1935
HUSZONNYOLCADIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (I-VI. SZÁM)
SZERKESZTIK: BABITS MIHÁLY ÉS GELLÉRT OSZKÁR
FŐMUNKATÁRSAK: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ, MÓRICZ ZSIGMOND,
SCHÖPFLIN ALADÁR


TANULMÁNYOK, CIKKEK


Babits Mihály

Két fejezet Az Európai Irodalom Történetéből

A halál Itáliában 1935. I. 407-411.p.

Byroni nemzedék... 1935. I. 411-413.p.

Bálint György

Mit tegyen az író a háborúval szemben? A Nyugat ankétja 1935. I. 231-233.p.

Balogh Károly

Bérczy Károly ismeretlen naplója 1935. I. 214-222.p.

Csók István

Rippl-Rónai és én 1935. I. 357-367.p.

Erényi Gusztáv

A mozi esztétikája 1935. I. 389-392.p.

Földi Mihály

Egy francia könyv lelke [A Mai Francia Dekameronról.] 1935. I. 10-13.p.

Füst Milán

Mit tegyen az író a háborúval szemben? A Nyugat ankétja 1935. I. 45-48.p.

"Önbüntetés". Kádár Endre regényéről 1935. I. 121-127.p.

Emlékbeszéd Osvát Ernőről. Plakettjének a New York-kávéházban történt leleplezése alkalmából 1935. I. 306-314.p.

Gellért Oszkár

Mit tegyen az író a háborúval szemben? A Nyugat ankétja 1935. I. 134-136.p.

Halász Gábor

Bacsányi [Batsányi Jánosról.] 1935. I. 108-112.p.

Vázlat Óbudáról 1935. I. 368-373.p.

Halász Klára, Dr. G.-né

Mit tegyen az író a háborúval szemben? A Nyugat ankétja [Olvasói hozzászólás.] 1935. I. 236.p.

Hegedüs Lóránt

Petőfi és Kossuth 1935. I. 276-282.p.

Hevesi András

A francia ízlés új korszaka [A Mai Francia Dekameronról.] 1935. I. 14-17.p.

Gombocz Zoltán 1935. I. 488-490.p.

Hoffmann Edith

A Szépművészeti Múzeum rajzgyűjteménye 1935. I. 223-228.p.

Illés Endre

Esztergomi lélek. Révész Béla könyve 1935. I. 39-43.p.

Jancsó Elemér

Erdély irodalmi élete 1918-tól napjainkig 1935. I. 283-298.p.

Karinthy Frigyes

Mit tegyen az író a háborúval szemben? A Nyugat ankétja [Levél Kosztolányi Dezsőnek, kapcsolódva a körkérdére adott korábbi válaszához 1934. II 554-558.p.] 1935. I. 136-139.p.

Az ötvenéves Kosztolányi [Kosztolányi Dezső köszöntése.] 1935. I. 265-272.p.

Kassák Lajos

Mit tegyen az író a háborúval szemben? A Nyugat ankétja 1935. I. 48-50.p.

"Írástudók"-kal szemben - a kultúra védelmében 1935. I. 452-467.p.

Komlós Aladár

Márai [Márai Sándor munkásságáról.] 1935. I. 32-37.p.

Lesznai Anna

Társszerzőség a lírában 1935. I. 142-143.p.

Mátéffy Mária

Mit tegyen az író a háborúval szemben? A Nyugat ankétja [Olvasói hozzászólás.] 1935. I. 235-236.p.

Nagy Endre

Mit tegyen az író a háborúval szemben? A Nyugat ankétja 1935. I. 139-141.p.

Rédey Tivadar

Filléres színészkultusz 1935. I. 130-133.p.

Reményi József

A modern amerikai széppróza 1935. I. 113-120.p.

Sárközi György

Gondolatok a könyvtárban 1935. I. 299-304.p.

Schöpflin Aladár

Erdély. Móricz Zsigmond regény-trilógiája 1935. I. 89-94.p.

Tersánszky [Tersánszky Józsi Jenő munkásságáról.] 1935. I. 179-182.p.

Az európai irodalom története (XIX. és XX. század). Babits Mihály könyve. Nyugat-kiadás 1935. I. 443-447.p.

Szabó László, Cs.

Hét nap Párizsban. Úti kalauz felnőttek részére 1935. I. 18-31.p.

Budapesti miniatűrök

A milleneumi emlék 1935. I. 481-482.p.

Lipótváros 1935. I. 482-485.p.

Váci ucca 1935. I. 485-486.p.

Szász Zoltán

Mit tegyen az író a háborúval szemben? A Nyugat ankétja 1935. I. 229-231.p.

Szemlér Ferenc, I.

Mit tegyen az író a háborúval szemben? A Nyugat ankétja 1935. I. 234-236.p.

Szenes Piroska

Mit tegyen az író a háborúval szemben? A Nyugat ankétja 1935. I. 51-53.p.

Szerb Antal

Budapesti kalauz. Marslakók számára 1935. I. 99-107.p.

Szolnoki István

Mit tegyen az író a háborúval szemben? A Nyugat ankétja 1935. I. 233-234.p.

Török Sophie

Önéletrajz, generációs probléma, vagy amit akartok... [Németh László Ember és szerep című könyvéről.] 1935. I. 201-212.p.

Turóczi-Trostler József

A német próza útja 1935. I. 396-404.p.


ELBESZÉLÉSEK, NOVELLÁK


Babits Mihály

Tó a hegyek között. Novella, egy napihír nyomán 1935. I. 1-8.p.

Gelléri Andor Endre

Citera

Hűvösvölgy 1935. I. 476-478.p.

Epreskert 1935. I. 478-479.p.

Görög Ilona

Hazafelé 1935. I. 468-472.p.

Nagy Lajos

Országúti kaland 1935-ben 1935. I. 128-129.p.

Egyiptomi íródeák 1935. I. 376-384.p.

Révész Béla

Miniatűr 1935. I. 473-474.p.

Tersánszky J[ózsi]. Jenő

Forradalom a jég között 1935. I. 183-199.p.


VERSEK


Aszlányi Károly

Versek

I. (Fel-alá úszik a szárcsa) 1935. I. 393.p

II. (Nézz le, Uram, betyár fiadra) 1935. I. 393.p.

III. (Sír a banka fenn az ágon) 1935. I. 393.p.

IV. (A hold ezüst hálót sző a korhadt ágra) 1935. I. 393.p.

V. (Megláthatom egy villanásig) 1935. I. 394.p.

VI. (Mintha sose láttad volna) 1935. I. 394.p.

VII. (Eljön a nap, amely majd kiszemel) 1935. I. 394.p.

VIII. (Szegénység van, Uram, szerteszéjjel.) 1935. I. 395.p.

IX. (Ködanyó sípja szól a nádban) 1935. I. 395.p.

X. (Ólmos eső veri a topolyát) 1935. I. 395.p.

Babits Mihály

Intelem vezeklésre 1935. I. 144.p.

Csanády György

Reggel a Hargita felett 1935. I. 487.p.

Reggel a mezőn 1935. I. 487.p.

Tavaszi reggel 1935. I. 487.p.

Devecseri Gábor

Hétköznapok temetése. Erdő, erdő... 1935. I. 480.p.

Hegyi ének 1935. I. 480.p.

Fekete Lajos

Léhűtők 1935. I. 314-315.p.

Haláljáték a hegyen 1935. I. 315-316.p.

Fenyő László

Emigránsok 1935. I. 31.p.

Januári vallomás 1935. I. 141.p.

Ábránd a szép öregségről 1935. I. 405.p.

Márciusi álom 1935. I. 405-406.p.

A múlandósághoz 1935. I. 467.p.

Gulyás Pál

A ravasz költő 1935. I. 182.p.

Illyés Gyula

Napló. 1934. Karácsony 1935. I. 95-96.p.

Tréning

A pszichoanalízis veszélye 1935. I. 97.p.

A nagylelkű 1935. I. 97.p.

A beteg 1935. I. 97.p.

Az elvhű 1935. I. 97.p.

A magyarok pusztulásának kérdése 1935. I. 97.p.

Örökség 1935. I. 98.p.

Fecskék 1935. I. 367.p.

Heverő 1935. I. 491.p.

Hajnal 1935. I. 492.p.

Istennők költözése 1935. I. 493.p.

Juhász Gyula

Fák 1935. I. 282.p.

Ének Bukosza Tanács Ignácról 1935. I. 282.p.

Kis Ferenc

Csendes diadallal 1935. I. 212.p.

Őszi sorok 1935. I. 213.p.

Lesznai Anna

Hazatérés 1935. I. 43.p.

Könyörgés 1935. I. 44.p.

Ondova parton 1935. I. 304-305.p.

Szürkület 1935. I. 305.p.

Marconnay Tibor

Városban 1935. I. 37.p.

November, szegény kicsi lány 1935. I. 38.p.

Monostori Márton

Váltság 1935. I. 133.p.

Nagy Méda

Már egy mosolyom sem... 1935. I. 17.p.

Radnóti Miklós

Október délután 1935. I. 107.p.

Vénasszonyok nyara

Esti mosolygás 1935. I. 107.p.

Altató 1935. I. 107.p.

Rédey Tivadar

Levél Kosztolányi Dezsőnek. 1935. március 29-ére 1935. I. 273.p.

Esztergomi nyár 1935. I. 273-274.p.

Az építész fia 1935. I. 275.p.

Somlyó Zoltán

Papok 1935. I. 474-475.p.

Tass József

Új-év 1935. I. 199.p.

Az én telem 1935. I. 200.p.

Eső 1935. I. 200.p.

Török Sophie

Fekete nevét elfelejtem... 1935. I. 9.p.

Ez is te voltál... 1935. I. 373.p.

Tégelyek illata száll... 1935. I. 374.p.

Levéltöredék barátnőmhöz 1935. I. 375.p.

Önarckép 1935. I. 448-449.p.

Büntetés. Drága rossz kis Ildikómnak 1935. I. 450-451.p.

Varró Dezső

Dohányvirág 1935. I. 129.p.

Vas István

Álmatlan éj 1935. I. 387-388.p.

Weöres Sándor

Hét vers

Panaszdal 1935. I. 54.p.

Hajnali harangszó 1935. I. 54.p.

Őszi melódia 1935. I. 55.p.

Félálom 1935. I. 55.p.

Altwien-idill 1935. I. 56.p.

A beteg istenek... 1935. I. 56.p.

Szent Iván hava 1935. I. 57.p.

Levél Füst Milánnak 1935. I. 385.p.

Tavaszi dal 1935. I. 385-386.p.

Siralmas nekem 1935. I. 386.p.

Zelk Zoltán

Negyedik emelet 1935. I. 127.p.


FIGYELŐ, DISPUTA


Ady Lajos

Az igazi Ady. Bölöni György könyve. 1934. Edition Atelier de Paris 1935. I. 330-331.p.

Babits Mihály

Könyvről Könyvre [Az újabb magyar irodalom stílusáról és nyelvéről.] 1935. I. 145-149.p.

Bálint György

Marconnay Tibor: Az ember ellen 1935. I. 154-155.p.

Mai Amerikai Dekameron. Nyugat-kiadás 1935. I. 326-328.p.

Barta Lajos

Magyar író meghal Szíriában [Jarnó József halálára.] 1935. I. 68.p.

Benedek Marcell

Szentségvivők. R. Berde Mária regénye. Két kötet. Erdélyi Magyar Írói Rend kiadása 1935. I. 245-246.p.

Elek Artúr

Éber László (1871-1935) 1935. I. 429-341.p.

Farkas Zoltán

Képzőművészeti irodalom [Lyka Károly: Képek és szobrok; Ferenczy Valér: Ferenczy Károly; Harsányi Zsolt: Ecce homo; Liber Endre: Budapest szobrai. Művészeti Lexikon) 1935. I. 73-75.p.

Képzőművészeti szemle

(Csók István jubiláris kiállítása) 1935. I. 168-169.p.

(A Nemzeti Szalon jubiláris kiállítása) 1935. I. 169-170.p.

(Szőnyi István kiállítása) 1935. I. 170.p.

Képzőművészet

(Vaszary János kiállítása) 1935. I. 344.p.

(Hekler Antal magyar művészettörténete) 1935. I. 344.p.

A harmadik Nemzeti Képzőművészeti Kiállítás 1935. I. 431-432.p.

Művészmagyarosítás [Dr. Balogh Jolán Kolozsvári Mártonról és Györgyről szóló tanulmányáról.] 1935. I.

Majovszky Pál gyűjteménye 1935. I. 512.p.

Hungária-könyvek [Karinthy Frigyes Barabbás című műve bibliofil kiadásban.] 1935. I. 512-513.p.

Az új magyar festészet története [Genthon István könyve.] 1935. I. 246-249.p.

Munkácsy-problémák [Disputa főcím alatt. Válasz Lengyel Géza cikkére 1935. I. 150-154.p.] 1935. I. 340-341.p.

Forgács Antal

Vassal és fohásszal. Fekete Lajos versei 1935. I. 422-423.p.

Füst Milán

József Attiláról 1935. I. 242-244.p.

Gyergyai Albert

Nobel-díjasok Antológiája. Káldor-kiadás 1935. I. 64-66.p.

Halász Gábor

Új verseskönyvekről [Gellért Oszkár: Tíz esztendő; Füst Milán Válogatott versei; Török Sophie: Örömre születtél; Marconnay Tibor: Az ember ellen; Fenyő László: Elítélt; József Attila: Medvetánc.] 1935. I. 317-326.p.

Az ötvenéves költő. Kosztolányi Dezső összegyűjtött költeményei. Révai-kiadás 1935. I. 494-499.p.

Hevesi Sándor

Kassainé ifjasszony [Rédey Mária könyve.] 1935. I. 414-418.p.

Horváth Árpád

A modern Racine [Jean Racine munkásságáról.] 1935. I. 75-81.p.

A "Lenni vagy nem lenni..." helye a Hamletben [Disputa főcím alatt. Válasz B. M. (Babits Mihály) írására 1935. I. 259.p.; William Shakespeare.] 1935. I. 341-344.p.

Illés Endre

A Pendragon-legenda. Szerb Antal regénye 1935. I. 244-245.p.

A Szomjas inasoktól a Hold uccáig. Gelléri Andor Endre új novellái 1935. I. 331-333.p.

Lidércke. Mohácsi Jenő regénye. Nyugat-kiadás 1935. I. 504-507.p.

Illyés Gyula

A parasztélet rendje. Luby Margit könyve 1935. I. 336-337.p.

Kardos Albert

Stíluskritika [Disputa főcím alatt. Hozzászólás Babits Mihály Könyvről Könyvre rovatának egyik írásához 1935. I. 145-149.p.] 1935. I. 340.p.

Kárpáti Aurél

Színházi bemutatók [Kóbor Tamás: Hat hónap, Nemzeti Színház.] 1935. I. 250-251.p.

Lengyel Géza

Vásári építőművészet [A Nemzetközi Vásár tervpályázata.] 1935. I. 70-73.p.

Munkácsy Mihály regénye [Harsányi Zsolt regényéről.] 1935. I. 150-154.p.

Lesznai Anna

Sz. Kaszab Ilona versei. Füst Milán átdolgozásában 1935. I. 156-157.p.

Nagy Lajos

Megszámláltattál. Bánffy Miklós regénye. Révai 1935. I. 419-420.p.

Németh Andor

Kassák Lajos: Egy ember élete. VII és VIII. kötet. A Károlyi-forradalom és a kommün. Pantheon 1935. I. 60-63.p.

Az "újraköltött" vers. Disputa [Vas István Füst Milán olvasásakor című cikkéhez 1934. II. 568-572.p.] 1935. I. 63-64.p.

Reichard Piroska

Nagy Karola: Itt voltam... 1935. I. 334-336.p.

Rédey Tivadar

Berzsenyi Dániel 1935. I. 237-242.p.

A menekülő lélek. Kárpáti Aurél esszékötete. A Vajda János Társaság kiadása 1935. I. 507-509.p.

Révész Béla

Az "Esztergomi lélek" és a lélek [Disputa főcím alatt. Válasz Illés Endre Esztergomi lélek című cikkére 1935. I. 39-43.p.] 1935. I. 161-165.p.

Schöpflin Aladár

Kaffka Margitról 1935. I. 58-59.p.

Színházi bemutatók

[Feleki Gyula: Pénz beszél, Nemzeti Színház; a 102-es tempó című darab előadása a Kamaraszínházban; Bús-Fekete László: Születésnap, Vígszínház.] 1935. I. 81-82.p.

[Andai Ernő - Bálint Lajos: Baskircsev Mária; Fodor László: A szerelem nem olyan egyszerű, Vígszínház; Frank Maar: Vallomás, Belvárosi Színház.] 1935. I. 166-168.p.

[Móra Ferenc - Góth Sándor - Relle Pál: Ének a búzamezőkről; Hunyady Sándor: A három sárkány, Vígszínház; Carlo Goldoni: A hazug, Nemzeti Színház.] 1935. I. 251-254.p.

[Zilahy Lajos: Az utolsó szerep; Henry Bernstein: Reménység; Királyhegyi Pál: A becsület nem szégyen, Belvárosi Színház; Oszip Vronkov és Pavel Rourke: Azev, Magyar Színház; Hunyady Sándor darabja a Pesti Színházban.] 1935. I. 344-347.p.

[Jerôme K. Jerôme darabja a Nemzeti Színházban; Fodor László: Egy asszony hazudik; Heltai Jenő: Jó üzlet; Molnár Ferenc: A cukrászné, A menyegző] 1935. I. 426-429.p.

[Jób Dániel köszöntése; Thury Lajos: Az új vár, Nemzeti Színház; Lengyel Ernő: Császárparádé, Nemzeti Színház; Paul Geraldy: Ezüstlakodalom, Vígszínház; Édouard Bourdet: Nem olyan időket élünk, Vígszínház.] 1935. I. 513-516.p.

Gárdonyi problémája. Az élő Gárdonyi. Írta Gárdonyi József 1935. I. 329-330.p.

Balogh Károly Madách-könyve 1935. I. 418-419.p.

Székely Béla

Mi vár a nőre az új középkorban? Szinetár Ernő dr. és Sós Endre könyve 1935. I. 68-69.p.

A zene pszichológiája 1935. I. 254-258.p.

Szentimrei Jenő

Ábel Amerikában. Tamási Áron regénye 1935. I. 333-334.p.

Új Rómeó és Júlia Kolozsváron [William Shakespeare.] 1935. I. 347.p.

Szerb Antal

Megszámláltattál. Bánffy Miklós regénye. Révai 1935. I. 420-422.p.

Tersánszky J[ózsi]. Jenő

A kabaré regénye. Írta és illusztrálta Nagy Endre. Nyugat-kiadás 1935. I. 499-503.p.

Vas István

Verdi. Franz Werfel könyve. Nova kiadása 1935. I. 66-67.p.


KISEBB BÍRÁLATOK


Erdőházi Hugó

(Nagy Méda: Asszonyoknak üzenem. Versek) 1935. I. 337-338.p.

(Beregi Ármin: Isten árnyékában. Regény két kötetben) 1935. I. 338.p.

(Szalatnay Rezső: Jegyzetek a Cseh-Szlovák-Magyar szellemi együttműködésről) 1935. I. 338.p.

(Vozári Dezső: Szebb a sziréna. Versek) 1935. I. 338.p.

Fodor József

(Friss Endre: Faggató magány. Versek) 1935. I. 337.p.

Forgács Antal

(Gyurányi László: A végtelenség sodrán. Versek) 1935. I. 339.p.

(Karácsony Vencel: Harangoz a múlt. Versek) 1935. I. 339.p.

Halász Gábor

(Kozocsa Sándor: Az 1933-ik év irodalomtörténeti munkássága. Irodalomtörténeti füzetek. 53. sz.) 1935. I. 70.p.

Kardos László

(Nádas Sándor: A redakció lánya. Regény) 1935. I. 69.p.

(Hamvas H. Sándor: Budapest, Szövetség utca 17/b. Regény) [A Nyugatban felesége, Golub Mária neve alatt jelent meg.] 1935. I. 69-70.p.

(Körmendi Zoltán: Tükörcserepek. Novellák) 1935. I. 70.p.

(Gellér Gyula: Séták a föld körül) 1935. I. 70.p.

(Ifj. Bókay János: Megvédtem egy asszonyt. Regény) 1935. I. 159.p.

(Árkossy Károly: A tömegek Golgotáján) 1935. I. 159.p.

(Dr. Philipp Kálmán: Egy tüzértiszt harctéri élményei) 1935. I. 159.p.

(Székely Tibor: És ne vígy minket a kísértésbe. Regény) 1935. I. 159.p.

(Marek Antal: Zsákutca. Regény) 1935. I. 159.p.

(Ferdinandyné Lengyel Angéla: Nagy Péntek. Dráma) 1935. I. 159-160.p.

Pap Károly

(Hatvany Bertalan báró: Ázsia lelke) 1935. I. 158-159.p.

Révay József

(Alföldi András: Magyarország népei és a római birodalom) 1935. I. 157.p.

(Josef Trostler: Die Anfänge der Ungarischen Geschichtsprosa) [Turoczi-Trostler József.] 1935. I. 157.p.

(Marót Károly: Goethe görögsége) 1935. I. 157-158.p.

(Vándor Gyula: Olaszország és a magyar romantika) 1935. I. 158.p.

(Várady Imre: La letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria I-II. Róma 1933-34) 1935. I. 158.p.

Schöpflin Aladár

(Petri Mór versei) 1935. I. 423.p.

Szegedi István

(Moussong Piroska: Ucca) 1935. I. 160.p.

(Bányai Pál: Felsőgaram. Kis regény. Bratislava, 1934) 1935. I. 339.p.

(Kiss Ida: Olyan jó élni. Regény) 1935. I. 339.p.

(Röck Gyula: A fehér Faust) 1935. I. 424.p.

(Fábry Zoltán: Korparancs) 1935. I. 424-425.p.

(Darvas József: Vízkereszttől - Szilveszterig) 1935. I. 425.p.

Szerb Antal

(I. Szemlér Ferenc: Ember és táj) 1935. I. 160.p.

(Harangi László versei) 1935. I. 160.p.

Tersánszky J[ózsi]. Jenő

(Lóránth László: A gépmadár dala. Versek) 1935. I. 425.p.

Török Sophie

(Michael Choromanski: Orvosok és betegek) 1935. I. 423-424.p.

(Heinrich Mann: Nehéz élet) 1935. I. 424.p.

(André Maurois: A boldogság ösztöne) 1935. I. 424.p.

(Tamás István: Háry János újabb kalandjai) 1935. I. 510.p.

(Gróf Corti Egon Caesar: Erzsébet) 1935. I. 510.p.


KÜLFÖLD

Folyóiratszemle


B. M. [Babits Mihály]

(To be or not to be) [William Shakespeare.] 1935. I. 259.p.

Költő, forradalom és heroizmus 1935. I. 259-260.p.

Berinkey Irma, P.

H. G. Wells 1935. I. 350-351.p.

Brachfeld Olivér

Spanyol nagyságok tündöklése és bukása 1935. I. 518-519.p.

B. O. [Brachfeld Olivér]

Rafael Alberti vagy a spanyol tolerancia 1935. I. 520-521.p.

Cs. Sz. L. [Szabó László, Cs.]

Ludovic Halévy és Baudelaire 1935. I. 522-523.p.

Gachot, François

Aragon: A bázeli harangok 1935. I. 351-352.p.

Gy. A. [Gyergyai Albert]

Európa válsága 1935. I. 260-261.p.

Adolphe, vagy a kulcsregények veszedelme 1935. I. 261.p.

Valéry az erényről 1935. I. 348.p.

Egy "új" francia költőről 1935. I. 348.p.

A félszázados naturalizmus 1935. I. 433-434.p.

Léopold Robert 1935. I. 434-435.p.

Victor Hugo "helyzete" 1935. I. 516-517.p.

André Gide naplója 1935. I. 517-518.p.

Gyergyai Albert

Az európai lélek válsága 1935. I. 433.p.

H. A. [Hevesi András]

Valéry a költészetről 1935. I. 171.p.

Baudelaire - a pamfletista 1935. I. 171-172.p.

Összehasonlító irodalomtörténet 1935. I. 172.p.

Hagyomány és szabadság 1935. I. 172.p.

Kétféle kronológia 1935. I. 172-173.p.

A botrány 1935. I. 173.p.

Klasszicizmus és barokk 1935. I. 261-262.p.

Kétféle irodalomismeret 1935. I. 349.p.

Az okkultizmus mint pozitív tudomány 1935. I. 349-350.p.

Ludovic Halévy emlékiratai 1935. I. 436-437.p.

Hevesi András

Raymond Roussel módszere 1935. I. 435-436.p.

Halász Gábor

Még egyszer: John Cowper Powys 1935. I. 521-522.p.

Nagypál István, Hevesi András, Gyergyai Albert

(Angol-amerikai folyóiratszemle) 1935. I. 82-83.p.

(A Goncourt-díj körül) 1935. I. 83-84.p.

(A Rimbaud-szonet titka) 1935. I. 84.p.

(A mesék eredete) 1935. I. 84-85.p.

(Az írás technikája) 1935. I. 85.p.

(Kinek írunk?) 1935. I. 85.p.

(Politika és Irodalom) 1935. I. 85-86.p.

(Svájci irodalom) 1935. I. 86.p.

(Várjuk az orosz Proustot!) 1935. I. 86.p.

(Az író anyagi helyzetéről) 1935. I. 86.p.

N. I. [Nagypál István]

Valéry Angliában 1935. I. 173.p.

Swift új fényben 1935. I. 173.p.

Az orosz irodalom jövője 1935. I. 173.p.

Passuth László

Panait Istrati 1935. I. 439-440.p.

Reményi József

Új Wilder-regény [Heaven's My Destination.] 1935. I. 262-263.p.

Edwin Arlington Robinson 1935. I. 437-438.p.

Georg O'Neil 1935. I. 438-439.p.

Szabó László, Cs.

Minőség-szocializmus 1935. I. 522-523.p.

Szolnoki István

Új ember, új társadalom felé [Mannheim Károly: Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Urbans.] 1935. I. 523-524.p.

Végh Hanna

Jules Romains: A la Recherche D'Une Église, Province 1935. I. 173-175.p.


ÁRKÁDIA

1935. I. 87-88, 175-177, 263-264, 352-353, 441-442, 525-526.p.


MŰMELLÉKLET


Az ötvenéves Kosztolányi Dezső 1935. I. 265.p.


A NYUGAT HÍREI

1935. I. 177, 353, 442, 526.p.1935
HUSZONNYOLCADIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (7-12. SZÁM)
SZERKESZTIK: BABITS MIHÁLY ÉS GELLÉRT OSZKÁR
FŐMUNKATÁRSAK: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ, MÓRICZ ZSIGMOND,
SCHÖPFLIN ALADÁR


TANULMÁNYOK, CIKKEK


Babits Mihály

Könyvről Könyvre [Az erdélyi irodalomról.] 1935. II. 71-75.p.

A mai Vörösmarty. Ünnepi beszéd Székesfehérvárott, Vörösmarty születésének 135-ik évfordulóján 1935. II. 399-405.p.

Elek Artúr

Rippl-Rónai József 1935. II. 177-182.p.

A siratás [Egy bolognai templom szobráról.] 1935. II. 473-476.p.

Erényi Gusztáv

Budapest 1935. II. 87-93.p.

Az új német irodalom problémái 1935. II. 163-170.p.

Fejtő Ferenc

Zágrábi útinapló 1935. II. 351-361.p.

Földi Mihály

Új theokrácia felé? Előszó és epilógus helyett egy készülő könyvhöz 1935. II. 323-328.p.

Hegedüs Lóránt

A történelmi életregény 1935. II. 109-113.p.

Illyés Gyula

Zsidó sebek és bűnök. Pap Károly könyve 1935. II. 37-41.p.

Halálfiai. Babits Mihály regényének propaganda-kiadása alkalmából 1935. II. 147-150.p.

Írók a nép között [A hódmezővásárhelyi tanyák ifjúsági szervezetei írókat és újságírókat láttak vendégül.] 1935. II. 222-225.p.

Ozorai füzet II. Úti jegyzetek 1935. II. 311-320.p.

Karinthy Frigyes

Heltai Jenő új könyvei [Ifjabb című regényéről.] 1935. II. 19-21.p.

Kassák Lajos

Csavargók, alkotók [Részlet készülő könyvéből.] 1935. II. 339-350.p.

Komlós Aladár

Zsidó sebek és bűnök. Pap Károly könyve 1935. II. 41-43.p.

Lengyel Menyhért

Nizsinszkij [Előszó Nyizsinszkijné Pulszky Romola férjéről szóló könyvének készülő magyar kiadásához.] 1935. II. 370-372.p.

Márai Sándor

Jules Renard naplója 1935. II. 466-472.p.

Nagy Endre

A boldog ember. Móricz Zsigmond új regénye. Athenaeum 1935. II. 8-10.p.

Nagy Lajos

Heltai Jenő új könyvei [Utazás enmagam körül.] 1935. II. 21-22.p.

Passuth László

Edward Thomas Lawrence emlékezete 1935. II. 25-27.p.

Schöpflin Aladár

Erdélyi irodalom [Kemény János Kutyakomédia, Wass Albert Farkasverem és Székely Mózes Zátony című regényéről.] 1935. II. 1-4.p.

Szabó László, Cs.

Budapesti miniatűrök 1935. II. 30-36.p.

Szentimrei Jenő

Az erdélyiség vitája. Erdélyi hozzászólás [Kiegészítés Jancsó Elemér cikkéhez 1935. I. 283-298.p.] 1935. II. 183-186.p.

Tersánszky J[ózsi]. Jenő

A boldog ember. Móricz Zsigmond új regénye. Athenaeum 1935. II. 10-11.p.

Lebontják a...[A Tabán lerombolásáról.] 1935. II. 365-368.p.

Török Sophie

Nizsinszkij. Nizsinszkijné Pulszky Romola könyve. Nyugat-kiadás 1935. II. 427-430.p.

Turóczi-Trostler József

Babits és az európai irodalom története 1935. II. 261-276.p.

Vas István

Horatius Noster [A Waldapfel Imre szerkesztette kötetről.] 1935. II. 78-82.p.


ELBESZÉLÉSEK, NOVELLÁK


Déry Tibor

Egy színésznő arcképe 1935. II. 13-16.p.

Tükör 1935. II. 173-175.p.

Egy ügyes ember arcképe 1935. II. 330-335.p.

Földi Mihály

A hűtlen asszony 1935. II. 154-161.p.

A döntés 1935. II. 410-426.p.

Gelléri Andor Endre

Kikötő 1935. II. 83-85.p.

Két novella

Zergeszikla 1935. II. 239-240.p.

A hárfás 1935. II. 241-242.p.

Görög Ilona

Örökbefogadás 1935. II. 253-260.p.

Kassák Lajos

Vasárnap 1935. II. 431-455.p.

Nagy Lajos

Falusi ember Pesten 1935. II. 227-237.p.

Révész Béla

Miniatűr 1935. II. 23-24.p.

Sándor Kálmán

A házmester és a halál 1935. II. 95-97.p.

Sásdi Sándor

Az árnyéknélküli ember 1935. II. 99-106.p.

Szerb Antal

A szerelem a palackban 1935. II. 458-465.p.


VERSEK


Berczeli A. Károly [Berczeli Anzelm Károly]

Jézus testvére 1935. II. 82.p.

Berda József

Nyári örömök közepette 1935. II. 12.p.

Piaci éjszaka 1935. II. 12.p.

Devecseri Gábor

Tavalyi hó 1935. II. 171-172.p.

Nyár elé 1935. II. 172.p.

Falu Tamás

Gyerek 1935. II. 36.p.

Ölelés 1935. II. 36.p.

Fenyő László

Partok - és háborús hasonlat 1935. II. 76.p.

Mint egy diák... 1935. II. 77.p.

Strófák a fáradtságról 1935. II. 186-188.p.

Körtvélyes 1935. II. 361-362.p.

Kassa 1935. II. 362-363.p.

Pozsonyi emlék 1935. II. 363-364.p.

Ébredés 1935. II. 364.p.

Fodor József

Kökénybokor 1935. II. 238.p.

Tökök 1935. II. 238.p.

Fűvirág 1935. II. 238.p.

Gyulai Márta

Rancune 1935. II. 17.p.

Helyetted 1935. II. 17.p.

Sorok 1935. II. 17.p.

Nem tudom... 1935. II. 18.p.

Biztató 1935. II. 18.p.

Hajnal Anna

Szeptember... 1935. II. 171.p.

Hollós Lajos [Hollós Korvin Lajos]

Szondy-utca 1935. II. 93.p.

Szegénység 1935. II. 94.p.

Béke fájdalmas vágya 1935. II. 94.p.

Illyés Gyula

Ozorai füzet

Hangszerelés; Próbafutamok 1935. II. 243-244.p.

Fölkél a szél... 1935. II. 244-245.p.

Hegyen tanyázom... 1935. II. 245.p.

A Kálváriára 1935. II. 246.p.

A harangokra 1935. II. 246.p.

Egy rigóra 1935. II. 246.p.

Bűnbánatom... 1935. II. 246-247.p.

Egy barackfára 1935. II. 248.p.

Évforduló 1935. II. 248-249.p.

A gépekre 1935. II. 249.p.

A szabad sajtóra 1935. II. 250-251.p.

Beszámoló 1935. II. 252.p.

A mécsesre a diófán 1935. II. 252.p.

Ráadás 1935. II. 368.p.

Avar 1935. II. 406-409.p.

Jékely Zoltán

Pihenés 1935. II. 5.p.

Máglya 1935. II. 5.p.

Lezuhant a Nap 1935. II. 6.p.

Caruso emlékének 1935. II. 6.p.

Olympio siralma 1935. II. 7.p.

József Attila

Mint gyermek... 1935. II. 175.p.

A bűn 1935. II. 176.p.

Kassák Lajos

Hajnali ének 1935. II. 226.p.

Anyám idegen földre költözött 1935. II. 226.p.

Komjáthy Aladár

Miniatűrök. Tóth Árpád emlékének 1935. II. 161-162.p.

Kosztolányi Dezső

Szeptemberi áhítat 1935. II. 219-221.p.

Palotai Boris

Manikűrös leány 1935. II. 86.p.

Radnóti Miklós

Írás közben 1935. II. 28.p.

Himnusz 1935. II. 28.p.

Hajnal 1935. II. 29.p.

Hazafelé 1935. II. 29.p.

Reichard Piroska

Hat vers

Titok 1935. II. 320.p.

Kibékülés 1935. II. 321.p.

Vallomás 1935. II. 321.p.

Tavaszi levél 1935. II. 322.p.

Végszó 1935. II. 322.p.

Sírvers 1935. II. 322.p.

Szemlér Ferenc, I.

Ősz 1935. II. 107.p.

Mint a sötét rab 1935. II. 107-108.p.

Szökevény 1935. II. 108.p.

Timár Magda

Hazudni 1935. II. 98.p.

Öregek 1935. II. 98.p.

Vas István

Ablaknál 1935. II. 182.p.

Őszi dal 1935. II. 329.p.

Vasárnapi órák 1935. II. 455-457.p.

Weöres Sándor

Kereszt-árnykép 1935. II. 44.p.

Kisváros 1935. II. 44.p.

Képeslap Klárának 1935. II. 44.p.

Estharang 1935. II. 45.p.

Szarvasok 1935. II. 45.p.

Szellem-szózat 1935. II. 46.p.

Nordkap. Baumgarten Ferenc emlékének 1935. II. 151.p.

Halotti énekek

I. Jövel, tökéletes... 1935. II. 151-152.p.

II. Az idők folyama... 1935. II. 152.p.

III. Szép vőlegény... 1935. II. 153.p.

Gyermekdal 1935. II. 153.p.

Zelk Zoltán

Három nap 1935. II. 336-338.p.


FIGYELŐ, DISPUTA


A Nyugat novellapályázata. A bírálóbizottság jelentése 1935. II. 477-478.p.


Babits Mihály

Könyvről Könyvre [Válasz Halász Gábor kritikájára 1935. II. 117-121.p.] 1935. II. 189-196.p.

Vádak és ködök. Viszontválasz Halász Gábornak [Disputa főcím alatt. Válasz Halász Gábor Személyes kérdésben című cikkére 1935. II. 277-280.p.] 1935. II. 281-284.p.

Bálint György

Radnóti Miklós: Újhold 1935. II. 206-207.p.

Duckworth-Barker, Vernon

Az új angol novella-irodalom. A sajtó alatt levő Mai Angol Dekameron előszava (P. Berinkey Irma fordítása) 1935. II. 285-292.p.

Farkas Zoltán

Képzőművészet

Három kiállítás tanulsága [Kortárs francia képzőmúvészeti kiállítás a Fränkel Szalonban.] 1935. II. 57-59.p.

Szinnyei "Hóolvadás"-a a Szépművészeti Múzeumban 1935. II. 59.p.

Petrovics Elek [A Szépművészeti Múzeum főigazgatója halálára.] 1935. II. 135-136.p.

Buday György fametszetei [A székely népballadák gyűjteményes kiadásának illusztrációiról.] 1935. II. 208-209.p.

Liber Miserorum [Gy. Szabó Béla fametszetei a Minerva kiadásában.] 1935. II. 209-210.p.

Az Ars Hungarica új kötete [Fettich Nándor tanulmánya a honfoglaló magyarság művészetéről; Nyilas-Kolb Jenő tanulmánya Farkas István művészetéről.] 1935. II. 296-297.p.

A Szépművészeti Múzeum évkönyve [7. kötet, 1931-1934.] 1935. II. 297-299.p.

Kiállítások

[Fenyő György; Ferenczy Károly, Jánosa Lajos, Fekete Géza, Valér Erik művei az Ernst Múzeumban.] 1935. II. 299.p.

[Az Arcképfestők Társasága a Nemzeti Szalonban; Nagy István; a Pázmány-emlékérem pályázatának anyagáról.] 1935. II. 386-387.p.

Képzőművészeti szemle

[Osztrák képzőművészek kiállítása a Nemzeti Szalonban; Bernáth Aurél kiállítása a Fränkel Szalonban; a Műcsarnok téli tárlata, Székely Bertalan emlékkiállítása; a Szépművészeti Múzeum igazgatója, Csánky Dénes programjáról; Elek Artúr könyve Liebl Ervinről.] 1935. II. 493-495.p.

Fejtő Ferenc

Levél a szabadságról. Vas István versei. Nyugat 1935. II. 381-383.p.

Forgács Antal

Az idő rabságában. Bálint György könyve 1935. II. 485-486.p.

Halász Gábor

Egy ízlésforma önarcképe. Jegyzetek Babits irodalomtörténetéhez [Az európai irodalom története című Babits-kötet kritikája.] 1935. II. 117-121.p.

Kassák, a költő. Válogatott versek, 1915-1935. Pantheon 1935. II. 202-205.p.

Személyes kérdésben [Disputa főcím alatt válasz Babits Mihálynak 1935. II. 189-196.p.] 1935. II. 277-280.p.

Mai Angol Dekameron. Szerkesztette: Vernon Duckworth Barker. Fordították: P. Berinkey Irma, Hevesi András, Karinthy Frigyes, Reichard Piroska, Schöpflin Aladár, Cs. Szabó László. Nyugat-kiadás 1935. II. 479-482.p.

Hevesi András

Mai Német Dekameron. Szerkesztette Turóczi-Trostler József. Nyugat-kiadás 1935. II. 375-378.p.

Illés Endre

Feketevíz. Kodolányi János regénye. Athenaeum 1935. II. 128-130.p.

Aludni is tilos. Aszlányi Károly regénye. Nova 1935. II. 294.p.

Illyés Gyula

Egy kuruzsló élete. Lidia Szejfullina regénye. Gellért Hugó fordítása. Nyugat-kiadás 1935. II. 292-293.p.

Egy előadás az új nemzedékről [Disputa főcím alatt. Ignotus Pál estjéről.] 1935. II. 385-386.p.

Jancsó Elemér

Néhány szó a "megtámadott erdélyi irodalomról" [Disputa főcím alatt az Erdély irodalmi élete 1918-tól napjainkig című cikke nyomán 1935. I. 283-298.p. kialakult vitához.] 1935. II. 136-140.p.

Kardos László

Bródy Sándor legszebb írásai [A Hatvany Lajos szerkesztésében és bevezető tanulmányával megjelent kötetről.] 1935. II. 380-381.p.

Karinthy Frigyes

Lélek az irodalom történetében. Gondolatok Babits könyve körül [Az európai irodalom történetéről.] 1935. II. 114-116.p.

Kassák Lajos

Két orosz könyvről. Valentin Katajev és Michail Solochov regényei [Valentyin Katajev: Hajrá; Mihail Solohov: Csendes Don.] 1935. II. 373-375.p.

Lesznai Anna

Várnai Zseni versei. A "Fekete Bárány" című kötetnek megjelenésére 1935. II. 50-52.p.

A hazatalált író. Molnár Ákos "A császár dajkája" c. regényéről 1935. II. 125-127.p.

Mohácsi Jenő

A szegedi szabadtéri játékok [Madách Imre: Az ember tragédiája; Luigi Ercole Morselli: Glaukos.] 1935. II. 213-215.p.

Nagy Lajos

Az ötpengős leány. Hunyady Sándor novellái 1935. II. 484-485.p.

Németh Andor

Kínos ügy. Zsolt Béla regénye. Pantheon 1935. II. 50.p.

Passuth László

A Hortobágy-film legendája 1935. II. 211-213.p.

Rédey Tivadar

Viola. Sárközi György regénye. Athenaeum-kiadás 1935. II. 127-128.p.

Juhász Gyula új verseskönyve. Fiatalok, még itt vagyok! A Magyar Téka kiadása, Szeged 1935. II. 197-199.p.

Reményi József

F. D. Roosevelt. Cs. Szabó László tanulmánya 1935. II. 295-296.p.

Schöpflin Aladár

A színházi évad és a Nemzeti Színház kérdőjele 1935. II. 59-62.p.

Kaffka Margitról. A Rádió Száz könyv sorozata számára írt felolvasás 1935. II. 122-124.p.

Színház [Bárdos Artúr 25 éves rendezői jubileuma; Bruno Frank - Török Rezső: Pityu, Magyar Színház; Fodor István - Bernatzky: Az esernyős király, Belvárosi Színház; Bús-Fekete László: Szerelemből elégtelen, Vígszínház.] 1935. II. 299-300.p.

Színházi bemutatók

[Miklós Jenő: Mókusok, Nemzeti Színház; Mikszáth Kálmán - Balázs Sándor: Mindenki lépik egyet, Magyar Színház; Vaszary Gábor: Monpti, Kamaraszínház; Paul Geraldy: Krisztin, Nemzeti Színház; Molnár Ferenc: Nagy szerelem; Fodor László: Érettségi, Pesti Színház.] 1935. II. 387-391.p.

[Emmet Lavery: Az Úr katonái, Magyar Színház; William Shakespeare: Athéni Timon, Szabó Lőric fordítása; Zilahy Lajos: Úrilány, Belvárosi Színház; Tamási Áron: Éneklő madár, Új Thália társaság a Royal Színházban; Boros Elemér: Ti szegény lányok, Nemzeti Színház.] 1935. II. 488-493.p.

Rákosi Szidi [Halálára.] 1935. II. 391-392.p.

A házaspár. Földi Mihály regénye. Athenaeum kiadás 1935. II. 482-484.p.

Szabó László, Cs.

Egy polgár vallomásai II. Márai Sándor könyve. Pantheon 1935. II. 47-49.p.

Szávai Nándor

Harc az angyallal. Jean Giraudoux regénye. Gyergyai Albert fordítása. Franklin-kiadás 1935. II. 52-54.p.

Szerb Antal

Irodalom és biedermeier. Zolnai Béla könyve 1935. II. 383-384.p.

Szilágyi Endre

Irodalomtanítás. Merényi Oszkár: Irodalomtanítás a középiskolákban és a felső kereskedelmi iskolákban. A tanítás problémái, szerk. Vajthó László, 6. szám 1935. II. 207-208.p.

Tersánszky J[ózsi]. Jenő

Jushnij Kék Madár kabaréja 1935. II. 62.p.

Őstehetségek kiállítása 1935. II. 136.p.

Kner Izidor [Halálára.] 1935. II. 210.p.

Török Sophie

Téli sport. Hunyady Sándor könyve 1935. II. 49.p.

Szálló egek alatt. Illyés Gyula verseskönyve, Nyugat-kiadás 1935. II. 199-202.p.

Sacy von Blondel. Megyeri Sári versei 1935. II. 295.p.

Ádámcsutka. Szép Ernő regénye. Athenaeum 1935. II. 379-380.p.

Ifjusági irodalom [Tamás István: Háry János az Olimpiászon; Bengt Berg: Ne hagyd magad Ulle!; Jánosi György: Seholsincsország; Barbra Ring: Petra; Babakönyv Baloghy Mária szerkesztésében; Alan Alexander Milne: Micimackó, Karinthy Frigyes fordítása.] 1935. II. 486-488.p.

Vas István

A bázeli harangok. Louis Aragon regénye. Hevesi András fordítása 1935. II. 54-55.p.

Weöres Sándor

Hang a "legifjabb" nemzedékből [Disputa főcím alatt.] 1935. II. 384-385.p.


KÜLFÖLD


B. O. [Brachfeld Olivér]

Maimonides: Mai tévelygők kalauza 1935. II. 66-67.p.

Brachfeld Olivér

A háromszázéves Lope de Vega 1935. II. 64-66.p.

Dsida Jenő

Babits Mihály erdélyi körútja [Dsida Jenőnek a Keleti Újságban megjelent cikkének átvétele abból az alkalomból, hogy Babits Mihály erdélyi útját betiltotta a kultuszminisztérium.] 1935. II. 392-393.p.

Elek Artúr

Paul Schubring (1869-1935) [Német művészettörténész halálára.] 1935. II. 496-499.p.

Gy. A. [Gyergyai Albert]

Remy de Gourmont emlékezete 1935. II. 395.p.

Eszter könyve [Paul Claudel írása a Nouvelle Reuve Français-ben.] 1935. II. 500-501.p.

Gyergyai Albert

Folyóiratszemle

Európa sorsa [A Revue de Métaphysique-ben megjelent cikk alapján.] 1935. II. 306-307.p.

Candide és az utókor [André Gide Voltaire-ről; a Nouvelle Revue Française cikke.] 1935. II. 307.p.

Henry Becque-ről [A színházi szerző elfeledettségéről.] 1935. II. 307-308.p.

Paul Dukas [Francia zeneszerző halálára.] 1935. II. 308.p.

Háború, béke, vallás, irodalom 1935. II. 393-395.p.

Egy új francia folyóirat [Vendredi című hetilap.] 1935. II. 499-500.p.

H. A. [Hevesi András]

Nyelv és stílus [Charles Bally: Lingusitique générale et linguistique française című könyvéről René Dumal Nouvelle Revue Française-beli ismertetése nyomán.] 1935. II. 501-502.p.

Hevesi András

A Comédie Française válsága 1935. II. 63-64.p.

A háromszáz éves francia Akadémia 1935. II. 215-217.p.

Mester és tanítvány [André Gide Nouvelle Revue Française-beli cikke nyomán; Thomas Mann Theodor Storm-tanulmánya alapján.] 1935. II. 501.p.

Németh Andor

Théophile Gautier 1935. II. 67.p.

Gide levele [André Gide politikai nézeteiről.] 1935. II. 142-143.p.

Malraux új regénye [André Malraux: Le tamps du mépris.] 1935. II. 144-145.p.

Reményi József

Herman Melville 1935. II. 301-306.p.

Szabó László, Cs.

A szociális író [Walter Benjamin Zeitschrift für Sozialforschung-beli cikke nyomán a legújabb francia irodalom társadalmi funkciójáról.] 1935. II. 67-68.p.

Tocqueville és a mai Amerika 1935. II. 141-142.p.

Thein Alfréd

Tolsztoj ismeretlen naplója [Lev Nyikolajevics Tolsztoj.] 1935. II. 143-144.p.


KISEBB BÍRÁLATOK


Egri Viktor

Érett szegénység. Szabó Béla verseskönyve 1935. II. 132-133.p.

Kardos László

Ártatlanok. Sándor Kálmán regénye 1935. II. 131.p.

Móra Ferenc: Parasztjaim 1935. II. 134.p.

Magyar Elemér: Láthatalan kaszárnya 1935. II. 134.p.

(Kelen László: Az emlék felé. Versek) 1935. II. 208.p.

(Rozványi Vilmos: Árnyak a hamufelhőn. Regény) 1935. II. 208.p.

(Bárdosi Németh János: Zsellérek. Regény) 1935. II. 208.p.

Nagy Lajos

Én, Máthé Erzsébet. Gergely Márta regénye. Pantheon 1935. II. 130-132.p.

Radnóti Miklós

(Falak között. Szőnyi Magda versei) 1935. II. 56.p.

Takáts Gyula: Kút 1935. II. 133-134.p.

Horváth Zoltán: Álmok lakodalma 1935. II. 134.p.

Ódry Pál: Ólomkatonák 1935. II. 134.p.

Sáfáry László: Verhovina 1935. II. 134.p.

Tersánszky J[ózsi]. Jenő

(Sokat kibír az ember. Emlékiratok) [Halász Miklós könyve.] 1935. II. 56-57.p.

Lányok az éjszakában. Tamás István regénye 1935. II. 130-131.p.

Török Sophie

(Hajnal Anna: Ébredj fel bennem álom. Versek) 1935. II. 55-56.p.

Weöres Sándor

(Székely László: Énekek éneke. Szalízi Művek kiadása, Rákospalota) 1935. II. 55.p.


ÁRKÁDIA

1935. II. 69-70, 145-146, 217, 309, 396-398, 502-503.p.


A NYUGAT HÍREI

1935. II. 217-218, 398, 503.p.


1936
HUSZONKILENCEDIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET 1-6. SZÁM
SZERKESZTIK: BABITS MIHÁLY ÉS GELLÉRT OSZKÁR
FŐMUNKATÁRSAK: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ, MÓRICZ ZSIGMOND,
SCHÖPFLIN ALADÁR


TANULMÁNYOK, CIKKEK


Babits Mihály

Egy miniszteri beszéd kapcsán 1936. I. 93-95.p.

Berzeviczy Albert [A Kisfaludy Társaság elnökének halálára.] 1936. I. 251-252.p.

Puszták népe [Illyés Gyula könyvéről.] 1936. I. 409-411.p.

Bartók Béla

Liszt Ferenc. Székfoglaló a M. Tud. Akadémiában 1936. I. 171-179.p.

Bory István

Madách a mikrofon előtt

[Disputa főcím alatt. Az Ember Tragédiája mint rádiójáték.] 1936. I. 224-228.p.

[Válasz Németh Antal azonos című hozzászólására 1936. I. 228-231.p.] 1936. I. 297-298.p.

Buday László

Petelei István levelei [Bevezető a levelekhez.] 1936. I. 180-181.p.

Elek Artúr

Körösfői Kriesch Aladár 1936. I. 208-213.p.

Erényi Gusztáv

A "Szentivánéji álom"-tól - a "Szentivánéji álom"-ig [William Shakespeare; egy 1908-as és egy korabeli előadás összehasonlítása.] 1936. I. 132-136.p.

Fejtő Ferenc

Sziget és tenger 1936. I. 216-223.p.

Gyergyai Albert

Ambrus Zoltán emléke 1936. I. 253-256.p.

Halász Gábor

Nép és közösség 1936. I. 37-44.p.

A bihari remete. A kor magánügy [Bessenyei Györgyről.] 1936. I. 413-427.p.

Hevesi András

Babits irodalomtörténete [Az európai irodalom története.] 1936. I. 459-462.p.

Hoffmann Edith

Tintoretto 1936. I. 29-34.p.

Albrecht Altdorfer [Német festő.] 1936. I. 286-291.p.

Greco 1936. I. 452-458.p.

Illés Endre

Két regény. Nagy Lajos: Budapest nagykávéház. Bohuniczky Szefi: Az eszteregi hitbizomány 1936. I. 432-437.p.

Illyés Gyula

Elszakadás 1936. I. 333-339.p.

Kassák Lajos

A kétségbeejtő jövő és a felszabadító múlt 1936. I. 358-363.p.

Kilián Zoltán

A mai rádiódráma [Disputa főcím alatt.] 1936. I. 293-296.p.

Körmendi Ferenc

Kiáltás a válságból. Földi Mihály könyve. Nyugat-kiadás 1936. I. 428-431.p.

Mohácsi Jenő

Csongor és Tünde a mikrofon előtt [Disputa főcím alatt. Vörösmarty Mihály művének bécsi rádióelőadásról.] 1936. I. 299-301.p.

Németh Antal

Madách a mikrofon előtt [Disputa főcím alatt. Az Ember tragédiája mint rádiójáték.] 1936. I. 228-231.p.

Petelei István

- - kiadatlan levelei [Buday László bevezetőjével 1935. II. 180-181.p.] 1936. I. 181-186.p.

Szabó László, Cs.

Őszi napok Egerben 1936. I. 45-51.p.

Rakosgatom a könyveimet 1936. I. 202-207.p.

Erdélyi városok 1936. I. 364-367.p.

Egy közgazdász naplójából

Tudomány a viharban 1936. I. 137-142.p.

Biztonság vagy haladás? 1936. I. 484-490.p.

Szvatkó Pál

A változás élménye 1936. I. 96-108.p.

Vas István

Levél egy ítészhez 1936. I. 369-373.p.


ELBESZÉLÉSEK, NOVELLÁK


Földi Mihály

Férfiak 1936. I. 258-265.p.

Gelléri Andor Endre

Ukránok kivégzése. A Nyugat pályázatán díjjal kitüntetett novella 1936. I. 24-28.p.

Hollós Lajos [Hollós Korvin Lajos]

A textofil-gyár. A Nyugat-pályázatán díjjal kitüntetett novella 1936. I. 3-21.p.

Kádár Erzsébet

Reggeltől estig. A Nyugat-pályázatán díjjal kitüntetett novella 1936. I. 119-131.p.

Karinthy Frigyes

Az ember és a kép. Diamonológ 1936-ból, színházakkal szemben nem kézirat, copyright nincs, bármelyik előadhatja 1936. I. 52-59.p.

Keszi Imre

Faőrző. A Nyugat-pályázatán díjjal kitüntetett novella 1936. I. 109-117.p.

Magyar Bálint

Őrség a város fölött. A Nyugat-pályázatán díjjal kitüntetett novella 1936. I. 266-279.p.

Móricz Virág

Bukaresti éjszaka. A Nyugat-pályázatán díjjal kitüntetett novella 1936. I. 344-357.p.

Palotai Boris

Instruktor kisasszony. A Nyugat-pályázatán díjjal kitüntetett novella 1936. I. 441-451.p.

Révész Béla

Miniatűr 1936. I. 214-215.p.

Szabó László, Cs.

Szerenád 1936. I. 280-284.p.

Szegedi Boris

Ez a ház eladó. A Nyugat-pályázatán díjjal kitüntetett novella 1936. I. 187-201.p.


VERSEK


Babits Mihály

Ősz, alkony, déli táj 1936. I. 1-2.p.

Devecseri Gábor

Budai hegyek utcáin 1936. I. 341-343.p.

Forgács Antal

Játék 1936. I. 451.p.

Füst Milán

Álom az ifjúságról 1936. I. 292.p.

Motetta 1936. I. 458.p.

Gulyás Pál

Ez itt a tér 1936. I. 207.p.

A kakuk 1936. I. 207.p.

György Oszkár

Te vagy 1936. I. 363.p.

Hajdu Henrik

Tavasz 1936. I. 265.p.

Illyés Gyula

Galamb-ucca 1936. I. 22-23.p.

Jankovich Ferenc

Szörnyek a plageon 1936. I. 284.p.

Esteli vágy 1936. I. 285.p.

Kisleányhoz 1936. I. 285.p.

Menekülő nap 1936. I. 285.p.

Jékely Zoltán

Éjjel a hómezőkön 1936. I. 339.p.

Tücsök 1936. I. 340.p.

A halát fái 1936. I. 340.p.

Karinthy Gábor

Régen elomlott vonalak 1936. I. 341.p.

Kassák Lajos

Január 1, hajnal 1936. I. 117-118.p.

A jó hétköznap 1936. I. 118.p.

Magam örömére 1936. I. 431.p.

Marconnay Tibor

Champs Elysées 1936. I. 131.p.

A bélyeggyűjtő 1936. I. 131.p.

Radnóti Miklós

Lomb alatt 1936. I. 35.p.

Alvás előtt 1936. I. 35-36.p.

Parton 1936. I. 36.p.

Áprilisi vers gyerekhangra 1936. I. 427.p.

Rédey Tivadar

Perc-szonett. Egyperces hanglemezre 1936. I. 142.p.

Vallató 1936. I. 252.p.

Reichard Piroska

Ködös este 1936. I. 136.p.

Húsvéti szertartás könyvéből 1936. I. 279.p.

Reményi József

Lenau és Kerényi 1936. I. 368.p.

Rónay György

Koratavasz 1936. I. 213.p.

Sejtelem 1936. I. 213.p.

Tass József

A virágok álma 1936. I. 257.p.

Török Sophie

Rossz éjszakák 1936. I. 60-61.p.

Arckép 1936. I. 61-62.p.

Vas István

Egy nap története 1936. I. 438-440.p.

Weöres Sándor

Himnusz az igéhez 1936. I. 223.p.

Két iker-szonett

Az elnyomóhoz 1936. I. 373.p.

Az elnyomotthoz 1936. I. 373.p.

Mária siralma 1936. I. 412.p.


FIGYELŐ


Benedek Marcell

Dr. Csibráky szerelmei. Kolozsvári G. Emil regénye. Franklin 1936. I. 153-154.p.

Egri Viktor

Szlovenszkói magyar képzőművészek kiállítása 1936. I. 85-87.p.

Elek Artúr

A változó napokkal. Reichard Piroska újabb versei. Nyugat-kiadás 1936. I. 72-73.p.

Erényi Gusztáv

Magyar zsenik elmekórtana. Szirmay-Pulszky Henriette könyve 1936. I. 315-316.p.

Farkas Zoltán

Majovszky Pál [A művészetpártoló hivatalnok halálára.] 1936. I. 83-84.p.

Kiállítások

[Berény Róbert kiállítása a Fränkel Szalonban; Székely Bertalan kiállítása; az Iparművészeti Társulat jubiláris kiállításáról; Borbereki-Kovács Zoltán kiállítása a Tamás Galériában.] 1936. I. 84-85.p.

[Dán képzőművészek kiállítása; Vass Elemér kiállítása a Fränkel Szalonban; Derkovics Gyula grafikai kiállítása a Tamás Galériában; Farkas István kiállítása az Ernst Múzeumban.] 1936. I. 161-162.p.

[A modern olasz művészeti kiállítás a Műcsarnokban; Szőnyi István kiállítása a Fränkel Szalonban; Rudnay Gyula, Hermann Lipót, Boldizsár István, Kontuly Béla, Basch Andor művei az Ernst Múzeumban.] 1936. I. 238-240.p.

[Aba-Novák Vilmos kiállítása a Fränkel Szalonban; a Képzőművészek Új Társaságának kiállítása; a Szolnoki Művésztelep kiállítása; Barcsay Jenő és Vilt Tibor kiállítása az Ernst Múzeumban; Mattyasovszky-Zsolnay László emlékkiállítása az Ernst Múzeumban.] 1936. I. 324-326.p.

[Egry József kiállítása Fränkel Szalonban; Aba-Novák Vilmos új képének bemutatása.] 1936. I. 399-400.p.

[A Szinyei Merse Pál Társaság 11. tavaszi szalonja; a Képzőművészeti Társulat 75. jubileumi kiállítása a Műcsarnokban, Csontváry Kosztka Tivadar újonnan előkerült képei a Fränkel Szalonban, Vágó József kiállítása a Nemzeti Szalonban, Francia grafikusok kiállítása a Szépművészeti Múzeumban; A régi képtár újjárendezése a Szépművészeti Múzeumban.] 1936. I. 480-482.p.

Könyvek

[Lázár Béla könyve Munkácsyról; Jánosy József könyve a Mária-tiszteletről Molnár C. Pál fametszeteivel; Márai Sándor írása Szegedy-Szűcs István rajzaival a Hungária-nyomda kiadásában.] 1936. I. 162-163.p.

[A pittsburghi Carnegie-alapítvány képes katalógusa; a Képzőművészeti Főiskola évkönyve; Tanulmányok Budapest múltjából 3. kötet; Haggáda Kolozsvári Sándor fametszeteivel Kner Izidor kiadásában.] 1936. I. 240.p.

[Horváth Henrik : A magyar szobrászat kezdetei az Ars Hungarica sorozatban; dr. Balogh Jolán: Kolozsvár műemlékei.] 1936. I. 482-483.p.

Vita a Majális körül [Szinyei Merse Pál festményéről.] 1936. I. 398-399.p.

Magyar mesterművek [Album a magyar festészet 100 évéről.] 1936. I. 400-401.p.

Fejtő Ferenc

A négylelkű ember. Lawrence: A bölcsesség hét pillére. Schöpflin Aladár fordítása [Thomas Edward Lawrence.] 1936. I. 78-81.p.

A fejedelem. Juhász - Kovács könyve. Pantheon kiadás [Juhász Vilmos és Kovács György.] 1936. I. 150-152.p.

Hűvös magány. Forgács Antal versei 1936. I. 237-238.p.

Halász Gábor

Párisi eső. Hevesi András regénye 1936. I. 469-470.p.

Hevesi András

Egy literary gentleman. Szentkuthy Miklós: Az egyetlen metafora felé 1936. I. 75-77.p.

Érzelmes utazás. Fejtő Ferenc könyve. Pantheon-kiadás 1936. I. 472-473.p.

Illés Endre

Komor ló. Móricz Zsigmond új novellái. Athenaeum kiadás 1936. I. 63-64.p.

Szomory Dezső új könyveiről. "Emberi kis képeskönyv". "Horeb tanár úr" 1936. I. 374-377.p.

Illyés Gyula

Gyász. Németh László regénye 1936. I. 382-384.p.

Joó Tibor

A hellén újplatonizmus. Magyaryné Techert Margit könyve 1936. I. 77-78.p.

Kardos László

Gelléri Andor Endre novellái 1936. I. 64-66.p.

Őszi kávéház. Fenyő László versei. Nyugat-kiadás 1936. I. 311-312.p.

Novellák. Karinthy Frigyes: Nevető betegek; Kemény Simon: Ördögök, tündérek; Szép Ernő: Szeretném átölelni a világot; Zilahy Lajos: Fehér hajó. Athenaeum 1936. I. 378-379.p.

Karinthy Frigyes

Néró és a VII. a. Komlós Aladár regénye. Pantheon 1936. I. 73.p.

Földi Mihály a házasságról. "A házaspár". Földi Mihály regénye 1936. I. 143-146.p.

Kassák Lajos

Nizsinszkij tragédiája. Nizsinszkijné Pulszky Romola: Nizsinszkij. Nyugat-kiadás 1936. I. 67-71.p.

Keszi Imre

Babits - Kósa előadóest [Kósa György zenéje Babits Mihály verseire.] 1936. I. 160-161.p.

Nagy Lajos

Fekete éveim. Szántó György könyve 1936. I. 148-150.p.

Prahács Margit

Bartók Béla: Melodien der rumänischen Colinde. Wien, 1935. Universal Ed. XLVI. 1936. I. 313-315.p.

Radnóti Miklós

Berzsenyi Dánielről [Halálának 100 éves évfordulójára.] 1936. I. 232-236.p.

Tizenkilenc verselő 1936. I. 307-310.p.

Szenes Erzsi új versei 1936. I. 476.p.

Rédey Tivadar

Uralkodók és komédiások. Bárdos Artúr könyve. Nyugat-kiadás 1936. I. 387-389.p.

Rózsaffy Dezső

Vita a "Majális" körül [Szinyei Merse Pál; Válasz Farkas Zoltánnak 1936. I. 398-399.p.] 1936. I. 483-484.p.

Schöpflin Aladár

Egyszer élünk. Szenes Piroska regénye. Franklin 1936. I. 74-75.p.

Három történet. Kassák Lajos kisregényei [Egy ember és a többiek; Az éjjel az erdőben; Vasárnap.] 1936. I. 146-148.p.

Szent Johanna a Belvárosiban [George Bernard Shaw.] 1936. I. 241-244.p.

Gyulai Pál ifjúsága. Papp Ferenc könyve. M. T. Akadémia kiadása 1936. I. 302-304.p.

Zilahy Károly, a 60-as évek irodalmi ellenzékének vezére. Előd Géza disszertációja 1936. I. 312-313.p.

A néma levente. Heltai Jenő vígjátéka a Magyar Színházban 1936. I. 320-321.p.

A Nyugat és a századelei irodalomforduló. Farkas Lujza disszertációja 1936. I. 380-381.p.

Mesék a boldog öregségről. Hegedüs Lóránt új könyve 1936. I. 381-382.p.

A csodálatos völgy. Fóthy János regénye 1936. I. 384-385.p.

Ascher Oszkár szaval 1936. I. 396-397.p.

Kosztolányi Dezső novellái. Tengerszem. 77 történet. Révai-kiadás 1936. I. 463-465.p.

Legenda a nyúlpaprikásról. Tersánszky J. Jenő regénye 1936. I. 471-472.p.

Hétköznapok és csodák. Szerb Antal könyve. Révai-kiadás 1936. I. 473-474.p.

Bemutatók

[Fendrik Ferenc: Volt egyszer egy asszony, Vígszínház; Lakatos László: A gazdag ember; Babay József: A napraforgó, Nemzeti Színház.] 1936. I. 81-83.p.

[Hatvany Lili és Hunyady Sándor: A kilencágú korona, Pesti Színház; Márkus László: Ágis tragédiája, Nemzeti Színház; George Simon Kaufman és Moss Hart: Az örök keringő, Vígszínház.] 1936. I. 244-245.p.

[Jean de Létraz: Mackó, Pesti Színház; Csathó Kálmán új darabja; Katona József: Bánk bán, Nemzeti Színház; Kürti Pál - Jean Girandoux: Ampitryon, Francia Játékszín.] 1936. I. 322-324.p.

Színházi bemutatók

[Lakatos László: A királynő, Vígszínház; Albert: VIII. Henrik, Nemzeti Színház; Földes Imre: Ijfabb Horváth Pál; Szomory Dezső: Bodnár Lujza, Vígszínház.] 1936. I. 157-160.p.

[Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig; Szép Ernő: Szívdobogás; Gáspár Miklós új darabja; Dodie Smith új darabja.] 1936. I. 393-396.p.

[A Vígszínház 40 éves; Molnár Ferenc: Csoda a hegyek közt, Vígszínház; Kállay Miklós: A Roninok kincse; Török Sándor: Április, Nemzeti Színház; Andai Ernő új darabja, Nemzeti Színház.] 1936. I. 477-480.p.

Szabó László, Cs.

Mai Orosz Dekameron. Szerkesztette Illyés Gyula, fordította Gellért Hugó. Nyugat-kiadás 1936. I. 305-306.p.

Illyés Gyula: Puszták népe. Nyugat-kiadás 1936. I. 465-468.p.

Török Sophie

Népszerű szakirodalom gyermekről és szerelemről. Székely Béla: A gyermekkor szexualitása. dr. Tótis Béla: A fogamzás titka 1936. I. 385-386.p.

A Szabadegyetem Nyugat-estje 1936. I. 398.p.

Vas István

Kifosztott táj. Zelk Zoltán versei 1936. I. 236-237.p.

Fodor József: Utóhang 1936. I. 474-475.p.

Wagner Lilla

"A néma leventé"-ről [Heltai Jenő darabja.] 1936. I. 389-393.p.


KÜLFÖLD


Bálint György

André Gide új könyve [Nouvelles Nouritures.] 1936. I. 88-90.p.

Robert Graves: The future of swearing 1936. I. 493-494.p.

Berinkey Irma

Rudyard Kipling [Halálára.] 1936. I. 163-165.p.

B. M. [Babits Mihály]

Madách Amerikában [Jessica Nelson North kritikája Madách Imre Az Ember Tragédiája című művének fordításáról.] 1936. I. 407-408.p.

Braun Róbert

Miroir de la Chine. Laloy, Louis könyve 1936. I. 247-248.p.

Erényi Gusztáv

A nyolcvanéves Freud 1936. I. 401-404.p.

Spengler-epilógus [Oswald Spengler Untergang des Abendhandes című művének hatásáról.] 1936. I. 490-493.p.

Gyergyai Albert

"Trójában nem lesz háború" [Jean Giraudoux színműve.] 1936. I. 87-88.p.

Hevesi András

II. József angol szemmel [S. K. Padover angol történész könyvéről.] 1936. I. 166-167.p.

Joó Tibor

Im Schatten von Morgen. J. Huizinga könyve 1936. I. 494-495.p.

Kürti Pál

A II. Művészszínház bezárása 1936. I. 495.p.

Mohácsi Jenő

Egy Zsigmond-dráma [Julius Hay (=Háy Gyula) Gott, Kaiser und Bauer című drámájáról.] 1936. I. 90-91.p.

Németh Andor

Hordubal. Karel Capek regénye 1936. I. 247.p.

Passuth László

Somerset Maugham: Don Fernando 1936. I. 406-407.p.

Reményi József

Sinclair Lewis új regénye [It Can't Happen Here.] 1936. I. 167-168.p.

Szolnoki István

Voltaire. Maurois regénye 1936. I. 246.p.

Thein Alfréd

Paul Bourget [A francia költő, író, kritikus halálára.] 1936. I. 165-166.p.

A Goncourt-díj és a többiek 1936. I. 328-330.p.

Egy költő beszédei [Paul Valéryről.] 1936. I. 405-406.p.

Végh Hanna

Jules Romains: Les hommes de bonné volonté 1936. I. 326-328.p.


KISEBB BÍRÁLATOK


Devecseri Gábor

(Szilágyi Endre) [Halálára.] 1936. I. 157.p.

(Keszi Imre: A versírás mesterség) 1936. I. 318-319.p.

Erdőházi Hugó

(Kovács Endre: Panoptikum. Novellisztikus írások) 1936. I. 318.p.

Forgács Antal

(Perkátai László: Bozót. Versek) 1936. I. 155-156.p.

(Számadó Ernő: Arccal borulok a földre) 1936. I. 156.p.

Kardos László

(Trencséni József Horatius-fordításai) 1936. I. 154.p.

(Bónyi Adorján: Úri világ. Regény. Singer és Wolfner kiadása) 1936. I. 154.p.

(Komáromi János: Vihorláti szél fúj. Regény) 1936. I. 317.p.

(Remenyik Zsigmond: Költő és valóság. Pantheon-kiadás) 1936. I. 317.p.

(A legújabb Madách-kiadás) [Az ember tragédiája.] 1936. I. 319.p.

(Mátrai Ferenc Béla: György káplán. Regény) 1936. I. 319.p.

(A mély vizen. Dráma 4 felvonásban. Nógrádi emlékek) 1936. I. 319.p.

Nagy Lajos

(Grätzer József: Rébusz) 1936. I. 156-157.p.

Radnóti Miklós

(Keleti Jenő: Ünnep délután. Versek) 1936. I. 156.p.

(Horváth Béla: Legjobb a lehetetlen. Versek) 1936. I. 156.p.

Schöpflin Aladár

(A XX. század angol regénye. Dr. Szilágyi Ágota könyve) 1936. I. 316-317.p.

Szegedi István

(Nadányi Zoltán: Szegény ember naplója) 1936. I. 155.p.

(Lichtenberg Emil: Heinrich Schütz) 1936. I. 155.p.

(Szentmihályiné Szabó Mária: Emberé a munka... Regény. Singer és Wolfner kiadása) 1936. I. 317-318.p.

T. T. [Turóczi-Trostler József].

(Bakóczi Károly: Német költőkből. Lírai antológia. Székelyudvarhely 1935) 1936. I. 319.p.

Turóczi-Trostler József

(Magyar költők németül. Ungarische Dichtungen. Übertragen von Ladislaus Szemere) 1936. I. 154-155.p.


ÁRKÁDIA

1936. I. 92, 168-170, 248-249, 330-332, 496.p.


A NYUGAT HÍREI

1936. I. 249, 332.p.1936
HUSZONKILENCEDIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (7-12. SZÁM)
SZERKESZTIK: BABITS MIHÁLY ÉS GELLÉRT OSZKÁR
FŐMUNKATÁRSAK: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS SCHÖPFLIN ALADÁR


TANULMÁNYOK, CIKKEK


Ascher Oszkár

Az utolsó szavak [Kosztolányi Dezső halálára.] 1936. II. 444-449.p.

Babits Mihály

A Szózat ünnepére. Beszéd az újpesti Vörösmarty-Társaság emlékünnepén [Vörösmarty Mihály.] 1936. II. 43-45.p.

Kosztolányi [Kosztolányi Dezső halálára.] 1936. II. 395-401.p.

Kosztolányi Dezső levelei Babits Mihályhoz [Bevezető.] 1936. II. 402.p.

Előd Géza

Dömötör János. Vázlat 1936. II. 271-285.p.

Erényi Gusztáv

Középiskoláink 1936. II. 133-139.p.

Füst Milán

A nevetéséről [Kosztolányi Dezső halálára.] 1936. II. 427-430.p.

Gyergyai Albert

Marcel Proust (1871-1922) 1936. II. 341-350.p.

A stílusa [Kosztolányi Dezső halálára.] 1936. II. 438-443.p.

Halász Gábor

"Könnyed" prózánkról 1936. II. 77-80.p.

Illyés Gyula

Júlia. Az író készülő, Petőfi c. könyvéből 1936. II. 317-326.p.

Karinthy Frigyes

A zöld tinta kiapadt... [Kosztolányi Dezső halálára.] 1936. II. 421-426.p.

Kassák Lajos

Ismerkedés a világgal [A Nyugat Dekameron-sorozatáról.] 1936. II. 33-36.p.

...és a legfiatalabb korosztály [Vitaindító cikk.] 1936. II. 91-101.p.

Komlós Aladár

Homérosz margójára 1936. II. 126-132.p.

Kosztolányi Dezső

- - levelei Babits Mihályhoz [Babits Mihály bevezetőjével.] 1936. II. 403-416.p.

Nagy Lajos

Jelentés az írói szabadság ügyében 1936. II. 372-378.p.

Schöpflin Aladár

Színházi év 1936. II. 13-16.p.

A literátor [Kosztolányi Dezső halálára.] 1936. II. 418-420.p.

Szabó László, Cs.

Műfaj és nemzedék [Márai Sándor Napnyugati Őrjárat című könyvéről.] 1936. II. 18-22.p.

Szalatnai Rezső

Legenda Ógyallán 1936. II. 203-213.p.

Székely Artúr

Középiskoláink 1936. II. 139-141.p.

Szemlér Ferenc, I.

A költő és a világegyetem 1936. II. 165-176.p.

Szerb Antal

A harmadik torony [Útinapló.] 1936. II. 242-259.p.

Thein Alfréd

A japán irodalom útja. A készülő Mai Japán Dekameron előszava 1936. II. 352-360.p.

Török Sophie

Harc a félelemmel [Kosztolányi Dezső halálára.] 1936. II. 432-437.p.


ELBESZÉLÉSEK, NOVELLÁK


Dallos Sándor

Jégvágók 1936. II. 81-89.p.

Gelléri Andor Endre

Hamis pénz 1936. II. 37-41.p.

Görög Ilona

A múlt 1936. II. 102-106.p.

Hunyady Sándor

Júliusi éjszaka 1936. II. 361-371.p.

Illés Endre

Szigorlat 1936. II. 107-110.p.

Kolozsvári G[randpierre]. Emil

A két nővér 1936. II. 23-30.p.

Kunszery Gyula

Az Ismeretlen. A Nyugat pályázatán dicséretet nyert novella 1936. II. 177-191.p.

Nagy Méda

A zsákmány. A Nyugat pályázatán dicséretet nyert novella 1936. II. 260-270.p.

Pap Károly

Jeremia 1936. II. 111-125.p.

Pogány Béla, M.

Családi gyilkosság. A Nyugat pályázatán dicséretet nyert novella 1936. II. 214-224.p.

Szabó László, Cs.

Egy gondolat bánt engemet... 1936. II. 327-340.p.

Tamási Áron

Bambuc ördög 1936. II. 1-11.p.

Trencsényi Imre

Porta coeli. A Nyugat pályázatán dicséretet nyert novella 1936. II. 192-202.p.

Vadász Tibor

Mária. A Nyugat pályázatán dicséretet nyert novella 1936. II. 288-292.p.


VERSEK


Babits Mihály

Nyarak, nyarak

Az irigy körhinta 1936. II. 237-240.p.

A kitámasztott esernyő 1936. II. 237-238.p.

A reszketők felekezete 1936. II. 238.p.

Pomona tánca 1936. II. 239.p.

Az érzéketlen szolgáló 1936. II. 239-240.p.

Restség dícséreti 1936. II. 240-241.p.

Berda József

Gúnyolódás 1936. II. 11.p.

Dícsérő vers 1936. II. 11-12.p.

Kórházi órák 1936. II. 12.p.

Devecseri Gábor

Barátomhoz 1936. II. 340.p.

Fenyő László

Fordulón 1936. II. 176.p.

Forgács Antal

Augusztus 1936. II. 371.p.

Gellért Oszkár

Kosztolányi Dezsőhöz 1936. II. 417.p.

Hajnal Anna

Ugyanaz? 1936. II. 16-17.p.

Illyés Gyula

Versek

Egy nép fia 1936. II. 157.p.

A kocsisorról 1936. II. 157.p.

Kísértet 1936. II. 157.p.

Arcom mögött, szívemben... 1936. II. 158.p.

Délben 1936. II. 158.p.

Ég kék 1936. II. 158.p.

Este 1936. II. 159.p.

Rend, béke... 1936. II. 159.p.

Egyenes út 1936. II. 159.p.

7 km.

Utak 1936. II. 160.p.

Kút 1936. II. 160.p.

Vödör a kútláncon 1936. II. 160.p.

Ürge 1936. II. 160.p.

Egyszerű módszer 1936. II. 160.p.

Béke 1936. II. 160.p.

Világ 1936. II. 160.p.

Előhívó 1936. II. 161.p.

Befejezés tetszés szerint 1936. II. 161.p.

Védangyalom 1936. II. 162.p.

Akár a föld 1936. II. 162.p.

Lied 1936. II. 162.p.

Örvendj, magyarom... 1936. II. 163.p.

Sasad, Farkasrét 1936. II. 163-164.p.

Szót fogadok 1936. II. 164.p.

Jékely Zoltán

Csillagtoronyban 1936. II. 285-287.p.

Keszthelyi Zoltán

Fájdalom 1936. II. 42.p.

Marconnay Tibor

Az áruló szava 1936. II. 101.p.

Radnóti Miklós

Alkonyi elégia 1936. II. 106.p.

Ének a halálról. Kosztolányi Dezső temetésén 1936. II. 443.p.

Rédey Tivadar

Búcsú Esti Kornéltól 1936. II. 431.p.

Reichard Piroska

Síremlék 1936. II. 326.p.

Reményi József

Víz 1936. II. 17.p.

Toldalaghy Pál

Kaland a szőlőhegyen 1936. II. 31.p.

Láz 1936. II. 32.p.

Török Sophie

Öt vers

Koncert után. Bartók Bélának 1936. II. 293-294.p.

Lázadó számfeletti 1936. II. 294.p.

Babér helyett 1936. II. 295.p.

Rossz föld 1936. II. 296.p.

Cigaretta 1936. II. 296-298.p.

Vas István

Nyári ének 1936. II. 213.p.

Vészi Endre

Szőlőszem 1936. II. 132.p.

Weöres Sándor

Két hajnali himnusz

Áhítat 1936. II. 90.p.

Harcias ének 1936. II. 90.p.

Pastorale 1936. II. 224.p.

A fehér leány 1936. II. 350-351.p.

Vezeklés 1936. II. 351.p.


FIGYELŐ


Ádám Zsuzsa

Pirandello legszebb novellái. Pesti Napló Könyvek [Luigi Pirandello.] 1936. II. 55-56.p.

Bálint György

Chaplin új filmje [Charlie Chaplin: Modern idők.] 1936. II. 472-474.p.

Bory István

"A hajnal megpercen". Emlékezés Kosztolányi Dezsőre 1936. II. 457-459.p.

Erényi Gusztáv

Magyar írók külföldön [Móricz Zsigmond Erdély-trilógiája német fordításának megjelenése alkalmából.] 1936. II. 379-382.p.

Farkas Zoltán

Kiállítások

Magyar mesterművek a Nemzeti Szalonban 1936. II. 58.p.

Czóbel Béla kiállítása 1936. II. 59-59.p.

[Iványi Grünwald Béla a Fränkel Szalonban; Gulácsy Lajos és Liebl Ervin hagyatéki kiállítása a Nemzeti Szalonban; a Benczúr-társaság a Nemzeti Szalonban; Th. Th. Heine rajzgyűjteménye az Ernst Múzeumban; Ámos Imre és Anna Margit legújabb festményei és Rippl-Rónai József 90 alkotása az Ernst Múzeumban.] 1936. II. 385-387.p.

[Fényes Adolf a Fränkel Szalonban; Raáb Ervin és felesége a Tamás Galériában; a Les artistes musicalistes nevű francia művészcsoport kiállítása a Nemzeti Szalonban.] 1936. II. 471-472.p.

Képzőművészeti Szemle

[Bernáth Aurél, Berény Róbert, Szőnyi István, Aba-Novák Vilmos, Czóbel Béla művei a Fränkel Szalonban; francia grafikusok a Szépművészeti Múzeumban; Magyar mesterművek kiállítása a Nemzeti Szalonban; Mattyasovszky-Zsolnay László kollekciója az Ernst Múzeumban; a Szépművészeti Múzeum újjárendezett része.] 1936. II. 153-155.p.

Képzőművészet

[A Klebelsberg-emlékmű pályaművei az Ernst Múzeumban; a Nemzeti Szalon évadnyitója: Barth Ferenc, Kákai-Szabó György, Molnár Géza, vitéz Pataky Ferenc festményei, Turcsányi László, Sümegi-Schrotta Ferenc, Zólyom-Zierlich Dezső szobrai; akvarellkiállítás a Fränkel Szalonban; a Liszt Ferenc-emlékérem.] 1936. II. 306-307.p.

Könyvek [Körmendi András: Kernstok Károly, Ars Hungarica sorozat.] 1936. II. 59.p.

Nyomdászati Lexikon [Bíró Miklós, Kertész Árpád, Novák László szerkesztésében.] 1936. II. 231-232.p.

Halász Gábor

József Egyiptomban. Thomas Mann regénye 1936. II. 450-454.p.

Hevesi András

Jóslatok Magyarországról. Ady Endre cikkeinek gyűjteménye. Athenaeum 1936. II. 46-47.p.

Méthode Dramatique. Gonda Lili francia nyelvtana 1936. II. 384.p.

A halászó macska uccája. Földes Jolán regénye 1936. II. 459-460.p.

Illyés Gyula

Elsüllyedt falu a Dunántúlon [A Pro Christo Diákok Háza falukutató munkaközösség könyve a dél-baranyai Kemse községről.] 1936. II. 144-145.p.

Jankovich Ferenc

Öt verskötet. Költő, miért vagy idegen? Versek. Írta: Tiszavány Ervin. Révai-kiadás; Horváth Ákos: Válogatott költeményei, 1936. Egyetemi Nyomda; Mátyás Ferenc: Szeretnék lenni. Versek. Fegyver-kiadás, Budapest, 1936; Apor Elemér: Mindenki nagynak születik. Versek. Pallas-kiadása, 1936.; Holló Ernő: Fűz a tóparton. Versek. Omnia-kiadás 1936. II. 54-55.p.

"...és a legfiatalabb korosztály". Hozzászólás Kassák Lajos cikkéhez [1936. II. 91-101.p.] 1936. II. 302-304.p.

Joó Tibor

Apponyi mint dramaturg [Apponyi Albert egy levelének közlése, kommentárral.] 1936. II. 51-52.p.

Keszi Imre

Kakuk Marci szerencséje. Tersánszky J. Jenő novellái. Athenaeum 1936. II. 52-53.p.

Bartók Béla két füzete. Liszt-problémák. Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét? 1936. II. 304-306.p.

Basilides Mária Musszorgszkijt énekel 1936. II. 384-385.p.

Két Bartók-bemutató [A kékszakállú herceg vára, Cantata profana.] 1936. II. 468-471.p.

Lányi Viktor

A. Widmar Madách-fordítása [Imre Madách La Tragedia dell' Uomo Antonio Widmar fordításában.] 1936. II. 145-146.p.

Mohácsi Jenő

Julika, a fiúk barátja. Bókay János regénye. Singer és Wolfner 1936. II. 53-54.p.

Szegedi ünnepi játékok [Madách Imre: Az ember tragédiája, Herczeg Ferenc: Bizánc.] 1936. II. 230.p.

Pongrácz Kálmán

Szlovák regény magyarul. Martin Kukucin: A Pretur-ház. Regény két kötetben. Kiadja a Csehszlovákiai Magyar Tudományos Irodalmi és Művészeti Társaság. Pozsony 1936. II. 225-228.p.

Rabinovszky Márius

Kozma Lajos Átrium-háza 1936. II. 231.p.

Radnóti Miklós

Különbéke. Szabó Lőrinc új verseskönyve 1936. II. 47-51.p.

Világtükör. Marconnay Tibor új versei. Nyugat 1936. II. 149-150.p.

Rédey Tivadar

Széchenyi a Nemzeti Színház építői közt. Részlet A Nemzeti Színház Története címmel készülő könyvből 1936. II. 299-302.p.

Remenyik Zsigmond

A hallgatag Bramble ezredes. André Maurois regénye 1936. II. 56-57.p.

Schöpflin Aladár

Gaál Mózes halálára 1936. II. 142.p.

Öt világrész magyar vándorai. Halász Gyula könyve 1936. II. 146-147.p.

Góthné Kertész Ella [Színésznő halálára.] 1936. II. 152-153.p.

Szerelmesek voltak. Reményi József regénye. Franklin 1936. II. 225.p.

Sugár Károly [A színész halálára.] 1936. II. 228-229.p.

Színházi bemutatók

[Szántó György: Sátoros király, Nemzeti Színház; Vaszary János: Hölgyek és urak, Magyar Színház; André Birabeau: Fiam, a miniszter úr, Vígszínház; Denys Amiel: Virágzó asszony, Pesti Színház; Udvari páholy, Belvárosi Színház; Higley és Dunning: Emlékezés, Bethlen-téri Színház; S. I. Hsiung: Gyémántpatak kisasszony, Nemzeti Színház.] 1936. II. 310-311.p.

Színház. Bemutatók

[Török Sándor: A komédiás; William Shakespeare: A velencei kalmár, Művész Színház; Gilbert Napoleon Parker: D' Israeli, Magyar Színház; André Josset darabja Erzsébet királynőről, Vígszínház; Tamás István: Aranyhal, Művész Színház; Robert Emmet Sherwood: Légitámadás, Bethlen-téri Színház; Zágon István: Feltételes megállóhely, Nemzeti Színház; Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Hevesi Sándor átdolgozásában.] 1936. II. 387-393.p.

[Carl Eric Soya: Ki vagyok én?, Nemzeti Színház; Zygmunt Napoleon Krasinszky: Pokoli színjáték; George Bernard Shaw: Az ördög cimborája, Művész Színház; Fodor László: Társasjáték, Vígszínház; Bókay János: Megvédtem egy asszonyt, Belvárosi Színház; Molnár Ferenc: A doktor úr, Bethlen-téri Színház; Balázs Sándor: Bikfic tanár úr, Magyar Színház; Andai Ernő: Áruház, Nemzeti Színház.] 1936. II. 462-466.p.

Tüzes kemence. Berde Mária regénye. Nyugat kiadás 1936. II. 382-383.p.

Égnek a mécsek. Molnár Kata regénye 1936. II. 383-384.p.

Szentimrei Jenő

Erdélyi ősbemutatók [Tamási Áron: Tündöklő Jeromos.] 1936. II. 466-468.p.

Szerb Antal

Akik eltévedtek. Kassák Lajos regénye 1936. II. 459.p.

Szolnoki István

Az antiszemitizmus pszichoanalízise. Székely Béla tanulmánya 1936. II. 147-149.p.

Tersánszky J[ózsi]. Jenő

Sugár Károly [Színész halálára.] 1936. II. 229-230.p.

Török Sophie

Gaál Mózes halálára 1936. II. 142-144.p.

Gyerekek könyveiről [Illyés Gyula és Ortutay Gyula magyar parasztmeséi; Alan Alexander Milne: Micimackó; Szegedi Boris: Fur-Fa-Rag-Ta; Selma Lagerlöf: Amikor én kisleány voltam; Arthur Ransome: Fecskék és fruskák; F. Fürth Margit: Kukta Peti.] 1936. II. 454-457.p.

Várkonyi Nándor

Az árnyéknélküli ember. Sásdi Sándor novellái 1936. II. 460-461.p.


KÜLFÖLD


Kázmér Ernő

Kis riportok a jugoszláv irodalomból 1936. II. 69-72.p.

Kelen István

Ady Hollandiában [Endre Ady: Bloed en Goud, Pollák Rudolf fordításai.] 1936. II. 311-312.p.

Mohácsi Jenő

Karl Kraus [Osztrák újságíró halálára.] 1936. II. 62-63.p.

Passuth László

Madariaga [Spanyolország című művéről.] 1936. II. 63-65.p.

Ada Negri [Olasz költőnő munkásságáról.] 1936. II. 232-234.p.

Reményi József

Új amerikai regény. "Gone With The Wind" [Margaret Mitchell könyvéről.] 1936. II. 312-313.p.

Schöpflin Aladár

Gorkij [Maxim Gorkij halálára.] 1936. II. 60.p.

Suhaj, a betyár. Ivan Olbrocht regénye. Pozsony 1936. II. 474-475.p.

Szerb Antal

Chesterton [Gilbert Keith Chesterton halálára.] 1936. II. 61-62.p.

Szolnoki István

Az új dogmák és a racionalizmus. [A Rationalist Annual 1936. évi számának C. E. M. Joad: A dogma visszatér című cikkéről.] 1936. II. 66-67.p.

Thein Alfréd

Habsburg-levelek [Habsburger schreiben Briefe című könyvről.] 1936. II. 234-235.p.

Mauriac új regénye [François Mauriac: Les anges noirs.] 1936. II. 313-315.p.

Házasságok regénye. Charles Plisnier: Mariages 1936. II. 475.p.

Végh Hanna

Katherine Mansfield levelei 1936. II. 67-69.p.


KISEBB BÍRÁLATOK


Forgács Antal

(Körmendi Zoltán: Regény helyett. Versek) 1936. II. 152.p.

Radnóti Miklós

(Földeák János: Felvonulnak, elvonulnak) 1936. II. 150-151.p.

(Fehér Tibor: Szeretni kell) 1936. II. 151.p.

(Ifj. Gyökössy Endre: Tavaszról akartam írni) 1936. II. 151.p.

(Szegő István: Takard el arcodat) 1936. II. 151.p.

(Szilárd János és Undi Imre: Szép vagy, diákélet!... Renaissance-kiadás) 1936. II. 152.p.

Zelk Zoltán

(Lukács Imre: Mi nem felejtünk. Versek) 1936. II. 151-152.p.


ÁRKÁDIA

1936. II. 73-75, 155-156, 235-236, 315-316, 393-394.p.


A NYUGAT HÍREI

1936. II. 476.p.


MŰMELLÉKLETEK


[Szerző nélkül]

Kosztolányi Dezső. 1885. március 29 - 1936. november 3. [Fotó.] 1936. II. 394-395.p. között

[Fényképek Kosztolányi Dezsőről: 18 éves korában; 19 éves korában; 21 éves korában; Juhász Gyula jubileumán, Szegeden; A Nyugat 25 éves jubileumán, egy zeneakadémiai előadóesten.] 1936. II. 410-411.p. között

[Fényképek Kosztolányi Dezsőről: Osvát Ernő jubileumán; 1923-ban.] 1936. II. 426-427.p. között


1937
(JANUÁR-JÚNIUS)
HARMINCADIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-6. SZÁM)
SZERKESZTIK: BABITS MIHÁLY ÉS GELLÉRT OSZKÁR
TÁRSSZERKESZTŐK: SCHÖPFLIN ALADÁR ÉS ILLYÉS GYULA


TANULMÁNYOK, CIKKEK


A Nyugat szerkesztői

Harmincadik évfolyam 1937. I. 1-3.p.


Babits Mihály

Magyar Proust [Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában, Gyergyai Albert fordításában.] 1937. I. 247-248.p.

Bartók Béla

Népdalgyűjtés Törökországban. Felolvasás a budapesti rádióban, január 11.-én; kibővítve 1937. I. 173-181.p.

Elek Artúr

Castelfranco. Útiemlék 1937. I. 67-71.p.

A giorgionei titok 1937. I. 127-131.p.

Földi Mihály

Egy francia ördög [Georges Bernanos A sátán árnyékában című könyvéről.] 1937. I. 63-66.p.

Halász Gábor

A Proust-élmény nyomában [Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában, Gyergyai Albert fordításában.] 1937. I. 418-426.p.

Hevesi András

Petőfi 1937. I. 249-255.p.

Hoffmann Edith

Rembrandt 1937. I. 56-62.p.

Illés Endre

A század asszonya 1937. I. 32-36.p.

Hatholdas rózsakert. Babits Mihály novelláskötete. Athenaeum 1937. I. 357-359.p.

Schöpflin Aladár Magyar Irodalomtörténete [A magyar irodalom története a XX. században.] 1937. I. 399-405.p.

Illyés Gyula

Puskin 1937. I. 218-220.p.

Juhász Gyula

- - kiadatlan jegyzeteiből [Kilényi Irma közlése.] 1937. I. 323-325.p.

Kaffka Margit

- - levelei kisfiához 1937. I. 411-416.p.

Kardos László

Hatholdas rózsakert. Babits Mihály novelláskötete. Athenaeum 1937. I. 359-361.p.

Utazás a koponyám körül [Karinthy Frigyes könyvéről.] 1937. I. 428-430.p.

Karinthy Frigyes

Szegény Juhász Gyula [Halálára.] 1937. I. 339-342.p.

Laczkó Géza

Nyelvében él a nemzet, de kinek a nyelvében? 1937. I. 187-193.p.

Mohácsi Jenő

Jegyzetek Csongor és Tündéről [Vörösmarty Mihály művének németre fordítása közben.] 1937. I. 195-198.p.

Utazásom Adyhoz 1937. I. 280-286.p.

Nagypál István

Az apám könyvéről [Schöpflin Aladár: A magyar irodalom története a XX. században.] 1937. I. 406-408.p.

Rédey Tivadar

Ódry Árpád. Előadás a Vajda János Társaságban 1937. I. 119-126.p.

Schöpflin Aladár

Illyés Gyula Petőfije 1937. I. 11-14.p.

Ódry Árpád [Halálára.] 1937. I. 354-355.p.

Szabó László, Cs.

Az Ostbahnhoftól a Westbahnhofig. Egy nyugateurópai útinaplóból 1937. I. 37-45.p.

Párizsi párbeszédek 1937. I. 96-101.p.

Juhász Gyula [Halálára.] 1937. I. 326-331.p.

Szerb Antal

Baumgarten Ferenc. Halálának tízéves fordulójára 1937. I. 91-95.p.

Tormay Cecile [Halálára.] 1937. I. 350-351.p.

A féltékenyek [Márai Sándor regénye.] 1937. I. 439-441.p.

Tolnai Gábor

Arisztokratizmus és szecesszió [Juhász Gyula halálára.] 1937. I. 332-338.p.

Török Sophie

Hol az én életem? Kaffka Margit emlékezete 1937. I. 4-10.p.

Reális emberek realizmusáról 1937. I. 272-274.p.


NOVELLÁK


Bohuniczky Szefi

Ilka és a rokonok 1937. I. 111-117.p.

Darvas József

Gyermekéveimből 1937. I. 15-30.p.

Fertsek Ferenc

Menyegző 1937. I. 344-349.p.

Földi Mihály

Az igazság 1937. I. 103-110.p.

Hevesi András

A szemtanú 1937. I. 47-55.p.

Hollós Lajos [Hollós Korvin Lajos]

A sztrájk 1937. I. 256-270.p.

Kassák Lajos

Levelek anyám címére 1937. I. 433-437.p.

Molnár Kata

Előre a reggelben 1937. I. 199-207.p.

Pataki Dezső

Anton Ixel 1937. I. 209-216.p.


VERSEK


Berda József

Reggel 1937. I. 276.p.

Ünnepi alkalomra 1937. I. 276.p.

Erdélyi József

Részlet az ötödik rapszódiából 1937. I. 193-194.p.

Ibolya 1937. I. 194.p.

Fenyő László

Levél Körtvélyesre 1937. I. 45-46.p.

Figyelve pislán, tárgyilagosan 1937. I. 207-208.p.

Az élet ellen 1937. I. 208.p.

Két zsebnaptár között 1937. I. 271.p.

Kábulat 1937. I. 426-427.p.

Kiáltás a pusztában 1937. I. 427.p.

Forgács Antal

A bolond 1937. I. 277.p.

Időm törvényem [törvénye] szerint 1937. I. 278.p.

Gereblyés László

Féld, féld a fertőt! 1937. I. 276.p.

Egy, a sok közül 1937. I. 277.p.

Pantha rhei... 1937. I. 277.p.

Gyulai Márta

Baráti szóval 1937. I. 110.p.

Illyés Gyula

A kacsalábonforgó vár 1937. I. 182-186.p.

Éjfél után 1937. I. 356.p.

Divat 1937. I. 409.p.

Varázsló halál 1937. I. 409.p.

Szolga 1937. I. 409.p.

Nizsnij 1937. I. 410.p.

Betelik majd 1937. I. 410.p.

Jankovich Ferenc

Az Ile Saint Louis-n 1937. I. 30.p.

Epilógus 1937. I. 31.p.

Vihar 1937. I. 31.p.

Őszi ég alatt 1937. I. 101.p.

Az első látomás 1937. I. 102.p.

Alvó szerelmesek 1937. I. 102.p.

Jékely Zoltán

A halál ünnepén. In memoriam D. Kosztolányi 1937. I. 71-73.p.

Kassák Lajos

Az igazság kerülgetése 1937. I. 126.p.

Gúnydal 1937. I. 126.p.

"Az eltűnt idő nyomában" 1937. I. 255.p.

Kelen László

Ima 1937. I. 279.p.

Lesznai Anna

Magános hős 1937. I. 342-343.p.

Életrajz 1937. I. 343.p.

Mikes Margit

A fazék 1937. I. 275.p.

Moschus

Epitaphium bionis. III. idill (Vörösmarty Mihály fordítása) [Ismeretlen Vörösmarty-művek cím alatt szerepel, Halász Gábor közlésében.] 1937. I. 171-172.p.

Pásztor Béla

Hazajáró cigány 1937. I. 278.p.

Radnóti Miklós

Este a hegyek között 1937. I. 437-438.p.

Rónay György

Csillagnéző 1937. I. 118.p.

Hajnal, országút 1937. I. 118.p.

Shakespeare, William

- - : III. Richard [Részlet.] (Vörösmarty Mihály fordítása) [Ismeretlen Vörösmarty-művek cím alatt szerepel, Halász Gábor közlésében.] 1937. I. 170.p.

Szabó Lőrinc

Egy hazatért emigránshoz 1937. I. 352.p.

Ellenségeimhez 1937. I. 353.p.

Ma és holnap 1937. I. 353.p.

Vas István

Ének a magányról 1937. I. 417.p.

Vészi Endre

Csavargó remény 1937. I. 431-432.p.

Tél 1937. I. 432.p.

Vörösmarty Mihály

A régi üdők emlékezete [Ismeretlen Vörösmarty-művek cím alatt szerepel, Halász Gábor közlésében.] 1937. I. 169-170.p.

Weöres Sándor

Dávid tánca 1937. I. 62.p.

Alvó leány 1937. I. 286-287.p.

Fű, fa, füst 1937. I. 287-288.p.

Zelk Zoltán

Szilveszter a Fóti-úton 1937. I. 216-217.p.


FIGYELŐ


Bálint György

Feleky Géza 1937. I. 74-75.p.

Két új szociográfiai könyv [Darvas József: A legnagyobb magyar falu, Féja Géza: Viharsarok.] 1937. I. 370-371.p.

Brachfeld Olivér

Montaigne aktualitása 1937. I. 290-293.p.

Egri Viktor

Újságírás a színpadon. Fehérkór, Karel Capek drámája. Eugen Prager Könyvkiadó, Pozsony 1937. I. 458-460.p.

Elek Artúr

S lehullunk az őszi avaron. Révész Béla könyve 1937. I. 298 -299.p.

Erényi Gusztáv

Thomas Mann előadása [A Lotte in Weimar első fejezetét olvassa fel a Magyar Színházban.] 1937. I. 147-149.p.

Faust doktor magyar földön [Johann Wolfgang Goethe.] 1937. I. 381-383.p.

Még egy magyar Faust-fordítás [Johann Wolfgang Goethe, Hódsághy Béla bajai tanár fordítása.] 1937. I. 453.p.

Farkas Zoltán

Képzőművészet

[A Szépművészeti Múzeum grafikai osztályának kiállításai; az Ernst Múzeum novemberi aukciója; Munkácsy-gyűjtemény a Szépművészeti Múzeumban; a Nemzeti Szalon 16 művészének kiállítása; a Műcsarnok olasz kiállítása.] 1937. I. 85-87.p.

[Magyar-Mannheimer Gusztáv halálára; a Székesfőváros képtárának újabb szerzeményei a Nemzeti Szalonban; az Ernst Múzeum csoportkiállításán Csáky József szobrai és Hollósné-Mattioni Eszter festményei; Diener-Dénes Rudolf új képei a Fränkel Szalonban; Koszta József kiállítása; a Példák könyve a Hungária nyomda kiadásában.] 1937. I. 154-156.p.

(Nagy István. 1873-1937) 1937. I. 235-236.p.

(Petrovics Elek, a művészeti író) 1937. I. 236-237.p.

(Kiállítások) [Molnár C. Pál a Fränkel Szalonban, Vaszary János az Ernst Múzeumban, Nagy Imre a Nemzetközi Clubban, Kádár Béla a Tamás Galériában, belga képzőművészeti kiállítás a Nemzeti Szalonban és Pekáry István szőnyegei a Tamás Galériában.] 1937. I. 237.p.

Kiállítások

Berény Róbert kiállítása 1937. I. 314-315.p.

Batthyány Gyula gróf kiállítása 1937. I. 315.p.

Az Országos Képzőművészeti Főiskola kiállítása 1937. I. 315-316.p.

Bernáth Aurél kiállítása 1937. I. 383-384.p.

Szemle

[Ernst Lajos halálára; Nemzeti Képzőművészeti Kiállítás a Műcsarnokban; a Nemzeti Szalon Tavaszi szalonja; a Szépművészeti Múzeum német grafikai kiállítása; Szőnyi István kiállítása a Fränkel Szalonban; Pásztor János Rákóczi-szobráról.] 1937. I. 460-465.p.

Forgács Antal

Sándor Pál: Fajok 1937. I. 309.p.

Füst Milán

Somlyó Zoltán [Halálára.] 1937. I. 132-134.p.

Halász Gábor

A líra ellenforradalma. Új magyar költők II. Összeállította Makkai László. A tanítás problémái 1937. I. 293-298.p.

Doveri átkelés. Cs. Szabó László könyve. Cserépfalvi 1937. I. 363-365.p.

Halász Gyula

Az "unoka" [Peter Scott, a sarkkutató fiának budapesti látogatása kapcsán.] 1937. I. 146 -147.p.

Hevesi András

A zöld huszár. Molnár Ferenc elbeszélése. Athenaeum 1937. I. 142-143.p.

A mai francia regény. Gyergyai Albert könyve. Franklin 1937. I. 362-363.p.

Hoffmann Edith

Palma Vecchio. György Gombosi könyve. Klassiker der Kunst 1937. I. 316-317.p.

Illés Endre

A fegyverek visszanéznek. Zilahy Lajos regénye. Athenaeum 1937. I. 139-141.p.

Bűn. Németh László regénye. Franklin 1937. I. 222-224.p.

A varázsló. Komor András regénye. Pantheon 1937. I. 372-374.p.

Nyári közjáték. Molnár Kata regénye. Franklin 1937. I. 374-376.p.

Anyanyelve magyar. Ignácz Rózsa regénye 1937. I. 446-447.p.

Illyés Gyula

Gellért Hugó [Halálára.] 1937. I. 378-379.p.

Jankovich Ferenc

Magányos virrasztó. Sík Sándor versei. Szent István Társulat 1937. I. 303-304.p.

Kardos László

Csodavárás. Szabó Pál regénye. Franklin 1937. I. 299-300.p.

Ikongo nem hal meg. Kaczér Illés regénye 1937. I. 300.p.

Az Úr esztendeje. K. H. Waggerl regénye. Franklin 1937. I. 306-307.p.

Dóczy Jenő: Dédácsi idill 1937. I. 308.p.

Földvári Erzsébet Klára: A magyar Béranger-kultusz 1937. I. 310.p.

Négy novelláskötet. Kárpáti Aurél: A bagoly; Laczkó Géza: Sánta Ámor; Szitnyai Zoltán: Benn a bárány; Szomory Dezső: Kamarazene. Athenaeum-kiadás 1937. I. 445-446.p.

Irodalom-esztétika. Benedek Marcell könyve. Franklin 1937. I. 450-452.p.

Karinthy Frigyes

Nem szeretsz. Nadányi Zoltán versei. Nyugat 1937. I. 365-366.p.

Keszi Imre

Gáláns levél Fischer Annieról 1937. I. 84-85.p.

Bevezetés a zenetörténetbe. Szabolcsi Bence könyve. Franklin 1937. I. 149-150.p.

Budavári Te Deum [Kodály Zoltán műveiről.] 1937. I. 384-385.p.

Kozmosz és mikrokozmosz. Bartók Béla új zeneművei 1937. I. 460-462.p.

Komlós Aladár

Karinthy. Bevezető előadás a Vajda János társaság Karinthy-estjén 1937. I. 137-139.p.

Komor András

Rabelais magyarul. Kemény Katalin fordítása 1937. I. 376-377.p.

Lesznai Anna

Ünneprontó. Vészi Endre versei 1937. I. 304-306.p.

Barangoló. Jankovich Ferenc versei. Nyugat 1937. I. 366-367.p.

Mohácsi Jenő

Az ember tragédiája Hamburgban [Madách Imre műve a hamburgi állami színházban.] 1937. I. 457-458.p.

Molnár Ákos

Hazátlanok. Ernst Glaeser regénye. Tábor 1937. I. 453-454.p.

Nagy Lajos

Számok csodavilága. Csűrös Zoltán könyve 1937. I. 80-81.p.

Levél a pokolból. Goda Gábor elbeszélései 1937. I. 143-144.p.

Bor és kenyér. Ignazio Silone könyve 1937. I. 307-308.p.

Tessedik Sámuel élete és munkája [Nádor Jenő és Kemény Gábor könyve.] 1937. I. 371-372.p.

Suomi, a csend országa. Kodolányi János könyve 1937. I. 452.p.

Nagy Zoltán

Barrett Browning: Portugál szonettek. Máté József fordítása 1937. I. 229-231.p.

Louize Labé: Szonettek. Fordította: Franyó Zoltán 1937. I. 377-378.p.

Nagypál István

A nagy ember. Kolozsvári Grandpierre Emil regénye. Franklin 1937. I. 224-225.p.

Bűntudat. Remenyik Zsigmond könyve. Pantheon 1937. I. 368-370.p.

Jégtáblák, könyvek, emberek. Bálint György könyve. Athenaeum 1937. I. 448-449.p.

Allah Akbar! Germanus Gyula. Révai 1937. I. 449-450.p.

Passuth László

Holttenger. Makkai Sándor könyve. Révai 1937. I. 447-448.p.

Radnóti Miklós

"Új magyar költők" [Vajthó László szerkesztette antológia A tanítás problémái sorozatban.] 1937. I. 144-145.p.

Murányi-Kovács Endre: Börtön. Versek 1937. I. 309-310.p.

Fegyvertelen. Kis Ferenc versei 1937. I. 368.p.

Reményi József

Amy Lowell [Amerikai költő munkásságáról.] 1937. I. 87-89.p.

Schöpflin Aladár

Fekete ablak. Tabéry Géza regénye. Nyugat 1937. I. 78-79.p.

Bemutatók

[Csathó Kálmán: Szakítani nehéz dolog, Magyar Színház; Barabás Pál: Pénz, pénz, pénz. Nemzeti Színház; Edith Ellis: Vihar az Egyenlítőn, Pesti Színház.] 1937. I. 81-83.p.

[Jeans Locher: Szülők lázadása, Nemzeti Színház; Bónyi Adorján: Hódítás; Kollár Béla: Egy millió pengő; Zilahy Lajos: A szűz és a gödölye; Kós Károly: Budai Nagy Antal, Vígszínház; Eugene Augustin Scribe: Egy pohár víz, Művész Színház.] 1937. I. 150-154.p.

[Marian Hemar: Százéves cég, Belvárosi Színház; Bibó Lajos: Üveghintó, Nemzeti Színház; Sík Sándor: A mennyei dal, Magyar Színház; Emmet Lavery: Egy óra a Vatikánban, Magyar Színház.] 1937. I. 313-314.p.

[Kodolányi János: Pogánytűz, Nemzeti Színház; Seymour Hicks és Ashley Dukes: Örökifjú, Belvárosi Színház; Gabrielle D'Annunzio: Jorio leánya, Nemzeti Színház; Franz Tehodor Csokor: 1918 november 3. című darabja a Művész Színházban.] 1937. I. 456.p.

Színház

[Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, Nemzeti Színház; Kosztolányi Dezső: Édes Anna, Belvárosi Színház; Hermann Heinz Ortner darabja Beethovenről Balassa Imre átdolgozásában, Nemzeti Színház; Bús Fekete László: János, Vígszínház.] 1937. I. 232-235.p.

Amerikai Elektra [Eugene Gladstone O'Neill drámája a Nemzetiben.] 1937. I. 310-312.p.

Színházi bemutatók

[Gustave Flaubert: Bovaryné; Jules Romains: Donogoo; Larin-Kyösti: Csillagok felé; André Birabeau: Az eltévedt báránykák, Belvárosi Színház; Akins: Két asszony, Vígszínház.] 1937. I. 379-381.p.

A Magyar irodalom története a huszadik században [Saját irodalomtörténetéről.] 1937. I. 289-290.p.

Bárd Miklós [A költő, eredeti nevén Kozma Ferenc, halálára.] 1937. I. 442.p.

Szabó László, Cs.

A vöröslámpás ház. Hunyady Sándor novellái. Athenaeum 1937. I. 221-222.p.

Szávai Nándor

Csavargók menetrendje. Köves Tibor könyve. Nyugat 1937. I. 79-80.p.

Szegi Pál

Előadóest. Ascher Oszkár és Takáts Margit a Zeneakadémián 1937. I. 83-84.p.

Irgalom. Pap Károly novellái. Athenaeum 1937. I. 141-142.p.

Nagyon fáj. József Attila versei 1937. I. 225-227.p.

Kassák, a költő [Kassák Lajos: Tisztaság könyve.] 1937. I. 442-445.p.

Szerb Antal

Mai Japán Dekameron. Szerkesztette Thein Alfréd. Nyugat 1937. I. 76-77.p.

Vádirat a Szellem ellen. Szabó Lajos - Tábor Béla röpirata 1937. I. 80.p.

Jancsó Elemér: A magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a XVIII. században 1937. I. 309.p.

Fercsek Ferenc: Fickó meg a többiek 1937. I. 310.p.

Szolnoki István

A harmadik birodalom keletkezése. Br. Wesselényi Miklós könyve 1937. I. 301-303.p.

Tolnai Gábor

Járkálj csak, halálraítélt! Radnóti Miklós versei. Nyugat 1937. I. 227-228.p.

Török Sophie

Húszéves költőkről [A fiatal írógenerációról. A mulatságos tenger, Devecseri Gábor versei.] 1937. I. 145-146.p.

Turcsányi Elek

Somlyó Zoltán [Halálára.] 1937. I. 134-136.p.

Varró István

Braun Róbert (1879-1937) [A szociológus halálára.] 1937. I. 232.p.

Vas István

Délia. Szabédi László könyve 1937. I. 306.p.

Weöres Sándor

Éjszakák. Jékely Zoltán versei. A Mikes Kelemen Akadémia kiadása 1937. I. 228-229.p.


ŐRJÁRAT


Babits Mihály

Thomas Mann levele [A bonni egyetemhez intézett nyílt leveléről.] 1937. I. 157.p.

Cenzúra [Az erdélyi cenzúráról.] 1937. I. 157-159.p.

Az Ignotus-ügy [Válasz a Nyugat volt szerkesztőjének támadására.] 1937. I. 159-160.p.

Tehetségvesztés - visszamenőleg 1937. I. 319-320.p.

Bálint György

"Barátom kritikája" [Rónai Mihály Andrásnak.] 1937. I. 240-241.p.

Még egyszer a "Húsz riport" [Illyés Gyula cikkéhez 1937. I. 162.p.] 1937. I. 241.p.

Erényi Gusztáv

Idealista emberek idealizmusáról 1937. I. 396-398.p.

Halász Gyula

A "maradéktalan" tudás 1937. I. 164-165.p.

Rangos utcák [Nagy Lajoshoz írásához 1937. I. 243-244.p.] 1937. I. 245-246.p.

Cím és jelző 1937. I. 321-322.p.

Illés Endre

Van-e még Nemzeti Színház? 1937. I. 387-389.p.

Illyés Gyula

Reformok vagy a szavak sorsa 1937. I. 161-162.p.

Húsz riport bemutatja a világot [André Gide a riporterek antológiájában.] 1937. I. 162.p.

Mi lesz Nick Carterral? 1937. I. 162-163.p.

A betiltott Petőfi [Egy irodalmi est műsorából a rendőrség letiltott hat Petőfi Sándor verset.] 1937. I. 238.p.

Szociográfia 1937. I. 238-239.p.

Írók a tömeg előtt 1937. I. 318-319.p.

Demagógia 1937. I. 386.p.

Mohácsi Jenő

Magyar nevek idegen nyelven 1937. I. 165.p.

Nagy Lajos

A könyv és a címe [Paul de Kruif Why Keep them alive? című könyvéről, mely magyarul a "Legdrágább kincsünk" címmel jelent meg.] 1937. I. 163-164.p.

Rangos utcák [Utcanévváltoztatásokról.] 1937. I. 243-244.p.

Műkedvelő előadás falun 1937. I. 386-387.p.

Baj van a falukutatókkal [Fodor Ferenc bírálata a Magyar Szemlében.] 1937. I. 465-466.p.

A falu érdeklődik 1937. I. 466-467.p.

Rónai Mihály András

A betű veszedelme és az újságíró 1937. I. 241-243.p.

Schöpflin Aladár

Középosztály 1937. I. 160-161.p.

Szabó László, Cs.

Még egyszer Ausztriáról 1937. I. 320-321.p.

Minden nőt megillet a selyemharisnya 1937. I. 321.p.

Függelék a "Doveri átkelés"-hez

Magyar-osztrák költőcsere 1937. I. 391-392.p.

A bruxellesi választás 1937. I. 392-393.p.

Sir Austen Chamberlain vagy Locarno halottja 1937. I. 393-394.p.

Táncosnők és telivérek 1937. I. 394-395.p.

A tudós halála 1937. I. 467-468.p.

A jutalomdíj 1937. I. 468.p.

Szolnoki István

Aldous Huxley a békéért 1937. I. 395-396.p.

Tolnai Gábor

Német alaposság [Bilkunde (képkutatás) elnevezésű új történettudományi ágról.] 1937. I. 239-240.p.

Weöres Sándor

"Harmadik nemzedék" [Verses formában.] 1937. I. 389-391.p.


ÁRKÁDIA

1937. I. 90, 166, 322, 398.p.


A NYUGAT HÍREI

1937. I. 90, 246, 322, 469.p.
1937
HARMINCADIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (7-12. SZÁM)
SZERKESZTIK: BABITS MIHÁLY ÉS GELLÉRT OSZKÁR
TÁRSSZERKESZTŐK: SCHÖPFLIN ALADÁR ÉS ILLYÉS GYULA


TANULMÁNYOK, CIKKEK


Barta János

A romantikus Vörösmarty 1937. II. 402-414.p.

Berde Mária, R.

Egy Múzsa története. Barabás Miklós első szerelméről [Mutili Rózsiról.] 1937. II. 341-343.p.

Bory István

Nemzeti Színház és kisebbségi kérdés. A szerzőnek "A Nemzeti Színház sorsa országgyűléseinken. 1790-1937." c. készülő könyvéből 1937. II. 45-49.p.

Elek Artúr

Reprobus [Szent Kristófról.] 1937. II. 87-92.p.

Szent Genovéva és Puvis de Chavannes 1937. II. 344-351.p.

Előd Géza

Tolnai Vilmos (1870-1937) 1937. II. 156-159.p.

Erényi Gusztáv

Schöpflin, a kritikus [Schöpflin Aladár: A magyar irodalom története a XX. században.] 1937. II. 35-38.p.

Gyergyai Albert

Roger Martin du Gard. A "Vieille France" magyar kiadása alkalmából 1937. II. 439-443.p.

Halász Gábor

Magyar századvég [A XIX. század végének magyar irodalmáról.] 1937. II. 303-324.p.

Halász Gyula

Édes anyanyelvünk 1937. II. 284-287, 478-480.p.

Hegedüs Lóránt

Krasznahorka és Geszt. Részlet a szerzőnek "Két Andrássy és két Tisza" című könyvéből, mely október végén jelenik meg az Athenaeum kiadásában 1937. II. 227-237.p.

Illés Endre

Tolnai Lajos, a századvég regényírója 1937. II. 1-7.p.

Illyés Gyula

Rend a romokban. Egy verses kötet elé [Saját könyvének előszava.] 1937. II. 153-154.p.

Ady [Ady Endre születésének 60. évfordulójára.] 1937. II. 383-384.p.

Komlós Aladár

A szavalásról. Ascher Oszkárnak 1937. II. 109-116.p.

Komor András

Duhamel a könyv válságáról [Georges Duhamel: Défense des Lettres.] 1937. II. 40-43.p.

Laczkó Géza

A történelmi regény. Elvi tanulmány mulatságos és elszomorító példákkal 1937. II. 239-257.p.

Mohácsi Jenő

Falukutatás 1937. II. 352-355.p.

Pável Ágoston

Cankar Iván [Ivan Cankar szlovén író munkásságáról.] 1937. II. 281-283.p.

Reményi József

Az amerikai magyar nyelv 1937. II. 184-188.p.

Schöpflin Aladár

Visszanémetesedünk? 1937. II. 77-79.p.

Szabó László, Cs.

Egy hang Szlovenszkóból 1937. II. 9-11.p.

Aldous Huxley 1937. II. 274-280.p.

Babits új versei 1937. II. 325-327.p.

Szabó Lőrinc

Kosztolányi Dezső. Emlékbeszéd és székfoglaló a Kisfaludy Társaság 1937 november 3-i ülésén 1937. II. 386-391.p.

Szegi Pál

"Rend a romokban" [Illyés Gyula kötetéről.] 1937. II. 356-361.p.

Szegő Endre

A líra a dobogón 1937. II. 116-121.p.

Szemlér Ferenc, I.

A nyelv születése 1937. II. 25-33.p.

Szerb Antal

Babits Mihály összes versei 1937. II. 223-226.p.

Tolnai Gábor

A Víziváros 1937. II. 330-335.p.

Török Sophie

Majthényi Flóra százéves [Előadás a költőnő századik születésnapján.] 1937. II. 189-194.p.

Weöres Sándor

Gilgames. Jegyzetek [A Gilgames fordításához 1937. II. 195-199.p.] 1937. II. 199-201.p.


NOVELLÁK


Beczássy Judit

Magdi 1937. II. 94-100.p.

Dallos Sándor

A holdhomlokú legény 1937. II. 260-272.p.

Földi Mihály

Álom a fákról 1937. II. 80-86.p.

A filozófus 1937. II. 393-401.p.

Gelléri Andor Endre

Georgi, a borbély 1937. II. 416-418.p.

Hevesi András

Találkozás 1937. II. 419-429.p.

Kádár Erzsébet

A macska 1937. II. 179-183.p.

Karczag István

Egyenes út 1937. II. 160-165.p.

Molnár Ákos

Új albérlő 1937. II. 102-106.p.

Nagy Lajos

Egy kis fiút etetnek 1937. II. 13-16.p.

A goromba kisfiú 1937. II. 174-177.p.

Pataki Dezső

Frakk 1937. II. 336-339.p.

Remenyik Zsigmond

Egy kereskedő hősi halála 1937. II. 167-173.p.

Sásdi Sándor

Utazás apámmal 1937. II. 18-23.p.

Tersánszky J[ózsi]. Jenő

Ez gyilkosság! 1937. II. 430-438.p.


VERSEK


Bartalis János

A fekete gondolat kivirágzik 1937. II. 328.p.

Ujjaimból liliomok nőnek... 1937. II. 328-329.p.

Lélek-vetésforgó 1937. II. 329.p.

† Béky Zoltán

Versek. A fiatalon elhunyt költő utolsó versei

(Jó is a férfi szerelem) 1937. II. 401.p.

(Csak elnézem az életem) 1937. II. 401.p.

(Ami mégis csak hátra van) 1937. II. 401.p.

Fenyő László

Rend 1937. II. 272-273.p.

Forgács Antal

Nyár 1937. II. 177-178.p.

El ne feledd a mesterségedet 1937. II. 178.p.

Illyés Gyula

Falukutatás 1937. II. 49.p.

Egy politikushoz. Aki a szegény nép helyzetével foglalkozó írók ellen beszélt 1937. II. 49.p.

Gondtalan 1937. II. 50.p.

Te is meghalnál... 1937. II. 154.p.

Gyűlöltem a címert... 1937. II. 154.p.

Arccal le... 1937. II. 155.p.

Jankovich Ferenc

Részegség Jézusért 1937. II. 16-17.p.

Fátyoltánc 1937. II. 17.p.

A nyúl éneke 1937. II. 165.p.

Egy cselédház udvarán 1937. II. 166.p.

Négy fa 1937. II. 335.p.

Zöldben 1937. II. 429.p.

Jékely Zoltán

Szikla-himnusz 1937. II. 237-238.p.

Karinthy Gábor

Fekete-fényes... 1937. II. 351.p.

Kassák Lajos

Visszatérő motívum 1937. II. 93.p.

Dal és világ 1937. II. 93.p.

Keszthelyi Zoltán

Nyári kalandozás 1937. II. 39.p.

Komjáthy Aladár

Miniatűrök. Schöpflin Aladárnak ajánlom, ki irodalomtörténetében még egy szóra sem érdemesített 1937. II. 33-34.p.

Miniatűrök. Illyés Gyulának, szeretettel 1937. II. 339-340.p.

Marconnay Tibor

Kislányom... 1937. II. 418.p.

Radnóti Miklós

Éjfél 1937. II. 100.p.

Három hunyorítás 1937. II. 101.p.

Toborzó 1937. II. 101.p.

Reichard Piroska

Búsongó ének. Az ismeretlen katona sírjánál 1937. II. 43.p.

Éjféli vers 1937. II. 44.p.

Rónay György

Zene 1937. II. 23.p.

Szarvasok pusztulása 1937. II. 24.p.

Somló Hedvig

Vasárnapi kirándulás 1937. II. 107.p.

Szerelem 1937. II. 107-108.p.

Szonett 1937. II. 108.p.

Toldalaghy Pál

Gyuri 1937. II. 415.p.

Hova legyek? 1937. II. 415.p.

Török Sophie

Értem, és helyetted... Töredékek 1937. II. 287-289.p.

Szigeti kápolnában 1937. II. 362.p.

Napfürdő 1937. II. 384.p.

Változz a változással! 1937. II. 385.p.

Vas István

Szeptemberi vallomás 1937. II. 258-259.p.

Vészi Endre

Nyugtalan éjjel 1937. II. 188.p.

Weöres Sándor

Lao Dz 1937. II. 7.p.

Évának 1937. II. 8.p.

Grófkisasszony 1937. II. 8.p.

A Bab el Mandeb-en 1937. II. 122-123.p.

Hindu dal 1937. II. 123.p.

Anyámnak 1937. II. 392.p.

Zelk Zoltán

Én téged tudlak 1937. II. 12.p.

[Szerző nélkül]

Gilgames (Weöres Sándor fordítása) [Az Első tábla. A fordító jegyezetei az eposzról 1937. II. 199-201.p.] 1937. II. 195-201.p.FIGYELŐ


Asztalos Dezső

Rákóczi. Szathmáry István költői elbeszélése 1937. II. 59-60.p.

Bálint György

Nehogy engedj! Gereblyés László versei 1937. II. 141-142.p.

Devecseri Gábor

Villon "átköltése" [Faludy György könyve.] 1937. II. 368-369.p.

Erényi Gusztáv

Adler Alfréd [Alfred Adler pszichológus halálára.] 1937. II. 65-67.p.

Farkas Zoltán

Képzőművészeti szemle

[Modern monumentális művészet a Nemzeti Szalonban; magyar rézkarcok a londoni Victoria and Albert múzeumban; Tihanyi Lajos albuma a párizsi Ars kiadásában ; Dr. Lázár Béla könyve Beckói-Bíró Henrik gyűjteményéről; a Szépművészeti Múzeum régi képtárának új katalógusa Pigler Andor szerkesztésében.] 1937. II. 69-71.p.

Zala György (1858-1937) 1937. II. 218-219.p.

A kompozíció sorsa az újabb festészetben [Bernáth Aurél tanulmánya.] 1937. II. 219-220.p.

Képzőművészet

Kiállítások

(A Szinyei Merse Pál társaság kiállítása) 1937. II. 376-377.p.

(Ferenczy Noémi kiállítása) 1937. II. 377-378.p.

(Szőnyi István kiállítása) 1937. II. 378-379.p.

Hieronymus Bosch 1937. II. 379-380.p.

László Fülöp [Az arcképfestő halálára.] 1937. II. 466-467.p.

Kiállítások

[Kmetty János kiállítása a Fränkel Szalonban; Perlrott-Csaba Vilmos a Tamás Galériában; A KUT kiállítása; Rippl-Rónai József emlékkiállítása az Ernst Múzeumban; a Képzőművészeti Főiskola évkönyve.] 1937. II. 467-469.p.

Forgács Antal

Férfikor. Kelen László versei 1937. II. 142.p.

Gyönyörű sors. Salamon Ernő versei 1937. II. 370.p.

Földessy Gyula

Ady Endre édesanyja [Halálára. In Memoriam főcím alatt.] 1937. II. 471-472.p.

Haiman-Kner György

Képzőművészeti szemle. Könyvnyomtatás és kultúra 1937. II. 220-221.p.

Halász Gábor

A magyar széppróza antológiája. Baránszky-Jób László: A magyar széppróza története szemelvényekben. A Tanítás Problémái, szerk. Vajthó László, 18. szám 1937. II. 135-137.p.

Utas és holdvilág. Szerb Antal regénye. Révai 1937. II. 364-366.p.

Hevesi András

Levelek a száműzetésből. Cs. Szabó László könyve. Franklin 1937. II. 448-450.p.

Illés Endre

Apai örökség. Cs. Szabó László novellái. Franklin 1937. II. 53-56.p.

Sikerek írói. Két regényről; Hunyady Sándor: Géza és Dusán. Körmendi Ferenc: Találkozás és búcsú. Athenaeum 1937. II. 124-128.p.

Illyés Gyula

A magyar nyelv életrajza. Balassa József könyve. Renaissance 1937. II. 59.p.

Finnugor rokonságunk. Zsirai Miklós könyve 1937. II. 133-134.p.

A falu álarca. Nagy Lajos könyve. Nyugat 1937. II. 446-448.p.

József Attila [Halálára. In Memoriam főcím alatt.] 1937. II. 470-471.p.

Joó Tibor

A 300 éves "Discours" [René Descartes értekezéséről.] 1937. II. 62-65.p.

Kádár Erzsébet

Fakó vagy vaskó. Erdélyi József: Eb ura fakó 1937. II. 134-135.p.

Kardos László

Eurázia. Passuth László regénye. Athenaeum 1937. II. 142-143.p.

Boldog Margit. Kodolányi János regénye. Athenaeum 1937. II. 205-206.p.

A költő és a császár. Révay József regénye. Pantheon 1937. II. 206-207.p.

Háború. Juhász Géza versei 1937. II. 208.p.

Zöld árviz. Balázs Ferenc regénye. Révai 1937. II. 211.p.

Bruno Brehm könyvei a világháborúról. Grill-kiadás 1937. II. 297.p.

Pjotruska. Karácsony Benő regénye. Révai 1937. II. 367.p.

Írók és elvek. Komlós Aladár könyve. Nyugat 1937. II. 450-452.p.

Karinthy Frigyes

Férfihárem. Rozsnyai Polett könyve 1937. II. 211-212.p.

Kárpáti Aurél

Valaki kopog. Török Sándor új regénye. Franklin 1937. II. 456-458.p.

Keszi Imre

A káosz apológiája. Molnár Antal: A ma zenéje 1937. II. 145-147.p.

Kósa János

Szétesett ország. Gróf Hunyady Ferenc könyve 1937. II. 147.p.

Lesznai Anna

Emelt fővel. Berda József versei 1937. II. 137-138.p.

Molnár Ákos

A magyar nemzet őszinte története. Málnási Ödön könyve 1937. II. 60-62.p.

Nagy Lajos

Upton Sinclair irodalomtörténete 1937. II. 143-145.p.

A vádlott és védője. Sebestyén Ernő dr. könyve 1937. II. 211.p.

Jernej szolgalegény. Ivan Cankar regénye. Nyugat 1937. II. 458-459.p.

Nagypál István

Sárga kaszinó. Nagyiványi Zoltán regénye. Révai 1937. II. 366-367.p.

Jernej szolgalegény. Ivan Cankar regénye. Nyugat 1937. II. 459-460.p.

Radnóti Miklós

Felgyújtott erdő. Pável Ágoston új verseskönyve 1937. II. 208.p.

Költő ne félj. Mihály László válogatott költeményei 1937. II. 209.p.

Három asszonyköltő. B. Radó Lili, Urr Ida és Debreczeny Lili új verseskönyvei [Úgy érzem, éltem; Nincs kenyér; Akkordok.] 1937. II. 209-210.p.

Árkon, bokron át. Keszthelyi Zoltán versei 1937. II. 296-297.p.

Éjszakai árnyék. Kőmüves Imre versei 1937. II. 369-370.p.

Reményi József

Felhők fölött, felhők alatt. Flórián Tibor versei 1937. II. 210-211.p.

Schöpflin Aladár

Shakespeare kora, élete, művei. Sebestyén Károly könyve. Rózsavölgyi 1937. II. 62.p.

A színházi évad végén 1937. II. 67-69.p.

Üdvözlet a Nemzeti Színháznak [A Nyugat köszönti a 100 éves Nemzeti Színházat.] 1937. II. 202-204.p.

Pekár Gyula 1937. II. 204-205.p.

Színház

[Maso de la Roche: A 101 éves asszony, Magyar Színház; Rino Alessi: Medici Katalin, Nemzeti Színház; Laurence Housman: Victoria Regina, Vígszínház; A peleskei nótárius, Nemzeti Színház; Molnár Ferenc: Delila, Pesti Színház; Bókay János: Szakíts helyettem, Belvárosi Színház; Lengyel Menyhért: Királyi vér, Művész Színház.] 1937. II. 290-295.p.

A magyar dráma története. 1867-től 1896-ig. Galamb Sándor könyve 1937. II. 374-375.p.

Elavult dramaturgia 1937. II. 375-376.p.

Bemutatók

[Nyírő József: A Jézusfaragó ember, Nemzeti Színház; Steve Passeur: Különös szerelem, Andrássy Színházban; Herczeg Ferenc: Kék róka, Nemzeti Kamaraszínház; Lakatos László: Láz, Művész Színház.] 1937. II. 371-374.p.

[Madách Imre: Az ember tragédiája, Nemzeti Színház; Hans Johst: Thomas Paine, Nemzeti Színház; William Shakespeare: III. Richárd, Magyar Színház; Clara Boothe: Asszonyok, Vígszínház; George Bernard Shaw: Barbara őrnagy; William Shakespeare: Szentivánéji álom, Nemzeti Színház; Sophie Treadwell: "... és mint a gépek", Független Színpad.] 1937. II. 461-466.p.

Az ember tragédiája és a színész. Nagy Adorján tanulmánya [Madách Imre drámájáról.] 1937. II. 295-296.p.

Két Andrássy és két Tisza. Hegedüs Lóránt könyve. Athenaeum 1937. II. 444-446.p.

Szabó László, Cs.

A régi Pest-Buda [Trencsényi-Waldapfel Imre könyvéről.] 1937. II. 51-53.p.

Napnyugati madarak. Előszó egy műfordítás-antológiához [Képes Géza könyvéhez.] 1937. II. 452-456.p.

Szegi Pál

A szerelmes csóka. Tersánszky J. Jenő regénye. Franklin 1937. II. 56-57.p.

Szerb Antal

Családi pensió. Kertész Erzsébet regénye 1937. II. 369.p.

Szolnoki István

Egy írástudó ifjúsága. Julien Benda: La jeunesse d'un clerc. Gallimard, Paris 1937. II. 212-214.p.

Brave new prophet. Aldous Huxley: Do what you will 1937. II. 215-217.p.

Castello. Stefan Zweig könyve 1937. II. 217-218.p.

Tersánszky J[ózsi]. Jenő

Pesti Képeskönyv. Lóránth László könyve 1937. II. 297.p.

Tolnai Gábor

Berzsenyi Dániel költői művei. A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bizottsága megbízásából kiadta Merényi Oszkár dr. Budapest, 1936. 1937. II. 57-59.p.

Török Sophie

Gyerekek könyveiről [Zelma Lagerlöf: Nils Holgerson csodálatos utazása. Karin Michaëlis: A nagy vendégség.] 1937. II. 460.p.

Vas István

Schöpflin Aladár irodalomtörténetéről [A magyar irodalom története a XX. században.] 1937. II. 129-132.p.

Két háború közt. Rónai Mihály András versei. Athenaeum 1937. II. 138-140.p.

Szélcsend. Friss Endre versei 1937. II. 140-141.p.

Mélyből hoztam. Nagy Méda versei 1937. II. 209.p.

Zelk Zoltán

Kakuk Marci kortesúton. Tersánszky J. Jenő regénye. Athenaeum 1937. II. 363-364.p.


ŐRJÁRAT


B. M. [Babits Mihály]

Kossuth, Deák és Aldous Huxley 1937. II. 475-476.p.

Balassa József

Nyelvművész volt-e Kossuth Lajos? 1937. II. 151.p.

Bálint György

Új, sőt legújabb tárgyilagosság [Schöpflin Aladár A magyar irodalom története a XX. században című könyve körüli vita kapcsán.] 1937. II. 298.p.

Halász Gyula

Egy sarkalatos kérdés [A női cipősarokról.] 1937. II. 300.p.

Illyés Gyula

Irodalomtörténet [Schöpflin Aladár: A magyar irodalom története a XX. században.] 1937. II. 71-72.p.

Írók a politikáról [Alekszej Nyikolajevics Tolsztoj beszéde egy párizsi írókongresszuson.] 1937. II. 149-150.p.

Egy [Nyelvművelő megjegyzés.] 1937. II. 150-151.p.

Nyelvművész volt-e Kossuth Lajos? [Hozzászólás Balassa József írásához 1937. II. 151.p.] 1937. II. 151.p.

Jó alkalom [Válasz a Népszava támadására könyvének elkobzása kapcsán.] 1937. II. 473-474.p.

Nagy Lajos

Régi újságok 1937. II. 72-74.p.

Szent-Györgyi Albert [Nobel-díjáról.] 1937. II. 474-475.p.

Nagypál István

Két írókongresszus [A PEN Klub gyűlése és az Írók Nemzetközi Szövetsége a Kultúra Védelmére második kongresszusa Párizsban.] 1937. II. 148-149.p.

Szabó László, Cs.

Velence sötétben, Budapest fényben 1937. II. 75.p.

Hajószentelés 1937. II. 298-299.p.

Idegenforgalom [Budapesten.] 1937. II. 299.p.

Munkácsy emléke 1937. II. 299.p.

Magyar vendégszeretet [Jacques de Lacretelle francia író magyarországi látogatása kapcsán.] 1937. II. 476.p.

A viktoriánus kor szemtanúja 1937. II. 476-477.p.

Inkvizíció 1937. II. 477.p.

Zelk Zoltán

"Kis magyarok" [Az újságok gyerekoldalairól és A kolduló gyerekek című cikkről.] 1937. II. 150.p.


ÁRKÁDIA

1937. II. 75-76, 151, 301.p.


A NYUGAT HÍREI

1937. II. 302.p.1938
HARMINCEGYEDIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-6. SZÁM)
SZERKESZTIK: BABITS MIHÁLY ÉS GELLÉRT OSZKÁR
TÁRSSZERKESZTŐK: SCHÖPFLIN ALADÁR ÉS ILLYÉS GYULA


TANULMÁNYOK, CIKKEK


Babits Mihály

Könyvről könyvre

[Charles Maurras A jó halál című műve kapcsán a halálról szóló írásokról.] 1938. I. 59-62.p.

[Témák: Teremtő utánzás, Cecil M. Jeopardy fiktív költő, kijavított költemények.] 1938. I. 459-463.p.

Bálint György

Jegyzetek a pátoszról 1938. I. 362-369.p.

Barta János

A romantikus Vörösmarty II. 1938. I. 41-51.p.

Devecseri Gábor

Catullus Attis-áról 1938. I. 136-139.p.

Elek Artúr

Piero della Francesca Arezzóban 1938. I. 106-112.p.

Vergy-vár asszonya 1938. I. 340-346.p.

Ernyei Gáspár

Szűzmáriás királyfi. A Nyugat tanulmánypályázatán kitüntetett munka [Tamási Áron művéről.] 1938. I. 175-180.p.

Gyergyai Albert

Írás és olvasás [Babits Mihály tanulmányairól.] 1938. I. 447-452.p.

Halász Gábor

Az új Illyés [Illyés Gyula költészetéről.] 1938. I. 36-40.p.

Illés Endre

Babits Mihály két regényéről [Kártyavár, Timár Virgil fia.] 1938. I. 33-34.p.

Regények margójára [Németh László: Kocsik szeptemberben; Tamási Áron: Ragyog egy csillag; Móricz Zsigmond: Míg új a szerelem] 1938. I. 453-456.p.

Illyés Gyula

Babits szerepe. Bevezető Simonffy Margot és Somlay Artúr Babits-estjéhez, a Rádióban, 1938. február 21-én 1938. I. 171-174.p.

Naplójegyzetek 1938. I. 327-337.p.

Jékely Zoltán

Jules Laforgue 1938. I. 132-135.p.

Just Béla

Proust körül. A Nyugat pályázatán kitüntetett tanulmány 1938. I. 370-376.p.

Kárpáti Aurél

A viszony. Földi Mihály új regénye. Athenaeum 1938. I. 53-58.p.

Kovalovszky Miklós

Jules Laforgue. A Nyugat tanulmánypályázatán kitüntett munka 1938. I. 257-270.p.

Nagy Adorján

Ifjúság és színház 1938. I. 279-285.p.

Nagy Zoltán

Tóth Árpád leveleiből [Bevezető a levelekhez 1938. II. 410-423.p.] 1938. I. 408-409.p.

Schöpflin Aladár

Halász Imre emléke 1938. I. 249-254.p.

Búcsú Nagy Endrétől 1938. I. 444-446.p.

Szabó László, Cs.

A magyar liberalizmus 1938. I. 93-105.p.

A magyar ember latin szemmel [A magyarokról olasz olvasók számára.] 1938. I. 218-224.p.

Egy francia irodalmár. Daniel Halévy 1938. I. 293-298.p.

Szemlér Ferenc, I.

Babits verseiről 1938. I. 140-145.p.

Székely Artúr

Pikler Gyula 1938. I. 125-131.p.

Tóth Árpád

- - leveleiből [Nagy Zoltán bevezetőjével 1938. I. 408-409.p.] 1938. I. 410-423.p.


REGÉNYEK, NOVELLÁK


Dallos Sándor

Apám 1938. I. 424-443.p.

Gelléri Andor Endre

Mufics 1938. I. 354-359.p.

Görög Ilona

Zsofka 1938. I. 286-292.p.

Hunyady Sándor

Aranyifjú 1938. I. 205-216.p.

Kádár Erzsébet

A Dandolok foglya 1938. I. 348-353.p.

Molnár Kata

Rongyos a köpönyeg 1938. I. 113-124.p.

Nagypál István

Samson Agonistes 1938. I. 183-204.p.

Tersánszky J[ózsi]. Jenő

Iszonyú! 1938. I. 271-277.p.

Török Sophie

Nem vagy igazi! 1938. I. 1-31.p.

VERSEK


Ambrózy Ágoston

Eső után 1938. I. 443.p.

Babits Mihály

Eucharistia 1938. I. 407.p.

Berczeli A. Károly [Berczeli Anzelm Károly]

Eső 1938. I. 457.p.

Berda József

Elaludtál 1938. I. 204.p.

Berde Mária, R.

Mária seprűje 1938. I. 112.p.

Catullus

Attis (Devecseri Gábor fordítása) [A fordító tanulmánya 1938. I. 136-138.p.] 1938. I. 138-139.p.

Devecseri Gábor

Intelem 1938. I. 353.p.

Egeli Ede

Változatok egy népdalra 1938. I. 457.p.

Fekete Lajos

Új Georgikon 1938. I. 124.p.

Fenyő László

Óda 1938. I. 58.p.

Őszi kopogó 1938. I. 224.p.

A hűtlen 1938. I. 225.p.

Álmatlanság 1938. I. 225.p.

Forgács Antal

Leszámolás 1938. I. 346-347.p.

György Oszkár

Röpke szénnel

Vihar előtt 1938. I. 145.p.

Holdfény a pusztán 1938. I. 145.p.

Hold 1938. I. 145.p.

A korona 1938. I. 145.p.

Hajnal Anna

Egyszerre lélegzetet vettem... 1938. I. 217.p.

Hollós Lajos [Hollós Korvin Lajos]

Első tavaszi nap 1938. I. 270.p.

Illyés Gyula

Mérleg 1938. I. 464-465.p.

Imecs Béla

Visszhang 1938. I. 255-256.p.

A fekete sas 1938. I. 458.p.

Jankovich Ferenc

Áldj meg minket, Jézus! 1938. I. 277-278.p.

Kassák Lajos

Utazás a Felvidéken 1938. I. 52.p.

Rossz órában 1938. I. 52.p.

Viráglegenda 1938. I. 360.p.

Arany karikagyűrűvel a szívemen 1938. I. 360-361.p.

Békesség az embereknek 1938. I. 361.p.

Kelen László

Szemben önmagammal 1938. I. 369.p.

Keszthelyi Zoltán

Bérház 1938. I. 182.p.

Kis Ferenc

A hű lángok hiába... 1938. I. 181.p.

A gyöngeséghez adj erőt! 1938. I. 181.p.

Mátyás Ferenc

Lányok ilyenkor 1938. I. 285.p.

Radnóti Miklós

Huszonnyolc év 1938. I. 34-35.p.

Chartres 1938. I. 298.p.

Weöres Sándor

Ábrahám áldozása 1938. I. 377-378.p.

A holdhoz 1938. I. 378.p.

Zelk Zoltán

József Attila halálára 1938. I. 32.p.

A lélek panaszaiból 1938. I. 338-339.p.


FIGYELŐ


[Szerző nélkül]

A Nyugat tanulmánypályázata

(A bírálóbizottság jelentése) 1938. I. 163-164.p.

(A megemlítendő tíz pályamunka) 1938. I. 164.p.

(A hat közlésre ajánlott pályamunka) 1938. I. 164-165.p.

Bálint György

"No pasarán!...". Ilja Ehrenburg könyve [Spanyolországi riportkönyv.] 1938. I. 85-86.p.

Parasztságunk élete; Bátorligeti mesék. Ortutay Gyula két könyve 1938. I. 148-150.p.

Berinkey Irma, P.

Virginia Woolf új könyve [The Years.] 1938. I. 82-85.p.

Bory István

Madách a fekete lemezen [Madách Imre: Az ember tragédiája - gramofonon.] 1938. I. 317-319.p.

Devecseri Gábor

Martialis. Balogh Károly könyve 1938. I. 73-74.p.

Faragó József

Toldi Estéje - finnül. "Toldin Ehtoo". O. Manninen fordítása [Arany János.] 1938. I. 307-309.p.

Farkas Zoltán

Képzőművészet

Szemle

[Thorma János halálára; Pólya Tibor halálára; biedermeier-kiállítás a Műcsarnokban, Csánky Dénes rendezésében; Iványi Grünwald Béla kiállítása a Fränkel Szalonban; olasz képzőművészeti kiállítás Petrovics Elek rendezésében a Nemzeti Szalonban.] 1938. I. 79-81.p.

[Csók István, Basch Andor, Hincz Gyula kiállításai; könyv Farkas Istvánról; Ortutay Gyula Bátorligeti mesék című könyve Buday György színes metszeteivel; Jajczayné Kanyó Erzsébet könyve a keleti szőnyegekről.] 1938. I. 161-162.p.

Szinyei Merse Pál. Serlegbeszéd a Szinyei Merse Pál emlékezetére rendezett 18-iki ünnepi lakomán 1938. I. 241-243.p.

Kiállítások

[Pólya Tibor emlékkiállítása az Ernst Múzeumban; Vass Elemér kiállítása a Fränkel Szalonban; párizsi magyar művészek absztrakt csoportja a Tamás Galériában; kínai képzőművészeti kiállítás a Nemzeti Szalonban; a Nemzeti Szalon téli tárlata; a Képzőművészeti Társulat téli tárlata és Thoma János Március tizenötödike című kompozíciója.] 1938. I. 243-245.p.

[A Madách-szoborpályázat kiállítása; Magyar-Mannheimer Gusztáv hagyatéki és Kernstok Károly gyűjteményes kiállítása az Ernst Múzeumban; Halápy János gyűjteménye a Fränkel Szalonban; Szobotka Imre a Fränkel Szalonban; svéd képzőművészek kiállítása a Nemzeti Szalonban.] 1938. I. 320-321.p.

[Lengyel képzőművészek kiállítása; Balló Ede emlékkiállítás és Perlmutter Izsák kiállítása a Szépművészeti Múzeumban; a Szinyei Merse Pál Társaság tavaszi szalonja; G. Beck Judit kiállítása a Tamás Galériában; Fenyő György művei a Fränkel Szalonban; Kelemen Emil gyűjteményes kiállítása.] 1938. I. 397-399.p.

[Simon György János gyűjteményes kiállítása a Fränkel Szalonban; A Nemzeti Szalon csoportkiállítása: Boldizsár István, Burghardt Rezső, Erdős Zoltán, Freytag E. Zoltán, Hincz Gyula, Istókovics Kálmán, Jeges Ernő, Novotny Emil Róbert, Udvary Pál; Lesznai Anna, Mikus Sándor, Lévy Vilmos és Szin György az Ernst Múzeum csoportkiállításán.] 1938. I. 480-481.p.

Irodalom

[Hoffmann Edith: Jegyzetek a régi magyar táblaképfestészethez.] 1938. I. 322.p.

[Bierbauer Virgil könyve a magyarországi építészetről; Györgyi Dénes szerkesztésében Új magyar építőművészet.] 1938. I. 400.p.

Karlovszky Bertalan (1858-1938) 1938. I. 396-397.p.

Forgács Antal

A dynamit regénye. Vághidi Ferenc könyve. Cserépfalvi 1938. I. 235-236.p.

Összhang nélkül. Fodor József versei 1938. I. 306-307.p.

Gyergyai Albert

Simenon. "A Hosszú Út". Szávai Nándor fordítása. Grill-kiadás 1938. I. 155-156.p.

Halász Gábor

Babits, az esszéíró [Ezüstkor című tanulmánykötete megjelenése alkalmából.] 1938. I. 226-230.p.

Herceg János

Vuk Karadzsics [A szerbhorvát nyelv megújítója születésének 150. évfordulója alkalmából.] 1938. I. 89.p.

Mifelénk. Cziráky Imre novellái 1938. I. 386.p.

Hevesi András

Az értelem keresése. Halász Gábor tanulmánykötete. Franklin 1938. I. 299-301.p.

Illés Endre

Dunántúli legendáskönyv. Dallos Sándor könyve. Fáy Dezső fametszeteivel. Nyugat 1938. I. 65-68.p.

Illyés Gyula

Magyar tragédia száz év előtt. Lovassy László pöre. Rédei József könyve. Századunk 1938. I. 381-382.p.

Édes anyanyelvünk. Halász Gyula könyve. Nyugat 1938. I. 466-468.p.

A négy évszak. Márai Sándor könyve. Révai 1938. I. 468-470.p.

Joó Tibor

Mikes eszményei. Zolnai Béla könyve. Minerva 1938. I. 72-73.p.

Kádár Erzsébet

L'Élu. A Gouncourt-díjas Maxence Van der Mersch új regénye 1938. I. 86-87.p.

Agglegények. Henry de Montherlant regénye. Franklin 1938. I. 153-154.p.

Anna tekintetes úr. Bibó Lajos regénye. Franklin 1938. I. 231-232.p.

Kardos László

Felszabadultál. Vészi Endre regénye. Pantheon 1938. I. 153.p.

Kisebb bírálatok

Tavasz Váradon. Nagy Andor regénye a fiatal Ady Endre életéből 1938. I. 236.p.

Más világrész. Földes Jolán novellái. Athenaeum 1938. I. 236.p.

Tibold Márton. Molter Károly regénye. Révai 1938. I. 303.p.

Két jelentéktelen ember. Dormándi László regénye. Pantheon 1938. I. 303-304.p.

Komlós Aladár

Beszédművészet. Ascher Oszkár könyve 1938. I. 387-389.p.

Kósa János

Egy barokk költő élete. Gálos Rezső Amade-könyve [Amadé László.] 1938. I. 70-72.p.

Égő föld. Egri Viktor regénye. Rózsavölgyi 1938. I. 152-153.p.

Szlovenszkói városképek. Tátra Almanach. Pozsony 1938. I. 380-381.p.

A sziklán cserje. Tamás Mihály novellái 1938. I. 385-386.p.

Lesznai Anna

Az úrfiú, aki a paradicsomban járt. Honti János mesegyűjteménye. Officina 1938. I. 301-303.p.

Három boltoskisasszony. Nagy Lajos regénye 1938. I. 382-383.p.

Molnár Ákos

El Hakim. John Knittel könyve. Hungária 1938. I. 391-392.p.

Nagy Lajos

Egy orvos bejárja a világot. Victor Heiser könyve 1938. I. 156.p.

Titánok bukása. Robert Prechtl könyve. Grill 1938. I. 234-235.p.

A természet titkai nyomán. Sztrókay Kálmán könyve 1938. I. 389-390.p.

Nagypál István

Szumátrai őrjárat. Madelon Lulofs regénye. Pantheon 1938. I. 87-89.p.

A hitehagyott. Molnár Ákos regénye. Tábor 1938. I. 150-152.p.

A mámor zendülői. Hegedüs Géza regénye 1938. I. 304-305.p.

Előjáték. Thurzó Gábor regénye. Franklin 1938. I. 383-385.p.

Színház. Bemutatók. Székely Júlia: Nóra leányai 1938. I. 479.p.

Ortutay Gyula

Tiborc. Kálmán Kata fényképei. Móricz Zsigmond és Boldizsár Iván írása. Cserépfalvi 1938. I. 150.p.

Passuth László

Gabriele D'Annunzio (1864-1938) 1938. I. 309-311.p.

Radnóti Miklós

Tékozló fiú. Perkátai László versei 1938. I. 233.p.

Ami történik. Mollináry Gizella új verseskönyve 1938. I. 386-387.p.

Reményi József

The Prodigal Parents. Sinclair Lewis új regénye 1938. I. 392.p.

Schöpflin Aladár

Azarel. Pap Károly könyve. Nyugat 1938. I. 63-65.p.

Színház. Bemutatók

[Bibó Lajos: Eszter, Nemzeti Színház; Henry Bernstein: Kéjutazás, Pesti Színház; Eugene O'Neill: Days Without End (Mindörökké), Vígszínház.] 1938. I. 77-78.p.

[Gerald Savony: Édes otthon, Vígszínház; Denys Amiel: Élettársak; Kállay Miklós: Godiva, Nemzeti Színház; Meller Rózsi: Dr. Barabás Irén, Belvárosi Színház; André Birabeau: Déligyümölcs, Művész Színház; Bókay János: Rossz asszony, Pesti Színház.] 1938. I. 156-161.p.

[Javarov Peju: Zivatar, Nemzeti Színház; Andai Ernő: Harang és kalapács; Hunyady Sándor: Bors István, Vígszínház; Paul Cornelius álnéven Lakatos László: Vacsora a Ritzben, Művész Színház; Alfred Gehri: Hatodik emelet, Pesti Színház; Louis Verneuil: Monsieur Lamberthier (Duo címmel), Belvárosi Színház; Magyar Színház, Törzs Jenő játéka Ben Jonson Volpone című darabjában.] 1938. I. 312-317.p.

[Csathó Kálmán: Felhők lovagja, Vígszínház; Németh László: Villámfénynél, Nemzeti Kamara; Dékány András: Aranysziget, Nemzeti Színház; A falu rossza, Nemzeti Színház; Aldo de Benedetti: Félperces szerelem, Belvárosi Színház.] 1938. I. 393-396.p.

[Zilahy Lajos: A hazajáró lélek; Edouard Bourdet: Fehér és fekete; André Julien du Breuil: Tolakodó fráter, Művész Színház; Solt Endre: Nincsenek véletlenek, Belvárosi Színház; Csokonai Vitéz Mihály: A méla Tempefői, Független Színpad; August Strindberg: Húsvét, Pesti Színház; Thomas Sterns Eliot: Murder In The Cathedral (A hit győzelme címmel), Nemzeti Kamara; Pedro Calderon de la Barca: A nagy világszínház, Nemzeti Színház, Németh Antal rendezése; Jászay-Horváth Elemér - Paulini Béla: Gyöngyös bokréta, Művész Színház; Orbók Attila egyfelvonásosa, Belvárosi Színház.] 1938. I. 473-479.p.

Színházi bemutatók [A szórakoztató darabokról; A hajnali vendég, Fodor László színműve, Vígszínház; Vaszary János: Ketten egyedül; Aszlányi Károly darabja a Belvárosi Színházban.] 1938. I. 237-240.p.

A Nemzeti Színház története. Rédey Tivadar könyve. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 1938. I. 146-148.p.

Amerikai írók. Reményi József könyve. Franklin 1938. I. 230.p.

Bán Ferenc [Újságíró halálára.] 1938. I. 472.p.

Szabó László, Cs.

Ultima verba. József Attila emléke 1938. I. 68-70.p.

Új erdélyi antológia. Minerva kiadás. Cluj, 1937. 1938. I. 379-380.p.

"Ne bántsd a magyar nyelvet!" [A nyelvromlásról.] 1938. I. 470-472.p.

Szerb Antal

Keresztút. Rónay György regénye. Révai 1938. I. 232-233.p.

Étel és ital. Karinthy Gábor versei. Nyugat 1938. I. 387.p.

Szolnoki István

A munka mítosza. Bud János könyve. Athenaeum-kiadás 1938. I. 390.p.

A gondolatolvasó gép. André Maurois regénye. Franklin-kiadás 1938. I. 390-391.p.

Tersánszky J[ózsi]. Jenő

Gedő Lipót levelezőlap rajzai 1938. I. 481.p.

Thein Alfréd

Bábtragédia [Madách Imre: Az ember tragédiája bábelődásban.] 1938. I. 78-79.p.

Vas István

Kakuk a dombon. Takáts Gyula versei 1938. I. 74-75.p.

Különös társaság. Hemingway regénye. Pantheon 1938. I. 233-234.p.


ŐRJÁRAT


Halász Gyula

Shaw és a nyelvművelés [George Bernard Shaw.] 1938. I. 405-406.p.

Joó Tibor

Nomád és pásztor [Luby Margitnak a Társadalomtudományban megjelent cikkéhez.] 1938. I. 325.p.

Nincs több, csak kétfajta... 1938. I. 404.p.

Az utókor emlékezete 1938. I. 482-484.p.

Karinthy Frigyes

Széljegyzetek egy bírálathoz [Nagypál Istvánnak Molnár Ákos Hitehagyott című regényéről írt kritikájához 1938. I. 150-152.p.] 1938. I. 245-246.p.

Komlós Aladár

Vörösmarty-idézet a színház falán 1938. I. 404-405.p.

Marconnay Tibor

Michelangelo? C. F. Meyer? Faludi? Marconnay? 1938. I. 169-170.p.

Nagy Lajos

Tolsztoj és Rachmanova [Alja Rachmanova Halhatatlan szerelmes című regénye Lev Nyikolajevics Tolsztojról.] 1938. I. 485-486.p.

Ortutay Gyula

Mese és társadalom 1938. I. 90.p.

Válasz egy levélre 1938. I. 166-167.p.

Schöpflin Aladár

Babits Mihály hitvallása 1938. I. 482.p.

Szabó László, Cs.

A másik Európa 1938. I. 91.p.

A háború borzalmai 1938. I. 91-92.p.

A hanyatló Huxley 1938. I. 92.p.

Frère et cochon 1938. I. 167-168.p.

Déltirol Spanyolországban 1938. I. 168.p.

Családi halhatatlanság [Daniel Halévy naplója kapcsán.] 1938. I. 168.p.

Világnézet 1938. I. 169.p.

Öngyújtás 1938. I. 246-247.p.

Lélekrokonság 1938. I. 247.p.

Szibériai garnizon 1938. I. 247-248.p.

Magasiskola 1938. I. 248.p.

Március tizenharmadika 1938. I. 323.p.

Falukutatók 1938. I. 323.p.

Mai hang 1938. I. 323-324.p.

Jó tanács 1938. I. 324.p.

Pesti kis tükör 1938. I. 324.p.

Rossz idők, rossz csillagok 1938. I. 401.p.

Elégtétel 1938. I. 402.p.

Magyar aranykor 1938. I. 402.p.

Falusi oltárok 1938. I. 403.p.

Siralmas tudomány 1938. I. 403-404.p.

Székely Artúr

"Szükség van-e irodalomra?" [Emile Henriot kérdése a Temps május 9-i számában.] 1938. I. 484-485.p.

Zelk Zoltán

Mestersége: író 1938. I. 169.p.


ÁRKÁDIA

1938. I. 170.p.


1938
HARMINCEGYEDIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (1-12. SZÁM)
SZERKESZTIK: BABITS MIHÁLY ÉS GELLÉRT OSZKÁR
TÁRSZERKESZTŐK: SCHÖPFLIN ALADÁR ÉS ILLYÉS GYULA


TANULMÁNYOK, CIKKEK


Babits Mihály

Karinthy, szellemidézés [Karinthy Frigyes halálára.] 1938. II. 233-235.p.

Szekszárdi Kadarka. "Könyvről könyvre" [Rapaics Rajmund tanulmánya kapcsán a szekszárd környéki szőlőkről, a szüretről.] 1938. II. 443-445.p.

Bálint György

Cirkusz 1938. II. 197-199.p.

A két macska költője [Karinthy Frigyesről halála alkalmából.] 1938. II. 247-249.p.

Czuczor László

Egy kezdő tanár feljegyzéseiből 1938. II. 337-343.p.

Elek Artúr

A viterbói Sposalizio [XV. századi festőművész.] 1938. II. 193-197.p.

Erényi Gusztáv

Irodalmi műfajok. A Nyugat pályázatán díjjal kitüntetett tanulmány 1938. II. 109-120.p.

Füst Milán

Néhány fájdalmas szó Karinthyról [Karinthy Frigyes halálára.] 1938. II. 244-247.p.

Illés Endre

Babits Mihály, a novellaíró 1938. II. 125-128.p.

Illyés Gyula

Naplójegyzetek 1938. II. 1-13, 200-210, 305-317.p.

A Himnusz költője [Kölcsey Ferenc.] 1938. II. 77-81.p.

Karinthy Frigyes

- - kiadatlan naplójából [Ascher Oszkár közlése.] 1938. II. 436-442.p.

Nádai Pál

Japán ízlés 1938. II. 431-435.p.

Nagy Lajos

Néhány jegyzet Karinthyról [Karinthy Frigyes halálára.] 1938. II. 249-252.p.

Nagy Zoltán

Karinthy Frigyes versei 1938. II. 238-243.p.

Péter András

Francia festészet 1938. II. 174-180.p.

Schöpflin Aladár

Karinthy [Karinthy Frigyes halálára.] 1938. II. 236-238.p.

Felvidék 1938. II. 381-383.p.

Szabó László, Cs.

Kölcsey európaisága 1938. II. 169-173.p.

Őszi éjszakák [Napló.] 1938. II. 386-398.p.

Szegi Pál

Erdélyi József. "Fehér torony". Erdélyi József válogatott versei. 1913-1938. A Bartha Miklós Társaság kiadása 1938. II. 15-21.p.

Szerb Antal

Könyvek és ifjúság elégiája 1938. II. 273-281.p.

Száz éves dolgok 1938. II. 400-411.p.

Tersánszky J[ózsi]. Jenő

János vitéz a Szabadtéren [Petőfi Sándor; a margitszigeti Szabadtéri Játékokon.] 1938. II. 210-213.p.

Tóth Árpád

- - leveleiből 1938. II. 23-33, 86-96.p.

Turóczi-Trostler József

Magyar költészet Európa előtt. A Csongor és Tünde német fordításához [Vörösmarty Mihály; Mohácsi Jenő fordítása.] 1938. II. 47-50.p.

Vas István

Tóth Árpád. A Nyugat pályázatán díjjal kitüntetett tanulmány 1938. II. 320-333.p.

Veres Péter

Egy földmunkás naplójából 1938. II. 121-124.p.


NOVELLÁK


Földi Mihály

A hosszúéletű ember története 1938. II. 424-430.p.

Darvas József

Sár... 1938. II. 347-351.p.

Kassák Lajos

Tavaszi felhők 1938. II. 34-44.p.

Komor András

Gyermekkor 1938. II. 187-192.p.

Molnár Kata

Tűzfolt 1938. II. 352-356.p.

Nagy Lajos

Muszáj nevetni Csoronkánén 1938. II. 283-288.p.

Reményi József

Kivégzés 1938. II. 181-186.p.

Sőtér István

Szilveszter 1938. II. 98-108.p.

Szabó László, Cs.

Az idegen 1938. II. 257-270.p.

Török Sophie

Csalók 1938. II. 412-422.p.


VERSEK


Babits Mihály

Jónás könyve [1-4 rész.] 1938. II. 157-168.p.

Bartalis János

Most jöjj el, Isten... 1938. II. 255.p.

Bóka László

Pesti ének [Az Őrjárat rovatban szerepel.] 1938. II. 154-155.p.

Devecseri Gábor

Elkerült a víz 1938. II. 256.p.

Kinek haját a nap fakítja 1938. II. 411.p.

Erdélyi József

Réten 1938. II. 289.p.

Temetők 1938. II. 290.p.

Fáj a szívem... 1938. II. 290.p.

A tanító 1938. II. 317-318.p.

A kisszék 1938. II. 319.p.

Fenyő László

Füst Milánnak 1938. II. 45-46.p.

Hűség 1938. II. 46.p.

Kislányomnak 1938. II. 345.p.

Tilliti 1938. II. 346.p.

Őszi padon 1938. II. 346.p.

Füst Milán

A völgyben 1938. II. 33.p.

Illyés Gyula

Sose panaszkodom... 1938. II. 383.p.

Nincs mit panaszolnom... 1938. II. 384.p.

Mint szobád... 1938. II. 384.p.

Nincs mit panaszolnom... 1938. II. 385.p.

Ez világít 1938. II. 385.p.

Jankovich Ferenc

A világ felett 1938. II. 108.p.

Megint az ősz... 1938. II. 344.p.

Szürkület 1938. II. 344-345.p.

Körmenet 1938. II. 442.p.

November 1938. II. 442.p.

Jékely Zoltán

Csillag-áldozat 1938. II. 14.p.

Nap-bódulat 1938. II. 14.p.

Az éjféli Velencéhez 1938. II. 333-335.p.

Karinthy Gábor

Utazás előtt 1938. II. 253.p.

Kassák Lajos

Haldokló madaram 1938. II. 291.p.

Jó és rossz komédia 1938. II. 291-292.p.

Férfiének a rózsaláncról 1938. II. 292.p.

Képes Géza

Remeteség 1938. II. 271-272.p.

Őszi elégiák 1938. II. 272.p.

Missik Endre, Moldványi

A rendező 1938. II. 81-82.p.

Koldus világ 1938. II. 82-83.p.

Fennakadt szemmel 1938. II. 84.p.

Nyugvófélben 1938. II. 84-85.p.

Ó, csak magasan! 1938. II. 85.p.

Radnóti Miklós

Cartes postales 1938. II. 270.p.

Huszonkilenc év 1938. II. 335-336.p.

Reichard Piroska

Utazás 1938. II. 254-255.p.

Sárközi György

A halál diadala. A pisai Campo Santo falképe előtt 1938. II. 97.p.

Emlékezés egy vén malomra 1938. II. 97.p.

Várfalnál erősebb 1938. II. 423.p.

Hűvösödnek az éjszakák... 1938. II. 423.p.

Takáts Gyula

Két cigány halászról 1938. II. 351.p.

Török Sophie

Napló 1938. II. 51-54.p.

Jónak lenni könnyebb 1938. II. 54-55.p.

Keresztnevem 1938. II. 357-358.p.

Mindent szerettem! 1938. II. 358-359.p.

Múlandóság 1938. II. 359.p.

Vas István

Berzsenyi emlékének 1938. II. 21-22.p.

Évfordulóra 1938. II. 398-399.p.

Levél Weöres Sándorhoz [Az Őrjárat rovatban szerepel.] 1938. II. 153-154.p.

Vészi Endre

Legyecske 1938. II. 281.p.

Weöres Sándor

Újszövetségi apokrif levél 1938. II. 128-129.p.

A halálról 1938. II. 129.p.

Beszélgetés 1938. II. 282.p.

Herakleitos 1938. II. 282.p.


FIGYELŐ


Ambrózy Ágoston

Szeptemberi láz. Ölbey Irén versei 1938. II. 365.p.

Bálint György

A miniszter. Földi Mihály regénye. Athenaeum 1938. II. 214-215.p.

Erényi Gusztáv

A Pest-Budai árvíz 1838-ban [A Némethy Károly szerkesztette könyvről.] 1938. II. 64-65.p.

Farkas Zoltán

Képzőművészet

Kiállítások

[Szent István-kiállítás az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat rendezésében a Műcsarnokban; a Magyar Képzőművésznők Egyesületének 30 éves jubileumi kiállítása a Nemzeti Szalonban; Beck Ö. Fülöp kútszobra a Rózsadombon.] 1938. II. 67-68.p.

Mai magyar egyházi művészet [Jajczay János könyve.] 1938. II. 68.p.

Magyarország művészeti emlékei [Horváth Henrik: Budapest művészeti emlékei.] 1938. II. 69.p.

Velencei tapasztalatok [A velencei Biennáléról.] 1938. II. 225-226.p.

Képzőművészeti szemle

[Ybl Ervin Mesterek és mesterművek című könyvéről.] 1938. II. 296-297.p.

(A Tamás Galéria századik kiállítása) 1938. II. 373-374.p.

(Pohárnok Zoltán kiállítása) 1938. II. 374-375.p.

(Pozsony középkori művészete) 1938. II. 375.p.

(A Madách szoborpályázat) 1938. II. 375.p.

[Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat őszi tárlatán a Felvidék elhunyt festőinek képei, Mednyánszky László művei; Hikisch Rezső-emlékkiállítás a Műcsarnok őszi tárlatán; a Magyar Országos Iparművészeti Társulatnak saját kiállítóhelyisége nyílt a Mária Valéria utcában; a Képzőművészek Új Társasága a Nemzeti Szalonban; Andrássy-Kurta János szobrász és Bálint Endre festő a Tamás Galériában; Nádler Róbert gyűjteményes kiállítása a Nemzeti Szalonban.] 1938. II. 456-459.p.

Halász Gábor

Harc az ünnepért. Szabó Lőrinc verseskönyve. Bartha Miklós társaság kiadása 1938. II. 61-63.p.

József Attila. Összes versei megjelenése alkalmából. Cserépfalvi kiadása 1938. II. 130-134.p.

Modern gondolkodás. Mátrai László könyve 1938. II. 144.p.

Latin költők magyarul. Pásztori Magyar Vergilius. Catallus összes költeményei 1938. II. 216-219.p.

Magyar írók levelei. A Tanítás Problémái, szerk. Vajthó László, 21. szám. Összeállította: Fábián István 1938. II. 219-220.p.

A tigriscsíkos kutya. Hunyady Sándor könyve. Athenaeum 1938. II. 363-365.p.

Halász Gyula

Magyar nyelvvédő könyv [Pintér Jenő könyve.] 1938. II. 366-367.p.

Hegedüs Lóránt

A Görgey-drámáról [Most megjelenő saját drámakísérletéről és elődeiről.] 1938. II. 360-361.p.

Illyés Gyula

Déry Tibor regénye [A befejezetlen mondat.] 1938. II. 139-140.p.

Jankovich Ferenc

A francia irodalom kis tükre. Győry János. Magyar Szemle Kincsestára 1938. II. 367.p.

Kádár Erzsébet

Az éneklő fűrész. Boross Elemér regénye 1938. II. 142-143.p.

Kardos László

Mennyei riport. Karinthy Frigyes regénye 1938. II. 140-141.p.

Tánc. Szitnyai Zoltán regénye. Athenaeum 1938. II. 141-142.p.

Mentont ajánlanám. Rab Gusztáv regénye 1938. II. 144.p.

A gyerek. Bibó Lajos regénye 1938. II. 221-222.p.

Egy asszony élete. Szirmai Rezső regénye 1938. II. 222.p.

Fogolytábor békében. Szűcsné Lengyel Margit regénye 1938. II. 223.p.

Kárpáti Aurél

A lélek készülődik. Molnár Kata regénye. Franklin 1938. II. 447-449.p.

Keszi Imre

Bicinia Hungaria. Magyar Kórusművek kiadása [Kodály Zoltán szerzeményéről.] 1938. II. 70.p.

A magyar rádió néprajzi gramofon-felvételei [Az Ortutay Gyula vezetésével készülő összeállításról.] 1938. II. 70-71.p.

Kürti Pál

Sztaniszlavszkij 75 - Antoine 80 1938. II. 71-72.p.

Könyv a színházról. Pierre Brisson: Du Meilleur au Pire. Gallimard 1938. II. 72.p.

Helyzetjelentés az orosz színházról. Paul Gsell: Le Théatre sovietique. Ed. Sociales Internationales 1938. II. 72-73.p.

Nagypál István

Cifra nyomorúság. Szabó Zoltán könyve. Cserépfalvi 1938. II. 145-146.p.

A törökverő. Darvas József regénye 1938. II. 220-221.p.

Radnóti Miklós

Himnuszok és énekek. Hajnal Anna új verseskönyve 1938. II. 63-64.p.

Költő a konyhán. Mikes Margit verseskönyve 1938. II. 138.p.

Ezüstharang. Rolla Margit új versei 1938. II. 138-139.p.

Magamtól Istenig. Kunszery Gyula versei 1938. II. 223.p.

Sebesülten. Havas Endre versei 1938. II. 223-224.p.

Élni akarok. Fazekas Mihály versei 1938. II. 224.p.

Áfonya. Bánáti Oszkár versei 1938. II. 224-225.p.

Koranyár. Somló Hedvig verseskönyve 1938. II. 365-366.p.

Kaffka Margit 1918-1938. 1938. II. 446-447.p.

Schöpflin Aladár

Két élet. Laczkó Géza: Királyhágó. Grill Károly könyvkiadó vállalata, Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Révai 1938. II. 56-61.p.

Szavak lánca. Komjáthy Aladár versei 1938. II. 137-138.p.

Színházi bemutatók

[Csiky Gergely A nagymama, Csepreghy Ferenc Sárga csikó, Szigligeti Ede A csikós című darabjai kapcsán Gabányi László, Ónodi Ákos és Pataki József 25 éves jubileumáról a Nemzeti Színházban; Paul Osborne: A világ közepe, Vígszínház; Elmer Rice: Az utca, Magyar Színház; Denis Amiel: A szabad lány.] 1938. II. 297-301.p.

[George Bernard Shaw: Az orvos dilemmája, Vígszínház; Catherine Turney: Keserű aratás, Nemzeti Kamaraszínház; Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig, Magyar Színház; Eugen K. Iljin darabja Nagy Katalinról, Nemzeti Színház; Bókay János vígjátéka a Belvárosi Színházban; Simor Miklós és Ásguthy Erzsébet: Gázmérgezés a Domb-utcában, Városi Színház; Jacques Deval: A francia szobalány, Hegedűs Tibor rendezése, Vígszínház; Eötvös József: Éljen az egyenlőség, Nemzeti Színház.] 1938. II. 368-372.p.

[Berczeli Anzelm Károly: Fekete Mária, Nemzeti Színház; Kodolányi János: Vidéki történet; Herczeg Ferenc: Az utolsó tánc; Fodor László: Művészpár, Pesti Színház; John Boynton Priestley: A Conway-család; François Mauriac: Asmodée (Démon címmel), Magyar Színház; Arisztophanész: Madarak, Nemzeti Színház.] 1938. II. 449-456.p.

Szabó László, Cs.

A francia szellem. Eckhardt Sándor könyve. Magyar Szemle kiadása 1938. II. 134-136.p.

Szerb Antal

Ki tud róla. Vasas Mihály regénye 1938. II. 65-66.p.

Dsida Jenő (1907-1938) [Halálára.] 1938. II. 66-67.p.

Tersánszky J[ózsi]. Jenő

Képzőművészet. Tihanyi Lajos. 1885-1938 [Halálára.] 1938. II. 69-70.p.

Török Sophie

Eve Curie: Madame Curie. Révai-kiadás 1938. II. 146-147.p.

Vajda János

Török Gyula (1888-1938) 1938. II. 361-363.p.

Végh Hanna

Les hommes de bonne volonté. Jules Romains regényének X-XIV. kötete 1938. II. 293-296.p.


ŐRJÁRAT


Babits Mihály

Berzsenyi és az alkotmány 1938. II. 149.p.

B. M. [Babits Mihály]

Aurora renascens [Az Officina könyvsorozatáról.] 1938. II. 149-150.p.

Bóka László

Pesti ének [Vers.] 1938. II. 154-155.p.

Halász Gyula

"Édes anyanyelvünk"

[Illyés Gyula cikkéhez 1938. I. 466-468.p.] 1938. II. 74-75.p.

[Válasz Nagy J. Béla kritikájára.] 1938. II. 378-379.p.

Kovalovszky Miklós

A halhatatlanság szoborstatisztikája 1938. II. 464-465.p.

Kósa János

Amerikai film 1938. II. 304-305.p.

Mohácsi Jenő

Bartók Béla a külföldi sajtóban [Pierre Jean Jouve La musique et l'état mystique című cikke a La Nouvelle Revue Française-ben.] 1938. II. 155-156.p.

Nagy Lajos

Barátom, a publicista 1938. II. 376-378.p.

Radnóti Miklós

"Pax alma veni..." 1938. II. 231-232.p.

Schöpflin Aladár

Marcel Kakut és Rend a romokban [Eugène Bencze cikke a Le Mois című folyóiratban a magyar irodalomról.] 1938. II. 73-74.p.

Szabó László, Cs.

Találós kérdés 1938. II. 75.p.

Tollforgatók [A propaganda és az író.] 1938. II. 75.p.

Nyugat védpajzsa [William Lithgow skót lovag írása a magyarokról.] 1938. II. 76.p.

Kölcsey százéves sírjára 1938. II. 148-149.p.

Zászlódísz 1938. II. 150.p.

A legnehezebb mesterség [A regényírásról.] 1938. II. 150-151.p.

A tóparti kísértet [Az írás keserveiről.] 1938. II. 151-152.p.

Boldog, ki mint Ulisszesz... 1938. II. 152.p.

Aquae salubres [A Quartier Latinról.] 1938. II. 152-153.p.

Isten maga telke 1938. II. 228.p.

Börtönügy [Az 1830-as évek börtönreformja.] 1938. II. 228-229.p.

Debreceni gondolatok. Nagyerdő, Szabadegyetem 1938. II. 229.p.

Kelj fel Lázár! 1938. II. 229.p.

A szobor túléli 1938. II. 230.p.

Tűzvész és városrendezők 1938. II. 230-231.p.

Harangoz a pap bácsi 1938. II. 301.p.

Ki fizet? 1938. II. 301.p.

Közélet a hátsólépcsőn 1938. II. 301-302.p.

Már a művésznő is! [Magyar cselédlányok a világban.] 1938. II. 302.p.

A rang jele [Andrássy Géza emlékei.] 1938. II. 302.p.

Az ország szíve [Berlin.] 1938. II. 302-303.p.

A nóta ereje 1938. II. 303.p.

A bohóc [Jean-Baptiste Lullyról.] 1938. II. 303.p.

November 11, születésnap [Saját születésnapja.] 1938. II. 459-460.p.

Az utolsó európai [Kessler gróf halála.] 1938. II. 460-461.p.

Képmutatók 1938. II. 461.p.

Éljen az egyenlőség! [Eötvös József darabja Galambos Sándor átdolgozásában.] 1938. II. 462.p.

A lángész [Egy külföldi vendég látogatása a Szépművészeti Múzeumban.] 1938. II. 462-463.p.

Szakasztott Petőfi 1938. II. 463.p.

Hazai rejtelmek 1938. II. 463.p.

Apja fia 1938. II. 464.p.

Vidék 1938. II. 464.p.

Török Sophie

Élet és irodalom 1938. II. 227.p.

Vas István

Levél Weöres Sándorhoz [Vers.] 1938. II. 153-154.p.

Zelk Zoltán

Az irodalom hatása 1938. II. 379-380.p.


ÁRKÁDIA


[Szező nélkül]

Amikor az író nővé operál [Szomory Dezső cikkének hibáiról a Színházi Életben.] 1938. II. 232.p.

Nyelvgazdagodás 1938. II. 232.p.


MŰMELLÉKLET


[Szerző nélkül]

Karinthy Frigyes utolsó arcképe 1938. II. 232-233.p. között


A NYUGAT HÍREI

1938. II. 304-380.p.


1939
HARMINCKETTEDIK ÉVFOLYAM

I. KÖTET (1-12. SZÁM)
SZERKESZTIK: BABITS MIHÁLY ÉS GELLÉRT OSZKÁR
TÁRSSZERKESZTŐK: SCHÖPFLIN ALADÁR ÉS ILLYÉS GYULA


TANULMÁNYOK


Babits Mihály

A magyar okosság természetrajzához [Részletek a Mi a magyar? című, Szekfü Gyula szerkesztette kötetben megjelent tanulmányból.] 1939. I. 353-366.p.

Bernáth Aurél

Szinyei Majálisáról. A Szinyei Merse Pál Társaság Szinyei-emlékünnepélyén az Akadémián tartott előadás 1939. I. 151-155.p.

Elek Artúr

Petrarca estéje 1939. I. 167-174.p.

Farkas Gyula

Asszimiláció és irodalom [Schöpflin Aladár cikkéhez 1939. I. 281-293.p.] 1939. I. 369-372.p.

Farkas Zoltán

Cézanne művészete 1939. I. 97-101.p.

Halász Gábor

Az újabb angol líráról [Az idézeteket Jékely Zoltán fordította.] 1939. I. 45-52, 103-111.p.

Szalay László 1939. I. 144-149.p.

Csengery Antal 1939. I. 216-220.p.

Trefort Ágoston 1939. I. 307-311.p.

Hoffmann Edith

Esterházy Miklós herceg 1939. I. 236-242.p.

Illés Endre

Író és nyersanyag. Öt új magyar regényről. [Hevesi András: Irén; Dallos Sándor: Az ember nyomában; Hunyady Sándor: Nemes fém; Soós László: Almieri trió; Kőrös Andor: Isten bábjai.] 1939. I. 27-33.p.

Illyés Gyula

Az író hűsége 1939. I. 69-72.p.

Justh Zsigmond

- - párizsi naplójából [Közli Halász Gábor.] 1939. I. 375-389.p.

Keresztury Dezső

Berlin 1939. I. 295-306.p.

Martos Vilmos

Az élc kritikája. A Nyugat pályázatán díjjal kitüntetett tanulmány 1939. I. 243-252.p.

Ortutay Gyula

Magyarok. Illyés Gyula kétkötetes könyve. Nyugat 1939. I. 1-7.p.

Reményi József

Edgar Allan Poe nyomán. Juhász Gyula emlékének 1939. I. 175-181.p.

Schöpflin Aladár

Asszimiláció és irodalom

[Farkas Gyula Az asszimiláció kora a magyar irodalomban című könyvéről.] 1939. I. 281-293.p.

[Viszontválasz Farkas Gyulának 1939. I. 369-372.p.] 1939. I. 372-373.p.

Szabó László, Cs.

Őszi nappalok. Napló 1939. I. 9-24.p.

Ady [Halálának húszéves évfordulójára.] 1939. I. 74-77.p.

Keresztülkasul az életemen [Babits Mihály új kötetéről.] 1939. I. 209-213.p.


NOVELLÁK


Kádár Erzsébet

Az utolsó őzbak 1939. I. 157-165.p.

Koroknay István

Pecsenye 1939. I. 319-327.p.

Kosztolányi Dezsőné

Annus 1939. I. 41-44.p.

Laczkó Géza

Pest és a nő 1939. I. 221-235.p.

Nagy Lajos

Mai altató mese 1939. I. 86-95.p.

Nagypál István

A pertu 1939. I. 36-39.p.

Farkasok 1939. I. 313-317.p.

Ottlik Géza

A Drugeth-legenda 1939. I. 390-399.p.

Veres Péter

Egy földmíves naplójából 1939. I. 78-85.p.


VERSEK


Ady Endre

Virág-kezek a fejemen [Kézírásos korrektúra, a vers első közlése: Nyugat 1909 I. 626.p.; Szeretném, hogyha szeretnének kötetébe Fehér lyány virágkezei címen vette fel.] 1939. I. 73.p.

Ambrózy Ágoston

Akár a szél... 1939. I. 166.p.

Berde Mária

Asszonysírás 1939. I. 44.p.

Fenyő László

A falióra 1939. I. 101-102.p.

Az elbukott 1939. I. 102.p.

Illyés Gyula

Babér 1939. I. 8.p.

Hűtlen jövő 1939. I. 96.p.

Tépi a zsebkendőt 1939. I. 141.p.

Kétfelé ver a szív 1939. I. 141-142.p.

Külön világban 1939. I. 142.p.

Változat 1939. I. 143.p.

Mi értelme... 1939. I. 143.p.

Hány alakban bújkál... 1939. I. 213.p.

Hajnal 1939. I. 214.p.

Az én fülem sérti... 1939. I. 214-215.p.

De nagy gondomról is... 1939. I. 215.p.

E zord időben 1939. I. 215.p.

Semmit sem értünk 1939. I. 328.p.

Elmaradt háború 1939. I. 328.p.

A lámpa lehull... 1939. I. 328-329.p.

Játszottam... 1939. I. 329.p.

Magamban 1939. I. 330.p.

Remény, remény... 1939. I. 367-368.p.

Imecs Béla

Anatómia 1939. I. 156.p.

Jankovich Ferenc

Boldog, aki itt áll... 1939. I. 293.p.

Csend van... 1939. I. 293.p.

Bujkáló nap 1939. I. 294.p.

Éhség 1939. I. 294.p.

Jékely Zoltán

Búcsúzás után 1939. I. 34-35.p.

Mátyás Ferenc

Megösmertek 1939. I. 235.p.

Radnóti Miklós

Trisztánnal ültem... 1939. I. 389.p.

Reichard Piroska

Beregszászon 1939. I. 312.p.

Rónay György

Cirkusz uszályon 1939. I. 150.p.

Szemlér Ferenc

Titkok közt 1939. I. 40.p.

Szomolnoki László

Idegesség 1939. I. 242.p.

Szerelem 1939. I. 242.p.

Török Sophie

Fényképek előtt 1939. I. 112-113.p.

Sirató 1939. I. 400-402.p.

Csillag-üzenet 1939. I. 402.p.

Vas István

Régi esték után... 1939. I. 374.p.

Weöres Sándor

Japán táncjáték. A gésának szánt gyereklány egy fa-babán tanulja a férfiakkal-bánás művészetét

Udvariasság 1939. I. 25.p.

Kacérkodás 1939. I. 25.p.

Dicsekvés 1939. I. 25.p.

Gyöngédség 1939. I. 25.p.

Könny 1939. I. 25.p.

Bók 1939. I. 25.p.

Józanság 1939. I. 25.p.

Ajándék 1939. I. 25.p.

Tapasztalatlanság 1939. I. 25.p.

Kiábrándulás 1939. I. 25.p.

Karének 1939. I. 26.p.

Három iker-szonett

Mai költőre 1939. I. 253.p.

A hírnév múlandósága 1939. I. 253-254.p.

Az érték halhatatlansága 1939. I. 254.p.

Zelk Zoltán

Éjszaka írom 1939. I. 317-318.p.


FIGYELŐ


Ambrózy Ágoston

Bihari Klára versei. A Vajda János Társaság kiadása 1939. I. 56.p.

Baráth Ferenc

Elhal a dal. Hollós Korvin Lajos versei 1939. I. 193.p.

Barta János

Kosztolányi költői hagyatéka. Szeptemberi áhítat. Révai 1939. I. 331-332.p.

Bohuniczky Szefi

Fehér zászló. Bródy Lili regénye. Athenaeum 1939. I. 409-410.p.

Elek Artúr

Réti Ödön [Halálára.] 1939. I. 347-348.p.

Farkas Zoltán

Képzőművészeti szemle [Tihanyi János Lajos a Fränkel Szalonban; Barcsay Jenő, Dési Huber István, Székessy Zoltán kiállítása az Ernst Múzeumban; Lázár Béla könyve a művészet történetéről.] 1939. I. 61-62.p.

Képzőművészet

Kiállítások

[Erdélyi magyar képzőművészeti kiállítás a Nemzeti Szalonban; XV-XIII. századi olasz grafikai kiállítás a Szépművészeti Múzeumban.] 1939. I. 128-129.p.

[Képzőművészeti Társulat téli tárlatán Karlovszky Bertalan és Zala György emlékkiállítása; Nemzeti Szalon kiállítása, Bartha László, Iván Szilárd, Madarassy Walter, Farkas Sándor művei.] 1939. I. 194-195.p.

[Észt képzőművészek kiállítása a Nemzeti Szalonban; Derű a művészetben címmel a Képzőművészeti Társulat kiállítása a Műcsarnokban; a Szinyei Merse Pál Társaság kiállítása az Ernst Múzeumban, Polony Elemér, Farkas János művei; a kiállításrendezés anyagi nehézségeiről.] 1939. I. 345-346.p.

Lyka Károly hetvenéves 1939. I. 129.p.

Irodalom [Gombosi György: Beck Ö. Fülöp, az Ars Hungarica 15. kötete; "Áldassék e levél..." című levélgyűjtemény, Bisztrai Farkas Ferenc és Haiman-Kner György munkája, a Hungária-nyomda 5. könyve.] 1939. I. 129-130.p.

Lotz Károly életrajza [Ybl Ervin kötete.] 1939. I. 195-196.p.

Magyarország románkori emlékei [Gerevich Tibor könyve.] 1939. I. 263-265.p.

Molnár József életrajza [Turcsányi Erzsébet könyve.] 1939. I. 265-266.p.

Egry József kiállítása 1939. I. 266.p.

Halász Gyula

Viola-város. Hegedüs Lóránt könyve 1939. I. 333-334.p.

Illés Endre

Aszlányi Károly [Halálára.] 1939. I. 55.p.

Farkas Gyula könyvéről. "Az asszimiláció kora a magyar irodalomban" 1939. I. 255-258.p.

Jankovich Ferenc

Verskötetek

(Puszta Sándor: Pók a tükrön. Cserépfalvi-kiadás) 1939. I. 262.p.

(Holló Ernő: Férfiak. Magyar Út-kiadás) 1939. I. 262.p.

(Hajnal Gábor: Nem istenekkel, önmagaddal) 1939. I. 262.p.

(Zerinváry Szilárd: Hangszerek vallomása) 1939. I. 262.p.

(Csorba Győző: Mozdulatlanság) 1939. I. 263.p.

Szakadék. Szabó Pál regénye. Mefhosz 1939. I. 410-412.p.

Jékely Zoltán

A Teremtés dicsérete. Weöres Sándor versei. Janus Pannonius Társaság kiadása 1939. I. 120-121.p.

Jemnitz Sándor

Jávai táncművészek Budapesten 1939. I. 346-347.p.

Kádár Erzsébet

Alvajárók. Kolozsvári Grandpierre Emil regénye. Franklin 1939. I. 338-339.p.

Két írónő, két "első regény". Mezőssy Mária: Tűztánc; Székely Júlia: A repülő egér. Révai 1939. I. 408-409.p.

Kardos László

Vész és kaland. Remenyik Zsigmond könyve. Athenaeum 1939. I. 412.p.

A síró város. Vécsey Zoltán regénye. Genius 1939. I. 412-413.p.

Keszi Imre

Kósa György dalai. Babits és Kosztolányi verseire 1939. I. 196-197.p.

Kósa János

Népünk ünnepei. Bálint Sándor könyve. Szent István Társulat 1939. I. 186-187.p.

Mátyás király. Bajcsy-Zsilinszky Endre könyve. Athenaeum 1939. I. 337-338.p.

Kürti Pál

"Színház". Hevesi Sándor könyve 1939. I. 57-58.p.

Laczkó Géza

Párizsi menyasszony. Földi Mihály novellái 1939. I. 258-260.p.

Lesznai Anna

Meredek út. Radnóti Miklós új versei 1939. I. 121-123.p.

Nagy Lajos

A végzet katonái. Ralph H. Major könyve. Hungária 1939. I. 56-57.p.

A vezérbika emlékiratai. Tersánszky J. Jenő regénye 1939. I. 116-117.p.

Karinthy naplójáról és leveleiről 1939. I. 182-184.p.

Nagy Zoltán

Tóth Árpád: Bírálatok és tanulmányok 1939. I. 405-407.p.

Nagypál István

Örök vasárnapok. Török Sándor regénye. Franklin 1939. I. 119-120.p.

Örök Prométheusz [Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz a Magyar Munkaközösség színházi szemináriumán egyetemisták előadásában.] 1939. I. 344.p.

Ortutay Gyula

A szegény ember élete. Kiss Lajos könyve. Athenaeum 1939. I. 185-186.p.

Radnóti Miklós

Az állatok dicsérete. Bálint György könyve. Athenaeum 1939. I. 118-119.p.

Elveszünk. Mátyás Ferenc versei 1939. I. 191-192.p.

Verskötetek (Tamás Sári új verseskönyve: Törvény) 1939. I. 263.p.

Elszántan és szelíden. Zsigmond Ede verseskönyve 1939. I. 341.p.

Schöpflin Aladár

Görgey. Hegedüs Lóránt drámai költeménye. Nyugat 1939. I. 53-55.p.

Színházi bemutatók

[Mildred Harris: Válóok, Magyar Színház; August Kitzberg: Ordasok, Nemzeti Színház; Három körösztény leány, Kocsonya Mihály házassága, Madách Imre: A civilizátor, Független Színpad; Hevesi Sándor: A bűvészinas; Claude-André Puget darabja, Pesti Színház; William Shakespeare: Ahogy tetszik, Szabó Lőrinc új fordítása, Németh Antal rendezése, Nemzeti Színház.] 1939. I. 58-61.p.

Színház

Bemutatók

[Harsányi Zsolt darabja a Nemzeti Színházban; Kiss Ferenc alakítása Molière A mizantróp című darabjában; Hunyady Sándor: Havasi napsütés, Vígszínház; Bárdos Artúr és Hermán Richárd kiválása a színházi életből.] 1939. I. 125-127.p.

[John Knittel: Via Mala; Heinrich von Kleist: Amphitryon, Nemzeti Színház; Karády Katalin alakítása Somerset Maugham és Zoë Atkins Az asszony és az ördög című darabjában a Pesti Színházban; Kodolányi János: Földindulás, Belvárosi Színház; Dario Nicodemi: Hajnalban, délben, este, Nemzeti Kamaraszínház.] 1939. I. 198-202.p.

[Ludas Matyi, Dékány András daljátéka Fazekas Mihály művéből Liszt Nándor dalszövegeivel és Laurisin Miklós zenéjével, Nemzeti Színház; William Shakespeare: A makrancos hölgy, Nemzeti Színház; Békeffi István - Stella Adorján: Az Angol Bank nem fizet, Pesti Színház; Ignácz Rózsa: Ezer hold pipacs.] 1939. I. 266-270.p.

[Henrik Ibsen: Az ifjúság szövetsége, Nemzeti Színház; Éri-Halász Imre: A tetovált nő, Vígszínház; Frederich Lonsdale: Ne bántsd a másét, a Vígszínház színészei a Pesti Színházban; Tamási Áron: Tündöklő Jeromos, Nemzeti Színház.] 1939. I. 341-344.p.

Színházi események

[Heltai Jenő: Az ezerkettedik éjszaka, Magyar Színház; Németh László: VII. Gergely; Madách Imre: Az ember tragédiája, Németh Antal rendezése a Nemzeti Kamaraszínházban.] 1939. I. 414-418.p.

Voinovich Géza Arany-életrajza 1939. I. 114-116.p.

A földönfutó város. Zilahy Lajos regénye. Athenaeum 1939. I. 335.p.

Takáts Gyula

Régi reggelek. Kiss Tamás versei 1939. I. 124-125.p.

Madár. Ambrózy Ágoston versei 1939. I. 413-414.p.

Thurzó Gábor

Achtung, Europa! Thomas Mann új tanulmányairól 1939. I. 187-190.p.

Mammon. Mauriac új regénye. Franklin [François Mauriac.] 1939. I. 190-191.p.

Tolnai Gábor

Kölcsey Antónia naplója. Bevezetéssel kiadta Kozocsa Sándor 1939. I. 261-262.p.

Török Sophie

Arcképvázlat Schöpflin Aladárról. Vihar az akváriumban című regénye alkalmából 1939. I. 403-405.p.

Veres Péter

Egy parasztcsalád története. Darvas József új könyve. Athenaeum 1939. I. 335-337.p.

Weöres Sándor

Menekülő Múzsa. Vas István versei 1939. I. 123-124.p.

Üvegcsengő. Gazdag Erzsi versei. Vasi Szemle kiadása 1939. I. 192-193.p.

Július. Berczeli Anzelm Károly versei 1939. I. 339-340.p.

Világ térein gázolok. Bartalis János versei 1939. I. 340.p.


ŐRJÁRAT


Czuczor László

A felvidéki szellem 1939. I. 131-132.p.

Halász Gyula

"Során" és társai. Töltelék-szók 1939. I. 351-352.p.

Joó Tibor

A búsmagyar 1939. I. 138-139.p.

Még egyszer a "búsmagyar"-ról 1939. I. 204-205.p.

Népkultúra 1939. I. 276-277.p.

Kósa János

Vaskorszak 1939. I. 275-276.p.

Mohácsi Jenő

Egy Madách-bemutató kisjubileuma [Öt esztendeje mutatták be Az ember tragédiáját Bécsben.] 1939. I. 139.p.

Ady és Salome [Ady Endre Richard Strauss dalművének nézőjeként Párizsban.] 1939. I. 139-140.p.

Ortutay Gyula

Az angol kislány és az orosz földbirtokos [Diplomata-anekdota John Gibson Lockhart visszaemlékezéseiből.] 1939. I. 64-65.p.

Peéry Rezső

Hôtel Lambert, avagy a történelmi igazságszolgáltatás [Teleki László és Pulszky Ferenc találkozója, 1849. május.] 1939. I. 205-206.p.

Schöpflin Aladár

Irodalmi költők és népi költők 1939. I. 203-204.p.

Szabó László, Cs.

Mélykultúra 1939. I. 65-66.p.

Budapesti szellemhangok 1939. I. 66.p.

Világlázadás 1939. I. 132-133.p.

Három szoba 1939. I. 133-134.p.

A hűség jutalma 1939. I. 134.p.

Nehéz választani 1939. I. 134-135.p.

A kis Karamazov 1939. I. 135.p.

Az elavult zsarnok 1939. I. 135.p.

Filológiai bizonyíték 1939. I. 135-136.p.

Házasság vagy hűbérjog? 1939. I. 136.p.

A Karácsonyi-palota. Másodszor és utoljára 1939. I. 136-137.p.

Szemérem 1939. I. 137.p.

Bohéme 1939. I. 137.p.

Az új Tolsztoj 1939. I. 270.p.

Ki a gyilkos? 1939. I. 271.p.

Angol barát 1939. I. 271.p.

Rokon népek 1939. I. 271-272.p.

Tisztelet 1939. I. 272.p.

Buzgalom 1939. I. 272.p.

Csak egy földrengés 1939. I. 272-273.p.

A század gyermeke 1939. I. 273.p.

A törött váza 1939. I. 273.p.

Külváros 1939. I. 273-274.p.

Magyar viktoriánusok 1939. I. 274-275.p.

Virágország 1939. I. 348.p.

Az ellenség 1939. I. 348.p.

Foggtól Blériotig 1939. I. 348-349.p.

A trombitás 1939. I. 349.p.

A góbé Falstaff 1939. I. 349-350.p.

Puska és könyv 1939. I. 350.p.

Templom az ablakból 1939. I. 350.p.

Székely Artúr

"Mi teszi a nagy írót?" [Emile Henriot cikke a Temps-ben.] 1939. I. 277-278.p.

Veres Péter

Töprengések a publicisztika és az író viszonya körül 1939. I. 63-64.p.

Az író és a testi munka 1939. I. 206-208.p.


ÁRKÁDIA


[Szerző nélkül]

(Az a kis kosz... avagy mi hiányzik Roger Martin du Gard regényeiből) [Pogány Ö. Gábor bírálatából, Kelet Népe, 1938. dec.] 1939. I. 67.p.


1939
HARMINCKETTEDIK ÉVFOLYAM

II. KÖTET (7-12. SZÁM)
SZERKESZTI: BABITS MIHÁLY
TÁRSSZERKESZTŐK: SCHÖPFLIN ALADÁR ÉS ILLYÉS GYULA


TANULMÁNYOK, CIKKEK


Babits Mihály

Könyvről könyvre [Németh László: Kisebbségben.] 1939. II. 65-72, 173-179.p.

Juhász Gyula. Egy Juhász-antológia előszava 1939. II. 267-268.p.

Csokonai [Vitéz Mihály]

- - ismeretlen munkája [Közli: Gulyás József.] 1939. II. 165-172.p.

Elek Artúr

Emlékezés Péterfy Jenőre 1939. II. 237-245.p.

Farkas Zoltán

Vaszary János (1867-[!1937] 1939) 1939. II. 12-14.p.

Halász Gábor

Vázlat a szecesszióról 1939. II. 217-221.p.

Magyar álmodók 1939. II. 277-281.p.

Illyés Gyula

Naplójegyzetek 1939. II. 234-237.p.

A magyar nép tudósa. Győrffy István halálára 1939. II. 268-271.p.

Jócsik Lajos

Visszaemlékezés kisebbségi éveinkre [Csehszlovákiai magyarok, a civis europaensis-problémakör.] 1939. II. 80-86.p.

Két himnusz [A csehszlovák és a magyar.] 1939. II. 212-217.p.

Joó Tibor

Emlékbeszéd kétezeregynéhányból. Valaki fölött, aki sohsem élhet 1939. II. 272-276.p.

Justh Zsigmond

- - magyarországi naplójából [Közli: Halász Gábor.] 1939. II. 15-26.p.

Kaffka Margit

- - első irodalmi levelei [Gellért Oszkár közlése.] 1939. II. 28-32.p.

Kósa János

Egy polgár centennáriuma. Grünwald Béla emlékezete [Iványi Grünwald Béla.] 1939. II. 282-285.p.

Mohácsi Jenő

Egy meg nem tartott Bánk bán előadás [Katona József.] 1939. II. 245-251.p.

Pálffy [János]

Három ismeretlen - - -levél [Közli Szabó T. Attila.] 1939. II. 94-98.p.

Sárközi György

Pálffy János emlékezései. "Magyarországi és erdélyi urak". Erdélyi Szépmíves Céh 1939. II. 4-8.p.

Schöpflin Aladár

Magyar néző. Cs. Szabó László könyve. Nyugat-kiadás 1939. II. 9-10.p.

Ahogy Móricz Zsigmond önmagát látja [Életem regénye.] 1939. II. 73-77.p.

Virginia Woolf 1939. II. 251-255.p.

Szabó László, Cs.

Fegyveres tavasz. Európai úti naplók 1939. II. 136-152.p.

Fojtott nyár. Európai útinaplók 1939. II. 190-211.p.

Vallomás egy készülő könyv elé [Fegyveres Európa.] 1939. II. 229-232.p.

Szabó T. Attila

Pálffy János emlékezéseinek felfedezése és kiadása 1939. II. 88-93.p.

Szekfü Gyula

Még egyszer az asszimilációról [Farkas Gyula Az asszimiláció kora a magyar irodalomban című könyvéről.] 1939. II. 1-3.p.

Török Sophie

Miért lettem magyar? Önvallomás 1939. II. 129-134.p.

Vas István

Reviczky emlékezete. Halálának ötvenedik évfordulójára [Reviczky Gyula.] 1939. II. 34-38.p.


NOVELLÁK


Kádár Erzsébet

Harminc szőlőkosár 1939. II. 154-159.p.

Lovass Gyula

Papú 1939. II. 101-107.p.


VERSEK


Bárdosi Németh János

Két régi költő

Berzsenyi 1939. II. 135.p.

Kölcsey 1939. II. 135.p.

Devecseri Gábor

Elvégeztem 1939. II. 77.p.

Az autóbusz a Duna mellett 1939. II. 78.p.

Illyés Gyula

Jeremiás 1939. II. 189.p.

Imecs Béla

Halálom pillanata 1939. II. 98-99.p.

Jékely Zoltán

Tavasz van gyermekek 1939. II. 27.p.

Éjféli sírás 1939. II. 27.p.

Karinthy Gábor

Vén dolgok örökélte 1939. II. 79.p.

Egy láng 1939. II. 79.p.

Kis Ferenc

Úton-útfélen 1939. II. 33.p.

Komjáthy Aladár

Kínai táj 1939. II. 232.p.

Számadások éje 1939. II. 233.p.

Marconnay Tibor

A tavaszon át 1939. II. 99-100.p.

Ölbey Irén

Óh ifjúság 1939. II. 87.p.

Mért búsulsz? 1939. II. 87.p.

Pásztor Béla

Hegyek nyomában 1939. II. 14.p.

Radnóti Miklós

A "Meredek út" egyik példányára 1939. II. 172.p.

Rónay György

Óda egy halotthoz 1939. II. 152-153.p.

Takács Gyula

Magányosan 1939. II. 11.p.

Török Sophie

Néma párbeszéd 1939. II. 286.p.

Egy szegény kiskutyáról 1939. II. 287.p.

Szeresd! 1939. II. 288.p.

Weöres Sándor

Ha majd szememre rög borul 1939. II. 39.p.

Istar pokoljárása. Babyloni rege 1939. II. 160-163.p.

Dalok Na Conxy Pan-ból 1939. II. 163-164.p.


FIGYELŐ


Bálint György

Sigmund Freud [Halálára.] 1939. II. 224-225.p.

Baráth Ferenc

A kor ellen. Somlyó György versei 1939. II. 120.p.

Elek Artúr

Ambrus Zoltán síremléke 1939. II. 258-259.p.

Il figlio di Virgilio Timár. Babits Mihály regénye olaszul 1939. II. 259.p.

Farkas Zoltán

Képzőművészet

(Olasz kiállítások) [Nemzeti kiállítás Rómában, Medici-kiállítás Firenzében, Leonardo da Vinci kiállítása Milánóban, reneszánsz kiállítás Bresciában, Veronese-kiállítás Velencében.] 1939. II. 57-58.p.

(Kaffka Margit síremléke) 1939. II. 59.p.

(Lyka Károly művészettörténete) 1939. II. 59.p.

Az újjárendezett modern képtár 1939. II. 121-122.p.

Képzőművészeti szemle

(Feszty Árpád emlékkiállítása) 1939. II. 263-264.p.

(Őszi tárlat) [A Képzőművészeti Társulat kiállítása, Szőnyi István, Kirchner Gusztáv művei.] 1939. II. 264.p.

(A szentendrei művésztelep kiállítása) [Barcsay Jenő, Onódy Béla, Bánáti-Sverák Miklós, Bánovszky Miklós, Deli Antal, Heintz Henrik, Jeges Ernő, Kántor Andor, Paizs-Goebel Jenő, Pándy Lajos, Péchyné Rónay Kynga, Rozgonyi László.] 1939. II. 264.p.

(Bernáth Aurél kiállítása) 1939. II. 300-301.p.

(A kassai nemzeti kiállítás) 1939. II. 301-302.p.

(Gerő Ödön. 1863-1939) 1939. II. 302-303.p.

Halász Gábor

A század gyermekei [Sőtér István: Fellegjárás; Kolozsvári Grandpierre Emil: Alvajárók; Jékely Zoltán: Medárdus; Jankovich Ferenc: A viharhoz; Weöres Sándor: A teremtés dicsérete; Vas István: Menekülő Múzsa.] 1939. II. 108-112.p.

Régi magyar főurak. Tolnai Gábor könyve. Magyar Történelmi Társulat kiadása 1939. II. 182.p.

A magyar nemzeteszme. Joó Tibor könyve. Franklin 1939. II. 256.p.

Halász Gyula

A föld felfedezői és meghódítói. Révai-kiadás 1939. II. 256-258.p.

Hegedüs Lóránt

Életem regénye. Móricz Zsigmond önéletrajza. Athenaeum 1939. II. 222-223.p.

Hunyady Sándor

Török Sophie. "Nem vagy igazi!" Nyugat-kiadás 1939. II. 42-43.p.

Jankovich Ferenc

Dózsa. Sárközi György történelmi drámája 1939. II. 56-57.p.

Méregkóstolók. Pásztor Béla versei. Vajda János Társaság kiadása 1939. II. 119-120.p.

Joó Tibor

Zrínyi Miklós prózai munkái. A Magyar Szemle kiadása Markó Árpád gondozásában 1939. II. 113-114.p.

Kádár Erzsébet

Török Sophie: "Nem vagy igazi!" Nyugat-kiadás 1939. II. 43-46.p.

Kardos László

Egy kosár gyümölcs. Kassák Lajos regénye 1939. II. 116-117.p.

Esőisten siratja Mexikót. Passuth László regénye. Athenaeum 1939. II. 117-118.p.

Fellegjárás. Sőtér István regénye. Egyetemi Nyomda kiadása 1939. II. 183.p.

Kürti Pál

Pitoeff [Pitoëff, franciaországi orosz színész halálára.] 1939. II. 227.p.

Nagy Zoltán

Brazília üzen. Mai brazil költők. Rónai Pál fordításai 1939. II. 293-294.p.

Nagypál István

Korom és korona. Szenczei László regénye. Erdélyi Enciklopédia kiadása 1939. II. 292-293.p.

Ortutay Gyula

Rádióesztétika. Kilián Zoltán tanulmánya. Magyar Szemle Kincsestár 1939. II. 120-121.p.

Radnóti Miklós

Kassák Lajos költészete 1939. II. 49-52.p.

Együtt és külön. Brassai Viktor verseskönyve 1939. II. 185-186.p.

Reményi József

Egy új amerikai regényről. John Steinbeck "The Grapes of Wrath" című műve 1939. II. 122-123.p.

Schöpflin Aladár

Kaffka Margit síremléke [Kövesházi Kalmár Elza művének avatása alkalmából a farkasréti temetőben elhangzott beszéd.] 1939. II. 40-41.p.

Színészekről [Beregi Oszkár, Ráday Imre, Bajor Gizi, Vizváry Mariska, Muráti Lili, Dayka Margit, Peéry Piroska, Szeleczky Zita, Karády Katalin, Tolnay Klári, Kiss Ferenc, Uray Tivadar, Petheő Attila, Páger Antal, Somlay Artúr, Timár József, Kürti József †.] 1939. II. 60-62.p.

Jancsi és Juliska. Hunyady Sándor regénye. Athenaeum 1939. II. 115-116.p.

A gótikus ház. Herczeg Ferenc emlékezéseinek második része 1939. II. 180-182.p.

Hevesi Sándor [Halálára.] 1939. II. 223-224.p.

Színház. Bemutatók

[Friedrich Schreyvogl: A Kreml istene, Nemzeti Színház; Tamási Áron: Énekes madár, Nemzeti Színház; Henrik Ibsen: A tenger asszonya, Nemzeti Kamaraszínház.] 1939. II. 225-227.p.

Színházi bemutatók

[Moreto y Cubaña Augustín: Donna Diána, Nemzeti Színház; Tóth Kálmán: A nők az alkotmányban, Nemzeti Színház; Asztalos Miklós: Alteregó, Nemzeti Kamaraszínház; Fletcher-Lee: Rembrandt, Nemzeti Kamaraszínház; Noel Coward: A márkiné, Vígszínház; Zilahy Lajos: Gyümölcs a fán; Kodolányi János: Végrendelet, Belvárosi Színház.] 1939. II. 259-263.p.

[Németh László: Papucshős, Nemzeti Színház; Bókay János: Feleség, Nemzeti Kamaraszínház; Hunyady Sándor: Kártyázó asszonyok, Vígszínház; Edouard Bourdet: Szabad az út, Pesti Színház; William Shakespeare: Macbeth, Nemzeti Színház.] 1939. II. 297-300.p.

Máról - holnapra. Darvas József könyve 1939. II. 289-292.p.

Szabó László, Cs.

Eszter hagyatéka. Márai Sándor két kisregénye. Révai [Eszter hagyatéka és Déli szél.] 1939. II. 46-48.p.

Szerb Antal

Pázmány Péter. Sík Sándor könyve. Szent István Társulat 1939. II. 114-115.p.

Zane Grey [Regényíró halálára.] 1939. II. 294-296.p.

Tersánszky J[ózsi]. Jenő

Nyúl éneke 1714. Újra kiadta: Turóczi-Trostler József. Magyar Bibliophil Társaság 1939. II. 121.p.

Thurzó Gábor

A láthatatlan írás. Áprily Lajos versei. Révai-kiadás 1939. II. 183-185.p.

Tolnai Gábor

Húsz év története. 1918-1938. Gáspár Zoltán könyve. Pantheon 1939. II. 186.p.

Török Sophie

Új ifjúsági könyvekről [Munro Leaf: Ferdinánd bika; Alexander Dumas, Pamfil kapitány; Christopher Morley: Pamacska; Palotai Boris: Julika; Ferenczy László Marcella: Székely népmesék; Jánosi György: Liplop Pali.] 1939. II. 296-297.p.

Várkonyi Nándor

Fenyő László lírája 1939. II. 52-55.p.

Május. Takáts Gyula versei. A Janus Pannonius Társaság kiadása, Pécs 1939. II. 118-119.p.

Weöres Sándor

A viharhoz. Jankovich Ferenc versei 1939. II. 55-56.p.

Az árnyak kertje. Kálnoky László versei 1939. II. 119.p.


ŐRJÁRAT


Bálint György

Széljegyzet a széljegyzetekhez 1939. II. 187.p.

Halász Gábor

És feltámad a romolhatatlan... [A művészi alkotások halhatatlanságáról.] 1939. II. 63-64.p.

Halász Gyula

Édes anyanyelvünk 1939. II. 265-266.p.

Joó Tibor

Latin Magyarország 1939. II. 64.p.

Már a szavak is? [Japán szavakról és a háborúról.] 1939. II. 124-125.p.

Inter Arma... 1939. II. 228.p.

Mit teremtett az Isten? 1939. II. 265.p.

Radnóti Miklós

Magyar szavak... [A párizsi néprajzi gyűjteményben.] 1939. II. 228.p.

Vas István

A tragikus szülés [André Gide naplójegyzetei, 1932-1935.] 1939. II. 124.p.

Az áruló fordítás [Tibullusról.] 1939. II. 187-188.p.

Veres Péter

Miért "mord" az öreg paraszt? 1939. II. 125-126.p.

Zelk Zoltán

Aki nem tud magyarul 1939. II. 188.p.


A NYUGAT HÍREI

1939. II. 127.p.1940
JANUÁR-DECEMBER
HARMINCHARMADIK ÉVFOLYAM
(1-12. SZÁM)
SZERKESZTI: BABITS MIHÁLY
TÁRSSZERKESZTŐK: SCHÖPFLIN ALADÁR ÉS ILLYÉS GYULA


TANULMÁNYOK, CIKKEK


Asztalos István

Egységes magyarság 1940. 525.p.

Babits Mihály

"Magyar Nemzeti Lant" 1940. 235-236.p.

Az erdélyi költő [Reményik Sándorról.] 1940. 388-392.p.

Bóka László

Emelt homlokkal [Kosztolányi Dezső Kortársak című könyvéről.] 1940. 564-567.p.

Gábor Ignác

Az alexandrinus átalakulása Gyöngyösitől Arany Jánosig 1940. 136-143.p.

Gömöri Jenő, Gy.

Egy Ady-vers négy sora 1940. 205-211.p.

Gyergyai Albert

Racine. Egy készülő könyv első fejezete 1940. 192-198.p.

Centenáriumok

Zola 1940. 294-295.p.

Daudet 1940. 296 -297.p.

Halász Gábor

Mátyás királyról 1940. 116-121.p.

A realizmus titka. Széljegyzetek egy amerikai regényhez [John Steinbeck: The Grapes of Wrath.] 1940. 358-362.p.

Halász Gyula

Erős várunk, a nyelv. Kosztolányi Dezső hátrahagyott művei I. Sajtó alá rendezte Illyés Gyula. Nyugat 1940. 284-287.p.

Hoffmann Edith

Szinyei Majálisa. Serlegbeszéd a Szinyei Merse Pál Társaság ünnepi lakomáján, 1940 február 10-én 1940. 124-126.p.

Az én magyarságom 1940. 161-167.p.

Petrus Paulus Rubens [A holland festő halálának 300. évfordulójára.] 1940. 314-320.p.

Erdélyi művészek stílusalakító törekvései 1940. 504-509.p.

Illés Endre

Kosztolányi, a tanulmányíró. "Lenni, vagy nem lenni". Nyugat [Kosztolányi Dezső tanulmánykötetéről.] 1940. 280-284.p.

Harc a Nagyúrral [A költők és a pénz.] 1940. 320-324.p.

Mérték és példa. Jegyzetek Ambrus Zoltánról 1940. 458-462.p.

Babits Mihály. Babits Mihály Összegyűjtött Munkái I-X. Athenaeum 1940. 493-495.p.

Illyés Gyula

Naplójegyzetek 1940. 79-84, 355-358, 452-455.p.

Bástya [A Nyugatról.] 1940. 407-408.p.

Egységes magyarság 1940. 485-486.p.

Jancsó Elemér

Erdély Kazinczyja [Aranka György.] 1940. 420-425.p.

Jankovich Ferenc

Tersánszky J. Jenőről. "Az én fiam" c. könyve kapcsán 1940. 426-429.p.

Jócsik Lajos

Egy műfaj születése és pusztulása [A szociográfiáról.] 1940. 510-512.p.

Joó Tibor

Fegyveres Európa [Cs. Szabó László könyvéről.] 1940. 46-47.p.

Horthy Miklós és kora 1940. 155-159.p.

Egy félreértett magyar tudós: Bodnár Zsigmond 1940. 199-204.p.

Egységes magyarság 1940. 486-487.p.

Kerecsényi Dezső

Erdély vagy a magyar enciklopedizmus. Jegyzetek 1940. 447-450.p.

Keresztury Dezső

Egységes magyarság 1940. 487-489.p.

Török Sophie: Értem és helyetted 1940. 501-504.p.

Kiss Tamás

A szenvedő Tompa Mihály 1940. 568-573.p.

Mikes Margit

Édesapám. Emlékezés Mikes Lajosra 1940. 555-558.p.

Mohácsi Jenő

Jegyzetek a Bánk bán-ról [A fordító Katona József drámájának német szövegéről.] 1940. 290-293.p.

Rédey Tivadar

Babits Mihály: Jónás könyve 1940. 1-4.p.

Juhász Gyula összes versei. Sík Sándor előszavával. Sajtó alá rendezte Paku Imre. Szukits-kiadás 1940. 370-372.

Kolozsvár helye színházi kultúránkban 1940. 473-474.p.

Reményik Sándor

Egységes magyarság [Levél Babits Mihályhoz.] 1940. 532-533.p.

Réti István

Egy város jellemképe. Nagybánya [A nagybányai festőiskoláról.] 1940. 31-40, 85-95.p.

Rónay György

Antológiák [Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Erdélyi József, Illyés Gyula, József Attila gyűjteményes kötetei, Bóka László Magyar nemzeti lant, Móricz Zsigmond Magvető című antológiája.] 1940. 363-369.p.

Schöpflin Aladár

Iskola a magyarságra [Jócsik Lajos könyvéről.] 1940. 42-44.p.

Mi a magyar? [A Szekfü gyula szerkesztette kötetről.] 1940. 75-78.p.

Illyés Gyula, a költő. Illyés Gyula Összegyűjtött Versei. Nyugat 1940. 276-279.p.

Asszonyok költőkre emlékeznek [Dénes Zsófiának Ady Endréről és József Jolánnak József Attiláról szóló könyvéről. Illyés Gyula megjegyzésével.] 1940. 309-314.p.

Egységes magyarság 1940. 489-490.p.

Szabó László, Cs.

A san remo-i díj [Babits Mihály Dante-fordításáért.] 1940. 115.p.

Téli Tárlat [A magyar művészetért mozgalom élőkép-tárlatáról írt párbeszéd.] 1940. 127-135.p.

Guillaume Apollinaire. Bevezetés Guillaume Appollinaire válogatott verseihez. A sajtó alatt levő kötetet Radnóti Miklós és Vas István fordította 1940. 325-331.p.

Erdély 1940. 345-348.p.

Dante [Születésének 675. évfordulójára.] 1940. 374-377.p.

Balatoni képeslapok 1940. 409-413.p.

Szabó Zoltán

A francia útinaplóból 1940. 546-552.p.

Szerb Antal

Természet vagy táj 1940. 475-477.p.

Tabéry Géza

Egységes magyarság 1940. 526-527.p.

Thurzó Gábor

Szini Gyula emléke 1940. 238 -243.p.

Tolnai Gábor

"Szegény, együgyű fejedelem" 1940. 169-176.p.

Erdélyi politikus. Teleki Mihály 1940. 415-420.p.

Egységes magyarság 1940. 490-492.p.

Tekintély nélkül. Az öreg Kazinczy 1940. 559-563.p.

Tóth Aladár

Két kis mementó a zenetörténelemből

I. Muzsikus a pástétomban 1940. 497-498.p.

II. Muzsikus a glédában 1940. 498-499.p.

Vass László

Egységes magyarság 1940. 527-530.p.

Wass Albert

Egységes magyarság 1940. 531-532.p.

Várkonyi Nándor

Petőfi arca 1940. 5-16.p.

Dunántúli tájköltészet 1940. 244-249.p.


NOVELLÁK, SZÍNMŰVEK


Asztalos István

Tavaszi foltok 1940. 540-545.p.

Gelléri Andor Endre

A hallgatag hattyú 1940. 351-353.p.

Illyés Gyula

Bennszülöttek 1940. 534-539.p.

Kádár Erzsébet

Unokatestvérek 1940. 22-28.p.

Csók és festék 1940. 463-472.p.

Ortutay Gyula

Csokonai. Fedics Mihály meséje 1940. 288-290.p.

Racine, Jean

Pereskedők (Illyés Gyula fordítása) 1940. 179-191, 252-260, 331-337, 378-387.p.

Szabó László, Cs.

A kolostor előtt 1940. 18-20.p.


VERSEK


Bakó József

Elakadt pehely 1940. 204.p.

Bóka László

Az idei árvízkönyvbe 1940. 250-251.p.

Őszi emlékkönyv 1940. 553-554.p.

Devecseri Gábor

Andrássy úti őszi délelőtt 1940. 500.p.

Találkozás 1940. 500.p.

Fenyő László

Jegyzetek a csendről

Eszmélet 1940. 44.p.

Fejfájás után 1940. 44.p.

A csenddel telve... 1940. 45.p.

Téli csend 1940. 45.p.

Boldogtalan 1940. 45.p.

Gulyás Pál

A Kalevala kórusa [Vikár Béla 80. születésnapjára.] 1940. 20-21.p.

Illyés Gyula

Önző 1940. 4.p.

Üvölt... 1940. 96.p.

Mindent megértesz 1940. 96.p.

Úrfelmutatás alatt egy falusi kertben 1940. 97.p.

Emeli... 1940. 143.p.

Hajlik a nyír... 1940. 143.p.

Kezek 1940. 144.p.

Hallgattam... 1940. 144.p.

Pihenés 1940. 144.p.

Öt vers

Nagy idő 1940. 236.p.

Levél 1940. 236.p.

Fa dolgozik 1940. 237.p.

Menet 1940. 237.p.

Mint fa a makktól 1940. 237.p.

Folyók, fjordok, kis falvak... 1940. 275.p.

Betegen, ősszel 1940. 450-451.p.

Imecs Béla

Festészet 1940. 41.p.

Mosoly 1940. 279.p.

Jankovich Ferenc

Futó szalagon 1940. 212-213.p.

A nyugtalanság éneke 1940. 513-515.p.

Jékely Zoltán

Tasso tölgyfájához 1940. 168.p.

Kálnoky László

Az üldöző 1940. 84.p.

Pillanatkép egy haldoklóról 1940. 84.p.

Károlyi Amy

Kék virág 1940. 567.p.

Éjjel 1940. 567.p.

Komjáthy Aladár

Mérleg 1940. 16.p.

Házak, világos ablakok 1940. 17.p.

Jelenések verse. Platon emlékének 1940. 160.p.

A halál 1940. 243.p.

Varázs 1940. 243.p.

Majd megtudod te is... 1940. 455.p.

Boldogok a halottak 1940. 456.p.

Tűnt sugaradban tündökölve... 1940. 457.p.

Marconnay Tibor

1939. szeptemberi emlék 1940. 4.p.

Mátyás Ferenc

Égi fésű 1940. 558.p.

Mohácsi Jenő

Az utolsó órák 1940. 177-178.p.

Nagy Zoltán

Mámor 1940. 354.p.

Ölbey Irén

A fehér agár 1940. 213.p.

Radnóti Miklós

Szerelmes vers 1940. 28.p.

Koranyár 1940. 29.p.

November 1940. 251.p.

Április 1940. 251.p.

Július 1940. 472.p.

Reichard Piroska

Furulyácskám 1940. 167.p.

Rónay György

Himnusz a munkához 1940. 414.p.

Sárközi György

Erdőben 1940. 495-496.p.

Esti országút 1940. 496.p.

Somlyó György

Arcod... 1940. 539.p.

Takáts Gyula

Merengő 1940. 198.p.

Reménykedés 1940. 492.p.

Török Sophie

Érthetetlen múlt idő... 1940. 122.p.

Van ez olyan édes... 1940. 122-123.p.

Kísértet-óra 1940. 123.p.

Részvét 1940. 349.p.

Otthon 1940. 349-350.p.

Lánc, lánc... 1940. 350-351.p.

Kerti koncert 1940. 430-431.p.

Kultúra 1940. 431-431.p.

Románc 1940. 432.p.

Egy gondolat 1940. 432-433.p.

Vas István

Amor redivivus 1940. 30.p.

Szentendrei elégia 1940. 372-373.p.

Zöld láng... 1940. 545.p.

Weöres Sándor

Dalok Na Conxy Pan-ból II. 1940. 408.p.

Naplórészlet 1940. 533.p.


FIGYELŐ


Ascher Oszkár

Pécsi Blanka előadóestje [Szavalóest Ady Endre, Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső és Babits Mihály verseiből.] 1940. 61-62.p.

Baróti Dezső

M. Tótfalusi K. Miklós. M.Tótfalusi K. Miklósnak maga személyének, életének és különös tselekedetinek Mentsége... Mellyet most újjólag kinyomtattak Tolnai Gábor bérekesztő-beszédével. Gyomán, Kner Izidor betűivel 1940. 479-480.p.

Bálint György

Búcsú Európától. Pálóczi Horváth György regénye. Officina-kiadás 1940. 105-106.p.

Nagy Etel. Egy magyar táncosnő emléke. Cserépfalvi-kiadás 1940. 264-265.p.

Radnóti Miklós versei. Almanach-kiadás 1940. 343-344.p.

Benedek Marcell

Lányok. Alba des Cèspedes regénye. Révai 1940. 150-151.p.

Bohuniczky Szefi

Menekülők. Földi Mihály regénye. Athenaeum 1940. 52-53.p.

Farkas Zoltán

Képzőművészeti Szemle

(Egy épület védelmében) [A Szabadság téri Pénzintézeti Központ.] 1940. 67.p.

(Egy épület ellen) [A Vigadó előtti kávéház.] 1940. 67.p.

(A százéves Herend) [Az Országos Magyar Társulat porcelánkiállítása.] 1940. 68.p.

(Thorma-emlékkiállítás) 1940. 68-69.p.

Kiállítások [Freytag L. Zoltán és Andrássi-Kurta János a Tamás Galériában; Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt című képe a Fővárosi Képtárban; Gróf Almássy Teleki Éva művészeti intézetének francia művészeti kiállítása.] 1940. 109-110.p.

Róna József (1861-1940) 1940. 110-111.p.

Könyvek [Lyka Károly: Magyar művészet 1800-1850; Barna Elek: Pesten láttam...] 1940. 111.p.

(A gyermek a művészetben) [A Képzőművészeti Társulat kiállítása gyermekeket ábrázoló festményekből és szobrokból.] 1940. 227.p.

(Esterházy herceg díjai) [A gyermek a művészetben című kiállítás díjazása.] 1940. 227-228.p.

(Lakásrendezési kiállítás) [Országos Iparművészeti Társulat.] 1940. 228.p.

(Vaszary János emlékkiállítása) [Petrovics Elek rendezésében.] 1940. 228-229.p.

(A felvidéki festők és szobrászok kiállítása) [Jassuch Antal, Koczka András, Hanák Károly, Nagy Márton, Prohászka István, Harmos Károly, Csicsátka Ottokár, Berecz Sándor.] 1940. 229.p.

(Kisplasztikai kiállítások) [Tamás Galéria: Beck Ö. Fülöp, Beck András, Medgyessy Ferenc, Pátzay Pál, Vilt Tibor, Vedres Márk, Farkas Sándor, Ferenczy Béni; valamint az Iparművészeti Múzeum kiállításáról.] 1940. 229.p.

[Almásy-Teleki Éva intézetének festményárverése; Tamás Galéria: új magyar akvarellek; Új magyar művészek egyesülete a Nemzeti Szalonban: Balatoni tájképek; a Műcsarnok tavaszi tárlatán Bernáth Aurél, Edvi Illés Aladár.] 1940. 270-271.p.

[Új kiállítóhelyiség a Mária-Valéria utcában, első kiállítása Magyar mesterek színes vázlatai címmel; a Tamás Galéria magyar grafikai kiállítása Balázs János képeivel, a Szinyei Merse Pál Társaság tavaszi szalonja; a Fővárosi Képtár kiállítása Csánky Dénes rendezésében.] 1940. 307-308.p.

(A toszkánai Cinquecento kiállítása) 1940. 404-405.p.

(A pármai Bodoni-kiállítás) 1940. 405.p.

(Koffán Károly metszetei) 1940. 405-406.p.

Képzőművészet

(A Szinyei Merse Pál társaság jubiláris kiállítása) 1940. 151-152.p.

(Képzőművészeti kiállítás "A Magyar Művészetért") 1940. 152.p.

(A magyar rajz ötszáz éve) [Szépművészeti Múzeum.] 1940. 152-153.p.

(A Székesfővárosi Képtár kiállítása) 1940. 443-444.p.

(Népipari kiállítás) 1940. 445.p.

[Iványi Grünwald Béla halálára; Ferenczy Károly festményeinek kiállítása Petrovics Elek válogatásában.] 1940. 522-524.p.

[A KUT kiállítása: Szőnyi István, Bernáth Aurél, Czóbel Béla, Kmetty János, Diener Dénes Rezső; a Tamás Galériában Conrad Pál festményei.] 1940. 583-584.p.

Kernstok Károly 1940. 338-340.p.

A lakásberendezési kiállítás [A városligeti iparcsarnokban.] 1940. 482-483.p.

Füst Milán

Villám és esti tűz. Gelléri Andor Endre novellái 1940. 214-216.p.

Halász Gábor

New verse. An antology compiled by Geoffrey Grigson [A modern angol líra fiatal képviselőinek verseskötete.] 1940. 57-58.p.

Új évezred felé. Jékely Zoltán versei 1940. 106-107.p.

Lotte Weimarban. Thomas Mann regénye. Fordította: Vajda Endre. Rózsavölgyi 1940. 265-267.p.

Fedics Mihály mesél. Ortutay Gyula bevezető tanulmányával és jegyzeteivel 1940. 396-397.p.

Illyés Gyula

A magyar nyelv szótára. Balassa József könyve 1940. 395-396.p.

Szabédi László: Alkotó szegénység. Bólyai Akadémia kiadása 1940. 398-399.p.

Jankovich Ferenc

Jelenések évei. Fodor József verseskönyve. Almanach 1940. 517-518.p.

Kádár Erzsébet

Az adósság. Thurzó Gábor regénye. Franklin 1940. 216-217.p.

Csaba. Wass Albert regénye. Révai 1940. 516-517.p.

Utazás a szürke folyón. Karácsony Benő regénye. Révai 1940. 576-577.p.

Kardos László

Elmondja János. Asztalos István regénye. Révai 1940. 103.p.

Lázadó angyal. Rónay György regénye. Révai 1940. 218.p.

Szerdai fogadónap. Németh László regénye. Franklin 1940. 262-264.p.

Szabó Lőrinc Villon-fordítása. François Villon Nagy Testámentuma. Fordította, bevezette és magyarázatokkal ellátta Szabó Lőrinc. Hincz Gyula rajzaival. Singer és Wolfner 1940. 298-299.p.

A kínai lány. Molnár Ákos novellái. Periszkóp 1940. 303.p.

Kiss Tamás

Hét verskötet

(Győry Dezső: Magyar hegyibeszéd) 1940. 518.p.

(Mátyás Ferenc: Eleven koporsók) 1940. 518.p.

(Kuti László: Hársfa-utca) 1940. 519.p.

(Czikle Valéria: Triolettek) 1940. 519.p.

(Ternyey Árpád: Sas a Balaton felett) 1940. 519.p.

(Földeák János: Európa közepén) 1940. 519.p.

(Sásdi Sándor Pál: Ember nem hallotta) 1940. 519.p.

Komor András

Jean Giono magyarul. "Zeng a világ". Révai-kiadás [Illyés Gyula fordításában.] 1940. 54-57.p.

Vendégjáték Bolzanóban. Márai Sándor regénye. Révai 1940. 340-342.p.

Egyedül a felhők felett. Antoine de Saint Exupéry könyve. Révai 1940. 403-404.p.

Guillaume Apollinaire magyarul 1940. 577-579.p.

Mohácsi Jenő

Az ember tragédiája és a film. Az ember tragédiája, mint az egyetemes magyarság első világfilmje [Varga István azonos című tanulmánya Madách Imre drámájának megfilmesítéséről.] 1940. 62-64.p.

Bánk bán kettős tragikuma [Katona József.] 1940. 393-395.p.

Nagy Lajos

Móricz Zsigmond. Féja Géza könyve. Athenaeum 1940. 101-102.p.

A fizika úttörői. Sztrókay Kálmán könyve 1940. 222-223.p.

A modern sakk vezérkönyve. Maróczy Géza könyve 1940. 301-302.p.

Nagypál István

Silja. Sillanpää regénye. Franklin 1940. 53-54.p.

Régi játékkártyák. Hungária-könyvek 6. [Kner Albert metszeteivel, Kolb Jenő tanulmányával.] 1940. 69.p.

Zsellérek. Fekete István könyve. A Kir. M. Egyetemi Nyomda regénypályázatának díjnyertes műve 1940. 104.p.

Fabriczi, a kötéltáncos. Török Sándor novelláskönyve. Franklin 1940. 104-105.p.

Búcsú az értelemtől. Bálint György könyve. Almanach-kiadás 1940. 221-222.p.

Virginia Woolf: Évek. Franklin-kiadás 1940. 402-403.p.

Ortutay Gyula

Illyés Gyula: Lélek és kenyér. Kozmutza Flóra értelmiségi- és ösztönvizsgálataival. Nyugat 1940. 98-100.p.

Ottlik Géza

C.-F. Ramuz: Üldözött vad. Révai-kiadás 1940. 400-402.p.

Pável Ágoston

"Az ember tragédiája" - szlovénul [Madách Imre művéről.] 1940. 148-150.p.

Radnóti Miklós

Szóhangulat és kifejező hangváltozás. Zolnai Béla új könyve 1940. 220-221.p.

Rónay György

Babits a fordító. Babits Mihály kisebb műfordításai. Athenaeum 1940. 48-51.p.

A barokk Róma szentje. Frideczky József könyve. Szent István Társulat [Kalazanti Szent Józsefről.] 1940. 443.p.

Sándor Kálmán

Aratástól hóhullásig. Sásdi Sándor regénye. Cserépfalvi 1940. 577.p.

Schöpflin Aladár

Színházi bemutatók

[Fodor László: Születésnapi ajándék, Vígszínház; Heltai Jenő: Az utolsó pillanat címmel négy egyfelvonásos; Kállay Miklós: Rontó Pál; Jean Racine: Andromaché; Nemzeti Színház.] 1940. 58-61.p.

[Mikszáth Kálmán: A Noszty-fiú esete Tóth Marival, Harsányi Zsolt átdolgozásában, Nemzeti Színház; Aszlányi Károly: Péter, Vígszínház; Giovacchino Forzano: Caesar; Somerset Maugham: Fenség, fizetek! Pesti Színház.] 1940. 107-109.p.

[Galamb Sándor: Az első diadal; Nyirő József: Az új haza, Nemzeti Színház; Jaques Deval: Álomlovag, Vígszínház; Vécsey Leó: Espressó, Belvárosi Színház.] 1940. 223-227.p.

[Artturi Järviluoma: Északiak, Nemzeti Színház; Bókay János: Első szerelem, Pesti Színház; Békeffy István - Stella Adorján: Pezsgős vacsora, Andrássy-színház; Babay József: Furulyaszó; William Shakespeare: Sok hűhó semmiért, Nemzeti Színház.] 1940. 267-270.p.

[Victorien Sardou: Rabagas, Nemzeti Színház; Keresztessy Mária: Férfiszerelem, Pesti Színház; Milan Begovic: Ki a harmadik, Nemzeti Kamaraszínház; William Shakespeare: Rómeó és Júlia; Minden jó, ha jó a vége, Németh Antal rendezései; Nemzeti Kamaraszínház.] 1940. 303-306.p.

[Eszterhás István: Döbrönte kürtje, Nemzeti Színház; Friedrich Schiller: Tell Vilmos, Nemzeti Színház; Galamb Sándor: Sorompó.] 1940. 480-482.p.

Színház

[William Shakespeare: Hamlet, Nemzeti Színház; Bibó Lajos: Sasfészek; Ivan Alexandrovics Goncsarov: Oblomov; Fendrik Ferenc: Okos házasság, Vígszínház; Matolcsy Andor: Illetlenség, Belvárosi Színház; Niccolo Machiavelli: Mandragóra, Vaszary János átdolgozásában, Andrássy Színház.] 1940. 145-148.p.

[Asztalos Miklós: Vidám szüret, Lope de Vega Király és pór című művének átdolgozása, Németh Antal rendezése, Nemzeti Színház; Heinz H. Ortner: Szent Borbála, Nemzeti Színház; Edward Sheldon: Románc, Vígszínház; Márai Sándor: Kaland, Németh Antal rendezése, Nemzeti Színház.] 1940. 519-522.p.

[Török Rezső: Nehéz ma férjhez menni, Andrássy Színház; Carlo Gozzi alapján Pünkösti Andor: Három narancs szerelme; Herczeg Ferenc: Aranyborjú, Nemzeti Színház; Fekete István: Hajnalodik; Innocent Vince Ernő: A vadmadár; Szentimrei Jenő: Az erdélyi ballada, Városi Színház.] 1940. 580-583.p.

Szász Zoltán halálára [Újságíró.] 1940. 261-262.p.

Ady Lajos 1940. 262.p.

Romlás. Bőzödi György regénye. Stádium 1940. 399.p.

Az utolsó nap. Kézai Béla regénye. Révai 1940. 400.p.

Pethő Sándor [A Magyar Nemzet főszerkesztőjének halálára.] 1940. 440-441.p.

Búcsú a Napkelet-től [A folyóirat megszűnéséről.] 1940. 478-479.p.

Ady és Tisza. Hegedüs Lóránt új könyve. Nyugat 1940. 574-575.p.

Szauder József

Az ezüst kakas - 522. M. Bontempelli könyve. Franklin 1940. 579-580.p.

Szerb Antal

Barátaimhoz. Devecseri Gábor versei 1940. 299-300.p.

Ürmös. Wagner Lilla verseskönyve 1940. 442.p.

Pintér Jenő 1940. 575-576.p.

Tolnai Gábor

Mátyás és birodalma. Joó Tibor könyve. Athenaeum 1940. 397-398.p.

Tóth Aladár

Angyalok és pásztorok. Kodály útja a népzenétől a vallásos zenéig 1940. 64-66.p.

Tóth Béla

Reviczky Gyula. Vajthó László tanulmánya. Egyetemi Nyomda kiadása 1940. 398.p.

Vas István

Búvópatak. Szemlér Ferenc versei 1940. 219-220.p.

Ikrek hava. Radnóti Miklós kisregénye. Almanach 1940. 300-301.p.

Weöres Sándor

Jelek a porban. Tatay Sándor elbeszélései. Magyar Élet kiadás 1940. 217-218.p.

Delelő nap. Fekete Lajos válogatott költeményei. Láthatár kiadás 1940. 441.p.

Új nap. Marconnay Tibor verseskönyve 1940. 442.p.


ŐRJÁRAT

Babits Mihály

Ezerkilencszáznegyven [Vers a Szellemi Honvédelem Naptára című kiadvány részére.] 1940. 112-113.p.

Bálint György

Ballada a jobb sorsra érdemes Villonról 1940. 272.p.

Boldizsár Iván

"Nemes ponyva" és a középosztály igénye... [Tolnai Gábor cikkére 1940. 153-154.p.] 1940. 230-231.p.

Kardos Albert

A Nyugat Debrecenben - harminc év előtt [A Nyugat és Debrecen kapcsolatáról.] 1940. 70-74.p.

Ortutay Gyula

Mese és valóság [Illyés Gyula Lélek és kenyér című művének Első kérdések című fejezetéhez kapcsolódva a falukutatásról 1940. 98-100.p.] 1940. 113-114.p.

Tolnai Gábor

Könyvek a "ponyván" 1940. 153-154.p.


DISPUTA


Babits Mihály

Egy kis Dante-vita [Válasz Cs. Szabó László tanulmányára 1940. 374-377.p.] 1940. 434-436.p.

Gábor Ignác

Beszélgetésem egy fiatal metrikussal [Németh László: Magyar ritmus.] 1940. 436-440.p.


A NYUGAT HÍREI

1940. 74.p.


KÖZGAZDASÁGI HÍREK

1940. 114.p.


1941
JANUÁR-AUGUSZTUS
HARMINCNEGYEDIK ÉVFOLYAM
(1-8. SZÁM)
SZERKESZTI: BABITS MIHÁLY
TÁRSSZERKESZTŐK: SCHÖPFLIN ALADÁR ÉS ILLYÉS GYULA


Lábjegyzet: A kötet számozása hibás, a 238. oldal után a 439. oldal következik.TANULMÁNYOK, CIKKEK


Babits Mihály

Egységes magyarság 1941. 28-29.p.

Írók két háború közt. Egy készülő könyv előszava 1941. 227-230.p.

Bóka László

Az amerikai örökség. Tersánszky J. Jenő regénye. Nyugat 1941. 500-502.p.

Devecseri Gábor

Az élő Kosztolányi 1941. 12-14.p.

Elek Artúr

Szinyei és müncheni művésztársai [Szinyei Merse Pál.] 1941. 204-210.p.

Fenyő Miksa

Ady és Tisza és Kosztolányi [Hegedüs Lóránt Ady és Tisza című könyvéről, valamint Illyés Gyula bevezetőjéről Kosztolányi Dezső Kortársak című posztumusz kötetéhez.] 1941. 59-62.p.

Halász Gábor

Két évforduló. Tolsztoj és Hardy [Lev Nyikolajevics Tolsztoj, Thomas Hardy.] 1941. 44-49.p.

A végzet költője. Grillparzer születésének százötvenedik évfordulójára 1941. 163-166.p.

A stilizálás alkonya 1941. 454-456.p.

Hoffmann Edith

Renoir [Születésének századik évfordulóján.] 1941. 151-156.p.

Illés Endre

A veszélyes út. Móricz Zsigmond és a "Rajongók" 1941. 8-12.p.

Mikszáth és Schöpflin [Schöpflin Aladár Mikszáth-könyvéről.] 1941. 121-124.p.

Babits Mihály új könyve [Írók két háború közt.] 1941. 490-492.p.

Illyés Gyula

Ady és Tisza és Kosztolányi [Válasz Fenyő Miksa írására 1941. 59-62.p.] 1941. 62-63.p.

Veres Péter útja 1941. 93-96.p.

Bevezető egy kiáltványhoz [Csizma az asztalon című új könyvéhez.] 1941. 223-225.p.

Lermontov, a kor hőse. Halálának századik évfordulójára 1941. 493-495.p.

Naplójegyzetek 1941. 515-521.p.

Joó Tibor

Teleki Pál gróf halálára 1941. 199-200.p.

Kádár Erzsébet

Három erdélyi író. Nyírő József, Tamási Áron, Wass Albert új könyvei [Nyirő József: Halhatatlan élet; Tamási Áron: Magyari rózsafa; Wass Albert: Titokzatos őzbak.] 1941. 556-559.p.

Keresztury Dezső

Összeomlás. Szabó Zoltán könyve 1941. 14-17.p.

Lángelmék. Kosztolányi Dezső könyve. Nyugat 1941. 496-500.p.

Kosztolányi Dezső

Shakespeare hitvallása 1941. 201-203.p.

Kovács László

Egységes magyarság 1941. 18-20.p.

Mátrai László

Henri Bergson (1859-1941) 1941. 41-43.p.

Mohácsi Jenő

"Boldogult Katona Jósef úr" 1941. 84-88.p.

Molter Károly

Egységes magyarság 1941. 20-23.p.

Nagy Lajos

Író, könyv, olvasó 1941. 443-447.p.

Nagypál István

Ponyva és irodalom 1941. 448-454.p.

Örley István

A Márai-mű új állomásai. Kassai Őrjárat. Mágia 1941. 529-534.p.

Réti István

Megemlékezés Iványi-Grünwald Béláról [Iványi Grünwald Béla.] 1941. 218-222.p.

Rónay György

Forradalom vagy klasszicizmus. Jegyzetek a regényről 1941. 211-214.p.

Schöpflin Aladár

A délvidéki magyar írók 1941. 502-503.p.

Szabó László, Cs.

Kis népek hivatása [A kolozsvári diákszövetkezet irodalmi estjén felolvasott előadás.] 1941. 1-5.p.

Illyés Gyula 1941. 168-170.p.

Mérleg [Irodalmi csoportosulások erőviszonyairól.] 1941. 475-489.p.

Szabolcsi Bence

A hatvanéves Bartók Béla 1941. 137-139.p.

Szemlér Ferenc

Egységes magyarság 1941. 23-25.p.

Szentimrei Jenő

Egységes magyarság 1941. 25-26.p.

Szép Ernő

Eszmélet 1941. 215-217, 546-548.p.

Szerb Antal

Élmény és mű. Mátrai László könyve 1941. 90-91.p.

Tompa László

Egységes magyarság 1941. 26-27.p.


NOVELLÁK


Asztalos István

A dühös kutya 1941. 141-150.p.

Bernáth Aurél

Arckép viharban 1941. 127-134.p.

Elek Artúr

Az égszínkék csillag 1941. 50-58.p.

Illés Endre

Zsuzsa 1941. 157-161.p.

Nagy István

A csodagyermek 1941. 457-463.p.

Ottlik Géza

Hamisjátékosok 1941. 536-545.p.

Reichard Piroska

Napok, napok... 1941. 549-555.p.

Wass Albert

Három találkozás a halállal 1941. 522-528.p.


VERSEK


Barátos Endre

Prófécia 1941. 124.p.

Bárdosi-Németh János

Mit mutatnál? 1941. 125.p.

Bóka László

Szégyenlős öröm 1941. 43.p.

Mint gépíró, ha sort vált... 1941. 200.p.

Gyomlálva élek 1941. 200.p.

Devecseri Gábor

A Bicskey-utca és Lágymányosi-utca sarkán 1941. 125-126.p.

Nyugtalanság 1941. 210.p.

Fenyő László

Az örömhöz 1941. 126.p.

Megáll a vándor 1941. 210.p.

Illyés Gyula

A büntetés kora 1941. 5-6.p.

Civódók 1941. 6.p.

Nem gépkocsi... 1941. 6-7.p.

Hóseás 1941. 81.p.

Tavasz elé 1941. 81-82.p.

Bikarét 1941. 82-83.p.

Neved egyszerre... 1941. 439.p.

Vedd példának... 1941. 439.p.

Férj, feleség... 1941. 440.p.

Voltunk, - leszünk... 1941. 440-441.p.

Ábrándom az volt... 1941. 441-442.p.

Jankovich Ferenc

Régi kép 1941. 135.p.

Keserű dac 1941. 203.p.

Jékely Zoltán

Lázár halála. Apokrif példázat 1941. 135-136.p.

Római február 1941. 226.p.

Karinthy Gábor

Hajnali lakoma 1941. 136.p.

Komjáthy Aladár

Csavargók szép halála 1941. 92.p.

Nem a győztesről szólok 1941. 92.p.

Mátyás Ferenc

Gyónás a tanyán 1941. 139.p.

Ébredés 1941. 545.p.

Mikes Margit

Számvetés 1941. 226.p.

Nagy Zoltán

A kedveshez 1941. 96.p.

Pásztor Béla

Rossz fiú imádsága 1941. 58.p.

Radnóti Miklós

Emlékeimben... 1941. 140.p.

Eső esik, fölszárad 1941. 534-535.p.

Rába György

Csaba nyomában 1941. 555.p.

Rónay György

Áradat 1941. 156.p.

Szemlér Ferenc

Nyolc sorban 1941. 139.p.

Tass József

Október 1941. 162.p.

Vas István

Minden jelben... 1941. 162.p.

Hirtelen nyár 1941. 535.p.

Weöres Sándor

Cseremisz-dalok 1941. 49.p.

Sápadtan állnak a bozótok... 1941. 88.p.

A hársfa mind virágzik... 1941. 88.p.

Hardangeri emlék 1941. 89.p.

Zelk Zoltán

S én kézenfogva vezetnélek 1941. 167.p.


FIGYELŐ


Benedek Marcell

Most és majd [Ernest Hemingway: For Whom the Bell Tolls és Dino Buzzati: Il Deserto dei Tartari.] 1941. 110-111.p.

Bóka László

Kis magyar néprajz. Ortutay Gyula könyve 1941. 70.p.

Történelem és szabadság. Benedetto Croce tanulmányai. "Századunk" 1941. 72-73.p.

Negyedik Henrik király. Füst Milán királydrámája 1941. 171-172.p.

Az én Itáliám. Giovanni Papini könyve. Atheneaum 1941. 185-186.p.

Lettres de Guy de Maupassant á Gustave Flaubert. Avignon, 1940. Édouard Aubanel 1941. 189.p.

Homérosi himnuszok. Devecseri Gábor fordításai 1941. 232-233.p.

Falu a havasok alatt. Morvay Gyula regénye. Athenaeum 1941. 468.p.

Gyóni Géza összes versei. Mefhosz könyvkiadó 1941. 563-564.p.

Magyar szófejtő szótár. Bárczi Géza könyve. Egyetemi Nyomda 1941. 575.p.

Farkas Zoltán

Képzőművészet

("A Magyar Művészetért" második kiállítása) [Karitatív célú kiállítás a Műcsarnokban.] 1941. 39-40.p.

(A magyar csatakép) [Ambrózy György: Magyar csataképek.] 1941. 40.p.

Képzőművészeti szemle

Kiállítások

[Ferenczy Károly, Rippl-Rónai József és Kernstok Károly kiállítása a Tamás Galériában; Iványi Grünwald Béla hagyatéki kiállítása; a Magyar Képírók kiállítása a Nemzeti Szalonban; Basilides Barna és Molnár C. Pál kiállítása.] 1941. 78-80.p.

[Az Iparművészeti Társulat idegenforgalmi plakátkiállítása; Az én múzeumom című kiállítás a Nemzeti Szalonban Reuter Ágoston tanítványainak rajzaiból; Borsos Miklós kiállítása a Tamás Galériában; egyházművészeti kiállítás a Nemzeti Szalonban: Goszleth Lajos, Madarassy Walter, Komáromy Viktor, Hollósné Mattioni Eszter, Árkay Bertalan, Árkayné Stehlo Lili, Boldogfai-Farkas Sándor, Ohmann Béla munkái.] 1941. 114-115.p.

[A Szépművészeti Múzeum X-XX. századi kéziratokból és miniatúrákból rendezett tárlata; a Képzőművészeti Társulat jubileumi kiállítása; Szervátius Jenő szobrai; a Nemzeti Szalon csoportkiállítása: Egry József, Halápy János, Éless István; Barcsay Jenő, Dési Huber István, Domanovszky Endre, Gadányi Jenő és Ferenczy Béni; Bor Pál kiállítása a Tamás Galériában.] 1941. 195-196.p.

(A múlt év legszebb könyve) [Fitz József: Gutenberg. Hungária könyvsorozat.] 1941. 80.p.

"Új magyar művészet" [Nagy Zoltán könyvéről.] 1941. 192-194.p.

Könyv Rippl-Rónairól [Pewny Denise könyvéről] 1941. 195.p.

Hagyományok a máglyán [Vámos Ferenc tanulmányáról.] 1941. 195.p.

(Budapest székesfőváros újabb szerzeményei) 1941. 237.p.

(Farkas István kiállítása) 1941. 237-238.p.

(A Tamás-galéria kiállítása) [Gömöri-Raidl Ida, Faber Gabriella, Mikus Sándor művei.] 238.p.

[A történelmi festészetről Esterházy Pál történelmi és magyar zsánerképekre kiírt pályázata kapcsán; a Nemzeti Szalon törzstagjainak első kiállítása] 1941. 471-473.p.

(Az Iparművészeti Főiskola kiállítása) 1941. 509-510.p.

[Basch Andor kiállítása a Tamás Galériában.] 1941. 510.p.

(A képzőművészet iskolája) [Képzőművészeti technikákról, eljárásokról szóló könyv Szőnyi István, Elekfy Jenő, Szobotka Imre, Molnár C. Pál, Kákay-Szabó György, Varga Nándor és Ferenczy Béni írásaival.] 510.p.

(A Szinyei Merse Pál Társaság tavaszi kiállítása) 1941. 575-576.p.

(Az állami vásárlások kiállítása a Szépművészeti Múzeumban) 1941. 576.p.

Fenyő Miksa

A magyar politika hősei. Kornis Gyula könyve 1941. 68-70.p.

Halász Gábor

Üvöltő szelek. Emily Brontë regénye. Athenaeum 1941. 34-35.p.

h. g. [Halász Gábor]

Új könyvek a magyar középkorról [Kardos Tibor: Középkori kultúra, középkori költészet; Trencsényi-Waldapfel Imre: Erasmus és magyar barátai.] 1941. 506-507.p.

Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok. Kner Izidor nyomdájának kiadása 1941. 507.p.

Honti János

Császárné volt. Kósa János regénye. Cserépfalvi 1941. 567-568.p.

Illés Endre

Erdélyben. Cs. Szabó László könyve 1941. 30-32.p.

A kígyó. Cs. Szabó László új könyve. Franklin 1941. 464-465.p.

Illyés Gyula

Sértő Kálmán 1941. 505-506.p.

Jankovich Ferenc

Meseköltő a Dunán. Mohácsi Jenő novellás könyve. Vajna és Bokor 1941. 506.p.

Nobody Nemo. Gönczy Gábor könyve 1941. 568.p.

Joó Tibor

Mi magyarok. Ferdinandy Mihály könyve, Rózsavölgyi 1941. 571-572.p.

Kardos László

Zivatar. Hollós Korvin Lajos novellái 1941. 175-176.p.

Keresztjáró szerelem. Berde Mária regénye. Athenaeum 1941. 566-567.p.

Kádár Erzsébet

Nápolyi Johanna. Passuth László regénye. Athenaeum 1941. 106-107.p.

Mi Ernyeiek. Makkai Sándor regénye. Révai 1941. 174-175.p.

Franciák - magyarul. Alain Fournier, Duhamel, Jules Romains regényei 1941. 181-183.p.

Rigó-ucca 20-22. Thury Zsuzsa regénye. Révai 1941. 467-468.p.

Kelemen János

Családfa helyett. Takáts Gyula versei. Bolyai Akad. 1941. 565-566.p.

Keresztury Dezső

Két északi regény [Gudmundur Kamban: Észak sárkányai; Friedrich Hans Blunck: A nagy út.] 1941. 108-110.p.

Három délszláv író [Szlavko Kolar: Ítéletnap; Ivan Cankar: A szegénysoron; Milos Crnjanszki: Örökös vándorlás.] 1941. 183-185.p.

Kolozsvári Grandpierre Emil

Rejtelmes irodalom. Kenyeres Imre könyve. Egyetemi Nyomda 1941. 179.p.

Gulliver utazása Kazohiniában. Szathmári Sándor szatirikus regénye. Bólyai Akadémia 1941. 465-466.p.

Kürti Pál

Brüsszeli napló. Balla Borisz könyve. Szent István Társulat 1941. 107-108.p.

Lovass Gyula

Nyugtalan lelkek. Alba de Cèspedes regénye. Révai 1941. 569-570.p.

Molnár Ákos:

Korunk hőse: az orvos [Andrea Majocchi: A műtőlámpa fényében.] 1941. 186-187.p.

Nagypál István

Sík Sándor: Zrínyi Miklós. Franklin: "Magyar írók" sorozat 1941. 33-34.p.

James Joyce [Halálára.] 1941. 64-65.p.

Az eltűnt magyar színjáték. Hont Ferenc tanulmánya 1941. 70-72.p.

Két "Kék Könyv". Dr. Földes Ferenc: Munkásság és parasztság kulturális helyzete Magyarországon. Markos György: Az orosz ipar fejlődése Nagy Pétertől - Sztálinig 1941. 179-180.p.

Virginia Woolf [Halálára.] 1941. 233-234.p.

o. gy. [Ortutay Gyula]

Két fényképeskönyv. Szemtől szemben, Kálmán Kata fényképeskönyve, Kelet Népe Kiadás. Magyar Tájképek, Hevesy Iván fényképei, Kner-kiadás 1941. 573-574.p.

Ortutay Gyula

Kolumbus Kristóf. Salvador de Madariaga könyve. Athenaeum 1941. 73-74.p.

Fajkérdés, fajkutatás. Bartucz Lajos könyve. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda 1941. 176.p.

Baranyai magyar néphagyományok I-III. Berze Nagy János könyve. Kiadja Baranya vármegye közönsége 1941. 1941. 177.p.

A parasztéletforma csődje. Kovács Imre könyve. Bólyai Akadémia 1941. 177-178.p.

Keleti magyarok nyomában. Ignácz Rózsa regényes útirajza 1941. 572.p.

A csudatáska. Eredeti székely mesék. Ősz János gyűjtése, Erdélyi Szépmíves Céh 1941. 573.p.

Radnóti Miklós

Ím üdvözöllek. Toldalaghy Pál új versei 1941. 565.p.

Rónay György

Sík Sándor. Sík Sándor összes versei 1941. 562-563.p.

Sárkány Oszkár

Magyar nacionalizmus. Joó Tibor könyve. Athenaeum 1941. 231-232.p.

Schöpflin Aladár

Kerecsényi Dezső: Kölcsey Ferenc. Franklin-társulat kiadása 1941. 32-33.p.

Színház

[William Shakespaere: A vihar, Babits Mihály fordításában; Móricz Zsigmond: Kismadár, Madách Színház; Bókay János: Négy asszonyt szeretek, Nemzeti Színház; Heltai Jenő: Egy fillér, Vígszínház; Kovách Aladár: Téli zsoltár, Nemzeti Színház.] 1941. 36-39.p.

[Edmond Rostand: Cyrano; Tamási Áron: Vitéz lélek.] 1941. 76-77.p.

Egy barátság története. Földi Mihály regénye 1941. 65-66.p.

Színházi bemutatók

[Tamási Áron: Vitéz lélek, Nemzeti Színház; Hella Vuolijoki: Niskavuori asszonyok; Mihail Petrovics Arcibasev: Féltékenység, Vígszínház; Karády Katalinról; Henry Decoin vígjátékát On ne badine pas avec I'amour címen játssza az Andrássy Színház.] 1941. 111-113.p.

[Gróf Teleki László: Kegyenc, Nemzeti Színház; Emlyn Williams: Hattyúdal, Vígszínház; Borberg Svend: Hol az igazság?] 1941. 189-192.p.

[Somerset Maugham - Helen Jerôme: Színház, Vígszínház; Barabás Pál: 2000 pengős férfi, Magyar Színház; Szabados Árpád: A fülemüle, Nemzeti Színház.] 1941. 235-237.p.

[Alekszandr Nyikolajevics Osztrovszkij: Az örvény, Nemzeti Színház; Henrik Ibsen: Peer Gynt, Nemzeti Színház; Carlo Goldoni: Két úr szolgája, Nemzeti Színház.] 1941. 468-471.p.

Veér Anna alszik. Szabédi László novellái. Bólyai 1941. 467.p.

Magyari rózsafa. Tamási Áron új regénye. Révai 1941. 504-505.p.

Egy színházi évad 1941. 508-509.p.

Rózsa Sándor a lovát ugratja. Móricz Zsigmond új regénye 1941. 560-561.p.

Egy múló pillanat. Lin Yutang regénye. Révai 1941. 568-569.p.

Az irodalom útján. Kovács László tanulmányai 1941. 570-571.p.

Somlyó György

Francia szellem a régi Magyarországon. Sőtér István könyve 1941. 180-181.p.

Ady - angolul. René Bonnerjea fordítása 1941. 234-235.p.

Sőtér István

Szindbád hazamegy. Márai Sándor regénye. Révai 1941. 105-106.p.

Szabó László, Cs.

Versekben tündöklő Erdély. Egybeszedte: Szentimrei Jenő. Lepage Lajos kiadása, Kolozsvár 1941. 564-565.p.

Officina-könyvtár. Platon: A Lakoma, fordította és bevezette Telegdi Zsigmond; Columbus Útinaplója, fordította és sajtó alá rendezte Szerb Antal; Saint-Simon: XIV. Lajos udvara, a szemelvényeket fordította és bevezette Juhász Vilmos; Petőfi Sándor: Úti Rajzok és Úti Levelek, sajtó alá rendezte Kenyeres Imre 1941. 574.p.

Patriotizmus és nacionalizmus. J. Huizinga. Fordította Szentkúti Pál. Danubia-kiadás 1941. 574-575.p.

Szabó Zoltán

Elindult szeptemberben. Darvas József regénye 1941. 66-68.p.

Újesztendő. Asztalos István regénye. Révai 1941. 172-173.p.

Oltyánok unokái. Nagy István regénye. Erdélyi Encyklopédia 1941. 173.p.

Szauder József

Az udvari ember. Baldassare Castiglione könyve. Franklin 1941. 74-75.p.

Szentimrei Jenő

Képzőművészeti szemle. Fénytelen nemzedék. A Barabás Miklós Céh fiataljainak kolozsvári kiállítása [András László, Makkai Piroska, Andrássy Zoltán, Debitzky István, Ferenczy Júlia, Imre János, A. Tollas Júlia, Kós András, Kósa-Huba Ferenc, Nagy József.] 1941. 115-117.p.

Szerb Antal

A sárgavirágos leány. Kolozsvári Grandpierre Emil regénye. Franklin 1941. 173-174.p.

Magyar irodalmi almanach az 1941 évre 1941. 232.p.

Szép Ernő

Évek seregszemléje. Bródy László versei 1941. 176.p.

Turóczi-Trostler József

Katona Bánk bánja németül. Mohácsi Jenő fordítása 1941. 187-188.p.

Várkonyi Nándor

Rejtelmes irodalom. Kenyeres Imre könyve. Egyetemi Nyomda 1941. 178-179.p.


DISPUTA


Bóka László

Justh Zsigmond naplója. Sajtó alá rendezte, bevezető tanulmányokkal és jegyezetekkel ellátta Halász Gábor. Budapest, 1941. Athenaeum 1941. 97-100.p.

Croce körül. Válasz a válaszra [Csécsy Imre megjegyzéseire 1941. 103-105.p.] 1941. 105.p.

A Justh-ügy [Illés Endre írására 1941. 100-103.p.] 1941. 198.p.

Csécsy Imre

Croce körül. Válasz egy bírálatra [Bóka László cikkére 1941. 72-73.p.] 1941. 103-105.p.

[Halász Gábor]

François Coppée: Levél a mennyországból [Bóka László Justh Zsigmond naplója című írásához 1941. 97-100.p.] 1941. 197.p.

Illés Endre

Justh Zsigmond naplója [Sajtó alá rendezte, bevezető tanulmányokkal és jegyezetekkel ellátta Halász Gábor. Budapest, 1941. Athenaeum [Válasz Bóka László megjegyzéseire 1941. 97-100.p.] 1941. 100-103.p.

Lovászy Márton

Ponyva és irodalom? [Nagypál István írására 1941. 448-454.p.] 1941. 511-512.p.

Nagy Zoltán

Ponyva és irodalom [Nagypál István és Lovászi Márton írásaihoz 1941. 448-454.p., 511-512.p.] 1941. 576-578.p.

Vas István

Végre egy kollektív művész [Zerkovitz Béláról.] 1941. 578.p.


ŐRJÁRAT


Bóka László

A könyvek panasza 1941. 120.p.

Devecseri Gábor

A "Csodálatos mandarin" csodálatos influenzája [Az Operaház műsorváltoztatásáról.] 1941. 119-120.p.

Nagy Zoltán

Nyelvszegénység 1941. 512-514.p.

Nagypál István

Szavak sorsa [Megjegyzés A román polgárháború című cikkhez, Magyar Nemzet 1941. febr. 1.] 1941. 117.p.

A Szó védelmében [Megjegyzés Szabó Zoltán: Neo Bábel című cikkéhez, Magyar Nemzet 1941. febr. 4.] 1941. 117-118.p.

Magyar stílus [Részletek Mécs László írásából, kommentárral Vigilia, 1941. január.] 1941. 118.p.

Irodalmi kisplasztika [Kosztolányi Dezső két esszékötetéről.] 1941. 118-119.p.

Radnóti Miklós

A szerkesztőségi asztal [Kassák Lajos védelmében, a Népszava egy kritikájára reagálva.] 1941. 119.p.


ÁRKÁDIA

1941. 473-474.p.


Hátra Kezdőlap