Settlement

(ang., ejtsd: szettlment) a. m. telepítvény, gyarmat; továbbá rendelet, meghatalmazás.

Settling days

(ang., ejtsd: szettling déz), a londoni börzén hivatalosan megállapított liquidációs napok, amelyeken a határidőre eladott értékek szállítandók, illetőleg az ügyletek esetleg prolongálandók. Részvényeknél és járadékoknál a hó közepére és végére esnek a S., e mellett azonban külön megegyezéssel per cassa, azaz rögtön való szállításra is kötnek ezekben ügyleteket. Angol konzolok (l. Consol) szállítására minden hó utolsó napja a S.

Setubal

(Setuval, Saint Ives, Saint Yves, Saint Ubes), kikötőváros Lisszabon (ettől 30 km.-nyire) portugál kerületben, a Sado-torkolat és vasút mellett, (1890) 16 986 lak., 4 köztérrel, 5 plébániatemplommal, szinházzal és gyönyörü környékkel, szép villákkal. S. Portugáliának forgalomra nézve harmadik kereskedő városa, amelyből déli gyümölcsöket, borokat, olajat, halakat és főképen tengeri sót exportálnak. A tágas, a homokzátonyok miatt kissé nehezen megközelíthető 10-20 m. mély kikötőnek világító tornya, széles rakodópartjai vannak, öt erősség védi. Az exportált tengeri sót az Alcacer do Salig elnyuló sós mocsarakból (marinhas) kapják.

Seudre

(ejtsd: szödr), 69 km. hosszu parti folyó Charente-Inférieure francia départementban. Saint-Genistől 4 km.-nyire ered, csakhamar a föld alá vész és Virolletnél bukkan föl ismét a felszinre. Saujonnál hajózhatóvá lesz és mély torkolatban ömlik az Atlanti-oceánba. E torkolat egykor Franciaország fontos hadi kikötője volt.

Seuler

Lukács, nyomdász, 1693. állította fel brassói gazdagon felszerelt nyomdáját, mely habár felül 20 éven át volt a család tulajdona, de tényleg mások vezették. Igy kezdetben Molitor (Müller) Miklós, majd 1702. Holzdörfer Mihály (később szebeni nyomdász), 1703-tól pedig Müller István. E nyomda ismertebb termékei közül említésre méltók: Epistolae et evangelia (1696); Hueber Vitusnak Expositio et dilucidatio spiritualis (1699) és Luther Mártonnak Catechesis minor (1702) címü munkái.

Seultourn

(Szeulturn), kisközség Torontál vármegye zsombolyai j.-ban, (1891) 1071 német lak. Lakói eredetileg francia gyarmatosok voltak, kik azonban már teljesen elnémetesedtek.

Seume

János Gottfried, német iró és költő, szül. Posernában 1763 jan. 29., megh. Teplitzben 1810 jun. 13. Hohenthal-Krauthain gróf az árva fiut a Nikolai-iskolán, később Lipcsében a teologiai tanfolyamra járatta. Párisba indult, de útközben toborzók kezébe esett, akik hesseni szolgálatban Amerikába vitték. Canadából hazatérve porosz toborzók kezébe esett, akik Emdenbe vitték. Innét megszökött és elfogva alig kerülte ki a halálbüntetést. Mint Igelsztröm orosz tábornok titkára Varsóba ment és ott katonatiszt lett. Munkái: Gedichte (Riga 1801); Spaziergang nach Syrakus (új kiadás Osterleytől Lipcse 1868); Mein Sommer im J. 1805 (u. o. 1807, 2 kiadás 1815); Sämmtliche Werke (12 köt., u. o. 1812, új kiad. Berlin 1879). Megkezdett önéletleirását Clodius fejezte be (u. o. 1814). V. ö. Sauer Ágost, J. G. S. (Prága 1896).

Seuse

Henrik, l. Suso.

Sevcsenko

Grigorovics Tarasz, kis-orosz költő, szül. a kijevi kormányzóság Morincy falujában, jobbágy szülőktől 1814 febr. 25. (ó-napt.), meghalt Szent-Péterváron 1861 febr. 26. (ó-napt.) 1832. Szent-Pétervárra került mesterséget tanulni, hol kitünvén szellemi képességeivel, Zsukovszkíj, a költő és Brylov festő közbenjárására felszabadították a jobbágyi rendből s 1838. felvették a festőakadémiába. A festészet mellett különös vonzalommal viseltett a költészet iránt és szorgalommal művelte azt, egymásután irogatván bánatos, mélységes érzelmü költeményeket anyanyelvén, az ukrainai kis-orosz nyelven. Kavkaz c. költeménye miatt, melyben egy barátját énekli meg, akit szabad gondolkozása miatt a Kaukázusba számkivetettek, őt is ez a sors érte. 1847. internálták az orenburgi kormányzóságba s csak 1857. kapta vissza szabadságát, különösen Tolsztoj grófnő közenjárására. Visszatérve Szent-Pétervárra, betegeskedni kezdett s egész haláláig nem tért vissza egészsége. S. a kis-oroszok legkiválóbb költője. Munkáiból sokat fordítottak idegen nyelvekre s összes műveit lefordították nagy-oroszra. Legkiválóbb gyüjteményes munkája: Kobzár (A kobzos 1840, új kiad. Szent-Pétervár 1889).

Seven-Oaks

(ejtsd: szevven oksz), város Kent angol grófságban, 9 km.-nyire Tunbridgetől, a Darent és vasút mellett, (1891) 7514 lak. Közelében van a szép Knole-kastély, Sackville lord tulajdona és Chevening, Stanhope earl lakóhelye.


Kezdőlap

˙