CÍMLAPFORRÁSOKRÖVIDÍTÉSEK

SÁRDI MARGIT, S. [Siposné]

(Bp., 1947. júl. 2.): irodalomtörténész.

Az irodalomtud. kandidátusa 1994.

M.: Petrőczy Kata Szidónia költészete, 1976; Magyar elbeszélők, 16-18. század, kiad., 1986; Gyenis Vilmos: Hermányi Dienes József, kiad., 1991; Hermányi Dienes József szépprózai munkái, kritikai kiadás, kiad., bev., jegyz., 1992; Mégis románc, r., 1997; Magyar költőnők antológiája, összeáll. [Tóth Lászlóval], 1997.

[ÚMIL]