Crucifixus

(lat.) a. m. keresztre feszítve, l. Feszület.

Cruciflorae

(növ.), l. Keresztesviráguak.

Cruciger

(Creuziger) Gáspár, Luther egyik legkiválóbb segéde, szül. Lipcsében 1504., megh. 1548 nov. 16-án. Wittenbergában tanult és Luther ajánlatára 1524. Rektor lett magdeburgban, 1528. Teologiai tanár és lelkész Wittengergában; Luthernek munkatársa volt a bibliafordításnál s számos vallási értekezletben is résztvett; 1539. Bevitte a reformációt Lipcsébe s résztvett 1545. A wittenbergai reformáció megszervezésében is. 1546. A wittenbergai egyetem rektor alett. Életrajzát Gressel irta meg (Elberf. 1863). - Fia, C. gáspár, az ifjabb, 1525. Wittenbergában született, u. o. lett teologiai tanár, később mint titkos kálvinista Szászországból kiutasíttatott és Casselbe hivatott; 1597 ápr. 16. Halt meg mint konzisztóriumi elnök.

Crucis

(lat.), az őszi kántorböjt, mely t. i. a kereszt-felmagasztaltatásának ünnepe után (szpet. 14.) következik.

Crucit

a. m. andaluzit.

Cruditas

(lat.) a. m. nyereség, durvaság.

Cruikshank

(ejtsd: kruksenk), 1. György, angol rajzoló, szül. 1792., megh. Londonban 1878. Gyermekségétől fogva megfigyelte és szellemes rajzokban ábrázolta a londoni nép változatos életét. Kitünő művei a Squibs, or satrical sketches (London 1832); Twelve sketches illustrative of Sir W. Scott's Demology and Witchcraft (u. o. 1832). Bátyjával, Róberttel együtt egy képsorozatban példázta ezt a közmondást:The life in London is death (Az élet Londonbanhalál). Humoros, komikus, néha Hogarth-szerüen sztirikus rajzaiban soha sem tévesztette a termésethűséget szem elől. V. ö. Reid, complete catalogue of the engraved works of G. C. (London 1873); Bates, G. C. the artist (u. o. 1878).

2. C. Vilmos, angol orvos, az anatomia tanára Londonban. Azonkivül az angol tüzérség kémikusa és a Royal Society tagja volt, született Edinburghben 1745., meghalt Londonban 1800 junius 27. C. a Volta-féle galvánoszlop helyett, mivel annak szétszedése és összerakása igen kényelmtelen volt, egy vályukészüléket szerkesztett, mely lényegében igen hasonlít a Volta-féle pohártelephez. A lemezpárokat a vályuban ugy helyezte el, hogy 60 pohár fér el benne. Az osztályokat szalmiákoldattal töltötte meg. A készülék annak idejében igen hasznlatos volt. C. nevezetes művei a következők: On the nature of sugar (Nicholson-féle folyóirat I. és II.); On galvanic electricity (ib. IV.); On different hydrocarbonates and combinations or carbone with oxygene (Ib. V.); On the doctrine of phlogiston (Ib. 1802).Ezekben kívűl még több anatomiai és orvostudományi munkái irt.

Crumpsall

(ejtsd: krompszál), gyárváros Lancaser angol grófságban, Manchestertől 4 km.-nyire (1891) 10,371 lak.

Crualis arteria, vena, nervus

(lat.) a. m. felső lábszári verőér, vivőér és ideg.

Crus

(lat.) a. m. lábszár, alsólábszár.


Kezdőlap

˙