CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

RÁBA GYÖRGY

(Bp., 1924. jún. 13.): költő, író, műfordító, irodalomtörténész, kritikus.

Az Instituto Italiano di Cultura Aranyérme 1967; Az irodalomtud. kandidátusa 1970, doktora 1983; A Mikes Kelemen Kör Díja [Hollandia] 1982; JA-díj 1983; A Munka Érdemrend arany fokozata 1984; A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1987, 1994; Füst Milán-jutalom 1988; A Francia Akadémiai Pálmák lovagi fokozata 1988; Kosztolányi Dezső-díj (Soros) 1989; A Soros Alapítvány Irodalmi Díja 1990; Széchenyi-díj 1993; Illyés Gyula-díj 1994; Pro Literatúra-Nagydíj (MAOE) 1994; Déry Tibor-jutalom 1996.

M.: Az Úr vadászata, v., 1943; Búvár, v., 1947; A szép hűtlenek, tan., 1969; Férfihangra, v., 1969; Verses világjárás, ant., vál., szerk., bev., 1971; Szabó Lőrinc, monogr., 1972; Lobbanások, v., 1973; Rovások, v., 1980; Babits Mihály költészete 1903-1920, monogr., 1981; Próbaidő, vál. és új v., 1982; Babits Mihály, monogr., 1983; A beszéd folytatása, vál. v., 1984; Csönd-herceg és a nikkel-szamovár, tan., 1986; A valóság vendége, v., 1987; Komjáthy Jenő: Vers és próza, összegyűjtött művei, kiad., 1989; Kézrátétel, v., 1992; Kopogtatás a szemhatáron, v., 1993; Közbeszólás, v., 1994; Ráismerések, v., 1996.

Műford.: F. Jovine: Elátkozott föld, r., 1952; E. Curie: Madame Curie, életrajzi r. [Just Bélával], 1955; Leopardi: Magános élet, v., 1958; Nyílttenger, v. és műford., 1961; Modern olasz költők, vál., ford., társszerk., 1965; Olasz költők antológiája, ford., társszerk., 1966; Idegen ünnepek, v., 1974; Mallarmé és Valéry versei, társford., 1990.

[MIL,ÚML,KMIK,MTAA,MKK,KK92,ÚML,ÚMIL,OSZKK]