Rapporteur

(franc., ejtsd: -tőr) a.m. tudósító, jelentéstevő; továbbá félkör, a szögek mérésére és átvitelére; ez utóbbi értelemben transporteur is a neve.

Rapportsweiler

(Ribeauvillé), az ugyanily nevű járás székhelye Felső-Elzász német birodalmi kerületben, vasút mellett, (1890) 5920 lak., pamutszövéssel, bőrcserzéssel; 1888. újra fölfedezett ásványvizforrással: régies külsejű házakkal; középkori erődítményeinek maradványaival. 2 km.-nyire a Mi Asszonyunkról elnevezett búcsujáróhellyel.

Rapsonné

Kőváry (Erdély régiségei, 1852, 177. old.) említ egy ilyen nevü népmondai alakot, amelyet Ipolyi (Magy. myth. 93.) a róla szóló rege alapján légi tündérnek tart. A név ismeretlen eredetü s a monda, mint a benne még előforduló Firene (R. testvére) névből sejteni lehet, alighanem oláh forrásból került. - R. újta, l. Hunnok árka.

Rapszódia

a görög rapszódok által előadott ének, hősdal, különösen valamely eposznak az a része vagy töredéke (éneke), melyet az énekmondó egy alkalommal elmond hallgatóságának; ezt jelenti a szó eredetileg is, a. m. kiszakított darab. Bizonyos elméletek szerint a nagy naiv eposzok ily R.-kból keletkeztek. Az újabb poétikákban R.-nak az ódaféle lirai költemények egy faját nevezik, melyben az érzés heve mintegy széttöri a formát s az egész óda olyan, mintha többnemü darabból volna összeállítva; ily p. irodalmunkban Petőfinek Egy gondolat bánt engemet c. költeménye. A R. sokkal hevesebb, elragadtatottabb költemény, mint az óda. - R. a mai zeneirodalomban olyan zenei műforma, mely szigorubb szabályokhoz magát nem köti, hanem a szeszélyeskedésnek nyit tért s a zenei motivumok, főleg népdalok v. operai dallamok szabad feldolgozására fekteti a súlyt. A magyar népdalok feldolgozásában leginkább Liszt Ferenc szerzett neki nagy elterjedést. - Rapszodikus a.m. töredékekből összerótt, összefüggéstelen.

Rapszódok

a régi görögöknél epikai költemények, különösen Homeros költeményeinek szavalói. Társulataik (rapszódok iskolái őrizték meg a homerosi költeményeket. E névvel jelölik ma azokat a modern költőket is, akik maguk adják elő költelményeiket.

Raptatores

l. Ragadozó madarak.

Raptim

(lat.) a. m. gyorsan, futtában.

Raptus

(lat.) a. m. rablás; elragadtatás, lelkesülés; őrjöngési roham.

Rapunculus

Adans. (növ.), l. Raponca.

Rara avis

(lat.) ritka madár, fehér holló. Idézet Horatius szatiráiból (II., 2, 26.) - Raritas, ritkaság.


Kezdőlap

˙