CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

RÓNAY LÁSZLÓ [írói neve: Siki Géza]

(Bp., 1937. aug. 16.): irodalomtörténész, szerkesztő, kritikus.

Az irodalomtud. kandidátusa 1981, doktora 1989; A Művészeti Alap Irodalmi Díja 1985; Kritikusi Nívódíj 1985; Babits-emlékplakett; Irodalmi Nívódíj 1987; Az Év Könyve Jutalom 1990; Kosztolányi-plakett; JA-díj 1992; Arany János-díj 1997; A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 1997; Pro Ecclesia Hungariae 1997.

M.: Az Ezüstkor nemzedéke, tan., 1967; Thurzó Gábor, kismonogr., 1974; Hűséges sáfárok, tan., 1975; Kosztolányi Dezső, kismonogr., 1977; Devecseri Gábor alkotásai és vallomásai tükrében, 1979; Szabálytalan arcképek, tan., 1982; Képes Géza, kismonogr., 1983; Tersánszky Józsi Jenő, kismonogr., 1983; Hajrá, Felhegy!, ifj. r., 1983 [!1984]; Innen és túl. Versek az Istenkereső emberről, ant., szerk. [Lukács Lászlóval], 1984; Dsida Jenő: Út a Kálváriára. Válogatott versek és prózai írások, szerk. [Csiszér Alajossal és Pomogáts Bélával], 1985; "Ki volt ez a varázsló?" Kosztolányi Dezső a vallomások és emlékezések tükrében, 1985; A magyar irodalom története 1945-1975, II., szerk. [Béládi Miklóssal], 1986, III. köt., szerk., 1990; A nyugati magyar irodalom 1945 után, szerk. [Béládi Miklóssal és Pomogáts Bélával], 1986; Öröktűz. Elbeszélések az Istenkereső emberről, ant., vál., szerk. [Lukács Lászlóval és Pomogáts Bélával], 1986; Rónay György: A vándor érkezése. Virág a feszület tövében, v., cikkek, vál., szerk., 1986; Két dióhéj. Nyugat-európai és tengerentúli magyar prózaírók, vál., szerk. [Berkes Erzsébettel], 1987; "Tudják-e, ki vagyok?" Tersánszky Józsi Jenő, 1988; Sík Sándor: Válogatott költemények, vál., utószó, 1989; Társunk az irodalom, vál. prózai írások, vál., szerk., 1990; Márai Sándor, monogr., 1990; Erkölcs és irodalom. A magyar irodalom rövid története, 1993; Abriss der ungarischen Literaturgeschichte [A magyar irodalom rövid története], 1996; Sík Sándor: A magam módján. Válogatott költemények, összeáll., 1996; Mítosz és emlékezet. Esszék és tanulmányok századunk magyar irodalmából, tan., 1997; Mécs László, monogr., 1997.

[KMIK,MTAA,KK92,KK94,KK96,ÚMIL,HungÉrt1990-93,MNBCD]