CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

RÓNAY GYÖRGY

(Bp., 1913. okt. 8.-Bp., 1978. ápr. 8.): költő, író, műfordító, irodalomtörténész.

Baumgarten-díj 1942; JA-díj 1967; Az Európa Kvk. Nívódíja 1984; Nagy Imre-emlékplakett (posztumusz) 1995.

M.: A tulipánok elhervadtak, v., 1931; Híd, v., 1932; Katolikus verses zsoltárfodítások a XIX. században, tan., 1934; Szüzek koszorúja, tan., 1936; Keresztút, r., 1937; Modern francia líra, v., ford., 1939; Lázadó angyal, r., 1940; Fák és gyümölcsök, r., 1941 <1960*ÚMIL>; Cirkusz, r., 1942; Te mondj el engem, v., 1942; Pázmány ébresztése, szerk., 1946; Az alkony éve, r., 1947; A regény és az élet, esszé, 1947; A francia reneszánsz költészete, tan. és műford., 1956; Nyár, v., 1957; A nábob halála, r., 1957 <1959*ÚMIL>; Petőfi és Ady között, esszé, 1958; Az ember boldogsága, elb., 1959; Képek és képzelgések, r., 1960; Fekete rózsa, v., 1961; A francia líra kincsesháza, vál. v., 1961; Vidám énekkar [Győrffy Annával], verses képeskönyv, 1961; Goethével Itáliában, 1962; Esti gyors, r., 1963; A város és a délibáb, v., 1964; Az álruhás kalifa. Mesék az ezeregyéjszakából, 1965; Égövek, ábrák, csillagok. Válogatás a világlírából [Szántó Piroskával], 1965; A szeretet bilincsei, elb., 1965; Tükör és tűz, v., 1966; A holló és a róka. Állatmesék a világirodalomból, 1967; Idegenben, kisr., 1968; Fordítás közben, esszé, 1968; Jegyzetlapok, esszék, karcolatok, 1969; A tenger pántlikái, v., 1969; Szentek, írók, irányok, tan., 1970; Miért szép? A világirodalom modern verseiről, ant., vál. [Vargha Kálmánnal], 1970; Kassák Lajos alkotásai és vallomásai tükrében, 1971; A nagy nemzedék, esszé, 1971; Olvasás közben, esszé, 1971; Zakeus a fügefán ["széljegyzetek" az Evangéliumhoz], 1971; Téltemető, v., 1973; Nem jött madár, elb., 1973; Századunk útjain, versfordítások, 1973; Fordítók és fordítások, tan., 1973; Kutatás közben, esszé, 1974; Mérleg, vál. v. 1931-72, 1974; Miért szép? Századunk magyar novellái elemzésekben, ant., 1975; Jegyzetlapok, II., esszék, karcolatok, 1975; Júdás könyve. Júdás, d., 1976; Kakucsi rózsák, v., 1977; A párduc és a gödölye, r., 1978; Balassitól Adyig, tan. gyűjt., 1978; posztumusz: A kert, v., 1979; Hit és humanizmus, tan., 1979; Szérű, összegyűjtött v., 1981; Szeptemberi halászat, összegyűjtött kisprózák, 1983; A hajós hazatérése <visszatérése*ÚMIL>, vál. v., 1986; A vándor érkezése, v., Virág a feszület tövében, karcolatok, 1986; Napló, 1990; Odysseus énekei. Válogatott versek 1931-1978 [vál.: Parancs János], 1997.

Műford.: B. Michelangelo versei, 1940; A. de Saint-Exupéry: Egyedül a felhők felett, r., 1940; M. Pagnol: Bukfenc, r., 1941; G. Simenon: A besurranók, r., 1941; G. Simenon: A furnesi polgármester, r., 1942; J. Supervielle: A gyermekrabló, r., 1942; I. Turgenyev: Első szerelem, 1942; P. Gauguin: Noa noa, 1943; H. F. von Novalis-F. Hölderlin válogatott költeményei, 1943; G. Simenon: Az örökös, r., 1943; F. Jammes: A nyúl regénye, elb., 1944; A. Rimbaud: Versek, 1944; G. Simenon: A szökevény, r., 1944; G. Simenon: Néger negyed, r., 1946; R. Gary: Hajnal felé, r., 1947; A. Malraux: Királyok útja, r., 1947; C. Perrault: Csipkerózsa, mesék, ford., átd., 1947; J.-P. Sartre: Temetetlen holtak, d., 1947; V. Woolf: Flush, r., 1947; C. Morgan: Tükörkép, r., 1948; J. Grimm-W. Grimm legszebb meséi, ford., átd., 1955; Montesqieu: Perzsa levelek, 1955; F. Schiller válogatott versei, 1956; H. de Balzac: A szamárbőr, r., 1957; A. France: Bonnard Szilveszter vétke, r., 1957; J. de La Fontaine: Mesék és széphistóriák, v., 1957; S. ed Din Nahsabi: Az okos papagáj. Perzsa mesék, 1957; S. Zweig: Stuart Mária, r. [Kelen Ferenccel, Horváth Zoltánnal], 1957; Stendhal: Rossini élete és kora, 1958; W. Hauff legszebb meséi, ford., átd. [Jékely Zoltánnal, Szinnai Tivadarral], 1959; P. Eluard versei [Illyés Gyulával, Somlyó Györggyel], 1960; W. Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok, d. [Radnóti Miklóssal], 1960; L. Bechstein legszebb meséi, ford., átd. [Lengyel Balázzsal, Rab Zsuzsával], 1961; J. W. Goethe: Utazás Itáliában, 1961; R. M. Rilke: Prózai írások [Görgey Gáborral, Szabó Edével], 1961; R. Rolland: Pierre és Luce, kisr., 1961; Stendhal: Séták Itáliában, 1961; J. Grimm-W. Grimm: Hófehérke és más mesék, ford., átd., 1963; A klasszicizmus, vál., ford., szerk., 1963; J. de La Fontaine: A szerelmes kurtizán, válogatott széphistóriák [Babits Mihállyal, Jékely Zoltánnal], 1963; F. Kafka: A kastély, r., 1964; J. Grimm-W. Grimm: Rigócsőr király, mesék, ford., átd., 1966; A. de Saint-Exupéry: Éjszakai repülés, r., 1966; Stendhal: Armance, r., 1966; C. Collodi: Pinokkió kalandjai, gyermekr., ford., átd., 1967; P. Eluard: Nappalunknál jobb az éjszakánk, v. [Illyés Gyulával, Somlyó Györggyel], 1967; C. Perrault: Csizmás kandúr, mesék, ford., átd., 1967; Flaubert levelei, 1968; J.-M. G. Le Clézió: A láz, elb., 1968; F. Nourissier: Francia történet, r., 1969; H. de Balzac: Az aranyszemű lány, r., 1969; J. P. Jouve: A szegények erdeje, v. [Lator Lászlóval], 1970; A. de Saint-Exupéry: A kis herceg, mese, 1970; M. d'Aulnoy: A kék madár, mese, Prága-Bp., 1971; A. de Saint-Exupéry: A kis herceg, r., 1971; B. Michelangelo: Én, Michelangelo, levelek, v., dokumentumok [Brelich Marioval, Stenczer Ferenccel], 1972; J. Bobrowski: Téli kiáltás, v. [Hajnal Gáborral, Kalász Mártonnal], 1973; P. Teilhard de Chardin: Az emberi jelenség [Bittei Lajossal], 1973; H. F. von Novalis: Himnuszok az éjszakához, v., 1974; M.-C. Monchaux: A sehány éves kislány, mese, 1975; Juliusz Słowacki versei, 1976; Paul Éluard versei [Illyés Gyulával, Somlyó Györggyel], 1977; A. Mickiewicz: Pan Tadeus vagy az utolsó birtokfoglalás Litvániában. Nemesi történet 1811-12-ből tizenkét verses könyvben, Pozsony-Bp., 1977; H. de Balzac: Modeste Mignon, r., 1978; P. Országh-Hviezdoslav: Véres szonettek, Bp.-Bratislava, 1978; J. Grimm: Hófehérke és Rózsapiroska [1979]; posztumusz: Mondd, szereted az állatokat?, v. és műford. gyerekeknek, 1980.

[ÚMIL,KMIK,OSZKK,MÉL3,MNBCD]