CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

KERESZTURY DEZSŐ

(Zalaegerszeg, 1904. szept. 6.-Bp., 1996. ápr. 30.): író, költő, irodalomtörténész, kritikus, műfordító.

Magyar Köztársasági Érdemrend 1946; Szocialista Munkáért Érdemérem 1954; Batsányi-díj (Veszprém) 1966; JA-díj 1968; A Munka Érdemrend arany fokozata 1970; Felszabadulási Emlékérem 1970; az MTA lev. tagja 1948-49, 1973-tól, r. tagja 1982-től; A Magyar Népköztársaság Zászlórendje 1974; Grillparzer-gyűrű (Ausztria) 1974; Herder-díj 1976; Ady-jutalomdíj 1978; Állami Díj 1978; Az Osztrák Köztársaság ezüst Érdemrendje 1979; A Magyar Népköztársaság Babérkoszorúval Ékesített Zászlórendje 1984; SZOT-díj 1985; A Magyar Népköztársaság Rubinokkal Ékesített Zászlórendje 1989; Akadémiai Aranyérem 1989; A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal 1994; Széchenyi-díj 1996.

M.: Arany János, tan., 1937; Balaton, tan., 1940; Helyünk a világban, tan., 1946; A magyar irodalom képeskönyve, szerk., 1956; Dunántúli hexameterek 1946-1956, v., 1956; Lassul a szél, szonettek, 1957; A német elbeszélés mesterei, szerk., 1957; A német líra kincsesháza, szerk., 1959; A magyar zenetörténet képeskönyve, szerk. [Vécsey Jenővel és Falvay Zoltánnal], 1960; Német költők antológiája, szerk., 1963; Emberi nyelven. Keresztury Dezső versei 1930-1965, 1965; "S mi vagyok én...?", Arany János 1817-1856, tan., 1967; Európai pillanatok, v. Gink Károly fotóira, 1968; "S két szó között a hallgatás". Magyar íróarcképek, esszék, 1970; Örökség, esszék, 1970; Arany János, tan., 1971; A szépség haszna, tan., 1973; Balaton, fotóalbum [kísérőszöveg Balla Demeter felvételeihez], 1974; Dunántúli hexameterek,v., 1974; Így élt Arany János, 1974; Arany és az MTA, 1975; Égő türelem, v., 1975; A magyar opera- és balettszcenika [Staud Gézával és Fülöp Zoltánnal], 1975; Nyitott kör, v., 1976; Változatok Bartók színpadi műveire, v. Gink Károly fotóira, 1976; Válogatott versek, 1979; Így éltem, v., 1979; A viaskodás szonettjeiből, v., 1979; Hat tétel a nyelvről, v., Békéscsaba, 1979; Istenek játékában <Istenek játékai*KMIK>, v., 1981; Híres magyar könyvtárak [Gyarmathy László fényképeivel], 1982; Pásztor, v., 1982; A kedves után. Egy verses napló töredékei, 1984; Állandóság a változásban, v., Zalaegerszeg, 1984; Árnyak nyomában. Válogatott színikritikák, tan., 1984; Helyünk a világban. Új válogatás, vál. tan., 1984; A magyar önismeret útja, esszé, 1985; "Csak hangköre más." Arany János, 1857-1882, tan., 1987; Babits. Levelek, tanulmányok, emlékek, 1988; Kapcsolatok, visszaemlékezések, 1988; Határok, frontok, v., 1989; Mindvégig. Arany János 1817-1882, 1990; "S mik vagyunk mi?", esszék, 1992; Emlékezéseim. Szülőföldeim, emlékezés, 1993; Nehéz méltóság, d., 1993; Féktelen idő, v., 1994; Valaki tenyerén, v., 1995; Válogatott műfordítások, 1997.

[MIL,KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,HungÉrt1990-93,MNBCD]