CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

HEGEDÜS GÉZA

(Bp., 1912. máj. 14.): író.

JA-díj 1951, 1954, 1975; Munka Érdemrend 1955; A Munka Érdemrend arany fokozata 1972; Szocialista Magyarországért 1982; A Magyar Népköztársaság aranykoszorúval díszített Csillagrendje 1987; A drámatört. és színháztud. díszdoktora 1990; A Művészeti Alap Életmű Díja 1991; Fehér Rózsa-díj 1994; A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1995; Budapest Díszpolgára 1997.

M.: Anyagi büntetőjog az Árpádházi királyok korában, jogtört.-i tankönyv, 1935; A mámor zendülői, r., 1937; Olaszország születése, tan., 1943; Bálványrombolók, r., 1944; A magántulajdon lázadása, tan., 1945; A Szovjetunió és a vallás, tan., 1945; Az emberi méltóság, 1945; Budai Nagy Antal, tan., 1946; Polgár Szilárd, elb. költemény, 1946; Szent István, az országépítő, tan., 1946; A polgári irodalom stílusirányai, tan., 1947; Az istentelen Kulin bán, r., 1947; Az óceán vándora, életrajzi r., 1947; Bevezetés a magyar társadalomtörténetbe, tan., 1947; Mátyás király, tan., 1947; Orosz könyvek között, ismertetések, 1947; II. Rákóczi Ferenc és a kuruc szabadságharc, tan., 1947; A kalmár és a forradalom, verses vígjáték, 1948; A véres csillag, r., 1948; Magyar irodalom, tan., 1948; Hunyadi János, Magyarország kormányzója, tan., 1948; Magyar romantika, tan., 1948; Társadalomtörténet, tan., 1948; A mindentudás városa, r., 1949; Az ember hidat épít, r., 1950; Az erdőntúli veszedelem, ifj. r., 1950; Irodalmunk harca a nemzeti függetlenségért, tan., 1951; Kievi küldetés, kisr., 1951; Megkondulnak a harangok, r., 1951; Zálogba tett város, elb., 1951; A szovjet irodalom a nagy honvédő háború után, tan., 1952; Hajnal a tárnák fölött, r., 1952; Az aranypecsét, r., 1953; A fekete ember históriája, r., 1953; Csiky Gergely, tan., 1953; Mátyás király Debrecenben, d., 1954 <1953*>; Útvesztő, r., 1954; A sötétség utolsó órái, r., 1955; Az írástudó, r., 1956; Bojár Bálint, r., 1957; A milétoszi hajós, r., 1957; Szatírák könyve, 1957; A hadvezér [Stromfeld Aurél életregénye], 1958; A Kálmánszeghyek, r., 1958; Előszó a hőskölteményhez. Vergilius ifjúsága, ifj. r., 1958; A költői mesterség. Bevezetés a magyar verstanba, tan., 1959; A pengő boszorkánytánca, r., 1959; Régi istenek, r.-ek és elb., 1959; A görög színháztól a szovjet színházig. Az európai színjátszás rövid története, tan., 1960; Az írnok és a fáraó, r., 1960; Szerelem a fűzfák alatt - Sakuntala gyűrűje, verses drámák kínai és indiai mondák alapján, 1960; Az idők mélyén, verses hangjáték-tetralógia, 1961; Byron, kismonogr., 1961; Összhang és zűrzavar, v., 1962; Párhuzamos életrajzok, r.-ek és elb., 1962; Szent Szilveszter éjszakája, r., 1963; Vasbordájú szentek, [Cromwell életregénye], 1963; A magyar dráma útja [Kónya Judittal], tan., 1964; Az életművész hagyatéka, r., 1964; Az állam én vagyok, r. és elb., 1965; Az isten és a részegek, r., 1965; Korona és kard. Magyarország a XI-XIII. században, ismeretterjesztő tan., 1965 [4. felújított kiad., 1995]; A néző művészete, tan., 1966; Földönjáró csillagok, drámai jellemrajzok, 1966; Régi szép idők, d., 1966; Akit vörös grófnak neveztek. Károlyi Mihály életrajza, 1967; A színfalak között [Pukánszkyné Kádár Jolánnal és Staud Gézával], tan., 1967; A végzet sógora, r., 1967; Thézeusz, verses d., 1967; A kentaur és az angyal. Esszék a világirodalom, a dramaturgia és az esztétika köréből, 1968; A leghuszárabb huszár, ifj. r.-ek, 1969; Kecskeének, azaz két és fél évezred drámatörténete, tan., 1969; Kettesben a tragédiával, r., 1969; Kulcsra zárt szobában, életrajzi r., 1969; Az a májusi riadó, r., 1969; G. B. Shaw világa, tan., 1970; Hermész pecsétje, v., 1970; Várj, madár, várj..., tört. r., 1970; Heltai Jenő alkotásai és vallomásai tükrében, 1971; Palota a hegytetőn, r., 1971; Így élt Dózsa György, 1972; Őszi divertimento, v., 1972; Valló Bonifác történetei, elb., 1972; A menekülő herceg. Az ifjú Rákócziról, ifj. r., 1973; Kalandozás a dramaturgia világában [Kónya Judittal], tan., 1973; Szenvedélyek, r., 1973; A megalázott Babilon, r., 1974; Az egyetlen út, r.-ek, 1974; Dobsa Lajos emlékezete [Péter Lászlóval], tan., 1974; A magyar irodalom arcképcsarnoka, portrék, 1976; Évezredek szépprózája, tan., 1976; Az olvasás gyönyörűsége, 1978; A világosság gyermekei, r., 1979; Arcképvázlatok, tanulmányok száz magyar íróról, 1980; Előjátékok egy önéletrajzhoz, r., 1982; A titkosírás titka. Valló Bonifác újabb történetei, elb., 1981; Négyszemközt a mindenséggel, v., 1981; Egy jólnevelt fiatalember, r., 1984; A méneskúti családirtás, r., 1985; Hősök emlékezete, v., 1985; A tegnap alkonya, visszaemlékezések, 1987; Bordélyház Bizáncban, r., 1987; Ábrahám regéje, krónikás ének, 1988; Kalliopé bűvöletében, avagy az európai verses epika évezredei, tan., 1988; A néhai bűnöző, bűnügyi elb., 1988; A visszanyert élet, r., 1989; Az európai gondolkodás évezredei, 1992; A szépirodalom műfajai, 1993; Világirodalmi arcképcsarnok I-II., 1994; Az európai gondolkodás évezredei, 1994; Aktuális Aiszkhülosz, 1995; Fontatlanságok. 70 történelmi érdekesség és hiteles pletyka, 1996; Magyar századok. A magyarság és a magyar kultúra története a honfoglalástól napjainkig, 1996; Géza fia, István a magyarok legelső királya, tört. r., 1997; Szóvarázs. Válogatott költemények. 1940-1997, 1997.

[MIL,KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,HungÉrt1990-93,MNBCD]