Quod Deus bene vertat

(lat.) a. m. amit az Isten jóra fordítson.

Quod erat demonstrandum

(lat.) a. m. amit be kellett bizonyítani.

Quodlibet

(lat. quod libet a. m. ami tetszik tetszés szerint), minden rend és összefüggés nélkül egymás mellé tett és kiválogatott, főleg festmény és zenedaraboknál használatos kifejezés, l. Egyveleg.

Quod licet Jovi, non licet bovi

(lat.) a. m. ami Jupiternak szabad, nem szabad az ökörnek; t. i. egynek szabad az, ami másnak nem.

Quod non est in actis, non est in mundo

(lat.) a. m. ami nincs az aktákban, az nem létezik; a régi irásbeli pörösködés alaptétele.

Quo jure

(lat.) a. m. mily jogon?

Quomodo

(lat.) a. m. mi módon?

Quorum

(lat.), Angliában a birák határozatképes számban, igy nevezve, mert a számot meghatározó rendelet igy kezdődik: Quorum aliquem vestrum stb.

Quos ego!

(lat.) a. m. majd adok...! Neptun fölkiáltása Vergiliusnál, mellyel a szeleket, mikor akarata nélkül fölkeltek, nyugalomra inti.

Quota

(lat.) a. m. hányad, részlet; továbbá azon hányadrésznek, aránynak összege, mellyel Magyarország és Ausztria a két állam közti közös ügyek költségeinek fedezéséhez járul. L. még Magyarország (viszonya Ausztriához, XII. old. 129. old.).


Kezdőlap

˙