CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

MÉSZÖLY DEZSŐ

(Bp., 1918. aug. 27.): író, költő, műfordító, irodalomtörténész.

JA-díj 1953; Szocialista Munkáért Érdemrend 1955; A Munka Érdemrend ezüst fokozata 1978; Az Európa Kvk. Nívódíja 1984; "Palmes Academiques" lovagi fokozat (FRO) 1988; A Magyar Népköztársaság Csillagrendje 1988; A M. Művészeti Akadémia t. 1992; Fehér Rózsa-díj, 1992; A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 1993; Illyés Gyula-díj 1993; Alternatív Kossuth-díj 1998; Kossuth-díj 1999.

M.: Villon Magyarországon, tan., 1942; Villon Testamentuma, tan., 1943 <ford.*KK96>; Legenda a dicsőséges feltámadásról, d., 1965; Villon és többiek, vál. műfordítások és tan.-ok, 1966; Shakespeare új tükörben, esszék és fordítások, 1972; Moličre műhelyében [Gábor Miklóssal], tan., műford., 1975; Önarckép retus nélkül, v., színműfordítás, 1975; Esszék és asszók, vál. tan., 1978; A teljes Villon, ford., tan., 1980; Századok színháza, d., 1982; Villon árnyékában, összegyűjtött v. és versfordítások, 1983; VIII. Henrik udvarában. Egy korszak arculata versekben és rajzokban, esszék, versfordítások, 1984; Betűk rabságában, tárcák, esszék, emlékezések, 1987; Új magyar Shakespeare, ford. és esszék, 1988; Az igazi Villon, 1993; Lyukasóráim, forgatókönyvek, tárcák, novellák, 1993; Sirály a Burgban. Erzsébet királyné költeményei, esszé [Erzsébet királyné legszebb verseivel és azok fordításaival], 1995; Shakespeare: Hamlet, a dán királyfi, ford. [1996].

Műford.: P. Mérimée: Az oltári szentség hintaja, d.-k [Szász Imrével], 1949; W. Shakespeare: Othello, a velencei mór, d., 1949; Moličre: Az úrhatnám polgár, d., 1951; N. V. Gogol: A revizor, d. [Mészöly Pállal], 1956; V. Hugo: Királyasszony lovagja, d., 1956; A. N. Osztrovszkij: Vihar, d. [Mészöly Pállal], 1956; W. Shakespeare: Romeo és Júlia, d., 1956; G. B. Shaw: Pygmalion, d., 1956; G. Scarnacci-R. Tarabusi: Kaviár és lencse, d., Pozsony, 1969;

[MIL,KMIK,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,HungÉrt1990-93,OSZKK]