Köztelek


Köz- és mezőgazdasági lap. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület közlönye.

Budapest, 1891-1944, het. kétszer, 1931-től het.

Szerk. 1891-1893: Baross Károly, Forster Géza, Rubinek Gyula, 1894-1906: Forster Géza, Szilassy Zoltán, Buday Barna, 1907-1914: Rubinek Gyula és Buday Barna, 1915-1918: Rubinek Gyula és Szilassy Zoltán, 1919-1926: Szilassy Zoltán és Buday Barna, 1927-1936: Buday Barna és Rothmeyer Imre, 1937-1940: Rothmeyer Imre, 1941-1944: Dörschug Tibor (kiadásért felel: Mutschenbacher Emil).

Az O. M. G. E. 1891 szeptemberében szakított addigi hivatalos lapjával a Gazdasági Lapokkal és Köztelek címen új lapot indított.

Tartalma: O. M. G. E. közleményei, közgyűlések és szakosztályi ülések jegyzőkönyvei, törvények és rendeletek, beszámolók a képviselőház üléseiről, rendszeresen ismétlődő rovatok keretébe illesztett szaktanulmányok az agrártudományok egyes területeiről (gazdasági növénytan, növénytermelés, állattenyésztés, állategészségügy, gazdasági gépészet, vízszabályozás és talajjavítás, gazdasági vegytan, építészet és jog stb.), kísérletügy és szakoktatás, gazdasági egyesületek mozgalma, kereskedelem, tőzsde, vásárok, terményárak, külföldi szemle, szakirodalom ismertetése, szépirodalom, levélszekrény, vegyesek. Hatása igen nagy volt a hazai mezőgazdasági ismeretek fejlődésére.

Szakírói a magyar mezőgazdaság élvonalbeli szakemberei Cserháti, Ujhelyi, Kosutány, Rodiczky, Hensch, Kodolányi, Sporzon, Páter, Szentkirályi, később: Gyárfás, Surányi, Bittera stb.) Szépirodalmi rovatában neves írók (Tömörkény, Bársony stb.) elbeszéléseivel találkozunk. Nagy hatással volt mezőgazdaságunk fejlődésére. Érdemei voltak az újabb eljárások ismertetésében a mezőgazdaság aktuális nehézségeinek és problémáinak felvetésében, tudatosításában, okaiknak és megoldásuknak a keresésében. Agrárpolitikai vonatkozásban a nagybirtokosok érdekeit képviselte, minthogy az O. M. G. E. tagjai nagyrészt nagybirtokosok voltak. Egy-egy aktuális vagy fontos kérdésről készült titkári jelentést melléklet formájában adott közre.

Társlapjai: Baromfiak, Gazdaságtársadalmi Mozgalmak, Gazdatisztek Lapja, Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet Közleményei, Tejgazdaság.

(Mezőgazdasági szakfolyóirataink bibliográfiája. I. 1796-1899. Összeáll. Turányi Kornél. Bp., 1958. Mezőgazdasági K. 60. p.
/Az Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai. IV. sorozat. A kutatás és tájékoztatás segédkönyvei. 3./)