Berbence

v. börbönce, 1/4 hl.-nél kisebb boroshordó.

Berber

(Dar-), Nubia egyik territoriuma, mely nevét lakóitól, a berberektől kapta; az Atbara torkolatától a Nilus mentén két napi járatra terül el; fővárosa: el-Mekheir vagy Meserif másfél óra hosszuságban nyulik el a Nilus jobb partján, szélessége 1/4 óra járás; nagyobbára agyagházakból áll, mintegy 10 000 lak., két bazárral, élénk kereskedéssel. A Szuákin, Khartum és Egyiptom felé vezetők utak találkozó pontja. 1884 óta a mahdi hiveinek birtokában van. - Benszülött lakói, a berberek, valószinüleg az afrikai régi libiaiak, numidiaiak és getulok ivadékai. Müller Fr. szerint ők a valódi hamiták (l. o.), mig dr. Hartmann más fajtabelieknek tekinti őket. A B.-ek tkpi neve: amazig, amazich, amazirgh, amazik v. mazik, a. m. szabadok, függetlenek. A B.-k, kik É-Afrikában számos törzsből álló népcsaládot alkotnak, maguk közt megkülönböztetik: az ihággárokat (szabadokat) és az imorhádokat (meghódítottakat). Ez utóbbiak valószinüleg a meghódított idegen törzsek ivadékai, akik utóbb B.-ké váltak. Legtiszább vérü B.-k a marokkói mászigok. Hozzájuk számítják a már régóta kihalt guáncsokat (a kanári szigetek őslakóit). egy ilyen eredetü koponyát a budapesti embertani muzeumban őriznek (dr. Chlapowski poseni gyakorló orvos ajándéka). A régi egyiptomi hieroglifákon a B.-eket temahu v. támahu névvel jelölik s az egyiptomi emlékeken ezek a temahuk keresztvonásu tetoválásuk által tünnek fel. A B.-k világos bőrszinüek, mint az európaiak, azonban itt-ott sötétbarna szinüek is, arcuk a kaukázusihoz hasonlít, izmosak, de nyulánk testüek, orruk erősen görbült, hajuk sima, fürtös, a férfiak gyérszakálluak, álluk csucsos. A B.-k mai nap mind mohammedánusok, de mindamellett egynejüek s a nő tisztelt állást foglal el náluk a családban valamint a közéletben.

Berber

a török szó jelentése: borbély. Főleg az utcai borbélyokat értik alatta, akik utcán végzik el a beretválást és hajnyirást. Berber-bási, főborbély, vagyis a szultán borbélya, akinek hivatala régente nagyobb tisztség számba ment, és akinek az volt a hivatása, hogy a szultán haját rövidre nyirta, szakállát azonban csak gondozgatta, lévén a szakállvágás a szultánoknál tilos dolog.

Berbera

kikötőhely a szomálok földjén, az Adeni-öböl partján; fekvésénél és biztos kikötőjénél fogva az október végétől márciusig terjedő vásárait sok ezer afrikai arab, persa és hindu kereskedő látogatja; még 1885-ben közel 3 millió frtot tett ki a forgalma. Áprilisban azonban meglehetősen el van hagyatva. Vásárainak hirét már Conti Miklós a XV. század elején ismerte; 1875. egyiptomi csapatok szállották meg; 1884. az angolok foglalták el.

Berberia

Afrika ÉNy-i része az Atlanti-oceán, a Közép-tenger, Egyiptom és a Szahara közt. Területe 2 629 000 km2. Ma a következő országok vannak rajta: Marokkó, Algéria, Tunisz és Tripolisz Fezzánnal és a Barkával (l. ezeket). Őslakói a berberek (l. ott).

Berberin

Az alkaloidák csoportjába tartozó szerves vegyület, melynek kémiai képlete C20H17NO4. Előfordul számos melegövi növény gyökerében, igy a berberis vulgarisében körülbelül 1,3%, a hydrrastis canadensisében 4%, továbbá a columbo fa gyökerében stb. A B. előállításának lényege abban áll, hogy a különféle növényi részekből meleg vizzel készített kivonatot (extract) alkohollal kezelik és az alkohol nagyobb részének lepárolása után a visszamaradt folyadékot kénsavval megsavanyítják. Ezen oldatból állás közben a B.-nek kénsavsója válik ki apró kristályokban. E kristályokat vizben oldják, az oldatot friss ólomoxiddal elegyítik és megszürik. A szürletből a bepárologtatáskor B. válik ki. A B. fénylő kristályos tűkből álló világos sárga szinü por, mely szagtalan és erősen keserü izü. Hideg vizben nehezen, forró vizben vagy alkoholban könnyen oldódik, éterben és széndiszulfidban azonban oldhatatlan. A különféle savakkal forró vizben többnyire oldható sárgás szinü sókat alkot, melyeket gyógyszer gyanánt használnak. Ecetsavval készített sárgás szinü oldata cink és kénsavtól elszintelenedik és ekkor hidroberberinné (C20H21NO4) alakul át. Koncentrált salétromsavval főzve oxalsav-, mig mésztej vagy ólomoxiddal főzve khinolin képződik belőle.

Berberis

és berberideae (növ.), l. Sóskabokor és Sóskabokorfélék.

Berbice

(ejtsd: -bisz), 1. folyó Brit-Guyanában; az É. szél. 3° körül ered, É-nak foly és 6°24' alatt az Atlanti-oceánba torkol; felső folyásában számos a sellő; 7 km. széles deltájában van a Crab-sziget; e folyó a homokpadjai miatt itt sem igen hajózható. - 2. A keleti grófság Brit-Guyanában a B. folyó mindkét partján, mintegy 4000 km2 területtel, (1891) 51 176 lak. (l. Guyana). - 3. B. vagy New-Amsterdam, város az ugyanily nevü grófságban, a B. folyó K-partján 8 124 lak., elég tekintélyes kormányzói épülettel, kitünő kórházzal, hittérítő állomással és elég élénk forgalomaml.

Berbir

v. Török-Gradiszka, hegység Boszniában, omladozó várfalakkal, gyümölcsös kertekkel.

Berbrugger

Lajos Adrien, franc. történet-tudós, szül. Párisban 1801 máj. 11., megh. Algériában 1869 jul. 2. Mint Clauzel tábornagy titkára 1835. Algériába ment, ahol a Moniteur Algérien c. lapot szerkesztette. Mint az algéri történelmi társulat elnöke nagy érdemeket szerzett e tartomány régiségei és története körül. 1865. a becsületrend nagykeresztjét kapta. Művei közül megemlítendők: Relation de l'expédition de Mascara (1836); Voyage au camp d'Abd el Kader (1839); L'Algérie histoire (1843-45); La Grande Kabylie sous les Romains (1853).


Kezdőlap

˙