Meghonosult szó

l. Jövevényszók.

Meghülés

Az állati szervezet rendes működésének egyik föltétele bizonyos hőfok. A még rendes működéseket megengedő hőmérsék ingadozásának határai melegvérü állatoknál, különösen embernél, igen szűkek. A szükséges hőmérsék fentartására a szervezet komplikált berendezések működése által igyekszik, amelyek egyrészt az anyagcserének, mint az állati meleg forrásának, másrészt a hőkiadásnak mértékét a külső körülményekhez szabják. Ha a külső hőmérsék oly alacsony, hogy ezen berendezések vele szemben képtelenek a test rendes hőmérsékét fentartani, v. ah azen szervek szabályozó működése egyik vagy másik okból hiányos, akkor a test lehül és ez a lehülés számos betegség okává válhatik. Régebben a M.-nek a betegségek létrehozásában tulságos fontosságot tulajdonítottak. Ma, mikor különösen a bakteriologia számos betegség okát biztosan engedi megállapítani, a M. kóroki jelentőségét egyesek egészen tagadták. A mindennapi tapasztalat bizonyítja, hogy a M. tényleg okozhat betegségeket. Igy kétségtelen, hogy M. a nyálkahártyák hurutos megbetegedését okozhatja; nátha, a légutak katarusa, hasmenés, stb. M. különböző idegbántalmakhoz is vezethet, l. Idegbetegségek. Többnyire M. az izomcsúz oka. Ugyanez a tényező szrepelhet vesebántalmak és számos más betegség okai között, ahol nem mint egyedüli ok, hanem mint a szervezetnek más kórokok ellen sikeresen küzdő ellenállási képesség csökkentése útján fejti ki káros hatását. Ez található gyakran a fertőző betegségeknél, p. tüdőgyuladásnál, ízületi csúznál stb. A M. legkönnyebben akkor jön létre, ha a külső viszonyok a hőszabályozás hirtelen megváltozását követelnék meg, amely gyors változásra az ileltő szervek nem képesek. Ha a fölmelegedett test hirtelen hideg levegővel vagy vizzel jut érintkezésbe, a hőszabályozó berendezéseknek, különösen a bőr véredényeinek, amelyek előzetesen a magas hőmérsék csökkentésére, tehát nagyobb hőkiadásra voltak beállítva, hirtelen a hőkiadást gátolniok kellene. Ez kellő mértékben csak akkor történhetik, ha a szükséges változás nem tulságos nagy és a hőkiadást szabályozó szervek pontosan dolgoznak. Ebből következik, mi módon kerülhetők ki a M.-ből eredő betegségek. Kerülni kell a gyors hőmérsékletváltozásokat. E tekintetben fontos a ruházat kellő megválasztása és gyakorolni kell a hőszabályozó szerveket, hogy azok esetleg ki nem kerülhető lehütéssel szemben pontosan működjenek. Ezen gyakorlás eszköze az edzés fokozatosan, óvatosan keresztül vitt eljárások segítségével, amelyek közt leghathatósabb a hideviz használata.

Megiddo

város Palesztinában, a nagy Jiszreel- (l. o.) síkság DNy-i részében; közelében II. Necho egyiptomi király megverte Jósijját (l. o.), Judának királyát.

Megidézés

l. Idézés.

Megifjodás

v. megújulás (növ., reviviscentia, recreatio, anaphytosis), a biologiában valamely élő teremtés megújulása v. szaporodása megelőző nemzés nélkül.

Megigazulás

(justificatio), a kat. teologiában az ember lelkében végbemenő változás, amidőn a bűn és Isten előtt való utálatosság állapotából kiemelkedve ismét igazzá, Isten barátjává és gyermekévé lesz. Magában foglalja: 1. a bűnök és azok büntetéseinek elengedését Krisztus elegettevő érdemei alapján; 2. az ember újjászületését, melyet a megszentelő malaszt eszközöl.

A protestánsok a M.-t törvényes szempontból fogták fel: mint a bűnös - mondták ők - ha a világi törvények által reá szabott büntetést kiállította, igazzá lett, azaz nem vonható kereset alá, de ebből még nem következik, hogy feddhetetlen jellemüvé lett; igy a M. által az ember a bűnöktől megszabadítottnak tekintik isten által, de a megszenteltetés ezután következő kegyelmi ténye az istennek. A protestáns egyház erősen ragaszkodik az «egyedül hit által» való megigazulás tanához.

Megigézés

l. Igézés.

Megilla

(héb.), könyvtekercs; a szentirásnak egyes részeit, mint az Énekek éneke, Ruth, Predikátor, Siralmak és Eszter könyveket eredetileg tekercsekre irták, miért a zsidó irodalomban ezeknek összefoglaló neve: chómés megillot (5 M.). M.-n a zsidók szorosan véve Eszter könyvét értik, melyet Purim ünnepen a zsinagógában felolvasnak.

Megindító

l. Megható.

Megintés

(admonitio), figyelmeztetés, felhivás valamely jogi kötelezettség teljesítésére. L. Fegyelmi eljárás.


Kezdőlap

˙