Callistemon

Brown (növ.), a mirtáceákuj hollandi cserjéi váltakozó, bőr nemű, keskeny, gyakran tűalaku örökzöld levelekkel, pompás bíborpiros v. sárga virágokkal, mélyek az ágak hegye alatt álló füzérré egyesülnek. Himjök a virágból hosszan kinyulik, latin nevökerre vonatkozik. 12, részben Uj - Kaledóniában, de legtöbbnyire Ausztráliában honos faja közül több üvegházi disz. A C. lanceolatum DC. biborpiros, a C. leneare DC. skarlátpiros himekkel, gömbölyded fénylő tokgyümölccsel, mely a levelekkel együtt esztendőkön át a cserjén marad. A C. speciosum DC. 3,5 m. magas; virága karmazsinpiros; soká fennmaradó tokján az ága tulnő.

Callistephus

Cass. (növ.), l. Őszi-rózsa.

Callistus pápa

l. Calixtus.

Callitris

(növ.), l. Szandarakfa.

Callositas

l. Bőrkérgesedés.

Callot

(ejtsd: kalló) Jakab, hires francia rajzoló, szül. Nancyban 1592., megh. 1635. 1609. Olaszországba utazott, 1609-12. Rómában Thomassin hires rézmetsző, 1612-1617. Firenzében Parigi Gyula építész és rézmarató tanítványa volt. Már első műveivel, a Capricci di variefigure cimü, a firenzei népéletből vett 50 rézmaratással(1617), A bethlehemi kisdedek meggyilkolása és egy firenzei népünnepábrázolásával megvetette hirnevének alapját. Későbbi munkái közül 3 nagy ostromot ábrázoló rézkarcolata, harcjátékai, ünnepélyességei, szintugyvallásos ábrázolásai éppen nem vonzók, rendkívül modorosak, gyakran szárazak, néha meg éppen elhamarkodottak üresek. Legkitünőbbek a katonai és nép életből vett jelenetei. Ide tartoznak: a genreszerü 11 rajz a tékozló fiú történetével, groteszk cigánykaravánjai, a különféle halálbüntetéseket ábrázoló lap, 6 kisebb és 18 nagyobb képe a hadi életből, a világhirü Les petitesmiseres de la guerreés Les grandes miserés de la guerre, melyben szellemesen és megragadóan, bár néhol elrettentően rajzolja a harminc éves háboru borzalmait. Említésre méltó végre fantasztikus nagyrézkarcolata: Szent Antal kísértése. Metszeteinek pontos jegyzékét adja Meaume, Recherches sur la vieet les ouvragesde Jacques C. (Nancy 1860, 2 köt.). V. ö. Thausing, Le livre d'esquissede J. J. C. (Bécs 1881); életrajzok: Dumast (Nancy 1875): Houssaye (Páris 1875); Vachon (Páris 1886); Kinkeltőla Dohmeféle Kunst und Künstler-ben; Bouchottól(Páris 1890).

Callot-Hoffmann

német novellairó, l. Hoffmann C. T.

Calluna

Salisb. (növ.), l. Csarab és Aljnövényzet.

Callus

(növ.), l. Havadás.

Callus cutis

(lat.), l. Bőrkérgesedés.


Kezdőlap

˙