Igorok

maláji néptörzs, mely a Filippinák csoportjához tartozó Luzon sziget nyugati hegyvidékén lakik és talán a tagát és khina-japáni vér keveréke. Számukat 35-40 000-re teszik. A spanyolok 1660. érintkeztek először velük, de országukban csak 1829. vethették meg lábukat és még 1880. is volt háborujuk a benszülött I.-kal. V. ö. Blumentritt, Versuch einer Ethnographie d. Philippinen (Gotha 1882); Meyer H., Eine Weltreise (Lipcse 1685).

Igricek

a régi magyar jokulatorok (énekmondók, zenészek, mulattatók) egyik fajtája, nevezetesen az, mely hangszeren játszott. Az igric, igrec szó szláv eredetü, s talán az I. rendje is, az Árpád-királyok idejében, legalább eleinte, idegen muzsikusokból állt. Az I. nem is foglalkoztak énekszerzéssel és nem tévesztendők össze az énekmondókkal, sem a hegedősökkel, lantosokkal, kobzosokkal, mert ők első sorban zenészek voltak, s hangszereik is különböztek a magyar hegedőtől és koboztól. E rend a királyi udvartartás köréhez tartozott s eltartására jószágok voltak rendelve. L. tüzetesen Lantosok. - Igric-készség, régi kódexeinkben a. m. hangszer (trombita, sip, dob, hegedü, lant stb.).

Igrici

nagyközség Borsod vármegye mezőcsáti j.-ban, (1891) 1083 magyar lakossal.

Igrici barlang

l. Pestere.

Igualada

járási székhely Barcelona spanyol tartományban, a Montserrat DNy-i lábánál, a Noya mellett, (1887) 10 201 lak., pamut- és gyapjuszövéssel, vasöntővel. A falakkal körített városnak 11 temploma van.

Iguana

Laur. (állat), l. Leguan.

Iguanodon

Mant. Kövült állat (l. az ábrát). Az ismert hüllők között a legnagyobb. A jura-korban élt Belgiumban és Észak-Németországban, vizek közelében. Külsőleg nagyn hasonlított az ausztráliai fiahordóra (kenguru), de annál sokkal nagyobb volt: körülbelül 7 m. magas. A koponyája aránylag kicsi. Az állkapcsok elől fogatlanok, hátrább ékalaku, széleiken fürészes fogakkal vannak sürün benőve. A mellső végtagok sokkal gyengébb kifejlődésüek és rövidebbek, mint a hátulsók, ugy hogy ezeket a járásnál nem is használta és éppen azért, hogy ezen óriási test mégis egyensúlyban maradjon, a hosszu és erőteljes farok volt erre hivatva, mint a fiahordónál. Járás közben csakis a láb 3 ujjára lépett és igy a talp nem érte a földet. Az Ornithopoda Marsh. csoportján belül az Iguanodontidaek családjába tartozik. Növénnyel élt. A német- és angolországi Weald-homokkőben a lábnyomait már régebben megtalálták. Főbb fajai az I. Bernissartensis Boulenger és I. Mantelli Owen. A brüsszeli muzeumban vannak egész vázak felállítva.

[ÁBRA] Iguanodon.

Iguman

(uj-görög), apát a görög kolostorokban.

Igumen

az ugyanily nevü járás székhelye Minszk orosz tartományban, 70 km.-nyire Minszktől, az Igumenka mellett, (1890) 4699 lak., gabonakereskedéssel.

Iguvium

(etruszk: Ikuvio), jelentékeny municipium Umbriában, ma Gubbio (l. o.). Az ott talált táblákról l. Eugubiumi táblák.


Kezdőlap

˙