C

Caruha Vangelió

(Thrapszími [Görögo.], 1940. márc. 25.): író, műfordító.

M.: Az Olimposztól Angyalföldig [Szöllőssy Klárával], 1969; Piros szegfűk és cédrusok, riport, 1978; Hipp-Hopp kalandjai [Elli Peoníduval], 1978.

Műford.: K. Asimakopoulos: Rabok nemzedéke, r., 1979.

[ÚMIL]

Cecei-Horváth Tibor

(Izsák, 1945. dec. 22.): költő (vendéglátós).

Krúdy Gyula-emlékérem 1993.

M.: Szindbád búcsúja - Érintéseim, v., 1993.

Cenner Mihály dr.

(Bp., 1917. okt. 28.): színháztörténész.

M.: A magyar színház története, 1954; Jászai Mari, életrajz, 1957; Prielle Kornélia, életrajz, 1957; Márkus Emília, életrajz, 1961; Az Orsz. Színháztörténeti Múzeum megalakulása és fejlődése 1952-1960, Theátrum, 1961; Magyar Színháztörténet, társszerző [Hont Ferenc], 1962; Magyar színészportrék I-II., 1963-1966; A 60 éves Thália, Theátrum, 1964; A Nemzeti Színház, társszerző [szerk. Székely György], 1965; A Bajor Gizi Múzeum, képes ismertető, 1970; Magyar színészet Székesfehérvárott és Fejér megyében, Szfvár, 1972; Magyar színészportrék katalógusa, 1790-1944, 1973; Déryné alkonya. Ami a naplóból kimaradt: 1847-1872, Miskolc, 1975; Hegedűs Gyula, adattár, 1979; Tőkés Anna: Szerepkatalógus, összeáll., 1980; Hevesi Sándor. Színházi nevelési kísérlet, Zalaegerszeg, 1980; Egy élet dallama. Kálmán Imre emlékezete születésének centenáriumán, Sió­fok, 1982; A színház világtörténete, társszerző, 1982; Világtörténet évszámokban, társszerző, 1982; Diósszi­lágyi Sámuel: Hollósy Kornélia élete és művészete, szerk., Makó, 1985; A magyar színészet nagy képeskönyve [Székely Györggyel], 1985; Kabos Gyula a színpadon, 1987; Emlékkönyv a magyar színészet 200. évfordulójára, 1991; Nizsinszkij Budapesten, 1993; A Margitszigeti Szabadtéri Színpad története 1938-1993, 1995.

[ÚMIL,KK96,MNBCD]

Cennerné Wilhelmb Gizella [Cenner Gyuláné]

(Csepel, 1921. szept. 2.-Bp., 1995. márc. 20.): művészettörténész.

A M. Régészeti és Művészettörténeti Társulat Ipolyi-érme 1987; Műv. Min. Nívódíja 1989; Móra Ferenc-em­lékérem 1990; Széchenyi István-emlékérem 1991; M. Nemzeti Múzeum Széchényi Ferenc-érme 1991.

M.: Magyarország történetének képeskönyve 896-1849, 1962; Than Mór (1828-1899), 1944; Képek a nagy fran­cia forradalom történetéből, 1789-1799 [Köpeczi Bélával, Vadász Sándorral], 1989; A Zrínyi család ikonográ­fiája, 1997.

[ÚMIL,MNBCD]

Choli Daróczi József

(Bedő, 1939. máj. 26.): költő, író, műfordító.

Pro Urbe Budapest 1996.

M.: Fekete korall, v., 1981; Romano-ungriko cino alavari, cigány-magyar kisszótár, 1984; Zhanes romanes?, ci­gány nyelvkönyv [Feyér Leventével], 1988; O svunto evandyeliomo sar o Mathe ramosardya les, Máté evangéliuma cigányul, 1991; Mashkar le shiba dukhades, v., elb., műford., 1994.

Műford.: Isten homorú arcán, v., 1990; Csontfehér pengék között, v., 1991; F. G. Lorca: Romane romancura [Nagy Lászlóval, Péli Ildikóval], 1995.

[ÚMIL,MNBCD]

Cukor György

(Kerkabarabás, 1951. jan. 23.): költő. 

M.: Egy kartoték hátlapjára, v., 1987; Száll alá, v., 1991.

[KMIK]

Cúth János

(Búcs, 1947. jan. 1. {Bucs*ÚMIL}): író. [Szlovákia]

M.: Lélekharang, elb., Pozsony-Bp., 1981; Életfa, r., Pozsony-Bp., 1984.

[ÚMIL,KMIK,KKKP:213,MNBCD,CSMIL]

Cs. Gyímesi Éva ->Gyímesi Éva

Cs. Simon István ->Simon István

Cs. Tóth János ->Tóth János

Cs. Varga István ->Varga István

Csabai Tibor

(Debrecen, 1924. febr. 15.-Bp., 1959. szept. 3.): irodalomtörténész.

M.: Kossuth Lajos és az irodalom, 1961.

[ÚMIL,OSZKK]

Csajka Gábor Cyprian {Giprian*ÚMIL}

(Bp., 1954. nov. 8.): költő, publicista.

Radnóti-díj 1985.

M.: Tantra, v., 1984; Kovács Zoltán: És újra hallgatag [átdolg. kiad.], vál., 1996.

Műford.: W. Szymborska: Csodák vására, v., 1988.

[JAKL,KMIK,KK92,KK96,ÚMIL,MNBCD]

Csák Gyöngyi

(Kisvaszar, 1950. ápr. 28.): költő.

M.: Anonyma színrelép, v., 1994; Lázgörbe, v., 1996.

[MNBCD]

Csák Gyula

(Nyíregyháza, 1930. jan. 12.): író, szociográfus.

JA-díj 1975; SZOT-díj 1978; Népköztársasági Érdemérem ezüst fokozata 1980; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1981; Nagy Lajos-díj 1991; A M. Honvédség és a M. Írószövetség nívódíja 1993, 1995.

M.: Baráti egyetértésben, tudósítás, 1957; Háromszor a tűzvonalban, emlékezés, 1958; Augusztusi éjszaka [Land­ler Jenő regényes életrajza], 1959; Mélytengeri áramlás, riportr., 1963; Két karácsony között {közt*ÚMIL} r., 1966; A nagy kísérlet, d., Kecskemét, 1968; Ember a kövön, r., 1969; Bontják a kemencéket. Írások a faluról, 1971; Álomzug, r., 1971; Terézia, d., Pécs, 1972; A tolvaj és a bírák, elb., 1974; Örökzöld, r., 1975; A szikföld sóhaja, szociográfia, 1977; A legnagyobb sűrűség közepe, kisr., 1979; Együtt, egyedül, d., 1980; Glemba, r., 1981; Vadász, gyr., 1981; Az őszülés váratlan órája, r., 1982 [németül: 1986; színmű, bemutató: 1983]; Érzelmeink mély kútja, vál. elb., 1984; Vadregényes pusztaság, szociográfia, 1985; Közös magány, r., 1983 {1986*ÚMIL} Szeplőtelen Kelemen, r., 1986; A parasztzsidó, r., 1990; Hallgatag doktor, r., 1992; Lázadás a Vénusz ellen, kisr., 1994.

[MIL,KMIK,SZSZBKIK,KK92,KK96,ÚMIL,MIB8,OSZKK]

Csáki Éva

(Soltvadkert, 1953. nov. 19.): turkológus, nyelvész.

M.: Török-magyar szótár, 1995; Magyar-török szótár, 1997.

Csáki Judit

(Bp., 1953. okt. 5.): újságíró, kritikus.

M.: 1 420828 0076: Közelkép Szilágyi Tiborról, 1987; Rejtőzködő legendárium. Fejezetek egy kultúrpolitikus sors­történetéből [Pándi Pál-bibliográfia, összeáll. Fráter Zoltán], szerk., 1990.

Műford.: P. Avgee: A cégen belül, CIA-napló [1985]; E. S. Gardner: A molyrágta nerc esete, 1982; R. Ludlum: Vas­koporsó, r., 1990; S. Sheldon: Mesterjátszma, r., 1992; J. Collins: Bűnösök, r., 1993; W. Andrews: Sötét angyal, r. sorozat, 1994; W. Andrews: Az éden kapuja, r., 1995; C. Evans: Gyilkos orvosok, r., 1995; J. Evano­vich: Egy - mérgezett a meggy, bűnügyi r., 1997; G. P. Pelecanov: Cipőpuli, bűnügyi r., 1997.

[KK96, MNBCD]

Csáky Károly

(Kelenye, 1950. okt. 24.): író, költő, helytörténész. [Szlovákia]

A M. Néprajzi Múzeum orsz. néprajzi és nyelvjárás gyűjtőpályázatain II. díj 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, I. díj 1988; Sebestyén Gyula-emlékérem 1989.

M.: Kelenye család- és ragadványnevei, 1983; Honti barangolások, tan., Pozsony-Bp., 1985; Hallottátok-e már hírét?, tan., Pozsony-Bp., 1987; Ipolyfödémes személynevei, 1988; A háziipar szakszókincse az Ipoly mentén, tan., 1988; Szülőföldi vallomások, tan., Pozsony-Bp., 1989; Nógrádi tájakon, honism. olvasókönyv, Pozsony, 1992; Isten házai és szolgái, művelődéstört. tan., Dunaszerdahely, 1993; "Pogánykát vittünk, báránykát hoztunk." A születéssel s a gyermekkel kapcsolatos népi hiedelmek és szokások az Ipoly mentén, Komárom, 1992; "Jaj, pártám, jaj, pártám..." Párválasztási, lakodalmi szokások és hiedelmek az Ipoly menti palócoknál, Dunaszerdahely, 1993; Nyolc évtized sorsfordulók tükrében, 1913-1993, Ipolyság, 1993; Ipolyság. Az Egyházi Alapiskola és Gimnázium, Komárom, 1995; Mikszáth Kálmánnal szülőföldjén, monogr., Dunaszerdahely, 1995.

[KKKP,KATAL]

Csáky Pál

(Ipolyság, 1956. márc. 21.): író, politikus. [Szlovákia]

M.: Emlékek könyve. Kényszerpályák ívén, r., Pozsony, 1992; Úton, elb., Pozsony, 1993; Magyarként Szlovákiá­ban, publ., Pozsony, 1994.

Csáky Sörös Piroska

(Óbecse, 1938. dec. 27.): könyv- és sajtótörténész. [JU]

M.: A jugoszláviai magyar könyv 1945-1970, bibl., Újvidék, 1973; Školski rečnik za kulturno-umetničke struke. Kul­turológiai-művészeti iskolai szótár. Értelmező, Újvidék, 1981; A Forum Könyvkiadó bibliográfiája, Újvidék, 1984; Vajdasági magyar könyvek, 1918-1941, bibl., Újvidék, 1988; Bori Imre-bibliográfia 1950-1992, Újvidék, 1993; Aranyszőke pintyőke. Magyar népmesék, vál. és szerk., Szeged, 1994; Könyv, könyvtár, olvasó, szerk., Újvidék, 1996.

[ÚMIL]

Csala Károly

(Cegléd, 1939. jan. 1.): költő, műfordító.

M.: Vers boldognak, boldogtalannak, v., 1969; R. Zogović: A szerelemről utólag, v., vál., jegyz., 1971; A gyűlölet tudománya. Válogatás a háborús Európa hadszínterét bemutató szépprózai művekből, szerk., 1975; 77 vers Leninről, szerk., 1977; Fegyverek szomorú éjszakája. Mai latin-amerikai költők, s. a. r., 1982; Európai idill. Ba­ranyi Ferenc, Csala Károly, Simor András versei, Vác, 1990; Filmlexikon, szerk. [Veress Józseffel], 1994; Egy szerencsés élet. Beszélgetés Illés György filmoperatőrrel, 1994; Dalok vándorúton, v., 1997.

Műford.: I. I. Martinov: Dmitrij Sosztakovics, 1965; A. Lebegyenko: Sorsok és szerelmek, r., 1967; I. M. Sevcov: A fák nem hajtanak fejet, r., 1968; A. Andrejev: Őrizzétek a napot, r., 1969; M. Lalić: A sötétség sugara, r., 1970; T. Ojzerman: Filozófiatörténet - metafilozófia, 1970; M. Markov: Szocializmus és társadalomirányítás, 1973; V. V. Majakovszkij: BOSZTA, ford., bevez., 1977; R. Zogović: Ott fenn a hófödte hegyekben, kisr., 1983; Han Mac Tu: Szerelmi láz, v., 1997.

[ÚMIL,KMIK,MIB8,OSZKK,MNBCD]

Csalog Judit

(Szekszárd, 1940. ápr. 19.): író, újságíró, szociográfus.

M.: Fiúk, lányok, nevelők, szociográfia, 1969; A sötét bárány, elb., 1983; A születés díszletei, szociográfia, 1984.

[ÚMIL,KMIK]

Csalog Zsolt [álnév: 1985-86-ban Kocsis Annamária]

(Szekszárd, 1935. nov. 30.-Bp., 1997. júl. 18.): író, szociográfus, szociológus.

A Mozgó Világ Aszú-díja; A Mikes Kelemen Kör Díja [Hollandia] 1986; Az Év Könyve Jutalom 1989; IRAT-nívódíj 1989; A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1990; Déry Tibor-jutalom 1991; JA-díj 1992; Nagy Imre-emlékplakett 1993; Pulitzer-emlékdíj 1995; Tolerancia-díj 1996; Pro Humanitate et Libertate 1996; A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1997.

M.: Tavaszra minden rendben lesz, elb., 1971; Kilenc cigány, szociográfia, 1976; Temető ősszel, elb., 1977; Parasztregény, dokumentumr., 1978; A tengert akartam látni, szociográfia, 1981; Cigányon nem fog az átok, r., 1988; "A, D-E-Fisz-G, A, D, D", irodalmi levelek, Köln-Bp., 1989; Börtön volt a hazám. Hosszú István beszél, Bp.-New York, 1989; M. Lajos 42 éves, dokumentumr., 1989; Fel a kezekkel!, szociográfia, 1989; Egy téglát én is letettem, portrék, 1989; Doku '56. Öt portré a forradalomból, 1990; Falak és falromok, vál. esszék és irodalmi publicisztika, Pécs, 1994.

[KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Csanád Béla

(Akasztó, 1926. nov. 9.-Bp., 1996. nov. 25.): költő, műfordító, publicista.

Stephanus Irodalmi Díj 1995.

M.: Pacsirta, szállj!, v., 1963 {1964*ÚMIL}; Haldokló bilincsek. Szemelvények Afrika és Ázsia irodalmából, versant., vál., szerk. [Balássy Lászlóval], 1968; Misztérium és megújulás, tan., 1970; Veronika kendője, v., 1977; Virággá lettünk, v., 1981; Vasárnapi elmélkedések, tan., 1981; Jézussal együtt, gyermekimakönyv, 1981; Védőszented, példaképed, 1984; A kozmosz ablakai, vál. és új versek, 1987; Kutak és emlékek, vál. és új v., 1991; A bölcsesség iskolája, 1991; Alapvető liturgika, 1993; A beavató szentségek, 1993; Neveléstan, 1995; Ige­hirdetés, 1995; Boldog ünnepet, hazám!, v., 1995; Keresztény valláspedagógia, 1996; Vasárnapról-vasárnapra. Liturgikus elmélkedések és magyarázatok az év vasárnapjaira, 1-2., 1996-1997.

Műford.: T. Merton: Sirató a büszke világért, vál. v. [1995].

[KMIK,ÚMIL,KK96,MIB8,MNBCD]

Csanádi Imre

(Zámoly, 1920. jan. 10.-Bp., 1991. febr. 23.): költő, író.

JA-díj 1954, 1964, 1973; Kossuth-díj 1975; A Magyar Népköztársaság Zászlórendje 1980; Déry Tibor-jutalom 1984; Az Év Könyve Jutalom 1990.

M.: Esztendők terhével, v. 1936-1953, 1953; Röpülj, páva, röpülj, népballada-gyűjt. [Vargyas Lajossal], 1954; Erdei vadak, égi madarak, v., 1956; Négy testvér, gyv., 1956; Kis verses állatvilág, gyv., 1958; Ördögök szekerén, v., 1938-1963, 1963; Csillagforgó, vál. és új v., 1966; A magyar valóság versei I-II., ant., vál., 1966; Ötven vers, 1970; Összegyűjtött versek 1936-1974, 1975; Kergetőző négy testvér, verses képeskönyv, 1975; Bástya és bátorság, v., 1976; Városom - mostohám, v., Szfvár, 1987; Egy hajdani templomra. Válogatott és kiadatlan versek, 1936-1988, 1989.

Műford.: Új kínai elbeszélők [Mészáros Vilmával, Szenczi Miklóssal], 1952.

[MIL,MKK,ÚMIL,KMIK,MIB8,MNBCD]

Csanády János

(Lajoskomárom, 1932. máj. 26.): költő, szerkesztő, dramaturg.

JA-díj 1965, 1980; Madách Imre-díj 1981; Nagy Lajos-díj és -emlékplakett 1991.

M.: Fölzúdul a táj, v., 1958; Áttört egek, v., 1960; Hegyélen, v., 1962; Új törvény, v., 1964; Európai ősz, v., 1966; Atomkori próbatétel, vál. és új v., 1969; Forráspont, v., 1971; Sziklakút {Sziklaút*KMIK}, v., 1975; Néma kórus, v., 1979; Hátamon a történelem, v., elb., 1983; A megígért föld, v., 1986; Vertarany mezőn {mező­kön*KMIK}, vál. v., 1987; A lemerített háló avagy Egy régi nap krónikája, v., 1988; Budavár vívása 35 versben, 1990; Cserepeim a múltnak kútjából, lírai rajzok, 1991; Meotisz, új versek, 1986-1991, 1992.

[MIL,KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MIB8,MNBCD]

Csanak Dóra, F. [Fülöp Gézáné]

(Debrecen, 1930. márc. 7.): irodalomtörténész, sajtó- és művelődéstörténész, műfordító.

Szocialista Kultúráért 1976; Az irodalomtud. kandidátusa 1978; Szabó Ervin-emlékérem, 1985; Hauser Arnold-emlékérem 1996; Fülep Lajos-díj 1997.

M.: Az Akadémiai Könyvtár története a szabadságharcig, tan., 1959; Móricz Zsigmond levelei I-II., s. a. r., jegyz., 1963; Balázs Béla hagyatéka az Akadémiai Könyvtár kézirattárában, 1966; A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának katalógusai, szerk., 1966-; Vörösmarty Mihály-levelezés, Csokonai Vitéz Mihály-levelezés, Ady Endre-gyűjtemény, 1967; Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka, katalógus, 1973; Két korszak határán. Teleki József, a hagyományőrző és a felvilágosult gondolkodó, monogr., 1983; Fülep Lajos kéziratos hagyatéka, katalógus, 1984; Egy debreceni kereskedő Nyugat-Európában. Csanak József úti levelei 1862-ből, 1987; Fülep Lajos levelezése, szerk., I. köt., 1904-1919, 1990; II. köt., 1920-1930, 1992; III. köt.,  1931-1938, 1995.

Műford.: J. Austen: Emma, r., 1969; I. Sztravinszkij: Életem, visszaeml., 1969; F. D'Eaubonne: A kamasz költő. Arthur Rimbaud szenvedélyes élete [Kiss Sándorral], 1971; S. Lifar: Gyagilev, 1975; D. Dille: Bartók Béla családfája, 1996.

[ÚMIL,KK96,MNBCD]

Csanda Sándor

(Kisújfalu, 1927. aug. 3.-Pozsony, 1989. júl. 10.): irodalomtörténész, kritikus. [Szlovákia]

Madách Imre-díj 1969; A Csehszlovák Írószövetség Nemzetiségi Díja 1969.

M.: Peter Jilemnický műveiről, tan.-ok, Pozsony, 1953; A magyar irodalom története a XVI. század végéig, Pozsony, 1953; Tanulmányok a XVII. és XVIII. század magyar irodalmából, Pozsony, 1954; Magyar-szlovák kulturális kapcsolatok, tan.-ok, Pozsony, 1959; A törökellenes és kuruc harcok költészetének magyar-szlovák kapcsolatai, tan., 1961; Valóság és illúzió, tan.-ok, Pozsony, 1962; A magyar-szlovák történelmi és művelődési kapcsolatok kérdései, Pozsony, 1963; Hidak sorsa, tan.-ok, Pozsony-Bp., 1965; Első nemzedék. A csehszlovákiai magyar irodalom keletkezése és fejlődése, tan.-ok, Pozsony, 1968 [átdolg. kiad. 1982]; Harmadik nemzedék, tan.-ok, Pozsony, 1971; Balassi Bálint költészete és a közép-európai szláv reneszánsz stílus, monogr., Pozsony-Bp., 1973; Szülőföld és irodalom, tan., Pozsony-Bp., 1977; Fábry Zoltán válogatott levelezése 1916-1946, kiad. [Varga Bélával], Pozsony-Bp., 1978; Szenci Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz, összeáll. [Keserű Bálinttal], Szeged, 1978; Fábry Zoltán, tan.-ok, Pozsony-Bp., 1980; Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona, szerk., 1981; Nemzetiségi irodalmunk és kapcsolatai, tan.-ok, Pozsony-Bp., 1985; Szülőföldünk régebbi irodalmi hagyományai, tan.-ok, Pozsony-Bp., 1986.

[ÚMIL,KMIK,MIB8,MNBCD,CSMIL,MÉL4]

Csányi Erzsébet

(Ada, 1956. febr. 12.): irodalomtörténész, kritikus. [JU]

M.: Szövegvilágok: a fikció fölénye, Újvidék, 1992; A regény öntudata, Újvidék, 1996.

[ÚMIL]

Csányi László

(Tapolca, 1922. jún. 9.-Szekszárd, 1994. ápr. 15.): író, műfordító, újságíró.

A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1982; A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1988; A "Széchenyi és korunk" Irodalmi Pályázat I. díja 1992; Babits Mihály-díj 1993.

M.: Az ifjú Vörösmarty, tan., Szekszárd, 1955 {1953*KMIK}; Babits és Szekszárd, tan., 1972; Vörösmarty szerelmei, tan., Szekszárd, 1975; Szekszárdi napló, esszé és napló, 1979; Égtájak utassal, tan. [bev. Vadas Ferenc], Szekszárd, 1987; Bejártam Tolnát, Baranyát, irod. ismeretterj., 1988; Somlyó György, kismonogr., 1988; Az emlékezés ösvényei. Szekszárd az ötvenes években, esszé, 1988; Babits átváltozásai, tan., 1990; Takáts Gyula világa, tan.-ok, 1991.

Műford.: H. Sachs: A diák és az ördög, komédia, Szekszárd, 1960.

[KMIK,APV,ÚMIL,OSZKK,HungÉrt1990-93]

Csaplár Ferenc

(Baja, 1940. nov. 27.): irodalomtörténész, kritikus.

Szocialista Kultúráért; A Szépirodalmi Kvk. Nívódíja 1987, 1988; Az irodalomtud. kandidátusa 1992; Móra Ferenc-emlékérem 1996.

M.: A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma, tan., 1967; Barta Lajos, kismonogr., 1973 {1974*ÚMIL,KK96}; Kassák Lajos Bartók-verse, tan., 1981; Kassák körei, tan., 1987; Kassák Lajos: Számozott költemények, szerk., 1987; Magam törvénye szerint. Tanulmányok és dokumentumok Kassák Lajos születésének századik évfordulójára, szerk., 1987; Lajos Kassák. 1887-1967, Berlin, 1987; Kassák Lajos: Számozott költemények, s. a. r., 1987; Kassák Lajos: Szénaboglya, s. a. r., 1988; Kassák Lajos, szerk., Érsekújvár, 1992; Fotográfiák Kassák Lajosról, 1915-1967, összeáll., 1992; Kassák az európai avantgárd mozgalmakban, 1916-1928, szerk. [1994]; Bu­day György fametszetei, szerk., 1995; Kassák Lajos: Válogatott versek, szerk., 1995; A Mentor Könyvesbolt. 1922-1930, 1996; A cirkusz világa a magyar művészetben. 1900-1994, 1997; Molnár Farkas. Festő, grafikus, építész, szerk., 1997; Kassák Lajos: Játék, vál. elb., 1997.

[ÚMIL,KMIK,KK96,OSZKK,MNBCD,HungÉrt1990-93]

Csaplár Vilmos

(Újpest, 1947. jún. 29.): író.

IRAT-nívódíj 1991; Az MTI-PRESS tárcapályázatának különdíja 1994; JA-díj 1998.

M.: Lovagkor, elb., 1971; Két nap, amikor összevesztünk, vagyis a történetírás nehézségei, r. {v.*ÚMIL}, 1972; A királylány szivacskabátja, r., 1974; Vásárlóink figyelmébe ajánljuk a Zaporozsec 968-as típusú gépkocsit, elb., 1975; A kék szem és rózsaszínű mellbimbó históriája, elb., 1980; A kételkedés útjai, vál. elb., 1982; Előtanulmányok a Szép epikus korszakunk című regényhez, elb., 1982; Egy látkép története, r., 1986; Pénzt, de sokat! Karriertörténet, 1987; Kurva vagyok. Karriertörténet, 1989; Vágy a róka vére után, elb. [Grandpierre Attilával], 1989; Zsidó vagyok Magyarországon. Karriertörténet, 1990; Magyarország, te dög, publ. írások, 1991; A demokrácia álarc az ördög ábrázatán, esszék, 1992; Momi lába, r., 1993; Gyermekkor, földi körülmények között, kisr., 1994; Az Isten, esszé, 1995; Én, elb. és filozofikus írások, 1996; Vassal a testben, karcolatok, Érd, 1997.

[KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,OSZKK,MNBCD]

Csapláros István

(Baja, 1910. jún. 28.-Varsó, 1994. jún. 30.): irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1961 (Varsó), 1964 (Bp.), doktora 1985; Lotz-emlékérem 1977; Polonia Restituta Lovagkereszt Lengyelországért Érdemrend arany fokozata 1980.

M.: Théophile Gautier és a magyarok, Pécs, 1935; A lengyel sors és nemzettudat a magyar irodalomban, Kecskemét, 1939; Munkás és irodalom, 1940; A magyarság lengyel tükörben, 1940; A múlt század lengyel irodalma Magyarországon, 1941; A lengyel irodalom Magyarországon, 1943; Placy i Wegrzy, 1948; Zarys ele­mentarnej gramatyki jezyka wegierskiego, Łódż-Varsó, 1955; Sprawy polskie w literaturze wegierskiej epoki Oswiecenia, Varsó, 1961; Bibliografia przekładów literatury wegierskiej w Polsce I. 1821-1917 [Aleksander Korollal], 1961-1972; Kraszewski és Magyarország, 1963, lengyelül: Varsó, 1964; Tanulmányok a lengyel-ma­gyar irodalmi kapcsolatok köréből, szerk. [Hopp Lajossal, Sziklay Lászlóval és Jan Reychmannal], lengyelül: [Jan Reychmannal és Andrzej Sieroszewskivel], Wrocław-Varsó-Krakkó, 1969; Kocham twój kraj, ant. [előszó Jan Reychman], Krakkó, 1971; Petőfi: Poezje wybrane Warszawa [Lew Kaltenbergh-gel], Varsó, 1973; An­tologia poezji wegierskiej [Kerényi Gráciával és Andrzej Sieroszewskivel], Varsó, 1975; Studia z dziejów sto­sunków literackich polsko-wegierskich, tan. gyűjtemény, szerk., Varsó-Poznan, 1977; A felvilágosodástól a felszabadulásig, tan., 1977; Fejezetek a magyar-lengyel irodalmi kapcsolatok történetéből, 1983; A lengyel irodalom Magyarországon, tan., 1985; Bratankowie wkrzywym zwierciadle, Varsó, 1986; Jó barátok görbe tükörben. Magyar, lengyel anekdoták és más történetek, 1987.

[MIL,MTAA,ÚMIL,KK3-4,KK94,MIB8,MNBCD]

Csapó Endre

(Répcelak, 1921. nov. 11.): író, szerkesztő. [Ausztrália]

Magyar Köztársasági Érdemkereszt 1991.

M.: Mátyás király, London, 1964; A magyar élet antológiája, összeáll., St. Kilda, 1979; The Unmaking of Peace. The Fragmention of Central Europe After World War One by the Peace Treaty of Trianon [Bodolai Zoltánnal], St. Kilda, 1980; The Yugoslavian Problem [társszerzők: Ady J. és Endrey A.], Cleveland, 1980; Ausztráliai Magyar Találkozó 5., szerk., Sydney, 1985; A Place in the Sun. The Hungarian's Struggle to Regain their Heritage and Freedom [Bodolai Zoltánnal], Sydney, 1986; Human Right Suppressed [Bodolai Zoltánnal], Sydney, 1988.

[MEIL,Borbándi]

Csapó György

(Bp., 1920. nov. 19.-Bp., 1989. nov. 15.): író, újságíró.

Szocialista Kultúráért 1976; Aranymikrofon Díj 1986; MR Nívódíj négyszer; A Képzőművészeti Alap Nívódíja 1984.

M.: Az Arany Teknősbéka földjén, útirajz, 1961 [csehül: Prága, 1964]; Európai pillanatok, útiesszék, karcolatok, elb., 1964; Levantei utazás, riportkötet [fotó: Kornis Péter], 1967; Circolare - Olaszország útközben, 1971; Művészek, műhelyek, 1972; Utak, terek, emberek, útleírás, 1976; Művészek, műhelyek. Harmincnégy beszélgetés képzőművészetről [1979]; Ilosvai Varga István, festőművész, monogr., 1981; Találkozás a börtönőrrel. A világ legerősebb embere, pódiumjátékok, 1980; Mácsai István, festőművész, monogr., 1981; Közelképek, interjúkötet, 1983; Bencze László, festőművész, monogr., 1984; Kárpáti Tamás, monogr., 1989.

[ MNBCD]

Csapó Julianna

(Bezdán, 1966. jan. 23.): bibliográfus, kritikus. [JU]

M.: A jugoszláviai magyar irodalom 1988. évi bibliográfiája, Újvidék, 1989; A jugoszláviai magyar irodalom 1989. évi bibliográfiája, Újvidék, 1993; A jugoszláviai magyar irodalom, összeáll., Újvidék, 1993; A jugoszláviai magyar irodalom 1990. évi bibliográfiája, Újvidék, 1994; A jugoszláviai magyar irodalom 1991. évi bibliográfiája, Újvidék, 1995; A jugoszláviai magyar irodalom 1992. évi bibliográfiája, Újvidék, 1996; A jugoszláviai magyar irodalom 1993. évi bibliográfiája. Újvidék, 1997.

[ÚMIL]

Csapó Sándor

(?, 1941-?, 1998.): író (nyomdász).

M.: Haza... a börtönbe, elb.-ek, 1996.

Csapodi Csaba

(Bp., 1910. szept. 28.): történész, irodalomtörténész, könyvtáros.

Baumgarten-jutalom 1944; Akadémiai Jutalom 1965; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1976; Az irodalomtud. kandidátusa 1974, doktora 1978; Akadémiai Díj 1976 [megosztva Csapodiné Gárdonyi Klárával]; A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1993; Széchenyi-díj 1995.

M.: Az Esterházyak alsólendvai uradalmának gazdálkodása a XVIII. sz. első felében, 1933; A magyar barokk, 1942; Világtörténelem a francia forradalomtól napjainkig, tankönyv [Berlász Jenővel], 1945; Zrínyi Miklós összes művei II. Levelek [Klaniczay Tiborral], 1958; Conservation of the Manuscript and Old Book Collection at the Library of Hungarian Academy of Sciences: Methods and Results, 1965; Bibliotheca Corviniana [Csapodiné Gárdonyi Klárával és Szántó Tiborral], 1967, 2. jav. kiad.: 1976 [németül: München-Berlin, 1969; angolul: New York-Washington, 1969, 1981; Shannon, 1969; lengyelül: 1981; franciául: 1982], 3. bőv. kiad.: 1981; Catalogus incunabulorum, quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur, I-II. [társszerző], 1970; Das ungarischen Bibliotheksgewesen, szerk., Bécs, 1971; The Corvinian Library. History and Stock, 1973; A "Magyar Codexek" elnevezésű gyűjtemény, 1973; Az Anonymus-kérdés története, 1978; A Janus Pannonius-szöveghagyomány, 1981; A budai királyi palotában 1686-ban talált kódexek és nyomtatott könyvek, 1984 [!1985]; A Jordánszky-kódex, bev., 1984; A párizsi hóráskönyv, 1985; Brodarics István: De conflictu Hungarorum cum Solymano Tur­carum imperatore ad Mohach historia verissima, szerk. [Kulcsár Péterrel], 1985; Kódexek a középkori Magyar­országon [Török Gyöngyivel, Török Józseffel és Szendrei Jankával], 1985; Catalogus collectionis codicum Lati­norum et Graecorum. K 393-K 500, 1985; Stephanus Brodericius: Oratio ad Adrianum VI. pontificem maximum, forráskiadás, 1985; Magyar könyvtártörténet [Tóth Andrással és Vértesy Miklóssal], 1987; Czech-kódex, 1513. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, bev. [s. a. r. Abaffy Csilla, N.], 1990; Psalterium Beatae Mariae Virginis. Beatrix királyné imádságoskönyve, kísérő tan., 1991; Gróf Zichy Nándor élete és politikája. 1828-1911, Bp.-Torontó, 1993; Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt [Csapodiné Gárdonyi Klárával], I. köt. 1989, II. köt. 1993, III. köt. 1994; Ariadne. A középkori magyarországi irodalom kéziratainak lelőhelykatalógusa [Csapodiné Gárdonyi Klárával], 1995.

[ÚMIL,MNBCD,HungÉrt1990-93,KK96]

Csapodiné Gárdonyi Klára

(Bp., 1911. jan. 1.-Bp., 1993. dec. 4.): irodalomtörténész.

A Munka Érdemrend bronz fokozata 1970; Az irodalomtud. kandidátusa 1973, doktora 1990; Akadémiai Díj 1976 [megosztva Csapodi Csabával]; A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1993.

M.: Biedermeier a magyar költészetben, 1936; Képes Krónika facsimile kiadás [Dercsényi Dezsővel és Mezey Lászlóval], 1964; Bibliotheca Corviniana [Csapodi Csabával és Szántó Tiborral], 1967, 2. jav. kiad.: 1976 [né­metül: München-Berlin, 1969; angolul: New York-Washington, 1969, 1981; Shannon, 1969; lengyelül: 1981; franciául: 1982], 3. bőv. kiad.: 1981; A magyarországi miniatúrák kis ábécéje, 1970; Humanista kódexek nyomában, 1978; Európai kódexfestő művészet, 1981; Die Bibliothek des Johannes Vitéz, 1984; Ariadne. A középkori magyarországi irodalom kéziratainak lelőhelykatalógusa [Csapodi Csabával], 1995.

[AKL,DKA1,MIL,ÚMIL,HungÉrt1990-93]

Császár Edit ->Mályuszné Császár Edit

Császár István

(Újpest, 1936. jún. 23.-Bp., 1998. márc. 26.): író.

JA-díj 1978; A Móra Kvk. Nívódíja 1981; Déry Tibor-jutalom 1997.

M.: Utazás Jakabbal, novella, 1967, filmváltozat 1972; Fejforgás, elb., 1971; Feljegyzések az utolsó padból, elb., 1973 {1974*KMIK}; ... és más történetek, elb., 1975 {1976*KMIK}; Én voltam az - Nem érsz a halálodig, elb. gyűjt., kisr., 1977 {1978*KMIK}; Gyilkosok, tévéjáték, Életünk, 1977; Istvánfalva. Játék három részben [1978]; Tiszta hazugság, kisr., 1981; Gyilokjáró, kisr., 1985 {1984*KK96}; Fotográfiák, elb., 1987 {1986*KK96}; Hiú badar beszéd, elb., 1992.

[KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MNBCD]

Császár László

(Vác, 1953. nov. 23.): költő, szerkesztő. [Hollandia/MO]

M.: Szógettó. Válogatás az új magyar avantgarde dokumentumaiból, szerk. [Papp Tamással], [1989].

[JAKL,MEIL,Borbándi,KK94,MNBCD]

Csata Ambrus

(Gyergyócsomafalva, Csík m., 1937. szept. 6.): újságíró, író. [ROM]

M.: Az indulás, ifj. r., Bk., 1983; Tévutak, r., Csíkszereda, 1995.

[RMKK]

Csatár Imre

(Bp., 1918. szept. 19.): újságíró.

Rózsa Ferenc-díj 1979; Pulitzer-emlékdíj 1993; Aranytoll 1993.

M.: Útközben, karcolatok, 1976.

[DKA1,KK4,KK92,KK94,KK96,MNBCD]

Csatáry György

(Zápszony, 1963. okt. 11.): történész. [Kárpátalja]

M.: Levéltári kalászatok, tan., Ungvár-Bp., 1993; Múltunk írott ereklyéi, tan., Ungvár-Bp., 1995.

[MNBCD]

Csatlós János

(Rákosszentmihály, 1920. máj. 16.-Handen, 1993. ápr. 27.): irodalomtörténész, műfordító. [Svédország]

A Svéd Akadémia fordítói díja 1976; A Samfundet de nio fordítói díja 1980; Déry Tibor-jutalom 1991.

M.: Moderna ungerska berättare, szerk. [Thinsz Gézával], Stockholm, 1966; Fredman Carl Michael Bellmann: Episztolái és dalai, s. a. r., 1993.

Műford.: S. Delblanc: Heréltek, romantikus elb. [1977]; Megzavart nyugalom. Svéd elbeszélők, 1977; E. John­son: Kegyes urunk, Carolus, 1978; A. Lundkvist: Az ég akarata, r., 1978; I. Bergman: Színről színre, forgatókönyvek, 1979; T. Tranströmer: Tomas Tranströmer versei, 1979; S. Delblanc: Kirándulások, r., 1980; A. Lund­kvist: Vigasztaló varázsigék, v., 1982; S. Delblanc: Jelenkori történet, r., 1983; S. Lidman: Hallja a te szolgád, r., 1983; A. Dumas: A három testőr, 1984; K. Vennberg: Utolsó jelentés Sziszifuszról, v. [ford. másokkal], 1986; L. Gustafsson: Egy méhész halála, r., 1986; S. Delblanc: Primavera. Művészi elbeszélés [Klimó Károly köz­rem.], 1986; S. Delblanc: Jeruzsálem éjszakája, r., 1986; T. Lindyren: Bethsabé, 1989; J.-P. Sartre: Exiszten­cializmus, 1991; J. Verne: Nyolcvan nap alatt a Föld körül, 1993.

[ÚMIL,MKK,KK92,MEIL,Borbándi,MNBCD]

Csávossy György

(Temesvár, Temes-Torontál m., 1925. jún. 20.): költő, író (mérnök). [ROM]

M.: Vizes mese, gyv., Bk., 1959; Fütyörészve, v., Bk., 1962; Biztató, gyv., Bk., 1966; Gondolatok a bortékában. A bor derűs kultúrhistóriája, Kvár, 1994; Erdélyi Requiem, v., Bp., 1995.

Szakkötetek: Szőlőtermesztés [másokkal], Bk., 1957; Borászat [másokkal], Bk., 1963; Szőlészeti és borászati kézikönyv [másokkal], Bk., 1974; Kertészeti növények védelme [Székely Józseffel], Bk., 1975.

[MIL,ROMIL,ÚMIL,RMKK,KKACs]

Csécsy Imre

(Bp., 1893. okt. 15.-Bp., 1961. febr. 6.): író, újságíró, politikus.

M.: Az élet felé, elb., 1912; A Balkán-probléma, tan., 1912; Világos pillanat. Adatok az 1941-1943 évek történetéhez, 1946; Ha Hitler győzött volna, 1947; Radikalizmus és demokrácia. Csécsy Imre válogatott írásai, Szeged, 1988 [!1989].

Műford.: A. H. Fried: Rövid felvilágosítások a békemozgalom lényegéről és céljáról, 1914; Ch.-L. de Secondat Montesquieu: A törvények szelleméről [Sebestyén Pállal], 1962.

[ÚMIL,MÉL1,OSZKK,MNBCD]

Cséfalvay Eszter

(Somorja, 1947. máj. 16.): szerkesztő, műfordító. [Szlovákia]

Műford.: M. Babinka: Igor nagyra nő, mesék, Újvidék, 1972; J. Š. Kubín: Az ördög és az adószedő, mesék, Pozsony, 1974; J. Navrátil: Az igazi nagy szív, ifj. r., Pozsony, 1976; A. Bednár: Kőkalitka, elb. [Tóth Tiborral], 1976; M. Fábera: Hét mongol paripa, r., Pozsony, 1977; V. Dyk: A patkányirtó, elb., Pozsony-Bp., 1979; M. K. Kratochvíl: Comenius élete, r., Pozsony, 1979; J. Marek: Prága város panoptikuma, elb. [Kopasz Csillával], Pozsony-Bp., 1981; Agyaghegedű. 24 mai szlovák elbeszélő [másokkal], Pozsony, 1982; A. Bednár: Órák és percek, kisr. [Tóth Tiborral], 1985; H. Doskočilová-Z. Miler: A vakond a hetedik mennyországban, mesék, Pozsony-Bp., 1985; H. Lukešová: Akaromka, mesék, Pozsony, 1986; J. Novotný-Z. Miler: A vakond és társai a városban, mese, Pozsony, 1989 [1990]; H. Doskočilová-Z. Miler: A vakond és az esernyő, mese, Pozsony, 1991.

[KKKP:176,MNBCD,CSMIL]

Cseh Károly

(Borsodgeszt, 1952. dec. 6.): költő, műfordító.

Szocialista Kultúráért 1983; Vaszlej Mitta-díj [Csuvas Írószöv. díja] 1989.

M.: Három hangon, v. [Csorba Piroskával és Furmann Imrével], Miskolc, 1986; Borostyánkő és kaszaélek, v., Miskolc, 1989; Aranyháló, v., Miskolc, 1992; Téltakarító, gyv., Nyíregyháza, 1993; Ketten a kertben, félszáz szerelmes v., Miskolc, 1996.

Műford.: Csuvas szó, ant., társford., Eger, 1985; M. Szeszpel: Az ínség zsoltárai [Képes Gézával, Matúz Julian­nával], v., Eger, 1989; Kihunyó augusztus. Török, tatár és csuvas költők versei, Karcag, 1996.

[MNBCD]

Cseh Katalin

(Erdőszentgyörgy, Maros-Magyar Aut. Tart., 1961. ápr. 11.): költő. [ROM]

M.: Szófogyatkozás, v., Bk., 1993.

Csehi Gyula

(Szatmárnémeti, Szatmár vm., 1910. nov. 26.-Kolozsvár, 1976. jún. 21.): irodalomesztéta, kritikus. [ROM]

M.: Irodalomtörténeti alapfogalmak [Fejér Miklóssal és Jócsák Jánossal], Bk., 1958; Munkásosztály és irodalom, tan., cikkek, Bk., 1963; Klio és Kalliopé, vagy a történelem és az irodalom határairól, monogr., Bk., 1965; Modern Kalliopé, vagy regény és valóság, monogr., Bk., 1969; Felvilágosodástól felvilágosodásig. Írások három évszázadról, négy évtizedből 1930-1971, tan. [előszó Baróti Pál], Bk., 1972; A baloldali forrásvidék. Tanulmányok, arcképek, jegyzetek a romániai szocialista irodalom történetéhez, Kvár, 1973; A kritika jelentése és utóélete, három szövegmagyarázat, Bk., 1977 (Bp., 19792).

Műford.: A. Szokolov: A demokráciáról, Nagyvárad, 1945; V. I. Lebedjev: A technika birodalma, Nagyvárad, 1948; V. C. Nikolszkij-M. F. Jakovlev: Miért beszélnek az emberek különböző nyelveket?, Nagyvárad, 1948 (Bk., 19492); B. Voroncov-Veljaminov: Létezik-e élet más bolygókon?, Nagyvárad, 1948 (Bk., 19492); Barbu Zaharescu: A politikai gazdaságtan egységes tankönyve, Kvár, 1948; B. Galin: A Donyec-medencében, Bk., 1949; G. P. Gorskov: A földrengésekről, Nagyvárad, 1949; J. Burjakovszkij: Prága enyém marad, d., Bk., 1952; A. Jar: A nagy készülődés, Bk., 1955; C. Dobrogeanu-Gherea: Kritikai tanulmányok, bev., jegyz., Bk., 1963; D. Micu: George Coşbuc, Bk., 1963; H. Heine: Vallomások - Írások a matrácsírból 1849-1856, vál., jegyz., Bk., 1974; A. V. Lunacsarszkij: Művészet és forradalom, bev., jegyz., Bk., 1975; S. Sarkany: Az irodalomelmélet mint társadalomtudomány [Hürkecz Istvánnal], Bk., 1979.

Szerk.: D. Diderot: Természet és társadalom, előszó, h. n., 1943; A diplomácia története, összeáll., Kvár, 1948; Üzenet a XX. századnak. H. Heine harcos írásaiból, összegyűjt., bev., Bk., 1952; I. Slavici: A kincs, előszó, Bk., 1954; L. N. Tolsztoj: Hadzsi-Murát, előszó, Bk., 1955; Brassai Viktor-Józsa Béla-Korvin Sándor-Salamon Ernő: 57 vers, előszó, Bk., 1957; Horváth Imre: Hősök hitével, utószó, Bk., 1960; Szíves Sándor: Műtét, előszó, Bk., 1963; Szilágyi András: Új pásztor. - Az idő katonái, előszó, Bk., 1966; Cseke Gábor: Déli harang, bev., Bk., 1967; Nagy Dániel: Cirkusz, előszó, Bk., 1967; Szabédi László: Telehold. - Veér Anna alszik, szerk., előszó, jegyz., Bk., 1967; T. Vianu: A metafora kérdéseiről és egyéb tanulmányok, bev., Bk., 1967; Irodalomkritikai antológia, előszó, 1-3. kötet Bk., 1968, 1969, 4. kötet Kvár, 1972; Simon Magda: Tanyai lelkek, bev., Bk., 1968; Szabédi László: Kép és forma, szerk., jegyz., Bk., 1969; Lenin stílusa, előszó, Bk., 1971; E. Zola: Életöröm, utószó, Bk., 1974; Barta Lajos: Tragédiák a hátsó udvaron, előszó, Bk., 1974; Szloboda János: Arcul­ütött hétköznapok, r., előszó, Temesvár, 1974; C. Dobrogeanu-Gherea: A kritikáról, bev., Bk., 1978.

[MIL,ÚMIL,KMIK,MNBCD]

Csehy Zoltán

(Pozsony, 1973. nov. 26.): költő. [Szlovákia]

A Pegazus '91 I. díja (vers) 1991.

M.: Nút, v., Dunaszerdahely, 1993.

[CSMIL]

Csejdy András

(Bp., 1964. okt. 9.): író.

M.: Meddőhányó, r., 1992; Szarajevó, ant., szerk., 1994.

Műford.: Szívélyes Fahrenheit, 17 sci-fi, 1993; D. Cooper: Közelebb, r., 1994.

[MNBCD]

Csejtei Dezső

(Szeged, 1951. ápr. 19.): filozófus.

A filozófiatud. kandidátusa 1982.

M.: José Ortega y Gasset, tan., 1980; A spanyol egzisztencializmus története. Miguel de Unamuno és José Ortega y Gasset filozófiájának fő kérdései, 1986;

Ész, élet, egzisztencia, I-IV. köt. [szerk. másokkal], Szeged, 1990-1994.

Műford.: F. Nietzsche: Az Antikrisztus. Átok a kereszténységre [Szeged], 1993; O. Spengler: A Nyugat alkonya. A világtörténelem morfológiájának körvonalai, utószó, 1994.

[MNBCD]

Cséka György

(Beregszász, 1972. szept. 12.): költő. [Kárpátalja]

M.: "klondájk: egymillió fallikus csillogás", v., Ungvár-Bp., 1994.

[MNBCD]

Cseke Gábor

(Kolozsvár, 1941. júl. 29. {1951*KKACs}): költő, író, szerkesztő. [ROM]

M.: Déli harang, v., Bk., 1967; Elveszett birtokok, v., Bk., 1969; Tornác, elb., r., Bk., 1970; A tuskó, gyr., Bk., 1979; Érzelmes levelek, r., Kvár, 1980; Ellenállás, v., Bk., 1980; Bármely rendelést vállalok, r., Bk., 1982; Az ítélet születése, v., Kvár, 1983; A megtalált kulcs, elb., Bk., 1989; A bozót, r., Bk., 1989; Álruhában. Mai kalandok, rip., Kvár, 1989.

Műford.: O. Zotta: Ló a pincében, r., Bk., 1975; I. Raţiu: A fellegjáró, Bk., 1981; M. F. Şandru: A nagy teremben, vál. v., Bk., 1988.

[ROMIL,KMIK,ÚMIL,KKACs,RMKK]

Cseke Péter

(Recsenyéd, Udvarhely m., 1945. jan. 30.): író, irodalomtörténész. [ROM]

Az EMKE Kacsó Sándor-díja 1994.

M.: Víznyugattól vízkeletig, riportok, Bk., 1976 {1978*KMIK}; Emberarcok, riportkötet [Beke Györggyel és Marosi Barnával], Bk., 1976; Látóhegyi töprengések, irod. riportok, Bk., 1979; Horváth István: Kipergett magvak, s. a. r., utószó, Bk., 1981; Horváth István: Leválthatatlan őrszem, vál., előszó, függelék, Kvár, 1983; Hazatérő szavak, publ. írások 1970-1985, Bk., 1985, Bp., 1993; Erdélyi Fiatalok. Dokumentumok, viták (1930-1940) [közzéteszi László Ferenccel], bev., jegyz., Bk., 1986 [a bezúzásra ítélt könyv példányai megmenekültek, keresk. forgalomba került 1990-ben]; Nem lehet. A kisebbségi sors vitája, levelek, cikkek, dok., vál. [Molnár Gusztávval], 1989; Könyv és kenyér, Kvár, 1991; Érték és értékrend az egyetemes magyar irodalomban, szerk., Bp., 1992; Korfordulós újesztendő, szociográfiai rip., Székelyudvarhely, 1994; Vigyázó torony. Beszélgetések Debreczeni Lászlóval, Bk., 1995; Lehet - nem lehet. Kisebbségi létértelmezések (1937-1987), s. a. r., Mvh., 1995; Metaforától az élet felé. Kisebbségi értelmiség - kisebbségi nyilvánosság. Tanulmányok 1987-1997, Bk.-Kvár, 1997.

[ROMIL,KMIK,ÚMIL,KK96,KKACs,RMKK,MNBCD]

Cselenyák Imre

(): író.

M.: Kamasz-tavasz, r., 1993; Szidóni. Jóslat, r., 1996; Két keréken a végtelenbe, kisr., 1997; Hé, Emberke!, r., 1997.

[MNBCD]

Cselényi Béla, ifj.

(Kolozsvár, 1955. ápr. 4.): költő. [ROM, 1987-től MO]

M.: Barna madár, v., Bk., 1979; Fabula rasa, v., Kvár, 1981; Magánbélyeg, v., Bk., 1983; Üzennek a famikulások. Versek 1982-1988, 1990; Évszakok gipszalkonyatban, v., 1995.

[ROMIL,KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,KKACs,MNBCD]

Cselényi István Gábor

(Nyíregyháza, 1943. aug. 23.): költő, író.

M.: A dolgok belseje, v., 1988; A hit párbeszéde, teológiai és filozófiai tan., 1989; Vasvári Pál: Bús napok I-II., szerk., Tiszavasvári, 1989; Tiszta szívvel, v., Nyíregyháza, 1990; Szót szerelek, v., Nyíregyháza, 1990 {1991*ÚMIL} Kimondalak, v., 1991 {Kimondlak, v., 1990*ÚMIL}; Hívogató füzetek, Nyíregyháza, 1991; A katoli­kus filozófia alapfogalmai I. A-M, lexikon, Nyíregyháza, 1993; A lét-fogalom Odüsszeia-útja. Az egzisztencialista és a mai katolikus ontológiai rendszer összehasonlító értékelése, Nyíregyháza, 1994; Nyolcadik nap, vál. és új v., Nyíregyháza, 1996.

[ÚMIL,MNBCD]

Cselényi László

(Gömörpanyit, 1938. márc. 15.): költő, műfordító, újságíró. [Szlovákia]

Madách Imre-díj 1986 {1987*KMIK,KK96}; A Mikes Kelemen Kör Díja 1989; Kassák-díj [Magyar Műhely, Bp.] 1990.

M.: Keselylábú csikókorom, v., Pozsony, 1961; Erők, v., Pozsony-Bp., 1965; Krétakor avagy Lehetőségek egy elképzelt szöveghez, Pozsony-Bp., 1978; Jelen és történelem avagy Lehetőségek egy elképzelt szöveghez 1956-1981, riportok, esszék, Pozsony-Bp., 1981 [!1982]; Téridő-szonáta avagy Lehetőségek egy elképzelt szö­veghez 1956-1981, vál. v., Pozsony-Bp., 1984; Kiegészítések Hérakleitoszhoz, v., Pozsony-Bp., 1988 {1989*ÚMIL,CSMIL}; A megíratlan költemény, esszé, Pozsony-Bp., 1990; Acetilén ágyak, v., naplórészletek, Bp.-Pozsony, 1991; Elvetélt szivárvány, v., Pozsony, 1994; Az eggyé vált sok/k, esszék, Pozsony, 1995.

Műford.: V. Mihálik: Válogatott versek, társford., Pozsony, 1972; J. Zýka: A kegyetlen Luenga, elb., Pozsony, 1972; V. Holan: Éjszaka Hamlettel, társford., Pozsony, 1983; P. Országh Hviezdoslav: Az erdőőr felesége [Tőzsér Árpáddal], Pozsony-Bp., 1983; A pitypang mítosza, vál. műfordítások és átköltések, Pozsony-Bp., 1986; Cseresznyevirágok balladája. Szlovák költők antológiája, Pozsony-Bp., 1986.

[MIL,KMIK,KK92,KK94,KK96,KKKP:181,MIB8,ÚMIL,MNBCD,CSMIL]

Csemer Géza

(Szeged, 1944. júl. 18.): író, rendező.

Pro Urbe Budapest 1996.

M.: Habiszti. Cigányok élete-étele, almanach, 1994.

[ÚMIL,KK96,MNBCD]

Csendes Béla

(1921-Nyúl, 1996. szept.): költő.

M.: Bárány Péter Tamás: Versek, 1940-1990, 1991; Munkák és napok, v., Ménfőcsanak, 1994; Ráadás a maradékból, Bécs, 1995; Aszú és áfonya, v., 1995; Magamban, magányosan, v., Ménfőcsanak [1995]; Nyúzottan darócban. A hetvenötödik esztendő, v., 1996.

[MNBCD]

Csengeri Dezső

(Palló, 1926. márc. 20.-Nagydobrony, 1982. jún. 26.): író. [Kárpátalja]

M.: Fellegomlás, elb., Ungvár, 1959; Szél zúg a Latorcán, elb., Ungvár, 1978; A Tiszánál, pirkadatkor, kisr., Ung­vár, 1980.

[ÚMIL,KMIK,MÉL4]

Csengery Kristóf [Szegzárdy-Csengery]

(Bp., 1957. okt. 26.): költő, zeneesztéta.

A Műv. Alap Elsőkötetesek Díja 1984; Bölöni György-jutalom 1983; Péterfi István-díj 1991; A Táncsics-alapítvány díja 1994; Akadémiai Újságírói Díj 1994.

M.: Távolodások és közeledések, v., 1983.

Műford.: A jénai iskola, v., [1994].

[ÚMIL,KMIK,KK96,MNBCD]

Csengey Dénes

(Szekszárd, 1953. jan. 24.-Bp., 1991. ápr. 8.): író.

A Jövő Irodalmáért 1988; Örley-díj 1988; JA-díj (Cleveland) 1989.

M.: "... és mi most itt vagyunk", esszé, 1983; A cella, monod., bemutató: Katona József Színház, 1983; Mélyrepülés, zenés tragikomédia, bemutató: Katona József Színház, 1986; Gyertyafénykeringő, elb., hangjáték, 1987; A kétségbeesés méltósága, esszék, 1988; Találkozások az angyallal, r., 1989; Mezítlábas szabadság. Esszék, beszédek 1984-1989, 1990.

[ÚMIL,KMIK,MKK,HungÉrt1990-93,MNBCD]

Csépe Imre

(Kishegyes, 1914. szept. 23.-Szeged, 1972. máj. 18.{Szabadka*MÉL3}): költő, író.

M.: Üzen a föld, v., Újvidék, 1949; Májusi mezőkön, v., Újvidék, 1952; Tarisznyás emberek, elb., Újvidék, 1957; Fehér csönd, elb., Újvidék, 1959; Termő porban, v., Újvidék, 1961; Alkonyatban, elb., Szabadka, 1962; Fordul a szél, önéletrajzi r., Újvidék, 1965; Határdomb, vallomások, Szabadka, 1973; Mezei dolgok, elb., Újvidék, 1973; Idők {Írók*KMIK} lombhullása, vál. írások, Újvidék, 1982; Szorul a nap, v., Szabadka, 1986.

[ÚMIL,MÉL3,KMIK,MIB8,OSZKK]

Csepécz Szilvia, M.

(Érsekújvár, 1965.  máj. 19.): költő, szerkesztő. [Szlovákia]

M.: Történések küszöbén, v., Pozsony-Bp., 1990 {1989*KKKP}; Az ajtón túl, gyv., Dunaszerdahely, 1994; Kicsi, kisebb, legkisebb, mesék, Dunaszerdahely, 1997.

[KKKP:671,CSMIL,MNBCD]

Csepeli Szabó Béla [eredeti név: Szabó Béla]

(Csepel, 1924. máj. 14.): költő, író.

JA-díj 1958.

M.: Lázadóból forradalmár lettem, v., 1951; Út a messzeségbe, v., 1956; A világ peremén, v., 1959 {1958*KMIK}; A föld fia, v., 1960 {1961*KMIK}; Duna-parti románc, r., 1962; Forgószél, r., 1965; Zajló időben, v., 1966; Ne csüggedj, Atlasz!, v., 1973; Emberként élni, vál. v., 1984; Aranymosó, új és vál. v., 1989.

[MIL,KMIK,ÚMIL,MIB8,OSZKK]

Csepelyi Rudolf

(Köröshegy, 1920. júl. 25. {febr. 11.*KMIK}): költő, újságíró. [Ausztrália]

M.: Szüret, v. [Botond Istvánnal és Novák Máriával], Melbourne, 1972; Világmadár, v., Adelaide, 1983; Lassított tűzijáték. Válogatott prózai írások, Melbourne-Sydney, 1990; Fényben, magányban, mélyben, Lakitelek, 1993.

[KMIK,MEIL,Borbándi,ÚMIL]

Cséplő Ferenc [Csúzi Cséplő]

(Réte, 1920. okt. 4.): író, újságíró. [Szlovákia]

M.: Réte - Bástya és menedék, Dunaszerdahely, 1995; Rosszcsontok, r., Dunaszerdahely, 1996.

[CSMIL]

Cser László [eredeti név: 1937-ig Stockinger; álnév: Csák László, missziós név: Ming Ch'ing Lien]

(Tamási, 1914. dec. 16.): költő, író (jezsuita szerzetes). [1949-től Kanada, 1950-től USA]

M.: Nikoláj, az első [Csák László néven], ifj. r., 1937; Vér és láng között [Csák László néven], r., 1937; Az út elején [Ming Ch'ing Lien néven], v., 1939; Pekingi séták, 1941; Jelenvalók és örökkévalók. Kontemplációk, 1942; Himnusz a kereszten. Torma Kálmán élete, 1944; A halál sarka alatt. Háborús történet a kínai magyar missziókból, 1947; A puszta éneke, v., Torontó, 1950; Hullámverés, v., h. n., 1954; Tűz és salak, v., h. n., 1954; Tárlat, v., h. n., 1954; Tér és idő, h. n., 1955; Oltár és élet, prózai írások, h. n., 1955; Határvonal, v., h. n., 1955; Monológ, v., New York, 1956; Útközben, elmélkedések, Bécs, 1962; Téli ösvény, v., Shrub Oak, 1964; Hullámokon, v., Northport, 1965; Belső kaland, v., Northport, 1966; Kína arca és sorsa. Egy kínai misszionárius naplójából, útleírás, Parma OH, 1978; Úttörő kínai misszionáriusok, életr., Parma OH, 1978; Isten háza, v. Youngstown, 1969; Ének az Éltetőhöz, vál. v., Youngstown, 1983; Babits-emlék, Esztergom, 1993; Emberek a kereszt körül, Kecskemét, 1995; ... "Az ágról vissza a nagy gyökérbe..." Cser László, S. J. breviáriuma [vál. Csapóné Gyarmati Irén], Tamási, 1996.

[Borbándi,MEIL,HUNG]

Cserépfalvi Imre

(Cserépfalva, 1900. júl. 28.-Bp., 1991. jún. 22.): könyvkiadó.

M.: Egy könyvkiadó feljegyzései 1945-1963, 1989.

[AKL,MAEP,MML,ÚML8,ÚMIL]

Cserés Ferenc [családnév: Szabó]

(Hadadnádasd, Szilágy m., 1947. máj. 29.): író. [ROM]

M.: Pillangósláda, elb., Bk., 1987.

Cserés Miklós

(Tiszaladány, 1914. febr. 2.-Bp., 1981. okt. 15.): rendező, dramaturg, esztéta.

Jászai Mari-díj 1964; Érdemes Művész 1974.

M.: A német impresszionista dráma típusai, Szeged, 1939; Láthatatlan színház, 1948; Rádiószínház - televíziószínház, 1962; A rádiószerű rádió, 1964; Az élőszó eszközével [Szecskő Tamással, Tardos Andrással], 1969; Rádióesztétika, 1974; A rádióban elhangzott beszédről [Deme Lászlóval], 1976; A rádió - a tömegkommunikáció eszköze, 1976.

[MIL,KK75,KK81,SZKL,ÚMIL,MÉL4]

Cseres Tibor [eredeti név: Pálos Tibor]

(Gyergyóremete, 1915. ápr. 1.-Bp., 1993. máj. 24.): író.

JA-díj 1951, 1955, 1965; Kossuth-díj 1975; A Munka Érdemrend arany fokozata 1981; A Magyar Népköztársaság Zászlórendje 1985; SZOT-díj 1988; Az Év Könyve Jutalom  1985, 1988, 1991; Fitz József-díj 1988; Kortárs-díj [1990. évi] 1990; A Magyar Köztársaság Babérkoszorúval Ékesített  Zászlórendje 1990; A Magyar Művészetért Alapítvány Díja 1991.

M.: Tájkép, elöl guggolva én, v. [Pálos Tibor néven], Békéscsaba, 1937; Zöld levél árnyéka, v., 1942; Földet íratok, elb., Békéscsaba, 1945; Ének a termelőszövetkezetekről, v., 1950; Tűz Hódréten, r., 1950; Tél és nyár, elb., 1952; Embernek próbája, avagy kocsivásár, elb., 1953; Nádudvari emberek, riportok, 1953; Magyar írók Bulgáriában, útinapló [Szeberényi Lehellel és Vészi Endrével], 1953; Térdig érő tenger, r., 1954; Zsebek és emberek, színmű, bemutató: Néphadsereg Színháza, 1954; Fergeteg fia, elb., 1955 {1954*ÚMIL}; Fiúnézőben, színmű, 1956; Here-báró, r., 1956; Különféle szerelmek, elb., 1957 { Különböző szerelmek*ÚMIL}; Az utolsó bűbájos meg a tanítványa, r., 1959; Várakozó özvegyek, elb., 1960; Pesti háztetők, r., 1961; Búcsú nélkül, r. és elb., 1964; Fenn az égen száll egy sas, r., 1964; Hideg napok, kisr.-ek, 1964; Hideg napok, d., 1966 [bolgárul: Szófia, 1970]; Fekete rózsa, r., 1966; Ember fia és farkasa, r., elb., 1967; Bizonytalan század, r., 1968; Játékosok és szeretők, r., 1970; Hol a kódex?, tan., cikkek, karcolatok, 1971; Itt a földön is, elb., 1973; Siratóének, kisr. és elb., 1975; Elveszített és megőrzött képek, vál. írások, 1978; Parázna szobrok, ikerr., Pozsony-Bp., 1978 [Bp., 1979]; Én, Kossuth Lajos. Levelek Turinból, életr.-i r., 1981; Here-báró, kisr., 1982; Igazolatlanul jelen, tan., publ., emlékezések, 1985; Pesti háztetők, r., 1985; Foksányi-szoros, dok.r., 1985; Perbeszédek és párbeszédek, vitairatok, interjúk, 1986; Vízaknai csaták, r., 1988; Őseink kertje, Erdély, r., 1990; Vérbosszú Bácskában, r., 1991; Kentaurok és kentaurnők. Tragikoszatíra, r., 1993; Felhők fölött száll a sas, elb., esszék, 1993;

[MIL,DKA,KÁA,ÚFL,ÚML,KMIK,VKE,MKK,KK92,ÚMIL,OSZKK,MNBCD]

Cserhalmi Imre

(Bp., 1934. jún. 21.): író, újságíró.

A szófiai Intervíziós Tv-filmfesztivál legjobb forgatókönyv Díja 1967; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1975, arany fokozata 1980; Veszprém Város Díja 1976; Rózsa Ferenc-díj 1987.

M.: Történelmi kulcsátvétel, interjúk, 1983; Ha nincs fék, gáz van, szociogr. riportok, 1984; Ki fog repülni?, szociogr. riportok, 1986; Vonalban vagyunk? Kibeszélések és beszélgetések a Postáról, 1989; Én volnék a vörös báró? [Horváth Edével], 1990; Műfajismereti füzetek, szerk., 1991.

[KMIK,KK92,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL]

Cserhát József

(Balsa, Szabolcs vm., 1915. márc. 20.-Románia [vonaton], 1969. aug. 6.): költő.

Batsányi János-nívódíj 1963.

M.: A magra sem ügyel senki, v., 1941; Kilépünk az állószékből, rapszódia, 1943; A balsai föld, 1948; Alszik a szarvas, vál. v., 1976.

[MÉL3,MIB8,ÚMIL]

Cserháti László

(Kraslice, 1946.): költő.

M.: Korsó vízzel, v., 1970; Misericordia, v., 1987.

[MNBCD,MIB8]

Cseri István

M.: Csak ez az ország. Versek 1972-1995, Érd, 1996.

Csernai Zoltán

(Békéscsaba, 1925. jan. 21.): író.

Special President's Award 1988 [Sci-fi Konferencia].

M.: Titok a világ tetején, tud.-fant. r., 1961 [németül: Berlin, 1963, csehül: Prága, 1974]; Az özönvíz balladája, tud.-fant. r., 1964 [németül: Berlin, 1973]; Atleóntisz, tud.-fant. r., 1971; Csukák, harcsák és rosszcsontok, ifj. r., 1972; A boldogságcsináló, tud.-fant. r., 1980; Követ. Kergekór. A Sátán Háromszöge. Béke a Kék Bolygón, elb.-ek, 1980; Farkaskölykök és vízipockok, ifj. r., 1985; Tollaskígyó utolsó visszatérése, tud.-fant. r., 1986 {1987*KMIK} Vámpírok és csillagok, vál., szerk., 1988; Budapest nem felel, szerk., 1989; A fekete sugár, szerk., 1989; A hazugság halála, szerk., 1989; A rádiumkirály, szerk., 1989.

[KKMGY,KMIK,ÚMIL,MNBCD,MIB8]

Csernák Árpád

(Bp., 1943. aug. 19.): író.

M.: Bemutató előtt, elb., Kaposvár, 1992; Este próba, elb., 1994; A névtelen, elb., Kaposvár, 1996.

[MNBCD]

Csernik Attila

(Topolya, 1941. febr. 2.): festőművész, grafikus. [JU]

Nagyapáti Kukac Péter Képzőművészeti Díj 1979; Ács József-díj 1990.

M.: Text. Vizuális költemények, Újvidék, 1985; Nagyapáti Kukac Péter [Juhász Erzsébettel], képzőműv. mo­nogr., Újvidék, 1985.

Csernohorszky Vilmos, dr.

(Bp., 1929. aug. 17.): író (orvos). [NO]

Az Árpád Akadémia Aranyérme 1985.

M.: Modus vivendi, vagy kollaboráció. Gondolatok és reflexiók Mircse Zoltán Gombos Gyulához írott levelének olvasásakor, München, 1972; Erkölcs és politika, cikkek, tan.-ok, München, 1983.

[MEIL,Borbándi]

Csernus Mariann

(Bp., 1928. okt. 30.): színész.

Jászai Mari-díj 1970; Érdemes Művész 1975.

M.: Eszterlánc, 1985; Ki voltál, lányom?, visszaeml., 1993.

Műford.: L. Ulmann: Változások, visszaeml., 1985.

[Színészlexikon,MNBCD]

Cservenits Jolán

(Pozsony, 1935. jún. 4.-Bp., 1992. okt. 23.): műfordító.

Műford.: J. Andrzejewski: Nagyhét Varsóban, r., 1966; A. Bahdaj: A fekete esernyő, ifj. r., 1966; T. Rózewicz: A mi kis stabilizációnk, d.-k, [Kerényi Gráciával], 1967; T. Rózewicz: A félbemaradt vizsga, elb.-ek, vál., ford., 1968; T. Konwicki: Mai álmoskönyv, r., 1970; E. Lach: Micsoda kölykök!, ifj. r. 1970; J. Alex: Ördögi játszma, bűnügyi r., 1971; T. Rózewicz: Halál régi díszletek között, kisr., 1971; J. Alex: Ki lesz a gyilkos? bűnügyi r., 1972; H. Worcell: A világ legnehezeb nyelve, elb.-ciklus, 1976; H. Worcell: A világ legnehezebb nyelve, novellaciklus, 1976; K. Boglar: Szaniszló király órája, r., 1977; J. Hen: Jokohama, r. [1977]; J. Hen: A pókerjátékos arca, bűnügyi r., 1977; W. Terlecki: Fekete regény, 1978; M. Jaworczakowa: Majka, ifj. r., 1980; K. Filipowicz: Ritka pillangó, vál. elb. [válogatta Fejér Irén], 1980; J. Alex: Ördögi játszma, bűnügyi r. [2. kiad.] 1980; J. Wolniewicz: Az Ucayali delfinjei, 1981; E. Burakowska: Nem könnyű kutyának lenni, meser., 1982; B. Krzysztoń: Karolina, ne zavarj!, bűnügyi r., 1982; T. Różewicz: Kirándulás a múzeumba, vál. elb. [Gimes Románával]1982; T. Zimecki: Vakáció a kenguruk szigetén, ifj. r., Bratislava-Bp., 1984; T. Konwicki: Bohiń, r., 1994.

[OSZKK,MNBCD]

Csery-Clauser Mihály [álnevei: Ch. Déry, Fr. A., Irecs Gerő, dr. Pécsi Kornél, dr. Selmeczi Kristóf, dr. Takáts I. Géza]

(Bp., 1911. máj. 31.-Montreal, 1979. máj. 8.): történész. [Kanada]

Árpád-ezüstérem 1964.

M.: A Zrínyiász sorsa (1651-1859), 1934; A patrióta Pázmány, 1937; Régi Szent István-himnuszok és énekek, összeáll., 1938; Nagyernyei Kelemen Márton leírása a Teleki-tékáról, 1940; Báró Orczy Lőrinc, 1940; Madách Imre, a politikus, Balassagyarmat, 1941; Széchenyi napjai. Gróf Széchenyi István élete és életműve időrendben, szerk., 1942; Magyarország a XVI. századi Európában, Montreal, 1955; Centenaire d'un livre important, Montreal, 1956; La vision de Saint-Étiene de Hongrie, Montreal, 1957; La formation de l'Europe au débout du XIX. siècle, Montreal, 1959; Vitkovics Mihály, Montreal, 1962; Március 15. tanulságaiból, Montreal, 1964; A ma­gyarság küzdelmének méltánylata a Zrínyiek korában, Montreal, 1964; Autour de la victoire de St.-Gotthard en 1664 ou la mémoire du comte N. Zrínyi, Montreal, 1964.

[ÚMIL,MEIL,MÉL4]

Csetri Elek

(Torda, Torda-Aranyos m., 1924. ápr. 11.): író, művelődéstörténész. [ROM]

Kőrösi Csoma Sándor-emlékérem 1984; Az MTA külső tagja 1990-től.

M.: Tanulmányok az erdélyi kapitalizmus kezdeteiről, társszerző [Imreh Istvánnal és Benkő Samuval], Bk., 1956; Iratok az erdélyi parasztság 1831. évi mozgalmainak kérdéséhez [Studia történelmi sorozata], Bk., 1962; Wass Pál: Fegyver alatt, emlékirat, szerk., Bk., 1968; Silvio Pellico: Börtöneim, szerk. [ford. Erdélyi Károly], Bk., 1969; Táncsics Mihály: Életpályám, szerk., Kvár, 1971; Teleki Sándor: Emlékezzünk régiekről, szerk., Bk., 1973; Történeti kronológia I-II., szerk. [Bodor Andrással], Bk., 1976; Kőrösi Csoma Sándor indulása, Bk., 1979; Művelődéstörténeti tanulmányok, szerk. [Jakó Zsigmonddal és Tonk Sándorral], Bk., 1979; Erdély változó társadalma 1767-1821 [Imreh Istvánnal], Bk., 1980; Kőrösi Csoma Sándor, Bk., 1984; Bethlen Gábor életútja, Bk., 1992.

[ROMIL,KK92,KK94,KK96,MTAA,ÚMIL]

Csetri Lajos

(Kisújszállás, 1928. márc. 16.): irodalomtörténész, kritikus.

Szocialista Kultúráért 1972; Az irodalomtud. kandidátusa 1979 {1978*ÚMIL}, doktora 1988; Szeged Város Alkotói Díja 1969, 1986; A Művészeti Alap Nívódíja 1977; Apáczai Csere János-díj 1994.

M.: Kisfaludy Károly válogatott művei, szerk., 1980; A magyar kritika évszázadai I. Rendszerek. A kezdetektől a romantikáig, írta és összeáll. [Tarnai Andorral], 1981; Szöveggyűjtemény a reformkorszak irodalmából I-II., egyet. segédkönyv, szerk. [Wéber Antallal], 1981; Nem sokaság, hanem lélek. Berzsenyi-tanulmányok, 1986; Egység vagy különbözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelvújítás korszakában, tan., 1990.

[MTAA,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MIB8,HungÉrt1990-93]

Csicsay Alajos

(Csiliznyárad, 1938. ápr. 8.): író. [Szlovákia]

CSEMADOK érem ezüst fokozata 1984.

M.: X-ék a hetediken, elb., karcolatok, Pozsony, 1987; Királyok, fejedelmek, kormányzók, ism. terj., Dunaszer­dahely, 1996.

[KMIK,KKKP:194,CSMIL]

Csicsery-Rónay István

(Bp., 1917. dec. 13.): író, publicista, kiadó. [USA/MO]

American Council of Learned Societies díja 1961, 1962; A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1993; Pulitzer-életműdíj 1993; Nagy Imre-emlékplakett 1994.

M.: Russian Cultural Penetration in Hungary, Washington, 1950; Száműzöttek naptára, szerk., Washington, 1954; A Critical Study of Hungarica in Some Basic Reference Tools, 1957; Költők forradalma. Antológia 1953-1956, szerk., Washington, 1957; The First Book of Hungary, New York, 1967; Saláta Kálmán, dokumentumd., Washington, 1984; Magyarország 1945-1947, cikkek, Washington, 1984; Emigrációban, cikkek, Washington, 1988; Teleki Pál és kora. A Teleki Pál emlékév előadásai, szerk. [Vigh Károllyal], 1992; Nagy Ferenc miniszterelnök, visszaeml., cikkek, összeáll., 1995.

[KMIK,MEIL,Borbándi,ÚMIL]

Csighy Sándor

(Csenger, 1891. dec. 13.-New Orleans, 1976. ápr. 1.): költő. [USA]

M.: Trianoni könnyek, v., 1937; Bújdosó lángok, v., 1938; Az én vetésem, v., 1942; Viharok sodrában, v., New Orleans, 1954; Hangok a romok alól, v., New Orleans, 1957; Mozaik kockák, v., New Orleans, 1959; Védjetek meg engem, v., Köln-Detroit-Bécs, 1960; Tűzmadár, v., Köln-Detroit-Bécs, 1962; Tükör, önéletrajzi v., Köln-Detroit-Bécs, 1963; Isten veled farsangi herceg, v., Köln-Detroit-Bécs, 1964; Dalolni szeretnék még, v., Köln-Detroit-Bécs, 1965; Ami elmúlt és aminek jönnie kell!, v., Buenos Aires, 1966; Arany háló, v., Köln-Detroit-Bécs, 1970; Válogatott versek, Köln-Detroit-Bécs, 1970.

[MEIL,OSZKK,MIB8]

Csiha Kálmán

(Érsemjén, 1929. szept. 17.): református lelkész. [ROM]

M.: Fény a rácsokon. Börtönévek vallomása, 1992 [további cím: Ének a mélyből. Börtönversek]; Ábrahám öröksége. Hárántól Hebronig, igehirdetések, 1995.

[MNBCD]

Csikász István

(1933): költő.

M.: Vallatás. Válogatott versek és a szerző rajzai [előszó Kerényi Ferenc], Salgótarján, 1991.

[MNBCD]

Csiki László [álnevei: Czábár László, Luczai András]

(Sepsiszentgyörgy, Háromszék vm., 1944. okt. 5.): költő, író, műfordító. [ROM, 1984-től MO]

A Ro. Írószövetség Prózadíja 1977 {1978*KK92}; SZOT-díj 1985; Füst Milán-jutalom 1987; A Jövő Irodalmáért Díj 1988; JA-díj 1990; A kolozsvári Magyar Színház Drámapályázatának díja 1992; Az EURÓPA 1968 pályázat díja 1993; Kortárs-díj 1993; A M. Honvédség és a M. Írószövetség irodalmi pályázatának 1994. évi nívódíja; Az MTI-PRESS tárcapályázatának különdíja 1994; Déry Tibor-jutalom 1997. 

M.: Esőt kaszáló, v., Bk., 1968; Cirkusz, avagy búcsú az ifjúságtól, elb., Kvár, 1971; Kellékek, v., Bk., 1972;  Az idegen város, elb., Bk., 1974; Szombat. A búvár hazamegy. Verskönyv haladóknak, Bk., 1977; Az eladott nagyapó, elb., Kvár, 1977 [románul: 1980]; Kirakat, elb., 1981; Ártatlanok, öt színjáték, Bk., 1981; Magánháború, elb., 1986 {1985*ÚMIL}; Kísértethajók. Válogatott és új versek, 1986 {1985*ÚMIL}; Álkulcsok, színjátékok, 1986; Titkos fegyverek, r., 1988; Elhallgatások, v., 1989; Titkos fegyverek. A céda nyúl. Adam Adam, három r., 1990; Idegen tollaim. Vélekedések és vallomások, 1990; Adalék. Vélekedések, vallomások, tárcák, 1992; A keresztelő, v., Békéscsaba, 1993; Kutya a Holdban, elb., 1994; Magánbirodalom 1995 - prózaantológia, szerk., 1996; Lépések, kopogások, v., Pécs, 1996; A pusztulás gyönyöre, elb., Pécs, 1997.

Műford.: A. Ivasiuc: A madarak, r., Bk., 1973; A. Pann: Beszédmese, mesebeszéd, v., Bk., 1974; A. Ivasiuc: Áradat, r., Bk., 1976; I. D. Bălan: Egy Ikarosz gyermekkora, ifj. r., Bk., 1976; H. Papadat-Bengescu: Ledér szüzek, r., Bk., 1978; P. Drumaru: A szerzet, r., 1979; M. Sadoveanu: Margareta kisasszony - Haia Sanis, két kisr., Kvár, 1980; F. Neagu: Bolondok becsülete. Áltanulmány a szerelemről, utószó, Bk., 1981; M. Dinescu: A jóság rémuralma, v., Bk., 1982; I. Bănuţă: A Sátán könnye, v. [Farkas Árpáddal], Bk., 1983; M. Dinescu: A halál újságot olvas [Csordás Gáborral], v., Pécs, 1991; M. Cartarescu: Sóvárgás, r., Pécs, 1997; F. Jucan: A nagykövet, dok.r., 1997.

[ROMIL,KMIK,MKK,KK92,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL,KKACs,MNBCD]

Csikós György

(1928): író. [Ausztrália]

M.: Sztrájk a pokolban, visszaemlékezések, Cleveland, O., 1987 [Bp., 1989]; Események a pokolból, visszaemlékezések, 1989; Tizenhárom év a Kreml kazamatáiban, 1990; A sólyom fiókái, r., h. n., 1995.

[KATAL,MNBCD]

Csiky Ágnes Mária

(Bp., 1918. dec. 25. {23.*ÚMIL,MEIL}): költő, író. [NO]

Ahogy Lehet Novelladíj 1952; A Münchner Kammerspiele Drámapályázatának I. Díja 1962.

M.: Ének az országúton, vál. v., Köln, 1953; Megálló a toronynál, r., Köln-Párizs, 1954; Kiégett lelkek, d., Köln, 1955; Tíz év versei. A szabad nyugaton élő költők 1945-1955 között, szerk., München, 1956; Nevelési zseblexikon [Pohárnok Jenővel], Köln am Rhein, 1957; Így üzenek v., München, 1957; Eladó a délibáb, elb., München, 1959; Szabad magyar színpad, társszerzőkkel, Köln-München, 1960; Fényed forrása, v., Köln, 1962; Die Landschaft im ungarischen Märchen. - Überlieferung und Auftrag, Wiesbaden, 1972; Tükrök. Versek 1962-1975, München, 1977; Medvetánc. Titkos Krónika. Mónár Anna, d., Köln-Szeged, 1987; Álomnyelven, v., 1990; Volt egyszer egy ötödik síp. Tollrajzok a nyugati magyar irodalom képéhez, 1996.

[KMIK,MEIL,Borbándi,ÚMIL,MIB8]

Csiky József

(Olthévíz, Nagy-Küküllő m., 1926. okt. 7.-Kolozsvár, 1977. jún. 29.): újságíró. [ROM]

M.: Kakukkszó, v., Székelyudvarhely, 1946.

[ROMIL]

Csillag Tibor

(Csepel, 1928): költő.

M.: Harangöntő, v., 1979; Veszélyes utazás, vál. v., 1996.

Műford.: Óda a Nyugati szélhez. Hét évszázad angol költészetéből, 1989; Shakespeare szonettjei, 1994.

[MNBCD,OSZKK]

Csire Gabriella [álnév: Cseri Gábor, Újvári Ella]

(Marosújvár, Alsó-Fehér m., 1938. ápr. 21.): ifjúsági író, újságíró. [ROM]

M.: Pandóra szelencéi. Ismerkedés a szépirodalmi műfajokkal, tan., Bk., 1969; Turpi meséi, Bk., 1971; Lauda zilelor noastre, v., összeáll. [Dim Rachicivel], Bk., 1975; Turpi és Világjáró Kópé, meser., Bk., 1976; Bűvös dalnok. Mesélő hangszerek. [Csire Józseffel], Bk., 1978; Álomhajó, elb., karcolatok, Bk., 1980; Az anyám és én, ant., szerk., Bk., 1982; Mókus Pali vándorúton, meser., Bk., 1983; A forrás titka. Mesékbe ültetett eposzok és széphistóriák, Bk., 1985; Álomfestő Bíborka - A Kásabarlang titka, mesereg.-ek, Bk., 1988; Kaktusztövis. Karcolatfüzér, Bk., 1991; Elek apó cimborája. Antológia, válogatás a Cimbora 1922-29. évfolyamaiból, 1994; Kalevala messze földjén, meser., Déva, 1995; Csillagregék [Csire Gáborral], Bk., 1995; 9 bolygó meg 1 Nap [Csire Gáborral], Bk., 1996; Áprilisi tréfa, gyermektörténetek, Székelyudvarhely, 1996;  Ráma és Szítá csodálatos története - A nagyravágyó kőmajom, két eposzátdolg., Székelyudvarhely, 1997; Bambuszka. Állatregék [Csire Gáborral], 1997.

Műford.: N. Nosilescu-G. Zarafu: Cilu, a pajkos kiscica, mese, Bk., 1979.

[ROMIL,MIB8,ÚMIL,KK96,RMKK]

Csiszár Jolán

(Szuhafő, 1937. jún. 29.): bibliográfus.

M.: Tudományos-fantasztikus, utópisztikus fantasztikus művek bibliogr., összeáll. [Csőryné Bezerédy Ágnessel], Miskolc, 1979 [!1980]; Gergely Mihály bibliogr., összeáll., Miskolc, 1987; Kiskertművelés. Ajánló bibliográfia, Mis­kolc, 1987; H. G. Wells bibliográfia, összeáll. [Csőryné Bezerédy Ágnessel], Miskolc, 1988; Sőtér István irodal­mi munkássága. Válogatott bibliogr., összeáll., Miskolc, 1988; Nemere István irodalmi munkássága, annotált ajánló bibliogr. [Csőryné Bezerédy Ágnessel], Miskolc, 1992; Fekete Gyula, bibliogr., Miskolc, 1992; Lóránt János, válogatott bibliogr., összeáll., Miskolc, 1994; Munkácsy Mihály, válogatott bibliogr., Miskolc, 1994.

[MNBCD]

Csiszár László

(Máramarossziget, Nagybánya tart., 1954. aug. 21.): költő. [ROM]

M.: Utazások a szférákban, v., Bk., 1991.

Csisztay Gizella

M.: Szerelmem, Varsó. Kerényi Grácia utazásai, Nagyvárad, 1994; Magyarok északon. Közösségi élet a svédországi magyar emigrációban 1956 után, 1995.

Csizmadia Imre

(Orosháza, 1902. júl. 18.-Orosháza, 1986. jún. 1.): író.

M.: Pirkadattól delelőig, önéletrajz, 1982; Holnapok és tegnapok, v., Orosháza, 1986; Delelőtől alkonyatig, önéletrajz, 1987.

[ÚMIL]

Csizmarek Mátyás

(Újpest, 1907. szept. 7.{1909.*ÚMIL}-Bp., 1973. dec. 10.): író, zeneszerző, újságíró.

M.: A borjú, d., 1954; Bújócska, d., 1954; Bútorozott szoba kiadó, d., Kecskeméti Katona József Színház, 1955; Bukfenc, d., 1955; Mazsola, d., Győri Kisfaludy Színház, 1958; Érdekházasság, d., József Attila Színház, 1959; Narancshéj, Blaha Lujza Színház, 1959; Mindenki ártatlan, forgatókönyv, 1961; A gyilkos a házban van, forgatókönyv, 1970.

[MIL,MÉL3,MIB8,ÚMIL,OSZKK]

Csohány Gabriella

(Ölyvös, 1919. máj. 19.-Bp., 1972. szept. 22.): költő, író, szerkesztő.

M.: Köszönöm!, v., 1951; Dal az emberekről, v., 1954; Savanyú tej mézzel, útirajz, 1958; A szemtanú, r., 1968; Családfa helyett, önéletrajzi r., 1968; Kórház mécsvilágnál, önéletrajzi r., 1970.

[MIL,KK69,KK72,MÉL3,MIB8,ÚMIL]

Csóka Lajos J. [János]

(Sük {Bük ÚMIL,MÉL4} 1904. jún. 23.-Pannonhalma, 1980. jún. 17.): történész, levéltáros (bencés szerzetes).

M.: Sopron vármegye katholikus egyházi és tanügyi viszonyai III. Károly és Mária Terézia korában, Pannonhalma, 1929; Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádám Ferenc, Pannonhalma, 1936; Állam és egyház a fejedelmi abszolutizmus és a felvilágosodás korában, 1941; A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon a XI-XIV. században, 1967; Szent Benedek fiainak világtörténete, különös tekintettel Magyarországra, 1971; Geschichte des benediktinischen Mönchtums in Ungarn, München, 1980.

[MÉL4,ÚMIL,OSZKK]

Csokits János

(Bp., 1928. jún. 30.): költő, műfordító, szerkesztő. [Andorra]

A Berzsenyi Társaság Díja 1992.

M.: Látogatás egy égitesten. Válogatott versek, 1948-84, Boston, 1988, Szombathely, 1991; Pilinszky Nyugaton. A költő 32 levelével, 1992; Pilinszky János. Wüstenei der Liebe, ford. [Hans-Henning Paetzkevel], 1992.

[KMIK,MEIL,Borbándi,ÚMIL,MNBCD]

Csokonai Attila

(Kisbajom, 1951. jan. 12.): költő, műfordító.

M.: Rastignac a Szabadság-hegyen, v., 1981; H. Heine legszebb versei, vál., 1997; Rónai Mihály András összes versei, s. a. r., 1997.

Műford.: J. Brokker: Nagybácsit keresek, mese, 1983; Várdy Huszár Ágnes: Karl Beck élete és költői pályája [a verseket és versrészleteket ford.], 1984; M. Treben: Egészség Isten patikájából, 1990; Jan de Zanger: Ha kell, erőszakkal!, ifj. r., 1991; U. Noering: Beethoven és Magyarország [Szabó Katalinnal], 1992; J. Kirschner: Félelem nélkül. Először én, azután a többiek. Hogyan tanuljunk meg küzdeni a szabadságunkért?, 1995.

[ÚMIL,KMIK]

Csomai Zoltán

(Miskolc, 1955. jan. 31.-Miskolc, 1997. febr. 23.): költő (gépészmérnök).

M.: A bitón, v., 1996.

Csomasz Tóth Kálmán [eredeti név: Tóth]

(Tapolcafő, 1902. szept. 20.-Bp., 1988. nov. 20.): zenetörténész.

A zenetud. kandidátusa 1962.

M.: Énekeskönyv magyar reformátusok használatára, gyűjt., szerk., bev., 1948; A református gyülekezeti ének­lés, 1950; A XVI. század magyar dallamai, 1958; Református Korálkönyv [Gárdonyi Zoltánnal], 1959; A humanista metrikus dallamok Magyarországon, 1967; RMKT 17. I., V., VI., a dallamokat összeáll. [1958, 1970, 1971]; Dicsérjétek az Urat! 1971; A magyar protestáns graduálok himnuszai, szerk. [Bárdos Kornéllal], 1977; Maróthi György és a kollégiumi zene, 1978; O Wahres Wort, szerk., 1983; Dicsérjétek az Urat! Himnológiai tan­könyv énekeink keletkezéséről, 1995.

[ÚMIL,MÉL4]

Csongor Barnabás [Klenics]

(Miskolc, 1923. szept. 20.): irodalomtörténész, orientalista.

A nyelvtud. kandidátusa 1960.

M.: Ujgur írásos kínai szórványok, 1947; Tu Fu versei, vál., 1955; Li Taj-po versei, vál., 1961; Klasszikus kínai költők. 1-2., vál., szerk. [Tőkei Ferenccel], 1967; A világ nyelvei [Antal Lászlóval, Fodor Istvánnal], 1970; Li Taj-po - Tu Fu - Po Csü-ji versei, vál., 1976; Kína vallásai, 1989; A kínai nevek és szavak magyar átírása, összeáll. [Ferenczy Máriával], 1993; Kínai források az ázsiai avarokról, 1993.

Műford.: Csao Su-li: Li Ju-caj dalocskái, r., 1959; Si Naj-an: Vízparti történet I-II., r., 1961; Vu Cseng-en: Nyugati utazás avagy a Majomkirály története, r., 1969; H. Maspero: Az ókori Kína, 1978; Tung Jüe: Ami a nyugati utazásból kimaradt, r., 1980; Liu O.: Öreg Can kóborlásai [Polonyi Péterrel, Kiss Zsuzsával], r., 1985; A rászedett kísértet. Régi kínai kísértethistóriák és más különös történetek, 1995; A tea és a bor vetélkedése, szatirikus vers [Donga Györggyel], 1996.

[MIL,MTAA,ÚMIL,OSZKK,MNBCD]

Csongor Rózsa

(Bp., 1920. okt. 21.): író.

A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1974.

M.: A Vörösmarty Kör története, tan., Szfvár, 1960; Hétköznapi emberek, r., 1962; Kapaszkodó, r., 1976; Árnyék, kisr., riportok, 1981; Változatok egy szerelemre, kisr., 1981; Emberek a telepről, riport, 1981; Tanúvallomás, elb., 1985; A magány lépcsőjén, elb., esszék [ill. Jónás Attila], Szfvár, 1988.

[KMIK,ÚMIL,MIB8]

Csonka Ferenc

(Garamkövesd, 1916. ápr. 2.): irodalomtörténész, műfordító.

Az Európa Kvk. Nívódíja 1985, 1987; Akadémiai Díj 1997.

M.: Hiador, tan., 1944; Bocskai kíséretében a Rákosmezőn. Emlékiratok és iratok Bocskai István fejedelem és Lalla Mehmed nagyvezír találkozójáról, 1605. november 11., s. a. r. [Szakály Ferenccel, a latin szövegrészeket ford. Benda Kálmánnal], 1988; Christianus Schesaeus: Opera quae supersunt omnia, krit. kiad., 1979; Joannes Bocatius: Opera quae exstant omnia. II-III. Poetica, krit. kiad., szerk., 1990, I. Prosaica, 1992.

Műford.: Gyöngyösi Gergely (1472-1545): Arcok a magyar középkorból [Árva Vincével, Csanád Bélával, bev. tan., jegyz.: V. Kovács Sándor], 1983; Bocatius János (1549-1621): Öt év börtönben. 1606-1610 [Mollay Ká­rollyal], 1985; D. Erasmus: Institutio principis Christiani [A keresztény fejedelem neveltetése, utószó Barlay Ö. Szabolcs], 1987; Janus Pannonius, társford. [2. kiad., 1987]; Bocatius János: Bocskai kíséretében a Rákosme­zőn, 1988; Szörényi László: Hunok és jezsuiták. Fejezetek a magyarországi latin hősepika történetéből [a latin szövegeket Csonka Ferenc ford.], 1993.

[MNBCD]

Csontos Gábor

(Hajdúnánás, 1927. jan. 1.): író.

A Közp. Sajtószolgálat 1977. évi novellapályázatának díja.

M.: Fából vaskarika, elb., 1960; Szemben hegyek. Két karácsony, kisr.-ek, 1965; Száraz ér, elb., 1968; Latinka [címváltozat: Legyőzöttek diadala, bemutató: Kaposvári Csiky Gergely Színház], d., 1969; Kishúgom, Nofretéte, elb., 1971; Megyek az orrom után, r., 1971; A kőfaragó, aki a halhatatlanságot keresi, r., 1972; Galambsziget, ifj. r., 1973; Pléhlovasok, r., 1973 [csehül: Prága, 1978]; Mese a tűztolvajról, r., 1975; Időzavar, r., 1976; Egyedem-begyedem tenger-tánc, r., 1977; Holnap jön a kéményseprő, kisr., elb., 1978; Suhogó völgy, ifj. r., 1979; Az obsitos közbeszól, elb., 1984; A táltos csikó, meser., 1984; Az utolsó nyár, r., 1986; Csízrapszódia, r., 1990.

[KMIK,KKMGY,KK92,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL]

Csontos János

(Ózd, 1962. jún. 6.): író, újságíró.

M.: Együtt és külön. Interjúk a "Kilencekkel", 1990; Apróza. Kísérleti írások és íráskísérletek, 1982-1989, Debrecen, 1991; Menekült iratok. Szöveggyűjtemény a nyolcvanas évekből, 1991; Szabadulási mutatvány, v., Dunaújváros, 1991; Határfolyam, v., 1994; Gondolatok a lomtárban, publ., Hajdúböszörmény, 1996; Szonett­regény. 1991. XII. 30.-1992. V. 15., 1997; Frank Tibor: Egy világpolgár vallomásai, rip., 1997; Szajna-parti szonettek, Zalaegerszeg, 1997.

[MNBCD]

Csontos Sándor

(Debrecen, 1956. jún. 18.-Bp., 1987. okt. 23.): kritikus.

M.: Sajtó alá rend.: Sarkadi Imre: Elbeszélések, 1980, Körhinta, 1981, Drámák, 1983, Az önámító halála, 1981; Gáll István: Éjszakai csöngetés [Módos Péterrel], elb., 1984; Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon, 1987; Gábor Zoltán: Születő évszak. Vál. és hagyatékban maradt versek, vál. [Ratkó Józseffel], 1988.

[JAKL,ÚMIL,KMIK,MNBCD]

Csontos Vilmos

(Garamsalló, 1908. okt. 11.): költő, író. [Szlovákia]

A Csehszlovák Írószövetség Nemzetiségi Díja 1974; CSEMADOK érem arany fokozata 1984.

M.: Magyar ugaron, v., Léva, 1932; Üzent a föld [Agárdy Zsigmonddal, Sass Jánossal és Veress Vilmossal], v., Léva, 1934; Üzentek értem, v., Zseliz, 1936; Tovább kell menni, v., Gyoma, 1941; Kell itt a szó!, vál. v. 1930-1955, Pozsony, 1956; Hiszek az emberben, v., Pozsony, 1961; Új szerelem, v., Pozsony, 1966; Csendes lobogással, v., Pozsony, 1968; Gyalogút, önéletrajzi r., Pozsony, 1972; Örökség, v., Pozsony, 1973; Dalol a föld, vál. v., Pozsony-Bp., 1978; Estéli ének, v., Pozsony, 1982; Veletek vagyok, v., Pozsony, 1987; Pacsirtaszó, vál. v., Miskolc, 1995; Pitypalatty, vál. gyv., Pozsony, 1996.

[MIL,KMIK,KKKP:207,ÚMIL,OSZKK,CSMIL,MNBCD]

Csoór István

(Szeghalom, 1910. okt. 10.-Gyula, 1990. ápr. 22.): író.

Felszabadulási Jubileumi Emlékérem 1970; Gyula Városáért 1978; A Munka Érdemrend arany fokozata 1979, ezüst fokozata 1980; Szeghalomért 1980; Kohán Emlékérem 1984; Szeghalom Város Emlékplakettje 1985.

M.: Havas udvar, r., 1944; Örök malom, r., 1944; Galagonyagally, elb. és kisr. [Szeged]-Bp., 1963 {1953*ÚMIL}; Hegy és göröngy, r., 1970; Emlékezés a kezdetre, visszaemlékezések, Békéscsaba, 1970; Víz, víz, tiszta víz, szociográfia, Gyula, 1975; Három szabad évtized Gyulán, tan., társszerző, Gyula, 1975; A nap sohasem alszik, kisr., Szeghalom, 1976; Fák, virágok, füvek, helytört. tan., Gyula, 1976; "... Jaj a legyőzöttnek!", munkásmozg. tan., társszerző, Gyula, 1977; A hangok messzire szállnak, elb., Békéscsaba, 1979; Adalékok a gyulai munkás­mozgalom történetéhez. 1891-1944 [másokkal], Gyula, 1979; Gyula város társadalma és munkásmozgalma 1919-1944 [másokkal], Gyula, 1982; A Nap sohasem alszik, r., Szeghalom, 1985; Két forradalom fényei [má­sokkal], Gyula, 1987.

[ÚMIL,MIB8,KMIK,MÉL4,MNBCD]

Csoóri Sándor

(Zámoly, 1930. febr. 3.): költő, író.

JA-díj 1954, 1970; Herder-díj 1981; Bibó István-díj 1984 [Boston]; Az Év Könyve Jutalom 1985, 1995; Déry Tibor-jutalom 1987; Fitz József-díj 1989; Kossuth-díj 1990; A Magvető Kvk. Nívódíja 1990; A Radnóti Biennálé Költészeti Fődíja 1990; Eeva Joenpelto-díj (Finno.) 1995; Károli Gáspár-díj 1997; A Magyar Örökség Díj 1997.

M.: Felröppen a madár, v., 1954; Ördögpille, v., 1957; Menekülés a magányból, v., 1962; Tudósítás a toronyból, irodalmi szociográfia, 1963; Kubai napló, úti élmények, esszé, 1965; Iszapeső, kisr., 1965; A költő és a majompofa, karcolatok, 1966; Második születésem, v., 1967; Faltól falig, karcolatok, 1969; Lekvárcirkusz bohócai, gyv., 1969; Forradás. Ítélet. Nincs idő, irodalmi forgatókönyvek [Kósa Ferenccel], 1972 {1969*MIB8}; Párbeszéd, sötétben {Párbeszéd a sötétben*KMIK}, v., 1973; Utazás félálomban, esszé, elb., karcolatok, 1974; Sose harmadnapon, v., 1976; A látogató emlékei, v., 1977; Jóslás a te idődről, vál. v., 1979; Nomád napló, elb., esszék, karcolatok, 1979; A tizedik este, v., 1980; 80 huszár, irod. forgatókönyv [Sára Sándorral], 1980; A félig bevallott élet, esszék, 1982; Elmaradt lázálom, v., 1982; Illyés Gyula: Mert szemben ülsz velem, v., vál., szerk., 1982; Várakozás a tavaszban, vál. v., 1983; Kezemben zöld ág, v., 1985; Készülődés a számadásra, esszék, vallomások, 1987; Lábon járó verőfény, gyv., 1987; Csoóri Sándor Breviárium [összeáll. Vasy Géza], 1988; A világ emlékművei, v., 1989; Barbarian Prayer. Selected poems of Sándor Csoóri, 1989; Virágvasárnap. A 60 éves költő 60 verse, 1990; Esztergomi töredék [vál., szerk., bev. Nagyfalusi Tibor], Esztergom, 1990; Nappali hold, publ., 1991; Senkid, barátod. A szerző válogatása életművéből, Bp.-Ungvár, 1994; Tenger és diólevél, 1961-1994, beszédek, esszék gyűjteménye I-II., 1994; Hattyúkkal, ágyútűzben, v., 1994; Ha volna életem, v., 1996; Szálla alá poklokra, esszék, Miskolc, 1997.

Műford.: A táj változásai. Finnországi modern költők antológiája [másokkal], 1980; L. Nummi: Lépj ki tükreidből, v., 1989; Tanács boldogoknak, finnországi svéd költők, v., 1990; P. Saarikoski: Bomba hűtőszekrényben, vál. v., 1990.

[MIL,DKA,ÚML,ÚFL,KKMGY,AKL,KMIK,MKK,KK69,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,

OSZKK,MIB8,MNBCD]

Csorba Béla

(Temerin, 1950. júl. 26.): költő, etnográfus. [JU]

Sinkó Ervin-díj 1981.

M.: Stratégia, v., Újvidék, 1980; Tücsökmadarak a hóban, gyv., Újvidék, 1984; Temerini néphagyományok, kis­monogr., Újvidék, 1988; Rögeszmélet, v., Újvidék, 1989; Eltévedt mezsgyekövek. Adalékok a délvidéki magyar­ság történetéhez 1918-1993 [Botlik Józseffel és Dudás Károllyal], [Bp.], 1994; Ceruza vagy cenzúra. Publicisztikai írások, 1995; Még azt mondják Temerinben... , néprajzi tan., Kanizsa, 1997.

[KMIK,ÚMIL]

Csorba Csaba

(Sátoraljaújhely, 1946. szept. 28.): történész.

M.: A régi Sárrét világa, bibl., Békéscsaba, 1974; Esztergom hadi krónikája, 1978; Várak a Hegyalján. Tokaj, Ónód, Szerencs, 1980; Esztergom, útikönyv, 1982; Pécs, útikönyv, 1983; Vég-Gyula várának históriája, 1985; II. Rákóczi Ferenc és a kuruc szabadságharc, Miskolc, 1986; Évezredek hétköznapjai I-II. [Bíró Ferencnével], 1983-1985; Muhi csata, Miskolc, 1991; A tatárjárás, 1991; Trefort Ágoston: Önéletírása, szerk., Sátoraljaújhely, 1991; Losontzi István: Hármas kis-tűkör, melly a Magyar Királyi Birodalomnak az az: M. Országnak és hozzá kapcsoltt egyébb részeinek I. földleírását, II. mostani polgári állapotját, 's III. a 'magyar nemzet' régi és újabb történetét, tanuló ifjak számára hiven ábrázolja, szerk., Sárospatak, 1992; Gömör vármegye katonai leírása. 1780-as évek, szerk. és a kísérő tan., Miskolc, 1993; Abaúj-Torna vármegye katonai leírása, szerk., Miskolc, 1993; Regélő váraink, 1993; Comenius és a magyar művelődés, szerk. [másokkal], Sárospatak, 1994; "Árpád jöve magyar néppel". A magyarság őstörténete és a honfoglalás, 1996; Árpád örökében. Szent Istvántól III. Andrásig, 1996; Árpád népe, 1997.

[ÚMIL,MNBCD]

Csorba Győző

(Pécs, 1916. nov. 21.-Pécs, 1995. szept. 13.): költő, műfordító.

Baumgarten-jutalom 1947; Szocialista Kultúráért 1954; JA-díj 1957, 1972; Kiváló Népművelő 1961; Baranya M. és Pécs Művészeti Nagydíja 1963; Felszabadulási Emlékérem 1970; "25 éves a magyar könyvtárügy" Emlékérem 1974; Janus Pannonius Művészeti Érem 1975; A Munka Érdemrend arany fokozata 1976; Pécs Város Művészeti Díja 1977; A Művészeti Alap Nagydíja 1981; Kodály Zoltán-emlékérem 1984; Kossuth-díj 1985; Baranyáért Emlékérem 1986; Pro Urbe Pécs 1986; Áprily-díj 1987; Janus Pannonius Gimn. és Szakközépisk. 75. évford. Emlékérme 1987; Pro Civitate 1991 [Pécs]; A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje 1991.

M.: Mozdulatlanság, v., saját kiadás, Pécs, 1938; A híd panasza {Híd panasza*ÚMIL}, v., Pécs, 1943; Négy kicsi cica, gyv., Pécs, 1946; Szabadulás, v., Pécs, 1947; Ocsúdó évek, önéletrajzi költemény, Pécs, 1955; A szó ünnepe, v., 1959; Séta és meditáció, v., 1965; Lélek és ősz, v., 1968; A lélek évszakai, vál. v. [ill. Würtz Ádám], 1970; Időjáték, v., 1972; Anabázis, v., 1974; Március, v. [ill. Martyn Ferenc], Békéscsaba, 1975; Észrevételek, v., 1976; Összegyűjtött versek, 1978; Válogatott versek 1945-1975, 1979; Ritmus, rend, zene, v. [ill. Martyn Ferenc], Pécs, 1981; A világ küszöbei, v., 1981; Simeon tűnődése, v., 1983; Görbül az idő, v., 1985; Vissza Ithakába, vál. v., 1986; A szavak bolyhai, v., 1988; A város oldalában. Csuhai István beszélget Csorba Győzővel, Pécs, 1991; Szemközt vele, v., 1991; Egy eltűnt pécsi utcára, v., Pécs, 1991; Csikorgó, v., Pécs, 1995; Kétféle idő, v., Ungvár-Bp., 1995; Válogatott versei [vál. Tüskés Tibor], 1997.

Műford.: Hélinant: A halál versei, v., Pécs, 1940, 2. jav. kiad., 1990; J. W. Goethe: Faust I-II. - Ős-Faust, d. [Jékely Zoltánnal], 1959; B. Brecht: Válogatott versek [vál., szerk., utószó Hajnal Gábor], 1959; A. P. Mezsirov: Búcsú a hótól, vál. v., 1974; E. Eschner: Gergő király, színmű, bemutató: Pécs, 1975; Kettőshangzat, vál. v.ford., 1976; Válogatott versek, 1945-1975, 1979; Janus Pannonius válogatott munkái, vál., szerk., előszó, társford., 1982; Janus Pannonius: Pajzán epigrammák, szerk., utószó, jegyz. [kétnyelvű], 1986; Carmina burana, középkori diákdalok, Szentendre, 1990; R. M. Rilke legszebb versei, 1994; F. Petrarca legszebb versei, 1995; Csavargó énekek. Villon és balladái és versei, Szentendre, 1995; F. W. Nietzsche: A vidám tudomány [Török Gáborral], 1997.

[MIL,ÚML,KMIK,KK92,KK94,ÚMIL,MNBCD]

Csorba Piroska

(Szuhakálló, 1952. aug. 10.): költő, író.

MSZOSZ Kulturális Díj 1992.

M.: A virágfejű ember, bábdarab, 1981; Három hangon, v. [Cseh Károllyal és Furmann Imrével], Miskolc, 1986; Kemény a föld, v., 1989; Az én tankönyvem I. A vers, Szuhakálló, 1992; Az én tankönyvem II. A próza, Szu­hakálló, 1994; Csókolom, jól megnőttem!, ifj. r., 1997; Az én tankönyvem III.-IV., Szuhakálló, 1997; A kesztyű, tan., Szuhakálló, 1997.

[JAKL,ÚMIL]

Csorba Sándor

(Szemere, 1934. márc. 27.): irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1987.

M.: Kölcsey és Debrecen, Debrecen, 1982; Szemere Bertalan neveltetése és pályakezdése, Miskolc, 1984; Kölcsey és Szatmár megye [Takács Péterrel], Nyíregyháza, 1988; Szatmár vármegyei tisztségviselők levelei Kölcsey Ferenchez, 1990; Debreceni kollégisták levelei Kölcsey Ferenchez [Bányai József et. al. leveleinek fakszimiléjével], Nyíregyháza, 1990; Bory Zsolt, 1921-1984, 1991; Kölcsey Ferenc gazdasági irataiból, Fehérgyarmat, 1991; A Kölcsey-család genealógiája és címere [Nyakas Miklós], Fehérgyarmat, 1993; Válogatás a XX. század Hymnus-értelmezéseiből, szerk., Fehérgyarmat, 1997.

[ÚMIL,HungÉrt1990-93,MNBCD]

Csorba Tibor [Szakácsi]

(Szepesváralja, 1906. márc. 16.-Bp., 1985. szept. 5.): író, műfordító, festő.

M.: Beszél a tanya, elb., Kecskemét, 1934; Az utolsó lőcsei diák, r., Celldömölk, 1936; Polgáristák, r., 1936; A hu­manista Báthory István, 1944; Lengyel-magyar szótár, szerk., 1958; Lengyel-magyar nagyszótár, szerk., 1995.

 [ÚMIL,MK21/44,MÉL4]

Csorba Zoltán

(Miskolc, 1905. jan. 16.-Bp., 1976. júl. 31.): helytörténész.

M.: Kazinczy Gábor, tan., Miskolc, 1970; Gvadányi József élete és munkái, tan., Miskolc, 1975; Miskolc és Borsod az irodalomban, tan., Miskolc, 1994.

Csordás Gábor

(Pécs, 1950. aug. 6.): költő, műfordító (orvos).

A Művészeti Alap Elsőkötetesek Díja 1981; KISZ-díj 1985; Wessely László-díj 1986; Az Európa Kvk. Nívódíja 1987; Déry Tibor-jutalom 1990.

M.: A nevelő nevelése, v., 1980; Kuplé az előcsarnokban, v., 1984; Baka István: Tájkép fohásszal. Versek 1969-1995, szerk., Pécs, 1996.

Műford.: W. P. Szymanski: Órák helyett percek, r., 1987; Wisniewski-Snerg: A robot, fant. r., 1987; Frantisek Halas versei, 1988; W. Szymborska: Csodák vására, v., vál., utószó, 1988; H. Wouk: Végső győzelem, r., Pécs, 1990; H. Wouk: Háború és emlékezet I-III. [III. köt. Forrongó világ], 1989-1991; M. Dinescu: A halál újságot olvas [Csiki Lászlóval], v., Pécs, 1991; D. Brown: Az ég urai, r., 1992; J. Higgins: Dillinger, r., Pécs, 1992; K. Wozencraft: Drog, bűnügyi r., Pécs, 1992; T Šalamun: Póker, v. [Parti Nagy Lajossal és Oravecz Imrével], Pécs, 1993; D. Brown: A parancs, r., Pécs, 1994; R. Rorty: Esetlegesség, irónia és szolidaritás [Boros Jánossal], Pécs, 1994; N. Fabrio: Város az Adrián, Pécs, 1995; J. Derrida: Marx kísérletei [Boros Jánossal és Orbán Jolánnal], Pécs, 1995; J. Derrida: Esszé a névről [Boros Jánossal és Orbán Jolánnal], Pécs, 1996; A. Debeljak: A csend szótára, v., ford. [Gállos Orsolyával és Parti Nagy Lajossal], Pécs, 1996.

[JAKL,KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MNBCD]

Csordás Mihály

(Kishegyes, 1950. jún. 19.): kritikus. [JU]

Üzenet-díj 1984; Mayer Ottmár-díj 1985; Kishegyes község Októberi Díja 1986.

M.: A Csépe-emléknapok egy évtizede 1972-1982. Kishegyes, 1982; Követni az időt, tan., esszék, kritikák, Szabadka, 1984; Csépe Imre emlékezete, szerk., bev., Újvidék, 1985.

[ÚMIL]

Csőgör András

(Kolozsvár, 1936. jún. 16.): költő (fogorvos). [NO/MO]

M.: Versek, 1997.

Csőke Sándor

(): nyelvész, szerkesztő. [Argentína/Ausztria]

M.: Perui aymará és quechua nyelvek uralaltáji nyelvi rokonsága, Buenos Aires, 1969; A sumér ősnyelvtől a magyar élőnyelvig, New York, 1969; Sumér-magyar összehasonlító nyelvtan, Buenos Aires, 1972; Sumér egyeztető szótár, Buenos Aires, 1973; Sumér-finn-mongol-török összehasonlító nyelvtan, Buenos Aires, 1974; A sumér-uralaltáji nyelvek hatása a szláv nyelvek fejlődésére, Buenos Aires, 1975; Az ó-szláv nyelv sumér-uralaltáji elemei, Eberstein, 1976; A szlovák nyelv ragozó nyelv, Eberstein, 1976; Három tanulmány, München, 1977; Három tanulmány, Eberstein, 1977; Három tanulmány, Eberstein, 1978; A magyar nyelv állítólagos finnugor szókészletének sumér-mongol-török megfelelője, Eberstein, 1982; A magyar nyelvben nincsenek szláv kölcsönszavak, Eberstein, 1983.

[MEIL]

Csörgits József

(Vörösmart, 1948. júl. 28.): költő, publicista. [Horváto.]

Berzsenyi-díj 1991.

M.: Öngyilkos halak, v., Eszék, 1983; Napló a fejfáig, v., Eszék, 1989; Mintha tenyérrel csapnék a fénybe, v., Újvidék, 1991; Sikoly, v., Eszék, 1996.

[KMIK,ÚMIL]

Csörsz István

(Baja, 1942. máj. 21.): író.

A MR Nívódíja 1981.

M.: Sírig tartsd a pofád, dokumentumr., 1971; Vastövis, kisr., 1972; Bocsánatos bűnök, elb., 1972; Okos madár, r., 1972 [szlovákul: Smena, 1978]; Visszakézből, r., 1974; Ördögűzés, elb., 1977; Színpadi mű, d., bemutató: Thália Színház, 1982; Elhagyott a közérzetem, riportok, 1986.

[KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,OSZKK]

Csudai Csaba

(Kassa, 1944. márc. 12.): költő, műfordító, kritikus.

Műford.: A. González León: Vándorló ország, r., 1974; B. Casares: Aludj a napon, r., 1979; A folyó harmadik partja, latin-amerikai elbeszélők, ant., 1983; M. Otero Silva: Lope de Aquirre, a szabadság hercege, r., 1983; V. Vivaldi: Bársonyos szemek. Tina Modotti élete, 1985; Gui Campos versei, 1986; F. Pessoa: Arc többes számban, v., 1988; B. Vallejo: Drámák [másokkal], 1988; M. V. Llosa: Ki ölte meg Palomínó Molerót?, r., 1989; M. V. Llosa: Szeretem a mostohámat, r., 1990; O. Paz: A meztelen jelenés. Marcel Duchamp, tan., 1990.

[MNBCD]

Csuhai István

(Bp., 1961. nov. 19.): kritikus, szerkesztő.

JA-díj [Cleveland] 1987.

M.: Hamvas Béla: Szellem és egzisztencia, kiad., jegyz., Pécs, 1987; Szilénosz-gyakorlatok, esszék [Hévizi Ot­tóval], 1991; A város oldalában. Életrajzi beszélgetés Csorba Győzővel, Pécs, 1991 {A vár oldalában*ÚMIL}; Jelenkor antológia, szerk., Pécs, 1993.

[KMIK,ÚMIL,KK94,KK96]

Csuka János [írói neve: Aranyműves János Lajos]

(Szeged, 1902. aug. 22.-Bp., 1962. jan. 1.): író, költő, újságíró. [JU, 1944-től MO]

M.: Móricz Zsigmond horvát nyelven, Újvidék, 1934; Kisebbségi sorsban I-II., Szabadka, 1941; A bánáti magyarság szórványélete, Szeged, 1944; A délvidéki magyarság története 1918-1941, monográfia, 1995.

Műford.: Sz. C. Daszkalov: Az én földem, elb. [Hámori Zoltánnal], 1952.

[MÉL3,ÚMIL,OSZKK]

Csuka Zoltán

(Zichyfalva, 1901. szept. 22.-Bp., 1984. márc. 23. {márc. 26.*ÚMIL}): költő, műfordító, irodalomtörténész.

Szocialista Munkáért Érdemérem 1961; JA-díj 1965; A jugoszláv PEN Club díja 1969; Aranykoszorúval ékesített Jugoszláv Zászlórend 1969; A Munka Érdemrend arany fokozata 1971; Nemzetközi Műfordítói Életműdíj (Nathorst) 1977.

M.: Versek, Pécs, 1920; Mese az Orgonakirályfiról és egyéb mesék, Pécs, 1920; Utak, v. [Aranyműves János Lajossal], Újvidék, 1922; Megyünk, v., Újvidék, 1923 {1922*KMIK}; Fundámentom, v., Újvidék, 1924; Esztendők ütőerén, v., Újvidék, 1927 {1926*KMIK}; Mindent legyűrő fiatalság, v., Újvidék, 1931; Tűzharang, v., Újvidék, 1933; Életív, vál. v. 1925-35 [bev. Juhász Géza], Debrecen, 1936; Sötét idők árnyékában, v., 1939; Buzgó kiáltás, v. [bev. Benedek Marcell], 1957; Piros pünkösd Pécsett, elbeszélő költemény [bev. Hajdú Gyula], 1959; A jugoszláv népek irodalmának története, 1963; Előretolt állásban, vál. v. 1921-39 [bev. Juhász Géza], Újvidék-Bp., 1966; A szentendrei rebellis, életrajzi r. [Jakov Ignjatovićról], 1969; Ellentmondás a halálnak, vál. v., 1971; "Mert vén Szabadka {...Szabadság...*KMIK}, áldalak...", emlékezések, Szabadka, 1971; Az idő mérlegén, összegyűjtött v. [bev. Czine Mihály], 1977; Bizonyságul, v., 1983.

Műford.: T. Manojlović: A centrifugális táncos, d., Újvidék, 1931; M. Crnjanski: Örökös vándorlás, r., 1941; Délszláv népballadák. Karadzsics Vuk Szteván eredeti népdalgyűjtéséből, 1946; I. G. Kovačić: Jama. [Tömegsír], v., 1946; I. Andrić: Híd a Drinán, r., 1947; P. P. Njegoš: Hegyek koszorúja, drámai költemény, 1948; J. Ignja­tović: Respektus Vásza, r., 1948; B. Stanković: Gúzsbakötött élet, r., 1948 [Szilaj vér, Újvidék, 1966]; A sárkány meg a királyfi. Délszláv népmesék,1955; I. Andrič: Vihar a völgy felett, r., 1956; A. Cesarec: Katakombában, elb., 1956; I. G. Ehrenburg: A teremtés második napja, kisr.-ek, 1956; V. F. Tyendrjakov: Válóok, r., Nagyvárad, 1957; B. Čopić: Ismerős a völgyszorosból, elb., 1957; I. Andrič: Elátkozott udvar, kisr.-ek, 1959; M. Držič: Dundo Maroje, d., 1959; M. Krleža: Éjtszakának virrasztója. Petrica Kerempuh balladái, 1959; A legkisebb csá­szárfi, jugoszláv népmesék, 1960; S. Matavulj: Fráter Barnabás, r., Újvidék, 1960; I. Potrč: Gaztett, r., 1960; A. Guljaski: Az aranygyapjú, r., 1961; A. Guljaski: Kémelhárítás, r., 1961; Az aranyhajú királylány. Délszláv népmesék, 1961; V. Prežihov: Földindulás, r., 1961; B. Čopić: Áttörés, r., 1962; V. Desnica: A tavasz és a halál játékai, r., Szabadka, 1962; I. Andrič: Nyuszka, r., 1963; M. Krleža: A horvát hadisten, elb., 1963; G. Markov: Férfiak, r., 1963; A. Guljaski: Éjféli kaland, r., 1964; S. Novak: Erős vár, elb., Újvidék, 1964; S. Sremac: Papháború, r., 1964; M. Krleža: A fekete sas árnyékában, r., 1965; M. Krleža: Versek. - Emlékiratok, [Ács Károllyal], Bp.-Újvidék, 1965; M. Krleža: Zászlók, r., Bp.-Újvidék, 1965; G. Olujić: A szerelemre szavazok, kisr., 1965; D. Čalić: A hősök is emberek, visszaemlékezések, 1967; A. Guljaski: A 07-es ügynök, kémr., 1967; H. Humo: Részeg nyár, r., 1968; R. Marinković: A küklopsz, r., 1968; Sebzett madár. Mai szerb és horvát drámák, [Vuji­csics D. Sztojánnal], 1968; M. Selimović: A dervis és a halál, r., Bp.-Újvidék, 1968; M. Krleža: Kálvária, d., 1970; G. Olujić: Vadhajtás, r., 1970; D. Sušić: Én, Danilo, r., 1970; M. Krleža: Út a paradicsomba, irod. forgatókönyv, 1971; V. Mićunović: A csetnik vajda, r., 1971; F. Prešeren: Szonettkoszorú, v., Muraszombat-Bp., 1971; M. Bor: Átkelt a vándor az atomkoron, v., 1972; J. Ignjatović: Örök vőlegény, r., Újvidék-Bp., 1972; M. Selimović: Az erőd és foglya, r., 1972; J. Stojanović: Leonardo da Vinci, életrajzi r., Újvidék-Bp., 1972; M. Crnjanski: Čarnojević naplója, kisr., 1973; D. Grah: A kilencedik mennyország, r., 1973; J. Ignjatović: Szerb rapszódia, visszaemlékezések, 1973; I. Andrič: A lőportorony, elb., Újvidék-Bp., 1974; Lángoló vér. Válogatott szlovén partizándalok, Bp. - Muraszombat, 1974; A. Hromadzić: A különös tó titka, mesék, Újvidék-Bp., 1974; I. Andrič: Beszélgetés Goyával, esszé, 1975; D. Baranin: A bujdosók vára, r., röv. kiad., 1975; F. Prešeren versei [Lator Lászlóval, Tandori Dezsővel], 1975; Adriai tengernek múzsája. A dalmát tengerpart költészete, vál., ford., 1976; M. Krleža: Az ész határán, r., 1976; J. Pavlovski: Sárfészek, r., Újvidék, 1976; M. Selimović: Ketten a szigeten, r., 1976; M. Janković: Maros menti ének, r., 1977; I. Andrič: Haragban a világgal, elb., Újvidék, 1979; I. Cankar: Maria szeretetháza, r. [Tóth Ferenccel], Muraszombat, 1979; M. Crnjanski: Egy csepp spanyol vér, r., 1979; M. Krleža: Ezeregy halál, vál. elb. [Dudás Kálmánnal], 1979; M. Krleža: Drámák [Dudás Kálmánnal, Spiró Györggyel], 1980; P. P. Njegoš: A mikrokoszmosz fénye. Bölcseleti költemény, 1982.

[ÚMIL,KMIK,MÉL4,OSZKK]

Csukás István

(Csicsó, 1917. márc. 23.): irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1966; Szocialista Munkáért Érdemérem 1954, 1963; A Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozata 1964; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1981.

M.: Ady Endre a szlovák irodalomban, 1961; Petőfi a szlovákoknál, Pozsony-Bp., 1979.

[ÚMIL,CSMIL]

Csukás István

(Kisújszállás, 1936. ápr. 2.): költő, író.

Hollywoodban a X. Tv-fesztivál Nagydíja és az Év Legjobb Gyerekfilmje 1975; JA-díj 1977, 1987; Ifjúsági Díj, 1978, 1982; A Szépirodalmi Kvk. Nívódíja 1981, 1982, 1985, 1990; Andersen-diploma 1984; A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1984; Gyermekekért Érdemérem 1986; Az Év Könyve Jutalom 1987; Déry Tibor-jutalom 1989, 1995; MSZOSZ-díj 1990; A MAOE életműdíja 1996; A Tekintet Alapítvány irodalmi díja 1997.

M.: Elmondani adj erőt!, v., 1962; Előszó a szerelemhez, v., 1965; Egy szürke kiscsacsi, meser., 1967; Koromcsillag, v., 1968 {1967*ÚMIL}; Erdőben jártam, mesekönyv, 1968; Mirr-Murr, a kandúr, gyr., 1969; Pintyő­ke-cirkusz, világszám!, gyr., 1971; Vidám állatkert, mesekönyv, 1971; Keménykalap és Krumpliorr, ifj. r., 1973 [bolgárul: Szófia, 1989]; A téli tücsök meséi, gyr., 1974; Síppal, dobbal, mesekönyv, 1974; Egy kiscsacsi története. Mirr-Murr kalandjaiból, mese, 1975; Ima a vadevezősökért, v., 1975; Nyár a szigeten, ifj. r., 1975; Vakáció a halott utcában, ifj. r., 1976;  A felidézett toronyszoba, vál. v., 1977; Itt a kezem, nem disznóláb, mesekönyv, 1977; Oriza-Triznyák. Mirr-Murr kalandjaiból mesék, 1977; Hogyan fogtam el Settenkedő Tódort?, gyr., 1978; Utazás a szempillám mögött, gyr., 1978; Szegény Gombóc Artúr, meser., 1979; Pom Pom meséi, 1979-; A radírpók, meser., 1979; Az üres papír elégiája, v., 1980; Süsü a sárkány, gyr., 1980; Festéktüsszentő Hapci Benő, meser., 1980; Az én játékos könyvem, 1980; A bátor Tintanyúl, meser., 1981; Hogyan lettem filmszínész, gyr., 1981; Madárvédő Golyókapkodó, meser., 1982; Csicsóka és a moszkitók, ifj. r., 1982; Mintha átvágnánk Tahitin, v., 1982; Gyalogcsillag, színdarab, 1983; Civakodó cipőikrek, meser., 1983; Süsü újabb kalandjai, gyr., 1983; A nagy  ho-ho-ho-horgász, képeskönyv, 1985; Orr-beszámoló a Szépvölgyi út 67-től a Kolosy térig, v., 1985; Pom Pom főz, meser., 1985; Az óriástüdejű levegőfújó, meser., 1985; Sebaj Tóbiás, mesekönyv, 1985; A legkisebb Ugrifüles, meser., 1985; A legkisebb Ugrifüles a városban, meser., 1985; Pom Pom meghív uzsonnára, mesekönyv, 1986; Ugrifüles az illemtanár, mesekönyv, 1986; Lesből támadó ruhaszárítókötél, képes mesekönyv, 1986 {1987*KK96} Űrhajó az Orrbolygóról, gyr., 1986; Mint az ejtőernyősök, összegyűjt. v., 1986; Gyalogcsillag. Utazás a szempillám mögött. Ágacska, színművek, 1987; Kelekótya kandúrok, mese, 1987; A nagy ho-ho-ho-horgászverseny, meser., 1987; Órarugógerincű Felpattanó, meser., 1987; Hapci-rakéta a Hókuszpókusz szigetekre, meser., 1987; Süsü és a sárkánylány [1987]; Süsü csapdába esik, meser., 1988; A magányos szamovár, meser., 1988; A Főkukac csavarog, mesekönyv, 1988; A csalikukac csavarog, ké­pesk., 1988; Utazás a szempillám mögött, színdarab, 1988; Kutyánszky Kázmér a versíró kutya, színdarab, 1988; Metszet az Időből, Szárszó, nyár, v., 1989; Vakkancs szétnéz Budapesten, meser., 1989; Tappancs, meser., 1989; Cillancs felfedezi a világot, meser., 1989; Brum Brum Brunó, meser., 1989; Tappancs játszani szeretne, gyr., 1990; A kelekótya kiskakas, meser., 1990; Sün Balázs, verses mese, 1990; Kalandozás Betűországban, gyr. [ill. Fuchs Tamás], 1990; Mesélj, Münchhausen, színdarab, 1991; Sínen ült egy fehér nyúl, 1992; Bohóc az egész család, színdarab, 1994; Étellift a pokolba, v., 1995; Költők éhkoppon. Összegyűjtött prózai írások, 1996; Összegyűjtött versek, 1996; Süni és barátai, 1997; A téli tücsök meséi, 1997.

[MIL,DKA,KKMGY,KMIK,MKK,KK92,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL,MNBCD]

Csulák Mihály

(Érsekújvár, 1927. nov. 20.-Bp., 1984. máj. 2.): költő, műfordító, újságíró. [Szlovákia]

M.: Ifjúsági irodalom — iskolai nevelés, 1969; Mindenütt vannak csillagok, ifj. r., 1970; Az önálló ismeretszerzés útja [Ballér Endrével], kézikönyv, 1980; Újságok, hetilapok, folyóiratok az általános iskolai nevelő-oktató munkában, 1983.

Műford.: V. Vaňatko: Luba, a partizán, r., 1951; B. Sílová: Papírfigura, r., 1952; J. Wolker: A kéményseprő, mese, 1952; L. Askenazy: Az ellopott Hold, szatíra, 1965; M. Haľamová: A kókuszdióban lakó kis cinke, mese, Pozsony-Bp., 1978; A kakas és a tyúkocska, szlovák népmese, Pozsony-Bp., 1978; R. Moric: Mesék az orchi­deák szigetéről [Hamburger Judittal], Pozsony-Bp., 1981.

[OSZKK,MÉL4]

Csúri Károly

(Szeged, 1946. júl. 9.): irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1979; Apáczai Csere-János-díj 1996.

M.: Texttheorie und Interpretation. Untersuchungen zu Gryphius, Borchert und Böll [Bernáth Árpáddal és Kanyó Zoltánnal], Kronberg/Ts., 1975; Die frühen Erzählungen Hugo von Hofmannsthals. Eine generativpoetische Untersuchung, Kronberg/Ts., 1978; Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, szerk. [Bernáth Árpáddal], Szeged, 1985; Az egyszerű formák szemiotikája, szerk. [Bernáth Árpáddal], Szeged, 1985; Lehetséges világok. Tanulmányok az irodalmi műértelmezés témaköréből, 1987; Kanyó Zoltán: Szemiotika és irodalomtudomány, vál. tan., szerk. [Bernáth Árpáddal, ford. Kertész András, Orosz Magdolna, Tarnay László], Szeged, 1990.

[ÚMIL,MNBCD]

Csurka István

(Bp., 1934. márc. 27.): író.

JA-díj 1969, 1980; Színikritikusok Díja 1979/80.

M.: Tűzugratás, elb., 1956; Hamis tanú, r., 1959; Májusi fagy, filmforgatókönyv, 1961; Kertes házak utcája, film­forgatókönyv, 1962; Miért rosszak a magyar filmek?, filmforgatókönyv, 1963; Szájhős, 1964; Százötös mellék, elb., 1964; Moór és Paál, kisr., 1965; Az idő vasfoga, d., 1967; A ló is ember, vál. írások, 1968; Ki lesz a bálanya?, d., 1970 {1969*ÚMIL}; Nász és pofon, elb., 1969; Deficit, d., 1970; Döglött aknák, d., 1971; Hét tonna dollár, filmr.-ek, 1971; Budapesti változatok [szöveg Reismann János fotóalbumához], 1971; Kint az életben, elb., 1972; Így, ahogy vagytok!, szatirikus írások [Rákosy Gergellyel], 1972; Egy fogadó lelkivilága, elb., 1976; Eredeti helyszín, d., 1976; Nagytakarítás, d., 1977; Amerikai cigaretta, d., hang- és tévéjátékok, 1978; Házmestersirató I-II., színművek, 1980; Kettes kolbász, tárcák, karcolatok, 1980; Utasok, elb., tárcák, 1981; A kard - A csodaló, kisr.-ek, 1983; Létezés-technika, vál. elb., 1983; Színleírás, tárcák, elb., 1984; Dagonyázás, r., 1985; Mi újság Pesten?, filmr.-ek, 1985; Az elfogadhatatlan realitás, esszék, előadások, New York, 1986 {1985*ÚMIL}; Közép-európai hó alatt, esszék, előadások, New York, 1988; Megmaradni. Dráma. Történik napjainkban, Debrecen, 1988; Vasárnapi menü. Tárcák és novellák, 1989; Vizsgák és fegyelmik. Színművek és hangjátékok, 1990; Új magyar önépítés. Politikai írások és előadások [Nagy László emlékezetére], 1991; Vasárnapi jegyzetek. A Kossuth Rádió Vasárnapi újságjában 1987 és 1991 augusztusa között elhangzott jegyzetek, 1991; Keserű hátország, tan., 1993; Nemzeti összefogás, 1996; Hamis tanú és más regények, 1997.

Színpadi bemutatók: Szájhős, d., Vígszínház, 1964; Az idő vasfoga, d., Ódry Színpad, 1965; Ki lesz a bálanya?, d., Thália Stúdió, 1969; Szék, ágy, szauna, Thália Színház, 1970; Döglött aknák, d., Katona József Színház, 1971; Eredeti helyszín, d., Pesti Színház, 1975; Versenynap, d., Vígszínház, 1977; Nagytakarítás, d., József Attila Színház, 1978; LSD, d., József Attila Színház, 1979; Majális, d., Veszprémi Petőfi Színház, 1979; Deficit, d., Pesti Színház, 1980; Reciprok komédia, Pesti Színház, 1982; Vizsgák és fegyelmik, Pesti Színház, 1987.

[MIL,KMIK,KK92,KK94,KK96,MIB8,ÚMIL,OSZKK]

Csűrös Miklós [eredeti név: Merhán]

(Bp., 1944. szept. 13.): irodalomtörténész, kritikus.

Az irodalomtud. kandidátusa 1990; Déry Tibor-jutalom 1989; Az Oltványi Alapítvány Díja 1990; Greve-díj [1993. évi] 1994; Az Év Könyve Jutalom 1995.

M.: Fodor András, monogr., 1979; Színképelemzés, tan., 1984; Pokoljárás és bohóctréfa. Tanulmány Kálnoky Lászlóról, 1988 {1987*KK96}; "Emlékeinkből jövőt emelek". Tanulmányok Fodor Andrásról, 1989; Kodolányi János: Földindulás, drámák, vál., s. a. r. és az utószót írta [tart.: Pogány tűz, Vidéki történet, Földindulás, Végrendelet, Békák tava], 1989; "Lesz idő, hogy visszatérhet". Jegyzetek Arany János és a századforduló irodalmának korszerűségéről, 1994; Bertók László, esszék, Kaposvár, 1995; Géniuszok - kortársak. Fülep Lajos - Kodolányi János - költők prózája, 1995; Az Újhold-kör költészete, vál., 1997.

[KMIK,MTAA,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,HungÉrt1990-93]

Czagány Iván [írói név: Bóné András]

(Zsolna, 1911. márc. 27.-Pozsony, 1995. nov. 25.): szerkesztő, műfordító. [Szlovákia]

Műford.: M. Pujmanová: Játék a tűzzel, r., 1950; A. Bernásková: Szabad az út, r., Pozsony, 1952; J. Macek: A huszita forradalmi mozgalom, monogr., Pozsony, 1953; J. Fučík: Drága föld, riportok, Pozsony, 1954; F. Kubka: Picasso galambja, történetek, Pozsony, 1954; K. Čapek: Az első osztag, r., Pozsony, 1955; E. Bass: Humberto cirkusz, r., Pozsony, 1956; V. Řezáč: Hurrá, fiúk, utánam!, ifj. r., Pozsony, 1956; E. Bohúň: Porlepte históriák, elb., Pozsony, 1958; B. Říha: Jancsi utazása, ifj. r., Pozsony, 1958; K. Poláček: Lesállásban, ifj. r., Pozsony, 1959; J. Otčenášek: Rómeó, Júlia és a sötétség, r., Pozsony, 1960; D. Tatarka: A kis kakas halálos harca, r., Pozsony, 1960; J. Pleva: Kislegény a nagyvárosban, ifj. r., Pozsony, 1962; Š. Žáry: Itáliai elbeszélés, Pozsony, 1962; P. Dobšinský: A naposholdas paripa, mesék [Farkas Jenővel], Pozsony, 1964; K. Lazarová: A láncra vert sárkány, ifj. r., Pozsony, 1964; M. Pašek: Az ében színű karaván, ifj. r., Pozsony, 1967 {Az ébenszínű karaván, 1966 CSMIL}; J. Havlíček: A láthatatlan, r., Pozsony, 1967; M. Pašek: A halhatatlan cowboy, r., Pozsony, 1967; J. Klíma: Halál és költészet, r., Pozsony, 1969; P. Karvaš: Befejezetlen - gyermekhangra, elb. [Zobor Eszterrel és Tóth Tiborral], Pozsony, 1970; J. Foglar: Sündisznó ketrecben, ifj. r., Pozsony, 1971; V. Řezáč: A választóvonal, r., Pozsony, 1975; V. P. Borovička: Híres politikai merényletek, elb., Pozsony, 1979; F. Gel: Láthatatlan ragadozók legyőzése, ifj. r., Pozsony, 1979; Z. Hadrbolcová: A titokzatos paraplé, r., Pozsony, 1979; J. Petřík: Robin Stolka szorongattatása, ifj. r., Pozsony, 1980; O. Pavel: Mese a síbajnokról, r., Pozsony, 1981; Z. Lahoda: Halál a golfpályán, r., Pozsony, 1982; V. P. Borovička: Merénylők és áldozatok, elb., Pozsony, 1983; J. Marek: A kutyák csillaga, elb., Pozsony, 1985.

[KKKP:215,CSMIL]

Czakó Gábor [Csaba]

(Decs, 1942. szept. 14.): író, kritikus, szerkesztő.

JA-díj 1975; Kortárs-díj [1994. évi] 1994.

M.: A szoba, kisr., 1970; Emberkert, elb., 1971; Indulatos jelentések, szociogr. riportok, 1973; Megváltó, r., 1974 {1975*KK96}; Csata minden áldott nap, r., 1975; Gang, d., 1976; Iskolavár, r., 1976 [lengyelül: 1982]; Disznójáték, egyfelv. [= Tigris a Bégmezőn; Brády Zoltánnal és Gosztonyi Jánossal közös kötet], 1976; Gang, d., bemutató: Thália Színház, 1978; Várkonyi krónika, r., 1978; Sorrendben, elb., egyfelv., 1981; +, elb.-ciklus, 1982; Sárkánymese, kisr., 1982; Eufémia utolsó heteinek hiteles története, r., 1983; Karcsi [Mint a mókus címmel bem.], d., bemutató: Kecskemét, 1983; A lélek fele, r., 1986; Édeshármas, d., bem., 1987; 77 magyar rémmese [Banga Ferenccel], 1988; A sárkánymocsár ura, r., 1988; Luca néni föltámadása, r., 1988; Van itthon elég krumpli?, d., 1989; Hetvenhét és fél magyar rémmese [Banga Ferenccel], 1990; A Teremtő mosolya, esszék, 1991; Adorján és Seborján [Czakó Sebestyénnel; rajz. Szemadám György és Szemadám Eszter], 1991; Angyalok, r., 1992; Törökkő, r., 1994; Magyar-magyar nagyszótár. Zsebkiadás, Lakitelek, 1994; Mi a helyzet? Gazdaságkor titkai, esszék, 1995;  ... és hetvenhét magyar rémmese. A Szépasszony szalonja 1989-1995 [Banga Ferenccel], 1996; Világfasírt, esszé, 1996; Bujdosók, esszék, 1997.

[KMIK,APV,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MNBCD]

Czakó József

(Tornalja, 1964. febr. 13.): író. [Szlovákia, 1984-től NO]

M.: Leszámolás, gyöngéden, elb., Pozsony, 1993.

[CSMIL]

Czébely Lajos

(Visk, 1950.): költő, etnográfus. [Kárpátalja]

M.: Napló 1976-1989, Bp.-Beregszász, 1996; Évszakok ösvényein, v., Bp.-Beregszász, 1996.

Czegle Imre

(Biharkeresztes, 1912. máj. 12.): református egyháztörténész.

M.: A Sárospataki Református Kollégium története, Sárospatak, 1981; A cseh-magyar református egyházi kapcsolat egy évtizede, 1782-1792, 1981.

[ÚMIL]

Czeglédy Gabriella

(): költő.

M.: Hóvirág, v., 1990; Papírsárkány, gyv., Tata, 1991.

[MNBCD]

Czeglédy Károly

(Pápa, 1914. dec. 21.-Bp., 1996. jún. 20.): orientalista, nyelvész, történész.

A nyelvtud. kandidátusa 1952, doktora 1976; Eötvös-emlékérem; Kőrösi Csoma Sándor-emlékérem 1979.

M.: A zöngés velaris spirans az ugariti sémi feliratokban, 1941; IV-IX. századi népmozgalmak a steppén, 1954; A magyar őstörténet kérdései, társszerk., 1955; Nomád népek vándorlása Napkelettől Napnyugatig, 1969; Magyar őstörténeti tanulmányok, társszerk., 1977; Ogurok és türkök Kazáriában, 1981; From East to West: The Age of Nomadic Migrations in Eurasia, monogr., 1983; Magyar őstörténeti tanulmányok, 1985.

[MKK,KK94,KK96,ÚMIL,MTAA]

Czegő Zoltán

(Bukarest, 1938. jún. 18.): költő, író. [ROM, 1988-tól MO]

A Marosvásárhelyi Írói Egyesület Díja 1983; A Magyar Írószövetség Díja 1985; A M. Honvédség és a M. Írószövetség nívódíja 1996.

M.: Pogány liturgia, v., Bk., 1970; Titkos délután, v., Bk., 1973; Ezen a parton, v., Bk., 1978; Ember a Kénos-tetőn, publ. írások, vallomások, Kvár {Bk.*ÚMIL}, 1981; Nyár, köd alatt. Hosszabb, rövidebb lírai írások versben és prózában, Bk., 1983; Lelkek világhuzatban, v., 1995.

[KMIK,ROMIL,ÚMIL,KKH]

Czele György

(Bp., 1946. jún. 27.): író.

M.: Vendégek és útitársak, tévéfilm [~ három novellájából], 1974; Minden jegy elkelt, elb., 1975; Töredékes kép­más, elb., 1979.

[KMIK,ÚMIL]

Czére Béla [álnév: Charlotte de Perella, Suzanne de Perella]

(Bp., 1942. márc. 29.): író, irodalomtörténész, kritikus.

M.: Krúdy Gyula, kismonogr., 1987; Viperafogak éjszakája, bűnügyi elb., 1988; Halál a vörös szalonban, bűnügyi r., 1988; Párizs réme, tört. kalandr., 1989; Vérmedvék kastélya, tört. kalandr., 1989; Véres sirokkó, tört. kalandr., 1990; A sátán fekete vére, bűnügyi r., 1990; Véres kötőtű, bűnügyi r., 1990; A halál révésze, tört. kalandr., 1992; A fekete korall, r., 1992.

[KMIK,ÚMIL,HungÉrt1990-93]

Czibor János

(Kisújszállás, 1922. okt. 22.-Bp., 1961. júl. 8.): kritikus, szerkesztő.

JA-díj 1950.

M.: Gábor Áron, filmr., 1950; Hevesi Lajos: Jelky András kalandjai, r., átdolg. [Kondor Lajos rajzaival], 1977; Táncsics Mihály: Életpályám, emlékirat, s. a. r., 1978; Tersánszky J. Jenő: A tiroli kocsmáros. Elbeszélések, 1910-1958, s. a. r., 1984.

[MÉL1,ÚMIL]

Czigány György

(Bp., 1931. aug. 12.): költő, író, szerkesztő.

Liszt Ferenc-díj 1970; Erkel Ferenc-díj 1971; SZOT-díj 1973; Érdemes Művész 1988; Batthyány-Strattmann László-díj 1992; JA-díj 1996; Pro Literatura-díj 1997.

M.: A muzsika hullámhosszán, esszék [Lázár Eszterrel], 1970; A magunk kenyerén, v., 1971; Ki nyer holnap?, interjúk, 1972; Miért igen, miért nem? 32 muzsikus a zenei közélet kérdéseiről, szerk., 1973; Monteverdi: Odüsszeusz hazatérése, operaszövegkönyv, ford., 1974; Aszfaltfolyók, v., 1974; Hazát!, v., 1979; Csak a derű óráit számolom..., interjúk, 1981; Álmok Ninivéből, v., 1983; Augusztus tárgyai, vál. és új v., 1987; Lacrimosa, v., 1989; Álmodj Bachot!, verses operaszövegkönyv, 1990; Szép magyar liliom, versek egy sanzon-orató­riumhoz, 1991; Mozarttal vacsorázok, esszék, elb., Szekszárd, 1992; Három gyertya, v., Szekszárd, 1992; Fények a vízen 77 vers, Szekszárd, 1995; Itt van Pompeji, régi és új v., Pécs, 1997.

[ÚML8,BRZL,DKA,KKZÉ1,KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,MNBCD]

Czigány Ildikó

(1961): író.

M.: Zene a tengeren. Városok és beszélgetések, 1994; Kék világ. Légi novellák, magánkiad., 1995.

[MNBCD]

Czigány Lóránt [álnév: Girnóczy Antal]

(Sátoraljaújhely, 1935. jún. 3.): irodalomtörténész. [Anglia]

Az irodalomtud. doktora (London) 1965, 1998 (Bp.); Bárczi Géza-díj 1981; Szirmai Endre-díj 1988; A Miskolci Egyetem díszdoktora 1995; Pro Literatura díj 1997; Kortárs-díj 1997.

M.: The Béla Iványi-Grünwald Collection of Hungarica, bibl., London, 1967; The László Waltherr Collection, bibl., London, 1969; Angyal Dávid: Emlékezések, szerk., London, 1971; A túlsó partról. Révai András válogatott írásai, szerk., London, 1975; A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus Angliában 1830-1914, monogr., 1976; Új Látóhatár repertórium 1950-1975, összeáll., München, 1976, pótkötet 1976-1987, München, 1988; Mérlegen. Irodalmi, történelmi és szociológiai tanulmányok, szerk., Utrecht, 1978; Cs. Szabó László irodalmi munkássága [In: Cs. Szabó László: Hűlő árnyékban], bibl., összeáll., Bern, 1982; The Oxford History of Hungarian Literature from the Earliest Times to the Present, Oxford, 1984; Önarcképünk sorsunk tükrében 1945-1949, szerk. [Tóth Miklóssal], Utrecht, 1984; Szabó Zoltán: Ősök és társak, szerk., Bern, 1984; Szabó Zoltán: Terepfelverés, s. a. r., bev., Bern, 1987; "Nézz vissza haraggal!". Államosított irodalom Magyarországon 1946-1988, tan., 1990; Siklós István: Világ világossága mögöttem, vál. művek, szerk., Bp.-London, 1992; Gyökértelen, mint a zászló nyele. Írások a nyugati magyar irodalomról, 1994; Cs. Szabó László: A tág haza. Összegyűjtött versek, szerk., jegyz., 1995; Pajzán Toldi, 1997.

[KMIK,MEIL,Borbándi,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,OSZKK,MNBCD]

Czigány Magda [családnév: Salacz]

(Kalocsa, 1935. okt. 7.): művészeti író, könyvtáros. [Anglia]

M.: Hungarian Literature in English Translation Published in Great Britain 1830-1968, bibl., London, 1969; Néző a képben, kritikák, London, 1973.

[MEIL,Borbándi,ÚMIL]

Czigány Zoltán

(Zebegény, 1965. júl. 6.): filmrendező, író, költő.

M.: Zendülés az idő ellen, Szekszárd, 1994.

[MNBCD]

Czilczer Olga

(Szegvár, 1940. febr. 20.): költő.

M.: A függőleges ablaksor, v., 1982; Előttem a madárfütty, v., 1987; Tányéron a maradék Hold, prózaversek, 1992; Küszöbön egy rongybagoly, v., 1995.

[KMIK,ÚMIL,MNBCD]

Czímer József

(Rákoscsaba, 1913. okt. 24.): esztéta, műfordító, dramaturg.

Magyar Szabadság Rend 1946; Szocialista Munkáért Érdemérem 1954; A Munka Érdemrend arany fokozata 1973; Érdemes Művész 1977; Thália-gyűrű 1980; Kiváló Művész 1983; Szocialista Magyarországért Érdemrend 1988; Magyar Művészetért Díj 1993; A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1994.

M.: A zsidó ismeretelmélet, tan., 1937; A régi Magyarország és az új, tan., 1948; Hollywoodi boszorkányok, kisr., 1948; Korunk színháza, tan., 1962; A dramaturgia regénye, színházi írások, 1976; Színház és irodalom, tan., 1981 {1980*KK96} Függöny nélkül, esszé, 1985 {1984*ÚMIL}; Többes szám első személy, dramaturgiai írások, 1989; Dante apródja, esszé, 1990; Közjáték, esszé, 1992; Átszállás ugyanarra a vonatra [Printself Kiadó], 1996.

Műford.: Aisopos meséi, ford., 1943; V. Hugo: Ezer frank jutalom; T. Williams: A vágy villamosa, d., Bk., 1968; F. Hochwälder: A szent kísérlet; S. Luneau-R. Coggio: Egy őrült naplója [Gogol novellája alapján], 1973; Ca­mus: Az igazak; Joyce: Számkivetettek; O'Neill: Marco Polo milliói.

[MIL,SZKL,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,OSZKK]

Czine Mihály

(Nyírmeggyes, 1929. ápr. 5.): irodalomtörténész, kritikus.

JA-díj 1954, 1982 {1986*ÚMIL}; Akadémiai Díj 1961; SZOT-díj 1968; Az irodalomtud. kandidátusa 1960, doktora 1973; A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1980; Darvas József-díj 1986; A Magyar Népköztársaság Zászlórendje 1989; Krúdy-emlékérem 1990; Kodály Zoltán-díj 1994; Széchenyi-díj 1994.

M.: Móricz Zsigmond útja a forradalmakig, monogr., 1960; Magyar irodalom a századfordulón, szerk., vál [Kom­lós Aladárral], 1962; A naturalizmus, bev., vál., 1967; Móricz Zsigmond, kismonogr., 1968 [4. jav. kiad., Debrecen, 1992]; Szabó Pál alkotásai és vallomásai tükrében, kismonogr., 1971; Istorija Madarske književnosti [Bán Imrével és Barta Jánossal], Újvidék, 1976; Csuka Zoltán: Az idő mérlegén, összegyűjtött v., bev., 1977; Nép és irodalom I-II., tan., kritikák, 1981; ... Erdélyi csillagok. Romániai magyar írók antológiája, vál., 1988; Rangrejtett fejedelem. Emlékezések Móricz Zsigmondról, vál., 1993; Kisebbség és irodalom, vál. tan., vál., Pozsony, 1992; Németh László eklézsiájában, tan., 1997.

[MIL,AKL,DKA,ÚML7-8,KMIK,SZSZBKIK,MTAA,MKK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL]

Czipri Éva

(Kaposvár, 1943. máj. 12.-Szarvas, 1974. aug. 2.): költő.

M.: Czipri Éva versei, Békéscsaba, 1979; A láng szívében, vál. v. [összeáll. Fodor András], 1982.

[ÚMIL,KMIK]

Cziráky Imre [eredeti név: Fetter]

(Kishegyes, 1899. jan. 6.-Kalocsa, 1973. júl. 10.): novellista, színműíró. [JU/MO]

M.: Mihál bácsi levelei, humoreszkek, I. köt. Újvidék, 1932, II. köt. Óbecse, 1934; ... mosoly... könny, elb., Szabadka, 1933; Mifelénk, elb., Szabadka, 1938; Bácskai kalászok, elb., Óbecse, 1940; Muskátli, népszínmű, 1940; Föld és mag, elb. [Móra Istvánnal, Novoszel Andorral, Kristály Istvánnal; utószó Bori Imre], Újvidék, 1971; Mihál bácsi levelei, I-II., Becse, 1997.

[ÚMIL]

Czuczor László ->Dobossy László