1992.

M.: A Kék Ütem Lovagrend, v., 1989; Magyarok kertje, eposz, 1991; Két lépés a függőhídon. A széthajtogatott fekete doboz. Warning, eposz és d., 1993; Ködkeselyűk, d., 1996.

[KK96,ÚMIL,Révai1]

Babirák Hajnalka

(Oroszlány, 1958. nov. 26.): irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1992.

M.: Magyar-georgiai irodalmi kapcsolatok, monogr., 1997.

[Révai1]

Bachát László

(Őrimagyarósd, 1921. febr. 23.): nyelvész.

M.: Leíró magyar nyelvtani gyakorlatok [Benkő Lászlóval és Mucsi Józsefnével], 1968; Leíró magyar nyelvtani gya­korlatok és feladatok II. [Mező Andrással], Nyíregyháza, 1969; Szépen magyarul, szépen emberül, szerk., 1987.

[MNBCD]

Bächer Iván

(Bp., 1957. márc. 25.): költő, író, újságíró.

Gábor Andor-díj 1993; Benamy-díj (MÚOSZ) 1993; Népszabadság-díj 1995.

M.: A város, elb., mesék, v., d., 1986; Levélregény, r., 1990; Kék Duna keringő, r., 1991; Íz-lelő, 1993; Krúdy Gyu­la: Szökés az életből - Szökés a halálból, elb., vál., 1993; Rötúr, r., 1997.

[MKK,KMIK,ÚMIL,KK96,MNBCD,Révai1]

Bácskai Mihály

(Csikéria, 1929. aug. 10.): tankönyvíró, szerkesztő.

M.: Diákszínpad és diákszínjátszás, 1974.

Bácskai Vera

(Bp., 1930. máj. 1.): történész.

A történelemtud. kandidátusa 1963, doktora 1982.

M.: Magyar mezővárosok a XV. században, 1965; Decreta Regni Hungariae - Gesetze und Verordnungen 1301-1457, kiad. [Dőry Ferenccel és Bónis Györggyel], 1976; Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyar­országon 1828-ban [Nagy Lajossal], 1984; Széchenyi pesti tervei, vál., szerk. [Nagy Lajossal], 1986; Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX. század elején, 1988 [angolul: 1989]; A vállalkozók előfutárai. Nagykereskedők a reformkori Pesten, 1989; Gyula gazdasága és társadalma a XV-XVI. században, Gyula, 1991; Bürgertum und bürgerliche Entwicklung in Mittel- und Osteuropa, szerk., 1986; Család, háztartás, társadalom Budán a XIX. század elején, szerk., 1992.

[ÚMIL,MNBCD,Révai1]

Bácski György

(Zágráb, 1901. szept. 20.-Bukarest, 1978. febr. 10.): műfordító, újságíró, író. [Horváto., Szerbia, MO, 1946-tól ROM]

M.: A kör, v., Bk., 1968; Ivo Andrić: Híd a Drinán [ford. Csuka Zoltán], szerk., utószó, Bk., 1965.

Műford.: V. Koval-D. Foll: Péter, én és az atomok, Bk., 1959; B. M. Volin: Vlagyimir Uljanov, a diák, Bk., 1960; V. Colin: A sirály visszatér, r., Bk., 1961; A. Costache: Tengerszín esték, ifj. r., Bk., 1962; A. Mincsikovszkij: Tíz nap anyu nélkül, Bk., 1963; M. Arsene: Mocsárvidéki történet, elb., Bk., 1964; A borz és a róka, népmesék, Bk., 1965; Hol vannak azok a tengerek. Mai jugoszláv költők, Bk., 1973.

[MIB8,ROMIL,OSZKK]

Bacsó Béla

(Bp., 1952. dec. 16.): filozófus, esztéta.

A filozófiatud. kandidátusa 1992.

M.: A fiatal Lukács dráma- és művészetelmélete, szerk. [Földényi F. Lászlóval], 1979; A megértés művészete - a művészet megértése, 1989; Filozófiai hermeneutika, vál., 1990; Szöveg és interpretáció, szerk., 1991; Határpontok, tan., 1994; Hans-Georg Gadamer: A szép aktualitása, vál., 1994; Az esztétika vége - vagy se vége, se hossza?, vál., 1995; A szó árnyéka. Paul Celan költészetéről, Pécs, 1996; Kép - Fenomén - Valóság, szerk., 1997.

Műford.: F. Klix: Az ébredő gondolkodás, 1985; Heidegger: A műalkotás eredete, 1988; Heidegger: Lét és idő, társford., 1989.

[JAKL,KK96,ÚMIL,MNBCD]

Bacsó Péter

(Kassa, 1928. jan. 6.): író, rendező.

Balázs Béla-díj 1968; Érdemes Művész 1972; SZOT-díj 1973; Kiváló Művész 1983; Kossuth-díj 1985; A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1998.

M.: Jelenidő = Harmadik nekifutás, ir. filmforgatókönyvek [Zimre Péterrel és Konrád Györggyel], 1975; Áramütés, ir. forgatókönyv, dok.-ok, interjúk, 1979; A tanú, r., 1980; Megint Tanú, filmr., 1992; Az év fotói 1992, szerk., 1993; Csendes kiáltás. Beszélgetések Jancsó Miklóssal, 1994.

[MIL,ÚFL,ÚML,KMIK,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MNBCD,Révai1]

Bada Tibor [Bada Dada]

(Újvidék, 1963. aug. 11.): költő, előadóművész. [JU/MO]

M.: Új Most, v., Újvidék, 1988; Darwin dramatika, v., 1990.

[ÚMIL]

Badics László

(): újságíró. [Kanada]

M.: A titokzatos szőke nő és más megkésett történetek, 1993.

Badiny Jós Ferenc [Francisco Jos Badiny]

(Gács, 1909. ápr. 3.): történész, szerkesztő. [Argentína]

M.: A megtalált magyar őstörténelem, Sydney, 1967; A sumir-magyar nyelvazonosság bizonyító adatai, Buenos Aires, 1968; Kaldeától Ister-gamig. 1-2, Buenos Aires, 1971-1981; Magyar-hit és a hitben való megerősítés könyve, 1974; Mah-Gar a magyar...!, Buenos Aires, 1976; Magyar Hit követésében indulás a magyar vallásban ... az "új ezredévre" (ahogy én látom), Buenos Aires, 1977; Az Ister-Gami oroszlánok titka, Buenos Aires, 1979; A kettős honfoglalás, Buenos Aires, 1979; Nyelvtudomány és őstörténet, Buenos Aires, 1982; A magyar nemzet történetének kis tükre. I., Buenos Aires, 1984 [Bp., 1996]; A Magyar Szent Korona arányrendszerének és mitológiájának közel-keleti kozmológikus vonatkozásai, Buenos Aires, 1986; Az istenes honfoglalók. Árpád kagán, Torontó, 1986; The Godly Conquerors, Canberra, 1987; Termékeny bizonyságaink [h. n. USA], 1988; Alap­elvek a magyar őstörténet kutatásában, Buenos Aires, 1989; Betlehemi herceg. A pártus Jézus, Buenos Aires, 1996.

[Borbándi,OSZKK,Révai1]

Bagdi Sándor

(Köröskisjenő, Bihar m., 1925. jan. 7.-?, 1997. aug. 20.): író. [Izrael, 1973-tól USA]

M.: Fura intermezzo. Humoros írások, Bk., 1968; A hétfejű nagybácsi, elb., szatirikus írások, 1990.

[MIB8,ROMIL]

Bágyi Bencze Jakab

(Székelyudvarhely, Magyar Aut. Tart., 1958.): költő, újságíró. [ROM, 1992-től MO]

M.: Erdélyi Kolosszus, v., Székelyudvarhely, 1992; A vér ingajárata, v., 1996.

Bágyoni Attila

(Kunszentmiklós, 1928. ápr. 20.-Bp., 1985. júl. 11.): író (orvos).

Irodalmi nívódíj 1966; Magyar Vöröskereszt Henry Dunant-emlékplakett 1982; Köztársasági Érem arany fokozata 1983; Bolgár Népegészségügyi Minisztérium kitüntető jelvénye 1985; Pápai Páriz Ferenc-emlékérem 1988.

M.: A Botlár-ügy, színmű, bemutató: Szeged, 1966; Hogy látva lássanak, színmű, bemutató: Szolnok, 1967; Tojástánc, színmű, bemutató: Kecskemét, 1972; Szex, szerelem, család, 1974; Okos szóval, türelemmel. Szü­lők könyve [Varjasi Edittel], 1978; Életünk értéke, 1978 [!1979]; A szenvedélyek rabságában, 1982; A szerelem ébredésétől a harmóniáig, 1984; A 2 nem = igen, 1984; Üzenet a férfiaknak. Tanulmány a nők szexuális életéről... a kutatást vez., a jelentést készítette, 1985; Válasz a nőknek. Felmérés és tanulmány a férfiak szexuális kulturáltságáról [Székely Lajossal], 1987.

[MIB8,ÚMIL,MÉL4,MNBCD,Révai1]

Bágyoni Szabó István [eredeti név: Szabó]

(Bágyon, Torda-Aranyos m., 1941. jún. 10.): költő, író, műfordító. [ROM/1989-től MO]

A Román Írószövetség Műfordítói Díja 1983.

M.: Földközelben, v., Bk., 1976; Kések ideje, r., Bk., 1979; Végtelen reggel, v., Kvár, 1980; Nyitott cella, v., Bk., 1982; A lovak estére hazaérnek, r., 1995; A pók kivégzőudvarában, vál. v., 1997.

Műford.: A. Andriţoiu: Pogány pillanat, v., Bk., 1983; N. Prelipceanu: Földi veszélyek, v., Bk., 1987; Hajónapló, ant., társford., Bk., 1990.

[KMIK,ROMIL,ÚMIL,KK96,KKACs,KKH,Révai1]

Bajcsi Cecília

(Bp., 1959. dec. 6.): műfordító, költő, szerkesztő.

M.: Fekete hieroglifák, v., műford., 1990.

Műford.: XX. századi cseh és szlovák költészet, 1986; Tyutcsev, Fet, Bunyin versei, 1986; J. Brodszkij: Post aetatem nostram, v. [többekkel], 1988; A francia romantika költői, 1989; O. Mandelstam: Sófényű Csillagok, v. [többekkel], 1991; M. Ivanovna Cvetaeva: A királynő védelmére [Baka Istvánnal és Pór Judittal], v., 1992.

Bajna György

(Gyergyószentmiklós, Csík m., 1947. jún. 12.): újságíró, költő. [ROM]

M.: Hófoltok, v., Gyergyószentmiklós, 1991.

[RMKK]

Bajomi Lázár Endre [Lázár András, André Lazar]

(Biharnagybajom, 1914. aug. 19.-Bp., 1987. máj. 18.): író, műfordító, irodalomtörténész.

A Munka Érdemrend arany fokozata 1974; Szocialista Hazáért 1984; Párizs Aranyérme 1982; Ordre des Arts et des Lettres lovagi fokozata 1985.

M.: Holnap kifutnak a hajók, életrajzi r., 1955; Az üstökös. Saint-Just és a francia forradalom regénye, 1957; Csillagok a francia film egén, esszé, 1958; Rabelais, tan., 1959; A mai francia irodalom kistükre, 1962; A Mont­martre, kultúrtörténet, 1967; Fő a bizalom! Egy évszázad francia szélhámosságainak és átejtéseinek kalandos krónikája, 1968 [2. jav. kiad.: 1988]; A szürrealizmus, tan. és szemelvények, vál., 1968; A Montparnasse, kultúrtörténet, 1969; T. T. T. Titkos Társaságok Története, 1969; A Quartier Latin, kultúrtörténet, 1971; Párizs varázsa, esszék, 1971; Anatole France világa, 1973; A vörös szűz, életrajzi r., 1975; Párizs nem ereszt el, vissza­emlékezések, 1975; A magyar Párizs, vál., szerk., 1978; Arpadine, esszék, 1980; Ego sum gallicus captivus. Magyarországra menekült francia hadifoglyok emlékezései, vál., 1980; Párizs, csillagként reszkető, visszaemlékezések, 1982; Azúrország, kultúrtörténet, 1984; Tramontana. Magyar önkéntesek Franciaországban, 1984; Claude Mauriac: A mozdulatlan idő, vál., ford., 1986; Voyage au pays des magyars [André Lazar néven], 1986; Saint-Exupéry csodálatos élete, életrajz, 1987; Franczia tükör. Válogatás a 19. század magyar vonatkozású francia irodalmából, 1987.

Műford.: D. Ibarruri: A békéért, demokráciáért, Spanyolország függetlenségéért, 1952; A. Wurmser-L. Mamiac: Budapesti levelek, 1955; M. Aymé: A faljáró, elb., 1958; C. Roy: Klasszikus társaságában, 1958; H. Murger: Bohémkávéház, elb., 1959; R. Peyrefitte: Szent Péter kulcsai, r., 1959; R. Rolland: Eljő majd az idő, d., 1960; A. France: Az istenek szomjaznak, r., 1961; M. Aymé: Csípős ügy és más elbeszélések, 1962; J. Verne: Antifer mester csodálatos kalandjai, r., 1962; E. Zola: A pénz, r., 1962; J.-P. Sartre: Az ördög és a jóisten, d., 1963; R. Pinget: Kalóz Grál, r., 1966; R. Queneau: Angol Park, r., 1966; E. Goncourt-J. Goncourt: Germinie Lacerteux, r., 1968; A. Malraux: A remény, r., 1968; L. Aragon: A kollázs, 1969; B. Vian: Tajtékos napok, 1969; M. Aymé: A zöld kanca, r., 1969; G. Michel: Vasárnapi séta, d., ford. Barta András. - Az agresszió, d., ford. Bajomi Lázár Endre, 1971; H. Perruchot: Toulouse-Lautrec élete, 1971; M. Pons: Róza, avagy hűséges krónika ama eseményekről, amelyek a múlt század során Wasquelham fejedelemségben történtek..., r., 1971; G. Foissy: Két szerető szív, d., 1972; R. Ikor: Gloucq úr avagy az aranygyapjú, r., 1972; C. Mauriac: A mozdulatlan idő, napló, vál., ford., 1986.

[KMIK,MIB8,ÚMIL,MÉL4,MNBCD,OSZKK,Révai1]

Bajor Andor

(Nagyvárad, Bihar m., 1927. szept. 30.-Debrecen, 1991. jan. 24.): költő, író, műfordító. [ROM/MO]

Az Igaz Szó c. folyóirat prózadíja 1968; A Kolozsvári Írói Egyesület Díja 1968; A Ro. Írószövetség Díja 1972; Déry Tibor-jutalom 1990.

M: Kerek perec, szatírák, humoreszkek, Bk., 1955 [2. bőv. kiad. 1957]; Egy bátor egér viszontagságai, kalandr., Bk., 1960 [bőv. Bp., 19826]; Répa, retek, mogyoró, szatírák, humoreszkek, Bk., 1962; Hétmérföldes csizma, ifj. r., Bk., 1962; Napiparancs a he­gedűhöz, publ. írások, Bk., 1963; Garázda Karcsi rokonsága, gyr., Bk., 1966; Főúr, írja a többihez! elb., humoreszkek, Bk., 1967; Pokoli különkiadás, paródiák, karikat., Bk., 1968; Tücsök és bogár, szatírák, humoreszkek, Kvár, 1972; Hóvirágméz, mesék, karcolatok, Bk., 1975; Lelkek és pasasok, hum. elb., 1975; Az éjjeliőr nem tud aludni, karc., Bk., 1976; Szürke délután [Igaz Szó 1977/6], bemutató: Nagyvárad, 1978, Kolozsvár, 1980; A csodálatos esernyő {csecsemő*ÚMIL,KKACs}, elb., Bk., 1980; Hézagpótlások, elb., 1981; Abodi Nagy Béla, monogr., Bk., 1986; Mi a manó..., mesék, Bk., 1988; Apróhirdetés, hum., Bk., 1989; Részleges vízözön [szerk. Réz Pál], 1991; Ima az üldözőkért, Stockholm, 1992; [egy] 1 arany tálentom, elb., karc., Szvár, 1993; Betűvetők becsülete. Cikkek, esszék, tan., Kvár, 1996.

Műford.: A. Alekszin-Sz. Baruzgyin: Kicsi piros lobogó, gyv., Bk., 1952; E. Jebeleanu: Sahia falujában, v., Bk., 1953; C. Theodorescu: Lajos, a tarajos, gyv., Bk., 1953; G. Topîrceanu: Őszi rapszódia, gyv., Bk., 1954; G. To­pîrceanu: Költemények, Bk., 1955; E. Jebeleanu: Válogatott versek [Majtényi Erikkel, Szemlér Ferenccel], Mvh., 1958; G. Topârceanu: Egy kicsi tücsök balladája, v., Bk., 1961; G. Topîrceanu: Vidám és szomorú balladák [Fodor Sándorral], Bk., 1963; M. Sîntimbreanu: Diákabrak, mesék, Bk., 1978.

[MIL,KKMGY,KMIK,ROMIL,K-L,MKL,MIB8,ÚMIL,Révai1]

Bajor Nagy Ernő

(Bp., 1923. márc. 10.): újságíró.

Rózsa Ferenc-díj 1965; A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1983; Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj [MÚK] 1992; Pethő Sándor-díj 1993; Krúdy Gyula-emlékérem 1995, Aranytoll 1997.

M.: Százak között egyedül, riportok, 1975; Munkatársunk jelenti, riportok, 1976; Minden nap érettségi, riportok, 1983.

[DKA,MKK,MNKK92,ÚMIL,OSZKK,Révai1]

Bak János

(Mezőnyék, 1906. máj. 20.-Bp., 1977. máj. 22.): bibliográfus.

M.: Az új magyar könyvkiadás tíz éve 1945-1955, 1956; A magyar könyvkiadás 1945-1959, 1960; Magyarország könyvkiadása 1945-1969, 1970.

[MÉL4,Révai1]

Baka István

(Szekszárd, 1948. júl. 25.-Szeged, 1995. szept. 20.): költő, író, műfordító, szerkesztő.

Szocialista Kultúráért 1979; Ifjúsági Díj 1982; Graves-díj 1985; JA-díj [Cleveland] 1986; Az Európa Kvk. Nívódíja 1986, 1988; Babits-emlékplakett 1986 [Szekszárd]; A Rákóczi-alapítvány díja 1986 [Cleveland]; Radnóti-díj 1987; A Művészeti Alap Nívódíja 1987; JA-díj 1989; Déry Tibor-jutalom 1989, 1993; Forintos Díj 1990; Weöres Sándor-díj (Soros) 1991; Tiszatáj-díj 1992; Artisjus Irodalmi Díj 1993; Az Év Könyve Jutalom 1994; Literatúra-díj (MAOE) 1995; Szinnyei Júlia-emlékdíj [1994. évi] 1995.

M.: Magdolna-zápor, v., 1975; Tűzbe vetett evangélium, v., 1981; Szekszárdi mise, elb. és d., 1984; Döbling, v., 1985; A kisfiú és a vámpírok, kisr.-ek és d., 1988; Égtájak célkeresztjén. 1969-1989, vál. és új v., 1990; Beavatások, elb., 1991; Farkasok órája, v., Szekszárd, 1992; Sztyepan Pehotnij testamentuma, v., Pécs, 1994; November angyalához, v., Pécs, 1995; Tájkép fohásszal, v., Pécs, 1996.

Műford.: I. Kasafutgyinov: Nemes vér, ifj. r., 1985; Ny. Dubov: Miért rosszak az emberek?, ifj. r., 1986; Viktor Szosznora versei, 1987; Arszenyij Tarkovszkij versei, vál., ford., 1988; T. Venclova: Mondjátok meg Fortin­brasnak, 1992; M. Ivanovna Cvetaeva: A királynő védelmére [Bajcsi Cecíliával, Pór Judittal], v., 1992; V. F. Ho­dasevics: Mint sivatagban délibábok, v. [Pór Judittal, Rab Zsuzsával], 1992; Orosz szimbolista költők, Szeged, 1995; J. Brodszkij: Új élet, v., Pécs, 1997.

[KMIK,APV,KK92,KK94,ÚMIL,OSZKK,MNBCD,Révai1]

Bakcsi György [1951-ig Bartók György]

(Bp., 1933. ápr. 6.): irodalomtörténész, könyvkiadó, sakkfeladványszerző.

Áprily Lajos-díj 1989.

M.: Goncsarov, monogr., 1962; Orosz századforduló. Az orosz irodalom 1890 és 1917 között, tan., 1967; Dosz­tojevszkij, monogr., 1970; Gondolat és stratégia, válogatott sakkfeladványai, 1970; Dosztojevszkij világa, kis­monogr., 1971; En Passant felügyelő kalandjai. Beszélgetés sakkfeladványokról, 1972; En Passant felügyelő újabb kalandjai, 1976; Forradalmak, háborúk, irodalom, tan., 1976; Blok világa, monogr., 1978; Mai szovjet kisregények, tan., 1979; Stratégia és gondolat, 1981; Gogol, monogr., 1982; Tíz orosz kisregény. Gondolatok írókról, művekről, 1984;  Válasszon gyilkost magának! Önkiszolgáló detektívregény, 1985; En Passant felügyelő visszatér, 1985; Gogol világa, monogr., 1986; Halálos premier, bűnügyi r., 1987; Eszme és fantázia, 1988; Internationale Grossmeister und Meister für Schachkompositionen 444 mit dem l. Preiss ausgezeichnete Schachkompositionen Gy. Bakcsi, 1988; Utazás sakkországba [Badacsonyi Sándorral, Bilek Istvánnal] , 1988; Idegenvezető a halál, bűnügyi r., 1989; Öt orosz regény, monogr., 1989.

Műford.: I. Grisin: Sakkábécé, 1978; M. Botvinik-J. Esztrin: A Grünfeld-védelem, 1980; M. Botvinik: 100 válogatott játszma, 1982; I. Linder: A sakk esztétikája, 1983; A. Lebegyev: Csaadajev, 1985; Sz. R. I. Grodzenszkij: Le­velezési sakk, 1985.

[KK96,ÚMIL,OSZKK,MNBCD]

Bakó Ágnes [Keömley Aurélné]

(Derecske, 1926. márc. 7.-Bp., 1990. nov. 5.): ifjúsági író, műfordító.

A Munka Érdemrend ezüst fokozata.

M: Rebi baba, meser., 1961; Kati és a meselámpa, gyr., 1965; Misóka, meser., 1968; Csak a fele igaz, meser., 1969; Fekete szivárvány, ifj. r., 1972; Mesélő kert, 1972; Tücsi nem hagyja magát, meser., 1974; Mesélj rólam, képeskönyv, 1974; Állatkerti fürdőszoba, mesék [Székely Magdával, Gábor Évával], 1974; Andi és a világ, gyr., 1976; Nyulacska, vál. mesék, 1977; Széllelbélelt karácsony, mesék, 1977; Gyere velem Mézeshegyre, isme­retterj. mese, 1979; Gyere velem kertészkedni, ismeretterj. mese, 1980; Egy testvérrel annyi baj van, gyr., 1981; Valaki mindig eltűnik, gyr., 1985; Arcok a belga tükörben, ifj. r., 1986; Vadóc gazdát keres, gyr., 1989.

Műford.: A. Könner: Ki gyorsabb?, 1965; A. Geelhaar: Hol terem az áfonya?, 1974; H-J. Hetsch: Tudod-e már? I-III., 1974-1977; R. Spiro: Ilyen vagyok én! képes mesekönyv, 1976.

[KMIK,KKMGY,ÚMIL,OSZKK,MÉL4]

Bakó Elemér

(Hencida, 1915. nov. 18.): nyelvész, könyvtáros. [1947-től NO, 1952-től USA]

Árpád-aranyérem 1973.

M.: Magyarok és Európa, v., München, 1947; A műhely és a légió, tan., München, 1949; Magyarország története [Kovách Aladárral], München, 1951; The Hungarian Revolution of October 1956, bibl., New York, 1958; Hungarian Abbreviations. A Selective List, Washington, 1961; Goals and Methods of Hungarian Dialectology in America, New Brunswick NJ, 1962; American-Hungarian Dialect Notes [Molnár Ágostonnal], New Brunswick NJ, 1962; Hungarian Secondary School Reader, szerk., Cleveland, 1962; Hungarians in Rumania and Tran­sylvania [Sólyom-Fekete Vilmossal], bibl., Washington, 1966; Guide to Hungarian Studies, Stanford, 1973; Louis Kossuth, 1802-1894, Washington, 1976; Emlékkönyv az Amerikai Magyar Szövetség 80. évfordulójára, szerk., Washington, 1988.

[Borbándi,KATAL,HUNG]

Bakó Endre

(Derecske, 1938. febr. 5.): irodalomtörténész, szerkesztő, kritikus.

Szocialista Kultúráért 1978; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1985.

M.: Egy fejezet Oláh Gábor életéből, 1968; Nadányi Zoltán élete és költészete, pályakép, Berettyóújfalu, 1975; Nadányi Zoltán levelesládájából, Berettyóújfalu, 1976; Hajdú-Bihar megye irodalmi kalauza, portrék, Debrecen, 1984; A Hajdú-Bihar Megyei Tanács Útépítő Vállalatának negyedszázados története, 1964-1989, Debrecen, 1989; Nadányi Zoltán-emlékkönyv, Debrecen, 1992; Kiss Tamás, Debrecen, 1992; Tóth Árpád a debreceni por­ban, dok. riport., Debrecen, 1992 {1993*KK96,ÚMIL}.

[KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Bakó Ferenc [eredeti név: Heizer]

(Nagyvárad, 1917. aug. 28.): etnográfus.

A történelemtud. (néprajz) kandidátusa 1974, doktora 1988; Móra Ferenc-emlékérem 1979, Györffy István-emlékérem 1983, Ortutay Gyula-díj, Pro urbe Agriae Emlékérem; Eger város díszpolgára 1991.

M.: Egri borospincék, Eger, 1961; Eger, útikalauz, 1968; Heves megye műemlékei I-III. [másokkal], 1969-78; Bükki barlanglakások, Miskolc, 1977; Parasztházak és udvarok a Mátra vidékén, 1978; Palócföldi lakodalom, 1987; Kanadai magyarok, 1988; Hungarian Folk Art, 1978; Palócok I-IV., szerk., 1989-91; Kézművesség egy alföldi faluban. Tiszaigar, 1949-1950, Eger, 1992; Egriség, egri öntudat a múltban és ma, Eger, 1994.

[MKK,KK90,KK92,KK94,KK96]

Bakó József

(Nemescsó, 1896. aug. 26.-Bp., 1962. ápr. 7.): költő, író.

M.: Árva kalászok, v., Szombathely, 1927; Földem, v., Sopron, 1930; Kié ez a lélek?, v., Szombathely, 1933; Sír a puszta, v., Orosháza, 1937; Mélybe - mégis fölfelé, v., 1940; Kapaszkodók, r., 1943; Hínár, r., 1945; Ki a bűnös?, elb., Békéscsaba, 1945; Ezer hold, d., 1947 {1946*ÚMIL}; Két pillér közt, vál. v. 1925-1956, 1958; Télkergető, v., 1962; Följebb a kaptafánál {Feljebb*ÚMIL,MÉL1}, önéletrajzi r., 1964.

[KMIK,MÉL1,ÚMIL,OSZKK]

Bakó László ->Balla László

Bakonyi István [Kovács István, 1976-78 között B. Kovács István]

(Székesfehérvár, 1952. júl. 30.): irodalomtörténész, író, kritikus.

M.: A lélek tápanyagai, tan.-ok Németh Lászlóról, társszerk., társszerző, Szfvár, 1987; Bokros János: A hetedik napon, szerk., Szfvár, 1989; Elidegenedés és társadalmi cselekvés. Tanulmány Németh Lászlóról, Szfvár, 1990; Keszei István: Átkelés, szerk. [Keszei Ágnessel], 1990; A székesfehérvári Jáky József Műszaki Szakközépiskola, 1950-1990, szerk., 1990; A folytatás reménye, tan., Szfvár, 1991; Az író rejtettebb birtokán. Írások Németh Lászlóról, szerk., Hódmezővásárhely-Szfvár, 1992; Kérdések a korhoz, tan., Szfvár, 1993; Tamás Menyhért, kisportré, 1994; Nemzedékek kézfogása, tan., Miskolc, 1997.

[JAKL,KMIK,ÚMIL,MNBCD]

Bakonyi Péter

(Debrecen, 1949. dec. 28.): író, újságíró, dramaturg.

MR és MTV Nívódíjai (ötször) 1976-82; Az Oberhauseni Filmfesztivál Fődíja 1982; Könyvkiadók Nívódíja 1984; Erdei Ferenc-díj 1984; Puskás Károly-díj 1993; Az EURÓPA '68 pályázat díja [Kányádi Sándorral] 1993; Rádióalapítvány I. díja 1998.

M.: Egy nap boldogság, dok.d., 1979; Családi kripta, dok.d., 1980; Téboly, terápia, stigma, szociogr., 1983; Végtelen a tenyérben, interjúk [Szalay Lajosról {Lajossal*ÚMIL}], 1987; Fekete oltár, publ., 1989; Kalandok Keleten - Kína, Tibet, Nepál, úti szociogr., 1990; Kádár Béla: A papír két oldala, szerk., 1991.

[MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MNBCD]

Bakos Ferenc

(Bp., 1922. jan. 17.-Bp., 1996. szept. 1.): nyelvész.

A nyelvtud. kandidátusa 1960, doktora 1975.

A Munka Érdemrend arany fokozata 1982; Akadémiai Díj 1985.

M.: Idegen szavak kisszótára, 1957, átdolg. új kiadás 1966; Idegen Szavak Kéziszótára, 1958; Román-magyar szótár, 1961; Magyar-román szótár, 1964; Idegen szavak és kifejezések szótára, 1973; A magyar szókészlet román elemeinek története, 1982; Román-magyar kéziszótár, 1991; Magyar Larousse enciklopédikus szótár [Szávai Jánossal, Ruzsiczky Évával] 1991-1994; Magyar-román kisszótár, szerk. [Borza Luciával], 1994; Román-magyar kisszótár, szerk. [Dorogman Györggyel], 1995.

[MTAA,MKK,ÚMIL]

Bakos Ferenc

(1946): író.

M.: Csonttollú madarak tele, elb., 1975; Szindbádia, r., 1993.

Bakos József

(Vilypuszta, 1912. febr. 2.): nyelvész, művelődéstörténész.

A nyelvtud. kandidátusa 1965; Munka Érdemrend ezüst fokozata; Comenius Emlékérem.

M.: Janus Pannonius és Martialis, 1934; Az irodalomtanítás esztétikai szempontjai, 1937; A filológia árnyékában, 1937; Kőszegi Ráinis János epigrammái, közread., 1938; Nyelvművelés a magyar nyelv középiskolai tanításában, Érsekújvár, 1940; Együtt dolgoztunk. A mátyusföldi nép nyelve, 1942; Nagy magyar értékeink, mátyusföldi mesék, népnyelvi szövegek, szerk., 1942; Bodrogköz, Hegyalja és Hegyköz táj- és néprajzi irodalma I., Sárospatak, 1947; A pataki múlt hétköznapjai, 1950; A magyar Komenský-irodalom I., 1952; Nyelv és iskola. Fejezetek a magyar tanítási nyelv és az iskolai nyelvművelés történetéből I-III., 1955-1957; A szép magyar beszéd. A magyar beszédművelés és beszédnevelés fejlődéstörténete, 1957; Tokajhegyalja és bortermelése néprajzi, hely-, gazdaság- és művelődéstörténeti irodalma, Sárospatak, 1957; A magyar Comenius (Ko­menský)-irodalom II., Sárospatak, 1957 [III-VI.: kiegészítések az EgriPedFőiskÉvk-ben, 1959, 1961, 1963, 1972]; A helyes és szép beszéd, 1958; Comenius tankönyvei 1963-1965; Az első magyar nyelvű Orbis Pictus, 1967; Egy fejezet az alkalmazott nyelvtudomány fejlődéstörténetéből, 1968; A korszerű előadás a felsőoktatásban. Felsőoktatási pedagógiai tanulmányok, 1968; Az egri régi szőlőművelés szókincse, 1969; Eger és Felnémet földrajzi nevei I-II., 1972-1973; Az Orbis Pictus képanyagának és szövegének forrásairól 1974-1976.

[ÚMIL]

Baktai Ferenc

(Mezőtúr, 1924. okt. 15.-Bp., 1974. jan. 9.): újságíró.

Rózsa Ferenc-díj 1960.

M.: A kőbányai előörs. A kispest-kőbányai partizáncsoport története, 1956; Az égből hulltak, r., 1959; Akik mertek..., dok.elb., 1970; Szabad-e vállat vonni? [vál. és szerk. Várkonyi Margit], karcolatok, humoreszkek, 1976.

[MÉL3,MIB8]

Bakucz József

(Debrecen, 1929. jan. 2.-Boston, 1990. okt. 13.): költő, műfordító. [USA]

Kassák-díj 1972.

M.: Ki mit szeret?, v., 1956; Napfogyatkozás, v., Párizs, 1968; Kövesedő ég, v., Párizs, 1973; Megalit, vál. v., 1994.

Műford.: Az Ezeregy Éjszaka meséi, vál., ford. [Honti Rezsővel], 1956; A. Breton: Oldható hal, v., 1997.

[Borbándi,KMIK,ÚMIL,MIB8,MEIL,MÉL4,OSZKK]

Balabán Péter

(Bp., 1917. aug. 23.): műfordító, újságíró.

Szocialista Kultúráért; A Munka Érdemrend ezüst fokozata, arany fokozata 1962-1977 között; Az Európa Kvk. Nívódíja 1969-1989 ötször; PEN-emlékplakett 1994.

M.: Sinclair Lewis világa, monogr., 1983.

Műford.: G. Seldes: Ezer amerikai [Réz Ádámmal], 1948; R. Hughes: Szélvihar Jamaikában, 1958; S. Lewis: Babitt, 1958, Bk., 1969; J. Steinbeck: Késik a szüret, 1960; H. Fielding: Joseph Andrews, 1965; J. Wain: Vetélytársak, r., 1965; S. Bellow: Herzog, 1967, Bk., 1970; Károlyi Mihályné: Együtt a forradalomban [Justus Pállal], 1967; Károlyi Mihályné: Együtt a száműzetésben [versford. Tótfalusi István], önéletírás, 1969; H. James: Egy hölgy arcképe, 1972; H. James: Európai látogatók, 1975; D. Chevalier: Picasso kék és rózsaszín korszaka, 1981; A. Halley: Bankemberek, r., 1984; R. Passeron: A szürrealizmus enciklopédiája, 1984; C. Cassou: Cha­gall, 1987; J. K. Galbraith: Egy kortárs emlékei, 1988; Jelzőtűz az éjszakában. XX. századi ausztrál elbeszélők, 1988; T. Shapcott: Száműzött fehér szarvas, r., 1988; J. Sutherland: Sikerkönyvek, 1988; Fejtő Ferenc: Budapesttől Párizsig: Emlékeim, 1990; F. Claudon: A romantika enciklopédiája, 1990; H. Miller: Az amarusszioni ko­losszus. Görögország szelleme, 1993; B. Small: Tengerek asszonya, r., 1993; S. Brown: Francia selyem, r., 1994; Felipe Fernández-Armesto: Európa népei, 1995; T. Sciacca: Ki ölte meg Marilynt? és tudtak-e róla a Kennedyek?, 1996.

[KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Balajthy Ferenc

(Mór, 1946. okt. 12.): költő.

M.: 77 vers az állatokról, gyv., Szfvár, 1989; Állati dolgok, gyv., Szfvár, 1993; Űrdiszkó, gyv., Szfvár, 1995; Álmok árnyékában, v., Szfvár, 1997; Századvégi szex(e)pille, v., 1997.

[MNBCD]

Balási András

(Marosvásárhely, Maros-Magyar Aut. Tart., 1967. márc. 13.): költő. [ROM]

M.: Válasz a győztesnek, v., Csíkszereda, 1996.

Balaskó Jenő

(Bp., 1940. okt. 12.): író, költő, publicista.

Örley-díj 1986; Petőfi Sándor Sajtószabadság Díj [MÚK] 1992; A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztike­resztje 1994.

M.: Mini ciklon, vál. v., 1985; Ilyen éjszakát hagytatok, v., 1990; Mosolyrapszódia. Közéleti írások 1990-1994, 1994.

[KMIK,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Balassa Imre [álnév: Archibald Mac Allister]

(Szeged, 1886. nov. 25.-Nógrád, 1974. febr. 4.): újságíró, író, zenekritikus.

Munka Érdemrend arany fokozata 1967; Szocialista Munkáért; Felszabadulási Emlékérem.

M.: Elek Pál regénye. Közgazdasági eposz a 19. századból, 1925; A magyar királytragédia. IV. Károly, tan., 1925; Nagy idők, r., 1926; Kossuth, r., 1928; Krisztus, r., 1928; A titokzatos, r., 1933; Front, r., 1930; A titkos fu­tár. Egy asszony regénye a szabadságharcból, 1931; A névtelen, r., 1932; Virág az orkánban, r. [Somogyváry La­jossal], 1932; Az "Egyes Népfölkelők" hadi históriája, összeáll. és írta, 1933; W. A. Mozart csodálatos élete, r., 1935; Molière, r., 1938; Földy János: Világostól Josephstadtig 1849-1856, naplótöredékek, kiad., 1939 {1941*MÉL3}; Déryné, r., 1940; Itt élned, halnod kell! Vörösmarty Mihály életének regénye, 1942; A Teleki házban végsőt lobban a láng, r., 1943; Operák könyve [Gál György Sándorral], 1951; Operakalauz, 1956; Mozart regénye, 1964; Sándor Erzsi, tan., 1968; Offenbach regénye, 1968; Nyolc évtized vándorútján, önéletr., 1974.

Műford.: E. Borchardt: A hetedik, r., 1931; E. Borchardt: A nyakék, r., 1932; H. Conway: Hamis önvád, r., 1932; W. Marken: Igazságot a győztesnek!, r., 1932; K. Telmann: Exotikus szerelem, r., 1932; A. Berg: Eljön a szerelem, r., 1932.

[ÚMIL,MÉL3,GULY,MK21/44,OSZKK]

Balassa Iván

(Báránd {Báránc*ÚMIL}, 1917. okt. 5.): nyelv- és néprajztudós.

A történelemtud. (néprajz) kandidátusa 1956, doktora 1966; A svéd Kir. Gusztáv Adolf Tud. Ak. lev. tagja 1975, tb. tagja 1983, A Dán Kir. Tud. Ak. tagja 1978, Herder-díj 1980; Györffy István-emlékérem 1977; Bugát Pál-emlékérem; Móra Ferenc-emlékérem 1981; Pro Paluster-díj 1995; A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1997.

M.: A debreceni cívis földművelésének munkamenete és műszókincse, Debrecen, 1940; Magyar néprajz, tankönyv, 1947; Földosztó mozgalom a Bodrogközben 1898-ban, Sárospatak, 1956; A magyar kukorica, tan., 1960; Vezető a sárospataki várban, Sárospatak, 1960; Karcsai mondák, 1963; Földművelés a Hegyközben, tan., 1964; A múzeumi kiállítások tudományos előkészítése, 1964; Ethnographische Sammlungen der Museen in Ungarn [Szolnoky Lajossal], 1964; Magyar múzeumok [Béni Gyöngyivel], 1969; Az eke és a szántás története Magyarországon, 1973; Jankó János - 1868-1902, 1975; Lápok, falvak, emberek. Bodrogköz, 1975; Magyar néprajz [Ortutay Gyulával], 1979 [németül: 1982, angolul: 1984]; Kétszáz néprajzi előadás vázlata, 1981 {1982*KK94}; Az aratómunkások Magyarországon 1848-1944, 1985; Csűry Bálint, 1988; Herepei János: A házsongárdi temető régi sírkövei, utószó, s. a. r. [Herner Jánossal, Keserű Bálinttal], 1988; A magyar falvak te­metői, 1989; Néprajzi kaleidoszkóp, 1989; A határainkon túli magyarok néprajza, 1989; A magyar gabonatermelés néprajza, 1990; Tokaj-Hegyalja szőleje és bora, Tokaj, 1991; A székelyföldi Erdővidék temetői, Debrecen, 1992; Sárospatak történeti helyrajza. XVI-XX. sz., Miskolc-Sárospatak, 1994 {1993*ÚMIL}; Szabó T. Attila, Erdély nyelvtudósa 1906-1987, tan., 1996; Újszászy Kálmán-emlékkönyv, szerk. [Kováts Dániellel és Szentimrei Mihállyal; rajz. Szoboszlay András], 1996.

[FÉL,ÚMIL,KK94,KK96,MNBCD]

Balassa László [1941-ig Novák]

(Bp., 1908. jan. 18.-Bp., 1994. okt. ?): irodalomtörténész, nyelvész, tankönyvíró.

M.: Az ifjú Eötvös és a francia irodalom, 1930; Tavaszi virágok, v., 1938; A magyartanítás megújhodása felé, 1941; Vörösmarty Mihály [Lukácsy Sándorral], 1955; Garmada. Rokon értelmű szócsoportok és írói kifejezésformák, 1958.

[ÚMIL]

Balassa Péter

(Bp., 1947. jún. 3.): irodalomtörténész, filozófus, esztéta.

A filozófiai tud. kandidátusa 1985; A Mozgó Világ Aszú-díja 1981; A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1988; Az Örley Kör Díja 1988; Az Év Könyve Jutalom 1988; JA-díj 1989; IRAT-nívódíj 1990; A Déry Tibor-jutalom 1993; Kosztolányi Dezső-díj 1995; A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1996.

M.: A színeváltozás, esszék, tan., 1982; Észjárások és formák, esszék, elemzések, 1985; A látvány és a szavak. Esszék, tanulmányok 1981-1986, 1987; Diptychon. Elemzések Esterházy Péter és Nádas Péter műveiről, 1986-1988, szerk., 1988; A másik színház, tan., 1989; Hiába: valóság. Civilpróza, esszék, Pécs, 1989; Babits Mihály válogatott versei, vál., 1992; Halálnapló, elb., Pécs, 1993; Szabadban, esszék, 1993; Üvegezés. Műhelytanulmányok Márton László Átkelés az üvegen című regényéről, összeáll., 1994; Majdnem és talán, tan., 1995; A bolgár kalauz, tan., esszék, 1996; Nádas Péter, monogr., Pozsony, 1996.

[MTAA,KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,HungÉrt1990-93]

Balássy László

(Bp., 1928. jún. 26.-Bp., 1990. júl. 21.): író, költő, műfordító.

A varsói Interpress "Amicus Poloniae" érme 1979; A MR közönségdíja 1982; VI. Pál pápa ezüst- és aranyérme 1985; A MR Nívódíja 1985.

M.: Új csillagok felé, v., 1947; Jeremiás próféta imádsága, oratórium, bemutató: MR, 1958; Ének a hegyen, v., 1965; A tavaszt-hozó kisleány, meseopera, bemutató: MR, 1968; Haldokló bilincsek. Szemelvények Afrika és Ázsia irodalmából, versant., vál., szerk. [Csanád Bélával], 1968; Kelj föl és járj! Szemelvények a világirodalom modern katolikus műveiből I-II., szerk. [Horváth Lászlóval], 1972; Mindig hűségesen. Bogner Mária Margit élete, monogr., 1985; A szeretet tanúja. Kaszap István élete, Szfvár-Bp., 1986; Isten ege alatt. Húsz katolikus köl­tő kétszáz verse, vál., szerk., 1985; Apor Vilmos a vértanú püspök, 1989; Csodák között élünk [Szeghalmi Ele­mérrel], 1990.

Műford.: Nguyen Cong Hoan: A tiszteletreméltó megyefőnök papucsa, elb., 1963; E. Cardenal: Élet a szeretetben, vál. művek, 1973; A. Santini: Katolikus kérdés - kommunista kérdés, tan. [Mezei Györggyel], 1976; D. Giói: Hajsza a fegyverekért, ifj. r., ford., utószó, 1976; E. Cardenal: A Nyolc Boldogság Hegyén, vál. prózai és költői művek, 1977; P. Roth: Istennel mindig beszélhetünk, v., Bécs, 1978; E. Cardenal: "Solentinamei evangélium" I-II. [II. köt. ford. Dobos Éva], 1985; A bennem növekvő ige. Karol Wojtyla (II. János Pál) vál. írásai [vál. B. L., ford. Balássy Péterrel], 1990.

[MIB8,ÚMIL]

Balatoni István [Balatoni, Steve]

(Győr, 1914. aug. 25.): író, költő. [1948-tól Anglia, 1951-től Kanada, 1967-től USA]

Golden Poet Award for 1987, 1988, 1989.

M.: Rábaparti menyegző, vál. elb., v., 1934-1974, Torontó, 1974; Mi muzsikus lelkek..., elb., v., Torontó, 1983; Novellák, versek, Williston, 1995.

[MEIL,HUNG]

Balázs Anna

(Bp., 1907. aug. 8. {9.*MIL}-Bp., 1998. okt. 30.): író.

Partizán Érdemérem 1945; JA-díj 1956; A Munka Érdemrend arany fokozata 1967, 1977; Szocialista Hazáért Érdemrend 1967; SZOT-díj 1972.

M.: Maris, r., 1944; Homályban, r., 1945 {1946*KK96}; Májusi lakodalom, r., 1947 {1958*KK96; 1955*KMIK}; Mire megjönnek a fecskék, r., 1948 {1947*KK96}; Felgyúló fények, elb., 1949 {1948*KK96}; Névtelen hősök, r., 1950; A kitüntetett, elb., 1951; Átkáderezem a családot, színmű, 1955; Vadmadár, elb., 1955; Közös erővel, elb., 1956; Virágnyitó szerelem, r., 1956; Utolsó leheletig [Geisler Eta életregénye], 1957; Egy öregember szerelme, elb., 1959 {1962*KK96}; Éjjel, dokumentum elb., 1959; Az ájtatos anyós, elb., 1960; Párizsban hagyták el, r., 1961; Kakas a dombján, elb., 1964; A bukott lány, r., 1965; A rossz feleség, elb., 1969; A patvarci bicskások, elb., 1969; Tettének oka ismeretlen, 1971; Boldog ifjúságom, önéletrajzi r., 1972; Történetek Flóráról, ifj. r. [Martos Flóra életregénye], 1972; Egy orvos az autóbuszon, elb., kisr., 1973; Három történet, 1976; Újabb történetek, három r., 1977; Veszélyes játék, elb., 1977; Az angyalarcú lány, elb., 1980 [1978*KK96]; A családban marad, elb., 1980; Százhét vőlegény, elb., 1982; Képzeld, kórházban voltam!, ism. terj. kötet óvodásoknak, 1982; Visszajövök, Flórikám!, r., 1983; Egy életed van, r. és elb., 1983; Élni és szeretni, r., 1984; Az első asszony, vál. elb., 1985; Lányok az éjszakában, 1985; Ezer lépés a szívedig, elb., kisr., 1986; Hogyan lett nagy nő Anette?, két kisr., 1987; Az Istvántelki Munkásezred története, tört. kisr., 1987; Az öreg hölgyek gyilkosa, bűnügyi r., 1995.

[MIL,ÚML,KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MNBCD]

Balázs Attila

(Újvidék, 1955. nov. 5.): író, műfordító, publicista. [JU/MO]

Sinkó Ervin-díj 1980; Forum Könyvkiadó regénypályázatának I. díja 1985; Az MR nívódíja 1987; Madách Imre-pályázat II. díja 1992.

M.: Cuniculus, r., Újvidék, 1979; Világ, én ma felébredtem! elb., Újvidék, 1982; Szerelem, szerelem, kisr., Újvidék, 1985; Szemelvények a Féderes Manó emlékirataiból, r., Újvidék, 1986; Ki tette a macskát a postaládába? elb., hangjátékok, 1989; Pannon csúcs. Forgatókönyv. Az Újvidéki TV és a belgrádi Film danas közös filmje, 1990; Én már nem utazom Argentínába. Prózák nosztalgiára és lőporfüstre, elb., Bp.,1995; Menekülő mesék, szerk., Szeged, 1996.

Műford.: C. Bukowski: Egy vén kujon jegyzetei, r., 1995; D. Kiš: Lant és sebhelyek. Novellák a hagyatékból 1980-1986, 1994.

[KMIK,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Balázs Béla [Balázs Alfonz]

(Hárskút, 1931. jún. 5.): szerkesztő, művelődéstörténész. [Szlovákia]

M.: Mielőtt elfelejtenénk... Adalékok a dél-szlovákiai munkásmozgalom történetéhez, ant., Pozsony, 1973; Éle­tünk, művelődéstörténeti tan., Pozsony, 1973; Együtt, egymásért, munkásmozgalmi visszaemlékezések, Pozsony, 1974; Műsorfüzet a szlovák nemzeti felkelés 30. évfordulójára, Pozsony, 1974; Műsorfüzet a Csehszlovák Szocialista Köztársaság felszabadulásának 40. évfordulójára, Pozsony, 1974; A CSKP megalakulásának 55. évfordulójára, Pozsony, 1976; Nagy évfordulók [Klimits Lajossal és Garaj Lajossal], Pozsony, 1981.

[CSMIL]

Balázs Dénes

(1924-1994): útikönyvíró.

M.: Hajóstoppal az Indonéz-szigetvilágban, útikalandok, 1969; Kölcsönautóval a Szaharában, útikalandok, 1970; Cikcakkban az Egyenlítőn, útikalandok, 1971; Hátizsákkal Alaszkától a Tűzföldig. I-II., útikalandok, 1972; Galá­pagos, útleírás, 1973; Tájfun Manila felett, útleírás, 1975; Pápua Új-Guinea, útleírás, 1976; Ausztrália, Óceánia, Antarktisz, 1978; A Zambézitől délre. Egy földrajzkutató utazásai Afrika déli országaiban, 1979; Vándorúton Panamától Mexikóig, 1981; Ausztrália, Új-Zéland, Óceánia, 1981; A sivatagok világa, 1982; Bozóttaxival Madagaszkáron. Az Indiai-óceán gyöngye geográfus szemmel, 1983; Ázsia, Pozsony-Bp., 1983; Irány a Mundial!, 1986; Közép-Amerika és a Nyugat-indiai-szigetek, útikönyv, 1986; Amazónia. Egy geográfus utazása a folyók királyán a torkolattól a forrásig, 1987; A kenyérfák árnyékában, 1987; Argentína, Uruguay, útikalauz, 1988; Az őserdők világa, Pozsony-Bp., 1990; A Húsvét-sziget fogságában, 1993; Szigetről szigetre a Kis-Antillákon, 1994; A csepegő kövek igézetében. Az égerszögi Szabadság-barlang feltárásának története eredeti naplójegyzetek alapján, 1994.

[OSZKK,MNBCD]

Balázs Éva, H. [Hunyady Lajosné]

(Székelyudvarhely, 1915. dec. 20.): történész.

A történelemtud. kandidátusa 1966, doktora 1991; Akadémiai Díj 1970, 1975, 1990, Eötvös József-koszorú 1993; Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány fődíja 1996.

M.: Kolos megye kialakulása, 1939; Negyvennyolcas kalendárium (1848-1948) [Hegedűs Gézával], 1947; Jobbágylevelek, összeáll., előszó, 1951; A parasztság helyzete és mozgalmai (1780-1787, A felvilágosult abszolutizmus parasztpolitikájához), 1955; Magyarország története 1526-1790, társszerző, szerk. [Makkai Lászlóval], 1957; Mátyás a kortársak között. Írások, levelek, vál., 1957; Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus (1763-1795), 1967; Karl von Zinzendorf et ses relations avec la Hongrie a l'époque de l'absolutisme éclairé, 1975; Bécs és Pest-Buda a régi századvégen 1765-1800, 1987; Magyarország története 1686-1790 I-II., társszerző, 1989.

[MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Balázs F. Attila

(Marosvásárhely, 1954. jan. 15.): költő, író. [ROM, 1990-től Szlovákia]

M.: Maszkok, v., Pozsony, 1992; A macska leve, elb., Pozsony, 1992.

[KKKP:44,KATAL,CSMIL]

Balázs György

(Bp., 1925. nov. 1.-Bp., 1995. szept. 19.): író, történész.

A történelemtud. kandidátusa 1979; A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 1997.

M.: Kérdezz-felelek a vallásról, 1962; Jogar és apostoli kereszt. István király - az államalapító, ifj. r., 1964; A győzhetetlen Caesar. Julius Caesar élete, ifj. r., 1972 {a KMIK-ban és az ÚMIL-ban Balázs Sándornál: A legyőzhetetlen Caesar címmel}; Magyarok. Egy európai nemzet születése, 1990 [angolul és németül: Bp.-Bécs, 1989].

[MNBCD]

Balázs János

(Alsókubin, 1905. jún. 26.-Salgótarján, 1977. márc. 18.): költő, naiv festő.

M.: Füstölgések, v., h. n. [Salgótarján], 1973; Ecsettel és irónnal, önéletrajz, 1977.

[MÉL3]

Balázs János [Badics]

(Nagyalásony, 1914. nov. 4.-Bp., 1989. márc. 16.): nyelvész, lexikográfus, műfordító.

A nyelvtud. kandidátusa 1956, doktora 1965; Akadémiai Nagyjutalom 1958; Akadémiai Díj 1963; Nemzetközi Pitré-díj 1963; A Munka Érdemrend arany fokozata 1985; Révai Miklós-emlékérem 1987.

M.: A gazai iskola Thukydides tanulmányai, 1940; A l'aube de la conscience européenne, 1942; La réhabilita­tion de Byzance, 1942; Klasszikus álmok, ant. [Keresztury Dezsővel], 1943; Kelet-Európa és az összehasonlító történetírás, 1947; Magyar stilisztika, egyet. jegyz., 1953; A magyar nyelvi stílus történeti fejlődésének vázlata, egyet. jegyz., 1953; A nyelvtanirodalom alapjai és a magyar nyelvtanirodalom kezdetei, kand. értekezés, 1956; Sylvester János és kora, monogr., 1958; Névmástanulmányok, 1963; Über die Ekstase des ungarischen Scha­manen, 1963; A névmások szerepe a szuffixumok kialakulásában, 1964; Magyar deákság. Anyanyelvünk és az európai nyelvi modell, 1980; Nyelvi rendszer és nyelvhasználat, tan., 1980; Az areális nyelvészeti kutatások története, módszerei és főbb eredményei, tan., 1983; A szöveg, tan., 1985; Hermész nyomában. A magyar nyelvbölcsészet alapkérdései, tan., 1987.

Műford.: Sz. P. Tolsztov: Az ősi Chorezm, 1950; M. V. Zsizska: Jemeljan Pugacsov, 1952; G. Cocchiara: Az európai folklór története, 1962.

[MIL,MTAA,ÚML8,DKA,ÚMIL,MÉL4]

Balázs János, P.

(Pozsony, 1910. nov. 14.-Bp., 1990. jan. 1.): nyelvész. [1947-től MO]

M.: Jókai-kódex. XIV-XV. század. A nyelvemlék betűhű olvasata és latin megfelelője, bev. és jegyz., 1981.

[ÚMIL,CSMIL,MÉL4]

Balázs József

(Vitka, 1944. márc. 19.-Bp., 1997. okt. 13.): író, dramaturg.

SZOT-díj 1976; JA-díj 1977, 1987; Váci Mihály-díj; Ratkó József-díj 1993; Balázs Béla-díj 1996.

M.: Magyarok, r., 1975, filmváltozat, 1977; Fábián Bálint találkozása Istennel, r., 1976, filmváltozat, 1980; Koportos, kisr., 1976; Az ártatlan, r., 1977; Szeretők és szerelmesek, r., 1978; A torcellói Krisztus, r., 1981; Az eltévedt tank, elb., 1983; A homok vándorai, d., Nyíregyháza, 1985.

[KMIK,SZSZBKIK,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Balázs Mihály

(Magyarbánhegyes, 1930. aug. 27.): pedagógiai író.

M.: Írók, képek. Írók, költők gyermek- és ifjúkora [másokkal], 1970; Forrásvidék. 24 író, költő gyermek- és ifjúkora, 1990; Szülőföld és iskola. Írók, költők gyermek- és ifjúkora, 1996.

[KK90,KK92,KK94,OSZKK]

Balázs Mihály

(Gyón, 1948. márc. 7.): irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1981, doktora 1997; Szirmai Endre-díj 1997.

M.: Az erdélyi antitrinitarizmus az 1560-as évek végén, 1988 [angolul: 1995]; Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók (1609-1625) I/1-2. s. a. r. [Fricsy Ádámmal, Lukács Lászlóval és Monok Istvánnal], 1990; Bibliotheca Dissidentium. Répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles. T. XII. Ungarlän­dische Antitrinitarier, szerk., bev., Baden-Baden, 1990; Pápai szemináriumok magyarországi alumnusai [Monok Istvánnal], Szeged, 1990; Enyedi György válogatott művei [Káldos Jánossal], vál., bev., jegyz., Bk.-Kvár, 1997; Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére, szerk. [Font Zsuzsával, Keserű Gizellával és Ötvös Péterrel], Szeged, 1997.

[ÚMIL,HungÉrt1990-93]

Balázs Pál

(Temerin, 1929. febr. 23.): író, műfordító, humorista. [JU]

Az MR nívódíja 1985.

M.: Virágoskert. Játék-, vers és dalgyűjtemény óvodások részére, összeáll., Újvidék, 1955.

Műford.: A. Šenoa: Parasztlázadás, Szabadka, 1961; C. Vuković: Varázsszem, Újvidék, 1989.

Balázs Sándor [1904-ig Breiner]

(Nagygeresd, 1883. szept. 17.-Bp., 1982. ápr. 25.): író, színműíró.

Akadémiai Pályadíj [három alkalommal] 1912-14; A Ro. Akadémia Díja 1955; A Munka Érdemrend arany fokozata 1968, 1973.

M.: A kivándorló magyar fiú, ifj. r., 1910; A feleségünk, d., 1913, bemutató: Magyar Színház, 1913, Bécsi Stat­theater, 1916; Vetélytársak, d., 1913; Mátyás után, három egyfelvonásos, 1914; Kisváros, elb., 1920; Álarcosok, d., 1921, bemutató: Nemzeti Színház, 1921; Függöny legördül, elb., 1921; A kivándorló fiú, r., 1922; "Mindenki lépik egyet", d. [Mikszáth Kálmán novellájából], bemutató: Magyar Színház, 1935; Bikfic tanár úr, d., 1936, bemutató: Magyar Színház, 1936; Goncsarov: Oblomov, d., színpadra alkalmazta, bemutató: Vígszínház, 1940; Öreg tekintetes, vígjáték [Gárdonyi Géza regényének felhasználásával], 1941; A Bakó-lányok, elb., 1949; Helytállás, színmű [Veres Péter novellájából], 1952; Darázsfészek, vígjáték [Szabó Pállal], 1954; Élve vagy halva!, r., 1957; Érettségi után, d., 1958, bemutató: Vígszínház, 1958; Az idegen pénz, vál. elb., 1958; Trézsi néni kosztosai, ifj. r., 1960; Tanári notesz és más történetek, elb., 1963; A tünemény, elb., 1963; Reng a föld Itáliában. Spartacus élete és kora, r., 1964; Hannibál a kapuk előtt, életrajzi r., 1967; A tünemény, tárcák, elb., 1968; Pozsonyi diákok, ifj. r. [Trézsi néni kosztosai c. regényének 2. kiadása], 1968; Most nevess, Ibolyka, humoresz­kek, karcolatok, 1971; Az optimizmus védelmében, esszék, 1971;

{A legyőzhetetlen Caesar, r., 1972* Balázs György történész műve, helytelenül közli a KMIK,MÉL4,ÚMIL}.

[ÚMIL,KMIK,MÉL4,OSZKK]

Balázs Sándor

(Kolozsvár, 1928. ápr. 4.): filozófus, író, szerkesztő. [ROM]

M.: Lechner Károly, vál., bev., jegyz. [Spielmann Józseffel], Bk., 1956; Humor és filozófia, Bk., 1969; Az optimizmus védelmében, Kvár, 1971; Elmélkedés a célszerűségről, Bk., 1972; A véletlen, Bk., 1974; A fatális lét?, Bk., 1978; A predesztináció, Bk., 1978; Szociológia és nemzetiségi önismeret, Bk., 1979; Varga Béla: Bölcseleti írások, vál., bev., jegyz., Bk., 1979; Itáliai úti filozófia, Kvár, 1979; Tavaszi Sándor filozófiája, 1982; Jakabffy Elemér: Nemzetiségpolitikai írások, vál., bev., jegyz., Bk., 1993; Identitásunk zavarai, Bk., 1995.

Műford.: D. Gusti: A szociológiai monográfia, vál., bev., Bk., 1976.

[ROMIL,ÚMIL]

Balázs Tibor

(Aranyosgyéres, Kolozsvár tart., 1958. ápr. 13.): költő, műfordító. [ROM, 1989-től MO]

M.: Kék sirályok, v., Bk., 1987; Ösvényeim, v., 1991; Szigetvirágok. Kortárs maláj novellák, szerk. [vál., ford. Tharan-Trieb Marianne], 1995; Maforizmák, Pomáz, 1995.

[KMIK,KKACs,OSZKK]

Balázsovics Mihály

(Bp., 1943. márc. 23. {3.*ÚMIL}-Bp., 1994. febr. 11.): költő, író.

M.: A fákkal, a folyóval, v., 1977; Szélirányban, v., 1982; A megmaradás képletei, v., 1985; Évszakváltás, v., 1988; Az idő célkeresztje, v., 1992.

[KMIK,MKK,KK92,KK94,ÚMIL]

Bali Brigitta

(Bp., 1948. máj. 20. {30.*ÚMIL,Borbándi}): költő. [1986-tól Kanada]

M.: Vásott varázslat, v., 1975; Álom-élen, szövegek, 1991; Jelenek könyve, v., 1991.

[KMIK,MEIL,Borbándi,ÚMIL]

Bálint Ágnes [Dr. Németh Sándorné]

(Adony, 1922. okt. 23.): író, szerkesztő, dramaturg.

Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem 1957; Szocialista Kultúráért 1961; Műv. Min. nívódíja 1969, 1982, 1983; JA-díj 1975; A Móra Kvk. Nívódíja 1981, 1983; A Munka Érdemrend arany fokozata 1981; A Szocialista Televízióért 1985; A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 1997.

M.: Fáni, a modern tündér, meser., 1936; Az elvarázsolt egérkisasszony, gyr., 1941, bemutató: Állami Bábszínház, 1968; Cimborák, meser., 1942; Foltoskönyökű, meser., 1962; Mi újság a Futrinka utcában?, meser., 1964 {1966*KK96}; Mazsola, mesesorozat, 1965 [2. bőv. kiadás 1968] [oroszul: Moszkva, 1978, németül: Donau­wörth, 1983]; Megint Mazsola, mesekönyv, 1966; A szeleburdi család, ifj. r., 1968 {1977*KK96}; A szitakötők szigetén, mesék, 1969; Brúnó kapitány, verses képeskönyv, 1970; Mazsola és Tádé, képes mesekönyv, 1971 [németül: Donauwörth, 1986]; Frakk, a macskák réme, gyr., 1973; Hajónapló, ifj. r., 1974 [1978*KK96]; Iskola a faliszekrényben, mese, 1975; Labdarózsa, gyr., 1976; A repülő dívány, ifj. r., 1977; Frakk és a foci, gyr., 1979; Koránkelő Darázs, ifj. r., 1979; Mazsola, képes mesekönyv, 1980; Jó éjszakát, Maci!, képes mesekönyv, 1981; Labdarózsa lámpája, gyr., 1981; Hol a cica?, képeskönyv, 1982; Lepke az írógépen, életrajzi történetek, 1982; Bari, bari, bárány, képeskönyv, 1983; Egy egér naplója, meser., 1983; Én vagyok a Tévé-Maci, képeskönyv, 1983; Kukori és Kotkoda, képeskönyv, 1985; Micsoda pók a vízipók!, meser., 1985; Tündér a vonaton, meser., 1986; Az irigy kutya karácsonya, mese, 1987; Zöld erdőben jártam, mese, 1987; Madárfürdő, ifj. r., 1988; Duruzsoló, mese, 1989.

[KMIK,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MIB8,MNBCD]

Bálint B. András

(Bp., 1947. jún. 28.-Bp., 1997. szept. 14.): író, újságíró.

M.: Végállomástól végállomásig, riportok, 1977; A róka megszelídítése, esszék, 1979; Mint a szarvas a folyóvizekre, szociográfia, 1985; Győzelemre születtünk... , riport, 1990; Szabadulás a félelemtől. Magyarország felfedezése, vallásszociográfia, 1992.

[MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Bálint Béla

(Tiszaszentmiklós, 1952. júl. 26. {aug. 18.*KMIK,ÚMIL}): költő. [JU]

M.: Nyomtalan, v., Újvidék, 1977; Kékperje, v., Újvidék, 1985; Ogoljeni prostori, v., Belgrád, 1992.

[KMIK,ÚMIL]

Bálint István [Bálint, Stephan]

(Bp., 1943. júl. 11.): költő, író, műfordító. [1946-tól FR, 1976-tól USA]

A belgrádi BITEF díja 1979; OBIE [USA] legjobb új amerikai darab díja 1981.

M.: Náthán és Tibold [Donáth Péterrel], d., 1970 {1969*MIB8}; Labirintus, d., 1971; A skanzen gyilkosai [Ha­lász Péterrel és Lajtai Péterrel], 1972; Hét bohócjelenet, 1972; Arthur és Franz, v., 1972; King-Kong [Breznyik Péterrel, Buchmüller Évával, Halász Péterrel és Koós Annával], 1973; Madaras játék, 1973; Pig, Child, Fire!, 1976; Andy Warhol's Last Love, 1978; Mr. Dead and Mrs. Free, 1981; Dreamland Burns, 1985; L'Train to Eldorado, 1987; Hőslány, comics eposz, 1994; Egy felelőtlen férfi vallomásai, r., Pécs, 1996.

[MIB8,ÚMIL,OSZKK]

Bálint Lea Ráchel

(Debrecen, 1953. jan. 30.): költő.

M.: Boldogságom erdeje, v., 1972.

[KMIK,ÚMIL]

Bálint Péter

(Debrecen, 1958. jan. 6.): író.

A Műv. Alap Elsőkötetesek Díja 1991; MAOE-díj 1996.

M.: Örvény és Fúga, r., 1990; Arcok és ál-arcok, esszék, Miskolc, 1994; Noteszlapok, esszék, 1997.

Bálint Sándor

(Szeged, 1904. aug. 1.-Bp., 1980. máj. 10.): néprajzkutató.

Az irodalomtud. (néprajz) kandidátusa 1962.

M.: Szilády Áron pályája, Szeged, 1926; Lakodalmi szokások Szeged-Alsóvárosban, Szeged, 1933; Szeged népe, Szeged, 1933; Néprajz és nevelés, Szeged, 1934; Népünk ünnepei. Az egyházi év néprajza, 1938; Az esztendő néprajza, 1942; Egy magyar szent ember, Orosz István önéletrajza, kiad., 1942; Sacra Hungaria, 1944; Boldogasszony vendégségében, 1944; A magyar népballada, Szeged, 1947; A szegedi papucs, Szeged, 1955; Szegedi Szótár I-II., 1957; A szegedi népélet, Szeged, 1958; Szeged városa, 1959; A szegedi paprika, 1962; Az 1522. évi tizedlajstrom szegedi vezetéknevei, 1963; A szegedi tanyavilág benépesedése helyneveink tükrében, Szeged, 1963; Tápé. Falutörténet és népélet, Tápé, 1965; A szegedi nép, 1968; Szegedi példabeszédek és jeles mondások, 1972; Karácsony, húsvét, pünkösd, 1973; Szeged reneszánsz kori műveltsége, 1975; Tombácz János meséi, gyűjt. és bevez., 1975; A szögedi nemzet I-III. [IV. köt. mutató, összeáll. Gyuris György], monogr., Szeged, 1976-80; A szegedi nagytáj epikai hagyományai, Szeged, 1977; Ünnepi kalendárium I-II., 1977; A hagyomány szolgálatában. Összegyűjtött dolgozatok, 1981; Szeged-Alsóváros. Templom és társadalom, 1983; Búcsújáró magyarok. A magyarországi búcsújárás története és néprajza, monogr. [Barna Gáborral], 1994.

[ÚMIL,MÉL4]

Bálint Tibor

(Kolozsvár, 1932. jún. 12.): író. [ROM]

A Ro. Írószövetség Prózadíja 1969, 1979; Kritikusok Díja 1978; Pezsgő-díj 1978; Déry Tibor-jutalom 1992; A Krúdy Alapítvány Díja 1992; A Soros alapítvány alkotói díja 1995; JA-díj 1998.

M.: Csendes utca, elb., karcolatok, Bk., 1963; Búcsú a rövidnadrágtól, r., Bk., 1964 [románul: Bk., 1968]; Cérnakáplár, ifj. elb., Bk., 1964; Angyaljárás a lépcsőházban, elb., 1966; Fekete Péter, ifj. elb., Bk., 1967; Önkéntes rózsák Sodomában {Szodomában*ÚMIL}, tud.-fant. kisr., Bk., 1967 [románul: Bk., 1970]; Zokogó majom. Egy élhetetlen család kálváriája, r., Bk., 1969 [románul: Bk., 1972, lengyelül: Varsó, 1973, németül: Bk., 1979]; Császár és kalaposinas, elb., Bk., 1971; Sánta angyalok utcája, d., 1972; Nekem már fáj az utazás, elb., Bk., 1973; Robot Robi kalandjai, fantasztikus r., Bk., 1973; Kenyér és gyertyaláng. Arcképek, vallomások, tanulmányok, Kvár, 1975; Kifli utca zsemle szám, karcolatok, Bk., 1978; Látomás mise után, elb., 1979; Mennyei romok, tan., karcolatok, elb., Kvár, 1979; Zarándoklás a panaszfalhoz, r., Bp.-Bk., 1979; Mese egy őrült kakaduról, elb., Bk., 1982; Én voltam a császár, mesék, tört.-ek, Bk., 1983, Bp.-Bk., 1984; Családi ház kerttel, elb., Kvár, 1986; A háromszáz esztendős pacsirta, elb., Bk., 1986; Nyargaló ihlet, cikkek, karcolatok, Bk., 1988; Égi és földi kovártély, vál. elb., 1989; Marci kalandjai, történetek, Bk., 1990; Bábel toronyháza, r., Kvár, 1996.

Műford.: G. M. Zamfirescu: Városszéli szerelem, Bk., 1964; I. Minulescu: Román nyelvből elégtelen, Bk., 1970; E. Barbu: Világteremtés, Bk., 1973; E. Barbu: A gödör, Bk., 1978; R. Petrescu: Rendhagyó szerelem, r., Bk., 1986.

[MIL,ROMIL,KMIK,KKMGY,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL,KKACs,RMKK,K-L,OSZKK]

Bálint-Izsák László [családnév: Izsák László; álnevei: Bálint István, Bálint László]

(Marosvásárhely, Maros-Torda vm., 1911. máj. 25.-Temesvár, 1986. szept. 27.): újságíró, író. [ROM]

M.: Az első brigád [Bálint László néven], elb., Bk., 1950; Sodró erők, r. [Izsák László néven], Bk., 1963; Holdsütésben, három kisr., Temesvár, 1976; Lépcsők, ant., 1-3., szerk., Temesvár, 1977, 1980, 1984; A nap jegyében, r., Temesvár, 1979; Piros orchidea, elb., Temesvár, 1985 {1983*ROMIL}.

Műford.: A. Mihale: A kék üteg [Bálint István néven], Bk., 1972.

[ROMIL,MIB8]

Balla D. Károly

(Ungvár, 1957. jan. 17.): költő, író, szerkesztő. [Kárpátalja]

Berzsenyi-díj 1993; Az MTI-PRESS tárcapályázatának különdíja 1994; Arany János-jutalom 1996; A Holmi novellapályázatának díja 1997; Salvatore Quasimodo-fődíj 1998.

M.: Álmodj zenét, v., Ungvár, 1979; Recsitatívi, v. [ukránul], Kijev, 1983; Tágulok a világegyetembe, v., Ungvár, 1984; Valahol tűz van, elb., kisr., színmű, Ungvár, 1988; Sorsomhoz szegezve, vál. v., Ungvár, 1990; Hóban és homokon. Válogatott és új versek, Ungvár-Bp., 1991; Kis(ebbségi) magyar skizofrénia, tan., Ungvár-Bp., 1993; Karnyújtásnyira, elb., novellák, két színmű, r. részlet, Ungvár-Bp., 1993; Árokszélen, v., Pécs, 1996.

[FÉL,KMIK,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,KATAL]

Balla Ernő

(Nagyszalonta, Bihar m., 1927. márc. 26.): műfordító. [ROM]

M.: C. Bolliac: Válogatott munkái, vál., összeáll., előszó, jegyz., Bk., 1953.

Műford.: N. Filimon: Régi és új urak, r., Bk., 1954.

[ROMIL,KKACs,RMKK]

Balla Erzsébet

(Bp., 1883. márc. 30.-Bp., 1980. júl. 4.): író, újságíró.

Herzl-díj 1968.

M.: Csillagok magasságából, v., 1942; A Géza, r., Buenos Aires, 1956; Az utolsó látomás, elb. [angolul is], Bue­nos Aires-Montevideo, 1960; Géza a cirkuszban - A boldogság visszfénye, elb., Buenos Aires, 1963; József körút 79., r., Tel-Aviv, 1964 [portugálul: Sao Paulo, 1967]; Ősi szimfónia, elb., Tel-Aviv, 1968.

[MEIL,Borbándi,MK21/44]

Balla Ferenc

(Bezdán, 1930. jan. 12.): orvos, orvostörténész. [JU]

M.: Az egészség szolgálatában. Bácska és Bánát egészségügye 900-1918. [Hegedűs Antallal], Újvidék, 1990; Orvosok több hazában. Adalékok Vajdaság egészségügyének történetéhez, Újvidék, 1993; Bezdán története a kezdetektől 1914-ig, Bezdán, 1993.

Balla Gyula

(Eszeny, 1948. dec. 8.): költő, kritikus. [Kárpátalja, 1970-től MO]

M.: Az Ung partjától a Szabad Európa rádióig. Beszélgetés Skultéty Csabával [Ambrus Mártonnal], Ungvár-Bp., 1992.

[ÚMIL: Kárpátalja. Útikalauz [S. Benedek Andrással], Ungvár-Bp., 1992.* A kötet nem jelent meg.]

Balla Kálmán

(Pozsony, 1954. febr. 16.): költő, kritikus, szerkesztő. [Szlovákia, 1993-tól MO]

Madách Imre-díj 1988.

M.: Betűvetés, v., Pozsony-Bp., 1978; Új Mindenes Gyűjtemény II., szerk., Pozsony-Bp., 1983; Új Mindenes Gyűjtemény, IV., szerk., Pozsony-Bp., 1985; Próbaút, v. és prózaant. [Grendel Lajossal], Pozsony-Bp., 1986; Új Mindenes Gyűjtemény VI., szerk., Bratislava-Bp.,1987; Életírásjelek, v., Pozsony-Bp., 1988; Tűzpalota. Csehszlovákiai magyar költők szerelmes versei [Karsay Katalinnal], Pozsony, 1990.

Műford.: K. Houba: A fehér paripa, r., Pozsony, 1983.

[KMIK,KKKP:53,ÚMIL,CSMIL]

Balla Károly [családnév: Blau, álnevei: Kéki Károly, Szövő Károly]

(Ratosnya, Maros-Torda vm., 1913. nov. 10. {Batosnya*ÚMIL}-Kolozsvár, 1959. nov. 14.): író, újságíró. [ROM]

M.: Kényszerhaladás, kisr. [Blau Károly néven], Kvár, 1934; Ki vállalja a célt?, v., Arad, 1936; Széles ösvényen, elb., Bk., 1949; Fény a hegyekben, elb., Kvár {Bk.*ROMIL,MÉL4}, 1950; Drága föld, elb., Bk., 1951; A testvériség jegyében, riport [a Magyar Autonóm Tartományról], Bk., 1952; Gyalogfecske, színmű, bemutató: Sepsiszentgyörgy, 1953; A jel, elb., karcolatok, Bk., 1955; Vádolom magam, d., Bk., 1957, bemutató: kolozsvári Magyar Színház, 1956; Mesterhegedű, elb., Bk., 1958; Miska, kisr., Bk., 1959 [németül: 1960, románul: 1961]; A legszebb emlék, vál. írásai [bev. Majtényi Erik], Bk., 1961; Elcserélt ünnep, elb., [s. a. r. Balla Zsófia], kisr., Bk., 1985.

[MIL,ROMIL,ÚMIL,K-L,MÉL4]

Balla László [1959-ig Bakó László]

(Pálóc, 1927. júl. 23.): költő, író. [Kárpátalja]

Az Ukrán SzSzK Legfelső Tanácsa Elnökségének díszoklevele 1977; Az Ukrán SzSzK Érdemes Művelődési Dolgozója 1980; A M. Népköztársaság aranykoszorúval díszített csillagrendje 1987; Ivan Franko-irodalmi díj (Ukrajna) 1995; A M. Írószövetség és a HM Nívódíja 1995; Nagy Lajos-díj 1998.

M.: Zengj hangosabban!, v., Ungvár, 1951; Kitárom karom, v., Ungvár, 1954; Rohanó évek sodrában, v., Ung­vár, 1956; Kip-kop, kalapács, gyv., Ungvár, 1959; A holnap öröméért, riportok, Kijev-Ungvár, 1961; Nyári lángok, v., Ungvár, 1961; És felgördül a függöny, riportok, Ungvár, 1961; Ez az a város, riportok, Ungvár, 1962; A "Juventus-1" űrutasai, ifj. r., Ungvár-Bp., 1963; Meddőfelhők, r., Ungvár, 1964; Hidi Pista biciklista, ifj. r., Ung­vár-Bp., 1965; Parázs a hóban, elb., Ungvár, 1967; A világóra ketyegése, elb., Ungvár-Bp., 1970; Tapsi-titok, gyv., Ungvár, 1972; Értekezem, tehát vagyok, humoreszkek, szatírák, Ungvár, 1973; Csillogó, lobogó, vibráló tájak, művészportrék, Ungvár, 1975; Nevető csillagok, gyv., Ungvár, 1976; Visszapillantó tükör, vál. írások, Ung­vár, 1977; Totális fényben, elb. és kisr., Ungvár, 1983; A legfőbb parancs, vál. elb., Ungvár-Bp., 1986; So­semvolt repülések emléke, elb. és színmű, Ungvár, 1989; Az utolsó század, r., 1989; Azt bünteti, akit szeret, dokumentumr., 1990; A nagy Semmi, r., 1993; Ikebana. Válogatott versek 1942-1992, Ungvár, 1993; Erdélyi Béla és kortársai. A kárpátaljai magyar képzőművészet három nemzedéke, monogr., Ungvár-Bp., 1994; A vég­telenben találkoznak, r., 1994; Csillagírás. Kortárs ukrán költők versei, vál., Ungvár-Bp., 1994; Borbélyműhely a Vakhoz, r., Ungvár-Bp., 1995.

[MIL,MKK,KMIK,KK92,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL,MNBCD]

Balla Teréz

(Nagypalád {Nagyszöllős*ÚMIL}, 1951. dec. 25.): költő. [Kárpátalja]

M.: A hallgatás oszlopai, v., Ungvár-Bp., 1995.

[Így jöttem, v., 1985.*ÚMIL]

[ÚMIL,OSZKK]

Balla Zsófia

(Kolozsvár, 1949. jan. 15.): költő. [ROM, 1993-tól MO]

A Kolozsvári Írói Egyesület Díja 1980; A Ro. Írószövetség Díja 1983, 1991; Az Első Ro. Könyvszalon Költészeti Díja 1992; A Magyar Napló Díja 1992; Déry Tibor-jutalom 1992; A Soros Alapítvány életműdíja 1995; A Hét c. hetilap nívódíja 1994; JA-díj 1996.

M.: A dolgok emlékezete, v., Bk., 1968; Apokrif ének, v., Bk., 1971; Vízláng, v., Bk., 1975; Második személy, v., Bk., 1980; Kolozsvári táncok, v., Bk., 1983; Hóka fóka fióka, gyv., Bk., 1985; Balla Károly: Elcserélt ünnep. s. a. r., Bk., 1985; Himnusz a békéhez, antol., vál., Bk., 1986; Csak a béke..., versant., Bk., 1989; Eleven tér, vál. v. 1965-86, 1991; A páncél nyomai, v., Bk., 1991; Egy pohár fű, v., Pécs-Bk., 1993; Ahogyan élsz, válogatott és új v., Pécs, 1995; Triangulum avagy száz ördög közt három szentek, v., 1997.

[ROMIL,KMIK,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL,KATAL,KKACs,RMKK]

Balló László

(Szombathely, 1953. ápr. 17.): költő.

Vas Megyei Irodalmi Nívódíj 1987.

M.: Kvázi, v., 1986; Fakult vedúták, v., Szombathely, 1996; EZLA könnyei, v., 1997.

[KMIK,JAKL]

Balogh András ->Boros Ferenc

Balogh Attila

(Szikszó, 1956. febr. 3.): költő.

A Szépirodalmi Kvk. Nívódíja 1981.

M.: Lendítem lábamat, v., 1980; József Attila a peep-showban, esszék, humoreszkek, v., 1997.

[KMIK,ÚMIL]

Balogh Attila, G. [családnév: Gajdos]

(Kolozsvár, 1937. szept. 16.): író, újságíró. [ROM]

Az Igaz Szó novellapályázatának különdíja 1958; A Lakitelek Alapítvány különdíja 1992; Széchenyi Társaság színműpályázatának különdíja 1992.

M.: Gesztenyék és ecetfák, elb., Bk., 1968; Felette nagy titok, kisr., Bk., 1969; A kapusszoba álma, drámanovella, 1992; Besúgói jelentés, Kvár, 1995; Fráter Erzsébet emlékezete, 1996; Akik imádkoztak üldözőikért, gyűjt., s. a. r., Kvár, 1996.

[KMIK,ROMIL,ÚMIL,RMKK]

Balogh Balázs

(Beregsom, 1941. okt. 4.): költő, újságíró. [Kárpátalja, 1990-től MO]

M.: Kaláris, v., Ungvár, 1974; Csillagzene, v., Ungvár, 1979; Üzenet, v., Ungvár, 1989.

[ÚMIL]

Balogh Béni [Benjámin]

(Nekézseny, 1922. aug. 1.): író.

Szocialista Kultúráért 1982; Pedagógus Szolgálati Érem 1983.

M.: Gyöngyhúrú citera, meser., 1958; Éleskővár kincse, bükki mondák, 1971; Vidróczki a nevem!, életrajzi r., 1979; Szépen szálló sólyommadár, mesék, mondák, históriák, 1981; Vadócok a Bükkben, önéletr. ifj. r., 1984; A rablólovag aranyai, regék, mondák, 1986; Szivárvány a Sajó felett, ifj. r., 1987; Omló bástyákon hulló csillagok, mondák, regék, históriák, 1990; A vadkörtefa királyfi, mesék, 1992; A hét oroszlán vára, mesegyűj­te­mény, 1992; Vártornyok és harangok, Balassagyarmat, 1993; Csatára fel!, 1994; Magyar királymondák, 1996.

[KMIK,ÚMIL]

Balogh Bertalan

(): író. [USA]

M.: Kaktuszvirágok. Versprózák, közelképek és kézigránátok, 1995.

Balogh Edgár [eredeti név: Kessler, 1926-tól Balogh, álnév: Farkas Lőrinc]

(Temesvár, Temes vm., 1906. szept. 7.-Kolozsvár, 1996. jún. 19.): író, kritikus, szerkesztő. [MO, CS, 1935-től ROM]

Az RNK Csillagrend 3. fokozata 1948; Augusztus 23. Érdemrend 3. fokozata 1966; A MNK Zászlórendje 1976.

M.: Íratlan történelem, cikkgyűjt., Kvár, 1939; Hármas kistükör. Felvidéki, erdélyi és magyarhoni tanulságok, cikkgyűjt., 1945; A Szudétáktól a Fekete-tengerig, cikkgyűjt., Kvár, 1945 {1946*ÚMIL,CSMIL}; Az igazi 1848. A századik évfordulóra, Kvár, 1948; Egyenes beszéd, cikkgyűjt., Bk., 1957; Toll és emberség, irodalompolitikai jegyz., Bk., 1965; Hét próba. Egy nemzedék története 1924-1934, önéletrajz, 1965; Én tintás esztergapadom, jegyzetgyűjt., Bk., 1967; Intelmek, esszé, Bk., 1972; Duna-völgyi párbeszéd, cikkek, tan.-ok, dokumentumok 1929-1972, 1974; Mesterek és kortársak, tan., Bk., 1974; Itt és most. Tanulmány a régi Korunkról, Kvár, 1976; Szárnyas oltár, elb., 1978; Szolgálatban. Emlékirat 1935-1944, Bk., 1978; Táj és nép. Ötvenkét jegyzet előbeszéddel és toldalékkal, szociográfia, Kvár, 1979; Vargyasi változások, szociográfia, Bk. {Kvár*ÚMIL}, 1979; Acéltükör mélye. Félszáz igaz történet, önéletr., Bk., 1982; Hídverők Erdélyben 1944-1946, vál. cikkek, Bk., 1985; Férfimunka. Emlékirat 1945-1955, Bk., 1986; Magyarok, románok, szlávok, vál. tan.-ok, cikkek, interjúk, Bk., 1986; Tíz nap Szegényországban, szociográfia, 1988 {1989*KK96}.

Szerk.: Józsa Béla: Petőfi és az 1848-49-es magyar szabadságharc, bev., Kvár, 1945; N. Bălcescu: Válogatott munkái, összeáll., előszó, jegyzet, Bk., 1956; Benedek Elek: Halljátok, emberek? előszó, Bk., 1957; Benedek Elek: A harismadár, előszó, Bk., 1959; Móricz Zsigmond: Rózsa Sándor a lovát ugratja, előszó, Bk., 1960; Veress Zoltán: Menetirány, előszó, Bk., 1961; Egy nap történelem, antol., bev., Bk., 1962; Móricz Zsigmond: Kenyéren és vízen, bev., Bk., 1962; Ady Endre: Poéta és publikum, szerk., bev., Bk., 1967; Benedek Elek: A százesztendős jövendőmondó, előszó, Bk., 1967; Szentimrei Jenő: Sablon helyett csillag, bev., Bk., 1968; Kenéz Ferenc: Fekete hanglemezek, bev., Bk., 1968; Kós Károly: Hármaskönyv, előszó, Bk., 1969; József Attila legszebb versei, előszó, Bk., 1970; Tamási Áron: Jégtörő Mátyás, előszó, Bk., 1970; Antal Dániel: Család és szolgálat, bev., Bk., 1971; Veress Pál: Kalapács, könyv, muzsika, bev., Bk., 1972; Fábry Zoltán: Egy ember megszólal, összeáll., bev., jegyz., Bk., 1973; Heves Ferenc: Heves Renée életútja, előszó, Bk., 1975; Jordáky Lajos: Kovács Katona Jenő, bev., Bk., 1977; Mikó Imre: A csendes Petőfi-utca, utószó, Kvár, 1978; Beke György: Vállald önmagad, előszó, Bk., 1978; Romániai magyar irodalmi lexikon, főszerk./főmunkatárs, 1-3. köt., Bk., 1981-1994.

[MIL,ROMIL,KMIK,KK94,KK96,ÚMIL,HungÉrt1990-93,MNBCD,K-L]

Balogh Elemér

(Nyitra, 1938. jan. 19.): író, újságíró, kritikus.

M.: Ússzatok, halacskák, r., 1975; Szépségverseny, r., 1980; Csíksomlyói passió [Kerényi Imrével], d., 1982; Kutyakomédia, r., 1989; Sógorom harminchárom rémisztő álma, r., 1991; A semmi farka, r., Veszprém, 1996.

[KMIK,ÚMIL,KK94,KK96]

Balogh Ernő

(Debrecen, 1950. dec. 19.): irodalomtörténész, kritikus.

M.: Tündérálmok. Tanulmányok a reformkori irodalomról, 1988.

[MKK,KMIK,ÚMIL,KK94,KK96,HungÉrt1990-93]

Balogh F. András

(Kolozsvár, 1964. nov. 28.): irodalomtörténész. [ROM]

M.: Az erdélyi szász irodalom magyarságképe, tan., 1996.

Balogh Ferentz

(Mezőberény, 1923. szept. 21.-Békéscsaba, 1993. jún. 18.): szerkesztő, bibliográfus.

M.: Szakfolyóiratok Békés megyében [Elezsánszky Mihállyal], Békéscsaba, 1966; Békés megye közművelődési, üzemi és intézményi könyvtáraiban található szakfolyóiratok lelőhely-jegyzéke, Békéscsaba, 1982; Az Új Magyar Fotó repertóriuma 1949-1950, 1985; Hegyesi János, bibl., Szeghalom, 1986; Fényképészeti bibliográfia [Győri Lajossal], 1986; Sinka István bibliográfia, Békéscsaba, 1987 [!1988]; Féja Géza, a népkönyvtárőr, összeáll., Békéscsaba, 1991; A mágori szoborpark, életrajzok, Vésztő, 1992; Sinka István ajánlások, összeáll., Vésztő, 1992.

[MNBCD]

Balogh Győző

(Zalaszabar, 1926. dec. 22.): újságíró, költő. [1969-től NO]

Árpád-ezüstérem 1975; Árpád-aranyérem 1978.

M.: Az égi per. Drámai költemény két részben, Torontó, 1979.

[MEIL,Borbándi]

Balogh Irma

(Börvely, Szatmár m., 1930. okt. 6.): ifjúsági író, újságíró. [ROM]

M.: Egyszer volt, hol nem volt. A legszebb mesék könyve, vál., előszó, Bk., 1974; A fecskék hazajönnek, karcolatok, Bk., 1979; Barátaim, a serdülők, rip., Bk., 1980; Ne siess, nyár, gyr., Bk., 1981; Ferkó a Daru utcából, ifj. színmű, Bk., 1984; Csillaglátó, elb., Bk., 1985; Kerékpárral a világ körül, Bk., 1992.

[ROMIL,RMKK]

Balogh István

(Debrecen, 1912. nov. 29.): társadalomtörténész, etnográfus, levéltáros.

A történelemtud. (néprajz) kandidátusa 1966, doktora 1985.

M.: Debrecen hadiszolgáltatásai a Rákóczi-felkelés alatt, Debrecen 1935; Cívisek társadalma, Bp. {Debre­cen*ÚMIL}, 1947; Debrecen, 1958; A debreceni Nagytemplom, 1962; Hajdúság, 1969; Cívisek világa. Debrecen néprajza, 1973; A parasztság művelődése a két világháború között, 1973; Ecsedi István élete és munkássága, Debrecen, 1985.

[MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Balogh István [írói név: Z.(entai) Balogh]

(Zenta, 1946. okt. 31.): költő, irodalomtörténész. [JU]

M.: Egyedül a Napon, v., Zenta, 1973; Szintarév - Sintarev, elb. költ., Szabadka, 1980; Az első. Dokumentumriport Lazar Nešić életéről, Szabadka, 1984; Mayer Ottmár, életrajz, Újvidék, 1987; Gion Nándor elbeszélő stílusa, tan., Szabadka, 1992; A Tisza tündérlánya, mesék [Bp.], 1992.

[ÚMIL]

Balogh Jolán

(Bp., 1900. aug. 2.-Bp., 1988. okt. 12.): művészettörténész.

A művészettörténettud. kandidátusa 1953, doktora 1955; Baumgarten-jutalom 1937; Herder-díj 1969.

M.: Adatok Milano és Magyarország kulturális kapcsolatainak történetéhez, 1928; Olasz falfestmények Gyula­fehérvárt, Kvár, 1932; Márton és György kolozsvári szobrászok, Kvár, 1934; Kolozsvár műemlékei, Kvár 1935; Az erdélyi renaissance, Kvár, 1943; Vég-Várad vára, Kvár, 1947; Magyar reneszánsz építészet, 1953; Az esztergomi Bakócz kápolna, 1955; A művészet Mátyás király udvarában, I-II., 1966; A népművészet és a történeti stílusok, 1967; Katalog der ausländischen Bildwerke des Museums der Bildenden künste in Budapest XIV-XVIII. Jahrhundert, 1975; Varadium Várad vára, 1982.

[KK3-4,MTAA,ÚML,MÉL4]

Balogh József

(Bukarest, 1931. júl. 18.): költő, író, műfordító. [ROM]

JA-díj (Cleveland) 1987.

M.: Kék akasztófa, v., Bk., 1965; Záróra, Bánat elvtárs, v., Bk., 1968; A Gonzága-kámea, kalandr., Bk., 1969; Janus Pannonius legszebb versei, vál., előszó, jegyz., Bk., 1972; Kármentő, v., Bk., 1981; Pürgotelész bosszúja, kalandr., Bk., 1984; Százlábú {A százlábú*KMIK} kaland, verses meser., Bk., 1988; Mosolygó versek. Mondókák, kiszámolók, találós kérdések, Bk., 1989.

Műford.: N. Hikmet legszebb versei, Bk., 1965; M. Sorescu: Ikaruszosdi, v., Bk., 1968; G. Tomozei: Lovas mennyország, Bk., 1971; M. Sorescu: Kerámia, v., Bk., 1975; G. Naum: Gladiátor az autóbuszban, Bk., 1977; A. Veszjolij: Vérmosta Oroszország, r., Bk., 1979; T. George Maiorescu: A kék lovas, v., Bk., 1980; N. Stănes­cu: A szavak ellen, Bk., 1982; C. Buzea: Dús lakoma nagyidőben, v., Bk., 1983.

[ROMIL,KMIK,ÚMIL,K-L,RMKK]

Balogh József

(Pécs, 1951. dec. 15.): ifjúsági és ismeretterjesztő író.

M.: Hullámverésben, v., Szombathely, 1989; Képes, verses abc [Devecseri Lászlóval], Szombathely-Bp., 1990; Versvarázs, gyv. [Devecseri Lászlóval], Szombathely, 1990; Manóbál, gyv., Szombathely, 1991; Vallató idő, v. 1988-1992, Celldömölk, 1992; Irodalomország. Kicsiknek és nagyoknak [Devecseri Lászlóval], Celldömölk, 1995; Virrasztó csöndjeink, v., Szombathely, 1996.

[MNBCD]

Balogh Krisztina

(1973): költő.

M.: Kék álom, v., 1991; Aranyhíd, v., prózák, 1991; Mókuskerék, v., Balatonfőkajár, 1992.

[MNBCD]

Balogh László

(Debrecen, 1919. máj. 24.-Bp., 1997. júl. 8.): író, költő, irodalomtörténész.

Szocialista Kultúráért 1966; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1979.

M.: Magyar Út, v., 1941; Szász Károly angol irodalmi kapcsolatai, doktori dissz., Debrecen, 1942; József Attila, tan., 1943; József Attila-versek elemzése, 1955; A magyar irodalom története 1919-1945, főisk. tankönyv [Mész Lászlónéval és Vajda Lászlóval], 1955; A XX. századi magyar irodalom története 2., főisk. tankönyv, 1957; Magyar irodalmi olvasókönyv az általános iskolák VI. o. számára, 1958; Búcsú a sólyomszárnyú szép ifjúságtól, rádiójáték, 1962; A megszerkesztett harmónia, vázlat József Attila művészi alkatáról, 1965; Fekete tó, fekete ég, rádiójáték, 1967; József Attila, kismonogr., 1969; Asztalos István, kismonogr., 1969; A tűnékeny alma, rádió­játék, 1972; Irodalom és kommunikáció I-II., tan., 1975; Mag hó alatt. Bevezetés Ady költészetének jelképrendszerébe, tan., 1976; A kilencedik vízesés, v., 1977; Az ihlet perce. A lírikus Arany János, tan., 1980; Arany János nagykőrösi lírája, tan., Nagykőrös, 1982.

[MIL,KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Balogh László

(Csíktaploca, Csík m., 1946. máj. 21. {Szépvíz*RMKK}): író, újságíró. [ROM]

M.: Családi kép, r., Bk., 1982; Hajó a tárgyalóteremben, r., Bk., 1986; Négerek a szekrényben avagy Szabad asszociációk néhány versidézet illusztrálására, r., Kvár, 1995; Szivárgás. Rekviem három tételben, r., Csíkszereda, 1995; A Jóisten nem szállt le Bükszádon, Sepsiszentgyörgy, 1997.

[ÚMIL,RMKK]

Balogh Magdolna

(Dombóvár, 1959. ápr. 26.): irodalomtörténész.

M.: Kiúttalan utakon. A katasztrofista irodalom Közép- és Kelet-Európában [műelemzések], 1993.

Balogh Miklós

(Királyháza, 1934. dec. 6.): költő. [Kárpátalja]

M.: Tojástánc, v., Beregszász, 1995; Mózeskosár, r., Beregszász, 1996.

[MNBCD]

Balogh Róbert

(Pécs, 1972. júl. 17.): költő.

M.: Helyi érdekű útvesztő, v., 1996.

Balogh Sándor

(Pereszlény [ma Szlovákia], 1926. júl. 31.): történész.

A történelemtud. kandidátusa 1958, doktora 1973; Bugát Pál-emlékérem 1968; Madách-emlékérem 1973; Akadémiai Díj 1976.

M.: Pedagógusok a két világháború között [Szabolcs Ottóval], 1963; A fasizmus felszámolásáért vívott küzdelem történetéhez, 1965; Parlamenti és pártharcok Magyarországon, 1945-1947, 1975; Pártok és pártprogramok Magyarországon (1944-1948) [Izsák Lajossal], 1977; A magyar népi demokrácia története 1944-1962, szerk. [Jakab Sándorral], 1978; Földet, köztársaságot, állami iskolát! Viták a magyar parlamentben 1944-1948, vál., bev., 1980; A népi demokratikus Magyarország külpolitikája 1945-1947, 1982; Választások Magyarországon 1945. A fővárosi törvényhatósági és nemzetgyűlési választások, 1984; Magyarország a XX. században, szerk., 1985; The History of Hungary after the Second World War 1944-1980 [Jakab Sándorral], 1986; Magyarország története 1918-1975, egyetemi tankönyv, szerk., társszerző, 1986; Magyarország története 1918-1975, szöveggyűjt., összeáll. [Főglein Gizellával], 1986; Nehéz esztendők krónikája 1949-1953. Dokumentumok, összeáll. [Főglein Gizellával és Szakács Sándorral], 1986; Magyarország külpolitikája 1945-1950, 1988.

[MTAA,KK90,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Balogh Tamás

(1975): író.

M.: Egy füzet magánélete, elb., 1993.

Bán Imre

(Bp., 1905. dec. 2.-Debrecen, 1990. márc. 19.): irodalomtörténész.

Akadémiai Jutalom 1953; Az irodalomtud. kandidátusa 1957, doktora 1963; Toldy Ferenc-emlékérem 1981; A KLTE díszdoktora 1988.

M.: Tótfalusi Kis Miklós: Maga mentsége, kiad., 1952; Zrínyi Miklós válogatott művei, kiad., 1952; A magyar irodalom története I. 1849-ig [társszerző], 1957; Apáczai Csere János, nagymonogr., 1958; Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia, kiad., 1959; A barokk, szemelvénygyűjt., 1962; A magyar irodalom története II. [társszerző], 1964; Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI-XVIII. században, 1971; A magyar irodalom története a romantikáig, egyet. jegyz., 1973; Istorija Madarske Književnosti [Czine Mihállyal és Barta Jánossal], Újvidék, 1976; A Karthausi Névtelen műveltsége, 1976; Eszmék és stílusok, tan., 1976; Dante, tan. [szerk. Kovács Sándor Iván, s. a. r. Király Erzsébet], 1988; Költők, eszmék, korszakok, tan. gyűjt. [vál., szerk. Bitskey István], Debrecen, 1997.

[ÚMIL,MNBCD,MÉL4]

Bán Oszkár

(Pincehely-Görbő, 1901. nov. 14.-Margate, 1980. márc. 19. ): költő, újságíró. [1922-től USA]

M.: Hajsza közben, v., 1922; A hajsza végén, vál. v., Quebec {Cleveland* MEIL}, 1968; Zsidó versek, Cleveland, 1977.

[Borbándi,ÚMIL,MEIL,HUNG,MÉL4]

Bán Péter

(Székelymuzsna, Udvarhely m., 1946. júl. 14.): műfordító. [ROM]

Garbes Rastas Díszoklevél [a litván irod. népszerűsítéséért, Vilnius] 1979.

M.: Miért nincsen semmim se? Bolgár, csuvas, kazah, lett, litván, mordvin, orosz népmesék, Csíkszereda, 1996.

[ROMIL,RMKK]

Bán Zoltán András

(Bp., 1954. jan. 6.): kritikus.

MHB Táncsics Mihály Alapítvány Irodalomkritikusi Díja 1993; Déry Tibor-jutalom 1996.

M.: Szép versek 1995, összeáll., 1996; Szép versek 1996, összeáll., 1997.

Műford.: J. Haslinger: Operabál, r., 1996.

[MNBCD]

Bán Zsuzsa

(Szombathely, 1944. dec. 29.): író, műfordító.

M.: Más kenyerén, kisr., elb., 1978; Hazug szerelmek, elb., kisr.-ek, színmű, 1979; Élet a Domb utcában, kisr., elb., 1984; Bolondok, r., 1987; Ámokfutás, r., 1992.

[KMIK,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Bánffy Miklós [losonczi gr., álnév: Kisbán Miklós]

(Kolozsvár, 1873. dec. 30.{1874*MÉL1}-Bp., 1950. jún. 5.{jún. 6.*MÉL1}): drámaíró, író. [MO, 1926-1950; ROM]

M.: Naplegenda, dr., 1906; A nagyúr (Attila), d., 1913; A haldokló oroszlán, elb., 1914; Maskara, vígjáték, 1926; Reggeltől estig, kisr. [Kisbán M. néven], Kvár, 1927 [Bánffy Miklós néven: Bk., 19812]; Martinovics, d., Kvár, 1931 (Bp., 19442); Fortéjos Deák Boldizsár Memoriáléja, Kvár, 1931; Emlékeimből, Kvár, 1932; Erdélyi történet [tri­lógia] A fali írás első szava: Megszámláltattál..., r., Kvár, 1934; A fali írás második szava: És híjával találtattál..., r., Kvár, 1937; A fali írás harmadik szava: Darabokra szaggattatol, r., Kvár, 1940 (Kvár, 19962); Farkasok, elb., Bp., 1942; Naplegenda [+ A nagyúr - Az erősebb - Maskara - Martinovics], öt színmű, 1944; Bűvös éjszaka, kisr. [Kisbán Miklós néven] Kvár, 1946 (Bk., 19812); Reggeltől estig - Bűvös éjszaka, két kisr., Bk., 1981; Huszonöt év. Emlékezés, 1993.

[ROMIL,ÚMIL,K-L,MÉL1]

Bánhidi Lajos

(Bánhida, 1936. jún. 18.): költő.

M.: Vidiaszilánkok, v., 1981.

[KMIK,ÚMIL]

Bánhidi Zoltán

(Rákospalota, 1918. márc. 25.): nyelvész.

A nyelvtud. kandidátusa 1969.

M.: A magyar nyelv összetett igealakjai, 1941; A magyar összetett igealakok jelentéstörténete, 1957; Lehrbuch der ungarischen Sprache [Jókay Zoltánnal és Szabó Dénessel] [kapcsolt kiadás: Max Hueber, München], 1958; Ungarisch über Ungarn [Jókay Zoltánnal], 1962; Learn Hungarian [Jókay Zoltánnal és Szabó Dénessel] [kapcsolt kiadás: Collet's London - A Textbook of the Hungarian Language], 1965; A magyar sportnyelv története és jelene sportnyelvtörténeti szótárral, 1971.

[MTAA]

Bánkuti Imre

(Battonya, 1927. okt. 8.): történész.

A történelemtud. kandidátusa 1970; Móra Ferenc-emlékérem 1988.

M.: A kurucok első dunántúli hadjárata (1704. január-április), 1975; Rákóczi hadserege 1703-1711, vál., bev., 1976; Lónyay Ferenc fegyveresítési és ruházati főhadbiztos válogatott iratai, szerk., Vaja, 1980; A szatmári béke, 1981; Cserei Mihály: Erdély históriája (1661-1711), szerk., 1983; Az erdélyi Consilium leveleskönyve és iratai, 1705, 1707-1710, szerk., 1985; A Rákóczi-szabadságharc történetének dokumentumai 1703-1704, szerk., Miskolc, 1989; Dokumentumok a szatmári béke történetéhez, 1991; A kuruc függetlenségi háború gazdasági problémái 1703-1711, 1991; Iratok Máramaros vármegye történetéhez 1703-1711, 1992.

[ÚMIL]

Bánkúti Miklós

(Bp., 1911-Bp., 1980. ápr. 7.): költő.

M.: Égő hóvirágok, hátrahagyott v., 1995.

[MNBCD]