Bibe

v. porfogóstigma (növ), a bibeszál fölső, vastagabb vége; a himpor fölfogására való. B. ingerlékenysége és mozgása;. a tátogatók, bignoniafélék stb., nevezetesen a Mimulus, Martynia, Gratiola, Bignonia szétterjedő bibéjének az a sajátsága, hogy hozzá érvén, összecsapódik; azután, ámbár lassacskán, ujra szétnyilik. Ez a működés a növénynek fenmaradása és szaporodása tekintetéből nagyon célszerü, a termékenyülést biztosítja. A Torenia Asiatica L. bibéje, a himpor ráhullván, rögtön összecsukódik; nehány nap mulva ismét szétnyilik, de ezután már érzéketlen. L. Termő.

Bibekar

(növ), a bibének két megnyult ága, p. az ajakosak v. a fészkesek virágában. Bibekonty (növ), (Listera R. Br), a kosborfélék füve mintegy 10 (hazánkban két) fajjal a föld kerekségén elszórva

Bibelot

(francia), eredetileg: szerszám, eszköz: most általánosságban mindazokat a tárgyakat értjük e szó alatt, amelyeket a művészet kedvelői gyűjteni szoktak.

Biberach

több helység neve a Német birodalomban, köztük a legjelentékenyebb a Wolfenbach és Riss összefolyásánál, a württembergi Donaukerületben fekvő, (1890) 8264 lak., részben fenmaradt körfalakkal, Wieland emlékszobrával, pléhhangszer- és gépgyártással, élénk gabonavásárokkal; Wieland német költő szülőhelye. Közelében 3 km-re van Jordan fürdőhely, Kneipp-féle nagy gyógyintézettel.

Bibere graeco more

(lat., a. m. görög módra inni), a pohárköszöntésnek egy neme a régi rómaiaknál, és pedig: bibere ad nomen, ha annyiszor ürítettek serleget ahány betüből azon egyén neve állott, akinek egészségére serlegeiket ürítették v. ahány évét kivántak még neki; bibere ad numerum, ha azok száma szerint irtak, kiknek tiszteletére az ivás történt, p. 8 serleggel az ivásnál a gráciák tiszteletére, 9 serleggel a múzsák tiszteletére.

Bibescu

(ejtsd: bibeszku) Dömötör, oláh vajda, szül. 1801-ben, meghalt Nizzában, 1869 ápr. 13. Mint Stirbei vajda ismeretes a történelemben, mely nevet örökbefogadás következtében nyerte. Párisban tanult s 1821. az Ypsilanti Sándor alatt kitört forradalomnak, a heteriának egyik kiváló tagja volt. Ghika és testvére uralkodása idején igazságügyi miniszter volt. A porta 1849. vajdának nevezte ki. Buzgó hirdetője volt Moldva és Románia egyesítésének.

2. B. György, oláh vajda szül. Crajovában 1804., megh. Párisban 1873 jun. 1. Tanulmányait 1817-24-ig Párisban fejezte be. Kisselev orosz tábornok ideiglenes kormánya alatt igazságügyi államtitkár lett, amely hivatalától 1834. visszalépett s 1841-ig külföldön élt. Hazájába visszatérve képviselőnek, 1843. pedig Ghika bukásával vajdának választották. Francia műveltsége arra vitte, hogy az összes iskolákból kiszorította a román nyelvet s a franciával helyettesítette. A nemzeti mozgalom s a fölébredt nemzeti öntudat 1848. e tettéért ledöntötte őt a trónról. B. kénytelen volt menekülni, először Brassóba, később Konstantinápolyba, majd Bécsbe ment. Mikor 1857. hazatért, ő is a mellett szavazott, hogy a két fejedelemség egy uralkodó alatt egyesüljön. V. ö. Romanie, D'Adrianople á Balta-Liman. 1829-48. Regne de Bibesco. Correspondance et documents. 1843-56. (Páris 1893)

3. B. György, román iró, a vajda fia, szül. Bukarestben 1834. 1843-48-ig Franciaországban nevelkedett azután francia szolgálatba lépett s végigküzdötte a mexikói háborút; később Algériában szolgált. 1870. Szedánnál megsebesült s foglyul esett. 1875. nőül vette Valentina de Beauffremont hercegnőt. Művei: Le corps Lorencez devont Puebla 5 mai 1862 (Páris 1872) Campagne de 1870. Belfort, Reims Sedan le 7 corps de l'armée du Rhin (u. o. 1872). Histoire d'une frontiera. La Roumanie sur la rive droite du Danube (u. o. 1883). Au Mexique 1862 (u. o. 1887). Recueil: politique, religion, duel, combats et retraité de six mille (u. o. 1888).

Bibeszál

gyakrabban bibeszár v. termőszál, helytelenül bibenyél; nyelecs Hazslinszkynál (növ. stylus), l. Termő.

Bibetalp

(növ., stylopodium), l. Ernyősek és Anizs-kapor

Bibi

v. bibe, a gyermeknyelvben annyi mint: seb; innen a köznyelvbe is átment a B. szó, ugyanabban az értelemben. V. ö. Magyar nyelvtörténeti szótár. - B. egy nyugatafrikai négertörzs neve.

Bibiana

szent. Flavianus keresztény római lovag leánya. A hitehagyott Julián alatt Apropianus prefektus, aki egyik szeme elvesztését a keresztények varázslatának tulajdonította, ólmos bottal agyonverette. Tiszteletére az V. században a S-Lorenzo kapunál templomot emeltek, mely 1625. Bernini terve szerint megujíttatott. A templom ajtaja előtt látható az az oszlop, melyhez B-t kinzatása alatt kötötték. Emléknapja dec. 2.


Kezdőlap

˙