Bicskey

(Bikcsei). Régi fehérvmegyei család, melynek alapítója Botond ispán a XIII. század közepe táján élt. Fiai közül Gergely székesfehérvári kanonok volt, majd választott esztergomi érseik, ki 1303 Avignonban VIII. Bonifácius pápa védelmében vérét ontotta (l. Bodod Gergely); a másik két fia, Péter bán és János ispán már Ottó korában, Róbert Károyl mellett tüntették ki magukat, kihez az országban való jövetelétől fogva foylton hívek maradtak. Ivadékaik a XV. század elején megszerezvén a nyitravmegyei Szerdahelyt, innen nevezték magukat s a ma virágzó Szerdahelyi családot alapították. (Turul. 1892. 122 l.)

Bicsurin

(szerzetesi neve Jakint azaz Jácint), a Khinával foglalkozó első orosz tdósok közé artozott. Szül. 1778., meghalt 1853. Hosszu ideig az orosz misszió vezetője volt Khinában és ott szerezte ismertetit. 1828-tól kezdve Khinára, Mongolországra, Tibetre stb. vonatkozó munkáinak egész sorozata jelent emg, nagyobbára khinai forrásmnkák alapján. Legnevezetesbbek: Mongolországról (Szt.-Pétervár 1828);Tibet (u. o. 1828); Dzungária és Keleti-Turkesztán (u. o. 1829, 3 köt.); Khina lakosai, szokásai stb. (u. o. 1840); Khina statisztikai leirása (u. o. 1841); Khinai nyelvtan (u. o. 1838); Khinai-orosz szótár és A mandzsuk története Khinába való betörésükig. Ez utóbbit a pekingi misszió egy másik tagjával, Leontyevszkivel együtt irta. Szibillov arkimandritával együtt adta ki. A Khinától nyugatra eső országok leirását.

Bicuspidalis

billentyü, l. Szív.

Bicuhyba

l. Bekuhiba.

Bicycle

(ang., ejtsd: bajszikl), l. Verlocipéd.

Biczó

Géza, festő-művész, szül. Nagykőrösön 1853 febr. 20. A gimnáziumot szülővárosában, szaktanulmányait a budapesti rajztanárkéző-intézetben, a bécsi és müncheni akadémián végezte. A halasi liceumban 9 évig volt rajztanár, mely időből nagy feltünést keltett Ujonc-a. Csizmadia-műhely-e, különösen pedig az Alku és Májszter c. életképe. Most a bpesti VII. ker. állami gimnázium tanára.

Bida

Sándor, francia rajzoló, szül. Toulouseban 1823. Párisban Delacroix tanítványa volt, később Európa déli részein, a Keleten és Palesztinában ismételten tett utazásai által megismerkedett a keleti tájak és népek jellegével. Szén- és krétarajzai a tájképi részekben meglepő hatással a délvidék ragyogó tónusát és meleg félhomályát, az emberi alakokban pedig az ottani nép tipusát mutatják be. Miután nevét ismeretessé tette a Salamon falánál imádkozó zsidók (1851), a maronita prédikáció (1859), a mamelukok lemészárlása, Keresztelő János lefejezése stb. c. képei által, hozzáfogott a biblia (Rut könyve 1876) és a négy evangélium illusztrálásához. E képei egészen naturalisztikusak és megfelelnek a zsidó nép jellegének. Francia költők műveihez is készített rajzokat, de kevesebb sikerrel.

Bidache

(ejtsd: bidás), járási székhely Basses-Pyrénées francia départ.-ban, a Bidoure partján, (1886) 2780 lak., cserépedény- és szegkészítéssel. 1789 előtt Gramont hercegségtől függő grófságnak volt főhelye; a grófi kastély romjai még láthatók.

Bidassoa

(spanyolul Vidasoa; ejtsd: -asszoa), kis folyó a francia-spanyol határon; a francia Pireneusok nyugati végében ered; egy ideig spanyol területen, a Bastan-völgyben folyik. 70 km. hosszu; 12 km. hosszu alsó részében határul szolgál; keskeny öböl alakjában a Biscayai-öbölbe torkollik. 2 km. Iruntől egy kis sziget, a Fácán- vagy amint most nevezik a conférence-sziget van, amelyen Mazarin Luis de Haro spanyol miniszterrel 1659. a pireneusi békét kötötte meg.

Biddeford

város Maine é.-amerikai államban, a Saco jobb partján, mindjárt a 13 m. magas zuhataga alatt; (1890) 14 443 lak. A zuhatag ereje számos fürészmalmot és pamutszövőgyárt hajt.


Kezdőlap

˙