Ebfog

vagy szemfog, a teljes fogazatu emlősöknek a metszőfogak után következő kúpos, gyakran sarlóalakuan meghajtott koronáju foga, amely a fogsorból gyakran kiáll s éles, hegyes agyarat képez, l. Fogazat. E. növénytani értelemben l. Csillagpázsit.

Ebfojtófű

(növ.) a. m Cynanchum, l. Méreggyilok.

Ebgyógyító pázsit

(növ.) a Triticum repensnek (tarack-buza) Benkő feljegyezte neve; l. Tarack-buza.

Ebgyömbér

(növ.), Melius Juhász szerint a. m. Hydropiper, l. Keserüfű.

Ebhal

v. ebihal (állat), a békák vizben élő, halalaku álcája, l. Békák.

Ebhalál

(növ.) a. m. Apocynum L., (l. o.).

Ebingen

város a württembergi Schwarzw.-kerületben, 20 km.-nyire Sigmaringentől a Schmiecha és vasut mellett (1890) 6884 lak., peluche szövéssel, kalapkészítéssel, bőrcserzéssel; jelentékeny állattenyésztéssel.

Ebioniták

eretnek felekezet az egyház első századában. Hegesippus szerint (V. ö. Eusebius Hist. Eccl. IV. 22.) a jeruzsálemi egyházban Thebuthis szakadást idézett elő, mivel Jakab apostol halála után nem ő lett jeruzsálemi püspökké. Jeruzsálem pusztulása előtt ugy a püspökükhöz hű keresztények, mint Thebutis pártja is Pellába és a Dekapoliszba menekültek s az elszakadtak az e környéken tartózkodó Essznusok (zsidó aszkéta felekezet) befolyása alá kerültek. Igy keletkezett az E. szektája, mely mindenben elfogadta a zsidó vallást, de Jézust elismerte Messiásnak, kit azonban József és Mária fiának tartott. - Máténak csonkított és elferdített evangéliumát is megtartotta. Az E. név eredetét illetőleg, némelyek Ebiont személynek veszik (v. ö. Tertullian Praescript. X. 33; Hieronymus Ado Lucif. 23), - valószinübb azonban, hogy (testi és szellemi) szegénységük miatt neveztettek E.-nak, azaz szegényeknek.

Ebir

(növ.), l. Ebüröm.

Ebizuminato

(Abizumi), kikötő és kikötőváros Japánban, Szado szigetén, európai kereskedő-telepekkel.


Kezdőlap

˙