Divusa

község Horvát-Szlavonországban, Zágráb vmegye kostajnicai j.-ban, (1891) 161 horvát lak., mint politikai községnek 5271 lakosa van.

Diwalt

János Márton, magyar nyomdász, 1776. kezdte meg működését Eszéken; jól felszerelt nyomdája felül negyedszázadon át közkedveltségnek örvendett, mit az is igazol, hogy betüi még az 1811. ott megjelent nyomtatványokon is felemlíttetnek.

Dixcove

város az Arany-parti angol gyarmatban Felső-Guineában, 100 tonnás bárkákkal hozzáférhető kis folyó torkolatánál, 1200 lak., egyike az Arany-parton a legfontosabb telepeknek.

Dixi

(lat.), elmondtam! A római szónok zárszavai, melyekkel a hallgatóknak tudtul adja, hogy előadása véget érte. A világi latin szónoklatokat jelenleg is igy fejezik be. - Dixi et salvavi animam meam, elmondtam s megmentettem lelkemet; közmondás, mely szerint valaki megnyugvást lel abban, hogy nézetét kifejtette.

Dixmuiden

járási székhely Ny.-Flandria belga tartományban, 32 km.-nyire Brugestől, az Yser partján, vasut mellett (1890) 4133 lak., vászonszövéssel és szeszfinomítással. Sz.-Miklósról elnevezett templomában gót izlésben épült érdekes énekkórus látható.

Dixon

(ejtsd: dixn), 1. county Nebraska É.-amerikai államban, 2000 km.2 területtel, 4177 lak. Ponca székhellyel. - 2. Lee county székhelye Illinois É.-Amerikai államban, a Rock river balpartján, vasuti csomópont, (1890) 5161 lak.

Dixon

1. Rikárd Watson, angol költő és iró, szül. Islingtonban, London mellett 1833. Oxfordban teologiát tanult, előbb Alnwikben, azután Newcastlupon Tyneben volt lelkész, tervrajzát adta a The Oxford and Cambridge Magazine c. folyóiratnak, mely az uj művészeti irány főközlönyévé vált. Művei: Christ's Company, and other poems (1861); Historical odes (1863); Mano, a poetical history (1883); Odes and eclogues (1884); Lyrical poems (1887); Maintenance of the church of England as an established church (1873); History of the church of England (London, 1877-85, 3 köt.); A century of village nonconformity (1887).

2. D. Vilmos Hepworth, angol iró, szül. Great Ancoats-ban (Manchester mellett) 1821 jun. 30., megh. Londonban 1879 dec. 27. Jogot tanult, de aztán teljesen az irodalom művelésére adta magát. Számos lap munkatársa volt s 1854-69. ő szerkesztette az Athenaeum c. lapot. Beutazta Európa legnagyobb részét, Kis-Ázsiát, Egyiptomot és Amerikát. Művei közül felemlítjük: The London prisons (London, 1850); John Howard and the prison world of Europa (Augsburg, 1854); William Penn (1851), valamint Robert Blake (1852) életrajzait; egy epizódot a History of England during the Common-wealth, Personal history of Lord Bacon from unpublished papers (1861) és The story of Lord Bacon's life (1862) c. művekben. 1863. kiadta a Fasti Eboracenses első kötetét: Lives of archbishops of York. Palesztinai utjáról ir: The holy Land (London, 1865, 2 köt.) c. művében; New America (1867) c. könyvében pedig amerikai utjáról ad számot. Nagy feltünést keltett Spiritual wives (1868, 2 köt.) c. műve, melyben a felekezeti élet beteges kinövéseit támadta meg; Her Majesty's Tower (London 1869-71. 4 köt.); Free Russia; The Switzers (1872); History of two queens: Catherine of Aragon and Anna Boleyn (1873, 4 köt.); The White conquest (1875); 2 novella: Diana, Lady Lyle (1877) és Ruby Grey (1878); Royal Windsor (1879, 4 köt.); British Cyprus (1879). D. művei a Tauchnitz-féle gyüjteményben 23 kötetben jelentek meg.

Dizanalit

(ásv.) títánsavas mész és nióbsavas mész cerium- s vasoxidul tartalommal. Régebben peroswskit-nak tartották. Fekete, átlátszatlan hexaéder-kristályokban találni kristályos mészkőben Baden-Breisgau, Kaiserstuhl (Vogtsburg).

Dizartria

(gör.), a beszéd mekanizmusának kóros megzavartatása, mely lényegesen abban áll, hogy a beteg a szótagokat és betüket rendes szavakká összefüzni nem birja. Noha a betegek az egyes betüket vagy szótagokat helyesen ejtik ki, a szókat nem tudják értelmes mondattá füzni; azért nevezik ezt szótagbotlásnak. Az ilyen beteg p. «Peking» helyett «Keping»-et, «incompatibilitás» helyett «inkambitilás»-t mond. A beszédzavarnak ezen neme a «terjedő hüdéses elmezavar» (paralysis progressiva v. dementia paralytica) legtipikusabb tünete, olyannyira, hogy ezen egy tünetből a diagnózist meg lehet állapítani. Ezen jellegző tünetre mondták a régi francia elmegyógyászok, kik a terjedő hüdéses elmezavar tünetcsoportját még nem is ismerték, hogy l'embarras de la parole est un signe mortel (a beszéd megzavartatása halálos tünet).

Dizesztézia

(gör.), nem annyira érzéstelenséget jelent, mint inkább az érzésnek szubjektiv (tehát csak a beteg által érzett) megváltozását, hasonlóan ahhoz, midőn egy idegtörzsünket megnyomtuk s akkor az érütést hangyamászáshoz hasonlóan, vagy tűszurásszerüen érezzük. A D. sok idegbetegségben fordul elő s gyakran igen makacs; főleg a villamozás segít rajta.


Kezdőlap

˙