CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

JÉKELY ZOLTÁN

(Nagyenyed, Alsó-Fehér vm., 1913. ápr. 24.-Bp., 1982. márc. 19. <márc. 20. ROMIL>): költő, író, műfordító.

Baumgarten-díj 1939; JA-díj 1970, 1979; A Munka Érdemrend arany fokozata 1973; Az Európa Kvk. Nívódíja 1984; posztumusz Kossuth-díj 1990.

M.: Az erdélyi magyar irodalom kezdetei a háború után és Kuncz Aladár, drámai értekezés, 1935; Éjszakák, v., 1936; Kincskeresők, r., 1937; Medárdus <Medardusz*>, r., 1938; Új évezred felé, v., 1939; Zugliget, r., 1940; Mérföldek, esztendők..., v., 1943; A házsongárdi föld, elb., Kvár, 1943; Angalit és a remeték, színpadi játék, Kvár, 1944; Minden mulandó, elb., Mvh., 1946; A halászok és a halál, r., Kvár, 1946 <1947*ÚMIL>; Csunyinka álma, mese, 1955; Tilalmas kert, vál. v., 1957 <1955*ÚMIL>; Felséges barátom, r., 1955; A csodálatos utazás, mese, átdolgozás, 1956; A fekete vitorlás vagyis Ördögh Artur csodálatos regénye, r., 1957 <Fekete vitorlás*, 1958*ÚMIL>; Bécsi bolondjárás, r., 1963; Lidérc-űző, v., 1964; Mátyás király juhásza, verses mesejáték, Pozsony, 1968; Őrjöngő ősz, v., d., 1968; Fejedelmi vendég, d., 1968; A bíboros, d., 1969; Csillagtoronyban, ögy. v., 1969; Akarsz-e fényt?, v., 1969; Szélördög, népmesefeldolgozás, Bp.-Újvidék, 1971; Az álom útja, v., 1972; Isten madara, elb., 1973 <1972*ÚMIL>; Szögkirály, cigánymese-feldolgozás, 1973; Az idősárkányhoz, vál. v., 1975; Válogatott versei, 1977; Minden csak jelenés, v., 1977; Sárkányhalál Csomaszentgyörgyfalván, verses misztériumjáték, 1977; Csodamalom a Küküllőn, verses mesék, 1978; Angyalfia, elb., 1978; Őszvégi intelem, v., 1979; Évtizedek hatalma, v., 1979; A három törpe, bolgár népmese-átdolgozás, 1979; A Bárány vére, esszék, 1981; Édes teher, kisr., elb., 1982; Az utolsó szál liliomhoz, vál. v., 1983; Oroszlánok Aquincumban, színművek, 1984; Az utolsó szó keresése, v., 1985; Összegyűjtött versei, 1985 <1988*ÚMIL>; Összegyűjtött novellái [vál. Győri János], 1986; Sorsvállalás, esszék [vál. Győri János], 1986; Elefánt-szerelem, vál. v., 1988; Kirepül a madárka, r., 1989; Két kard keresztben, elb., 1993.

Műford.: J. W. Goethe: Ős-Faust, d., Kvár, 1942; A. Dante: Az új élet, 1944; V. Eftimiu: Bécsi szerelem, r., Kvár [1947]; M. Eminescu: Bolond Kalin, verses mese, 1953 [Bk., 19552]; G. Garretto: Fájdalom földje, Szicília, r., 1953; R. Kipling: Mesék, 1954; P. Ispirescu: A hegyitündér, román népmesék, 1955; Mark Twain: Koldus és királyfi, r., 1955; R. Kipling: Az elefántkölyök, mese, 1956; Th. Mann: A kiválasztott, r., 1957; P. Ispirescu: Szegény ember okos leánya [Bözödi Györggyel és Ignácz Rózsával], Bk.-Bp., 1957; G. Coşbuc: A pásztorlány [többekkel, szerk. V. András Jánossal], 1958; G. Coşbuc: Költemények, Bk., 1958; W. Hauff legszebb meséi [Rónai Györggyel, Szinnai Tivadarral], 1959; Keresztút, vál. műford., 1959; A. Panzini: Egy hajdani hajadon, r., 1959; Arab költők a pogánykortól napjainkig [Molnár Imrével, Varságh Jánossal], 1961; J. de La Fontaine: A szerelmes kurtizán, válogatott széphistóriák [Babits Mihállyal, Rónay Györggyel], 1963; G. Coşbuc: Költemények [József Attilával], Bk., 1965; C. Fry: Nem ritka a főnix, d., 1966; A. Jarry: Übü király avagy a lengyelek, d., 1966; J. Donne: Égi és földi szerelem, v. [Eörsi Istvánnal], 1967; G. Boccaccio: Corbaccio avagy a szerelem útvesztője, elb., 1968; J. Borel: Rajongás, r., 1968; E. de Goncourt: A Zemganno testvérek, r., 1969; A. Dumas: Húsz év múlva, r., 1970; J. Giono: Ennemonde, r., 1970; J. A. Barbey D'Aurevilly: A karmazsin függöny, elb.-ek, 1971; R. Kipling: Hogyan lett a sünteknős?, mese, 1973; P. Calderon de la Barca: Az élet álom - A zalameai bíró, d., Bk., 1974; Goethe: Faust [Kálnoky Lászlóval], 1974; M. Eminescu: Szegény Dionis [Szamosi Istvánnal], Bk., 1975; Széchenyi István: Napló (1791-1860) [Györffy Miklóssal], 1978; Mark Twain: Koldus és királyfi, r., Bk., 1990.

[MIL,ÚMIL,KMIK,ROMIL,OSZKK,MÉL4]