Blüthgen

Viktor, német költő és iró, szül. Zörbigben 1844 jan. 4. A Gartenlaube belső dolgozótársa. Különösen kedveltek ifjusági iratai: Schelmenspiegel (Lipcse 1876), Froschmäusekrieg (1878), és meséi: Hesperiden (1879), elbeszélései Bunte Novellen c. alatt jelentek meg (1880); regényei: Ein Friedensstörer (1883), Der Preusse (1884); költeményeket is irt (Gedichte 1880), melyek különösen formai szépségökkel hatnak. Frau Gräfin, regény (1892).

Blüthner

Gyula Nándor, német zongoragyáros, szül. 1824 márc. 11. Lipcsében 1853. alapította 3 munkással gyárát, mely azóta a legnagyobbá lett Európában s 530 a munkása. Telt hang, rugalmas billentők, a hangolás tartóssága, szabadalmazott gépezet és kettős hangfék s a kettős hurozatu aliquot-zongora a párisi (1867), bécsi, filadelfiai, sydney-i stb. világkiállítások legmagasabb díját szerezték meg zongoráinak. Gertschellel szaktankönyvet irt Lehrbuch d. Pianofortebaues (Bécs 1872).

Blyt

(ejsd: bleith), kikötő város Northumber-land angol grófságban, 18 km.-re Newcasteltől, (1891) 19.909 lak., jelentékeny parti kereskedéssel és nagy kőszénbányákkal.

Blythe

v. Blithe, több folyó neve Angolországban; a leghosszabb 40 km., Stafford grófságban ered s King's Browley mellett a Trentbe torkol.

B. m

a lat. beatae memoriae rövidítése, a. m. boldog emlékezetü, előfordul orvosi recepteken, hol ben misceatur jele s a m. jól vegyíttessék; végül a brevimanu rövidítése.

B moll

(ol. Is bemolle minore, franc. Is bémol minerur, ang. B. fiat minor), a b hanggal kezdődő lágy (moll) hangnem; előjegyzése öt b, és pedig h, e, a, d és g hangok előtt. A B. tehát a des-dur párhuzamos hangneme s ezzel a hangjai (t. i. b, c, des, es, f, ges, as b) is azonosak.

Bnai Brith

(héber, a. m. szövetség fiai), a szabadkőművesihez hasonló szövetség. Keletkezett 1842. New-Yorkban s 1882. Németországban is meghonosodott. Ma már Berlin, Magdeburg, Halle, Hannover, Bielefeld, Hamburg és Frankfurt városokban vannak jelentékeny fiókjai. A szövetség célja: a zsidókat az emberiség legszentebb céljai körü: a zsidókat az emberiség legszentebb céljai körü csoportosítani, a zsidók szellemi és morális karakterét fejleszteni, tagjait becsületre, hazafiságra buzdítani, a tudományokat ápolni, a művészeteket támogatni, a szegényeket gyámolítani, a betegeket segélyezni, özvegyeket és árvákat istápolni. E célok legnagyobb része egészen megegyezik a szabadkőművesség céljaival. A B. szövetség páholyaiba csak zsidó vallásu férfiak léphetnek be; a fölvétel alapföltételei egészen mint a szabadkőműveseknél: tiszta erkölcsi élet, jó hirnév, szellemi műveltség kellő foka, a kedély fogékonysága. e szövetség elterjedését Németországban az okozta, hogy a két legnagyobb porosz szabadkőműves nagypáholy tisztán a keresztény szabadkőművesség alapján áll és zsidókat nem fogad be. A szabadkőművesi célokért lelkesülő zsidók felkarolták tehát ezt a szövetséget, melyben tevékenységküknek tág tér nyilik. Hogy az igy magalapított szövetség most már oly vidékeken is tért foglal, ahol az igazi - felekezeti különbséget nem ismerő - szabadkőművesség erős gyökereket vert (Hannover, Hamburg, Frankfurt stb.), ez arról tesz tanulságot, hogy ez az Európában még fiatal szövetség terjeszkedni és megerősödni vágyik.

Boa

l. Óriás kigyó. - B., hosszu kigyóformáju női nyaköv állati prémből; ujabb időben nagyrészt mesterségesen készített utánzatok.

Boabdil

(Abu Abullah), Grandanának utolsó mór királya, ki atyját, Abul Hasszant, 1481. fosztotta meg trójától. A castiliak Lucena mellett foglyul ejtették, azonban évi díj és kezesek fejében ismét szabadon bocsátották. 1490. ujabb háboruba keveredett a spanyolokkal, kik Granadában körülzárolták s 1492 jan. 2. megadásra kényszerítették. A győzőktől ugyan uradalmat kapott az Alpujarrasban, de nemsokára átköltözött Fez-be, ahol később csatában elveszett. Azt a helyet, amelyről B. utojára tekintett vissza Granadára, még ma is «A mórok utolsó óhajának» nevezik. Moszkovszki zeneszerző B.-t operája hősének szemelte ki.

Boadicea

(Boudicea), brit fejedelemnő, népét Britanniában betörő rómaiak ellen fegyverre szólította, Suetonius Paulinus által legyőzetett s Kr. u. 62-ben öngyilkos lett.


Kezdőlap

˙