Donadio

Bianka, francia énekesnő, családi néven Dieudonnée Blanche, előkelő, de elszegényedett francia család gyermeke. Párisban nyerte kiképeztetését Pendefer asszonynál. Bevégezvén tanulmányait. 1873. lépett fel először a párisi olasz operában és oly diadalt aratott, hogy Strakosch impresszário több évre szerződtette. Báró Podmaniczky intendáns 1875. Pestre is meghivta vendégszereplésre, ahol különösen felsőbb hangjaival és staccatoival sok tapsot aratott, ugyszintén 1876. Ez évben több vidéki városban is szerepelt. Külföldi körutját azután még egy ideig folytatta. Életrajzát és arcképét a Vasárnapi Ujság 1876. 53. közölte.

Dona Francisca

l. Donna Francisca.

Donajec

folyó, l. Dunajec.

Donald

skót királyok. 1. Mac Alpin, a piktek királya, Kenneth bátyját követte a trónon. - 2. D., Konstantin fia, az előbbinek unokaöccse, Alban (Skótország) királya, uralkodott 889-900. Heves küzdelmeket vivott a normanokkal, akik uralkodása alatt az orkney-i szigeteket elfoglalták. - 3. D. Ban (a Fehér), I. Duncan fia, bátyjának, III. Malcolm királynak halála után jutott a trónra 1093. Unokaöccse, II. Duncan, Malcolm legidősebb fia, angol segítséggel ugyan megbuktatta, de 1094. (Duncan megöletése után) ismét visszakerült a trónra, és közösen uralkodott Duncan öccsével, Ödönnel. Edgar, Malcolm harmadik fia azonban 1097. megint rátámadt Donald Banra, angol segítséggel legyőzte, börtönbe vetette s szemét kiszuratta. Fogságban halt meg.

Donaldson

(ejtsd. donneidsz'n) Tamás Leverton, angol építész és művészeti iró, szül. 1795 okt. 17., megh. Londonban 1885 aug. 1. Utazott Francia-, Olasz- és Görögországban s utját Pompeii illustrated (1826); A collection of the most approved examples of doorways, from ancient buildings in Greece and Italy (1833); A collection of the most approved doorways from modern buildings in Italy and Sicily (1836): és The temple of Apollo Epicurius at Bassa (1838) c. munkáiban irta meg. 1841-1864. az építészet tanára volt az általa Londonban épített University College-ben. Ez az épület, valamint az University Hall főművei. Elnöke volt a Royal Society of Architectes-nek. Egyéb munkái még: Architectural maxims and theorems (1838); Architectura numismatica (1860) Practical guide to architecture (1871); Temple a la Victoire (1876).

Donalitius

(voltaképen Donaleitis) Keresztély, lithván költő, szül. Gumbinnen kerületben Lasdinelen nevü faluban 1714., megh. Tolmingkemenben 1780. 1732-37. Königsbergben teológiát tanult, 1740. Stallupönenben rektorrá neveztetett ki. 1743 óta mint lelkész működött Tolmingkemenben. Költeményei (5 idyll és 6 mese hexameterben) a lithván nyelv remekei. Az «év» c. költeményét több idegen nyelvre lefordították.

Donandi animo

(lat.) a. m. ajándékozási szándékkal.

Donar

a germán mitológia egyik főalakja, a zivatarban robog kocsiján, melynek robaja a mennydörgés. Majd az összes germán törzseknél megvannak ez istenség tiszteletének nyomai; az Alpesektől egész Izlandig ő róla nevezik a csütörtököt (ném. Donnerstag), neki volt szentelve e nap, mely a régi germánok pihenő napja volt. Latin nyelvü iratokban rendesen Juppiterrel vagy Herculessel helyettesítik. Legnagyobb tiszteletben a skandináv félszigeten és Izland szigetén állott Thórr néven (l. o.).

Donarium

(lat.) a. m. áldozati ajándék.

Donari videtur, quod nullo jure cogente conceditur

(lat.), az ajándékozásnak leghelyesebb fogalommeghatározása, a. m. ajándéknak az tekintetik, amit valaki a nélkül enged át, hogy az átengedésre jogilag kötelezve lenne.


Kezdőlap

˙