CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

LÁNG GUSZTÁV

(Bp., 1936. jún. 12.): irodalomtörténész, kritikus. [ROM, 1984-től MO]

A Kolozsvári Írói Egyesület Díja 1971, 1976; A Ro. Akadémia Díja 1973; Az irodalomtud. kandidátusa 1991.

M.: Boríték nélkül. Veress Zoltánnal váltott fiktív levelek, Kvár, 1970; Romániai magyar irodalom 1945-1970 [a második kiad.-ban: 1944-1970 KMIK,KK96] [Kántor Lajossal, bibl. Réthy Andor], Bk., 1971 [jav., uo. 19732]; Vers és válság. Jegyzetek a fiatal Dsida expresszionizmusáról, Kvár, 1973; Dsida Jenő: Versek és műfordítások, s. a. r., Kvár, 1974; A jelen idő nyomában, kritikák, vitacikkek, Bk., 1977; Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok, szerk. [Szabó Zoltánnal], Bk., 1981-; Dsida Jenő: Összegyűjtött versek és műfordítások, s. a. r., Kvár, 1983; Kiskatedra, műelemzések, Szhely, 1992 [bőv. Kvár, 19932]; A lázadás közjátéka. Dsida-tanulmányok, Szhely, 1996; Ady Endre: Élet. Publicisztikai írások, vál., Nagyvárad, 1997.

Műford.: G. Ibrăileanu: Írók és áramlatok, tan., Bk., 1969.

Szerk.: G. Coşbuc: Költemények, vál., előszó, Bk., 1961; Nagy Lajos: Országúti kaland, vál., előszó, Bk., 1963; G. Coşbuc legszebb versei, vál., előszó, Bk., 1966; Babits Mihály: A gólyakalifa és négy novella. előszó, Kvár, 1971; Dsida Jenő: Versek és műfordítások, vál., bev., függelék, Kvár, 1974; Tóth Árpád legszebb versei, vál., jegyz., előszó, Bk., 1974; Nagy Lajos: Országúti kaland, vál., előszó, jegyz., Kvár, 1975; Babits Mihály: Válogatott versek és műfordítások, vál., előszó, Bk., 1975; Tóth Árpád: Lélektől lélekig, vál., előszó, jegyz., Kvár, 1978; Kosztolányi Dezső: Esti Kornél éneke, vál., bev., függelék, Kvár, 1979; Dsida Jenő: Összegyűjtött versek és műfordítások (szerk., vál., utószó: Szakolczay Lajos), bev., 1983; Ady Endre: Élet. Válogatás publicisztikai írásaiból, utószó, Nagyvárad, 1997.

[MIL,KMIK,MTAA,ROMIL,ÚMIL,KK96,MIB8]