Soreze

(ejtsd: szorez), város Tarn francia départementban, 7 km.-nyire Dourgnétól, a Montagne-Noire Ny-i lábánál, a Sor jobb partján, (1891) 2168 lak., egy 757. Kis Pipintől alapított bencés apátság maradványaival. Az apátságot 1682-ben a bencések kollégiummá alakították, amelyet későbben a dominikánusok szereztek meg. E kollégium 1854-61. Lacordaire vezetése alatt érte el a legnagyobb virágzását; udvarát a Girardet által készített Lacordaire-szobor díszíti. Közelében szép stalaktita-barlang van. V. ö. Clos, Notice hist. sur S. et ses environs (1844).

Sórézérc

(ásv.) a. m. atakamit (l. o.).

Sorezred

(gyalog-S.). Azelőtt az ezredek 3 vagy 2 sorban rendezve állottak egymás mellett a harci felállításban és ezen rendben harcoltak is (l. Sorharcászat). Miután most az ezredek már nem egy vonalban, hanem rajokkal és oszlopokkal harcolnak, ezen elnevezés is megszünt.

Sorfaj

a verstanban körülbelül a.m. ritmusfaj. Minden vers bizonyos ritmusfajhoz, illetőleg minden sor bizonyos S.-hoz tartozik. A modern verselésben négy alap-S. van, u. m. a páratlan részü emelkedő (jambus) s ereszkedő (trocheus) és a páros részü emelkedő (anapaestus) és ereszkedő (daktylus).

Sorfal

l. Szertartás.

Sorghum

Pers. (növ.), l. Cirok.

Sorgues

(ejtsd: szorg), folyó, l. Vaucluse.

Sorhad

(Linie), a tényleges szolgálatban álló védkötelesekből áll s a fegyveres erő magvát alkotja.

Sorhajó

(ném. Linienschiff; ol. vascello; ang. ship of the line), a gőz- és vértezett hajók keletkezése előtt a hadi hajók legnagyobbika, mely az akkor használt tüzérségi eszközökhöz mérten 2-3, sőt 4 egymás felett fekvő fedélzeten elhelyezve 100-130 ágyut is hordott, s mint ilyen a tengeri csatában az első csatasorban működött. Három teljes árboca volt, s tekintettel különben a nagy dimenziókban épített hajótestre, elég jól vitorlázott. A gőzhajó feltalálása idejében a S.-kat is kisegítő gőzgéppel szerelték fel, de ez csak rövid ideig tartó átmeneti korszak volt, miután a vértes hajók építése a S.-knak mint hadi hajóknak értékét nagyon csökkentette, ugyannyira, hogy a jelen időben ilyen S.-k már nem léteznek.

Sorhajókapitány

(ném. Linienschiffscapitän, Kapitän zur See), ezredesi rangban levő tengerésztörzstiszt, régibb időben egy sorhajónak, jelenleg egy nagyobb vértes hajónak parancsnoka.


Kezdőlap

˙