Bleselius

Jakab, festő a tizenhatodik században dolgozott. Nevét Magyarországon a kassai templomban, egy 1579-ből származó festménye őrizi.

Blessington

(ejtsd: blesszingtn) Margit grófnő, angol irónő, szül. Knockbritban (Irland) 1790 szept. 1., megh. Párisban 1849 jun. 4. Férjével nagy utazásokat tett s Genovában barátságot kötött lord Byronnal is. Leginkább Párisban tartózkodott s házához az irói világ legelőkelőbbjei voltak járatosak; Londonban estélyeit, amelyekből Byron ellenségei ki voltak zárva, a többi közt Bulwer és Dickens is látogatták. Mint irónőniek nagyobb sikerei voltak külföldön (főképen Franciaországban), mint hazájában. Felemlítendő munkái: Conversations with Lord Byron (1843), Desultory thoughts and reflections, és elbeszélései: Grace Cossidy on the repeaters (1833), The two friends (1835), The victimes of society (1837), Confessions of an elderly lady (1838) stb. Műveit idegen nyelvekre is fordították. Több évig kiadta és szerkesztette a The keepsake és The gems of beauty lapokat, melyeknek női arcképeihez verseket irt.

Blesson

János Lajos Orbán, német hadmérnök és katonai iró, szül. Berlinben 1790., megh. u. o. 1861 jan. 20. 1813-tól 1829-ig a porosz sereg hadmérnöki karában szolgált, amelyből mint őrnagy lépett ki. A várépítészetről és a várvívásokról irt művei a vontcsövü ágyuk használatba vételéig a németnyelvü seregekben általánosan iskolai és segédkönyvekül használtattak; ilyenek: Befestigungskunst für alle Waffen (Berlin 1835) és Die Lehre vom graphischen Defilement (Berlin 1828); a Geschichte der grossen Befestigungskunst (Berlin 1830) még most is használható mint a hadművészet fejlődése történetének segédkönyve.

Bletonizmus

(a XVIII. század végén Párisban nagy feltünést keltett Bleton v. Bletton hidroszkop neve után), az az állítólagos tehetség, melynél fogva bizonyos érzéki ösztön utján földalatti forrásokat lehet meghatározni. Innen bletonista a. m. forrás-érző, forrás-sejtő.

Blezseny

kisközség Hunyad vm. brádi j.-ban, (1891) 3299 oláh lak.

Blicca

a lágyparás halak alrendjébe s itt a pontyfélék családjába tartozó halnem. L. Balin.

Blicher

Steen Stensen, dán költő, szül. Viumban 1782 okt. 11., megh. Spentrupban 1848 márc. 26. Teologiát tanult, tanárkodott, birtokot bérelt, majd pap lett. Hazájában nevét irodalmi, nevezetesen költői munkássága, tartotta fönn. Összegyüjtött költeményei 1835-36. két kötetben, novellái 1833-1836-ig öt kötetben jelentek meg Kopenhágában.

Blidah

kerületi székhely Algér tartományban, Algériában, az Atlasz lábánál, a Mitidsah szélén, 58 km.-re Algértől, egészséges, gazdag, termékeny vidéken, amelyet az Ued-Kébir öntöz, (1886) 24.304 lak., akiknek 1/3-a európai származásu. A várost 4 m. magas fal keríti, azonkivül a 368 m. magas hegyen épült Mimier erőd védi. B. körül rézbányák és narancs- és citromfákból álló egész kis erdők vannak; kereskedelme is igen élénk. Közelében (12 km.-re) látható a szép Siffa-szoros. B.-t 1838 május 3. Valée francia marsall foglalta el. Az első francia katonai telepekből Joinville és Montpensier helységek keletkeztek.

Blies

a Saar jobboldali kis mellékfolyója. Trier poroszországi kerületben ered, átlép a bajor Pfalzba és 74 km. hosszu folyás után Saargemünd alatt a Saarba torkollik.

Bligh

(ejtsd: blej) Vilmos, angol hajós, szül. 1753., megh. Londonban 1817. 1783. résztvett Cook földkörüli utazásában. 1787. a Bounty hajóval Tahitiba küldték ki, hogy a kenyérfát onnan Nyugat-Indiába vigye emitt való meghonosítás céljából. Utközben szigorusága miatt legénysége föllázadt és őt 19-ed magával egy csónakra tette ki. B. rettenetes fáradalmak után eljutott Batáviába, a lázadó legénység egy része pedig Tahitiba ment vissza, amely igen megtetszett nekik. B. Angliába jutva, a lázadásról jelentést adott ki (London 1790), azután utleirást e címmel: Voyage to the South Lea (u. o. 1792, németül Forstertől Berlin 1793). A lázadókért hadi hajót küldtek Tahitiba, de csak egy részüket foghatták el. A többi a főkolompossal, Fletcher Keresztéllyel már elmenekült a Pitcairn szigetre. Ottani sorsukat Byron is földolgozta The island, or Christian and his comrades cimü költeményében. B. 1806. Uj-Déli-Wales kormányzójává lett, de ott is úgy gyülölték, hogy 1808. a katonaság kényszerítette állása elhagyására.


Kezdőlap

˙