Rhyton

l. Riton.

R. I.

Rhode Island (l. o.) hivatalos rövidítése.

Ri

japáni útmérték, körülbelül 4 km.

Ria

(spany.) a. m. tengerág, tengerszakadék, folyamtorkolat.

Riadás

v. rianás, a befagyott Balatonon a jégnek nagy mérvü és dörgés mellett végbemenő meghasadása.

Riade

volt a neve annak a helységnek, ahol a kalandozó magyarok 833 márc. 15. Henrik szász hercegtől nagy vereséget szenvedtek. (Igy Widukind szász krónikás.) Liutprand ellenben Merseburg mellé helyezi a csatát. Riade helység s neve utóbb feledésbe ment, lehet, hogy a mai Rietheburggal azonos. A riadei csatában egykoru krónikások 36 000-re teszik a magyarok veszteségét, mely azonban távolról sem volt oly nagy; de annál fontosabb volt a csata következménye. A magyaroknak nyilt mezőn vesztett elsőcsatája ugyanis az ÉNy-i szlávokat megszabadította a magyaroknak fizetett adóktól és ajándékoktól. Maguk a németek oly jelentőséget tulajdonítottak sikerüknek, hogy Henriket magán a csatatéren kiáltották ki császárrá; a császár a merseburgi palota mennyezetén festményben örökíttette meg diadalát, a keuschbergiek pedig még most is megülik a magyaroktól való szabadulásuk évfordulóját. V. ö. Hadtörténeti Közlemények (1888. évsz. 669. old.).

Riadó

jel, mellyel egy helyőrségnek csapatai harckészségbe helyeztetnek. A R. esetére szükséges rendelkezéseket a R.-intézkedések tartalmazzák. R.-hely, a csapatok gyülekező helye. A felriasztás vagy csupán az illető jelnek fuvása (verése) vagy különös messze megérthető jelek, mint ágyulövések, tűzjelek stb. által történik. Kaszárnyákban vagy szállásokban előforduló tűzvész alkalmával a tűz-R.-jelt adják. L. még Dobjelek.

Riadói szerep

(harcriadói szerep), ellenséges támadás esetében az egyes csapatoknak (harcegységeknek) kiszabott magatartása.

Riala-bej

a török tengerészet harmadik rangfokozata, megfelel az ellentengernagynak.

Rialto-híd

(ponte di Rialto), Velence fő hídja.


Kezdőlap

˙